هتل اسکان تهران

تهران، خیابان انقلاب، خیابان موسوی، پلاک 29
3
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل اسکان تهران

هتل سه ستاره اسکان در خیابان انقلاب شهر تهران واقع شده است. این هتل با امکانات رفاهی و تجهیزات مدرن پذیرای شما مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسکان تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
2,892,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,892,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,892,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,892,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,892,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,892,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,892,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,892,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,892,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,892,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,892,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,892,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
2,892,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,892,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,892,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,100,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
3,119,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,119,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,119,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,119,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,119,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,119,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,119,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,119,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,119,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,119,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,119,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,119,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,150,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,150,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,150,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,150,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,150,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,150,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,150,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,150,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,150,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,150,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,150,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
3,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
3,488,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
3,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
3,488,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,488,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
3,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,490,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,490,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,490,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,490,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,490,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,490,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,490,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,490,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,490,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,490,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,490,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
3,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,620,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,620,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,620,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,620,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,620,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,620,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,620,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,620,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,620,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,620,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,620,000 تومان
اتاق 2 تخته - دبل
هتل یار
3,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,620,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,620,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,620,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,620,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,620,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,620,000 تومان
اتاق 2 تخته - توئین
هتل یار
3,620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
3,620,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,620,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,620,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,620,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,620,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,620,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
3,762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,762,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,762,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,762,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,762,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,762,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,762,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,762,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,762,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,762,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,762,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,762,000 تومان
دوتخته دبل
علاءالدین
3,762,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,762,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,762,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,762,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,762,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,762,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,762,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,762,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,762,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,762,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,762,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,762,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,800,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
3,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
3,800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
3,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
3,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
3,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
3,800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
3,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
3,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,800,000 تومان
فمیلی روم برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
4,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
4,800,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
29 تیر
جمعه
4,800,000 تومان
30 تیر
شنبه
4,800,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
4,800,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
4,800,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
4,800,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
4,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
4,800,000 تومان
سویت 2 نفره
هتل یار
5,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
5,200,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
5,200,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
5,200,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
5,200,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,200,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,200,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
5,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
5,350,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
5,350,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
5,350,000 تومان
29 تیر
جمعه
5,350,000 تومان
30 تیر
شنبه
5,350,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
5,350,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
5,350,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
5,350,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
5,350,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,350,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,350,000 تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
5,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
5,445,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
5,445,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
29 تیر
جمعه
5,445,000 تومان
30 تیر
شنبه
5,445,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
5,445,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
5,445,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
5,445,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
5,445,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
5,445,000 تومان
5 مرداد
جمعه
5,445,000 تومان

امکانات اتاق های هتل اسکان تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
رستوران بین المللی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل اسکان تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان تهران

(39 نظر)
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
واقعا نسبت به خیلی از هتلهای همتراز بهتر و با کیفیت تر هست
نقاط قوت:
برخورد مناسب پذیرش-تحویل اطاق در صورت موجود بودن قبل از ساعت ۱۴-کیفیت و تنوع مناسب صبحانه
نقاط ضعف:
احساس بوی سیگار به دلیل یکپارچه بودن سیستم تهویه در سایر اطاق ها
هتل بسیار خوب جهت سفرهای کاری
صبحانه خوشمزه بود
در حد هنل ۴ ستاره و تمیز و ارامش دارد
بین هتل های سه ستاره تهران جزو بهترین هاست
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
پرسنل هتل بسیار مودب هستند و از نظر تمیزی و نظافت هم اتاقها و هم رستوران عالی است
با توجه به امکانات و قیمت مناسب می باشد
درب اتاقها هنگام ببسته شدن سر وصدای زیادی دارد یعنی وقتی درب رو میبندیم محکم بسته میشود واگه کسی خواب باشه ایجاد مزاحمت میشه
نقاط قوت:
موردی بعنوان نقطه قوت ندیدم
نقاط ضعف:
موردی بعنوان نقطه قوت ندیدم
شرایط هتل به عنوان هتل ۴ ستاره به هیچ وجه قابل قبول نیست. اجازه ی گرفتن غذا از بیرون رو نمیدن. اجازه خوردن غذا در اتاق نمیدن. اتاق کوچیک بود به عنوان اتاق ۲ تخته. امکانات اصلا در حد هتل چهار ستاره نبود و حتی یه چای ساز داخل اتاق نبود. عایق صدای پنجره ها اصلا خوب نبود. سرویس بهداشتی هم کوچیک و قدیمی بود
نقاط قوت:
یک هتل کوچک با تمام استانداردهایی که یک هتل میتونه داشته باشه .به نظر من خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
یک هتل کوچک با تمام استانداردهایی که یک هتل میتونه داشته باشه .به نظر من خیلی خوب بود
خیلی اقامت خوبی بود رفتار پرسنل بسیار مودبانه
نقاط قوت:
از همه لحاظ ، رفتار ،کیفیت و بهداشت و بخصوص قیمت عالی بود و به همه دوستان و مسافران پیشنهاد اقامت در این هتل را بدون کوچکترین تردید می کنم
نقاط ضعف:
از همه لحاظ ، رفتار ،کیفیت و بهداشت و بخصوص قیمت عالی بود و به همه دوستان و مسافران پیشنهاد اقامت در این هتل را بدون کوچکترین تردید می کنم
نقاط قوت:
در حد هتل پنج ستاره
نقاط ضعف:
در حد هتل پنج ستاره
نقاط قوت:
تمیز رفتار عالی پرسنل
نقاط ضعف:
تمیز رفتار عالی پرسنل
هتل از همه نظر فوق‌العاده بود پرسنل بسیار خوش رفتار و امکانات خوب و از نظر تمیزی بدون مشکل بود قطعا انتخاب همیشگی من برای سفر های بعدی به تهران خواهد بود ...
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
یک هتل عالی ۳ ستاره تاپ
نقاط قوت:
پرسنل مودب و با شخصیت و هتل بسیار تمیز و آرام و موقعیت بی نظیر برای منی که دقیقا کنار سازمان انور دانشجویان بودن مزیت محسوب می‌شد بسیار بسیار عالی صبحانه بسیار عالی در یک کلام در حد هتل های ۵ ستاره امکانات داشت
نقاط ضعف:
پرسنل مودب و با شخصیت و هتل بسیار تمیز و آرام و موقعیت بی نظیر برای منی که دقیقا کنار سازمان انور دانشجویان بودن مزیت محسوب می‌شد بسیار بسیار عالی صبحانه بسیار عالی در یک کلام در حد هتل های ۵ ستاره امکانات داشت
هتل تمییز با امکانات عالی در اتاق پرسنل به شدت مودب و با شخصیت و کار بلد واقعا هتل در حد هتل های ۵ ستاره بود و بسیار راضی کننده اقامت در هتل خوب با استاندارد های بالا واقعا نمونه واقعی اش بود خسته نباشید دارم به مدیریت و کادر مجموعه هتل اسکان فرصت رو تختی بالش و حوله ها برای منی که حساس هستم از این جهت به شدت تمییز بود.صبحانه عالی درجه یک قطعا اگر سفرم مجدد به تهران باشه همین هتل را انتخاب خواهم کرد
عالی
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل خوبی است تنها یه مشکل داره اونم صدای بیرون تو اتاق زیاد است
بهترین جای تهران
به عنوان هتل سه ستاره بسیار خوب و بالاتر از هم درجه ای های خودش است بخصوص صبحانه هتل که از خیلی از هتل های ۴ ستاره و ۵ ستاره هم بالاتر است .
خوب
دسترسی، سکوت، آرامش، صبحانه، کیفیت غذا- همه عالی- مورد انتخاب همیشگی من در سفر به تهران
پرسنل بسیار محترم - اتاق خیلی مرتب- صبحانه بسیار با کیفیت- اقامت دلپذیری بود- باتشکر از مجموعه هتل اسکان-
برای کسانی که وسواس تمیزی دارن و هر هتلی رو نمیپسندند عالیه
همیشه سفرم به تهران، کاری، تفریحی هست.گاهی تنها، گاهی با خانواده.هتل اسکان همیشه انتخاب اول و آخرم بود، از همه لحاظ: تمیزی، رفتار خوب پرسنل، کیفیت غذا، کیفیت صبحانه، نزدیکی به مرکز و .....اما اینبار ، فرق داشت! اطاق های مجاور سیگار میکشیدند و راهرو و اتاق از بوی بد سیگار پر بود. تشکر از مدیر وقت هتل که اتاق بنده را جابجا کرد، از طبقه ۳ به طبقه یک. اما اینجا هم سیگار بود و بوی بد آن، در راهروها و اطاق. متاسفانه مسئولین هتل علیرغم تلاش نتوانستند ، فضای را درست کنند و من هر دو روز در هتل با تحمل بوی سیگار و سردرد ناشی از آن سفرم را به پایان رساندم.اگر هتل نتواند رفاه برای تمام مسافران به صورت یکسان فراهم کند، اصل کار زیر سوال هست، کشیدن سیگار در یک اطاق، مخل آسایش تمام اون طبقه هست. با هدایت مسافر سیگاری به اطاق سیگار در فضای باز هتل، مشکل حل می شود.در انتخاب این هتل برای سفرهای بعد، تجدید نظر خواهم کرد.
می شود به این هتل عنوان سه ستاره تاپ لقب داد چرا که در حد یک هتل چهارستاره ظاهر شده اما با قیمت کمتر از چهار ستاره، من پزشک هستم و جهت سفر علمی 4 شب اقامت داشتم، مکان هتل در مرکز شهر اما دنج و نزدیک به مترو و BRT ، اطاق ساکت و آرام و بسیار تمیز با سایز و امکانات خوب، رفتار پرسنل عالی، صبحانه بسیار متنوع و عالی حتی بهتر از برخی هتل های چهارستاره، تنوع نهار و شام و کیفیت عالی، من هتل های زیادی در تهران اقامت داشته ام و در مجموع در سفرهای بعدی هم یکی از انتخاب های من خواهد بود. امیدوارم که مدیریت هتل در حفظ و حتی ارتقا شرایط موجود کوشا باشد.
رستوران خوب، پذيرش خوب، لابي كوچك ، اطاقها بسيار كوچك ، سرويسها بسيار كوچك
اتاقهای تمیز ، برخورد خوب پرسنل ، آشپزخانه حرفه ای
برخورد کارکنان فوق العاده بود از کادر آشپزخانه تا رسیپشن و سایر پرسنل کتری برقی در اتاق موجود نبود و ما نیاز شدید به آب جوش داشتیم صدای آسانسور هم خیلی زیاد بود و تو اتاق می پیچید چایی هم بسیار گران بود هر فنجان که تو اتاق میآوردن ۱۲هزارتومان ولی در کل هتل خوبی بود
این هتل در مرکز شهر قرار دارد و نزدیک به سه متروی دروازه دولت و طالقانی و فردوسی است . بسیار تمییز با کارکنان حرفه ای و خوش برخورد .صبحانه بیش از انتظار هتل ۳ ستاره پارکینگ و لابی کوچک است ولی مشکلی ندارد.
این هتل در مرکز شهر نزدیک سه تا متروی طالقانی و دروازه دولت و فردوسی است و بسیار تمییز و مرتب است . صبحانه بیش از حد انتظار هتل ۳ ستاره است . تنها اشکال آن کوچکی لابی و پارکینگ است .کارکنان حرفه ای و خوش برخورد هستند پیشنهاد می کنم حتما به این هتل سری بزنید.
نسبتا خوب
من چندین بار این هتل رو رزرو کردم اما این بار کیفیت سابق رو نداشت و تمیزی اتاق چنگی به دل نمی زد. اما نسبت به سه ستاره بودن هتل، تو تهران انتخاب مناسبی هست
برخورد مناسب کارکنان تمیزی هتل و اتاق ها و تنوع صبحانه و نوع پذیرایی قابل قبول و تقدیر است ،با توجه به رتبه هتل و امکانات آن به نظر میرسد که می تواند رتبه بالاتری نیز داشته باشد.
عالی
اتاق...رستوران....پذیرش...رفتار پرسنل بسیار عالی
بسیارررررر تمیز. برخورد کارکنان عالیییی. صبحانه بسیار عالییییی. تخت بسیار راحت. پارکینگ نسبتا خوب. موقعیت مکانی خیلی خوب. غذا و سرویس دهی رستوران و کافی شاپ فراتر از انتظار. از نظر سرویس دهی بسیار بالاتر از استاندار هتل های ایرانی هست.کارکنان بسیار مودب و حرفه ای
با اینکه هتل ۳ ستاره است اما در حد هتل ۴ ستاره سرویس می دهد. مخصوصا از نظر غذای رستوران کیفیت واقعا خوب بود
من بارها به این هتل آمده ام ، توقع شما را از یک هتل سه ستاره برآورده می کند . البته به دلیل کیفیت خوب هتل قیمت در قیاس با هتل های هم ستاره اش کمی بالاست که به نظرم ارزش دارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسکان تهران

مهمانان هتل اسکان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.