هتل بهار تهران

تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی، پلاک 5
3.7
امتیاز کاربران
102
نظرات کاربران

معرفی هتل بهار تهران

هتل بهار تهران در زمستان ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این هتل دارای دو طبقه و ۴۰ باب اتاق می باشد. قرار گیری هتل سه ستاره بهار تهران در خیابان انقلاب، موجب دسترسی آسان مهمانان به مرکز شهر و ایستگاه مترو می شود. قابل توجه مهمانان محترم، هتل بهار فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهار تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
830,000 تومان
8 بهمن
شنبه
830,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
830,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
830,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
830,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
830,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
830,000 تومان
14 بهمن
جمعه
830,000 تومان
15 بهمن
شنبه
830,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
830,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
830,000 تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
980,000 تومان
8 بهمن
شنبه
980,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
980,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
980,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
980,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
980,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
980,000 تومان
14 بهمن
جمعه
980,000 تومان
15 بهمن
شنبه
980,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
980,000 تومان
8 بهمن
شنبه
980,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
980,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
980,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
980,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
980,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
980,000 تومان
14 بهمن
جمعه
980,000 تومان
15 بهمن
شنبه
980,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
980,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
980,000 تومان
اتاق یک نفره
هتل یار
990,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
990,000 تومان
8 بهمن
شنبه
990,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
990,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
990,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
990,000 تومان
14 بهمن
جمعه
990,000 تومان
15 بهمن
شنبه
990,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
990,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
990,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,030,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,030,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,030,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,030,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,030,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,030,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,030,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,030,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,030,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,030,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,030,000 تومان
اتاق دو نفره - دبل
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,230,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
اتاق دو نفره - توئین
هتل یار
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,230,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,230,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,230,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,230,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,230,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,230,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,230,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,230,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,230,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,235,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,235,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,235,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,235,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,235,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,235,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,235,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,235,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,235,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,235,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,235,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,235,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,235,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,235,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,235,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,235,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,235,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,235,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,280,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,280,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,280,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,280,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,280,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,280,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,280,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,280,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,280,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,280,000 تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,380,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,380,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,380,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,380,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,380,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,380,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,380,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,380,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,380,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,380,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,380,000 تومان
اتاق سه نفره
هتل یار
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,530,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,530,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,530,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,530,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,530,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,530,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,530,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,530,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,530,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,535,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,535,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,535,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,535,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,535,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,535,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,535,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,535,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,535,000 تومان
سوئیت برای سه نفر
هتل یار
1,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,660,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,660,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,660,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,660,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,660,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,660,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,660,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,660,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,660,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,660,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,660,000 تومان
سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,670,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,670,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,670,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,670,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,670,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,670,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,670,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,670,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,670,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,550,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,550,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,550,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,550,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,550,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,550,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,550,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,550,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,550,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,550,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,550,000 تومان
سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,890,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,890,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,890,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,890,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,890,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,890,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,890,000 تومان
سوئیت برای چهار نفر
هتل یار
1,890,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,890,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,890,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,890,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,890,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,890,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,890,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,890,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,890,000 تومان

امکانات اتاق های هتل بهار تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
مسلط به زبان کردی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بهار تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهار تهران

(102 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل پذیرشبرخورد مناسب پرسنل رستوراننظافت بموقع اتاق
نقاط ضعف:
فضای کم اتاقکوچک بودن تختها
نقاط قوت:
تمیزی فوق العادهامکانات در حد مطلوب و شاید بیش از حد انتظار از یک هتل سه ستارهگرمایش، اب گرم فوق العادهملافه و حوله ها بوی تمیزی میداداصلا بوی سیگار نمیداد اتاقافشار اب خوبکلا من خیلی راضیم و حتما دوباره بخوام‌برم تهران ، انتخاب اولمه ، هنل های با ستاره بیشترم رفتم ولی تمیزیش انقد مطلوب من نبوده
نقاط ضعف:
صبحانه میتونس بهتر باشه ، ولی بازم بد نبودخیلی از بیرون هتل بزرگ و انچنانی بنظر نمیادموقعیت مکانیش خوبه ولی خب شلوغه
نقاط قوت:
نزدیک بودن ودسترسی به بازاروقیمت مناسب نسبت به کیفیت اتاق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
من تا حالا چندین بار این هتلو برای اقامت انتخاب کردم.پرسنل رفتار محترمانه ای دارن.اتاق ها تمیزه.خود هتل پارکینگ داره که بیشتر هتل های اون منطقه پارکینگ ندارن و باید ماشینتو تو خیابون پارک کنی.نزدیک به ایستگاه مترو.
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کمه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق دو تخته بسيار كوچك بود آسانسور ندارد
نقاط قوت:
با توجه به بازسازی اساسی هتل تمیزی هست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نظم و ترتیب خوبی داره هتل. وسایل اتاق نو و مرتبه. صبحونه‌ش با توجه به قیمت هتل خوب و کافیه و فضای رستورانش در وقت صبحانه خیلی منظم و خوبه. سرویس بهداشتی بسیار تمیز بود.
نقاط ضعف:
روبالشی‌ها بو می‌داد.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز بودندرفتار پرسنل خوب بودرسیدگی خوبی داشتندکیفیت صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
بسیاری از امکانات موجود در سایت رو نداشتصحبت و خنده زیاد پرسنل و صدای بلند آن ها هنگام ظهر و غروبفضای بسیار بسیار کوچک اتاق هانداشتن سرویس ایرانی در اتاقنداشتن کافه تریا عدم کمک پرسنل برای حمل وسایل و چمدون هافضای خیای کوچک رستورانمحدود بودن صبحانه (خیلی محدود بود در حدی که از تخم مرغ یه آپ پز و داشتن و فقط نیمرو درست میکردن)فضای کوچک لابی و راهرو هانداشتن آسانسورقیمت بالاکاراموز های هتل نیاز به دقت بیشتری داشتندو...
نقاط قوت:
تمیزی و پاکیزگی موقعیت مرکزی آن در شهر
نقاط ضعف:
عدم وجود آسانسور
نقاط قوت:
موقعيت مكاني
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور ، گرفتگي كفشوي حمام ، صبحانه ضعيف ، نداشتن لابي ( بيشتر شباهت به مسافرخانه مي دهد تا هتل ؟!! )
نقاط قوت:
پرسنل مودب،امکانات خوب و بهینه،رستوران خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان و خدمه در خور شان خودشان هست نه مهمان بسیار بد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل بسیار زشت و زنتده
هتلی که در مجموع (آرامش، رفتار کارکنان، فضای کلی هتل، رسیدگی، رستوران و مواردی از این دست) چندان جالب نبود
در کل قابل قبول همه چیز
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و همکاری با مسافر به نحو ممکنتمیزی و نظافت اتاقها و امکانات داخل اتاق در حد هتل ۴ ستارهکیفیت عالی صبحانه و غذا در حد غذای خانگی امنیت
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسورنداشتن لابی در طبقه همکف
نقاط قوت:
پارکینگ مناسبموقعیت مکانی خوبرفتار خوب کارکنانکیفیت غذای قابل قبول
نقاط ضعف:
نبود چای ساز داخل اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خیلی عالی کیفیت خوب متریال استفاده شده در اتاق
نقاط ضعف:
۱_نزدیک بودن درب ورودی اتاق ها به هم ۲_عایق بندی نبودن درب پنجره‌ها
نقاط قوت:
۱-برای من بهداشت فضا خیلی مهمه، باید بگم تمیزی و نظافت واقعا بی نظیر بود. (من غیر از دو شب، یک شب دیگه هم مجددا تمدید کردم که برای همون یک شب، دوباره اتاق رو تمیز کردند و حوله و وسایل تازه گذاشتند).۲-رفتار پرسنل بسیار خوب و محترمانه بود و یکی دو نوبت که کاری داشتم، بلافاصله پاسخگو بودند و کارم حل شد. ۳-صبحانه از حد انتظارم برای یک هتل سه ستاره، فراتر و خیلی بهتر بود. معمولا هتل سه ستاره فقط تخم مرغ (آب پز) سرو می کنند، اما اینجا عدسی، خوراک لوبیا، گوجه، خیار، کیک یزدی، شیر، دو مدل آبمیوه و نسکافه و ... در کنار نیمرو و آب پز وجود داشت.۴- مسیر برای من کمی دور از محل مورد نظرم بود اما فکر کنم با توجه به مرکزیتش، برای سفرهای کاری و اداری گزینه مناسبی باشه.
