هتل اسکان الوند تهران

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه اسفراین، نبش اهورا مزدا
4.6
امتیاز کاربران
82
نظرات کاربران

معرفی هتل اسکان الوند تهران

هتل چهار ستاره اسکان الوند در دل پایتخت و منطقه دنج الوند واقع شده و نزدیک به برج میلاد می‌باشد. با توجه به قرار گیری هتل در منطقه‌ی مرتفع، از آب و هوای خوبی برخوردار می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسکان الوند تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
5,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,200,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,200,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,200,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,200,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,200,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,200,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,200,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,200,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,200,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,200,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,200,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
5,225,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
5,225,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
5,225,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
5,225,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,225,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,225,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,225,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,225,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,225,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,225,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,225,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,225,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
5 تیر
سه‌شنبه
5,225,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
5,225,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
5,225,000 تومان
8 تیر
جمعه
5,225,000 تومان
9 تیر
شنبه
5,225,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
5,225,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
5,225,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
5,225,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
5,225,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته عادی فقط دبل
علاءالدین
6,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,500,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,500,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,500,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,500,000 تومان
دوتخته عادی فقط توئین
علاءالدین
6,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,500,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,500,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,500,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
6,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,600,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,600,000 تومان
8 تیر
جمعه
تکمیل ظرفیت
9 تیر
شنبه
تکمیل ظرفیت
10 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
11 تیر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
12 تیر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
13 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
6,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
6,600,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,600,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,600,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,600,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
دوتخته کینگ
علاءالدین
7,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
7,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
7,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
7,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
7,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
7,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
7,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
7,500,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
7,500,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
7,500,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
7,500,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
7,500,000 تومان
اتاق دو تخته کینگ
اقامت 24
7,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
7,700,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
7,700,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
7,700,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
7,700,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
7,700,000 تومان
8 تیر
جمعه
7,700,000 تومان
9 تیر
شنبه
7,700,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
7,700,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
7,700,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
7,700,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
7,700,000 تومان
اتاق دو تخته کینگ
اقامت 24
7,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
7,700,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
7,700,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
7,700,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
7 تیر
پنج‌شنبه
7,700,000 تومان
8 تیر
جمعه
7,700,000 تومان
9 تیر
شنبه
7,700,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
7,700,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
7,700,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
7,700,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
7,700,000 تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
8,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
8,500,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
8,500,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
8,500,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
8,500,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
8,500,000 تومان
8 تیر
جمعه
8,500,000 تومان
9 تیر
شنبه
8,500,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
8,500,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
8,500,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
8,500,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
8,500,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
8,668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
8,668,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
8,668,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
8,668,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
8,668,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
8,668,000 تومان
8 تیر
جمعه
8,668,000 تومان
9 تیر
شنبه
8,668,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
8,668,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
8,668,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
8,668,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
8,668,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
8,668,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
8,668,000 تومان
4 تیر
دوشنبه
8,668,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
8,668,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
8,668,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
8,668,000 تومان
8 تیر
جمعه
8,668,000 تومان
9 تیر
شنبه
8,668,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
8,668,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
8,668,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
8,668,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
8,668,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,600,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,600,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,600,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
4 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
5 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
6 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان
7 تیر
پنج‌شنبه
6,600,000 تومان
8 تیر
جمعه
6,600,000 تومان
9 تیر
شنبه
6,600,000 تومان
10 تیر
یکشنبه
6,600,000 تومان
11 تیر
دوشنبه
6,600,000 تومان
12 تیر
سه‌شنبه
6,600,000 تومان
13 تیر
چهارشنبه
6,600,000 تومان

امکانات اتاق های هتل اسکان الوند تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران فرانسوی
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
كافی شاپ
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل اسکان الوند تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان الوند تهران

