هتل بهار تهران

تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی، پلاک 5
3.7
امتیاز کاربران
100
نظرات کاربران

معرفی هتل بهار تهران

هتل بهار تهران در زمستان ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این هتل دارای دو طبقه و ۴۰ باب اتاق می باشد. قرار گیری هتل سه ستاره بهار تهران در خیابان انقلاب، موجب دسترسی آسان مهمانان به مرکز شهر و ایستگاه مترو می شود. قابل توجه مهمانان محترم، هتل بهار فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهار تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
21 مرداد
جمعه
820,000
تومان
22 مرداد
شنبه
820,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
28 مرداد
جمعه
820,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
21 مرداد
جمعه
820,000
تومان
22 مرداد
شنبه
820,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
28 مرداد
جمعه
820,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
21 مرداد
جمعه
820,000
تومان
22 مرداد
شنبه
820,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
820,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
820,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
820,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
28 مرداد
جمعه
820,000
تومان
اتاق یک نفره
هتل یار
830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
21 مرداد
جمعه
830,000
تومان
22 مرداد
شنبه
830,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
830,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
830,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
830,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
28 مرداد
جمعه
830,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
اتاق دو تخته دبل برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,020,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,020,000
تومان
اتاق دو نفره - توئین
هتل یار
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
اتاق دو نفره - دبل
هتل یار
1,030,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,030,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,030,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,030,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,030,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,030,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,030,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,030,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,270,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,270,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,270,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,270,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,270,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,270,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,270,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,270,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,270,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,270,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,270,000
تومان
اتاق سه تخته برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,270,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,270,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,270,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,270,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,270,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,270,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,270,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,270,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,270,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,270,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,270,000
تومان
اتاق سه نفره
هتل یار
1,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,280,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,280,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,280,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,280,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,280,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,280,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,280,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,280,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,280,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,280,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,280,000
تومان
سوئیت سه تخته
ای‌گردش
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
سوئیت برای سه نفر برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
سوئیت سه نفره
اقامت 24
1,370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,370,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,370,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,370,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,370,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,370,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,370,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,370,000
تومان
سوئیت برای سه نفر
هتل یار
1,380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,380,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,380,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,380,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,380,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,380,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,380,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,380,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,380,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,380,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,380,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,380,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,540,000
تومان
سوئیت برای چهار نفر برای مهمان ایرانی
ایران هتل آنلاین
1,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,540,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,540,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,540,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,540,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,540,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,540,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,540,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,540,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,540,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,540,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,540,000
تومان
سوئیت برای چهار نفر
هتل یار
1,550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,550,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,550,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,550,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,550,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,550,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,550,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,550,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,550,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,550,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,550,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بهار تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
مسلط به زبان کردی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بهار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهار تهران

(100 نظر)
نقاط قوت:
من خیلی رو مسأله ی تمیزی حساسم،واقعا خیلی تمیز ‌و عالی بود.ملافه ها و دستشویی واقعا تمیز بود. در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
فقط اتاقش برای ما که دونفره دبل بودیم کوچیک بود
نقاط قوت:
بهداشت داخل اتاق و همچنین سرویس صبحانه بسیار عالی، ازهمه مهمتر داشتن پارکینگ خودرو، همچنین برخورد پرسنل پذیرش هتل
نقاط ضعف:
مورد خاصی مشاهده نگردید،
نقاط قوت:
دیزاین و طراحی اتاق ها تمیز بودن اتاق ها تهویه و امکانات مناسب اتاق ها
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور تنوع کم منوی رستوران هتل نبودن سرویس ایرانی در اتاق
نقاط قوت:
۱- برخورد خوب پرسنل که جای تشکر داره ۲- مکان سرو صبحانه و کیفیت صبحونه خوب بود
نقاط ضعف:
۱- تنها ایرادی که میتوان گرفت فضای اتاقها بود که در مقایسه با سایر هتلها به نظر خیلی کم می باشد ، مخصوصا واسه اتاقهای دو تخته
نقاط قوت:
امکاناتش خوبه
نقاط ضعف:
روز اولی که اومدیم دستمال کاغذی هایی از قبل پشت صندلی های کوچک دیده شد.یه ذره نظافت رو تمیزتر انجام بدین.باتشکر
نقاط قوت:
به هیچ دردی نمیخوره مذخرف
نقاط ضعف:
همش منفی
نقاط قوت:
ظاهر نو و مرتب موقعیت عالی هتل در مرکز شهر داشتن پارکینگ (هرچند نه به اندازه کافی) برخورد مناسب کارکنان رد نشدن صدا از دیوار اتاق ها (البته از در ها کمی صدا رد می شد!😄) قیمت مناسب در کل هتل سه ستاره‌ی خیلی خوبی بود.
