هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر تهران

امیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
349,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
349,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
349,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
349,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
349,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
349,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
349,000
تومان
2 مهر
جمعه
349,000
تومان
3 مهر
شنبه
349,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
349,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
349,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
349,000
تومان
اقامت 24
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
350,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
350,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
350,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
350,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
350,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
350,000
تومان
2 مهر
جمعه
350,000
تومان
3 مهر
شنبه
350,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
350,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
350,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
350,000
تومان
علاءالدین
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
361,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
361,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
361,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
361,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
361,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
429,000
تومان
2 مهر
جمعه
490,000
تومان
3 مهر
شنبه
490,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
490,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
490,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
490,000
تومان
هتل یار
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
365,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
365,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
365,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
365,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
365,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
500,000
تومان
2 مهر
جمعه
500,000
تومان
3 مهر
شنبه
500,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
500,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
500,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
500,000
تومان
امیر-یک تخته VIP
یک تخته VIP
اقامت 24
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
497,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
497,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
497,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
497,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
497,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
497,000
تومان
2 مهر
جمعه
497,000
تومان
3 مهر
شنبه
497,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
497,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
497,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
497,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
452,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
452,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
452,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
452,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
452,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
452,000
تومان
2 مهر
جمعه
452,000
تومان
3 مهر
شنبه
452,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
452,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
452,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
452,000
تومان
اقامت 24
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
453,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
453,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
453,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
453,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
453,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
453,000
تومان
2 مهر
جمعه
453,000
تومان
3 مهر
شنبه
453,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
453,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
453,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
453,000
تومان
علاءالدین
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
466,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
466,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
466,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
466,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
466,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
598,000
تومان
2 مهر
جمعه
683,000
تومان
3 مهر
شنبه
683,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
683,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
683,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
683,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
453,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
453,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
453,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
453,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
453,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
453,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
453,000
تومان
2 مهر
جمعه
453,000
تومان
3 مهر
شنبه
453,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
453,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
453,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
453,000
تومان
هتل یار
468,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
468,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
468,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
468,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
468,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
468,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
697,000
تومان
2 مهر
جمعه
697,000
تومان
3 مهر
شنبه
697,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
697,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
697,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
697,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
532,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
532,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
532,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
532,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
2 مهر
جمعه
532,000
تومان
3 مهر
شنبه
532,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
ای‌گردش
532,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
532,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
532,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
532,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
532,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
532,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
532,000
تومان
2 مهر
جمعه
532,000
تومان
3 مهر
شنبه
532,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
532,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
532,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
532,000
تومان
علاءالدین
547,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
547,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
547,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
547,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
547,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
547,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
762,000
تومان
2 مهر
جمعه
870,000
تومان
3 مهر
شنبه
870,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
870,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
870,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
870,000
تومان
هتل یار
548,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
548,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
548,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
548,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
548,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
548,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
888,000
تومان
2 مهر
جمعه
888,000
تومان
3 مهر
شنبه
888,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
888,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
888,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
888,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره VIP
سوئیت دونفره VIP
ای‌گردش
679,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
679,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
679,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
679,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
679,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
679,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
679,000
تومان
2 مهر
جمعه
679,000
تومان
3 مهر
شنبه
679,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
679,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
679,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
679,000
تومان
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
680,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
680,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
680,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
680,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
680,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
2 مهر
جمعه
680,000
تومان
3 مهر
شنبه
680,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
هتل یار
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
695,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
695,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
695,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
695,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
695,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,134,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,134,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,134,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,134,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,134,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,134,000
تومان
علاءالدین
698,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
698,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
698,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
698,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
698,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
698,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
973,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,111,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,111,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,111,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,111,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,111,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
ای‌گردش
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
496,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
496,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
496,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
496,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
496,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
496,000
تومان
2 مهر
جمعه
496,000
تومان
3 مهر
شنبه
496,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
496,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
496,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
496,000
تومان
اقامت 24
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
569,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
569,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
569,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
569,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
569,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
569,000
تومان
2 مهر
جمعه
569,000
تومان
3 مهر
شنبه
569,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
569,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
علاءالدین
584,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
584,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
584,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
584,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
584,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
584,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
751,000
تومان
2 مهر
جمعه
858,000
تومان
3 مهر
شنبه
858,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
858,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
858,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
858,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته تویین VIP
اتاق دوتخته تویین VIP
اقامت 24
569,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
569,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
569,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
569,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
569,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
569,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
569,000
تومان
2 مهر
جمعه
569,000
تومان
3 مهر
شنبه
569,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
569,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
569,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
569,000
تومان
امیر-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
715,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
715,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
715,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
715,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
715,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
715,000
تومان
2 مهر
جمعه
715,000
تومان
3 مهر
شنبه
715,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
715,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
715,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
715,000
تومان
امیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
594,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
594,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
594,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
594,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
594,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
594,000
تومان
2 مهر
جمعه
594,000
تومان
3 مهر
شنبه
594,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
594,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
594,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
594,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

