هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
90
نظرات کاربران

معرفی هتل ساسان شیراز

هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساسان شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
368,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
368,500 تومان
1 مرداد
دوشنبه
368,500 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
368,500 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
368,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
368,500 تومان
5 مرداد
جمعه
368,500 تومان
6 مرداد
شنبه
368,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
368,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
368,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
368,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
368,500 تومان
یک تخته
هتل یار
737,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
737,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
737,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
737,000 تومان
5 مرداد
جمعه
737,000 تومان
6 مرداد
شنبه
737,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
737,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
737,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
737,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
737,000 تومان
یک تخته
ای‌گردش
737,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
737,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
737,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
737,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
737,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
737,000 تومان
5 مرداد
جمعه
737,000 تومان
6 مرداد
شنبه
737,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
737,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
737,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
737,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
737,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
737,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
737,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
737,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
737,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
737,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
737,000 تومان
5 مرداد
جمعه
737,000 تومان
6 مرداد
شنبه
737,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
737,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
737,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
737,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
737,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
553,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
553,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
553,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
553,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
553,000 تومان
5 مرداد
جمعه
553,000 تومان
6 مرداد
شنبه
553,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
553,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
553,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
553,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
553,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
553,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
553,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
553,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
553,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
553,000 تومان
5 مرداد
جمعه
553,000 تومان
6 مرداد
شنبه
553,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
553,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
553,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
553,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
553,000 تومان
دو تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
553,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
553,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
553,000 تومان
5 مرداد
جمعه
553,000 تومان
6 مرداد
شنبه
553,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
553,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
553,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
846,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
846,500 تومان
1 مرداد
دوشنبه
846,500 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
846,500 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
846,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
846,500 تومان
5 مرداد
جمعه
846,500 تومان
6 مرداد
شنبه
846,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
846,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
846,500 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
846,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
846,500 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,106,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,106,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,106,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,106,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,106,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,106,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
1,106,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,106,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,106,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,106,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,106,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
دو تخته - توئین
هتل یار
1,106,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,106,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,106,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,106,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,106,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,106,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,106,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,106,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,106,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,106,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,106,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,106,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,106,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,106,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,106,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,106,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,106,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,106,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,106,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,106,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,106,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,106,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,106,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,106,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,106,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,106,000 تومان
سوئیت دو تخته
ای‌گردش
1,693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,693,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,693,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,693,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,693,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,693,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,693,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,693,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,693,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,693,000 تومان
سوئیت دو نفره
هتل یار
1,693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,693,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,693,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,693,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,693,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,693,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,693,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,693,000 تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
1,693,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,693,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,693,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,693,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,693,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,693,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,693,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,693,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,693,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,693,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,693,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
اقامت 24
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
720,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
720,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
720,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
720,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
720,000 تومان
5 مرداد
جمعه
720,000 تومان
6 مرداد
شنبه
720,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
720,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
720,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
720,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
720,000 تومان
سه تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
720,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
720,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
720,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,440,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,440,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,440,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,440,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,440,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,440,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,440,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,440,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
اقامت 24
1,180,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
1,180,500 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,180,500 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,180,500 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,180,500 تومان
6 مرداد
شنبه
1,180,500 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,180,500 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,180,500 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,180,500 تومان
سوئیت چهار نفره
هتل یار
2,361,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 مرداد
سه‌شنبه
2,361,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,361,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,361,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,361,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,361,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,361,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,361,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,361,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,361,000 تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
2,361,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
2,361,000 تومان
1 مرداد
دوشنبه
2,361,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,361,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,361,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,361,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,361,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,361,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,361,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,361,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,361,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,361,000 تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
2,361,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
2,361,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,361,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,361,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ساسان شیراز

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
روم سرويس
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
كافی شاپ
خانه داری 24 ساعته
زنگ بیدار شدن
آنتن مرکزی
کانال های ماهواره ای
تلویزیون LED
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل ساسان شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان شیراز

(90 نظر)
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
هتل بسیار کهنه و قدیمی شبیه مسافرخونه بود. اصلا توصیه نمی کنم. به هتلیار توصیه می کنم از لیست هتلهاش حذف کنه.
