هتل اسکان تهران

تهران، خیابان انقلاب، خیابان موسوی، پلاک 29
3
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل اسکان تهران

هتل سه ستاره اسکان در خیابان انقلاب شهر تهران واقع شده است. این هتل با امکانات رفاهی و تجهیزات مدرن پذیرای شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسکان تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,096,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,096,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,096,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,096,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,096,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,096,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,096,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,096,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,096,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,096,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,096,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,096,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,096,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,096,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,096,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,096,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,096,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,096,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,096,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,096,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,096,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,096,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
1,096,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,096,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,096,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,096,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,096,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,096,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,096,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,096,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,096,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,096,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,096,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,096,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,097,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,097,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,097,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,097,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,097,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,097,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,097,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,097,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,097,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,097,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,097,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,097,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
1,099,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,099,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,099,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,099,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,099,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,099,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,099,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,099,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,099,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,099,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,099,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,099,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,730,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,730,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,730,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,730,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,730,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,730,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,730,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,730,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,730,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
اتاق 2 تخته - دبل
هتل یار
1,371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,371,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,371,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,371,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,371,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,371,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,371,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,371,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,371,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,371,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,371,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,371,000
تومان
اتاق 2 تخته - توئین
هتل یار
1,371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,371,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,371,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,371,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,371,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,371,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,371,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,371,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,371,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,371,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,371,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,371,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,372,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,372,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,372,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,372,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,372,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,372,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,372,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,372,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,372,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,372,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,372,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,372,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,372,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,372,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,372,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,372,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,372,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,372,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,372,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,372,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,372,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,372,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,372,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,372,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
1,382,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,382,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,382,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,382,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,382,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,382,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,382,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,382,000
تومان
سویت 2 نفره
هتل یار
1,766,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,766,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,766,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,766,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,766,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,766,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,766,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,766,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,766,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,766,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,766,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,766,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,770,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,770,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,770,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,770,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,770,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,770,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,770,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,770,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,770,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,770,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,770,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,789,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,789,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,789,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,789,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,789,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,789,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,789,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,789,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,789,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,789,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,789,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,789,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,170,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,170,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,170,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,170,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,170,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,170,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,170,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,170,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,170,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,170,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,170,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
2,170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,170,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,170,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,170,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,170,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,170,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,170,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,170,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,170,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,170,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,170,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,170,000
تومان
دو تخته کینگ
ای‌گردش
2,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,550,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
2,870,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,870,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,870,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,870,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,870,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,870,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,870,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,870,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,870,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,870,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,870,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,870,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اسکان تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
رستوران بین المللی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل اسکان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان تهران

