هتل بهار تهران

تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی، پلاک 5
3.7
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران

معرفی هتل بهار تهران

هتل بهار تهران در زمستان ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این هتل دارای دو طبقه و ۴۰ باب اتاق می باشد. قرار گیری هتل سه ستاره بهار تهران در خیابان انقلاب، موجب دسترسی آسان مهمانان به مرکز شهر و ایستگاه مترو می شود. قابل توجه مهمانان محترم، هتل بهار فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهار تهران

بهار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
2 آبان
جمعه
268,000
تومان
3 آبان
شنبه
268,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
268,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
268,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
268,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
9 آبان
جمعه
268,000
تومان
10 آبان
شنبه
268,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
اقامت 24
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
2 آبان
جمعه
268,000
تومان
3 آبان
شنبه
268,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
268,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
268,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
268,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
9 آبان
جمعه
268,000
تومان
10 آبان
شنبه
268,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
جاباما
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
2 آبان
جمعه
268,000
تومان
3 آبان
شنبه
268,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
268,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
268,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
268,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
9 آبان
جمعه
268,000
تومان
10 آبان
شنبه
268,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
ایران مارکوپولو
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
2 آبان
جمعه
268,000
تومان
3 آبان
شنبه
268,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
268,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
268,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
268,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
9 آبان
جمعه
268,000
تومان
10 آبان
شنبه
268,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
ای‌گردش
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
2 آبان
جمعه
268,000
تومان
3 آبان
شنبه
268,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
268,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
268,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
268,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
9 آبان
جمعه
268,000
تومان
10 آبان
شنبه
268,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
علاءالدین
268,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
2 آبان
جمعه
268,000
تومان
3 آبان
شنبه
268,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
268,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
268,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
268,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
268,000
تومان
9 آبان
جمعه
268,000
تومان
10 آبان
شنبه
268,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
268,000
تومان
بهار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
علاءالدین
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
ایران مارکوپولو
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
ای‌گردش
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
بهار-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
ایران مارکوپولو
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
2 آبان
جمعه
366,000
تومان
3 آبان
شنبه
366,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
366,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
366,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
366,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
366,000
تومان
9 آبان
جمعه
366,000
تومان
10 آبان
شنبه
366,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
366,000
تومان
بهار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
جاباما
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
ای‌گردش
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
اقامت 24
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
علاءالدین
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
هتل یار
458,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
2 آبان
جمعه
458,000
تومان
3 آبان
شنبه
458,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
458,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
458,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
458,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
458,000
تومان
9 آبان
جمعه
458,000
تومان
10 آبان
شنبه
458,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
458,000
تومان
بهار-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
2 آبان
جمعه
485,000
تومان
3 آبان
شنبه
485,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
485,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
485,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
9 آبان
جمعه
485,000
تومان
10 آبان
شنبه
485,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
ایران مارکوپولو
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
2 آبان
جمعه
485,000
تومان
3 آبان
شنبه
485,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
485,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
485,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
9 آبان
جمعه
485,000
تومان
10 آبان
شنبه
485,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
2 آبان
جمعه
485,000
تومان
3 آبان
شنبه
485,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
485,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
485,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
9 آبان
جمعه
485,000
تومان
10 آبان
شنبه
