هتل باباطاهر تهران

تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به چهارراه سمیه، پلاک 49
3.4
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل باباطاهر تهران

هتل ۳ ستاره باباطاهر تهران در خیابان سپهبد قرنی نرسیده به چهارراه سمیه واقع شده است و با کادر مجرب و امکانات رفاهی آماده پذیرایی از شما مهمانان عزیز می‌باشد. این هتل دارای اینترنت وایرلس رایگان در تمامی قسمت‌های هتل می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل باباطاهر تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
820,000
تومان
17 تیر
جمعه
820,000
تومان
18 تیر
شنبه
820,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
820,000
تومان
17 تیر
جمعه
820,000
تومان
18 تیر
شنبه
820,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
820,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
820,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
820,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
820,000
تومان
اتاق يک تخته
ایران هتل آنلاین
828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
828,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
828,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
828,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
828,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
828,000
تومان
17 تیر
جمعه
828,000
تومان
18 تیر
شنبه
828,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
828,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
828,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
828,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
828,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
اقامت 24
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
920,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
920,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
920,000
تومان
17 تیر
جمعه
920,000
تومان
18 تیر
شنبه
920,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
920,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
920,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
920,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
920,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
930,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
930,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
930,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
930,000
تومان
17 تیر
جمعه
930,000
تومان
18 تیر
شنبه
930,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
930,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
930,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
930,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
930,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
930,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
930,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
930,000
تومان
17 تیر
جمعه
930,000
تومان
18 تیر
شنبه
930,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
930,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
930,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
930,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
930,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
930,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
930,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
930,000
تومان
17 تیر
جمعه
930,000
تومان
18 تیر
شنبه
930,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
930,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
930,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
930,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
930,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,223,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,223,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,223,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,223,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,223,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,223,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,223,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,223,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,223,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,223,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,223,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,223,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,230,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,230,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,230,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,230,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,230,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,230,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,230,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,230,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,230,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,230,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,230,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,233,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,233,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,233,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,233,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,233,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,233,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,233,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,233,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,233,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,233,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,233,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,233,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,525,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,525,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,525,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,525,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,525,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,525,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,525,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,525,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,525,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,525,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,525,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,525,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,530,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,530,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,530,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,530,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,530,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,545,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,545,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,545,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,545,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,545,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,545,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,545,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,545,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,545,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,545,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,545,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,545,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل باباطاهر تهران

سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
شبكه پخش فيلم داخلی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
اجاره اتومبیل
تلویزیون lcd
پنجره
میزکار
سالن همايش
سالن كنفرانس
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل باباطاهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل باباطاهر تهران

