هتل باباطاهر تهران

تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به چهارراه سمیه، پلاک 49
3.4
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باباطاهر تهران

باباطاهر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
516,000
تومان
8 اسفند
جمعه
516,000
تومان
9 اسفند
شنبه
516,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
516,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
516,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
516,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
516,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
516,000
تومان
15 اسفند
جمعه
516,000
تومان
16 اسفند
شنبه
516,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
516,000
تومان
ای‌گردش
516,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
516,000
تومان
8 اسفند
جمعه
516,000
تومان
9 اسفند
شنبه
516,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
516,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
516,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
516,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
516,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
516,000
تومان
15 اسفند
جمعه
516,000
تومان
16 اسفند
شنبه
516,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
516,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
باباطاهر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
663,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
663,000
تومان
8 اسفند
جمعه
663,000
تومان
9 اسفند
شنبه
663,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
663,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
663,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
663,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
663,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
663,000
تومان
15 اسفند
جمعه
663,000
تومان
16 اسفند
شنبه
663,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
663,000
تومان
ای‌گردش
663,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
663,000
تومان
8 اسفند
جمعه
663,000
تومان
9 اسفند
شنبه
663,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
663,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
663,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
663,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
663,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
663,000
تومان
15 اسفند
جمعه
663,000
تومان
16 اسفند
شنبه
663,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
663,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
باباطاهر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
8 اسفند
جمعه
820,000
تومان
9 اسفند
شنبه
820,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
820,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
820,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
820,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
15 اسفند
جمعه
820,000
تومان
16 اسفند
شنبه
820,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
8 اسفند
جمعه
820,000
تومان
9 اسفند
شنبه
820,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
820,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
820,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
820,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
820,000
تومان
15 اسفند
جمعه
820,000
تومان
16 اسفند
شنبه
820,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
820,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
باباطاهر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
960,000
تومان
8 اسفند
جمعه
960,000
تومان
9 اسفند
شنبه
960,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
960,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
960,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
960,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
960,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
960,000
تومان
15 اسفند
جمعه
960,000
تومان
16 اسفند
شنبه
960,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
960,000
تومان
ای‌گردش
960,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
960,000
تومان
8 اسفند
جمعه
960,000
تومان
9 اسفند
شنبه
960,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
960,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
960,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
960,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
960,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
960,000
تومان
15 اسفند
جمعه
960,000
تومان
16 اسفند
شنبه
960,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
960,000
تومان
باباطاهر-سوئیت چهارنفره جونیور
سوئیت چهارنفره جونیور
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل باباطاهر تهران

سالن کنفرانس
پارک کودک
كتابخانه
سالن كنفرانس
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
مسلط به زبان عربی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
گیم نت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرینتر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
اتاق تلفن (اپراتور)
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اينترنت در لابی
رستوران در هتل
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
سالن كنفرانس
سالن همايش
میزکار
پنجره
تلویزیون lcd
اجاره اتومبیل
اتاق جلسات
روزنامه رایگان
چايخانه سنتی
سالن بيليارد
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
اینترنت با سرعت بالا
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
آسانسور
مبلمان
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
نمازخانه
سالن همایش
اتاق میهمانی و جلسات کاری
اینترنت در اتاق
حوله
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
صندوق امانات
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
اینترنت با حجم محدود در لابی
دمپایی
پاركينگ
فروشگاه
مبل
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
استخر سرپوشیده
سونا خشک
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
خدمات تور
رمپ
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
خشکشویی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل باباطاهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل باباطاهر تهران

(7 نظر)
عملکرد پرسنل خوب نبود ،دسترسی به مرکز شهر خوب بود.
موقعیت خوب، امکانات و خدمات ضعیف
عملکردپرسنل و خدمات ضعیف،موقعیت مکانی خوبی دارد.
راستش این هتل بیشتر از انتظارات من از یک هتل 3 ستاره بود...اطاق ،ملحفه و کمدها و ... شیک و تمیز ،حمام و سرویس بهداشتی شیک و تمیز ، رستوران و غذای خوب و کارکنان هم بسیار خوش رفتار و دوستانه..... محل هتل بسیار خوب...تقریبا مرکز شهر و به ایستگاه مترو نزدیک ..به رستورانهای خوب و آثار تاریخی نزدیک. فقط یک ایراد داشت و این بود که در مشخصات هتل در سایت ، سرویس اطاق دارای چایساز و تی بگ ذکر شده ولی بنده برای آن پول پرداخت کردم و بطور رایگان در اطاق وجود نداشت.
پرسنل هیچ آموزشی ندیدن، فقط به درد سفر کاری میخوره امکانات معمولی
عملکرد کارکنان ضعیف بود صبحانه بسیار ضعیف و ابتدایی بود این هتل فقط به لحاظ موقعیتی مکانی که دارد خوب است و گرنه کلا ضعیف است.
کارمندی نداشت لباس فرمی درست وحسابی نداشت جلوی درب کسی نبودشب تاصبح عملیات ساختمانی داشتند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باباطاهر تهران

مهمانان هتل باباطاهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باباطاهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باباطاهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باباطاهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باباطاهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.