هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

امیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-یک تخته VIP
یک تخته VIP
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
415,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
415,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
387,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
387,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
387,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
387,000
تومان
15 اسفند
جمعه
387,000
تومان
16 اسفند
شنبه
387,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
387,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
387,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
387,000
تومان
ای‌گردش
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
387,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
387,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
387,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
387,000
تومان
15 اسفند
جمعه
387,000
تومان
16 اسفند
شنبه
387,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
387,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
387,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
387,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
378,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
378,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
378,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
378,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
378,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
378,000
تومان
15 اسفند
جمعه
378,000
تومان
16 اسفند
شنبه
378,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
378,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
378,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
378,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
378,000
تومان
اقامت 24
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
387,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
387,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
387,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
387,000
تومان
15 اسفند
جمعه
387,000
تومان
16 اسفند
شنبه
387,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
387,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
387,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
387,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
387,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
482,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
482,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
482,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
482,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
482,000
تومان
15 اسفند
جمعه
482,000
تومان
16 اسفند
شنبه
482,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
482,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
482,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
482,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
482,000
تومان
ای‌گردش
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
491,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
491,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
491,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
491,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
491,000
تومان
15 اسفند
جمعه
491,000
تومان
16 اسفند
شنبه
491,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
491,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
491,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
491,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
491,000
تومان
اقامت 24
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
491,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
491,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
491,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
491,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
491,000
تومان
15 اسفند
جمعه
491,000
تومان
16 اسفند
شنبه
491,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
491,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
491,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
491,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
491,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-سوئیت دونفره VIP
سوئیت دونفره VIP
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
615,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
615,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
615,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
615,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
615,000
تومان
15 اسفند
جمعه
615,000
تومان
16 اسفند
شنبه
615,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
615,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
615,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
615,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
615,000
تومان
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
15 اسفند
جمعه
625,000
تومان
16 اسفند
شنبه
625,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
ای‌گردش
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
15 اسفند
جمعه
625,000
تومان
16 اسفند
شنبه
625,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
475,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
475,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
475,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
475,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
475,000
تومان
15 اسفند
جمعه
475,000
تومان
16 اسفند
شنبه
475,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
475,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
475,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
475,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
475,000
تومان
ای‌گردش
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
484,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
484,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
484,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
484,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
484,000
تومان
15 اسفند
جمعه
484,000
تومان
16 اسفند
شنبه
484,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
484,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
484,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
484,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
484,000
تومان
اقامت 24
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
484,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
484,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
484,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
484,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
484,000
تومان
15 اسفند
جمعه
484,000
تومان
16 اسفند
شنبه
484,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
484,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
484,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
484,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
484,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته تویین VIP
اتاق دوتخته تویین VIP
اقامت 24
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
484,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
484,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
484,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
484,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
484,000
تومان
15 اسفند
جمعه
484,000
تومان
16 اسفند
شنبه
484,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
484,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
484,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
484,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
484,000
تومان
امیر-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
605,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
605,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
605,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
605,000
تومان
15 اسفند
جمعه
605,000
تومان
16 اسفند
شنبه
605,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
605,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
605,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
605,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
605,000
تومان
امیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
496,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
496,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
496,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
496,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
496,000
تومان
15 اسفند
جمعه
496,000
تومان
16 اسفند
شنبه
496,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
496,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
496,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
496,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
496,000
تومان
امیر-سوئیت سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
یکشنبه
659,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
659,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
659,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
659,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
659,000
تومان
15 اسفند
جمعه
659,000
تومان
16 اسفند
شنبه
659,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
659,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
659,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
659,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
659,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

سالن کنفرانس
تلویزیون در لابی
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
كتابخانه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
آتلیه
مبل
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
مینیبار
كافی شاپ
رستوران
پنجره
تلویزیون lcd
اتاق جلسات
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پاركينگ
خدمات خشکشویی
نمازخانه
صندوق امانات
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
آسانسور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
اتاق چمدان
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
ماساژ
کافی‌شاپ
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کافی‌شاپ معمولی‌
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
مرکز خرید
حوله
تلفن
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(28 نظر)
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل پذیرش
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل پذیرش
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان و پیگیری موارد و تا حدود زیادی رعایت نکات بهداشتی
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان و پیگیری موارد و تا حدود زیادی رعایت نکات بهداشتی
اقامت در هتل تجربه لذت بخشی است .
