هتل بهار تهران

تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی، پلاک 5
3.7
امتیاز کاربران
86
نظرات کاربران

معرفی هتل بهار تهران

هتل بهار تهران در زمستان ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این هتل دارای دو طبقه و ۴۰ باب اتاق می باشد. قرار گیری هتل سه ستاره بهار تهران در خیابان انقلاب، موجب دسترسی آسان مهمانان به مرکز شهر و ایستگاه مترو می شود. قابل توجه مهمانان محترم، هتل بهار فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهار تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
530,000
تومان
9 بهمن
شنبه
530,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
15 بهمن
جمعه
530,000
تومان
16 بهمن
شنبه
530,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
535,000
تومان
9 بهمن
شنبه
535,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
535,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
535,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
535,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
535,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
535,000
تومان
15 بهمن
جمعه
535,000
تومان
16 بهمن
شنبه
535,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
535,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
535,000
تومان
اتاق یک نفره
هتل یار
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
535,000
تومان
9 بهمن
شنبه
535,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
535,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
535,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
535,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
535,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
535,000
تومان
15 بهمن
جمعه
535,000
تومان
16 بهمن
شنبه
535,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
535,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
535,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
542,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
542,000
تومان
9 بهمن
شنبه
542,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
542,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
542,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
542,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
542,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
542,000
تومان
15 بهمن
جمعه
542,000
تومان
16 بهمن
شنبه
542,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
542,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
542,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
670,000
تومان
9 بهمن
شنبه
670,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
670,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
670,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
670,000
تومان
15 بهمن
جمعه
670,000
تومان
16 بهمن
شنبه
670,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
670,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
670,000
تومان
اتاق دو نفره - دبل
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
680,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
15 بهمن
جمعه
680,000
تومان
16 بهمن
شنبه
680,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
680,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
15 بهمن
جمعه
680,000
تومان
16 بهمن
شنبه
680,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
اتاق دو نفره - توئین
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
680,000
تومان
9 بهمن
شنبه
680,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
680,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
680,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
680,000
تومان
15 بهمن
جمعه
680,000
تومان
16 بهمن
شنبه
680,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
680,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
680,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
695,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
15 بهمن
جمعه
695,000
تومان
16 بهمن
شنبه
695,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
695,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
15 بهمن
جمعه
695,000
تومان
16 بهمن
شنبه
695,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
849,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
849,000
تومان
9 بهمن
شنبه
849,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
849,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
849,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
849,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
849,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
849,000
تومان
15 بهمن
جمعه
849,000
تومان
16 بهمن
شنبه
849,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
849,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
849,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
859,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
859,000
تومان
9 بهمن
شنبه
859,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
859,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
859,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
859,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
859,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
859,000
تومان
15 بهمن
جمعه
859,000
تومان
16 بهمن
شنبه
859,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
859,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
859,000
تومان
اتاق سه نفره
هتل یار
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
860,000
تومان
9 بهمن
شنبه
860,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
860,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
860,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
860,000
تومان
15 بهمن
جمعه
860,000
تومان
16 بهمن
شنبه
860,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
860,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
860,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
871,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
871,000
تومان
9 بهمن
شنبه
871,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
871,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
871,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
871,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
871,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
871,000
تومان
15 بهمن
جمعه
871,000
تومان
16 بهمن
شنبه
871,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
871,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
871,000
تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
921,000
تومان
9 بهمن
شنبه
921,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
921,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
921,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
921,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
921,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
921,000
تومان
15 بهمن
جمعه
921,000
تومان
16 بهمن
شنبه
921,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
921,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
