هتل بهار تهران

تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی، پلاک 5
3.7
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران

معرفی هتل بهار تهران

هتل بهار تهران در زمستان ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این هتل دارای دو طبقه و ۴۰ باب اتاق می باشد. قرار گیری هتل سه ستاره بهار تهران در خیابان انقلاب، موجب دسترسی آسان مهمانان به مرکز شهر و ایستگاه مترو می شود. قابل توجه مهمانان محترم، هتل بهار فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهار تهران

بهار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
249,000
تومان
30 دی
سه شنبه
249,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
3 بهمن
جمعه
323,000
تومان
4 بهمن
شنبه
323,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
جاباما
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
249,000
تومان
30 دی
سه شنبه
249,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
3 بهمن
جمعه
323,000
تومان
4 بهمن
شنبه
323,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
323,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
323,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
323,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
323,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
323,000
تومان
ای‌گردش
249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
249,000
تومان
30 دی
سه شنبه
249,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
بهار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
347,000
تومان
30 دی
سه شنبه
347,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
347,000
تومان
30 دی
سه شنبه
347,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
جمعه
452,000
تومان
4 بهمن
شنبه
452,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
جاباما
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
347,000
تومان
30 دی
سه شنبه
347,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
جمعه
452,000
تومان
4 بهمن
شنبه
452,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
بهار-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
347,000
تومان
30 دی
سه شنبه
347,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
جمعه
452,000
تومان
4 بهمن
شنبه
452,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
هتل یار
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
347,000
تومان
30 دی
سه شنبه
347,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
3 بهمن
جمعه
452,000
تومان
4 بهمن
شنبه
452,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
452,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
452,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
452,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
452,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
452,000
تومان
بهار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
438,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
438,000
تومان
30 دی
سه شنبه
438,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
3 بهمن
جمعه
570,000
تومان
4 بهمن
شنبه
570,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
ای‌گردش
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
439,000
تومان
30 دی
سه شنبه
439,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
439,000
تومان
30 دی
سه شنبه
439,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
3 بهمن
جمعه
570,000
تومان
4 بهمن
شنبه
570,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
بهار-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
جاباما
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
465,000
تومان
30 دی
سه شنبه
465,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
3 بهمن
جمعه
612,000
تومان
4 بهمن
شنبه
612,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
ای‌گردش
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
465,000
تومان
30 دی
سه شنبه
465,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
465,000
تومان
30 دی
سه شنبه
465,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
3 بهمن
جمعه
612,000
تومان
4 بهمن
شنبه
612,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
612,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
612,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
612,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
612,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
612,000
تومان
بهار-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
516,000
تومان
30 دی
سه شنبه
516,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
516,000
تومان
30 دی
سه شنبه
516,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
672,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
672,000
تومان
3 بهمن
جمعه
672,000
تومان
4 بهمن
شنبه
672,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
672,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
672,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
672,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
672,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
672,000
تومان
جاباما
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
517,000
تومان
30 دی
سه شنبه
517,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
672,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
672,000
تومان
3 بهمن
جمعه
672,000
تومان
4 بهمن
شنبه
672,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
672,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
672,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
672,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
672,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
672,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بهار تهران

اعلام حریق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پذيرش 24 ساعته
تلفن در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
آژانس مسافرتی
اینترنت در اتاق
رستوران در هتل
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
چايخانه سنتی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
کرایه اتومبیل با راننده
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پرینتر
فكس
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
استخر
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
سونا
تاکسی سرویس
سالن ورزشی
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
پارکینگ
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
فضای سبز
تلفن
روم سرويس
خدمات خشکشویی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
مسلط به زبان کردی
ميز
کپسول آتش نشانی
حمام
دستگاه واکس کفش
مرکز خرید
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
اینترنت
فروشگاه
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل بهار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهار تهران

