هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن
3.5
امتیاز کاربران
92
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه شیراز

هتل چهار ستاره پارسه در مرکز شهر شیراز، پشت ارگ کریمخان زند واقع شده است. ساخت هتل در سال ۱۳۴۸ و آخرین بازسازی در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و دارای امکاناتی مدرن و تجهیزات ایده آل مي باشد. پذیرش هتل به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فارسی مسلط هستند و آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران شیراز می باشند. هتل پارسه در این شهر تاریخی و جاویدان، اقامتی به یاد ماندنی را برای شما تدارک دیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسه شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,180,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,271,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,271,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,271,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,413,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,413,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,413,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,413,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,413,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,271,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,271,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,271,000 تومان
اتاق دو نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,280,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,280,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,251,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,251,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,251,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,251,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,180,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,180,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,180,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,180,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,180,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,180,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,200,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
2,150,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,150,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,150,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,150,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
1,180,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
1,180,000 تومان
7 فروردین
دوشنبه
1,180,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,180,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,180,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,180,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,684,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
1,684,000 تومان
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,684,000 تومان
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,684,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,684,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,684,000 تومان
اتاق سه نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
1,631,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,631,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,631,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,631,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
4 فروردین
جمعه
1,530,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
1,530,000 تومان
8 فروردین
سه‌شنبه
1,530,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,530,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,530,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
1,530,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,541,200 تومان
اتاق چهار تخته - سه تخته با سرویس اضافی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,360,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,360,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,360,000 تومان
اتاق چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
2 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 فروردین
جمعه
2,260,000 تومان
5 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
2,260,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه شیراز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
سالن اجتماعات
خشکشویی
سالن كنفرانس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
آنتن مرکزی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارسه شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسه شیراز

(92 نظر)
نقاط قوت:
طرز برخورد عالی بود
نقاط ضعف:
کیفیت غذا پایین بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار محترمانه و عالی بود
نقاط ضعف:
اتاقها از نظر صدا ایزوله نمیباشد
نقاط قوت:
مکان و پرسنل و امکانات در حد قیمتانصافا انتظار نداشتم با این قیمت خوب باشههم صبحانه متنوع هم برخورد خوب
نقاط ضعف:
فقط بوی ضدعفونی کننده دو روز اول اذیت کردبرا پیاده گردش کردن عالی اما سخت اسنپ میاد به بهانه شلوغی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالیموقعیت عالی
نقاط ضعف:
موقعیت پارکینگ مناسب نبود
نقاط قوت:
خوب بود بدک نبود
نقاط ضعف:
خوب بود بدک نبود
نقاط قوت:
موقعیت عالی به اماکن تفریحی تاریخیصبحانه اش خوب بود، ساعت سروش هم خوب بودتمیز بود.پارکینگ هم داشت
نقاط ضعف:
تشک های تخت هاش خیلی سفت بودند.چای ساز داخل اتاق نداشت.به نظر قدیمی می آمد، نیاز به بازسازی داشت.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل و کامل بودن منو صبحانه
نقاط ضعف:
ظرفیت کم پارکینگ
نقاط قوت:
دسترسی به بازار و رستورانها
نقاط ضعف:
عدم داشتن هرگونه امکانات نظیر آب خارج از یخچال و لوازم چای مانند کتری برقی لیوان و چای کیسه ای
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
به نسبت هتل‌هایی که رفته بودم ازهمه بهتربود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب پرسنل و اقدام سریع و فوری جهت انجام کارهای محوله
نقاط ضعف:
کیفیت دیزاین و طراحی دیوارها و پردها پایین و قدیمی بوده همچنین موکت اطاق ها قدیمی و کثیف بودند
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
شلوار همسرم روش کمربند چرمی هم داشت جا مونده بود تماس، گرفتیم کسی پیگیری نکرد متاسفانه
خوب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل وصبحانه خوب ونزدیکی به مراکز تاریخی
نقاط ضعف:
کثیف بودن موکت های اتاق وملافه های روی تشک ها
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و نزدیکی به مکان های دیدنی شیراز
نقاط ضعف:
کثیف بودن موکت های هتل
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مکان‌های توریستی و گردشگریامکانات در حد قیمت اتاق هاتمیز بودن اتاق هاصبحانه مناسب
نقاط ضعف:
غذای بی‌کیفیت و گران رستوران
نقاط قوت:
همه چی عالی خوب بود
نقاط ضعف:
همه چی عالی خوب بود
به همه پیشنهاد میدم صد در صد
نقاط قوت:
دسترسي اسان و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
دسترسي اسان و برخورد خوب پرسنل
تجربه خوب وخاطره مناسبي از اقامت در هتل پيدا كردم
نقاط قوت:
مهمترین نقطه قوت این هتل موقعیت مکانی و نزدیکی به ارگ کریم خان است.
