هتل سنتی سرابی شوشتر

شوشتر، خیابان عبداله بانو، جنب دبستان پسرانه زرین
3.3
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی سرابی شوشتر

خانه تاریخی شوشتر به عنوان نخستين هتل سنتي در خوزستان در منزل تاریخی سرابی راه‌اندازی شده و در خيابان عبدالله بانو قرار گرفته است. هتل سنتي شوشتر با قدمت ۱۸۰ سال متعلق به دوره قاجاریه بوده که پس از مرمت و تجهیز از ابتدای سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین هتل سنتی استان خوزستان با ۱۱ عدد اتاق که ۸ اتاق آن قابلیت سرویس دهی به مهمانان را دارد و شکوه و حیات دوباره خود را از سر گرفته است. این خانه دارای ظرفیت استاندارد ۲۰ نفر بوده که با سرویس اضافه تا ۲۵ نفر قابل افزایش می‌باشد و پس از مرمت قسمت شبستان و شوادان تا ۳۵ نفر قابل افزایش می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی سرابی شوشتر

سنتی سرابی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
176,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
176,000
تومان
2 آبان
جمعه
176,000
تومان
3 آبان
شنبه
176,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
176,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
176,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
176,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
176,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
176,000
تومان
9 آبان
جمعه
176,000
تومان
10 آبان
شنبه
176,000
تومان
ای‌گردش
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
177,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
177,000
تومان
2 آبان
جمعه
177,000
تومان
3 آبان
شنبه
177,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
177,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
177,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
177,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
177,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
177,000
تومان
9 آبان
جمعه
177,000
تومان
10 آبان
شنبه
177,000
تومان
اقامت 24
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
177,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق یک تخته طبقه اول
اتاق یک تخته طبقه اول
ای‌گردش
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
196,000
تومان
2 آبان
جمعه
196,000
تومان
3 آبان
شنبه
196,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
196,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
196,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
196,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
196,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
196,000
تومان
9 آبان
جمعه
196,000
تومان
10 آبان
شنبه
196,000
تومان
علاءالدین
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
196,000
تومان
2 آبان
جمعه
196,000
تومان
3 آبان
شنبه
196,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
196,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
196,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
196,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
196,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
196,000
تومان
9 آبان
جمعه
196,000
تومان
10 آبان
شنبه
196,000
تومان
اقامت 24
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
271,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
2 آبان
جمعه
271,000
تومان
3 آبان
شنبه
271,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
271,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
271,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
271,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
9 آبان
جمعه
271,000
تومان
10 آبان
شنبه
271,000
تومان
اقامت 24
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
271,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
271,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
2 آبان
جمعه
271,000
تومان
3 آبان
شنبه
271,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
271,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
271,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
271,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
271,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
271,000
تومان
9 آبان
جمعه
271,000
تومان
10 آبان
شنبه
271,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق دوتخته طبقه بالا
اتاق دوتخته طبقه بالا
ای‌گردش
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
314,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
314,000
تومان
2 آبان
جمعه
314,000
تومان
3 آبان
شنبه
314,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
314,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
314,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
314,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
314,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
314,000
تومان
9 آبان
جمعه
314,000
تومان
10 آبان
شنبه
314,000
تومان
اقامت 24
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
314,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
314,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
314,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
314,000
تومان
2 آبان
جمعه
314,000
تومان
3 آبان
شنبه
314,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
314,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
314,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
314,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
314,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
314,000
تومان
9 آبان
جمعه
314,000
تومان
10 آبان
شنبه
314,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
357,000
تومان
2 آبان
جمعه
357,000
تومان
3 آبان
شنبه
357,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
357,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
357,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
357,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
357,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
357,000
تومان
9 آبان
جمعه
357,000
تومان
10 آبان
شنبه
357,000
تومان
ای‌گردش
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
357,000
تومان
2 آبان
جمعه
357,000
تومان
3 آبان
شنبه
357,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
357,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
357,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
357,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
357,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
357,000
تومان
9 آبان
جمعه
357,000
تومان
10 آبان
شنبه
357,000
تومان
علاءالدین
357,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
357,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق سه تخته طبقه بالا
اتاق سه تخته طبقه بالا
هتل یار
407,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
407,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
407,000
تومان
2 آبان
جمعه
407,000
تومان
3 آبان
شنبه
407,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
407,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
407,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
407,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
407,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
407,000
تومان
9 آبان
جمعه
407,000
تومان
10 آبان
شنبه
407,000
تومان
اقامت 24
407,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
407,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
407,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
407,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
407,000
تومان
2 آبان
جمعه
407,000
تومان
3 آبان
شنبه
407,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
407,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
407,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
407,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
407,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
407,000
تومان
9 آبان
جمعه
407,000
تومان
10 آبان
شنبه
407,000
تومان
علاءالدین
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
409,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
444,000
تومان
2 آبان
جمعه
444,000
تومان
3 آبان
شنبه
444,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
444,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
444,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
444,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
444,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
444,000
تومان
9 آبان
جمعه
444,000
تومان
10 آبان
شنبه
444,000
تومان
ای‌گردش
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
455,000
تومان
2 آبان
جمعه
455,000
تومان
3 آبان
شنبه
455,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
455,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
455,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
455,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
455,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
455,000
تومان
9 آبان
جمعه
455,000
تومان
10 آبان
شنبه
455,000
تومان
علاءالدین
655,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
655,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق چهار تخته طبقه همکف
اتاق چهار تخته طبقه همکف
علاءالدین
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
444,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
455,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق چهار تخته طبقه اول
اتاق چهار تخته طبقه اول
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
514,000
تومان
2 آبان
جمعه
514,000
تومان
3 آبان
شنبه
514,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
514,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
514,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
514,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
514,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
514,000
تومان
9 آبان
جمعه
514,000
تومان
10 آبان
شنبه
514,000
تومان
ای‌گردش
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
514,000
تومان
2 آبان
جمعه
514,000
تومان
3 آبان
شنبه
514,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
514,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
514,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
514,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
514,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
514,000
تومان
9 آبان
جمعه
514,000
تومان
10 آبان
شنبه
514,000
تومان
علاءالدین
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی سرابی-اتاق پنج تخته طبقه همکف
اتاق پنج تخته طبقه همکف
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی سرابی شوشتر