نقاط ضعف:
چند موردی که میخوام بنویسم از نظرم نکنه منفی نیست ولی شاید گفتنش برای اطلاع برخی از افراد مفید باشه:۱-به شخصه اقامت راحت و خوبی داشتم و نکته منفی به ذهنم نمیاد. فقط اینکه هتل دو طبقه و قاعدتا فاقد آسانسوره، برای من مساله ای نبود ولی اگه کسی برای از پله بالارفتن (پله زیادی هم نداشت البته) مشکل داره، این مورد رو مد نظر قرار بده.۲- داخل اتاق چای ساز نبود که باز هم برای من که اهل چای نیستم هیچ موردی نبود ولی بعضیا براشون مهمه که البته میتونید با رستوران هتل تماس بگیرید و چای سفارش بدید.۳-قسمت پذیرش هم فضاش راهرو مانند و کمی باریکه و لابی یا محل خاصی برای نشستن نداره که شخصا برام اهمیتی نداشت!۴- قیمت هم بالاخره به نسبت نرخ های حال حاضر محاسبه شده که شااااااید یه کوچولو زیاد باشه اما به هرحال و با توجه به خدمات هتل قابل قبوله. در مجموع خیییییلی بهتر از یک هتل سه ستاره بود و فکر کنم حقش باشه ستاره ش بیشتر شه! من که راضی بودم و اگه برم تهران، اینجا حتما یکی از گزینه هام برای اقامت خواهد بود.
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاق ها خوب بود.
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور...برای ما که طبقه دوم بودیم واقعا سخت بود..فضای رستوران خیلی کم بود..
هتل حشره زیادی داشت و خیلی پر سر و صدا بود.
از نظر نظافت و تمیزی واقعا راضی کننده س پشیمون نمیشید از رزرو این هتل.
نقاط قوت:
نزدیکی به متروبسیار تمیزبسیار آرامرفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسورکوچک بودن رستوران
نقاط قوت:
وسایل اتاق جدید بودنداز لحاظ نظافت بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
اتاق بوی شدید سیگار میداد
نقاط قوت:
تمیزی اتاقبوفه نسبتا کامل
نقاط ضعف:
سر و صدا به راحتی از راهرو به داخل اتاق منتقل میشهاندازه اتاق کوچک است
فقط لابي نداره
عالی
نقاط قوت:
من خیلی رو مسأله ی تمیزی حساسم،واقعا خیلی تمیز ‌و عالی بود.ملافه ها و دستشویی واقعا تمیز بود. در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
فقط اتاقش برای ما که دونفره دبل بودیم کوچیک بود
نقاط قوت:
بهداشت داخل اتاق و همچنین سرویس صبحانه بسیار عالی، ازهمه مهمتر داشتن پارکینگ خودرو، همچنین برخورد پرسنل پذیرش هتل
نقاط ضعف:
مورد خاصی مشاهده نگردید،
پذیرش خوب اتاق سه تخته گرفتیم تمیز و بدون مشکل بود از نظر تهویه و خنکی کولر عالی صبحانه واقعا قابل قبول بود و فکر میکردم خیلی ساده باشه ولی بنظرم کامل بود در این رنج قیمت شک نکنید و انتخاب کنید بازم رزرو میکنم بهترین نکته اینکه کنار ایستگاه مترو دروازه دولت بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحونه افتضاحمنو که نگم اصلا در حد نون و پنیر کره مرباکیک یزدی های بیات ما دو روز اونجا بودیم هر دو روز آوردن 😂ملحفه ها افتضاحدر کل اگه ناچارید برید به نظرم
نقاط قوت:
دیزاین و طراحی اتاق ها تمیز بودن اتاق هاتهویه و امکانات مناسب اتاق ها
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسورتنوع کم منوی رستوران هتلنبودن سرویس ایرانی در اتاق
نقاط قوت:
۱- برخورد خوب پرسنل که جای تشکر داره ۲- مکان سرو صبحانه و کیفیت صبحونه خوب بود
نقاط ضعف:
۱- تنها ایرادی که میتوان گرفت فضای اتاقها بود که در مقایسه با سایر هتلها به نظر خیلی کم می باشد ، مخصوصا واسه اتاقهای دو تخته
به نسبت هزینه همه چیز بسیار عالیه،من حدودا 4ماه در این اقامت داشتم. اتاقها تمیز،غذای خوب و با کیفیت،خدمات خانه داری و تمیزی عالی،سرویس دهی خوب برای من که از یک هتل پنج ستاره اومدم اینجا،همه چیز عالی بود با آرزوی موفقیت.
نقاط قوت:
امکاناتش خوبه
نقاط ضعف:
روز اولی که اومدیم دستمال کاغذی هایی از قبل پشت صندلی های کوچک دیده شد.یه ذره نظافت رو تمیزتر انجام بدین.باتشکر
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم همکاری مسئولین هتل در کنسلی و‌برگشت قسمتی از وجه پرداختی در حالیکه امکان این بود که از لحظه اعلام کنسلی تا لحظه تحویل اتاق، سایت هتل امکان رزرو را برای سایر مسافران فراهم میکرد تا در صورت رزرو مسافر جدید، وجه بنده نیز کلا یا بخشی عودت میگردید تا زیان ناشی از کنسلی ناخواسته( لغو آزمون از سوی سازمان راهداری) کاهش یابد. برای مسئولین هتل واقعا متاسفم! لطفا برای موارد مشابه و سایر هتل ها ، پیشنهاد اینجانب پیگیری گردد تا سایر هموطنان متحمل زیان ناخواسته نگردند.
نقاط قوت:
به هیچ دردی نمیخوره مذخرف
نقاط ضعف:
همش منفی
برخورد ضعیف کارکنان جوری که با مدیریت هتل آنلاین همون شب صحبت کردم و بقیه اقامتم کنسل کرد و جای دیگه رفتم.
نقاط قوت:
ظاهر نو و مرتب موقعیت عالی هتل در مرکز شهر داشتن پارکینگ (هرچند نه به اندازه کافی) برخورد مناسب کارکنان رد نشدن صدا از دیوار اتاق ها (البته از در ها کمی صدا رد می شد!😄) قیمت مناسب در کل هتل سه ستاره‌ی خیلی خوبی بود.