(63 نظر)
نقاط قوت:
تميزي هتل ، لوكيشن خوب ،
نقاط ضعف:
تميزي هتل ، لوكيشن خوب ،
هتلي بسيار خوب و تميزي بود هميشه اولين انتخابم هتل بهار بيشتر از ١٠ بار توي اين هتل اقامت داشتم هميشه راضي بودم نسبت به قيمتش خيلي عالي بود
نقاط قوت:
نزدیک بودن به ایستگاه مترو
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به ایستگاه مترو
اقامت بسیار خوب و به یاد ماندنی ممنون از پرسنل محترم هتل بهار
به هیچ وجه پیشنهاد نمیشه
من در آخر مهر 2 شب اینجا بودم همه چیش خوب بود الا...سیستم گرمایش و سرمایشس آن!!! سیستم گرمایش ن واقعا افتضاح بود! توی اتاق می پختیم! به پرسنلش هم گفتم فقط میگفتن که خاموش کنید! خاموش کردن و نکردن هم هیچ فرقی نداشت! اگه هم پنجره ها را باز میکردی از دست سروصدای خیابان انقلاب آسایش نداشتی! دیگه واقعا این دو روز را از شدت گرمای داخل اتاق بزور تحمل کردم!!! من تابستان هم به هتل بهار اومده بودم. انصفا سیستم خنک کننده اش خوب بود. من واسه کسانی که در این ماهها میخوان برن هتل، این هتلو پیشنهاد نمی کنم حداقل اتاقهای سمت خیابان انقلابش که وحشتناک گرمه و با خاموش کردن سیستم گرم کننده هم فایده نداره.
در کل هتلی خوب. نسبت کیفیت به قیمت میتونست بهتر باشه. تقریبا میشه گفت تو اکثر فاکتور‌ها یه درجه متوسط/کمی بالاتر از متوسط داره. باز هم با توجه به اینکه اولویت‌هاتون چی هستن فرق میکنه‌؛ مثلا من تو اوج کرونا رفتم و پاکیزگی خیلی برام اهمیت داشت و واقعا هم ناامید نشدم و تمیزیش خوب بود.
خوب بود
برخورد کارکنان مناسب بود . اتاق فوق العاده بود با سیستم تهویه هوا هوشمند. سایر امکانات کاملا مقبول و معقول بود
کیفیت عالیغذا عالی برخورد پرسنل عالی بسیار تمیز موقعیت مکانی عالی
هتل بسیار خوب در منطقه با دسترسی عالی نسبت به قیمت برخورد حرفه ای نظافت خیلی خوب نگه داری چمدان ها رعایت پروتکل های کرونا ، تخت راحت سیستم سرمایش عالی حمام دسشویی کوچک ولی شیک ، اینجا رو همیشه انتخاب میکنم ، ممنون از نظرات دیگران که برای انتخاب هتل بهار راهنمایی کردند
اگه مثل من نظافت و تمیزی هتل اهمیت داره براتون، این هتل بدلیل نوساز بودنش بسیار تمیزه. رفتار پذیرش خوب و محترمانه، و بقیه اعضا چنگی به دل نمیزد. کافی شاپ بخاطر کرونا بسته بود. انتظار بالایی از صبحانه نداشته باشید.
همه چیز عالی بود, بسیار دنج پاکیزه و ارام, نقصش فقط این بود برخورد پرسنل یکم ضعیف و لول کارکنان پایین هستش, اما خوده هتل خوب و دنج و رستورانش هم غذاش خوب وتمیز بود, اما کافی شاپ و اینهاش هنوز راه نیوفتاده بود اگر بود بهتر میشد,
همه چي خوب فقط صبحانه چنگي به دل نميزد
این هتل دو طبقه است که البته با ورودی از خیابان ۳ طبقه میشه و متاسفانه آسانسور ندارد اگر با پله مشکلی ندارید هتل مناسبی هست هتل نسبتا تمیز بود ولی مهمترین جایی که از نظر تمیزی برای مسافر مهم است ملافه تخت خواب هستش که احتیاج به رسیدگی داره
کیفیت و تنوع صبحانه خیلی کم بود. رفتار پرسنل در سالن سرو صبحانه اصلا مناسب نبود در صورتیکه باید زمان زیادی منتظر شارژ شدن میز بار میشدید.
هتلی نوساز در نزدیکی مترو دروازه دولت؛ اتاق تمیز و کوچک؛ صبحانه قابل قبول؛ رفتار پرسنل مناسب نبود؛ نبود آسانسور و سروصدای بالا در اتاق مشکلات عمده این هتل هستند.
من یک شب در دی ماه 1398 در این هتل اقامت داشتم. همه چیز عالی بود. نظافت، صبحانه، برخورد کارکنان، امکانات اطاق و کلا همه چیز. از این سایت هم بابت تخفیف اعمالی تشکر می کنم. خودم هم این هتل را به همه توصیه می کنم.
همه چیز عالی، قطعا در سفرهای بعدی هم این هتل انتخاب بعدی بنده خواهد بود.سه ستاره هست اما از بسیاری هتل های چهارستاره بهتره. نزدیکی به مترو و بی آر تی، نزدیکی به مرکز شهر، دسترسی آسان به هتل و قیمت مناسب از دیگر مزایای هتل می باشد.