نقاط ضعف:
مهمترین نقطه قوت این هتل موقعیت مکانی و نزدیکی به ارگ کریم خان است.
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ امکاناتی با توجه به پولی که پرداخت میکنین ندارد.
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف دستشویی اتاقها و عمومی در هر طبقه (دستشویی بین راهی)تمیز نبودن مو کت اتاقهاتمیز نبودن ملحفه‌هاکیفیت و کمیت پایین صبحانه هابرخورد نامناسب پرسنل کتری برقی اتاق خراب بودعدم توجه به جزییات اتاقها(ساعت دیواری خراب،توری اتاق سوراخ،کنترل کولر گازی شکسته،)
نقاط قوت:
امکانات اقامت مناسب بود
نقاط ضعف:
عدم دقت در تنظیم صورتحساب
نقاط قوت:
فقط موقعیت
نقاط ضعف:
بسیار هتل مزخرفیه. از رفتار پرسنل گرفته تا قوانین کنسلی. اصلا نباید سراغ این هتل رفت
نقاط قوت:
مرکز شهر و دسترسی آسان به مراکز گردشگری پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
گرفتگی روشور دستشوی مشکل سیفون توالت تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
I honestly can not think of any good points to talk about. I was told that the hotel has been rented out to the current management who seem to have no goal but to make as much money as they can for the duration of their lease.
نقاط ضعف:
On arrival to the hotel I had a feeling that my stay in the hotel was not going to be a pleasant one. Since the red carpet covering the entrance steps was absolutely filthy.The lobby of the hotel is rather small and quite shabby. It took a very long time for the receptionists to direct me to my room which they had already confirmed to be ready. Of the six light bulbs in the room no ۲ were of the same make and each one had a different shade of white light. While the hotel internet sight suggests that there is internet connection in the rooms and I was given the user name and password on arrival the only place to use the internet was in the Lobby of the hotel. The bathroom sink tap, toilet faucet and the shower tap were clogged with water calcium and the shower head would spray the walls of the shower compartment which would then collect on the bathroom floor leaving one with a nasty surprise once one opened the shower curtain to step out. There was no sliced toast bread of any kind for breakfast and therefore no point in having a couple of eggs on toast. Since the hotel did not have a live cooking station and everything was precooked and kept warm, nothing tasted good.They only served tea and no coffee for breakfast and with no hot water available in the rooms if you fancied a cup of coffee or tea during the day you had to either have it in the restaurant or have it delivered to your room and pay a small fortune for it.To have any juice one had to use a very small plastic cup which reminded me of the cups that are used in Hospitals for giving the patients their pills in.There were only two coat hangers in the wardrobe and the white towels of the bathroom were of a dirty shade of white.I honestly don’t understand on what basis they managed to get a ۳-star rating and I myself would never stay in that hotel again.
