هتل البرز تهران

تهران، خیابان انقلاب، وصال شیرازی، نبش چهارراه بزرگمهر، پلاک 22
3.1
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران

معرفی هتل البرز تهران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل البرز تهران

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
660,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
660,000
تومان
22 مرداد
شنبه
660,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
660,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
660,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
28 مرداد
جمعه
660,000
تومان
29 مرداد
شنبه
660,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
660,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
660,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
690,000
تومان
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
28 مرداد
جمعه
690,000
تومان
29 مرداد
شنبه
690,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
690,000
تومان
22 مرداد
شنبه
690,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
28 مرداد
جمعه
690,000
تومان
29 مرداد
شنبه
690,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
917,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
917,000
تومان
22 مرداد
شنبه
917,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
917,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
917,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
917,000
تومان
28 مرداد
جمعه
917,000
تومان
29 مرداد
شنبه
917,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
917,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
917,000
تومان
22 مرداد
شنبه
917,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
917,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
917,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
917,000
تومان
28 مرداد
جمعه
917,000
تومان
29 مرداد
شنبه
917,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
917,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
917,000
تومان
22 مرداد
شنبه
917,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
917,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
917,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
917,000
تومان
28 مرداد
جمعه
917,000
تومان
29 مرداد
شنبه
917,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
اتاق دو تخته توئین استاندارد
ایران هتل آنلاین
917,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
917,000
تومان
22 مرداد
شنبه
917,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
917,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
917,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
917,000
تومان
28 مرداد
جمعه
917,000
تومان
29 مرداد
شنبه
917,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
947,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
947,000
تومان
22 مرداد
شنبه
947,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
947,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
947,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
947,000
تومان
28 مرداد
جمعه
947,000
تومان
29 مرداد
شنبه
947,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
947,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
947,000
تومان
22 مرداد
شنبه
947,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
947,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
947,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
947,000
تومان
28 مرداد
جمعه
947,000
تومان
29 مرداد
شنبه
947,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
947,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
947,000
تومان
22 مرداد
شنبه
947,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
947,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
947,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
947,000
تومان
28 مرداد
جمعه
947,000
تومان
29 مرداد
شنبه
947,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
اتاق دو تخته تویین
هتل یار
947,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
947,000
تومان
22 مرداد
شنبه
947,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
947,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
947,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
947,000
تومان
28 مرداد
جمعه
947,000
تومان
29 مرداد
شنبه
947,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
947,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
947,000
تومان
سوئیت برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,090,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,090,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,090,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,090,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,090,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,090,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,090,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,090,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,090,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,090,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,090,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,090,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,090,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,090,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,090,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,090,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,090,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,090,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,090,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,090,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,090,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,090,000
تومان
سوئیت دو نفره کوچک
اقامت 24
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,090,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,090,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,090,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,090,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,090,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,090,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,090,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,090,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,090,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,090,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,090,000
تومان
سوئیت 2 نفره
هتل یار
1,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,120,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,120,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,120,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,120,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,120,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,120,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,120,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,120,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,120,000
تومان
سوئیت دو نفره
ای‌گردش
1,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,120,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,120,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,120,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,120,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,120,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,120,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,120,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,120,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,120,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,120,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
917,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
917,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
917,000
تومان
28 مرداد
جمعه
917,000
تومان
29 مرداد
شنبه
917,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
917,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
917,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
1,356,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,356,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,356,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,356,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,356,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,356,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,356,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,356,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,356,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,356,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,356,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,356,000
تومان
سوئیت برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,356,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,356,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,356,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,356,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,356,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,356,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,356,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,356,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,356,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,356,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,356,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,356,000
تومان
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
21 مرداد
جمعه
1,450,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,450,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,450,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,450,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,450,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,450,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,450,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,450,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,450,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,450,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,450,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

امکانات اتاق های هتل البرز تهران

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات ترانسفر پولي
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم گرمایش
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل البرز تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل البرز تهران