با سلام و خسته نباشید.من یه گردشگرم و بخاطر کارم زیاد به تهران سفر میکنم.اغلب هتل های 4 و 5 ستاره تهران رو تجربه کردم.ولی اولین انتخابم بی شک هتل بهاره.فقط تو ستاره دادن کم لطفی شده.حد اقل 4 ستاره بهش باید باشه.خیلی خوبه.خوش مسیر.تمیز.جمع و جور
در مجموع از اقامتم رازی بودم
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
ممنونم از هتل خوبشون ، همه چی عالی علی الخصوص رفتار مناسب و با احترام پرسنل البته از اذری های عزیز چیزی از این بهتر انتظار نمیره ، غذاهای رستوران خیلی خوشمزه ، اتاق ها مرتب و تمیز تنها ایراد کوچک صبحانه بود که میشه با کمی خلاقیت چیزهای بهتری هم اضافه بشه در کل ممنونم بابت پذیراییتون
نسبت به هتل های سه ستاره از تمیزی خاصی بر خور دار بود و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
از لحاظ سرویس دهی اتاقها یک مقداری ضعیف بود
این هتل تازه اس و تمیزه و حس خوبی رو منتقل میکنه ولی چند تا مشکل داره یکی نداشتن آسانسوره و اینکه کادر هتل خوبن ولی حرفه ای نیستن، پرسنل خانه داری خیلی سر و صدا میکنن و رعایت نمیکنن و اینکه لابی نداره، البته یه جایی به اسم لابی طبقه ی اول هست که لابی محسوب نمیشه واقعا.
همه چیز خیلی خوب بود تنها دلیلی که 3 ستاره هست فکر میکنم نداشتن آسانسور باشه پیشنهادم اینه که داخل اتاق ها آویز(چوب لباسی) دیواری نصب بشه !
اگر کسی مشکلی با پله های هتل نداشته باشد، سایر موارد هتل کاملا مناسب است. هتل تمیز و خوبی است. البته اینترنت در اتاق ضعیف بود.
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد و رسیدگی کارکنان نسبت به میهمانان مناسب نیست.اما هتل و امکانات و فضای مناسبی دارد
نسبت به سایر هتل هایی که اقامت داشتم بهتر بود
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب قیمت مناسب برخورد متوسط پرسنل
نقاط ضعف:
سیستم فاضلاب سروریس بهداشتی افتضاح می باشد! دو-سه بار در این هتل و اتاق های مختلف اقامت داشتم فقط خدا نکند بخواهید حمام بروید! چون عملا شما استخر را در اتاقتان تجربه خواهید کرد!!!
هتل نوسازی هست، جای خوبی قرار داره و دسترسی به همه جا راحته، پرسنل ضعیف هستند علی الخصوص پذیرش. صبحانه بد بود! ضمنا نبود آسانسور اذیت می کرد، درسته ۲ طبقه بیشتر نیست اما هر طبقه اندازه ۲ طبقه پله داشت!
هتل نزدیک ایستگاه مترو و BRT بوده و اتاق های تمیز و ساکت می باشد. رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود و به نظر من ارزش اقامت دارد.
عالی بود, برخورد خوب از کارکنان و بسیار تمیز و عالی
نقاط قوت:
نظافت برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
اتاق‌ها فوق‌العاده تمیز بودن و همه جا از تمیزی برق می‌زد و بوی خوب می‌داد. تمام وسایل موجود در اتاق نو و کاملا سالم بودند. فضا خیلی خیلی آروم بود و من متوجه هیچ سر و صدایی از راهرو و اتاق‌های مجاور نشدم. امکانات اتاق کاملا مناسب و کافی بود.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این بود که از اتاق مجاور یه مقدار بوی سیگار وارد اتاق من می‌شد.
بسیار عالی
از نظر تمیزی و امکانات داخل اتاق بسیار مناسب بود . اما مشکل اصلی نداشتن آسانسور بود و اینکه لابی در طبقه اول بود خیلی کوچک و دقیقا روبروی اتاق ما . همچنین رستوران چسبیده به اتاق و سر و صدای پرسنل که وارد اتاق ما میشد.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی تمیزی ملافه ها ، تشک ها و پرده ها سکوت و آرامش برقرار بود نهار و شام معمولی ، صبحانه خوب رفتار پرسنل خوب داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
نکته ی منفی ندیدم اما فکر میکنم قیمت هتل کمی بالاست
هتل مکان مناسب جهت اقامت بود البته من یک شب به دلیل کار اداری اقامت داشتم. برخورد پرسنل خوب بود. نکته منفی صبحانه ضعیف بود.
همه چیز خوب و قابل قبول بود.
