هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,500,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,500,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,500,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,500,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,500,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,500,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,500,000 تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
1,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,760,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
اتاق دو تخته vip - دبل
هتل یار
1,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,760,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
اتاق دو تخته vip - توئین
هتل یار
1,760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,760,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,760,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,760,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,760,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,760,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,760,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,760,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,780,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,780,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,780,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,780,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,780,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,780,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,780,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,780,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,780,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,780,000 تومان
سوییت - دو نفره
هتل یار
1,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,780,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,780,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,780,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,780,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,780,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,780,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,780,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,780,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,780,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,780,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,780,000 تومان
اتاق دو تخته دبل vip
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,860,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,860,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,860,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,860,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,860,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,860,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,860,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,860,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,860,000 تومان
اتاق دو تخته توئین vip
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,860,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,860,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,860,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,860,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,860,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,860,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,860,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,860,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,860,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
1,880,000 تومان
5 فروردین
شنبه
1,880,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
1,880,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,880,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,880,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,880,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,880,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,880,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,880,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,880,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,880,000 تومان
سوئیت دو تخته VIP
اسنپ تریپ
2,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,275,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,275,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,275,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,275,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,275,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,275,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,275,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,275,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,275,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,275,000 تومان
سوییت vip - دو نفره
هتل یار
2,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,275,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,275,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,275,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,275,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,275,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,275,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,275,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,275,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,275,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,275,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,275,000 تومان
سوئیت VIP دو نفره
اقامت 24
2,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
2,375,000 تومان
5 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
6 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
2,375,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
2,375,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,375,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,375,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,375,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,375,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,375,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,375,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,400,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,400,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,400,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,400,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,400,000 تومان
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
كافی شاپ
مینیبار
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(49 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن هتل و سرویس بهداشتیعدم تطابق قیمت با امکانات هتل
نقاط قوت:
اتاق مناسب دو نفر هست.از نظر بهداشت خیلی خوبپرسنل عالیپاسخگو بودن به مشتری سریع
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه در حد خوبنور کم اتاقها
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوبه. رفتار پرسنل خوب بود. تنوع صبحانه خوب بود. رستوران و کافی شاپ فعال بود. گرمایش خوب بود.
نقاط ضعف:
نسبت به قیمتش خوبه. رفتار پرسنل خوب بود. تنوع صبحانه خوب بود. رستوران و کافی شاپ فعال بود. گرمایش خوب بود.
در کل نسبت به بقیه هتل های این رنج قیمتی خوبه
نقاط قوت:
محلی دنج و آراماتاق ها تمیز و بزرگ
نقاط ضعف:
اتاق رو تعویض کردیم کوچکتر دادند .
نقاط قوت:
رسیدگی به میهمانان و رفتار بسیار خوب و محترمانه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
هتل متوسط رو به بالا که اتاق های vip خیلی بهتر هستند به نظرم
نقاط ضعف:
بوی بد سرویس بهداشتی
نقاط قوت:
اتاق بزرگ-صبحانه عالی-دستشویی ایرانی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی خوب و برخورد عالی
نقاط ضعف:
نبود مایع دستشویی و استفاده از صابون
نقاط قوت:
پرسنل عالی و مودب سرویس دهی خوب نظافت خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنلموقعیت مکانی خوبسیستم تهویه مناسببوفه صبحانه معمولینظافت و سرویس دهی خوب
نقاط ضعف:
شیرآلات قدیمینبودن مایع دستشویی در سرویس بهداشتی و استفاده از صابون
نقاط قوت:
تا حدودی میشه گفت در حد هتل ۴ ستاره هست
نقاط ضعف:
تا حدودی میشه گفت در حد هتل ۴ ستاره هست
نقاط قوت:
معمولی کمی ظاهر خوب وتمیز و رفتار پرسنل خوب
نقاط ضعف:
معمولی کمی ظاهر خوب وتمیز و رفتار پرسنل خوب
لطفا هتل رو به روز نماییداز نظر امکانات بهداشتی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نظافت کلی خوب ولی نکات ریزی فراموش شده بود، مثلا زیر پایه سشوار ثابت داخل حمام کثیف و پر از مو بود.رستوران شام نداشت و برای تهیه غذا باید از هتل خارج میشدیم.