بسیار افتضاح
نقاط قوت:
من برای چندمین بار به این هتل امدم هربار دیگه هم بیام شیراز بدون شک انتخابم هتل ساسان هست. پرسنل با انرژی، سکوت، تمیزی، آرامش ... واقعا پیشنهاد میکنمنقاط قوتهای دیدنی، مینی بار متنوع، اینترنت وای فای (Wifi) پرسرعت و وجود دستگاه ای تی ام (Atm) کش لس بانک تجارت و ملی
نقاط ضعف:
The Sasan Hotel in Shiraz offers a charming and inviting atmosphere for travellers. The well-appointed rooms are meticulously clean, and the hotel's prime location in the heart of the city allows easy access to top attractions. The hotel's friendly and attentive staff are dedicated to providing exceptional service and ensuring a comfortable stay for all guests
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
Roomsاتاقها تمیز و محیط ارامSafetyسیستم اعلام حریق فعال که احساس امنیت خوبی برای مهمانها ایجاد میکنهWalkabilityوجود چند تا مجتمع خرید نزدیک هتل خیلی خوب بودFood & Drinksکیفیت فوق العاده با قیمت منصفانه
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
از همه نظر عالی
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و صبحانه انفرادی مناسب سطح هتل دو ستاره و موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
در بدو ورود از بابت عدم ایجاد خسارت به وسایل و ملحفه و حوله انقدر تذکر دادن که آدم خجالت میکشید روی تخت بخوابه نکند تخت و ملحفه دردشون بیاد.
برخورد کارکنان و صبحانه انفرادی مناسب سطح هتل دو ستاره و موقعیت مکانی خوب در بدو ورود از بابت عدم ایجاد خسارت به وسایل و ملحفه و حوله انقدر تذکر دادن که آدم خجالت میکشید روی تخت بخوابه نکند تخت و ملحفه دردشون بیاد.
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود . من بازم برم شیراز این هتل رو انتخاب میکنم. مخصوصا رفتار پرسنلش ‌و تمیزی اتاق‌هاش.عالی بود
نقاط ضعف:
از همه نظر عالی بود . من بازم برم شیراز این هتل رو انتخاب میکنم. مخصوصا رفتار پرسنلش ‌و تمیزی اتاق‌هاش.عالی بود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
یه مورد که برای من‌ تازگی داشت این بود که یه نفرو با من فرستادن داخل اتاق که همه چی رو چک کنه و تک تک مینی بار یخچال رو نشونم داد و شمرد که من بعدا ادعایی نکنم که چیزی کم بود یا خراب بود. اون آقا هم که همراه من اومدن رفتار طلبکارانه و ناخوشایندی داشتن.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
تمیزی اتاق ها بسیار مناسب و برخورد کارکنان هتل نیز بسیار عالی و محترمانه می باشد.
نقاط قوت:
نزدیکی به خیابان
نقاط ضعف:
نزدیکی به خیابان
.....
نقاط قوت:
رفتار هتلداران حرفه ای اخلاق حرفه ای و عالی کارکنان همه چیز عالی خصوصا تظم فوق العاده
نقاط ضعف:
رفتار هتلداران حرفه ای اخلاق حرفه ای و عالی کارکنان همه چیز عالی خصوصا تظم فوق العاده
دریک جمله واقعا هتل بسیار خوبی هست.
نقاط قوت:
پرسنل عالی
نقاط ضعف:
پرسنل عالی
بسیار عالی
نقاط قوت:
Excellent Staff and Great Location
نقاط ضعف:
This is one of the best hotels I've ever been there, it has a great services and great personnel, beautiful rooms and so clean. Awesome for the price.
نقاط قوت:
پرسنل و خدمات و اتاق عالی
نقاط ضعف:
هیچی
ممنون بابت همه چیز
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،تمیزی
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل،تمیزی
در کل عالی،نسبت به هتل هایی با قیمت مشابه عالیه
اگر خواب سبکی دارید و روی استراحت حساس هستید ممکن اذیت بشید چون صدای اتاق های اطراف کاملا شنیده میشه، اما پرسنل خوش‌برخورد و مهربان و مودب هستن، هتل در خیابانی معروف هست و شب ها راحت میتونید پیاده به هتل بیاید و امنیت عالیه، صبحانه کامل و عالی و درجه یک، همه چیز عالی و تمیز، اما انتظار یک هتل شیک و نوساز با وسایل نو نداشته باشید، قیمت هتل بسیار مناسب هست و با این قیمت امکاناتی که میدن فوق‌العاده عالیه
نقاط قوت:
خدش رویی کادر هتل ونظافت
نقاط ضعف:
خدش رویی کادر هتل ونظافت
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
انضباط وخوشروئی کارکنان
نقاط ضعف:
تجربه خوبی بود ودر آینده برای ادامه سفرهای کارهای به احتمال زیاد در آنجا اقامت خواهم داشت .
نقاط قوت:
نزدیکی و دسترسی راحت به مکان های سیاحتی و گردشگری، تمیزی هتل و رفتار حرفه ای کارکنان، تهویه مناسب، پارکینگ هتل در ۱۵۰ متری واقع شده البته پارکینگ عمومی هم نزدیک هتل هست. دسترسی به مرکز شهر فضای داخلی هتل عالی.
