هتل عطر سیب سیرجان

سیرجان، خیابان ابن سینا، هتل عطر سیب
3.1
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

معرفی هتل عطر سیب سیرجان

هتل عطرسيب از بهترين هتل هاي سيرجان با درجه ۳ در حال فعالیت است.. شهرستان سیرجان در استان کرمان یکی از کلیدی ترین شهرستانهای کرمان برای مسافرت به شمار می رود. این شهر در واقع محل گذر مسافران استانهای مرکزی از سمت کرمان به استان شیراز و بندر عباس است، در واقع سیرجان محور اصلی گذر از کرمان به سمت شیراز می باشد.. هتل عطر سيب دارای تعداد ۴ اتاق یک نفره،۱۴ اتاق دو نفره، ۳ اتاق سه نفره و ۲ سوئیت سه نفره و رستورانی با ظرفیت ۲۰۰نفر در حال خدمت رسانی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عطر سیب سیرجان

عطر سیب-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
2 آبان
جمعه
300,000
تومان
3 آبان
شنبه
300,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
300,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
300,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
9 آبان
جمعه
300,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
9 آبان
جمعه
300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
2 آبان
جمعه
300,000
تومان
3 آبان
شنبه
300,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
300,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
300,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
300,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
300,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
300,000
تومان
9 آبان
جمعه
300,000
تومان
عطر سیب-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
439,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
439,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
439,000
تومان
2 آبان
جمعه
439,000
تومان
3 آبان
شنبه
439,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
439,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
439,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
439,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
439,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
439,000
تومان
9 آبان
جمعه
439,000
تومان
ای‌گردش
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
2 آبان
جمعه
448,000
تومان
3 آبان
شنبه
448,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
448,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
448,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
448,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
448,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
9 آبان
جمعه
448,000
تومان
اقامت 24
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
2 آبان
جمعه
448,000
تومان
3 آبان
شنبه
448,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
448,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
448,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
448,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
448,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
9 آبان
جمعه
448,000
تومان
هتل یار
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
2 آبان
جمعه
448,000
تومان
3 آبان
شنبه
448,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
448,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
448,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
448,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
448,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
9 آبان
جمعه
448,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
عطر سیب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
542,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
542,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
542,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
542,000
تومان
2 آبان
جمعه
542,000
تومان
3 آبان
شنبه
542,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
542,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
542,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
542,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
542,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
542,000
تومان
9 آبان
جمعه
542,000
تومان
ای‌گردش
551,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
551,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
551,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
2 آبان
جمعه
551,000
تومان
3 آبان
شنبه
551,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
551,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
551,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
551,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
551,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
9 آبان
جمعه
551,000
تومان
هتل یار
551,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
551,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
551,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
2 آبان
جمعه
551,000
تومان
3 آبان
شنبه
551,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
551,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
551,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
551,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
551,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
9 آبان
جمعه
551,000
تومان
اقامت 24
551,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
551,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
551,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
2 آبان
جمعه
551,000
تومان
3 آبان
شنبه
551,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
551,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
551,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
551,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
551,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
551,000
تومان
9 آبان
جمعه
551,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
عطر سیب-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
665,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
665,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
2 آبان
جمعه
665,000
تومان
3 آبان
شنبه
665,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
665,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
665,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
665,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
9 آبان
جمعه
665,000
تومان
هتل یار
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
665,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
665,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
2 آبان
جمعه
665,000
تومان
3 آبان
شنبه
665,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
665,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
665,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
665,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
9 آبان
جمعه
665,000
تومان
اقامت 24
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
665,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
665,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
2 آبان
جمعه
665,000
تومان
3 آبان
شنبه
665,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
665,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
665,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
665,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
9 آبان
جمعه
665,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
عطر سیب-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
عطر سیب-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
هتل یار
665,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
665,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
665,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
2 آبان
جمعه
665,000
تومان
3 آبان
شنبه
665,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
665,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
665,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
665,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
665,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
665,000
تومان
9 آبان
جمعه
665,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
عطر سیب-دو تخته دبل
دو تخته دبل
ای‌گردش
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
30 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
2 آبان
جمعه
448,000
تومان
3 آبان
شنبه
448,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
448,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
448,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
448,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
448,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
448,000
تومان
9 آبان
جمعه
448,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عطر سیب سیرجان

آسانسور
مینی بار با هزینه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
خدمات بیدار باش
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
پذیرش 24 ساعته
خدمات بيدار باش
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
كافی شاپ
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
فكس
خدمات اتو
خشکشویی
رستوران در هتل
ميز
مبل
تلويزيون در لابی
اينترنت در اتاق
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات
پاركينگ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
اعلام حریق
صندوق امانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
ماهواره
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی
یخچال
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
اطفای حریق
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
خدمات تور
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات برای معلولین
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
ایرانی
کافی نت
کپسول آتش نشانی
فضای سبز
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل عطر سیب سیرجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عطر سیب سیرجان

(6 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
خوب هستند
به نسبت هتل های دیگر مناسب بودپرسنل خوب صبحانه معمولی دسترسی به نقاط مختلف خوب
نقاط قوت:
نمیشه گفت نکته منفی اما گیرنده تلوزیون بازی جام جهانی قطع و وصل می شد
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
صبحاته کامل و با کیفیت تمیز بودن اتاقها
نقاط ضعف:
تمیز نبودن ملحفه پتو ها مناسب نبودن بالشها
نقاط قوت:
احترام گذاشتن به مسافرین سرویس کامل و به موقع اتاقها داشتن رستوران باکادر مجرب موقعییت مکانی هتل اخلاق خوب کلیه پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد ولی قیمتها یک مقدار بالا بود .شایداین نظرمن به خاطر این باشد که درهتل دیگری اقامت نداشته ‌ام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عطر سیب سیرجان

مهمانان هتل عطر سیب سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عطر سیب سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عطر سیب سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عطر سیب سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عطر سیب سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.