هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
556,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
556,000
تومان
28 دی
سه شنبه
556,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
556,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
556,000
تومان
1 بهمن
جمعه
564,000
تومان
2 بهمن
شنبه
564,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
564,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
564,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
560,000
تومان
28 دی
سه شنبه
560,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
560,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
560,000
تومان
1 بهمن
جمعه
600,000
تومان
2 بهمن
شنبه
600,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
600,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
600,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
600,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
600,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
600,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
560,000
تومان
28 دی
سه شنبه
560,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
560,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
560,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
560,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
560,000
تومان
28 دی
سه شنبه
560,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
560,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
560,000
تومان
1 بهمن
جمعه
560,000
تومان
2 بهمن
شنبه
560,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
560,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
560,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
560,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
560,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
560,000
تومان
اتاق یک تخته VIP
اقامت 24
758,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
758,000
تومان
28 دی
سه شنبه
758,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
758,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
758,000
تومان
1 بهمن
جمعه
758,000
تومان
2 بهمن
شنبه
758,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
758,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
730,000
تومان
28 دی
سه شنبه
730,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
730,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
730,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
730,000
تومان
28 دی
سه شنبه
730,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
730,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
730,000
تومان
1 بهمن
جمعه
786,000
تومان
2 بهمن
شنبه
786,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
786,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
786,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
837,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
837,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
837,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
731,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
731,000
تومان
28 دی
سه شنبه
731,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
731,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
731,000
تومان
1 بهمن
جمعه
731,000
تومان
2 بهمن
شنبه
731,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
731,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
731,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
731,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
731,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
731,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
731,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
731,000
تومان
28 دی
سه شنبه
731,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
731,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
731,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
731,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
731,000
تومان
28 دی
سه شنبه
731,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
731,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
731,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته
هتل یار
731,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
731,000
تومان
28 دی
سه شنبه
731,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
731,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
731,000
تومان
1 بهمن
جمعه
837,000
تومان
2 بهمن
شنبه
837,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
837,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
837,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
837,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
837,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
837,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
731,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
731,000
تومان
28 دی
سه شنبه
731,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
731,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
731,000
تومان
1 بهمن
جمعه
731,000
تومان
2 بهمن
شنبه
731,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
731,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
731,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
731,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
731,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
731,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
872,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
872,000
تومان
28 دی
سه شنبه
872,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
872,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
872,000
تومان
1 بهمن
جمعه
872,000
تومان
2 بهمن
شنبه
872,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
872,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
872,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
872,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
872,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
872,000
تومان
سوییت - دو نفره
هتل یار
872,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
872,000
تومان
28 دی
سه شنبه
872,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
872,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
872,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,066,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,066,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,066,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,066,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,066,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,066,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,066,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
872,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
872,000
تومان
28 دی
سه شنبه
872,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
872,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
872,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
873,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
873,000
تومان
28 دی
سه شنبه
873,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
873,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
873,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو نفره
علاءالدین
874,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
874,000
تومان
28 دی
سه شنبه
874,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
874,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
874,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,001,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,001,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,001,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,001,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,066,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,066,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,066,000
تومان
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
914,000
تومان
28 دی
سه شنبه
914,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
914,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
914,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته توئین VIP
اقامت 24
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
914,000
تومان
28 دی
سه شنبه
914,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
914,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
914,000
تومان
1 بهمن
جمعه
914,000
تومان
2 بهمن
شنبه
914,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
914,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
914,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
914,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
914,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
914,000
تومان
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
914,000
تومان
28 دی
سه شنبه
914,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
914,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
914,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته vip - دبل
هتل یار
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
914,000
تومان
28 دی
سه شنبه
914,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
914,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
914,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,051,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,051,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,051,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,051,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,051,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,051,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,051,000
تومان
اتاق دو تخته vip - توئین
هتل یار
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
914,000
تومان
28 دی
سه شنبه
914,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
914,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
