هتل آساره تهران

تهران، خیابان آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، انتهای خیابان زارع
3.6
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل آساره تهران

هتل سه ستاره آساره یکی از جدیدترین و مدرن‌ترین هتل‌های شهر تهران با فضایی آرام و دلپذیر در مجموعه‌ای متشکل از واحدهای متنوع اقامتی، مجموعه ورزشی، سالن‌های چند منظوره، رستوران، کافی‌شاپ، با دسترسی سریع و آسان به فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد همچنین مراکز تجاری و اداری شهر، پذیرای شمامهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آساره تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
1,918,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,918,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,918,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,918,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,918,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,918,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,918,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,918,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,918,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,918,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,918,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,918,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
2,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,130,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,130,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,130,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,130,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,130,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,130,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,130,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
2,260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,260,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,260,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,260,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,260,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,260,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,260,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,260,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,260,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,260,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
2,746,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,746,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,746,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,746,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,746,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,746,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,746,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,746,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,746,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,746,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,746,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,746,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
2,746,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,746,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,746,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,746,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,746,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,746,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,746,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,746,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,746,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,746,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,746,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,746,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
3,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,060,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,060,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,060,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
3,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,060,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,060,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,060,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
3,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,060,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,060,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,060,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
3,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,060,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,060,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,060,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,060,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,060,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,060,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,060,000 تومان
سوئیت یک خوابه
ای‌گردش
3,324,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,324,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,324,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,324,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,324,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,324,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,324,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,324,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,324,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,324,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,324,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,324,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
3,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,680,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,680,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,680,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,680,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,680,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,680,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,680,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,680,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,680,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,680,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
3,810,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,810,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,810,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,810,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,810,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,810,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,810,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,810,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,810,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,810,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,810,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,810,000 تومان
سوئیت دو خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
4,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
4,730,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,730,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,730,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,730,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,730,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,730,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,730,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
4,730,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
4,730,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
4,730,000 تومان
21 مهر
جمعه
4,730,000 تومان
سوئیت دو خوابه دو نفره
اقامت 24
4,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
4,860,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,860,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,860,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,860,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,860,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,860,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,860,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
4,860,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
4,860,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
4,860,000 تومان
21 مهر
جمعه
4,860,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت دو خوابه
ای‌گردش
4,272,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
4,272,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,272,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,272,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,272,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,272,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,272,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,272,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
4,272,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
4,272,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
4,272,000 تومان
21 مهر
جمعه
4,272,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آساره تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خدمات اسپا
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام سنتی
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)
آب
کپسول آتش نشانی
زمین بازی
خدمات برای معلولین
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
مبل
كافی شاپ
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
حمام تركی
خدمات CIP(تشريفات ويژه)
پينگ پنگ
محلی برای سيگاری ها
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
حمام سنتی ایرانی
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
بیزینس سنتر
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کرایه اتومبیل بدون راننده
صندوق امانات
جكوزی
استخر
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آساره تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آساره تهران