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها کم بودن تنوع غذا و صبحانه
نقاط قوت:
واقعاً روی مسأله نظافت حساسم، علی‌رغم خواندن نظرات قبلی باز هم با تردید رزرو کردم، ولی خوش‌بختانه هتل، اتاق و ملحفه‌ها و... بسیار تمیز و مرتب بودند. اما مهم‌ترین نکات مثبت: برخورد مناسب پذیرش نظافت مناسب هتل اعم از راهروها، لابی، اتاق سرویس بهداشتی تمیز فشار خوب آب و سالم بودن دوش تمیزی ملحفه‌ها سالم بودن و نو بودن شیرآلات کمدبندی مناسب و کافی اتاق تمیزی حوله‌ها وجود مایع دست‌شویی، شامپو، صابون، دمپایی رو فرشی تنوع خوب مینی‌بار، که هزینه آن بر اساس میزان مصرف محاسبه و دریافت می‌شود مشخص بودن جهت قبله در اتاق و سجاده تمیز وجود دفترچه راهنمای هتل با اطلاعات کافی وجود قلم و دفترچه یادداشت، نخ و سوزن، پاشنه‌کش، واکس، بشقاب، سینی، لیوان چاقو در اتاق وجود صندوق رمزدار درون اتاق برای نگه‌داری وسایل مهم از مجموعه سایت ۲۴ برای ایجاد شرایط رزرو آنلاین با قیمت منصفانه، و از مدیریت و کارکنان هتل بهار برای کیفیت خوب هتل و رعایت نظافت و اخلاق و مشتری‌مداری بسیار ممنون و سپاس‌گزارم
نقاط ضعف:
جزو معدود هتل‌هایی است که ستاره‌هایش واقعی است، یعنی واقعاً استحقاق سه ستاره را دارد، از این نگاه هیچ مورد منفی نداشت، مگر این‌که با هتل‌های با رتبه بالاتر مقایسه شود، که نه عادلانه است و نه منطقی! و اما نکاتی برای بهبود خدمات: تعمیر خرابی آباژور اتاق اصلاح نور کم اتاق در دسترس قرار دادن منوی رستوران در اتاق‌ها قرار دادن چای‌ساز درون اتاق‌ها (واقعاً ضروری) امیدوارم توضیحات ارایه شده به انتخاب دیگر هم‌وطنان عزیز کمک نموده باشد. در مورد کیفیت رستوران و کافی شاپ هم چون استفاده نکردم طبیعتاً توضیحی ندارم، دوستان گرامی می‌توانند از نظرات دیگر مراجعه کنندگان بهره برند.
نقاط قوت:
بهداشت هتل در سطح قابل قبول بود موقعیت هتل ودسترسی به سایر مناطق خوب بود هتل تقریبن نوساز ودرزگیرهای پنجره مانع رسیدن صدا میشد
نقاط ضعف:
برخورد کارکنان هتل درحد انتظار نبود سروصدای داخل هتل و بخصوص خود کارکنان زیاد بود کیفیت غذای رستوران و صبحانه معمولی بود
نقاط قوت:
خوب بودـنسبت به قیمتش
نقاط ضعف:
فقط تومینی باری که تحویل دادن چیزهایی نبود. ولی اخر پولش رو گرفتن
نقاط قوت:
از هر لحاظی خوب بود. دسترسی به وسایل نقلیه خوب بود
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه ش کم بود . اسانسور نداشت .
نقاط قوت:
یک هتل شیک و تمیز و مناسب با دسترسی به اداره های مهم شهر. همراه کارمندان مودبی که به هتل یک شخصیت منحصر به فرد دادند. قطعا اگر دوباره کارم به اون سمت و خیابان انقلاب بیافته از اینجا اتاق میگیرم.
نقاط ضعف:
کیفیت برنجش پایین هست یکم. فضای رستوران هم به نسبت هتل کوچیکه ولی در کل بد نیست.
خوب بود و مشکل خاصی نداشت
عالی بود همه چی مرتب
از لحاظ موقعیت مکانی خوبه و خیلی تمیز بود اتاق
منو همسرم امروز اتاقمون رو تحویل دادیم. برایِ منی که تمیزیِ اتاق و سرویس بهداشتی و سالن غذاخوری خیلی مهمه، حرفی واسه گفتن نذاشت. بیستِ بیست. عالی بود
این هتل بسیار تمیز و مرتب بود برای مشتری ارزش و احترام قائل بودند. غذای رستوران هتل هم خوب بود
همه چیز تقریبا خوب بود به غیر اینکه صبحانه خیلی ضعیف بود، موقعی که ما رفتیم فقط چند قلم برای صبحانه داشتن
نقاط قوت:
درمجموع همه چیز خوب بود،اطاقی که من بودم عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی بنظرم نیامد،عالی بود
به نسبت قیمت و بقیه هتل ها خیلی خیلی خوبه.کارکنان بسیار محترم و مودب.تمیزی هتل هم خیلی خوبه.سرعت اینترنتم خوب بود.در کل همه چیز خوب بود و بازم هتل بهار رو انتخاب میکنم فقط رستورانش زیاد جالب نبود.
نقاط قوت:
آرامش داشتنش
نقاط ضعف:
کیفیت کافی شاپ خیلی پایین بود به. امید روزهای بهتر
همه چیز مناسب بود و بسیار تمیز . پرسنل بسیار مودب . خدمات اتاق خوبه . وجود سشوار در حمام و نظافت عالی اتاق . برای سفرهای کاری توصیه میشه .
نقاط قوت:
هتل بسيار تميز با كاركنان بسيار خوش برخورد و موقعيت مكاني عالي
نقاط ضعف:
نكته منفي كلاً نداشت
در کل هتلی خوب. نسبت کیفیت به قیمت میتونست بهتر باشه. تقریبا میشه گفت تو اکثر فاکتور‌ها یه درجه متوسط/کمی بالاتر از متوسط داره. باز هم با توجه به اینکه اولویت‌هاتون چی هستن فرق میکنه‌؛ مثلا من تو اوج کرونا رفتم و پاکیزگی خیلی برام اهمیت داشت و واقعا هم ناامید نشدم و تمیزیش خوب بود.
خوب بود
برخورد کارکنان مناسب بود . اتاق فوق العاده بود با سیستم تهویه هوا هوشمند. سایر امکانات کاملا مقبول و معقول بود
اگه مثل من نظافت و تمیزی هتل اهمیت داره براتون، این هتل بدلیل نوساز بودنش بسیار تمیزه. رفتار پذیرش خوب و محترمانه، و بقیه اعضا چنگی به دل نمیزد. کافی شاپ بخاطر کرونا بسته بود. انتظار بالایی از صبحانه نداشته باشید.
همه چیز عالی بود, بسیار دنج پاکیزه و ارام, نقصش فقط این بود برخورد پرسنل یکم ضعیف و لول کارکنان پایین هستش, اما خوده هتل خوب و دنج و رستورانش هم غذاش خوب وتمیز بود, اما کافی شاپ و اینهاش هنوز راه نیوفتاده بود اگر بود بهتر میشد,
همه چي خوب فقط صبحانه چنگي به دل نميزد
این هتل دو طبقه است که البته با ورودی از خیابان ۳ طبقه میشه و متاسفانه آسانسور ندارد اگر با پله مشکلی ندارید هتل مناسبی هست هتل نسبتا تمیز بود ولی مهمترین جایی که از نظر تمیزی برای مسافر مهم است ملافه تخت خواب هستش که احتیاج به رسیدگی داره
کیفیت و تنوع صبحانه خیلی کم بود. رفتار پرسنل در سالن سرو صبحانه اصلا مناسب نبود در صورتیکه باید زمان زیادی منتظر شارژ شدن میز بار میشدید.
هتلی نوساز در نزدیکی مترو دروازه دولت؛ اتاق تمیز و کوچک؛ صبحانه قابل قبول؛ رفتار پرسنل مناسب نبود؛ نبود آسانسور و سروصدای بالا در اتاق مشکلات عمده این هتل هستند.
با سلام و خسته نباشید.من یه گردشگرم و بخاطر کارم زیاد به تهران سفر میکنم.اغلب هتل های 4 و 5 ستاره تهران رو تجربه کردم.ولی اولین انتخابم بی شک هتل بهاره.فقط تو ستاره دادن کم لطفی شده.حد اقل 4 ستاره بهش باید باشه.خیلی خوبه.خوش مسیر.تمیز.جمع و جور
همه چیز عالی، قطعا در سفرهای بعدی هم این هتل انتخاب بعدی بنده خواهد بود.سه ستاره هست اما از بسیاری هتل های چهارستاره بهتره. نزدیکی به مترو و بی آر تی، نزدیکی به مرکز شهر، دسترسی آسان به هتل و قیمت مناسب از دیگر مزایای هتل می باشد.
در مجموع از اقامتم رازی بودم
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
ممنونم از هتل خوبشون ، همه چی عالی علی الخصوص رفتار مناسب و با احترام پرسنل البته از اذری های عزیز چیزی از این بهتر انتظار نمیره ، غذاهای رستوران خیلی خوشمزه ، اتاق ها مرتب و تمیز تنها ایراد کوچک صبحانه بود که میشه با کمی خلاقیت چیزهای بهتری هم اضافه بشه در کل ممنونم بابت پذیراییتون
نسبت به هتل های سه ستاره از تمیزی خاصی بر خور دار بود و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه بود
نقاط قوت:
در کل خوب بود
نقاط ضعف:
از لحاظ سرویس دهی اتاقها یک مقداری ضعیف بود
این هتل تازه اس و تمیزه و حس خوبی رو منتقل میکنه ولی چند تا مشکل داره یکی نداشتن آسانسوره و اینکه کادر هتل خوبن ولی حرفه ای نیستن، پرسنل خانه داری خیلی سر و صدا میکنن و رعایت نمیکنن و اینکه لابی نداره، البته یه جایی به اسم لابی طبقه ی اول هست که لابی محسوب نمیشه واقعا.
همه چیز خیلی خوب بود تنها دلیلی که 3 ستاره هست فکر میکنم نداشتن آسانسور باشه پیشنهادم اینه که داخل اتاق ها آویز(چوب لباسی) دیواری نصب بشه !
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
اگر کسی مشکلی با پله های هتل نداشته باشد، سایر موارد هتل کاملا مناسب است. هتل تمیز و خوبی است. البته اینترنت در اتاق ضعیف بود.
نقاط قوت:
کاملا راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد و رسیدگی کارکنان نسبت به میهمانان مناسب نیست.اما هتل و امکانات و فضای مناسبی دارد
نداشتن آسانسور و ورودی کوچک
نسبت به سایر هتل هایی که اقامت داشتم بهتر بود
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب قیمت مناسب برخورد متوسط پرسنل
نقاط ضعف:
سیستم فاضلاب سروریس بهداشتی افتضاح می باشد! دو-سه بار در این هتل و اتاق های مختلف اقامت داشتم فقط خدا نکند بخواهید حمام بروید! چون عملا شما استخر را در اتاقتان تجربه خواهید کرد!!!
هتل نزدیک ایستگاه مترو و BRT بوده و اتاق های تمیز و ساکت می باشد. رفتار کارکنان بسیار محترمانه بود و به نظر من ارزش اقامت دارد.
هتل نوسازی هست، جای خوبی قرار داره و دسترسی به همه جا راحته، پرسنل ضعیف هستند علی الخصوص پذیرش. صبحانه بد بود! ضمنا نبود آسانسور اذیت می کرد، درسته ۲ طبقه بیشتر نیست اما هر طبقه اندازه ۲ طبقه پله داشت!
عالی بود, برخورد خوب از کارکنان و بسیار تمیز و عالی
نقاط قوت:
نظافت برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
اتاق‌ها فوق‌العاده تمیز بودن و همه جا از تمیزی برق می‌زد و بوی خوب می‌داد. تمام وسایل موجود در اتاق نو و کاملا سالم بودند. فضا خیلی خیلی آروم بود و من متوجه هیچ سر و صدایی از راهرو و اتاق‌های مجاور نشدم. امکانات اتاق کاملا مناسب و کافی بود.
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی این بود که از اتاق مجاور یه مقدار بوی سیگار وارد اتاق من می‌شد.
از نظر تمیزی و امکانات داخل اتاق بسیار مناسب بود . اما مشکل اصلی نداشتن آسانسور بود و اینکه لابی در طبقه اول بود خیلی کوچک و دقیقا روبروی اتاق ما . همچنین رستوران چسبیده به اتاق و سر و صدای پرسنل که وارد اتاق ما میشد.
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی تمیزی ملافه ها ، تشک ها و پرده ها سکوت و آرامش برقرار بود نهار و شام معمولی ، صبحانه خوب رفتار پرسنل خوب داشتن پارکینگ
نقاط ضعف:
نکته ی منفی ندیدم اما فکر میکنم قیمت هتل کمی بالاست
هتل مکان مناسب جهت اقامت بود البته من یک شب به دلیل کار اداری اقامت داشتم. برخورد پرسنل خوب بود. نکته منفی صبحانه ضعیف بود.
نقاط قوت:
۱.موقعیت مکانی عالی در قلب تهران و همچنین نزدیک بودن هتل به ادارات و سازمانها...۲. برخورد مودبانه و صمیمانه پرسنل مجرب هتل به معنی واقعی کلمه در امور محوله بهترین می باشند .۳.به جهت بازسازی هتل طبیعتا لوازم اتاق ها نو همچنین تمیزی اتاق ها بسیار عالی بود .۴. غذای هتل بسیار لذیذ است.
نقاط ضعف:
۱. حقیقتا نکته منفی به جز نبود آسانسور که البته به جهت دو طبقه بودن هتل قابل اغماض می باشد .
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و تمييزي هتل و موقعيت مكاني خوب و امكانات رفاهي هتل بدون كم و كاست و خرابي ميباشد. رستوران خوب و قيمت و كيفيت خوب غذاها و مديريت خوب رستوران جاي تقدير و تشكر دارد .
نقاط ضعف:
اندازه اتاق ها كوچك هست
نقاط قوت:
تميزي و نظافت
نقاط ضعف:
عدم وجود اسانسور و عدم تنوع در صبحانه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل، تمیزی فوق العاده و صبحانه عالی
نقاط ضعف:
بی دقتی در رزرو نوع تخت و اتاق
نقاط قوت:
اتاق‌ها تمیز و همه امکانات را داشت
نقاط ضعف:
آسانسور ندارد و پارکینگ سرپوشیده ندارد
هتل تمیز و مرتب رفتار پرسنل بسیار عالی و مودبانه با توجه به اینکه نزدیک خیابان است اما با توجه به دو جداره بودن پنجره ها کوچکترین صدایی از بیرون که موجب مزاحمت باشد نمی آید
نقاط قوت:
از نظر تمیزی و بهداشت عالی بود (سرویسهای بهداشتی ، ملحفه ها ، اتاق) خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
آسانسور نداشت غذاش زیاد جالب نبود بعضی از رفتار پرسنل هم خشک بود
خوبه در کل
نقاط قوت:
در مرکز شهر بودن هتل. رفتار خوب پرسنل. تمیز بودن هتل. راهنمایی و پاسخگویی بموقع و کامل . صبحانه کامل. محیطی دنج و ارام
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
خیلی هتل تمیز و مرتب بود
خیلی هتل تمیز و مرتبی بود.
نقاط قوت:
دسترسی به مترو-بهداشت خوب و نظافت-
نقاط ضعف:
نبود اسانسور-برخورد خشک پرسنل-
با در نظر گرفتن مبلغ پرداختی واقعا تو رنج خودش با هتل های دیگه خوب هتلی محسوب میشه ما 9 شب اقامت داشتیم پرسنل بسیار خوبی داشت و هر درخواستی داشتیم در حد توانشون کمک کردند.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
وای فای خیلی ضعیف بود
عالی
دسترسی بی نظیر به مترو - حدود فاصله 100 متر به ایستگاه مترو که دو خط مترو و در تقاطع قرار دارد
نقاط قوت:
نوساز بود و برخورد پرسنل عالي
نقاط ضعف:
ورودي قشنگي نداشت
نقاط قوت:
دسترسی سریع به تمام سطح شهرکادر پرسنل وظیفه شناس و خوش برخورد
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
آسانسور ندارد.
نقاط قوت:
دسترسی سریع به بازار و مترو
نقاط ضعف:
عدم دسترسی به اتو در اتاق ها و صبحانه یکنواخت و محدود آن
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
--
بسیار هتل تمیز و خوبی بود . برخورد کارکنان خوب و سرویس دهی مناسی فقط نبود آسانسور برای علی رغم طبقات کم هتل برای افراد مسن کمی مشکل است که امیدوارم مدیریت خوب هتل آن را هم برطرف نماید .
پاکیزگی هتل در مجموع خوب بود فقط ملافه ها جا داشت یه مقدار تمیزتر باشه برخورد کارکنان خیلی خوب بود ،صبحانه هم خوب بود
به لحاظ تمیزی هتل خوبی بود در مکان مناسب نیز قرار دارد
اتاق های هتل شیک ، مرتب و دنج بود. از نظر پاکیزگی هم بسیار عالی بود.سطح خدمات هم متناسب بود. با توجه به محل استقرار هتل، دارا بودن پارکینگ مزیت بسیار خوبی بود. غذای رستوران خوب و قیمت آن مناسب بود.فضای هتل نیز تمیز بود.
اطاق هاشون خوب بود سعی شون رو کردند اطاق ها رو شیک دربیارند ولی در کل به درد این می خوره شب بخوابی صبح بلند شی
هتل بسیار تمیز و اتاقها خوب با قیمت مناسب
نقاط قوت:
احترام به مهمان خوبشرایط بهداشتی خوب کیفیت رسیدگی خوب آرامش خوب
نقاط ضعف:
نکته منفی وجود ندارد.
هتلی تمیز و موقعیت مکانی بسیار خوب ... با قیمتی مناسب
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان تمیز بودن اطاقها
نقاط ضعف:
منوی ضعیف صبحانه
نقاط قوت:
موقعیت هتل مرکز شهر
نقاط ضعف:
شاید ملحفه ها عوض نشده بود!
به نسبت قیمت مناسب اش خدمات خوبی داشت
نقاط قوت:
آرامش و تمیزی و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
فقدان آسانسور منوی ناقص صبحانه
نقاط قوت:
تمیز بودن و به روز بودن هتل, پارکینگ هتل, پرسنل بسیار مودب و رستوران تمیز.
نقاط ضعف:
برای شب اول اقامت, اتاق ما خیلی کوچک بود که البته با همکاری پرسنل, برای دو شب بعد اتاق بزرگتری به ما دادند.
نقاط قوت:
امکانات بسیار خوب صبحانه کامل تهویه ونظافت خوب پارکینگ اختصاصی
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت در محدوده طرح ترافیک
نقاط قوت:
نزدیکی به ایستگاه مترو نزدیک ۱۰۰ متر نزدیکی به ایستگاه brt وجود فروشگاههای مختلف در نزدیکی هتل سکوت مناسب در شب ها با وجود. مجاورت هتل با خیابان رفتار مناسب کلیه کارمندان هتل
نقاط ضعف:
وجود نور یکدست زرد در اتاق که خستگی چشم را باعث میشود.ترکیب نور سفید و زرد بهتر است با وجود تمیزی اتاق شبها نیش حشرات مشکل زا بود
واقعا هتل خوبی بود چون هم نوسازه و هم اینکه دسترسی آسان به همه نقاط شهر داره چون طو مرکز شهره هم اینکه خیلی محیط آرام و دلنشینی داشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهار تهران

مهمانان هتل بهار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.