هتل هالی تهران

تهران، خیابان استاد نجات الهی، بین سمیه و طالقانی کوچه بیمه
3.1
امتیاز کاربران
66
نظرات کاربران

معرفی هتل هالی تهران

هتل هالی تهران درسال ۱۳۳۰ تاسیس شده است. این هتل با دارا بودن موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی سریع به خیابان‌های اصلی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، بیمارستان، پارک‌ها، سینما، تالارها و بناهای تاریخی (موزه) را میسر ساخته است. هتل هالی با امکاناتی نظیر صرافی و خدمات گردشگری، آماده پذیرایی از مهمانان و سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، ادارات، تورها و آژانس‌های مسافرتی می‌باشد.. لازم به ذکر است اتاق‌های سینگل(یک تخته) دارای حمام و سرویس بهداشتی بیرون از اتاق می‌باشند.(مختص هر واحد به صورت مجزا)
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هالی تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,300,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,300,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,300,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,300,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,500,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,500,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,500,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,500,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,805,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,805,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,805,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,805,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,805,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,805,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,805,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,805,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,805,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,805,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,805,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,805,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,805,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,805,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,805,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,805,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,805,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,805,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,805,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,805,000 تومان
سوئیت یک خوابه دوتخته
اقامت 24
2,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,730,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,730,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,730,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,730,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,730,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,730,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,730,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,730,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,730,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,730,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
2,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,730,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,730,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,730,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,730,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,730,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,730,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,730,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,730,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,730,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,730,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,730,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
2,365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,365,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,365,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,365,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,365,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,365,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,365,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,365,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,365,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,365,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,365,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,365,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,365,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,365,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,365,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,365,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,365,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,365,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,365,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,365,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,365,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,365,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,365,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 خرداد
چهارشنبه
2,365,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,365,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,365,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,365,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,365,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,365,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,365,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,365,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,365,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,365,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,365,000 تومان

امکانات اتاق های هتل هالی تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
آب نما
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
اينترنت در اتاق
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل هالی تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هالی تهران

