هتل اسکان تهران

تهران، خیابان انقلاب، خیابان موسوی، پلاک 29
3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران

معرفی هتل اسکان تهران

هتل سه ستاره اسکان در خیابان انقلاب شهر تهران واقع شده است. این هتل با امکانات رفاهی و تجهیزات مدرن پذیرای شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسکان تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
653,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
653,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
653,000
تومان
8 بهمن
جمعه
653,000
تومان
9 بهمن
شنبه
653,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
653,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
653,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
653,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
653,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
653,000
تومان
15 بهمن
جمعه
653,000
تومان
16 بهمن
شنبه
653,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
653,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
653,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
653,000
تومان
8 بهمن
جمعه
653,000
تومان
9 بهمن
شنبه
653,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
653,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
653,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
653,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
653,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
653,000
تومان
15 بهمن
جمعه
653,000
تومان
16 بهمن
شنبه
653,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
663,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
663,000
تومان
8 بهمن
جمعه
663,000
تومان
9 بهمن
شنبه
663,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
663,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
663,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
663,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
663,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
663,000
تومان
15 بهمن
جمعه
663,000
تومان
16 بهمن
شنبه
663,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
663,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
663,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
663,000
تومان
8 بهمن
جمعه
663,000
تومان
9 بهمن
شنبه
663,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
663,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
663,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
663,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
663,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
663,000
تومان
15 بهمن
جمعه
663,000
تومان
16 بهمن
شنبه
663,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
818,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
818,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
818,000
تومان
8 بهمن
جمعه
818,000
تومان
9 بهمن
شنبه
818,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
818,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
818,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
818,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
818,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
818,000
تومان
15 بهمن
جمعه
818,000
تومان
16 بهمن
شنبه
818,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
818,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
818,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
818,000
تومان
8 بهمن
جمعه
818,000
تومان
9 بهمن
شنبه
818,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
818,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
818,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
818,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
818,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
818,000
تومان
15 بهمن
جمعه
818,000
تومان
16 بهمن
شنبه
818,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
818,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
818,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
818,000
تومان
8 بهمن
جمعه
818,000
تومان
9 بهمن
شنبه
818,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
818,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
818,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
818,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
818,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
818,000
تومان
15 بهمن
جمعه
818,000
تومان
16 بهمن
شنبه
818,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
830,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
830,000
تومان
8 بهمن
جمعه
830,000
تومان
9 بهمن
شنبه
830,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
830,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
830,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
830,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
830,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
830,000
تومان
15 بهمن
جمعه
830,000
تومان
16 بهمن
شنبه
830,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
834,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
834,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
834,000
تومان
8 بهمن
جمعه
834,000
تومان
9 بهمن
شنبه
834,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
834,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
834,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
834,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
834,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
834,000
تومان
15 بهمن
جمعه
834,000
تومان
16 بهمن
شنبه
834,000
تومان
اتاق 2 تخته - توئین
هتل یار
835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
835,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
8 بهمن
جمعه
835,000
تومان
9 بهمن
شنبه
835,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
835,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
835,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
835,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
835,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
15 بهمن
جمعه
835,000
تومان
16 بهمن
شنبه
835,000
تومان
اتاق 2 تخته - دبل
هتل یار
835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
835,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
8 بهمن
جمعه
835,000
تومان
9 بهمن
شنبه
835,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
835,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
835,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
835,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
835,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
835,000
تومان
15 بهمن
جمعه
835,000
تومان
16 بهمن
شنبه
835,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,058,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,058,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,058,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,058,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,058,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,058,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,058,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,058,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,058,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,058,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,058,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,058,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,079,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,079,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,079,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,079,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,079,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,079,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,079,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,079,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,079,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,079,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,079,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,079,000
تومان
سویت 2 نفره
هتل یار
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,080,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,080,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,080,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,080,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,080,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,080,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,080,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اسکان تهران

