هتل آتانا تهران

آدرس هتل: تهران - خیابان طالقانی - نرسیده به میدان فلسطین - جنب کلانتری - پلاک 401
-
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل آتانا تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آتانا تهران

هتل آتانا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
743,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
743,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
743,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
743,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
743,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
743,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
743,000
تومان
9 مهر
جمعه
743,000
تومان
10 مهر
شنبه
743,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
743,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
743,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
743,000
تومان
هتل آتانا-دوتخته - دبل رو به بلوار CF(طبقات 1 تا 3)
دوتخته - دبل رو به بلوار CF(طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
793,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
793,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
793,000
تومان
9 مهر
جمعه
793,000
تومان
10 مهر
شنبه
793,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
علاءالدین
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
793,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
793,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
793,000
تومان
9 مهر
جمعه
793,000
تومان
10 مهر
شنبه
793,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل کینگ
اتاق دو تخته دبل کینگ
علاءالدین
1,524,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
1,524,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,524,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,524,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,524,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,524,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,524,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,524,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,524,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,524,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,524,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,524,000
تومان
هتل یار
1,834,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
1,834,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,834,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,834,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,834,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,834,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,834,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,834,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,834,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,834,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,834,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,834,000
تومان
هتل آتانا-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
علاءالدین
2,146,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
2,146,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,146,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,146,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,146,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,146,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,146,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,146,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,146,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,146,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,146,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
2,146,000
تومان
هتل آتانا-دوتخته - توئین رو به بلوارEF(طبقات 3 تا 6)
دوتخته - توئین رو به بلوارEF(طبقات 3 تا 6)
علاءالدین
842,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
842,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
842,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
842,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
842,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
842,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
842,000
تومان
9 مهر
جمعه
842,000
تومان
10 مهر
شنبه
842,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
842,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
842,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
842,000
تومان
اقامت 24
845,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
845,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
845,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
845,000
تومان
9 مهر
جمعه
845,000
تومان
10 مهر
شنبه
845,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
هتل آتانا-دوتخته - دبل رو به بلوارEF(طبقات 3 تا 6)
دوتخته - دبل رو به بلوارEF(طبقات 3 تا 6)
علاءالدین
842,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
842,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
842,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
842,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
842,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
842,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
842,000
تومان
9 مهر
جمعه
842,000
تومان
10 مهر
شنبه
842,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
842,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
842,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
842,000
تومان
اقامت 24
845,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
845,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
845,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
845,000
تومان
9 مهر
جمعه
845,000
تومان
10 مهر
شنبه
845,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
هتل آتانا-دوتخته - دبل ویژه تراس دار
دوتخته - دبل ویژه تراس دار
اقامت 24
1,630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
1,630,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,630,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,630,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,630,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,630,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,630,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,630,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,630,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,630,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,630,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,630,000
تومان
هتل آتانا-دوتخته - دبلCF(طبقات 1 تا 3)
دوتخته - دبلCF(طبقات 1 تا 3)
اقامت 24
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
795,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
