هتل تالار شیراز

شيراز، خیابان فردوسی، سه راه پل حر
2.7
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل تالار شیراز

هتل ۳ ستاره تالار شیراز در سال ۱۳۶۲ افتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۲ بازساری انجام داده است. از بهترین مزایای این هتل میتوان دسترسی آسان به اماکن تاریخی و بازارهای سنتی از جمله دروازه قرآن، آرمگاه سعدی و حافظ، حمام وکیل، بازار وکیل و ... اشاره نمود. این هتل با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل تالار شیراز

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر (اقامت حداقل 3 شب یا بیشتر)
اسنپ تریپ
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
720,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
720,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
720,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
720,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
7 مهر
جمعه
720,000 تومان
8 مهر
شنبه
720,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
720,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
720,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
اقامت 24
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
820,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
820,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
820,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
820,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
7 مهر
جمعه
820,000 تومان
8 مهر
شنبه
820,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
820,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
820,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
820,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
820,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
820,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
820,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
820,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
820,000 تومان
7 مهر
جمعه
820,000 تومان
8 مهر
شنبه
820,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
820,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
820,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته (اقامت حداقل 3 شب یا بیشتر)
اسنپ تریپ
1,108,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,108,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,108,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,108,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,108,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,108,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,108,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,108,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,108,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,208,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,208,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,208,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,208,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,208,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,208,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,208,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,208,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,208,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,208,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,208,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,208,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,208,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,208,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,208,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,208,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته (دوتا تخت سینگل +سرویس اضافه)
اقامت 24
1,613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,613,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,613,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,613,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,613,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,613,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,613,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,613,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,613,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,613,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,613,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,613,000 تومان
سه نفره
اسنپ تریپ
1,613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
1,613,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
1,613,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
1,613,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
1,613,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
1,613,000 تومان
7 مهر
جمعه
1,613,000 تومان
8 مهر
شنبه
1,613,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
1,613,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
1,613,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
1,613,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,613,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یک خوابه چهار نفره(یک تخت دبل +دوتا کاناپه)
اقامت 24
2,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,081,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,081,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,081,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,081,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,081,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,081,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,081,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,081,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,081,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,081,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,081,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
2,081,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مهر
یکشنبه
2,081,000 تومان
3 مهر
دوشنبه
2,081,000 تومان
4 مهر
سه‌شنبه
2,081,000 تومان
5 مهر
چهارشنبه
2,081,000 تومان
6 مهر
پنج‌شنبه
2,081,000 تومان
7 مهر
جمعه
2,081,000 تومان
8 مهر
شنبه
2,081,000 تومان
9 مهر
یکشنبه
2,081,000 تومان
10 مهر
دوشنبه
2,081,000 تومان
11 مهر
سه‌شنبه
2,081,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,081,000 تومان

امکانات اتاق های هتل تالار شیراز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
سالن اجتماعات
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
آنتن مرکزی
حرکت ویلچر در داخل اتاق های سه تخته
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی اتاق های سه تخته
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل تالار شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل تالار شیراز

