هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران

معرفی هتل ساسان شیراز

هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ساسان شیراز

ساسان-اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت از 9 الی 16)
اتاق یک تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت از 9 الی 16)
هتل یار
99,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
99,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
99,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
99,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
99,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
99,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
99,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
99,000
تومان
1 خرداد
شنبه
99,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
99,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
99,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
99,000
تومان
اقامت 24
99,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
99,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
99,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
99,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
99,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
99,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
99,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
99,000
تومان
1 خرداد
شنبه
99,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
99,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
99,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
99,000
تومان
ساسان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
149,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
179,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
179,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
179,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
179,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
179,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
179,000
تومان
1 خرداد
شنبه
179,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
هتل یار
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
149,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
179,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
179,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
179,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
179,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
179,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
179,000
تومان
1 خرداد
شنبه
179,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
229,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
259,000
تومان
1 خرداد
شنبه
259,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
259,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
259,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
259,000
تومان
هتل یار
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
229,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
259,000
تومان
1 خرداد
شنبه
259,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
259,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
259,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
259,000
تومان
ساسان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
399,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
399,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
399,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
399,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
399,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
399,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
399,000
تومان
1 خرداد
شنبه
399,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
399,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
399,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
هتل یار
399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
399,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
399,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
399,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
399,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
399,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
399,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
399,000
تومان
1 خرداد
شنبه
399,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
399,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
399,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
229,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
259,000
تومان
1 خرداد
شنبه
259,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
259,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
259,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
259,000
تومان
اقامت 24
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
229,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
259,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
259,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
259,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
259,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
259,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
259,000
تومان
1 خرداد
شنبه
259,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
259,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
259,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
259,000
تومان
ساسان-اتاق دو تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
اتاق دو تخته اقامت کوتاه مدت (6 ساعت 9 الی 16)
اقامت 24
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
179,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
179,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
179,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
179,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
179,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
179,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
179,000
تومان
1 خرداد
شنبه
179,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
هتل یار
179,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
179,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
179,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
179,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
179,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
179,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
179,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
179,000
تومان
1 خرداد
شنبه
179,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
279,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
339,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
339,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
339,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
339,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