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها کم بودن تنوع غذا و صبحانه
نقاط قوت:
واقعاً روی مسأله نظافت حساسم، علی‌رغم خواندن نظرات قبلی باز هم با تردید رزرو کردم، ولی خوش‌بختانه هتل، اتاق و ملحفه‌ها و... بسیار تمیز و مرتب بودند. اما مهم‌ترین نکات مثبت:برخورد مناسب پذیرشنظافت مناسب هتل اعم از راهروها، لابی، اتاقسرویس بهداشتی تمیزفشار خوب آب و سالم بودن دوشتمیزی ملحفه‌هاسالم بودن و نو بودن شیرآلاتکمدبندی مناسب و کافی اتاقتمیزی حوله‌هاوجود مایع دست‌شویی، شامپو، صابون، دمپایی رو فرشیتنوع خوب مینی‌بار، که هزینه آن بر اساس میزان مصرف محاسبه و دریافت می‌شودمشخص بودن جهت قبله در اتاق و سجاده تمیزوجود دفترچه راهنمای هتل با اطلاعات کافیوجود قلم و دفترچه یادداشت، نخ و سوزن، پاشنه‌کش، واکس، بشقاب، سینی، لیوان چاقو در اتاقوجود صندوق رمزدار درون اتاق برای نگه‌داری وسایل مهماز مجموعه سایت ۲۴ برای ایجاد شرایط رزرو آنلاین با قیمت منصفانه، و از مدیریت و کارکنان هتل بهار برای کیفیت خوب هتل و رعایت نظافت و اخلاق و مشتری‌مداری بسیار ممنون و سپاس‌گزارم
نقاط ضعف:
جزو معدود هتل‌هایی است که ستاره‌هایش واقعی است، یعنی واقعاً استحقاق سه ستاره را دارد، از این نگاه هیچ مورد منفی نداشت، مگر این‌که با هتل‌های با رتبه بالاتر مقایسه شود، که نه عادلانه است و نه منطقی! و اما نکاتی برای بهبود خدمات:تعمیر خرابی آباژور اتاقاصلاح نور کم اتاقدر دسترس قرار دادن منوی رستوران در اتاق‌هاقرار دادن چای‌ساز درون اتاق‌ها (واقعاً ضروری)امیدوارم توضیحات ارایه شده به انتخاب دیگر هم‌وطنان عزیز کمک نموده باشد. در مورد کیفیت رستوران و کافی شاپ هم چون استفاده نکردم طبیعتاً توضیحی ندارم، دوستان گرامی می‌توانند از نظرات دیگر مراجعه کنندگان بهره برند.
نقاط قوت:
بهداشت هتل در سطح قابل قبول بودموقعیت هتل ودسترسی به سایر مناطق خوب بودهتل تقریبن نوساز ودرزگیرهای پنجره مانع رسیدن صدا میشد
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان هتل درحد انتظار نبودسروصدای داخل هتل و بخصوص خود کارکنان زیاد بودکیفیت غذای رستوران و صبحانه معمولی بود
نقاط قوت:
خوب بودـنسبت به قیمتش
نقاط ضعف:
فقط تومینی باری که تحویل دادن چیزهایی نبود. ولی اخر پولش رو گرفتن
نقاط قوت:
از هر لحاظی خوب بود. دسترسی به وسایل نقلیه خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه ش کم بود . اسانسور نداشت .
نقاط قوت:
یک هتل شیک و تمیز و مناسب با دسترسی به اداره های مهم شهر. همراه کارمندان مودبی که به هتل یک شخصیت منحصر به فرد دادند. قطعا اگر دوباره کارم به اون سمت و خیابان انقلاب بیافته از اینجا اتاق میگیرم.
نقاط ضعف:
کیفیت برنجش پایین هست یکم. فضای رستوران هم به نسبت هتل کوچیکه ولی در کل بد نیست.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
چای ساز باید بزارندنور بسیار کم در اتاق ها
خوب بود و مشکل خاصی نداشت
عالی بود همه چی مرتب
از لحاظ موقعیت مکانی خوبه و خیلی تمیز بود اتاق
منو همسرم امروز اتاقمون رو تحویل دادیم. برایِ منی که تمیزیِ اتاق و سرویس بهداشتی و سالن غذاخوری خیلی مهمه، حرفی واسه گفتن نذاشت. بیستِ بیست. عالی بود
این هتل بسیار تمیز و مرتب بود برای مشتری ارزش و احترام قائل بودند. غذای رستوران هتل هم خوب بود
همه چیز تقریبا خوب بود به غیر اینکه صبحانه خیلی ضعیف بود، موقعی که ما رفتیم فقط چند قلم برای صبحانه داشتن
نقاط قوت:
درمجموع همه چیز خوب بود،اطاقی که من بودم عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی بنظرم نیامد،عالی بود
به نسبت قیمت و بقیه هتل ها خیلی خیلی خوبه.کارکنان بسیار محترم و مودب.تمیزی هتل هم خیلی خوبه.سرعت اینترنتم خوب بود.در کل همه چیز خوب بود و بازم هتل بهار رو انتخاب میکنم فقط رستورانش زیاد جالب نبود.