485,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
2 آبان
جمعه
485,000
تومان
3 آبان
شنبه
485,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
485,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
485,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
9 آبان
جمعه
485,000
تومان
10 آبان
شنبه
485,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
علاءالدین
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
2 آبان
جمعه
485,000
تومان
3 آبان
شنبه
485,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
485,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
485,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
485,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
485,000
تومان
9 آبان
جمعه
485,000
تومان
10 آبان
شنبه
485,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
485,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بهار-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ایران مارکوپولو
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
2 آبان
جمعه
536,000
تومان
3 آبان
شنبه
536,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
536,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
536,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
536,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
9 آبان
جمعه
536,000
تومان
10 آبان
شنبه
536,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
ای‌گردش
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
2 آبان
جمعه
536,000
تومان
3 آبان
شنبه
536,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
536,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
536,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
536,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
9 آبان
جمعه
536,000
تومان
10 آبان
شنبه
536,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
اقامت 24
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
2 آبان
جمعه
536,000
تومان
3 آبان
شنبه
536,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
536,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
536,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
536,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
9 آبان
جمعه
536,000
تومان
10 آبان
شنبه
536,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
علاءالدین
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
2 آبان
جمعه
536,000
تومان
3 آبان
شنبه
536,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
536,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
536,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
536,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
9 آبان
جمعه
536,000
تومان
10 آبان
شنبه
536,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
هتل یار
536,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
2 آبان
جمعه
536,000
تومان
3 آبان
شنبه
536,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
536,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
536,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
536,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
536,000
تومان
9 آبان
جمعه
536,000
تومان
10 آبان
شنبه
536,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
536,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بهار تهران

اعلام حریق
تاکسی سرویس شبانه روزی
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
لباسشویی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلویزیون در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پذيرش 24 ساعته
تلفن در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
آژانس مسافرتی
اینترنت در اتاق
رستوران در هتل
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
پارکینگ در هتل
اینترنت با سرعت بالا
چايخانه سنتی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
کرایه اتومبیل با راننده
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پرینتر
فكس
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
استخر
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
سونا
تاکسی سرویس
سالن ورزشی
دستگاه خودپرداز
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
پارکینگ
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
فضای سبز
تلفن
روم سرويس
خدمات خشکشویی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
مسلط به زبان کردی
ميز
کپسول آتش نشانی
حمام
دستگاه واکس کفش
مرکز خرید
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
اینترنت
فروشگاه
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
حمام

آدرس هتل بهار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهار تهران

(63 نظر)
هتل بسیار خوب در منطقه با دسترسی عالی نسبت به قیمت برخورد حرفه ای نظافت خیلی خوب نگه داری چمدان ها رعایت پروتکل های کرونا ، تخت راحت سیستم سرمایش عالی حمام دسشویی کوچک ولی شیک ، اینجا رو همیشه انتخاب میکنم ، ممنون از نظرات دیگران که برای انتخاب هتل بهار راهنمایی کردند
اگه مثل من نظافت و تمیزی هتل اهمیت داره براتون، این هتل بدلیل نوساز بودنش بسیار تمیزه. رفتار پذیرش خوب و محترمانه، و بقیه اعضا چنگی به دل نمیزد. کافی شاپ بخاطر کرونا بسته بود. انتظار بالایی از صبحانه نداشته باشید.
همه چیز عالی بود, بسیار دنج پاکیزه و ارام, نقصش فقط این بود برخورد پرسنل یکم ضعیف و لول کارکنان پایین هستش, اما خوده هتل خوب و دنج و رستورانش هم غذاش خوب وتمیز بود, اما کافی شاپ و اینهاش هنوز راه نیوفتاده بود اگر بود بهتر میشد,
همه چي خوب فقط صبحانه چنگي به دل نميزد
این هتل دو طبقه است که البته با ورودی از خیابان ۳ طبقه میشه و متاسفانه آسانسور ندارد اگر با پله مشکلی ندارید هتل مناسبی هست هتل نسبتا تمیز بود ولی مهمترین جایی که از نظر تمیزی برای مسافر مهم است ملافه تخت خواب هستش که احتیاج به رسیدگی داره
هتلی نوساز در نزدیکی مترو دروازه دولت؛ اتاق تمیز و کوچک؛ صبحانه قابل قبول؛ رفتار پرسنل مناسب نبود؛ نبود آسانسور و سروصدای بالا در اتاق مشکلات عمده این هتل هستند.
کیفیت و تنوع صبحانه خیلی کم بود. رفتار پرسنل در سالن سرو صبحانه اصلا مناسب نبود در صورتیکه باید زمان زیادی منتظر شارژ شدن میز بار میشدید.