339,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
339,000
تومان
1 خرداد
شنبه
339,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
هتل یار
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
279,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
339,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
339,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
339,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
339,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
339,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
339,000
تومان
1 خرداد
شنبه
339,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته اقامت کوتاه مدت(6 ساعت 9 الی 16)
اتاق سه تخته اقامت کوتاه مدت(6 ساعت 9 الی 16)
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
239,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
1 خرداد
شنبه
239,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
هتل یار
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
239,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
1 خرداد
شنبه
239,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
239,000
تومان
ساسان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
هتل یار
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
499,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
499,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
499,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
499,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
499,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
499,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
499,000
تومان
1 خرداد
شنبه
499,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
499,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
499,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
499,000
تومان
اقامت 24
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
499,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
499,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
499,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
499,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
499,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
499,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
499,000
تومان
1 خرداد
شنبه
499,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
499,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
499,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
499,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساسان شیراز

نمازخانه
روم سرويس 24 ساعته
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
پارک کودک
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
زمین ورزشی
گیم نت
سالن بيليارد
تلفن در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
پرینتر
اتاق تلفن (اپراتور)
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
خدمات پزشكي
زمين تنيس
صبحانه رایگان
کانال های ماهواره ای
رستوران
كافی شاپ
دستگاه خودپرداز
خانه داری 24 ساعته
زنگ بیدار شدن
آنتن مرکزی
تلویزیون LED
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
کرایه اتومبیل بدون راننده
پاورسوییچ
گشت نیم روزی
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
روزنامه رایگان
پنجره
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
کرایه اتومبیل
مینی بار رایگان
اعلام حریق
تاکسی سرویس
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
یخچال
اتاق چمدان
کافی شاپ 24 ساعته
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
خشکشویی (لاندری)
روم سرويس
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
ماساژ
رستوران فضای باز
آرایشگاه
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
فروشگاه
سرویس به مرکز شهر
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
اتاق سیگار
لابی
اژانس مسافرتی
تلفن
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
امکان شارژ وسایل الکتریکی
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
حمام

آدرس هتل ساسان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان شیراز

(63 نظر)
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز مختلف برخورد مناسب کیفیت عالی نسبت به بهای پرداخت شده قیمت مینی بار مناسب ساعت ورود ۱۱/۵
نقاط ضعف:
نزدیکی به مراکز مختلف برخورد مناسب کیفیت عالی نسبت به بهای پرداخت شده قیمت مینی بار مناسب ساعت ورود ۱۱/۵
بسیار عالی، برخورد مناسب کارکنان کیفیت عالی نسبت به بهای پرداخت شده
نقاط قوت:
اتاق ها مرتب و تمیز نزدیک به اماکن گردشگری، تاریخی، و حرم شاه چراغ متنوع بودن اقلام مینی بار یخچال و قیمت های قابل قبول
نقاط ضعف:
اتاق ها مرتب و تمیز نزدیک به اماکن گردشگری، تاریخی، و حرم شاه چراغ متنوع بودن اقلام مینی بار یخچال و قیمت های قابل قبول
رفتار پرسنل بسیار محترمانه و عالی بود. هتل در مرکز شهر در خیابان زند واقع شده، ایستگاه مترو و اتوبوس زندیه در چند قدمی هتل واقع شده. باغ شاپوری هم نزدیک هتل هست که با چند دقیقه پیاده روی میتونید از فضای عالیش لذت ببرید. نظافت اتاق‌های هتل بسیار عالی بود بطوریکه در دوران کرونا و با همه نگرانی‌های این بیماری از دیدن تمیزی اتاق و نحوه نظافت آن با خیال راحت اقامت داشتم. از مینی بار توی یخچال هم استفاده کردم که قیمت ها به صورت کیو ار کد (Qr Code) درج شده بود و و کمی قیمت ها بالاتر از بیرون بود که با توجه به حق سرویس هتل ها قابل قبول بود. اتاق هم سرویس ایرانی داشت و هم فرنگی. دفعه قبلی ولی فقط ایرانی بود. به نسبت قیمت و امکانات هم مثل همیشه راضی بودم و توی سفرهای بعدی هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم و به بقیه هم پیشنهادش میکنم. از تیم اسنپ تریپ هم کمال تشکر رو دارم.
نقاط قوت:
وای فای رایگان و سرعت خوب پرسنل با تجربه و پیگیر قیمت مناسب اتاق تمیز دسترسی عالی
نقاط ضعف:
وای فای رایگان و سرعت خوب پرسنل با تجربه و پیگیر قیمت مناسب اتاق تمیز دسترسی عالی
به عنوان کسی که برای چندمین بار به این هتل میام باید بگم که اگر دنبال جایی هستین که اون مجموعه شمارو از خانواده خودشون بدونن هتل ساسان رو انتخاب کنید. راستیییی یه دستگاه جدید اضافه کردن که اتومات بود و میتونستی همه نوع کافی سفارش بدی و همون موقع دستگاه بهت تحویل میده که خیییلی خفنه. از مینی بار توی اتاق هم استفاده کردم که قیمت هاشون مناسب بود و اتاق هم مثل همیشه دنج و ساکت بود.
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان
امکانات به اندازه یک هتل دو ستاره نبود . در واقع یکمسافرخانه هست تا یکهتل دو ستاره
نقاط قوت:
پرسنل هتل خوش برخورد دسترسی عالی به اماکن گردشگری اینترنت پر سرعت پرسنل همگی ماسک زده بودن
نقاط ضعف:
پرسنل هتل خوش برخورد دسترسی عالی به اماکن گردشگری اینترنت پر سرعت پرسنل همگی ماسک زده بودن
من با توجه به شرایط شغلی که دارم زياد به شيراز سفر ميكنم. ساعت تحویل اتاق ۲ ظهره ولی من ساعت ١١:٣٠ رسيدم. با پذیرش صحبت کردم و گفتن مشکلی نداره میتونیم اتاق رو زودتر در اختيارتون قرار بديم و این چند ساعت رو مهمون ما باشید این کارشون خیلی با ارزش بود. در ضمن به خاطر کارم نیاز به اینترنت خوب داشتم که تو این مورد هم سرویس اینترنتشون راضی کننده بود. برخورد همه تو هتل واقعا خوب و صمیمی بود. همه پرسنل ماسک زده بودن. مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح هم جلوی پذیرش جهت استفاده مهمان گذاشته بودن.
