هتل آزادی تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر مفتح و فرصت، شماره 138
1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی تهران

هتل دوستاره آزادی تهران در خیابان سمیه واقع شده است.این هتل در ۶ طبقه ساخته شدههتل آزادی در مرکز شهر قرار گرفته و دسترسی آسانی به مراکز تجاری، اداری، دیدنی و تفریحی پایتخت دارد. این هتل باپرسنل آموزش دیده به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مسافران و مهمانان گرامی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
680,000 تومان
8 بهمن
شنبه
725,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
725,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
725,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
725,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
680,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
680,000 تومان
14 بهمن
جمعه
680,000 تومان
15 بهمن
شنبه
725,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
725,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
725,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
799,000 تومان
8 بهمن
شنبه
799,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
799,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
799,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
799,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
799,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
799,000 تومان
14 بهمن
جمعه
799,000 تومان
15 بهمن
شنبه
799,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
799,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
799,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
هتل یار
725,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
725,000 تومان
8 بهمن
شنبه
770,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
770,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
770,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
725,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
725,000 تومان
14 بهمن
جمعه
725,000 تومان
15 بهمن
شنبه
770,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
770,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
725,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
725,000 تومان
8 بهمن
شنبه
770,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
770,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
770,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
725,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
725,000 تومان
14 بهمن
جمعه
725,000 تومان
15 بهمن
شنبه
770,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
770,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
770,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
899,000 تومان
8 بهمن
شنبه
899,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
899,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
899,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
899,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
899,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
899,000 تومان
14 بهمن
جمعه
899,000 تومان
15 بهمن
شنبه
899,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
899,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
899,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
905,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
905,000 تومان
8 بهمن
شنبه
950,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
950,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
905,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
905,000 تومان
14 بهمن
جمعه
905,000 تومان
15 بهمن
شنبه
950,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
950,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
950,000 تومان
سوییت سه نفره
هتل یار
1,133,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,133,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,178,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,178,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,178,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,178,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,133,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,133,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,133,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,178,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,178,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,178,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت سه نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته معمولی
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
هتل یار
1,365,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,365,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,410,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,410,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,410,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,410,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,365,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,365,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,365,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,410,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,410,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,410,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 6 نفر

سوئیت شش نفره
هتل یار
1,528,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,528,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,573,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,573,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,573,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,573,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,528,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,528,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,528,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,573,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,573,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,573,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آزادی تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
رستوران ایتالیایی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رادیو
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی

نظرات کاربران برای هتل آزادی تهران

(22 نظر)
نقاط قوت:
تلاش کارکنان نسبت به رضایت مهمانان
نقاط ضعف:
دیر آمدن آب گرم در دستشویی و توالت وحمام . عدم استفده از جالباسی در کمد ها .عدم استفاده در ورودی اتاق جهت کفش ورودی و استفاده از دمپایی های موجود .نور اتاق مناسب نبود .
نقاط قوت:
پرسنل خۆش اخلاق
نقاط ضعف:
بهداشت ضعیفامکانات داخل اتاق ناکافی
نقاط قوت:
پذیرش و کارکنان خوب
نقاط ضعف:
ساختمان قدیمی، قیمت بالااتاق بدون پنجره مناسبعدم کنترل شوفاژ از اتاق و گرمای زیاد اتاق
نقاط قوت:
احساس امنیت
نقاط ضعف:
عدم کیفیت نظافت و سرویس دهی اتاق عدم کیفیت صبحانه و سرویس دهی آن خدمات نسبت به قیمت اصلا تناسب نداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کولر آبی داشت و گرم بودپنجره به راه پله داشت و بد بود
نقاط قوت:
پذیرایی خوب ، موقعیت مکانی عالی ، ساکت و پرسنل مودب نظافت کامل کمی امکانات قدیمی بود اما با کیفیتپارکینگ مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه معمولی
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
همه چیز این نکته منفی بوداتاق ها کثیفملاحفه ها کثیفتوی کل هتل یه جا نماز نبودصبحونه صفردر کل خیلی بد بود به هیچکس پیشنهاد نمیکنم
نقاط قوت:
موقعیت مکانیش بد نبودابجوش همیشه موجود بوداتاقش سر و صدا نمیومد
نقاط ضعف:
اب شیرها چکه میکردگفتیم واسه نظافت ولی نیومدنیخچالش صدای بدی میداد اذیت میکرد تا صبحنداشتن ظرفیت پارکینگ در حد کافیاز تو ماشینمون دزد وسایلمون رو برده بودبا اینکه ماشین دم در هتل بودبنظرم اسمشو بزارن مسافرخانه ۳ ستاره آزادی
نقاط قوت:
پارکینگ البته نه رایگان با هزینه شبی ۲۰۰۰۰ تومان
نقاط ضعف:
موکتها کهنه و پتوها بسیار کهنه و پاره بهتره عوض شوند
باشگاه بدنسازی هتل از تجهیزات کامل برخوردار نبود . با سپاس
من برای شرکت در نمایشگاه و به قصد شرکت همایش پتروشیمی به تهران آمدم. این هتل برای نسبت به هتل های دیگر برای سفر کاری بسیار مناسبه .دسترسیش خوبه همچنین امکانات ویژه ای که در رهی نو برای رزرو هتل آزادی داده شد قیمت500 تومن بود که هیچ جا ندیدم و خدمات cip و شارژ هم فکر میکنم بدلیل ارتباط با این سامانه بهتر ارائه میشه
آیا هزینه های این هتل مثل رستوران و امکانات دیگر ، برای مهمانان خارجی مانند مسافران ایرانی محاسبه میشه یا باید پرداخت دیگری انجام بدیم؟؟؟
در طول مدت اقامتم توی این هتل احساس میکردم ایران زندگی نمیکنم.واقعا برای یه هتل تو ایران بی نظیر بود
بیشتر ازین که به کیفیت توجه کنن به ظاهر توجه کردن.ولی درکل میتونیم کلمه ی بسیار خوب و بهش نسبت بدیم
هتل آزادی بسیار هتل منظمی بود اما به نظر هنوز جای کار داره برای بهتر شدن و اینکه باید روی دکورش بیشتر کار بشه
very very good
هتل آزادی به نسبت کیفیت و خدماتی که ارائه میده و همینطور برخورد خوب پرسنل واقعا قیمت خیلی مناسبی داره و اگر بازهم بخوام توی تهران هتل رزرو کنم حتما انتخاب اولم آزادی هست.
برخورد پرسنل عالی بود واقعا.
خیلییییییی خوبه خیلیییییی
بسیار عالی
من و خانواده ام برای مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتیم.واقعا یکی ازلوکس ترین هتل های تهران است.از لابی و محل انتظار تا اتاق و رستوران و استخر واقعا زیبا کار شده . و میشه گفت اگر برای تفریح به شهر و بیرون از هتل هم مراجعه نمیکردیم براحتی میشد در فضای هتل و امکاناتی که وجود داشت لذت برد و زمان را بخوبی سپری کرد. بنده در مقایسه با سایر هتل ها به هتل آزادی امتیاز بالاتری میدم
من هر بار که به تهران اومدم هتل های مختلف را تجربه کردم. میتونم بگم بین 5 تا بهترین هتل تهران که از نظر قیمت و امکانات کامل و مثل هم هستن. هتل آزادی از نظر برخورد پرسنل و هتل اسپیناس از نظر ظاهر و تزئینات چشم گیر تر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی تهران

مهمانان هتل آزادی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.