هتل اسکان الوند تهران

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه اسفراین، نبش اهورا مزدا
4.6
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل اسکان الوند تهران

هتل چهار ستاره اسکان الوند در دل پایتخت و منطقه دنج الوند واقع شده و نزدیک به برج میلاد می‌باشد. با توجه به قرار گیری هتل در منطقه‌ی مرتفع، از آب و هوای خوبی برخوردار می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسکان الوند تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
3,751,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,751,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,751,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,751,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,751,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,751,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,751,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,751,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,751,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,751,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,751,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,751,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
3,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
3,760,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,760,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,760,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,760,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,760,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,760,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
3,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
3,760,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
3,760,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
3,760,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
3,760,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
3,760,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
3,760,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,760,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,760,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,760,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,760,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
3,760,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
3,760,000 تومان
24 آذر
جمعه
3,760,000 تومان
25 آذر
شنبه
3,760,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
3,760,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
3,760,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دوتخته عادی فقط دبل
علاءالدین
4,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,750,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,750,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,750,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,750,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,750,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,750,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,750,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,750,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,750,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,750,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,750,000 تومان
دوتخته عادی فقط توئین
علاءالدین
4,750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,750,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,750,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,750,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,750,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,750,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,750,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,750,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,750,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,750,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,750,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,750,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
4,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,770,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,770,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,770,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
4,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
4,770,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,770,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
4,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,770,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,770,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,770,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
4,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
4,770,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,770,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
4,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,770,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,770,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,770,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
4,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
4,770,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
4,770,000 تومان
24 آذر
جمعه
4,770,000 تومان
25 آذر
شنبه
4,770,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
4,770,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
4,770,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
4,770,000 تومان
دوتخته کینگ
علاءالدین
5,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
5,530,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,530,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,530,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,530,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,530,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,530,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,530,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,530,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
5,530,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
5,530,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
5,530,000 تومان
دو تخته کینگ
ای‌گردش
5,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
5,550,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,550,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,550,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,550,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,550,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,550,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,550,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,550,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
5,550,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
5,550,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
5,550,000 تومان
اتاق دو تخته کینگ
هتل یار
5,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
5,550,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,550,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,550,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
5,550,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
5,550,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
5,550,000 تومان
اتاق دو تخته کینگ
اقامت 24
5,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
5,550,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
5,550,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
5,550,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
5,550,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
5,550,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
5,550,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,550,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,550,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
5,550,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
5,550,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
5,550,000 تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
6,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
6,230,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
6,230,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
6,230,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
6,230,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
6,230,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
6,230,000 تومان
24 آذر
جمعه
6,230,000 تومان
25 آذر
شنبه
6,230,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
6,230,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
6,230,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
6,230,000 تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
6,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
6,250,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
6,250,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
6,250,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
6,250,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
6,250,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
6,250,000 تومان
24 آذر
جمعه
6,250,000 تومان
25 آذر
شنبه
6,250,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
6,250,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
6,250,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
6,250,000 تومان
سوئیت - یک تخت دبل + کاناپه
هتل یار
6,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
6,250,000 تومان
24 آذر
جمعه
6,250,000 تومان
25 آذر
شنبه
6,250,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
6,250,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
6,250,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
6,250,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
6,250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
6,250,000 تومان
19 آذر
یکشنبه
6,250,000 تومان
20 آذر
دوشنبه
6,250,000 تومان
21 آذر
سه‌شنبه
6,250,000 تومان
22 آذر
چهارشنبه
6,250,000 تومان
23 آذر
پنج‌شنبه
6,250,000 تومان
24 آذر
جمعه
6,250,000 تومان
25 آذر
شنبه
6,250,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
6,250,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
6,250,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
6,250,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل کینگ VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته دبل+سینگل
هتل یار
5,825,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
23 آذر
پنج‌شنبه
5,825,000 تومان
24 آذر
جمعه
5,825,000 تومان
25 آذر
شنبه
5,825,000 تومان
26 آذر
یکشنبه
5,825,000 تومان
27 آذر
دوشنبه
5,825,000 تومان
28 آذر
سه‌شنبه
5,825,000 تومان

