هتل بزرگ تهران

تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، شماره 391
3
امتیاز کاربران
83
نظرات کاربران

معرفی هتل بزرگ تهران

هتل لوکس چهار ستاره بزرگ در قلب شهر تهران واقع گردیده و آخرین بازسازی آن در سال ۱۳۹۴ انجام گرفته است. ساختمان هتل در ۱۰ طبقه بنا و دارای ۲۸۸ باب واحد اقامتی مدرن با امکانات و تجهیزات رفاهی مناسب می‌باشد. موقعیت مکانی مناسب هتل در خیابان ولیعصر موجب دسترسی آسان آن به مراکز اداری، تجاری و اماکن دیدنی پایتخت گردیده است. اگر برای امور تجاری و کاری به پایتخت سفر می‌کنید این هتل را در لیست گزینه های اقامتی خود قرار دهید. هتل بزرگ تهران با ارائه خدماتی بی‌نظیر خاطره‌ اقامتی دلنشین را در ذهن شما باقی خواهد گذاشت.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بزرگ تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته لوکس
علاءالدین
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,200,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,200,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,200,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,200,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دوتخته توئین لوکس
علاءالدین
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
اتاق دو تخته - تخت توئین
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
اتاق دو تخته - تخت دبل
هتل یار
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
اتاق دو تخته تویین
اقامت 24
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
دوتخته دبل لوکس
علاءالدین
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,700,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,700,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,700,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,700,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,700,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
5 فروردین
شنبه
3,600,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
3,600,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
3,600,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
3,600,000 تومان
11 فروردین
جمعه
3,600,000 تومان
12 فروردین
شنبه
3,600,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
3,600,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
3,600,000 تومان

امکانات اتاق های هتل بزرگ تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
اتو
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی معلولان
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
مسلط به زبان آلمانی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
استخر كودكان
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
مسلط به زبان فرانسه
اتاق برای سیگاری ها
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
بیزینس سنتر
غرفه صنایع دستی
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
جكوزی
استخر
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بزرگ تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بزرگ تهران

(83 نظر)
نقاط قوت:
پذیرش هتل صبحانه ی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل خوب ولی قیمت اتاق کمی بالاست
نقاط ضعف:
نداشتن وان حمام باتوجه به چهار ستاره بودن
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز و مرتب کادر مودب صبحانه محشر )هیچ هتلی اینجوری صبحانه ندارد
نقاط ضعف:
همه چی عالی
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه
نقاط ضعف:
برخورد پرسنلقیمت بالای رستوران
نقاط قوت:
سلامبسيار ساكت بود ،آرامش خوبي داشتم به راحتي تا ساعت ٩ خوابيدم
نقاط ضعف:
هتل خوبيه ولي هركي يبار به اين هتل بياد ديگه نمي تونه هتل ديگه اي رو قبول كنه
نقاط قوت:
درکل خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فضای لابی بصورت دقیق چیدمان نشده است .
نقاط قوت:
برخورد مناسب ميهمانداران
نقاط ضعف:
افزايش قيمت شديد هتل طي يكسال گذشته باعث شده تمايل براي انتخاب اين هتل كم شود
نقاط قوت:
برخورد رسپشن هتل عالی بود
نقاط ضعف:
کافی شاپ خیلی قیمتش زیاد بود وتوصیه نمیکنم
نقاط قوت:
با آرزوی موفقیت برای مدیریت و کلیه پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتلمحیط آرام
نقاط ضعف:
عدم راه اندازی سیستم گرمایشی اتاقها با توجه به گذشت یکماه از فصل پاییز و سردشدن هوا در شب
نقاط قوت:
در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در این هتل اقامت داشتیم اتاق بزرگ و دلباز و تمیز صبحانه مفصل و متنوع
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل محترمانه، امکانات رفاهی مهیاوکامل و نسبت به هتل های ۴ ستاره دیگر تهران بهتر بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
با سلام مجموعا میشه گفت خوب ولی واقعا از لحاظ سیستم سرمایشی صفر بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تميز بود
نقاط ضعف:
سفق اتاق ازش آب چكه ميكرد علاوه بر اين صداشم مزاحم خوابمون ميشدصبحانش نسبت به بقيه هتل ها يكم ضعيف بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
سرمایش اتاقهای بدپارگینگ افتضاحهنگام تعمیر نیاید مهمان پذیرش شودماشین ما پر خاک شد که به آقای اکبری مطدح کردیم
نسبت به هتلهای چهار ستاره دیگه خیلی هتل بهتری بود حتی از بعضی از هتل های پنج ستاره هم خیلی بهتر بود
هتلي با لابي بسيار زيبا ،صبحانه معمولي(مي توانست خيلي بهتر از اين باشد) اتاقي بي شباهت به عكس درون سايت - اتاق تحويل داده شده به طور ناقص بازسازي شده بود به عنوان مثال كشوهاي دارور جهت بازسازي جدا شده بودند و داراور همينطور بدون كشو رها شده بود ، و رسپشن هم هيچ پاسخي جز سكوت جهت اين كمبودها نداشتند -
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنلتمیز بودن فضای هتل و رستورانکیفیت بسیار خوب غذاپاسخگو بودن کارکنانآرامش در فضای هتل و رستوران
نقاط ضعف:
قرار گرفتن موقعیت هتل در طرح ترافیک
نقاط قوت:
کیفیت غذاها خوب بود، سرویس بهداشتی تمییز و پاسخ گویی هتل هم خوب بود.
