هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
4.3
امتیاز کاربران
100
نظرات کاربران

معرفی هتل زندیه شیراز

هتل پنج ستاره زندیه شیراز که در حریم مجموعه زندیه واقع شده و با قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به جاذبه های گردشگری واقع شده، یکی از بهترین گزینه ها برای رزرو هتل در شهر شیراز است. هتل زندیه دارای ۳ طبقه اقامتی دارای ۷۵ باب اتاق و ۴ طبقه خدماتی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زندیه شیراز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
515,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
515,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
515,000
تومان
8 بهمن
جمعه
515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
515,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
736,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
736,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
736,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
736,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
736,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
736,000
تومان
8 بهمن
جمعه
736,000
تومان
9 بهمن
شنبه
736,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
736,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
736,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
736,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
736,000
تومان
یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
758,000
تومان
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
758,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
758,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
758,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
758,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
758,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
ای‌گردش
932,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
932,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
932,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
932,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
932,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
932,000
تومان
8 بهمن
جمعه
932,000
تومان
9 بهمن
شنبه
932,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
932,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
932,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
932,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
932,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
932,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
932,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
932,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
932,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
932,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
932,000
تومان
8 بهمن
جمعه
932,000
تومان
9 بهمن
شنبه
932,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
932,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
932,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
932,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
932,000
تومان
سوئیت هانی مون
ای‌گردش
1,001,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,001,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,001,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,001,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,001,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,001,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,001,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,001,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,001,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,001,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,001,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,001,000
تومان
سوئیت بیزنس
ای‌گردش
1,001,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,001,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,001,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,001,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,001,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,001,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,001,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,001,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,001,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,001,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,001,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,001,000
تومان
سوئیت لوکس
ای‌گردش
1,159,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,159,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,159,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,159,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,159,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,159,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,159,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,159,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,159,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,159,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,159,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,159,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,249,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,249,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,249,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,249,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,249,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,249,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,249,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,249,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,249,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,249,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,249,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,249,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,249,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,249,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,249,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,249,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,249,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,249,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,249,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,249,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,249,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,249,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,249,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,249,000
تومان
سوئیت زندیه
ای‌گردش
1,307,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,307,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,307,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,307,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,307,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,307,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,307,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,307,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,307,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,307,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,307,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,307,000
تومان
سوئیت ماه عسل
علاءالدین
1,343,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,343,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,343,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,343,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,343,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,343,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,343,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,343,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,343,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,343,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,343,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,343,000
تومان
سوئیت بیزنس دو نفره
علاءالدین
1,343,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,343,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,343,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,343,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,343,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,343,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,343,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,343,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,343,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,343,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,343,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,343,000
