هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
4.3
امتیاز کاربران
76
نظرات کاربران

معرفی هتل زندیه شیراز

هتل پنج ستاره زندیه شیراز که در حریم مجموعه زندیه واقع شده و با قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به جاذبه های گردشگری واقع شده، یکی از بهترین گزینه ها برای رزرو هتل در شهر شیراز است. هتل زندیه دارای ۳ طبقه اقامتی دارای ۷۵ باب اتاق و ۴ طبقه خدماتی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زندیه شیراز

زندیه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
3 بهمن
جمعه
359,000
تومان
4 بهمن
شنبه
359,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
10 بهمن
جمعه
359,000
تومان
11 بهمن
شنبه
359,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
3 بهمن
جمعه
370,000
تومان
4 بهمن
شنبه
370,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
370,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
370,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
370,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
370,000
تومان
10 بهمن
جمعه
370,000
تومان
11 بهمن
شنبه
370,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
370,000
تومان
هتل یار
372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
3 بهمن
جمعه
372,000
تومان
4 بهمن
شنبه
372,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
372,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
372,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
372,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
372,000
تومان
10 بهمن
جمعه
372,000
تومان
11 بهمن
شنبه
372,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
372,000
تومان
زندیه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
علاءالدین
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
528,000
تومان
3 بهمن
جمعه
528,000
تومان
4 بهمن
شنبه
528,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
528,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
528,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
528,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
528,000
تومان
10 بهمن
جمعه
528,000
تومان
11 بهمن
شنبه
528,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
جاباما
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
3 بهمن
جمعه
648,000
تومان
4 بهمن
شنبه
648,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
648,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
648,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
648,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
10 بهمن
جمعه
648,000
تومان
11 بهمن
شنبه
648,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
هتل یار
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
3 بهمن
جمعه
648,000
تومان
4 بهمن
شنبه
648,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
648,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
648,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
648,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
10 بهمن
جمعه
648,000
تومان
11 بهمن
شنبه
648,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
زندیه-سوئیت بیزینس دبل
سوئیت بیزینس دبل
علاءالدین
566,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
566,000
تومان
3 بهمن
جمعه
566,000
تومان
4 بهمن
شنبه
566,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
566,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
566,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
566,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
566,000
تومان
10 بهمن
جمعه
566,000
تومان
11 بهمن
شنبه
566,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
زندیه-سوئیت لوکس یکخوابه دونفره
سوئیت لوکس یکخوابه دونفره
علاءالدین
796,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
796,000
تومان
3 بهمن
جمعه
796,000
تومان
4 بهمن
شنبه
796,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
796,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
796,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
796,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
796,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
796,000
تومان
10 بهمن
جمعه
796,000
تومان
11 بهمن
شنبه
796,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
796,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
806,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
806,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
806,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
806,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
806,000
تومان
10 بهمن
جمعه
806,000
تومان
11 بهمن
شنبه
806,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
806,000
تومان
زندیه-سوئیت زندیه یکخوابه دونفره
سوئیت زندیه یکخوابه دونفره
علاءالدین
1,224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
1,224,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,224,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,224,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,224,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,224,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,224,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,224,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,224,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,224,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,224,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,224,000
تومان
هتل یار
1,275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
1,275,000
تومان
3 بهمن
جمعه
1,275,000
تومان
4 بهمن
شنبه
1,275,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
1,275,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
1,275,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
1,275,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
1,275,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
1,275,000
تومان
10 بهمن
جمعه
1,275,000
تومان
11 بهمن
شنبه
1,275,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
1,275,000
تومان
زندیه-سوئیت هانی‌مون
سوئیت هانی‌مون
علاءالدین
