هتل بلور تهران

تهران، خيابان سپهبد قرني، تقاطع، پل كريم خان پلاک 201
-
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل بلور تهران

هتل دو ستاره بلور درسال ۱۳۴۸ در یکی از نقاط اصلی پایتخت، خیابان سپهبد قرنی افتتاح و در سال ۱۳۹۵ جهت بهبود سطح کیفی خدمات مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان هتل در ۷ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد همچنین موقعیت مکانی مناسب هتل موجب تسهیل دسترسى به مراکز تجاری و اماکن اداری پایتخت گردیده است. پرسنل هتل بلور در تلاش اند تا اقامت خاطره انگیزی را براى شما میهمانان گرامی رقم بزنند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بلور تهران

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,005,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,005,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,005,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
1,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,005,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,005,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,005,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,005,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,005,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,005,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,005,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,005,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,005,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,005,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,005,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,005,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,005,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,005,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,005,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,005,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,320,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,320,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,320,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,320,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,320,000 تومان
سوئیت
ای‌گردش
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,530,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
سوئیت سه تخته
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,530,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
سوئیت سه نفره
هتل یار
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,530,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,530,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,530,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,530,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,530,000 تومان

امکانات اتاق های هتل بلور تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در اطراف هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل بلور تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بلور تهران

