هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
570,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
570,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
570,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
570,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
570,000
تومان
17 تیر
جمعه
570,000
تومان
18 تیر
شنبه
570,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
570,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
570,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
570,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
570,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
760,000
تومان
17 تیر
جمعه
760,000
تومان
18 تیر
شنبه
760,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
768,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
768,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
768,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
768,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
768,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
768,000
تومان
17 تیر
جمعه
768,000
تومان
18 تیر
شنبه
768,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
768,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
768,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
768,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
768,000
تومان
اتاق یک تخته VIP
ایران هتل آنلاین
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
17 تیر
جمعه
960,000
تومان
18 تیر
شنبه
960,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
یک تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
760,000
تومان
17 تیر
جمعه
760,000
تومان
18 تیر
شنبه
760,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
760,000
تومان
17 تیر
جمعه
760,000
تومان
18 تیر
شنبه
760,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
760,000
تومان
17 تیر
جمعه
760,000
تومان
18 تیر
شنبه
760,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
795,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
795,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
795,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
795,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
795,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
795,000
تومان
17 تیر
جمعه
795,000
تومان
18 تیر
شنبه
795,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
795,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
795,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
795,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
795,000
تومان
سوئیت یک خواب برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
945,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
945,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
945,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
945,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
945,000
تومان
17 تیر
جمعه
945,000
تومان
18 تیر
شنبه
945,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
945,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
945,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
945,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
945,000
تومان
سوییت - دو نفره
هتل یار
945,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
945,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
945,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
945,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
945,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
945,000
تومان
17 تیر
جمعه
945,000
تومان
18 تیر
شنبه
945,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
945,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
945,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
945,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
945,000
تومان
اتاق دو تخته vip - توئین
هتل یار
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
17 تیر
جمعه
960,000
تومان
18 تیر
شنبه
960,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
اتاق دو تخته توئین VIP
ایران هتل آنلاین
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
17 تیر
جمعه
960,000
تومان
18 تیر
شنبه
960,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
اتاق دو تخته دبل VIP
ایران هتل آنلاین
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
17 تیر
جمعه
960,000
تومان
18 تیر
شنبه
960,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
اتاق دو تخته vip - دبل
هتل یار
960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
960,000
تومان
17 تیر
جمعه
960,000
تومان
18 تیر
شنبه
960,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
960,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
960,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
960,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
960,000
تومان
دو تخته VIP
ای‌گردش
965,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
965,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
965,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
965,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
965,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
965,000
تومان
17 تیر
جمعه
965,000
تومان
18 تیر
شنبه
965,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
965,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
965,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
965,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
965,000
تومان
سوئیت
ای‌گردش
995,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
995,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
995,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
995,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
995,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
995,000
تومان
17 تیر
جمعه
995,000
تومان
18 تیر
شنبه
995,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
995,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
995,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
995,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
995,000
تومان
سوییت vip - دو نفره
هتل یار
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,220,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,220,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,220,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,220,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,220,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,220,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,220,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,220,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,220,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,220,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,220,000
تومان
سوئیت یک خواب VIP برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,220,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,220,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,220,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,220,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,220,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,220,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,220,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,220,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,220,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,220,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,220,000
تومان
سوئیت VIP
ای‌گردش
1,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,230,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,230,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,230,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,230,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,230,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,230,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,230,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,230,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,230,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,230,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,230,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل VIP
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

سالن کنفرانس
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
كافی شاپ
مینیبار
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(33 نظر)
نقاط قوت:
نزیدیکی به وسایل حمل و نقل عمومی
نقاط ضعف:
نزیدیکی به وسایل حمل و نقل عمومی
نقاط قوت:
همچیش
نقاط ضعف:
همچیش
نقاط قوت:
صبحانه نسبتا خوب، خانه داری روزانه خوب
نقاط ضعف:
صبحانه نسبتا خوب، خانه داری روزانه خوب
نقاط قوت:
تمیز بودن و طراحی خوب
نقاط ضعف:
تمیز بودن و طراحی خوب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
تمیزی فوق العاده، دسترسی خول
نقاط ضعف:
تمیزی فوق العاده، دسترسی خول
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی ملحفه ها دسترسی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
اگر تنوع صبحانه بیشتر باشه بهتره
نحوه برخورد و پذیرش خوب بود . بهداشت سرویس بهداشتی و اتاق متوسط بود. دیوارپوشها و دکور قدیمی و مقداری فرسوده و در کل بد نبود
هتل خوب و تمیز
همه چیز در حد خودش خوب بود .
ساعت های دو اتاق خوابیده و همینطور تلوزیون محدود به چند شبکه بود
طی دو شب از اقامت این هتل در دو رزرو جداگانه استفاده کردم که کیفیت اتاق روز اول بهتر بود و مشکل فقط تلوزیون و ساعت و نور بود
هتل خوب و اروم بود. دسترسی راحت
سلام کارمندان هتل بسیار مودب و با احترام هستند وسایل هتل بسیار خوب و تمیز هستند کیفیت غذا و خدمات رستوران مناسب می باشد همکاری پرسنل با مهمان بسیار عالی می باشد
برخورد خیلی خوب و صبحانه خوب ولی با تنوع کم ، بهداشت و نظافت عالی ، Location عالی
در مجموع محیط مطبوعی دارد و به خصوص برخورد خوب کارکنان محترم هتل و بخش خانه داری و نظافت هتل و رعایت نکات بهداشتی در هتل و در حین سرو صبحانه قابل اشاره است . کیفیت و تنوع صبحانه می تواند در حد یک هتل سه ستاره بهتر شود .
بالشها و پتوها فرسوده و کثیف دستشویی فاقد تهویه منوی صبحانه بسیار ضعیف در حد هتل یک ستاره نکته مثبت فقط تحویل سریع اتاق قبل از ساعت ۱۴
صبحانه خوبی دارد و اتاقها قدیمی هستند ولی تمیز و پاکیزه.تنها مورد نداشتن پارکینگ هست که آنهم شما را راهنمایی میکنند که در پارکینگی در نزدیکی هتل ماشین را پارک کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
هتلی با دو ستاره اضافی
اتاق ها کوچک هستند. نور اتاق ها کم بود. رفتار پرسنل جالب نبود.پذیرش هتل برخورد خوبی نداشتند. قیمت آن بالاست
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.