566,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
566,000
تومان
3 بهمن
جمعه
566,000
تومان
4 بهمن
شنبه
566,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
566,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
566,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
566,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
566,000
تومان
10 بهمن
جمعه
566,000
تومان
11 بهمن
شنبه
566,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
566,000
تومان
هتل یار
694,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
3 بهمن
جمعه
694,000
تومان
4 بهمن
شنبه
694,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
694,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
694,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
10 بهمن
جمعه
694,000
تومان
11 بهمن
شنبه
694,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
695,000
تومان
4 بهمن
شنبه
695,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
695,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
695,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
695,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
695,000
تومان
10 بهمن
جمعه
695,000
تومان
11 بهمن
شنبه
695,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
695,000
تومان
زندیه-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
528,000
تومان
3 بهمن
جمعه
528,000
تومان
4 بهمن
شنبه
528,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
528,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
528,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
528,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
528,000
تومان
10 بهمن
جمعه
528,000
تومان
11 بهمن
شنبه
528,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
528,000
تومان
جاباما
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
3 بهمن
جمعه
648,000
تومان
4 بهمن
شنبه
648,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
648,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
648,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
هتل یار
648,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
3 بهمن
جمعه
648,000
تومان
4 بهمن
شنبه
648,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
648,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
648,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
648,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
648,000
تومان
10 بهمن
جمعه
648,000
تومان
11 بهمن
شنبه
648,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
648,000
تومان
زندیه-سوئیت بیزینس توئین
سوئیت بیزینس توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
694,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
694,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
694,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
694,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
694,000
تومان
10 بهمن
جمعه
694,000
تومان
11 بهمن
شنبه
694,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
694,000
تومان

امکانات اتاق های هتل زندیه شیراز

چای ساز
سالن همايش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات تهيه بليط
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
خدمات بیدار باش
فضای بيرون هتل برای نشستن
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
باغچه
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
ميز
دمپایی یکبار مصرف
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
استخر
آژانس مسافرتي
حمام سنتی ایرانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
کارت هوشمند درب اتاق
رستوران
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
چای خانه سنتی
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
كافی شاپ
صندوق امانات
کرایه اتومبیل با راننده
صندوق امانات در لابی
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات بلیط
فضای باغ در هتل
فضای تابستانه
حمام سنتی ایرانی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
Business Center
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
پنجره
لوازم بهداشتی
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
تالار
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
آسانسور
رمپ جهت ویلچر معلولین
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
جکوزی
اعلام حریق
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پارکینگ
نمازخانه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
تبديل ارز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
سالن همایش
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
خدمات تور
گشت غیررایگان
نمای شهر
خدمات برای معلولین
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
کافی‌شاپ معمولی‌
سرویس ایرانی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
کافی شاپ
سرویس فرنگی
روزنامه
رستوران ایرانی
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
اباژور
تلفن
حمام سنتی غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
ویلچر
اینترنت
حمام سنتی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل زندیه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زندیه شیراز

(76 نظر)
برخورد فوق‌العاده خوب
نقاط قوت:
همه چیز
نقاط ضعف:
همه چیز
بسیار عالی
نقاط قوت:
خيلي خوب و خيلي بهداشتی
نقاط ضعف:
خيلي خوب و خيلي بهداشتی
نقاط قوت:
تمیز و مرتب
نقاط ضعف:
تمیز و مرتب
نقاط قوت:
هتل بسيار خوب و راحت و تميز،با پرسنل حرفه اى و خوش برخورد، و حياط باصفا
نقاط ضعف:
هتل بسيار خوب و راحت و تميز،با پرسنل حرفه اى و خوش برخورد، و حياط باصفا
دومين بار بود توى اين هتل اقامت داشتم و حتما در آينده هم انتخابم هتل زنديه است، پرسنل واقعا برخورد حرفه اى و خوبى داشتن و بسيار هتل تميز و راحتيه
نقاط قوت:
پرسنل کاملا به هتل داری مدرن آشنا بودند . هتل نوساز و تمام وسایل نو بودند
نقاط ضعف:
پرسنل کاملا به هتل داری مدرن آشنا بودند . هتل نوساز و تمام وسایل نو بودند
برید و کیف ش رو ببرید
نقاط قوت:
خوشرویی و ادب کارکنان، پاکیزگی و نظافت، رستوران خیلی خوب
نقاط ضعف:
خوشرویی و ادب کارکنان، پاکیزگی و نظافت، رستوران خیلی خوب
رفتار کارکنان عالی . اتاق ها تمیز و درجه یک. کیفیت غدای رستوران بسیار خوب. صبحانه باتنوع فراوان. همه چیز خوب بود.
