هتل سنتی سرابی شوشتر

شوشتر، خیابان عبداله بانو، جنب دبستان پسرانه زرین
3.3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی سرابی شوشتر

خانه تاریخی شوشتر به عنوان نخستين هتل سنتي در خوزستان در منزل تاریخی سرابی راه‌اندازی شده و در خيابان عبدالله بانو قرار گرفته است. هتل سنتي شوشتر با قدمت ۱۸۰ سال متعلق به دوره قاجاریه بوده که پس از مرمت و تجهیز از ابتدای سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین هتل سنتی استان خوزستان با ۱۱ عدد اتاق که ۸ اتاق آن قابلیت سرویس دهی به مهمانان را دارد و شکوه و حیات دوباره خود را از سر گرفته است. این خانه دارای ظرفیت استاندارد ۲۰ نفر بوده که با سرویس اضافه تا ۲۵ نفر قابل افزایش می‌باشد و پس از مرمت قسمت شبستان و شوادان تا ۳۵ نفر قابل افزایش می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی سرابی شوشتر

ظرفیت 1 نفر

یک تخته طبقه همکف
ای‌گردش
220,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
220,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
28 مرداد
جمعه
220,000
تومان
29 مرداد
شنبه
220,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
220,000
تومان
یک تخته طبقه اول
ای‌گردش
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
250,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
28 مرداد
جمعه
250,000
تومان
29 مرداد
شنبه
250,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
اتاق یک تخته (طبقه همکف)
ایران هتل آنلاین
267,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
267,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
267,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
267,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
267,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
28 مرداد
جمعه
267,000
تومان
29 مرداد
شنبه
267,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
267,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
267,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
267,000
تومان
اتاق یک تخته طبقه همکف
اقامت 24
267,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
267,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
267,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
267,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
267,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
28 مرداد
جمعه
267,000
تومان
29 مرداد
شنبه
267,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
267,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
267,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
یک تخته طبقه همکف
علاءالدین
270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
270,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
270,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
28 مرداد
جمعه
270,000
تومان
29 مرداد
شنبه
270,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
270,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
270,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
315,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
315,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
315,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
28 مرداد
جمعه
315,000
تومان
29 مرداد
شنبه
315,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
315,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
315,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
315,000
تومان
اتاق یک تخته (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
318,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
318,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
318,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
318,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
318,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
318,000
تومان
28 مرداد
جمعه
318,000
تومان
29 مرداد
شنبه
318,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
318,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته طبقه همکف
ای‌گردش
452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
452,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
28 مرداد
جمعه
452,000
تومان
29 مرداد
شنبه
452,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
452,000
تومان
اتاق دو تخته (طبقه همکف)
ایران هتل آنلاین
452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
452,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
28 مرداد
جمعه
452,000
تومان
29 مرداد
شنبه
452,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
452,000
تومان
اتاق دو تخته - طبقه همکف
هتل یار
452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
452,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
28 مرداد
جمعه
452,000
تومان
29 مرداد
شنبه
452,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
452,000
تومان
اتاق دو تخته طبقه همکف
اقامت 24
452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
452,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
28 مرداد
جمعه
452,000
تومان
29 مرداد
شنبه
452,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
دو تخته طبقه همکف
علاءالدین
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
475,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
28 مرداد
جمعه
475,000
تومان
29 مرداد
شنبه
475,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
475,000
تومان
اتاق دو تخته - طبقه اول
هتل یار
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
جمعه
520,000
تومان
29 مرداد
شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
اتاق دو تخته طبقه اول
اقامت 24
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
جمعه
520,000
تومان
29 مرداد
شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
اتاق دو تخته (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
جمعه
520,000
تومان
29 مرداد
شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
اتاق VIP آینده
ای‌گردش
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
520,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
28 مرداد
جمعه
520,000
تومان
29 مرداد
شنبه
520,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
520,000
تومان
دو تخته تویین طبقه اول
اسنپ تریپ
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
535,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
28 مرداد
جمعه
535,000
تومان
29 مرداد
شنبه
535,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته دابل طبقه اول
اسنپ تریپ
535,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
535,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
28 مرداد
جمعه
535,000
تومان
29 مرداد
شنبه
535,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دو تخته
علاءالدین
539,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
539,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
539,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
539,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
539,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
28 مرداد
جمعه
539,000
تومان
29 مرداد
شنبه
539,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
539,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
539,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
539,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته - طبقه همکف
هتل یار
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
632,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
632,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
632,000
تومان
28 مرداد
جمعه
632,000
تومان
29 مرداد
شنبه
632,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
632,000
تومان
اتاق سه تخته طبقه همکف
اقامت 24
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
