هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

امیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
284,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
284,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
284,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
284,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
284,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
284,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
284,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
284,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
284,000
تومان
1 خرداد
شنبه
284,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
284,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
285,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
285,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
285,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
285,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
285,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
285,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
285,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
1 خرداد
شنبه
285,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
285,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
285,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
285,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
285,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
285,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
285,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
285,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
1 خرداد
شنبه
285,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
علاءالدین
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
285,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
285,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
285,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
285,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
285,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
285,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
285,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
285,000
تومان
1 خرداد
شنبه
285,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
امیر-یک تخته VIP
یک تخته VIP
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
385,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
385,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
385,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
385,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
385,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
385,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
385,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
385,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
385,000
تومان
1 خرداد
شنبه
385,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
علاءالدین
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
385,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
385,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
385,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
385,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
385,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
385,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
385,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
385,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
385,000
تومان
1 خرداد
شنبه
385,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
356,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
356,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
356,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
356,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
356,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
356,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
356,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
356,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
356,000
تومان
1 خرداد
شنبه
356,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
356,000
تومان
ای‌گردش
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
357,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
357,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
357,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
357,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
357,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
357,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
357,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
357,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
357,000
تومان
1 خرداد
شنبه
357,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
علاءالدین
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
358,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
358,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
358,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
358,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
358,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
1 خرداد
شنبه
358,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
356,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
356,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
356,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
356,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
356,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
356,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
356,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
356,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
356,000
تومان
1 خرداد
شنبه
356,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
356,000
تومان
هتل یار
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
356,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
356,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
356,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
356,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
356,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
356,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
356,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
356,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
356,000
تومان
1 خرداد
شنبه
356,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
356,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
453,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
453,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
453,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
453,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
453,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
453,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
453,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
453,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
453,000
تومان
1 خرداد
شنبه
453,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
453,000
تومان
اقامت 24
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
454,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
454,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
454,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
454,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
454,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
454,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
454,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
454,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
454,000
تومان
1 خرداد
شنبه
454,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
هتل یار
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
454,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
454,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
454,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
454,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
454,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
454,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
454,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
454,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
454,000
تومان
1 خرداد
شنبه
454,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
علاءالدین
454,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
454,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
454,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
454,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
454,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
454,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
454,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
454,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
454,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
454,000
تومان
1 خرداد
شنبه
454,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
454,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره VIP
سوئیت دونفره VIP
ای‌گردش
576,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
576,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
576,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
576,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
576,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
576,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
576,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
576,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
576,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
576,000
تومان
1 خرداد
شنبه
576,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
576,000
تومان
علاءالدین
