هتل سنتی نیایش شیراز

شیراز، سه راه نمازی به سمت شاهچراغ، کوچه کلانتری عباسی
3.2
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی نیایش شیراز

هتل سنتی نیایش در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۸ در شهر شیراز به بهره برداری رسید. این هتل از معماری زیبای خانه های سنتی شیرازی برخوردار بوده و جایگاهی تاریخی دارد. هتل نیایش در میان مجموعه ای از موزه ها، کلیساها، کنیسه‌ها و آتشکده‌های قدیمی و نیز مساجد و خانقاه‌ها واقع شده و این مکان اولین چاپخانه و همچنین محل چاپ اولین شماره روزنامه شیراز در ۱۰۰ سال گذشته بوده است. هتل با امکانات رفاهی پذیرای مهمانان گرامی می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سنتی نیایش شیراز

سنتی نیایش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
178,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
2 مهر
جمعه
178,000
تومان
3 مهر
شنبه
178,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
178,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
178,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
9 مهر
جمعه
178,000
تومان
10 مهر
شنبه
178,000
تومان
ای‌گردش
183,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
183,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
183,000
تومان
2 مهر
جمعه
183,000
تومان
3 مهر
شنبه
183,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
183,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
183,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
183,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
183,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
183,000
تومان
9 مهر
جمعه
183,000
تومان
10 مهر
شنبه
183,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
377,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
377,000
تومان
2 مهر
جمعه
377,000
تومان
3 مهر
شنبه
377,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
377,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
377,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
377,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
377,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
377,000
تومان
9 مهر
جمعه
377,000
تومان
10 مهر
شنبه
377,000
تومان
علاءالدین
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
379,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
2 مهر
جمعه
379,000
تومان
3 مهر
شنبه
379,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
379,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
379,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
379,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
379,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
379,000
تومان
9 مهر
جمعه
379,000
تومان
10 مهر
شنبه
379,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
525,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
2 مهر
جمعه
525,000
تومان
3 مهر
شنبه
525,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
525,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
525,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
525,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
525,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
525,000
تومان
9 مهر
جمعه
525,000
تومان
10 مهر
شنبه
525,000
تومان
ای‌گردش
528,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
528,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
528,000
تومان
2 مهر
جمعه
528,000
تومان
3 مهر
شنبه
528,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
528,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
528,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
528,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
528,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
528,000
تومان
9 مهر
جمعه
528,000
تومان
10 مهر
شنبه
528,000
تومان
علاءالدین
534,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
534,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
534,000
تومان
2 مهر
جمعه
534,000
تومان
3 مهر
شنبه
534,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
534,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
534,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
534,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
534,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
534,000
تومان
9 مهر
جمعه
534,000
تومان
10 مهر
شنبه
534,000
تومان
سنتی نیایش-پنج تخته - اقتصادی
پنج تخته - اقتصادی
هتل یار
552,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
552,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
552,000
تومان
2 مهر
جمعه
552,000
تومان
3 مهر
شنبه
552,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
552,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
552,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
552,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
552,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
552,000
تومان
9 مهر
جمعه
552,000
تومان
10 مهر
شنبه
552,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
449,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
2 مهر
جمعه
449,000
تومان
3 مهر
شنبه
449,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
449,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
449,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
449,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
449,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
449,000
تومان
9 مهر
جمعه
449,000
تومان
10 مهر
شنبه
449,000
تومان
ای‌گردش
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
452,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
452,000
تومان
2 مهر
جمعه
452,000
تومان
3 مهر
شنبه
452,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
452,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
452,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
452,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
452,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
452,000
تومان
9 مهر
جمعه
452,000
تومان
10 مهر
شنبه
452,000
تومان
علاءالدین
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
456,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
456,000
تومان
2 مهر
جمعه
456,000
تومان
3 مهر
شنبه
456,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
456,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
456,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
456,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
456,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
456,000
تومان
9 مهر
جمعه
456,000
تومان
10 مهر
شنبه
456,000
تومان
سنتی نیایش-چهار تخته - اقتصادی
چهار تخته - اقتصادی
هتل یار
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
472,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
472,000
تومان
2 مهر
جمعه
472,000
تومان
3 مهر
شنبه
472,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
472,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
472,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
472,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
472,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
472,000
تومان
9 مهر
جمعه
472,000
تومان
10 مهر
شنبه
472,000
تومان
سنتی نیایش-چهار تخته - میراثی
چهار تخته - میراثی
هتل یار
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
472,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
472,000
تومان
2 مهر
جمعه
472,000
تومان
3 مهر
شنبه
472,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
472,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
472,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
472,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