نقاط ضعف:
البته از نظر من این مورد نقطه قوته تا ضعف:قرار گرفتن در بافت تاریخی و مرکز شهر که قطعا برای توریست های غیر ایرانی یا مقیم غرب صد در صد نقطه قوت محسوب میشه
هتل نسبت به قیمت عالی بود. اتاق ساعتی داشتم که شامل صبحانه نمیشد ولی با پرداخت هزینه برام اوردن. صبحانه در حد دو ستاره بسیار خوب بود. خوشرویی پرسنل عالی بود. اتاقی که بهم دادن تمیز بود. سرویس و نظافت روزانه مرتب انجام شد. توجه به جزییات و امکانات عالی. اینترنت پرسرعت. منو غذایی و قیمت ها عالی بودن. پیشنهاد میکنم از مینی بار داخل یخچال اتاق هم استفاده کنید چون قیمت هاشون خیلی با بیرون فرقی نداشتن. زمان ورود هم مبلغی به عنوان امانت و پیش پرداخت اتاق گرفتن که زمان خروج شماره کارت گرفتن و هزینه رو از مواردی که استفاده داشتیم کسر و کمتر از چند ساعت برگشت دادن در صورتی که زمان پذیرش اعلام کردن نهایت ٢٤ ساعت. ممنون بابت همه چیز. تنوع مینی بارها واقعا عالی بود و لذت بردیم.
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
یه مینی باری داشتن که اینقدر هیچکس استفاده نکرده که یه لایه خاک نشسته بود ما اتاق دونفره گرفتیم نکردن دوتا صندلی بزارن
اصلا هتل تمیزی نبود دیوارهای نم زده و ترک خورده لوله های سرویس بهداشتی روکار روشویی مشکل داشت و آب بکندی تخلیه میشد
نقاط قوت:
برخورد خوب و مناسب پرسنل. سرویس دهی مناسب هتل. قیمت مناسب. دسترسی خوب به نیازمندیها.
نقاط ضعف:
اقامت راحت با برخورد خیلی خوب کارکنان هتل.
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود و از اقامت در این هتل لذت بردم، رفتار پرسنل مودبانه و صمیمی بود، نظافت در سطح خوب و قابل قبولی بود، صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
بدون اغراق این هتل یکی از بهترین هتل هایی بود که بنده تجربه کردم، حس مسئولیت پرسنل و وقت شناسی بهترین تجربه بود. امکانات رفاهی هتل و برخورد پرسنل عالی بود نظافت هم مناسب بود
همه چیز عالی بود فقط اینکه رستوران نداره و اینکه یکی ازپرسنل خانم رفتار خیلی خوبی نداشتن، اون خانم رو که نادیده بگیریم باقی چیزها عالی و درجه یک بود
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل آموزش دیده - نظافت عالی اتاق ها -اینترنت رایگان - صبحانه خوب و با کیفیت
نقاط ضعف:
همه چیز عالی بود
با سلام از اینکه این هتل را توسط هتل یار برای اقامت انتخاب کردم خیلی راضیم حتماً پیشنهاد میکنم که توی این هتل اقامت داشته باشید نسبت به قیمتش واقعا به صرفه است و در کل هتل عالی و مناسب برای اقامت بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب، سکوت و آرامش و خوشرویی پرسنل
نقاط ضعف:
نبود استخر
از اقامت راضی بودم اگر دوباره به شیراز سفر کنم حتما این هتل روانتخاب میکنم.
نقاط قوت:
اینترنت پر سرعت و وجود ای تی ام بانک ملت در لابی هتل
نقاط ضعف:
تنها ایرادی که میشد گرفت کم بودن ظرفیت پارکینگ بود که اون هم فقط در ایام شلوغی به چشم میاد.
هتل خیلی تمیز و مرتب پرسنل خوش برخورد و پیگیر حتی الان که همه واکسن زدن پروتکل های بهداشتی سفت و سخت رعایت میکنن‌. من اوایل کرونا هم هرچی هتل رفتم به این شدت رعایت نمی‌شد؛
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل بسیار عالی .ممنون از مجموعه و کادر هتل ساسان شیراز.
نقاط ضعف:
ندیدم
همه چی عالی بود اگر ایتم شما تمیزی هست حتما این هتل رو انتخاب کنید تو این شرایط کرونا واقعا به تمیزی اهمیت میدن بقیه مسایل هم اوکی بود. وای فای پر سرعت، سرویس چای با دورچین بسکوییت و شکلات بود. صبحانه قابل قبولی داشت و من نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم بسیار راضی هستم.
نقاط قوت:
ممنون از مدیریت خوب این هتل که خاطره ی بسیار خوبی رو از شیراز برای من به یادگار گذاشت ،هتل ساسان رو قطعا به همه دوستان پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
بخاطر کاری که برام پیش اومده بود در شیراز این هتل رو انتخاب کردم، از لحاظ تمیزی که هیچ موردی رو ندیم که بیان کنم. مرکز شهر قرار گرفته بود و رفت امد من رو بسیار اسان کرد. پرسنل احترام گذار و صبحانه ی خوبی داشت ،پارکینگ هم داشت ک من البته استفاده نکردم. تخفیف بسیار خوبی داشت و نسبت به قیمت عالی بود. ممنون بابت هتل یار که چنین هتلی رو معرفی کرد و بدون دغدغه در این هتل اوقات خوبی رو سپری کردم. در ضمن وای فای رایگان هم داشت.
