هتل آتانا تهران

آدرس هتل: تهران - خیابان طالقانی - نرسیده به میدان فلسطین - جنب کلانتری - پلاک 401
-
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل آتانا تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آتانا تهران

هتل آتانا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
706,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
706,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
706,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
706,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,357,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,357,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,357,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,357,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,357,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,357,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,357,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,357,000
تومان
هتل یار
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
710,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
710,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
710,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
710,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
710,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
710,000
تومان
4 تیر
جمعه
710,000
تومان
5 تیر
شنبه
710,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
710,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
710,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
710,000
تومان
اقامت 24
729,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
729,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
729,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
729,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,330,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,330,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,330,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,330,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,330,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,330,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,330,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,330,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
890,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
890,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
890,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
890,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
890,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
890,000
تومان
4 تیر
جمعه
890,000
تومان
5 تیر
شنبه
890,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
890,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
890,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
890,000
تومان
علاءالدین
894,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
894,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
894,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
894,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,718,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,718,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,718,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,718,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,718,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,718,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,718,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,718,000
تومان
اقامت 24
914,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
914,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
914,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
914,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,684,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,684,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,684,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,684,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,684,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,684,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,684,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,684,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
890,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
890,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
890,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
890,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
890,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
890,000
تومان
4 تیر
جمعه
890,000
تومان
5 تیر
شنبه
890,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
890,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
890,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
890,000
تومان
علاءالدین
894,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
894,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
894,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
894,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,718,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,718,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,718,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,718,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,718,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,718,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,718,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,718,000
تومان
اقامت 24
914,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
914,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
914,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
914,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,684,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,684,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,684,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,684,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,684,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,684,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,684,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,684,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل کینگ
اتاق دو تخته دبل کینگ
اقامت 24
1,550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,550,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,550,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
2,038,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
2,038,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
2,038,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,038,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,038,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,038,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,038,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,038,000
تومان
هتل یار
1,550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,550,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,550,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,550,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,550,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,550,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,550,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,550,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,550,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,550,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,550,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,550,000
تومان
علاءالدین
1,560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,560,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,560,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,560,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
2,080,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
2,080,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
2,080,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,080,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,080,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,080,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,080,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,080,000
تومان
هتل آتانا-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,815,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,815,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,815,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,815,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
2,393,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
2,393,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
2,393,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,393,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,393,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,393,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,393,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,393,000
تومان
هتل یار
1,815,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,815,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,815,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,815,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,815,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,815,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,815,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,815,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,815,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,815,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,815,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,815,000
تومان
علاءالدین
1,831,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 خرداد
شنبه
1,831,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,831,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,831,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
2,441,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
2,441,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
2,441,000
تومان
4 تیر
جمعه
2,441,000
تومان
5 تیر
شنبه
2,441,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
2,441,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
2,441,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
2,441,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آتانا تهران

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
زمین ورزشی
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
پارک کودک
رستوران بام
کافی نت
خدمات باربري
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
جكوزی
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
فتوکپی
صندوق امانات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
ماهواره
اتاق چمدان
کپسول آتش نشانی
مرکز خرید
فروشگاه
آرایشگاه
سونا و جکوزی
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آتانا تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آتانا تهران