472,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
472,000
تومان
9 مهر
جمعه
472,000
تومان
10 مهر
شنبه
472,000
تومان
سنتی نیایش-سه تخته - اقتصادی
سه تخته - اقتصادی
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
375,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
2 مهر
جمعه
375,000
تومان
3 مهر
شنبه
375,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
375,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
375,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
375,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
375,000
تومان
9 مهر
جمعه
375,000
تومان
10 مهر
شنبه
375,000
تومان
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
392,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
2 مهر
جمعه
392,000
تومان
3 مهر
شنبه
392,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
392,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
392,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
392,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
392,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
9 مهر
جمعه
392,000
تومان
10 مهر
شنبه
392,000
تومان
سنتی نیایش-یک تخته - اقتصادی
یک تخته - اقتصادی
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
180,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
2 مهر
جمعه
180,000
تومان
3 مهر
شنبه
180,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
180,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
180,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
180,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
180,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
180,000
تومان
9 مهر
جمعه
180,000
تومان
10 مهر
شنبه
180,000
تومان
هتل یار
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
184,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
184,000
تومان
2 مهر
جمعه
184,000
تومان
3 مهر
شنبه
184,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
184,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
184,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
184,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
184,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
184,000
تومان
9 مهر
جمعه
184,000
تومان
10 مهر
شنبه
184,000
تومان
سنتی نیایش-سه تخته - میراثی
سه تخته - میراثی
هتل یار
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
392,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
2 مهر
جمعه
392,000
تومان
3 مهر
شنبه
392,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
392,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
392,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
392,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
392,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
9 مهر
جمعه
392,000
تومان
10 مهر
شنبه
392,000
تومان
سنتی نیایش-دو تخته - میراثی
دو تخته - میراثی
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
308,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
308,000
تومان
2 مهر
جمعه
308,000
تومان
3 مهر
شنبه
308,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
308,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
308,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
308,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
308,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
308,000
تومان
9 مهر
جمعه
308,000
تومان
10 مهر
شنبه
308,000
تومان
سنتی نیایش-دو تخته - اقتصادی
دو تخته - اقتصادی
اقامت 24
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
297,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
2 مهر
جمعه
297,000
تومان
3 مهر
شنبه
297,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
297,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
297,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
297,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
297,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
297,000
تومان
9 مهر
جمعه
297,000
تومان
10 مهر
شنبه
297,000
تومان
هتل یار
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
308,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
308,000
تومان
2 مهر
جمعه
308,000
تومان
3 مهر
شنبه
308,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
308,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
308,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
308,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
308,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
308,000
تومان
9 مهر
جمعه
308,000
تومان
10 مهر
شنبه
308,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
299,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
2 مهر
جمعه
299,000
تومان
3 مهر
شنبه
299,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
9 مهر
جمعه
299,000
تومان
10 مهر
شنبه
299,000
تومان
سنتی نیایش-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
299,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
2 مهر
جمعه
299,000
تومان
3 مهر
شنبه
299,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
299,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
299,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
299,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
299,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
299,000
تومان
9 مهر
جمعه
299,000
تومان
10 مهر
شنبه
299,000
تومان
سنتی نیایش-یک تخته - میراثی
یک تخته - میراثی
هتل یار
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
184,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
184,000
تومان
2 مهر
جمعه
184,000
تومان
3 مهر
شنبه
184,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
184,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
184,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
184,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
184,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
184,000
تومان
9 مهر
جمعه
184,000
تومان
10 مهر
شنبه
184,000
تومان
سنتی نیایش-پنج تخته - میراثی
پنج تخته - میراثی
هتل یار
552,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
552,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
552,000
تومان
2 مهر
جمعه
552,000
تومان
3 مهر
شنبه
552,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
552,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
552,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
552,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
552,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
552,000
تومان
9 مهر
جمعه
552,000
تومان
10 مهر
شنبه
552,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی نیایش شیراز

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
آتلیه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
وسایل بدنسازی
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
غرفه صنایع دستی
صندوق امانات در لابی
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
رستوران سنتی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
خدمات خشکشویی
صبحانه رایگان
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
اینترنت در لابی
ماهواره
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
مبلمان
اتاق چمدان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
رستوران فضای باز
مینی بار رایگان
تلفن در اتاق
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
ترانسفر فرودگاه
کافی شاپ
خدمات تور
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

آدرس هتل سنتی نیایش شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی نیایش شیراز

(58 نظر)
نقاط قوت:
تنها نکته مثبتش فضای سمتی و نزدیکی به مراکز فرهنگی بود .
