هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن
3.5
امتیاز کاربران
93
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه شیراز

هتل چهار ستاره پارسه در مرکز شهر شیراز، پشت ارگ کریمخان زند واقع شده است. ساخت هتل در سال ۱۳۴۸ و آخرین بازسازی در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و دارای امکاناتی مدرن و تجهیزات ایده آل مي باشد. پذیرش هتل به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فارسی مسلط هستند و آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران شیراز می باشند. هتل پارسه در این شهر تاریخی و جاویدان، اقامتی به یاد ماندنی را برای شما تدارک دیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسه شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
28 مرداد
جمعه
620,000
تومان
29 مرداد
شنبه
620,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
620,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
620,000
تومان
4 شهریور
جمعه
620,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
28 مرداد
جمعه
620,000
تومان
29 مرداد
شنبه
620,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
620,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
620,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
620,000
تومان
4 شهریور
جمعه
620,000
تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
28 مرداد
جمعه
695,000
تومان
29 مرداد
شنبه
695,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
695,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
695,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق یک تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
630,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
630,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
630,000
تومان
4 شهریور
جمعه
630,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
4 شهریور
جمعه
670,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
670,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
4 شهریور
جمعه
670,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
28 مرداد
جمعه
690,000
تومان
29 مرداد
شنبه
690,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دوتخته دبل
ای‌گردش
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
720,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
720,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
720,000
تومان
28 مرداد
جمعه
720,000
تومان
29 مرداد
شنبه
720,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
720,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
720,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
28 مرداد
جمعه
730,000
تومان
29 مرداد
شنبه
730,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
28 مرداد
جمعه
730,000
تومان
29 مرداد
شنبه
730,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوییت یک خوابه
ای‌گردش
1,420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,420,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,420,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,420,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,420,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,420,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,420,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,420,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,440,000
تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو نفره
علاءالدین
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
4 شهریور
جمعه
670,000
تومان
اتاق دو نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
28 مرداد
جمعه
690,000
تومان
29 مرداد
شنبه
690,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
690,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
690,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
690,000
تومان
4 شهریور
جمعه
690,000
تومان
سوئیت
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,440,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
28 مرداد
جمعه
670,000
تومان
29 مرداد
شنبه
670,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
670,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
670,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
670,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
670,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
670,000
تومان
4 شهریور
جمعه
670,000
تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,440,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
920,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
920,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
920,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
920,000
تومان
4 شهریور
جمعه
920,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
940,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
28 مرداد
جمعه
940,000
تومان
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
سه تخته
اسنپ تریپ
940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
940,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
28 مرداد
جمعه
940,000
تومان
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق سه نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
28 مرداد
جمعه
940,000
تومان
29 مرداد
شنبه
940,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
940,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
940,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
940,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
940,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
940,000
تومان
4 شهریور
جمعه
940,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
28 مرداد
جمعه
920,000
تومان
29 مرداد
شنبه
920,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
920,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
920,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
920,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
920,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
920,000
تومان
4 شهریور
جمعه
920,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,410,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,410,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,410,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,410,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,410,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,410,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,410,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,440,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
چهار تخته
علاءالدین
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
1,440,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته - سه تخته با سرویس اضافی
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,440,000
تومان
اتاق چهار نفره (سه تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,440,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,440,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,440,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,440,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,440,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,440,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,440,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
1,440,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
1,440,000
تومان
4 شهریور
جمعه
1,440,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه شیراز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
سالن اجتماعات
خشکشویی
سالن كنفرانس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
آنتن مرکزی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارسه شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسه شیراز

(93 نظر)
نقاط قوت:
مهمترین نقطه قوت این هتل موقعیت مکانی و نزدیکی به ارگ کریم خان است.
نقاط ضعف:
مهمترین نقطه قوت این هتل موقعیت مکانی و نزدیکی به ارگ کریم خان است.
نقاط قوت:
نزدیکی به برخی اماکن تاریخی مثل ارگ کریم کریم خان و بازار وکیل
نقاط ضعف:
نزدیکی به برخی اماکن تاریخی مثل ارگ کریم کریم خان و بازار وکیل
نقاط قوت:
رفتار کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ امکاناتی با توجه به پولی که پرداخت میکنین ندارد.
