هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل ساسان شیراز

هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساسان شیراز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
283,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
283,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
283,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
283,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
283,000 تومان
17 آذر
جمعه
283,000 تومان
18 آذر
شنبه
283,000 تومان
یک تخته (اقامت 6 ساعته)
اسنپ تریپ
283,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
283,500 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
283,500 تومان
10 آذر
جمعه
283,500 تومان
11 آذر
شنبه
283,500 تومان
12 آذر
یکشنبه
283,500 تومان
13 آذر
دوشنبه
283,500 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
283,500 تومان
15 آذر
چهارشنبه
283,500 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
283,500 تومان
17 آذر
جمعه
283,500 تومان
18 آذر
شنبه
283,500 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
283,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
283,500 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
283,500 تومان
10 آذر
جمعه
283,500 تومان
11 آذر
شنبه
283,500 تومان
12 آذر
یکشنبه
283,500 تومان
13 آذر
دوشنبه
283,500 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
283,500 تومان
15 آذر
چهارشنبه
283,500 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
283,500 تومان
17 آذر
جمعه
283,500 تومان
18 آذر
شنبه
283,500 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
567,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
567,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
567,000 تومان
10 آذر
جمعه
567,000 تومان
11 آذر
شنبه
567,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
567,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
567,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
567,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
567,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
567,000 تومان
17 آذر
جمعه
567,000 تومان
18 آذر
شنبه
567,000 تومان
یک تخته
هتل یار
567,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
567,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
567,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
567,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
567,000 تومان
17 آذر
جمعه
567,000 تومان
18 آذر
شنبه
567,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
567,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
567,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
567,000 تومان
10 آذر
جمعه
567,000 تومان
11 آذر
شنبه
567,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
567,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
567,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
567,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
567,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
567,000 تومان
17 آذر
جمعه
567,000 تومان
18 آذر
شنبه
567,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
567,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
567,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
567,000 تومان
10 آذر
جمعه
567,000 تومان
11 آذر
شنبه
567,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
567,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
567,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
567,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
567,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
567,000 تومان
17 آذر
جمعه
567,000 تومان
18 آذر
شنبه
567,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
425,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
425,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
425,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
425,000 تومان
17 آذر
جمعه
425,000 تومان
18 آذر
شنبه
425,000 تومان
دو تخته (اقامت 6 ساعته)
اسنپ تریپ
425,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
425,500 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
425,500 تومان
10 آذر
جمعه
425,500 تومان
11 آذر
شنبه
425,500 تومان
12 آذر
یکشنبه
425,500 تومان
13 آذر
دوشنبه
425,500 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
425,500 تومان
15 آذر
چهارشنبه
425,500 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
425,500 تومان
17 آذر
جمعه
425,500 تومان
18 آذر
شنبه
425,500 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
425,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
425,500 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
425,500 تومان
10 آذر
جمعه
425,500 تومان
11 آذر
شنبه
425,500 تومان
12 آذر
یکشنبه
425,500 تومان
13 آذر
دوشنبه
425,500 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
425,500 تومان
15 آذر
چهارشنبه
425,500 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
425,500 تومان
17 آذر
جمعه
425,500 تومان
18 آذر
شنبه
425,500 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
425,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
425,500 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
425,500 تومان
10 آذر
جمعه
425,500 تومان
11 آذر
شنبه
425,500 تومان
12 آذر
یکشنبه
425,500 تومان
13 آذر
دوشنبه
425,500 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
425,500 تومان
15 آذر
چهارشنبه
425,500 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
425,500 تومان
17 آذر
جمعه
425,500 تومان
18 آذر
شنبه
425,500 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
651,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
651,000 تومان
10 آذر
جمعه
651,000 تومان
11 آذر
شنبه
651,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
651,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
651,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
651,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
651,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
651,000 تومان
17 آذر
جمعه
651,000 تومان
18 آذر
شنبه
651,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
10 آذر
جمعه
851,000 تومان
11 آذر
شنبه
851,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
851,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
10 آذر
جمعه
851,000 تومان
11 آذر
شنبه
851,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
851,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
10 آذر
جمعه
851,000 تومان
11 آذر
شنبه
851,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
851,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
دو تخته - توئین
هتل یار
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
10 آذر
جمعه
851,000 تومان
11 آذر
شنبه
851,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
851,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
10 آذر
جمعه
851,000 تومان
11 آذر
شنبه
851,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
851,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
851,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
10 آذر
جمعه
851,000 تومان
11 آذر
شنبه
851,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
851,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
851,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
851,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
851,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
851,000 تومان
17 آذر
جمعه
851,000 تومان
18 آذر
شنبه
851,000 تومان
سوئیت دو تخته
ای‌گردش
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,300,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,300,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,300,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,300,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,300,000 تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
