هتل اورین تهران

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه مجد
3.2
امتیاز کاربران
67
نظرات کاربران

معرفی هتل اورین تهران

هتل اورین تهران واقع در خیابان انقلاب در سال ۱۳۷۶ افتتاح و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان این هتل دو ستاره در ۶ طبقه بنا و دارای ۵۹ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل اورین با کادر مجرب پذیرای شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اورین تهران

ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
953,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
953,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
953,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
953,000 تومان
18 آذر
جمعه
953,000 تومان
19 آذر
شنبه
953,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
953,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
953,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
953,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,140,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,140,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,140,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,140,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,140,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,140,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,140,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,140,000 تومان
سه تخته تیپ A
ای‌گردش
1,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,160,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,160,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,160,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,160,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,160,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,160,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,160,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
1,160,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
1,160,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
1,160,000 تومان
25 آذر
جمعه
1,160,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,160,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
1,160,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,160,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
640,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
640,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
640,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
640,000 تومان
18 آذر
جمعه
640,000 تومان
19 آذر
شنبه
640,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
640,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
640,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
640,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
640,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
640,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
647,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
647,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
647,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
647,000 تومان
18 آذر
جمعه
647,000 تومان
19 آذر
شنبه
647,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
647,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
647,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
647,000 تومان
یک تخته تیپ A
ای‌گردش
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
660,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
660,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
18 آذر
جمعه
660,000 تومان
19 آذر
شنبه
660,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
660,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
660,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
660,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
660,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
25 آذر
جمعه
660,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
660,000 تومان
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
660,000 تومان
اتاق دوتخته توئین برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
740,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
740,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
740,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
18 آذر
جمعه
740,000 تومان
19 آذر
شنبه
740,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
740,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
740,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
740,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
740,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
740,000 تومان
دو تخته برای یک نفر - توئین
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
760,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین برای یک نفر تیپ A
ای‌گردش
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
760,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
760,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
760,000 تومان
18 آذر
جمعه
760,000 تومان
19 آذر
شنبه
760,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
760,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
760,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
760,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
760,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
760,000 تومان
25 آذر
جمعه
760,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
792,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
792,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
792,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
792,000 تومان
18 آذر
جمعه
792,000 تومان
19 آذر
شنبه
792,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
792,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
792,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
792,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
18 آذر
جمعه
840,000 تومان
19 آذر
شنبه
840,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
18 آذر
جمعه
840,000 تومان
19 آذر
شنبه
840,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
840,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
840,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
840,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
840,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
840,000 تومان
دو تخته دبل تیپ A
ای‌گردش
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
18 آذر
جمعه
860,000 تومان
19 آذر
شنبه
860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
25 آذر
جمعه
860,000 تومان
دو تخته تویین تیپ A
ای‌گردش
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
18 آذر
جمعه
860,000 تومان
19 آذر
شنبه
860,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
860,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
860,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
25 آذر
جمعه
860,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 آذر
سه‌شنبه
860,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
860,000 تومان
25 آذر
جمعه
860,000 تومان
اتاق سه تخته برای دونفر
ایران هتل آنلاین
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
940,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
940,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
940,000 تومان
18 آذر
جمعه
940,000 تومان
19 آذر
شنبه
940,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
940,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
940,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
940,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
940,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
940,000 تومان

امکانات اتاق های هتل اورین تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل اورین تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اورین تهران

