هتل بلور تهران

تهران، خيابان سپهبد قرني، تقاطع، پل كريم خان پلاک 201
-
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل بلور تهران

هتل دو ستاره بلور درسال ۱۳۴۸ در یکی از نقاط اصلی پایتخت، خیابان سپهبد قرنی افتتاح و در سال ۱۳۹۵ جهت بهبود سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۷ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد همچنین موقعیت مکانی مناسب هتل موجب تسهیل دسترسى به مراکز تجاری و اماکن اداری پایتخت گردیده است. پرسنل هتل بلور در تلاش اند تا اقامت خاطره انگیزی را براى شما میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بلور تهران

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
784,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
784,000 تومان
19 آذر
شنبه
784,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
784,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
784,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
784,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
784,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
784,000 تومان
25 آذر
جمعه
784,000 تومان
26 آذر
شنبه
784,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
784,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
784,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
794,000 تومان
19 آذر
شنبه
794,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
794,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
794,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
794,000 تومان
25 آذر
جمعه
794,000 تومان
26 آذر
شنبه
794,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
794,000 تومان
19 آذر
شنبه
794,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
794,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
794,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
794,000 تومان
25 آذر
جمعه
794,000 تومان
26 آذر
شنبه
794,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
794,000 تومان
19 آذر
شنبه
794,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
794,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
794,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
794,000 تومان
25 آذر
جمعه
794,000 تومان
26 آذر
شنبه
794,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
794,000 تومان
19 آذر
شنبه
794,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
794,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
794,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
794,000 تومان
25 آذر
جمعه
794,000 تومان
26 آذر
شنبه
794,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
794,000 تومان
19 آذر
شنبه
794,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
794,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
794,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
794,000 تومان
25 آذر
جمعه
794,000 تومان
26 آذر
شنبه
794,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
794,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
794,000 تومان
19 آذر
شنبه
794,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
794,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
794,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
794,000 تومان
25 آذر
جمعه
794,000 تومان
26 آذر
شنبه
794,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
794,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
794,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,046,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,046,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,046,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,046,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,046,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,046,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,046,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,046,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,046,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,046,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,046,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,046,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,046,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,046,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,046,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,046,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,046,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,046,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,046,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,046,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,046,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,046,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,046,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,046,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,046,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,046,000 تومان
سوئیت سه نفره
هتل یار
1,166,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,166,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,166,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,166,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,166,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,166,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,166,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,166,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,166,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,166,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,166,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,166,000 تومان
سوئیت
ای‌گردش
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,480,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,480,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,480,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,480,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,480,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,480,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,480,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,480,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,480,000 تومان
سوئیت یک خواب برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,480,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,480,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,480,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,480,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,480,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,480,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,480,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,480,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
1,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
1,480,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,480,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,480,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,480,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,480,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,480,000 تومان
26 آذر
شنبه
1,480,000 تومان
27 آذر
یکشنبه
1,480,000 تومان
28 آذر
دوشنبه
1,480,000 تومان

امکانات اتاق های هتل بلور تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل بلور تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بلور تهران

