هتل پارسیان شیراز

شيراز، خيابان زند، خيابان رودكی
3.6
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیان شیراز

هتل چهار ستاره پارسیان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز، در سال ۱۳۷۱ توسط سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد خریداری و از مرداد ماه همان سال مورد بهره ‏برداری قرار گرفت و یکی از هتل های گروه شرکت های بین المللی پارسیان می باشد. هتل در قسمت مركزی شهر میان مراكز تجاری، بانك و بازار اصلی و در نزدیکی اماکن دیدنی شیراز قرار دارد و با امکانات رفاهی و خدماتی مطلوب و برخورداری از پرسنل مجرب در زمینه هتلداری، پذیرای مهمانان گرامی می باشد.

توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیان شیراز

ظرفیت 1 نفر

یک تخته (دو تخته برای یکنفر)
هتل یار
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
730,000 تومان
8 بهمن
شنبه
730,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
730,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
730,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
730,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
730,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
730,000 تومان
14 بهمن
جمعه
730,000 تومان
15 بهمن
شنبه
730,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
730,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
730,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
800,000 تومان
8 بهمن
شنبه
800,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
800,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
800,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
800,000 تومان
8 بهمن
شنبه
800,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
800,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
800,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
800,000 تومان
8 بهمن
شنبه
800,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
800,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
800,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
800,000 تومان
8 بهمن
شنبه
800,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
800,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
800,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
800,000 تومان
14 بهمن
جمعه
800,000 تومان
15 بهمن
شنبه
800,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
800,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
800,000 تومان
دو تخته - توئین
هتل یار
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
840,000 تومان
8 بهمن
شنبه
840,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
840,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
840,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
840,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
840,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
840,000 تومان
14 بهمن
جمعه
840,000 تومان
15 بهمن
شنبه
840,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
840,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
840,000 تومان
دو تخته - دبل
هتل یار
840,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
840,000 تومان
8 بهمن
شنبه
840,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
840,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
840,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
840,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
840,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
840,000 تومان
14 بهمن
جمعه
840,000 تومان
15 بهمن
شنبه
840,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
840,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
840,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
927,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
927,000 تومان
8 بهمن
شنبه
927,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
927,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
927,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
927,000 تومان
14 بهمن
جمعه
927,000 تومان
15 بهمن
شنبه
927,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
927,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
927,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت کوچک - برای سه نفر
هتل یار
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
سه تخته
هتل یار
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,430,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
سوئیت سه نفره
علاءالدین
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,580,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,580,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,580,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,580,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,580,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,580,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
سوئیت جونیور برای دو نفر + کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,580,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,580,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,580,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,580,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,580,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,580,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,580,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,580,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,580,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,580,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,580,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره
اسنپ تریپ
1,606,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,606,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,606,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,606,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,606,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,606,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,606,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,606,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,606,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت بزرگ - برای چهار نفر
هتل یار
2,340,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,340,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,340,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,340,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,340,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,340,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,340,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,340,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,340,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,340,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,340,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,340,000 تومان
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
2,368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,368,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,368,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,368,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,368,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,368,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,368,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,368,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
2,368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,368,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,368,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,368,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,368,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,368,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,368,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,368,000 تومان
سوئیت رویال برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,368,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,368,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,368,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,368,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,368,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
سوئیت رویال چهار نفره
اقامت 24
2,368,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,368,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,368,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,368,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,368,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,368,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,368,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,368,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,368,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,368,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارسیان شیراز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
تالار
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
نمای شهر
ميز
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه صنايع دستی
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن جلسات
Business Center
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سالن جلسات
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارسیان شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسیان شیراز

