هتل آماتیس تهران

آدرس هتل: تهران، خیابان طالقانی، بین مفتح و موسوی، روبروی اتاق بازرگانی، پلاک 262
-
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل آماتیس تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آماتیس تهران

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,300,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
1,360,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,360,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,360,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,360,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,360,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,360,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,360,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,360,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,360,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,100,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,400,000
تومان
دو تخته
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,430,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,400,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,400,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,400,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,400,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,400,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,400,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,400,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,400,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,430,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,430,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,430,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,430,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,430,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,430,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,430,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,430,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,430,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,660,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,660,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,660,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,660,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,660,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,660,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,660,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,660,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,660,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,400,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,680,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,680,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,680,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,680,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,680,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,680,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,680,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,680,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,680,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,680,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,680,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,680,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,680,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,680,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,680,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,680,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,680,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,680,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,680,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,680,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,680,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,680,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,680,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,700,000
تومان
سه تخته
هتل یار
1,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,700,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,700,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,700,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,700,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,700,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,700,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,700,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,750,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آماتیس تهران

اعلام حریق
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل آماتیس تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آماتیس تهران

(18 نظر)
نقاط قوت:
درکل هتل تمیز و خوبی بودتازه تعمیر بودصبحانه قابل قبول بود
نقاط ضعف:
مبل داخل اتاق نبودروی تشک یه ملحفه انداخته بودن بجای روتشکی کشدار، که همش زیر آدم جمع میشد
نقاط قوت:
بعنوان کسی که ماهیانه سفرهای کاری دارم پرسنل مجرب خوش برخورد دلیل اصلی انتخاب مجددم بود چون هردوبار ساعت یک بامداد رسیدم و پرسنل شیفت شب جناب کمیزی و مدرس نهایت همکاریو داشتند اما قیمت کلی هتل با امکانات هتل بخصوص منوی صبحانه سنخیت ندارد که امید است مرتفع شود