نقاط ضعف:
متاسفانه یکی از بدترین اقامتهام بود ، لوله سیفون توالت اتاق بالای اتاق ما از وسط اتاق رد شده بود دقیقا بالای سر تخت و هر بار نفرات ساکن اتاق بالا دستشویی میرفتن صدای ریزش اب تو اتاق ما میپیچید . نکات منفی زیاد داشت .
فضای زیبایی که در عکس میبینید اصلا وجود خارجی نداره روی حوض داخل حیاط بزرگ رو پوشانده بودند و فرش پهن کرده بودند حوض داخل حیاط کوچک آب کثیفی داشت و زحمت عوض کردن آب برای نوروز رو به خودشون نداده بودند تخت های داخل حیاط نامرتب و خاکی بود کلا توی ذوق میزد صدای اتاق‌های مجاور به راحتی شنیده می‌شد و آسایش رو مخصوصا در شب از آدم میگرفت
نقاط قوت:
فقط میشه گفت صبحانه و برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
تا بتوان گفت مسافرخونه بود تا اسمش را گذاشت هتل سنتی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
بی نطمی در سرو صبحانه شلوغی و سروصدای زیاد در محوطه هتل بخصوص صدای موتور
نقاط قوت:
هتل دوست داشتنی و زیبا
نقاط ضعف:
قسمت صبحانه مدیریت ضعیف بود و کارکنان کم بودند
نقاط قوت:
خیلی تمیز و پرسنل محترم ولوکیشن عالی
نقاط ضعف:
۱-گرما ‌سرما در اطاق دراختیار مسافر نیست و این مسئله بزرگ‌ترین نکته منفی این هتل بود.
رفتارپرسنل خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
بهداشت و تمیزی اتاقها زیر صفر بود.تلویزیون افتضاح بود جاشم اصلا خوب نبود.اتاق دو تخته یه دونه صندلی داشت که خیلی خجالت آور بود چون موقع فیلم نگاه کردن یا من یا خانمم باید سرپا میموندیم...
موقعیت مکانی عالی، کارکنان بسیار خوش برخورد، فضای عالی .حتما به بقیه پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
رفتار خوب کارکنان هتل
نقاط ضعف:
کیفیت نامناسب و پایین غذای رستوران هتل
نقاط قوت:
هتل سنتی بسیار زیبا با صبحی دل انگیز حتما تجربه کنید از دست ندید صبحانه تنوعش کم بود ولی عالی بود از نظر کیفیت اتاق بسیار تمیز بود توی ساختمان یاسین پرسنل باادب و خوبی داشت
نقاط ضعف:
پیدا کردن هتل سخت بود
کسی که منو تا اتاقم همراهی کرد ماسک نزده بود
دوبار مهمان این هتل سنتی با صفا بودم، رفتار پرسنل عالی ارزش یک بار امتحان داره
بر خورد کارکنان خوب محیط هتل دور از شلوغی شهر و آرام فقط صدای تردد مهمانان در اتاق کمی آزار دهنده است . در کل آن را برای حضور خانوادگی پیشنهاد میکنم
منوی صبحانه تقریبا کامل بود. دیزاین داخلی اتاق ها هم عالی بود.
نقاط قوت:
بسیار فوق العاده بود از همه نظر
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
اقامت خیلی خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی دیده نشد
هتلی هست تشکیل شده از چند عمارت بازسازی شده و قدیمی ، بسیار خوب با کارکنانی ورزیده و از همه مهمتر داشتن پارکینگ بزرگ و اختصاصی در بافت قدیمی شهر ، مسلما در سفرهای اینده هم از این هتل استفاده میکنم ...
در مجموع نسبت به هزينه دريافتى خوب بود
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
صدا بیرون به راحتی داخل اتاق میومد و درها از داخل قفل نداشتند در کل فضای هتل عالی بود
برخورد پرسنل محترمانه بود ولی عملا مشکلی حل نمی شد نظافت و تمیزی در حد صفر بود شخصا شاهد این بودم که اتاقی که خالی میشد بلافاصله بدون نظافت به مسافر بعدی تحویل داده شد صبحانه زیاد تعریفی نداشت
همه کارکنان هتل خیلی عالی بودند
یکی از معایب بزرگ رد و بدل شدن صداهای اتاق‌هاست. متاسفانه صدای اتاق ها بسیار باعث آزرده خاطرشدن میشود. صبحانه میتوانست بهتر‌ باشد. تمیزی اتاق‌ها بد نبود. من تا به حال هتل دوستاره یا اقامتگاه سنتی برای سفرها رزرو نکرده بودم، فکر میکنم نسبت به هتل دو ستاره خوب بوده باشه و توقع زیادی نمیشه ازش داشت
نقاط قوت:
برخورد عالی و محترمانه کارکنان فضای زیبا و منحصر بفرد نزدیکی به اماکن تاریخی تمیزی و آراستگی کیفیت عالی غذا
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
اتاق ها بسيار زيبا و تميز و فضا بسيار دوست داشتنى بود و رفتار پرسنل عالى بود.
نقاط ضعف:
داخل اتاق ها به جز ٤ تا ليوان و فلاسك و شامپو هيچ چيز ديگرى نبود و براى هر چيزى بايد درخواست ميداديم ولى سريعا رسيدگى ميشد.
اتاق ها تمیز و بزرگ، خدمات خانه داری خوب، صبحانه جالب نیست، مخصوصا املت و نیمرو، تنوع در صبحانه نیست اصلا فضای رستوران بسیار خوب
نقاط قوت:
کارکنان خوب و خوش برخورد موقعیت هتل بسیار خوب اتاقها و مجموعه هتل نوستالوژیک وزیبا
نقاط ضعف:
به دلیل ساختمان قدیمی هتل و قرار داشتن بعضی اتاقها زیر رستوران در بعضی ساعات سر و صدا زیاد بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل،سکوت و ارامش هتل
نقاط ضعف:
نامناسب برای سالمندان
تمییز ، زیبا، پر از آرامش، دارای تمام امکانات مورد نیاز، پرسنل فوق العاده مهربان و مهمان نواز، غذاهای خوشمزه،موقعیت مکانی و قیمت مناسب، امکان نداره دیگه شیراز برم و هتل دیگه ای انتخاب کنم.
همه چیز عالی بود فقط تنوع صبحانه کم بود. وگرنه همه چی عالی بود
این هتل را به خانواده ها مخصوصا خانواده های بچه دار توصیه می‌کنم.
هتل عالی بود از همه ی نظر برای سفر کاری که رفته بودم چندروزی دراین هتل ماندم و خیلی راضی بودم مدیریت و پرسنل خوبی داشت با مهمانان برخورد خوبی داشتند
نقاط قوت:
قیمت خوب.برخوردپرسنل عالی.دسترسی عالی.کیفیت غذای رستوران خوب.
نقاط ضعف:
درسفرقبل چون اسکان دراتاق های بالابود خوب بودولی دراین سفرازاتاق های زیرین استفادشدکه بسیارنامطلوب بود وبوی بسیاربدی میدادنسبت به هزینه ای که کردم رازی نیستم
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
نداشت
بسیار محیط دل انگیز و راحتی داشت عالی بود
کیفیت خوراک ، پاکیزگی ، گرمایش و سرمایش ، نظم و ادب پرسنل در حد کمال بود
نقاط قوت:
زیبایی تمیزی رفتار خوب پرسنل نزدیک بودن رستوران در بافت قدیمی قرار داشتن هتل
نقاط ضعف:
فقدان سماور و آب جوش در اتاق ها تنها نکته منفی هتل بود البته این نکته هم یه مسئله شخصی برای من بوده.از هتل نیایش مطلقا هیچ ایرادی نمیتوانم بگیرم.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود از همه نظر
نقاط ضعف:
سیستم گرمایش اتاقها بد بود اتاقها توی زمستان سرد بودند قیمتش میتونه پایینتر باشه
خیلی خوب
نقاط قوت:
خوش بر خورد بودن پرسنل فضای دل انگیز
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس ایرانی در اتاق کوتاه بودن سقف اتاق های پایین برای افراد بلندتر از ۱۶۰ سانت قد!
