هتل بهار تهران

تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جنوبی، پلاک 5
3.7
امتیاز کاربران
102
نظرات کاربران

معرفی هتل بهار تهران

هتل بهار تهران در زمستان ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این هتل دارای دو طبقه و ۴۰ باب اتاق می باشد. قرار گیری هتل سه ستاره بهار تهران در خیابان انقلاب، موجب دسترسی آسان مهمانان به مرکز شهر و ایستگاه مترو می شود. قابل توجه مهمانان محترم، هتل بهار فاقد آسانسور می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بهار تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,050,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,050,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,050,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,050,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,050,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,050,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,100,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,100,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,100,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,100,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
اتاق یک نفره
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,100,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,100,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,100,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,100,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,100,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,350,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,350,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,350,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,350,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,350,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
اتاق دو نفره - دبل
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
اتاق دو نفره - توئین
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
اتاق سه نفره
هتل یار
1,740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,740,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,740,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,740,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,740,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,740,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,740,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,740,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,740,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,740,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,740,000 تومان
سوئیت برای سه نفر
هتل یار
1,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت برای چهار نفر
هتل یار
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
26 خرداد
جمعه
2,100,000 تومان
27 خرداد
شنبه
2,100,000 تومان

امکانات اتاق های هتل بهار تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
مسلط به زبان کردی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل بهار تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بهار تهران

(102 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنلمحیطی اروم و بهداشتی در کل نسبت به قیمت انتخاب خیلی خوبیه
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور که البته چون کلا دو طبقه س زیاد مهم نبود
نقاط قوت:
کیفیت خوب صبحانهبرخورد مناسب و خوب پرسنلپارکینگموقعیت مناسب
نقاط ضعف:
نبود آسانسورنبود لابی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسبامکانات مناسب اتاق به استثناء چایسازتمیزی و تهویه مناسب و نورگیر بودن اتاقمنوی صبحانه مناسب و با تنوع کافیبرخورد بسیار محترمانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
