هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
4.3
امتیاز کاربران
112
نظرات کاربران

معرفی هتل زندیه شیراز

هتل پنج ستاره زندیه شیراز که در حریم مجموعه زندیه واقع شده و با قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به جاذبه های گردشگری واقع شده، یکی از بهترین گزینه ها برای رزرو هتل در شهر شیراز است. هتل زندیه دارای ۳ طبقه اقامتی دارای ۷۵ باب اتاق و ۴ طبقه خدماتی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زندیه شیراز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
علاءالدین
1,414,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,414,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,414,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,414,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,414,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,414,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,414,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,414,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,414,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,414,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,414,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,414,000 تومان
اتاق دوتخته دبل برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
1,454,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,454,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,454,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,454,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,454,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,454,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,454,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,454,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,454,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,454,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,454,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,454,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,454,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,454,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,454,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,454,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,454,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,454,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,454,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,454,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,454,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,454,000 تومان
دو تخته یرای یکنفر
هتل یار
1,454,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,454,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,454,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,454,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,454,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,454,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,454,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,454,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,454,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,454,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,454,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,454,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
2,472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,472,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
2,472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,472,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
2,472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,472,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
2,472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,472,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
2,472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,472,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
2,472,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,472,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,472,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,472,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
2,472,120 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,120 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,120 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,120 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,120 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,120 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,120 تومان
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
2,472,120 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,472,120 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,472,120 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
2,472,120 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,472,120 تومان
8 بهمن
شنبه
2,472,120 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,472,120 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,472,120 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,472,120 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,472,120 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,472,120 تومان
14 بهمن
جمعه
2,472,120 تومان
15 بهمن
شنبه
2,472,120 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,472,120 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,472,120 تومان
سوئیت ماه عسل
علاءالدین
2,514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,514,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,514,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,514,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,514,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,514,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,514,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,514,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,514,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,514,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,514,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,514,000 تومان
سوئیت بیزنس دو نفره
علاءالدین
2,514,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,514,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,514,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,514,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,514,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,514,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,514,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,514,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,514,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,514,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,514,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,514,000 تومان
سوئیت بیزینس برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,587,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,587,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,587,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
سوئیت دو تخته ماه عسل
اسنپ تریپ
2,587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,587,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,587,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,587,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
سوئیت هانی مون برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,587,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,587,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,587,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
سوئیت بیزینس - (توئین)
هتل یار
2,587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,587,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,587,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,587,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
سوئیت ماه عسل - (دبل)
هتل یار
2,587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,587,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,587,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,587,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,587,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,587,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,587,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,587,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