سالن کنفرانس
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
مینی بار با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
خدمات بیدار باش
نمای خیابان
کافی‌شاپ معمولی‌
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
كتابخانه
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
کافی نت
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
اینترنت در اتاق
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
رستوران بین المللی
نمازخانه
آسانسور
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
سیستم گرمایشی سرمایشی
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
کپسول آتش نشانی
اطفای حریق
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
فروشگاه و غرفه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
ماساژ
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
غذای دریایی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
حمام

آدرس هتل اسکان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان تهران

(25 نظر)
برخورد کارکنان عالی بود و از نظر نظافت و رعایت پروتکل های بهداشتی کاملا موارد رعایت میشد و در صورت عدم رعایت توسط مهمانان تذکر لازم داده میشد.اتاق هر روز نظافت میشد و وسایل بهداشتی روزانه شارژ میشد.
نقاط قوت:
رفتار مناسب كاركنان، تميز بودن محيط، امكانات خوب
نقاط ضعف:
رفتار مناسب كاركنان، تميز بودن محيط، امكانات خوب
عالي
نقاط قوت:
آرامش، نظافت و برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
آرامش، نظافت و برخورد خوب پرسنل هتل
هتل جمع و جور و تمیز و مرابی بود و کیفیت صبحانه و بزخورد پرسنل هم خوب بود
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب بخصوص پرسنل آقا ،نظافت عااالی چون من هر موقع میرفتم بیرون و برمیگشتم اتاقم مرتب شده بود ، صبحانه هم که حرف نداشت، در کل نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار مودب بخصوص پرسنل آقا ،نظافت عااالی چون من هر موقع میرفتم بیرون و برمیگشتم اتاقم مرتب شده بود ، صبحانه هم که حرف نداشت، در کل نسبت به قیمتش خوبه
خوب بود اگه قیمتش رو یهو با افزایش امتیاز نکشن بالا میام باز چون قیمتش در همین حد مناسبه
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان هتل
نقاط قوت:
محیط تقریبا آرام، فضای شیک، صبحانه متنوع و با کیفیت و فاصله تقرببا مناسب تا حرم (نیم ساعت پیاده)
نقاط ضعف:
محیط تقریبا آرام، فضای شیک، صبحانه متنوع و با کیفیت و فاصله تقرببا مناسب تا حرم (نیم ساعت پیاده)
نسبت به قیمت (شبی ۲۶۰ هزار تومان)، تجربه اقامت در این هتل دلپذیر بود.
برای کسانی که وسواس تمیزی دارن و هر هتلی رو نمیپسندند عالیه
هتل بسیار تمیز بود و تجهیزات مناسب بود ، صبحانه و بخصوص سرویس دهی صبحانه فوری و عالی بود، لوازم بهداشتی یکبار مصرف درخواستی میهمان در صورت درخواست طبق استاندارد هتلی شارژ مجدد گردد
نقاط قوت:
امکانات مناسب مسافر و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من مشکلی نداشتم