واقعا تجربه بسيار خوبي بود ، دسترسي هتل بسيار خوب بود ، برخورد كاركنان بسيار به ادم احساس خوبي ميداد ، نظافت و امكانات اتاق ها بسيار خوب بود ، صبحانه با در نظر گرفتن شرايط اپيدمي كرونا بسيار كامل و رعايت اصول بهداشتي ارائه شد قيمت هم كه به نسبت حرف نداشت بنظرم
موقعیت مکانی هتل خوب . صبحانه و سرویس اتاق خوب
كاركنان خيلي مودب و خوش برخورد بودن صبحانه خيلي خوب بود اتاق ها خيلي تميز و نوساز بود
خوشا شیراز و وضع بی مثالش
تشکر میکنم از تمامی پرسنل زحمتکش هتل همه چیز خوب و عالی بود و همه اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم فقط متاسفانه بدلیل بدلیل شیوع ویروس کرونا خدمات کافی شاپ خیلی محدود بود
من در این شرایط ویروس کرونا ۳ شب اقامت داشتم از همه نظر پرسنل مجرب و مودب این هتل پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکردن و اتاق ها بزرگ و مرتب بودن صبحانه هتل عالی بود (متنوع) موقعیت مکانی هتل هم عالی (برای کسانی که با ماشین به شیراز سفر نمیکنن عالیه چون به ارگ کریمخان و حمام وکیل و بازار وکیل و...... بسیار نزدیک هستش)
از همه نظر عالی و بی‌عیب و نقص بود: کارکنان خوش‌اخلاق، پاکیزگی فوق‌العاده، طراحی فضای لابی و اتاق‌ها و ... . فقط تنوع غذاهای رستوران کم بود، که البته به خاطر آن عذر خواستند و با توجه به شرایط کرونا قابل درک بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتلی دارای پرسنل با ادب و مجرب دارای اتاقهای تمیز و ضدعفونی شده بهترین محل برای آرامش و استراحت کیفیت صبحانه نهار وشام عالی
من به دلایل پزشکی میبایست به شیراز میرفتم این هتل رو از روی نظر کاربرها و امکاناتی که داشت انتخاب کردم ، از موقعیت مکانی که داشت راضی بودم ، برخورد پرسنل خوب بود و هتل تمیزی بود . توی اتاق چای ساز داشتن دمای اتاق مناسب بود . قیمت غذا متوسط بود . کیفیت غذا نسبت به ستاره هتل متوسط بود . صبحانه متنوع و خوب بود . درکل راضی بودم و امکانش زیاده که در مراجعه بعدی همین هتل رو انتخاب کنم.
تمام بخش ها جز تنوع غذا رستوران بسيار عالي بود
بسيار هتل تميز با كاركنانى بسيار مودب، حرفه اى و خوش اخلاق
هتل خوب تمیز همه چیز مناسب جز قیمت بالا که چاره ای نیست داخل اتاق سیگار نمیشه کشید که بد هم نیست یه باغچه درست کردن برای کشیدن سیگار و ...
هتل با موقعیت عالی و کیفیت ساخت خوب. اتاق ها تمیز و بسیار مرتب هستند. پرسنل مادب و حرفه ای. صبحانه کیفیت و تنوع خوبی داره.
هتل بسیار خوبیست .از نظر موقعیت مکانی چند متری ارگ کریمخانیست و به سایر آثار باستانی مهم شیراز هم نزدیکه. برخورد کارکنان که عالی بود غذا مخشر نظافت اتاقها هم عالی . در مجموع به قیمتش خیلی می ارزه
جاش خوبه
پرسنل بسیار حرفه ای و خوش اخلاق؛ سوییت بسیار تمیز با امکانات مناسب حمام ایرانی خاطره ی بسیار شیرینی از اقامت در هتل را به جا گذاشت.
