هتل پارسیان شیراز

شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی
3.6
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان شیراز

هتل چهار ستاره پارسیان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز، در سال ۱۳۷۱ توسط سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد خریداری و از مرداد ماه همان سال مورد بهره ‏برداری قرار گرفت و یکی از هتل های گروه شرکت های بین المللی پارسیان می باشد. هتل در قسمت مركزی شهر میان مراكز تجاری، بانك و بازار اصلی و در نزدیکی اماکن دیدنی شیراز قرار دارد و با امکانات رفاهی و خدماتی مطلوب و برخورداری از پرسنل مجرب در زمینه هتلداری، پذیرای مهمانان گرامی می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان شیراز

پارسیان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
251,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
251,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
251,000
تومان
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
251,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
251,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
251,000
تومان
ایران مارکوپولو
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
325,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
325,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
325,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
325,000
تومان
جاباما
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
325,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
325,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
325,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
325,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته برای یکنفر
اتاق دوتخته برای یکنفر
ای‌گردش
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
219,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
219,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
219,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
219,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
31 مرداد
جمعه
219,000
تومان
1 شهریور
شنبه
219,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
219,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
219,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
اقامت 24
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
219,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
219,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
219,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
219,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
31 مرداد
جمعه
219,000
تومان
1 شهریور
شنبه
219,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
219,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
219,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
219,000
تومان
ایران مارکوپولو
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
219,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
219,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
219,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
219,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
31 مرداد
جمعه
219,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
219,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
219,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
219,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
219,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
31 مرداد
جمعه
219,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
219,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
219,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
219,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
219,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
219,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
219,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
219,000
تومان
31 مرداد
جمعه
219,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
251,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
251,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
251,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
251,000
تومان
هتل یار
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
325,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
325,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
325,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
325,000
تومان
ایران مارکوپولو
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
251,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
251,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
251,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
251,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
251,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
251,000
تومان
31 مرداد
جمعه
251,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیان-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
418,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
31 مرداد
جمعه
418,000
تومان
1 شهریور
شنبه
418,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
418,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
418,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
418,000
تومان
اقامت 24
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
418,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
31 مرداد
جمعه
418,000
تومان
1 شهریور
شنبه
418,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
418,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
418,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
418,000
تومان
جاباما
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
418,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
31 مرداد
جمعه
418,000
تومان
1 شهریور
شنبه
547,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
547,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
547,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
547,000
تومان
ایران مارکوپولو
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
418,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
31 مرداد
جمعه
418,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
418,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
418,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
418,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
418,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
418,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
418,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
418,000
تومان
31 مرداد
جمعه
418,000
تومان
1 شهریور
شنبه
547,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
547,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
547,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
547,000
تومان
پارسیان-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
553,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
553,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
553,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
553,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
31 مرداد
جمعه
553,000
تومان
1 شهریور
شنبه
553,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
553,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
553,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
553,000
تومان
ای‌گردش
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
553,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
553,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
553,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
553,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
31 مرداد
جمعه
553,000
تومان
1 شهریور
شنبه
553,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
553,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
553,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
553,000
تومان
هتل یار
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
553,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
553,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
553,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
553,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
31 مرداد
جمعه
553,000
تومان
1 شهریور
شنبه
727,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
727,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
727,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
727,000
تومان
ایران مارکوپولو
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
553,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
553,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
553,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
553,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
31 مرداد
جمعه
553,000
تومان
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
553,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
553,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
553,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
553,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
31 مرداد
جمعه
553,000
تومان
1 شهریور
شنبه
727,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
727,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
727,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
727,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسیان شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تور
روم سرویس
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه صنايع دستی
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
تالار
Business Center
رستوران
اينترنت در لابی
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سالن جلسات
تالار
سیستماعلامحریق
سیستمتهویهمطبوعهوا
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارسیان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان شیراز