914,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,051,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,051,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,051,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,051,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,051,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,051,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,051,000
تومان
دو تخته VIP
ای‌گردش
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
914,000
تومان
28 دی
سه شنبه
914,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
914,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
914,000
تومان
اتاق دو تخته دبل VIP
اقامت 24
914,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
914,000
تومان
28 دی
سه شنبه
914,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
914,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
914,000
تومان
1 بهمن
جمعه
914,000
تومان
2 بهمن
شنبه
914,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
914,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
914,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
914,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
914,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
914,000
تومان
دوتخته VIP
علاءالدین
917,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
917,000
تومان
28 دی
سه شنبه
917,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
917,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
917,000
تومان
1 بهمن
جمعه
987,000
تومان
2 بهمن
شنبه
987,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
987,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
987,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,051,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,051,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,051,000
تومان
سوئیت VIP دونفره
اقامت 24
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,110,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,110,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,110,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,110,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,110,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,110,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,110,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,110,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,110,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,110,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,110,000
تومان
سوئیت VIP
ای‌گردش
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,110,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,110,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,110,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,110,000
تومان
سوییت vip - دو نفره
هتل یار
1,110,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,110,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,110,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,110,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,110,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,362,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,362,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,362,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,362,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,362,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,362,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,362,000
تومان
سوئیت VIP دو نفره
علاءالدین
1,116,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,116,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,116,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,116,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,116,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,279,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,279,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,279,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,279,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,362,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,362,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,362,000
تومان
سوئیت دو تخته VIP
اسنپ تریپ
1,178,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,178,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,178,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,178,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,178,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
1,064,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,064,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,064,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,064,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,064,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,064,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,064,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,064,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,064,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,064,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,064,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,064,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,317,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,317,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,317,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,317,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,317,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,317,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,317,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,317,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,317,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,317,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,317,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

سالن کنفرانس
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
روم سرويس 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
نمای خیابان
سالن كنفرانس
وسایل بدنسازی
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
مینیبار
كافی شاپ
پنجره
تلویزیون lcd
اتاق جلسات
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
سرویس حرم
كتابخانه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
خدمات خشکشویی
مینی بار
نمازخانه
یخچال
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
آسانسور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
تلویزیون
ماساژ
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
سیستم گرمایشی سرمایشی
اتاق چمدان
صبحانه رایگان
اتاق سیگار
مینی بار رایگان
کافی نت
کافی‌شاپ معمولی‌
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
مرکز خرید
لابی
کافی‌شاپ
اطفای حریق
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(38 نظر)
نقاط قوت:
نظافت و برخورد کارکنان عالی. موقعیت مکانی فوق العاده
نقاط ضعف:
نظافت و برخورد کارکنان عالی. موقعیت مکانی فوق العاده
من دوشب در این هتل اقامت داشتم از لحاظ نظافت خیلی عالی بود فضای اتاق و سالن های صبحانه هم دوست داشتنی و جذاب خلاصه این که اگر کسی برای اقامت در هتل از من سوال کنه قطعا هتل امیر رو معرفی میکنم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب و مناسب
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب و مناسب
نقاط قوت:
موقعیت هتل
نقاط ضعف:
موقعیت هتل
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
هیچ
پرسنل بسیار محترم و مودبی دارد؛ نظافت کاملا رعایت شده بود. ولی از حیث امکانات، طراحی به دلیل قدیمی بودن و نه سنتی بودن، کمی تو ذوق می زد.
نقاط قوت:
نداشت حتی ماشین هم جلوش جریمه شدیم
نقاط ضعف:
نداشت حتی ماشین هم جلوش جریمه شدیم
افتضاح
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی ملحفه ها دسترسی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
اگر تنوع صبحانه بیشتر باشه بهتره
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه و ناهار و شام عالی، پرسنل خوش برخورد، محیط لابی و رستوران دلنشین
نقاط ضعف:
امکانات اتاق متوسط و قدیمی
نقاط قوت:
خلوت بودن-برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اکثر پرسنل ماسک نداشتند
نقاط قوت:
بابت نزدیکی به ایستگاه مترو باید گفت هنلهای زیادی این اطراف هست
نقاط ضعف:
نسبت به هتل «هالی» که قیمتش هم کمتر از این هتله بسیار بی کیفیت و پرسنل معمولی با برخوردی سرد سرویس بهداشتی بدون تهویه درها، کف، کثیف خدمات تلفنی بسیار کند، حوله های کهنه
نحوه برخورد و پذیرش خوب بود . بهداشت سرویس بهداشتی و اتاق متوسط بود. دیوارپوشها و دکور قدیمی و مقداری فرسوده و در کل بد نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
به روز نبودن حمام ودستشویی اتاق ها
هتل خوب و تمیز
همه چیز در حد خودش خوب بود .
ساعت های دو اتاق خوابیده و همینطور تلوزیون محدود به چند شبکه بود
طی دو شب از اقامت این هتل در دو رزرو جداگانه استفاده کردم که کیفیت اتاق روز اول بهتر بود و مشکل فقط تلوزیون و ساعت و نور بود
نقاط قوت:
کلیت هتل خوب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
اتاق کهنه وسایل اتاق کهنه نظافت بدرستی انجام نشده بود
هتل خوب و اروم بود. دسترسی راحت
سلام کارمندان هتل بسیار مودب و با احترام هستند وسایل هتل بسیار خوب و تمیز هستند کیفیت غذا و خدمات رستوران مناسب می باشد همکاری پرسنل با مهمان بسیار عالی می باشد
برخورد خیلی خوب و صبحانه خوب ولی با تنوع کم ، بهداشت و نظافت عالی ، Location عالی
در مجموع محیط مطبوعی دارد و به خصوص برخورد خوب کارکنان محترم هتل و بخش خانه داری و نظافت هتل و رعایت نکات بهداشتی در هتل و در حین سرو صبحانه قابل اشاره است . کیفیت و تنوع صبحانه می تواند در حد یک هتل سه ستاره بهتر شود .
بالشها و پتوها فرسوده و کثیف دستشویی فاقد تهویه منوی صبحانه بسیار ضعیف در حد هتل یک ستاره نکته مثبت فقط تحویل سریع اتاق قبل از ساعت ۱۴
صبحانه خوبی دارد و اتاقها قدیمی هستند ولی تمیز و پاکیزه.تنها مورد نداشتن پارکینگ هست که آنهم شما را راهنمایی میکنند که در پارکینگی در نزدیکی هتل ماشین را پارک کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
هتلی با دو ستاره اضافی
اتاق ها کوچک هستند. نور اتاق ها کم بود. رفتار پرسنل جالب نبود.پذیرش هتل برخورد خوبی نداشتند. قیمت آن بالاست
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.