نقاط قوت:
اهمیت به تمیزی، وای فای پر سرعت، اخلاق پرسنل بسیار عالی، صبحانه قابل قبولی داشت، و ....
نقاط ضعف:
اهمیت به تمیزی، وای فای پر سرعت، اخلاق پرسنل بسیار عالی، صبحانه قابل قبولی داشت، و ....
از بین چندین هتل انتخابم این هتل بود و در کل جمع بندی کردم. همه چی عالی بود اگر ایتم شما تمیزی هست حتما این هتل رو انتخاب کنید تو این شرایط کرونا واقعا به تمیزی اهمیت میدن بقیه مسایل هم اوکی بود. وای فای پر سرعت، سرویس چای با دورچین بسکوییت و شکلات بود. صبحانه قابل قبولی داشت و من نسبت به هزینه ای که پرداخت کردم بسیار راضی هستم. اخلاق پرسنل بسیار عالی .ممنون از مجموعه و کادر هتل ساسان شیراز.
‎اقامت خوبی در هتل ساسان داشتم و مجدد در سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب میکنم چون یکی از بهترین هتل های دو ستاره شیرازه که میتونی با خیال راحت نسبت به تمیزی، رعایت پروتکل ها، و راحت بودن اتاق ها رزرو انجام بدی. دسترسی نزدیک به مترو، ایستگاه اتوبوس، فروشگاه ها، بیمارستان، داروخانه، مراکز خرید، و فرودگاه در موقعیت مناسبی نسبت به هتل واقع شده.
کارکنان هتل مودب و خوش برخورد بودن و اصولی آموزش دیدن. ما در زمان کرونا به هتل رفتیم و همه پرسنل از ماسك استفاده ميكردن و پروتکل های بهداشتی رعایت شده بود. پنل نظافت اتاقم رو روشن کرده بودم وقتی از بیرون برگشتم دیدم اتاق رو مجدد تمیز کردن و مثل زمان ورودم كه بهم تحویل دادن، تمام وسایل ها هم مرتب چیده شده بود که این مورد در هتل های دیگه کمتر ديده بودم چون معمولا فقط سطل زباله ها رو خالی میکنن. صبحانه هتل هم خوب بود و به طور کلی از اقامتم راضی بودم و دفعات بعدی هم هتل ساسان شیراز رو انتخاب میکنم و به بقیه هم پیشنهاد میکنم. بین هتل دو و حتی سه ستاره میشه گفت یکی از بهترين انتخاب هاست. از تيم جاباما هم تشکر میکنم.
من رزرو ساعتی داشتم. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. وای فای هم رایگان و پرسرعت بودش دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. پارکینگ هم کفی فاصله داشت با هتل. ممنون از کادر هتل ساسان و رزرواسیون ایران هتل انلاین
نقاط قوت:
رززو ساعتی داشتم و برای بار سوم بود هتل ساسان شیراز انتخاب میکنم. ممنون بایت همه چیز. وای فای هم مثل همیشه رایگان و پرسرعت بود و همه پرسنل ماسک زده بودند.
نقاط ضعف:
پارکینگ کمی فاصله داشت تا هتل
من یک شب اقامت داشتم، با اینکه اتاق رو باید ساعت 2:00 میگرفتم اما نزدیک ساعت 1:30 رسیدم و اتاق رو در اختیارم گذاشتن. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. سشوار خواستم که در اختیارم گذاشتن. وای فای هتل رابگان و سرعتش بالا بود‌. دسترسیش به اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. در مجموع راضی بودم و به نسبت قیمت خیلی مناسبه و تو سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب مبکنم.
به خاطرتمیزی این هتل روانتخاب کردیم. تمیزبود .برخوردکارکنان خوب بود.مینی بار گرون بود.اتاقی ک داشتیم سمت خیابون بود و نمیشدراحت خوابیدصبح. درکل خوب بود.