اعلام حریق
رستوران بام
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
تبديل ارز
خدمات پزشكي
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
خدمات باربري
سالن بيليارد
ترانسفر برگشت با هزینه
صندوق امانات
حوض آب
فضای سبز
باغچه
خدمات تهيه بليط
نمای رو به حیاط
نهار در اتاق
صبحانه در اتاق
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خشکشویی
اينترنت در اتاق
پاركينگ
زمين تنيس
تورهای گردشگری
Business Center
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت بی سیم
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
سیستم تهویه مطبوع
نمازخانه
گشت غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
پرینت
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
فضای سبز
سرویس بهداشتی فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تاکسی سرویس شبانه روزی
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
روزنامه
سالن ورزشی
زنگ هشدار
خدمات برای معلولین
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کپسول آتش نشانی
دستگاه واکس کفش
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اطفای حریق
اتاق بازی
پله اضطراری
رخت آویز

آدرس هتل سنتی سرابی شوشتر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی سرابی شوشتر

(22 نظر)
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
یک خونه ی قدیمی که تبدیل به اقامتگاه شده و در فاصله ی بسیار کوتاهی از آسیاب ها و آبشارهای شوشتر قرار داره. هتل تمیز هست و تقریبا گرم و صمیمی مدیریت میشه. صبحانه توی ایوون سرو میشه و آیتم های به نسبت خوبی داره. اما بصورت کلی با توجه به اینکه هتل سنتی هست، من انتظار دیزاین سنتی تری در اتاق داشتم و حتی طراحی دیوارها و سقف ها که بسیار و ساده و از سر بازکنی هست انگار و خیلی قشنگ تر میتونست دیزاین شه. مثلا سیمها از دیوار آویزون هستند. پرده ها خیلی شلوغ و پلوغن. بصورت کلی خوب هست اما با توجه به اینکه دیدیم اتاق های جدیدی دارن اضافه میکنن، بهتره نکات ظریف رو در طراحی هاشون در نظر بگیرن که مهمان ها احساس حضور در یک خونه سنتی رو داشته باشن. ضمنا ما دو شب قبل یلدا اونجا بودیم و مراسم یلدا در حیاط هتل برگزار میشد. صد البته که مثل تمام هتل های سنتی صداههای بیرون به اتاق منتقل میشه که هم میتونه دلچسب باشه و هم گاها آزاردهنده ;)
همه چیز عالی بود از تمیزی و راحتی و فضای خاص تا برخورد کارکنان مهربون و آموزش دیده ، صبحونه عالی و متنوع ، واقعاً نسبت به قیمت خدمات خیلی بیشتری ارائه میدن و ممنونم از همشون
به طور کلی هتل بسیار تمیزی بود ،صبحانه ی خوبی داشت ،بافت کاملا سنتی داشت ،خیلی به سازه های آبی نزدیک است تنها ایراداتی که میشه گرفت نداشتن پارکینگ، تلفن و حوله داخل اتاق ها بود
اتاق و سرویس بهداشتی نوساز و تمیز بودسه ستاره نیست نهایتش دو ستاره توالت ایرانی هم نداشت تخت هایی هم که گذاشته بودن بسیار و بی دلیل! بزرگ بودن و کل فضا رو گرفته بودن
هتله خوبیه نظافت برخورد پرسنل بسیار خوب
خوب
فضای داخل هتل فوق العاده است و رفتار کارکنان بسیار حرفه ای ، مودبانه است. برای هماهنگی در تورهای شوشتر ، (کارون ، چغازنبیل و‌شوش )بسیار کمک رسان هستند. بنظرم کیفیت و تنوع صبحانه باید ارتقا پیدا کند و داخل اتاق ها نیز تلفن ندارد،در کل توصیه میشود .
