هتل بلور تهران

تهران، خيابان سپهبد قرني، تقاطع، پل كريم خان پلاک 201
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل بلور تهران

هتل دو ستاره بلور درسال ۱۳۴۸ در یکی از نقاط اصلی پایتخت، خیابان سپهبد قرنی افتتاح و در سال ۱۳۹۵ جهت بهبود سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۷ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد همچنین موقعیت مکانی مناسب هتل موجب تسهیل دسترسى به مراکز تجاری و اماکن اداری پایتخت گردیده است. پرسنل هتل بلور در تلاش اند تا اقامت خاطره انگیزی را براى شما میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بلور تهران

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,510,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,510,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,510,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,510,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,510,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,510,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,510,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,510,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,510,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
1,510,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,510,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,510,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,510,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,510,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,510,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,510,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
12 مرداد
جمعه
1,510,000 تومان
13 مرداد
شنبه
1,510,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,000,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,000,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
2,200,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,200,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,200,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
2,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 مرداد
چهارشنبه
2,200,000 تومان
دو تخته تویین بازسازی شده
اسنپ تریپ
2,624,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,624,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,624,000 تومان
اتاق دو تخته دبل(بازسازی شده)
اقامت 24
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,650,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,650,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,650,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,650,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,650,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,650,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,650,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,650,000 تومان
اتاق دوتخته توئین(بازسازی شده)
اقامت 24
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,650,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,650,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,650,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,650,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,650,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,650,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,650,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,650,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,070,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,070,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,070,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,070,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,070,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,070,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,070,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,070,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,070,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,070,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,070,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,070,000 تومان
سوئیت
ای‌گردش
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,600,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,600,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,600,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,600,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
اتاق سه تخته(سینگل)
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,150,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,150,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,150,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,150,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,150,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,150,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,150,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,150,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,150,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,150,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,150,000 تومان
سوئیت سه نفره
هتل یار
3,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
3,150,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,150,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,150,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,150,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,150,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,150,000 تومان
سه تخته بازسازی شده
اسنپ تریپ
3,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,515,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,515,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,515,000 تومان
اتاق سه تخته بازسازی شده(دبل+سینگل)
اقامت 24
3,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,550,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,550,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,550,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,550,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,550,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,550,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,550,000 تومان
اتاق سه تخته بازسازی شده(سینگل)
اقامت 24
3,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
3,550,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
5 مرداد
جمعه
3,550,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,550,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,550,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
3,550,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,550,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,550,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
3,550,000 تومان
12 مرداد
جمعه
3,550,000 تومان
13 مرداد
شنبه
3,550,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته بازسازی شده
اسنپ تریپ
5,115,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
5,115,000 تومان
12 مرداد
جمعه
5,115,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته(دبل+سینگل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,800,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,800,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,800,000 تومان
11 مرداد
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
12 مرداد
جمعه
2,800,000 تومان
13 مرداد
شنبه
2,800,000 تومان
سوئیت سه تخته بازسازی شده
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
10 مرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
11 مرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 مرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل بلور تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل بلور تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بلور تهران

(34 نظر)
انقد اتاق گرم بود تا صب گرما زده شدیم.رادیاتور هم توی باکس پلمپ کرده بودن ک نمیشد کم کنی بوی رنگ خفه کرد صبحانه پنیر کره بود فقط و چایی سرد
اين هتل فاقد پارکینگ ، رسیدگی ضعیف و پاکیزگی ضیف بود
اتاقی که به من داده بودن خیلی کثیف بود و ساس داشت و به رزوشن هتل هم اطلاع دادم
خوب بود و راضی کننده
اتاق‌ بسیار گرم بود،اسپیلیت کار نمیکرد. اینترنت در اتاق‌ها نبود
نقاط قوت:
دسترسی مناسب
نقاط ضعف:
اصلا توصیه نمیشود اتاق های هتل را برای مهمانی های شبانه با قیمت های بالا اجاره میدهند و سر و صدای بسیار زیادی ایجاد شده بود علی رغم تذکر پیگیری انجام نشد احتمالا به خاطر اینکه تعداد مهمانی های همزمان در اتاق های طبقات مختلف بسیار بالا بود
توصیه نمیشود
متوسط
هتل بسیار بسیار کثیف بود به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم
متاسفانه سرویس رختخواب عوض نشده بود همه کثیف پر مو، موکت کف خیلی کثیف ، دمپایی کثیف ،سطل پر از آشغال
مکان هتل بسیار خوب و عالیست ، دسترسی به اماکن خوب بود، آرام و دنج، اتاق و امکانات در حد اندک بود ولی رضایت بخش، در مجموع برای یک اسکان شب متوسط بود
ورودی یک فضای کوچک سفید که به دو درب منتهی میشود بوی نامطبوعی در اتاق هست وسایل فرسوده است و دیوارها نامناسب
برای سفر یک روزه خوب بود
در مجموع مناسب سفر یک روزه بود
خوب بود
در مجموع همه چیز هتل قابل قبول و رضایتبخش بود.
موقعیت عالی و دسترسی‌های راحت برخورد های مودبانه کارکنان منوی صبحانه خوب و نسبتا کامل ارزش به قیمت بسیار قابل توجه نکته منفی، توالت فرنگی داخل اتاق بود.
نسبت به دو ستاره خوبه
در نظافت سرویس ها کمی بیشتر دقت کنن
برای اقامت یک شب خوب بود
عالی بود
با توجه به دو ستاره بودن این هتل از امکانات بیشتری برخوردار است.
برخورد پرسنل محترم و دوستانه بودش
برخورد کارکنان بسیار عالی بود فضای رستوران و کیفیت غذا هم خیلی خوب بود فقط وسایل داخل سرویس ناقص بود مثلا مسواک نداشت
همه چیز خوب بود
اتاق‌ها فاقد تهویه مناسب ، بوی بد، امکانات ناقص، کولر کافی شاپ خراب بود ، وای فای خراب بود
اتاقی که گرفتیم حشره داشت دستمال توالت آکبند نبود حوله کم بود زمانی که وارد شدیم ساعت ۳ بعدازظهر بود ولی تو راهرو داشتن جاروبرقی‌ میکشیدن که نمیشد استراحت کنیم اتاقها بصورت دقیق تمیز نبود و دارای پرز و خاک بود.
این هتل دارای امکاناتی کمتر از حد ۲ ستاره انا با قیمتی در حد ۳ ستاره است! پارکینگ ندارد! وای فای ندارد و وقتی می گویم چرا وای فای ندارید جواب می دهند که برای ما نمی صرفد!!! منوی صبحانه بسیار ضعیف! دستمال توالت پک نو نبود و استفاده شده بود!!! بنده بخاطر کار اداری در سازمان سنجش مجبور به رزرو این هتل شدم چون فاصله بسیار کمی با سازمان سنجش در خیابان قرنی دارد!
با اینکه هزینه کمی دریافت شد ولی بنظرم خیلی خوب بود، مخصوصا برخورد پرسنل این هتل
سرویس دهی خوب بود ولی مایع دستشویی و صابون داخل اتاقم موجود نبود.
این هتل رو برای مسابقاتی که توی تهران داشتم رزرو کردم. با توجه به اطلاعاتی که توی سایت بود همه چی خوب و در حد انتظار بود.
نسبتا بد نبود
شب اول اقامتم از اتاق راضی نبودم ,اما واقعا هتل پیگیری لازم را به عمل اورد و بهترین اتاق را به ما داد. از کافی شاپ هم استفاده کردم ,که واقعا راضی بودم .به نظرم هتل خوبی بود
خدمات و اقامت در هتل و همچنین رزرو از طریق این سایت بسیار خوب
برخورد پرسنل این هتل واقعا خوب بوده و همچنین با توجه به نوسازی اتاق ها و تمیز بودن آنها هتل مناسبی در رده خودش است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بلور تهران

مهمانان هتل بلور تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بلور تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بلور تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بلور تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بلور تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.