2,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,595,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,595,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,595,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,595,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,595,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
2,595,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,595,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,595,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,595,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,595,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,595,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,595,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,595,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,595,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,595,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,595,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,595,000 تومان
سوئیت لوکس دو نفره
علاءالدین
2,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,921,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,921,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,921,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,921,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,921,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,921,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,921,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,921,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,921,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,921,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,921,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
3,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
3,005,000 تومان
8 بهمن
شنبه
3,005,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
3,005,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,005,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,005,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,005,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,005,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,005,000 تومان
سوئیت لوکس برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
3,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
3,005,000 تومان
8 بهمن
شنبه
3,005,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
3,005,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
3,005,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
3,005,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
3,005,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,005,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,005,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,005,000 تومان
سوئیت لوکس - یک خوابه
هتل یار
3,005,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
3,005,000 تومان
8 بهمن
شنبه
3,005,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
3,005,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
3,005,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
3,005,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
3,005,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,005,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,005,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,005,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,005,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,005,000 تومان
سوئیت دو نفره زندیه
علاءالدین
3,715,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
3,715,000 تومان
8 بهمن
شنبه
3,715,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
3,715,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
3,715,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
3,715,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
3,715,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,715,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,715,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,715,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,715,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,715,000 تومان
سوئیت زندیه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
3,856,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
3,856,000 تومان
8 بهمن
شنبه
3,856,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
3,856,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
3,856,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
3,856,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
3,856,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,856,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,856,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,856,000 تومان
سوئیت زندیه - یک خوابه - با جکوزی - تمام شیشه
هتل یار
3,856,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
3,856,000 تومان
8 بهمن
شنبه
3,856,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
3,856,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
3,856,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
3,856,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
3,856,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
3,856,000 تومان
14 بهمن
جمعه
3,856,000 تومان
15 بهمن
شنبه
3,856,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
3,856,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
3,856,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته زندیه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو تخته بیزینس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل زندیه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
تالار
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
اباژور
تلفن
حمام سنتی غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
مسلط به زبان ایتالیایی
خدمات بلیط
فضای باغ در هتل
فضای تابستانه
حمام سنتی ایرانی
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
استخر
حمام سنتی ایرانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
رخت آویز
چای خانه سنتی
گالری صنایع دستی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل زندیه شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل زندیه شیراز

(112 نظر)
نقاط قوت:
فوق العاده بود.لذت بردیم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
سلاممیرباقری هستم برا ی سفر کاری از تهران رفته بودم شیرازبجز عالی بودن مواردی که امتیاز دادم، از نظر برخورد کارمنداشون و احترامشون عالی هستن و از انتخابم راضی هستم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب و پرسنل بسیار خوش برخورد و تخت های بسیار راحت
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و مرتب و پرسنل بسیار خوش برخورد و تخت های بسیار راحت
نقاط قوت:
رفتار بسیار عالی پرسنل
نقاط ضعف:
نور کم اتاقها
نقاط قوت:
درکل مرتب و تمیز و خوب، برعکس یه سری هتل ها ک عکسش با خودش خیلی فرق داره...سالاد بار رستوران باکیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ازهمه نظرعالی
نقاط ضعف:
ازهمه نظرعالی
درکل ازهرجهت هتل خیلی خوبی هست واگه مجددهم بیام شیرازبازهم هتل زندیه انتخاب اولم هست
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل
نقاط قوت:
بسیار تمیزرعایت پروتکل کروناییپرسنل بسیار مودب و منظماتاق بزرگ و دلباز موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
نکته منفی ندارد . اگر وارمرهای صبحانه درست کار کند ، برای افرادی که ساعات پایانی برای صبحانه مراجعه می‌کنند اش و حلیم گرم باقی می ماند
نقاط قوت:
دسترسی به مراکز تاریخی تمیزی وآراستگی فضا وپرسنل
نقاط ضعف:
تنوع غذایی دروعده ناهار رستوران کم بود .خورش روزرستوران خوب نبود.
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی بود رفتار پرسنل واقعا عالی بود تمیز بودن اتاق و سرویس بهواشتی و حمام و لابی بسیار شیک و لاکچری بود
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
ویوی عالی . امکانات خوب و تمیز و اخلاق و رفتار زیبا و عالی پرسنل محترم هتل از ویژگیهای بارز آن است.
نقاط ضعف:
شاید یک کمی کیفیت و تنوع صبحانه و غذا ها بهتر شود.
نقاط قوت:
واقع شدن در مرکز شهر،دسترسی آسان به مراکز سیاحتی وزیارتی ومراکز خرید همچنین امکانات بسیار خوب موجود درهتل (امکانات ورزشی ،حمام و ماساژ عالی )
نقاط ضعف:
واقع شدن در مرکز شهر،دسترسی آسان به مراکز سیاحتی وزیارتی ومراکز خرید همچنین امکانات بسیار خوب موجود درهتل (امکانات ورزشی ،حمام و ماساژ عالی )
خاطره ای خوب وبه یادماندنی
نقاط قوت:
هتل نوساز هستش و واقعاً از لحاظ نظافت و بهداشت عالی بود.برخورد تمامی کارکنان هتل خیلی خوب بود و بسیار خوش برخورد بودن.صبحانه متنوع و با کیفیت بود.دسترسی هتل به مکان های تاریخی و مرکز شهر عالی هستش.فقط اگر دنبال هتل مدرن و بزرگ هستین این هتل رو انتخاب نکنین. به جز این مورد جزو بهترین هتل های ایران می تونه باشه.
نقاط ضعف:
واقعا نکته منفی نداشت.