سرو صبحانه در اتاق
شرایط هتل براساس هزینه دریافتی خوب بود و رفتار پرسنل شیفت صبح خیلی بهتر از شب بود.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان هتل هم قوانین و مقررات هتل را رعایت میکردن
رفتار کارکنان خوب بود هتل تمیز و مرتب بود ساعت صرف صبحانه زودتر باشه بهتره هزینه اقامتم کمتر بشه عالیه سرویس ناهار و شام نداره باید از بیرون بر سفارش بدی در کل خوب بود
همه چیز خوبه
بنظرم فقط موقعیت هتل خوب بود. فردی که اتاق رو تحویلم داد بدون درآوردن کفش هاش اومد داخل و روی موکت راه رفت از اتاق های کناری به شدت صدا منتقل میشد. صبحانه اش دقیقا مثل صبحانه های که تو هواپیما میدن هستش (کره،مربا،عسل داخل بسته های کوچک یک نفره)
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نقطه ضعفی نداشت
بد نبود
نقاط قوت:
در حد خودش بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
هتل بسیار عالی صبحانه خوب مکان خوب امکانات عالی اتاق عالی برخورد مسئولین عالی مخصوصا اقای دهقان کلا عالی و خوب این هتل پیشنهاد میکنم امتحانش کنید. سرعت اینترنت هم خوب و رایگان بود
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
واقعا به عنوان چيز هايي كه از يك هتل خوب انتظار ميره همه برآورده ميشن. عالي. سرعت اینترنت عالی بود.
نقاط ضعف:
هیچی
من صرفا بدليل بعد مسافت انتخاب كردم ولي متاسفانه از رستوران لازم برخوردار نيست و براي سفر خانوادگي مناسب نيست و بلحاظ قيمت بيشتر مناسب مجردها ميباشد ولي برخورد پرسنل خيلي خوب هست سپاس
نقاط قوت:
كاركنان برخورد خيلى خوبى داشتند. هتل تميز بود. صبحانه خوب بود. موقعيت مكانى هتل هم خيلى خوب بود. سرعت وای فای خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ کمی فاصله داشت
موقعیت مناسب و دسترسی خوب ،نسبتا قدیمی ولی آروم و راحت
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی مناسبی نداشت در محدوده خیلی شلوغی بود
نقاط قوت:
همه چی خوب و مثبت بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
سلام برخورد کارکنان دربخشهای مختلف هتل خوب قابل تحسین است
برخورد کارکنان مودبانه و خوب بود و از لحاظ تمیزی اتاقها بد نبود و به مکانهای تاریخی نزدیک بود .
1.پرسنل بسیار زحمتکش و محترم پنجره ها باید دو جداره باشه ، به دلیلی شلوغیِ مکان هتل خیلی صدای ماشین میاد
نقاط قوت:
سلام من ۲شب اقامت داشتم هتلی خوب بود امکاناتش عال تمیزی اتاق عالی رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
فقط صبحانه سرو سرویس نبود ولی کامل بود فضای لاوی کم بود
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
نقاط قوت:
من براي همكارم اينجا رو رزرو كردم. امکانات هتل ساسان شيراز به نسبت دو ستاره بودن و به نسبت قیمتش واقعا مناسب و قابل ستایشه نظافت اتاق و سرویس و .....کاملا رعایت شده بود غذا من فقط صبحانه رو اینجا بودم و به نسبت هتلهای هم رده این هتل چیزی کسر نداشت در کل با توجه به قیمت هتل و وضعیت هتل و اتاق و ....هتل مناسبیه و جا داره از مجموعه هتل تشکر کنم . اينترنت هم كه عالي بود سرعتش
نقاط ضعف:
كمي فقط پاركنيگ فاصله داشت
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب نسبت به باغ ها و بازار های اطراف .
