هتل پارسیان شیراز

شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی
3.6
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان شیراز

هتل چهار ستاره پارسیان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز، در سال ۱۳۷۱ توسط سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد خریداری و از مرداد ماه همان سال مورد بهره ‏برداری قرار گرفت و یکی از هتل های گروه شرکت های بین المللی پارسیان می باشد. هتل در قسمت مركزی شهر میان مراكز تجاری، بانك و بازار اصلی و در نزدیکی اماکن دیدنی شیراز قرار دارد و با امکانات رفاهی و خدماتی مطلوب و برخورداری از پرسنل مجرب در زمینه هتلداری، پذیرای مهمانان گرامی می باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان شیراز

پارسیان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
222,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
222,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
222,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
222,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
222,000
تومان
9 آبان
جمعه
222,000
تومان
10 آبان
شنبه
222,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
222,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
222,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
222,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
222,000
تومان
اقامت 24
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
222,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
222,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
222,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
222,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
222,000
تومان
9 آبان
جمعه
222,000
تومان
10 آبان
شنبه
225,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
225,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
جاباما
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
225,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
240,000
تومان
10 آبان
شنبه
240,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
ایران مارکوپولو
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
234,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
234,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
234,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
234,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
234,000
تومان
9 آبان
جمعه
234,000
تومان
10 آبان
شنبه
234,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
234,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
234,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
234,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
234,000
تومان
ای‌گردش
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
235,000
تومان
9 آبان
جمعه
235,000
تومان
10 آبان
شنبه
235,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
235,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
235,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
235,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
235,000
تومان
علاءالدین
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
241,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
241,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
241,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
241,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
241,000
تومان
9 آبان
جمعه
241,000
تومان
10 آبان
شنبه
241,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
241,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
241,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
241,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
241,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته برای یکنفر
اتاق دوتخته برای یکنفر
علاءالدین
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
9 آبان
جمعه
208,000
تومان
10 آبان
شنبه
208,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
ایران مارکوپولو
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
9 آبان
جمعه
210,000
تومان
10 آبان
شنبه
210,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
9 آبان
جمعه
210,000
تومان
10 آبان
شنبه
210,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
جاباما
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
212,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
212,000
تومان
9 آبان
جمعه
212,000
تومان
10 آبان
شنبه
212,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
212,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
212,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
212,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
212,000
تومان
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
9 آبان
جمعه
210,000
تومان
10 آبان
شنبه
210,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
ای‌گردش
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
210,000
تومان
9 آبان
جمعه
210,000
تومان
10 آبان
شنبه
210,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
210,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
210,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
210,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
210,000
تومان
پارسیان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
222,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
222,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
222,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
222,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
222,000
تومان
9 آبان
جمعه
222,000
تومان
10 آبان
شنبه
222,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
222,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
222,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
222,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
222,000
تومان
اقامت 24
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
225,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
225,000
تومان
9 آبان
جمعه
225,000
تومان
10 آبان
شنبه
225,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
225,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
225,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
225,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
225,000
تومان
ایران مارکوپولو
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
234,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
234,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
234,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
234,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
234,000
تومان
9 آبان
جمعه
234,000
تومان
10 آبان
شنبه
234,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
234,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
234,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
234,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
234,000
تومان
پارسیان-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
394,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
394,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
394,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
394,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
394,000
تومان
9 آبان
جمعه
394,000
تومان
10 آبان
شنبه
394,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
394,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
394,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
394,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
394,000
تومان
اقامت 24
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
394,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
394,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
394,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
394,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
394,000
تومان
9 آبان
جمعه
394,000
تومان
10 آبان
شنبه
394,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
394,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
394,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
394,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
394,000
تومان
ایران مارکوپولو
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
394,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
394,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
394,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
394,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
394,000
تومان
9 آبان
جمعه
394,000
تومان
10 آبان
شنبه
394,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
394,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
394,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
394,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
394,000
تومان
ای‌گردش
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
395,000
تومان
9 آبان
جمعه
395,000
تومان
10 آبان
شنبه
395,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
395,000
تومان
جاباما
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
395,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
395,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
395,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
399,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
399,000
تومان
9 آبان
جمعه
399,000
تومان
10 آبان
شنبه
399,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
399,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
399,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
399,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
399,000
تومان
علاءالدین
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
416,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
416,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
416,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
416,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
416,000
تومان
9 آبان
جمعه
416,000
تومان
10 آبان
شنبه
416,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
416,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
416,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
416,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
416,000
تومان
پارسیان-سوییت یکخوابه چهارنفره
سوییت یکخوابه چهارنفره
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
9 آبان
جمعه
525,000
تومان
10 آبان
شنبه
525,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
جاباما
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
528,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
528,000
تومان
9 آبان
جمعه
528,000
تومان
10 آبان
شنبه
528,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
528,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
528,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
528,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
528,000
تومان
ای‌گردش
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
9 آبان
جمعه
525,000
تومان
10 آبان
شنبه
525,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
هتل یار
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
525,000
تومان
9 آبان
جمعه
525,000
تومان
10 آبان
شنبه
525,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
525,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
525,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
525,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
525,000
تومان
ایران مارکوپولو
534,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
534,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
534,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
534,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
534,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
534,000
تومان
9 آبان
جمعه
534,000
تومان
10 آبان
شنبه
534,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
534,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
534,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
534,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
534,000
تومان
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
9 آبان
جمعه
550,000
تومان
10 آبان
شنبه
550,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسیان شیراز

