هتل آراد تهران

تهران، ابتدای خیابان شهید مطهری، خیابان لارستان، خیابان جهان سوز، پلاک 26
3.2
امتیاز کاربران
67
نظرات کاربران

معرفی هتل آراد تهران

هتل یک ستاره آراد تهران واقع در خیابان شهید مطهری در سال ۱۳۹۳ افتتاح گردید. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا گردیده و دارای ۳۵ باب اتاق با امکانات مناسب می‌باشد. از امتیازات این مجموعه می‌توان به دسترسی آسان به خیابان ولیعصر، میدان فاطمی و ایستگاه اتوبوس های بی‌آرتی اشاره کرد که می‌تواند انتخاب مناسبی برای افرادی که جهت انجام امور اداری به تهران سفر کرده اند باشد. پرسنل هتل آراد اقامتی دلنشین را برای شما آرزومند اند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آراد تهران

ظرفیت 2 نفر

دوتخته جدید
هتل یار
483,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
8 بهمن
جمعه
483,000
تومان
9 بهمن
شنبه
483,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
483,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
483,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
15 بهمن
جمعه
483,000
تومان
16 بهمن
شنبه
483,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
483,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
8 بهمن
جمعه
483,000
تومان
9 بهمن
شنبه
483,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
483,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
483,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
15 بهمن
جمعه
483,000
تومان
16 بهمن
شنبه
483,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
483,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
8 بهمن
جمعه
483,000
تومان
9 بهمن
شنبه
483,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
483,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
483,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
15 بهمن
جمعه
483,000
تومان
16 بهمن
شنبه
483,000
تومان
دو تخته تویین بازسازی شده
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
15 بهمن
جمعه
483,000
تومان
16 بهمن
شنبه
483,000
تومان
دو تخته دابل بازسازی شده
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
483,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
483,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
483,000
تومان
15 بهمن
جمعه
483,000
تومان
16 بهمن
شنبه
483,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته جدید
هتل یار
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
8 بهمن
جمعه
615,000
تومان
9 بهمن
شنبه
615,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
615,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
615,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
615,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
15 بهمن
جمعه
615,000
تومان
16 بهمن
شنبه
615,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
615,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
8 بهمن
جمعه
615,000
تومان
9 بهمن
شنبه
615,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
615,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
615,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
615,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
15 بهمن
جمعه
615,000
تومان
16 بهمن
شنبه
615,000
تومان
سه تخته بازسازی شده
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
615,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
615,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
615,000
تومان
15 بهمن
جمعه
615,000
تومان
16 بهمن
شنبه
615,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته جدید
هتل یار
745,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
8 بهمن
جمعه
745,000
تومان
9 بهمن
شنبه
745,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
745,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
745,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
15 بهمن
جمعه
745,000
تومان
16 بهمن
شنبه
745,000
تومان
چهار تخته بازسازی شده
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
745,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
745,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
745,000
تومان
15 بهمن
جمعه
745,000
تومان
16 بهمن
شنبه
745,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته جدید
هتل یار
875,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
875,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
875,000
تومان
8 بهمن
جمعه
875,000
تومان
9 بهمن
شنبه
875,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
875,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
875,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
875,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
875,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
875,000
تومان
15 بهمن
جمعه
875,000
تومان
16 بهمن
شنبه
875,000
تومان
پنج تخته بازسازی شده
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
875,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
875,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
875,000
تومان
15 بهمن
جمعه
875,000
تومان
16 بهمن
شنبه
875,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

امکانات اتاق های هتل آراد تهران

اعلام حریق
خدمات خانه داری
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات بیدار باش
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
خدمات اتو
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
كافی شاپ
مسلط به زبان ترکی
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
صبحانه در اتاق
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
صندوق امانات
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
مبلمان
یخچال
پرینت
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
خدمات تور
مبل
کافی شاپ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
اینترنت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
فکس
رستوران ایرانی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