نقاط قوت:
آرامش
نقاط ضعف:
آرامش
هتل نسبتا قدیمی هست؛، وسایل و امکانات و شیر آب و دستشویی قدیمی هست. پریز برق در نزدیکی تخت نیست. چای ساز داخل اتاق نبود. نسبتا تمیز است، محل دسترسی خوب است. صبحانه برای هتل سه ستاره بد نبود. البته نسکافه و قهوه برای صبحانه سرو نمیشد
نقاط قوت:
با سلام هتل توی خیابان اصلی طالقانی واقع شده موقعیت مکانی خیلی خوبی داشت و ویو عالی و اینکه برخورد پرسنل عالی و مودبانه و صبح زود با اینکه ساعت ده رسیدم اتاق رو تحویل دادن و حتی نیم ساعت بعد دو فردا هم با اینکه دیر تحویل دادم هیچ هزینه اضافی دریافت نکردند غذای رستوران خیلی خوب بود و کیفیت خوبی داشت صبحانه کامل و خوش مزه بود اتاق هم خیلی تمیز و مرتب بود خمیر دندان و مسواک هم موجود بود در مجموع از اقامت در اونجا رضایت کافی رو داشتم و برای سفرهای بعدی حتمااز با کمال میل اینجا رو انتخاب میکنم فراوان
نقاط ضعف:
با سلام هتل توی خیابان اصلی طالقانی واقع شده موقعیت مکانی خیلی خوبی داشت و ویو عالی و اینکه برخورد پرسنل عالی و مودبانه و صبح زود با اینکه ساعت ده رسیدم اتاق رو تحویل دادن و حتی نیم ساعت بعد دو فردا هم با اینکه دیر تحویل دادم هیچ هزینه اضافی دریافت نکردند غذای رستوران خیلی خوب بود و کیفیت خوبی داشت صبحانه کامل و خوش مزه بود اتاق هم خیلی تمیز و مرتب بود خمیر دندان و مسواک هم موجود بود در مجموع از اقامت در اونجا رضایت کافی رو داشتم و برای سفرهای بعدی حتمااز با کمال میل اینجا رو انتخاب میکنم فراوان
با سلام هتل توی خیابان اصلی طالقانی واقع شده موقعیت مکانی خیلی خوبی داشت و ویو عالی و اینکه برخورد پرسنل عالی و مودبانه و صبح زود با اینکه ساعت ده رسیدم اتاق رو تحویل دادن و حتی نیم ساعت بعد دو فردا هم با اینکه دیر تحویل دادم هیچ هزینه اضافی دریافت نکردند غذای رستوران خیلی خوب بود و کیفیت خوبی داشت صبحانه کامل و خوش مزه بود اتاق هم خیلی تمیز و مرتب بود خمیر دندان و مسواک هم موجود بود در مجموع از اقامت در اونجا رضایت کافی رو داشتم و برای سفرهای بعدی حتمااز با کمال میل اینجا رو انتخاب میکنم فراوان
نقاط قوت:
محیطی آرام و دنج و دکور چوب باعث آرامش خودم میشه، برخورد عالی پرسنل و صبحانه با کیفیت هم باعث میشه هربار اونجا رو برای اقامت انتخاب کنم
نقاط ضعف:
محیطی آرام و دنج و دکور چوب باعث آرامش خودم میشه، برخورد عالی پرسنل و صبحانه با کیفیت هم باعث میشه هربار اونجا رو برای اقامت انتخاب کنم
نقاط قوت:
تمیز بودن و رعایت خوب مسائل بهداشتی ارزش بالا هتل نسبت به قیمت و موقعیت مکانی آن
نقاط ضعف:
تمیز بودن و رعایت خوب مسائل بهداشتی ارزش بالا هتل نسبت به قیمت و موقعیت مکانی آن
در کل باید بگم از نظر نظافت و امکانات نسبت به هتل 3ستاره بودن خیلی خوب بود... البته اناق های vip از نظر ظاهری بهترن یکم... درمورد پارکینگ باید بگم خود هتل نداره ولی اگر هماهنگ کنید و بتونن با یه هتل دیگه هماهنگ میکنن که ماشینتون رو اونجا بزارین که خیال ادم راحت باشه.... درمورد صبحانه میشه گفت یه صبحانه معمولی بود.. و دستمون زیاد برای انتخاب باز نبود که به نظر من تنها ضعف همین بوده این برای برای زوج های جوان افرادی که قرار کاری داشتن یا ماموریت با توجه به جایی که هتل هست بسیار پیشنهاد میشه.... با تشکر از تیم پشتیبانی اسنپ تریپ
سلام کارمندان هتل بسیار مودب و با احترام هستند وسایل هتل بسیار خوب و تمیز هستند کیفیت غذا و خدمات رستوران مناسب می باشد همکاری پرسنل با مهمان بسیار عالی می باشد
برخورد خیلی خوب و صبحانه خوب ولی با تنوع کم ، بهداشت و نظافت عالی ، Location عالی
در مجموع محیط مطبوعی دارد و به خصوص برخورد خوب کارکنان محترم هتل و بخش خانه داری و نظافت هتل و رعایت نکات بهداشتی در هتل و در حین سرو صبحانه قابل اشاره است . کیفیت و تنوع صبحانه می تواند در حد یک هتل سه ستاره بهتر شود .
بالشها و پتوها فرسوده و کثیف دستشویی فاقد تهویه منوی صبحانه بسیار ضعیف در حد هتل یک ستاره نکته مثبت فقط تحویل سریع اتاق قبل از ساعت ۱۴
صبحانه خوبی دارد و اتاقها قدیمی هستند ولی تمیز و پاکیزه.تنها مورد نداشتن پارکینگ هست که آنهم شما را راهنمایی میکنند که در پارکینگی در نزدیکی هتل ماشین را پارک کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
هتل متوسط برای سفر کاری مناسب میباشد
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
نظر من هم مثبت و خوب و متوسط به بالا
هتلی با دو ستاره اضافی
موقعیت هتل خوب است. منوی صبحانه خوب بود. با اینکه زود رسیدیم اتاق را به ما تحویل دادند.تمیزی ان قابل قبول بودبرای رفتن به طبقه اول پله ها و راهرو استاندارد نبودند. برخورد پذیرش خیلی جالب نبود. نور اتاق خیلی کم بود
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.