هتل عطر سیب سیرجان

سیرجان، خیابان ابن سینا، هتل عطر سیب
3.1
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل عطر سیب سیرجان

هتل عطرسيب از بهترين هتل هاي سيرجان با درجه ۳ در حال فعالیت است.. شهرستان سیرجان در استان کرمان یکی از کلیدی ترین شهرستانهای کرمان برای مسافرت به شمار می رود. این شهر در واقع محل گذر مسافران استانهای مرکزی از سمت کرمان به استان شیراز و بندر عباس است، در واقع سیرجان محور اصلی گذر از کرمان به سمت شیراز می باشد.. هتل عطر سيب دارای تعداد ۴ اتاق یک نفره،۱۴ اتاق دو نفره، ۳ اتاق سه نفره و ۲ سوئیت سه نفره و رستورانی با ظرفیت ۲۰۰نفر در حال خدمت رسانی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عطر سیب سیرجان

ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
780,000
تومان
28 دی
سه شنبه
780,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
780,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
780,000
تومان
1 بهمن
جمعه
780,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
780,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
780,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
780,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
780,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
781,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
781,000
تومان
28 دی
سه شنبه
781,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
781,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
781,000
تومان
1 بهمن
جمعه
790,000
تومان
2 بهمن
شنبه
790,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
790,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
790,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
790,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
790,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
790,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
781,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
781,000
تومان
28 دی
سه شنبه
781,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
781,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
781,000
تومان
1 بهمن
جمعه
800,000
تومان
2 بهمن
شنبه
800,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
800,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
800,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
800,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
800,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
800,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
815,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
815,000
تومان
28 دی
سه شنبه
815,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
815,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
815,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
هتل یار
965,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
965,000
تومان
28 دی
سه شنبه
965,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
965,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
965,000
تومان
1 بهمن
جمعه
984,000
تومان
2 بهمن
شنبه
984,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
984,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
984,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
984,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
984,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
984,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
965,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
965,000
تومان
28 دی
سه شنبه
965,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
965,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
965,000
تومان
1 بهمن
جمعه
965,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
965,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
965,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
965,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
965,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
965,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
965,000
تومان
28 دی
سه شنبه
965,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
965,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
965,000
تومان
1 بهمن
جمعه
974,000
تومان
2 بهمن
شنبه
974,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
974,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
974,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
974,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
974,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
974,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
989,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
989,000
تومان
28 دی
سه شنبه
989,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
989,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
989,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سه تخته VIP
اسنپ تریپ
1,161,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,161,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,161,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,177,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,161,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,177,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
1,177,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,177,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
1,177,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,177,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
1,161,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,161,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,161,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,161,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,161,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,170,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,170,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,170,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,170,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,170,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,170,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,170,000
تومان
سه تخته VIP
هتل یار
1,161,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,161,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,161,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,161,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,161,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,180,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,180,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,180,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,180,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,180,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,180,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,180,000
تومان
سه تخته VIP
علاءالدین
1,190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,190,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,190,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,190,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,190,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته (سوئیت)
هتل یار
1,161,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,161,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,161,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,161,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,161,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,180,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,180,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,180,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,180,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,180,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,180,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,180,000
تومان
سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,161,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
1,161,000
تومان
28 دی
سه شنبه
1,161,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
1,161,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
1,161,000
تومان
1 بهمن
جمعه
1,170,000
تومان
2 بهمن
شنبه
1,170,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
1,170,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,170,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,170,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,170,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,170,000
تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
632,000
تومان
2 بهمن
شنبه
632,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
632,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
632,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
632,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
632,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عطر سیب سیرجان

آسانسور
لباسشویی
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
سالن بيليارد
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
خدمات پزشكي
زمين تنيس
اينترنت در لابی
خشکشویی
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
ميز
گشت نیم روزی
مبل
تلويزيون در لابی
لابی
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
روم سرويس
كافی شاپ
اعلام حریق
آژانس مسافرتی
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
سیستم تهویه مطبوع
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
اتاق چمدان
رستوران
سونا
لابی
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
پارکینگ سرپوشیده
ماهواره
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
حمام

آدرس هتل عطر سیب سیرجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عطر سیب سیرجان

(15 نظر)
نقاط قوت:
همچین مرتب و منظم و خوب بود
نقاط ضعف:
همچین مرتب و منظم و خوب بود
تمیز و مرتب بود و اتاق ما فضای نسبتا بزرگی داشت اما صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نداشت
بد ترین تجربه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب از نظر تمیزی و امکانات هتل نسبت به هتلهای دیگر بسیار خوب میباشد.
نقاط ضعف:
موقعیت هتل از نظر مکانی مناسب نیست .
نقاط قوت:
نظافت هتل و اتاق، خوب و قابل قبول بود سرعت اینترنت خوب بود برخورد کارکنان هتل مخصوصا پذیرش خوب و محترمانه بود
نقاط ضعف:
نظافت هتل و اتاق، خوب و قابل قبول بود سرعت اینترنت خوب بود برخورد کارکنان هتل مخصوصا پذیرش خوب و محترمانه بود
تا ساعت ۳ بامداد در اتاق هتل مسافران بگو و بخند داشتند و اسایش خواب برای دیگر مسافران وجود نداشت
خوب
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
اتاق تمیز و مرتب
اقامتگاهی که با هزینه پرداختی همخوانی ندارد، نسبت به قیمت ضعیف است
برخورد محترمانه پرسنل، اتاق های تمیز، صبحانه مناسب، دسترسی خوب در مجموع انتخاب اول در این شهر
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
خوب هستند
به نسبت هتل های دیگر مناسب بودپرسنل خوب صبحانه معمولی دسترسی به نقاط مختلف خوب
نقاط قوت:
نمیشه گفت نکته منفی اما گیرنده تلوزیون بازی جام جهانی قطع و وصل می شد
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
صبحاته کامل و با کیفیت تمیز بودن اتاقها
نقاط ضعف:
تمیز نبودن ملحفه پتو ها مناسب نبودن بالشها
نقاط قوت:
احترام گذاشتن به مسافرین سرویس کامل و به موقع اتاقها داشتن رستوران باکادر مجرب موقعییت مکانی هتل اخلاق خوب کلیه پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد ولی قیمتها یک مقدار بالا بود .شایداین نظرمن به خاطر این باشد که درهتل دیگری اقامت نداشته ‌ام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عطر سیب سیرجان

مهمانان هتل عطر سیب سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عطر سیب سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عطر سیب سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عطر سیب سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عطر سیب سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.