هتل بلور تهران

تهران، خيابان سپهبد قرني، تقاطع، پل كريم خان پلاک 201
-
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل بلور تهران

هتل دو ستاره بلور درسال ۱۳۴۸ در یکی از نقاط اصلی پایتخت، خیابان سپهبد قرنی افتتاح و در سال ۱۳۹۵ جهت بهبود سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۷ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد همچنین موقعیت مکانی مناسب هتل موجب تسهیل دسترسى به مراکز تجاری و اماکن اداری پایتخت گردیده است. پرسنل هتل بلور در تلاش اند تا اقامت خاطره انگیزی را براى شما میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بلور تهران

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
479,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
479,000
تومان
9 بهمن
شنبه
479,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
479,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
479,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
479,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
479,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
479,000
تومان
15 بهمن
جمعه
479,000
تومان
16 بهمن
شنبه
479,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
479,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
479,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
505,000
تومان
9 بهمن
شنبه
505,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
505,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
505,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
505,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
15 بهمن
جمعه
505,000
تومان
16 بهمن
شنبه
505,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
505,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
505,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
505,000
تومان
9 بهمن
شنبه
505,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
505,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
505,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
505,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
505,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
505,000
تومان
15 بهمن
جمعه
505,000
تومان
16 بهمن
شنبه
505,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
505,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
505,000
تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
510,000
تومان
9 بهمن
شنبه
510,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
15 بهمن
جمعه
510,000
تومان
16 بهمن
شنبه
510,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
510,000
تومان
9 بهمن
شنبه
510,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
15 بهمن
جمعه
510,000
تومان
16 بهمن
شنبه
510,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
525,000
تومان
16 بهمن
شنبه
525,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
525,000
تومان
16 بهمن
شنبه
525,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
525,000
تومان
9 بهمن
شنبه
525,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
525,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
525,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
525,000
تومان
15 بهمن
جمعه
525,000
تومان
16 بهمن
شنبه
525,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
525,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
525,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
604,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
604,000
تومان
9 بهمن
شنبه
604,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
604,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
604,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
604,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
604,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
604,000
تومان
15 بهمن
جمعه
604,000
تومان
16 بهمن
شنبه
604,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
604,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
604,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
637,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
637,000
تومان
9 بهمن
شنبه
637,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
637,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
637,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
637,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
637,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
637,000
تومان
15 بهمن
جمعه
637,000
تومان
16 بهمن
شنبه
637,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
637,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
637,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
640,000
تومان
9 بهمن
شنبه
640,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
640,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
640,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
640,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
640,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
640,000
تومان
15 بهمن
جمعه
640,000
تومان
16 بهمن
شنبه
640,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
640,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
640,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
657,000
تومان
9 بهمن
شنبه
657,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
657,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
657,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
657,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
657,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
657,000
تومان
15 بهمن
جمعه
657,000
تومان
16 بهمن
شنبه
657,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
657,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
657,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
657,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
657,000
تومان
9 بهمن
شنبه
657,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
657,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
657,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
657,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
657,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
657,000
تومان
15 بهمن
جمعه
657,000
تومان
16 بهمن
شنبه
657,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
657,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
657,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
1,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,070,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,070,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,070,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,070,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,070,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,070,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,070,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,070,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,070,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,070,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,070,000
تومان
سوئیت 3نفره
هتل یار
1,073,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,073,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,073,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,073,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,073,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,073,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,073,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,073,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,073,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,073,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,073,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,073,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,073,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,073,600
تومان
9 بهمن
شنبه
1,073,600
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,073,600
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,073,600
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,073,600
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,073,600
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,073,600
تومان
15 بهمن
جمعه
1,073,600
تومان
16 بهمن
شنبه
1,073,600
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,073,600
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,073,600
تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
1,074,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,074,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,074,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,074,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,074,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,074,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,074,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,074,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,074,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,074,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,074,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,074,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بلور تهران

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
اينترنت در اتاق
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
خدمات تهيه بليط
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
نمای شهر
اينترنت در لابی
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مبل
زمين تنيس
پارکینگ در اطراف هتل
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات بلیط
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
سالن تشريفات
سالن بيليارد
مینی بار با هزینه
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
سالن كنفرانس
پاركينگ
خدمات خشکشویی
سیستم تهویه مطبوع
مبلمان
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
خدمات تور
وسایل بدنسازی
اینترنت
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
کافی‌شاپ فضای باز
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق بازی
ویلچر
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل بلور تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بلور تهران