(43 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی
نقاط ضعف:
دسترسی
در کل از انتخابم راضی نبودم و دفعه بعد رزرو نمیکنم
نقاط قوت:
دسترسی اسان
نقاط ضعف:
دسترسی اسان
بوی بد دستشوئی در اتاق نداشتن هیچ امکاناتی قدیمی بودن وکیفیت بد غذا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
در کل هتل خوبی بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
مدرک محرمیت میخواستن و حتی با داشتن عقدنامه هم گفتند باید برید اداره اماکن نامه بگیرید. واقعا مسخره است
نقاط قوت:
دسترسی عالی از لحاظ لوکیشن برای سفرهای کاری خصوصا و نظافت بسیار خوب هتل
نقاط ضعف:
دسترسی عالی از لحاظ لوکیشن برای سفرهای کاری خصوصا و نظافت بسیار خوب هتل
نقاط قوت:
نظافت عالی اتاق ها پرسنل مودب و حامی پاسخ‌دهی کامل و سریع تلفنی به سوالات مسافر از قبیل نوع امکانات اتاق و ...
نقاط ضعف:
اشتباه در چک کردن تعداد روزهای رزرو هتل توسط مسافر
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل پذیرش صبحانه کامل
نقاط ضعف:
ملافه ها بو میداد و همچنین اتاق فقط یه لامپ آباژور داشت و شب تقریبا نور توی اتاق نبود ، مایع دسشویی نبود و کیفیت غذای شام پایین بود اما قیمت بالابود
نقاط قوت:
دسترسی هتل خوبه در جای خوبی سر تمام مسیر ها واقع شده است صبحانه خوبی هم داره فضای داخل لابی زیباست..
نقاط ضعف:
اتاق من پنجره مناسبی نداشت.پنجره در یک حیاط پشتی گاه گاه صدای مهیب موتور یخساز کارگران باصدای بلند صحبت می کردند. اتاق عین دخمه هوای اتاق شرجی و خفه کننده به زور میشد راه رفت داخل اتاق یک ساعت نداره حداقل زمان از دست آدم خارج نشه.
من دفعات قبلی که استفاده کرده بودم بهتر بود.اما اینبار علیرغم اینکه خواهش کردم که یک اتاق مناسب به من بدهید چون جراحی داشتم و نیاز بود در اتاق باشم به من بدترین اتاق دادند خیلی اذیت شدم .یک خانم رزپشن کوتاه قد بد اخلاق داره هر مهمانی که وارد میشه انگار دشمن سر ایشونه به جای روی خوش دعوا داره و سعی میکنه از بدترین اتاق ها استفاده کنه برا مهمانان واقعا جای تاسفه
خوب
هتل ازنظرقیمتی مناسب بود.نظافت هم خوب بود.برخوردکارکنان هم خوب بود.محلش به خیابان انقلاب نزدیک بود
نقاط قوت:
هتل تر و تمیز و خوبیه بخصوص موقعیت مکانی و دسترسی هاش و پرسنل محترم و دلسوزی دارن در کل خوبه و پیشنهاد میدم
نقاط ضعف:
متاسفانه گفتند بدلیل کرونا حوله فقط بدرخواست مشتری داده میشه
با سلام ، هتل خوبی بود ، رفتار پرسنل خیلی محترمانه و یاری رسان بود ، تمیزی اتاقها میتونست بهتر از اینی باشه که هست ، نور اتاقها کم بود ولی خیلی اروم و بی سروصدا بود ، توی اتاقها چای ساز نداشتن که این خوب نبود ، کیفیت غذا متوسط بود ولی قیمتشون مناسب بود ، منوی صبحانه متنوع نبود ولی بطور کلی قابل قبول بود و یه امتیاز خیلی مثبتش دسترسی راحت به مناطق درمانی و کلا مرکز بودنش داره . من باتوجه به پولی که دادم راضی بودم .
هتل به لحاظ موقعیت مکانی خوب. به هر حال انقلاب که دم دستته، تا ولیعصر هم ده دقیقه پیاده روی داره و تا فردوسی هم یه کورس اطراف هتل هم به لحاظ امکانات رفاهی مثل نانوایی، سوپری، رستوران، کافه و.... اوکی اما خود هتل گرچه به لحاظ تمیزی قابل قبول و به لحاظ امکانات هم اوکی هست ولی کلا از رفتار پرسنل و به خصوص یکی از نیروهای رسپشن راضی نبودم
