هتل آپارتمان شمس شیراز

شيراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ
3.3
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان شمس شیراز

هتل آپارتمان شمس شامل 9 طبقه و 45 واحد آپارتمانی با مناظری زیبا است. این هتل با امکانات متمایز رو به دروازه قرآن ساخته شده است. چشم انداز زیبای شهر از داخل اتاق ها یکی از ویژگی‌های بارز هتل شمس است. این هتل در مرکز شهر تاریخی شیراز واقع شده است و از این رو دسترسی به نقاط دیدنی و زیبای شیراز را آسان نموده است. لازم به ذکر است که هتل شمس کلیه امکانات رفاهی و اقامتی، بخش‌های خدمات سفر و گشت، مرکز اینترنت پرسرعت را برای رفاه حال مسافران گرامی در نظر گرفته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شمس شیراز

ظرفیت 2 نفر

آپارتمان یک خوابه دو نفره
علاءالدین
886,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
886,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
886,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
886,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
886,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
886,000
تومان
17 تیر
جمعه
886,000
تومان
18 تیر
شنبه
886,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
886,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
886,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
886,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
886,000
تومان
آپارتمان یکخوابه 2نفره
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
900,000
تومان
17 تیر
جمعه
900,000
تومان
18 تیر
شنبه
900,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
900,000
تومان
17 تیر
جمعه
900,000
تومان
18 تیر
شنبه
900,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

آپارتمان یک خوابه یک نفره
علاءالدین
886,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
886,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
886,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
886,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
886,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
886,000
تومان
17 تیر
جمعه
886,000
تومان
18 تیر
شنبه
886,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
886,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
886,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
886,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
886,000
تومان
آپارتمان یکخوابه 1نفره
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
900,000
تومان
17 تیر
جمعه
900,000
تومان
18 تیر
شنبه
900,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
900,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
900,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
900,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
900,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

آپارتمان یک خوابه سه نفره
علاءالدین
994,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
994,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
994,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
994,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
994,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
994,000
تومان
17 تیر
جمعه
994,000
تومان
18 تیر
شنبه
994,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
994,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
994,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
994,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
994,000
تومان
آپارتمان یکخوابه 3نفره
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,000,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,000,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,000,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,000,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,000,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,000,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,000,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,000,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

آپارتمان دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
1,199,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,199,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,199,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,199,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,199,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,199,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,199,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,199,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,199,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,199,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,199,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,199,000
تومان
آپارتمان دوخوابه 4نفره
هتل یار
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,200,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,200,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,200,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,200,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,200,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,200,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,200,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,200,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,200,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,200,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,200,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,200,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,200,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,200,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,200,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,200,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,200,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,200,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دوخوابه 5نفره
هتل یار
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,300,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,300,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,300,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,300,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,300,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,300,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,300,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,300,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,300,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,300,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,300,000
تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
علاءالدین
1,306,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,306,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,306,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,306,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,306,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,306,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,306,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,306,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,306,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,306,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,306,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,306,000
تومان
ظرفیت 6 نفر

آپارتمان سه خوابه 6نفره
هتل یار
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,400,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,400,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,400,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
آپارتمان سه خوابه شش نفره
علاءالدین
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,400,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,400,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,400,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
آپارتمان سه خوابه شش نفره
اقامت 24
1,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,400,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,400,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,400,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,400,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,400,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,400,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,400,000
تومان
ظرفیت 7 نفر

آپارتمان سه خوابه 7نفره - 6 تا تخت + 1 سرویس (تشک)
هتل یار
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,500,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,500,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,500,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,500,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,500,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,500,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,500,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,500,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,500,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,500,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,500,000
تومان
آپارتمان سه خوابه هفت نفره
علاءالدین
1,506,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,506,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,506,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,506,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,506,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,506,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,506,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,506,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,506,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,506,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,506,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,506,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان شمس شیراز

نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
تلفن
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
حمام سنتی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
آشپزخانه
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
فكس
كافی شاپ
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل آپارتمان شمس شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شمس شیراز

(26 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، تمیزی اتاق ها که تازه بازسازی شده بود، صبحانه نسبت به قیمت خوب بود، لابی و حیاط قشنگی داره
نقاط ضعف:
آب معدنی داخل یخچال تو همه ی هتلها رایگانه، اینجا هزینه شو گرفتن که برام عجیب بود، موقعیت مکانی هتل هم چندان جالب نیست و اطراف هتل یه منطقه پایین از نظر فرهنگی هست. داخل آپارتمان هم هیچ نوع ظرفی حتی یک لیوان یا قاشق وجود نداشت. یعنی عملاً آشپزخانه بلا استفاده است
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل کیفیت خوب غذای رستوران تنوع صبحانه نسبت به قیمت خوب بود و تمیز بودن اتاق ها و لابی در کل نسبت به هزینه، محل خوبی برای اسکان میباشد
نقاط ضعف:
توی اتاق بوی گاز بود یک جا بودن سرویس بهداشتی و حمام (در سوئیت ۵ نفره، یکی بود ) کم بودن امکانات اتاق و اشپزخانه
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل دسترسی عالی به مراکز تفریحی،سیاحتی نظافت بسیار عالی عملکرد رستوران بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
پنجره ها و شیشه های تک جداره کمبود آسانسور
نقاط قوت:
برخوردپرسنل خوب بود.تنوع وپذیرایی صبحانه خوب بود. اتاق ها وتخت ها تمیز بودوفضا سوئیت برای۴نفر مناسب بود .موقعیت مکانی برای بازدید از اماکن تاریخی خوب بود
نقاط ضعف:
صدا ازخیابان ومحیط به داخل اتاق خواب میامد بدلیل دوجداره نبودن ومشرف بودن به خیابان .مبلمان ویخچال کهنه بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب هتل ویو خوبی داره به شهر فضای سبز با سرویس دهی خوبی داره که حالت سنتی داره و با صفاست صبحانه اش قابل قبول بود
نقاط ضعف:
قیمت سرویس قلیون بالا بود اسپیلت نداشت سرویس دهی ضعیف نیاز به بازسازی کلی و بروزرسانی مبلمان داره
نقاط قوت:
ما نوروز ۱۴۰۱ به همراه فامیل هتل شمس بودیم موقعیت مکانی عالی بود، اکثر جاها را پیاده میرفتیم  صبحانه ی خیلی خوبی داشت ناهار هم ما در این رستوران هتل بودیم که کیفیت غذا انصافا از نظر کیفیت و قیمت مناسب بود پارکینگ خوبی داشت ما سه تا ماشین بودیم که هیچ مشکلی نداشتیم گرمایش از طریق پکیج بود که خوب بود برای سفرهای دسته جمعی بسیار مناسب است
نقاط ضعف:
با توجه به اینکه این هتل یک هتل دو ستاره است قطعا نسبت به هتل های ۵ ستاره دارای کمبودهایی هست که در قیمت هتل هم این موارد لحاظ شده است کیفیت مبل پایینی داشت آسانسور یک عدد و کوچک بود و اکثر مواقع پر بود پنجره ها کیفیت پایینی داشت و یک سگ هم نصف شب در اون نزدیکی زوزه می کشید و مزاحم خواب مسافزین می شد کابینت اشپزخانه هم قدیمی بود که البته ما استفاده ی خاصی از اشپزخانه نداشتیم 
نقاط قوت:
پرسنل بسیار با اخلاق
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام مناسب نبودند
نقاط قوت:
واسه یه سفر اقتصادی بد نیست
نقاط ضعف:
خیلی تمیز نبود روبروی هتل که ویوی ما بود یه گاراژ بازیافت آشغال بود وسط شهر پر آشغال! آسانسور فقط یه دونه کوچیک
نقاط قوت:
نزدیکی به مکانهای دیدنی
نقاط ضعف:
ورود سرما از لای درب و پنجره های اتاق
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودبانه پرسنل اتاق بسیار تمیز فاصله مناسب تا ارگ و بازار وکیل صبحانه سلف سرویس عالی در کل به نسبت قیمت هتلی فوق العاده راضی کننده
نقاط ضعف:
تنها نکته منفی هتل پنجره های اتاقها بود که اگر پی وی سی دو جداره میشد ،بهتر بود
نقاط قوت:
آپارتمان دو خوابه بزرگ و دلباز و پرنور رفتار کارکنان، عالی لابی بزرگ امکانات هتل آپارتمان خوب موقعیت خوب به نسبت قیمت عالی صبحانه خوب
نقاط ضعف:
تاسیسات (کولر آبی، کابینت، شیرآلات ...) قدیمی است. اما مشکل خاصی نداشت.
نقاط قوت:
پارکینگ تمیزی صبحانه خوب اینترنت نزدیکی به اماکن
نقاط ضعف:
یکم موقعیتش پایین شهره. بعضی وقتا مسیر هتل ترافیکه.
وجود کارتن خواب ها در اطراف هتل و محله نا امن
سلام و جا داره تشکر کنم از پرسنل هتل. خیلی مودب و خوش برخورد. واحد تمیز و همه چیز مرتب.. فشار آب تا طبقه ۴ که بودیم عالی بود. مکان هتل هم که خیلی از جاها بدون ترافیک دردسترس بود.
نقاط قوت:
دسترسی به بازار و جاهای دیدنی۰
نقاط ضعف:
دسترسی به بازار و جاهای دیدنی۰
نقاط قوت:
تمیزی و بهداشت خوب بود سرعت پاسخ پرنسل و رفتارشون خیلی خوب بود در پارکینک رو زود باز میکردن نعمتی بود کیفیت تخت ها خوب بود اندازه اتاق از همه نظر بزرگ و دلباز بود دسترسی به جاهای دیدنی نزدیک بود گرمای اتاق شوفاز بود ولی نگرانی نداشت هوا مطبوعی داشتیم از لحاظ گرما سرما و حمام هم اب داغ اش مناسب بود سرویس بهداشتی فرنگی ایرانی هر دو‌ را داشت خوب و تمیز هم بود بو فاضلاب هم نمیداد قیمت همه چی معقول و مناسب بود اینترنت خوب بود نعمت بود
نقاط ضعف:
تمیزی و بهداشت خوب بود سرعت پاسخ پرنسل و رفتارشون خیلی خوب بود در پارکینک رو زود باز میکردن نعمتی بود کیفیت تخت ها خوب بود اندازه اتاق از همه نظر بزرگ و دلباز بود دسترسی به جاهای دیدنی نزدیک بود گرمای اتاق شوفاز بود ولی نگرانی نداشت هوا مطبوعی داشتیم از لحاظ گرما سرما و حمام هم اب داغ اش مناسب بود سرویس بهداشتی فرنگی ایرانی هر دو‌ را داشت خوب و تمیز هم بود بو فاضلاب هم نمیداد قیمت همه چی معقول و مناسب بود اینترنت خوب بود نعمت بود
ما اقامت در کل راحتی داشتیم راضی هستیم
با سلام به هموطنان عزیز و تشکر از مساعدت ایران هتل، لُبّ مطلب همان بود که در بالا نوشتم. در دوران کرونا سفر ضروریِ کاری-علمی به شیراز حافظ و سعدی داشتیم و هتل آپارتمان ها اکثرا تعطیل یا بعضا پر بود و هتل شمس را برای بار اول انتخاب کردیم. یکی از خیابانهای منتهی به هتل در دست تعمیر بود و متاسفانه با نبودِ اپلیکیشن وِیز، گوگل مپ کمی کار را برای رسیدن به هتل برای ما سخت کرد. طبقه همکفِ هتل تجاری و گویا بدون آسانسور است و بهتر است از کوچه کنار هتل وارد پارکینگ و ازین طریق وارد پذیرش و...