هتل عطر سیب سیرجان

سیرجان، خیابان ابن سینا، هتل عطر سیب
3.1
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل عطر سیب سیرجان

هتل عطرسيب از بهترين هتل هاي سيرجان با درجه ۳ در حال فعالیت است.. شهرستان سیرجان در استان کرمان یکی از کلیدی ترین شهرستانهای کرمان برای مسافرت به شمار می رود. این شهر در واقع محل گذر مسافران استانهای مرکزی از سمت کرمان به استان شیراز و بندر عباس است، در واقع سیرجان محور اصلی گذر از کرمان به سمت شیراز می باشد.. هتل عطر سيب دارای تعداد ۴ اتاق یک نفره،۱۴ اتاق دو نفره، ۳ اتاق سه نفره و ۲ سوئیت سه نفره و رستورانی با ظرفیت ۲۰۰نفر در حال خدمت رسانی است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل عطر سیب سیرجان

عطر سیب-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
399,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
399,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
399,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
399,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
399,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
411,000
تومان
2 مهر
جمعه
411,000
تومان
3 مهر
شنبه
411,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
411,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
411,000
تومان
علاءالدین
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
416,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
416,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
416,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
416,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
416,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
416,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
416,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
416,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
416,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
416,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
416,000
تومان
2 مهر
جمعه
416,000
تومان
3 مهر
شنبه
416,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
416,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
416,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
416,000
تومان
عطر سیب-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
601,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
601,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
601,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
601,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
601,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
601,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
601,000
تومان
2 مهر
جمعه
601,000
تومان
3 مهر
شنبه
601,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
601,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
601,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
601,000
تومان
اقامت 24
601,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
601,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
601,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
601,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
601,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
601,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
601,000
تومان
2 مهر
جمعه
601,000
تومان
3 مهر
شنبه
601,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
601,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
601,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
601,000
تومان
ای‌گردش
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
612,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
612,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
612,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
612,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
612,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
612,000
تومان
2 مهر
جمعه
612,000
تومان
3 مهر
شنبه
612,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
عطر سیب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
743,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
743,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
743,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
743,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
743,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
743,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
743,000
تومان
2 مهر
جمعه
743,000
تومان
3 مهر
شنبه
743,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
743,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
743,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
743,000
تومان
هتل یار
743,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
743,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
743,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
743,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
743,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
743,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
743,000
تومان
2 مهر
جمعه
743,000
تومان
3 مهر
شنبه
743,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
743,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
743,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
743,000
تومان
علاءالدین
768,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
768,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
768,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
768,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
768,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
768,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
778,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
778,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
778,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
778,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
778,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
778,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
778,000
تومان
2 مهر
جمعه
778,000
تومان
3 مهر
شنبه
778,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
778,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
778,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
778,000
تومان
عطر سیب-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
899,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
899,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
899,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
899,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
899,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
899,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
899,000
تومان
2 مهر
جمعه
899,000
تومان
3 مهر
شنبه
899,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
899,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
899,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
899,000
تومان
هتل یار
899,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
899,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
899,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
899,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
899,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
899,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
899,000
تومان
2 مهر
جمعه
899,000
تومان
3 مهر
شنبه
899,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
899,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
899,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
899,000
تومان
ای‌گردش
937,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
937,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
937,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
937,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
937,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
937,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
937,000
تومان
2 مهر
جمعه
937,000
تومان
3 مهر
شنبه
937,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
937,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
937,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
937,000
تومان
عطر سیب-اتاق دوتخته VIP
اتاق دوتخته VIP
ای‌گردش
927,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
927,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
927,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
927,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
927,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
927,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
927,000
تومان
2 مهر
جمعه
927,000
تومان
3 مهر
شنبه
927,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
927,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
927,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
927,000
تومان
عطر سیب-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
هتل یار
899,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
899,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
899,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
899,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
899,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
899,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
899,000
تومان
2 مهر
جمعه
899,000
تومان
3 مهر
شنبه
899,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
899,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
899,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
899,000
تومان
اقامت 24
899,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
899,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
899,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
899,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
899,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
899,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
899,000
تومان
2 مهر
جمعه
899,000
تومان
3 مهر
شنبه
899,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
899,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
899,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
899,000
تومان
علاءالدین
927,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
927,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
927,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
927,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
927,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
927,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
عطر سیب-دو تخته دبل
دو تخته دبل
ای‌گردش
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
612,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
612,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
612,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
612,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
612,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
612,000
تومان
2 مهر
جمعه
612,000
تومان
3 مهر
شنبه
612,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
612,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
612,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
612,000
تومان
علاءالدین
623,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 شهریور
شنبه
623,000
تومان
28 شهریور
یکشنبه
623,000
تومان
29 شهریور
دوشنبه
623,000
تومان
30 شهریور
سه شنبه
623,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
623,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل عطر سیب سیرجان

