هتل آتانا تهران

آدرس هتل: تهران - خیابان طالقانی - نرسیده به میدان فلسطین - جنب کلانتری - پلاک 401
-
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران

معرفی هتل آتانا تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آتانا تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته 8 ساعته - اقامت ساعتی، بدون صبحانه
هتل یار
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
895,000
تومان
11 تیر
شنبه
895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
895,000
تومان
17 تیر
جمعه
895,000
تومان
18 تیر
شنبه
895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
895,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
1,590,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,590,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,590,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,590,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,590,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,590,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,590,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,590,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,590,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,590,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,590,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,590,000
تومان
یک تخته
هتل یار
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,595,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,595,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,595,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,595,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,595,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,595,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,595,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,595,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,595,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,595,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,595,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,595,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,595,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,595,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,595,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,595,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,595,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,595,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,595,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,595,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,595,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,595,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,595,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,595,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,595,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,595,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,595,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,595,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,595,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,595,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,595,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,595,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,595,000
تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
1,789,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,789,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,789,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,789,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,789,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,789,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,789,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,789,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,789,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,789,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,789,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,789,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,795,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,795,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,795,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,795,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,795,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,795,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,795,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,795,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,795,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,795,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,795,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
هتل یار
1,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,795,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,795,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,795,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,795,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,795,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,795,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,795,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,795,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,795,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,795,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,795,000
تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,895,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
یک تخته (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 تیر
شنبه
895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
895,000
تومان
17 تیر
جمعه
895,000
تومان
18 تیر
شنبه
895,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
895,000
تومان
دوتخته توئین 7 ساعته - اقامت ساعتی، بدون صبحانه
هتل یار
895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
895,000
تومان
11 تیر
شنبه
895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
895,000
تومان
17 تیر
جمعه
895,000
تومان
18 تیر
شنبه
895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
895,000
تومان
دوتخته توئین (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
1,889,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,889,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,889,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,889,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,889,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,889,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,889,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,889,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,889,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,889,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,889,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,889,000
تومان
دوتخته دبل (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
1,889,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,889,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,889,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,889,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,889,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,889,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,889,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,889,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,889,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,889,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,889,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,889,000
تومان
دوتخته - توئین CF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,895,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
اتاق دو تخته توئین CF (طبقات 1 تا 3)
اقامت 24
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,895,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
دو تخته دابل CF
اسنپ تریپ
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,895,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
دو تخته تویین CF
اسنپ تریپ
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,895,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
دوتخته - دبلCF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
1,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,895,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,895,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,895,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,895,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,895,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,895,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,895,000
تومان
دوتخته توئین (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
1,988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,988,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,988,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,988,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,988,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,988,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,988,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,988,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,988,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,988,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,988,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,988,000
تومان
دوتخته دبل (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
1,988,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,988,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,988,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,988,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,988,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,988,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,988,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,988,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,988,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,988,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,988,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,988,000
تومان
دوتخته - توئین EF(طبقات 3 تا 6)
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,995,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,995,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,995,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
اتاق دو تخته توئین EF (طبقات 3 تا 6)
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,995,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,995,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,995,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
دو تخته تویین EF
اسنپ تریپ
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,995,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,995,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,995,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
اتاق دو تخته دبل EF (طبقات 3 تا 6)
اقامت 24
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,995,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,995,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,995,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
دو تخته دابل EF
اسنپ تریپ
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,995,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,995,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,995,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
دوتخته - دبلEF(طبقات 3 تا 6)
هتل یار
1,995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
11 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,995,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,995,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,995,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,995,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,995,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,995,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,995,000
تومان
اتاق دو تخته دبل کینگ
اقامت 24
2,540,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,540,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,540,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,540,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,540,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,540,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,540,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,540,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,540,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,540,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,540,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,540,000
تومان
دوتخته کینگ
علاءالدین
2,641,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,641,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,641,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,641,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,641,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,641,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,641,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,641,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,641,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,641,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,641,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,641,000
تومان
دوتخته - دبل کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,650,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,650,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,650,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,650,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,650,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,650,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,650,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,650,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,650,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,650,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,650,000
تومان
دو تخته دابل کینگ گاردن بالکنی
اسنپ تریپ
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
2,650,000
تومان
11 تیر
شنبه
2,650,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
2,650,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
2,650,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
2,650,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
2,650,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
2,650,000
تومان
17 تیر
جمعه
2,650,000
تومان
18 تیر
شنبه
2,650,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
2,650,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
2,650,000
تومان
سوئیت یکخوابه دبل کینگ
اقامت 24
3,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
3,050,000
تومان
11 تیر
شنبه
3,050,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
3,050,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
3,050,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
3,050,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
3,050,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,050,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,050,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,050,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,050,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
3,050,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
3,099,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
3,099,000
تومان
11 تیر
شنبه
3,099,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
3,099,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
3,099,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
3,099,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
3,099,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,099,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,099,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,099,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,099,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
3,099,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته کینگ گاردن بالکنی
اسنپ تریپ
3,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
3,110,000
تومان
11 تیر
شنبه
3,110,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
3,110,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
3,110,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
3,110,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
3,110,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,110,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,110,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,110,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,110,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
3,110,000
تومان
سوئیت - کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
3,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 تیر
جمعه
3,110,000
تومان
11 تیر
شنبه
3,110,000
تومان
12 تیر
یکشنبه
3,110,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
3,110,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
3,110,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
3,110,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
3,110,000
تومان
17 تیر
جمعه
3,110,000
تومان
18 تیر
شنبه
3,110,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
3,110,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
3,110,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آتانا تهران

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آتانا تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آتانا تهران

(42 نظر)
خوب بود برخورد پرسنل رزواسیون باید بهتر باشه واهمیت دادن به مهمان درسژح بالاتری باشه
نقاط قوت:
عالی بود با اینکه ۴ ستاره هست امکانات هتل ۵ ستاره رو داره کاملا مدرن با پارکینگ خوب و کارکنان بسیار خوشرو و مودب و طراحی داخلی عالی
نقاط ضعف:
عالی بود با اینکه ۴ ستاره هست امکانات هتل ۵ ستاره رو داره کاملا مدرن با پارکینگ خوب و کارکنان بسیار خوشرو و مودب و طراحی داخلی عالی
اگر دوباره قصد اقامت در هتل در تهران را داشته باشم حتما این هتل رو انتخاب میکنم
نقاط قوت:
تقریبا همه چیزش خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چیز بسیار عالی و دلنشین بود ممنون از پرسنل و مدیریت هتل اتانا عزیزم
نقاط ضعف:
همه چیز بسیار عالی و دلنشین بود ممنون از پرسنل و مدیریت هتل اتانا عزیزم
نقاط قوت:
برخوردخوب کارکنان تمیزی زیبای هتل
نقاط ضعف:
برخوردخوب کارکنان تمیزی زیبای هتل
تجربه نسبتا خوبی بود
نقاط قوت:
سرویس بهداشتی مدرن و عالی بابرند creavit که از لحاظ نظافت توبین هتلهای تهران حتی پنج ستاره تک و بی نظیر می باشد
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی مدرن و عالی بابرند creavit که از لحاظ نظافت توبین هتلهای تهران حتی پنج ستاره تک و بی نظیر می باشد
👎
نقاط قوت:
هتل خوبی بود، احتمالا بازهم اقامت داشته باشم.
نقاط ضعف:
روز آخر اتاقم آب گرم نداشت. جکوزی استخر قابل استفاده نبود.
نقاط قوت:
نو و تمیز بودن وسایل اتاق برخورد مناسب و حرفه ای خدمه هتل
نقاط ضعف:
خنک کننده اتاق را فعال نکرده بودند تحویل اتاق با تاخیر یکساعت صبحانه در حد هتلهای ۳ستاره بود نه ۴ستاره
نقاط قوت:
مکان دسترسی
نقاط ضعف:
پرسنل پذیرش بسیار ضعیف و برخورد نامناسب در زمان ورود سرویس دهی نامناسب به اتاق خراب بودن امکانات سرمایشی و گرمایشی برخی از اتاق ها عایق نبودن اتاق ها نور کم اتاق ها
نقاط قوت:
تازه ساز بودن هتل صبحانه متنوع تمیزی اتاق دسترسی خوب
نقاط ضعف:
نور پردازی ضعیف اتاق چراغ های در اطراف تخت ... بود سقف چراغ نداشت و شب در صورت اقامت در اتاق و استفاده از وسیله ای مثل لپ تاپ واقعا ازردهنده بود. عدم مشاهده دربان چن بار دنبال ادم راه افتادن پرسیدن تو هتل اقامت دارید؟ چه اتاقی؟ در صورتی همون فرد چن ساعت قبلش اتاقو تحویل داده بود و ما رو دیده بود. قیمت غذا هم کمی زیاد بود لک دار بودن رو بالشی و موکت کف اتاق
نقاط قوت:
بهداشت و تمیزی برخورد مناسب
نقاط ضعف:
تخت اضافه بصورت مبل تاشو هست اتاق ها عایق صوتی نیستند
با تشکر از تمام کارکنان هتل به خصوص پرسنل واحدپذیرش
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل و عطر خوشی که در لابی و اتاق‌ حس می‌شد. و درکل به‌دلیل نوساز بودن هتل همه‌چیز تمیز و زیبا به‌نظر می‌رسید.