نقاط قوت:
هیچی !!!
نقاط ضعف:
از ابتدای ورود تا موقع خروج همه چی منفی هست !!!
با درود بسیار هتل بی کیفیت با قیمت بالا - صبحانه ضعیف و مبتدی و با سرو بسیار زننده به طوری که چند قلم پنیر و کره و مربا و یه آبمیوه رو توی یه ظرف گذاشتن جلو رومون یه اتاق سه تخته گرفته بودم که اومدن هزینه کودک 2ساله رو کامل جداگانه دوباره از من گرفتن بدون ارائه هیچگونه خدماتی حتی سرویس کف خواب و جالبتر اینکه هزینه صبحانه هم دوباره گرفتن!!! جالبتر اینکه هیچ جای ایران من ندیدم اینکه اومدن هزینه مینی بار رو ابتدا به صورت نقد گرفتن ، بعد از تخلیه اتاق هرچی مصرف شده بود با قیمت های بالا کسر شده بود،نمیدونم مسافران رو چی فرض میکنن وقتی مدارک شناسایی پیششون هست!
هتل تمیز و خوبیه ولی هربار که رد بشی تذکر میدن که سیگار نکشین و مراقب وسایل اتاق باشین. اینها نیاز به این همه گوشزد کردن نداره بنظرم. صبحانه معمولی . اتاقها تمیز و مرتب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خیلی خوب قیمت فوق العاده
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت.
همه چیز عالی بود. قیمت رزرو فوق العاده خوب بود. هتل هم مکانش عالی بود هم امکاناتش. من یک اتاق یک تخته رزرو کردم که تمام امکانات لازم داخلش بود. حتما زمان سفر به شیراز از این هتل برای اقامت استفاده کنید.
نقاط قوت:
ای تی ام Atm دوتا داخل هتل هست که ما راحت کارهامون رو باهاش انجام دادیم و اینترنت وای فای محدوده ولی پر سرعته. اگر قصد سفر به شیراز رو دارید حتماً اینجارو پیشنهاد میکنم بهتون خیلی عالیه خدماتشون برخورد کارکنان خیلی خوبه از نظر بهداشت هم عالیه از نظر دسترسی هم مرکز شهر هستش. ملحفه ها و روبالشی از تمیزی و سفیدی برق میزد و این برای من مهمترین مساله بود. به نسبت قیمت عالی بود. نظم و انضباط هتل، استفاده گردشگران اسپانیایی از هتل ساسان که در زمان اقامت ما حضور داشتند نشان از استانداردهای خوب این هتل داره.
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
در کل یک هتل دو ستاره در استاندار ایران بود مهمانان کشورهای همسایه زیاد توی هتل اقامت داشتن. مدیریت فوق ‌العاده قوی. خیلی خوبی بود و با توجه به تمیزی، قیمت مناسب و در دسترس بودنش پیشنهاد میکنم. خوشرویی و رفتار خوب کارکنان تمیزی و نظافت خوب، اتاق صبحانه‌ی خوب، موقعیت مکانی خیلی خوب، نزدیک به مکان ‌های معروف و رسیدگی خانه داری هم خوب بود به محض درخواست وسیله بلافاصله درب اتاق تحویل میدادن.
نقاط قوت:
نسبت به قیمت عالی. من تو نظرات خوندم که این هتل خوبه و سفر خودم رو یک هفته عقب انداختم تا بتونم اتاق رزرو کنم ،در واقع با این قیمت هتل خیلی خوبیه و به بقیه هم پیشنهاد میکنم چون خودم از اقامت در این هتل راضی بودم.
نقاط ضعف:
ما کلا تمیزی هتل برامون مهمه. رفتار پرسنل هم عالی بود. صبحانه خوب بود. پارکینگ کمی فاصله داشت. در کل من این هتل رو پیشنهاد میدم و دوباره انتخابش میکنم. دسترسی به اماکن گردشگری خیلی خوب.