شوید. برخورد پرسنل کاملا مناسب و بانزاکت است. آپارتمانها بزرگ و شبیه منزل شخصی جمع و جور با حمام بزرگ و دستشویی ایرانی و فرنگی است( نمی‌دانم در همه واحدها هست یا خیر). داخل واحد تمیز و مرتب بود. بگذریم که مبلها چنگی به دل نمیزد و کهنه و نسبتا بی‌کیفیت بود. واحدهای مقابل خیابان سر و صدای بیشتری دارد اما طبق بررسی من‌ دلبازتر است. کولر واحدها آبی ولی قابل قبول بود. خیابان روبرو در حال حاضر بن‌بست بود. همچنین‌ روبروی هتل ظاهرا یک کاروانسرا یا مهمانسرای قدیمی است که فعلا خرابه ای برای جمع آوری مقوا و پلاستیک‌ برای بازیافت است که عمدتا توسط تعدادی معتاد انجام می‌شود. صبحانه، معمولی( پنیر و نیمرو و مربا) بود. اشکالی که در واحدها مشاهده کردم این بود که پنجره ها توری نداشت که ضروری است و پذیرش هتل قول پیگیری داد و امیدوارم عمل کنند. در کل اگر مثل ما ترجیحتان هتل آپارتمان است تا اتاقهای هتلِ کوچک و بدون آشپزخانه و امکان پخت و پز، و اگر چندان محله ضعیف قرارگیری هتل( که البته همین ضعف، دسترسی به اماکن‌ مختلف شیراز را آسان کرده) برایتان مهم نیست، هتل آپارتمان شمس علیرغم برخی نقیصه ها گزینه قابل قبولی است. خوب و سالم باشید و سفرتان بی خطر
هتل قديمي هست،كليت سوئيت تميز هست اما اونجوري كه رضايتم رو جلب كنه و تو عكس ديده بودم اصلاً نبود.پتو كثيف بود،سشوار در سوئيت نبود،كلاً همش بايد زنگ ميزديم پذيرش كه سشوار ميخوايم،پتو تميز ميخوايم،...صبحانشون هم معمولي بود. بشخصه ديگه از اين هتل استفاده نميكنم.سرياي قبل با هزينه ي اين هتل،هتلاي بهتر گرفتم
من تیر 99 تقریبا 2 روز به اتفاق خانواده در این هتل اقامت داشتم.برخورد کارکنان عالی بود.در حد توان همکاری لازم رو داشتن.نظافت واحد متوسط رو به بالا بود.صبحانه خوب بود(تقریبا 4 مدل بود)
وسایل داخل اتاق از جمله مبلمان و شیر آلات فرسوده و نیاز به بازسازی دارند صبحانه در حد قابل قبول و متنوع بود نظافت روزانه اصلا انجام نمی شد و در مدت 4 روز اقامت فقط یک بار در حد خالی کردن سطل زباله صورت گرفت روز اول با توجه به سردی هوا و تماس مکرر با کارکنان در خصوص راه اندازی شوفاژ این مورد هم انجام نشد
يه مقدار رسيدگي به اتاق ها خوب نبود
صبحانه متنوع و عالی برخورد عالی پرسنل هتل فضاهای نسبتا بزرگ اتاق ها نورگیر عالی قیمت مناسب
من چند تا مهمون خارجی همراهم داشتم و این هتل واقعا بهترین هتلی بود که تو یک ماه ایرانگردیمون داشتیم. ارزش خرید بالایی داره بهترین خاطره رو براتون ثبت میکنه تمیزی برخورد کارمندان موقعیت مکانی واقعا ارزش خرید بالایی داره. من خیلی راضی بودم و توصیه اش میکنم.
در کل میتونم بگم خوب بود و کارکنانش هم خوش برخورد بودن
تاسیسات ضعیف و شیراالات فرسوده و سیستم تهویه خیلی ضعیف
پذیرایی صبحانه عالی،پرسنل مودب،اتاق با امکانات خوب وتمیز،نزدیک بودن به اماکن تاریخی و بازار
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شمس شیراز

مهمانان هتل آپارتمان شمس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شمس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شمس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شمس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شمس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.