921,000
تومان
سوئیت برای سه نفر
هتل یار
928,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
928,000
تومان
9 بهمن
شنبه
928,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
928,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
928,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
928,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
928,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
928,000
تومان
15 بهمن
جمعه
928,000
تومان
16 بهمن
شنبه
928,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
928,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
928,000
تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
935,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
935,000
تومان
9 بهمن
شنبه
935,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
935,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
935,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
935,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
935,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
935,000
تومان
15 بهمن
جمعه
935,000
تومان
16 بهمن
شنبه
935,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
935,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
935,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
1,036,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,036,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,036,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,036,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,036,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,036,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,036,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,036,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,036,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,036,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,036,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,036,000
تومان
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
1,039,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,039,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,039,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,039,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,039,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,039,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,039,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,039,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,039,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,039,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,039,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,039,000
تومان
سوئیت برای چهار نفر
هتل یار
1,039,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,039,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,039,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,039,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,039,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,039,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,039,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,039,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,039,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,039,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,039,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,039,000
تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
1,054,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,054,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,054,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,054,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,054,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,054,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,054,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,054,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,054,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,054,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,054,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,054,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بهار تهران

اعلام حریق
پارک کودک
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان کردی
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اينترنت در لابی
کرایه اتومبیل با راننده
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پذيرش 24 ساعته
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
مسلط به زبان ترکی استانبولی
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
محلی برای نشستن
جكوزی
چايخانه سنتی
مسلط به زبان انگليسی
كافی شاپ
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
اینترنت در اتاق
حوله
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اژانس مسافرتی
دمپایی
پاركينگ
سوئیت
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
خدمات تور
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
حمام

آدرس هتل بهار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهار تهران

(86 نظر)
خوب بود و مشکل خاصی نداشت
عالی بود همه چی مرتب
از لحاظ موقعیت مکانی خوبه و خیلی تمیز بود اتاق
منو همسرم امروز اتاقمون رو تحویل دادیم. برایِ منی که تمیزیِ اتاق و سرویس بهداشتی و سالن غذاخوری خیلی مهمه، حرفی واسه گفتن نذاشت. بیستِ بیست. عالی بود
این هتل بسیار تمیز و مرتب بود برای مشتری ارزش و احترام قائل بودند. غذای رستوران هتل هم خوب بود
نقاط قوت:
تمیز،دنج،راحت
نقاط ضعف:
تمیز،دنج،راحت
در کل خیلی راضی ام،باز هم این هتل رو واسه اقامت انتخاب میکنم
همه چیز تقریبا خوب بود به غیر اینکه صبحانه خیلی ضعیف بود، موقعی که ما رفتیم فقط چند قلم برای صبحانه داشتن
نقاط قوت:
درمجموع همه چیز خوب بود،اطاقی که من بودم عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی بنظرم نیامد،عالی بود
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
تمیز بود
آسانسور نداره،لابی نداره،محوطه نداره،داخل اتاق چای ساز نداره،اتاق دابل خیلی کوچک است،صبحانه خیلی ساده،منو غذا رستوران خیلی معمولی،حتی سالاد نداشتند
به نسبت قیمت و بقیه هتل ها خیلی خیلی خوبه.کارکنان بسیار محترم و مودب.تمیزی هتل هم خیلی خوبه.سرعت اینترنتم خوب بود.در کل همه چیز خوب بود و بازم هتل بهار رو انتخاب میکنم فقط رستورانش زیاد جالب نبود.
بهترین هتل برای سفرهای کاری و کوتاه (با توجه به قیمت)
نقاط قوت:
همه‌چی خیلی خیلی عالی بود...
نقاط ضعف:
همه‌چی خیلی خیلی عالی بود...
تجربه خوبی بود، حتما در سفر های بعدی باز هم این هتل را رزرو خواهم کرد.
نقاط قوت:
تمیزی و نو بودن اتاق ها و سرویس حمام و دستشویی
نقاط ضعف:
تمیزی و نو بودن اتاق ها و سرویس حمام و دستشویی
نقاط قوت:
کم بودن سر و صدا و سکوت
نقاط ضعف:
موکت کف اتاق کثیف غذای رستوران افتضاح اتاق بسسسسسیار کوچیک امکانات کم ۲بار بدون اجازه وارد اتاق شدن نظافت کننده کیفیت صبحانه ضعیف دیگه هیچ وقت این هتل برای اقامت انتخاب نمیکنم
نقاط قوت:
آرامش داشتنش
نقاط ضعف:
کیفیت کافی شاپ خیلی پایین بود به. امید روزهای بهتر
همه چیز مناسب بود و بسیار تمیز . پرسنل بسیار مودب . خدمات اتاق خوبه . وجود سشوار در حمام و نظافت عالی اتاق . برای سفرهای کاری توصیه میشه .