(61 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
حجاب اجبارى بى احترامى
نقاط قوت:
نظافت و رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
نظافت و رفتار پرسنل
نقاط قوت:
ارامي و بي دردشري
نقاط ضعف:
پاركينگ كوچك و مزاحمت خودروي سايرين براي خروج خودرو ما و معطلي چند دقيقه اي
هتل نسبتا خوب و امکانات خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق خیلی کوچک بود برای سه نفر حتی نمیشد نماز خواندتهویه اتاق نامناسب بودصبحانه ضعیف بود
نقاط قوت:
لوکیشن و دسترسی مناسب، رفتار محترمانه پرسنل، محیط آرام، سرویس اتاق و وسایل تکمیل
نقاط ضعف:
لوکیشن و دسترسی مناسب، رفتار محترمانه پرسنل، محیط آرام، سرویس اتاق و وسایل تکمیل
من رضایت داشتم و دوباره این هتل را انتخاب خواهم کرد.
نقاط قوت:
پارکینگ دارد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
دسترسی
نقاط ضعف:
دسترسی
هتل خوبیه نسبت به قیمتش
نقاط قوت:
دسترسی اسان
نقاط ضعف:
دسترسی اسان
درختان کلی خوب بود
نقاط قوت:
سکوت و آرامش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
پایین بودن کیفیت صبحانه و سالن غذاخوری خوری بوی نامطبوع در راهروها بالا بودن قیمت غذا ها و بالابودن هزینه های جانبی مانند سرویس که به قیمت غذا افزوده می‌شود هر چقدر غذا گران‌تر بخوری هزینه سرویس بالاتر اخذ میشه در صورتی که هزینه سرویس ربطی به قیمت غذا نباید داشته باشه اصلا غذا را قراره که سرو کنه شما وقتی غذا میفروشی باید سرو هم بکنی هزینه سرویس معنی نداره
نقاط قوت:
برخورد محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد محترمانه پرسنل
برخورد بسیار خوب پرسنل
نقاط قوت:
به نسبت راضی کننده بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود که درج شود
عالی بود. با این قیمت واقعا خوب بود. داخل سوئیت من همه چیز بازسازی شده بود، سرویس بهداشتی با برند KWC حرفی برای گفتن نذاشته بود. فوق‌العاده شیک. کارکنانشان هم با احترام برخورد میکردن. ممنون از زحمات شما.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت و محاسبه تسویه حساب
با توجه به قیمت ، برای سفرهای کاری مناسب می باشد . مهمترین مسأله شارژ نشدن آب معدنی اتاق ها به صورت روزانه و نداشتن سرویس چایی و کتری برقی برای اتاقها می باشد که یک هتل با چهار ستاره می بایستی اینگونه خدمات که ناچیز هم می باشند را برای مهمانان هتل فراهم کند . مسأله دیگر قیمت غذاهای هتل می باشد که با توجه به ارزش افزوده و حق سرویس به هیچ عنوان مرقوم به صرفه نمی باشد و پیشنهاد می کنم برای صرف غذا به بیرون از هتل تشریف ببرید .
نقاط قوت:
فوق العاده اتاقهای خوب بودصبحانه عالی بودآشپز ی باید در صبحانه و شخص خوش خلق در این پست فوق العاده بود خدمه خوب و مودب اما رسپشن تقریبا معمولی به پایین
نقاط ضعف:
برخورد ضعیف رسپشن ، اگرچه این بخش به عنوان ویترین هتل به این خوبی ، شایسته بود از تجربه رفتاری بالایی در برخوردار با مهمانان برخوردار می بودند.
نقاط قوت:
فقط نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
اتاق ها کثیف هتل قدیمی پارکینگ ضعیف و در کل اصلا در حد و اندازه گروه هتل های پارسیان نبود
اول که در تمام هتل بوی نامطبوعی به مشام میرسید و اکثر چیزها خیلی قدیمی و کهنه هست و من فقط چون مجبور بودم یک شب را اونجا سپری کردم
نقاط قوت:
صبحانه بوفه، کارمندان بسیار خوب و کمک کننده ، موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
سیستم گرمایی زیادی گرم بود!! که بعد از پرس و جو معلوم شد که این مشکل هم به زودی رفع می شود.
برخورد خوب پرسنل-نظافت متوسط-دسترسی اسان به مراکز خرید و دیدنی-صبحانه خوب-
از همه نظر خوب بود کارکنان خوبی داشت
نقاط قوت:
سرویس دهی عالی برخورد پرسنل عالی بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار عالی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل وکیفیت غذا عالی بود
نقاط ضعف:
کافی شاپ نداشتن و قیمتها یک مقدار بالا بود
مجموعه هتل‌های پارسیان با نرخی مناسب همیشه قابل اطمینان هستند. هتل پارسیان شیراز بازسازی شده و با توجه به هزینه ای که پرداخت میشه، هتل مناسبی برای اقامت کوتاه مدت محسوب میشه.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخي از امكانات ذكر شده در سايت در اتاق موجود نبود از جمله چاي ساز
اقامتی مطلوب و متناسب با قیمت، خدمات و امکانات هتل
از همه نظر عالی بود....
همه چیز عالی
سیستم تهویه خوبی نداشت وشب خیلی گرم وخیس عرق بودیم
برخورد کارکنان بسیار خوب و عالی امکانات هتل خوب اما سیستم تهویه و سرمایش هتل ضعیف شبانه روز بدی رو گذروندیم با گرمای شدید.
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود مخصوصا موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
در حد خودش بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
موردی نبود
هتل از نظر نظافت و برخورد کارکنان نسبتا خوب بود . ولی تهویه مناسبی نداشت و اتاق خیلی گرم بود . صدای بیرون از اتاق به راحتی شنیده میشد و آزار دهنده بود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
با سلام؛ به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم؛ و موارد ذیل به عنوان موارد مثبت هتل می باشد:۱. استقبال گرم پذیرش هتل ۲. نظافت بسیار عالی اتاق ۳. تمیزی ملحفه و بالش ها ۴. فضای آرام راهروها ۵. مناسب بودن منوی صبحانه
برخورد پرسنل واقعا عالی بود
از نظر نظافت خوب بود، صبحانه مناسب بود البته آیتم ها تکراری بود که به نظر میاد قابل بهبود هست، پرسنل بسیار خوش برخورد، مودب و مهربان هستند و خاطره ی خوبی از سفر به شیراز برای ما به جا گذاشتن از نظر دسترسی به اماکن دیدنی در محل خوبی قرار داره. جاهای زیادی رو میشه پیاده رفت و بازدید کرد.
بسیار تمیز بود. ولی امکانات اولیه مثل کتری برقی در اتاق نبود. صدای یخچال اتاق بسیار زیاد بود
نقاط قوت:
کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
نقصی دیده نشد
کیفیت اتاقها و امکانات هتل در حد سه ستاره بود، داخل اتاق تمیز و مرتب بود اما یخچال خیلی خنک نمیکرد، فضای پارکینگ کمه و تو روزهای شلوغ آزاردهنده بود، برخورد پرسنل و کارکنان خیلی خوب بود، تهویه راهرو ضعیف بود و بوی سیگار جمع میشد جوری که داخل اتاق هم میومد، کیفیت صبحانه و غذای هتل هم قابل قبول بود
تنهامورد منفی کمبود جا در پارکینگ بود .
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
رستوران خییییلی گرون بود و فضای مناسبی نداشت
همه چیز خوب و رفتار کارکنان حرفه ای و هیچ مشکلی نداشتیم ممنون
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
هتل بتازگی بازسازی شده و اتاق ها بسیار تمیز است . پرسنل هتل رفتار خوبی داشتند .
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتلی خوب و عالی از نظر نظافت خیلی خوب بود مدیریت خوب بود نزدیک به مراکز دیدنی شیراز بود کمال تشکر را از مدیریت دارم .
نقاط قوت:
همه خصوصیات هتل عالی بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
موقعیت مکانی خوب ولی ترافیک منطقه زیاد است. دسترسی به هتل در ساعات پیک مشکل است
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیک به بافت تاریخیقیمت مناسب به دلیل وجود تخفیف در آذر ماهنظافت مطلوب اتاق و سرویس بهداشتی داخل اتاق( شماره ۵۱۷)وضعیت مطلوب اتاق تحویلی به بنده (شماره ۵۱۷)
نقاط ضعف:
عدم نظافت مناسب سرویس بهداشتی ایرانی واقع در راهرو (طبقه پنجم)لابی نیاز به نوسازی دارد.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب و عالی و دوستانه کارکنان هتل و صبحانه عالی و کامل هتل
نقاط ضعف:
سرویس های گرمایشی را کمی زود غیر فعال کرده بودند ، چون هوا شب ها سرد میشد
نقاط قوت:
رفتار عالی کارکنان هتل قابل توجه بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش اخلاق ، اتاق ها بازسازی شده و بسیار تمیز . پخت نان تازه در خود هتل .
نقاط ضعف:
فعلا برای لابی اقدامی برای بازسازی نکردن
نقاط قوت:
برخورد مناسب عوامل
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
نظافت اتاقهابرخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ساده و تکرتری بودن منوی صبحانه با توجه به ۴ ستاره بودن هتل
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبی داشت برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ بسیار نامناسب اتاق ها در حد ۴ ستاره تمیز نبود ساختمان قدیمی بود
نقاط قوت:
پاکیزگی، حضور توریست های خارجی، صبحانه با نان داغ و تازه،
نقاط ضعف:
خرابی یکی از آسانسورها ، عدم پخش موزیک های ملایم در لابی و صبحانه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسیان شیراز

مهمانان هتل پارسیان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسیان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسیان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسیان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسیان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.