هتل هالی تهران

تهران، خیابان استاد نجات الهی، بین سمیه و طالقانی کوچه بیمه
3.1
امتیاز کاربران
62
نظرات کاربران

معرفی هتل هالی تهران

هتل هالی تهران درسال ۱۳۳۰ تاسیس شده است. این هتل با دارا بودن موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی سریع به خیابان‌های اصلی، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، بیمارستان، پارک‌ها، سینما، تالارها و بناهای تاریخی (موزه) را میسر ساخته است. هتل هالی با امکاناتی نظیر صرافی و خدمات گردشگری، آماده پذیرایی از مهمانان و سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، ادارات، تورها و آژانس‌های مسافرتی می‌باشد.. لازم به ذکر است اتاق‌های سینگل(یک تخته) دارای حمام و سرویس بهداشتی بیرون از اتاق می‌باشند.(مختص هر واحد به صورت مجزا)
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل هالی تهران

هالی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
2 مهر
جمعه
390,000
تومان
3 مهر
شنبه
390,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
9 مهر
جمعه
390,000
تومان
10 مهر
شنبه
390,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
علاءالدین
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
2 مهر
جمعه
392,000
تومان
3 مهر
شنبه
392,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
392,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
392,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
392,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
392,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
9 مهر
جمعه
392,000
تومان
10 مهر
شنبه
392,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
392,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
390,000
تومان
3 مهر
شنبه
390,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
390,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
390,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
390,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
390,000
تومان
9 مهر
جمعه
390,000
تومان
10 مهر
شنبه
390,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
390,000
تومان
هالی-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
2 مهر
جمعه
430,000
تومان
3 مهر
شنبه
430,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
9 مهر
جمعه
430,000
تومان
10 مهر
شنبه
430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
هالی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
2 مهر
جمعه
489,000
تومان
3 مهر
شنبه
489,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
9 مهر
جمعه
489,000
تومان
10 مهر
شنبه
489,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
هالی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
639,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
639,000
تومان
2 مهر
جمعه
639,000
تومان
3 مهر
شنبه
639,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
639,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
639,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
639,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
639,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
639,000
تومان
9 مهر
جمعه
639,000
تومان
10 مهر
شنبه
639,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
639,000
تومان
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
9 مهر
جمعه
640,000
تومان
10 مهر
شنبه
640,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
640,000
تومان
3 مهر
شنبه
640,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
640,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
640,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
640,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
640,000
تومان
9 مهر
جمعه
640,000
تومان
10 مهر
شنبه
640,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
640,000
تومان
هالی-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
علاءالدین
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
2 مهر
جمعه
489,000
تومان
3 مهر
شنبه
489,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
489,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
489,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
489,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
489,000
تومان
9 مهر
جمعه
489,000
تومان
10 مهر
شنبه
489,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
489,000
تومان
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
490,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
490,000
تومان
9 مهر
جمعه
490,000
تومان
10 مهر
شنبه
490,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
490,000
تومان

امکانات اتاق های هتل هالی تهران

اعلام حریق
زمین ورزشی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
اينترنت در اتاق
ترانسفر برگشت با هزینه
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اينترنت در لابی
آب نما
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
نمای شهر
زنگ هشدار
مسلط به زبان انگليسی
ميز
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سونا خشک
كافی شاپ
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
سیستمسرمایشوگرمایش
رستوران در هتل
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
پارکینگ در هتل
روزنامه رایگان
چايخانه سنتی
سالن بيليارد
جكوزی
امكانات برای معلولين
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
زمين تنيس
اینترنت با سرعت بالا
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
استخر سرپوشیده
مینی بار
تاکسی سرویس
استخر
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
سونا
اینترنت در اتاق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
مبلمان
صندوق امانات
ماساژ
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
یخچال
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
صبحانه رایگان
اینترنت در قسمت لابی
تلفن در اتاق
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اینترنت
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
کافی شاپ
مرکز خرید
حوله
سالن بدنسازی
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اتاق سیگار
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
حمام