نقاط ضعف:
نکتە منفی که می شە بە آن اشارە کرد کیفیت تشک و پتو پایین بود بە علت کهنگی. پرده اتاقها هم کهنه بود.
باتشکر از عوامل محترم هتل بنده همیشه این هتل را انتخاب می کنم صبحانه کیفیت بسیار خوب و دسترسی مناسب هتل باتشکر
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و با امکانات عالی است. برخورد پرسنل هم محترمانه است.
نقاط ضعف:
من نکته ی منفی ندیدم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سلام این هتل در حد دو ستاره هم نیست واقعا کیفیت اتاقها و پتو و ملحفه ها افتضاح بودند توصیه میکنم اصلا این هتل رو رزرو نکنید
نقاط قوت:
بازسازی شدن و تمیز بودن ساختمان هتل رعایت ادب و احترام توسط پرسل و خدمه
نقاط ضعف:
شیب و سطح حمام و دستشویی اصلا رعایت نشده و براحتی آب به کف اتاق میاد قسمت دستشویی اتاق آبراه نداشت و نمی‌دونم در صورت نیاز به شستشو چطوری نظافت میکنن روبالشی و ملحفه بوی بدی داشت و تمیز نبود تنوع صبحانه به نسبت سایر هتل ها خوب نبود و مدام هم مهمان ها رو زیرنظر داشتن نسبت به چهار ستاره بودن قیمت بالاست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
تهویه نامناسب اتاق
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم و خیلی تمیز
نقاط ضعف:
عکسای که در پیج گذاشتن قدیمی بود بالعکس توش کاملا نو بود و همین باعث گذشتن و زود گذر کسانی میشه که هتل میخوان بگیرن.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
زمان پذيرش طولاني هست
نقاط قوت:
صبحانه عالیاتاق تمیز
نقاط ضعف:
کولر خوب سرد نکردغذای گرم از بیرون به اتاق ممنوعقیمتهای گران غذا از رستوران هتل
نقاط قوت:
اطاق خیلی خوب و بزرگ ، محیط آرام ، رفتار مناسب پرسنل ، بسیار تمیز ، قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن کافی شاپ ، منوی محدود رستوران
نقاط قوت:
همه چی عالی بود پرسنل با شخصیت و خوش اخلاق مکان هم خوب
نقاط ضعف:
قیمت یه خورده بالا
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کمیود ظرفیت پارکینگ
نقاط قوت:
تمیز، صبحانه خوب، پرسنل مودب ،دسترسی عالی،ما قبل از ساعت ۱۴ رسیدیم و اتاق رو زودتر تحویل دادند.
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت.
نقاط قوت:
موقعیتبرخورد و سرعت در پذیرش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفانه هر سري كه ميهمان هتل شما هستم يه مشكلي برام پيش مياد اين سري دمپايي داخل حمام نبود و من صبح زود متوجه شدم و فرصت نبود كه زنگ بزنم برام بيارن و يه مورد ديگه هم اينكه يه نايلون مواد غذايي باقيمانده از ميهمان قبلي توي يخچال جا مونده بود كه نشون ميده اتاق با دقت بررسي و تميزكاري نميشههفته قبلتر حوله نذاشته بودند
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
خدمات خشکویی به ما ارائه ندادن…
سلام به همه من دو شب تو این اقامت داشتم، سفرم کاری بود، چند تا هتل تو تهران رفتم و بینشون این جز بهترین ها بود- هتل تمیز و خوبی هست و امکانات داخل اتاق کافی و خوبه، وسایل اتاق نو بودن و کهنگی دیده نمیشد، فضای هتل بازسازی شده بنظرم و نسبتا شیک بود- کارکنان پذیرش کمی ضعیف بودن ولی نه خیلی و کار راه انداز بودن- بوفه صبحانه خوب و کافی بود و بنظرم چیزی کم نداشت- برای سفر کاری با توجه به موقعیتش خیلی خوبه بنظرم
کارکنان خوب
نقاط قوت:
موقعيت مكاني مناسب
نقاط ضعف:
معطلي زياد در بدو ورود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین خانه داری
لابی در حال تعمیر- پذیرش با تاخیر- آسانسور تا پارکینگ نبود- صبحانه خیلی خوب عالی.فضای رستوران خوب- اتاق ها تمیز- غذا بسیار‌عالی- در اتاق سرو شد
بازسازی هتل، برخورد خوب و محترمانه کارکنان و پرسنل هتل و همچنین کیفیت غذای صبحانه قابل قبول و رضایت بخش بود. موقعیت هتل به گونه ای بود که به نقاط مختلف شهر دسترسی مطلوبی داشت.مجموعا مورد منفی که دلیلی بر عدم انتخاب این هتل برای اقامت باشد مشاهده نشد و همه چیز مطلوب و قابل قبول بود.