نقاط قوت:
بسیار تمیز و شیک
نقاط ضعف:
بسیار تمیز و شیک
برخورد پرسنل عالییی ، هتل خیلی تمیز و با امکانات، بخش خانه داری عالیییی ، برخورد پرسنل سالن صبحانه عالی و در کل همه چی فوق العاده عالی
همه بخشها خوب و حرفه ایی عمل میکردن
ضعف در هیچ بخش هتل ندیدیم. تمیز و بی نقص، پرسنل عالی و ...
برخورد کارکنان عالی بود
منو صبحانه ضعیفی داشتن . از نظر نظافت عالی بودن.
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی، پرسنل بسیار مودب
نقاط ضعف:
نزدیکی به اماکن تاریخی، پرسنل بسیار مودب
نقاط قوت:
خیلی تمیز . با برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
به لحاظ مکانی خیلی خوب نبود
عالییی هر چه قدر از تمیزی اتاق ، اخلاق پرسنل و طعم عالی صبحانه بگم کم گفتم خدا بهشون برکت بده واقعا
نقاط قوت:
موقعیت و رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی و نزدیکی به خیلی از مراکز گردشگری رفتار عالی پرسنل هتل غذای با کیفیت رسیدگی سریع به درخواست میهمانان
نقاط ضعف:
شاید نکته منفی نباشه ولی بعد از تعویض ملحفه ها در روز دوم اقامت ملحفه های جدید چند لک داشتند که البته کثیفی نبود و لکی بود که بعد از شستشو هم باقی مونده بود ولی بهتر بود که ملحفه های شسته شده لکه گیری می‌شدند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ابعاد داخلي اتاقها كوچيك و خفه بود
نقاط قوت:
واسه ايران بنظرم يكي از بهترين هتل هاست برخورد و رفتار پرسنل در حد عالي و فوق العاده بسيار تميز و شيك و با تهويه مطبوع و پروتكل بهداشتي عالي
نقاط ضعف:
نكته منفي بدي نديدم
نقاط قوت:
عالی بی نظیر بهترین هتل شیراز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد پرسنل عالی نظافت و رسیدگی عالی صبحانه عالی دسترسی به امکان دیدنی شهر خیلی خوب بود کلا از اقامتمون تو این هتل رضایت کامل داریم
نقاط قوت:
کارکنان بسیار با ادب در کافی شاپ و هنگام صبحانه. خانه داری عالی. چک آوت سریع در مجموع از اقامت در این هتل بسیار راضی بودیم و در سفر بعدی به شیراز حتما همین هتل رو انتخاب میکنیم
نقاط ضعف:
کمی تاخیر در ایجاد تغییر اتاق از توین به دبل.
صبحانه متنوع و خوب بود. اتاق تمیز و ساکت بود. کارکنان هتل واقعا عالی بودن و در صورت بروز مشکل یا نیاز به وسیله ای کمال همکاری رو داشتند. اینترنت داخل اتاق گاهی قعطی داشت که با کمک بخش IT بر طرف شد. از هتل برای باردید تخت جمشید و پاسارگاد ماشین گرفتیم، راننده همراه بسیار اطلاعات گردشگری خوبی داشتن و رانندگشون خوب بود و ما حس امنیت داشتیم. دسترسی هتل به نسبت خوب هست، به ارگ کریمخانی بسیار نزدیکه و اگر اهل پیاده روی هستید تا حافظیه حدود 20 دقیقه پیاده روی داشت. تنها نکته از نظر من ساعت استفاده از استخر برای خانم ها بود که خیلی مناسب نبود.
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
شلوغی خیابان منتهی به هتل
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود، هم اتاق هم سایر بخش‌های هتل پرسنل بسیار مودب و حرفه‌ای و مهربان همه پرسنل به زبان انگلیسی یا عربی می‌توانستند صحبت کنند با حتی آشپز و نگهبان طراحی هتل سنتی و دل‌انگیز هست قرارداشتن هتل در مرکز شهر و دسترسی به محل‌های توریستی
نقاط ضعف:
امکان تنظیم دمای اتاق از داخل اتاق میسر نیست و باید زنگ بزنید به پذیرش تا از مرکز تنظیم کنند این خیلی بده خیابان هجرت که هتل توش قرار داره یک طرفه است و همیشه ترافیک داره
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تنها هتل پنج ستاره ایران که رفتار پرسنل و جزییات تمام قسمتهای هتل متناسب با استانداردهای جهانی هستش. فرصت لذت بردن از یک محیط اکسکلوسیو و خاص پسند و دنج و زیبا و باوقار رو با رفتن به این هتل به خودتون و خانوادتون بدین. برا کسایی که دنبال هتلی خاص با جزییاتی کاملا پنج ستاره هستن این هتل مناسبه نه کسایی که فقط دنبال جایی خیلی بزرگن که جلب توجه کنه. با مسافرشون تمام همکاری ها و احترامات لازم رو دارن. فقط کاش کسی رو برای انجام کارهایی بیرون از هتل میذاشتن و کافه فعال ۲۴. ساعته میداشتن تا دقیقا شبیه پنج ستاره های بین المللی بشن.
