هتل آتانا تهران

آدرس هتل: تهران - خیابان طالقانی - نرسیده به میدان فلسطین - جنب کلانتری - پلاک 401
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل آتانا تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آتانا تهران

هتل آتانا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
409,000
تومان
2 آبان
جمعه
409,000
تومان
3 آبان
شنبه
409,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
409,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
409,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
409,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
409,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
409,000
تومان
9 آبان
جمعه
409,000
تومان
10 آبان
شنبه
409,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
409,000
تومان
اقامت 24
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
409,000
تومان
2 آبان
جمعه
409,000
تومان
3 آبان
شنبه
409,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
409,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
409,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
409,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
409,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
409,000
تومان
9 آبان
جمعه
409,000
تومان
10 آبان
شنبه
409,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
409,000
تومان
هتل یار
551,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
2 آبان
جمعه
551,000
تومان
3 آبان
شنبه
551,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
551,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
551,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
551,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
551,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
9 آبان
جمعه
551,000
تومان
10 آبان
شنبه
551,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
551,000
تومان
هتل آتانا-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
جاباما
436,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
436,000
تومان
2 آبان
جمعه
436,000
تومان
3 آبان
شنبه
436,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
436,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
436,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
436,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
436,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
436,000
تومان
9 آبان
جمعه
436,000
تومان
10 آبان
شنبه
436,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
436,000
تومان
هتل یار
587,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
587,000
تومان
2 آبان
جمعه
587,000
تومان
3 آبان
شنبه
587,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
587,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
587,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
587,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
587,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
587,000
تومان
9 آبان
جمعه
587,000
تومان
10 آبان
شنبه
587,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
587,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
518,000
تومان
2 آبان
جمعه
518,000
تومان
3 آبان
شنبه
518,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
518,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
518,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
518,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
518,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
518,000
تومان
9 آبان
جمعه
518,000
تومان
10 آبان
شنبه
518,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
518,000
تومان
هتل یار
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
696,000
تومان
2 آبان
جمعه
696,000
تومان
3 آبان
شنبه
696,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
696,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
696,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
696,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
696,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
696,000
تومان
9 آبان
جمعه
696,000
تومان
10 آبان
شنبه
696,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
696,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
518,000
تومان
2 آبان
جمعه
518,000
تومان
3 آبان
شنبه
518,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
518,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
518,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
518,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
518,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
518,000
تومان
9 آبان
جمعه
518,000
تومان
10 آبان
شنبه
518,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
518,000
تومان
جاباما
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
518,000
تومان
2 آبان
جمعه
518,000
تومان
3 آبان
شنبه
518,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
518,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
518,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
518,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
518,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
518,000
تومان
9 آبان
جمعه
518,000
تومان
10 آبان
شنبه
518,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
518,000
تومان
هتل یار
696,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
696,000
تومان
2 آبان
جمعه
696,000
تومان
3 آبان
شنبه
696,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
696,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
696,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
696,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
696,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
696,000
تومان
9 آبان
جمعه
696,000
تومان
10 آبان
شنبه
696,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
696,000
تومان
هتل آتانا-اتاق دو تخته دبل کینگ
اتاق دو تخته دبل کینگ
اقامت 24
1,098,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
1,098,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,098,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,098,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,098,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,098,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,098,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,098,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,098,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,098,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,098,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,098,000
تومان
جاباما
1,099,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
1,099,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,099,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,099,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,099,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,099,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,099,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,099,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,099,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,099,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,099,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,099,000
تومان
هتل یار
1,263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
1,263,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,263,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,263,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,263,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,263,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,263,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,263,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,263,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,263,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,263,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,263,000
تومان
هتل آتانا-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
جاباما
1,472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
1,472,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,472,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,472,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,472,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,472,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,472,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,472,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,472,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,472,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,472,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,472,000
تومان
اقامت 24
1,472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
1,472,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,472,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,472,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,472,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,472,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,472,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,472,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,472,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,472,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,472,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,472,000
تومان
هتل یار
1,481,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
1,481,000
تومان
2 آبان
جمعه
1,481,000
تومان
3 آبان
شنبه
1,481,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
1,481,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
1,481,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
1,481,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
1,481,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
1,481,000
تومان
9 آبان
جمعه
1,481,000
تومان
10 آبان
شنبه
1,481,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
1,481,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آتانا تهران

