هتل آرمان تهران

تهران، خیابان سعدی، خیابان اکباتان، نرسیده به مترو ملت، هتل آرمان
3.5
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل آرمان تهران

هتل آرمان واقع در خیابان سعدی جنوبی شهر تهران می باشد. هتل ارمان دارای ۴ طبقه مشتمل بر ۵۵ باب اتاق و سوئیت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آرمان تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
900,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
900,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
14 مهر
جمعه
900,000 تومان
15 مهر
شنبه
900,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
900,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
900,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
900,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
900,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
900,000 تومان
21 مهر
جمعه
900,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
930,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
930,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
930,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
14 مهر
جمعه
930,000 تومان
15 مهر
شنبه
930,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
930,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
930,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
930,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
930,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
930,000 تومان
21 مهر
جمعه
930,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,080,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,080,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,080,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,080,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,080,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,080,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,080,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,080,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,080,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,080,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,080,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,080,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,100,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,130,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,130,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,130,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,130,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,130,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,300,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,300,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,300,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,300,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,300,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,300,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
1,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,390,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,390,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,390,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,390,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,390,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,390,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,390,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,390,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,390,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,530,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,530,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,530,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,530,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,530,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,530,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,530,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
1,350,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,350,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,350,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,350,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,350,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,350,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,350,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,830,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,830,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,830,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,830,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,830,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,830,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,830,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,830,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
1,975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,975,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,975,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,975,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,975,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,975,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,975,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,975,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,975,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,975,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,975,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,975,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
1,975,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,975,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,975,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,975,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,975,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,975,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,975,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,975,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,975,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,975,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,975,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,975,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,100,000 تومان
چهار تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,650,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,650,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,650,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,650,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,650,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,650,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,650,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,650,000 تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
1,950,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,950,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,950,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,950,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,950,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,950,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,950,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت پنج تخته
ای‌گردش
2,280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,280,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,280,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,280,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,280,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,280,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,280,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,280,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,280,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,280,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,280,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,280,000 تومان
سوئیت پنج نفره
اقامت 24
2,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,430,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,430,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,430,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,430,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,430,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,430,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,430,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,430,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,430,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,430,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,430,000 تومان
سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 مهر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
14 مهر
جمعه
2,250,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,250,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,250,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,250,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,250,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,250,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,250,000 تومان
21 مهر
جمعه
2,250,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آرمان تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
تلویزیون lcd
پنجره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل آرمان تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرمان تهران