632,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
632,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
632,000
تومان
28 مرداد
جمعه
632,000
تومان
29 مرداد
شنبه
632,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
سه تخته طبقه همکف
ای‌گردش
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
632,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
632,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
632,000
تومان
28 مرداد
جمعه
632,000
تومان
29 مرداد
شنبه
632,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
632,000
تومان
اتاق سه تخته (طبقه همکف)
ایران هتل آنلاین
632,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
632,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
632,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
632,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
632,000
تومان
28 مرداد
جمعه
632,000
تومان
29 مرداد
شنبه
632,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
632,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
632,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
632,000
تومان
سه تخته طبقه همکف
علاءالدین
669,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
669,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
669,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
28 مرداد
جمعه
669,000
تومان
29 مرداد
شنبه
669,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
669,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
669,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
669,000
تومان
اتاق سه تخته طبقه اول
اقامت 24
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
722,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
722,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
722,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
722,000
تومان
28 مرداد
جمعه
722,000
تومان
29 مرداد
شنبه
722,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
سه تخته طبقه اول
ای‌گردش
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
722,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
722,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
722,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
722,000
تومان
28 مرداد
جمعه
722,000
تومان
29 مرداد
شنبه
722,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
722,000
تومان
اتاق سه تخته - طبقه اول
هتل یار
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
722,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
722,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
722,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
722,000
تومان
28 مرداد
جمعه
722,000
تومان
29 مرداد
شنبه
722,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
722,000
تومان
اتاق سه تخته (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
722,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
722,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
722,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
722,000
تومان
28 مرداد
جمعه
722,000
تومان
29 مرداد
شنبه
722,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
722,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
722,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
722,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
750,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
28 مرداد
جمعه
750,000
تومان
29 مرداد
شنبه
750,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
750,000
تومان
سه تخته طبقه اول
اسنپ تریپ
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
760,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
760,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
760,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
760,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
28 مرداد
جمعه
760,000
تومان
29 مرداد
شنبه
760,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
760,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
760,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته (طبقه اول)
ایران هتل آنلاین
848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
848,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
848,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
848,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
848,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
848,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
848,000
تومان
28 مرداد
جمعه
848,000
تومان
29 مرداد
شنبه
848,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
848,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
848,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
اتاق چهار تخته طبقه اول
اقامت 24
848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
848,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
848,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
848,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
848,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
848,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
848,000
تومان
28 مرداد
جمعه
848,000
تومان
29 مرداد
شنبه
848,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
848,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
848,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
540,000
تومان
اتاق چهار تخته - طبقه اول
هتل یار
848,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
848,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
848,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
848,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
848,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
848,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
848,000
تومان
28 مرداد
جمعه
848,000
تومان
29 مرداد
شنبه
848,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
848,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
848,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
848,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
899,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
899,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
899,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
899,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
899,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
899,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
899,000
تومان
28 مرداد
جمعه
899,000
تومان
29 مرداد
شنبه
899,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
899,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
899,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
899,000
تومان
کانکت چهار تخته طبقه اول
اسنپ تریپ
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
900,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
900,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
900,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
900,000
تومان
28 مرداد
جمعه
900,000
تومان
29 مرداد
شنبه
900,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
900,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
900,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

امکانات اتاق های هتل سنتی سرابی شوشتر

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تورهای گردشگری
صندوق امانات
خشکشویی
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
نمای رو به حیاط
باغچه
فضای سبز
حوض آب
رخت آویز

آدرس هتل سنتی سرابی شوشتر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی سرابی شوشتر