(27 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی هتل واقعا عالی بود صبحانه عالی و متنوع بود موقعیت مکانی که تا متروی فردوسی ۱۰ دقیقه پیاده راه بود و تا بی آرتی ۵ دقیقه کارکنان خوش رو و مودب بودن و تا حد امکان به مسافران خدمت رسانی میکردن به نظر من در حد هتل ۳ ستاره نبود خیلی خیلی بهتر بود
نقاط ضعف:
تمیزی هتل واقعا عالی بود صبحانه عالی و متنوع بود موقعیت مکانی که تا متروی فردوسی ۱۰ دقیقه پیاده راه بود و تا بی آرتی ۵ دقیقه کارکنان خوش رو و مودب بودن و تا حد امکان به مسافران خدمت رسانی میکردن به نظر من در حد هتل ۳ ستاره نبود خیلی خیلی بهتر بود
با سلام و‌ خسته نباشین من ۲ شب در هنل اسکان اقامت داشتم واقعا خیلی راضی بودم و حتی میتونم بگم از چند تا از هتل ۵ ستاره های داخل ایران که توشون اقامت داشتم خیلی خیلی بهتر بود از کارکنان و مدیریت هنل نهایت تشکر رو دارم واقعا همه چی عالی بود ممنون از همگی🙏🌸
کارکنان و پذیرش بسیار خوش برخورد، هم سرویس بهداشتی و هم سرویس خواب بسیار تمیز و مرتب بود، دسترسی هتل و موقعیت مکانی بسیار خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی و داشتن امکانات بهداشتی مناسب _ دسترسی مناسب نسب به مرکز شهر و مکان های مهم تهران و ایستگاه مترو
نقاط ضعف:
تمیزی و داشتن امکانات بهداشتی مناسب _ دسترسی مناسب نسب به مرکز شهر و مکان های مهم تهران و ایستگاه مترو
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها برخورد خوب و حرفه ای و البته محترمانه پرسنل و مدیریت صبحانه خوب ، کامل و متنوع قیمت خوب
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق ها برخورد خوب و حرفه ای و البته محترمانه پرسنل و مدیریت صبحانه خوب ، کامل و متنوع قیمت خوب
نقاط قوت:
نسبت به هزینه، حقیقتا مورد بسیار مناسبی بود
نقاط ضعف:
نسبت به هزینه، حقیقتا مورد بسیار مناسبی بود
دسترسی، سکوت، آرامش، صبحانه، کیفیت غذا- همه عالی- مورد انتخاب همیشگی من در سفر به تهران
پرسنل بسیار محترم - اتاق خیلی مرتب- صبحانه بسیار با کیفیت- اقامت دلپذیری بود- باتشکر از مجموعه هتل اسکان-
برای کسانی که وسواس تمیزی دارن و هر هتلی رو نمیپسندند عالیه
هتل بسیار تمیز بود و تجهیزات مناسب بود ، صبحانه و بخصوص سرویس دهی صبحانه فوری و عالی بود، لوازم بهداشتی یکبار مصرف درخواستی میهمان در صورت درخواست طبق استاندارد هتلی شارژ مجدد گردد
نقاط قوت:
امکانات مناسب مسافر و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
من مشکلی نداشتم
همیشه سفرم به تهران، کاری، تفریحی هست.گاهی تنها، گاهی با خانواده.هتل اسکان همیشه انتخاب اول و آخرم بود، از همه لحاظ: تمیزی، رفتار خوب پرسنل، کیفیت غذا، کیفیت صبحانه، نزدیکی به مرکز و .....اما اینبار ، فرق داشت! اطاق های مجاور سیگار میکشیدند و راهرو و اتاق از بوی بد سیگار پر بود. تشکر از مدیر وقت هتل که اتاق بنده را جابجا کرد، از طبقه ۳ به طبقه یک. اما اینجا هم سیگار بود و بوی بد آن، در راهروها و اطاق. متاسفانه مسئولین هتل علیرغم تلاش نتوانستند ، فضای را درست کنند و من هر دو روز در هتل با تحمل بوی سیگار و سردرد ناشی از آن سفرم را به پایان رساندم.اگر هتل نتواند رفاه برای تمام مسافران به صورت یکسان فراهم کند، اصل کار زیر سوال هست، کشیدن سیگار در یک اطاق، مخل آسایش تمام اون طبقه هست. با هدایت مسافر سیگاری به اطاق سیگار در فضای باز هتل، مشکل حل می شود.در انتخاب این هتل برای سفرهای بعد، تجدید نظر خواهم کرد.
می شود به این هتل عنوان سه ستاره تاپ لقب داد چرا که در حد یک هتل چهارستاره ظاهر شده اما با قیمت کمتر از چهار ستاره، من پزشک هستم و جهت سفر علمی 4 شب اقامت داشتم، مکان هتل در مرکز شهر اما دنج و نزدیک به مترو و BRT ، اطاق ساکت و آرام و بسیار تمیز با سایز و امکانات خوب، رفتار پرسنل عالی، صبحانه بسیار متنوع و عالی حتی بهتر از برخی هتل های چهارستاره، تنوع نهار و شام و کیفیت عالی، من هتل های زیادی در تهران اقامت داشته ام و در مجموع در سفرهای بعدی هم یکی از انتخاب های من خواهد بود. امیدوارم که مدیریت هتل در حفظ و حتی ارتقا شرایط موجود کوشا باشد.
رستوران خوب، پذيرش خوب، لابي كوچك ، اطاقها بسيار كوچك ، سرويسها بسيار كوچك
اتاقهای تمیز ، برخورد خوب پرسنل ، آشپزخانه حرفه ای
برخورد کارکنان فوق العاده بود از کادر آشپزخانه تا رسیپشن و سایر پرسنل کتری برقی در اتاق موجود نبود و ما نیاز شدید به آب جوش داشتیم صدای آسانسور هم خیلی زیاد بود و تو اتاق می پیچید چایی هم بسیار گران بود هر فنجان که تو اتاق میآوردن ۱۲هزارتومان ولی در کل هتل خوبی بود
این هتل در مرکز شهر قرار دارد و نزدیک به سه متروی دروازه دولت و طالقانی و فردوسی است . بسیار تمییز با کارکنان حرفه ای و خوش برخورد .صبحانه بیش از انتظار هتل ۳ ستاره پارکینگ و لابی کوچک است ولی مشکلی ندارد.
این هتل در مرکز شهر نزدیک سه تا متروی طالقانی و دروازه دولت و فردوسی است و بسیار تمییز و مرتب است . صبحانه بیش از حد انتظار هتل ۳ ستاره است . تنها اشکال آن کوچکی لابی و پارکینگ است .کارکنان حرفه ای و خوش برخورد هستند پیشنهاد می کنم حتما به این هتل سری بزنید.
نسبتا خوب
نقاط قوت:
راضی بودم نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
من چندین بار این هتل رو رزرو کردم اما این بار کیفیت سابق رو نداشت و تمیزی اتاق چنگی به دل نمی زد. اما نسبت به سه ستاره بودن هتل، تو تهران انتخاب مناسبی هست
برخورد مناسب کارکنان تمیزی هتل و اتاق ها و تنوع صبحانه و نوع پذیرایی قابل قبول و تقدیر است ،با توجه به رتبه هتل و امکانات آن به نظر میرسد که می تواند رتبه بالاتری نیز داشته باشد.
عالی
اتاق...رستوران....پذیرش...رفتار پرسنل بسیار عالی
بسیارررررر تمیز. برخورد کارکنان عالیییی. صبحانه بسیار عالییییی. تخت بسیار راحت. پارکینگ نسبتا خوب. موقعیت مکانی خیلی خوب. غذا و سرویس دهی رستوران و کافی شاپ فراتر از انتظار. از نظر سرویس دهی بسیار بالاتر از استاندار هتل های ایرانی هست.کارکنان بسیار مودب و حرفه ای
با اینکه هتل ۳ ستاره است اما در حد هتل ۴ ستاره سرویس می دهد. مخصوصا از نظر غذای رستوران کیفیت واقعا خوب بود
من بارها به این هتل آمده ام ، توقع شما را از یک هتل سه ستاره برآورده می کند . البته به دلیل کیفیت خوب هتل قیمت در قیاس با هتل های هم ستاره اش کمی بالاست که به نظرم ارزش دارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسکان تهران

مهمانان هتل اسکان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.