هتل اطلس تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ویلا و قرنی، روبروی داروخانه هلال احمر
4.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

معرفی هتل اطلس تهران

هتل سه ستاره اطلس تهران در مرکز شهر واقع شده است. این هتل زیبا یکی از هتل‌های خوب تهران است که دارای امکانات مناسبی جهت مسافران و مهمانان خود است. از مزایای هتل می‌توان به داشتن باغ در محوطه آن اشاره کرد که محیطی آرام و دنج برای مسافران فراهم می‌کند. هتل اطلس با پرسنلی مجرب آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اطلس تهران

اطلس-اتاق یک تخته (جدید)
اتاق یک تخته (جدید)
ای‌گردش
236,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
236,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
236,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
236,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
236,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
236,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
236,000
تومان
14 آذر
جمعه
236,000
تومان
15 آذر
شنبه
236,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
236,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
236,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
236,000
تومان
ایران مارکوپولو
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
237,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
14 آذر
جمعه
237,000
تومان
15 آذر
شنبه
237,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
هتل یار
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
237,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
14 آذر
جمعه
237,000
تومان
15 آذر
شنبه
237,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
اقامت 24
237,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
237,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
237,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
237,000
تومان
14 آذر
جمعه
237,000
تومان
15 آذر
شنبه
237,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
237,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
237,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
237,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دوتخته دبل (جدید)
اتاق دوتخته دبل (جدید)
ای‌گردش
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
332,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
332,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
332,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
332,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
332,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
332,000
تومان
14 آذر
جمعه
332,000
تومان
15 آذر
شنبه
332,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
332,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
332,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
332,000
تومان
هتل یار
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
333,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
333,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
333,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
333,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
333,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
333,000
تومان
14 آذر
جمعه
333,000
تومان
15 آذر
شنبه
333,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
333,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
333,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
333,000
تومان
ایران مارکوپولو
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
333,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
333,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
333,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
333,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
333,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
333,000
تومان
14 آذر
جمعه
333,000
تومان
15 آذر
شنبه
333,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
333,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
333,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
333,000
تومان
اقامت 24
333,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
333,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
333,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
333,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
333,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
333,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
333,000
تومان
14 آذر
جمعه
333,000
تومان
15 آذر
شنبه
333,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
333,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
333,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
333,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق سه تخته (جدید)
اتاق سه تخته (جدید)
ای‌گردش
428,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
428,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
428,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
428,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
428,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
428,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
428,000
تومان
14 آذر
جمعه
428,000
تومان
15 آذر
شنبه
428,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
428,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
428,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
428,000
تومان
اقامت 24
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
429,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
429,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
429,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
429,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
429,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
429,000
تومان
14 آذر
جمعه
429,000
تومان
15 آذر
شنبه
429,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
429,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
429,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
429,000
تومان
ایران مارکوپولو
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
430,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
430,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
14 آذر
جمعه
430,000
تومان
15 آذر
شنبه
430,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 آذر
شنبه
430,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
430,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
430,000
تومان
14 آذر
جمعه
430,000
تومان
15 آذر
شنبه
430,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
430,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
430,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
430,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اطلس تهران

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات خانه داری
خدمات تهيه بليط
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مبل
سالن بيليارد
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
گشت نیم روزی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
مینی بار با هزینه
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
پذيرش 24 ساعته
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
نمای رو به حیاط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
آژانس مسافرتي
نمای خیابان
پاركينگ
خدمات خشکشویی
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
اتاق چمدان
ماساژ
آلاچیق
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
رمپ جهت ویلچر معلولین
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
خدمات تور
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
وسایل بدنسازی
اینترنت
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
مرکز خرید
روزنامه
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
اشپزخانه
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
ویلچر
رستوران ایرانی
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
رخت آویز

آدرس هتل اطلس تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس تهران

(5 نظر)
نقاط قوت:
نظافت عالی
نقاط ضعف:
سروصدا داخل اتاق به راحتی شنیده میشه
هتل خوبیست و در جای مناسبی هم واقع شده است ، رفتار کارکنان هم خوب و مناسب بود و از پذیرایی آنها بسیار ممنونم . فقط قیمت اتاقها با توجه به تعداد ستاره های آن کمی بالا به نظر میرسد ، اگر مقداری تعدیل شود قطعا در جلب نظر حداکثری مهمانان کمک خواهد کرد .
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
موقعیت مکانی نزدیک مترو با قابلیت دسترسی به اداراتدارای سرویس صبحانه مجانی نسبتا مناسب ساختمان هتل قدیمی شده و وسایل اتاقها هم تا حدودی قدیمی اند ولی کیفیت مناسبی دارند.
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز مهم شهر و دسترسی آسان و برخورد خوب از ویژگیهای هتل بود نوسازی اتاقها هم زیاد به چشم می امد
نقاط ضعف:
کاش ساعت صبحانه زودتر بود تا افرادی که کار اداری دارند بتوانند از صبحانه استفاده کنند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اطلس تهران

مهمانان هتل اطلس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اطلس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اطلس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اطلس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اطلس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.