1,302,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,302,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,302,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,302,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,302,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,302,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,302,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,302,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,302,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,302,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,302,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,302,000 تومان
سوئیت دو نفره
هتل یار
1,302,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,302,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,302,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,302,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,302,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,302,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,302,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,302,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,302,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,302,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,302,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,302,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,302,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,302,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,302,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,302,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,302,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,302,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,302,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته (اقامت 6 ساعته)
اسنپ تریپ
554,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
554,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
554,000 تومان
10 آذر
جمعه
554,000 تومان
11 آذر
شنبه
554,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
554,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
554,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
554,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
554,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
554,000 تومان
17 آذر
جمعه
554,000 تومان
18 آذر
شنبه
554,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
554,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
554,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
554,000 تومان
10 آذر
جمعه
554,000 تومان
11 آذر
شنبه
554,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
554,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
554,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
554,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
554,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
554,000 تومان
17 آذر
جمعه
554,000 تومان
18 آذر
شنبه
554,000 تومان
سه تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
554,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
554,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
554,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
554,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
554,000 تومان
17 آذر
جمعه
554,000 تومان
18 آذر
شنبه
554,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
1,108,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,108,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,108,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,108,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,108,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,108,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,108,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,108,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,108,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,108,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,108,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,108,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,108,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,108,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,108,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,108,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,108,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,108,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,108,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,108,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,108,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,108,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,108,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,108,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,108,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,108,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,108,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,108,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,108,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,108,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,108,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 آذر
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,630,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,630,000 تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,816,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,816,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,816,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,816,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,816,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,816,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,816,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,816,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,816,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,816,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,816,000 تومان
سوئیت چهار نفره
هتل یار
1,816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
دوشنبه
1,816,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,816,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,816,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,816,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,816,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,816,000 تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
1,816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,816,000 تومان
9 آذر
پنج‌شنبه
1,816,000 تومان
10 آذر
جمعه
1,816,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,816,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,816,000 تومان
13 آذر
دوشنبه
1,816,000 تومان
14 آذر
سه‌شنبه
1,816,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,816,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,816,000 تومان
17 آذر
جمعه
1,816,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,816,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,816,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 آذر
چهارشنبه
1,816,000 تومان
11 آذر
شنبه
1,816,000 تومان
12 آذر
یکشنبه
1,816,000 تومان
15 آذر
چهارشنبه
1,816,000 تومان
16 آذر
پنج‌شنبه
1,816,000 تومان
18 آذر
شنبه
1,816,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ساسان شیراز

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
كافی شاپ
خانه داری 24 ساعته
زنگ بیدار شدن
آنتن مرکزی
کانال های ماهواره ای
تلویزیون LED
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ساسان شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان شیراز

(58 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به خیابان
نقاط ضعف:
نزدیکی به خیابان
.....
نقاط قوت:
رفتار هتلداران حرفه ای اخلاق حرفه ای و عالی کارکنان همه چیز عالی خصوصا تظم فوق العاده
نقاط ضعف:
رفتار هتلداران حرفه ای اخلاق حرفه ای و عالی کارکنان همه چیز عالی خصوصا تظم فوق العاده
دریک جمله واقعا هتل بسیار خوبی هست.