795,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
795,000
تومان
9 مهر
جمعه
795,000
تومان
10 مهر
شنبه
795,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
هتل یار
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
795,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
795,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
795,000
تومان
9 مهر
جمعه
795,000
تومان
10 مهر
شنبه
795,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
هتل آتانا-دوتخته - توئین رو به بلوار CF(طبقات 1 تا 3)
دوتخته - توئین رو به بلوار CF(طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
793,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
793,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
793,000
تومان
9 مهر
جمعه
793,000
تومان
10 مهر
شنبه
793,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
793,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
793,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
793,000
تومان
اقامت 24
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
795,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
795,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
795,000
تومان
9 مهر
جمعه
795,000
تومان
10 مهر
شنبه
795,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
هتل آتانا-یک تخته (اقامت 8 ساعته)
یک تخته (اقامت 8 ساعته)
هتل یار
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
495,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
495,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
495,000
تومان
9 مهر
جمعه
495,000
تومان
10 مهر
شنبه
495,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
495,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
495,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
495,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل EF (طبقات 3 تا 6)
اتاق دو تخته دبل EF (طبقات 3 تا 6)
هتل یار
845,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
845,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
845,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
845,000
تومان
9 مهر
جمعه
845,000
تومان
10 مهر
شنبه
845,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
اقامت 24
845,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
845,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
845,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
845,000
تومان
9 مهر
جمعه
845,000
تومان
10 مهر
شنبه
845,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
845,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
845,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
845,000
تومان
هتل آتانا-سوئیت دو نفره VIP تراس دار
سوئیت دو نفره VIP تراس دار
اقامت 24
2,153,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
2,153,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,153,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,153,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,153,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,153,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,153,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,153,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,153,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,153,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,153,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
2,153,000
تومان
هتل آتانا-دو تخته تویین (اقامت 8 ساعته)
دو تخته تویین (اقامت 8 ساعته)
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
545,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
545,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
545,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
545,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
545,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
545,000
تومان
9 مهر
جمعه
545,000
تومان
10 مهر
شنبه
545,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
545,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
545,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
545,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل CF (طبقات 1 تا 3)
اتاق دو تخته دبل CF (طبقات 1 تا 3)
اقامت 24
795,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
795,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
795,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
795,000
تومان
9 مهر
جمعه
795,000
تومان
10 مهر
شنبه
795,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
795,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
795,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
795,000
تومان
هتل آتانا-یک تخته EF رو به بلوار
یک تخته EF رو به بلوار
اقامت 24
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
745,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
9 مهر
جمعه
745,000
تومان
10 مهر
شنبه
745,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
هتل یار
745,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
745,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
745,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
745,000
تومان
9 مهر
جمعه
745,000
تومان
10 مهر
شنبه
745,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
745,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
745,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
745,000
تومان
هتل آتانا-یک تخته CF رو به بلوار
یک تخته CF رو به بلوار
اقامت 24
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
9 مهر
جمعه
695,000
تومان
10 مهر
شنبه
695,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
هتل یار
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
695,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
695,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
695,000
تومان
9 مهر
جمعه
695,000
تومان
10 مهر
شنبه
695,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
695,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
695,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
695,000
تومان
هتل آتانا-سوئیت یک خوابه دو تخته کینگ گاردن بالکنی
سوئیت یک خوابه دو تخته کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
2,153,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 مهر
شنبه
2,153,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
2,153,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
2,153,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
2,153,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
2,153,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
2,153,000
تومان
9 مهر
جمعه
2,153,000
تومان
10 مهر
شنبه
2,153,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
2,153,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
2,153,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
2,153,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آتانا تهران