کارکنان وخدمه بسیارخوب'اینترنت بسیارضعیف 'تهویه خوب قیمتهابسیاربسیاربالا سوییت سه خوابه باتخفیف ۲۰ درصدی تقریبا۹۰۰هزارتومان برای ۲ شب' اضافه شدن بچه ۱۰ ساله همان سوییت ۳ نفره تقریبا۲۰۰ اضافه کردن 'به نوعی نرخ۴نفره تقریبا ::اتاق ۳نفره انتظاراین تفاوت قیمت رونداشتم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت از لحاظ تمیزی خوب هست
نقاط ضعف:
خانم رسپشن هتل بداخلاق بود بر خلاف رسپشن شیفت شب که آقا بود قدیمی بودن
خوب بود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
به نسبت مبلغی که پرداخت شد خوب بود موقعیت مکانی خیلی خوب
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نبود
برخورد کارکنان ضعیف اتاقها قدیمی و گرم تنظیم سیستم گرمایی و سرمایی فقط برا نمایش بود کار نمیکرد.
کارکنان بسیار مودب وخوش اخلاق . اما متاسفانه درشب رزرو هتل اقدام به سم پاشی هتل کرده بودند وبوی سم بسیار بد وباز کرون پنجره باعث ورود صدای خیابان میشد بدترین هتلی که تابحال رفته بودم. حتی یکساعت نتوانستیم استراحت کنیم.
در حد متوسط
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل خوب است.؛پرسنل هم خوش برخورد هستند.
نقاط ضعف:
سرو صدای اتاقهای مجاور و صدای بستن درها شدیدا مزاحمت ایجاد می کند.درها نیاز به تعویض دارند.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
کیفت غذا بد بود .
نقاط قوت:
معمولی و متوسط بود نظافت خوب بود
نقاط ضعف:
غذا به شدت افتضاح بود که اصلا قابل خوردن نبود برخورد پرسنل میتونست بهترم باشه وای فای خیلی ضعیف بود
نقاط قوت:
عالی بود راضی بودم سیستم سرمایشی خیلی خوب بود شیک بود هتل اتاقها خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل عالی بود
سر و صدای زیاد از اتاق های اطراف
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود
سیستم تهویه مناسب نبود . پارکینگ هم نداشت .
معمولی
رفتارکارکنان اصلا خوب نبود!
کارکنان مودب بودن همه چی طبق اطلاعات و عکس های سایت بود. ما کاملا راضی بودیم
مقرون به صرفه براى كم توقع ها
هتل با توجه به قدیمی بودن تمیز، برخورد کارکنان بسیار خوب و قیمت به نسبت موقعیت و امکانات مناسب بود، کیفیت و تنوع صبحانه متوسط ولی سروصدای خیابان وصال شیرازی آزاردهنده بود.
هتل با توجه به قدیمی بودن تمیز بود...و برخورد کارکنان بسیار عالی و خوب بود....و قیمت نسبت به مکان و امکانات عالی بود.
با سلام خدمت دوستان عزیز من این هتل اینترنتی رزرو کردم خیلی عالی بود به همراه اس ام اس های فعال که شمارو لحظه به لحظه و راهنمایی میکرد .اتاق ها تمیز ساکت برخورد کارکنان بسیار عالی .امیدوارم اوقات خوشیو در هتل سپری کنین.
عالی همراهانی مهربان
در حد متوسط
- موقعیت هتل از لحاظ دسترسی (عالی) - برخورد پرسنل پذیرش (عالی) - قیمت مناسب - اتاق های تمیز همراه با سرویس دهی عالی - منوی صبحانه خوب و رستوران هتل تمیز و مرتب بود.
موقعیت هتل واقعا عالی بود. برخورد پذیرش خوب بود. رستوران هتل تمیز بود. قیمت آن مناسب است. در کل هتل مناسب و تمیزی است. خدمات و سرویس دهی ان خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل البرز تهران

مهمانان هتل البرز تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل البرز تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل البرز تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل البرز تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل البرز تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.