تومان
سوئیت لوکس دو نفره
علاءالدین
1,555,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,555,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,555,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,555,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,555,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,555,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,555,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,555,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,555,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,555,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,555,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,555,000
تومان
سوئیت دو نفره زندیه
علاءالدین
1,869,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
1,869,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
1,869,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
1,869,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
1,869,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
1,869,000
تومان
8 بهمن
جمعه
1,869,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,869,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,869,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,869,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,869,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,869,000
تومان
سوئیت دو تخته بیزینس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو تخته ماه عسل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,385,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,287,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,287,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,287,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,287,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,287,000
تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,287,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,287,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,287,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,287,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,287,000
تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,287,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,287,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,287,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,287,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,287,000
تومان
سوئیت ماه عسل - (دبل)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,385,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,385,000
تومان
سوئیت بیزینس - (توئین)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,385,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,385,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,385,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,385,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,385,000
تومان
سوئیت لوکس - یک خوابه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,609,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,609,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,609,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,609,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,609,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,609,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,609,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,609,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,609,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,609,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
1,287,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,287,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,287,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,287,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,287,000
تومان
سوئیت زندیه - یک خوابه - با جکوزی - تمام شیشه
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
1,927,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,927,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
1,927,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,927,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,927,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته زندیه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل زندیه شیراز

چای ساز
سالن همايش
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
باغچه
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
فضای بيرون هتل برای نشستن
رستوران بام
سرویس حرم
ترانسفر برگشت با هزینه
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات اینترنتی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
پاركينگ
دمپایی یکبار مصرف
كافی شاپ
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
استخر
حمام سنتی ایرانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
کارت هوشمند درب اتاق
Business Center
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
چای خانه سنتی
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات
تالار
خدمات نگهداری کودک
اتاق جلسات
کرایه اتومبیل با راننده
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات بلیط
فضای باغ در هتل
فضای تابستانه
حمام سنتی ایرانی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
كافی شاپ
مبل
سالن کنفرانس
اتاق عروس و داماد
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سشوار
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
آسانسور
مبلمان
دراور
کافی شاپ 24 ساعته
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی نت
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
اژانس مسافرتی
کمد لباس
سیستم سرمایش
فروشگاه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
استخر رایگان
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سونا رایگان
جکوزی رایگان
حوله
تلفن
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
اباژور
حمام سنتی غیررایگان
سالن بدنسازی رایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
حمام

آدرس هتل زندیه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زندیه شیراز

(100 نظر)
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنل نظافت و تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف پارکینگ کوچک نور بسیار کم اتاق ها اینترنت بسیار ضعیف
نقاط قوت:
مهمترین نقطه قوت هتل پرسنل و نوع سرویس دهی شون بود که بسیار خوشرو و منظم بودند امکانات هتل خوب بود و در حد هتل ۵ ستاره واقعا بود‌. داخل اتاق ها بسیار تمیز و اندازه اتاق ها استاندار بین المللی بود. صبحانه ی متنوع و عالی، استخر و جکوزی خوب و‌ تمیز ، دسترسی و لوکیشن خیلی خوب.
نقاط ضعف:
مهمترین نقطه قوت هتل پرسنل و نوع سرویس دهی شون بود که بسیار خوشرو و منظم بودند امکانات هتل خوب بود و در حد هتل ۵ ستاره واقعا بود‌. داخل اتاق ها بسیار تمیز و اندازه اتاق ها استاندار بین المللی بود. صبحانه ی متنوع و عالی، استخر و جکوزی خوب و‌ تمیز ، دسترسی و لوکیشن خیلی خوب.
نقاط قوت:
بسیارتمیزوبهداشتی محیط اروم عالی
نقاط ضعف:
بسیارتمیزوبهداشتی محیط اروم عالی
رفتارکارکنان عالی ازلحاظ تمیزی عالی بود صبحانه ی خوبی داشتن ومحیط هتل هم خوب بود
نقاط قوت:
از همه نظر هتل درجه یک هست صبحانه عالی و کامل ، پرسنل بسیار موأدب و خوش رو، نظافت هتل و اتاق ها عالی
نقاط ضعف:
از همه نظر هتل درجه یک هست صبحانه عالی و کامل ، پرسنل بسیار موأدب و خوش رو، نظافت هتل و اتاق ها عالی
من هفته پیش برای اقامت ماه عسلم در این هتل در هانیمون سوییت اقامت داشتم از همه نظر راضی بودم فقط اگر مسئولین محترم هتل زندیه بتونن یک فکری به حال ورودی پارکینگ هتل بکنند میتونن این هتل رو به عنوان یه هتله کاملا بدون نقص در تمام ایران معرفی کنند، اینم بگم خدمتتون که من و همسرم در ترکیه ، دبی ، مالزی و تایلند بهترین هتل هارو با استاندارد جهانی رفتیم و از نظرمون این هتل هیچ چیزی از استاندارد های جهانی کم نداشت، امیدوارم شماهم بتونید از انتخابتون لذت ببرید
نقاط قوت:
شیک بودن
نقاط ضعف:
شیک بودن
کلی هزینه های جانبی مسخره میگرن که هیچ هتل پنج ستاره ای نمیگره اصلا امکانات و شرایط یه هتل پنج ستاره رو ندارد و واقعا آبروی من و کشورم که این توریست ها برای اولین بار اومدن ایران رفت واقعا متاسفم😐😐😠
نقاط قوت:
بهترین هتل شیراز هست و بهترین هتلی که من رفتم
نقاط ضعف:
بهترین هتل شیراز هست و بهترین هتلی که من رفتم
عالی
نقاط قوت:
یک هتل فوق العاده تمیز و لوکس . با برخورد عالی کارکنان..اقامت در این هتل برای ما واقعا خاطره انگیز بود.. همه چیز مرتب .
