هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران

معرفی هتل ساسان شیراز

هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساسان شیراز

ساسان-اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت از 9 الی 16)
اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت از 9 الی 16)
اقامت 24
99,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
99,000
تومان
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ساسان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
128,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
128,000
تومان
15 اسفند
جمعه
128,000
تومان
16 اسفند
شنبه
128,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
128,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
128,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
128,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
128,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
128,000
تومان
22 اسفند
جمعه
128,000
تومان
23 اسفند
شنبه
128,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
128,000
تومان
علاءالدین
129,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
129,000
تومان
15 اسفند
جمعه
129,000
تومان
16 اسفند
شنبه
129,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
129,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
129,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
129,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
129,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
129,000
تومان
22 اسفند
جمعه
129,000
تومان
23 اسفند
شنبه
129,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
129,000
تومان
اقامت 24
129,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
129,000
تومان
15 اسفند
جمعه
129,000
تومان
16 اسفند
شنبه
129,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
129,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
129,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
129,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
129,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
129,000
تومان
22 اسفند
جمعه
129,000
تومان
23 اسفند
شنبه
129,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
129,000
تومان
هتل یار
129,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
129,000
تومان
15 اسفند
جمعه
129,000
تومان
16 اسفند
شنبه
129,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
129,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
129,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
129,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
129,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
129,000
تومان
22 اسفند
جمعه
129,000
تومان
23 اسفند
شنبه
129,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
129,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
169,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
169,000
تومان
15 اسفند
جمعه
169,000
تومان
16 اسفند
شنبه
169,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
169,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
169,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
169,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
169,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
169,000
تومان
22 اسفند
جمعه
169,000
تومان
23 اسفند
شنبه
169,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
169,000
تومان
ای‌گردش
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
178,000
تومان
15 اسفند
جمعه
178,000
تومان
16 اسفند
شنبه
178,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
178,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
178,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
178,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
178,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
178,000
تومان
22 اسفند
جمعه
178,000
تومان
23 اسفند
شنبه
178,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
178,000
تومان
اقامت 24
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
15 اسفند
جمعه
179,000
تومان
16 اسفند
شنبه
179,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
179,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
179,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
179,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
22 اسفند
جمعه
179,000
تومان
23 اسفند
شنبه
179,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
هتل یار
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
15 اسفند
جمعه
179,000
تومان
16 اسفند
شنبه
179,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
179,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
179,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
179,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
22 اسفند
جمعه
179,000
تومان
23 اسفند
شنبه
179,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
ساسان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
358,000
تومان
15 اسفند
جمعه
358,000
تومان
16 اسفند
شنبه
358,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
358,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
358,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
358,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
358,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
358,000
تومان
22 اسفند
جمعه
358,000
تومان
23 اسفند
شنبه
358,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
358,000
تومان
هتل یار
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
15 اسفند
جمعه
359,000
تومان
16 اسفند
شنبه
359,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
359,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
359,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
359,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
22 اسفند
جمعه
359,000
تومان
23 اسفند
شنبه
359,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
15 اسفند
جمعه
359,000
تومان
16 اسفند
شنبه
359,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
359,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
359,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
359,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
22 اسفند
جمعه
359,000
تومان
23 اسفند
شنبه
359,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
15 اسفند
جمعه
359,000
تومان
16 اسفند
شنبه
359,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
359,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
359,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
359,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
359,000
تومان
22 اسفند
جمعه
359,000
تومان
23 اسفند
شنبه
359,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
359,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
178,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
178,000
تومان
15 اسفند
جمعه
178,000
تومان
16 اسفند
شنبه
178,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
178,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
178,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
178,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
178,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
178,000
تومان
22 اسفند
جمعه
178,000
تومان
23 اسفند
شنبه
178,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
178,000
تومان
هتل یار
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
15 اسفند
جمعه
179,000