نقاط قوت:
هیچ
نقاط ضعف:
نظافت ضعیف دستشویی اتاقها و عمومی در هر طبقه (دستشویی بین راهی) تمیز نبودن مو کت اتاقها تمیز نبودن ملحفه‌ها کیفیت و کمیت پایین صبحانه ها برخورد نامناسب پرسنل کتری برقی اتاق خراب بود عدم توجه به جزییات اتاقها(ساعت دیواری خراب،توری اتاق سوراخ،کنترل کولر گازی شکسته،)
نقاط قوت:
امکانات اقامت مناسب بود
نقاط ضعف:
عدم دقت در تنظیم صورتحساب
نقاط قوت:
مرکز شهر و دسترسی آسان به مراکز گردشگری پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
گرفتگی روشور دستشوی مشکل سیفون توالت تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
فقط موقعیت
نقاط ضعف:
بسیار هتل مزخرفیه. از رفتار پرسنل گرفته تا قوانین کنسلی. اصلا نباید سراغ این هتل رفت
نقاط قوت:
I honestly can not think of any good points to talk about. I was told that the hotel has been rented out to the current management who seem to have no goal but to make as much money as they can for the duration of their lease.
نقاط ضعف:
On arrival to the hotel I had a feeling that my stay in the hotel was not going to be a pleasant one. Since the red carpet covering the entrance steps was absolutely filthy. The lobby of the hotel is rather small and quite shabby. It took a very long time for the receptionists to direct me to my room which they had already confirmed to be ready. Of the six light bulbs in the room no ۲ were of the same make and each one had a different shade of white light. While the hotel internet sight suggests that there is internet connection in the rooms and I was given the user name and password on arrival the only place to use the internet was in the Lobby of the hotel. The bathroom sink tap, toilet faucet and the shower tap were clogged with water calcium and the shower head would spray the walls of the shower compartment which would then collect on the bathroom floor leaving one with a nasty surprise once one opened the shower curtain to step out. There was no sliced toast bread of any kind for breakfast and therefore no point in having a couple of eggs on toast. Since the hotel did not have a live cooking station and everything was precooked and kept warm, nothing tasted good. They only served tea and no coffee for breakfast and with no hot water available in the rooms if you fancied a cup of coffee or tea during the day you had to either have it in the restaurant or have it delivered to your room and pay a small fortune for it. To have any juice one had to use a very small plastic cup which reminded me of the cups that are used in Hospitals for giving the patients their pills in. There were only two coat hangers in the wardrobe and the white towels of the bathroom were of a dirty shade of white. I honestly don’t understand on what basis they managed to get a ۳-star rating and I myself would never stay in that hotel again.
نقاط قوت:
درابتدا که اتاقمون اصلا مناسب نبود سقف کوتاه ملافه ها کثیف ولی وقتی موضوع روبا پرسنل درمیون گذاشتیم یه اتاق عالی و تمیز بهمون دادن،پرسنل فوق العاده عالی و وظیفه شناس
نقاط ضعف:
صدای اتاق های مجاور واقعا قابل تحمل نیست،صبحانه ضعیف بود،
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی عالی
نقاط قوت:
دسترسی به محدوده مرکز شهر و بسیاری از مکان های تاریخی و بازار خوبه
نقاط ضعف:
دسترسی به محدوده مرکز شهر و بسیاری از مکان های تاریخی و بازار خوبه
نقاط قوت:
قیمتش مناسب بود
نقاط ضعف:
به نظرم خیلی زیاد نکته منفی داشت و اصلااااا چهار ستاره نبود نهایت دو باشه. حتی چای سازم نداشت
نقاط قوت:
پرسنل مودبحمام و دستشویی شیک و امروزی
نقاط ضعف:
صبحانه تکراریلابی قدیمی و بازسازی نشدهاتاق ها با وجود بازسازی امروزی نیست
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان ومکان مناسب
نقاط ضعف:
صبحانه هر روز تکراری.. ظرفیت پارکینگ کم است.