(67 نظر)
خوب
برخورد و عملکرد کارکنان عالی فضا و محیط مناسب یک سفر کاری ،بهداشت خوب ، امکانات خوب ،در کل نسبت به هزینه ی اقامت عالی می باشد.
من ۱ شب تو این هتل بودم. برخورد کارکنان خوب و محترمانه بود. سقف دستشویی و حمام محافظ نداشت و صبح یک حشره اومده بود ازونجا. در کل این هتل از نظر موقعیت مکانی و دسترسی ها خیلی جای مناسبیه و شما به همه جا امکان رفت و آمد راحت دارید.
ضعيف .ديگه اين هتل رو انتخاب نميكنم
برخورد کارکنان عالی و رسیدگی به سرعت انجام میشد، اتاق هتل و تجهیزات ان قدیمی، سقف حمام سوراخ بوده و سر و صدا داخل راهرو زیاد هم چنین عایق صدایی بسیار ضعیف بوده و صدای اتاق های مجاور کاملا شنیده میشد ..
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
سرویس ها مایع دستشویی نداشتند و سرامیکها فوق العاده کثیف بودند.شیرهای قدیمی.درب دستشویی گیر داشت.هدر رفتن آب توسط توالت فرنگی چون اهرم قطع آب خراب بود و دائم صدای آب می آمد.اتاق دونفره حوله برای یک نفر بود.ساعت باطری نداشت.سطل سرویس بهداشتی روزانه خالی نمیشد.
از همه مهمتر برخورد بسیار خوب رزروشن و کارکنان رستوران و خدمه
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب -صبحانه ی خوب
نقاط ضعف:
موکت اتاق کثیف بود -اتاق بوی بد می داد -یخچال بوی بد می داد-تختخواب ایراد داشت جای نشیمنگاه صندلی یا به اصطلاح مبل تپه چاله بود (با توجه به اینکه مثلا تیپ A بود) در حد هتل ستاره دار نیست
نقاط قوت:
پرسونل خوبی که داشت حس امنیت خوبی بهم
نقاط ضعف:
کاش تو اتاقم یه ماکروفر یا یه شعله گاز بود ‌‌..
پایین
نقاط قوت:
محل هتل وپرسنل مودب
نقاط ضعف:
قدیمی بودن امکانات اتاقهای تیپB
اولین روز ورود کسی به ما کمک نکرد چمدون هارو خودمون بردیم اتاق . ما ۳ نفر بودیم آسانسور بسیار کوچیک و ۲ نفر به سختی جا میشه و با چمدون به سختی رفتیم بالا . شب اول چایی خواستم کسی جواب تلفن نداد مجبور شدم خودم برم آشپزخونه و وقتی برای چایی گفتم با اینکه دستم بند بود قوری چایی رو به دستم دادن و به سختی آوردم بالا . شب دوم زنگ زدیم برای چایی و هرچقدر منتظر موندیم کسی چایی نیاورد . پارکینگ کوچیک هست هر کی زود بیاد جای پارک گیرش میاد .زمان اقامت ما هوا سرد بود و از درز پنجره سرما میومد و خیلی آزار دهنده بود . هتل فقط صبحونه خوردیم پرسنل رستوران برخورد خوبی داشتن . موقعیت مکانیش خوبه . از نظر نظافت و تمیزی قابل قبول بود . در کل در حد هتل ۲ ستاره قابل قبول بود .
از نظر موقعیت خوبه ولی اتاقهاش چنگی به دل نمیزد بخاطر حمام و دستشویی دوبار مجبور شدم درخواست کنم اتاق رو عوض کنند
بسیار مناسب برای سفرهای کاری میباشد
پارکینگ برای ۵ خودرو جا داره که با توجه به وجود موتورسیکلت و وسایل اضافی همون ۵ خودرو به زور جا می‌شه. و برای ما که به عنوان ششمین خودرو وارد شدیم کار سخت بود. آسانسور بسیار کوچک و تنها یک آسانسور هست. شارژ صبحانه هم می‌تونه سریعتر انجام بشه.
امکانات هتل مناسب بود و واقعا تمیز . رسیدگی پرسنل هتل خیلی خوب بود. حتما برای بارهای بعدی هم همینجا رو انتخاب میکنم
به عنوان يك هتل دوستاره واقعاً خوب بود. اتاق كوچك بود ولى همه چيز در اتاق موجود بود. سرويس بهداشتى بسيار تميز و ضدعفونى شده بود رفتار پرسنل بسيار خوب بود. فقط اتاق ما روبروى اتاق استراحت كاركنان بود كه يه كم شلوغ بود و ظهر نتونستيم استراحت كنيم! ولى در كل راضى بوديم.