(82 نظر)
هتل آرام و تر و تمیزی هست برخورد پرسنل واقعا خوب و محترمانه س اتاق کاملا نوساز و تمیز بود و امکانات مناسبی به نسبت ۴ ستاره بودنش داشت تنوع و کیفیت صبحانه هم واقعا راضی کننده س
کارکنان مودب هتل تمیز و آرام صبحانه خوب بود پارکینگ خلوت
این هتل از نظر تمیزی واقعا عالی و بی‌نظیر بود، در بین هتل‌های داخل کشور قبلا جایی به این تمیزی ندیده بودم، سرویس بهداشتی، تمام شیر آلات واقعا برق میزد و انگار که ما اولین مهمان بودیم، اتاق ما سوئیت بود در طبقه ۷،از سه جهت ویو به شهر و کوههای اطاف داشت، واقعا زیبا بود، صبحانه بسیار خوب بود، تنها ایراد تعطیلی جکوزی و دریافت هزینه اضافه بابت کودک بود.
مهم ترین نکته حائز اهمیت وجود پرسنل بسیار محترم و کار آزموده و خوش برخورد می باشد امکانات هتل بسیار خوب فضای اطاق برای سه نفر کافی و نظافت در همه موارد رعایت شده بود صبحانه از کیفیت و تنوع خوبی برخوردار بود ومحیط هتل و رستوران به گونه ای است که مسافر در آن احساس آرامش می کند که نشان دهنده مدیریت صحیح در اداره هتل می باشد با تشکر از پرسنل زحمتکش و مدیریت محترم هتل
در بین هتل های ۴ ستاره جزو تمیزترین ها و بهترین ها میباشد
بسیار هتل خوب و تمیزی بود. برخورد پرسنل صمیمانه ،تمیزی اتاق عالی ،کیفیت صبحانه عالی ،من حتما بخوام بیام تهران دوباره میام اینجا
از همه نظر عالی
من برای سفر کاری اقامت یکروزه داشتم تو این هتل و واقعا هیچ نکته منفی نداشت نظافت توی همه چیز رعایت شده بود اونم به نحو احسنت برخورد کارکنان بسیار مودبانه رستوران و کافی شاپ با کیفیت فضای لابی و اتاق ها بسیار آرامش بخش دید پنجره اتاق ها واقعا خیره کننده بود متشکرم از تمام پرسنل و کارکنان این هتل
خیلی راضی بودم
فضایی بسیار عالی و مرتب و تمییز .با پرسنل مهربان.با رعایت استانداردهای لازم
تجربه خوبی بود قبلا هم با کل خانواده اقامت داشتیم خیلی راضی بودیم ولی قیمت ها افزایش داشتن
از همه لحاظ عالی
در کل هتل خوبی بود و راضی بودم از اقامت در این هتل
اقامت ده روزه در هتل برای ما خوب بود
تمیزی اتاق ها وسرویس فضای ارام،رفتار خوب پرسنل،قیمت خوب موقعیت مکانی از محاسن این هتل هست
تجربه خوبی بود ازهرنظر عالی بود فضای آرام وراحتی داشت
عالی بود
خوب بود
نقاط قوت:
رفتار و پرستیژ مناسب کارکنان، نظافت عالی، صبحانه متنوع و باکیفیت، اتاق و تخت های خوب و راحت
نقاط ضعف:
رفتار و پرستیژ مناسب کارکنان، نظافت عالی، صبحانه متنوع و باکیفیت، اتاق و تخت های خوب و راحت
در یک جمله، سطح و لول مهمان را به نحو مطلوبی حفظ میکنند.
نقاط قوت:
بسيار تميز ، نو و با برنامه
نقاط ضعف:
بسيار تميز ، نو و با برنامه
نقاط قوت:
همه چيز عالي
نقاط ضعف:
همه چيز عالي
حتما مجدد ميرم
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
پرسنل خوش برخورد و تمیزی اتاق
امکانات عالی،دنج و راحت
نقاط قوت:
رستو انها و فضای آرام
نقاط ضعف:
رستو انها و فضای آرام
خوب
از هر لحاظ این هتل عالی و بی نظیر هست و بخصوص رفتار پرسنل و تمیزی اتاق ها کاملا عالی و موقعیت مکانی و احساس آرامش کاملا مشهود است
موقعیت خیلی خوب و به طور کلی هتل مطلوبی است
صبحانه ضعیف / فن گرمایشی با صدای گوشخراش و معیوب / عدم عایق بندی پنجره ها
همه چی عالی و در حد ایده آل بود
عالی از هر نظر
فقط تنها مشکل پارکینگ هتل هست که از یک ساعتی به بعد پارکینگ جا نداره
تنها ضعف هتل پارکینگ آن است که به علت نداشتن فضای کافی گردش ماشین ها به سختی انجام می شود .
منظره ی خوبی داشت ، حتما یکبار دیگه امتحان میکنم
از همه لحاظ عالی و فوق العاده بود
عالی
حرف نداره
برخورد و داخل اتاق و صبحانه بسیار عالی بود .لابی کوچک بود .به عنوان ۴ستاره که عالی بود.نسبت به ۵ستاره های اسپیناس پالاس و پارسیان آزادی من قطعا این هتل رو بیشتر دوس داشتم
سپاس از مدیریت محترم و کارکنان هتل
پارکینگ بدی دارد
عالی
بهترین هتل
همه چیز عالی
به نظر من هتل بسیار تمیز و مناسب بود ولی فکر میکنم چیزی که بیشتر ازهمه به چشم میاد رفتار بسیاااار عالیه پرسنل این هتل هست که جاداره به مدیریت هتل بابت دورهم جمع کردن این پرسنل تبریک گفت ... ممنون
امیدوارم مدیریت هتل، تا حد ممکن قدردان مسئولیت پذیری و تلاش کارکنان باشد. واقعا با علاقه همه کارکنان با مسافرین تعامل می کنند.شخصیت و رفتار و ادب کارکنان بسیار خوب، مودب و مهربان بود،
خوب
از نظر محل هتل ، بسیار دسترسی خوبی به مناطق مختلف شهر را دارا می باشد، پرسنل بسیار مودب و خونگرم و دلسوز
