هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
105
نظرات کاربران

معرفی هتل ساسان شیراز

هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساسان شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت از 9 الی 16)
اقامت 24
99,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
99,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
99,000
تومان
8 بهمن
جمعه
99,000
تومان
9 بهمن
شنبه
99,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
99,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
99,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
99,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
99,000
تومان
یک تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
99,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
99,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
99,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
99,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
99,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
99,000
تومان
8 بهمن
جمعه
99,000
تومان
9 بهمن
شنبه
99,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
99,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
99,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
99,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
99,000
تومان
یک تخته (اقامت 6 ساعته)
اسنپ تریپ
99,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
99,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
99,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
99,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
99,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
99,000
تومان
8 بهمن
جمعه
99,000
تومان
9 بهمن
شنبه
99,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
99,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
99,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
99,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
99,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
215,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
8 بهمن
جمعه
215,000
تومان
9 بهمن
شنبه
215,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
219,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
219,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
219,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
219,000
تومان
8 بهمن
جمعه
219,000
تومان
9 بهمن
شنبه
219,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
219,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
219,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
یک تخته
هتل یار
219,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
219,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
219,000
تومان
8 بهمن
جمعه
219,000
تومان
9 بهمن
شنبه
219,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
219,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
219,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
219,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
219,000
تومان
8 بهمن
جمعه
219,000
تومان
9 بهمن
شنبه
219,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
219,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
219,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
219,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
219,000
تومان
8 بهمن
جمعه
219,000
تومان
9 بهمن
شنبه
219,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
219,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
219,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
219,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
219,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته (اقامت 6 ساعته)
اسنپ تریپ
179,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
179,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
179,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
179,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
179,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
179,000
تومان
8 بهمن
جمعه
179,000
تومان
9 بهمن
شنبه
179,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
179,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
179,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
179,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
179,000
تومان
دو تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
179,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
179,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
179,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
179,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
179,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
179,000
تومان
8 بهمن
جمعه
179,000
تومان
9 بهمن
شنبه
179,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
179,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
179,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
179,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
179,000
تومان
اتاق دو تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
اقامت 24
179,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
179,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
179,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
179,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
179,000
تومان
8 بهمن
جمعه
179,000
تومان
9 بهمن
شنبه
179,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
179,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
179,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
179,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
179,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
345,000
تومان
8 بهمن
جمعه
345,000
تومان
9 بهمن
شنبه
345,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
345,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
345,000
تومان
8 بهمن
جمعه
345,000
تومان
9 بهمن
شنبه
345,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
345,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
345,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
345,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
345,000
تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
دو تخته - توئین
هتل یار
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
359,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
359,000
تومان
8 بهمن
جمعه
359,000
تومان
9 بهمن
شنبه
359,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
359,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
359,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
359,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
359,000
تومان
سوئیت دو تخته
ای‌گردش
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
699,000
تومان
8 بهمن
جمعه
699,000
تومان
9 بهمن
شنبه
699,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
سوئیت دو تخته
اسنپ تریپ
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
699,000
تومان
8 بهمن
جمعه
699,000
تومان
9 بهمن
شنبه
699,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
سوئیت دو نفره
اقامت 24
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
699,000
تومان
8 بهمن
جمعه
699,000
تومان
9 بهمن
شنبه
699,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
سوئیت دو نفره
علاءالدین
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
699,000
تومان
8 بهمن
جمعه
699,000
تومان
9 بهمن
شنبه
699,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
سوئیت دو نفره
هتل یار
699,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
699,000
تومان
8 بهمن
جمعه
699,000
تومان
9 بهمن
شنبه
699,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
699,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
699,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
699,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
699,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته (اقامت 6 ساعته)
اسنپ تریپ
239,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
239,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
239,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
239,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
239,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
239,000
تومان
8 بهمن
جمعه
239,000
تومان
9 بهمن
شنبه
239,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
239,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
239,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
239,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
239,000
تومان
سه تخته - اقامت کوتاه مدت 6 ساعت ( 9 الی 16)
هتل یار
239,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
239,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
239,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
239,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
239,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
239,000
تومان
8 بهمن
جمعه
239,000
تومان
9 بهمن
شنبه
239,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
239,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
239,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
239,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
239,000
تومان
اتاق سه تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
اقامت 24
239,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
239,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
239,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
239,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
239,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
239,000
تومان
8 بهمن
جمعه
239,000
تومان
9 بهمن
شنبه
239,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
239,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
239,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
239,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
239,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
8 بهمن
جمعه
445,000
تومان
9 بهمن
شنبه
445,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
499,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
499,000
تومان
8 بهمن
جمعه
499,000
تومان
9 بهمن
شنبه
499,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
499,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
499,000
تومان
8 بهمن
جمعه
499,000
تومان
9 بهمن
شنبه
499,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
سه تخته
هتل یار
499,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
499,000
تومان
8 بهمن
جمعه
499,000
تومان
9 بهمن
شنبه
499,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
499,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
499,000
تومان
8 بهمن
جمعه
499,000
تومان
9 بهمن
شنبه
499,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
499,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
499,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
499,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
499,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
785,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
785,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
785,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
785,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
785,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
785,000
تومان
8 بهمن
جمعه
785,000
تومان
9 بهمن
شنبه
785,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
785,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
785,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
785,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
785,000
تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
799,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
799,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
799,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
799,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
799,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
799,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
799,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
799,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
799,000
تومان
سوئیت چهار تخته
ای‌گردش
799,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
799,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
799,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
799,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
799,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
799,000
تومان
8 بهمن
جمعه
799,000
تومان
9 بهمن
شنبه
799,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
799,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
799,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
799,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
799,000
تومان
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
799,000 تومان