سلام من چند هتل رو شخصا برای اقامت خانمم تو تهران بررسی کردم و با توجه به اینکه هم قیمت هم شکل و هم وضعیت اتاق و سوئیت های شما در عکس های ارائه شده مناسب بود هتل شما رو برای اقامت خانمم و بچه ها و خواهر خانمم انتخاب کردم.یکی دیگه از مزیت های هتل شما هم این هست که در مرکز تهران واقع شده. وقتی در مورد اقامت خانمم و بچه ها در هتل پرسیدم گفت همه چیز خوب بود حیف که فقط آسانسور نداشتن. به هر حال قطعا دفعه بعد هم انتخاب من برای اقامت موقت در تهران هتل شما خواهد بود. با ارادت سعید صراف زاده
نقاط قوت:
۱.موقعیت مکانی عالی در قلب تهران و همچنین نزدیک بودن هتل به ادارات و سازمانها... ۲. برخورد مودبانه و صمیمانه پرسنل مجرب هتل به معنی واقعی کلمه در امور محوله بهترین می باشند . ۳.به جهت بازسازی هتل طبیعتا لوازم اتاق ها نو همچنین تمیزی اتاق ها بسیار عالی بود . ۴. غذای هتل بسیار لذیذ است.
نقاط ضعف:
۱. حقیقتا نکته منفی به جز نبود آسانسور که البته به جهت دو طبقه بودن هتل قابل اغماض می باشد .
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و تمييزي هتل و موقعيت مكاني خوب و امكانات رفاهي هتل بدون كم و كاست و خرابي ميباشد. رستوران خوب و قيمت و كيفيت خوب غذاها و مديريت خوب رستوران جاي تقدير و تشكر دارد .
نقاط ضعف:
اندازه اتاق ها كوچك هست
نقاط قوت:
تميزي و نظافت
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور و عدم تنوع در صبحانه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل، تمیزی فوق العاده و صبحانه عالی
نقاط ضعف:
بی دقتی در رزرو نوع تخت و اتاق
نقاط قوت:
اتاق‌ها تمیز و همه امکانات را داشت
نقاط ضعف:
آسانسور ندارد و پارکینگ سرپوشیده ندارد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
از برخورد پذیرش خوشم نیومد که گفتن دیگه به مهمان تنها اتاق نمیدن
نقاط قوت:
از نظر تمیزی و بهداشت عالی بود (سرویسهای بهداشتی ، ملحفه ها ، اتاق) خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت غذاش زیاد جالب نبود بعضی از رفتار پرسنل هم خشک بود
نقاط قوت:
در مرکز شهر بودن هتل. رفتار خوب پرسنل. تمیز بودن هتل. راهنمایی و پاسخگویی بموقع و کامل . صبحانه کامل. محیطی دنج و ارام
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
دسترسی به مترو-بهداشت خوب و نظافت-
نقاط ضعف:
نبود اسانسور-برخورد خشک پرسنل-
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
وای فای خیلی ضعیف بود
از همه نظر هتل خوبی بود برخورد کارکنان عالی مکانش عالی و نزدیک مترو بود نسبت به قیمتش هتل شیک و تمیزی بود سرویس دهیشون عالی
عالییکی از کارکنان رفتار جالبی نداشت
نقاط قوت:
نوساز بود و برخورد پرسنل عالي
نقاط ضعف:
ورودي قشنگي نداشت
نقاط قوت:
دسترسی سریع به تمام سطح شهر کادر پرسنل وظیفه شناس و خوش برخورد
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان تمیز بودن اطاقها
نقاط ضعف:
منوی ضعیف صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت هتل مرکز شهر
نقاط ضعف:
شاید ملحفه ها عوض نشده بود!
نقاط قوت:
تمیز بودن و به روز بودن هتل, پارکینگ هتل, پرسنل بسیار مودب و رستوران تمیز.
نقاط ضعف:
برای شب اول اقامت, اتاق ما خیلی کوچک بود که البته با همکاری پرسنل, برای دو شب بعد اتاق بزرگتری به ما دادند.
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب صبحانه کامل تهویه ونظافت خوب پارکینگ اختصاصی
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت در محدوده طرح ترافیک
واقعا هتل خوبی بود چون هم نوسازه و هم اینکه دسترسی آسان به همه نقاط شهر داره چون طو مرکز شهره هم اینکه خیلی محیط آرام و دلنشینی داشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهار تهران

مهمانان هتل بهار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.