هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

امیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مهر
جمعه
251,000
تومان
12 مهر
شنبه
251,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
251,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
251,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
251,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
251,000
تومان
18 مهر
جمعه
251,000
تومان
ای‌گردش
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مهر
جمعه
251,000
تومان
12 مهر
شنبه
251,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
251,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
251,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
251,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
251,000
تومان
18 مهر
جمعه
251,000
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مهر
جمعه
251,000
تومان
12 مهر
شنبه
251,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
251,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
251,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
251,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
251,000
تومان
18 مهر
جمعه
251,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
امیر-یک تخته VIP
یک تخته VIP
ایران مارکوپولو
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مهر
جمعه
340,000
تومان
12 مهر
شنبه
340,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
18 مهر
جمعه
340,000
تومان
اقامت 24
351,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
351,000
تومان
11 مهر
جمعه
351,000
تومان
12 مهر
شنبه
351,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
351,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
351,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
351,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
351,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
351,000
تومان
18 مهر
جمعه
351,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مهر
جمعه
300,000
تومان
12 مهر
شنبه
300,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
18 مهر
جمعه
300,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مهر
جمعه
300,000
تومان
12 مهر
شنبه
300,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
18 مهر
جمعه
300,000
تومان
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
11 مهر
جمعه
320,000
تومان
12 مهر
شنبه
320,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
320,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
320,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
320,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
320,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
320,000
تومان
18 مهر
جمعه
320,000
تومان
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
11 مهر
جمعه
330,000
تومان
12 مهر
شنبه
330,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
18 مهر
جمعه
330,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مهر
جمعه
300,000
تومان
12 مهر
شنبه
300,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
18 مهر
جمعه
300,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
11 مهر
جمعه
300,000
تومان
12 مهر
شنبه
300,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
300,000
تومان
18 مهر
جمعه
300,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
جاباما
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
371,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
371,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
371,000
تومان
11 مهر
جمعه
371,000
تومان
12 مهر
شنبه
371,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
371,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
371,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
371,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
371,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
371,000
تومان
18 مهر
جمعه
371,000
تومان
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
11 مهر
جمعه
375,000
تومان
12 مهر
شنبه
375,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
18 مهر
جمعه
375,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مهر
جمعه
380,000
تومان
12 مهر
شنبه
380,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
18 مهر
جمعه
380,000
تومان
ای‌گردش
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
408,000
تومان
11 مهر
جمعه
408,000
تومان
12 مهر
شنبه
408,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
408,000
تومان
18 مهر
جمعه
408,000
تومان
ایران مارکوپولو
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
11 مهر
جمعه
430,000
تومان
12 مهر
شنبه
430,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
18 مهر
جمعه
430,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
امیر-سوئیت دونفره VIP
سوئیت دونفره VIP
جاباما
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
473,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
473,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
473,000
تومان
11 مهر
جمعه
473,000
تومان
12 مهر
شنبه
473,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
473,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
473,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
473,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
473,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
473,000
تومان
18 مهر
جمعه
473,000
تومان
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
480,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
480,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
480,000
تومان
11 مهر
جمعه
480,000
تومان
12 مهر
شنبه
480,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
480,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
480,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
480,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
480,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
480,000
تومان
18 مهر
جمعه
480,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مهر
جمعه
482,000
تومان
12 مهر
شنبه
482,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
482,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
482,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
482,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
482,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
482,000
تومان
18 مهر
جمعه
482,000
تومان
ای‌گردش
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
11 مهر
جمعه
520,000
تومان
12 مهر
شنبه
520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
18 مهر
جمعه
520,000
تومان
ایران مارکوپولو
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
11 مهر
جمعه
540,000
تومان
12 مهر
شنبه
540,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
540,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
540,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