تومان
16 اسفند
شنبه
179,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
179,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
179,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
179,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
22 اسفند
جمعه
179,000
تومان
23 اسفند
شنبه
179,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
اقامت 24
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
15 اسفند
جمعه
179,000
تومان
16 اسفند
شنبه
179,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
179,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
179,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
179,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
179,000
تومان
22 اسفند
جمعه
179,000
تومان
23 اسفند
شنبه
179,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
179,000
تومان
ساسان-اتاق دو تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
اتاق دو تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
اقامت 24
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
149,000
تومان
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ساسان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
229,000
تومان
15 اسفند
جمعه
229,000
تومان
16 اسفند
شنبه
229,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
229,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
229,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
229,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
229,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
229,000
تومان
22 اسفند
جمعه
229,000
تومان
23 اسفند
شنبه
229,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
229,000
تومان
ای‌گردش
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
238,000
تومان
15 اسفند
جمعه
238,000
تومان
16 اسفند
شنبه
238,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
238,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
238,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
238,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
238,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
238,000
تومان
22 اسفند
جمعه
238,000
تومان
23 اسفند
شنبه
238,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
238,000
تومان
هتل یار
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
239,000
تومان
15 اسفند
جمعه
239,000
تومان
16 اسفند
شنبه
239,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
239,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
239,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
239,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
239,000
تومان
22 اسفند
جمعه
239,000
تومان
23 اسفند
شنبه
239,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
239,000
تومان
15 اسفند
جمعه
239,000
تومان
16 اسفند
شنبه
239,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
239,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
239,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
239,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
239,000
تومان
22 اسفند
جمعه
239,000
تومان
23 اسفند
شنبه
239,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
239,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته اقامت کوتاه مدت(6 ساعت 9 الی 16)
اتاق سه تخته اقامت کوتاه مدت(6 ساعت 9 الی 16)
اقامت 24
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
199,000
تومان
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ساسان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
478,000
تومان
15 اسفند
جمعه
478,000
تومان
16 اسفند
شنبه
478,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
478,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
478,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
478,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
478,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
478,000
تومان
22 اسفند
جمعه
478,000
تومان
23 اسفند
شنبه
478,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
478,000
تومان
هتل یار
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
479,000
تومان
15 اسفند
جمعه
479,000
تومان
16 اسفند
شنبه
479,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
479,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
479,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
479,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
479,000
تومان
22 اسفند
جمعه
479,000
تومان
23 اسفند
شنبه
479,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان
علاءالدین
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
479,000
تومان
15 اسفند
جمعه
479,000
تومان
16 اسفند
شنبه
479,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
479,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
479,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
479,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
479,000
تومان
22 اسفند
جمعه
479,000
تومان
23 اسفند
شنبه
479,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
479,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
479,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
479,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
479,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
479,000
تومان
22 اسفند
جمعه
479,000
تومان
23 اسفند
شنبه
479,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
479,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساسان شیراز

نمازخانه
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
پارک کودک
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
زمین ورزشی
گیم نت
سالن بيليارد
تلفن در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
پرینتر
اتاق تلفن (اپراتور)
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
خدمات پزشكي
زمين تنيس
صبحانه رایگان
کانال های ماهواره ای
رستوران
كافی شاپ
دستگاه خودپرداز
خانه داری 24 ساعته
زنگ بیدار شدن
آنتن مرکزی
تلویزیون LED
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
کرایه اتومبیل بدون راننده
پاورسوییچ
گشت نیم روزی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
روزنامه رایگان
پنجره
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
کرایه اتومبیل
مینی بار رایگان
اعلام حریق
تاکسی سرویس
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
یخچال
اتاق چمدان
کافی شاپ 24 ساعته
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
ماساژ
رستوران فضای باز
آرایشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
سرویس به مرکز شهر
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
اتاق سیگار
لابی
اژانس مسافرتی
تلفن
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
امکان شارژ وسایل الکتریکی
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
حمام

آدرس هتل ساسان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان شیراز

(63 نظر)
نقاط قوت:
صبحانه، اینترنت، و پارکینگ رایگان نظافت و تجهیزات بهداشتی خوب اتاق های مرتب و تمیز پرسنل و مدیریت خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه، اینترنت، و پارکینگ رایگان نظافت و تجهیزات بهداشتی خوب اتاق های مرتب و تمیز پرسنل و مدیریت خوب قیمت مناسب
پرسنل خوب و خوش رویی داره، همه تلاششون رو میکنن تا مهمان احساس راحتی کنه و خاطره خوبی براش بجا بمونه، تمیزی و نظافت خیلی خوب رعایت و کنترل میشه مخصوصاً تو این شرایط کرونا، مرکز شهر قرار داره و به حرم خیلی نزدیکه، من که خیلی راضی بودم به امید دیدار مجدد. ممنون از اسنپ تریپ برای پیشنهاد هتل ساسان شیراز.