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
نظافت و موقعیت مکانی نزدیک مجموعه باستانی زندیه و برخورد حرفه ای پرسنل کلا نسبت به هتل هایی که تا کنون اقامت داشتیم در حد خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نور اتاق ارام بخش بود ولی وقتی به نور بیشتر نیاز بود قابل تنظیم نبود… متاسفانه نقطه ضعف و چشمگیر هتل عدم وجود چایی دمی در سلف صبحانه بود و بصورت دستی توسط خدمه سرو می شد که هر وقت چایی لازم داشتیم مجبور بودیم که مسول چایی گذرش به ما بیفته تا ازش چایی بگیریم و بعضی وقت ها وقتی به ما می رسید چایی تمام شده بود و تا می رفت چایی دمی بیاره صبحانه از دهن میفتاد
واقعا اخلاق و رفتار كاركنان بسيار عالی بوده صبحانه در دو فضايی باز و بسته سرو ميشه اتاق های دلبازی داره من به شدت راضی بودم
رستوران خوب بود. محیط تمیز و خوشبو.کافی شاپ خوبی داشت. فقط نیروهای نظافت اتاق ۱ روز لوازمشون رو جا گذاشته بودن که دستکش و دستمال بود. یه مقدار هم سیستم خنک کننده ی اتاق ها ضعیفه . پارکینگ مجموعه جای مناسبی نیست.
پرسنل خیلی خوش برخورد بودن،کیفیت صبحانه و کافی شاپ عالی بود.اتاقها از لحاظ تمیزی و نظافت خوب بودن،در کل همه چی عالی بود.
همه چی عالی بود برخورد کارکنان محترمانه و عالی بود کیفیت صبحانه و رستوران و کافی شاپ هم که حرف نداشت
از نظر موقعیت و دسترسی و نظافت عالی. اینترنت داخل اتاق ضعیف بود.. صبحانه تنوع زیادی نداشت و قهوه همیشه سرو نمیشد. برخورد پرسنل عالی بود اما اتاق دیر تحویل شده و کسل کننده بود.
واقعا همه چی عالی و ۵ ستاره بود . ممنون از ایران هتل و مجموعه هتل زندیه انشالله همیشه در همین سطح بالا فعالیت کنن
نسبتا خوب
نقاط قوت:
هتل فوق العاده عالی بود صبحانه خیلی خوب. پرسنل بسیار بسیار عالی. محترمانه برخورد میکردن و سریع جوابگو بودن. از نظر تمیزی خیلی عالی. موقعیت مکانی نزدیک ارگ و نزدیک بازار وکیل. من هتل های ۵ ستاره زیادی رفتم ولی این هتل یکی از بی نظیر ترین هتل هایی بود که رفتم
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت جز اینکه چاقو داخل اتاق نبود هزینه اقامت هتل کمی بالا بود
نقاط قوت:
سکوت نزدیکی به ارگ کریم خان و بازار وکیل خدمه مودب
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی مینی بار بسیار ضعیف کافی شاپ ابتدایی و کند عدم امکان تنظیم تهویه
صبحانه عالی - کافی شاپ خوب - پرسنل خیلی خوب و محترم - اتاق تمیز و مرتب
هتل بسیار خوب و تمیزی بود . کارکنان هتل رفتار بسیار مودبانه ای داشتن . هر کاری که لازم بود در اسرع وقت انجام می دادن از لاندری از پذیرایی در رستوران از نظافت اتاق ها . در ازای تزئیناتی که برای سوئیت هانی مون خواسته بودیم ، وجه قابل قبولی دریافت شد که به نظرمون بسیار منصفانه بود . امیدوارم هر کسی سفر میکنه به شیراز و این هتل عالی ، اوقات خوب و خوشی رو سپری کنه ...
هتل خیلی خوب با کارکنانی بسیار با ادب محیط هتل بسیار تمیز ، اتاق ها بسیار تمیز تنها ایرادش صبحانه است که در حد هتل ۵ ستاره نیست
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل، محیط اروم هتل، تمیزی و نظافت اتاق ها، صبحانه ی خوب، در کل خیلی خوب بود و من واقعا دوس داشتم
نقاط ضعف:
دو نکته ی منفی من توی هتل دیدم، ۱ اینکه نور اتاقها خیلی کمه، به نظر من باید اتاق به اندازه ی کافی نور پردازی داشته باشه و خود مسافر هر چقد که میخواد کم یا زیاد کنه، من بهترین هتل رو هتل الماس ۲ مشهد میدونم از لحاظ نورپردازی اتاق، و اینکه توی راه روها به جای بوی عطر کمی بوی نم یا فاضلاب میومد کم بود ولی بد بود چون هتل ۵ ستاره فقط باید بوی عطر گل های طبیعی بیاد به نظر من
نقاط قوت:
پرسنل بسيار مودب و محترم تميزي هتل شگفت آور فضاي عالي اتاق ها
نقاط ضعف:
تاخير در زمان تحويل اتاق صبحانه در حد هتل سه ستاره نداشتن كافي شاپ ٢٤ ساعته
کارکنان حرفه ای و آموزش دیده و خوش اخلاق هتل بسیار تمیز صبحانه خوب موقعیت هتل طوری است که پای پیاده به بسیاری از جاذبه های شیراز میتوان دسترسی پیدا کرد. آپشنهای هتل مانند استخر و سالن ورزش به خاطر کرونا تعطیل بود اما در سایت به عنوان امکانات هتل معرفی شده و یکی از دلایل انتخاب ما استخر بود که متاسفانه تعطیل بود و سایت ایران هتل هم اعلام نکرده بود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب برخی پرسنل کیفیت بالای غذا و نوشیندنی های کافی شاپ راهنمایی کامل نسبت به افزایش نفرات فضای بیرونی نسبتا خوب کافی شاپ
نقاط ضعف:
عدم تعمیر خشک کن حمام پخش بوی دخانیات در راهرو هتل و عدم خوش بو سازی راهرو تکمیل نبودن برخی از ملزومات میز صبحانه (قاشق چای خوری) عدم همکاری برخی از همکاران در ورودی قیمت نسبتا بالای محصولات رستوران و کافی شاپ
همه چیز عالی تمیز بنظر من توی ایران از خیلی هتل های دیگه بهتر بود از همه لحاظ عالی بود
در مورد این هتل می تونم بگم که از هر جهت عالی بود ؛ برخورد پرسنل ؛ موقعیت مکانی جهت بازدید اماکن دیدنی ؛ دیزاین هتل ؛نظافت هتل و اتاق ها ؛ صبحانه ؛رعایت پروتکل های بهداشتی و ..... در کل می تونم بگم فوق العاده و واقعا در حد هتل ۵ ستاره بود.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب هتل تمیز وشیک صبحانه خوب موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
رستوران کمی گران با توجه بعه حق سرویس
هتل مرتب و تمیزیه با پرسنل خوش برخورد ولی از نظر ویو و دید پنچره ای چنان به دلم ننشست و همچنین اینترنت وای فای محدودی دارد که پس از لحظاتی به صورت اتوماتیک قطع میشود. از یه هتل پنج ستاره انتظار میرود آبمیوه ای که برای صبحانه سرو میشود طبیعی باشد نه صنعتی
محل هتل عالی بود و نزدیک به اماکن دیدنی شیراز، کارکنان هتل فوق العاده خوب، صبحانه هتل میتونست بهتر باشه. متاسفانه سر و صدای ناشی از تعمیرات هتل در مدت اقامت اذیتمون کرد. بهداشت هتل خوب بود. تنوع غذایی رستوران هم کم بود...