نقاط قوت:
رفتار کارکنان هتل آرامش حاکم بر هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
درابتدا که اتاقمون اصلا مناسب نبود سقف کوتاه ملافه ها کثیف ولی وقتی موضوع روبا پرسنل درمیون گذاشتیم یه اتاق عالی و تمیز بهمون دادن،پرسنل فوق العاده عالی و وظیفه شناس
نقاط ضعف:
صدای اتاق های مجاور واقعا قابل تحمل نیست،صبحانه ضعیف بود،
هتل از نظر موقعیت و رفتار پرسنل و همه چیز عالی بود و کافی شاپ فقط چایی با قند داشت و هروقت اوردن برای ما چایی سرد بود و انگار قبل از ورود ما اتاق رو نظافت کامل نکرده بودن چون سطل زباله و زیر تخت داخل دستمال کاغذی افتاده بود و کیفیت صبحانه پایین بود
نقاط قوت:
قیمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
به نظرم خیلی زیاد نکته منفی داشت و اصلااااا چهار ستاره نبود نهایت دو باشه. حتی چای سازم نداشت
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان ومکان مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه هر روز تکراری.. ظرفیت پارکینگ کم است.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل پذیرش خیلی بد و بی ادبانه بود
من از سر ناچاری یک شب اونجا بودم
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
در حد یک مسافر خانه میباشد
نقاط قوت:
نزدیکی به ارگ کریم خان و مجموعه وکیل
نقاط ضعف:
نظافت اتاق و تخت ها و صندلی ها
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
بعضی از اقلام در بدو ورود موجود نیست و نیاز به تذکر داشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
هتل بسیار قدیمی و تمامی وسایل و سرویس های بهداشتی مستهلک و خرابتنوع و کیفیت صبحانه ابدا در حد هتل ۴ ستاره نیستدر شیراز هتل های ۳ ستاره با کیفیت به مراتب بالاتری هست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بعضا عدم برخورد مناسب کارکنان
نقاط قوت:
بد نبود متوسط بود. موقعیت مکانیش جای مناسبی بود برای کسایی که سفر تفریحی میرن به اکثر جاهای دیدنی نزدیکه. و اینکه یکی از خانمایی که رسپشن هتل بود خیلی مهربون و خوش برخورد بود.
نقاط ضعف:
_ ما سه نفر بودیم و اتاق سه تخته داشتیم ولی بیشتر چیزا مثل دمپایی و شامپو و مسواک و خمیردندون فقط دوتا گذاشته بودن. حوله دست و صورتم کلا نذاشته بودن. _ سروصدای راهرو زیاد شنیده میشد چون فاصله اتاقا از هم کمه. _ وای فای هم درست وصل نمیشد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبپرسنل محترم و خوبصبحونه متوسط
نقاط ضعف:
نهایت در حد ۳ستاره ست.اتاق ها قدیمی و‌کوچک و طراحی ش سبک مسافرخونه ست.
نقاط قوت:
نکته مثبت ندارد
نقاط ضعف:
اتاقها تمیز نبود سرویس بهداشتی قدیمی و مشکل دار بود صبحانه ها افتضاح بود حمام خوب نبود برخورد پذیرش هم خوب نبود پارکینگ کوچک بود و نتونستیم ماشین پارک کنیم.کوچه بغل هتل رو نشان دادن اونجا پارک کردیم که اونجا هم محل استراحت کارتن خوابها و بسیار کثیف بود خلاصه این. هتل حتی یک ستاره هم نیست.
نقاط قوت:
برخورد و رفتار بسیار خوب کارکنان موقعیت مکانی خوب و نزدیک به ابنیه تاریخی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کارکنان محترم و پاسخگو
نقاط ضعف:
عدم رعایت سکوت و آرامش بقیه مهمانان توسط مهمانان هتل
با سلام و خداقوت، چهار شب به همراه خانواده اقامت داشتیم، به دلیل موقعیت مکانی عالی هتل رو انتخاب کردیم. کارکنان خوش برخورد و اتاق تمیز بود. صبحانه خیلی ضعیف بود و تنوع اصلا نداشت. هتل در حد سه ستاره است ولی دسترسی عالی به مکانهای دیدنی تنها نکته مثبتشه. بنده خودم دوباره این هتل را انتخاب نمیکنم، چون با این هزینه توقع صبحانه و ارائه خدمات بهتری از هتل دارم.