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان و به موقع رسیدگی کردن آن ها نزدیک بودن به ایستگاه مترو و اتوبوس نظافت و رعایت پروتکل های بهداشتی نزدیکی به مرکز شهر اینترنت پر سرعت
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان و به موقع رسیدگی کردن آن ها نزدیک بودن به ایستگاه مترو و اتوبوس نظافت و رعایت پروتکل های بهداشتی نزدیکی به مرکز شهر اینترنت پر سرعت
بار دوم هست اقامت دارم. ساعت 1 بامداد رسیدم ولی با خوش رویی و خوش خلقی کارکنان مواجه شدم که خستگی را یادم رفت. پرسنل هتل بسیار جرفه ای و خوش برخورد و هر کاری که در توانشون باشه رو انجام دادن، از همینجا از همشون تشکر میکنم و حتماً برای سفر بعدی هتل ساسان رو انتخاب میکنم، دسترسی عالی به اماکن تفریحی و تاریخی. نسبت به قیمت کیفیتی عالی دارد
نقاط قوت:
قیمت مناسب در صورت اعمال تخفیف، که شامل من شد، نزدیکی به نقاط دیدنی شیراز، تمیزی و رفتار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت مناسب در صورت اعمال تخفیف، که شامل من شد، نزدیکی به نقاط دیدنی شیراز، تمیزی و رفتار مناسب پرسنل
برای تجربه جای جدید بد نبود ولی قدیمی است و بوی کهنگی اتاق ها و حوله ها مشهود است.
نقاط قوت:
قیمت مناسب و رزرو آسان دسترسی عالی و راحت سرعت اينترنت عالی مینی بار متنوع
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و رزرو آسان دسترسی عالی و راحت سرعت اينترنت عالی مینی بار متنوع
مسائل بهداشتی به خوبی رعایت میشه. به حرم نزدیکه و به اكثر نقاط مهم شهر دسترسی داره. قيمت ها هم به نظرم واقعاً خوب و مناسبه. کارکنان مؤدب و خوش برخورد هستن. من اقامت ساعتی داشتم و بسیار راضی بودم. اقامت در این هتل رو به بقیه هم پیشنهاد میکنم و در دفعات بعد هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم. از اسنپ تریپ هم ممنونم بخاطر همه چیز.
نقاط قوت:
رفتار و رسیدگی پرسنل عاااالی بیرون بر با غذاهای متنوع سرعت بالای وای فای
نقاط ضعف:
رفتار و رسیدگی پرسنل عاااالی بیرون بر با غذاهای متنوع سرعت بالای وای فای
به مدت یک روز در هتل ساسان اقامت داشتم. باید بگم هتل ساسان از هر نظر عااااالی بود بخصوص رفتار و اخلاق پرسنل، در كل راضی بودم و لذت بردم و اینکه قیمت هم خیلی مناسب نسبت به امکانات و رسیدگی هتل هست. همچنين من تجربه اقامت چندتا از هتل های شیراز رو دارم اما هتل ساسان بهم حس خونه خودمو ميداد و اینکه خاطره بسیار خوبی برای من شد و قصد دارم هر بار به شهر شیراز سفر كنم صد البته انتخاب من هتل ساسان خواهد بود ... با تشکر از مدیریت و پرسنل خوبشون
نقاط قوت:
مودبانه بودن برخورد کارکنان سرعت بالای اینترنت دسترسی عالی
نقاط ضعف:
مودبانه بودن برخورد کارکنان سرعت بالای اینترنت دسترسی عالی
من نصف روز در هتل ساسان شیراز اقامت داشتم، مسیر دسترسی خوب دارد و هم اینکه برخورد کارکنان مودبانه بود ضمن اینکه قیمت خوبی داشت . سرعت و حجم اینترنت وای فای بالا بود.