آدرس هتل آراد تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آراد تهران

(67 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی، دسترسی به مترو و بی آر تی با فاصله یک ربع پیاده روی، رستوران، کافه و سوپرمارکت نزدیک در دسترس
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی، دسترسی به مترو و بی آر تی با فاصله یک ربع پیاده روی، رستوران، کافه و سوپرمارکت نزدیک در دسترس
نقاط قوت:
هیچ نقاط قوت نداشت
نقاط ضعف:
هیچ نقاط قوت نداشت
اشتباه ترین کار ممکن در این هتل موندن هست واقعا خیلی شب بدی بود
نقاط قوت:
مکان و دسترسیش خوب بود.
نقاط ضعف:
مکان و دسترسیش خوب بود.
اول از همه بگم هتل یه ستاره هست و نباید انتظار بیشتری داشته باشید. ما دو شب برای خواب رفتیم هتل که برای ما اوکی بود. فقط صدای راهرو و اتاقها کمی مزاحم بود. ورودی هتل از کوچه جهانسوز هستش. ورودی پارکینگ از کوچه حسینی راد هستش که در واقع همون حیاط هتل هستش که 3 تا ماشین جا میگیره. ولی از جایی که اکثر مسافرها ماشین نداشتند ما راحت ماشین رو پارک کردیم. فقط مسافرهای بی فرهنگ ته سیگارشون رو انداخته بودند رو ماشین! صبحونه هم از ساعت 8-10 به هر نفر جدا تو سینی میدادند که در حد تخم مرغ و پنیر و حلوا شکری و چای بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و دسترسی عالی ، خوشرویی پرسنل محترم 😃😍😎
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب و دسترسی عالی ، خوشرویی پرسنل محترم 😃😍😎
تجریه خوبی بود اگر بخوام به بقیه دوستانم هم حتما هتل آراد رو معرفی میکنم 😃😍😎
نقاط قوت:
موقعیت عالی
نقاط ضعف:
موقعیت عالی
نقاط قوت:
دسترسی راحت
نقاط ضعف:
دسترسی راحت
پرسنل خوب بودن خداییش ولی ، هتل پارکینگ نداشت ، سه روز رزرو کرده بودم ، هیچ روزی نیومدن نظافت کنن،با وجود تخلیه از صبح و گرفتن کلید در شب، حتی یک بار نیومدن شامپو و صابون بزارن، بماند که حوله نداشتن، یا آب معدنی و... در کل فقط واسه خواب خوبه ، نمیشه گفت هتل
این هتل پارکینگ محدود دارد لازم است این اطلاع رسانی به نحو درست به مشتری گفته شودتا به دردسر جا برای خودرو گرفتار نشود. برخورد بدی از کارکنان هتل ندیدم. صبحانه هم خیلی مختصراست. کوچه ای که هتل در آن قرار دارد به قدری کوچک است تا بخواهی وسایلت را به داخل هتل ببری یا بیرون بیاوری داد وبیداد خودروهای عبوری درمی آید. محل هتل برای دسترسی به نقاط مختلف تهران مناسب است.
خیلی بد
خوب
به نظرم همه چیز عالی بود
در کل خوب بود فقط صبحانه ضعیف بود دستمال کاغذی هم داخل اتاق کم بود
بنظرم فقط قسمت صبحانه یعنی رستوران هتل ضعیف بود و نحوه سرو کردن زیاد جالب نبود بقیه چیزا خوب بود
امکانات اطاق کامل نبود و اتاق حمام و دستشویی نياز به باز سازی و بازنگری دارد . کارکنان خوب و خوش برخورد بودند. وای‌فای در داخل اتاق کار نمی کرد. صبحانه نسبتأ ضعیف بود.
به نسبت قیمت هتل خوبیه و اینکه تغییرات داره با عکس هایی که داخل سایت گذاشتن ؛از عکس ها خیلی تمیز تره اتاق ها برای من درحد هتل ۴ستاره نیلو بود
همه چیز عالی فقط صبحانه ضعیف بود؛ هم از نظر تنوع هم از نظر کیفیت
