هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

تهران، کیلومتر 30 اتوبان خلیج فارس(تهران-قم)، ضلع جنوبی فرودگاه امام
3.5
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

هتل ایبیس تهران یکی از نخستین هتل‌های فرودگاهی کشور و زیر مجموعه هتل های بین المللی اکور فرانسه می‎باشد که در سال ۱۳۹۳ در ضلع جنوبی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) فعالیت خود را آغاز نمود. این هتل چهار ستاره مطابق با استانداردهای جهانی در ۱۱ طبقه بنا و دارای ۱۹۶ باب اتاق لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل ایبیس با پرسنلی مجرب با افتخار و با شعار "این جا را مثل خانه خود بدانید" آماده پذیرایی و خدمت رسانی به میهمانان داخلی و خارجی می‌باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

ایبیس  (اکسیس)-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مهر
جمعه
390,000
تومان
12 مهر
شنبه
390,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
18 مهر
جمعه
390,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مهر
جمعه
390,000
تومان
12 مهر
شنبه
390,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
18 مهر
جمعه
390,000
تومان
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مهر
جمعه
390,000
تومان
12 مهر
شنبه
390,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
18 مهر
جمعه
390,000
تومان
علاءالدین
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
11 مهر
جمعه
390,000
تومان
12 مهر
شنبه
390,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
18 مهر
جمعه
390,000
تومان
ای‌گردش
404,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
404,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
404,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
11 مهر
جمعه
404,000
تومان
12 مهر
شنبه
404,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
404,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
404,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
404,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
404,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
404,000
تومان
18 مهر
جمعه
404,000
تومان
ایران مارکوپولو
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
439,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
439,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
439,000
تومان
11 مهر
جمعه
439,000
تومان
12 مهر
شنبه
439,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
439,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
439,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
439,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
439,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
439,000
تومان
18 مهر
جمعه
439,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
11 مهر
جمعه
430,000
تومان
12 مهر
شنبه
430,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
18 مهر
جمعه
430,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
11 مهر
جمعه
430,000
تومان
12 مهر
شنبه
430,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
18 مهر
جمعه
430,000
تومان
ای‌گردش
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
11 مهر
جمعه
458,000
تومان
12 مهر
شنبه
458,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
458,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
458,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
18 مهر
جمعه
458,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دو تخته 5 ساعته
اتاق دو تخته 5 ساعته
ایران مارکوپولو
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مهر
جمعه
170,000
تومان
12 مهر
شنبه
170,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
18 مهر
جمعه
170,000
تومان
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مهر
جمعه
170,000
تومان
12 مهر
شنبه
170,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
18 مهر
جمعه
170,000
تومان
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مهر
جمعه
170,000
تومان
12 مهر
شنبه
170,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
18 مهر
جمعه
170,000
تومان
جاباما
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مهر
جمعه
170,000
تومان
12 مهر
شنبه
170,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
18 مهر
جمعه
170,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
11 مهر
جمعه
430,000
تومان
12 مهر
شنبه
430,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
18 مهر
جمعه
430,000
تومان
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
11 مهر
جمعه
430,000
تومان
12 مهر
شنبه
430,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
18 مهر
جمعه
430,000
تومان
ای‌گردش
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
11 مهر
جمعه
458,000
تومان
12 مهر
شنبه
458,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
458,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
458,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
458,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
458,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