‎اقامت خوبی در هتل ساسان داشتم و مجدد در سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب میکنم چون یکی از بهترین هتل های دو ستاره شیرازه که میتونی با خیال راحت نسبت به تمیزی، رعایت پروتکل ها، و راحت بودن اتاق ها رزرو انجام بدی. دسترسی نزدیک به مترو، ایستگاه اتوبوس، فروشگاه ها، بیمارستان، داروخانه، مراکز خرید، و فرودگاه در موقعیت مناسبی نسبت به هتل واقع شده.
کارکنان هتل مودب و خوش برخورد بودن و اصولی آموزش دیدن. ما در زمان کرونا به هتل رفتیم و همه پرسنل از ماسك استفاده ميكردن و پروتکل های بهداشتی رعایت شده بود. پنل نظافت اتاقم رو روشن کرده بودم وقتی از بیرون برگشتم دیدم اتاق رو مجدد تمیز کردن و مثل زمان ورودم كه بهم تحویل دادن، تمام وسایل ها هم مرتب چیده شده بود که این مورد در هتل های دیگه کمتر ديده بودم چون معمولا فقط سطل زباله ها رو خالی میکنن. صبحانه هتل هم خوب بود و به طور کلی از اقامتم راضی بودم و دفعات بعدی هم هتل ساسان شیراز رو انتخاب میکنم و به بقیه هم پیشنهاد میکنم. بین هتل دو و حتی سه ستاره میشه گفت یکی از بهترين انتخاب هاست. از تيم جاباما هم تشکر میکنم.
من رزرو ساعتی داشتم. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. وای فای هم رایگان و پرسرعت بودش دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. پارکینگ هم کفی فاصله داشت با هتل. ممنون از کادر هتل ساسان و رزرواسیون ایران هتل انلاین
نقاط قوت:
رززو ساعتی داشتم و برای بار سوم بود هتل ساسان شیراز انتخاب میکنم. ممنون بایت همه چیز. وای فای هم مثل همیشه رایگان و پرسرعت بود و همه پرسنل ماسک زده بودند.
نقاط ضعف:
پارکینگ کمی فاصله داشت تا هتل
من یک شب اقامت داشتم، با اینکه اتاق رو باید ساعت 2:00 میگرفتم اما نزدیک ساعت 1:30 رسیدم و اتاق رو در اختیارم گذاشتن. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. سشوار خواستم که در اختیارم گذاشتن. وای فای هتل رابگان و سرعتش بالا بود‌. دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. در مجموع راضی بودم و به نسبت قیمت خیلی مناسبه و تو سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب مبکنم.
به خاطرتمیزی این هتل روانتخاب کردیم. تمیزبود .برخوردکارکنان خوب بود.مینی بار گرون بود.اتاقی ک داشتیم سمت خیابون بود و نمیشدراحت خوابیدصبح. درکل خوب بود.