اعلام حریق
كتابخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
آتلیه
خدمات اینترنتی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه صنايع دستی
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
خدمات باربري
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اينترنت در اتاق
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
تلفن در لابی
سالن كنفرانس
سالن جلسات
تالار
Business Center
رستوران
اينترنت در لابی
كافی شاپ
سالن همايش
سالن جلسات
پنجره
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
کپسول آتش‌نشانی در لابی
تلویزیون lcd
خدمات پزشكي
بازی ویدئویی
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
سرویس حرم
غرفه صنایع دستی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
پرینتر
فكس
سیستم تهویه مطبوع
سیستم گرمایشی سرمایشی
استخر
سونا
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
پارکینگ
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تور
روزنامه
تاکسی سرویس
سالن ورزشی
تلویزیون
فتوکپی
روم سرويس
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
یخچال
نمازخانه
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
فضای سبز
تلفن
نهار در اتاق
خدمات خشکشویی
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
اینترنت در قسمت لابی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
ميز
خدمات اتو
حمام
فروشگاه
دستگاه واکس کفش
لابی
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
اتاق سیگار
آرایشگاه
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
حمام

آدرس هتل پارسیان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان شیراز

(33 نظر)
برخورد کارکنان بسیار خوب و عالی امکانات هتل خوب اما سیستم تهویه و سرمایش هتل ضعیف شبانه روز بدی رو گذروندیم با گرمای شدید.
در سفر کوتاهی در این هتل اقامت داشتم - برخورد پرسنل بسیار محترمانه و دوستانه بود - هتل بسیار قدیمی و فرسوده بود که قسمت های بازسازی شده نیز نیاز به بازسازی مجدد داشت -اتاق دونفره که من داشتم کوچک و خیلی معمولی بود - صبحانه معمولی
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود مخصوصا موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
در حد خودش بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
هتل از نظر نظافت و برخورد کارکنان نسبتا خوب بود . ولی تهویه مناسبی نداشت و اتاق خیلی گرم بود . صدای بیرون از اتاق به راحتی شنیده میشد و آزار دهنده بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
برخورد پرسنل واقعا عالی بود
با سلام؛ به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم؛ و موارد ذیل به عنوان موارد مثبت هتل می باشد:۱. استقبال گرم پذیرش هتل ۲. نظافت بسیار عالی اتاق ۳. تمیزی ملحفه و بالش ها ۴. فضای آرام راهروها ۵. مناسب بودن منوی صبحانه
اتاق ها باز سازی شده و تمیز بود. هتل 4 ستاره نبوده. بلکه 3 ستاره تاپ است. لابی و رستوران قدیمی بوده و نیاز به بازسازی دارد.
از نظر نظافت خوب بود، صبحانه مناسب بود البته آیتم ها تکراری بود که به نظر میاد قابل بهبود هست، پرسنل بسیار خوش برخورد، مودب و مهربان هستند و خاطره ی خوبی از سفر به شیراز برای ما به جا گذاشتن از نظر دسترسی به اماکن دیدنی در محل خوبی قرار داره. جاهای زیادی رو میشه پیاده رفت و بازدید کرد.
بسیار تمیز بود. ولی امکانات اولیه مثل کتری برقی در اتاق نبود. صدای یخچال اتاق بسیار زیاد بود
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نقصی دیده نشد
کیفیت اتاقها و امکانات هتل در حد سه ستاره بود، داخل اتاق تمیز و مرتب بود اما یخچال خیلی خنک نمیکرد، فضای پارکینگ کمه و تو روزهای شلوغ آزاردهنده بود، برخورد پرسنل و کارکنان خیلی خوب بود، تهویه راهرو ضعیف بود و بوی سیگار جمع میشد جوری که داخل اتاق هم میومد، کیفیت صبحانه و غذای هتل هم قابل قبول بود