458,000
تومان
18 مهر
جمعه
458,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دو تخته 10 ساعته
اتاق دو تخته 10 ساعته
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
18 مهر
جمعه
220,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
18 مهر
جمعه
220,000
تومان
ایران مارکوپولو
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
18 مهر
جمعه
220,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
18 مهر
جمعه
220,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق یک تخته 10 ساعته
اتاق یک تخته 10 ساعته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
18 مهر
جمعه
220,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مهر
جمعه
220,000
تومان
12 مهر
شنبه
220,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
18 مهر
جمعه
220,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق یک تخته 5 ساعته
اتاق یک تخته 5 ساعته
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مهر
جمعه
170,000
تومان
12 مهر
شنبه
170,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
18 مهر
جمعه
170,000
تومان
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مهر
جمعه
170,000
تومان
12 مهر
شنبه
170,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
170,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
170,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
170,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
170,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
170,000
تومان
18 مهر
جمعه
170,000
تومان
ایبیس  (اکسیس)-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جاباما
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
11 مهر
جمعه
430,000
تومان
12 مهر
شنبه
430,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
18 مهر
جمعه
430,000
تومان
علاءالدین
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
11 مهر
جمعه
430,000
تومان
12 مهر
شنبه
430,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
18 مهر
جمعه
430,000
تومان
ایران مارکوپولو
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
11 مهر
جمعه
498,000
تومان
12 مهر
شنبه
498,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
18 مهر
جمعه
498,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

نمازخانه
فضائی برای پياده روی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
تاکسی سرویس شبانه روزی
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
مسلط به زبان آلمانی
خدمات خانه داری
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
روم سرويس
سالن همايش
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
فن کویل
پاركينگ
رستوران
سالن كنفرانس
ترانسفر از فرودگاه به هتل
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
سرویسبهداشتیفرنگی
مینیبار
ترانسفر از هتل به فرودگاه
صندوق امانات در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
گشت نیم روزی
نمای دشت
سالن بيليارد
مسلط به زبان هندی
اتاق ويژه معلولين
مسلط به زبان ترکی استانبولی
مسير پياده روی
زمين تنيس
بازی ویدئویی
پارکینگ در هتل
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسلط به زبان فرانسه
بانک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
فكس
ميز
اعلام حریق
رمپ جهت ویلچر معلولین
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
پارکینگ
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
تاکسی سرویس
IPTV
حوله
تلویزیون
فتوکپی
اطفای حریق
تبديل ارز
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
کمد لباس
دمپایی
مسلط به زبان انگليسی
مینی بار
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
فروشگاه
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
خدمات تور
پله اضطراری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اتاق بازی
خشکشویی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل ایبیس  (اکسیس) تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

(56 نظر)
با سلام تلویزیون اتاق خراب بود بعد از مراجعه تکنسین ایراد برطرف نشد
متاسفانه اتاق مسافر مشکل سرمایش داشته و کارکنان اون رو رفع نکردن و مسافر شب تا صبح تو گرما گذرونده و دوم کیفیت پایین صبحانه در مقابل قیمت نسبتا بالا مسافر راضی نبود
پذیرش و کارکنان هتل فوق العاده مودب، مهربان و دلسوز بودند.
از همه نظر خوب بود ممنونم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
همه چیز از قیمت تا نظافت و زیبایی ظاهری هتل عالی بود فقط سه کمبود داشت اتاق زیر سیگاری نداشت حوله نداشت پنجره باز نمیشد
ابتدا این سوال رو از اسنپ تریپ دارم که وقتی شما قرار نیست نظرات کاربرها رو پابلیش کنید دلیل گرفتن نظر چیه؟ درباره هتل باید عرض کنم اتاق نسبتا تمیز بود اما از دفعات قبل نظافت کمتری داشت هیچ ست ملحفه اضافه‌ای در اتاق نبود، ما برای نوزادمون آب جوش می خواستیم که گفتن روم سرویس نداره هتل ایبیس و خودتون باید بگیرید، بعلت خالی بودن هتل فقط 1 آسانسور فعال بود در مجموع برای اقامت کوتاه مدت مناسبه
هتل از نظر راحتی ، مهمانداری ، همکاری و غذا عالی و فوق العاده بود ، به شدت پیشنهاد میشود
بسیار عالی بود. اگه قصد مسافرت هوایی از فرودگاه امام خمینی رو دارید این مجموعه بهترین گزینه ممکن هست.