(44 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل دسترسی اسان به همه جا
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
رفتار پرسنل هتل عالی بود غذای هتل عالی بود
نقاط ضعف:
سوسک و حشرات داخل اتاق بود
نقاط قوت:
تمیزی وبرخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
تمیزی وبرخورد مناسب پرسنل
نقاط قوت:
رفتار محترمانه تمامی پرسنل و رعایت زیاد بهداشت
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه تمامی پرسنل و رعایت زیاد بهداشت
واقعا نسبت به پولی که میدی عالیه، من اول تو هتل آراد اقامت داشتم و با همین هزینه تقریبا مصف این هتل خدمات ندادن، بخاطر رفتار نامناسب و کثیفی هتل تصمیم گرفتم جامو عوض کنم که رفتم بلور و به شدت از اینکه ٣ شب تو هتل آراد پولمو دور ریختم. ناراحت شدم. موفق باشن، همشون عالی بودن
نقاط قوت:
رستوران باصفا و همه چی تموم با کیفیت غذای عالی..و اتاق تمیز
نقاط ضعف:
رستوران باصفا و همه چی تموم با کیفیت غذای عالی..و اتاق تمیز
خوب بود
به نسبت قیمت اصلا مناسب نبود
نقاط قوت:
خوبه تقریبا
نقاط ضعف:
خوبه تقریبا
مکان هتل بسیار خوب و عالیست ، دسترسی به اماکن خوب بود، آرام و دنج، اتاق و امکانات در حد اندک بود ولی رضایت بخش، در مجموع برای یک اسکان شب متوسط بود
ورودی یک فضای کوچک سفید که به دو درب منتهی میشود بوی نامطبوعی در اتاق هست وسایل فرسوده است و دیوارها نامناسب
برای سفر یک روزه خوب بود
در مجموع مناسب سفر یک روزه بود
خوب بود
در مجموع همه چیز هتل قابل قبول و رضایتبخش بود.
موقعیت عالی و دسترسی‌های راحت برخورد های مودبانه کارکنان منوی صبحانه خوب و نسبتا کامل ارزش به قیمت بسیار قابل توجه نکته منفی، توالت فرنگی داخل اتاق بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی داخل هتل بسیار بسیار کثیف بود
نسبت به دو ستاره خوبه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
در نظافت سرویس ها کمی بیشتر دقت کنن
برای اقامت یک شب خوب بود
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم و عالیه
نقاط ضعف:
هیچ موردی نداره
عالی بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
با توجه به دو ستاره بودن این هتل از امکانات بیشتری برخوردار است.
برخورد پرسنل محترم و دوستانه بودش
نقاط قوت:
من و همکارم برای امتحان بورد تخصصی دو روز اقامت داشتیم. با توجه به قیمت مناسب، خدماتش عالی بود و دسترسی به نقاط مورد نظرمان در شهر راحت بود. برخورد کادر عالی و مودبانه بود‌. مجموعا امکاناتش مطلوب بود و اگر باز هم قرار باشد بیایم، مجدد از این هتل استفاده میکنم
نقاط ضعف:
چندان نکته منفی قابل توجه نداشت
نقاط قوت:
مرتب بودن و نظافت هتل مناسب بود و رفتار پرسنل محترامانه هست
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس غذا خوری
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
آب معدنی داخل اتاق نداشت ، صبحانه گرم نداشت
برخورد کارکنان بسیار عالی بود فضای رستوران و کیفیت غذا هم خیلی خوب بود فقط وسایل داخل سرویس ناقص بود مثلا مسواک نداشت
نقاط قوت:
پاسخگویی و رفتار مناسب و خوشرویی کارمندان
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها،بوی نامطبوع سرویس بهداشتی
همه چیز خوب بود
اتاق‌ها فاقد تهویه مناسب ، بوی بد، امکانات ناقص، کولر کافی شاپ خراب بود ، وای فای خراب بود
اتاقی که گرفتیم حشره داشت دستمال توالت آکبند نبود حوله کم بود زمانی که وارد شدیم ساعت ۳ بعدازظهر بود ولی تو راهرو داشتن جاروبرقی‌ میکشیدن که نمیشد استراحت کنیم اتاقها بصورت دقیق تمیز نبود و دارای پرز و خاک بود.
این هتل دارای امکاناتی کمتر از حد ۲ ستاره انا با قیمتی در حد ۳ ستاره است! پارکینگ ندارد! وای فای ندارد و وقتی می گویم چرا وای فای ندارید جواب می دهند که برای ما نمی صرفد!!! منوی صبحانه بسیار ضعیف! دستمال توالت پک نو نبود و استفاده شده بود!!! بنده بخاطر کار اداری در سازمان سنجش مجبور به رزرو این هتل شدم چون فاصله بسیار کمی با سازمان سنجش در خیابان قرنی دارد!
با اینکه هزینه کمی دریافت شد ولی بنظرم خیلی خوب بود، مخصوصا برخورد پرسنل این هتل
سرویس دهی خوب بود ولی مایع دستشویی و صابون داخل اتاقم موجود نبود.
این هتل رو برای مسابقاتی که توی تهران داشتم رزرو کردم. با توجه به اطلاعاتی که توی سایت بود همه چی خوب و در حد انتظار بود.
نسبتا بد نبود
شب اول اقامتم از اتاق راضی نبودم ,اما واقعا هتل پیگیری لازم را به عمل اورد و بهترین اتاق را به ما داد. از کافی شاپ هم استفاده کردم ,که واقعا راضی بودم .به نظرم هتل خوبی بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بلور تهران

مهمانان هتل بلور تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بلور تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بلور تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بلور تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بلور تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.