آدرس هتل هالی تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل هالی تهران

(62 نظر)
حدودا ۵ مرتبه در این هتل اقامت داشتم که هر بار کیفیت و بهداشت ضعیف تر از قبل بوده و در عوض هربار هم قیمت رو افزایش دادن، صبحانه بسیار معمولی، کف اتاق ها و سرویس بهداشتی و همچنین تشکها تعداد زیادی مو بود که معلوم بود اتاق تمیز نشده و فقط مرتب شده، آب حمام چند لحظه گرم بود و چند لحظه سرد، سرعت اینترنت خوب بود، کم سر و صدا بودن از نکات مثبت هتل بود، و اینکه اگر با وسیله نقلیه هستید این هتل در محدوده طرح ترافیک میباشد، فاصله تا ایستگاه مترو فردوسی ۵ دقیقه، در کل نسبت به قیمت دریافتی خدمات و امکانات متوسط رو به ضعیف میباشد.
نقاط قوت:
برخورد کارمندان
نقاط ضعف:
برخورد کارمندان
یک نکته مثبت داشت و آنهم وجود کولر اسپلیت بود. ولی در کل توصیه نمی کنم.
نقاط قوت:
فقط اینترنت پرسرعت
نقاط ضعف:
فقط اینترنت پرسرعت
نقاط قوت:
تحویل سریع اتاق، نظافت خوب اتاق ها، رعایت پروتکل ها، صبحانه خوب، کیفیت غذا و رستوران خوب، برخورد عالی و مودبانه کارکنان
نقاط ضعف:
تحویل سریع اتاق، نظافت خوب اتاق ها، رعایت پروتکل ها، صبحانه خوب، کیفیت غذا و رستوران خوب، برخورد عالی و مودبانه کارکنان
نقاط قوت:
تمیزی و رعایت پروتکل های بهداشتی
نقاط ضعف:
تمیزی و رعایت پروتکل های بهداشتی
نقاط قوت:
نکته مثبتی مشاهده نشد
نقاط ضعف:
غیر استاندارد بودن اتاق دو تخته (از نظر مساحت) مندرس بودن ملحفه و بالشت‌ها صدای گوشخراش و ممتد اسپلیت قیمت فوق العاده بالا نسبت به کیفیت ساختمان کهنه حتی مفت آن هم گران است
نقاط قوت:
هتل تر و تمیز و خوبی بود کارکنان خوبی هم داشتن
نقاط ضعف:
البته بی عیب هم نبود
عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
بوی بد توی راه رو و کثیف بودن فرش اتاق و قدیمی بودن مبلمان خفه بودن اتاق ۳ نفره
بسیار بسیار پرسنل خوش برخورد و فعال
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
دیررساندن سفارش
نقاط قوت:
فضای آرام برخورد خوب پرسنل موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه نه چندان کامل و دیر آماده شده
نقاط قوت:
رفتار اکثر پرسنل مناسب اتاق ها تمیز و بدون بو محیطی کاملا آروم و بی سر و صدا
نقاط ضعف:
رفتار زشت مسئول پذیرش طوریکه انگار مامور اداره اگاهی هست هزینه کافی شاپ فوق العاده بالا کیفیت غذا پایین کیفیت صبحانه پایین
خوب و قابل قبول
نقاط قوت:
تمیز بود. اتاق ها مرتب بود. کیفیت مطلوب به نسبت قیمت. پارکینگ در دسترس.
نقاط ضعف:
صبحانه محدود. اتاق فاقد مبل راحتی.
نقاط قوت:
ساعت ۱۱ اتاق تحویل گرفتیم تمیزی قابل قبول صدای اتاق بغلی نمیومد پرسنل مودب
نقاط ضعف:
آب گرم نداشتیم تو اناق هی میگفتن درست میشه درست میشه !!! تنوع غذایی کم در صبحانه مسئول صبحانه هم میخواست مهمونا رو درسته قورت بده واقعا کار خوبی تمیکنه هتل اینو گذاشته کسی دو بار میرفت سر میز سلف سرویس چپ چپ نگاه میکرد انگار جماعت لنگ صبونه ان.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق های دبل نامناسب بودن فشار آب کم بودن روشنایی اتاق
برای مینی بار داخل یخچال در اتاق هیچ اطلاعی نداده بودن که رایگان نیست، جهت اطلاع دوستان میگم ک حواستون جمع باشه، وگرنه باقی چیزاش خوبه و به نسبت هتل خوبیه.
از زحمات شما تشکر
یکم مشکل پارکینگ داره، صبحانه معمولی هست، یکم بو تو راهروها و اتاق میاد البته نه در حد اذیت شدن، ولی با این اوصاف جای خوبی هست برا سفرهای کاری و مجردی، موقعیت مکانی خوبی هم داره
بنظرم نسبت به قیمتش هتل خیلی خوبی هست. پرسنل با ادب و هتل تمیز بود.
بسيار عالي
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در کل راضی بودیم
نقاط ضعف:
اینکه از سقف حمام آب میچکید
نقاط قوت:
تمیز بود پرسنل مودب و خوشرو دسترسی خوب بود به مراکز اصلی شهر و حمل و نقل عمومی
نقاط ضعف:
صبحانه خوب نبود اصلا. نبود کتری برقی در اتاق به نظرم وقتی حموم و توالت از هم تفکیک نیستند، بهتره دستشویی ایرانی در داخل حموم نباشه و دستشویی ایرانی خارج اتاق و در راهرو باشه برای استفاده مسافران که خیلی از هتل ها این رو رعایت میکنن. هم احساس ناخوشایندی میده موقع حمام کردن هم بهداشتی نیست هم ممکنه خطرناک باشه.
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
بسیار عالی برخوردشون نظافت همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