نقاط ضعف:
بعنوان کسی که ماهیانه سفرهای کاری دارم پرسنل مجرب خوش برخورد دلیل اصلی انتخاب مجددم بود چون هردوبار ساعت یک بامداد رسیدم و پرسنل شیفت شب جناب کمیزی و مدرس نهایت همکاریو داشتند اما قیمت کلی هتل با امکانات هتل بخصوص منوی صبحانه سنخیت ندارد که امید است مرتفع شود
نقاط قوت این هتل تمیزی اتاق ها و رفتار حرفه ای پرسنلش هست
نقاط قوت:
سلام واقعا هتل خوبی بودش رفتار پرسنل و تمیز بودن هتل و یک مشکلی تو اتاق بودش و پرسنل هتل اتاق بنده رو عوض کردن و خیلی خوب همکاری کردن
نقاط ضعف:
سلام واقعا هتل خوبی بودش رفتار پرسنل و تمیز بودن هتل و یک مشکلی تو اتاق بودش و پرسنل هتل اتاق بنده رو عوض کردن و خیلی خوب همکاری کردن
نقاط قوت:
به نظر من برخورد گرم ، محترمانه و با انرژی پرسنل پذیرش خیلی خوب بود . من شب دیر وقت رسیدم هتل ، پرسنل شیفت شب خیلی گرم و محترمانه برخورد کردند. خیلی عالی بود. آقایان کمیزی و مدرسی فر خیلی لطف داشتند.
نقاط ضعف:
به نظر من برخورد گرم ، محترمانه و با انرژی پرسنل پذیرش خیلی خوب بود . من شب دیر وقت رسیدم هتل ، پرسنل شیفت شب خیلی گرم و محترمانه برخورد کردند. خیلی عالی بود. آقایان کمیزی و مدرسی فر خیلی لطف داشتند.
نقاط قوت:
تميز بود
نقاط ضعف:
تميز بود
نقاط قوت:
نقطه ی قوت خاصی نداشت کلا معمولی بود
نقاط ضعف:
نقطه ی قوت خاصی نداشت کلا معمولی بود
قیمت هر شب اقامت به نسبت هتلی که دارن خیلی زیاده. در کل هتل معمولی هستش
نقاط قوت:
پذیرش سریع و صبحانه در حد قابل قبول
نقاط ضعف:
علیرغم گرمای هوا و اتاق ، و مراجعه و خواهش ، اصلا حاضر نشدند دستگاههای خنک کننده اتاق ها رو روشن کنند ، و ظهرها اصلا نشد استراحت کنم . جالب بود با اینکه گفتم دمای تهران ۳۲ درجه هست و اتاق ها بدلیل عدم تهویه گرم هست گفتند از اول اردیبهشت روشن می کنیم !!!
نقاط قوت:
۱-هتل تازه سازه و لوازم اتاق و سرویس ها شیک و تمیزه. ۲-درصورتی که درخواست داشته باشید اتاق هر روز نظافت و ملحفه هاعوض میشه. ۳-هتل در منطقه ۶ واقع شده و تقریبا درنقطه مرکزی پایتخت است که به همه جا دسترسی عالی داره. ۴.نسبت به قیمتش کیفیتش خوب بود.
نقاط ضعف:
۱.پارکینگ نداشت که البته من لازم نداشتم. ۲. داخل اتاق ها مبل و صندلی وجود نداشت.فقط یک نیمکت جلوی میز آرایش داشت. ۳‌.منوی صبحانه تقریبا کامل بود که البته بعضی غذاهاش با ذائقه من سازگار نبود. مثلا سوسیس را با پودر یک سبزی درست کرده بودند!
نقاط قوت:
فقط تمیزی آنهم بخاطر اینکه تازه بازسازی شذه
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف تعداد پرسنل کم. یک نفر موقع صبحانه هم شارژ میکند با همون دستها زمین رو جارو میکند رعایت پروتکل ها ضعیف عدم پاسخ گویی به نواقص و انتقادات صابون و شامپو فوق العاده مزخرف یعنی صابون پمپ بنزین های بین راهی از اینجا باکیفیت تره در کل پول ۴ ستاره رو میگیره ولی بیشتر شبیه هتل آپارتمان های ۲ ستاره سرعین میمونه
پس از یک ساعت معطلی و رزرو نهایی از جاباما، اعلام کردن که جا ندارن و ما رو توی خیابون علاف نگه داشتن
نقاط قوت:
اتاق هتل کاملا شیک و تمیز بود و عالی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ‌ نداشت قیمتش با اینکه منطقه ی پایین قرار داشت گرون بود و تنها چیزی ک باعث میشد بخوام این هتل انتخاب کنم نو بودن هتل بود .
نقاط قوت:
امکانات اتاق کامل و بیش از ۳ ستاره موقعیت مکانی جهت دسترسی به بازار و اداری بسیار خوب. صبحانه برای هتل ۳ ستاره کاملا مورد قبول و از بعضی هتلهای مثلا ۵ و قدیمی تهران بهتر بود. برخورد کارکنان بسیار محترمانه و خوب بود هتل کاملا نو ساز و تمیز بود که امیدوارم این تمیزی رو بتونند حفظ کنند به همه برای این رنج قیمت و امکانات توصیه میکنم
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت البته ماشین رو به توصیه پرسنل جلو هتل پارک کردم و هیچ مشکلی پیش نیومد اتاق کمی کوچک بود که برای ۳ ستاره خوب بود و امکانات کامل و تمیزی اتاق همچیز رو پوشش می داد
ازنظر غذا تنوع غذایی ان بسیار کم بود وفقط سه الی چهار نمونه غذا بیشتر نبود دوم اینکه روتختی ها پاره بود و پارگی ان بوضوح مشخص می شد سوم اینکه یخچال فقط دکور بود چون با این هرینه ها یی که در یافت کردیددو کیلو میوه و اب میوه هزینه زیادی نداشت که می توانستید در یخچال بگذارید و یا هزینه دو کیلو میوه واب میوه هم قبلا حساب واز مسافر در یافت می کردید و از طرفی یک مسافر بعد از پانزده ساعت سفر اگر چند ساعت زودتر به هتل امد باید در خیابان تا ساعت تحویل هتل سرگردان باشد یا هزینه سنگینی بابت این چند ساعت زودتر پرداخت کند . ما چهار ساعت زودتر رسیدیم و به خاطر این چهار ساعت نصف مبلغ یک روز را از ما مطالبه کرده تا اطاق را تحویل دهند
نقاط قوت:
مرتب و تمیز بودن
نقاط ضعف:
دمای افتضاح اتاق
نظر به بازسازی هتل . اتاق ها بسیار تمیز و خوب دکور بندی شده است . با توجه به مدت اقامت یک هفته آیی و با توجه به هدف اقامتم (کار) موقعیت هتل مناسب . کمتر از ۱۵۰ قدم فاصله تا مترو طالقانی هتل مناسبی بود . صبحانه مجموعه مناسب بود . پرسنل مودب و کار بلد . توصیه میکنم برای اقامت در تهران این هتل را از دست ندید .
نقاط قوت:
هیچ چیزی از یک هتل ۴ ستاره کمتر نداره
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد خوب و مثبت پذیرش - تمیزی اتاقها - فضای مناسب با توجه به قیمت واقعا راضی کننده بود
نقاط ضعف:
ایراد خاصی مشاهده نشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آماتیس تهران

مهمانان هتل آماتیس تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آماتیس تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آماتیس تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آماتیس تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آماتیس تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.