در مقایسه با هتل لاله تهران تمیزتر و بهتر است. هر چند هتل 5 ستاره واقعی در ایران نداریم ولی هتل زندیه به 5 ستاره بودن نزدیکتر از تا خیلی از هتلهای دیگر
۳ شب اقامت در سوییت داشتیم. به جرات می تونم بگم یکی از بهترین خاطرات تو این هتل داشتیم کارکنان همه مودب و مهربون تمیز ‌‌فوق العاده فکر می‌کنم بهترین هتل تو شیراز و یکی از بهترین ها تو ایران امیدوارم همیشه همین جور بمونید! خیلی تجربه خوبی بود ممنون
تختهای سویت های کانکنت بسیار بد بود و اصلا راحت نیست ... از تختهای آهنی بی کیفیت استفاده شده .. نظافت خوب . صبحانه خوب . رفتار پرسنل مناسب
هتلی بسیار خوب با صبحانه متنوع و محیطی زیبا
تجربه ای بی‌نظیر در قلب آثار فرهنگی و سیاحتی شیراز جایی که حتما باید رستوران سنتی آن را تجربه کرد
با سپاس از مدیریت و کارکنان بی نظیر هتل و با آرزوی موفقیت روزافزون برای تمامی تلاشگران عرصه صنعت گردشگری بویژه عزیزان شاغل در هتل زندیه و ایران هتل آنلاین .
نمادی از مهمان نواری مردم خونگرم شیراز
کاملا راضی بودیم
میز اردورش از هر رستوران دیگه ای متنوع تره. دو نوع سوپ(گوجه و شیرجو)بسته به فصلش آش غوره و دوغ. دلمه سبزیجات. بیش از ده نوع سالاد سبزیجات(فصل، شیرازی، قفقازی،...) و چندین نوع سس(پرتقال، آلبالو، سبز،...). انواع ترشی از سیر تا لیمو و شوریجات و انواع دسر از ژله تا شارلوت و میوه. چای هم سفارش میگیرن که از کافه ش میاد و عالیه. رفتار پرسنل عالی و حرفه ایه. خلوته. موزیکش سنتی و آرومه. چیدمان میزهاش و ارگونومی😂 صندلی و میز خوبه. حتی موقع جمع کردن نیز هم با آداب این کار رو میکنن. قیمت و کیفیت غذام به نظر من عالیه. چه دیزی و خوراک گردن و کباب های جوجه و گوشت. برای دورهمی های دوستانه و مراسم هم بزرگ و به صرفه ست.
نقاط قوت:
پرسنل خوب ،خوش اخلاق و حرفه اي
نقاط ضعف:
محوطه و فضاي بيرون جهت نشستن ضعيف بود،در طول روز قابل استفاده نبود
اتاق ساعت ۱۵ تحویل گردید.ولی بقیه موارد عالی بود
همه چیز بجز رستوران خوب بود ممنون بابت همه تلاشهای مجموعه هتل زندیه
بسیار خوب
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
رفتار پرسنل محترمانه. نظافت محوطه واتاقها عالی. امکانات ودسترسی عالی.اتاقها بی سروصدا با آرامش کامل
اتاق ها و سرویس بهداشتی کاملا تمییز بود و سایز اتاق ها مناسب، سالن صبحانه به نظر من کوچیک‌ بود و‌ من انتظار قهوه دمی و‌گردو داشتم با توجه به ستاره هتل، نیمرو و‌کرپی که درست می کردن خوشمزه بود. در کل من این هتل و دوست داشتم و مساله دیگه مشکل پارکینگ بود.
عالی بود .برخورد , امکانات همه چی خوب بود
نقاط قوت:
۱-پاکیزگی و مرتب بودن ۲_پرسنل بسیار محترم ۳-آرامش و زیبایی هتل
نقاط ضعف:
۱-بالا بودن قیمت ۲_عوارض و مالیات غذاهای رستوران
نقاط قوت:
همه چی عالی و اوکی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
پرسنل . اتاق . صبحانه .