نقاط قوت:
امکانات کامل بود اتاق بسیار تمیز و وسایل نو کارکنان بسیار خوش‌برخورد و حرفه‌ای
نقاط ضعف:
هیچ غذایی برای افراد گیاهخوار در نظر گرفته نشده بود
برخورد فوق‌العاده خوب
رفتار کارکنان عالی . اتاق ها تمیز و درجه یک. کیفیت غدای رستوران بسیار خوب. صبحانه باتنوع فراوان. همه چیز خوب بود.
موقعیت مکانی هتل خوب . صبحانه و سرویس اتاق خوب
واقعا تجربه بسيار خوبي بود ، دسترسي هتل بسيار خوب بود ، برخورد كاركنان بسيار به ادم احساس خوبي ميداد ، نظافت و امكانات اتاق ها بسيار خوب بود ، صبحانه با در نظر گرفتن شرايط اپيدمي كرونا بسيار كامل و رعايت اصول بهداشتي ارائه شد قيمت هم كه به نسبت حرف نداشت بنظرم
كاركنان خيلي مودب و خوش برخورد بودن صبحانه خيلي خوب بود اتاق ها خيلي تميز و نوساز بود
برای عزیزانی که مثل من خیلی شیراز رو نمیشناسن باید یکم جای هتل به نظر من خیلی خوب نبود درسته نزدیک به ارگ بود ولی محیطش چندان جالب نبود و شب حدودای ساعت 7 اطراف هتل پر از کارتن خواب بود!یکم احساس امنیت خوبی نداشت...نظافت اتاق قابل قبول بود برخورد پرسنل عالی صبحانه ی هتل خوب بود اما برای شام غذایی که از رستوران هتل سفارش دادیم اصلا کیفیت خوبی نداشت در کل راضی بودم ولی بخاطر موقعیت مکانی ...
خوشا شیراز و وضع بی مثالش
تشکر میکنم از تمامی پرسنل زحمتکش هتل همه چیز خوب و عالی بود و همه اقامت در این هتل رو پیشنهاد میکنم فقط متاسفانه بدلیل بدلیل شیوع ویروس کرونا خدمات کافی شاپ خیلی محدود بود
من در این شرایط ویروس کرونا ۳ شب اقامت داشتم از همه نظر پرسنل مجرب و مودب این هتل پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکردن و اتاق ها بزرگ و مرتب بودن صبحانه هتل عالی بود (متنوع) موقعیت مکانی هتل هم عالی (برای کسانی که با ماشین به شیراز سفر نمیکنن عالیه چون به ارگ کریمخان و حمام وکیل و بازار وکیل و...... بسیار نزدیک هستش)
از همه نظر عالی و بی‌عیب و نقص بود: کارکنان خوش‌اخلاق، پاکیزگی فوق‌العاده، طراحی فضای لابی و اتاق‌ها و ... . فقط تنوع غذاهای رستوران کم بود، که البته به خاطر آن عذر خواستند و با توجه به شرایط کرونا قابل درک بود.
هتلی دارای پرسنل با ادب و مجرب دارای اتاقهای تمیز و ضدعفونی شده بهترین محل برای آرامش و استراحت کیفیت صبحانه نهار وشام عالی
من به دلایل پزشکی میبایست به شیراز میرفتم این هتل رو از روی نظر کاربرها و امکاناتی که داشت انتخاب کردم ، از موقعیت مکانی که داشت راضی بودم ، برخورد پرسنل خوب بود و هتل تمیزی بود . توی اتاق چای ساز داشتن دمای اتاق مناسب بود . قیمت غذا متوسط بود . کیفیت غذا نسبت به ستاره هتل متوسط بود . صبحانه متنوع و خوب بود . درکل راضی بودم و امکانش زیاده که در مراجعه بعدی همین هتل رو انتخاب کنم.