اعلام حریق
خدمات خانه داری
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
زمین ورزشی
رستوران بام
پاركينگ
خدمات باربري
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
جكوزی
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
فتوکپی
استخر
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
تاکسی سرویس
فضای سبز
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
روزنامه
سالن ورزشی
مینی بار رایگان
سوئیت
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سونا و جکوزی
سالن ورزش
تلفن در اتاق
دستگاه واکس کفش
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آتانا تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آتانا تهران

(14 نظر)
هتل تمیز و خوبی بود
عالی
زیبایی باشکوه ‌؛ مدرن؛ فضای آرامبخش؛ پرسنل متین و خوش برخورد؛ بنای نوساز و بسیار شیک و تمیز: دکور و چیدمان در حد هتل‌های پنج ستاره اروپا؛ قیمت مناسب؛ هتل آتنا به معنای واقعی کلمه اونقدر خوب هست که انتخاب همیشگیت میشه برای اقامت‌
برای دومین بار در این هتل اقامت داشتم. ایندفعه سوئیت رزرو نمودم. که سوئیتها بسیار بزرگ و جادار و شیک و مرتب و لاکچری میباشند.از همه مهمتر با توجه به شیوع کرونا ضوابط بهداشتی به نحو احسن اجرا میگردد.در یک کلام همه چیز عالی
هتل ٤ ستاره آتانا هتلي بسيار شيك ، تميز و مرتب ميباشد.برخورد كليه پرسنل (پذيرش و ساير كاركنان) بسيار حرفه اي و محترمانه ميباشد. هتلي نوساز با موقعيت مكاني و دسترسي عالي به اماكن مهم تهران ميباشد. سرويس روزانه اتاق در اسرع وقت و به بهترين شكل ممكن انجام ميگيرد. صبحانه متنوع - تجهيزات اتاق ها و سرويس هاي بهداشتي لوكس و مدرن ميباشد. در يك كلام : عالي از هر نظر نكته منفي : ندارد
بسیار هتل تمیز و مرتبی بود کارکنان بسیار خوشرو و خوش برخورد بودند حتما دفعه بعد هم به این هتل مراجعه میکنم
واقعا هتل عالی و تاپی هست. با توجه به نوساز بودن هتل تمامی امکانات به روز و خوب هستن. فضای اتاق کافی و فوق العاده مرتب و تمیز بود.رفتار پرسنل بسیار محترمانه و مودب و در ارائه خدمات پیگیر و سریع بودن. هتل ۴ ستاره ای هست که بنده به خیلی از هتلهای ۵ ستاره ترجیحش میدم. در کل همه چیز عالی بود و حتما مجدد اقامت خواهم داشت و به دیگران هم توصیه میکنم.با تشکر از مدیریت و پرسنل فوق العاده هتل آتانا.تنها نکته ای که نمیشه منفی هم بهش گفت تنوع صبحانه هست که برای هتلی در این سطح انتظار صبحانه متنوع تری میره. هرچند از خیلی از هتلهای ۴ ستاره صبحانه اش بهتره.
هتل خیلی تمیز و راحتیه با امکانات مدرن و دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی. صرف نظر از پولی که میدین خدمات خوبی دریافت می کنین
یه هتل با طراحی عالی که نزدیک مرکز تجاری شهره دسترسی راحت به وسایل حمل و نقل عمومی که بهترین هتله برای اقامت کاری و تفریحی
اقامت تو این هتل فوق العاده بود همه چی مطابق بهترین استانداردها. امکانات عالی غذا نوشیدنی و اتاقها بیشتر از چهار ستاره و نزدیک به قلب شهر
هتل خوب ساحتمان نو و دسترسی راحت به مرکز شهر
موقعیت مکانی عالی و هتای خوب و‌ مرتب
خیلی بد
بهترین هتله
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آتانا تهران

مهمانان هتل آتانا تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آتانا تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آتانا تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آتانا تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آتانا تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.