فضای نسبتا کوچک اتاقهای دونفره طوریکه برای عزیزانی که نماز میخونن به سختی میشه سجاده انداخت ولی نمازخانه در دسترس هست.عدم سرویس دهی رستوران در وعده های نهار و شام که البته رستوران بسیار خوب با قیمتهای مناسب رو در نزدیکی هتل معرفی کردند.اگر در منوی صبحانه چای دم کرده استفاده بشه خیلی بهتر از آب‌جوش و تی بگ هست.همینطور اگر کافی شاپ امکانات بیشتری رو در اختیار قرار بده نقش مهمی در جلب رضایت مهمانان خواهد داشت.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل، موقعیت مناسب هتل. قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نداشتن چای ساز در اتاق ها( ولی آب جوش میخواستیم رایگان می دادند)
نقاط قوت:
خیلی شیک و تمیز بود موقعیت مرکز شهر و به همه جا دسترسی داشتیم
نقاط ضعف:
منفی نداشت
نقاط قوت:
عالی عالی برخورد خوب پرسنل محترم،تمیزی موقعیت مکانی همه لحاظ قابل قبول
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور
نقاط قوت:
همه چیز عال
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
تمیزی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مترو ایستگاه دروازه دولتپارکینگ رایگانمحیط آرام . اتاق و سرویس بهداشتی بسیار تمیزبرخورد خوب پرسنلصبحانه در حد سه ستاره خوب بود
نقاط ضعف:
نداشتن چای ساز در اتاقنداشتن آسانسور البته هتل کلا دو طبقه هست و رستورانش طبقه منفی ۱ پارکینگ روباز
نقاط قوت:
کادر خوش برخورداتاق نورگیرسیستم تهویه خوب
نقاط ضعف:
بوی سیگارقیمت نسبتا زیاد نسبت به امکانات
نقاط قوت:
بااينكه بنا و هتل قديمي است ولي داخل كامل بازسازي شده و بسيار تميز و امكانات به روز مي باشد. از نظر دسترسي بسيار عالي است و تا مترو و بي آر تي و مركز شهر ، فاصله خيلي كمي دارد. سرويس ها و اتاقها تميز و امكانات لازم در اختيار مسافر ميباشد. يكي از نكات مثبت اين هتل ، رستوران سنتي اين هتل است كه پرسنل آن با برخوردي خوب ، سفارش شما را آماده و در اتاق يا رستوران در اختيارتون ميگذارند. كيفيت و طعم غذاها خيلي خوب هستند و همينطور نظافت رستوران و به نسبت قيمت غذاها هم مناسب هستند.داخل اتاقها امكانات مثل سشوار و وسايل بهداشتي، جانماز و قران و وسايل دوخت و دوز و … موجود مي باشد. برخورد پرسنل خوب ميباشد. داخل طبقات نمازخانه مجزا خواهران و برادران موجود است. معماري داخلي هتل كه با پرده ها و صنايع دستي كه در بوفه هاي مشرف به پله ها تزيين شده ، بسيار زيباست. فضاي رستوران كوچك است ولي طراحي و معماري رستوران هتل بسيار زيباست. مكان هتل بسيار نوستالژيك ميباشد و قديمي بودن منطقه براي برخي افراد ممكن است ، جذاب باشد. سيستم گرمايش خوبي دارد فقط موقع كار كردن صداي بسياري دارد. از برخورد خوب پرسنل رستوران سنتي هتل بهار تشكر ميكنم.
نقاط ضعف:
براي كسي كه سفر كاري مي ايد و نزديكي به مركز شهر و دسترسي به وسايل عمومي براش مهم است ، گزينه خوبي است وگرنه به علت قرار گرفتن در خيابان انقلاب و كنار پل ، سروصدا زياد دارد مخصوصاً اتاقهاي كنار خيابان انقلاب . هم سروصدا و هم سرما از پنجره داخل ميشد. لابي ندارد و ورودي هتل كوچك ميباشد و معمولاً پرسنل آقا در لابي تجمع ميكنند كه اين خيلي جالب و جذاب نيست براي مسافر هنگام ورود. پرسنل خانم پذيرش صبح ، برخورد سرد و خيلي رسمي ( ربات وار ) دارد و مسافر توي ذوقش ميخورد. خيلي خوبه لبخند به لب ، ميزبان ، پذيراي مسافر باشد. آسانسور ندارد و دوطبقه است كه برخي اتاقها در انتهاي راهروي طولاني قرار گرفته است. ، كه كسي كه مشكل پله دارد ، برايش مشكل ميشود. كما اينكه ، پرسنل چمدان يا كيف مسافر را حمل نميكند كه براي هتلي كه آسانسور ندارد ، اينكار بايد انجام شود. سيستم گرمايش با صداي فراوان كار ميكرد. پرسنل كلاً ، آذري باهم صحبت ميكنند كه براي افراد آذري زبان حس خوب دارد و براي بقيه شايد حس خوبي نداشته باشد. به نسبت امكانات و مكان هتل ، قيمت بايد متعادلتر باشد. در كل هتلي تميز و منظم با حداقل امكانات لازم يك مسافر و مديريت خوب ( هر دفعه كه اقامت داشتم نسبت به دفعه قبل امكانات هتل بهتر شده ) ولي رفتار پرسنل جدي و خشك و رسمي و ممكن است احساس خونه به مسافر دست نده وبراي سفر كوتاه كاري پيشنهاد ميشود.
نقاط قوت:
هتل واقعا تمیزی هست‌. برخورد کارمنداتش بسیار خوب و خوش جا هم هست.بیشتز از ۳ ستاره است.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی راحت به تمام نقاط شهرموقعیت مناسب در مرکز شهربرخورد مناسب کارکنان محیط آرام و دنج
نقاط ضعف:
اشکال جزئی در خط تلفن و کانال های تلوزیونی
نقاط قوت:
تقریبا همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
هزینه کنسلی یک روزا را ندادن
نقاط قوت:
نزدیکی به مترو دروازه دولت.دسترسی راحت به مرکز شهر.کارکنان مودب.