(20 نظر)
به طور کلی خوب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بسیار بزرگ ویو عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
کولر خاموش بود و بسیار گرم بود هتل
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی اتاق، امکانات مناسب، برخورد مناسب موقع پذیرش، تسریع در انجام درخواست ها، صبحانه متنوع و باکیفیت، موقعیت مکانی به نسبت مناسب.
نقاط ضعف:
نظافت و تمیزی اتاق، امکانات مناسب، برخورد مناسب موقع پذیرش، تسریع در انجام درخواست ها، صبحانه متنوع و باکیفیت، موقعیت مکانی به نسبت مناسب.
در کل هتل مناسبی هستش از نظر کیفیت اتاق ها و نظافت و امکانات. فقط قیمت غذای رستورانش به نسبت بالا بود. خدمتکار هتل هم موقع تحویل اتاق به من در ابتدای ورود به اتاق، توضیحات نداد آنچنان (معمولاً موقع تحویل اتاق بایستی امکانات اتاق و محل قرارگیری اون‌ها رو توضیح داد به مهمان هتل) ولی در مقایسه با خیلی از این هتل‌های به ظاهر پنج ستاره، خيلی بهتر بود.
نقاط قوت:
مدیریت خوب احترام دسترسی مناسب رستوران و غذاهای عالی پرسنل محترم کاربلد و اموزش دیده
نقاط ضعف:
مدیریت خوب احترام دسترسی مناسب رستوران و غذاهای عالی پرسنل محترم کاربلد و اموزش دیده
همه چیز عالی و کاملاً مشخصه که مدیریت و نظارت وجود داره. ادب و احترام رو اینجا میشه تو کادر این هتل پیدا کرد. پرسنل محترم، خوش اخلاق، کاربلد و آموزش دیده. اتاق های تمیز و شیک. تهویه عالی. دسترسی به اماکن اصلی شهر رستوران و غذاهای تازه و ...... عالی عالی من یکسال هست میام اینجا و خلاصه کلامم این باشه که وقتی یکبار اقامت رو در این هتل تجربه کردید جای دومی برای رفتن نمیمونه
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس خوب بود ، پرسنل هتل همکاری میکردند ، صبحانه بسیار مناسب بود ، ازدحامی در رستوران نبود .
نقاط ضعف:
یکی دو تار مو بر روی ملحفه تخت دیده میشد ، چک اوت مقداری زمان بر بود ، فضای اتاق کمی کوچک است ، صابون یا مایع صابون در سرویس بهداشتی اتاق نبود .
نقاط قوت:
هتل نوساز و بسیار تمیز و مرتب رفتار پرسنل بسیاز حرفه ای بنظر من در حد ۵ستاره های خوب ایران هست.
نقاط ضعف:
هتل نوساز و بسیار تمیز و مرتب رفتار پرسنل بسیاز حرفه ای بنظر من در حد ۵ستاره های خوب ایران هست.
هتل تمیز و خوبی بود
عالی
تجربه‌ای عالی که من را تشویق کرد برای سایر سفرهایم هم نیز از این هتل استفاده کنم. از برخورد مودبانه و گرم میز پذیرش گرفته تا اتاق‌های تمیز و نوساز و غذایی دلپذیر، مطابق همان‌چه وعده داده شده بود. مهم‌تر از همهٔ این‌ها قبول کردن همهٔ درخواست‌هایی که داشتم به صورت سریع و مناسب. ممنونم از مدیریت و کارکنان این هتل.
زیبایی باشکوه ‌؛ مدرن؛ فضای آرامبخش؛ پرسنل متین و خوش برخورد؛ بنای نوساز و بسیار شیک و تمیز: دکور و چیدمان در حد هتل‌های پنج ستاره اروپا؛ قیمت مناسب؛ هتل آتنا به معنای واقعی کلمه اونقدر خوب هست که انتخاب همیشگیت میشه برای اقامت‌
برای دومین بار در این هتل اقامت داشتم. ایندفعه سوئیت رزرو نمودم. که سوئیتها بسیار بزرگ و جادار و شیک و مرتب و لاکچری میباشند.از همه مهمتر با توجه به شیوع کرونا ضوابط بهداشتی به نحو احسن اجرا میگردد.در یک کلام همه چیز عالی
هتل ٤ ستاره آتانا هتلي بسيار شيك ، تميز و مرتب ميباشد.برخورد كليه پرسنل (پذيرش و ساير كاركنان) بسيار حرفه اي و محترمانه ميباشد. هتلي نوساز با موقعيت مكاني و دسترسي عالي به اماكن مهم تهران ميباشد. سرويس روزانه اتاق در اسرع وقت و به بهترين شكل ممكن انجام ميگيرد. صبحانه متنوع - تجهيزات اتاق ها و سرويس هاي بهداشتي لوكس و مدرن ميباشد. در يك كلام : عالي از هر نظر نكته منفي : ندارد
بسیار هتل تمیز و مرتبی بود کارکنان بسیار خوشرو و خوش برخورد بودند حتما دفعه بعد هم به این هتل مراجعه میکنم
هتل خیلی تمیز و راحتیه با امکانات مدرن و دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی. صرف نظر از پولی که میدین خدمات خوبی دریافت می کنین
یه هتل با طراحی عالی که نزدیک مرکز تجاری شهره دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی که بهترین هتله برای اقامت کاری و تفریحی
اقامت تو این هتل فوق العاده بود همه چی مطابق بهترین استانداردها. امکانات عالی غذا نوشیدنی و اتاقها بیشتر از چهار ستاره و نزدیک به قلب شهر
هتل خوب ساحتمان نو و دسترسی راحت به مرکز شهر
موقعیت مکانی عالی و هتای خوب و‌ مرتب
خیلی بد
بهترین هتله
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آتانا تهران

مهمانان هتل آتانا تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آتانا تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آتانا تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آتانا تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آتانا تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.