هتل عطر سیب سیرجان

سیرجان، خیابان ابن سینا، هتل عطر سیب
3.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

معرفی هتل عطر سیب سیرجان

هتل عطرسيب از بهترين هتل هاي سيرجان با درجه ۳ در حال فعالیت است.. شهرستان سیرجان در استان کرمان یکی از کلیدی ترین شهرستانهای کرمان برای مسافرت به شمار می رود. این شهر در واقع محل گذر مسافران استانهای مرکزی از سمت کرمان به استان شیراز و بندر عباس است، در واقع سیرجان محور اصلی گذر از کرمان به سمت شیراز می باشد.. هتل عطر سيب دارای تعداد ۴ اتاق یک نفره،۱۴ اتاق دو نفره، ۳ اتاق سه نفره و ۲ سوئیت سه نفره و رستورانی با ظرفیت ۲۰۰نفر در حال خدمت رسانی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عطر سیب سیرجان

عطر سیب-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
416,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
416,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
416,000
تومان
15 اسفند
جمعه
416,000
تومان
16 اسفند
شنبه
416,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
416,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
416,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
416,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
416,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
416,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
416,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
416,000
تومان
15 اسفند
جمعه
416,000
تومان
16 اسفند
شنبه
416,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
416,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
416,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
416,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
416,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
416,000
تومان
22 اسفند
جمعه
416,000
تومان
عطر سیب-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
439,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
439,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
439,000
تومان
15 اسفند
جمعه
439,000
تومان
16 اسفند
شنبه
439,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
439,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
439,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
439,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
439,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
439,000
تومان
22 اسفند
جمعه
439,000
تومان
هتل یار
623,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
623,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
623,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
623,000
تومان
15 اسفند
جمعه
623,000
تومان
16 اسفند
شنبه
623,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
623,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
623,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
623,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
623,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
15 اسفند
جمعه
625,000
تومان
16 اسفند
شنبه
625,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
22 اسفند
جمعه
625,000
تومان
عطر سیب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
542,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
542,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
542,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
542,000
تومان
15 اسفند
جمعه
542,000
تومان
16 اسفند
شنبه
542,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
542,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
542,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
542,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
542,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
542,000
تومان
22 اسفند
جمعه
542,000
تومان
علاءالدین
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
768,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
768,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
768,000
تومان
15 اسفند
جمعه
768,000
تومان
16 اسفند
شنبه
768,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
768,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
768,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
768,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
768,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
768,000
تومان
22 اسفند
جمعه
768,000
تومان
هتل یار
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
768,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
768,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
768,000
تومان
15 اسفند
جمعه
768,000
تومان
16 اسفند
شنبه
768,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
768,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
768,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
768,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
768,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
768,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
768,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
768,000
تومان
15 اسفند
جمعه
768,000
تومان
16 اسفند
شنبه
768,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
768,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
768,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
768,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
768,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
768,000
تومان
22 اسفند
جمعه
768,000
تومان
عطر سیب-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
656,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
656,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
656,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
656,000
تومان
15 اسفند
جمعه
656,000
تومان
16 اسفند
شنبه
656,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
656,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
656,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
656,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
656,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
656,000
تومان
22 اسفند
جمعه
656,000
تومان
هتل یار
927,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
927,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
927,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
927,000
تومان
15 اسفند
جمعه
927,000
تومان
16 اسفند
شنبه
927,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
927,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
927,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
927,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
927,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
930,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
930,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
930,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
930,000
تومان
15 اسفند
جمعه
930,000
تومان
16 اسفند
شنبه
930,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
930,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
930,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
930,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
930,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
930,000
تومان
22 اسفند
جمعه
930,000
تومان
عطر سیب-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
925,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
925,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
925,000
تومان
15 اسفند
جمعه
925,000
تومان
16 اسفند
شنبه
925,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
925,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
925,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
925,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
925,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
925,000
تومان
22 اسفند
جمعه
925,000
تومان
هتل یار
927,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
927,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
927,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
927,000
تومان
15 اسفند
جمعه
927,000
تومان
16 اسفند
شنبه
927,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
927,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
927,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
927,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
927,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
927,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
927,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
927,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
927,000
تومان
15 اسفند
جمعه
927,000
تومان
16 اسفند
شنبه
927,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
927,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
927,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
927,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
927,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
927,000
تومان
22 اسفند
جمعه
927,000
تومان
عطر سیب-دو تخته دبل
دو تخته دبل
ای‌گردش
439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
439,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
439,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
439,000
تومان
15 اسفند
جمعه
439,000
تومان
16 اسفند
شنبه
439,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
439,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
439,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
439,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
439,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
439,000
تومان
22 اسفند
جمعه
439,000
تومان
علاءالدین
623,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
623,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
623,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
623,000
تومان
15 اسفند
جمعه
623,000
تومان
16 اسفند
شنبه
623,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
623,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
623,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
623,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
623,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
623,000
تومان
22 اسفند
جمعه
623,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عطر سیب سیرجان

آسانسور
تلويزيون LCD در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمين تنيس
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
روم سرويس
ميز
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
مبل
بازی ویدئویی
تلويزيون در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
فكس
اينترنت در لابی
اعلام حریق
تاکسی سرویس شبانه روزی
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
رستوران
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
كافی شاپ
اتاق سیگار
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
اینترنت
مرکز خرید
لابی
جعبه کمک های اولیه
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
ماساژ
حمام

آدرس هتل عطر سیب سیرجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عطر سیب سیرجان

(10 نظر)
تا ساعت ۳ بامداد در اتاق هتل مسافران بگو و بخند داشتند و اسایش خواب برای دیگر مسافران وجود نداشت
خوب
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
اتاق تمیز و مرتب
اقامتگاهی که با هزینه پرداختی همخوانی ندارد، نسبت به قیمت ضعیف است
برخورد محترمانه پرسنل، اتاق های تمیز، صبحانه مناسب، دسترسی خوب در مجموع انتخاب اول در این شهر
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
خوب هستند
به نسبت هتل های دیگر مناسب بودپرسنل خوب صبحانه معمولی دسترسی به نقاط مختلف خوب
نقاط قوت:
نمیشه گفت نکته منفی اما گیرنده تلوزیون بازی جام جهانی قطع و وصل می شد
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
صبحاته کامل و با کیفیت تمیز بودن اتاقها
نقاط ضعف:
تمیز نبودن ملحفه پتو ها مناسب نبودن بالشها
نقاط قوت:
احترام گذاشتن به مسافرین سرویس کامل و به موقع اتاقها داشتن رستوران باکادر مجرب موقعییت مکانی هتل اخلاق خوب کلیه پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد ولی قیمتها یک مقدار بالا بود .شایداین نظرمن به خاطر این باشد که درهتل دیگری اقامت نداشته ‌ام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عطر سیب سیرجان

مهمانان هتل عطر سیب سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عطر سیب سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عطر سیب سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عطر سیب سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عطر سیب سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.