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
پرسنل عالی
بسیار عالی
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،تمیزی
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل،تمیزی
در کل عالی،نسبت به هتل هایی با قیمت مشابه عالیه
اگر خواب سبکی دارید و روی استراحت حساس هستید ممکن اذیت بشید چون صدای اتاق های اطراف کاملا شنیده میشه، اما پرسنل خوش‌برخورد و مهربان و مودب هستن، هتل در خیابانی معروف هست و شب ها راحت میتونید پیاده به هتل بیاید و امنیت عالیه، صبحانه کامل و عالی و درجه یک، همه چیز عالی و تمیز، اما انتظار یک هتل شیک و نوساز با وسایل نو نداشته باشید، قیمت هتل بسیار مناسب هست و با این قیمت امکاناتی که میدن فوق‌العاده عالیه
نقاط قوت:
خدش رویی کادر هتل ونظافت
نقاط ضعف:
خدش رویی کادر هتل ونظافت
تجربه خوبی بود
همه چیز عالی بود فقط اینکه رستوران نداره و اینکه یکی ازپرسنل خانم رفتار خیلی خوبی نداشتن، اون خانم رو که نادیده بگیریم باقی چیزها عالی و درجه یک بود
هتل تمیز و خوبیه ولی هربار که رد بشی تذکر میدن که سیگار نکشین و مراقب وسایل اتاق باشین. اینها نیاز به این همه گوشزد کردن نداره بنظرم. صبحانه معمولی . اتاقها تمیز و مرتب
در مجموع تجربه خوبی بود..هتل مرکز شهر بود و دسترسی خوبی به مناطق گردشگری شهر داشت. تمیزی اتاق ها، سرویس بهداشتی، برخورد عالی و حرفه ای پرسنل، دسترسی عالی به ايستگاه مترو و اتوبوس. وجود اي تي ام در هتل براي انجام دادن كارهاي بانكي
نظافت خوب کارکنان خوب در حد هتل ۲ستاره عالی بود
محیط هتل بسیار عالی و تمیزه. در تمام هتل بوی مطبوع و هوای مناسب در جریانه. نزدیک به اماکن گردشگری و ایستگاه مترو زندیه. برخورد پرسنل بسیار محترمانه و صمیمانه بود و وضعیت ظاهری پرسنل کاملا آراسته و همگی ماسک زده بودن. وضعیت نظافت و تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی عالی بود. تمام سرویس ضد عفونی شده بود و حوله های تمیز و ضد عفونی شده و به تعداد کافی مهیا شده بود. در کل هتل ساسان رو پیشنهاد میکنم. با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل همچنین ایران هتل آنلاین.
برای دومین بار ازین هتل ساسان استفاده نمودم و متمایل هستم دفعات بعد هم این هتل را انتخاب کنم به دلایلی چون: دسترسی آسان این هتل به مکان های اداری، تاریخی، و تفریحی، امنیت بالا، نظافت و بهداشت مناسب، داشتن پارکینگ و اینترنت وای فای رایگان، رستوران به صورت بیرون بر، امکانات مناسب داخل اتاق ها، تمیز بودن وسایل اتاق (حوله، ملحفه، روبالشی، و ...)، خوشرویی و اخلاق مناسب پرسنل هتل.
هتل خوبیه و با قیمت مناسب، مرکز شهر و حدودا 5 دقیقه پیاده روی داره تا حرم، اتاقم واقعا تمیز و خوشبو بود و از معدود هتل هایی بود که به موارد بهداشتی واقعا اهمیت میدادن، پرسنل هم رفتار محترمانه و صمیمی داشتن، من که راضی بودم و به دوستان هم پیشنهادش میکنم و دسترسی عالی
کارکنان بسیار مهربان و با تجربه و حرفه ای بودند. برخورد عالی بود. هتل بسیار تمیز و مینی بار متنوع بود. در یکی از بهترین و در دسترس ترین جاهای شهر قرار داشت. نسبت به قیمت در حد فراتری از قیمت بود. به دیگران هم پیشنهاد میکنم. ممنون از مجموعه ایران هتل و هتل ساسان شیراز
افتضاح بود تخت خوابها خراب ست پتو و ملحفه به حدی کثیف بود که خود هتل ملحفه یکبار مصرف میفروخت برخورد رزروشن بسیار بد
آرامش فوق‌العاده و برخورد بسیار عالی کارکنان
با اینکه اقامت من در هتل ساسان کوتاه بود ولی لذت بردم و از انتخابم راضی بودم. رفتار پرسنل و موقعیت هتل عالی. همشون کلی مهربون و با حوصله جواب میدادن.
مسائل بهداشتی به خوبی رعایت میشه. به حرم نزدیکه و به اكثر نقاط مهم شهر دسترسی داره. قيمت ها هم به نظرم واقعاً خوب و مناسبه. کارکنان مؤدب و خوش برخورد هستن. من اقامت ساعتی داشتم و بسیار راضی بودم. اقامت در این هتل رو به بقیه هم پیشنهاد میکنم و در دفعات بعد هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم. از ایران هتل آنلاین هم ممنونم بخاطر همه چیز.
‎اقامت خوبی در هتل ساسان داشتم و مجدد در سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب میکنم چون یکی از بهترین هتل های دو ستاره شیرازه که میتونی با خیال راحت نسبت به تمیزی، رعایت پروتکل ها، و راحت بودن اتاق ها رزرو انجام بدی. دسترسی نزدیک به مترو، ایستگاه اتوبوس، فروشگاه ها، بیمارستان، داروخانه، مراکز خرید، و فرودگاه در موقعیت مناسبی نسبت به هتل واقع شده.
