هتل آزادی تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر مفتح و فرصت، شماره 138
1
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی تهران

هتل دوستاره آزادی تهران در خیابان سمیه واقع شده است.این هتل در ۶ طبقه ساخته شدههتل آزادی در مرکز شهر قرار گرفته و دسترسی آسانی به مراکز تجاری، اداری، دیدنی و تفریحی پایتخت دارد. این هتل باپرسنل آموزش دیده به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مسافران و مهمانان گرامی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی تهران

آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
373,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
373,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
373,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
373,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
373,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
373,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
373,000
تومان
9 آبان
جمعه
373,000
تومان
10 آبان
شنبه
373,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
373,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
373,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
373,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
389,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
389,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
389,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
389,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
389,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
389,000
تومان
9 آبان
جمعه
389,000
تومان
10 آبان
شنبه
389,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
389,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
389,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
389,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
415,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
415,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
415,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
415,000
تومان
9 آبان
جمعه
415,000
تومان
10 آبان
شنبه
415,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
415,000
تومان
آزادی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
415,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
415,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
415,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
415,000
تومان
9 آبان
جمعه
415,000
تومان
10 آبان
شنبه
415,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
415,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
415,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
415,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
اقامت 24
489,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
489,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
489,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
489,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
489,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
489,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
489,000
تومان
9 آبان
جمعه
489,000
تومان
10 آبان
شنبه
489,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
489,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
489,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
489,000
تومان
هتل یار
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
523,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
523,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
523,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
523,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
523,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
523,000
تومان
9 آبان
جمعه
523,000
تومان
10 آبان
شنبه
523,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
523,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
523,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
523,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-سوئیت سه نفره رویال
سوئیت سه نفره رویال
اقامت 24
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
509,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
509,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
509,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
509,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
509,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
509,000
تومان
9 آبان
جمعه
509,000
تومان
10 آبان
شنبه
509,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
509,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
509,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
509,000
تومان
هتل یار
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
544,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
544,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
544,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
544,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
544,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
544,000
تومان
9 آبان
جمعه
544,000
تومان
10 آبان
شنبه
544,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
544,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
544,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
544,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-سوئیت چهارنفره رویال
سوئیت چهارنفره رویال
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
610,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
610,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
610,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
610,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
610,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
610,000
تومان
9 آبان
جمعه
610,000
تومان
10 آبان
شنبه
610,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
610,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
610,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
610,000
تومان
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
652,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
652,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
652,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
652,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
652,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
652,000
تومان
9 آبان
جمعه
652,000
تومان
10 آبان
شنبه
652,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
652,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
652,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
652,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
682,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
682,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
682,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
682,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
682,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
682,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
682,000
تومان
9 آبان
جمعه
682,000
تومان
10 آبان
شنبه
682,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
682,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
682,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
682,000
تومان
هتل یار
868,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آبان
شنبه
868,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
868,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
868,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
868,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
868,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
868,000
تومان
9 آبان
جمعه
868,000
تومان
10 آبان
شنبه
868,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
868,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
868,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
868,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آزادی تهران

اعلام حریق
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
كتابخانه
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
فضائی برای پياده روی
آتلیه
كافی شاپ
زمين تنيس
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رادیو
رستوران بوفه
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
پينگ پنگ
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
حوضچه آب سرد
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
امكانات برای معلولين
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
اينترنت در لابی
پاركينگ
فتوکپی
سونا
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
استخر
پله اضطراری
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
خدمات اسپا
تبديل ارز
دستگاه واکس کفش
اتاق بازی
خدمات خشکشویی
سونا و جکوزی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
رستوران فرنگی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
فروشگاه و غرفه
رستوران ایتالیایی
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
استخر رایگان
لابی
صندوق امانات در لابی

نظرات کاربران برای هتل آزادی تهران

(13 نظر)
باشگاه بدنسازی هتل از تجهیزات کامل برخوردار نبود . با سپاس
من برای شرکت در نمایشگاه و به قصد شرکت همایش پتروشیمی به تهران آمدم. این هتل برای نسبت به هتل های دیگر برای سفر کاری بسیار مناسبه .دسترسیش خوبه همچنین امکانات ویژه ای که در رهی نو برای رزرو هتل آزادی داده شد قیمت500 تومن بود که هیچ جا ندیدم و خدمات cip و شارژ هم فکر میکنم بدلیل ارتباط با این سامانه بهتر ارائه میشه
آیا هزینه های این هتل مثل رستوران و امکانات دیگر ، برای مهمانان خارجی مانند مسافران ایرانی محاسبه میشه یا باید پرداخت دیگری انجام بدیم؟؟؟
در طول مدت اقامتم توی این هتل احساس میکردم ایران زندگی نمیکنم.واقعا برای یه هتل تو ایران بی نظیر بود
بیشتر ازین که به کیفیت توجه کنن به ظاهر توجه کردن.ولی درکل میتونیم کلمه ی بسیار خوب و بهش نسبت بدیم
هتل آزادی بسیار هتل منظمی بود اما به نظر هنوز جای کار داره برای بهتر شدن و اینکه باید روی دکورش بیشتر کار بشه
very very good
هتل آزادی به نسبت کیفیت و خدماتی که ارائه میده و همینطور برخورد خوب پرسنل واقعا قیمت خیلی مناسبی داره و اگر بازهم بخوام توی تهران هتل رزرو کنم حتما انتخاب اولم آزادی هست.
برخورد پرسنل عالی بود واقعا.
خیلییییییی خوبه خیلیییییی
بسیار عالی
من و خانواده ام برای مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتیم.واقعا یکی ازلوکس ترین هتل های تهران است.از لابی و محل انتظار تا اتاق و رستوران و استخر واقعا زیبا کار شده . و میشه گفت اگر برای تفریح به شهر و بیرون از هتل هم مراجعه نمیکردیم براحتی میشد در فضای هتل و امکاناتی که وجود داشت لذت برد و زمان را بخوبی سپری کرد. بنده در مقایسه با سایر هتل ها به هتل آزادی امتیاز بالاتری میدم
من هر بار که به تهران اومدم هتل های مختلف را تجربه کردم. میتونم بگم بین 5 تا بهترین هتل تهران که از نظر قیمت و امکانات کامل و مثل هم هستن. هتل آزادی از نظر برخورد پرسنل و هتل اسپیناس از نظر ظاهر و تزئینات چشم گیر تر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی تهران

مهمانان هتل آزادی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.