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور
نقاط قوت:
برخوردخدمه هتل خوبهرستوران غذای خوبی داره
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل تمیزیه واقعا
نقاط ضعف:
ولی خیلی اتاقش کوچیکه و امکانات انچنانیه نداره
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود.
نقاط ضعف:
نداشت.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل پذیرشبرخورد مناسب پرسنل رستوراننظافت بموقع اتاق
نقاط ضعف:
فضای کم اتاقکوچک بودن تختها
نقاط قوت:
تمیزی فوق العادهامکانات در حد مطلوب و شاید بیش از حد انتظار از یک هتل سه ستارهگرمایش، اب گرم فوق العادهملافه و حوله ها بوی تمیزی میداداصلا بوی سیگار نمیداد اتاقافشار اب خوبکلا من خیلی راضیم و حتما دوباره بخوام‌برم تهران ، انتخاب اولمه ، هنل های با ستاره بیشترم رفتم ولی تمیزیش انقد مطلوب من نبوده
نقاط ضعف:
صبحانه میتونس بهتر باشه ، ولی بازم بد نبودخیلی از بیرون هتل بزرگ و انچنانی بنظر نمیادموقعیت مکانیش خوبه ولی خب شلوغه
نقاط قوت:
نزدیک بودن ودسترسی به بازاروقیمت مناسب نسبت به کیفیت اتاق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
من تا حالا چندین بار این هتلو برای اقامت انتخاب کردم.پرسنل رفتار محترمانه ای دارن.اتاق ها تمیزه.خود هتل پارکینگ داره که بیشتر هتل های اون منطقه پارکینگ ندارن و باید ماشینتو تو خیابون پارک کنی.نزدیک به ایستگاه مترو.
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کمه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق دو تخته بسيار كوچك بود آسانسور ندارد
نقاط قوت:
با توجه به بازسازی اساسی هتل تمیزی هست
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نظم و ترتیب خوبی داره هتل. وسایل اتاق نو و مرتبه. صبحونه‌ش با توجه به قیمت هتل خوب و کافیه و فضای رستورانش در وقت صبحانه خیلی منظم و خوبه. سرویس بهداشتی بسیار تمیز بود.
نقاط ضعف:
روبالشی‌ها بو می‌داد.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز بودندرفتار پرسنل خوب بودرسیدگی خوبی داشتندکیفیت صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
بسیاری از امکانات موجود در سایت رو نداشتصحبت و خنده زیاد پرسنل و صدای بلند آن ها هنگام ظهر و غروبفضای بسیار بسیار کوچک اتاق هانداشتن سرویس ایرانی در اتاقنداشتن کافه تریا عدم کمک پرسنل برای حمل وسایل و چمدون هافضای خیای کوچک رستورانمحدود بودن صبحانه (خیلی محدود بود در حدی که از تخم مرغ یه آپ پز و داشتن و فقط نیمرو درست میکردن)فضای کوچک لابی و راهرو هانداشتن آسانسورقیمت بالاکاراموز های هتل نیاز به دقت بیشتری داشتندو...