کارکنان هتل مودب و خوش برخورد بودن و اصولی آموزش دیدن. ما در زمان کرونا به هتل رفتیم و همه پرسنل از ماسك استفاده ميكردن و پروتکل های بهداشتی رعایت شده بود. پنل نظافت اتاقم رو روشن کرده بودم وقتی از بیرون برگشتم دیدم اتاق رو مجدد تمیز کردن و مثل زمان ورودم كه بهم تحویل دادن، تمام وسایل ها هم مرتب چیده شده بود که این مورد در هتل های دیگه کمتر ديده بودم چون معمولا فقط سطل زباله ها رو خالی ...
من رزرو ساعتی داشتم. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. وای فای هم رایگان و پرسرعت بودش دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. پارکینگ هم کفی فاصله داشت با هتل. ممنون از کادر هتل ساسان و رزرواسیون ایران هتل انلاین
به خاطرتمیزی این هتل روانتخاب کردیم. تمیزبود .برخوردکارکنان خوب بود.مینی بار گرون بود.اتاقی ک داشتیم سمت خیابون بود و نمیشدراحت خوابیدصبح. درکل خوب بود.
سرو صبحانه در اتاق
شرایط هتل براساس هزینه دریافتی خوب بود و رفتار پرسنل شیفت صبح خیلی بهتر از شب بود.
روزاول پذیرش200هزار تومان ازمن گرفت بابت وسایل تویخچال که اگر استفاده کردی ازاون پول کم میشود ولی من استفاده نکردم موقع تصفیه حساب 6هزار تومان کم کردند گفتم برای چی گفتند برای انتقال پول به حساب شما موردبعدی اگربخواهی کنسل کنی پول یک شب راازت میگیرند
کارکنان هتل هم قوانین و مقررات هتل را رعایت میکردن
رفتار کارکنان خوب بود هتل تمیز و مرتب بود ساعت صرف صبحانه زودتر باشه بهتره هزینه اقامتم کمتر بشه عالیه سرویس ناهار و شام نداره باید از بیرون بر سفارش بدی در کل خوب بود
قیمت مناسب با خدمات نسبتا خوب. بعلت موقعیت مسیرهای اطراف کمی شلوغ بود. اسپلیت داشت اما کار نمی‌کرد و گرمایش از شوفاژ بود و برای من هوا کمی سرد بود.
اخلاق بد رزوشن
موقعیت مکانی ، تمیزی و برخورد محترمانه پرسنل
پارکینگ هتل در خیابان دیگری هست که باید به رزروشن بگویید که رزروشن به یکی از پرسنل بگوید و آن با شما همراه شود تا پارکینگ که در خیابان دیگری هست و در را باز کند که بتوانید وارد پارکینگ شوید فضای پارکینگ خیلی محدود هست جای ده تا اتومبیل بیشتر ندارد و اینکه موقعیت هتل در جایی واقع شده و چون مرکز شهر هست و وسط بازار هست هر روز از صبح تا شب ترافیک وحشتناکی دارد و عبور و مرور با اتومبیل بسیا...
سفر عالی بود در کنار این هتل خوب که خیلی تمیز بود اتاق و رفتار کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
سالن صبحانه خوری آرامی دارد. صبحانه تمیز دارد و خود مکان بنده کلا آرام بود و راحت بود
نقاط ضعف:
بدون هماهنگی قبلی وارد اتاق بنده برای بررسی وضعیت آب حمام شدند .یک چایی سفارش میدادم اما یک قوری چهار نفره می آوردند که برای بنده که یک نفر بودم و یک استکان چای بیشتر میل نکردم مجبور میشدم پول چهار نفر رو حساب کنم و متاسفانه همان لحظه اجازه نداشتم حساب کنم و باید بعد از آخرین روزی که اتاق رو تحویل میدادم بعدا تمام خوردنیها رو حساب میکردم ..حمام و توالت در اتاق یک نفره خیلی تنگ و کوچک بود
هتل خیلی تمیزی بود. هر وقت می خواستی درخواست می دادی تا اتاق را مرتب و تمیز کنند. صبحانه اش تقریبا تکراری بود اما قابل قبول بود و سیر می شدی. رفتار خدمه و کارکنانش خوب بودند. سفارش غذا از بیرون هم تا دم در اتاق می آوردن و مشکلات احتمالی اتاق هم پیگیری می کردند. دسترسی بسیار عالی به نقاط شهر و جاهای تاریخی و دیدنی مخصوصا مرکز و شرق شیراز داشت. از محل هتل به سمت بلوار کریماخان زند با پای ...
