هتل آپارتمان شمس شیراز

شيراز، دروازه اصفهان، ابتدای خیابان حافظ
3.3
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان شمس شیراز

هتل آپارتمان شمس شامل 9 طبقه و 45 واحد آپارتمانی با مناظری زیبا است. این هتل با امکانات متمایز رو به دروازه قرآن ساخته شده است. چشم انداز زیبای شهر از داخل اتاق ها یکی از ویژگی‌های بارز هتل شمس است. این هتل در مرکز شهر تاریخی شیراز واقع شده است و از این رو دسترسی به نقاط دیدنی و زیبای شیراز را آسان نموده است. لازم به ذکر است که هتل شمس کلیه امکانات رفاهی و اقامتی، بخش‌های خدمات سفر و گشت، مرکز اینترنت پرسرعت را برای رفاه حال مسافران گرامی در نظر گرفته است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان شمس شیراز

شمس-آپارتمان یکخوابه یک نفره
آپارتمان یکخوابه یک نفره
ای‌گردش
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
15 اسفند
جمعه
228,000
تومان
16 اسفند
شنبه
228,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
اقامت 24
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
15 اسفند
جمعه
228,000
تومان
16 اسفند
شنبه
228,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
هتل یار
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
15 اسفند
جمعه
228,000
تومان
16 اسفند
شنبه
228,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
228,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
228,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
228,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
228,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
228,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شمس-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
ای‌گردش
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
303,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
303,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
303,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
303,000
تومان
15 اسفند
جمعه
303,000
تومان
16 اسفند
شنبه
303,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
303,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
303,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
303,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
303,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
303,000
تومان
اقامت 24
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
303,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
303,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
303,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
303,000
تومان
15 اسفند
جمعه
303,000
تومان
16 اسفند
شنبه
303,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
303,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
303,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
303,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
303,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
303,000
تومان
هتل یار
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
303,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
303,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
303,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
303,000
تومان
15 اسفند
جمعه
303,000
تومان
16 اسفند
شنبه
303,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
303,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
303,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
303,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
303,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
303,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شمس-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
368,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
368,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
368,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
368,000
تومان
15 اسفند
جمعه
368,000
تومان
16 اسفند
شنبه
368,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
368,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
368,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
368,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
368,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
368,000
تومان
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
368,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
368,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
368,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
368,000
تومان
15 اسفند
جمعه
368,000
تومان
16 اسفند
شنبه
368,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
368,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
368,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
368,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
368,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
368,000
تومان
اقامت 24
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
368,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
368,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
368,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
368,000
تومان
15 اسفند
جمعه
368,000
تومان
16 اسفند
شنبه
368,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
368,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
368,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
368,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
368,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
368,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شمس-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
15 اسفند
جمعه
499,000
تومان
16 اسفند
شنبه
499,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
499,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
15 اسفند
جمعه
499,000
تومان
16 اسفند
شنبه
499,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
499,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
هتل یار
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
15 اسفند
جمعه
499,000
تومان
16 اسفند
شنبه
499,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
499,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
499,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
499,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
499,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
499,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شمس-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
564,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
15 اسفند
جمعه
564,000
تومان
16 اسفند
شنبه
564,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
564,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
هتل یار
564,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
15 اسفند
جمعه
564,000
تومان
16 اسفند
شنبه
564,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
564,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
ای‌گردش
564,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
15 اسفند
جمعه
564,000
تومان
16 اسفند
شنبه
564,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
564,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
564,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
564,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
564,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
564,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شمس-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
اقامت 24
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
15 اسفند
جمعه
630,000
تومان
16 اسفند
شنبه
630,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
ای‌گردش
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
15 اسفند
جمعه
630,000
تومان
16 اسفند
شنبه
630,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
هتل یار
630,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
15 اسفند
جمعه
630,000
تومان
16 اسفند
شنبه
630,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
630,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
630,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
630,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
630,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
630,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شمس-آپارتمان سه خوابه هفت نفره
آپارتمان سه خوابه هفت نفره
هتل یار
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
11 اسفند
دوشنبه
695,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
695,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
695,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
695,000
تومان
15 اسفند
جمعه
695,000
تومان
16 اسفند
شنبه
695,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
695,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
695,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
695,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
695,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
695,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان شمس شیراز

نمازخانه
اينترنت در لابی
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
زمین ورزشی
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
کافی شاپ 24 ساعته
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
اينترنت (Wifi)
میز بیلیارد
سرویس روزانه اتاق
حمام
اینترنت در قسمت لابی
پارک کودک
لباسشویی
آرایشگاه
سالن بيليارد
كافی شاپ
فكس
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
تلويزيون LCD در لابی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
آشپزخانه
رستوران بام
فروشگاه
خشکشویی
اعلام حریق
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
سیستم تهویه مطبوع
آژانس مسافرتی
روم سرويس
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
سونا
رستوران
بیلیارد
رستوران ایرانی
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
سالن بیلیارد غیررایگان
اتاق سیگار
لابی
پارکینگ سرپوشیده
اطفای حریق
اتاق بازی
سالن بیلیارد
حمام سنتی
ویلچر
پله اضطراری
ماهواره
تلفن
فضای سبز
روزنامه
کافی‌شاپ فضای باز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
کافی‌شاپ
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
اینترنت در لابی
سیستمسرمایشوگرمایش

آدرس هتل آپارتمان شمس شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان شمس شیراز

(24 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی به بازار و جاهای دیدنی۰
نقاط ضعف:
دسترسی به بازار و جاهای دیدنی۰
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت خیلی جاها رو میشد پیاده رفت و نیازی به ماشین نبود رفتار پرسنل بسیار عالی بود کیفیت غذاها عالی بودوزمان دریافت غذا در اتاق هم طولانی نمیشد و کلا خوب بود آرامش خاصی داشت.احساس نمی‌کردی تو هتلی و انگار تو خونه خودت هستی
نقاط ضعف:
من نظرات افراد قبل رو خوندم و یه سری نکات منفی ابراز کرده بودند و الان میگم خدمتتون رمپ پارکینگ خیلی اصلاح شده بودو من مشکل خاصی نداشتم درز درب و پنجره ها به مقدار همچنان زیاد بود پسورد میومد ولی با زیاد کردن پکیج مشکل ما حل شد و با توجه به فصل سرما احساس سردی نمی‌کردیم و حتی همسفر ها بعضی مواقع میگفتن خیلی گرمه فقط لیست غذا سون مشخص نبود که قیمت و...چنده که به پذیرش گفتم و ابراز کردند بدلیل نوسان قیمت هستش و داریم منو غذا و قیمت آماده میکنیم
نقاط قوت:
تمیزی و بهداشت خوب بود سرعت پاسخ پرنسل و رفتارشون خیلی خوب بود در پارکینک رو زود باز میکردن نعمتی بود کیفیت تخت ها خوب بود اندازه اتاق از همه نظر بزرگ و دلباز بود دسترسی به جاهای دیدنی نزدیک بود گرمای اتاق شوفاز بود ولی نگرانی نداشت هوا مطبوعی داشتیم از لحاظ گرما سرما و حمام هم اب داغ اش مناسب بود سرویس بهداشتی فرنگی ایرانی هر دو‌ را داشت خوب و تمیز هم بود بو فاضلاب هم نمیداد قیمت همه چی معقول و مناسب بود اینترنت خوب بود نعمت بود
نقاط ضعف:
تمیزی و بهداشت خوب بود سرعت پاسخ پرنسل و رفتارشون خیلی خوب بود در پارکینک رو زود باز میکردن نعمتی بود کیفیت تخت ها خوب بود اندازه اتاق از همه نظر بزرگ و دلباز بود دسترسی به جاهای دیدنی نزدیک بود گرمای اتاق شوفاز بود ولی نگرانی نداشت هوا مطبوعی داشتیم از لحاظ گرما سرما و حمام هم اب داغ اش مناسب بود سرویس بهداشتی فرنگی ایرانی هر دو‌ را داشت خوب و تمیز هم بود بو فاضلاب هم نمیداد قیمت همه چی معقول و مناسب بود اینترنت خوب بود نعمت بود
ما اقامت در کل راحتی داشتیم راضی هستیم
با سلام به هموطنان عزیز و تشکر از مساعدت ایران هتل، لُبّ مطلب همان بود که در بالا نوشتم. در دوران کرونا سفر ضروریِ کاری-علمی به شیراز حافظ و سعدی داشتیم و هتل آپارتمان ها اکثرا تعطیل یا بعضا پر بود و هتل شمس را برای بار اول انتخاب کردیم. یکی از خیابانهای منتهی به هتل در دست تعمیر بود و متاسفانه با نبودِ اپلیکیشن وِیز، گوگل مپ کمی کار را برای رسیدن به هتل برای ما سخت کرد. طبقه همکفِ هتل تجاری و گویا بدون آسانسور است و بهتر است از کوچه کنار هتل وارد پارکینگ و ازین طریق وارد پذیرش و...شوید. برخورد پرسنل کاملا مناسب و بانزاکت است. آپارتمانها بزرگ و شبیه منزل شخصی جمع و جور با حمام بزرگ و دستشویی ایرانی و فرنگی است( نمی‌دانم در همه واحدها هست یا خیر). داخل واحد تمیز و مرتب بود. بگذریم که مبلها چنگی به دل نمیزد و کهنه و نسبتا بی‌کیفیت بود. واحدهای مقابل خیابان سر و صدای بیشتری دارد اما طبق بررسی من‌ دلبازتر است. کولر واحدها آبی ولی قابل قبول بود. خیابان روبرو در حال حاضر بن‌بست بود. همچنین‌ روبروی هتل ظاهرا یک کاروانسرا یا مهمانسرای قدیمی است که فعلا خرابه ای برای جمع آوری مقوا و پلاستیک‌ برای بازیافت است که عمدتا توسط تعدادی معتاد انجام می‌شود. صبحانه، معمولی( پنیر و نیمرو و مربا) بود. اشکالی که در واحدها مشاهده کردم این بود که پنجره ها توری نداشت که ضروری است و پذیرش هتل قول پیگیری داد و امیدوارم عمل کنند. در کل اگر مثل ما ترجیحتان هتل آپارتمان است تا اتاقهای هتلِ کوچک و بدون آشپزخانه و امکان پخت و پز، و اگر چندان محله ضعیف قرارگیری هتل( که البته همین ضعف، دسترسی به اماکن‌ مختلف شیراز را آسان کرده) برایتان مهم نیست، هتل آپارتمان شمس علیرغم برخی نقیصه ها گزینه قابل قبولی است. خوب و سالم باشید و سفرتان بی خطر
هتل قديمي هست،كليت سوئيت تميز هست اما اونجوري كه رضايتم رو جلب كنه و تو عكس ديده بودم اصلاً نبود.پتو كثيف بود،سشوار در سوئيت نبود،كلاً همش بايد زنگ ميزديم پذيرش كه سشوار ميخوايم،پتو تميز ميخوايم،...صبحانشون هم معمولي بود. بشخصه ديگه از اين هتل استفاده نميكنم.سرياي قبل با هزينه ي اين هتل،هتلاي بهتر گرفتم
من تیر 99 تقریبا 2 روز به اتفاق خانواده در این هتل اقامت داشتم.برخورد کارکنان عالی بود.در حد توان همکاری لازم رو داشتن.نظافت واحد متوسط رو به بالا بود.صبحانه خوب بود(تقریبا 4 مدل بود)
نقاط قوت:
ندیدم
نقاط ضعف:
کاملا ناراضی پکیج نداشت ، آب گرم نداشت در صورتی که اعلام هم شد بازهم پیگیری نشد
وسایل داخل اتاق از جمله مبلمان و شیر آلات فرسوده و نیاز به بازسازی دارند صبحانه در حد قابل قبول و متنوع بود نظافت روزانه اصلا انجام نمی شد و در مدت 4 روز اقامت فقط یک بار در حد خالی کردن سطل زباله صورت گرفت روز اول با توجه به سردی هوا و تماس مکرر با کارکنان در خصوص راه اندازی شوفاژ این مورد هم انجام نشد
يه مقدار رسيدگي به اتاق ها خوب نبود
نقاط قوت:
طراحی زیبا و تمیز اخلاق خوب کارکنان تمیزی اتاق عالی برای خانواده
نقاط ضعف:
خاموش شدن پکیج البته سریع اومدن روشن کردن ولی ۲ بار خاموش شد
صبحانه متنوع و عالیبرخورد عالی پرسنل هتل فضاهای نسبتا بزرگ اتاق ها نورگیر عالی قیمت مناسب یکی از اتاق‌ها در ابتدا،‌ مشکل آب گرم و سیفون داشت که البته در نهایت بعد از دو روز، اتاق را عوض کردند
نقاط قوت:
موقعیتش عالی بود .غذاها در حد هتل ۴ ستاره بود.تمیز بود.برخورد پرسنل عالی بود.
نقاط ضعف:
توالت و حمومش یکجا بود
نقاط قوت:
هتل خیلی خوبی بود برخورد خوب پرسنل اتاق خوب بلیارد موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
غذاش زیاد خوب نبود سیب زمینی اش مونده بود
نقاط قوت:
اتاقهای بسیار تمیز + وسایل پرسنل خوش برخورد صبحانه بسیار مفصل و سلف سرویس
نقاط ضعف:
پارکینگ رمپ با شیب خیلی زیاد که کف ماشین حتمابهش میگیره پکیج واحدها قدیمی و در طول یکشب دوبار خاموش شد تو زمستون و خونه سرد شد هتل به اون بزرگی صرفا یه اسانسور چهارنفره داره ک ایام پیک خیلی معطل میشین
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب ما وارد شدیم اتاق سه تخته نداشتند بدون اینکه بتونه های عجیب و غریب بیارند و حرفی بزنند یک سوئیت دوخوابه بهمون دادند. طی اقامتمون یک باز هم آبگرم مشکل پیدا کرد که برای درست کردنش حداکثر همکاری رو داشتند. برخوردشان هم خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
البته نمیشه گفت ایراد اما تعداد واقعی پارکینگها کمتر از تعدادی که تو سایت هست چون بخشی اش وسیله اینها گذاشتن و بیشتر پارکینگها یک حالتیه که فقط یک پراید توش جا میشه. ما اگرچه هیچوقت بیرون نماندیم اما واقعا استرسش زمان پارک زیاد بود. همه چیز دیگه عالی بود واسه هتل دو ستاره
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب غیر از ۱ نفر. ۳تخته رزو کردم، ۲خوابه ۵ تخته گرفتم که عالی بود چون ۴ نفر بودیم. فضای زیاد و دلگیر نبودن اتاق و وجود میز ناهارخوری. اینترنت رایگان و پرسرعت پارکینگ خوب البته با رمپ تنگ.
نقاط ضعف:
در کل راضی ام از هتل ولی نکات زیر قابل تامله: - پکیجش کهنه است بعضی اوقات خاموش میشه باید یا هی زنگ بزنی بیان روشن کنن یا کبریت دم دست داشته باشی. - پنجره ها از جنس سکوریته که اگه چسب کاری نشه هر سال باد میاد از درزهاش و صدای زیادی ازش رد میشه. - قیمت غذاها بالاست- تازه موقع تسویه حساب روش مالیات هم میزنن که اصلا نمیصرفه. - عدم اطلاع رسانی قیمت نیم سرویس ها (آبو نوشابه و...تو یخچال) که پیشنهاد میکنم کسی استفاده نکنه موقع تسویه مشخص نیس چجوری حساب میکنن هرچی هم شد ۹% مالیات بهش میزنن! - عدم تسلط کافی خانم پذیرشگر که موقع تسویه غذاهای سفارش بیرون هتل رو که خودشون قرار شده بود حساب کنن رو ۹% مالیات زده بود همچنین یک وعده غذایی که سفارش داده بودم از هتل و موجود نداشتند و کنسل شده بود رو فاکتور کردند باضافه مالیات.معلوم نیس چقدر اینجوری سر مردم و عرب های از همه چی بیخبر کلاه گذاشتند! ضمنا قیمت فاکتور غذایی که از بیرون گرفتم با فاکتور تسویه حساب هتل اختلاف جزئی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان داشت که ظاهرا از پایین میارن بالا پول میگیرن. نمیدونم والا.
خوبیش به اینه که یه سوییت با دو خواب هم دارهسفر ما یک روزه بود نکته منفی دیده نشد
در کل هتل سه ستاره نسبتا تمیز و مرتبی در محله متوسط شهر بود.با توجه به تفاوت قیمت با بقیه هتلها اوکی بود.و من پسندیدم
من چند تا مهمون خارجی همراهم داشتم و این هتل واقعا بهترین هتلی بود که تو یک ماه ایرانگردیمون داشتیم. ارزش خرید بالایی داره بهترین خاطره رو براتون ثبت میکنه تمیزی برخورد کارمندان موقعیت مکانی واقعا ارزش خرید بالایی داره. من خیلی راضی بودم و توصیه اش میکنم.سشوار تو اتاق نبود با اینکه گفته بودند سشوار هست اما باید زنگ میزدیم و دو سه ساعت صبر میکردیم غذای رستورانش هم ماهیش خوب بود فقط.
در کل میتونم بگم خوب بود و کارکنانش هم خوش برخورد بودن
نقاط قوت:
مهترین مزیت این هتل نزدیک بودن به اماکن دیدنی شیراز است و رفت و آمد بسیار راحت بود. اتاق ها و محیط هتل بسیار تمیز بود. برخورد پرنسل هتل بسیار عالی بود.
نقاط ضعف:
خیابانی که هتل در آن قرار گرفته پر سر و صداست. ورودی هتل هم خیلی جالب نبود.
نقاط قوت:
موقعیت مناسب هتل جهت بازدید اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی و حمام منوسط بود نسبت به تمیزی اتاق ها مناسب نبود
هتل خوبی بود بد هم نبود پارکینگ خوب رفتار پرسنل خوب صبحانه خوب فقط مشکل این بود ملحفه ها زیاد بو ضدعفونی می داد که باید نرم کننده استفاده کنن و تو سایت نوسته بود چایی ساز وقهوه ساز هست که در اتاق نبودو سشوار هم در اتاق نبود سیفون توالت خراب بود
پذیرایی صبحانه عالی،پرسنل مودب،اتاق با امکانات خوب وتمیز،نزدیک بودن به اماکن تاریخی و بازاربه دلیل مجاورت با خیابان اصلی، سر وصدا زیا د بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان شمس شیراز

مهمانان هتل آپارتمان شمس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان شمس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان شمس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان شمس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان شمس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.