تمام بخش ها جز تنوع غذا رستوران بسيار عالي بود
هتل خوب تمیز همه چیز مناسب جز قیمت بالا که چاره ای نیست داخل اتاق سیگار نمیشه کشید که بد هم نیست یه باغچه درست کردن برای کشیدن سیگار و ...
هتل خوبي بود توصيه ميكنم
هتل بسیار خوبیست .از نظر موقعیت مکانی چند متری ارگ کریمخانیست و به سایر آثار باستانی مهم شیراز هم نزدیکه. برخورد کارکنان که عالی بود غذا مخشر نظافت اتاقها هم عالی . در مجموع به قیمتش خیلی می ارزه
جاش خوبه
در مقایسه با هتل لاله تهران تمیزتر و بهتر است. هر چند هتل 5 ستاره واقعی در ایران نداریم ولی هتل زندیه به 5 ستاره بودن نزدیکتر از تا خیلی از هتلهای دیگر
خیلی خوب بود
تختهای سویت های کانکنت بسیار بد بود و اصلا راحت نیست ... از تختهای آهنی بی کیفیت استفاده شده .. نظافت خوب . صبحانه خوب . رفتار پرسنل مناسب
هتلی بسیار خوب با صبحانه متنوع و محیطی زیبا
تجربه ای بی‌نظیر در قلب آثار فرهنگی و سیاحتی شیراز جایی که حتما باید رستوران سنتی آن را تجربه کرد
هتل بسیار خوبی بود
میز اردورش از هر رستوران دیگه ای متنوع تره. دو نوع سوپ(گوجه و شیرجو)بسته به فصلش آش غوره و دوغ. دلمه سبزیجات. بیش از ده نوع سالاد سبزیجات(فصل، شیرازی، قفقازی،...) و چندین نوع سس(پرتقال، آلبالو، سبز،...). انواع ترشی از سیر تا لیمو و شوریجات و انواع دسر از ژله تا شارلوت و میوه. چای هم سفارش میگیرن که از کافه ش میاد و عالیه. رفتار پرسنل عالی و حرفه ایه. خلوته. موزیکش سنتی و آرومه. چیدمان میزهاش و ارگونومی😂 صندلی و میز خوبه. حتی موقع جمع کردن نیز هم با آداب این کار رو میکنن. قیمت و کیفیت غذام به نظر من عالیه. چه دیزی و خوراک گردن و کباب های جوجه و گوشت. برای دورهمی های دوستانه و مراسم هم بزرگ و به صرفه ست.
نقاط قوت:
پرسنل خوب ،خوش اخلاق و حرفه اي
نقاط ضعف:
محوطه و فضاي بيرون جهت نشستن ضعيف بود،در طول روز قابل استفاده نبود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
عالی بود .برخورد , امکانات همه چی خوب بود
نقاط قوت:
۱-پاکیزگی و مرتب بودن ۲_پرسنل بسیار محترم ۳-آرامش و زیبایی هتل
نقاط ضعف:
۱-بالا بودن قیمت ۲_عوارض و مالیات غذاهای رستوران
نقاط قوت:
همه چی عالی و اوکی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
پرسنل . اتاق . صبحانه .
نقاط ضعف:
کوچک بودن . استخر .
من و همسرم و دختر یکساله ام ۳۱ خرداد سال ۹۸ در این هتل سوئیت لوکس اقامت داشتیم لابی هتل و رفتار پرسنل عالی بود صبحانه فوق العاده بود قیمت کافی شاپ و غذاها خوب بود فقط مالیات و ارزش افزوده و حق سرویس بهشون اضافه میشد . برای تولد دخترم یه کیک کوچیک به ما هدیه دادند ۲ تا سرویس بهداشتی و حمام داشت و وان حمام همه تمیز و عالی بودند و لوازم بهداشتی هر روز شارژ میشد آب معدنی و چای و نسکافه هر روز شارژ میشد فقط موکت کف اتاق پر از لک بود د