همه چیز عالی بود. توی رنج هتل های دو ستاره یکی از بهترین گزینه ها هستش توی شیراز. بازم به شیراز بیام همین هتل رو انتخاب میکنم
وضعیت نظافت و غذاش اصلا مناسب نبود. خیلی بهتر از اینا توقع داشتم
صبحانه بد بود
پر سر وضدا. برخورد پذیرش غیر حرفه ای. نطافت خوب نبود.
من از اقامتم خیلی راضی بودم و حتما پیشنهاد میکنم شیراز رفتید حتما اینجا هم برید. صبحانه نسبت به قیمت عالی بود
اتاق خیلی کوچک حمام و دستشویی و روشویی در یک محدود بسیار کوچک صبحانه بدون منو وای فای فقط یک ساعت پارکینگ حدود 200متر از هتل فاصله داره و بدون سرپوش و یک چهار دیواری بدون نگهبان
هتل ارزان و به صرفه اتاقها خوب تمیز اگر قصد گردشگری دارید این هتل به صرفه است
همچیز عالی بود. واقعا ممنونم. من زمانی کی توی هتل بودم تور دانش اموزی داشتند.همین جا از پرسنل تشکر میکنم و مطمنا توی سفرهای بعدی هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم و به همه دوستان اینجا رو پیشنهاد میکنم. از جاباما هم ممنون بابت رزرو اسان.
اتاق خیلی کثیف بود
هتل بسیار خوبی بود و خیلی راضی بودم چنانچه دفعات بعد هم قصد سفر به این شهر رو داشته باشم بازهم این هتل رو انتخاب خواهم کرد
من یک اتاق یک تخته برای دو شب اقامت رزرو کرده بودم. بعد از تحویل اتاق به علت بوی نامطبوع اتاق و بوی سیگار و بودن جای سوراخ شده روی ملحفه با سیگار تصمیم به ترک اتاق و کنسل نمودن رزرو کردم. برخودر پرسنل این هتل متاسفانه خوب نبود و اولین صحبت آنها این بود که شما هتل 4 ، 5 ستاره که نیامدید اینجا 2 ستاره است. البته بوی اتاق و سوخته شده ملحفه با سیگار ربطی به ستاره های هتل ندارد و برخورد با ا...
قیمت مناسب بود. برخورد خوب بود.
بعلت اینکه همه چیز مناسب بود اقامت خود تمدید نمودیم
هتل ساسان امکاناتی بیش از یک هتل دو ستاره را داراست. با وجود قدمت بنای هتل، تمیزی اتاق ها یکی از برجسته ترین ویژگی های مجموعه است. صبحانه نسبتا مفصل و کامل در کنار یخچال کاملا پر که البته بر مبنای مصرف روی قیمت اتاق خواهد آمد، امکانات کامل داخل اتاق شامل ماهواره، اسپلیت گاوصندوق شما را نسبت به پولی که پرداخت می کنید کاملا راضی میکند. برای یک سفر دوروزه به این هتل رفتم و در کنار رفتار خو...
تمیزی-برخورد خیلی خوب همه کارمندها-اتاق ها به نسبت ٢ستاره بودن خیلی خوبه -ملافه ها خوبه-درکل من پیشنهاد میدم با توجه به قیمتش هیلی خوبه
محل هتل بسیار عالیه، دسترسیش به خیلی از اماکن نزدیکه، که اگه اهل پیاده روی هم باشید میتونید قدمزنان بهشون برسید. محیط هتل خیلی خوبه، کارکنانش هم برخوردشون عالیه... سرویس هایی هم که میدن خوبه، به نظرم برای یک هتل دو ستاره عالی بود...
من از اقامتم توی این هتل رضایت داشتم سرویس دهی بسیار خوب رفتار حرفه ای کارکنان و اتاق بسیار تمیز
رفتار عالی کارکنان ، کیفیت اتاقها و رستوران همه نمره عالی و 20 دارن. تشکر از مدیریت و کارکنان عزیز هتل ساسان شیراز
موقعیت مکانی مناسب -قیمت مناسب -تمیزی و پاکیزگی.
هتل بسیار زیبایی است. اتاق تمیزی و شیکی با فضای آرام و مناسب داشت. برخورد کارکنان خوب بود. برای رفت و آمد به مکان های دیدنی و تفریحی شهر هم راحت بودیم.
یک اتاق 3 تخته (سینگل)رزرو کرده بودیم ولی یک دبل و یک سینگل داشتیم در اتاق. پرسنل شب اول اصلا برخورد خوبی نداشتن. نظافت اتاق هم اصلا خوب نبود!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساسان شیراز

مهمانان هتل ساسان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساسان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساسان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساسان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساسان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.