(23 نظر)
نقاط قوت:
نقطه قوت دسترسی به بازار
نقاط ضعف:
نقطه قوت دسترسی به بازار
خیلی بد
نقاط قوت:
در مرکز شهر می باشد دسترسی به بازارها راحت و سریع هست
نقاط ضعف:
در مرکز شهر می باشد دسترسی به بازارها راحت و سریع هست
پکیج بهداشتی هتل خیلی ناقص می باشد . مسواک و خمیردندان ندارد . اتاقی که بودیم بوی نم میداد .
نقاط قوت:
سلام وخسته نباشید برخورد پرسنل بسیار عالی بود ممنون هستم
نقاط ضعف:
سلام وخسته نباشید برخورد پرسنل بسیار عالی بود ممنون هستم
هتل بسیار خوبی هست اقامت خوبی ما داشتیم از همکاری اسنب در همه موارد تشکر میکنم
نقاط قوت:
سیستم سرمایشی مناسب
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی مناسب
سیستم سرمایشی خوب بود نظافت خوب بود صبحانه نسبت به بهای هتل خوب بود کلا برای سفرهای کاری مناسب است
نقاط قوت:
کیفیت غذا و سرو صبحانه و برخوردعالی کارکنان
نقاط ضعف:
کیفیت غذا و سرو صبحانه و برخوردعالی کارکنان
با موقعیت مکانی وستاره ای که داره خوب بود
نقاط قوت:
نزديكي به بازار بزرك
نقاط ضعف:
نزديكي به بازار بزرك
با توجه به قیمت عالی
کارکنان رفتار خوب و محترمانه ای داشتند
برخورد کارکنان خوب بود
در کل به جز رستوران هتل که به هیچ عنوان کیفیت حتی متوسطی هم نداشت و بسیار ضعیف بود الباقی قسمت‌های مجموعه در کل خوب بود فقط صدای در اتاقهای مجاور و در طول روز سرو صدای البته نه چندان بلند صحبتهای فی مابین پرسنل مخصوصاً مکالمات بین مدیریت هتل با پرسنل تحت امرشان در صدور فرامین مربوط به مجموعه که البته آنچنان آزار دهنده هم نبود الباقی موارد خوب و حتی میتوان گفت بسیار خوب بودند. و در اینجا جا داره از همه پرسنل مجموعه بالاخص پرسنل خوب و دوستداشتنی پذیرش هتل آرمان و همچنین پرسنل زحمتکش و عالی بخش خانه داری تشکر ویژه داشته باشم. به امید سلامتی و موفقیت روزافزون از درگاه الهی برای کل پرسنل و دست اندرکاران مجموعه هتل آرمان . در پناه حضرت دوست. کماکان الان بمدت21روز میباشد که بنده در این هتل اقامت دارم و به امید خدا تا ساعاتی دیگر این هتل را به مقصد فرودگاه ترک خواهم نمود با تشکر. یا علی
سلا‌م ...روی هم رفته خوب بود
کارکنان مودب, دسترسی مناسب به بازار, مترو و بانک
محل هتل برای استراحت شبانه خلوت و مناسب هست ، دسترسی به مرکز شهر و بازار بزرگ آسان هست ، برای پارک خودرو میشه از پارکینگ ناصر خسرو که نزدیک هتل هست استفاده کرد ، تمیزی هتل و امکانات اون با توجه به تعداد ستاره هاش خوب هست
بسیار خوب
هتل تميز، برخورد بسيار خوب کارکنان، عدم وجود صدای بيرون از هتل، فقط صدای درب اتاق های همسايه موقع باز و بسته شدن بالا بود.
قیمت هتل نسبت به خدمات و پاکیزگی کاملا مناسب است.
هتل مدیریت خوبی داره. با توجه به قیمتش شرایطش خوبه. غذای رستوران و صبحانه کیفیت خوب داره. حمام داخل اتاق داره ولی توالت نداره. حوله ها همیشه نو نیستن و گاهی فرسوده ان. سیستم گرمایشی مناسبه. با ایستگاه مترو حدود دویست متر فاصله داره.
برخوردکارکنان خوب، تمیزی هتل خوب ،کیفیت صبحانه و غذا خوب است.
با پرسنل خوش برخورد و محیط آرام تشکر از کارکنان خوش اخلاق
هتل خیلی خوبی بود و راضی بودم
نسبت به قیمت هتل واقعا میارزه، برخورد کارکنان هتل خوب بود،صبحانه خیلی خوبی داشت، اتاقها تمیز بودن، ولی رستوران هتل برای ناهار و شام تعطیل بود
چون قبلا از این هتل استفاده کردم و تجربه داشتم برای اقامت یه شبه دوباره اینجا رو انتخاب کردم...هم بخاطر مقرون به صرفه بودنش و هم امکاناتی که در حد هتل ۳ستاره دارههمون عایق بندی نامناسب اتاقها نکته منفیش میتونه باشه..
برخورد خوب کارکنان پذیرش.تمیزی اتاق،تخت،پتو،ملافه،سرویس بهداشتی و لوازم داخل اتاق...داشتن سشوار و صندوق امانات..صبحانه نسبت به هتل خوبه و راضی کننده س..آسانسور و نور پردازی خوبی داره..با تشکر از جاباماتنها مشکل هتل نبود عایق بندی دیوار هاست که صدای اتاق بغلی و سر و صدای خیابون به راحتی داخل اتاق شنیده میشه و همین امر باعث میشه شب هم نتونی براحتی بخابی..البته اگه میخاین خاب آرامی داشته باشین همون اول بهشون بگین اتاق رو به خیابون بهتون ندن..
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آرمان تهران

مهمانان هتل آرمان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرمان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرمان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرمان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرمان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.