نقاط قوت:
دسترسی اسان
نقاط ضعف:
دسترسی اسان
برای بار 4 است که این هتل رو میگیرم واقعا هتل خوبی هست
نقاط قوت:
هتل بسيار تميز با كاركنان بسيار خوش برخورد و موقعيت مكاني عالي
نقاط ضعف:
نكته منفي كلاً نداشت
در کل هتلی خوب. نسبت کیفیت به قیمت میتونست بهتر باشه. تقریبا میشه گفت تو اکثر فاکتور‌ها یه درجه متوسط/کمی بالاتر از متوسط داره. باز هم با توجه به اینکه اولویت‌هاتون چی هستن فرق میکنه‌؛ مثلا من تو اوج کرونا رفتم و پاکیزگی خیلی برام اهمیت داشت و واقعا هم ناامید نشدم و تمیزیش خوب بود.
خوب بود
برخورد کارکنان مناسب بود . اتاق فوق العاده بود با سیستم تهویه هوا هوشمند. سایر امکانات کاملا مقبول و معقول بود
اگه مثل من نظافت و تمیزی هتل اهمیت داره براتون، این هتل بدلیل نوساز بودنش بسیار تمیزه. رفتار پذیرش خوب و محترمانه، و بقیه اعضا چنگی به دل نمیزد. کافی شاپ بخاطر کرونا بسته بود. انتظار بالایی از صبحانه نداشته باشید.
همه چیز عالی بود, بسیار دنج پاکیزه و ارام, نقصش فقط این بود برخورد پرسنل یکم ضعیف و لول کارکنان پایین هستش, اما خوده هتل خوب و دنج و رستورانش هم غذاش خوب وتمیز بود, اما کافی شاپ و اینهاش هنوز راه نیوفتاده بود اگر بود بهتر میشد,
همه چي خوب فقط صبحانه چنگي به دل نميزد
این هتل دو طبقه است که البته با ورودی از خیابان ۳ طبقه میشه و متاسفانه آسانسور ندارد اگر با پله مشکلی ندارید هتل مناسبی هست هتل نسبتا تمیز بود ولی مهمترین جایی که از نظر تمیزی برای مسافر مهم است ملافه تخت خواب هستش که احتیاج به رسیدگی داره
هتلی نوساز در نزدیکی مترو دروازه دولت؛ اتاق تمیز و کوچک؛ صبحانه قابل قبول؛ رفتار پرسنل مناسب نبود؛ نبود آسانسور و سروصدای بالا در اتاق مشکلات عمده این هتل هستند.
کیفیت و تنوع صبحانه خیلی کم بود. رفتار پرسنل در سالن سرو صبحانه اصلا مناسب نبود در صورتیکه باید زمان زیادی منتظر شارژ شدن میز بار میشدید.
با سلام و خسته نباشید.من یه گردشگرم و بخاطر کارم زیاد به تهران سفر میکنم.اغلب هتل های 4 و 5 ستاره تهران رو تجربه کردم.ولی اولین انتخابم بی شک هتل بهاره.فقط تو ستاره دادن کم لطفی شده.حد اقل 4 ستاره بهش باید باشه.خیلی خوبه.خوش مسیر.تمیز.جمع و جور
همه چیز عالی، قطعا در سفرهای بعدی هم این هتل انتخاب بعدی بنده خواهد بود.سه ستاره هست اما از بسیاری هتل های چهارستاره بهتره. نزدیکی به مترو و بی آر تی، نزدیکی به مرکز شهر، دسترسی آسان به هتل و قیمت مناسب از دیگر مزایای هتل می باشد.
در مجموع از اقامتم رازی بودم
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
ممنونم از هتل خوبشون ، همه چی عالی علی الخصوص رفتار مناسب و با احترام پرسنل البته از اذری های عزیز چیزی از این بهتر انتظار نمیره ، غذاهای رستوران خیلی خوشمزه ، اتاق ها مرتب و تمیز تنها ایراد کوچک صبحانه بود که میشه با کمی خلاقیت چیزهای بهتری هم اضافه بشه در کل ممنونم بابت پذیراییتون
نسبت به هتل های سه ستاره از تمیزی خاصی بر خور دار بود و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
از لحاظ سرویس دهی اتاقها یک مقداری ضعیف بود
این هتل تازه اس و تمیزه و حس خوبی رو منتقل میکنه ولی چند تا مشکل داره یکی نداشتن آسانسوره و اینکه کادر هتل خوبن ولی حرفه ای نیستن، پرسنل خانه داری خیلی سر و صدا میکنن و رعایت نمیکنن و اینکه لابی نداره، البته یه جایی به اسم لابی طبقه ی اول هست که لابی محسوب نمیشه واقعا.