خوب در حد كفايت
بعض شون خوب بودن وبعضی شون بنظر كلي بد نبودن
تختاش خیلی بد بود صدا میداد بالشهای غیر استاندار گردن درد گرفتیم هممون من قبلا مسافر نووتل بودم اون به نسبت خوب بود در حمام به داخل باز میشد خیلی کوچیک بود اتاق دو نفره معمولا پک دو نفره میدن نه یه نفر دو تا حوله بدن دو تا صورت دو تا شامپو سر و بدن ولی اینجا یه دونه بود اصلا بهش نمیاد که چهار ستارس من هتل ۳ ستارم‌رفتم حداقل یه چایی ساز تو اتاق بود
باسلام بنده چون از شهر دیگه میومدم و پرواز خارجی داشتم مجبور بودم حدود هفت ساعت زودتر از زمان مد نظر در فرودگاه امام باشم و واقعا رزرو ساعتی هتل ایبیس کمک بزرگی به استراحت و رفع خستگی ام کرد
سلام و با عرض خسته نباشید خدمت شما...با توجه به کیفیت بالا در تمام موارد اعم از پرسنل فوق العاده و پاکیزگی و ...رستوران این هتل غذاهای بی کیفیتی دارد.و در شان یک هتل با این کیفیت نیست.
خوب و قابل قبول
آرزوی سلامتی برای کارکنان
توصیه میشود
با سلام اتاق به نسبت خوبی بود و مرتب و تمیز به نظر من نظافت یکی از رکن های بسیار ضروریه هتله ممنون از همه عزیزان فقط امکان رزرو هتل برای ۳ نفر تو سایت چطوریه اگه میشه راهنمایی کنید
همه چیز خوب بود
برای اقامت جهت نزدیک بودن به فرودگاه امام خمینی بسیار عالی . لوازم و وسایل اتاق تمیز و خوب . سرویس بهداشتی مطلوب . تهویه مطلوب . تنها معضل تعطیلی رستوران و یا نبود غذا پس از ده شب .
عارضم خدمت شما من هتل شمارابرای یک شب اقامت رزرو کردم وهمچی خوب پیشرفت منظورم مراحل رزروبود وروزبعد من پروازداشتم به مقصدمالزی متاسفانه پروازمن ازمشهدبه تهران ازطرف ایرلاین لغوشد ومن نتونستم خودمو به هتل برسونم بعدمجبورشدم باقطارامدم تهران که دیگه وقت رزروهم تمام شده بودزنگ زدم هتل گفتند متاسفانه کنسلی نداره درصورتی که مقصرایرلاین بوده
بسیار عالی
آرزوی سلامتی و موفقیت برای پرسنل هتل رو دارم.
به دلیل یکی شده بودن پذیرش با نوووتل،خب برخوردهای مناسبی هم داشتند.صبحانه هم حد متوسط بود.بقیه چیزا خوب
هتل بسیار خوب و با امکانات ایده آل هست.از غذای بسیار با کیفیتی هم برخوردار هست. حتما پیشنهاد میشود غذا رو در هتل میل کنید.
متوسط بود
good
عالی
با سلام خدمت دوستان عزیز . من تو سفر اخیر به خارج از کشور 2 شب در این هتل با خانواده اقامت داشتم . و به نظرم برای کسانی که قصد یک توقف کوتاه در تهران برای سفر خارج از کشور دارن با توجه به نزدیکی به فرودگاه امام و درگیر نشدن با ترافیک شهری بهترین گزینه است . از نقاط مثبتی که در این اقامت می تونم خدمتتون عرض کنم 1- صبحانه عالی هست که با هتل نووتل مشترک سرو میشه . 2 - شاتل رایگان هر 20 دقیقه به فرودگاه امام - 3 - نظافت و پاکیزگی خوب هتل - 4 - برخورد خوب کارکنان - 5 - محیط آرام و خلوت هتل - یک مقدار اتاق ها کوچک هست به نظرم من برا دو تخته و شب اول برا رفت که اونجا بودیم اتاق ما یک در به اتاق کناری داشت که صدا و مکالمات راحت از اونجا شنیده میشد . در مجموع خوب بود و میگم اگر کسی فقط قصدش توقف برا سفر خارجی باشه گزینه اول میتونه باشه . با تشکر از اسنپ تریپ
اینکه پرسنل خوش برخورد و کارگاه اندازی داشت .