نقاط ضعف:
یکی دو مورد کوچیک که متوجه نظافت اتاق و خانه‌داری میشد. و اینکه اتاق اصلا عایق نبود و صدای حرف زدن از اتاق‌های مجاور کاملا واضح شنیده می‌شد.
تشکر از همه کارکنان هتل
عالی
همه چیز عالی و بدون نقص
ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان هتل همه چیز عالی بود فقط کمبود دستگاه قهوه ساز در سالن صبحانه خوری انشالله حل شود
تو صفحه اصلی نوشتن قیمت واسه یک شب ۶۴۵ تومن ولی واقعیت اینه که ۶۴۵ تومن واسه ۸ ساعته و وقتی میری هتل میگن ۳۰۰ تومن دیگه بدی وگرنه اتاق بهت نمیدن !!!!
طبق معمول همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
با توجه به تجربیات ما در هتل های خارج از کشور، این هتل توقعات من و همسرم رو در مقایسه با یک هتل خارجی ۵ ستاره برآورده کرد. با جزئیات براتون می نویسم: لوکیشن مناسب و قابلیت دسترسی به میادین مرکز شهر در تهران فضای هتل دنج و در عین حال شیک و مدرن ریسپشن بسیار خوش برخورد رسیدگی مناسب به میهمانان در لابی استقبال و تحویل بار در بدو ورود و همراهی راهنما تا درب اتاق در ورود اولیه متریال مدرن در اتاق ویو اتاق های طبقات بالاتر بهتره ولی اتاق ما هم اوکی بود و راضی بودیم امکانات مناسب نوردهی و تهویه در اتاق (اتاق ما دابل بود) مینی بار شامل چای ساز، چای و قند و آب معدنی (آب معدنی هرروز با روم سرویس شارژ میشه) یخچال هم شامل آب معدنی بیشتر و یه سری خوراکیه که البته هزینه داره امکانات متفرقه شامل گاو صندوق، چوب لباسی، اسلیپر، نخ سوزن، واکس و پاشنه کش موجود در اتاق سرویس بهداشتی به نسبت تمیز بود (کفش مو ریخته بود که البته اطلاع دادیم و تمیز کردند) مسواک، خمیردندون، شامپوی سر و بدن، و شاور کپ موجود. سشوار هم موجود. تی وی اتاق شامل یه سری فیلم و موزیک و... بود. نظافت هرروز ساعت ۱ بود که میشد اطلاع داد نیان. خدمه به خوبی آموزش دیده بودند و خوش برخورد بودند. غذای هتل بسیار خوشمزه و البته کمی گرون بود. صبحانه فوق العاده بود. تنوع بسیار بالا بود و با کیفیت بودند. شِف همونجا حاضر بود و پنکیک و املت سرو می کرد. فضای رستوران نگین و کافه سودا بسیار جالب طراحی شده و زیبای بصری جذابی داره. استخر و جکوزی حتی در زمان کرونا باز بودند و قابل استفاده ما مجبور بودیم دیرتر چک آوت کنیم و با برخورد مناسب بهمون یک ساعت بیشتر اجازه دادند و هزینه اضافه دریافت نکردند.
نقاط ضعف:
این موارد ایراد نیستند فقط ما باهاش رو به رو شدیم و سریعا حل شد: پنجره اتاق خراب بود که اومدند درستش کردند. مو کف سرویس بهداشتی بود که تمیزش کردند.
همه چیز خوب و عالی ،فقط هنگام تحویل اتاق شخصی که میخواست ما رو همراهی کنه باصدای رسا جلو میهمانان در لابی به ما تذکر داد که به لوازم خسارت نزنیم و...
فقط میتونم بگم عالی عالی عالی به خصوص رفتار و ادب کارکنان انشالله که تداوم داشته باشه
همه چیز عالی و بدون ایراد بود به خصوص رفتار کارکنان که نشان از آموزش صحیح و توجه به میزبانی عالی است
خیلی خوب بود ،تمیز و برخوردشون بسیار خوب بود
دلخل پک حوله یکی گذاشته بودن و هنگاهم خروج ما رو مجبور کردن ساکمون رو باز کنیم
به نظر من همه چیز فوق العاده عالی بود ممنون از هدیریت و کارکنان هتل
همه چی عالی
همه چیز عالی بود انشاله که تداوم داشته باشد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بسیار بزرگ ویو عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
کولر خاموش بود و بسیار گرم بود هتل
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس خوب بود ، پرسنل هتل همکاری میکردند ، صبحانه بسیار مناسب بود ، ازدحامی در رستوران نبود .
نقاط ضعف:
یکی دو تار مو بر روی ملحفه تخت دیده میشد ، چک اوت مقداری زمان بر بود ، فضای اتاق کمی کوچک است ، صابون یا مایع صابون در سرویس بهداشتی اتاق نبود .