هتل زندیه شیراز

شیراز، خیابان هجرت، پشت ارگ کریم‌خان
4.3
امتیاز کاربران
100
نظرات کاربران

معرفی هتل زندیه شیراز

هتل پنج ستاره زندیه شیراز که در حریم مجموعه زندیه واقع شده و با قرارگیری در موقعیت مناسب نسبت به جاذبه های گردشگری واقع شده، یکی از بهترین گزینه ها برای رزرو هتل در شهر شیراز است. هتل زندیه دارای ۳ طبقه اقامتی دارای ۷۵ باب اتاق و ۴ طبقه خدماتی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل زندیه شیراز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
1,924,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,924,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,924,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,924,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,924,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,924,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,924,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,924,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,924,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,924,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,924,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,924,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
1,964,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,964,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,964,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,964,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,964,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,964,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,964,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,964,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,964,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,964,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,964,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,964,000 تومان
دو تخته یرای یکنفر
هتل یار
3,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,924,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,924,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,924,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,924,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,924,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,924,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,924,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,924,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,033,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,033,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,033,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,033,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,033,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
2,033,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
3,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,270,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
3,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,270,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
3,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,270,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
3,270,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,270,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,270,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,270,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,270,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,270,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,270,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,270,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
3,388,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,388,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,388,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,388,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,388,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,388,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,388,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,388,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,388,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,388,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,388,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,388,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
3,388,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,388,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,388,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,388,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,388,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,388,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,388,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,388,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,388,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,388,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,388,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,388,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,400,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,400,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,400,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,400,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,400,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
سوئیت بیزنس
ای‌گردش
3,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,422,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,422,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,422,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,422,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,422,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,422,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,422,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,422,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,422,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,422,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,422,000 تومان
سوئیت بیزینس - (توئین)
هتل یار
3,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,422,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,422,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,422,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,422,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,422,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,422,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,422,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,422,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,422,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,422,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,422,000 تومان
سوئیت ماه عسل - (دبل)
هتل یار
3,422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,422,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,422,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,422,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,422,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,422,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,422,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,422,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,422,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,422,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,422,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,422,000 تومان
سوئیت هانی مون
ای‌گردش
3,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,430,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,430,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,430,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,430,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,430,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,430,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,430,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,430,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,430,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,430,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,430,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
3,453,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,453,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
3,453,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,453,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,453,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,453,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,453,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
3,453,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,453,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
3,453,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,453,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
3,453,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,453,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,453,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,453,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,453,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
3,453,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,453,000 تومان
سوئیت ماه عسل
علاءالدین
3,492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,492,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,492,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,492,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,492,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,492,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,492,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,492,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,492,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,492,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,492,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,492,000 تومان
سوئیت بیزنس دو نفره
علاءالدین
3,492,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,492,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,492,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,492,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,492,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,492,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,492,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,492,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,492,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,492,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,492,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,492,000 تومان
سوئیت لوکس
ای‌گردش
3,976,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,976,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,976,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,976,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,976,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,976,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,976,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,976,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,976,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,976,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,976,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,976,000 تومان
سوئیت لوکس - یک خوابه
هتل یار
3,976,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
3,976,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
3,976,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
3,976,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
3,976,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,976,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,976,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,976,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,976,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,976,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,976,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,976,000 تومان
سوئیت لوکس دو نفره
علاءالدین
4,056,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,056,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,056,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,056,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,056,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,056,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,056,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,056,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,056,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,056,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,056,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,056,000 تومان
سوئیت لوکس یک خوابه دو نفره
اقامت 24
4,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,150,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,150,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,150,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,150,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,150,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,150,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,150,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,150,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,150,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,150,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,150,000 تومان
سوئیت زندیه - یک خوابه - با جکوزی - تمام شیشه
هتل یار
4,761,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,761,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,761,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
4,761,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,761,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,761,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,761,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,761,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,761,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,761,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,761,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,761,000 تومان
سوئیت زندیه
ای‌گردش
4,761,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,761,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,761,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,761,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,761,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,761,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,761,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,761,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,761,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,761,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,761,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,761,000 تومان
سوئیت دو نفره زندیه
علاءالدین
4,857,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
4,857,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
4,857,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
4,857,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,857,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,857,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,857,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,857,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,857,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,857,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,857,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,857,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
4,199,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
4,199,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
4,199,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
4,199,000 تومان
19 خرداد
جمعه
4,199,000 تومان
20 خرداد
شنبه
4,199,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
4,199,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
4,199,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
4,199,000 تومان
سوئیت دو تخته ماه عسل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
3,614,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,614,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,614,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,614,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,614,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,614,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,614,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,614,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته زندیه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت دو تخته بیزینس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت بیزینس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت هانی‌مون
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
3,700,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
3,700,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
3,700,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
3,700,000 تومان
19 خرداد
جمعه
3,700,000 تومان
20 خرداد
شنبه
3,700,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
3,700,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
3,700,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
3,700,000 تومان
سوئیت زندیه یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل زندیه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
تالار
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن و