هتل آتانا تهران

آدرس هتل: تهران - خیابان طالقانی - نرسیده به میدان فلسطین - جنب کلانتری - پلاک 401
-
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل آتانا تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آتانا تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
یک تخته 7ساعته - اقامت ساعتی، بدون صبحانه
هتل یار
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
2,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,395,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,395,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,395,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
یک تخته
هتل یار
2,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,395,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,395,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,395,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
2,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,395,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,395,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,395,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,395,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,395,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,395,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,395,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,395,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,395,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,395,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,395,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
2,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
هتل یار
2,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
2,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
2,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین (اقامت 7 ساعته)
اسنپ تریپ
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
دوتخته توئین 7 ساعته - اقامت ساعتی، بدون صبحانه
هتل یار
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
دو تخته دبل 7 ساعته - اقامت ساعتی، بدون صبحانه
هتل یار
1,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,595,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,595,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,595,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,595,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,595,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,595,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,595,000 تومان
دو تخته دابل CF
اسنپ تریپ
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
دوتخته دبل (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
دو تخته تویین CF
اسنپ تریپ
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
دوتخته توئین (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
دوتخته - دبلCF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
دوتخته - توئین CF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
اتاق دو تخته توئین CF (1 تا 3)
اقامت 24
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
اتاق دو تخته دبل CF (1 تا 3)
اقامت 24
2,795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,795,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,795,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,795,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,795,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,795,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,795,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,795,000 تومان
دو تخته دابل EF
اسنپ تریپ
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
دوتخته دبل (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
دو تخته تویین EF
اسنپ تریپ
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
دوتخته توئین (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
دوتخته - توئین EF(طبقات 3 تا 6)
هتل یار
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
دوتخته - دبلEF(طبقات 3 تا 6)
هتل یار
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
اتاق دو تخته توئین EF (3 تا 6)
اقامت 24
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
اتاق دو تخته دبل EF (3 تا 6)
اقامت 24
2,895,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,895,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,895,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,895,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,895,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,895,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,895,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,895,000 تومان
دوتخته کینگ
علاءالدین
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
دو تخته دابل کینگ گاردن بالکنی
اسنپ تریپ
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
دوتخته - دبل کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
اتاق دوتخته دبل کینگ گاردن بالکنی
اقامت 24
5,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
5,000,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
5,000,000 تومان
11 فروردین
جمعه
5,000,000 تومان
12 فروردین
شنبه
5,000,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
5,000,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
5,000,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
5,000,000 تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
6,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
6,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
6,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
6,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته کینگ گاردن بالکنی
اسنپ تریپ
6,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
6,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
6,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
6,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
سوئیت - کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
6,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
6,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
6,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
6,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
سوئیت یک خواب کینگ گاردن بالکنی
اقامت 24
6,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
6,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
6,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
6,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
6,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
6,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
6,500,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
6,500,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آتانا تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آتانا تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آتانا تهران

(59 نظر)
نقاط قوت:
نظافت و خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
نظافت و خوشرویی کارکنان
هتل از تظر نظافت بسیار خوب بود . کارکنان خوشرو و مودب بودند. ما در طبقه ۶ اقامت داشتیم که متاسفانه صدای بسیار زیاد کافی شاپ روف گاردن مانع آسایش ما شد و حتی شبها صدای کشیدن صندلی ها و صدای ناهنجار موزیک بسیار اذیت کننده بود . اتاق دمای بالایی داشت و مناسب تهویه نمیشد و دمای اتاق با سیستم ، قابل تنظیم نبود . مجبور به باز کردن پنجره شدیم که ان هم کامل باز نمیشد و معضل بزرگی شد ! روم سرویس ضعیف بود و وسایل داخل اتاق شارژ نمیشد و سرویس ها به درستی نظافت نمیشد
نقاط قوت:
پاکیزگی ورفتار محترمانه کارکنان
نقاط ضعف:
پاکیزگی ورفتار محترمانه کارکنان
نقاط قوت:
من هر دو ماه برای خرید عمده میرم تهران هتل‌های زیادی رفتم هتل اناتا عالی باید برید ببینید
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و مهربان، اتاق های خوب و تمیز و ...
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار خوب و مهربان، اتاق های خوب و تمیز و ...
اقامتی کوتاه اما بسیار خوب داشتم، غذاهای هتل هم خوب بود