نقاط قوت:
تمیزی و پاکیزگی موقعیت مرکزی آن در شهر
نقاط ضعف:
عدم وجود آسانسور
نقاط قوت:
موقعيت مكاني
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور ، گرفتگي كفشوي حمام ، صبحانه ضعيف ، نداشتن لابي ( بيشتر شباهت به مسافرخانه مي دهد تا هتل ؟!! )
نقاط قوت:
پرسنل مودب،امکانات خوب و بهینه،رستوران خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار کارکنان و خدمه در خور شان خودشان هست نه مهمان بسیار بد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل بسیار زشت و زنتده
هتلی که در مجموع (آرامش، رفتار کارکنان، فضای کلی هتل، رسیدگی، رستوران و مواردی از این دست) چندان جالب نبود
در کل قابل قبول همه چیز
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و همکاری با مسافر به نحو ممکنتمیزی و نظافت اتاقها و امکانات داخل اتاق در حد هتل ۴ ستارهکیفیت عالی صبحانه و غذا در حد غذای خانگی امنیت
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسورنداشتن لابی در طبقه همکف
نقاط قوت:
پارکینگ مناسبموقعیت مکانی خوبرفتار خوب کارکنانکیفیت غذای قابل قبول
نقاط ضعف:
نبود چای ساز داخل اتاق
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خیلی عالی کیفیت خوب متریال استفاده شده در اتاق
نقاط ضعف:
۱_نزدیک بودن درب ورودی اتاق ها به هم ۲_عایق بندی نبودن درب پنجره‌ها
نقاط قوت:
۱-برای من بهداشت فضا خیلی مهمه، باید بگم تمیزی و نظافت واقعا بی نظیر بود. (من غیر از دو شب، یک شب دیگه هم مجددا تمدید کردم که برای همون یک شب، دوباره اتاق رو تمیز کردند و حوله و وسایل تازه گذاشتند).۲-رفتار پرسنل بسیار خوب و محترمانه بود و یکی دو نوبت که کاری داشتم، بلافاصله پاسخگو بودند و کارم حل شد. ۳-صبحانه از حد انتظارم برای یک هتل سه ستاره، فراتر و خیلی بهتر بود. معمولا هتل سه ستاره فقط تخم مرغ (آب پز) سرو می کنند، اما اینجا عدسی، خوراک لوبیا، گوجه، خیار، کیک یزدی، شیر، دو مدل آبمیوه و نسکافه و ... در کنار نیمرو و آب پز وجود داشت.۴- مسیر برای من کمی دور از محل مورد نظرم بود اما فکر کنم با توجه به مرکزیتش، برای سفرهای کاری و اداری گزینه مناسبی باشه.
نقاط ضعف:
چند موردی که میخوام بنویسم از نظرم نکنه منفی نیست ولی شاید گفتنش برای اطلاع برخی از افراد مفید باشه:۱-به شخصه اقامت راحت و خوبی داشتم و نکته منفی به ذهنم نمیاد. فقط اینکه هتل دو طبقه و قاعدتا فاقد آسانسوره، برای من مساله ای نبود ولی اگه کسی برای از پله بالارفتن (پله زیادی هم نداشت البته) مشکل داره، این مورد رو مد نظر قرار بده.۲- داخل اتاق چای ساز نبود که باز هم برای من که اهل چای نیستم هیچ موردی نبود ولی بعضیا براشون مهمه که البته میتونید با رستوران هتل تماس بگیرید و چای سفارش بدید.۳-قسمت پذیرش هم فضاش راهرو مانند و کمی باریکه و لابی یا محل خاصی برای نشستن نداره که شخصا برام اهمیتی نداشت!۴- قیمت هم بالاخره به نسبت نرخ های حال حاضر محاسبه شده که شااااااید یه کوچولو زیاد باشه اما به هرحال و با توجه به خدمات هتل قابل قبوله. در مجموع خیییییلی بهتر از یک هتل سه ستاره بود و فکر کنم حقش باشه ستاره ش بیشتر شه! من که راضی بودم و اگه برم تهران، اینجا حتما یکی از گزینه هام برای اقامت خواهد بود.
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاق ها خوب بود.
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسور...برای ما که طبقه دوم بودیم واقعا سخت بود..فضای رستوران خیلی کم بود..
هتل حشره زیادی داشت و خیلی پر سر و صدا بود.
از نظر نظافت و تمیزی واقعا راضی کننده س پشیمون نمیشید از رزرو این هتل.
نقاط قوت:
نزدیکی به متروبسیار تمیزبسیار آرامرفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن آسانسورکوچک بودن رستوران
نقاط قوت:
وسایل اتاق جدید بودنداز لحاظ نظافت بسیار تمیز بود
نقاط ضعف:
اتاق بوی شدید سیگار میداد
نقاط قوت:
تمیزی اتاقبوفه نسبتا کامل
نقاط ضعف:
سر و صدا به راحتی از راهرو به داخل اتاق منتقل میشهاندازه اتاق کوچک است
فقط لابي نداره
عالی
نقاط قوت:
من خیلی رو مسأله ی تمیزی حساسم،واقعا خیلی تمیز ‌و عالی بود.ملافه ها و دستشویی واقعا تمیز بود. در کل خوب بود.
نقاط ضعف:
فقط اتاقش برای ما که دونفره دبل بودیم کوچیک بود
نقاط قوت:
بهداشت داخل اتاق و همچنین سرویس صبحانه بسیار عالی، ازهمه مهمتر داشتن پارکینگ خودرو، همچنین برخورد پرسنل پذیرش هتل
نقاط ضعف:
مورد خاصی مشاهده نگردید،
پذیرش خوب اتاق سه تخته گرفتیم تمیز و بدون مشکل بود از نظر تهویه و خنکی کولر عالی صبحانه واقعا قابل قبول بود و فکر میکردم خیلی ساده باشه ولی بنظرم کامل بود در این رنج قیمت شک نکنید و انتخاب کنید بازم رزرو میکنم بهترین نکته اینکه کنار ایستگاه مترو دروازه دولت بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحونه افتضاحمنو که نگم اصلا در حد نون و پنیر کره مرباکیک یزدی های بیات ما دو روز اونجا بودیم هر دو روز آوردن 😂ملحفه ها افتضاحدر کل اگه ناچارید برید به نظرم
نقاط قوت:
دیزاین و طراحی اتاق ها تمیز بودن اتاق هاتهویه و امکانات مناسب اتاق ها
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسورتنوع کم منوی رستوران هتلنبودن سرویس ایرانی در اتاق
نقاط قوت:
۱- برخورد خوب پرسنل که جای تشکر داره ۲- مکان سرو صبحانه و کیفیت صبحونه خوب بود
نقاط ضعف:
۱- تنها ایرادی که میتوان گرفت فضای اتاقها بود که در مقایسه با سایر هتلها به نظر خیلی کم می باشد ، مخصوصا واسه اتاقهای دو تخته
به نسبت هزینه همه چیز بسیار عالیه،من حدودا 4ماه در این اقامت داشتم. اتاقها تمیز،غذای خوب و با کیفیت،خدمات خانه داری و تمیزی عالی،سرویس دهی خوب برای من که از یک هتل پنج ستاره اومدم اینجا،همه چیز عالی بود با آرزوی موفقیت.
نقاط قوت:
امکاناتش خوبه
نقاط ضعف:
روز اولی که اومدیم دستمال کاغذی هایی از قبل پشت صندلی های کوچک دیده شد.یه ذره نظافت رو تمیزتر انجام بدین.باتشکر
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
عدم همکاری مسئولین هتل در کنسلی و‌برگشت قسمتی از وجه پرداختی در حالیکه امکان این بود که از لحظه اعلام کنسلی تا لحظه تحویل اتاق، سایت هتل امکان رزرو را برای سایر مسافران فراهم میکرد تا در صورت رزرو مسافر جدید، وجه بنده نیز کلا یا بخشی عودت میگردید تا زیان ناشی از کنسلی ناخواسته( لغو آزمون از سوی سازمان راهداری) کاهش یابد. برای مسئولین هتل واقعا متاسفم! لطفا برای موارد مشابه و سایر هتل ها ، پیشنهاد اینجانب پیگیری گردد تا سایر هموطنان متحمل زیان ناخواسته نگردند.
نقاط قوت:
به هیچ دردی نمیخوره مذخرف
نقاط ضعف:
همش منفی
برخورد ضعیف کارکنان جوری که با مدیریت هتل آنلاین همون شب صحبت کردم و بقیه اقامتم کنسل کرد و جای دیگه رفتم.
نقاط قوت:
ظاهر نو و مرتب موقعیت عالی هتل در مرکز شهر داشتن پارکینگ (هرچند نه به اندازه کافی) برخورد مناسب کارکنان رد نشدن صدا از دیوار اتاق ها (البته از در ها کمی صدا رد می شد!😄) قیمت مناسب در کل هتل سه ستاره‌ی خیلی خوبی بود.