نقاط ضعف:
کوچک بودن . استخر .
من و همسرم و دختر یکساله ام ۳۱ خرداد سال ۹۸ در این هتل سوئیت لوکس اقامت داشتیم لابی هتل و رفتار پرسنل عالی بود صبحانه فوق العاده بود قیمت کافی شاپ و غذاها خوب بود فقط مالیات و ارزش افزوده و حق سرویس بهشون اضافه میشد . برای تولد دخترم یه کیک کوچیک به ما هدیه دادند ۲ تا سرویس بهداشتی و حمام داشت و وان حمام همه تمیز و عالی بودند و لوازم بهداشتی هر روز شارژ میشد آب معدنی و چای و نسکافه هر روز شارژ میشد فقط موکت کف اتاق پر از لک بود در کل ما راضی بودیم
سلام رفتار کارکنان هتل عالی. از نظر نظافت فوق العاده تمیز. برخورد خیلی خوب با مهمانان. سکوت و آرام‌ش هتل عالی. دسترسی به مکان های حافظیه. سعدیه. شاه چراغ. ارگ کریم خان. بازار وکیل و حمام وکیل عالی. کلا همه چیز عالی بود و ممنون بخاطر تمام زحمت های که برای آرامش مهمانان میکشید.
نقاط قوت:
هتل فوق العاده خوبی بود از همه نظر خیلی راضی بودیم از هتل نمره ۲۰ هم کمه برای این هتل بخوام بگم
نقاط ضعف:
هیچی
رستوران خوب نبود .
نقاط قوت:
مهمان نواز،مرتب و تميز
نقاط ضعف:
تنوع منوى رستوران و كيفيت غذا كمى پايين بود
نقاط قوت:
سوییت لوکس این هتل برای من و خانواده ام که جمعا ۴ نفر بودیم، فوق العاده بود. تمیزی و زیبایی مثال زدنی سوییت و تقریبا تمام بخش های هتل، رفتار بسیار محترمانه و برخورد عالی یکایک پرسنل این هتل، زیبایی این سفر را برای من خانواده ام چند برابر کرد. بدون اغراق باید عرض کنم که هیییچ ایرادی از این هتل نمیتوانم بگیرم. همه چیز عالی و بی نظیر بود. و بعنوان یک ایرانی بسیار لذت بردم از میزبانی و مهمان نوازی عالی کارکنان این هتل، از پرسنل عزیز پذیرش گرفته تا مدیر روابط عمومی، کادر رستوران ها و روم سرویس های عالی. موقعیت مکانی هتل بقدری خوب بود که بسیاری از اماکن تاریخی را بدون استفاده از خودرو میتوانستیم بازدید کنیم. به دلیل اینکه در ماه رمضان به شیراز سفر کردیم، در طول روز امکان استفاده از رستورانهای بیرون میسر نبود اما غذای سنتی و خوب رستوران هتل به همراه برخورد خوب خدمه آن، عملا نیاز ما را کاملا برطرف میکرد. طوریکه بعد از اینکه معتبر ترین رستوران های شهر را تست کردیم، باز همان رستوران هتل گزینه برگزیده ما بود. بطور کلی، واقعا از اینکه این هتل را انتخاب کردیم بسیار راضی هستیم.
نقاط ضعف:
بقدری خوب بود که خیلی زمان خیلی زود گذشت!