امکانات اتاق های هتل اسکان الوند تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران فرانسوی
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
كافی شاپ
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل اسکان الوند تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان الوند تهران

(29 نظر)
نقاط قوت:
رفتار و پرستیژ مناسب کارکنان، نظافت عالی، صبحانه متنوع و باکیفیت، اتاق و تخت های خوب و راحت
نقاط ضعف:
رفتار و پرستیژ مناسب کارکنان، نظافت عالی، صبحانه متنوع و باکیفیت، اتاق و تخت های خوب و راحت
در یک جمله، سطح و لول مهمان را به نحو مطلوبی حفظ میکنند.
نقاط قوت:
بسيار تميز ، نو و با برنامه
نقاط ضعف:
بسيار تميز ، نو و با برنامه
نقاط قوت:
همه چيز عالي
نقاط ضعف:
همه چيز عالي
حتما مجدد ميرم
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
پرسنل خوش برخورد و تمیزی اتاق
امکانات عالی،دنج و راحت
نقاط قوت:
رستو انها و فضای آرام
نقاط ضعف:
رستو انها و فضای آرام
خوب
همه چی عالی و در حد ایده آل بود
عالی از هر نظر
فقط تنها مشکل پارکینگ هتل هست که از یک ساعتی به بعد پارکینگ جا نداره
تنها ضعف هتل پارکینگ آن است که به علت نداشتن فضای کافی گردش ماشین ها به سختی انجام می شود .
منظره ی خوبی داشت ، حتما یکبار دیگه امتحان میکنم
از همه لحاظ عالی و فوق العاده بود
برخورد و داخل اتاق و صبحانه بسیار عالی بود .لابی کوچک بود .به عنوان ۴ستاره که عالی بود.نسبت به ۵ستاره های اسپیناس پالاس و پارسیان آزادی من قطعا این هتل رو بیشتر دوس داشتم
سپاس از مدیریت محترم و کارکنان هتل
پارکینگ بدی دارد
عالی
بهترین هتل
همه چیز عالی
به نظر من هتل بسیار تمیز و مناسب بود ولی فکر میکنم چیزی که بیشتر ازهمه به چشم میاد رفتار بسیاااار عالیه پرسنل این هتل هست که جاداره به مدیریت هتل بابت دورهم جمع کردن این پرسنل تبریک گفت ... ممنون
امیدوارم مدیریت هتل، تا حد ممکن قدردان مسئولیت پذیری و تلاش کارکنان باشد. واقعا با علاقه همه کارکنان با مسافرین تعامل می کنند.شخصیت و رفتار و ادب کارکنان بسیار خوب، مودب و مهربان بود،
خوب
هتل مجموعا بسیار تمیز و مرتب و کارکنان مودب بودن .اگر در اون‌منطقه از تهران کار دارین هتل اسکان الوند فوق العادس . اگر قصد از مسافرت گردش و خرید هست منطقه مناسبی نیست ولی برای کارهای اداری نزدیک اکثرا ادارات دولتی و خصوصی هست
بسیار خوب و مورد پسند .امکانات عالی در محیطی ارام و در عین حال نزدیک به مرکز شهر. امیدوارم کیفیت خدمات در دراز مدت همچنان حفظ شده و ارتقا پیدا کند.
مدیریت بسیار خوب هتل به همراه پرسنل بسیار خوب ، مودب و اموزش دیده و درست انتخاب شده و امکانات بسیار خوب ، ارزوی موفقیت برای همه شان دارم.
هتل در کل مناسب و عالی بود امیدوارم همینطور بمونه
عالی
عالی و بیادماندنی بود
مکان مناسب و سرویس عالی
هتل خوبی بود. اتاق تمیز داشت و از جهت موقعیت برای رفتن به جاهایی که میخواستم خیلی خوب بود. اتاق تمیز و مناسبی داشت. برخورد کارکنان هم خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسکان الوند تهران

مهمانان هتل اسکان الوند تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان الوند تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان الوند تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان الوند تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان الوند تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.