نقاط قوت:
رفتار خیلی خوب پرسنل و پذیرش و کارکنان اتاق خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
یک هتل فوق العاده تمیز و لوکس . با برخورد عالی کارکنان..اقامت در این هتل برای ما واقعا خاطره انگیز بود.. همه چیز مرتب .
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
برخورد عالی پرسنل با مهمانان اتاقهای بسیار نو و تمیز ویوو جالبی نخواهید داشت سطح رستوران هتل نسبت به اسم هتل ضعیفه
عرض سلام و احترام یقینا حرفه ای بودن و حرفه ای عمل کردن کارکنان و پرسنل هتل، مهمترین ویژگی است، ان چه در نظر اول به چشم می اید برخورد خوب و خوش رویی کارکنان است، از خدمات گرفته تا رسپشن و ،،، فضا و معماری عالی، خصوصا حیاط با اون آب نمای زیبا. کافی شاپ عالی صبحانه عالی رستوران یه کوچولو منوی ضعیفی داشت.برای مثال کلم پلوی معروف شیراز توی منو نبود. البته کیفیت و کمیت غذاها عالی بود. خلاصه یک کلام عالی و عالی و عالی ه‍ستید. امیدوارم بتوانید این کیفیت رو حفظ کنید.
از همه نظر عالی بود، هتلی شیک با دیزاین سنتی شهر شیراز و از نظر رسیدگی کارکنان و بقیه موارد عالی بود .
نقاط قوت:
نظافت و موقعیت مکانی نزدیک مجموعه باستانی زندیه و برخورد حرفه ای پرسنل کلا نسبت به هتل هایی که تا کنون اقامت داشتیم در حد خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
نور اتاق ارام بخش بود ولی وقتی به نور بیشتر نیاز بود قابل تنظیم نبود… متاسفانه نقطه ضعف و چشمگیر هتل عدم وجود چایی دمی در سلف صبحانه بود و بصورت دستی توسط خدمه سرو می شد که هر وقت چایی لازم داشتیم مجبور بودیم که مسول چایی گذرش به ما بیفته تا ازش چایی بگیریم و بعضی وقت ها وقتی به ما می رسید چایی تمام شده بود و تا می رفت چایی دمی بیاره صبحانه از دهن میفتاد
واقعا اخلاق و رفتار كاركنان بسيار عالی بوده صبحانه در دو فضايی باز و بسته سرو ميشه اتاق های دلبازی داره من به شدت راضی بودم
رستوران خوب بود. محیط تمیز و خوشبو.کافی شاپ خوبی داشت. فقط نیروهای نظافت اتاق ۱ روز لوازمشون رو جا گذاشته بودن که دستکش و دستمال بود. یه مقدار هم سیستم خنک کننده ی اتاق ها ضعیفه . پارکینگ مجموعه جای مناسبی نیست.
پرسنل خیلی خوش برخورد بودن،کیفیت صبحانه و کافی شاپ عالی بود.اتاقها از لحاظ تمیزی و نظافت خوب بودن،در کل همه چی عالی بود.
همه چی عالی بود برخورد کارکنان محترمانه و عالی بود کیفیت صبحانه و رستوران و کافی شاپ هم که حرف نداشت
از نظر موقعیت و دسترسی و نظافت عالی. اینترنت داخل اتاق ضعیف بود.. صبحانه تنوع زیادی نداشت و قهوه همیشه سرو نمیشد. برخورد پرسنل عالی بود اما اتاق دیر تحویل شده و کسل کننده بود.