نقاط قوت:
آرامش داشتنش
نقاط ضعف:
کیفیت کافی شاپ خیلی پایین بود به. امید روزهای بهتر
همه چیز مناسب بود و بسیار تمیز . پرسنل بسیار مودب . خدمات اتاق خوبه . وجود سشوار در حمام و نظافت عالی اتاق . برای سفرهای کاری توصیه میشه .
نقاط قوت:
هتل بسيار تميز با كاركنان بسيار خوش برخورد و موقعيت مكاني عالي
نقاط ضعف:
نكته منفي كلاً نداشت
نقاط قوت:
ضمن تشكر از پرسنل خوب با استقبال خوب كاركنان و خدمه هتلدر كنار اين موضوع يكى از نكات مثبت اين هتل موقعيت مكانى هست با دسترسي عالى به مترو و رستوران ها و .... و همينطور تميزى و آرامش در اين مكان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
در کل هتلی خوب. نسبت کیفیت به قیمت میتونست بهتر باشه. تقریبا میشه گفت تو اکثر فاکتور‌ها یه درجه متوسط/کمی بالاتر از متوسط داره. باز هم با توجه به اینکه اولویت‌هاتون چی هستن فرق میکنه‌؛ مثلا من تو اوج کرونا رفتم و پاکیزگی خیلی برام اهمیت داشت و واقعا هم ناامید نشدم و تمیزیش خوب بود.
خوب بود
برخورد کارکنان مناسب بود . اتاق فوق العاده بود با سیستم تهویه هوا هوشمند. سایر امکانات کاملا مقبول و معقول بود
اگه مثل من نظافت و تمیزی هتل اهمیت داره براتون، این هتل بدلیل نوساز بودنش بسیار تمیزه. رفتار پذیرش خوب و محترمانه، و بقیه اعضا چنگی به دل نمیزد. کافی شاپ بخاطر کرونا بسته بود. انتظار بالایی از صبحانه نداشته باشید.
همه چیز عالی بود, بسیار دنج پاکیزه و ارام, نقصش فقط این بود برخورد پرسنل یکم ضعیف و لول کارکنان پایین هستش, اما خوده هتل خوب و دنج و رستورانش هم غذاش خوب وتمیز بود, اما کافی شاپ و اینهاش هنوز راه نیوفتاده بود اگر بود بهتر میشد,
همه چي خوب فقط صبحانه چنگي به دل نميزد
این هتل دو طبقه است که البته با ورودی از خیابان ۳ طبقه میشه و متاسفانه آسانسور ندارد اگر با پله مشکلی ندارید هتل مناسبی هست هتل نسبتا تمیز بود ولی مهمترین جایی که از نظر تمیزی برای مسافر مهم است ملافه تخت خواب هستش که احتیاج به رسیدگی داره
کیفیت و تنوع صبحانه خیلی کم بود. رفتار پرسنل در سالن سرو صبحانه اصلا مناسب نبود در صورتیکه باید زمان زیادی منتظر شارژ شدن میز بار میشدید.
هتلی نوساز در نزدیکی مترو دروازه دولت؛ اتاق تمیز و کوچک؛ صبحانه قابل قبول؛ رفتار پرسنل مناسب نبود؛ نبود آسانسور و سروصدای بالا در اتاق مشکلات عمده این هتل هستند.
با سلام و خسته نباشید.من یه گردشگرم و بخاطر کارم زیاد به تهران سفر میکنم.اغلب هتل های 4 و 5 ستاره تهران رو تجربه کردم.ولی اولین انتخابم بی شک هتل بهاره.فقط تو ستاره دادن کم لطفی شده.حد اقل 4 ستاره بهش باید باشه.خیلی خوبه.خوش مسیر.تمیز.جمع و جور
همه چیز عالی، قطعا در سفرهای بعدی هم این هتل انتخاب بعدی بنده خواهد بود.سه ستاره هست اما از بسیاری هتل های چهارستاره بهتره. نزدیکی به مترو و بی آر تی، نزدیکی به مرکز شهر، دسترسی آسان به هتل و قیمت مناسب از دیگر مزایای هتل می باشد.