نقاط قوت:
اتاق ها مرتب و تمیز نزدیک به اماکن گردشگری، تاریخی، و حرم شاه چراغ متنوع بودن اقلام مینی بار یخچال و قیمت های قابل قبول
نقاط ضعف:
موردی نیود
فتار پرسنل بسیار محترمانه و عالی بود. هتل در مرکز شهر در خیابان زند واقع شده، ایستگاه مترو و اتوبوس زندیه در چند قدمی هتل واقع شده. باغ شاپوری هم نزدیک هتل هست که با چند دقیقه پیاده روی میتونید از فضای عالیش لذت ببرید. نظافت اتاق‌های هتل بسیار عالی بود بطوریکه در دوران کرونا و با همه نگرانی‌های این بیماری از دیدن تمیزی اتاق و نحوه نظافت آن با خیال راحت اقامت داشتم. از مینی بار توی یخچال هم استفاده کردم که قیمت ها به صورت کیو ار کد (Qr Code) درج شده بود و و کمی قیمت ها بالاتر از بیرون بود که با توجه به حق سرویس هتل ها قابل قبول بود. اتاق هم سرویس ایرانی داشت و هم فرنگی. دفعه قبلی ولی فقط ایرانی بود. به نسبت قیمت و امکانات هم مثل همیشه راضی بودم و توی سفرهای بعدی هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم و به بقیه هم پیشنهادش میکنم. از تیم هتلیار هم کمال تشکر رو دارم
نقاط قوت:
نظافت اتاق، ملحفه ها، سرویس بهداشتی و حمام. رعایت نظم و انجام بموقع سفارشات. فقط ۱۰ دقیقه پیاده روی داره تا حرم و بازار وکیل و ارگ کریمخان. دسترسی آسان و سریع به حمل نقل عمومی (مترو، اتوبوس و تاکسی) 😍
نقاط ضعف:
هتل در مکانی نزدیک به جاذبه های گردشگری واقع شده که میتوان پیاده از اکثر مکان ها بازدید کرد. مهم ترین نکته تو این ایام رعایت بهداشته به نظرم و از این نظر عالی بود حتی یکبار هم هیچ کدوم از کارکنان هتل رو بدون ماسک ندیدم. تمام کارکنان واقعا خوشرو و خوش برخورد بودن و تحویل اتاق هم خیلی سریع بود و اصلا معطل نشدم. در کل از زحمات و برخورد تمام کادر هتل ساسان کمال تشکر رو دارم و برای سفر به شهر زیبای شیراز قطعاً این هتل رو پیشنهاد میدم و انتخاب واقعاً مناسبی هست، اهان راستی عرق بیدمشک و نسترن مینی بار اتاق رو حتما امتحان کنید 🌹😍
نقاط قوت:
چیزی ندیدم
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مناسب من مجبور شدم ماشینم را ببرم پارکینگ دیگر با هزینه اضافه جالب بود برام.
برخورد نه چندان جالب مدیریت
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
خوش رویی و پاسخ دهی پرسنل عالی بود صبحانه مطلوب بود دسترسی به نقاط مهم خوب بود نظافت اتاق و حمام خوب بود و حداقل لوازم بهداشتی در سرویس و حمام هستش در کل اقامت خوبی در هتل ساسان شیراز میتونین داشته باشین
نقاط قوت:
داشتن علم هتل دارى به صورت حرفه اى و مدیریت بسیار قوی. اقامتی خوبی داشتم و خیلی راحت و خوب بود حتما پیشنهاد میکنم ازش استفاد کنید. متنوع بودن مینی بار و قیمت مناسب. منو غذا هم توی اتاق بود که با یک تماس با پذیرش میتونی سفارش بدی.
نقاط ضعف:
پارکینگ هتل ظرفیتش محدود بود و کمی هم فاصله داشت همچنین پارکینگ عمومی هم روبروی هتل بودش
واقعا همه چیز عالی بود از برخود پرسنل تا نظافت و سرویس دهی. تمیز و عالی.. کارکناش خیلی خوشرو و مودب. هتل خوبی هست دوباره برگردم شیراز حتما انتخابش میکنم. به تمامی مهمان هایی که ماسک نمی زدن تذکر میدادن و سیگار کشیدن در محیط هتل و اتاق ممنوع بود. اینترنت حجمش محدود یود ولی سرعتش بالا یود. ای تی ام توی هتل بود که خیلی راحت من کارهای بانکی که داشتم رو باهاش انجام دادم.
نقاط قوت:
حمام و سرویس بهداشتی داخل اتاق خوب یود. دقت به جزئیات و ایجاد حس آرامش. هتل ایده آل قیمت مناسب مدیریت عالی رفتار پرسنل بسیار خوب
نقاط ضعف:
در مجموع با توجه به قیمت، مناسب بود و در صورت سفر مجدد، به این هتل مراجعه خواهم کرد.
به طور کل اگر دنیال هتل مقرون به صرفه با امکانات خوب، دسترسی مناسب به مکانهای دیدنی شهر هستید گزینه ی بسیار خوبی هست. کارکنان بسیار محترم و خوش برخورد.
نقاط قوت:
هتل تمیز، قیمت مناسب، برخورد کارکنان خوب و صمیمانه است و با حوصله پاسخگو هستند
نقاط ضعف:
نبود چای ساز در اتاق ولی با پرداخت هزینه از قسمت کافی شاپ امکان سفارش چای، قهوه، نسکافه، بستنی و … بود
خدا قوت به پرسنل و مدیریت هتل ساسان که در این وضعیت اقتصادی برای راحتی مسافران زحمت میکشند. خوشرویی کارکنان و بهترین مکان دسترسی در مرکز شهر از مزایای این هتل هست. اتاق من تمیز و رو به خیابان بود (این رو از طریق ارزرواسیون هتل خواسته بودم و مسئولین هتل لطف کردند و خواسته من رو برآورده کردند). به نسبت قیمت واقعا همه چیز عالی و همه امکانات در دسترس بود. هر بار که بخوام هتل رزرو کنم انتخاب اولم هتل ساسان هست.