نسبت ب قیمتش خیلی خوب بود. اتاق کوچک ولی تمیز. امکانات خوب. ملافه ها و حوله ها تمیز. حمام و دستشویی ضد عفونی شده و تمیز.
کارکنان عالی و خوش اخلاق.پذیرش بسیار خوب برای یک هتل ۲ستاره امکانات در حد خودش بود. ملافه های تمیز و تخت خوب اتاق ما با تخت دبل بود. اتاق در اتاق خواب کوچک ولی امکانات لازم و داشت. سرویس تمیز حوله ملافه دمپایی مسواک خمیر دندان و شامپو تو اتاق بود.کولر گازی. من جای مدیریت بودم اجازه کشیدن سیگار و تو هتل نمیدادم اتاق ها کمی بوی سیگار میداد. جا سیگاری هم تو اتاق بود. ساختمان هتل قدیمی و آسانسور کوچک و پارکینگ خودروی بسیار کوچک که جا برای تمامی اتاق های نداره. رستوران و صبحانه، غذای خوب. موقعیت مکانی هتل میدان انقلاب مرکز شهر خوب بود. در کل در حد یک هتل ۲ستاره بود.
برخورد عالی پرسنل با توجه به فصل گرم سال، بهتر است بجای پتو، ملافه های خنک جایگزین گردد. همچنین یک عدد اتو در هتل مورد نیاز میباشد
رفتار کارکنان هتل و فضای هتل و غذای رستوران و تمیزی اتاق بسیار خوب بود.
همه چی عالی و خوب بود نظافت عالی اتاقها تمییز و عالی بود
برخورد مناسب، فقط ساعت ۴ صبح با اطلاعات تماس کرفتم نبودن بوفه ندارد
رفتار کارکنان هتل و فضای هتل و غذای رستوران و تمیزی اتاق بسیار خوب بود، فقط اتاق کمی سرد بود .
همه چی خوب بود رفتار پرسنل عااالی
میهمان داری شان خوب بود. محترمانه و با سرعت پاسخگویی بالا.بخصوص خانم جوانی که مسئول سرو صبحانه بودند. حمام و دستشویی بسیار تمیز بود. امکانات بهداشتی و استحمام خوب بود. وسایل اتاق مثل صندلی و میز ها قدیمی بود و کهنه بنطر می رسیدند.‌ فصای هتل قدیمی بود. آسانسور ، نور راهروها کم بود و جشمی چراغ دیر روشن‌میشد و من تنها که بودم کمی ترسیدم. قفل درب اتاق ها قدیمی بود و ایمنی لازم را نداشت. به درخواستم ملحفه ها را سریعا تعویض کردند. سیستم گرمایش و آبگرم عالی بود. به نسبت قیمت خوب بود و شب آرامی را گذراندم.
همه چی خوب بود ‌دسترسی به مکان مورد نظر
برخورد کارکنان عالی ساختمان اتاق در قسمت حمام دارای نم و ترکیدگی گچ دیوار نبود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بسته نشدن درب سرویس بهداشتی
کیفیت خوب، اتاق و محیط تمیز. و به نسبت قیمت کیفیت خوب
هتل تمیز با پرسنل خوب
عدم روشنایی کافی در اتاق ، وجود فقط یک غذا در منوی رستوران(جوجه کباب) ،، نبود مهر و سجاده ، بسته نشدن درب دستشویی ،، نبود وایفای رایگان در هتل
۲ تا مشکل اساسی داشت یخچال داخل اتاق ها به جای سرما گرما میدن و کولر گازی که تو اتاق بود خیلی خیلی ضعیف بود که میشه گفت با این که روشن بود نتونستیم از گرما بخوابیم
سپاس از مدیریت و پرسنل محترم فضایی ارام و پرسنلی با اخلاق
کارکنان بیش از اندازه مودب و خوش مشرب بودند،کولر گازی خنک، اتاق ها نور گیر و پرده های ضخیم جهت تاریک کردن داشت،بوی مطبوع و سکوت هتل و بهداشت واقعا در حد هتل چهار ستاره بود. سپاسگزارم
صبحانه نامنظم بود و بصورت سهمیه ای بود.نظافت اتاق خوب بود و مهروجانماز در اتاق نبود که بعد از تماس با پذیرش آوردند.محدودیت نان هم در صبحانه بچشم می آمد.
در كل خوب بود برخورد كاركنان خيلي خيلي خوب بود
متوسط بود
برخورد پرسنل بسیار خوب بود
به نسبت هزینه ای که صرف می شود، کاملا به صرفه است. اتاق هایی که بازسازی شده اند، عالی است