در مجموع از اقامتم رازی بودم
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
ممنونم از هتل خوبشون ، همه چی عالی علی الخصوص رفتار مناسب و با احترام پرسنل البته از اذری های عزیز چیزی از این بهتر انتظار نمیره ، غذاهای رستوران خیلی خوشمزه ، اتاق ها مرتب و تمیز تنها ایراد کوچک صبحانه بود که میشه با کمی خلاقیت چیزهای بهتری هم اضافه بشه در کل ممنونم بابت پذیراییتون
نسبت به هتل های سه ستاره از تمیزی خاصی بر خور دار بود و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
از لحاظ سرویس دهی اتاقها یک مقداری ضعیف بود
این هتل تازه اس و تمیزه و حس خوبی رو منتقل میکنه ولی چند تا مشکل داره یکی نداشتن آسانسوره و اینکه کادر هتل خوبن ولی حرفه ای نیستن، پرسنل خانه داری خیلی سر و صدا میکنن و رعایت نمیکنن و اینکه لابی نداره، البته یه جایی به اسم لابی طبقه ی اول هست که لابی محسوب نمیشه واقعا.
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نداشتن آسانسور و ورودی کوچک
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
هتل تمیز و مرتب رفتار پرسنل بسیار عالی و مودبانه با توجه به اینکه نزدیک خیابان است اما با توجه به دو جداره بودن پنجره ها کوچکترین صدایی از بیرون که موجب مزاحمت باشد نمی آید
خوبه در کل
خیلی هتل تمیز و مرتب بود
خیلی هتل تمیز و مرتبی بود.
نقاط قوت:
دسترسی به مترو-بهداشت خوب و نظافت-
نقاط ضعف:
نبود اسانسور-برخورد خشک پرسنل-
با در نظر گرفتن مبلغ پرداختی واقعا تو رنج خودش با هتل های دیگه خوب هتلی محسوب میشه ما 9 شب اقامت داشتیم پرسنل بسیار خوبی داشت و هر درخواستی داشتیم در حد توانشون کمک کردند.
عالی
دسترسی بی نظیر به مترو - حدود فاصله 100 متر به ایستگاه مترو که دو خط مترو و در تقاطع قرار دارد
بسیار هتل تمیز و خوبی بود . برخورد کارکنان خوب و سرویس دهی مناسی فقط نبود آسانسور برای علی رغم طبقات کم هتل برای افراد مسن کمی مشکل است که امیدوارم مدیریت خوب هتل آن را هم برطرف نماید .
پاکیزگی هتل در مجموع خوب بود فقط ملافه ها جا داشت یه مقدار تمیزتر باشه برخورد کارکنان خیلی خوب بود ،صبحانه هم خوب بود
به لحاظ تمیزی هتل خوبی بود در مکان مناسب نیز قرار دارد
اتاق های هتل شیک ، مرتب و دنج بود. از نظر پاکیزگی هم بسیار عالی بود.سطح خدمات هم متناسب بود. با توجه به محل استقرار هتل، دارا بودن پارکینگ مزیت بسیار خوبی بود. غذای رستوران خوب و قیمت آن مناسب بود.فضای هتل نیز تمیز بود.
اطاق هاشون خوب بود سعی شون رو کردند اطاق ها رو شیک دربیارند ولی در کل به درد این می خوره شب بخوابی صبح بلند شی
هتل بسیار تمیز و اتاقها خوب با قیمت مناسب
هتلی تمیز و موقعیت مکانی بسیار خوب ... با قیمتی مناسب
به نسبت قیمت مناسب اش خدمات خوبی داشت
واقعا هتل خوبی بود چون هم نوسازه و هم اینکه دسترسی آسان به همه نقاط شهر داره چون طو مرکز شهره هم اینکه خیلی محیط آرام و دلنشینی داشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهار تهران

مهمانان هتل بهار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.