همه چیز واقعا عالی و بینظیر بود ممنونم از کادر هتل
اول از همه بر خورد بسیار عالی پرسونل نظر ما را به خود جلب کرد. و بعد تمیزی و راحتی هتل و رسیدگی سریع پرسونل هتل بسیار خوب بود. و بعد رستوران و بوفه رستوران بسیار عالی بود.
هتلی بسیار تمیز و مرتب در موقعیت مکانی مناسب جهت مسافرین که قصد عزیمت از فرودگاه امام را دارند با کارکنانی کاردان و محترم. دارای سرویس رفت و برگشت به فرودگاه امام. صبحانه مفصل با دیزاین عالی
١ روز اقامت داشتم ، برهورد پرسنل فوق العاده بود و همچنين سرويس دهي خيلي خوبي داشتن. يكي از مورد علاقه هام شد و حتما تو سفراي بعدي هم ان شاالله مراجعه ميكنم
نقاط قوت:
بسیار هتل خوبی هست پیشنهاد میکنم حتما صدای هواپیما داخل اتاق نمیومد کیفیت بار صبحانه عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
باسلام هتل از همه نظر خوب بود وگروه پذیرش آن افراد خوش اخلاق وکار راه اندازی بودند از همکاری این گروه تشکر مینمایم
نقاط قوت:
بد نبود
نقاط ضعف:
احساس سردی میکردیم توی هتل از نظر محیطی برخورد
نقاط قوت:
در حد ۳ ستاره بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر باشه
قیمتای خوب اتاقای تمیز صبحونه عالی و پرسنل مؤدب.
سلام تاریخ ۲۲ آگوست یه میهمان داشتیم که اصلا راضی نبودن چه از اتاق چه از نحوه برخورد با مسافرین، قیمت خیلی بالا اما با امکانات کم. ممنون
اگه تو فرودگاه امام پرواز داشته باشی، هتل خیلی خوبیه برای موندن
بدترین جایی که تا حالا موندم
هتل بسیار مناسب وقتی از سایر شهرها برای پرواز خارجی باید به تهران برویم ، اتاقها کوچک هستند ولی برای هدف اقامت کوتاه مدت به منزله دسترسی آسان به فرودگاه امام مناسب هستند . هتل بسیار تمیز کیفیت صبحانه خیلی خوب. شاتل هتل برای رساندن مسافران به فرودگاه هر 20 دقیقه یکبار فعال است. در مجموع بسیار ابتکار جالبی برای دسترسی راحتتر به فرودگاه امام می باشد. فقط اگر اقامت کوتاه مدت هم در نظر گرفته شود، بسیار عالی تر خواهد بود
نقاط قوت:
راضیم از هتل قبلا هم رفتیم هتل
نقاط ضعف:
نداره
خیلی تمیز، پرسنل خوب و دکوراسیون عالی. اگه بخواهین می تونین اتاق ها رو فقط برای 3 یا 6 ساعت رزرو کنین. شاتل فرودگاهی به فرودگاه امام خمینی هم داره
هتل خوبیه صبحانش خیلی عالیه ک در نوتل سرو میشه فقط یکم امکاناتش کمه مثلا دمپایی توی اتاق نبود و وقتی دمپایی خواستم گفتم دو تا میخوام گفتن فقط یکی میشه بیارم و راه آب حموم هم تمیز نشده بود من با ۵۰درصد تخفیف گرفتم ک خیلی راضی بودم
خیلی گرون بود
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود برخورد کارکنان فوق العاده خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق خیلی کوچک بود بالش و پتو داخل اتاق کم بود
باسلام بنده یک روز اقامت داشتم و نکاتی ک عرض میکنم خیلی مشهود هست ۱- عدم سرویس دهی ۲- خود هتل رستوران نداره و باید برید هتل بقلی ۳- بوفه خیلی گرون (اصلا خرید نکنید) ۴- سیستم تهویه خوبی داره در کل برای اقامت چند ساعت کفایت میکنه .که وقتی برای رفت و امد شهری نباشه
هتل جمع و جور ولي بسيار تميز بود. صبحونه بوفه هم كامل بود و عالي و مناسب هر سليقه. فقط در ابتداي رزرواسيون يه خورده مشكل داشتم كه اونم حل شد و سريع اتاق رو گرفتم. در كل راضي بودم از همه چيز. البته واسه كسي كه داخل تهران كار داشته باشه دور هست.