من مدیر اجرایی چند شرکت بزرگ هستم و مدرک DBA مدیریت استراتژیک دارم و به عینه و وضوووح دیدم که تماااام ریزه کاریهاى علم مدیریت توسط مدیریت محترم و بسییییار باسواد این هتل بسیییار لاکچرى و زیبا رعایت شده و یک تجربه ى بسیار عالى را براى من و همکارم رقم زد، و جالبه بگم سر یک مورد کوچک و شاید بى ارزش براى عذرخواهى از ما یک سوییت VIP به ما اختصاص دادند و اجبااار کردند که باید بپذیریم. وااااقعاً بخاطر حسن نیت و عملکرد مدیریت و پرسنل باسواد و آموزش دیده ى هتل زندیه تشکر میکنم. 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🙏👏👏👏👏👏
محیط زیبا و کارکنان مودب همراه امکانات کامل و در کل همه چیز عالی بود 👌👌
همه چی عالی و حمام سنتی با بدنیا خوب بی نطیر
ممنونم ازمالک هتل که کیفیت و کمیت برایش مهم میباشد همه چی عالی
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان . تمیز و نظافت دکوراسیون و نو بودن مبلمان و تختها در اتاقها صبحانه کامل و مفصل و با کیفیت نزدیکی به بازار وکیل و ارگ کریم خان و مرکز شهر شیراز تهویه هوای مطبوع اطاقها و نوی و تمیزی ایرکانیشن ها دسترسی راحت به کانالهی تلوزیونی و چند کانال خارجی و کانال برنامه های کودکان و پخش فیلم سینمایی اختصاصی هتل
نقاط ضعف:
فضای کم حیاط و کمی درختکاری و سرسبزی حیاط و عدم وجود باغهای شیرازی
نقاط قوت:
همه چیز عالی ... تنوع غذا ها زیاد بود و طمع غذا ها واقعا عالی بود ... از نظر موقعیت مکانی عالی بود به همه چیز نزدیک بودیم از جمله خرید آثار باستانی و ... هتل شیکی بود از همه چیز راضی بودیم
نقاط ضعف:
دکوراسیون اتاق با توجه به بزرگی اتاق میتونست بهتر باشه ... نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و همکاری کننده غذا و کافی شاپ خوب نظافت و نو بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
نور کم اتاق ها
نقاط قوت:
بسيار تميز و مرتب
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل بسيار سرد و بد وكيفيت غذا اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
این هتل فوق‌العاده عالی بهترین مدیریت وپرسنل بسیار با ادب و آموزش دیده وارائه خدمات با جون ودل انجام میگرفت کمتر هتلی در ایران اینگونه است
نقاط ضعف:
نهار رستوران‌ (غذای اصلی) کمی ضعیف است اما سایر موارد عالی بود
نقاط قوت:
با سلام ما ۵ روز و ۴ شب در هتل اقامت داشتیم برخورد پرسنل خیلی خوب و مخصوصا پرسنل رستوران کلاسیک.صبحانه تنوع زیادی داشت.نظافت هتل و امکانات خیلی خوب بود.اگر درخواستی داشتی سریع رسیدگی میکردند.و کلا جایی که برای اقامت توصیه میکنم .
نقاط ضعف:
هزینه سرویس رفت و آمد بسیار بالا بود. زمان استفاده از استخر برای بانوان مناسب نیست. هزینه غذا نسبت به کیفیت و کمیت بالا بود علاوه بر اینکه ۱۵ درصد حق سرویس و ۹ درصد هم مالیات.
نقاط قوت:
پارکینگ جا دار برخورد عالی پرسنل صبحانه عالی اتاق بسیار خوب رسیدگی روزانه به اتاق نزدیکی به بازار و حمام و مسجد وکیل و ارگ کریم خان(پیاده میشه راحت رفت ) و جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
پرسنل مناسب و آشنا به وظایف نزدیکی به اماکن دیدنی امکانات مناسب و طراحی بسیار خوب اتاقها
نقاط ضعف:
عدم وجود فضای طبیعی مناسب بوفه صبحانه بسیار متوسط
نقاط قوت:
با توجه به مسافرت هایزیاد داخلی هتل زندیه شیراز بهترین هتلی است که در ان اقامت داشته ام
نقاط ضعف:
اصلا نکات منفی ندارد
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
صدای بلند بیسیم پرسنل
هتل بسیار با کیفیت بود و برخورد کارکنان بسیار خوب بود و در کل هتل بسیار مناسب و شیکی بود . صبحانه باید متنوع تر بود
نقاط قوت:
اتاق ها شیک و برخورد پرسنل خوب بود.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل نسبت به هتل های ۵ستاره تنوع کافی نداشت. پرسنل مسئول پاسخگویی درخواست های سرویس اتاق چندان آشنا به امور و امکانات هتل نبودند. اتو در اتاق ارائه نمی شد درصورتی که من در همه ی هتل های ۵ستاره خارج از کشور همیشه می توانستم در اتاق اتو داشته باشم.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل جوابدهی سریع در امور درخواستی نو بودن لوازم و خود هتل
نقاط ضعف:
گرفتن هزینه اضافی برای کودک ۴ ساله بدون ارایه هیچگونه خدمات برای کودک که در هیچ هتل دیگری مشاهده نکرده بودم
نقاط قوت:
همه چيز عالي بود سرشار از آرامش
نقاط ضعف:
من دوس داشتم بيشتر اقامت داشته باشم درهتل ولي هتل اجازه نداد
نقاط قوت:
احترام پرسنل هتل به مهمانان
نقاط ضعف:
نکات منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
نکته مثبت اینکه تمام کارکنان خوشتیپ و کاملا خوش برخورد و مودب بودن...