بسيار عالي بود
خوب
نقاط قوت:
رفتار میهماندارن عالی بود ، فضای اتاق تمیز و مرتب بود ، صبحانه قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مایع دستشویی وجود نداشت
نقاط قوت:
قابل رضایت بود
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
در حد خوب
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خيلي به فكر رفاه مهمان ها بودن و همه جوره مثبت بود از نظر من خيلي خوشحالم كه اين هتل رو براي موندن انتخاب كردم
نقاط ضعف:
نداشتت
من به مدت یک شب با خانواده در این هتل اقامت داشتم. همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل بسیار عالی و موقر بود. متناسب با قیمت امکانات عالی بود. قطعا در سفر بعدی این هتل را مجدد انتخاب خواهیم کرد. صبحانه تقریبا کامل و مناسب بود. امکانات داخل اتاق مناسب بود. یخچال با نوشیدنی های مختلف و تنقلات مناسب شارژ بود. البته رایگان نیست ولی در دسترس بودن نوشیدنی ها و تنقلات بدون درخواست راحتی مسافر را فراهم میکند.
نقاط ضعف:
نکته منفی ای وجود نداشت.
نقاط قوت:
مناسب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل ۵ طبقه و نسبتا خلوت پذیرش سریع و راحت برخورد حرفه ای و بی نظیر پرسنل هتل امکانات اتاق خوب و راضی کننده سرویس بهداشتی تمیز و مرتب با وسایل مورد نیاز عملکرد آسانسور خوب و سریع بود و خلوت پارکینگ با ظرفیت ۷ خودرو و ما هر وقت از شبانه روز به هتل برگشتیم جا برای پارک بود هتل دارای اتاق با توالت فرنگی و ایرانی هست صبحانه هتل محدود ولی راضی کننده بود و نیم رو به درخواست مهمان ارائه میشد لابی کوچک ولی دوست داشتنی و خلوت بود تحویل اتاق توسط پرسنل هتل انجام شد که مهم است سیستم تهویه اتاق(در تابستان) کولر دوتیکه بود که عملکرد مطلوبی داشت کافی شاپ ۲۴ ساعته/ ما چای دو نفره سفارش دادیم که با قوری؛ چوب دارچین؛ گل و بیسکویت ارائه شد که جالب بود در کل به نسبت قیمت مناسب حتما هتل رو پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
عدم تفکیک توالت از حمام
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
با سلام و خسته نباشید. سرویس بهداشتی بدی داشت. مکان کولر جای مناسبی نداشت. تلویزیون کوچک بود. سر و صدای ورزشی از بیرون مثل بازی کردن فوتبال مابقی خوب بود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل بزرگ هتلها اینه که تمام خدمه یا پرسنل با کفشی که پاشون وارد اتاق میشن و این خیلی خیلی بده
نقاط قوت:
برخورد محترمانه نظافت و رعایت بهداشت محیطی ارام دسترسی ۲۴ ساعته به کافی شاپ مینی بار مرتب و با تاریخ انقضای مشخص صبحانه درحدمطلوب و متنوع
نقاط ضعف:
نداشتن فضای سبز نداشتن فضای ورزشی و استخر چشم انداز نامناسب
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
میتونست بهتر باشه در حد ۲ستاره بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
بد نبود
نقاط قوت:
خوب و عالی راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
ندیدم
بسیار عالی
هتل نسبت به قیمت از کیفیت بالاتری برخورداره
هتل خوبی بود و رضایت کامل داشتیم
برخورد و سرویس دهی کارکنان خوب
بسیار خوب
همه چیز خوب بود ...فقط غذا بد بود ...اصلا در حد بقیه چیزای هتل نبود
هتل متوسط قابل قبول
اطاقها بسيار تميز و مرتب بود، كارمندان هتل هم مودب ،در مجموع راضي بودم.
قابل قبول بود
نسبتا خوب اما بخش رزرو خوب نبود
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان تمیزی هتل
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل کوچک بود ولی کفاف مسافران رو میداد یکم اتاق ما کوچک بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
چای ساز نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل ، بخصوص پرسنل رستوران
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی دچار مشکلاتی بود ، مثلا آب دوش دائما سرد و گرم میشد ،و سشوار هم خراب بود .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل هالی تهران

مهمانان هتل هالی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل هالی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل هالی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل هالی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل هالی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.