نقاط قوت:
نزديك بودن به فرودگاه امام
نقاط ضعف:
نداشت
سلام. سیستم تهویه عالی دارد. طراحی و امکانات هتل خوب است. کیفیت صبحانه و کلا رستورانها خوب است. شاتل مرتب بین هتل و گیت فرودگاه دایر است. برای استراحت بین پروازی بسیار دنج و مناسب است. با این اوضاع مسافری دایر نگهداشتن چنین امکاناتی آنهم در آن محدوده دست مریزاد دارد. اسنپ تریپ هم یک امکان بی نظیر شده... خدا قوت
کافی شاپ و رستوران فقط تا 10:30 شب بازه و به داخل اتاق سرویس نمیدن. قیمت کافی شاپ برای ایرانیا گرونه. وقتی ما رسیدیم هتل و وارد اتاق شدیم، توی یخچال دوتا آب معدنی نصفه بودن. توی اتاق لیوان نبود. ملحفه ها کهنه بودن و نازک، جری که لکه ای که روی تشک بود دیده می شد! :\ در کل فقط برای وقتی که مجبوری و وقت پروازت جوریه که نمیتونی بری شهر، خوبه.
نقاط قوت:
۱) سیستم گرمایشی ۲) نظافت و تمیزی
نقاط ضعف:
۱) کوچک بودن غیر معقول فضای حمام ۲) نبود امکانات در حد هتل ۴ستاره ۳) کوچک بودن فضای اتاقها
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و مودب و کار راه انداز ارائه‌ی خدمات خوب کیفیت خوب صبحانه
نقاط ضعف:
اتاق‌های ساده و کم امکانات
نقاط قوت:
با سلام و خسته نباشید و تشکر از درخواست نظر سنجی کارکنان هتل همگی مودب و خوش برخورد شاید بعضا کم تجربه که این به مرور مسلما حل خواهد شد ، نو ساز بودن هتل باعث حس تمیزی و مدرن رو به مهمان القا میکرد ، مکان نزدیک به هتل مثل یک چاقوی دو لبه است از یک طرف حسن محسوب میشه برای دسترسی نزدیک و سریع برای پروازهای صبح زود
نقاط ضعف:
بنده به شخصه با وجود نکات مثبت فراوان دو نکته منفی باعث شد از بودن در این هتل صرفنظر کنم بزرگترین عامل منفی سر و صدای هواپیماست کسی که به هتل به قصد خواب میاد مطلقا موفق به خواب نخواهد شد و این تجربه رو برای بار دومحاضر به تکرار نیست ، دوم مبلغ هتل که با اینکه ۴ ستاره است ، هزینه ۵ ستاره رو میگیره ، اینجا ایران است و مسافر تو کشور غریب نیست که مجبور به پرداخت باشد همین مبلغ رو برای هما میده یه خواب راحت ۱ ساعت زودتر بیدار شدن بهتر از اصلا نخوابیدن است ، به نظرم مدیریت مالی اگه دو نرخه میکرد برای مسافران خارجی همین مبلغ و برای داخلی نرخ ۴ ستاره ، تازه بازم ملت ایران باید براشون یک پینت مثبتی وجود داشته باشه که قید خواب رو بزنند و چون هتل مفهوم اصلیش یعنی خواب !!! این پیشنهاد صرفا راه کاری بود که اگه من مدیر هتل بودم حتما انجام میدادم از تخفیفات یا عوامل ترغیبی استفاده میکردم در هر صورت تشکر از نظر سنجیتون
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ایبیس  (اکسیس) تهران

مهمانان هتل ایبیس  (اکسیس) تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایبیس  (اکسیس) تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایبیس  (اکسیس) تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایبیس  (اکسیس) تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایبیس  (اکسیس) تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.