1- موقعیت مکانی هتل عالیه 2- نظافت ، تمیزی و زیبایی در حد بسیار قابل قبولی هست 3- صبحانه واقعا کامله و خوب 4- علیرغم اینکه در محله قدیمی شهر هست دسترسی بهش مناسبه 4- پارکینگ داره و درسته که در ایام شلوغ بعضا ماشینها جلوی هم پارک می کنن ولی اینو بدونید که تو این منطقه هتل های سنتی اصلا پارکینگ ندارند 5- کارکنانی فوق العاده مهربان و مودب داره 6- این هتل به شکل یک هسته مرکزی و چند خانه سنتی که از طریق کوچه های مختلف به هم متصلند هست یعنس تو هر کدوم از این خونه های سنتی حدود 10 اتاق داره و غیر از هسته مرکزی ، مابقی اقامتگاه ها فوق العاده ساکته 7- نقطه ضعف اینکه تو اتاقها آنتن موبایل ضعیفه و وای فای به سختی آنت میده البته تو کل لابی ها وای فای هست 8- قیمت به نسبت سرویس این هتل بسیار خوبه 9- غالب میهمانها توریست های اروپایی هستند
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل.فضای صمیمی.خدمات رسانی سریع
نقاط ضعف:
پارکینگ
بزرگترین اشکالی که میشه به هتل گرفت اینه که از حیاط و اتاق‌های مجاور صدا میاد تو اتاق. کیفیت غذاها خوب، رفتار کارکنان محترمانه و نظافت اتاق‌ها بسیار خوبه.آژانس ندارن ولی چون هتل وسط شهر قرار داره، مشکل بزرگی محسوب نمیشه
نقاط قوت:
فضای داخلی هتل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی هتل اون هم به دلیل اینماه که امکان تردد رو مخطل کرده
همه عالی بودن
هتل از همه نظر عالی بود هم رفتار کارکنان هم هزینه هم صبحانه هم تمیزی اتاقها
یک هتل با فضای نوستالژیک و خاطره انگیز. در مجموع به جز پارکینگ از بقیه قسمت ها و خدمات و کارکنان هتل راضی بودم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و اتاق خوب و قیمت مناسب و کارکنان خوش برخورد
نقاط ضعف:
تعدد رستورانها هتل با توجه به کوچک بودن و سنتی بودن والچیقهای متعدد فضای هتل را کورکرده بودو غذای آن دلچسب و مطلوب نبود
نقاط قوت:
فضای سنتی - کیفیت بالای غذای رستوران و کافی شا‌پ - نزدیکی به جاهای دیدنی -قیمت مناسب - صبحانه کامل
نقاط ضعف:
اتاق های طبقه پایین خیلی به رستوران نزدیک و سر و صدا مانع استراحت میشه. فاصله ساختمان مرکزی از اتاق ها دور، اگر چمدان سنگین داشته باشید رفت و آمد سخت.
نقاط قوت:
سنتی بودن هتل بهترین مزیت بود و صبحانه و کارکنان عالی دارد.
نقاط ضعف:
فقط فقط نور اتاق خیلی کم بود.
نقاط قوت:
کسی مزاحمم نشد خیلی راحت تواتاقم بودم
نقاط ضعف:
واقعا داخل حمامش کثیف بودمن میخواستم دوش بگیرم ولی واقعا بدم اومد کلی موریخته بود پشت توالت فرنگی ولی اصلا نظافت نشده بوداتاقشم خیلی بومیدادحتی رفتن خوش بوکننده اوردن زدن ولی بازم بومیداد
نقاط قوت:
بسيار سنتي بودن محيط و خوشرويي كاركنان
نقاط ضعف:
اگه وسايل صوتي و تصويريه امروزيتري باشد خيلي بهتر از بهتر ميشود
نقاط قوت:
خيلي دنج و ساكت،تميزي اتاق ها،فضاي زيبا هتل،رفتار خوب كاركنان
نقاط ضعف:
كيفيت غذا ها خيلي بد بود،قيمت كافي شاپ نسبتا گران بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سنتی نیایش شیراز

مهمانان هتل سنتی نیایش شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی نیایش شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی نیایش شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی نیایش شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی نیایش شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.