نقاط قوت:
دسترسی عالی و اتاق بزرگ
نقاط ضعف:
دسترسی عالی و اتاق بزرگ
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
در حد یک مسافر خانه میباشد
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
همه چی عالی
پیشنهاد میدم برای اقامت
نقاط قوت:
نزدیکی به ارگ کریم خان و مجموعه وکیل
نقاط ضعف:
نظافت اتاق و تخت ها و صندلی ها
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
بعضی از اقلام در بدو ورود موجود نیست و نیاز به تذکر داشت
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
هتل بسیار قدیمی و تمامی وسایل و سرویس های بهداشتی مستهلک و خراب تنوع و کیفیت صبحانه ابدا در حد هتل ۴ ستاره نیست در شیراز هتل های ۳ ستاره با کیفیت به مراتب بالاتری هست
نقاط قوت:
بد نبود متوسط بود. موقعیت مکانیش جای مناسبی بود برای کسایی که سفر تفریحی میرن به اکثر جاهای دیدنی نزدیکه. و اینکه یکی از خانمایی که رسپشن هتل بود خیلی مهربون و خوش برخورد بود.
نقاط ضعف:
_ ما سه نفر بودیم و اتاق سه تخته داشتیم ولی بیشتر چیزا مثل دمپایی و شامپو و مسواک و خمیردندون فقط دوتا گذاشته بودن. حوله دست و صورتم کلا نذاشته بودن. _ سروصدای راهرو زیاد شنیده میشد چون فاصله اتاقا از هم کمه. _ وای فای هم درست وصل نمیشد.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب پرسنل محترم و خوب صبحونه متوسط
نقاط ضعف:
نهایت در حد ۳ستاره ست. اتاق ها قدیمی و‌کوچک و طراحی ش سبک مسافرخونه ست.
نقاط قوت:
نکته مثبت ندارد
نقاط ضعف:
اتاقها تمیز نبود سرویس بهداشتی قدیمی و مشکل دار بود صبحانه ها افتضاح بود حمام خوب نبود برخورد پذیرش هم خوب نبود پارکینگ کوچک بود و نتونستیم ماشین پارک کنیم.کوچه بغل هتل رو نشان دادن اونجا پارک کردیم که اونجا هم محل استراحت کارتن خوابها و بسیار کثیف بود خلاصه این. هتل حتی یک ستاره هم نیست.
نقاط قوت:
کارکنان محترم و پاسخگو
نقاط ضعف:
عدم رعایت سکوت و آرامش بقیه مهمانان توسط مهمانان هتل
با سلام و خداقوت، چهار شب به همراه خانواده اقامت داشتیم، به دلیل موقعیت مکانی عالی هتل رو انتخاب کردیم. کارکنان خوش برخورد و اتاق تمیز بود. صبحانه خیلی ضعیف بود و تنوع اصلا نداشت. هتل در حد سه ستاره است ولی دسترسی عالی به مکانهای دیدنی تنها نکته مثبتشه. بنده خودم دوباره این هتل را انتخاب نمیکنم، چون با این هزینه توقع صبحانه و ارائه خدمات بهتری از هتل دارم.
در کل خوب بود
پرده ی اتاق کثیفی و پارگی داشت. آباژور معیوب بود و یکی از آسانسورها ایراد داشت. پذیرش بدون بررسی واکسینه بودن یا نبودن اتاق را تحویل داد. جز چند نفر در آن هتل، کسی ماسک نداشت، چه مهمان چه کارکنان. کیفیت و تنوع صبحانه خوب و مناسب بود.
نقاط قوت:
پرسونل فوق العاده خوش اخلاق و مودب . موقعیت مکانی هتل عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط بود . خانه داری به اتاق ها نمیومد و خودمون هی باید میگفتیم . سر و صدای اتاق های کناری خیلی زیاد بود و هتل اصلا بهشون اخطار نمیداد .
نقاط قوت:
موقعیت رفتار مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
عدم کیفیت مناسب غذا و رعایت بهداشت رستوران وجود مو در غذا دو مرتبه باید در تعداد ستاره هتل بازنگری کرد
نقاط قوت:
رستوران هتل از ظهر تا ساعت ۱۱شب هم غذای گرم داشت.پروتکل بهداشتی رعایت میشد خوب بود
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
.
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل مناسب نبود هتل تمییز نبود و شرایط بهداشتی مناسبی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
مستهلک بودن وسایل مخصوصا حمام
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز برخورد پرسنل نسبتا خوب
نقاط ضعف:
شوفاژ خراب بود آسانسور خراب بود هر چقدر هم گفتیم درست نشد
نقاط قوت:
از همه نظر عالی بود بخصوص رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
مکان خوبی بود
نقاط ضعف:
کافیشاپ خوبی نداشت لاندری ضعیفی داشت
نقاط قوت:
نزدیک بودن ب بیشتر امکانات تفریحی
نقاط ضعف:
کیفیت غذاش خیلی خیلی پایین بود کیفیت غذاش خیلی خیلی پایین بود کیفت غذاش خیلی خیلی پایین بود
نقاط قوت:
قیمت مناسل
نقاط ضعف:
نظافت اتاقها به خوبی و روزانه انجام نمیشد
معمولی رو به خوب
نقاط قوت:
دسترسی نزدیک به کل شهر آب با فشار کولر گازی خنک نور خوب
نقاط ضعف:
نداشتن شعله گاز نداشتن سینک ظرفشویی
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
عدم اطلاع رسانی مناسب در مورد محتویات یخچال بابت هزینه..
من ۳شب اقامت داشتم دلابن هتل،اول اینکه کارکنان خانومش به شدت رسمی خشک انگار رفته بودم اداره نه ورود سلامی کردن نه موقع تخلیه خدافظی.سرویس بهداشتی سیفونش خراب بود و کسی پیگیری نمیکرد و بعد پیگیری مداوم‌خودمونم جواب دادن طبیعیه وکاری نمیشه کرد.در۳شب اقامت کسی نیومد برای تمیزکردن اتاق کلا به کسی پیشنهاد نمیکنم درحد۴ستاره نبود
نقاط قوت:
تمیز-دسترسی سریع به شهر-
نقاط ضعف:
نور اتاق کم- صدای زیاد شوفاژ
فقط امکان کنسلی نداشت تا قبل ۱۲ ظهر کل رزرو پول شو گرفتن
خوب بود ممنون
نقاط قوت:
همه چی کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی به چشم نخورد
نقاط قوت:
رضایت داشتیم از هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذایی پایین بود
خیلی عالی، تو مرکز شهره، نزدیگ ارگ و پارک ارگ و کلی ساندویجی و فالوده فروشی
نسبت به قیمت کیفیت خوبی نداشت در حد هتل چهار ستاره نیست
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
در حد متوسط بود
نقاط ضعف:
برخوردشون حرفه ای نبود پذیرش و خدمات اصلا آموزش ندیده بودند
نقاط قوت:
سرویس دهیشون خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق بسیار پایین و قدیمی بود ، خدمات هتل بسیار ضعیف
نقاط قوت:
هتل خوب با اتاقهای تمیز و امکانات نسبتا کامل موقعیت مکانی هتل هم مناسب می باشد.
نقاط ضعف:
قیمت غذا در رستوران هتل(سروناز) به نسبت کیفیت بسیار بالا بود. همچنین موقع سرو صبحانه چندین نفر از کارکنان بر غذا برداشتن و خوردن مسافرها نظارت می کردند که موجب معذب شدن مهمانها و حتی اعتراض شدید یکی از آنها به این رفتار توهین آمیز شد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل و تمیزی هتل نزدیکی به ارگ کریمخان، حمام وکیل، بازار وکیل ده دقیقه پیاده تا حرم شاهچراغ ( ع )
نقاط ضعف:
کیفیت غذا نسبت به قیمت بالای آن خوب نبود کوچک بودن فضای حمام
نقاط قوت:
نزدیک بودن به بازار و مراکز فرهنگیبرخورد خوب کارکنان تهویه مطبوع تمیزی اتاق و ملحفه ها غذای متوسط
نقاط ضعف:
صبحانه مختصر و در حد ۴ ستاره نبودبازسازی کلی هتل زیاد به روز و مدرن نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب ،پرسنل خوب هتل ،وضعیت اتاق ها مطلوب ،صبحانه متنوع .
نقاط ضعف:
ندیدیم .
نقاط قوت:
کیفیت اتاق خوب بود .پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه ضعیف و در حد هتل دو ستاره
نقاط قوت:
خیلی عالیه
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
مکان خوب هتل. وضعیت نظافت اتاق ها بسیار خوب
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم وتکراری
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود اتاقش حمامش خیلی کوچیک بود
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردم تو هتل واقعا راضی هستم
نقاط ضعف:
نیست
با سلام و تشکر از پرسنل ایران هتل و هتل پارسه بصورت خلاصه : نظافت و آرامش هتل مناسب بود ، از نظر دسترسی به سایر جاذبه های تاریخی بسیار بسیار مناسب هستش به شکلی که اصلا نیازی به خودرو شخصی نیست و کرایه تاکسی دورترین مقصد از هتل بیشتر ۸ هزارتومان نمیشه. اطراف هتل انواع رستوران و سوپرمارکت و بستنی فروشی وجود داره . صبحانه هتل در حد قابل قبول هستش .برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب بود .به عنوان پیشنهاد کنار راه پله ورودی رمپ شیبدار برای تردد کالسکه یا ویلچر ساخته بشه و به عنوان تنها ایراد میتوان عدم سرو صبحانه در اتاق رو ذکر کرد.‌‌‌‌‌‌‌
از هر نظر عالی بود مخصوصا رفتار و خدمات پرسنل، و دوم نظافت روزانه عالی بود ، و موقعیت مکانی خوبی داشت😊
فشار آب در طبقه پنجم نسبتا پایین بود.من یک شب اقامت داشتم و بقیه امکانات هتل. نسبتا خوب بود.
جاي خوب ،صبحانه معمولی
هتل خوب بود آنچیزی که میخاستم او داشت نظافت خوب و برخودد خوب پرسنل ومزدیک بودن به بازار و مراکز خرید و تفریحی بود
هتل تمیز و قابل قبول بود بود ازهرلحاظ مدیریت خوب و پرسنل مودب و خوش برخورد
تمییز بود و اتاق ها سایز خوبی داشت خدمه مهربان بودند رسیدگی در مسایل کمکی عالی بود بسیار به اماکن دیدنی نزدیک هست تقریبا در فاصله 300 متری ارگ بزرگ کریم خان قرار دارد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و مدیریت
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ
بوفه صبحانه در زمانی که فصل توریست نیست بسیار ضعیف میشه. امکانات خاصی نداره. در حد ۴ ستاره نیست. لابی کوچک.
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب کارکنان و همچنین تمیزی هتل و مکان خوبی که قرار گرفته
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ و غذای رستوران تنوع زیادی نداره
كتري برقي و چاي كيسه اي در هتل وجود نداشت . رفتار پرسنل. نظافت محيط و ديگر موارد عالي بود. تنوع صبحانه كم بود . دسترسي هتل عالي بود. از رستوران هتل استفاده نكردم و نظري ندارم . اينترنت رايگان بود اما سرعت اينترنت پايين بود.
1. نزدیکی به ارگ کریمخان - بازار و حمام وکیل - راسته فروش عرقیجات - حافظیه (5 دقیقه با ماشین) 2. برخورد خوب کارکنان
از همه نظر خوب بود
قیمت مناسب و موقعیت خوب در شهر شیراز و برخورد محترمانه کارکنان هتل و در کل هتل خوبی بود با توجه به قیمت
خوب
من معمولاً مجبور هستم هتلها را با توجه به کاری که در تاریخ سکونتم در هتل دارم انتخاب میکنم و سعی میکنم هتلی را انتخاب کنم که به کارم نزدیک باشد تا بتوانم سریعتر اموراتم را به نتیجه برسانم. اما اتاقهای این هتل بسیار معمولی و امکانات و خدمات دهی مورد تایید بنده نبود.
هتل قدیمی با امکانات ضعیف می باشد. موقعیت مکانی عالی و دسترسی مناسبی در شیراز دارد و قیمت آن نسبت به سایر هتل های چهارستاره در شیراز مقرون به صرفه است. تنوع صبحانه معمولی بود.
هتل خوبی هست قیمت غذاهاش بالا هست