540,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
540,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
540,000
تومان
18 مهر
جمعه
540,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
جاباما
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
366,000
تومان
11 مهر
جمعه
366,000
تومان
12 مهر
شنبه
366,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
366,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
366,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
366,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
366,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
366,000
تومان
18 مهر
جمعه
366,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
11 مهر
جمعه
370,000
تومان
12 مهر
شنبه
370,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
18 مهر
جمعه
370,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
11 مهر
جمعه
375,000
تومان
12 مهر
شنبه
375,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
18 مهر
جمعه
375,000
تومان
ای‌گردش
402,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
402,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
402,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
402,000
تومان
11 مهر
جمعه
402,000
تومان
12 مهر
شنبه
402,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
402,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
402,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
402,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
402,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
402,000
تومان
18 مهر
جمعه
402,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
11 مهر
جمعه
415,000
تومان
12 مهر
شنبه
415,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
415,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
415,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
415,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
415,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
415,000
تومان
18 مهر
جمعه
415,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق دوتخته تویین VIP
اتاق دوتخته تویین VIP
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
11 مهر
جمعه
370,000
تومان
12 مهر
شنبه
370,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
370,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
370,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
370,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
370,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
370,000
تومان
18 مهر
جمعه
370,000
تومان
امیر-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
امیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
394,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مهر
جمعه
394,000
تومان
12 مهر
شنبه
394,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
394,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
394,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
394,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
394,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
394,000
تومان
18 مهر
جمعه
394,000
تومان
امیر-سوئیت سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(دو تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
473,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
473,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
473,000
تومان
11 مهر
جمعه
473,000
تومان
12 مهر
شنبه
473,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
473,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
473,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
473,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
473,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
473,000
تومان
18 مهر
جمعه
473,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

نمازخانه
خدمات بیدار باش
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
زمین ورزشی
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پارک کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پذیرش 24 ساعته
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
گیم نت
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
روم سرويس
مینیبار
پنجره
رستوران
خدمات تهيه بليط
كافی شاپ
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
اینترنت در اتاق
اتاق جلسات
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
نمای کوچه
خدمات پزشكي
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
سالن بيليارد
روزنامه رایگان
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
نهار در اتاق
ميز
اعلام حریق
سالن اجتماعات
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
آسانسور
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
سالن کنفرانس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
دستگاه خودپرداز
سرویس بهداشتی فرنگی
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
خدمات تور
روزنامه
مسلط به زبان انگليسی
صبحانه رایگان
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
اینترنت در قسمت لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
حمام
فروشگاه
فضای سبز
سرویس بهداشتی ایرانی
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
آرایشگاه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(21 نظر)
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
به نسبت قیمت و کیفیت خدمات، در مقایسه با هتل‌های هم رده از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است. متاسفانه در زمان مراجعه بنده کافی‌شاپ هتل به دلیل نقص فنی امکان ارائه سرویس نداشت. (امکان سفارش قهوه نبود) ۹۸/۹/۴
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
وضعیت نظافت بسیار ضعیف بود. کف زمین اتاق ۹ تا پوست پسته بود که جارو نشده بود قبل از تحویل اتاق. بالشت کثیف بود. تهویه مطبوع اتاق بسیار ضعیف بود. اتاق خیلی زیاد گرم میشد و بدون روتختی حتی عرق میکردید. پنجره هم نمیشه باز کرد چون هوا خیلی الوده هست اون منطقه. تشک تخت اونقدر نرم بود که کمر ادم درد میگرفت. در کل پیشنهاد نمیکنم این هتل رو.
دو شب در این هتل اقامت داشتم. وضعیت کلی هتل خوب بود. برخورد پرسنل خوب بود. نظافت مناسب بود. می توانست بهتر هم باشد. صبحانه می توانست بهتر و متنوع تر باشد. غذای رستوران هتل خوب بود.
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
هتل متوسط برای سفر کاری مناسب میباشد
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
نظر من هم مثبت و خوب و متوسط به بالا
هتلی با دو ستاره اضافی
موقعیت هتل خوب است. منوی صبحانه خوب بود. با اینکه زود رسیدیم اتاق را به ما تحویل دادند.تمیزی ان قابل قبول بودبرای رفتن به طبقه اول پله ها و راهرو استاندارد نبودند. برخورد پذیرش خیلی جالب نبود. نور اتاق خیلی کم بود
برای ماموریت کاری در این هتل اقامت داشتم . از لحاظ موقعیت خوب بود. تمیزی آن قابل قبول بود. منوی صبحانه آن خوب بود.اتاق ها کوچک هستند. نور اتاق ها کم بود. رفتار پرسنل جالب نبود.پذیرش هتل برخورد خوبی نداشتند. قیمت آن بالاست
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.