(40 نظر)
نقاط قوت:
نزدیک بودن به فرودگاه مهرآباد
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به فرودگاه مهرآباد
نقاط قوت:
استخر خوب . اتاق ها قابل قبول از هر نظر
نقاط ضعف:
استخر خوب . اتاق ها قابل قبول از هر نظر
در کل هتل خوبی میباشد
نقاط قوت:
.رفتار پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
.رفتار پرسنل خوب بود
خوب بود
هتل در کل خوبه، کارکنان انصافا خوش برخورد بودن ولی چینش اتاق ها دلباز و خوب نیست، سرویس ها خیلی کوچیک انتخاب شدن و اصلا خوب نبودن و اینکه سرویس فقط فرنگی بود و سنتی نداشت😕
من چندین بار در این هتل اتاق گرفتم. مکان هتل یکی از بهترین نقاط مرکز شهر. هتل تمیز و مرتب با اتاق بی سرو صدا و راحت. کارکنان هتل بسیار مودب و کار گشا هستن.
جاکفشی نبود ودرست نیست که باکفش وارد اتاق میشوند
از همه نظر عالی بود.هم خدمات هم نظافت.ممنون از برخورد کارکنان خوبش..هتل عالی بود
همچي خوب و عالي بود ولي ميتونه بهتر بشه
با سلام..همه چیزخوب به نظر میرسید..نمیدونم آیا استانداردهای هتلداری اجازه میده یا نه ولی ورود با کفش به داخل فضای اتاق و یا سوئیت ها جالب به نظر نمیرسید..تعبیه یک‌جاکفشی جهت حفظ بهداشت لازم به نظر میرسد..موضوع منفی به چشم نیامد..
هتل تمیز و خوبی هست ،کارکنان مودب و همه چی خوب هست ، تنها نکته منفی این بود که کیفیت غذای رستوران پایین بود و من این طور حس کردم که از غذا آماده های اطراف میارن و هتل آشپزخانه فعال نداره
واقعا در حد ٤ ستاره نبود! چايساز در اتاق نيس صبحانه واقعا بد! يه پك ميدن، يعني سلف نيس! و محيطي كه صبحانه سرو ميشد واقعا زشت بود! در اتاق منوي كافه و رستوران نبود كه تماس گرفتم اول گفتن ميفرستن و بعدا گفتن به خاطر كرونا نميفرستن! تنها نكته مثبت رفتار مناسب مسئول كافه بود. امكان تنظيم دماي اتاق وجود نداشت! من گرمم بود ولي در كل دمارو ميشد گرم يا گرم تر كرد!!
همه چی خیلی خوب و عالی بود. به نظرم این هتل قابلیت پنج ستاره شدن را دارد.
راضی کننده بود
برخورد کارکنان مودبانه و حرفه ای بود نظافت هتل و اتاق مناسب بود کیفییت صبحانه در حد هتل های دو ستاره بود.عایق نبودن دیوارهای اتاق ازار دهنده بود.برای اقامت در مرکز شهر هتلی خوب و حرفه ای و البته نه چندان خاص
با تشکر از مدیریت هتل آساره،بخش پذیرش،تحویل اتاق،رستوران و کافی شاپ بسیار عالی بودند،و تشکر ویژه بابت تمیز بودن اتاق ها
سیستم سرمایش عالی بود ، اتاق ها آرام ، لوازم بهداشتی داخل حمام کامل و تمیز ، جزییات اتاق بسیار چشمگیر بود ، برخورد کارکنان هتل مودبانه و با احترام ، متاسفانه تنوع صبحانه کم بود و پیشنهاد میکنم که متریال صبحانه مرغوبتر باشه که باعث جلب رضایت کامل مسافرها باشه. در کل اقامت خوبی بود در هتل آساره
سلام. طرز برخورد پرسنل هتل عالی بود. غذا و کافی شاپ هم خیلی خوب بود.تشکر از شما.موفق باشید
من و همسرم مشتری ثابت ایران هتل آنلاین هستیم،و با اطمینان پیشنهاداتش رو قبول می کنیم
همه چی عالی
الکی گرون
خیلی عالی بود واقعا خدمات عالی داشتین بسیار تمیز و با کلاس
فوق العاده عالی هتلی به این خوبی در تهران تا حالا ندیدم، کارکنان عالی بخصوص
هتل بسیار خوبی بود پذیرایی بسیار خوب اتاقها بسیار تمیز و خوب بود دارای پارکینگ اختصاصی بود و خیالم از بابت وسایل داخل ماشین راحت بود صبحانش رو از دست دادم ولی کافه پایین پذیرایی خوبی داشت
پرسنل خوب وصمیمی
هتلی آرام با اتاق های کوچک برای اقامت های کاری مناسب هست
همه چی عالی بود
یه شب آساره بودم. خوبه نسبتا برای یه شب. مسیرش عجیب بود فقط
هتل بدی نیست... سرویس دستشویی مناسب نیست. فرنگی ها درست نصب نشده و شیرآلات فرسوده آمد...برای استفاده از استخر پول دریافت کردند. بعضی از امکانات مثل بیلیارد فقط جنبه تبلیغاتی دارد... پرسنل مهربانی دارد...
نسبتا تمیز موقعیت خوب
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشن
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشن
هتل خوب و تمیزی بود و مورد آزاردهنده ای نداشت. البته برخورد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود و خیلی هوای مهموناشون رو داشتن، امیدوارم همیشه موفق باشن
نزدیکی به مهرآباد رفتار مناسب پرسنل
کافی شاپ هتل خیلی زود تعطیل میکنه و با توجه به اینکه بعضا سفرها کاری هست نیازه که مکانی برای جلسه یا مذاکره کاری بدون محدودیت زمانی وجود داشته باشه
برخورد خوب کارکنان هتل - تمیزی اتاق ها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آساره تهران

مهمانان هتل آساره تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آساره تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آساره تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آساره تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آساره تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.