من یک شب در دی ماه 1398 در این هتل اقامت داشتم. همه چیز عالی بود. نظافت، صبحانه، برخورد کارکنان، امکانات اطاق و کلا همه چیز. از این سایت هم بابت تخفیف اعمالی تشکر می کنم. خودم هم این هتل را به همه توصیه می کنم.
همه چیز عالی، قطعا در سفرهای بعدی هم این هتل انتخاب بعدی بنده خواهد بود.سه ستاره هست اما از بسیاری هتل های چهارستاره بهتره. نزدیکی به مترو و بی آر تی، نزدیکی به مرکز شهر، دسترسی آسان به هتل و قیمت مناسب از دیگر مزایای هتل می باشد.
با سلام و خسته نباشید.من یه گردشگرم و بخاطر کارم زیاد به تهران سفر میکنم.اغلب هتل های 4 و 5 ستاره تهران رو تجربه کردم.ولی اولین انتخابم بی شک هتل بهاره.فقط تو ستاره دادن کم لطفی شده.حد اقل 4 ستاره بهش باید باشه.خیلی خوبه.خوش مسیر.تمیز.جمع و جور
در مجموع از اقامتم رازی بودم
ممنونم از هتل خوبشون ، همه چی عالی علی الخصوص رفتار مناسب و با احترام پرسنل البته از اذری های عزیز چیزی از این بهتر انتظار نمیره ، غذاهای رستوران خیلی خوشمزه ، اتاق ها مرتب و تمیز تنها ایراد کوچک صبحانه بود که میشه با کمی خلاقیت چیزهای بهتری هم اضافه بشه در کل ممنونم بابت پذیراییتون
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نسبت به هتل های سه ستاره از تمیزی خاصی بر خور دار بود و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
از لحاظ سرویس دهی اتاقها یک مقداری ضعیف بود
این هتل تازه اس و تمیزه و حس خوبی رو منتقل میکنه ولی چند تا مشکل داره یکی نداشتن آسانسوره و اینکه کادر هتل خوبن ولی حرفه ای نیستن، پرسنل خانه داری خیلی سر و صدا میکنن و رعایت نمیکنن و اینکه لابی نداره، البته یه جایی به اسم لابی طبقه ی اول هست که لابی محسوب نمیشه واقعا.
همه چیز خیلی خوب بود تنها دلیلی که 3 ستاره هست فکر میکنم نداشتن آسانسور باشه پیشنهادم اینه که داخل اتاق ها آویز(چوب لباسی) دیواری نصب بشه !
اگر کسی مشکلی با پله های هتل نداشته باشد، سایر موارد هتل کاملا مناسب است. هتل تمیز و خوبی است. البته اینترنت در اتاق ضعیف بود.
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد و رسیدگی کارکنان نسبت به میهمانان مناسب نیست.اما هتل و امکانات و فضای مناسبی دارد
نسبت به سایر هتل هایی که اقامت داشتم بهتر بود
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب قیمت مناسب برخورد متوسط پرسنل
نقاط ضعف:
سیستم فاضلاب سروریس بهداشتی افتضاح می باشد! دو-سه بار در این هتل و اتاق های مختلف اقامت داشتم فقط خدا نکند بخواهید حمام بروید! چون عملا شما استخر را در اتاقتان تجربه خواهید کرد!!!
هتل نوسازی هست، جای خوبی قرار داره و دسترسی به همه جا راحته، پرسنل ضعیف هستند علی الخصوص پذیرش. صبحانه بد بود! ضمنا نبود آسانسور اذیت می کرد، درسته ۲ طبقه بیشتر نیست اما هر طبقه اندازه ۲ طبقه پله داشت!
هتل نزدیک ایستگاه مترو و BRT بوده و اتاق های تمیز و ساکت می باشد. رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود و به نظر من ارزش اقامت دارد.
عالی بود, برخورد خوب از کارکنان و بسیار تمیز و عالی
نقاط قوت:
نظافت برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
اتاق‌ها فوق‌العاده تمیز بودن و همه جا از تمیزی برق می‌زد و بوی خوب می‌داد. تمام وسایل موجود در اتاق نو و کاملا سالم بودند. فضا خیلی خیلی آروم بود و من متوجه هیچ سر و صدایی از راهرو و اتاق‌های مجاور نشدم. امکانات اتاق کاملا مناسب و کافی بود.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این بود که از اتاق مجاور یه مقدار بوی سیگار وارد اتاق من می‌شد.
بسیار عالی
از نظر تمیزی و امکانات داخل اتاق بسیار مناسب بود . اما مشکل اصلی نداشتن آسانسور بود و اینکه لابی در طبقه اول بود خیلی کوچک و دقیقا روبروی اتاق ما . همچنین رستوران چسبیده به اتاق و سر و صدای پرسنل که وارد اتاق ما میشد.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی تمیزی ملافه ها ، تشک ها و پرده ها سکوت و آرامش برقرار بود نهار و شام معمولی ، صبحانه خوب رفتار پرسنل خوب داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
نکته ی منفی ندیدم اما فکر میکنم قیمت هتل کمی بالاست
هتل مکان مناسب جهت اقامت بود البته من یک شب به دلیل کار اداری اقامت داشتم. برخورد پرسنل خوب بود. نکته منفی صبحانه ضعیف بود.
همه چیز خوب و قابل قبول بود.
سلام من چند هتل رو شخصا برای اقامت خانمم تو تهران بررسی کردم و با توجه به اینکه هم قیمت هم شکل و هم وضعیت اتاق و سوئیت های شما در عکس های ارائه شده مناسب بود هتل شما رو برای اقامت خانمم و بچه ها و خواهر خانمم انتخاب کردم.یکی دیگه از مزیت های هتل شما هم این هست که در مرکز تهران واقع شده. وقتی در مورد اقامت خانمم و بچه ها در هتل پرسیدم گفت همه چیز خوب بود حیف که فقط آسانسور نداشتن. به هر حال قطعا دفعه بعد هم انتخاب من برای اقامت موقت در تهران هتل شما خواهد بود. با ارادت سعید صراف زاده
نقاط قوت:
۱.موقعیت مکانی عالی در قلب تهران و همچنین نزدیک بودن هتل به ادارات و سازمانها... ۲. برخورد مودبانه و صمیمانه پرسنل مجرب هتل به معنی واقعی کلمه در امور محوله بهترین می باشند . ۳.به جهت بازسازی هتل طبیعتا لوازم اتاق ها نو همچنین تمیزی اتاق ها بسیار عالی بود . ۴. غذای هتل بسیار لذیذ است.
نقاط ضعف:
۱. حقیقتا نکته منفی به جز نبود آسانسور که البته به جهت دو طبقه بودن هتل قابل اغماض می باشد .
هتل با توجه به مرکز شهر بودن و قیمت، بسیار مناسب می باشد، اطاق ها تمیز و راحت و ساکت، رفتار کارکنان قابل قبول، دسترسی به مترو و BRT بسیار عالی، معمولا در هر سفر به تهران این هتل انتخاب بنده هست، چه سفر کاری و چه با خانواده...
اين هتل نسبت به قيمت ارزش خوبي داره ، برخورد كاركنان خوبه و هتل جمع و جوريه تميزه و دسترسي خوبي به همه جا داره من حتما اين هتل رو هميشه در اولويتم دارم و چندين بار بوده اين هتل بودم تنها چيزي كه به نظرم بايد ارتقا بيشتري داشته باشه تنوع صبحانه س و يك ايرادش كوچك بودن اتاق هاي يك تخته و دو تخته سكه البته شايد براي خيلي ها اين موضوع مهم نباشه چون بقيه مزيت هاي اين هتل پوشش ميده در كل دم همتون گرم
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و تمييزي هتل و موقعيت مكاني خوب و امكانات رفاهي هتل بدون كم و كاست و خرابي ميباشد. رستوران خوب و قيمت و كيفيت خوب غذاها و مديريت خوب رستوران جاي تقدير و تشكر دارد .