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق ها کم بودن تنوع غذا و صبحانه
خوب بود و مشکل خاصی نداشت
عالی بود همه چی مرتب
از لحاظ موقعیت مکانی خوبه و خیلی تمیز بود اتاق
منو همسرم امروز اتاقمون رو تحویل دادیم. برایِ منی که تمیزیِ اتاق و سرویس بهداشتی و سالن غذاخوری خیلی مهمه، حرفی واسه گفتن نذاشت. بیستِ بیست. عالی بود
این هتل بسیار تمیز و مرتب بود برای مشتری ارزش و احترام قائل بودند. غذای رستوران هتل هم خوب بود
همه چیز تقریبا خوب بود به غیر اینکه صبحانه خیلی ضعیف بود، موقعی که ما رفتیم فقط چند قلم برای صبحانه داشتن
به نسبت قیمت و بقیه هتل ها خیلی خیلی خوبه.کارکنان بسیار محترم و مودب.تمیزی هتل هم خیلی خوبه.سرعت اینترنتم خوب بود.در کل همه چیز خوب بود و بازم هتل بهار رو انتخاب میکنم فقط رستورانش زیاد جالب نبود.
همه چیز مناسب بود و بسیار تمیز . پرسنل بسیار مودب . خدمات اتاق خوبه . وجود سشوار در حمام و نظافت عالی اتاق . برای سفرهای کاری توصیه میشه .
در کل هتلی خوب. نسبت کیفیت به قیمت میتونست بهتر باشه. تقریبا میشه گفت تو اکثر فاکتور‌ها یه درجه متوسط/کمی بالاتر از متوسط داره. باز هم با توجه به اینکه اولویت‌هاتون چی هستن فرق میکنه‌؛ مثلا من تو اوج کرونا رفتم و پاکیزگی خیلی برام اهمیت داشت و واقعا هم ناامید نشدم و تمیزیش خوب بود.
خوب بود
برخورد کارکنان مناسب بود . اتاق فوق العاده بود با سیستم تهویه هوا هوشمند. سایر امکانات کاملا مقبول و معقول بود
اگه مثل من نظافت و تمیزی هتل اهمیت داره براتون، این هتل بدلیل نوساز بودنش بسیار تمیزه. رفتار پذیرش خوب و محترمانه، و بقیه اعضا چنگی به دل نمیزد. کافی شاپ بخاطر کرونا بسته بود. انتظار بالایی از صبحانه نداشته باشید.
همه چیز عالی بود, بسیار دنج پاکیزه و ارام, نقصش فقط این بود برخورد پرسنل یکم ضعیف و لول کارکنان پایین هستش, اما خوده هتل خوب و دنج و رستورانش هم غذاش خوب وتمیز بود, اما کافی شاپ و اینهاش هنوز راه نیوفتاده بود اگر بود بهتر میشد,
همه چي خوب فقط صبحانه چنگي به دل نميزد
این هتل دو طبقه است که البته با ورودی از خیابان ۳ طبقه میشه و متاسفانه آسانسور ندارد اگر با پله مشکلی ندارید هتل مناسبی هست هتل نسبتا تمیز بود ولی مهمترین جایی که از نظر تمیزی برای مسافر مهم است ملافه تخت خواب هستش که احتیاج به رسیدگی داره
کیفیت و تنوع صبحانه خیلی کم بود. رفتار پرسنل در سالن سرو صبحانه اصلا مناسب نبود در صورتیکه باید زمان زیادی منتظر شارژ شدن میز بار میشدید.
هتلی نوساز در نزدیکی مترو دروازه دولت؛ اتاق تمیز و کوچک؛ صبحانه قابل قبول؛ رفتار پرسنل مناسب نبود؛ نبود آسانسور و سروصدای بالا در اتاق مشکلات عمده این هتل هستند.