هتل مجموعا بسیار تمیز و مرتب و کارکنان مودب بودن .اگر در اون‌منطقه از تهران کار دارین هتل اسکان الوند فوق العادس . اگر قصد از مسافرت گردش و خرید هست منطقه مناسبی نیست ولی برای کارهای اداری نزدیک اکثرا ادارات دولتی و خصوصی هست
بسیار خوب و مورد پسند .امکانات عالی در محیطی ارام و در عین حال نزدیک به مرکز شهر. امیدوارم کیفیت خدمات در دراز مدت همچنان حفظ شده و ارتقا پیدا کند.
مدیریت بسیار خوب هتل به همراه پرسنل بسیار خوب ، مودب و اموزش دیده و درست انتخاب شده و امکانات بسیار خوب ، ارزوی موفقیت برای همه شان دارم.
هتل در کل مناسب و عالی بود امیدوارم همینطور بمونه
عالی
عالی و بیادماندنی بود
صميميت برخورد و احساس مسئوليت پرسنل قابل تقدير هست
کارمندان هتل بسیار خوش برخورد بودند
هتل اسکان الوند دارای خدمات تفریحی و رفاهی چون اسپا و بازی‌هایی چون تخته نرد و جنگا است
پارکینگ و صبحانه دو تا از مواردی بودن که نقطه ضعف بشمار میان
بسيار هتل ارام و با پرسنل مودب هست از طرفي كافي شاپ هتل محيطي مناسب است اما در خصوص كيفيت صبحانه و تنوع صبحانه اصلا انتظارات مسافر براورده نمي شد كه نياز به تجديد نظر دارد
من از هر لحاظ راضی بودم واقعا عالی بود.
تنها مشکل نبود دستگاه چای ساز در اتاق بود
این هتل یه فضای خیلی شیک توام با آرامش داره و رستوران هتل هم عالیه . لوکیشن این هتل هم برای مهمانان بیزینسی عالیه چون تقریبا مرکز شهره و نزدیک به خیلی از شرکت های مطرح و هم برای تورهای ورودی چون دسترسیش به سایت های گردشگری راحته .
هتل الوند یکی از بهترین هتل های 4 ستاره تهران است با موقعیتی خوب و کارکنانی بسیار خوب. امکانات هتل در حد قابل قبولی است و به نظر من یکی از بهترین گرینه ها برای اقامت در یک هتل 4 ستاره در تهران است.
کارکنان بسیار خوش برخورد و مودب بودن هتل بسیار تمیز و مرفه بود
جالب بود
مسیر سربالایی شدید و خسته کننده ای داشت. امکان دسترسی به مراکز خرید جالب نبود
از هر نظر مطلوب
دسترسی به مرکز شهر کمی مشکل و هزینه اقامت کمی بالا هست. اقامت در هتل قطعاً تجربه خوبی را برای مسافران به همراه دارد.روابط عمومی و عملکرد کارکنان عالیه . اما رستوران فرنگی و کافی شاپ انتظار میره با کیفیت بالاتری باشد.
👌👌👌
هتل از همه نظر عالی بود، تمیزی،سرویس،کارکنان،موقعیت،صبحانه ...
بسیار خوب
هتل خوب و مناسب
Excellent
همه چیز خوب وهمه حرفه ای
مکان مناسب و سرویس عالی
بسیار خوب حیف که در کافی شاپ سیگارمی کشیدن که آزار دهنده است
هتل خوبي بود ولي قيمت در مقايسه با هتل هاي پنج ستاره تهران بسيار بالاست.
هتلی خوب از نظر موقعیت مکانی و آرامش و دنج با کادری مجرب و خوب و بااحترام و پذیرایی مناسب و با کیفیت
هتل اسکان الوند هتلی بسیار دنج و فوق العاده است . انتخاب همیشگی من می باشد . از مدیران هتل تقاضا دارم از آنجایی که سالهاست در امر هتل داری زبانزد هستید . لطفا جهت اسکان مسافران سیگاری مانند سایر هتل های کشورهای دیگر طبقات را تفکیک نمایید . در اقامت اخیرم دود سیگار از سیستم تهویه مطبوع وارد سوییت می شد و بسیار آزاردهنده بود . این همه تلاش شما و همکاران محترمتان در ارائه ی خدمات فوق العاده خوبتان حیف است که بااین مسائل خدشه دار شود . صمیمانه سپاسگزارم
قابل قبول
از نظر من این هتل با هتل های متوسط اروپایی برابری می کند ، محیطی آرام ، لابی کوچک ولی دلنشین ، مناسب برای اقامت های کاری ، دسترسی عالی به اغلب مراکز اداری و تجاری تهران و بدور از شلوغی های معمول تهران
هتل خوبی بود. اتاق تمیز داشت و از جهت موقعیت برای رفتن به جاهایی که میخواستم خیلی خوب بود. اتاق تمیز و مناسبی داشت. برخورد کارکنان هم خوب بود.
هتل شیک بود، تنها نکته ی منفی هتل از نظر من، قیمت غذا است که نسبت به کیفیتی که داشت بالا بود.
تقریبا هر هفته به تهران سفر کاری دارم و این هتل را برای اقامت انتخاب میکنم. از هتل راضی هستم.
ساختار فیزیکی هتل خوب بود. اما پرسنل هتل آموزش دیده نبودند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسکان الوند تهران

مهمانان هتل اسکان الوند تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان الوند تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان الوند تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان الوند تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان الوند تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.