ما برای یک شب اقامت داشتیم. اتاق ها کوچیک ولی تمیز و دلباز بود. ولی تو اتاق حوله نذاشته بودن با اینکه چندبار تماس گرفتیم اخرش برای دو نفر یه حوله آوردن. و برای اویزان کردن لباس ها چوب لباسی نذاشته بودن.
نقاط قوت:
پرسنل خوب امکانات نسبت به قیمت مناسب دسترسی خوب
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی ناقص تهویه‌ نامناسب
بالشتش مناسب نبود کمی سفت بود. سروصدای ادمای اتاق کناری نصف شب نمیگذاشت بخوابیم . دمپایی داخل اتاق به تعداد نداشت
در اتاق یک تخته بخاطر دسترسی نداشتن به پنجره اکسیژن بسیار کم بودوطاقت فرسا.مجبور شدم درب سرویس بهداشتی رو باز بزارم تا هوا بکمک تهویه جریان پیدا کند
هتل در جای در دسترس و خوبی قرار داشت انتظار ملافه یا پتو مناسب تر و داشتم صبحانه سرو نشد درصورتی که زمان ورود گفتن که همراه با صبحانه هست
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
با توجه به یک ستاره بودن هتل،بد نبود
اتاق خیلی معمولی، فاقد حوله و دستمال کارای. صبحانه خیلی معمولی. پتوی خیلی معمولی که احساس خوبی به مسافر نمیداد در مجموع در حد هتل 2 یا 3 ستاره ایرانی و 1 یا 2 ستاره خارجی
کارکنان بسیار عالی و با ادب هستند . جز یکی از صندوقدارهای خانم که کلا با توهین برخورد میکنند . متاسفانه مدیریت هتل در هتل حضور ندارند به همین علت آشفتگی و بی تفاوتی و بی نظمی زیاد است . روی ملافه ها همگی موی زنانه است از لحاظ درجه کیفی مهمانپذیر می‌باشد
در کل مطلوب بود ولی جای پارک ماشین ندارد
مهمترین وجه دسترسی خوب هتل است و پاکیزگی نسبتا خوب
هتل از نظر تمیزی و بوی مطبوع و بهداشت خوب بود شاید میشد پتو تمیزتر باشه یا ملافه اضافه در اتاق باشه اما چون ما ملافه داشتیم برامون موردی نبود، برخورد کارکنان خوب بود، درسته مسواک و حوله نبود اما بعید میدونم در دوران کرونا کسی استفاده کنه. صبحانه ها در اتاق سرو میشد. کارکنان برخورد خوبی داشتند و اغلب ماسک زده بودند. ما اتاقی دو تخته داشتیم و پنجره ای روبه کوچه و با باز کردن پنجره هوا در جریان بود. قبل از رسیدن ما شوفاژ رو روشن کرده بودند و اتاق گرم و خوب بود. تنها ایرادی ک میتونم بگیرم این بود که اتاق کناری ما مسافری از کشور دیگه بودند و یکم پر سروصدا بودند ک البته پذیرش بهشون تذکر داد ولی یکم طول کشید تا ساکت شدند البته شب موقع خواب همه جا ساکت بود. در اتاقها، تلویزیون صابون و شامپو یخچال چندین کمد آینه میز و صندلی وجود داره و اینترنت فقط در لابی. صبحانه بین ساعت ۸تا ۱۲ سرو میشد که شامل کره و دو نوع مربا و پنیر و نون و چای و شکر و قند بود. سر کوچه سوپری بود و بی آر تی بهش خیلی نزدیک. و در کل نسبت به قیمت به نظرم جای خیلی خوبی بود.
اتاق ها فاقد لوازم بهداشتی نظیر حوله و مسواک و ... بودند. برخورد کارکنان مناسب بود. قیمت ان تقریبا متناسب بود.
رفتار کارکنان هتل خوب بود ولی نظافت هتل و همه امکانات در حد متوسط ما حتی به پتوهاشون دست هم نزدیم وگرنه از لحاظ نزدیکیش به ادارات اطراف آرژانتین خوبه
اتاق من خوب بود فقط تهویه نداشت و با توجه به کوچکی اتاق یک تخته واقعا جریان داشتن هوا لازم هست. برخورد پرسنل خوب بود. نظافت در قسمت سرو صبحانه زیاد جالب نبود. اما در کل من از اقامتم راضی بودم.
