هتل آزادی تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر مفتح و فرصت، شماره 138
1
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل آزادی تهران

هتل دوستاره آزادی تهران در خیابان سمیه واقع شده است.این هتل در ۶ طبقه ساخته شدههتل آزادی در مرکز شهر قرار گرفته و دسترسی آسانی به مراکز تجاری، اداری، دیدنی و تفریحی پایتخت دارد. این هتل باپرسنل آموزش دیده به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مسافران و مهمانان گرامی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آزادی تهران

آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
364,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
364,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
364,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
364,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
364,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
364,000
تومان
15 اسفند
جمعه
364,000
تومان
16 اسفند
شنبه
364,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
364,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
364,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
364,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
379,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
379,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
379,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
379,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
379,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
379,000
تومان
15 اسفند
جمعه
379,000
تومان
16 اسفند
شنبه
379,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
379,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
379,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
379,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
415,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
آزادی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
415,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-اتاق سه تخته معمولی
اتاق سه تخته معمولی
اقامت 24
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
495,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
495,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
495,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
495,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
495,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
495,000
تومان
15 اسفند
جمعه
495,000
تومان
16 اسفند
شنبه
495,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
495,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
495,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
495,000
تومان
هتل یار
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
523,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
523,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
523,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
523,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
523,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
523,000
تومان
15 اسفند
جمعه
523,000
تومان
16 اسفند
شنبه
523,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
523,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
523,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
523,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-سوئیت سه نفره رویال
سوئیت سه نفره رویال
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
500,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
500,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
500,000
تومان
15 اسفند
جمعه
500,000
تومان
16 اسفند
شنبه
500,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
500,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
500,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
500,000
تومان
هتل یار
544,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
544,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
544,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
544,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
544,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
544,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
544,000
تومان
15 اسفند
جمعه
544,000
تومان
16 اسفند
شنبه
544,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
544,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
544,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
544,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-سوئیت چهارنفره رویال
سوئیت چهارنفره رویال
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
600,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
15 اسفند
جمعه
600,000
تومان
16 اسفند
شنبه
600,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
هتل یار
652,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
652,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
652,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
652,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
652,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
652,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
652,000
تومان
15 اسفند
جمعه
652,000
تومان
16 اسفند
شنبه
652,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
652,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
652,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
652,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آزادی-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
اقامت 24
672,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
672,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
672,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
672,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
672,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
672,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
672,000
تومان
15 اسفند
جمعه
672,000
تومان
16 اسفند
شنبه
672,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
672,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
672,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
672,000
تومان
هتل یار
868,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
868,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
868,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
868,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
868,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
868,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
868,000
تومان
15 اسفند
جمعه
868,000
تومان
16 اسفند
شنبه
868,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
868,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
868,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
868,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آزادی تهران

اعلام حریق
خدمات خانه داری
فضائی برای پياده روی
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
آتلیه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
وسایل بدنسازی
گشت نیم روزی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
رادیو
رستوران بوفه
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پينگ پنگ
حوضچه آب سرد
سالن بيليارد
سالن چند منظوره
خدمات پزشكي
خدمات باربري
اجاره ماشين
امكانات برای معلولين
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
فتوکپی
پارکینگ
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
فضای سبز
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
خدمات اسپا
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
روزنامه
سالن ورزشی
مینی بار رایگان
سالن ورزش
کافی نت
رستوران فرنگی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سونا و جکوزی
فروشگاه و غرفه
سوئیت
سالن بدنسازی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
استخر رایگان
لابی
رستوران ایتالیایی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
صندوق امانات در لابی

نظرات کاربران برای هتل آزادی تهران

(13 نظر)
باشگاه بدنسازی هتل از تجهیزات کامل برخوردار نبود . با سپاس
من برای شرکت در نمایشگاه و به قصد شرکت همایش پتروشیمی به تهران آمدم. این هتل برای نسبت به هتل های دیگر برای سفر کاری بسیار مناسبه .دسترسیش خوبه همچنین امکانات ویژه ای که در رهی نو برای رزرو هتل آزادی داده شد قیمت500 تومن بود که هیچ جا ندیدم و خدمات cip و شارژ هم فکر میکنم بدلیل ارتباط با این سامانه بهتر ارائه میشه
آیا هزینه های این هتل مثل رستوران و امکانات دیگر ، برای مهمانان خارجی مانند مسافران ایرانی محاسبه میشه یا باید پرداخت دیگری انجام بدیم؟؟؟
در طول مدت اقامتم توی این هتل احساس میکردم ایران زندگی نمیکنم.واقعا برای یه هتل تو ایران بی نظیر بود
بیشتر ازین که به کیفیت توجه کنن به ظاهر توجه کردن.ولی درکل میتونیم کلمه ی بسیار خوب و بهش نسبت بدیم
هتل آزادی بسیار هتل منظمی بود اما به نظر هنوز جای کار داره برای بهتر شدن و اینکه باید روی دکورش بیشتر کار بشه
very very good
هتل آزادی به نسبت کیفیت و خدماتی که ارائه میده و همینطور برخورد خوب پرسنل واقعا قیمت خیلی مناسبی داره و اگر بازهم بخوام توی تهران هتل رزرو کنم حتما انتخاب اولم آزادی هست.
برخورد پرسنل عالی بود واقعا.
خیلییییییی خوبه خیلیییییی
بسیار عالی
من و خانواده ام برای مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتیم.واقعا یکی ازلوکس ترین هتل های تهران است.از لابی و محل انتظار تا اتاق و رستوران و استخر واقعا زیبا کار شده . و میشه گفت اگر برای تفریح به شهر و بیرون از هتل هم مراجعه نمیکردیم براحتی میشد در فضای هتل و امکاناتی که وجود داشت لذت برد و زمان را بخوبی سپری کرد. بنده در مقایسه با سایر هتل ها به هتل آزادی امتیاز بالاتری میدم
من هر بار که به تهران اومدم هتل های مختلف را تجربه کردم. میتونم بگم بین 5 تا بهترین هتل تهران که از نظر قیمت و امکانات کامل و مثل هم هستن. هتل آزادی از نظر برخورد پرسنل و هتل اسپیناس از نظر ظاهر و تزئینات چشم گیر تر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آزادی تهران

مهمانان هتل آزادی تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آزادی تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آزادی تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آزادی تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آزادی تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.