(44 نظر)
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود مخصوصا موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
در حد خودش بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نقصی دیده نشد
بسیار خوب بود و راضی بودم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
تنهامورد منفی کمبود جا در پارکینگ بود .
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
رستوران خییییلی گرون بود و فضای مناسبی نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
ما سه روز در این هتل اقامت داشتیم. هتل قدیمی است و ظاهر خوبی ندارد، لابی هم خیلی قدیمی و طراحی آن بسیار بی سلیقه بوده و اصلا در حد هتل چهار ستاره نمی باشد. صبحانه هتل خوب بود، ولی به هیچ وجه در این هتل ناهار یا شام سفارش ندید که بسیار گران و بی کیفیت است. مکان هتل خوب است و دسترسی به امکان تاریخی و دیدنی دارد. در کل این هتل باید سه ستاره باشد. امکاناتی مثل اینترنت و سرویس اتاق اصلا خوب نبود. نظافت بخش خانه داری هتل نیز اصلا خوب نبود و فقط تخت ها رو مرتب میکردند.
همه چیز خوب و رفتار کارکنان حرفه ای و هیچ مشکلی نداشتیم ممنون
خیلی خوب بود
برخورد پرسنل عالی بود، قطعا از انتخاب خودتون پشیمون نمیشید.
هتلی خوب و مناسب
هتلی قديمی اما بازسازی شده ، اتاق های نسبتا شيك و راحت ، پرسنل عااالی و خوش برخورد، صبحانه نسبتا خوب و اينكه هتل در خيابان رودكی بود كه خوش مسير و پر از هتل و كافه های خوب بود.
تقریبا همه چیز خوب بود.
خوب بود
از تاريخ ٢٧ اسفند تا اول فروردين ٩٨ به مدت سه شب بهمراه همسر وفرزندم تو اين هتل اقامت داشتيم. بسيار هتل عالي و خوب-برخورد پرسنل وكاركنان هتل بسياربسيار عالي و از همه مهمتر صبحانه با تنوع عالي وكامل بهمراه نون تنوري داغ كه تو هتل پخته ميشد بسيار خوب ولذيذ بودو يقينا تو سفرهاي بعدي به شيراز همين هتل رو انتخاب ميكنم. تنها موردي كه بعنوان نقص براي اين هتل وجود داره والبته اصلا ربطي به كيفيت خوب خدمات اون نداره لابي هتل خيلي ساده و معمولي هست كه درنگاه اول تو ذوق آدم ميزنه.
همه چيز خوب بود ،حتي برخورد پرسنل وكاركنانش عالي بود حتماً امتحان كنيد.
هتلی خوب و عالی از نظر نظافت خیلی خوب بود مدیریت خوب بود نزدیک به مراکز دیدنی شیراز بود کمال تشکر را از مدیریت دارم .
برخورد کارکنان هتل فوق العاده بود و واقعا احساس آرامش کردم. بسیار با ادب و بسیار با اخلاق بودند. و از اول وصول کارمندها همراه ما بودند تا لحظه آخر
از اقامت در این هتل رضایت داشتم.
همه چیز مرتب بود و ارزش خرید راداشت
در کل خوب
خیلی خوب
نظر خاصی ندارم
ازتمامی بخش های هتل و کارکنان زحمت کش هتل کمال تشکر را دارم.
برخورد کارکنان مناسب و گرم و نظافت اتاقها عالی بود.
خوب بود همه چی ، به جز رستوران که نهار کم و گران بود.
خوب
فضای اتاق و ابعاد آن خوب است،تمیزی و سرویس دهی مناسب بود و رفتار کارکنان خوب و مودبانه بود، صبحانه خوب بود و موقعیت هتل در شهر نیز بسیار خوب است، از رستوران هتل استفاده نکردم و امکانات داخل اتاق متوسط بود و جای بهبود دارد.
همه چیز خیلی خوب بود . اما کارت تخفیفی که هتل پارسیان داد رو هتل های دیگه پارسیان قبول نمیکنند. فکر کنم سرکاری باشه
موقعیت مکانی خوب ولی ترافیک منطقه زیاد است. دسترسی به هتل در ساعات پیک مشکل است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیک به بافت تاریخی قیمت مناسب به دلیل وجود تخفیف در آذر ماه نظافت مطلوب اتاق و سرویس بهداشتی داخل اتاق( شماره ۵۱۷) وضعیت مطلوب اتاق تحویلی به بنده (شماره ۵۱۷)
نقاط ضعف:
عدم نظافت مناسب سرویس بهداشتی ایرانی واقع در راهرو (طبقه پنجم) لابی نیاز به نوسازی دارد.
واقعا خیلی هتل عالی و تمیزی بود ،برخورد کارکنان عالی بود ،رسیدگی عالی ،نظافت عالی ، و در نقطه بسیار خوبی در مرکز شهر قرار داشت ،که دسترسی به بازار وکیل ،مکان های تاریخی بسیار خیلی راحت بود ،از مدیریت هتل ممنونم
برخورد کارکنان هتل خوبه بدنیس.. مشکل هتل اینه ک غذای رستورانش برا شام و نهار خیلی گرونه از هتل غذا نگیرین. اتاقش اوکیه نظافتشم خوبه
با توجه به درجه و مبلغ پرداختی نسبتاً خوب بود.کمی در خصوص سطح کیفیت خدمات تلاش بیشتری میطلبد
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و عالی و دوستانه کارکنان هتل و صبحانه عالی و کامل هتل
نقاط ضعف:
سرویس های گرمایشی را کمی زود غیر فعال کرده بودند ، چون هوا شب ها سرد میشد
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق ، اتاق ها بازسازی شده و بسیار تمیز . پخت نان تازه در خود هتل .
نقاط ضعف:
فعلا برای لابی اقدامی برای بازسازی نکردن
محل هتل خوبه ولي قديميه
نقاط قوت:
برخورد مناسب عوامل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ بسیار نامناسب اتاق ها در حد ۴ ستاره تمیز نبود ساختمان قدیمی بود
نقاط قوت:
پاکیزگی، حضور توریست های خارجی، صبحانه با نان داغ و تازه،
نقاط ضعف:
خرابی یکی از آسانسورها ، عدم پخش موزیک های ملایم در لابی و صبحانه
نقاط قوت:
نظافت اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ساده و تکرتری بودن منوی صبحانه با توجه به ۴ ستاره بودن هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسیان شیراز

مهمانان هتل پارسیان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.