برخورد کارکنان عالی سرمایش اتاق ها خوب ولی خیلی سرد بود عدم سرویس دهی رستوران هتل و تهیه غذا از بیرون
نسبت به قیمت و موقعیت قابل قبول است
پرسنل ضعیف، نظافت ظروف افتضاح، قوری صبحانه انگار ده سال نشسته بودن
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
بسیار اتاقهای بی کیفیتی بود،واژه ی مسافر خانه بسیار مناسب تر است تا هتل
بسیار ضعیف بود در حد مهمان سرا هم نبود
موقعیت مکانی هتل بسیار خوب می باشد ولی امکانات هتل در قیاس با هزینه آن تقریبا بالاست.در کل برای یک یا دوشب اقامت گزینه مناسبی است.
موقعيت مكاني خوب است برخورد كاركنان نسبتاً بد نيست شرايط اتاق و امكانات به شدت افتضاح بيشتر مسافرخانه هست تا هتل
نقاط قوت:
همکاری پرسنل هتل خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
پتو ملافه ها تمیز نبود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل و هتل خوب بود
نقاط ضعف:
از نظر نظافت اصلا خوب نبود پرده های داخل اتاق خیلی تو ذوق میزد کثیف بود میزهای صبحانه و نهار خوری شدیدا کثیف بود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
در حد خودش راضی کننده بود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
دسترسی راحت به خیلی از جاها.
نقاط ضعف:
متاسفانه مدیریت این هتل ضعیف میباشد . جون از ساعت ۷.۳۰ صبح صدای خنده و فریاد در هتل شنیده میشد که تذکر به پرسنل هتل داده شد ولی کاری انجام ندادند.
نقاط قوت:
برخورد عالی و دوستانه
نقاط ضعف:
وجود حشراتی مانند سوسک در اتاق
کنترول تلوزیون و سه شاخه تلوزیون رو برداشته بودن. صبحانه فوق العاده ضعیف. پارکینگ نداره یه حیاط کوچیکه که 6 تا ماشین جا میشه و هیچ وقت جا نداره.
سلام دوست عزیز ازنظر موقعیت مکانی خوب هست و کارمندان برخورد خیلی خوبی دارند
پارکینگ محدود - فضای کم
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیارعالی، موقعیت مکانی فوق العاده مناسب، کیفیت اتاق ها خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیاد.
نقاط قوت:
محب مناسب و دسترسی به حمل و نقل عمومی به خیبابان های اصلی.
نقاط ضعف:
صبحانه سطح پایین بود و سلف سرویس نبود و در ظروف یکبار مصرف صرف میشد. تنوع نداشت.
نقاط قوت:
موقعیت مکانیه مناسب تمیز
نقاط ضعف:
فکس رزرو مارو همکارتون واسه هتل نفرستاده بودن ما رو پذیرش نکردن با کلی تاخیر پذیرش و انجام دادن حتی گفتن امکان اینکه اصن پذیرشتون نکنیم هست ما مجبور شدیم وسایل و بزاریم هتل بریم کارامونو انجام بدیم ساعت ۴تماس گرفتن کارای اتاقتونو انجام دادیم
محل سرو صبحانه به دلیل همجواری با آشپزخانه و سرویس بهداشتی شرایط نامطلوبی دارد.
نقاط قوت:
پاکیزه نزدیک به مکان های اداری قیمت مناسب برخورد مناسب پرسنل دسترسی راحت و سریع به هتل
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ کیفیت پایین غذا کافی شاپ ضعیف صبحانه غیر متنوع نبود اینترنت در اتاق
نقاط قوت:
با سلام پرسنل بسیار خوش برخورد و با ادب و تمیز هتل بسیار تمیز و پذیرش بسیار خوش رو و سریع در کار که این وقتی ممکن است که مدیریتی با درایت داشته باشد که قطعا چنین است سرویس دهی و نظافت مکان رستوران سیستم تلویزیون حمام دستشویی و تختها و یخچال و حوله ها خلاصه همه تمیز و نظیف با تشکر از شما و مدیریت هتل اراد و پرسنل ان
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی نداشتن پارکینگ مناسب
نقاط قوت:
موقعیت خوب مکانی
نقاط ضعف:
رعایت سکوت برای آرامش مسافرین مخصوصا شبها رعایت نمیشه و هتل نوساز معرفی شده بود درصورتیکه بازسازی شده بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
ورود سرما از بین درب تراس
نقاط قوت:
کارکنان مودب و مرتب موقعیت مکانی بسیار خوب اتاق های مرتب و تمیز
نقاط ضعف:
تلویزیون نامناسب در همه اتاق ها (کانال ها به درستی نمایش داده نمی شود... کنترل بسیار بد کار می کند و کیفیت تصویر هم نامناسب است) کیفیت پایین رستوران هتل عدم وجود هیچ نوع نوشیدنی .. علی الخصوص آب در یخچال اتاق ... در بسیاری از مواقعی که بنده وارد اتاق شدم .. حوله حمام وجود نداشته و باید با تماس با پذیرش حوله را می گرفتم
نقاط قوت:
دسترسی مناسب به مترو و سامانه توبوس تندرو، رستوران ها و غذاخوری های متنوع در اطراف هتل، جاذبه های دیدنی خیابان ولیعصر
نقاط ضعف:
سلف سرویس نبودن صبحانه
نقاط قوت:
تمیزی کارکنان مودب و خوب
نقاط ضعف:
صبحانه سلف نیست
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل هتل محیط ساکت برای استراحت
نقاط ضعف:
پارکینگ بد و جابجایی سخت خودروها
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و دسترسی خوب به مترو(۵ دقیقه پیاده روی تا مترو) برخورد خوب کارکنان بخصوص کارکنان رستوران قیمت مناسب غذای رستوران و کیفیت مناسب اتاق تمیز و مرتب بود هتل در محله ساکتی قرار دارد و سر و صدای بیرون را ندارد
نقاط ضعف:
صدا تا حدودی از اتاق مجاور رد و بدل میشود.
نقاط قوت:
تمیزی هتل. موقعیت مکانی خوب. سکوت مناسب. قیمت تقریبا مناسب
نقاط ضعف:
عدم دسترسی به اینترنت کافی شاپ نامناسب رستوران نامناسب برخورد برخی کارکنان پذیرش مناسب نیست برخی از اتاق ها بسیار کوچک هستند کانال های تلویزیون کامل نبود و به خم ریخته بود. تلویزیون به درستی کار نمی کرد.
نقاط قوت:
تميزي در حد مناسب
نقاط ضعف:
عدم وجود حوله جهت شستشو و استحمام
نقاط قوت:
سلام مکان بسیار عالی قابل دسترس بودن به ادارات دولتی نزدیک بودن به دفاتر شرکتهای گاز و پتروشیمی نزدیک بودن به خیابان ولیعصرو فلسطین برای خرید دنج بودن مکان بدون سر وصدا بودن
نقاط ضعف:
نداشتن لابی بزرگ
نقاط قوت:
نسبت به یک ستاره بودن بسیار مناسب ودر حد دو و یا سه ستاره بود
نقاط ضعف:
یک سری وسایل نیاز به بررسی ویا تعمیر داشت.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آراد تهران

مهمانان هتل آراد تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آراد تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آراد تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آراد تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آراد تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.