نقاط قوت:
نظافت و بهداشت، خوشرویی پرسنل، امکانات خوب هتل
نقاط ضعف:
هتل بسیار تمیز با اینکه ۲ ستاره بود صبحانه خوب ، رفتار پرسنل عالی.
هتل بسیار عالی یعنی هر چیزی بگم کمه اتاق بسیار تمیز لابی تمیز رو تختی بسیار تمیز اتاق بسیار خنک و صبحانه هم خوب بود از همه مهم تر رفتار پرسنل بود که حرفی برا گفتن ندارم. انقدر مهربون و صمیم. حتما دفعات بعدی هم همین هتل رو انتخاب میکنم و یه تشکر ویژه دارم از خانم ماکی که بسیار مهربون و صمیمی هستن؛ با تشکر
در مجموع تجربه خوبی بود..هتل مرکز شهر بود و دسترسی خوبی به مناطق گردشگری شهر داشت. تمیزی اتاق ها، سرویس بهداشتی، برخورد عالی و حرفه ای پرسنل، دسترسی عالی به ايستگاه مترو و اتوبوس. وجود اي تي ام در هتل براي انجام دادن كارهاي بانكي
نظافت خوب کارکنان خوب در حد هتل ۲ستاره عالی بود
محیط هتل بسیار عالی و تمیزه. در تمام هتل بوی مطبوع و هوای مناسب در جریانه. نزدیک به اماکن گردشگری و ایستگاه مترو زندیه. برخورد پرسنل بسیار محترمانه و صمیمانه بود و وضعیت ظاهری پرسنل کاملا آراسته و همگی ماسک زده بودن. وضعیت نظافت و تمیزی اتاق و سرویس بهداشتی عالی بود. تمام سرویس ضد عفونی شده بود و حوله های تمیز و ضد عفونی شده و به تعداد کافی مهیا شده بود. در کل هتل ساسان رو پیشنهاد میکنم. با تشکر از مدیریت و پرسنل هتل همچنین ایران هتل آنلاین.
برای دومین بار ازین هتل ساسان استفاده نمودم و متمایل هستم دفعات بعد هم این هتل را انتخاب کنم به دلایلی چون: دسترسی آسان این هتل به مکان های اداری، تاریخی، و تفریحی، امنیت بالا، نظافت و بهداشت مناسب، داشتن پارکینگ و اینترنت وای فای رایگان، رستوران به صورت بیرون بر، امکانات مناسب داخل اتاق ها، تمیز بودن وسایل اتاق (حوله، ملحفه، روبالشی، و ...)، خوشرویی و اخلاق مناسب پرسنل هتل.
هتل خوبیه و با قیمت مناسب، مرکز شهر و حدودا 5 دقیقه پیاده روی داره تا حرم، اتاقم واقعا تمیز و خوشبو بود و از معدود هتل هایی بود که به موارد بهداشتی واقعا اهمیت میدادن، پرسنل هم رفتار محترمانه و صمیمی داشتن، من که راضی بودم و به دوستان هم پیشنهادش میکنم و دسترسی عالی
کارکنان بسیار مهربان و با تجربه و حرفه ای بودند. برخورد عالی بود. هتل بسیار تمیز و مینی بار متنوع بود. در یکی از بهترین و در دسترس ترین جاهای شهر قرار داشت. نسبت به قیمت در حد فراتری از قیمت بود. به دیگران هم پیشنهاد میکنم. ممنون از مجموعه ایران هتل و هتل ساسان شیراز
افتضاح بود تخت خوابها خراب ست پتو و ملحفه به حدی کثیف بود که خود هتل ملحفه یکبار مصرف میفروخت برخورد رزروشن بسیار بد
آرامش فوق‌العاده و برخورد بسیار عالی کارکنان
با اینکه اقامت من در هتل ساسان کوتاه بود ولی لذت بردم و از انتخابم راضی بودم. رفتار پرسنل و موقعیت هتل عالی. همشون کلی مهربون و با حوصله جواب میدادن.
مسائل بهداشتی به خوبی رعایت میشه. به حرم نزدیکه و به اكثر نقاط مهم شهر دسترسی داره. قيمت ها هم به نظرم واقعاً خوب و مناسبه. کارکنان مؤدب و خوش برخورد هستن. من اقامت ساعتی داشتم و بسیار راضی بودم. اقامت در این هتل رو به بقیه هم پیشنهاد میکنم و در دفعات بعد هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم. از ایران هتل آنلاین هم ممنونم بخاطر همه چیز.