همه چیز خیلی خوب بود تنها دلیلی که 3 ستاره هست فکر میکنم نداشتن آسانسور باشه پیشنهادم اینه که داخل اتاق ها آویز(چوب لباسی) دیواری نصب بشه !
اگر کسی مشکلی با پله های هتل نداشته باشد، سایر موارد هتل کاملا مناسب است. هتل تمیز و خوبی است. البته اینترنت در اتاق ضعیف بود.
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد و رسیدگی کارکنان نسبت به میهمانان مناسب نیست.اما هتل و امکانات و فضای مناسبی دارد
نداشتن آسانسور و ورودی کوچک
نسبت به سایر هتل هایی که اقامت داشتم بهتر بود
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب قیمت مناسب برخورد متوسط پرسنل
نقاط ضعف:
سیستم فاضلاب سروریس بهداشتی افتضاح می باشد! دو-سه بار در این هتل و اتاق های مختلف اقامت داشتم فقط خدا نکند بخواهید حمام بروید! چون عملا شما استخر را در اتاقتان تجربه خواهید کرد!!!
هتل نوسازی هست، جای خوبی قرار داره و دسترسی به همه جا راحته، پرسنل ضعیف هستند علی الخصوص پذیرش. صبحانه بد بود! ضمنا نبود آسانسور اذیت می کرد، درسته ۲ طبقه بیشتر نیست اما هر طبقه اندازه ۲ طبقه پله داشت!
هتل نزدیک ایستگاه مترو و BRT بوده و اتاق های تمیز و ساکت می باشد. رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود و به نظر من ارزش اقامت دارد.
عالی بود, برخورد خوب از کارکنان و بسیار تمیز و عالی
نقاط قوت:
نظافت برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
اتاق‌ها فوق‌العاده تمیز بودن و همه جا از تمیزی برق می‌زد و بوی خوب می‌داد. تمام وسایل موجود در اتاق نو و کاملا سالم بودند. فضا خیلی خیلی آروم بود و من متوجه هیچ سر و صدایی از راهرو و اتاق‌های مجاور نشدم. امکانات اتاق کاملا مناسب و کافی بود.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این بود که از اتاق مجاور یه مقدار بوی سیگار وارد اتاق من می‌شد.
از نظر تمیزی و امکانات داخل اتاق بسیار مناسب بود . اما مشکل اصلی نداشتن آسانسور بود و اینکه لابی در طبقه اول بود خیلی کوچک و دقیقا روبروی اتاق ما . همچنین رستوران چسبیده به اتاق و سر و صدای پرسنل که وارد اتاق ما میشد.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی تمیزی ملافه ها ، تشک ها و پرده ها سکوت و آرامش برقرار بود نهار و شام معمولی ، صبحانه خوب رفتار پرسنل خوب داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
نکته ی منفی ندیدم اما فکر میکنم قیمت هتل کمی بالاست
هتل مکان مناسب جهت اقامت بود البته من یک شب به دلیل کار اداری اقامت داشتم. برخورد پرسنل خوب بود. نکته منفی صبحانه ضعیف بود.
نقاط قوت:
۱.موقعیت مکانی عالی در قلب تهران و همچنین نزدیک بودن هتل به ادارات و سازمانها... ۲. برخورد مودبانه و صمیمانه پرسنل مجرب هتل به معنی واقعی کلمه در امور محوله بهترین می باشند . ۳.به جهت بازسازی هتل طبیعتا لوازم اتاق ها نو همچنین تمیزی اتاق ها بسیار عالی بود . ۴. غذای هتل بسیار لذیذ است.
نقاط ضعف:
۱. حقیقتا نکته منفی به جز نبود آسانسور که البته به جهت دو طبقه بودن هتل قابل اغماض می باشد .
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و تمييزي هتل و موقعيت مكاني خوب و امكانات رفاهي هتل بدون كم و كاست و خرابي ميباشد. رستوران خوب و قيمت و كيفيت خوب غذاها و مديريت خوب رستوران جاي تقدير و تشكر دارد .