در کل خوب بود
پرده ی اتاق کثیفی و پارگی داشت. آباژور معیوب بود و یکی از آسانسورها ایراد داشت. پذیرش بدون بررسی واکسینه بودن یا نبودن اتاق را تحویل داد. جز چند نفر در آن هتل، کسی ماسک نداشت، چه مهمان چه کارکنان. کیفیت و تنوع صبحانه خوب و مناسب بود.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیزبرخورد پرسنل نسبتا خوب
نقاط ضعف:
شوفاژ خراب بودآسانسور خراب بودهر چقدر هم گفتیم درست نشد
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود بخصوص رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
معمولی رو به خوب
نقاط قوت:
دسترسی نزدیک به کل شهرآب با فشارکولر گازی خنکنور خوب
نقاط ضعف:
نداشتن شعله گازنداشتن سینک ظرفشویی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد محتویات یخچال بابت هزینه..
من ۳شب اقامت داشتم دلابن هتل،اول اینکه کارکنان خانومش به شدت رسمی خشک انگار رفته بودم اداره نه ورود سلامی کردن نه موقع تخلیه خدافظی.سرویس بهداشتی سیفونش خراب بود و کسی پیگیری نمیکرد و بعد پیگیری مداوم‌خودمونم جواب دادن طبیعیه وکاری نمیشه کرد.در۳شب اقامت کسی نیومد برای تمیزکردن اتاق کلا به کسی پیشنهاد نمیکنم درحد۴ستاره نبود
نقاط قوت:
مراکز توریستی در اطراف آن قراردارد. ارگ کریمخان- بازار وکیل-با کمی فاصله حافظیه
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمیز-دسترسی سریع به شهر-
نقاط ضعف:
نور اتاق کم- صدای زیاد شوفاژ
فقط امکان کنسلی نداشت تا قبل ۱۲ ظهر کل رزرو پول شو گرفتن
خوب بود ممنون
نقاط قوت:
همه چی کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی به چشم نخورد
نقاط قوت:
رضایت داشتیم از هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذایی پایین بود
خیلی عالی، تو مرکز شهره، نزدیگ ارگ و پارک ارگ و کلی ساندویجی و فالوده فروشی
نسبت به قیمت کیفیت خوبی نداشت در حد هتل چهار ستاره نیست
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
با سلام و تشکر از پرسنل ایران هتل و هتل پارسه بصورت خلاصه : نظافت و آرامش هتل مناسب بود ، از نظر دسترسی به سایر جاذبه های تاریخی بسیار بسیار مناسب هستش به شکلی که اصلا نیازی به خودرو شخصی نیست و کرایه تاکسی دورترین مقصد از هتل بیشتر ۸ هزارتومان نمیشه. اطراف هتل انواع رستوران و سوپرمارکت و بستنی فروشی وجود داره . صبحانه هتل در حد قابل قبول هستش .برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب بود .به عنوان پیشنهاد کنار راه پله ورودی رمپ شیبدار برای تردد کالسکه یا ویلچر ساخته بشه و به عنوان تنها ایراد میتوان عدم سرو صبحانه در اتاق رو ذکر کرد.‌‌‌‌‌‌‌
از هر نظر عالی بود مخصوصا رفتار و خدمات پرسنل، و دوم نظافت روزانه عالی بود ، و موقعیت مکانی خوبی داشت😊
فشار آب در طبقه پنجم نسبتا پایین بود.من یک شب اقامت داشتم و بقیه امکانات هتل. نسبتا خوب بود.
جاي خوب ،صبحانه معمولی
هتل خوب بود آنچیزی که میخاستم او داشت نظافت خوب و برخودد خوب پرسنل ومزدیک بودن به بازار و مراکز خرید و تفریحی بود
هتل تمیز و قابل قبول بود بود ازهرلحاظ مدیریت خوب و پرسنل مودب و خوش برخورد
تمییز بود و اتاق ها سایز خوبی داشت خدمه مهربان بودند رسیدگی در مسایل کمکی عالی بود بسیار به اماکن دیدنی نزدیک هست تقریبا در فاصله 300 متری ارگ بزرگ کریم خان قرار دارد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و مدیریت
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ
بوفه صبحانه در زمانی که فصل توریست نیست بسیار ضعیف میشه. امکانات خاصی نداره. در حد ۴ ستاره نیست. لابی کوچک.
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب کارکنان و همچنین تمیزی هتل و مکان خوبی که قرار گرفته
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ و غذای رستوران تنوع زیادی نداره
كتري برقي و چاي كيسه اي در هتل وجود نداشت . رفتار پرسنل. نظافت محيط و ديگر موارد عالي بود. تنوع صبحانه كم بود . دسترسي هتل عالي بود. از رستوران هتل استفاده نكردم و نظري ندارم . اينترنت رايگان بود اما سرعت اينترنت پايين بود.
1. نزدیکی به ارگ کریمخان - بازار و حمام وکیل - راسته فروش عرقیجات - حافظیه (5 دقیقه با ماشین) 2. برخورد خوب کارکنان
از همه نظر خوب بود
قیمت مناسب و موقعیت خوب در شهر شیراز و برخورد محترمانه کارکنان هتل و در کل هتل خوبی بود با توجه به قیمت
خوب
من معمولاً مجبور هستم هتلها را با توجه به کاری که در تاریخ سکونتم در هتل دارم انتخاب میکنم و سعی میکنم هتلی را انتخاب کنم که به کارم نزدیک باشد تا بتوانم سریعتر اموراتم را به نتیجه برسانم. اما اتاقهای این هتل بسیار معمولی و امکانات و خدمات دهی مورد تایید بنده نبود.
هتل قدیمی با امکانات ضعیف می باشد. موقعیت مکانی عالی و دسترسی مناسبی در شیراز دارد و قیمت آن نسبت به سایر هتل های چهارستاره در شیراز مقرون به صرفه است. تنوع صبحانه معمولی بود.
هتل خوبی هست قیمت غذاهاش بالا هست
بوی نامطبوع در راهرو
واقعيتش در حد چهار ستاره نبود
همه چیز عالی بود.
دسترسی خوب و نزدیک به بافت سنتی شهر شیراز دارد.کیفیت صبحانه و برخورد پرسنل بسیار خوب بود. با توجه به امکانات هتل قیمت مناسب است.
درحد چهارستاره نیست
سفر نوروزي
موقعیت هتل در نزدیکی ارگ کریمخان و بازار وکیل هستش و دسترسی خوبی به مکانهای دیدنی شیراز دارد
1- داخل اتاق ها کتری برقی و چایی نیست و برای نوشیدن چایی باید برید کافی شاپ و پول بدین. 2-متاسفانه در یک مورد ملافه کثیف انداخته شده بود. 3- هتل بسیار قدیمی و دوش و وان اصلا کیفیت ندارند و حتی سیفون توالت فرنگی خراب بود. 4-متاسفانه دربان تنها کاری که نمیکنه در باز کردنه! 5- کیفیت رستوران برای ناهار اصلا خوب نبود . 6-کارمندان داخل رستوران صبح ها اصلا رفتار مناسبی ندارند. 7- موکت اتاق من(...
موقعیت مکانی هتل خیلی خوبه و خیلی نزدیک به بیشتر جاهای دیدنی شیراز هست. از نظر سرویس‌دهی و تمیزی اتاق هم در حد قابل قبولی است. در کل، ارزش خرید داره :)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسه شیراز

مهمانان هتل پارسه شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسه شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسه شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسه شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسه شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.