هتل آتانا تهران

آدرس هتل: تهران - خیابان طالقانی - نرسیده به میدان فلسطین - جنب کلانتری - پلاک 401
-
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل آتانا تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آتانا تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
هتل یار
3,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,100,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,100,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,180,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,180,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,180,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,180,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,180,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,180,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
هتل یار
3,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,600,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
4,180,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,180,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,180,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,180,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,180,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,180,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,180,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
4,180,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
31 فروردین
جمعه
4,180,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
4,180,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
4,180,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
4,180,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
4,180,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
4,180,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
4,180,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته - دبلCF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,900,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته - توئین CF(طبقات 1 تا 3)
هتل یار
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
3,900,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته - دبلEF(طبقات 4 تا 6)
هتل یار
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 فروردین
چهارشنبه
3,900,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته - توئین EF(طبقات 4 تا 6)
هتل یار
3,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
3,900,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
دوتخته دبل (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته دبل (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته توئین (طبقات 1 تا 3)
علاءالدین
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته توئین (طبقات 4 تا 6)
علاءالدین
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
اتاق دو تخته توئین CF (1 تا 3)
اقامت 24
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
اتاق دو تخته دبل CF (1 تا 3)
اقامت 24
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
اتاق دو تخته توئین EF (3 تا 6)
اقامت 24
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
اتاق دو تخته دبل EF (3 تا 6)
اقامت 24
5,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,280,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
31 فروردین
جمعه
5,280,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
5,280,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
5,280,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
5,280,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
5,280,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
5,280,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
5,280,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
5,280,000 تومان
دوتخته - دبل کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
5,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
5,500,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
5,500,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
6,820,000 تومان
31 فروردین
جمعه
6,820,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
6,820,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
6,820,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
6,820,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
6,820,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
6,820,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
6,820,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
6,820,000 تومان
دوتخته کینگ
علاءالدین
6,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
6,820,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
6,820,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
6,820,000 تومان
31 فروردین
جمعه
6,820,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
6,820,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
6,820,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
6,820,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
6,820,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
6,820,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
6,820,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
6,820,000 تومان
اتاق دوتخته دبل کینگ گاردن بالکنی
اقامت 24
6,820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
6,820,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
6,820,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
6,820,000 تومان
31 فروردین
جمعه
6,820,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
6,820,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
6,820,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
6,820,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
6,820,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
6,820,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
6,820,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
6,820,000 تومان
سوئیت - کینگ گاردن بالکنی
هتل یار
7,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
7,000,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
7,000,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
8,811,000 تومان
31 فروردین
جمعه
8,811,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
8,811,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
8,811,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
8,811,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
8,811,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
8,811,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
8,811,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
8,811,000 تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
8,811,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
8,811,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
8,811,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
8,811,000 تومان
31 فروردین
جمعه
8,811,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
8,811,000 تومان
2 اردیبهشت
یکشنبه
8,811,000 تومان
3 اردیبهشت
دوشنبه
8,811,000 تومان
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
8,811,000 تومان
5 اردیبهشت
چهارشنبه
8,811,000 تومان
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
8,811,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
8,811,000 تومان
سوئیت یک خواب کینگ گاردن بالکنی
اقامت 24
8,811,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 فروردین
سه‌شنبه
8,811,000 تومان
29 فروردین
چهارشنبه
8,811,000 تومان
30 فروردین
پنج‌شنبه
8,811,000 تومان
31 فروردین
جمعه
8,811,000 تومان
1 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
2 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
3 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
4 اردیبهشت
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
5 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل آتانا تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آتانا تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آتانا تهران