با سلام و خسته نباشید.من یه گردشگرم و بخاطر کارم زیاد به تهران سفر میکنم.اغلب هتل های 4 و 5 ستاره تهران رو تجربه کردم.ولی اولین انتخابم بی شک هتل بهاره.فقط تو ستاره دادن کم لطفی شده.حد اقل 4 ستاره بهش باید باشه.خیلی خوبه.خوش مسیر.تمیز.جمع و جور
همه چیز عالی، قطعا در سفرهای بعدی هم این هتل انتخاب بعدی بنده خواهد بود.سه ستاره هست اما از بسیاری هتل های چهارستاره بهتره. نزدیکی به مترو و بی آر تی، نزدیکی به مرکز شهر، دسترسی آسان به هتل و قیمت مناسب از دیگر مزایای هتل می باشد.
در مجموع از اقامتم رازی بودم
ممنونم از هتل خوبشون ، همه چی عالی علی الخصوص رفتار مناسب و با احترام پرسنل البته از اذری های عزیز چیزی از این بهتر انتظار نمیره ، غذاهای رستوران خیلی خوشمزه ، اتاق ها مرتب و تمیز تنها ایراد کوچک صبحانه بود که میشه با کمی خلاقیت چیزهای بهتری هم اضافه بشه در کل ممنونم بابت پذیراییتون
نسبت به هتل های سه ستاره از تمیزی خاصی بر خور دار بود و از لحاظ قیمت مقرون به صرفه بود
این هتل تازه اس و تمیزه و حس خوبی رو منتقل میکنه ولی چند تا مشکل داره یکی نداشتن آسانسوره و اینکه کادر هتل خوبن ولی حرفه ای نیستن، پرسنل خانه داری خیلی سر و صدا میکنن و رعایت نمیکنن و اینکه لابی نداره، البته یه جایی به اسم لابی طبقه ی اول هست که لابی محسوب نمیشه واقعا.
نداشتن آسانسور و ورودی کوچک
هتل تمیز و مرتب رفتار پرسنل بسیار عالی و مودبانه با توجه به اینکه نزدیک خیابان است اما با توجه به دو جداره بودن پنجره ها کوچکترین صدایی از بیرون که موجب مزاحمت باشد نمی آید
خوبه در کل
خیلی هتل تمیز و مرتب بود
خیلی هتل تمیز و مرتبی بود.
نقاط قوت:
دسترسی به مترو-بهداشت خوب و نظافت-
نقاط ضعف:
نبود اسانسور-برخورد خشک پرسنل-
با در نظر گرفتن مبلغ پرداختی واقعا تو رنج خودش با هتل های دیگه خوب هتلی محسوب میشه ما 9 شب اقامت داشتیم پرسنل بسیار خوبی داشت و هر درخواستی داشتیم در حد توانشون کمک کردند.
عالی
دسترسی بی نظیر به مترو - حدود فاصله 100 متر به ایستگاه مترو که دو خط مترو و در تقاطع قرار دارد
بسیار هتل تمیز و خوبی بود . برخورد کارکنان خوب و سرویس دهی مناسی فقط نبود آسانسور برای علی رغم طبقات کم هتل برای افراد مسن کمی مشکل است که امیدوارم مدیریت خوب هتل آن را هم برطرف نماید .
پاکیزگی هتل در مجموع خوب بود فقط ملافه ها جا داشت یه مقدار تمیزتر باشه برخورد کارکنان خیلی خوب بود ،صبحانه هم خوب بود
به لحاظ تمیزی هتل خوبی بود در مکان مناسب نیز قرار دارد
اتاق های هتل شیک ، مرتب و دنج بود. از نظر پاکیزگی هم بسیار عالی بود.سطح خدمات هم متناسب بود. با توجه به محل استقرار هتل، دارا بودن پارکینگ مزیت بسیار خوبی بود. غذای رستوران خوب و قیمت آن مناسب بود.فضای هتل نیز تمیز بود.
اطاق هاشون خوب بود سعی شون رو کردند اطاق ها رو شیک دربیارند ولی در کل به درد این می خوره شب بخوابی صبح بلند شی
هتل بسیار تمیز و اتاقها خوب با قیمت مناسب
هتلی تمیز و موقعیت مکانی بسیار خوب ... با قیمتی مناسب
به نسبت قیمت مناسب اش خدمات خوبی داشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بهار تهران

مهمانان هتل بهار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بهار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بهار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بهار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بهار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.