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف ، صدای درب های اتاق ها ، صابون و شامپو های آن بوی بد میدادن
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق های سه تخته کوچک است.بنظر میرسد برای دو تخت مناسب باشد.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خانم شیفت صبح اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
رفتار کارکنان عالی کیفیت غذا عالی امکانات عالی دسترسی بسیار مناسب و نزدیک به تمامی مکانهای دیدنی شیراز امنیت ، آرامش ، امکانات عالی در حد هتل ۵ ستاره ، نسبت به قیمتش عالیه
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی دسترسی محلی عالی پرسنل خوش رفتار عالی محیطی آرام صبحانه ای خوب اینترنتی بسیار پرسرعت ولی با حجم کم
نقاط ضعف:
حمام بسیار کوچیک اینترنت محدود در حد ۲۰۰ مگابایت
رنگ دیوار پوسته زده بود. اسپلیت مستقیم روی تخت تنظیم شده بود و باد مستقیم آزاد دهنده بود. و ای کاش در تبلیغات این سایت می نوشتند گه سیگار کشیدن در اتاق ممنوع است.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
توالت فرنگی نداشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و بافت سنتی تمییزی اتاقها
نقاط ضعف:
پرسنل آموزش ندیده صبحانه تکراری
موقعیت مکانی ، تمیزی و برخورد محترمانه پرسنل
سفر عالی بود در کنار این هتل خوب که خیلی تمیز بود اتاق و رفتار کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی ، قیمت مناسب ، تمیزی اتاق ، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
چایساز نداشت
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
سالن صبحانه خوری آرامی دارد. صبحانه تمیز دارد و خود مکان بنده کلا آرام بود و راحت بود
نقاط ضعف:
بدون هماهنگی قبلی وارد اتاق بنده برای بررسی وضعیت آب حمام شدند .یک چایی سفارش میدادم اما یک قوری چهار نفره می آوردند که برای بنده که یک نفر بودم و یک استکان چای بیشتر میل نکردم مجبور میشدم پول چهار نفر رو حساب کنم و متاسفانه همان لحظه اجازه نداشتم حساب کنم و باید بعد از آخرین روزی که اتاق رو تحویل میدادم بعدا تمام خوردنیها رو حساب میکردم ..حمام و توالت در اتاق یک نفره خیلی تنگ و کوچک بود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ دوربوددسترسی آسان به ماشین نداشتیم
نقاط قوت:
با موقعیت مکانی خوب و دسترسی به جاهای اصلی مناسب؛ هتل تمیز برخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنانش
نقاط ضعف:
نداشتن توالت در جای مناسب و نبودن حمام جداگانه
نقاط قوت:
ارامش هتل عالي بود موقعيت مكاني رزرويشن عالي
نقاط ضعف:
.
نقاط قوت:
بسیار مرتب و تمیز برخورد کارمندان عالی صبحانه خوب
نقاط ضعف:
صدای اتاقهای دیگر زیاد از زیر در اتاق هوا و صدا عبور میکرد
نقاط قوت:
برخورد خوب عوامل اجرایی نظافت هتل ازنکات مثبت هتل است که جای تقدیر وتشکر را دارد
نقاط ضعف:
تنگ نظری ذز هزینه موارذ جزیی هتل به طور مثال اتاق فاقد دستمال کاغذی رومیزی بود چند نوبت به پذیرس یاداوری نمودم فرمودندسفارش دادیم نرسیده که شحصا مجبور به خرید از سوپر بغلی هتل شدم ومورد دیگر یک دانه چای کیسه ای را ۲۰۰۰تومان حساب کردند که جای تعجب برای من وحتی بعضی از پرسنل هتل شد حتی من اعتراض کردم گفتند ما پول آب جوش از شمانگرفتیم که من در پاسخ گفتم پول آب جوش راآمادگی پرداخت دارم وهتل نباید برای گرانقروشی خود حتی یک دانه چای کیسه ای بهانه تراشی نماید لازم به ذکراست چای کیسه ای جعبه ۱۲ تایی اش حداکثر ۵۰۰۰ تومان است واین مطلب برای من این ذهنیت را ایجاد نموذد که این هتل هزینه لوازم مصرفی داخل یخچال را از مردم چند برابر میگیرد لازم به ذکر است این موارد بسیار جزیی وارزشی ندارد ولی برای مسافر ذهنیت ایجاد میکند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ساسان شیراز

مهمانان هتل ساسان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ساسان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ساسان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ساسان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ساسان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.