(32 نظر)
نقاط قوت:
نظم،نظافت،کیفیت صبحانه،خوشرویی کارکنان،دلبازی اتاق،🙂
نقاط ضعف:
نظم،نظافت،کیفیت صبحانه،خوشرویی کارکنان،دلبازی اتاق،🙂
درکل هم چیز عالی بود 😊
نقاط قوت:
از همه هتل های چهارستاره ای که تا الان رفتم این هتل بهتر بود ؛تمیز ، شیک، مدرن، موقعیت مکانی خوب ؛مدیریت عالی ؛کیفیت غذا و صبحانه عالی.
نقاط ضعف:
از همه هتل های چهارستاره ای که تا الان رفتم این هتل بهتر بود ؛تمیز ، شیک، مدرن، موقعیت مکانی خوب ؛مدیریت عالی ؛کیفیت غذا و صبحانه عالی.
همه چیز عالی بود موفق باشین
نقاط قوت:
از هر جهت عالی ممنون از مدیریت پرسنل هتل 🙏🤗
نقاط ضعف:
از هر جهت عالی ممنون از مدیریت پرسنل هتل 🙏🤗
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی کارمندان نظافت بسیار خوب نوساز بودن هتل صبحانه خوب اتاق ها هم عالی در یک کلام همه چیز تمام
نقاط ضعف:
برخورد بسیار عالی کارمندان نظافت بسیار خوب نوساز بودن هتل صبحانه خوب اتاق ها هم عالی در یک کلام همه چیز تمام
مهمترین مزیت هتل برخورد عالی و خوشرویی تمامی پرسنل
نقاط قوت:
امکانات بروز و تمیز برخورد بسیار خوب کارکنان پذیرش و رستوران و خانه داری واقعا ازشون سپاسگزارم ۱۰ روز تو هتل به دلیل طی فرآیند درمانی اقامت داشتم .
نقاط ضعف:
امکانات بروز و تمیز برخورد بسیار خوب کارکنان پذیرش و رستوران و خانه داری واقعا ازشون سپاسگزارم ۱۰ روز تو هتل به دلیل طی فرآیند درمانی اقامت داشتم .
در دو مرحله تو این هتل اقامت داشتم و واقعا از اقامتم در هتل راضیم و همه چیز عالی بود
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
همه چی عالی
با تشکر از تمام کارکنان هتل به خصوص پرسنل واحدپذیرش
تشکر از همه کارکنان هتل
عالی
همه چیز عالی و بدون نقص
ضمن تشکر از مدیریت و کارکنان هتل همه چیز عالی بود فقط کمبود دستگاه قهوه ساز در سالن صبحانه خوری انشالله حل شود
تو صفحه اصلی نوشتن قیمت واسه یک شب ۶۴۵ تومن ولی واقعیت اینه که ۶۴۵ تومن واسه ۸ ساعته و وقتی میری هتل میگن ۳۰۰ تومن دیگه بدی وگرنه اتاق بهت نمیدن !!!!
طبق معمول همه چیز عالی بود
همه چیز خوب و عالی ،فقط هنگام تحویل اتاق شخصی که میخواست ما رو همراهی کنه باصدای رسا جلو میهمانان در لابی به ما تذکر داد که به لوازم خسارت نزنیم و...
فقط میتونم بگم عالی عالی عالی به خصوص رفتار و ادب کارکنان انشالله که تداوم داشته باشه
همه چیز عالی و بدون ایراد بود به خصوص رفتار کارکنان که نشان از آموزش صحیح و توجه به میزبانی عالی است
خیلی خوب بود ،تمیز و برخوردشون بسیار خوب بود
دلخل پک حوله یکی گذاشته بودن و هنگاهم خروج ما رو مجبور کردن ساکمون رو باز کنیم
به نظر من همه چیز فوق العاده عالی بود ممنون از هدیریت و کارکنان هتل
همه چی عالی
همه چیز عالی بود انشاله که تداوم داشته باشد
هتل تمیز و خوبی بود
عالی
تجربه‌ای عالی که من را تشویق کرد برای سایر سفرهایم هم نیز از این هتل استفاده کنم. از برخورد مودبانه و گرم میز پذیرش گرفته تا اتاق‌های تمیز و نوساز و غذایی دلپذیر، مطابق همان‌چه وعده داده شده بود. مهم‌تر از همهٔ این‌ها قبول کردن همهٔ درخواست‌هایی که داشتم به صورت سریع و مناسب. ممنونم از مدیریت و کارکنان این هتل.
برای دومین بار در این هتل اقامت داشتم. ایندفعه سوئیت رزرو نمودم. که سوئیتها بسیار بزرگ و جادار و شیک و مرتب و لاکچری میباشند.از همه مهمتر با توجه به شیوع کرونا ضوابط بهداشتی به نحو احسن اجرا میگردد. در یک کلام همه چیز عالی
هتل خیلی تمیز و راحتیه با امکانات مدرن و دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی. صرف نظر از پولی که میدین خدمات خوبی دریافت می کنین
یه هتل با طراحی عالی که نزدیک مرکز تجاری شهره دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی که بهترین هتله برای اقامت کاری و تفریحی
اقامت تو این هتل فوق العاده بود همه چی مطابق بهترین استانداردها. امکانات عالی غذا نوشیدنی و اتاقها بیشتر از چهار ستاره و نزدیک به قلب شهر
هتل خوب ساحتمان نو و دسترسی راحت به مرکز شهر
موقعیت مکانی عالی و هتای خوب و‌ مرتب
خیلی بد
بهترین هتله
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آتانا تهران

مهمانان هتل آتانا تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آتانا تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آتانا تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آتانا تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آتانا تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.