هتل شیرازیس شیراز

شیراز، بلوار زند، خیابان سعدی، خیابان مکتبی
-
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل شیرازیس شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل شیرازیس شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
340,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
340,000
تومان
16 بهمن
شنبه
340,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
یک تخته
هتل یار
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
340,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
340,000
تومان
16 بهمن
شنبه
340,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
340,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
جمعه
340,000
تومان
16 بهمن
شنبه
340,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دبل
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
دو تخته توئین
هتل یار
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
570,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
570,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
570,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
570,000
تومان
15 بهمن
جمعه
570,000
تومان
16 بهمن
شنبه
570,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
570,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
570,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
980,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
دو تخته تویین ویژه معلولین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه - دبل + کاناپه تخت خواب شو
هتل یار
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
980,000
تومان
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
980,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
980,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
980,000
تومان
15 بهمن
جمعه
980,000
تومان
16 بهمن
شنبه
980,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
980,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
980,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل شیرازیس شیراز

(27 نظر)
نقاط قوت:
والا اونقدر همه چیز خوب بود که نمیتونم دونه دونه بگم.
نقاط ضعف:
والا اونقدر همه چیز خوب بود که نمیتونم دونه دونه بگم.
اقامتم عالی بود. مخصوصا که شب آخر پروازم ۵ ساعت تاخیر داشت و تونستم اقامتم رو نیم روز تمدید کنم و راحت برم فرودگاه. درخواست اتاق ساکت و پر نور داشتم که لطف کرده بودن و بهم دادن‌. صبحانه رو دیدم خیلی ها کامنت منفی گذاشتن. ولی اصلا اینطوری نبود. خیلی معقول و تمیز بود و در حد معقول سعی کرده بودن که کامل باشه. صبحانه ی ازین کامل تر رو باید شبی یک ملیون حداقل پرداخت کنید دوستان معترض. برای همچین هتلی با همچین امکاناتی واقعا ایراد گرفتن یکم عجیبه.
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
نظافت فوق العاده خوب
نقاط قوت:
غذا عااااالی،رفتار کارکنان به طرز وحشتناکی عااااااااااالی،حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید به این هتل،گزینه ی‌من اگر دوباره خواستم بیام به این شهر زیبا حتما هتل شیرازیس هست.
نقاط ضعف:
غذا عااااالی،رفتار کارکنان به طرز وحشتناکی عااااااااااالی،حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید به این هتل،گزینه ی‌من اگر دوباره خواستم بیام به این شهر زیبا حتما هتل شیرازیس هست.
نقاط قوت:
همه چیز عالیست
نقاط ضعف:
همه چیز عالیست
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل،دسترسی خوب به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
نوساز بودن هتل،دسترسی خوب به اماکن تاریخی
نقاط قوت:
دسترسی عالی و نظافت خوب
نقاط ضعف:
دسترسی عالی و نظافت خوب
بسیار هتل خوب و تمیزی بود و رفتار کارکنان عالی بود و از نظر دسترسی هم در موقعیت خیلی خوبی قرار داشت طبیعتا در سفرهای بعدی هم این هتل رو برای اقامت انتخاب خواهم کرد
نقاط قوت:
نفگقطه ضعف نداشتند تبریک میگم به کل مجموعه چون همه میدونن من خیلی ایراد گیرم اما شیرازیس واقعا خوب بود
نقاط ضعف:
نفگقطه ضعف نداشتند تبریک میگم به کل مجموعه چون همه میدونن من خیلی ایراد گیرم اما شیرازیس واقعا خوب بود
نقاط قوت:
از هر نظر بسیار بسیار بسیار عالی بود بهترین اقامتی بود که در مدت اخیر داشتیم
نقاط ضعف:
کوچکترین نکته منفی هم مشاهده نشد
نقاط قوت:
هتل چیزی از ۴ و یا حتی اغلب ۵ ستاره ها کم نداشت اتاق ها بسیار تمیز و شیک و امکانات عالی پرسنل هتل بسیار صبور و مهربان صبحانه گرم و سرد شامل چند نوع میوه چند نوع شیرینی و مربا و کره و پنیر و سبزیجات و آش شیرازی و سوسیس صبحانه و خوراک سبزیحات و انواع تخم مرغ ووشیر و آب میوه
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف و در واقع غیر قابل استفاده
نقاط قوت:
اتاق ها بسیار بسیار تمیز و شیک بود،امکانات اتاق چیزی از هتل ۴ ستاره کمتر نداشت، سرویس چای ، صندوق، پک بهداشتی و سشوار و اسلیپر . کافی شاپ و رستوران هم خیلی تمیز و مرتب بود، جلوی آسانسور هر طبقه و ورودی هتل مایع ضدعفونی و دستمال کاغذی به وفوور بود، پرسنل بسیار مودب و مهربان و صبور بودند، صبحانه گرم و سرد که شامل یک نوع آش بسیار خوشمزه و چند مدل تخم مرغ و خوراک سبزیحات، و سوسیس و سیب زمینی و یه مدل بندری بود ، انواع مربا و کره وپنیر ، کیک و کلوچه ، خرما و حلوای زعفرونی بسیار لذیذ، شیر گرم و سرد و قهوه و چای و سبزیجات و چند مدل میوه بود و همه موظف بودند از دستکش یکبار مصرف استفاده کنند و پرسنل رستوران مرتب به کسانی پروتکل ها رو رعایت نمی کردند تذکر میدادند. محل هتل هم تقریبا اگر حوصله پیاده روی داشته باشید به مراکز گردشگری نزدیک هست و دور بر هتل هم سوپر مارکت و خشکشویی و کافه و.... بود که تا دیر وقت باز بودند.
نقاط ضعف:
اینترنت رایگان اما ضعیف
نقاط قوت:
ما توی مهر ماه ۱۴۰۰ با همسرم رفتیم شیراز و برای ۵ روز اتاق دبل رزرو کردیم. - برخورد ریسپشن خیلی خوب بود و تا آخرین روز همینجوری بودند. مشخص بود آموزش دیده و متعهد هستند. - هتل ۶ طبقه بود و ما طبقه ششم بودیم و اتاق ما با پنجره های بزرگش حسابی پرنور و دلباز بود هرروز. - تهویه اتاق و امکانات پذیرایی اوکی بود. - خانه داری بسیار آموزش دیده، مودب، و هنگام کار بی سر و صدا بودند. - برخلاف کامنت های قبلی که خونده بودیم،‌ کیفیت و تنوع صبحانه ارتقا پیدا کرده بود و تقریبا همه چیز داشت. - موقعیت مکانی خیلی خوب بود. به این صورت که هتل در دل بافت تاریخیه و با اومدن به این هتل شما با فضایی مدرن رو به رو می شید که بالانس جالبیه. - محوطه بیرونی هتل کوچیکه اما دلباز و قشنگه. - یه چیزی هم که توجهمون رو جلب کرد، اقامت چند تا از بازیگرای خوب کشورمون بود توی هتل. - برخلاف اکثر هتل ها، استخر این هتل باز بود
نقاط ضعف:
- کیفیت شامپویی که گذاشته بودند برای هر نفر اصلا خوب نبود و مقدارشم از استاندارد معمول بسیار کمتر بود. - روی ملافه ها مو داشت که ما زنگ زدیم عوض کردند و اوکی شد کامل. - سرویس بهداشتی مشکلاتی از جمله خراب بودن بعضی شیرها و هدر رفت آب داشت. - رستوران زود می بست و اطلاعیه ای نبود که بشه فهمید چه ساعتی. - همونطور که در بقیه کامنت ها خونده بودیم قبلا، ورود و خروج به پارکینگ می بایست با زدن ریموت توسط رسپشن انجام میشد و باید از دوربین می دیدن کی میخواد بره. گاهی معطل میشدیم چون حواسشون به پارکینگ نبود اما همچین مشکل بزرگی هم نبود. قبل از ترک لابی یا برگشتن به هتل زودتر می رفتیم خبر میدادیم که در رو بزنن.
نقاط قوت:
بزرگترین امتیاز این هتل نوساز بودنشه هتل ۳ ستاره اما کیفیت اتاق در حد ۴ ستاره هست برخورد پرسنل خوب شبی ۴۰۰ تومن برای هتل ۳ ستاره بالاست اما برای این هتل میارزه صبحانه برای ۳ ستاره خوب بود
نقاط ضعف:
ظرفیت پارکینگ محدود ترافیک زیاد خیابانهای اطراف هتل بخصوص زند عملکرد نه چندان خوب سیستم خنک کننده
همه چیز از هر نظر خوب ‌....
از نظر دسترسی ازنظر تمیزی از نظر پرسنل و در کل از همه نظر خوب بود
خوب
واقعا هتل تمیز و خوبی هست بخصوص حسن رفتار و خوشرویی کارکنان هتل بسیار به چشم میاد در کل هتل بسیار خوبیه
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
دید مناسب
نقاط قوت:
خیلی خوب بود و و برخورد پرسنل محترم و مودبانه بود،اتاقا تمیز بود.مشتری مدار بودن.سعی میکردن فضا رو پر از انرژی و خوب فراهم کنن
نقاط ضعف:
تنها ایرادش نبود نیوری کافی(که شاید بخاطر شرایط کرونا)بود که باعث میشد اگه بعضا کاری داشتیم مجبور بودیم چندبار یادآوری کنیم.ولی من حتما این هتل رو پیشنهاد میدم،روح تازه میشه و خیلی خوش میگذره توی هتل
خوب بود
من این هتل را پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب با ماشین زیر ۱۰دقیقه به کلیه جاهای دیدنی میشه سر زد برخورد حرفه ای، محترمانه و گرم پرسنل امکانات اتاق عالی و مدرن دیزاین پر ارامش و پر از گل بسیار تمیز قیمت به نسبت هتلهای دیگه که کمتر از اینجا امکانات دارن، بسیار عالی بود روم سرویس عالی
نقاط ضعف:
اینترنت رایگان داشت ولی ضعیف که نمیشد استفاده کرد
آب معدنی و چای حتی یکدونه هم رایگان نبود و علی رغم اعلام نظافت انجام نشده بود ، ولی بقیه چیزها عالی بود پارکینگ هم داره یه مزیته
در کل خوب بود
نقاط قوت:
هتل نو ساخت و خوبی هست همه چیزش فعلا خیلی خوبه انشاالله که بعد سالها هم کیفیت خوبش همینجور بمونه
نقاط ضعف:
فعلا که نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
بسيار عالي بود در حد هتل ٥ستاره مي باشد
نقاط ضعف:
هيچ
بسیارزیباوعالی
علی رغم اعلام برا نظافت اتاق این مورد انجام نشده بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل شیرازیس شیراز

مهمانان هتل شیرازیس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شیرازیس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شیرازیس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شیرازیس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شیرازیس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.