(58 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم وجود لیوان و بشقاب و قاشق و چاقو در اتاق ها
نقاط قوت:
رفتار فوق العاده خوب پرسنل
نقاط ضعف:
یه مقداراز نظر بهداشت ضعیف بود
نقاط قوت:
نزدیکی به اکثر مراکز مهم شهرتمیزیصبحانه متوسط
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
داشتن موقعیت خوب و رستوران و کافی شاپ همراه با موسیقی زنده که خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق سه تخته ها دل باز و بزرگهپرسنل عالی
نقاط ضعف:
مسواک و خمیر دندان ندارهملافه هاش تمیز نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه که هیچی نداشت و خیلی بدتو یخچال که نکرده بودن چهار تا وسیله بزارن تازه آخر که پول هر چی راهم که بزارن از خودمون میگیرندر اتاق خراب ،مایع دستشویی خالینه مسواکی …خلاصه اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
همه چیز خیلی خوب بود،به خصوص اتاق
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
قدیمی ساخت ولی قابل تحمل
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل،رسیدگی به موقع‌و‌قیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سشوار داخل اتاق نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
هتل بسیار نامنظم وهمچنین بدلیل هدر رفت انرژی سرد بود واز هیتر برقی برای گرم کردن اتاقها استفاده می شداز پریزها وپنجره ها سرمای زیادی داخل می شد
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
نبود سشوار
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنلصبحانه نسبتا خوباطاق های بزرگکابین بزرگ آسانسور
نقاط ضعف:
عدم وجود جای پارکالصاق جریمه براس پارک در جلو هتلآسانسور تکی و انتظار زیاد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
اتاق سرد بود، کوچک بود البته در حد هتل یک ستاره خوب بودنیمه شب صدای آهنگ کافه هتل و رفت و آمد مردم اذیت میکرد
نقاط قوت:
فقط پرسنل خوبی دارین
نقاط ضعف:
من فک میکنم اتاقا باید رنگ شن و رو تختی ها هر بار عوض شن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبقیمت نسبتا خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف و کم تنوع، نداشتن لوازم مورد نیاز در اتاق مثل لیوان، بشقاب، کارد، چای ساز، و….
نقاط قوت:
اتاق ها تمیزاسانسور دارد صبحانه خوب
نقاط ضعف:
تقریبا همه چی خوب بود‌نکته‌منفی نداشت فقط مسواک خمیردندون و چای ساز و لیوان داخل اتاق موجود نبود که باتوجه‌به‌هتل سه‌ستاره ‌بودن طبیعیه بنظرم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی اتاق ها رستوران و کافی شاپ عالی
نقاط ضعف:
نداشتن سشوار
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و با روی بازسلیقه مناسب در رستوران
نقاط ضعف:
فقط یک مقدار داخل اتاق دوست داشتم گرمتر باشه که اون هم زنگ زدم و مساعدت کردن
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بسیار قدیمیصدای اتاق های کناری کاملا به گوش میرسد و ازار دهنده هست
متوسط
نقاط قوت:
نزدیکی به میدان هفت تیربرخورد نسبتا خوب پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود خمیردندان و مسواکعدم وجود حوله مناسب. حوله یک بار مصرف بی کیفیت بودبا توجه به پولی که میدیم صبحانه در حد افتضاح
نقاط قوت:
سرویس ایرانی در طبقات ، فضای ارام هتل
نقاط ضعف:
غذای فوق العاده بی کیفیت و آشغال با هزینه زیاد در رستوران ، نبود خمیر دندان ، نبود ملحفه یکبار مصرف
نقاط قوت:
نقطه مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت چایی نداشت و ....
هتل بسیار بسیار کثیف بود به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل دسترسی اسان به همه جا
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
پرسنل بسیار محترم و با اخلاق هستند.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
متاسفانه سرویس رختخواب عوض نشده بود همه کثیف پر مو، موکت کف خیلی کثیف ، دمپایی کثیف ،سطل پر از آشغال
مکان هتل بسیار خوب و عالیست ، دسترسی به اماکن خوب بود، آرام و دنج، اتاق و امکانات در حد اندک بود ولی رضایت بخش، در مجموع برای یک اسکان شب متوسط بود
ورودی یک فضای کوچک سفید که به دو درب منتهی میشود بوی نامطبوعی در اتاق هست وسایل فرسوده است و دیوارها نامناسب
برای سفر یک روزه خوب بود
در مجموع مناسب سفر یک روزه بود
خوب بود
در مجموع همه چیز هتل قابل قبول و رضایتبخش بود.
موقعیت عالی و دسترسی‌های راحت برخورد های مودبانه کارکنان منوی صبحانه خوب و نسبتا کامل ارزش به قیمت بسیار قابل توجه نکته منفی، توالت فرنگی داخل اتاق بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
در حد قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی داخل هتل بسیار بسیار کثیف بود
نسبت به دو ستاره خوبه
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
در نظافت سرویس ها کمی بیشتر دقت کنن
برای اقامت یک شب خوب بود
نقاط قوت:
همیشه همین هتلو انتخاب میکنیم و عالیه
نقاط ضعف:
هیچ موردی نداره
عالی بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
با توجه به دو ستاره بودن این هتل از امکانات بیشتری برخوردار است.
برخورد پرسنل محترم و دوستانه بودش
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل-تميزي اتاق ها-
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
من و همکارم برای امتحان بورد تخصصی دو روز اقامت داشتیم. با توجه به قیمت مناسب، خدماتش عالی بود و دسترسی به نقاط مورد نظرمان در شهر راحت بود. برخورد کادر عالی و مودبانه بود‌. مجموعا امکاناتش مطلوب بود و اگر باز هم قرار باشد بیایم، مجدد از این هتل استفاده میکنم
نقاط ضعف:
چندان نکته منفی قابل توجه نداشت
نقاط قوت:
مرتب بودن و نظافت هتل مناسب بود و رفتار پرسنل محترامانه هست
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس غذا خوری
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
آب معدنی داخل اتاق نداشت ، صبحانه گرم نداشت
برخورد کارکنان بسیار عالی بود فضای رستوران و کیفیت غذا هم خیلی خوب بود فقط وسایل داخل سرویس ناقص بود مثلا مسواک نداشت
نقاط قوت:
پاسخگویی و رفتار مناسب و خوشرویی کارمندان
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها،بوی نامطبوع سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم وجود مسواک ، سشوار
همه چیز خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بلور تهران

مهمانان هتل بلور تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بلور تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بلور تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بلور تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بلور تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.