مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لیوادر تالش

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
730,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
730,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
730,000 تومان
29 تیر
جمعه
730,000 تومان
30 تیر
شنبه
730,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
730,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
730,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
730,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
730,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
730,000 تومان
5 مرداد
جمعه
730,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
730,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
730,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
730,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,130,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,130,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,130,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,130,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,130,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,130,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,130,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,130,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,130,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,130,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,130,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,130,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,130,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,130,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,580,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,580,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,580,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,580,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,580,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,580,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,580,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,465,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,465,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,465,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,465,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,465,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,465,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,465,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,465,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,465,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,465,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,465,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,465,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,465,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,465,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اقامت 24
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
28 تیر
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,905,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,905,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,905,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,905,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,905,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,905,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,905,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,905,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,905,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,905,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,905,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,905,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
1,790,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
1,790,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
29 تیر
جمعه
1,790,000 تومان
30 تیر
شنبه
1,790,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
1,790,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,790,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,790,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,790,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,790,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,790,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 تیر
چهارشنبه
1,790,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,230,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,230,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,230,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,230,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,230,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,230,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,230,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,230,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,230,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
2,230,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 تیر
شنبه
2,230,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,230,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,230,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,100,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,100,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,100,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,100,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,100,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,100,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,100,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 تیر
جمعه
2,100,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
2,495,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
26 تیر
سه‌شنبه
2,495,000 تومان
27 تیر
چهارشنبه
2,495,000 تومان
28 تیر
پنج‌شنبه
2,495,000 تومان
29 تیر
جمعه
2,495,000 تومان
30 تیر
شنبه
2,495,000 تومان
31 تیر
یکشنبه
2,495,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,495,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,495,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,495,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,495,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,495,000 تومان

امکانات اتاق های هتل لیوادر تالش

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
آسانسور
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
اسپیلت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
شوفاژ
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
سالن صبحانه خوری
فضای سبز
نمای جنگل
سالن چند منظوره
نمای دريا
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل لیوادر تالش روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لیوادر تالش

(18 نظر)
اصلا تمیز نبود با اینکه خیلی عکس های متفاوت گذشته بود داخل اتاق ها خیلی بد بو و کثیف بدون صبحانه بدونه خدمه برای حمل چمدان و کلا یه جا خواب کثیف و تخت های خراب صندلی های خراب و کثیف
اصلا هتل نبود .در حد یه مسافر خونه سطح پایین بود.داخل اتاقها کثیف بود.رفتار کارکنان خوب نبود.‌تخت ها خراب بود.داخل مجموعه عروسی گرفته بودن صدای موزیک تا ۳ شب مزاحمت ایجاد میکرد
کارکنان بسیارخوب رفتار می کردند ولی بعضی بخش ها‌ تکمیل نبود مثلا ورودی هتل
حیف که امکانات زیادی در هتل وجود نداشت .
رفتار کارکنان خوب بود ،آسانسور نداشت و هیچ فرد کمکی در هتل وجود نداره و مجبوری خودت وسایلهارو ببری اتاق،از نظر نظافت خوب بود و به غیر از چای هیچی سرو نمیشد و با این قیمت صبحانه هم نمیدادن
اصلاً راضی نبودیم به اتفاق خانواده اصلا تمیز نبود و باید تجدید نظر در خیلی قسمتها انجام شه
در حد یک استراحت کوتاه مدت .اینجا یک هتل اپارتمان متوسط هست. آسانسور ندارد.خدمه ای هم ندارد که به مسافر در حمل بار کمک کند.اصلا به مسافر مخصوصا با سن بالا توصیه نمی شود. تنها مزیت هتل برخورد خوب پذیرش.
آسانسور ندارد. پرسنل کمک کننده نیز ندارد. برخورد پذیرش خوب و مودبانه بود فضای هتل خوب و تمیز بود.
این هتل رو برای همسفرانم جداگانه رزرو کردم. اونها هم از فرسوده بودن هتل ناراضی بودند.
هتل خوب و برخورد کارکنان صمیمانه فقط قهوه یا نسکافه تو هتل پیدا نمی شه و چیزی محلی در هتل سرو نمی شه
اتاقها تمیز بود اما متاسفانه امکانات هتل کم بود .صبحانه بسیار بی کیفیت بود .آسانسور نداشت و ۳ طبقه بدون آسانسور خیلی سخت بود .کارکنان برای حمل چمدانها اصلا کمک نمیکردند .
هتل در منظره ی بسیار عالی و خوبی قرار داره و امکانات داخل اتاق هم مناسب هستند. صبحانه هتل تا حدی ضعیف بود و به نظرم جا داشت بهتر بشه، البته ویو رستوران عالی بود.
جالب نبود در کل توصیه نمیکنم
در شب حضور ما در هتل، مراسم عروسی در سالن برقرار بود، هنگام غروب با ماشین رفتیم بیرون و شب که برگشتیم دیدیم جای پارکی در محوطه هتل برای ما وجود ندارد! با لطف یکی از همسایگان که دقیقا همجوار هتل بود، ماشین را جلوی درب منزل ایشان تا صبح پارک نمودم، صبح که خواستیم سوار ماشین شویم، در کمال تعجب دیدیم روی درب های سمت راست دتا خط بسیار عمیق به همراه دو عدد فرو رفتگی ایجاد شده! آن هم صرفا بدلیل آنکه هتل به ما جای پارک نداد! به هیچ عنوان هم زیر بار نرفتند که مسئولیت با آن ها بوده، گفتند: خوب می خواستید از سر شب ماشین را بیرون نبرید که جای پارکتان اشغال نشود!!!!!
اتاقها تمیز بودند.چون هتل نوساز بود.برخورد کارکنان ،معمولی بود.صبح برای صبحانه سالنی وجود نداشت،چون شب قبل در هتل عروسی برقرار بود. نهایتا" پذیرفتند صبحانه را به اتاق بفرستند.
متاسفانه خیلی نمیشه به اینجا گفت هتل ، متل بهتره براش
همکاری و رسیدگی خیلی خوب کارکنان به نیازهای میهمانان و تمیزی و نظافت بسیار خوب اطلقها و محیط، در این هتل بخوبی مشهود بود.
رفتار خوب پرسنل و فضای سرسبز هتل، از نکات مثبت اقامت در این هتل بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لیوادر تالش

مهمانان هتل لیوادر تالش در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لیوادر تالش از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لیوادر تالش بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لیوادر تالش رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لیوادر تالش را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.