نقاط ضعف:
اندازه اتاق ها كوچك هست
نقاط قوت:
تميزي و نظافت
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور و عدم تنوع در صبحانه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل، تمیزی فوق العاده و صبحانه عالی
نقاط ضعف:
بی دقتی در رزرو نوع تخت و اتاق
نقاط قوت:
اتاق‌ها تمیز و همه امکانات را داشت
نقاط ضعف:
آسانسور ندارد و پارکینگ سرپوشیده ندارد
هتل تمیز و مرتب رفتار پرسنل بسیار عالی و مودبانه با توجه به اینکه نزدیک خیابان است اما با توجه به دو جداره بودن پنجره ها کوچکترین صدایی از بیرون که موجب مزاحمت باشد نمی آید
نقاط قوت:
از نظر تمیزی و بهداشت عالی بود (سرویسهای بهداشتی ، ملحفه ها ، اتاق) خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت غذاش زیاد جالب نبود بعضی از رفتار پرسنل هم خشک بود
خوبه در کل
نقاط قوت:
در مرکز شهر بودن هتل. رفتار خوب پرسنل. تمیز بودن هتل. راهنمایی و پاسخگویی بموقع و کامل . صبحانه کامل. محیطی دنج و ارام
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
خیلی هتل تمیز و مرتب بود
خیلی هتل تمیز و مرتبی بود.
نقاط قوت:
دسترسی به مترو-بهداشت خوب و نظافت-
نقاط ضعف:
نبود اسانسور-برخورد خشک پرسنل-
با در نظر گرفتن مبلغ پرداختی واقعا تو رنج خودش با هتل های دیگه خوب هتلی محسوب میشه ما 9 شب اقامت داشتیم پرسنل بسیار خوبی داشت و هر درخواستی داشتیم در حد توانشون کمک کردند.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
وای فای خیلی ضعیف بود
عالی
دسترسی بی نظیر به مترو - حدود فاصله 100 متر به ایستگاه مترو که دو خط مترو و در تقاطع قرار دارد
نقاط قوت:
نوساز بود و برخورد پرسنل عالي
نقاط ضعف:
ورودي قشنگي نداشت
نقاط قوت:
دسترسی سریع به تمام سطح شهر کادر پرسنل وظیفه شناس و خوش برخورد
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
بسیار هتل تمیز و خوبی بود . برخورد کارکنان خوب و سرویس دهی مناسی فقط نبود آسانسور برای علی رغم طبقات کم هتل برای افراد مسن کمی مشکل است که امیدوارم مدیریت خوب هتل آن را هم برطرف نماید .
پاکیزگی هتل در مجموع خوب بود فقط ملافه ها جا داشت یه مقدار تمیزتر باشه برخورد کارکنان خیلی خوب بود ،صبحانه هم خوب بود
به لحاظ تمیزی هتل خوبی بود در مکان مناسب نیز قرار دارد
اتاق های هتل شیک ، مرتب و دنج بود. از نظر پاکیزگی هم بسیار عالی بود.سطح خدمات هم متناسب بود. با توجه به محل استقرار هتل، دارا بودن پارکینگ مزیت بسیار خوبی بود. غذای رستوران خوب و قیمت آن مناسب بود.فضای هتل نیز تمیز بود.
اطاق هاشون خوب بود سعی شون رو کردند اطاق ها رو شیک دربیارند ولی در کل به درد این می خوره شب بخوابی صبح بلند شی
هتل بسیار تمیز و اتاقها خوب با قیمت مناسب
هتلی تمیز و موقعیت مکانی بسیار خوب ... با قیمتی مناسب
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان تمیز بودن اطاقها
نقاط ضعف:
منوی ضعیف صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت هتل مرکز شهر
نقاط ضعف:
شاید ملحفه ها عوض نشده بود!
به نسبت قیمت مناسب اش خدمات خوبی داشت
واقعا هتل خوبی بود چون هم نوسازه و هم اینکه دسترسی آسان به همه نقاط شهر داره چون طو مرکز شهره هم اینکه خیلی محیط آرام و دلنشینی داشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهار تهران

مهمانان هتل بهار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.