سالن کنفرانس
تلویزیون در لابی
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
كتابخانه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
نهار در اتاق
روم سرويس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
سالن كنفرانس
آتلیه
مبل
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
مینیبار
كافی شاپ
رستوران
پنجره
تلویزیون lcd
اتاق جلسات
رستوران در هتل
روزنامه رایگان
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
نمای کوچه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پاركينگ
خدمات خشکشویی
نمازخانه
صندوق امانات
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
سالن اجتماعات
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
اعلام حریق
آسانسور
سشوار
مبلمان
اینترنت در اتاق
یخچال
اتاق چمدان
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
ماساژ
کافی‌شاپ
وسایل بدنسازی
کافی شاپ
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کافی‌شاپ معمولی‌
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
تلفن در اتاق
مرکز خرید
حوله
تلفن
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اتاق سیگار
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(35 نظر)
یکی از هتل های مناسب و عالی برای اقامته...حتما بهش سر بزنید 😍
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان، کیفیت صبحانه
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان، کیفیت صبحانه
نقاط قوت:
دسترسی آسان، دیزاین وینتج
نقاط ضعف:
دسترسی آسان، دیزاین وینتج
راضی بودم
نقاط قوت:
انتخاب بعدی من خواهد بود
نقاط ضعف:
انتخاب بعدی من خواهد بود
نقاط قوت:
برخورد محترمانه-صبحانه خوب
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه-صبحانه خوب
هتل خوبي بود و برخورد محترمانه اي داشتن
نقاط قوت:
برخورد مودبانه کارمندان و جایی که قرارداره
نقاط ضعف:
برخورد مودبانه کارمندان و جایی که قرارداره
در کل راضی بودم .
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی ملحفه ها دسترسی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
اگر تنوع صبحانه بیشتر باشه بهتره
نقاط قوت:
خلوت بودن-برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
اکثر پرسنل ماسک نداشتند
نقاط قوت:
بابت نزدیکی به ایستگاه مترو باید گفت هنلهای زیادی این اطراف هست
نقاط ضعف:
نسبت به هتل «هالی» که قیمتش هم کمتر از این هتله بسیار بی کیفیت و پرسنل معمولی با برخوردی سرد سرویس بهداشتی بدون تهویه درها، کف، کثیف خدمات تلفنی بسیار کند، حوله های کهنه
نحوه برخورد و پذیرش خوب بود . بهداشت سرویس بهداشتی و اتاق متوسط بود. دیوارپوشها و دکور قدیمی و مقداری فرسوده و در کل بد نبود
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
به روز نبودن حمام ودستشویی اتاق ها
هتل خوب و تمیز
نقاط قوت:
کلیت هتل خوب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
اتاق کهنه وسایل اتاق کهنه نظافت بدرستی انجام نشده بود
سلام کارمندان هتل بسیار مودب و با احترام هستند وسایل هتل بسیار خوب و تمیز هستند کیفیت غذا و خدمات رستوران مناسب می باشد همکاری پرسنل با مهمان بسیار عالی می باشد
برخورد خیلی خوب و صبحانه خوب ولی با تنوع کم ، بهداشت و نظافت عالی ، Location عالی
در مجموع محیط مطبوعی دارد و به خصوص برخورد خوب کارکنان محترم هتل و بخش خانه داری و نظافت هتل و رعایت نکات بهداشتی در هتل و در حین سرو صبحانه قابل اشاره است . کیفیت و تنوع صبحانه می تواند در حد یک هتل سه ستاره بهتر شود .
بالشها و پتوها فرسوده و کثیف دستشویی فاقد تهویه منوی صبحانه بسیار ضعیف در حد هتل یک ستاره نکته مثبت فقط تحویل سریع اتاق قبل از ساعت ۱۴
صبحانه خوبی دارد و اتاقها قدیمی هستند ولی تمیز و پاکیزه.تنها مورد نداشتن پارکینگ هست که آنهم شما را راهنمایی میکنند که در پارکینگی در نزدیکی هتل ماشین را پارک کنید.
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نکته ای نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی مطلوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
هتل متوسط برای سفر کاری مناسب میباشد
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
نظر من هم مثبت و خوب و متوسط به بالا
هتلی با دو ستاره اضافی
موقعیت هتل خوب است. منوی صبحانه خوب بود. با اینکه زود رسیدیم اتاق را به ما تحویل دادند.تمیزی ان قابل قبول بودبرای رفتن به طبقه اول پله ها و راهرو استاندارد نبودند. برخورد پذیرش خیلی جالب نبود. نور اتاق خیلی کم بود
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر تهران

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.