تنهامورد منفی کمبود جا در پارکینگ بود .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
رستوران خییییلی گرون بود و فضای مناسبی نداشت
همه چیز خوب و رفتار کارکنان حرفه ای و هیچ مشکلی نداشتیم ممنون
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
ما سه روز در این هتل اقامت داشتیم. هتل قدیمی است و ظاهر خوبی ندارد، لابی هم خیلی قدیمی و طراحی آن بسیار بی سلیقه بوده و اصلا در حد هتل چهار ستاره نمی باشد. صبحانه هتل خوب بود، ولی به هیچ وجه در این هتل ناهار یا شام سفارش ندید که بسیار گران و بی کیفیت است. مکان هتل خوب است و دسترسی به امکان تاریخی و دیدنی دارد. در کل این هتل باید سه ستاره باشد. امکاناتی مثل اینترنت و سرویس اتاق اصلا خوب نبود. نظافت بخش خانه داری هتل نیز اصلا خوب نبود و فقط تخت ها رو مرتب میکردند.
از تاريخ ٢٧ اسفند تا اول فروردين ٩٨ به مدت سه شب بهمراه همسر وفرزندم تو اين هتل اقامت داشتيم. بسيار هتل عالي و خوب-برخورد پرسنل وكاركنان هتل بسياربسيار عالي و از همه مهمتر صبحانه با تنوع عالي وكامل بهمراه نون تنوري داغ كه تو هتل پخته ميشد بسيار خوب ولذيذ بودو يقينا تو سفرهاي بعدي به شيراز همين هتل رو انتخاب ميكنم. تنها موردي كه بعنوان نقص براي اين هتل وجود داره والبته اصلا ربطي به كيفيت خوب خدمات اون نداره لابي هتل خيلي ساده و معمولي هست كه درنگاه اول تو ذوق آدم ميزنه.
برخورد کارکنان هتل فوق العاده بود و واقعا احساس آرامش کردم. بسیار با ادب و بسیار با اخلاق بودند. و از اول وصول کارمندها همراه ما بودند تا لحظه آخر
هتلی خوب و عالی از نظر نظافت خیلی خوب بود مدیریت خوب بود نزدیک به مراکز دیدنی شیراز بود کمال تشکر را از مدیریت دارم .
موقعیت مکانی خوب ولی ترافیک منطقه زیاد است. دسترسی به هتل در ساعات پیک مشکل است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیک به بافت تاریخی قیمت مناسب به دلیل وجود تخفیف در آذر ماه نظافت مطلوب اتاق و سرویس بهداشتی داخل اتاق( شماره ۵۱۷) وضعیت مطلوب اتاق تحویلی به بنده (شماره ۵۱۷)
نقاط ضعف:
عدم نظافت مناسب سرویس بهداشتی ایرانی واقع در راهرو (طبقه پنجم) لابی نیاز به نوسازی دارد.
واقعا خیلی هتل عالی و تمیزی بود ،برخورد کارکنان عالی بود ،رسیدگی عالی ،نظافت عالی ، و در نقطه بسیار خوبی در مرکز شهر قرار داشت ،که دسترسی به بازار وکیل ،مکان های تاریخی بسیار خیلی راحت بود ،از مدیریت هتل ممنونم
برخورد کارکنان هتل خوبه بدنیس.. مشکل هتل اینه ک غذای رستورانش برا شام و نهار خیلی گرونه از هتل غذا نگیرین. اتاقش اوکیه نظافتشم خوبه
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و عالی و دوستانه کارکنان هتل و صبحانه عالی و کامل هتل
نقاط ضعف:
سرویس های گرمایشی را کمی زود غیر فعال کرده بودند ، چون هوا شب ها سرد میشد
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق ، اتاق ها بازسازی شده و بسیار تمیز . پخت نان تازه در خود هتل .
نقاط ضعف:
فعلا برای لابی اقدامی برای بازسازی نکردن
محل هتل خوبه ولي قديميه
نقاط قوت:
برخورد مناسب عوامل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ بسیار نامناسب اتاق ها در حد ۴ ستاره تمیز نبود ساختمان قدیمی بود
نقاط قوت:
پاکیزگی، حضور توریست های خارجی، صبحانه با نان داغ و تازه،
نقاط ضعف:
خرابی یکی از آسانسورها ، عدم پخش موزیک های ملایم در لابی و صبحانه
نقاط قوت:
نظافت اتاقها برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ساده و تکرتری بودن منوی صبحانه با توجه به ۴ ستاره بودن هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسیان شیراز

مهمانان هتل پارسیان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.