(19 نظر)
صبحانه خوب،برخورد خوب،اتاق تمیز،سرویس بهداشتی تمیز،پارکینگ لب خیابان،اما دوربین دارن،شوفاژ جوابگو نبود و اتاق سرد بود،حمل چمدان به طبقه بالا فاجعه هست،یعنی کسی هم نیست کمک کنه،بالابر و آسانسور هم نداره،خودشون نهار و شام ندارن و از بیرون باید سفارش بدی
- جای پارکینگ ندارد و با توجه به اینکه هتل در انتهای کوچه باریک قرار دارد و دسترسی مناسبی ندارد. - اتاق دارای فضای کافی نبود. - نور اتاقی که رزرو شده بود، کم بود. - پذیرایی بوفه صبحانه نسبت به ستاره هتل خوب بود. - برخورد کارکنان مناسب بود. - فضای حیاط هتل و چیدمان اقلام قدیمی هتل مناسب بود.
در كل اتاقها تميز بود ولي امادگي براي تعداد بالا مهمانها كفايت نميكرد،چون اب گرم در روز دوم اقامت كه اتاقها پربود به مشكل خورده بود ،و هماهنگي كاركنان براي سرو صبحانه در ساعت مقرر ضعيف بود ،هر چند از نظر اخلاقي بسيار خوشرو و مهربان بودند ،البته ازينكه خانه هاي قديمي به اين صورت استفاده ميشود جاي قدرداني دارد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
همه چیز عالی بود از تمیزی و راحتی و فضای خاص تا برخورد کارکنان مهربون و آموزش دیده ، صبحونه عالی و متنوع ، واقعاً نسبت به قیمت خدمات خیلی بیشتری ارائه میدن و ممنونم از همشون
اتاق و سرویس بهداشتی نوساز و تمیز بودسه ستاره نیست نهایتش دو ستاره توالت ایرانی هم نداشت تخت هایی هم که گذاشته بودن بسیار و بی دلیل! بزرگ بودن و کل فضا رو گرفته بودن
خوب
فضای داخل هتل فوق العاده است و رفتار کارکنان بسیار حرفه ای ، مودبانه است. برای هماهنگی در تورهای شوشتر ، (کارون ، چغازنبیل و‌شوش )بسیار کمک رسان هستند. بنظرم کیفیت و تنوع صبحانه باید ارتقا پیدا کند و داخل اتاق ها نیز تلفن ندارد،در کل توصیه میشود .
اول از همه باید قدردان بود که این خونه های قدیمی رو به جای اینکه به حال خود رها کنند و شاهد تخریب اونا باشند مرمت کردند و فضایی سنتی با انرژی های مثبت اون محل رو برای مسافرین فراهم کردند. ولی در راستای ارتقا کیفیت هتل داری و امکانات و سرویس هایی که به مسافران میدهند بسیار با استاندارد های جهانی فاصله دارد و امید است هر روز شاهد این پیشرفت ها باشیم
در مجموع نظرم مثبت است
هتل خوب با فضای دلنشین
كاركنان بسيار عالي و جاي دلنشين در وسط بافت تاريخي شوشتر
خوب بود. اروم و ساکت بود.فضاش هم خیلی قشنگه
هتل خوبی است
اقامتگاهی آرام و دنج با دسترسی به اماکن دیدنی
برخورد پرسنل بسیار خوب است بخاطر فضای کم اتاقها سرویس یرای نفر اضافه پیشنهاد نمیشود موقعیت هتل در مرکز شهر بوده و بافت سنتی شهر حس میشود پارکینگ ندارد و مجبور هستید ماشین را در خیابان پارک کنید اتاقها و وسایل بسیار تمیز است محل سرو صبحانه بسیار جالب و دلنشین است در مجموع اقامت در این هتل حس بسیار خوبی دارد
مکان هتل مناسب است و نزدیک به سازه های ابی شوشتر میباشدامکانات هتل و اتاقها مناسب استتمیزی اتاقها و سرویس بهداشتی در حد عالیصبحانه هتل بسیار خوب برخورد کارکنان هتل بسیار عالی
نقاط قوت:
معماری سنتی و طبیعت ساختمان ارامش بخش بود.
نقاط ضعف:
عدم توسعه و بهره برداری از باقی پتانسیل های موجود.
نقاط قوت:
بسیار عالی با مدیریت خوب و خدمه دلسوز.... با اینکه خونه قدیمی است اما بسیار زیبا و شیک تزئین شده ... البته من زمستان سال ۹۳ اونجا بودم اما خیلی راضی هستم و اگر جور بشه بازم حتما میرم اونجااااا...
نقاط ضعف:
پریز برق برای شارژ همزمان تجهیزات همزمان مانند دوربین و موبایل و تبلتو...داخل اتاقاشون مثل هر هتل دیگه ای کم بود که البته میتونید از خدمه کمک گرفته و یک سه راهی برق ازشون بگیرین :-)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی سرابی شوشتر

مهمانان هتل سنتی سرابی شوشتر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی سرابی شوشتر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی سرابی شوشتر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی سرابی شوشتر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی سرابی شوشتر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.