‎اقامت خوبی در هتل ساسان داشتم و مجدد در سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب میکنم چون یکی از بهترین هتل های دو ستاره شیرازه که میتونی با خیال راحت نسبت به تمیزی، رعایت پروتکل ها، و راحت بودن اتاق ها رزرو انجام بدی. دسترسی نزدیک به مترو، ایستگاه اتوبوس، فروشگاه ها، بیمارستان، داروخانه، مراکز خرید، و فرودگاه در موقعیت مناسبی نسبت به هتل واقع شده.
کارکنان هتل مودب و خوش برخورد بودن و اصولی آموزش دیدن. ما در زمان کرونا به هتل رفتیم و همه پرسنل از ماسك استفاده ميكردن و پروتکل های بهداشتی رعایت شده بود. پنل نظافت اتاقم رو روشن کرده بودم وقتی از بیرون برگشتم دیدم اتاق رو مجدد تمیز کردن و مثل زمان ورودم كه بهم تحویل دادن، تمام وسایل ها هم مرتب چیده شده بود که این مورد در هتل های دیگه کمتر ديده بودم چون معمولا فقط سطل زباله ها رو خالی ...
من رزرو ساعتی داشتم. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. وای فای هم رایگان و پرسرعت بودش دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. پارکینگ هم کفی فاصله داشت با هتل. ممنون از کادر هتل ساسان و رزرواسیون ایران هتل انلاین
به خاطرتمیزی این هتل روانتخاب کردیم. تمیزبود .برخوردکارکنان خوب بود.مینی بار گرون بود.اتاقی ک داشتیم سمت خیابون بود و نمیشدراحت خوابیدصبح. درکل خوب بود.
سرو صبحانه در اتاق
شرایط هتل براساس هزینه دریافتی خوب بود و رفتار پرسنل شیفت صبح خیلی بهتر از شب بود.
روزاول پذیرش200هزار تومان ازمن گرفت بابت وسایل تویخچال که اگر استفاده کردی ازاون پول کم میشود ولی من استفاده نکردم موقع تصفیه حساب 6هزار تومان کم کردند گفتم برای چی گفتند برای انتقال پول به حساب شما موردبعدی اگربخواهی کنسل کنی پول یک شب راازت میگیرند
کارکنان هتل هم قوانین و مقررات هتل را رعایت میکردن
رفتار کارکنان خوب بود هتل تمیز و مرتب بود ساعت صرف صبحانه زودتر باشه بهتره هزینه اقامتم کمتر بشه عالیه سرویس ناهار و شام نداره باید از بیرون بر سفارش بدی در کل خوب بود
قیمت مناسب با خدمات نسبتا خوب. بعلت موقعیت مسیرهای اطراف کمی شلوغ بود. اسپلیت داشت اما کار نمی‌کرد و گرمایش از شوفاژ بود و برای من هوا کمی سرد بود.
اخلاق بد رزوشن
موقعیت مکانی ، تمیزی و برخورد محترمانه پرسنل
پارکینگ هتل در خیابان دیگری هست که باید به رزروشن بگویید که رزروشن به یکی از پرسنل بگوید و آن با شما همراه شود تا پارکینگ که در خیابان دیگری هست و در را باز کند که بتوانید وارد پارکینگ شوید فضای پارکینگ خیلی محدود هست جای ده تا اتومبیل بیشتر ندارد و اینکه موقعیت هتل در جایی واقع شده و چون مرکز شهر هست و وسط بازار هست هر روز از صبح تا شب ترافیک وحشتناکی دارد و عبور و مرور با اتومبیل بسیا...
سفر عالی بود در کنار این هتل خوب که خیلی تمیز بود اتاق و رفتار کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
سالن صبحانه خوری آرامی دارد. صبحانه تمیز دارد و خود مکان بنده کلا آرام بود و راحت بود
نقاط ضعف:
بدون هماهنگی قبلی وارد اتاق بنده برای بررسی وضعیت آب حمام شدند .یک چایی سفارش میدادم اما یک قوری چهار نفره می آوردند که برای بنده که یک نفر بودم و یک استکان چای بیشتر میل نکردم مجبور میشدم پول چهار نفر رو حساب کنم و متاسفانه همان لحظه اجازه نداشتم حساب کنم و باید بعد از آخرین روزی که اتاق رو تحویل میدادم بعدا تمام خوردنیها رو حساب میکردم ..حمام و توالت در اتاق یک نفره خیلی تنگ و کوچک بود
هتل خیلی تمیزی بود. هر وقت می خواستی درخواست می دادی تا اتاق را مرتب و تمیز کنند. صبحانه اش تقریبا تکراری بود اما قابل قبول بود و سیر می شدی. رفتار خدمه و کارکنانش خوب بودند. سفارش غذا از بیرون هم تا دم در اتاق می آوردن و مشکلات احتمالی اتاق هم پیگیری می کردند. دسترسی بسیار عالی به نقاط شهر و جاهای تاریخی و دیدنی مخصوصا مرکز و شرق شیراز داشت. از محل هتل به سمت بلوار کریماخان زند با پای ...