(66 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب پرسنل صبحانه خوب
نقاط ضعف:
ساختمان جنوبی با دستشویی ایرانی اصلا تمیز نبود تلویزیون خراب بود آسانسور بوی نامطبوع داشت پنجره رو به کوچه صبح ها سرو صدا داخل اتاق زیاد بود
نقاط قوت:
برخورد بسیار محترمانه
نقاط ضعف:
برخورد بسیار محترمانه
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و محل هتل
نقاط ضعف:
برخورد مناسب پرسنل و محل هتل
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان
عالی بود همچنان گزینه من هست
نقاط قوت:
از حسن خلق و رفتار شایسته همه پرسنل سپاسگذارم هستم چون در پرسش مشخص نیست کدام گزینه عالی هست من نظرم همه عالی هست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی راحت
نقاط ضعف:
دسترسی راحت
کیفیت معمولی بود
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنلفضای ساکت و بیسروصدا
نقاط ضعف:
صبحانه و سالن صبحانه ضعیف ...رسیدگی روزانه و نظافت رومیزیها و فنجانها
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اصلا از لحاظ بهداشتی خوب نبود .متکا ها شسته نشده بود سرویس بهداشتی مو داشت خیلی اصلا نسبت به قیمتش نمی ارزید
نقاط قوت:
دسترسی آسان ادب کارکنان و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
دسترسی آسان ادب کارکنان و تمیزی هتل
هتل تمیز و خوبی بود و برخورد خوب و موادبانه ای داشتند
نقاط قوت:
نظافت و بهداشت عالیامکانات اتاق کاملدسترسی خوب
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
سکوت اینترنت پر سرعت برخورد خوب و حرفه ای کارکنان هتل امنیت
نقاط ضعف:
سکوت اینترنت پر سرعت برخورد خوب و حرفه ای کارکنان هتل امنیت
هتل کوچک و بسیار تمیزی بود با اینکه صبح رسیدم و تحویل اتاق 12 بود ساعت 10 صبح اتاقو تحویل دادند باز هم این هتلو انتخاب میکنم و به دوستانم پیشنهاد میدم
متوسط متمایل به خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تمیز کاری ضعیف بود
به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم، از نظر نظافت خیلی خوب بود. برخورد کارکنان و همکاری جهت تحویل اطاق و راهنمایی های لازم و امکاناتی که در اختیار میذارن خیلی خوب بودن. فضای آروم و گرمی داشت. فقط مساله ی پارکینگ اگه حل میشد که دیگه نور علی نور بود. اقامت در این هتل رو به کسایی که به نظافت و آرامش در مدت اقامت اهمیت میدن پیشنهاد میکنم
بسیار بسیار پرسنل خوش برخورد و فعال
نقاط قوت:
هتل تر و تمیز و خوبی بود کارکنان خوبی هم داشتن
نقاط ضعف:
البته بی عیب هم نبود
عالی
نقاط قوت:
رفتار آموزش داده شده به کارکنان، نظافت و امکانات مناسب اتاق جهت سفرهای کاری.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
با سلام وخسته نباشید . هتل از همه لحاظ دارای امکانات عالی میباشد و به بقیه هم توصیه میکنم . موفق باشین
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار بسیار پرسنل خوش برخورد و فعال
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
دیررساندن سفارش
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
خوب و قابل قبول
نقاط قوت:
تمیز بود. اتاق ها مرتب بود. کیفیت مطلوب به نسبت قیمت. پارکینگ در دسترس.
نقاط ضعف:
صبحانه محدود. اتاق فاقد مبل راحتی.
برای مینی بار داخل یخچال در اتاق هیچ اطلاعی نداده بودن که رایگان نیست، جهت اطلاع دوستان میگم ک حواستون جمع باشه، وگرنه باقی چیزاش خوبه و به نسبت هتل خوبیه.
یکم مشکل پارکینگ داره، صبحانه معمولی هست، یکم بو تو راهروها و اتاق میاد البته نه در حد اذیت شدن، ولی با این اوصاف جای خوبی هست برا سفرهای کاری و مجردی، موقعیت مکانی خوبی هم داره
بنظرم نسبت به قیمتش هتل خیلی خوبی هست. پرسنل با ادب و هتل تمیز بود.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
اینکه از سقف حمام آب میچکید
نقاط قوت:
تمیز بود پرسنل مودب و خوشرو دسترسی خوب بود به مراکز اصلی شهر و حمل و نقل عمومی
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود اصلا. نبود کتری برقی در اتاق به نظرم وقتی حموم و توالت از هم تفکیک نیستند، بهتره دستشویی ایرانی در داخل حموم نباشه و دستشویی ایرانی خارج اتاق و در راهرو باشه برای استفاده مسافران که خیلی از هتل ها این رو رعایت میکنن. هم احساس ناخوشایندی میده موقع حمام کردن هم بهداشتی نیست هم ممکنه خطرناک باشه.
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نداره
بسيار عالي بود
خوب
نقاط قوت:
رفتار میهماندارن عالی بود ، فضای اتاق تمیز و مرتب بود ، صبحانه قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مایع دستشویی وجود نداشت
نقاط قوت:
قابل رضایت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
در حد خوب
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خيلي به فكر رفاه مهمان ها بودن و همه جوره مثبت بود از نظر من خيلي خوشحالم كه اين هتل رو براي موندن انتخاب كردم
نقاط ضعف:
نداشتت
من به مدت یک شب با خانواده در این هتل اقامت داشتم. همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل بسیار عالی و موقر بود. متناسب با قیمت امکانات عالی بود. قطعا در سفر بعدی این هتل را مجدد انتخاب خواهیم کرد. صبحانه تقریبا کامل و مناسب بود. امکانات داخل اتاق مناسب بود. یخچال با نوشیدنی های مختلف و تنقلات مناسب شارژ بود. البته رایگان نیست ولی در دسترس بودن نوشیدنی ها و تنقلات بدون درخواست راحتی مسافر را فراهم میکند.
نقاط ضعف:
نکته منفی ای وجود نداشت.
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل ۵ طبقه و نسبتا خلوت پذیرش سریع و راحت برخورد حرفه ای و بی نظیر پرسنل هتل امکانات اتاق خوب و راضی کننده سرویس بهداشتی تمیز و مرتب با وسایل مورد نیاز عملکرد آسانسور خوب و سریع بود و خلوت پارکینگ با ظرفیت ۷ خودرو و ما هر وقت از شبانه روز به هتل برگشتیم جا برای پارک بود هتل دارای اتاق با توالت فرنگی و ایرانی هست صبحانه هتل محدود ولی راضی کننده بود و نیم رو به درخواست مهمان ارائه میشد لابی کوچک ولی دوست داشتنی و خلوت بود تحویل اتاق توسط پرسنل هتل انجام شد که مهم است سیستم تهویه اتاق(در تابستان) کولر دوتیکه بود که عملکرد مطلوبی داشت کافی شاپ ۲۴ ساعته/ ما چای دو نفره سفارش دادیم که با قوری؛ چوب دارچین؛ گل و بیسکویت ارائه شد که جالب بود در کل به نسبت قیمت مناسب حتما هتل رو پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
عدم تفکیک توالت از حمام
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
با سلام و خسته نباشید. سرویس بهداشتی بدی داشت. مکان کولر جای مناسبی نداشت. تلویزیون کوچک بود. سر و صدای ورزشی از بیرون مثل بازی کردن فوتبال مابقی خوب بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل بزرگ هتلها اینه که تمام خدمه یا پرسنل با کفشی که پاشون وارد اتاق میشن و این خیلی خیلی بده
نقاط قوت:
برخورد محترمانه نظافت و رعایت بهداشت محیطی ارام دسترسی ۲۴ ساعته به کافی شاپ مینی بار مرتب و با تاریخ انقضای مشخص صبحانه درحدمطلوب و متنوع
نقاط ضعف:
نداشتن فضای سبز نداشتن فضای ورزشی و استخر چشم انداز نامناسب
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
بد نبود
نقاط قوت:
خوب و عالی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
ندیدم
بسیار عالی
هتل نسبت به قیمت از کیفیت بالاتری برخورداره
هتل خوب بود قابل قبولم بود نسبت به قیمت بیشتر ارزش داشت
هتل خوبی بود از همه نظر .
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان تمیزی هتل
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل کوچک بود ولی کفاف مسافران رو میدادیکم اتاق ما کوچک بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
چای ساز نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل ، بخصوص پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی دچار مشکلاتی بود ، مثلا آب دوش دائما سرد و گرم میشد ،و سشوار هم خراب بود .
نقاط قوت:
اتاق بسیار تمیز ، سرویس بهداشتی بسیار تمیز ایرانی ، برخورد عالی ، صبحانه خیلی خوبدر کل در حد هتل ۴ ستاره استانبول هست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق تمیز و مرتب داشت. موقعیت خوبی داشت که دسترسی به مراکز مختلف شهر راحت بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هالی تهران

مهمانان هتل هالی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هالی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هالی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هالی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هالی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.