(50 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار قدیمیصدای اتاق های کناری کاملا به گوش میرسد و ازار دهنده هست
متوسط
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان هفت تیربرخورد نسبتا خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود خمیردندان و مسواکعدم وجود حوله مناسب. حوله یک بار مصرف بی کیفیت بودبا توجه به پولی که میدیم صبحانه در حد افتضاح
نقاط قوت:
سرویس ایرانی در طبقات ، فضای ارام هتل
نقاط ضعف:
غذای فوق العاده بی کیفیت و آشغال با هزینه زیاد در رستوران ، نبود خمیر دندان ، نبود ملحفه یکبار مصرف
نقاط قوت:
نقطه مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت چایی نداشت و ....
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
لامپهای اتاق سوخته بود بهتر بود قبلش چک میشد
نقاط قوت:
پرسنل هتل برخورد خوبی داشتند
نقاط ضعف:
کمبود امکانات.
نقاط قوت:
با عرص سلام . سرویس دهی و پذرایی خوب بود برخورد مهماندارو پرسنل عالی بود.
نقاط ضعف:
با عرض معذرت کمی از نظر بهداشت مورد داشت.به علت دیده شدن سوسک .
هتل بسیار بسیار کثیف بود به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل دسترسی اسان به همه جا
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل هتل عالی بود غذای هتل عالی بود
نقاط ضعف:
سوسک و حشرات داخل اتاق بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بوی بد سرویس بهداشتی در برخی از ساعات شب آزار دهنده بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
از وایتکس زیاد استفاده کرده بودن و گلو درد شدید گرفتیم
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم و با اخلاق هستند.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
متاسفانه سرویس رختخواب عوض نشده بود همه کثیف پر مو، موکت کف خیلی کثیف ، دمپایی کثیف ،سطل پر از آشغال
مکان هتل بسیار خوب و عالیست ، دسترسی به اماکن خوب بود، آرام و دنج، اتاق و امکانات در حد اندک بود ولی رضایت بخش، در مجموع برای یک اسکان شب متوسط بود
ورودی یک فضای کوچک سفید که به دو درب منتهی میشود بوی نامطبوعی در اتاق هست وسایل فرسوده است و دیوارها نامناسب
برای سفر یک روزه خوب بود
در مجموع مناسب سفر یک روزه بود
خوب بود
در مجموع همه چیز هتل قابل قبول و رضایتبخش بود.
موقعیت عالی و دسترسی‌های راحت برخورد های مودبانه کارکنان منوی صبحانه خوب و نسبتا کامل ارزش به قیمت بسیار قابل توجه نکته منفی، توالت فرنگی داخل اتاق بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی داخل هتل بسیار بسیار کثیف بود
نسبت به دو ستاره خوبه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
در نظافت سرویس ها کمی بیشتر دقت کنن
برای اقامت یک شب خوب بود
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم و عالیه
نقاط ضعف:
هیچ موردی نداره
عالی بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
با توجه به دو ستاره بودن این هتل از امکانات بیشتری برخوردار است.
برخورد پرسنل محترم و دوستانه بودش
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل-تميزي اتاق ها-
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
من و همکارم برای امتحان بورد تخصصی دو روز اقامت داشتیم. با توجه به قیمت مناسب، خدماتش عالی بود و دسترسی به نقاط مورد نظرمان در شهر راحت بود. برخورد کادر عالی و مودبانه بود‌. مجموعا امکاناتش مطلوب بود و اگر باز هم قرار باشد بیایم، مجدد از این هتل استفاده میکنم
نقاط ضعف:
چندان نکته منفی قابل توجه نداشت
نقاط قوت:
مرتب بودن و نظافت هتل مناسب بود و رفتار پرسنل محترامانه هست
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس غذا خوری
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
آب معدنی داخل اتاق نداشت ، صبحانه گرم نداشت
برخورد کارکنان بسیار عالی بود فضای رستوران و کیفیت غذا هم خیلی خوب بود فقط وسایل داخل سرویس ناقص بود مثلا مسواک نداشت
نقاط قوت:
پاسخگویی و رفتار مناسب و خوشرویی کارمندان
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها،بوی نامطبوع سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم وجود مسواک ، سشوار
همه چیز خوب بود
اتاق‌ها فاقد تهویه مناسب ، بوی بد، امکانات ناقص، کولر کافی شاپ خراب بود ، وای فای خراب بود
اتاقی که گرفتیم حشره داشت دستمال توالت آکبند نبود حوله کم بود زمانی که وارد شدیم ساعت ۳ بعدازظهر بود ولی تو راهرو داشتن جاروبرقی‌ میکشیدن که نمیشد استراحت کنیم اتاقها بصورت دقیق تمیز نبود و دارای پرز و خاک بود.
این هتل دارای امکاناتی کمتر از حد ۲ ستاره انا با قیمتی در حد ۳ ستاره است! پارکینگ ندارد! وای فای ندارد و وقتی می گویم چرا وای فای ندارید جواب می دهند که برای ما نمی صرفد!!! منوی صبحانه بسیار ضعیف! دستمال توالت پک نو نبود و استفاده شده بود!!! بنده بخاطر کار اداری در سازمان سنجش مجبور به رزرو این هتل شدم چون فاصله بسیار کمی با سازمان سنجش در خیابان قرنی دارد!
با اینکه هزینه کمی دریافت شد ولی بنظرم خیلی خوب بود، مخصوصا برخورد پرسنل این هتل
سرویس دهی خوب بود ولی مایع دستشویی و صابون داخل اتاقم موجود نبود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بلور تهران

مهمانان هتل بلور تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بلور تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بلور تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بلور تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بلور تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.