(26 نظر)
نقاط قوت:
هتل بتازگی بازسازی شده بود و همه چیز نو و شیک و تمیز بود
نقاط ضعف:
هتل بتازگی بازسازی شده بود و همه چیز نو و شیک و تمیز بود
در کل راضی بودم
نقاط قوت:
صبحانه تمیزی اتاق پرسنل خوب آرامش
نقاط ضعف:
صبحانه تمیزی اتاق پرسنل خوب آرامش
در حد هتل 4 ستاره بود در مجموع عالی
نقاط قوت:
رفتار مودبانه پرسنل،تمیزی اتاق،منو صبحانه متنوع، بودن چای ساز در اتاق
نقاط ضعف:
رفتار مودبانه پرسنل،تمیزی اتاق،منو صبحانه متنوع، بودن چای ساز در اتاق
نقاط قوت:
رفتار مودبانه کارکنان تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
رفتار مودبانه کارکنان تمیز بودن هتل
از بین هتل های میان رده یک هتل خوب و قابل توصیه می باشد.
نقاط قوت:
هتل نوساز می‌باشد ،کیفیت صبحانه خوب،خوش رویی کارکنان،همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
هتل نوساز می‌باشد ،کیفیت صبحانه خوب،خوش رویی کارکنان،همه چی عالی بود
نقاط قوت:
به نسبت قيمت يكي از بهترين ها
نقاط ضعف:
به نسبت قيمت يكي از بهترين ها
برخورد کارکنان بسیار شایسته بود،خدمات هتل با توجه به سطح هتل قابل قبول و خوب بود،کیفیت تخت ها،سرویس بهداشتی و نظافت هتل قابل قبول بود،صبحانه هتل معمولی بود و در کل هتل جو صمیمی و راحتی داشت
برخورد پرسنل هتل بسیار عالی و محترمانه و مودبانه بود-صبحانه هتل بسیار متنوع و عالی بود-هتل تمیز و مرتبی بود و قطعا بهترین انتخاب من برای دفعه های بعدی همین هتل تالار است
هتل خوبی از لحاظ دسترسی به آبنیه تاریخی ومراکز خرید هست . امکانات خاصی نداشت رفتار پرسنل رسپشن هتل خوب بود صبحانه. در حد معمول ولی پارکینگ خوبی نداشت
یک هتل بسیار تمیز و شیک بود. برخورد پرسنل کاملا حرفه ای بود .صبحانه تنوع خیلی خوبی داشت املت ، آش سبزی ، سوسیس ، تخم مرغ ، سبزیجات و.... این هتل رو جهت اقامت به همه پیشنهاد میدم
هتل خوبی بود امکانات خاصی نداشت تمیز ورفتار پرسنل شون بسیار مودب بودند
کارکنان با ادب
برخورد پرسنل بسیار عالی، رفتار خوب کارکنان باعث شد حس خوبی از اقامت داشته باشم
مدیریت نمونه کادر بسیار مودب و صمیمی و حرفه ای محیط دلنشین، ارام و تمیز کیفیت و تنوع صبحانه خوب دسترسی اسان به نقاط با اهمیت شهری
همه چیز بسیار عالی بود. کیفیت غذای رستوران خوب بود. صبحانه بسیار تازه و متنوع بود. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که صبح هنگام تخلیه اتاق های کناری و کار خدمتکاران هتل در این اتاق ها سر و صدا وجود داشت که اون هم مدت زیادی طول نکشید. در کل از اقامتم راضی بودم.
من یک شب توی این هتل اقامت داشتم هتل خیلی خوبی بود و هیچ نقطه ضعفی ندیدم. من نسبت به نظافت خیلی حساس هستم یکی از دوستان این هتل رو بهم معرفی کرد رفتار پرسنل واقعا عالی بود. میگفتن یک سال تعطیل بودنو بازسازی کلی کردن که واقعا قابل مقایسه با هتلای سه ستاره ای که تاحالا رفتم نبود و نسبت به قیمت واقعا مناسب بود
تمیزی هتل و اتاق عالی می باشد برخورد کارکنان هتل عالی است فقط صبحانه از کیفیت مناسبی برخوردار نیست
هتل خیلی ضعیف از هر نظر. زمان استراحت مهمان نباید بازمان تعمیرات یکی شود
صبحانه متنوعاتاق نسبتا بزرگ نور کافی اتاق کارکنان خوش برخورد موقعیت مکانی هم نزدیک حافظیه و مجموعه وکیل بود که ما پیاده میرفتیم تقریبا ۲۰ دقیقه پیاده روی بود سالن صبحانه با توجه به تعداد زیاد مهمان ها کوچک بود
سلام بنده مردادماه 98 در این هتل اقامت داشته ام . یک هتل بسیارخوب، آرام ودنج میباشد. پرسنل بسیار مودب بوده خصوصا پرسنل پذیرش که موقع خروج خیلی بهم کمک کردن. به همه پیشنهاد میدم اگر رفتین شیراز این هتل رو رزرو کنید.
خوب بود
رفتار كاركنان بسيار خوب، لوكيشن بسيار خوب پياده تا ارگ و بازار ١٠ دقيقه
پتو اضافه به مسافران داده نشده است/هتل تعمیرات داشته و سر و صدای تعمیرات مزاحم استراحت مسافران بوده است /خدمات هتل ضعیف/ سرویس بهداشتی کثیف/ عدم وجود حوله و دمپایی
من چندسال پیش در این هتل اقامت داشتم . اما آخرین بار که به این هتل رفتم خیلی عوض شده بود. همه چیز عالی شده بود . از پرسنل مودب گرفته تا اتاق و غذا ...همه و همه در سطحی بالاتر از 3 ستاره بود
از نظر بنده ارزش اقامت در هتل در ازای هزینه ای که بابت اقامت دریافت می کنند بسیار بالاتر بود.نظافت در حد بسیار عالی سکوت و ادب کارکنان مثال زدنی بود.
اتاق با دکوراسیون جدید - صبحانه سرد وگرم مفصل- برخورد مناسب کارکنان
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل تالار شیراز

مهمانان هتل تالار شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل تالار شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل تالار شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل تالار شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل تالار شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.