کارکنان عالی متاسفانه صدای اتاق مجاور ( ساعت ۱ صبح فوتبال با صدای بلند) خیلی زیاد بود که البته با هماهنگی پذیرش حل شد. صبحانه عالی
اين هتل پس از باسازي كه جديد صورت گرفته بسيار تميزو شيك شد
با سلام انتقادی که دارم این هستش اتاق های هتل از طرف پرسنل با دقت و خوبی تمیز و نظافت نمی‌شوند...شاید خیلی معمولی تمیز میشه اتاق....دومین انتقاد این هستش که هنوز شما خدمه و پرسنل خدماتی رو توجیه نکردین هنگام نظافت اتاق های هتل در راهرو هتل با صدای خیلی بلند صحبت نکنن و یا اینکه سیگار نکشن که مسافر در اتاقش در حال استراحت هستش و این مقوله واقعا جای تاسف هستش....آسانسوری که برای پارکینگ بوده همیشه خراب بوده و متاسفانه بجای اینکه درست و تعمیر اساسی بشه پرسنل هتل با بی‌تفاوتی و توجیه کردن که این آسانسور ایتالیایی هستش و حساس هست به هر نوسان برقی....و این توجیه هم واقعا جای تاسف داشت.....متاسفانه هنوز شما کارمندان رسپشن رو توجیه نکردین که با اخلاق خوب و آداب معاشرت خوب و بکار بردن کلمات زیبا با مشتری برخورد کنند واقعا این هم جای تاسف بود.....فن های داخل اتاق متاسفانه بوی اتاق های دیگه رو با خود همراه داشت که باید اصلاح شود.....ولی صبحانه و غذاهاتون عالی و خوشمزه بود....امیدوارم که اصلاحات اساسی تو هتل ایجاد شود.....با تشکر سجادی
برخورد پرسنل و نظافت تمامی بخش ها عالی بود ما سیستم تهویه مشکل داشت، در اقامت های قبلی خودم در این هتل هم به مشکل سیستم تهویه برخورده بودم.
سلام هتل خوب بود ولی محل شلوغی بود ویو نداشت مینی بار رایگان بود که امتیازی بود ولی صبحانه را نپسندیدم .
اتاقهایی که رو به خیابانهای مطهری و ولیعصر هستند در معرض صدای بلند ترافیک در اکثر مواقع شبانه روز هستند. طراحی سرویس بهداشتی (محل قرارگیری توالت فرنگی) و دوش بالاسر می توانست بهتر باشد.
خوب بازسازی شده و از همه مهم تر این که برخورد کارکنانش عالی بود🌺
نسبت به هتل های ۵ستاره ، این هتل عالی
نقاط قوت:
چک این و چک اوت نسبتا سریع ، تمیزی اتاق ها و سرویس ، وجود چایساز در اتاق ، منو بار رایگان ، اتاق نسبتا بزرگ ، سرویس بزرگ ، برخورد مناسب کارکنان ، صبحانه مناسب ، مناسب بودن قیمت نسبت به خدمات .
نقاط ضعف:
بسته بندی نبودن حوله ها ، کمی قدیمی بودن موکت های اتاق اما در کل بسیار مناسب بود .
نقاط قوت:
همه چی خوب از برخورد کارکنان تا رسیدگی پذیرش و اتاق های خوب مهم ترین نکته دارا بودن تلویزیون به سیستم اسمارت ویو هستش که تو هتل ۵ ستاره هم نیستش معمولا
نقاط ضعف:
بعضی از اتاق ها چیلر خوبی ندارند و خوب خنک نمی‌کنند تنها نکته منفی
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان،تهویه مناسب،سرویس مناسب
نقاط ضعف:
خیر نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خصوصا پذیرش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سلام. برخورد پرسنل و نظافت بسیار عالی
نقاط ضعف:
عکس سایت با هتل مغایرت دارد. اتاق ها فاقد وان هستند و مدل تخت متفاوت است
نقاط قوت:
سلامهتل بزرگ با توجه به ٤ ستاره بودن بهتر از هتلهاي استقلال و هما بود ،قيمت و اگر تخفيف بدن مشتري دايمي هتل بزرگ خواهم شد مرسي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
عملکرد کارکنان هم خوب هست و مدیریت خوبی داره
چندين ساله از اين هتل استفاده ميكنم پس از نوسازي ، كيفيت بهتر هم شده است
نقاط قوت:
رفتار بسيار صميمي و مودب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نكته منفي نديدم
عالي
خوب
درمجموع هم برخورد عالی هم محیط تمیز و هم امکانات خوبی داره صبحانه هم کا عالی لود
نقاط قوت:
بهترین مکانرفتارمحترمانه کارکنانصبحانه با کیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد محترمانه تمیز شیک صبحانه عالی
نقاط ضعف:
اومدن صدای اتاق بغلی ولی کم کم
نقاط قوت:
باسلام؛ نکته بسیارخوب سِروِ غذا در ۲۴ ساعت بود.برخوردِ بسیارخوب و محترمانهء پرسنل.
نقاط ضعف:
متاسفانه کیفیت غذاها باتوجه به امکاناتِ خوبِ دیگری که هتل داشت ،، خوب نبود.انشاالله کیفیت غذاها بهترشود...
بسیار عالی از هر نظر راضی بودم
ما به مدت دو شب در هتل اقامت داشتیم و هتل نسبتاً خوبی بود و دو شب ما آرامش خوبی داشتیم از نقاط قوت هتل این بود که دسترسی به بازار راحت بود و کارکنان این هتل همگی با اخلاق بودند و از نکات منفی هتل این بود که طراحی اتاق ها ضعیف بود
ابتدايي ترين پذيرايي دراطاق مثل قند، شكر، چاي انگارجيره بندي بوده براي چكين مسافروقت دوساعت اصلا معقول بنظرنميرسه سفارش غذادراطاق پس ازيكساعت سردشده ميرسيد
نقاط قوت:
هتل در موقعیت مکانی بسیار عالی، کیفیت غذاها خوب، نظافت خوب، امکانات کامل
نقاط ضعف:
تنوع کم بوفه صبحانه
نقاط قوت:
کاملا تمیز و بهداشتیرفتار پرسنل محترمانه و حرفه‌ایمینی بار رایگانتنوع غذا صبحانه عالی
نقاط ضعف:
دوش تلفنی در حمام نداشت و فقط دوش سقفی داشتیکم دیر اتاق تحویل دادن و ما که ساعت ۶ عصر رسیدیم گفتن اتاق تمیز نشده و تا ساعت ۸ منتظر بودیم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد برسنل بسيار عالي بود نظافت اتاق و راهرو اتاقها بسيار عالي بود قيمت اتاقها بسيار خوب و مناسب بود
نقاط ضعف:
منفي نداره
مطابق انتظار بود
خوب بود
جای پارم ، در دست رس بودن ، روابط خوب پرسنل
بسیار عالی بود به غیر از اینکه در رستوران اشتباه حساب کتاب کردند و شب رفتن درب مهمان من و زدن که پول غذا کم پرداخت شده الان پرداخت کنید که خیلی حرکت زشتی بود از طرف رستوران دار مجموعه. من ۲ میلیون دادم برای یه اتاق حالا ۲۰۰ هم که فرار نکردم موقع چک اوت میدم هر چی باشه پاسپورت مهمان دست رزرواسیون هست دیگه. به غیر از این مورد عجیب همه چیز خوب بود
هتل تمیزیه امکاناتشم خوبه بار صبحانه شم خوبه، برای سفرهای کاری عالیه، مشکلش دسترسی به مترو هست، استخرشم کوچیکه.
بسیار مکان خوب با خدمات عالی و پرسنل مودب و آموزش دیده. پارکینگ خوب ولی ارتفاع سقف پارکینگ کم. غذای فوق العاده و قیمت های مناسب
حرف نداره جای بسیار عالی با پرسنل بسیار خوش برخورد
هتلی خوب در موقعیت عالی با دسترسی سریع به فرودگاه مراکز اداری و ...
بعد ازینکه از هاستل وونو پشیمون شدم این مکان رو انتخاب کردم ، نسبت به قیمت خدمات خوبی داره همچنین امنیت بسیار خوبی ارائه میشه
ورودی هتل خیلی ناجور و خفن بود انگار ورودی زندان بود. هتل هم قدیمی است که بازسازی شده است. کیفیت اتاقها خیلی خوب بود. پذیرایی یا بقول خودشان استقبال از میهمان در اتاقها با وای و نسکافه و شیرینی خیلی خوب بود. برخورد پرسنل هم خوب بود. صبحانه خیلی عالی بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بزرگ تهران

مهمانان هتل بزرگ تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بزرگ تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بزرگ تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بزرگ تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بزرگ تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.