آسانسور
تلويزيون LCD در لابی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
لباسشویی
زمين تنيس
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
روم سرويس
ميز
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
اینترنت در اتاق
رخت آویز
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
نمای خیابان
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
مبل
بازی ویدئویی
تلويزيون در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
اینترنت بی سیم
پارکینگ در هتل
رستوران در هتل
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
فكس
اينترنت در لابی
اعلام حریق
تاکسی سرویس شبانه روزی
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
رستوران
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
كافی شاپ
اتاق سیگار
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
اینترنت
مرکز خرید
لابی
جعبه کمک های اولیه
پارکینگ سرپوشیده
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن ورزشی
فضای سبز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
کافی‌شاپ
ماساژ
حمام

آدرس هتل عطر سیب سیرجان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل عطر سیب سیرجان

(13 نظر)
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
نداشت
بد ترین تجربه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خیلی خوب از نظر تمیزی و امکانات هتل نسبت به هتلهای دیگر بسیار خوب میباشد.
نقاط ضعف:
موقعیت هتل از نظر مکانی مناسب نیست .
نقاط قوت:
نظافت هتل و اتاق، خوب و قابل قبول بود سرعت اینترنت خوب بود برخورد کارکنان هتل مخصوصا پذیرش خوب و محترمانه بود
نقاط ضعف:
نظافت هتل و اتاق، خوب و قابل قبول بود سرعت اینترنت خوب بود برخورد کارکنان هتل مخصوصا پذیرش خوب و محترمانه بود
تا ساعت ۳ بامداد در اتاق هتل مسافران بگو و بخند داشتند و اسایش خواب برای دیگر مسافران وجود نداشت
خوب
نقاط قوت:
اتاق تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
اتاق تمیز و مرتب
اقامتگاهی که با هزینه پرداختی همخوانی ندارد، نسبت به قیمت ضعیف است
برخورد محترمانه پرسنل، اتاق های تمیز، صبحانه مناسب، دسترسی خوب در مجموع انتخاب اول در این شهر
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
خوب هستند
به نسبت هتل های دیگر مناسب بودپرسنل خوب صبحانه معمولی دسترسی به نقاط مختلف خوب
نقاط قوت:
نمیشه گفت نکته منفی اما گیرنده تلوزیون بازی جام جهانی قطع و وصل می شد
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
صبحاته کامل و با کیفیت تمیز بودن اتاقها
نقاط ضعف:
تمیز نبودن ملحفه پتو ها مناسب نبودن بالشها
نقاط قوت:
احترام گذاشتن به مسافرین سرویس کامل و به موقع اتاقها داشتن رستوران باکادر مجرب موقعییت مکانی هتل اخلاق خوب کلیه پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی به نظرم نمیرسد ولی قیمتها یک مقدار بالا بود .شایداین نظرمن به خاطر این باشد که درهتل دیگری اقامت نداشته ‌ام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل عطر سیب سیرجان

مهمانان هتل عطر سیب سیرجان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل عطر سیب سیرجان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل عطر سیب سیرجان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل عطر سیب سیرجان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل عطر سیب سیرجان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.