همه چیز عالی بود. توی رنج هتل های دو ستاره یکی از بهترین گزینه ها هستش توی شیراز. بازم به شیراز بیام همین هتل رو انتخاب میکنم
وضعیت نظافت و غذاش اصلا مناسب نبود. خیلی بهتر از اینا توقع داشتم
صبحانه بد بود
پر سر وضدا. برخورد پذیرش غیر حرفه ای. نطافت خوب نبود.
من از اقامتم خیلی راضی بودم و حتما پیشنهاد میکنم شیراز رفتید حتما اینجا هم برید. صبحانه نسبت به قیمت عالی بود
اتاق خیلی کوچک حمام و دستشویی و روشویی در یک محدود بسیار کوچک صبحانه بدون منو وای فای فقط یک ساعت پارکینگ حدود 200متر از هتل فاصله داره و بدون سرپوش و یک چهار دیواری بدون نگهبان
هتل ارزان و به صرفه اتاقها خوب تمیز اگر قصد گردشگری دارید این هتل به صرفه است
همچیز عالی بود. واقعا ممنونم. من زمانی کی توی هتل بودم تور دانش اموزی داشتند.همین جا از پرسنل تشکر میکنم و مطمنا توی سفرهای بعدی هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم و به همه دوستان اینجا رو پیشنهاد میکنم. از جاباما هم ممنون بابت رزرو اسان.
اتاق خیلی کثیف بود
هتل بسیار خوبی بود و خیلی راضی بودم چنانچه دفعات بعد هم قصد سفر به این شهر رو داشته باشم بازهم این هتل رو انتخاب خواهم کرد
من یک اتاق یک تخته برای دو شب اقامت رزرو کرده بودم. بعد از تحویل اتاق به علت بوی نامطبوع اتاق و بوی سیگار و بودن جای سوراخ شده روی ملحفه با سیگار تصمیم به ترک اتاق و کنسل نمودن رزرو کردم. برخودر پرسنل این هتل متاسفانه خوب نبود و اولین صحبت آنها این بود که شما هتل 4 ، 5 ستاره که نیامدید اینجا 2 ستاره است. البته بوی اتاق و سوخته شده ملحفه با سیگار ربطی به ستاره های هتل ندارد و برخورد با ا...
قیمت مناسب بود. برخورد خوب بود.
بعلت اینکه همه چیز مناسب بود اقامت خود تمدید نمودیم
هتل ساسان امکاناتی بیش از یک هتل دو ستاره را داراست. با وجود قدمت بنای هتل، تمیزی اتاق ها یکی از برجسته ترین ویژگی های مجموعه است. صبحانه نسبتا مفصل و کامل در کنار یخچال کاملا پر که البته بر مبنای مصرف روی قیمت اتاق خواهد آمد، امکانات کامل داخل اتاق شامل ماهواره، اسپلیت گاوصندوق شما را نسبت به پولی که پرداخت می کنید کاملا راضی میکند. برای یک سفر دوروزه به این هتل رفتم و در کنار رفتار خو...
تمیزی-برخورد خیلی خوب همه کارمندها-اتاق ها به نسبت ٢ستاره بودن خیلی خوبه -ملافه ها خوبه-درکل من پیشنهاد میدم با توجه به قیمتش هیلی خوبه
محل هتل بسیار عالیه، دسترسیش به خیلی از اماکن نزدیکه، که اگه اهل پیاده روی هم باشید میتونید قدمزنان بهشون برسید. محیط هتل خیلی خوبه، کارکنانش هم برخوردشون عالیه... سرویس هایی هم که میدن خوبه، به نظرم برای یک هتل دو ستاره عالی بود...
من از اقامتم توی این هتل رضایت داشتم سرویس دهی بسیار خوب رفتار حرفه ای کارکنان و اتاق بسیار تمیز
رفتار عالی کارکنان ، کیفیت اتاقها و رستوران همه نمره عالی و 20 دارن. تشکر از مدیریت و کارکنان عزیز هتل ساسان شیراز
موقعیت مکانی مناسب -قیمت مناسب -تمیزی و پاکیزگی.
هتل بسیار زیبایی است. اتاق تمیزی و شیکی با فضای آرام و مناسب داشت. برخورد کارکنان خوب بود. برای رفت و آمد به مکان های دیدنی و تفریحی شهر هم راحت بودیم.
یک اتاق 3 تخته (سینگل)رزرو کرده بودیم ولی یک دبل و یک سینگل داشتیم در اتاق. پرسنل شب اول اصلا برخورد خوبی نداشتن. نظافت اتاق هم اصلا خوب نبود!
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساسان شیراز

مهمانان هتل ساسان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساسان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساسان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساسان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساسان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.