افتضاح افتضاح افتضاح!!! برخورد کارکنان،اتاقها،لابی...در کل مزخرف بود
عالی بود
همه چیز عالی بود مخصوصا تنوع توی صبحانه فقطبوی مواد شوینده خیلی زیاد بود و اذبت میکرد شب تا صبح بوی تند شوینده مانع خواب میشد
نسبتا خوب
خیللی عالی ممنون از زحمات شما عزیزان
رزرو هتل راحت نبود و کمی دیر و سخت انجام شد(از طرف کارکنان هتل یخورده مشکل داشت نه از طرف سایت جاباما)
همه چیزعالییییییییی بوفه صبحانه کامل کامل
با توجه قرار داشتن هتل در محدوده طرح ترافیک و ورودی از کوچه باریک و ظرفیت محدود پارکینگ، عملا باید هتل را فاقد پارکینگ محسوب کرد و از آوردن خودرو شخصی صرفنظر نمود.
سرویس و حمام فوق العاده تمیز. سایر وسایل اتاق شامل کولر گازی و تلویزیون و.. هم در حد نو و خیلی تمیز. اتاق گرم و راحت و بی سر و صدا. فقط چند دقیقه پیاده تا متروی انقلاب و ایستگاه اتوبوسهای تندرو فاصله داره و خیلی دنج و راحت هست.
موقعیت مکانی مناسب - برخورد کارکنان خوب - قیمت مناسب
سلام. به نسبت هتل ها با قیمت مشابه خوب بود. درکل خوب بود
هتل از استانداردهای یک هتل 2 ستاره پایین تر بود. صدای بیرون و حتی سایر اطاق ها شنیده می شد. در ابتدای ورود با وحود اینکه فصل سرما بود، هوای اطاق بسیار گرم و دم کرده بود و حتی نشد شوفاژ را ببندم، زیرا نشتی آب داشت. در نهایت مجبور شدم پنجره را باز کنم که همین مساله باعث شد از سرمای شب، سرما بخورم.
برای اقامتهای کاری مناسبه
برخورد کارکنان مناسب بود تنوع صبحانه خوب بود از لحاظ تمیزی و نظافت مشکلی وجود نداشت دسترسی آسان و سریع به بازار،غذاخوری،رستوران و ...
برخورد نامناسب کارکنان سرویس نامناسب سیستم گرمایشی نامناسب
به عنوان هتل دو ستاره خوب بود. اتاق و سرویس بهداشتی تمیز، رفتار پرسنل خیلی خوب، موقعیت هتل خیلی خوب.
قدیمی بودن هتل و سیستم سرمایشی ضعیف و کوچک بودن سرویس بهداشتی حمام
از نظر دستگاه های خنک کننده ضعیف است
نظافت اتاق ها به خوبی انجام شده بود برخورد پرسنل و کیفیت وتنوع صبحانه مناسب بود
این هتل دسترسی خیلی خوبی به میدون انقلاب ، مترو و ایستگاه اتوبوس داره. در مجموع نظافت و برخورد کارکنان خوب بود. ضمنا صبحانه ی خوبی هم خوردیم.
شام ( زرشک پلو بامرغ) بسیار مزخرف بود فضای اطاق کم و مبلمان قدیمی و فرسوده بود. نظافت اطاق نامناسب بود، کف اطاق نیاز به جارو و لوازم اطاق نیاز به گردگیری داشت
هتل قدیمی و بازسازی نشده نور اتاقها فوق العاده کم پرسنل صمیمی و برخورد مناسب موقعیت مکانی خیلی خوب
روشویی و توالت سرویس بهداشتی نشتی شدید داشت. کانال کولر به صورت سری بود که باعث میشد اتاق خیلی سرد باشه
لوازم و تجهیزات هتل خیلی قدیمی بود و مدیریت هتل بایستی به فکر نوسازی باشه.ضمنا آسانسور در حد هتل نبود و بیشتر مناسب یک آپارتمان 3 واحدی بود
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
کارکنان خوش برخورد با رفتار محترمانه، تمیزی اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اورین تهران

مهمانان هتل اورین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اورین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اورین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اورین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اورین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.