نقاط ضعف:
اندازه اتاق ها كوچك هست
نقاط قوت:
تميزي و نظافت
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور و عدم تنوع در صبحانه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل، تمیزی فوق العاده و صبحانه عالی
نقاط ضعف:
بی دقتی در رزرو نوع تخت و اتاق
نقاط قوت:
اتاق‌ها تمیز و همه امکانات را داشت
نقاط ضعف:
آسانسور ندارد و پارکینگ سرپوشیده ندارد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
از برخورد پذیرش خوشم نیومد که گفتن دیگه به مهمان تنها اتاق نمیدن
نقاط قوت:
از نظر تمیزی و بهداشت عالی بود (سرویسهای بهداشتی ، ملحفه ها ، اتاق) خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت غذاش زیاد جالب نبود بعضی از رفتار پرسنل هم خشک بود
نقاط قوت:
در مرکز شهر بودن هتل. رفتار خوب پرسنل. تمیز بودن هتل. راهنمایی و پاسخگویی بموقع و کامل . صبحانه کامل. محیطی دنج و ارام
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
من وهمسر ودوفرزندم در تاریخ دوم فروردین از سوئیت سه تخته هتل بهار استفاده کردیم . فضای اتاق و تمیزی اتاق و مبلمان داخل اتاق و تخت ها خوب بود من کاملا راضی هستم . سرویش بهداشتی وحمام بسیار تمیز و مرتب بود . برخورد پرسنل مودبانه بود . صبحانه لوبیا نیمرو تخم مرغ آبپز کره پنیر خامه مربا عسل خرما زیتون شیر و کرنفلکس و کیک صبحانه بود . یه وعده ناهار هم بودیم که جوجه سفارش دادیم نسبت به قیمت خوب بود . فقط باید به قسمت پارکینگ رسیدگی شود .
من یه شب تو این هتل اقامت داشتم و هتل بنظرم از هر لحاظ عالی بود به خیلی از نکات ریز دقت شده بود. از نظر نظافت و دکوراسیون هم عالی بود. پارکینگ بزرگ و جاداری داره. صبحونه ی خوب و با کیفیتی هم داشت.
من و دوستانم برای یک شب در این هتل اقامت داشتیم. هتل از نظر نظافت عالی بود، قیمتش هم با توجه به امکانات و فضای گرم و دلنشینی که داشت مناسب بود و همچنین کارکنان خوشرویی داشت. صبحانه هم که خوب بود. و در آخر یکی از مهمترین امکانات این هتل داشتن پارکینگ با فضای زیاده. در کل بیشتر از اون چیزی بود که انتظارشو داشتیم.
نقاط قوت:
دسترسی به مترو-بهداشت خوب و نظافت-
نقاط ضعف:
نبود اسانسور-برخورد خشک پرسنل-
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
وای فای خیلی ضعیف بود
از همه نظر هتل خوبی بود برخورد کارکنان عالی مکانش عالی و نزدیک مترو بود نسبت به قیمتش هتل شیک و تمیزی بود سرویس دهیشون عالی
عالییکی از کارکنان رفتار جالبی نداشت
حدود ۱۰ روز دراین هتل اقامت داشتم باتوجه به ۳ ستاره بودن همه چی عالی بود اتاقهای بسیار تمیز سرویس بهداشتی عالی تخت ها راحت غذای رستوران متنوع وبا کیفیت و قیمت مناسب
نقاط قوت:
نوساز بود و برخورد پرسنل عالي
نقاط ضعف:
ورودي قشنگي نداشت
نقاط قوت:
دسترسی سریع به تمام سطح شهر کادر پرسنل وظیفه شناس و خوش برخورد
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور