هتل عطر سیب سیرجان

سیرجان، خیابان ابن سینا، هتل عطر سیب
3.1
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل عطر سیب سیرجان

هتل عطرسيب از بهترين هتل هاي سيرجان با درجه ۳ در حال فعالیت است.. شهرستان سیرجان در استان کرمان یکی از کلیدی ترین شهرستانهای کرمان برای مسافرت به شمار می رود. این شهر در واقع محل گذر مسافران استانهای مرکزی از سمت کرمان به استان شیراز و بندر عباس است، در واقع سیرجان محور اصلی گذر از کرمان به سمت شیراز می باشد.. هتل عطر سيب دارای تعداد ۴ اتاق یک نفره،۱۴ اتاق دو نفره، ۳ اتاق سه نفره و ۲ سوئیت سه نفره و رستورانی با ظرفیت ۲۰۰نفر در حال خدمت رسانی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عطر سیب سیرجان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته استاندارد
ایران هتل آنلاین
886,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
886,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
886,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
886,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
886,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
886,000
تومان
17 تیر
جمعه
886,000
تومان
18 تیر
شنبه
886,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
886,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
886,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
886,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
886,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
1,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,081,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,081,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,081,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,081,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,081,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,081,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,081,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,081,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,081,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,081,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,081,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,081,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,081,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,081,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,081,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
1,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,081,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,081,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,081,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,081,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,081,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,081,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,081,000
تومان
اتاق ویژه
ای‌گردش
1,582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,582,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,582,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,582,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,332,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,332,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,332,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,332,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,332,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,332,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,332,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,332,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,332,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,332,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,332,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,332,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,332,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,332,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,332,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,332,000
تومان
سه تخته VIP
هتل یار
1,582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,582,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,582,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,582,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
ایران هتل آنلاین
1,582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,582,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,582,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,582,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
اتاق سه تخته VIP
اقامت 24
1,592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,592,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,592,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,592,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,592,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,592,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,592,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,592,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,592,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,592,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,592,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,592,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
1,582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,582,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,582,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,582,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
سوئیت یک خوابه
ای‌گردش
1,582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,582,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,582,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,582,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
اتاق چهار تخته (سوئیت)
هتل یار
1,582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,582,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,582,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,582,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,582,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,582,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,582,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,582,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,582,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,582,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,582,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,582,000
تومان

امکانات اتاق های هتل عطر سیب سیرجان

آسانسور
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
پله اضطراری
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل عطر سیب سیرجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عطر سیب سیرجان

(20 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
پذیرایی ضعیف، آب معدنی نبود، حوله حمام پاره بود، قیمت گران است
نقاط قوت:
تقریبا خوب بود
نقاط ضعف:
غذا ضعیف بود کوبیده از سویا استفاده شده بود ۳ سیخ رو نخوردیم از ۶ سیخ سفارش
نقاط قوت:
هتل تمیز و مرتب و شیک با امکانات مناسب
نقاط ضعف:
هتل تمیز و مرتب و شیک با امکانات مناسب
هتلی تمیز و شیک و مرتبی بود رضایت بخش بود البته مبلغ یه مقدار بالا بود میشد قیمت مناسب تری داشته باشه. در کل راضی بودیم
نقاط قوت:
فضای باز اتاقها
نقاط ضعف:
فضای باز اتاقها
نقاط قوت:
قیمت نسبتا خوب، پارکینگ، تمیزی
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا خوب، پارکینگ، تمیزی
نقاط قوت:
هتل تمیز و مرتب بود
نقاط ضعف:
هتل تمیز و مرتب بود
هتل خوبیه تمیز و مرتب و به نسبت‌ به‌ هتل های دیگه شهر فکر کنم بهترین هست
كاركنان فوق العاده با تربيت و محترم
معمولی
نقاط قوت:
همچین مرتب و منظم و خوب بود
نقاط ضعف:
همچین مرتب و منظم و خوب بود
تمیز و مرتب بود و اتاق ما فضای نسبتا بزرگی داشت اما صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب از نظر تمیزی و امکانات هتل نسبت به هتلهای دیگر بسیار خوب میباشد.
نقاط ضعف:
موقعیت هتل از نظر مکانی مناسب نیست .
تا ساعت ۳ بامداد در اتاق هتل مسافران بگو و بخند داشتند و اسایش خواب برای دیگر مسافران وجود نداشت
خوب
برخورد محترمانه پرسنل، اتاق های تمیز، صبحانه مناسب، دسترسی خوب در مجموع انتخاب اول در این شهر
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
خوب هستند
به نسبت هتل های دیگر مناسب بودپرسنل خوب صبحانه معمولی دسترسی به نقاط مختلف خوب
نقاط قوت:
نمیشه گفت نکته منفی اما گیرنده تلوزیون بازی جام جهانی قطع و وصل می شد
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
صبحاته کامل و با کیفیت تمیز بودن اتاقها
نقاط ضعف:
تمیز نبودن ملحفه پتو ها مناسب نبودن بالشها
نقاط قوت:
احترام گذاشتن به مسافرین سرویس کامل و به موقع اتاقها داشتن رستوران باکادر مجرب موقعییت مکانی هتل اخلاق خوب کلیه پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد ولی قیمتها یک مقدار بالا بود .شایداین نظرمن به خاطر این باشد که درهتل دیگری اقامت نداشته ‌ام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عطر سیب سیرجان

مهمانان هتل عطر سیب سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عطر سیب سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عطر سیب سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عطر سیب سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عطر سیب سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.