نقاط قوت:
با سلام،هتل آرام، تمیز، نسبتاً مجهز، صبحانه کامل و همچنين از رفتار بسیار صمیمی و محترمانه کارکنان هتل لذت بردم.نسبت به قیمت، اتاق ها عالی هستن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل مودب و خوش برخورد وعده های غذایی موقعیت مکانی و …
نقاط ضعف:
پرسنل مودب و خوش برخورد وعده های غذایی موقعیت مکانی و …
نقاط قوت:
همچی
نقاط ضعف:
همچی
برید و لذتشو ببرید
نقاط قوت:
نظافت خوب ،برخود پرسنل رضایت بخش ،صبحانه میتونست بهتر باشه
نقاط ضعف:
غذای رستوران بی کیفیت ،گرانتوصیه من ساندویچ بندری بهتره از غذای هتل
نقاط قوت:
سیستم سرمایش مناسب
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش مناسب
هتل قدیمی است شیر الات قدیمی حمام و دستشویی قدیمی مینی بار نداشت فقط اب داخل یخچال
نقاط قوت:
کیفیت خوب غذاهای رستوران هتل تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
نبود اتو‌ و فعالیت نداشتن بخش لاندری
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
با سلام. خیلی ناراضی هستم. من از شیراز حرکت کردم که شب به تهران برسم و در هتل امیر اقامت داشته باشم. اخبار اعلام کرد بدلیل گرد و غبار و آلودگی هوا، مدارس، دانشگاهها و ادارات تهران در روز بعد تعطیل است. من هم ناچارا از نیمه راه بازگشتم. به پشتیبانی سایت اطلاع دادم که کنسل کنند و رزرو هتل را به هفته بعد موکول کنند. اما متاسفانه بعد از حدود ۳ ساعت تماس گرفتند و گفتند امکان پذیر نیست. به پذیرش هتل زنگ زدم و شرایط را کاملا توضیح دادم. منشی پذیرش هم که از قوانین اطلاع نداشت و میگفت اجازه بدید بپرسم. خلاصه، بعد از کلی معطلی، پذیرش هم گفت که کنسلی و تغییر زمان رزرو امکان پذیر نیست. گله مندی من از این جهت است که وقتی یک شرایط اضطراری پیش می آید و مسافری که از راه دور، عازم بوده و به ناچار از میانه راه بازگشته، مسئولین هتل نباید این وضعیت را در نظر بگیرند؟ مسئولین هتل در تهران زندگی نمی کنند؟ گرد و غبار و آلودگی را نظاره نمی کنند؟ ای کاش به یکدیگر، بیشتر رحم کنیم.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی ملحفه ها دسترسی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
اگر تنوع صبحانه بیشتر باشه بهتره
نحوه برخورد و پذیرش خوب بود . بهداشت سرویس بهداشتی و اتاق متوسط بود. دیوارپوشها و دکور قدیمی و مقداری فرسوده و در کل بد نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، قيمت مناسب وعده هاي غذايي
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوب و تمیز
همه چیز در حد خودش خوب بود .
ساعت های دو اتاق خوابیده و همینطور تلوزیون محدود به چند شبکه بود
طی دو شب از اقامت این هتل در دو رزرو جداگانه استفاده کردم که کیفیت اتاق روز اول بهتر بود و مشکل فقط تلوزیون و ساعت و نور بود
هتل خوب و اروم بود. دسترسی راحت
سلام کارمندان هتل بسیار مودب و با احترام هستند وسایل هتل بسیار خوب و تمیز هستند کیفیت غذا و خدمات رستوران مناسب می باشد همکاری پرسنل با مهمان بسیار عالی می باشد
برخورد خیلی خوب و صبحانه خوب ولی با تنوع کم ، بهداشت و نظافت عالی ، Location عالی
در مجموع محیط مطبوعی دارد و به خصوص برخورد خوب کارکنان محترم هتل و بخش خانه داری و نظافت هتل و رعایت نکات بهداشتی در هتل و در حین سرو صبحانه قابل اشاره است . کیفیت و تنوع صبحانه می تواند در حد یک هتل سه ستاره بهتر شود .
بالشها و پتوها فرسوده و کثیف دستشویی فاقد تهویه منوی صبحانه بسیار ضعیف در حد هتل یک ستاره نکته مثبت فقط تحویل سریع اتاق قبل از ساعت ۱۴
نقاط قوت:
برخورد پرسنلنظافت اتاق
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
صبحانه خوبی دارد و اتاقها قدیمی هستند ولی تمیز و پاکیزه.تنها مورد نداشتن پارکینگ هست که آنهم شما را راهنمایی میکنند که در پارکینگی در نزدیکی هتل ماشین را پارک کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
هتلی با دو ستاره اضافی
اتاق ها کوچک هستند. نور اتاق ها کم بود. رفتار پرسنل جالب نبود.پذیرش هتل برخورد خوبی نداشتند. قیمت آن بالاست
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.