همیشه سفرم به تهران، کاری، تفریحی هست.گاهی تنها، گاهی با خانواده.هتل اسکان همیشه انتخاب اول و آخرم بود، از همه لحاظ: تمیزی، رفتار خوب پرسنل، کیفیت غذا، کیفیت صبحانه، نزدیکی به مرکز و .....اما اینبار ، فرق داشت! اطاق های مجاور سیگار میکشیدند و راهرو و اتاق از بوی بد سیگار پر بود. تشکر از مدیر وقت هتل که اتاق بنده را جابجا کرد، از طبقه ۳ به طبقه یک. اما اینجا هم سیگار بود و بوی بد آن، در راهروها و اطاق. متاسفانه مسئولین هتل علیرغم تلاش نتوانستند ، فضای را درست کنند و من هر دو روز در هتل با تحمل بوی سیگار و سردرد ناشی از آن سفرم را به پایان رساندم.اگر هتل نتواند رفاه برای تمام مسافران به صورت یکسان فراهم کند، اصل کار زیر سوال هست، کشیدن سیگار در یک اطاق، مخل آسایش تمام اون طبقه هست. با هدایت مسافر سیگاری به اطاق سیگار در فضای باز هتل، مشکل حل می شود.در انتخاب این هتل برای سفرهای بعد، تجدید نظر خواهم کرد.
می شود به این هتل عنوان سه ستاره تاپ لقب داد چرا که در حد یک هتل چهارستاره ظاهر شده اما با قیمت کمتر از چهار ستاره، من پزشک هستم و جهت سفر علمی 4 شب اقامت داشتم، مکان هتل در مرکز شهر اما دنج و نزدیک به مترو و BRT ، اطاق ساکت و آرام و بسیار تمیز با سایز و امکانات خوب، رفتار پرسنل عالی، صبحانه بسیار متنوع و عالی حتی بهتر از برخی هتل های چهارستاره، تنوع نهار و شام و کیفیت عالی، من هتل های زیادی در تهران اقامت داشته ام و در مجموع در سفرهای بعدی هم یکی از انتخاب های من خواهد بود. امیدوارم که مدیریت هتل در حفظ و حتی ارتقا شرایط موجود کوشا باشد.
رستوران خوب، پذيرش خوب، لابي كوچك ، اطاقها بسيار كوچك ، سرويسها بسيار كوچك
اتاقهای تمیز ، برخورد خوب پرسنل ، آشپزخانه حرفه ای
برخورد کارکنان فوق العاده بود از کادر آشپزخانه تا رسیپشن و سایر پرسنل کتری برقی در اتاق موجود نبود و ما نیاز شدید به آب جوش داشتیم صدای آسانسور هم خیلی زیاد بود و تو اتاق می پیچید چایی هم بسیار گران بود هر فنجان که تو اتاق میآوردن ۱۲هزارتومان ولی در کل هتل خوبی بود
این هتل در مرکز شهر نزدیک سه تا متروی طالقانی و دروازه دولت و فردوسی است و بسیار تمییز و مرتب است . صبحانه بیش از حد انتظار هتل ۳ ستاره است . تنها اشکال آن کوچکی لابی و پارکینگ است .کارکنان حرفه ای و خوش برخورد هستند پیشنهاد می کنم حتما به این هتل سری بزنید.
این هتل در مرکز شهر قرار دارد و نزدیک به سه متروی دروازه دولت و طالقانی و فردوسی است . بسیار تمییز با کارکنان حرفه ای و خوش برخورد .صبحانه بیش از انتظار هتل ۳ ستاره پارکینگ و لابی کوچک است ولی مشکلی ندارد.
نسبتا خوب
نقاط قوت:
راضی بودم نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من چندین بار این هتل رو رزرو کردم اما این بار کیفیت سابق رو نداشت و تمیزی اتاق چنگی به دل نمی زد. اما نسبت به سه ستاره بودن هتل، تو تهران انتخاب مناسبی هست
برخورد مناسب کارکنان تمیزی هتل و اتاق ها و تنوع صبحانه و نوع پذیرایی قابل قبول و تقدیر است ،با توجه به رتبه هتل و امکانات آن به نظر میرسد که می تواند رتبه بالاتری نیز داشته باشد.
عالی
اتاق...رستوران....پذیرش...رفتار پرسنل بسیار عالی
بسیارررررر تمیز. برخورد کارکنان عالیییی. صبحانه بسیار عالییییی. تخت بسیار راحت. پارکینگ نسبتا خوب. موقعیت مکانی خیلی خوب. غذا و سرویس دهی رستوران و کافی شاپ فراتر از انتظار. از نظر سرویس دهی بسیار بالاتر از استاندار هتل های ایرانی هست.کارکنان بسیار مودب و حرفه ای
با اینکه هتل ۳ ستاره است اما در حد هتل ۴ ستاره سرویس می دهد. مخصوصا از نظر غذای رستوران کیفیت واقعا خوب بود
من بارها به این هتل آمده ام ، توقع شما را از یک هتل سه ستاره برآورده می کند . البته به دلیل کیفیت خوب هتل قیمت در قیاس با هتل های هم ستاره اش کمی بالاست که به نظرم ارزش دارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسکان تهران

مهمانان هتل اسکان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.