سرو صبحانه در اتاق
شرایط هتل براساس هزینه دریافتی خوب بود و رفتار پرسنل شیفت صبح خیلی بهتر از شب بود.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان هتل هم قوانین و مقررات هتل را رعایت میکردن
رفتار کارکنان خوب بود هتل تمیز و مرتب بود ساعت صرف صبحانه زودتر باشه بهتره هزینه اقامتم کمتر بشه عالیه سرویس ناهار و شام نداره باید از بیرون بر سفارش بدی در کل خوب بود
همه چیز خوبه
بنظرم فقط موقعیت هتل خوب بود. فردی که اتاق رو تحویلم داد بدون درآوردن کفش هاش اومد داخل و روی موکت راه رفت از اتاق های کناری به شدت صدا منتقل میشد. صبحانه اش دقیقا مثل صبحانه های که تو هواپیما میدن هستش (کره،مربا،عسل داخل بسته های کوچک یک نفره)
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
بد نبود
نقاط قوت:
در حد خودش بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
هتل بسیار عالی صبحانه خوب مکان خوب امکانات عالی اتاق عالی برخورد مسئولین عالی مخصوصا اقای دهقان کلا عالی و خوب این هتل پیشنهاد میکنم امتحانش کنید. سرعت اینترنت هم خوب و رایگان بود
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
واقعا به عنوان چيز هايي كه از يك هتل خوب انتظار ميره همه برآورده ميشن. عالي. سرعت اینترنت عالی بود.
نقاط ضعف:
هیچی
من صرفا بدليل بعد مسافت انتخاب كردم ولي متاسفانه از رستوران لازم برخوردار نيست و براي سفر خانوادگي مناسب نيست و بلحاظ قيمت بيشتر مناسب مجردها ميباشد ولي برخورد پرسنل خيلي خوب هست سپاس
نقاط قوت:
كاركنان برخورد خيلى خوبى داشتند. هتل تميز بود. صبحانه خوب بود. موقعيت مكانى هتل هم خيلى خوب بود. سرعت وای فای خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ کمی فاصله داشت
موقعیت مناسب و دسترسی خوب ،نسبتا قدیمی ولی آروم و راحت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسبی نداشت در محدوده خیلی شلوغی بود
نقاط قوت:
همه چی خوب و مثبت بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
سلام برخورد کارکنان دربخشهای مختلف هتل خوب قابل تحسین است
برخورد کارکنان مودبانه و خوب بود و از لحاظ تمیزی اتاقها بد نبود و به مکانهای تاریخی نزدیک بود .
1.پرسنل بسیار زحمتکش و محترم پنجره ها باید دو جداره باشه ، به دلیلی شلوغیِ مکان هتل خیلی صدای ماشین میاد
نقاط قوت:
سلام من ۲شب اقامت داشتم هتلی خوب بود امکاناتش عال تمیزی اتاق عالی رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
فقط صبحانه سرو سرویس نبود ولی کامل بود فضای لاوی کم بود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
من براي همكارم اينجا رو رزرو كردم. امکانات هتل ساسان شيراز به نسبت دو ستاره بودن و به نسبت قیمتش واقعا مناسب و قابل ستایشه نظافت اتاق و سرویس و .....کاملا رعایت شده بود غذا من فقط صبحانه رو اینجا بودم و به نسبت هتلهای هم رده این هتل چیزی کسر نداشت در کل با توجه به قیمت هتل و وضعیت هتل و اتاق و ....هتل مناسبیه و جا داره از مجموعه هتل تشکر کنم . اينترنت هم كه عالي بود سرعتش
نقاط ضعف:
كمي فقط پاركنيگ فاصله داشت
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب نسبت به باغ ها و بازار های اطراف .