اعلام حریق
ترانسفر رفت با هزینه
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
زمین ورزشی
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
پارک کودک
رستوران بام
کافی نت
خدمات باربري
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
جكوزی
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
فتوکپی
صندوق امانات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
یخچال
ماساژ
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
ماهواره
اتاق چمدان
کپسول آتش نشانی
مرکز خرید
فروشگاه
آرایشگاه
سونا و جکوزی
سالن ورزش
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
خدمات تور
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آتانا تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آتانا تهران

(20 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز در بهترین حالت ممکن بود.
نقاط ضعف:
همه چیز در بهترین حالت ممکن بود.
بجز موردی که گفتم از همه نظر این هتل عالیه، پرسنل خوش برخورد و اتاق با امکانات کافی و تخت های بسیار راحت.
نقاط قوت:
همه چی عالی و بی نقص بود فقط تنوع صبحانه در مدت زمان طولانی کم بود. ینی در طی 6 روز اقامتی که داشتم منو صبحانه تغییر آنچنانی نداشت . خصوصا در صبحانه گرم وگرنه این هتل از همه نظر عالی هستش
نقاط ضعف:
همه چی عالی و بی نقص بود فقط تنوع صبحانه در مدت زمان طولانی کم بود. ینی در طی 6 روز اقامتی که داشتم منو صبحانه تغییر آنچنانی نداشت . خصوصا در صبحانه گرم وگرنه این هتل از همه نظر عالی هستش
نقاط قوت:
تمیز و جدید بودن
نقاط ضعف:
تمیز و جدید بودن
نقاط قوت:
پارکینگ برای اتومبیل مسافران، منطقه آروم، دید خوب اتاق ها به شهر
نقاط ضعف:
پارکینگ برای اتومبیل مسافران، منطقه آروم، دید خوب اتاق ها به شهر
از این که این هتل رو براساس تجربه و نظرات قبلی انتخاب کردم خوشحالم . هتل تمیز و خوب بود و اینکه پارکینگ داشت یک مزیت خوب برای هتل به حساب میومد. در کل از رفتار پرسنل راضی بودم بجز یک مورد که موقع تسویه حساب رخ داد، در هنگام ورود به هتل پذیرش به ما اعلام کرد که کافه و رستوران از تخفیف برخوردار می باشد اما در هنگامی که برای صرف غذا به رستوران رفتیم صندوق دار گفت هنگام تسویه حساب اخر تخفیف رو حساب می کنند ولی در هنگام تسویه گفتند" باید رستوران حساب می کرد و ما الان نمی تونیم کاری بکنیم و انشالله دفعه بعد که آمدید جبران می کنیم " باید بگم که این ضعف رفتاری باعث می شود این هتل در درجه هتل های لوکس قرار نگیرد! بحث اینجا اون چند درصد تخفیف نیست، ایجاد خاطره خوب در ذهن مسافر می باشد که نیازمند داشتن مهارت هتل داری و مشتری مداری هست که در خصوص مدیریت این هتل باوجود کیفیت مناسب باقی چیزها یافت نمی شود.
نقاط قوت:
خیلی تمیز و عالی بود
نقاط ضعف:
خیلی تمیز و عالی بود
نقاط قوت:
از همه لحاظ عالی بود
نقاط ضعف:
از همه لحاظ عالی بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی بسیار بزرگ ویو عالی قیمت مناسب
نقاط ضعف:
کولر خاموش بود و بسیار گرم بود هتل
نقاط قوت:
تمیزی اتاق و سرویس خوب بود ، پرسنل هتل همکاری میکردند ، صبحانه بسیار مناسب بود ، ازدحامی در رستوران نبود .
نقاط ضعف:
یکی دو تار مو بر روی ملحفه تخت دیده میشد ، چک اوت مقداری زمان بر بود ، فضای اتاق کمی کوچک است ، صابون یا مایع صابون در سرویس بهداشتی اتاق نبود .
هتل تمیز و خوبی بود
عالی
تجربه‌ای عالی که من را تشویق کرد برای سایر سفرهایم هم نیز از این هتل استفاده کنم. از برخورد مودبانه و گرم میز پذیرش گرفته تا اتاق‌های تمیز و نوساز و غذایی دلپذیر، مطابق همان‌چه وعده داده شده بود. مهم‌تر از همهٔ این‌ها قبول کردن همهٔ درخواست‌هایی که داشتم به صورت سریع و مناسب. ممنونم از مدیریت و کارکنان این هتل.
برای دومین بار در این هتل اقامت داشتم. ایندفعه سوئیت رزرو نمودم. که سوئیتها بسیار بزرگ و جادار و شیک و مرتب و لاکچری میباشند.از همه مهمتر با توجه به شیوع کرونا ضوابط بهداشتی به نحو احسن اجرا میگردد.در یک کلام همه چیز عالی
هتل ٤ ستاره آتانا هتلي بسيار شيك ، تميز و مرتب ميباشد.برخورد كليه پرسنل (پذيرش و ساير كاركنان) بسيار حرفه اي و محترمانه ميباشد. هتلي نوساز با موقعيت مكاني و دسترسي عالي به اماكن مهم تهران ميباشد. سرويس روزانه اتاق در اسرع وقت و به بهترين شكل ممكن انجام ميگيرد. صبحانه متنوع - تجهيزات اتاق ها و سرويس هاي بهداشتي لوكس و مدرن ميباشد. در يك كلام : عالي از هر نظر نكته منفي : ندارد
هتل خیلی تمیز و راحتیه با امکانات مدرن و دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی. صرف نظر از پولی که میدین خدمات خوبی دریافت می کنین
یه هتل با طراحی عالی که نزدیک مرکز تجاری شهره دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی که بهترین هتله برای اقامت کاری و تفریحی
اقامت تو این هتل فوق العاده بود همه چی مطابق بهترین استانداردها. امکانات عالی غذا نوشیدنی و اتاقها بیشتر از چهار ستاره و نزدیک به قلب شهر
هتل خوب ساحتمان نو و دسترسی راحت به مرکز شهر
موقعیت مکانی عالی و هتای خوب و‌ مرتب
خیلی بد
بهترین هتله
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آتانا تهران

مهمانان هتل آتانا تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آتانا تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آتانا تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آتانا تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آتانا تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.