نقاط ضعف:
نکته منفی اینکه من چند با ر واسه شام یاچای با رستوران تماس گرفتم ولی بعد چند بار تماس گرفتن جواب میدادن و این اصلا خوب نیست.
نقاط قوت:
به نظر اینجانب ، هتل زندیه با توجه به نوساز بودن و نو بودن امکانات و تاسیسات ، نسبت به هتل های قدیمی تر که امکاناتشان فرسوده شده ارجحیت دارد.
نقاط ضعف:
فضای پیرامونی محوطه حیاط هتل را منازل مسکونی احاطه کرده که با پنجره های مشرف به آن ، نمای دلپذیری برای یک هتل گردشگری نیست و باید به نوعی اصلاح شود.  
نقاط قوت:
هتل بسیار زیبا با طراحی فوق العاده - تمامی کارکنان مودب و رفتار همگی عالی - موقعیت مکانی هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
فقط می تونم ۲ مورد را ذکر کنم : یکی در خصوص امکانات ورزشی که اصلا مناسب نبود و حتی باگرفتن هزینه کیفیت بسیار پایین می باشد . مورد دوم هم در خصوص کیفیت پذیرایی صبحانه هتل بودکه در حد هتل های ۲ ستاره می باشد نداشتن تنوع غذایی سرد بودن یک سری غذاها- و نکته ای که خیلی به چشم آمد تقریبا حدود ساعت ۸:۳۰ آب میوه ها و اکثر غذاها تمام میشد که باید صبر میکردیم تا مجدد شارژ بشه البته درخصوص آب میوه معمولا شارژ نمیشد . با بالا رفتن تعداد مهمان ها پذیرایی از کیفیت پذیرایی کاهش پیدا می کرد .
نقاط قوت:
محیط بسیار شیک و راحت برخورد خوب پرسنل کیفیت خوب رستوران سنتی
نقاط ضعف:
کیفیت متوسط رو به پایین صبحانه و تکته ای که خیلی از نظر من بی کلاسی بود انداختن شب نامه داخل اتاق که مثلا به علت استفاده از سرویس اضافه یا خوردن نهار هزینه شما ۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ اضافه شده به هر حال مسافری که هتل ۵ ستاره رو انتخاب میکنه حتما اینقدر تمکن مالی داره که هزینه نهار و غیره رو کهاضافه شده موقع تخلیه اتاق برداخت کنه این حرکت هتل یک جور توهین به مهمانه
نقاط قوت:
رفتار گرم کارکنان و همکاری آنها محیط گرم و جذاب هتل نزدیکی هتل به برخی مکانهای تاریخی و دیدنی شیراز
نقاط ضعف:
کوچک بودن فضای اتاق دو نفره بخصوص در صورت حضور نفر سوم عدم امکان استفاده از مبل راحتی برای تماشای تلویزیون و یا انجام کار
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل زندیه شیراز

مهمانان هتل زندیه شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل زندیه شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل زندیه شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل زندیه شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل زندیه شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.