اول از همه باید قدردان بود که این خونه های قدیمی رو به جای اینکه به حال خود رها کنند و شاهد تخریب اونا باشند مرمت کردند و فضایی سنتی با انرژی های مثبت اون محل رو برای مسافرین فراهم کردند. ولی در راستای ارتقا کیفیت هتل داری و امکانات و سرویس هایی که به مسافران میدهند بسیار با استاندارد های جهانی فاصله دارد و امید است هر روز شاهد این پیشرفت ها باشیم
عالى بود هتل، ١شب اقامت داشتم همه چيز عالى بود، نظافت اتاق و سرويس بهداشتى ..، برخورد مسئولين، امنيت پاركينك... يه حس خوب داشت مخصوصا توى شب ... و عالى تر از همه اين كه هتل به جاهاى ديدنى نزديك بود و نياز به ماشين نبود ممنون از برنامه اسنپ كه اين قابليت رو داشت نظر كاربران رو بخونم و با اطمينان هتل رزرو كنم همراه تخفيف .
در مجموع نظرم مثبت است
هتل خوب با فضای دلنشین
من سه شب در این هتل فوق العاده زیبا اقامت داشتم.حس و حال خوبی داره توی شب توی حیاط زیبای این خونه نشستن و کنارشک چای خورد.تشکر از شرکت اسنپ تریپ که رزرو این هتل زیبا رو برای من انجام دادن.و همچنین تشکر از تمامی پرسنل و مدیریت خوب این هتل
اقامت در هتل سنتي سرابي يعني سفر به گذشته ها يعني سير در خاطرات پاكيزگي و نظافت در اين هتل بسيار به چشم ميخورد صبحانه محلي از حليم شوشتر تا انواع كلوچه محلي و مرباي هويج شوشتر صبحانه اَي فراموش تشدني براي مسافر خواهد بود. ولي انچه مرا باز به اين محل خواهد برد. چهره بشاش و هميشه خندان. كاركنان هتل خواهد بود. براي همه چيز. از تمامي شما سپاس و ارزو ي موفقيت برايتان دارم
كاركنان بسيار عالي و جاي دلنشين در وسط بافت تاريخي شوشتر
خوب بود. اروم و ساکت بود.فضاش هم خیلی قشنگه
هتل خوبی است
اقامتگاهی آرام و دنج با دسترسی به اماکن دیدنی
برخورد پرسنل بسیار خوب است بخاطر فضای کم اتاقها سرویس یرای نفر اضافه پیشنهاد نمیشود موقعیت هتل در مرکز شهر بوده و بافت سنتی شهر حس میشود پارکینگ ندارد و مجبور هستید ماشین را در خیابان پارک کنید اتاقها و وسایل بسیار تمیز است محل سرو صبحانه بسیار جالب و دلنشین است در مجموع اقامت در این هتل حس بسیار خوبی دارد
مکان هتل مناسب است و نزدیک به سازه های ابی شوشتر میباشدامکانات هتل و اتاقها مناسب استتمیزی اتاقها و سرویس بهداشتی در حد عالیصبحانه هتل بسیار خوب برخورد کارکنان هتل بسیار عالی
نقاط قوت:
معماری سنتی و طبیعت ساختمان ارامش بخش بود.
نقاط ضعف:
عدم توسعه و بهره برداری از باقی پتانسیل های موجود.
نقاط قوت:
بسیار عالی با مدیریت خوب و خدمه دلسوز.... با اینکه خونه قدیمی است اما بسیار زیبا و شیک تزئین شده ... البته من زمستان سال ۹۳ اونجا بودم اما خیلی راضی هستم و اگر جور بشه بازم حتما میرم اونجااااا...
نقاط ضعف:
پریز برق برای شارژ همزمان تجهیزات همزمان مانند دوربین و موبایل و تبلتو...داخل اتاقاشون مثل هر هتل دیگه ای کم بود که البته میتونید از خدمه کمک گرفته و یک سه راهی برق ازشون بگیرین :-)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی سرابی شوشتر

مهمانان هتل سنتی سرابی شوشتر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی سرابی شوشتر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی سرابی شوشتر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی سرابی شوشتر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی سرابی شوشتر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.