هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
66
نظرات کاربران

معرفی هتل ساسان شیراز

هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساسان شیراز

ساسان-اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت از 9 الی 16)
اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت از 9 الی 16)
هتل یار
99,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
99,000
تومان
3 مهر
شنبه
99,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
99,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
99,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
99,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
99,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
99,000
تومان
9 مهر
جمعه
99,000
تومان
10 مهر
شنبه
99,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
99,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
99,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ساسان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
178,000
تومان
3 مهر
شنبه
178,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
178,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
178,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
178,000
تومان
9 مهر
جمعه
178,000
تومان
10 مهر
شنبه
178,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
178,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
178,000
تومان
هتل یار
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
179,000
تومان
3 مهر
شنبه
179,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
179,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
179,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
179,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
179,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
179,000
تومان
9 مهر
جمعه
179,000
تومان
10 مهر
شنبه
179,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
179,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
179,000
تومان
علاءالدین
185,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
185,000
تومان
3 مهر
شنبه
185,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
185,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
185,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
185,000
تومان
9 مهر
جمعه
185,000
تومان
10 مهر
شنبه
185,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
185,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
185,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
258,000
تومان
3 مهر
شنبه
258,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
9 مهر
جمعه
258,000
تومان
10 مهر
شنبه
258,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
259,000
تومان
3 مهر
شنبه
259,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
259,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
259,000
تومان
9 مهر
جمعه
259,000
تومان
10 مهر
شنبه
259,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
ساسان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
398,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
398,000
تومان
3 مهر
شنبه
398,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
398,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
398,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
398,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
398,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
398,000
تومان
9 مهر
جمعه
398,000
تومان
10 مهر
شنبه
398,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
398,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
398,000
تومان
هتل یار
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
399,000
تومان
3 مهر
شنبه
399,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
399,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
399,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
399,000
تومان
9 مهر
جمعه
399,000
تومان
10 مهر
شنبه
399,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
399,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
399,000
تومان
علاءالدین
411,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
411,000
تومان
3 مهر
شنبه
411,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
411,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
411,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
411,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
411,000
تومان
9 مهر
جمعه
411,000
تومان
10 مهر
شنبه
411,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
411,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
258,000
تومان
3 مهر
شنبه
258,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
9 مهر
جمعه
258,000
تومان
10 مهر
شنبه
258,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
هتل یار
259,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
259,000
تومان
3 مهر
شنبه
259,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
259,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
259,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
259,000
تومان
9 مهر
جمعه
259,000
تومان
10 مهر
شنبه
259,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
259,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
259,000
تومان
ساسان-اتاق دو تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
اتاق دو تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
هتل یار
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
179,000
تومان
3 مهر
شنبه
179,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
179,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
179,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
179,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
179,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
179,000
تومان
9 مهر
جمعه
179,000
تومان
10 مهر
شنبه
179,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
179,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
179,000
تومان
علاءالدین
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
179,000
تومان
3 مهر
شنبه
179,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
179,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
179,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
179,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
179,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
179,000
تومان
9 مهر
جمعه
179,000
تومان
10 مهر
شنبه
179,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
179,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
179,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
338,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
338,000
تومان
3 مهر
شنبه
338,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
338,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
338,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
338,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
338,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
338,000
تومان
9 مهر
جمعه
338,000
تومان
10 مهر
شنبه
338,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
338,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
338,000
تومان
هتل یار
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
339,000
تومان
3 مهر
شنبه
339,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
339,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
339,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
339,000
تومان
9 مهر
جمعه
339,000
تومان
10 مهر
شنبه
339,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
339,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
339,000
تومان
علاءالدین
411,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
411,000
تومان
3 مهر
شنبه
411,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
411,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
411,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
411,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
411,000
تومان
9 مهر
جمعه
411,000
تومان
10 مهر
شنبه
411,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
411,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته اقامت کوتاه مدت(6 ساعت 9 الی 16)
اتاق سه تخته اقامت کوتاه مدت(6 ساعت 9 الی 16)
هتل یار
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
239,000
تومان
3 مهر
شنبه
239,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
239,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
239,000
تومان
9 مهر
جمعه
239,000
تومان
10 مهر
شنبه
239,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
239,000
تومان
3 مهر
شنبه
239,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
239,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
239,000
تومان
9 مهر
جمعه
239,000
تومان
10 مهر
شنبه
239,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
ساسان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
498,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
498,000
تومان
3 مهر
شنبه
498,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
498,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
498,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
498,000
تومان
9 مهر
جمعه
498,000
تومان
10 مهر
شنبه
498,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
498,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
498,000
تومان
هتل یار
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
499,000
تومان
3 مهر
شنبه
499,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
499,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
499,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
499,000
تومان
9 مهر
جمعه
499,000
تومان
10 مهر
شنبه
499,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
499,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
499,000
تومان
علاءالدین
514,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 مهر
جمعه
514,000
تومان
3 مهر
شنبه
514,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
514,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
514,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
514,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
514,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
514,000
تومان
9 مهر
جمعه
514,000
تومان
10 مهر
شنبه
514,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
514,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
514,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساسان شیراز

نمازخانه
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
پارک کودک
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
زمین ورزشی
گیم نت
سالن بيليارد
تلفن در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
پرینتر
اتاق تلفن (اپراتور)
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
خدمات پزشكي
زمين تنيس
صبحانه رایگان
کانال های ماهواره ای
رستوران
كافی شاپ
دستگاه خودپرداز
خانه داری 24 ساعته
زنگ بیدار شدن
آنتن مرکزی
تلویزیون LED
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
کرایه اتومبیل بدون راننده
پاورسوییچ
گشت نیم روزی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
روزنامه رایگان
پنجره
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
کرایه اتومبیل
مینی بار رایگان
اعلام حریق
تاکسی سرویس
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
یخچال
اتاق چمدان
کافی شاپ 24 ساعته
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
ماساژ
رستوران فضای باز
آرایشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
سرویس به مرکز شهر
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
اتاق سیگار
لابی
اژانس مسافرتی
تلفن
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
امکان شارژ وسایل الکتریکی
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
حمام

آدرس هتل ساسان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان شیراز

(66 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پذیرش هتل و نظافت عالی فضای اتاق ها مناسب و تمیز بود. کارکنان هتل همه ماسک داشتند. صبحانه خوب بود. دسترسی به خیابان کریم خان زند و مطب پزشکان خوب بود. در مجموع اگر باز هم بخوام برم شیراز حتما هتل ساسان شیراز رو در نظر میگیرم.
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش هتل و نظافت عالی فضای اتاق ها مناسب و تمیز بود. کارکنان هتل همه ماسک داشتند. صبحانه خوب بود. دسترسی به خیابان کریم خان زند و مطب پزشکان خوب بود. در مجموع اگر باز هم بخوام برم شیراز حتما هتل ساسان شیراز رو در نظر میگیرم.
هتل بسیار خوب و از هر لحاظ خصوصا دسترسی به بازار، اداره جات، مکان های تفریحی، حرم، باغ شاپوری، همچنین امکانات بسیار خوب و بهداشتی از مزیت های این هتل محسوب میشه. واسه ورود و خروج ماشین از پارکینگ تو هر ساعتی، محدویت نداشت. جا داره از تمامی پرسنل و مدیریت تشکر کنم هیچ بدی ندیدم و بسیار بسیار راضی بودم و واقعا این هتل رو به همه پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان، رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ماسك، وجود محلول ضدعفونی كننده دست و سطوح جلوی كانتر پذيرش، و تمیزی اتاق
نقاط ضعف:
برخورد عالی کارکنان، رعایت مسائل بهداشتی و استفاده از ماسك، وجود محلول ضدعفونی كننده دست و سطوح جلوی كانتر پذيرش، و تمیزی اتاق
از لحظه ورود به هتل تا لحظه خروج لذت بردم. همه چیز عالی و حتما دوباره میام. از لحاظ تمیزی که هیچ مشکلی رو ندیدم که بیان کنم، مرکز شهر قرار گرفته بود و رفت آمد من رو بسیار آسان کرد، پرسنل احترام گذار و همه ماسک زده، و صبحانه ی خوبی داشت، پارکینگ رایگان هم داشت که کمی فاصله داشت، تخفیف بسیار خوبی داشت و نسبت به قیمت عالی بود. ممنون از تیم اسنپ که چنین هتلی رو معرفی کرد و بدون دغدغه یک شب رو در این هتل سپری کردم. ضمناً اینترنت (وای فای) رایگان هم داشت، ممنون از مدیریت خوب هتل ساسان که خاطره ی بسیار خوبی رو از شیراز برای من به یادگار گذاشت، این هتل رو قطعاً به همه دوستان پیشنهاد میکنم.
کارکنان بسیار مهربان و با تجربه و حرفه ای بودند. برخورد عالی بود. هتل بسیار تمیز و مینی بار متنوع بود. در یکی از بهترین و در دسترس ترین جاهای شهر قرار داشت. نسبت به قیمت در حد فراتری از قیمت بود. به دیگران هم پیشنهاد میکنم. ممنون از مجموعه ایران هتل و هتل ساسان شیراز
نقاط قوت:
ارزان وبا کیفیت بودن وبرخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ارزان وبا کیفیت بودن وبرخورد خوب کارکنان
به دیگران پیشنهاد اقامت دراین هتل رامیدهم
نقاط قوت:
همه چی اوکی بود نظافت عالی و خوب
نقاط ضعف:
همه چی اوکی بود نظافت عالی و خوب
خوب بود کلا پیشنهاد میکنم ب بقیه ک برن ب این هتل
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالیه ازنظر تمیزی از هتل های ۵ ستاره هم بهتره رفتار پرسنل محترمانه است این دوازدهمین بارم بود به این هتل اومدم درسفرهای بعدی هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
پنجره رو به دیوار ساختمان های روبرویی باز می شود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
قیمت بالا نسبت به هتلهایهمطراز
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و خوبی بود صبحانه خوب . واقعا در حد هتل ۴ ستاره بود . کارکنان مهربان متعهد به کار
نقاط ضعف:
اینترنت فقط من تونستم ۱ گیگ استفاده کنم مشکل هتل فقط محدودیت استفاده از اینترنت بود
نقاط قوت:
تنها چیزی که میتونم بگم موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
برخورد پذيرش خیلی خوب نبود بخش گارسون ها و خدمتکاران هتل هم خوب نبود برای صبحانه همه در لابی جمع میشدن و ماسک ها رو برمی‌داشتند درصورتی که لابی جای خوبی نبود و اصلا تهویه نداشت و برای کرونا خیلی خطرناک بود اتاق خیلی کوچک بود از نظر من مینی بار گرون حساب کردن تقریبا حمام و سرویس بهداشتی کوچیک بود و با اینکه تمیز بود کیفیت خودش زیاد خوب نبود ملافه و پتو ها و بالیشت ها کیفیت خوبی نداشتن
مسائل بهداشتی به خوبی رعایت میشه. به حرم نزدیکه و به اكثر نقاط مهم شهر دسترسی داره. قيمت ها هم به نظرم واقعاً خوب و مناسبه. کارکنان مؤدب و خوش برخورد هستن. من اقامت ساعتی داشتم و بسیار راضی بودم. اقامت در این هتل رو به بقیه هم پیشنهاد میکنم و در دفعات بعد هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم. از ایران هتل آنلاین هم ممنونم بخاطر همه چیز.
نقاط قوت:
هتل خوب و ارومه
نقاط ضعف:
ترافیک شدید اطرافش
نقاط قوت:
موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
کثیفی ملحفه ها و فرش و روتختی ها پارکینگ نامناسب عدم وجود مواد ضدعفونی
‎اقامت خوبی در هتل ساسان داشتم و مجدد در سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب میکنم چون یکی از بهترین هتل های دو ستاره شیرازه که میتونی با خیال راحت نسبت به تمیزی، رعایت پروتکل ها، و راحت بودن اتاق ها رزرو انجام بدی. دسترسی نزدیک به مترو، ایستگاه اتوبوس، فروشگاه ها، بیمارستان، داروخانه، مراکز خرید، و فرودگاه در موقعیت مناسبی نسبت به هتل واقع شده.
کارکنان هتل مودب و خوش برخورد بودن و اصولی آموزش دیدن. ما در زمان کرونا به هتل رفتیم و همه پرسنل از ماسك استفاده ميكردن و پروتکل های بهداشتی رعایت شده بود. پنل نظافت اتاقم رو روشن کرده بودم وقتی از بیرون برگشتم دیدم اتاق رو مجدد تمیز کردن و مثل زمان ورودم كه بهم تحویل دادن، تمام وسایل ها هم مرتب چیده شده بود که این مورد در هتل های دیگه کمتر ديده بودم چون معمولا فقط سطل زباله ها رو خالی میکنن. صبحانه هتل هم خوب بود و به طور کلی از اقامتم راضی بودم و دفعات بعدی هم هتل ساسان شیراز رو انتخاب میکنم و به بقیه هم پیشنهاد میکنم. بین هتل دو و حتی سه ستاره میشه گفت یکی از بهترين انتخاب هاست. از تيم جاباما هم تشکر میکنم.
من رزرو ساعتی داشتم. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. وای فای هم رایگان و پرسرعت بودش دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. پارکینگ هم کفی فاصله داشت با هتل. ممنون از کادر هتل ساسان و رزرواسیون ایران هتل انلاین
نقاط قوت:
رززو ساعتی داشتم و برای بار سوم بود هتل ساسان شیراز انتخاب میکنم. ممنون بایت همه چیز. وای فای هم مثل همیشه رایگان و پرسرعت بود و همه پرسنل ماسک زده بودند.
نقاط ضعف:
پارکینگ کمی فاصله داشت تا هتل
من یک شب اقامت داشتم، با اینکه اتاق رو باید ساعت 2:00 میگرفتم اما نزدیک ساعت 1:30 رسیدم و اتاق رو در اختیارم گذاشتن. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. سشوار خواستم که در اختیارم گذاشتن. وای فای هتل رابگان و سرعتش بالا بود‌. دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. در مجموع راضی بودم و به نسبت قیمت خیلی مناسبه و تو سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب مبکنم.
به خاطرتمیزی این هتل روانتخاب کردیم. تمیزبود .برخوردکارکنان خوب بود.مینی بار گرون بود.اتاقی ک داشتیم سمت خیابون بود و نمیشدراحت خوابیدصبح. درکل خوب بود.
سرو صبحانه در اتاق
شرایط هتل براساس هزینه دریافتی خوب بود و رفتار پرسنل شیفت صبح خیلی بهتر از شب بود.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان هتل هم قوانین و مقررات هتل را رعایت میکردن
رفتار کارکنان خوب بود هتل تمیز و مرتب بود ساعت صرف صبحانه زودتر باشه بهتره هزینه اقامتم کمتر بشه عالیه سرویس ناهار و شام نداره باید از بیرون بر سفارش بدی در کل خوب بود
همه چیز خوبه
بنظرم فقط موقعیت هتل خوب بود. فردی که اتاق رو تحویلم داد بدون درآوردن کفش هاش اومد داخل و روی موکت راه رفت از اتاق های کناری به شدت صدا منتقل میشد. صبحانه اش دقیقا مثل صبحانه های که تو هواپیما میدن هستش (کره،مربا،عسل داخل بسته های کوچک یک نفره)
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
بد نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
هتل بسیار عالی صبحانه خوب مکان خوب امکانات عالی اتاق عالی برخورد مسئولین عالی مخصوصا اقای دهقان کلا عالی و خوب این هتل پیشنهاد میکنم امتحانش کنید. سرعت اینترنت هم خوب و رایگان بود
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
واقعا به عنوان چيز هايي كه از يك هتل خوب انتظار ميره همه برآورده ميشن. عالي. سرعت اینترنت عالی بود.
نقاط ضعف:
هیچی
من صرفا بدليل بعد مسافت انتخاب كردم ولي متاسفانه از رستوران لازم برخوردار نيست و براي سفر خانوادگي مناسب نيست و بلحاظ قيمت بيشتر مناسب مجردها ميباشد ولي برخورد پرسنل خيلي خوب هست سپاس
نقاط قوت:
كاركنان برخورد خيلى خوبى داشتند. هتل تميز بود. صبحانه خوب بود. موقعيت مكانى هتل هم خيلى خوب بود. سرعت وای فای خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ کمی فاصله داشت
موقعیت مناسب و دسترسی خوب ،نسبتا قدیمی ولی آروم و راحت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
همه چی خوب و مثبت بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
سلام برخورد کارکنان دربخشهای مختلف هتل خوب قابل تحسین است
برخورد کارکنان مودبانه و خوب بود و از لحاظ تمیزی اتاقها بد نبود و به مکانهای تاریخی نزدیک بود .
1.پرسنل بسیار زحمتکش و محترم پنجره ها باید دو جداره باشه ، به دلیلی شلوغیِ مکان هتل خیلی صدای ماشین میاد
نقاط قوت:
سلام من ۲شب اقامت داشتم هتلی خوب بود امکاناتش عال تمیزی اتاق عالی رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
فقط صبحانه سرو سرویس نبود ولی کامل بود فضای لاوی کم بود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
من براي همكارم اينجا رو رزرو كردم. امکانات هتل ساسان شيراز به نسبت دو ستاره بودن و به نسبت قیمتش واقعا مناسب و قابل ستایشه نظافت اتاق و سرویس و .....کاملا رعایت شده بود غذا من فقط صبحانه رو اینجا بودم و به نسبت هتلهای هم رده این هتل چیزی کسر نداشت در کل با توجه به قیمت هتل و وضعیت هتل و اتاق و ....هتل مناسبیه و جا داره از مجموعه هتل تشکر کنم . اينترنت هم كه عالي بود سرعتش
نقاط ضعف:
كمي فقط پاركنيگ فاصله داشت
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق های سه تخته کوچک است.بنظر میرسد برای دو تخت مناسب باشد.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خانم شیفت صبح اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان عالی کیفیت غذا عالی امکانات عالی دسترسی بسیار مناسب و نزدیک به تمامی مکانهای دیدنی شیراز امنیت ، آرامش ، امکانات عالی در حد هتل ۵ ستاره ، نسبت به قیمتش عالیه
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی دسترسی محلی عالی پرسنل خوش رفتار عالی محیطی آرام صبحانه ای خوب اینترنتی بسیار پرسرعت ولی با حجم کم
نقاط ضعف:
حمام بسیار کوچیک اینترنت محدود در حد ۲۰۰ مگابایت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
توالت فرنگی نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و بافت سنتی تمییزی اتاقها
نقاط ضعف:
پرسنل آموزش ندیده صبحانه تکراری
موقعیت مکانی ، تمیزی و برخورد محترمانه پرسنل
سفر عالی بود در کنار این هتل خوب که خیلی تمیز بود اتاق و رفتار کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی ، قیمت مناسب ، تمیزی اتاق ، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
چایساز نداشت
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
سالن صبحانه خوری آرامی دارد. صبحانه تمیز دارد و خود مکان بنده کلا آرام بود و راحت بود
نقاط ضعف:
بدون هماهنگی قبلی وارد اتاق بنده برای بررسی وضعیت آب حمام شدند .یک چایی سفارش میدادم اما یک قوری چهار نفره می آوردند که برای بنده که یک نفر بودم و یک استکان چای بیشتر میل نکردم مجبور میشدم پول چهار نفر رو حساب کنم و متاسفانه همان لحظه اجازه نداشتم حساب کنم و باید بعد از آخرین روزی که اتاق رو تحویل میدادم بعدا تمام خوردنیها رو حساب میکردم ..حمام و توالت در اتاق یک نفره خیلی تنگ و کوچک بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ دوربوددسترسی آسان به ماشین نداشتیم
نقاط قوت:
با موقعیت مکانی خوب و دسترسی به جاهای اصلی مناسب؛ هتل تمیز برخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنانش
نقاط ضعف:
نداشتن توالت در جای مناسب و نبودن حمام جداگانه
نقاط قوت:
کلا نسبت به قیمت خوب بود
نقاط ضعف:
با توجه به یکجا نبودن پارکینگ و هتل ؛ هماهنگی از قبل نیاز دارد جهت پشت درب نموندن.
نقاط قوت:
نكته ى خاصى به ياد ندارم. البته لازم به ذكر است،كه اگر به دنبال اقامت در يك هتل ارزان قيمت ولى تميز و دوست داشتنى هستيد،اين هتل گزينه ى بسيار مناسبى ميباشد.بنده كه خاطرات خوبى از اين هتل دارم.
نقاط ضعف:
صداى اتاقهاى مجاور كاملاً واضح قابلِ شنيدن است.تنها نكته ى منفى همين بود.كه با تذكر مسئولان هتل به همسايگان رفع شد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساسان شیراز

مهمانان هتل ساسان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساسان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساسان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساسان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساسان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.