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف ، صدای درب های اتاق ها ، صابون و شامپو های آن بوی بد میدادن
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق های سه تخته کوچک است.بنظر میرسد برای دو تخت مناسب باشد.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خانم شیفت صبح اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان عالی کیفیت غذا عالی امکانات عالی دسترسی بسیار مناسب و نزدیک به تمامی مکانهای دیدنی شیراز امنیت ، آرامش ، امکانات عالی در حد هتل ۵ ستاره ، نسبت به قیمتش عالیه
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی دسترسی محلی عالی پرسنل خوش رفتار عالی محیطی آرام صبحانه ای خوب اینترنتی بسیار پرسرعت ولی با حجم کم
نقاط ضعف:
حمام بسیار کوچیک اینترنت محدود در حد ۲۰۰ مگابایت
رنگ دیوار پوسته زده بود. اسپلیت مستقیم روی تخت تنظیم شده بود و باد مستقیم آزاد دهنده بود. و ای کاش در تبلیغات این سایت می نوشتند گه سیگار کشیدن در اتاق ممنوع است.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
توالت فرنگی نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و بافت سنتی تمییزی اتاقها
نقاط ضعف:
پرسنل آموزش ندیده صبحانه تکراری
موقعیت مکانی ، تمیزی و برخورد محترمانه پرسنل
سفر عالی بود در کنار این هتل خوب که خیلی تمیز بود اتاق و رفتار کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی ، قیمت مناسب ، تمیزی اتاق ، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
چایساز نداشت
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
سالن صبحانه خوری آرامی دارد. صبحانه تمیز دارد و خود مکان بنده کلا آرام بود و راحت بود
نقاط ضعف:
بدون هماهنگی قبلی وارد اتاق بنده برای بررسی وضعیت آب حمام شدند .یک چایی سفارش میدادم اما یک قوری چهار نفره می آوردند که برای بنده که یک نفر بودم و یک استکان چای بیشتر میل نکردم مجبور میشدم پول چهار نفر رو حساب کنم و متاسفانه همان لحظه اجازه نداشتم حساب کنم و باید بعد از آخرین روزی که اتاق رو تحویل میدادم بعدا تمام خوردنیها رو حساب میکردم ..حمام و توالت در اتاق یک نفره خیلی تنگ و کوچک بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ دوربوددسترسی آسان به ماشین نداشتیم
نقاط قوت:
با موقعیت مکانی خوب و دسترسی به جاهای اصلی مناسب؛ هتل تمیز برخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنانش
نقاط ضعف:
نداشتن توالت در جای مناسب و نبودن حمام جداگانه
نقاط قوت:
ارامش هتل عالي بود موقعيت مكاني رزرويشن عالي
نقاط ضعف:
.
نقاط قوت:
بسیار مرتب و تمیز برخورد کارمندان عالی صبحانه خوب
نقاط ضعف:
صدای اتاقهای دیگر زیاد از زیر در اتاق هوا و صدا عبور میکرد
نقاط قوت:
برخورد خوب عوامل اجرایی نظافت هتل ازنکات مثبت هتل است که جای تقدیر وتشکر را دارد
نقاط ضعف:
تنگ نظری ذز هزینه موارذ جزیی هتل به طور مثال اتاق فاقد دستمال کاغذی رومیزی بود چند نوبت به پذیرس یاداوری نمودم فرمودندسفارش دادیم نرسیده که شحصا مجبور به خرید از سوپر بغلی هتل شدم ومورد دیگر یک دانه چای کیسه ای را ۲۰۰۰تومان حساب کردند که جای تعجب برای من وحتی بعضی از پرسنل هتل شد حتی من اعتراض کردم گفتند ما پول آب جوش از شمانگرفتیم که من در پاسخ گفتم پول آب جوش راآمادگی پرداخت دارم وهتل نباید برای گرانقروشی خود حتی یک دانه چای کیسه ای بهانه تراشی نماید لازم به ذکراست چای کیسه ای جعبه ۱۲ تایی اش حداکثر ۵۰۰۰ تومان است واین مطلب برای من این ذهنیت را ایجاد نموذد که این هتل هزینه لوازم مصرفی داخل یخچال را از مردم چند برابر میگیرد لازم به ذکر است این موارد بسیار جزیی وارزشی ندارد ولی برای مسافر ذهنیت ایجاد میکند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساسان شیراز

مهمانان هتل ساسان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساسان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساسان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساسان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساسان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.