هتل آتانا تهران

آدرس هتل: تهران - خیابان طالقانی - نرسیده به میدان فلسطین - جنب کلانتری - پلاک 401
-
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل آتانا تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آتانا تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته 8 ساعته - اقامت ساعتی، بدون صبحانه
هتل یار
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
8 بهمن
جمعه
695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
695,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
یک تخته (اقامت 8 ساعته)
اسنپ تریپ
695,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
8 بهمن
جمعه
695,000
تومان
9 بهمن
شنبه
695,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
یک تخته (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
992,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
992,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
992,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
992,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
992,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
992,000
تومان
8 بهمن
جمعه
992,000
تومان
9 بهمن
شنبه
992,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
992,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
992,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
992,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
992,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
995,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
995,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
یک تخته
هتل یار
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
995,000
تومان
8 بهمن
جمعه
995,000
تومان
9 بهمن
شنبه
995,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
995,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
995,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
995,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
995,000
تومان
دوتخته برای یک نفر (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
1,042,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,042,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,042,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,042,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,042,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,042,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,042,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,042,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,042,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,042,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,042,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,042,000
تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,045,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,045,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,045,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,045,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,045,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,045,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,045,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,045,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,045,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,045,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,045,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
هتل یار
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,045,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,045,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,045,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,045,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,045,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,045,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,045,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,045,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,045,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,045,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,045,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,045,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,045,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,045,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,045,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,045,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,045,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,045,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,045,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,045,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,045,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,045,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,045,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته توئین 8 ساعته - اقامت ساعتی، بدون صبحانه
هتل یار
745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
8 بهمن
جمعه
745,000
تومان
9 بهمن
شنبه
745,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
اقامت کوتاه مدت 8 ساعته برای دو نفر (اتاق تویین)
جاباما
745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
8 بهمن
جمعه
745,000
تومان
9 بهمن
شنبه
745,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
دو تخته تویین (اقامت 8 ساعته)
اسنپ تریپ
745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
8 بهمن
جمعه
745,000
تومان
9 بهمن
شنبه
745,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
دوتخته دبل (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
1,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,141,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,141,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,141,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,141,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,141,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,141,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,141,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,141,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,141,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,141,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,141,000
تومان
دوتخته توئین (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
1,141,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,141,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,141,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,141,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,141,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,141,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,141,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,141,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,141,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,141,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,141,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,141,000
تومان
اتاق دو تخته توئین CF (طبقات 1 تا 3)
اقامت 24
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,145,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,145,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
اتاق دو تخته دبل cf
جاباما
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,145,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,145,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
دو تخته دابل CF
اسنپ تریپ
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,145,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,145,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
اتاق دو تخته تویین cf
جاباما
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,145,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,145,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
دو تخته تویین CF
اسنپ تریپ
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,145,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,145,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
دوتخته - توئین CF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,145,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,145,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
دوتخته - دبلCF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
1,145,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,145,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,145,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,145,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,145,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,145,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,145,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,145,000
تومان
دوتخته توئین (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
1,241,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,241,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,241,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,241,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,241,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,241,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,241,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,241,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,241,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,241,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,241,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,241,000
تومان
دوتخته دبل (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
1,241,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,241,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,241,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,241,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,241,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,241,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,241,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,241,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,241,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,241,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,241,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,241,000
تومان
دو تخته دابل EF
اسنپ تریپ
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,245,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,245,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
اتاق دو تخته دبل EF (طبقات 3 تا 6)
اقامت 24
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,245,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,245,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
دوتخته - دبلEF(طبقات 3 تا 6)
هتل یار
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,245,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,245,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
اتاق دو تخته توئین EF (طبقات 3 تا 6)
اقامت 24
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,245,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,245,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
دوتخته - توئین EF(طبقات 3 تا 6)
هتل یار
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,245,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,245,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ef
جاباما
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,245,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,245,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
دو تخته تویین EF
اسنپ تریپ
1,245,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,245,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,245,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,245,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,245,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,245,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,245,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,245,000
تومان
دوتخته کینگ
علاءالدین
1,828,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,828,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,828,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,828,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,828,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,828,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,828,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,828,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,828,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,828,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,828,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,828,000
تومان
دوتخته - دبل کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
1,834,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,834,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,834,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,834,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,834,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,834,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,834,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,834,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,834,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,834,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,834,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,834,000
تومان
اتاق دبل کینگ گاردن بالکنی
جاباما
1,835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,835,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,835,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,835,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,835,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,835,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,835,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,835,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,835,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,835,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,835,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,835,000
تومان
اتاق دو تخته دبل کینگ
اقامت 24
1,835,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,835,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,835,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,835,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,835,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,835,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,835,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,835,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,835,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,835,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,835,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,835,000
تومان
دو تخته دابل کینگ گاردن بالکنی
اسنپ تریپ
2,038,300 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
2,038,300
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,038,300
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,038,300
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,038,300
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,038,300
تومان
8 بهمن
جمعه
2,038,300
تومان
9 بهمن
شنبه
2,038,300
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,038,300
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,038,300
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,038,300
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,038,300
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
2,146,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
2,146,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
2,146,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
2,146,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
2,146,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
2,146,000
تومان
8 بهمن
جمعه
2,146,000
تومان
9 بهمن
شنبه
2,146,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
2,146,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
2,146,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
2,146,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
2,146,000
تومان
سوئیت - کینگ گاردن بالکنی