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
577,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
577,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
577,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
577,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
577,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
577,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
577,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
577,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
577,000
تومان
1 خرداد
شنبه
577,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
577,000
تومان
اقامت 24
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
577,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
577,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
577,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
577,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
577,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
577,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
577,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
577,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
577,000
تومان
1 خرداد
شنبه
577,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
577,000
تومان
هتل یار
577,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
577,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
577,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
577,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
577,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
577,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
577,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
577,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
577,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
577,000
تومان
1 خرداد
شنبه
577,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
577,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
ای‌گردش
447,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
447,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
447,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
447,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
447,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
447,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
447,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
447,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
447,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
447,000
تومان
1 خرداد
شنبه
447,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
447,000
تومان
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
448,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
448,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
448,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
448,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
448,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
1 خرداد
شنبه
448,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
448,000
تومان
علاءالدین
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
448,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
448,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
448,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
448,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
448,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
1 خرداد
شنبه
448,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
448,000
تومان
هتل یار
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
448,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
448,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
448,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
448,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
448,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
1 خرداد
شنبه
448,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
448,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته تویین VIP
اتاق دوتخته تویین VIP
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
448,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
448,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
448,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
448,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
448,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
448,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
448,000
تومان
1 خرداد
شنبه
448,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
448,000
تومان
امیر-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
556,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
556,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
556,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
556,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
556,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
556,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
556,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
556,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
556,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
556,000
تومان
1 خرداد
شنبه
556,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
امیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
450,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
450,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
450,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
450,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
450,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
450,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
450,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
450,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
450,000
تومان
1 خرداد
شنبه
450,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
امیر-سوئیت سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
546,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
546,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
546,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
546,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
546,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
546,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
546,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
546,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
546,000
تومان
1 خرداد
شنبه
546,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
546,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

سالن کنفرانس
تلویزیون در لابی
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
كتابخانه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
آتلیه
مبل
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
مینیبار
كافی شاپ
رستوران
پنجره
تلویزیون lcd
اتاق جلسات
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پاركينگ
خدمات خشکشویی
نمازخانه
صندوق امانات
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
آسانسور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
اتاق چمدان
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
ماساژ
کافی‌شاپ
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کافی‌شاپ معمولی‌
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
مرکز خرید
حوله
تلفن
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(29 نظر)
در کل به نسبت قیمت هتل خوبیه
نقاط قوت:
قیمت مناسب و عالی و اینکه این هتل خیلی همه چیزش خوب و تمیز هست پرسنل با شخصیت، مودب، خدمات نظافت بسیار عالی😍😍😍
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و عالی و اینکه این هتل خیلی همه چیزش خوب و تمیز هست پرسنل با شخصیت، مودب، خدمات نظافت بسیار عالی😍😍😍
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار خوب کارکنان
نقاط قوت:
موقعیت هتل فوق العاده است؛ فاصله تا مترو ۵ دقیقه است؛ مرکز شهر و همه جا رو راحت میتونید برید؛ نظافت هتل به خوبی انجام میشه
نقاط ضعف:
موقعیت هتل فوق العاده است؛ فاصله تا مترو ۵ دقیقه است؛ مرکز شهر و همه جا رو راحت میتونید برید؛ نظافت هتل به خوبی انجام میشه
نقاط قوت:
مدیریت خوب و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
مدیریت خوب و برخورد خوب کارکنان
اقامت در این هتل تحربه خوبی است ولی اگر امکانات خوبی می خواهید پول بیشتری بدهید و از اتاقهای vip استفاده کنید . هتل اگر کیفیت و کمیت صبحانه را افزایش دهد خوب است .
نقاط قوت:
برخورد هوشمندانه کارکنان و مدیریت هتل
نقاط ضعف:
برخورد هوشمندانه کارکنان و مدیریت هتل
هتل ارزنده و قابل قبولی است اما شایسته است هتل به روز رسانی شود .
هتل خوب و تمیز
سلام کارمندان هتل بسیار مودب و با احترام هستند وسایل هتل بسیار خوب و تمیز هستند کیفیت غذا و خدمات رستوران مناسب می باشد همکاری پرسنل با مهمان بسیار عالی می باشد
برخورد خیلی خوب و صبحانه خوب ولی با تنوع کم ، بهداشت و نظافت عالی ، Location عالی
در مجموع محیط مطبوعی دارد و به خصوص برخورد خوب کارکنان محترم هتل و بخش خانه داری و نظافت هتل و رعایت نکات بهداشتی در هتل و در حین سرو صبحانه قابل اشاره است . کیفیت و تنوع صبحانه می تواند در حد یک هتل سه ستاره بهتر شود .
بالشها و پتوها فرسوده و کثیف دستشویی فاقد تهویه منوی صبحانه بسیار ضعیف در حد هتل یک ستاره نکته مثبت فقط تحویل سریع اتاق قبل از ساعت ۱۴
صبحانه خوبی دارد و اتاقها قدیمی هستند ولی تمیز و پاکیزه.تنها مورد نداشتن پارکینگ هست که آنهم شما را راهنمایی میکنند که در پارکینگی در نزدیکی هتل ماشین را پارک کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
هتل متوسط برای سفر کاری مناسب میباشد
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
نظر من هم مثبت و خوب و متوسط به بالا
هتلی با دو ستاره اضافی
موقعیت هتل خوب است. منوی صبحانه خوب بود. با اینکه زود رسیدیم اتاق را به ما تحویل دادند.تمیزی ان قابل قبول بودبرای رفتن به طبقه اول پله ها و راهرو استاندارد نبودند. برخورد پذیرش خیلی جالب نبود. نور اتاق خیلی کم بود
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.