(28 نظر)
نقاط قوت:
فقط موقعیت مکانی خوب اما از دیگر جهات شامل سرویس دهی ، نظافت ، کیفیت غذا و نحوه پذیرایی در رستوران بسیار ضعیف و جای تاسف بود که به نظر نقص در مدیریت سیستم است
نقاط ضعف:
- عدم خدمات رسانی مناسب - کیفیت بسیار ضعیف غذای رستوران هتل - نداشتن پارکینگ مناسب خودرو - مدیریت ضعیف در نظارت بر عملکرد پرسنل - عدم هماهنگی لازم برای اخذ واچر از شرکت توسط پذیرش هتل
سلام. من چند سال پیش به این هتل رفته بودم و اینبار با تجربه قبلی و هم نزدیکی به مرکز شهر و خصوصا ایستگاه متروی میدان فردوسی این هتل را انتخاب کردم که ایکاش نمی کردم 1.نطافت : بسیارضعیف ۲.صبحانه : فقط نان بیات ‌‌‌‌و پنیر و کره مربا . حتی تخم مرغ آب پز هم موجود نبود . پسر من لبنیات نمی خوره از کادر واسش تخم مرغ آب پز یا نیمرو خواستم گفتند نداریم . دو روز بدون صبحونه موند. ۳. کارکنان : کاملا بی توجه با مهمان( به سه نفر یک جفت دمپایی تا به تا بود که بعد از چند بار تماس و بی توجهی هتل آخرش من بی خیال دمپایی شدم) ۴. سرویس بهداشتی : شکسته و خراب ۵. مواد بهداشتی . فقط یک عدد صابون هتل و دو تا شامپو برای سه نفر (بدون مسواک و خمیر دندان) ۶.قوری برقی : ارائه نشد. مثل اینکه پولی هست ۷. آسانسور : موجب اذیت استفاده کننده ۸: سرو صدا بسیار زیاد جالبه که از دست پسرم لیوان لب‌پر شده افتاد و شکست . هنگام تحویل اتاق خودم به رسپشن اطلاع دادم برای یک لیوان تقاضای ۵۰ هزار تومان وجه کردند که با اعتراض بنده از دریافت آن منصرف شدند کلا اشتباهی رو که من کردم را شما انجام ندهید .با تشکر
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت تمیز بود
نقاط ضعف:
مسواک و خمیر دندان موجود نبود اتاقها خیلی تاریک بودند سطح صبحانه بسیار پایین و بی کیفیت و بی تنوع بود و نیمرو کاملا یخ کرده بود
رفتار کارکنان مؤدبانه و خوب بود. اما کف اتاق اگر موکت یا فرشی پهن بود بهتر میشد. راه رفتن روی پارکت بهداشتی نبود با دمپائی سرویس هم که نمیشد تردد کرد. تلویزیون هم فقط محدود به سه چهار کانال بود که خوشایند نیست. هنگام سرو صبحانه هم نان به اندازه کافی و با کیفیت نبود.
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
هیچ امکاناتی در اتاق نبود حتی دمپایی بوی پیاز داغ و غذا در راهروها پیچیده بود راهرو ها بسیار کثیف بود پنجره به فضایی پر از آشغال و نخاله باز می‌شد پارکینگ برای ماشین نداشت صبحانه بسیار مختصر بود
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
بهتر بود هتل نورپردازی بهتری برای اتاق هاش در نظر می گرفت
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارکنان هتل قیمت بسیار عالی درمقابل موقعیت و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
هیچ نکته ی منفی ندارد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کیفیت و کمیت صبحانه و نهار بسیار پایین امکانات اتاق از قبیل دمپایی یکبار مصرف وجود نداشت
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
برخورد بد پذیرش اطاق‌های دلگیر ملافه های کویف صبحانه بی کیفیت
نقاط قوت:
متاسفانه هیچ
نقاط ضعف:
رفتار بد پرسنل،علی الخصوص رسپشن ،شامپو در اتاق نبود ،در امکانات هتل کتری برقی ذکر شده بود اما در اتاق وجود نداشتت ،صدای بازساری و بنایی ساختمان مجاور از ساعت ۸ صبح باعث شد ما نتونیم بخوابیم ،صبحانه افتضاح بهتره چیزی نگم ،کاش مدیریت این هتل اصول اولیه هتل داری رو بلد بود البته کهاستفاده از اسم هتل برای این مکان بسیار اشتباه است.
در حد هتل یک ستاره هم نبود متاسفانه ، حتی یخچالشون خالی بود ، سرویس پیش دستی و کارد و لیوان که برای هر هتل باید باشه تو اتاق نبود حتی دمپایی هم نداشت اتاق ، بد بود واقعا،
4
موقعیت مکانی خوب بود پرسنل خوش رفتار و مهربون بودن - بخصوص کارکنان رستوران بسیار عالی بودند ولی کیفیت غذاشون متاسفانه ضعیف بود- از نظر نظافت رستوران و هتل عالی بودند.
نقاط قوت:
نکته مثبت فقط و فقط موقعیت مکانی خوب مابقی افتضاح
نقاط ضعف:
وضعیت حمام و دوش اون فاجعه و در پایین ترین حدکیفیت صبحانه ی ارائه شده ساده ترین نوع صبحانه ای ک میشه توی یک هتل یک ستاره هم پیدا کرد اگر چیزی تموم میشد دیگه شارژ نمیشد تلویزیون داخل اتاق با کیفیت پایین تصویر و کلا هفت هشت تا شبکه گرفته بودن حال و هوای اتاق در کل ناراضی بودم ، اصلا با این مقدار پولی ک دادم خدمات دریافت نکردم و خیلی ضعیف و بد بود این هتل و دیگه محال ممکنه این اشتباه رو بکنم و این هتل رو برای اقامت انتخاب کنم
با سلام و احترام. برخورد کلیه عوامل محترم هتل. عالی بود و جای قدردانی دارد.
نقاط قوت:
خوش برخورد بودن پرسنل تمیز بودن اتاق ها و سرویس بهداشتی دیزاین زیبای اتاق ها در کل این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط ضعف:
غذاهای رستوران کیفیت لازم را نداشت
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق تمیز بودن سرویس بهداشتی و حمام ظاهر مناسب اتاق برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران پایین بود
خوب
نقاط قوت:
فقط قيمت
نقاط ضعف:
در حال ساخت بود و اسانسور خراب
نقاط قوت:
بهداشت و کیفیت اتاق خوب بود
نقاط ضعف:
برخورد مدیریت خوب نبود انتخاب اتاق با توجه به شرایط من اصلا مناسب نبود
نقاط قوت:
اتاق تمیز، پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
تنوع و کیفبت صبحانه در حد دو ستاره م نبود
عملکرد پرسنل خوب نبود ،دسترسی به مرکز شهر خوب بود.
موقعیت خوب، امکانات و خدمات ضعیف
عملکردپرسنل و خدمات ضعیف،موقعیت مکانی خوبی دارد.
راستش این هتل بیشتر از انتظارات من از یک هتل 3 ستاره بود...اطاق ،ملحفه و کمدها و ... شیک و تمیز ،حمام و سرویس بهداشتی شیک و تمیز ، رستوران و غذای خوب و کارکنان هم بسیار خوش رفتار و دوستانه..... محل هتل بسیار خوب...تقریبا مرکز شهر و به ایستگاه مترو نزدیک ..به رستورانهای خوب و آثار تاریخی نزدیک. فقط یک ایراد داشت و این بود که در مشخصات هتل در سایت ، سرویس اطاق دارای چایساز و تی بگ ذکر شده ولی بنده برای آن پول پرداخت کردم و بطور رایگان در اطاق وجود نداشت.
پرسنل هیچ آموزشی ندیدن، فقط به درد سفر کاری میخوره امکانات معمولی
عملکرد کارکنان ضعیف بود صبحانه بسیار ضعیف و ابتدایی بود این هتل فقط به لحاظ موقعیتی مکانی که دارد خوب است و گرنه کلا ضعیف است.
کارمندی نداشت لباس فرمی درست وحسابی نداشت جلوی درب کسی نبودشب تاصبح عملیات ساختمانی داشتند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل باباطاهر تهران

مهمانان هتل باباطاهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل باباطاهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل باباطاهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل باباطاهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل باباطاهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.