هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن
3.5
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه شیراز

هتل چهار ستاره پارسه در مرکز شهر شیراز، پشت ارگ کریمخان زند واقع شده است. ساخت هتل در سال ۱۳۴۸ و آخرین بازسازی در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و دارای امکاناتی مدرن و تجهیزات ایده آل مي باشد. پذیرش هتل به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فارسی مسلط هستند و آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران شیراز می باشند. هتل پارسه در این شهر تاریخی و جاویدان، اقامتی به یاد ماندنی را برای شما تدارک دیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسه شیراز

پارسه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
10 بهمن
جمعه
180,000
تومان
11 بهمن
شنبه
180,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
17 بهمن
جمعه
180,000
تومان
18 بهمن
شنبه
180,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
جاباما
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
10 بهمن
جمعه
180,000
تومان
11 بهمن
شنبه
180,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
17 بهمن
جمعه
180,000
تومان
18 بهمن
شنبه
180,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
ای‌گردش
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
10 بهمن
جمعه
180,000
تومان
11 بهمن
شنبه
180,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
180,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
180,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
180,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
180,000
تومان
17 بهمن
جمعه
180,000
تومان
18 بهمن
شنبه
180,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
180,000
تومان
علاءالدین
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
10 بهمن
جمعه
280,000
تومان
11 بهمن
شنبه
280,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
17 بهمن
جمعه
280,000
تومان
18 بهمن
شنبه
280,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
پارسه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
17 بهمن
جمعه
260,000
تومان
18 بهمن
شنبه
260,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
ای‌گردش
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
17 بهمن
جمعه
260,000
تومان
18 بهمن
شنبه
260,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
پارسه-سوئیت یکخوابه دو نفره
سوئیت یکخوابه دو نفره
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
10 بهمن
جمعه
445,000
تومان
11 بهمن
شنبه
445,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
445,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
445,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
445,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
445,000
تومان
17 بهمن
جمعه
445,000
تومان
18 بهمن
شنبه
445,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
445,000
تومان
هتل یار
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
10 بهمن
جمعه
470,000
تومان
11 بهمن
شنبه
470,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
17 بهمن
جمعه
470,000
تومان
18 بهمن
شنبه
470,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
پارسه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
جاباما
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
10 بهمن
جمعه
260,000
تومان
11 بهمن
شنبه
260,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
17 بهمن
جمعه
260,000
تومان
18 بهمن
شنبه
260,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
پارسه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
10 بهمن
جمعه
330,000
تومان
11 بهمن
شنبه
330,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
17 بهمن
جمعه
330,000
تومان
18 بهمن
شنبه
330,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
10 بهمن
جمعه
330,000
تومان
11 بهمن
شنبه
330,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
17 بهمن
جمعه
330,000
تومان
18 بهمن
شنبه
330,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
10 بهمن
جمعه
330,000
تومان
11 بهمن
شنبه
330,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
330,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
330,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
330,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
330,000
تومان
17 بهمن
جمعه
330,000
تومان
18 بهمن
شنبه
330,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
330,000
تومان
علاءالدین
589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
589,000
تومان
10 بهمن
جمعه
589,000
تومان
11 بهمن
شنبه
589,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
589,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
589,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
589,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
589,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
589,000
تومان
17 بهمن
جمعه
589,000
تومان
18 بهمن
شنبه
589,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
589,000
تومان
پارسه-اتاق چهار نفره
اتاق چهار نفره
ای‌گردش
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
10 بهمن
جمعه
430,000
تومان
11 بهمن
شنبه
430,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
430,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
17 بهمن
جمعه
430,000
تومان
18 بهمن
شنبه
430,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
جاباما
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
10 بهمن
جمعه
430,000
تومان
11 بهمن
شنبه
430,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
430,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
17 بهمن
جمعه
430,000
تومان
18 بهمن
شنبه
430,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
علاءالدین
715,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
715,000
تومان
10 بهمن
جمعه
715,000
تومان
11 بهمن
شنبه
715,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
715,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
715,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
715,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
715,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
715,000
تومان
17 بهمن
جمعه
715,000
تومان
18 بهمن
شنبه
715,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
715,000
تومان
پارسه-سه تخته + سرویس اضافه
سه تخته + سرویس اضافه
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
10 بهمن
جمعه
430,000
تومان
11 بهمن
شنبه
430,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
430,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
17 بهمن
جمعه
430,000
تومان
18 بهمن
شنبه
430,000
تومان
19 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه شیراز

اعلام حریق
سالن همايش
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
ويدئو كنفرانس
مینی بار با هزینه
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
آژانس مسافرتي
خدمات بیدار باش
بازی ویدئویی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
رستوران سنتی
سرویس حرم
فكس
دمپایی حمام
دستگاه خودپرداز
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
آنتن مرکزی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
رخت آویز
سالن ورزشی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
سالن جلسات
سالن كنفرانس
پرداخت ویزا و مسترکارت
ترانسفر از فرودگاه به هتل
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
خشکشویی
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
پاركينگ
سالن اجتماعات
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
تاکسی سرویس
سالن اجتماعات
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
آسانسور
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
سالن همایش
سالن کنفرانس
خدمات تور
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
اطفای حریق
کپسول آتش نشانی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
سرویس بهداشتی فرنگی
خشکشویی (لاندری)
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
كافی شاپ
میز بیلیارد
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
سرویس ایرانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
کافی شاپ
سرویس فرنگی
گشت غیررایگان
ویلچر
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
اینترنت
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
حمام

آدرس هتل پارسه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسه شیراز

(72 نظر)
نقاط قوت:
فقط نظافت ظاهری اتاقا اوکی بودن
نقاط ضعف:
فقط نظافت ظاهری اتاقا اوکی بودن
اینترنت ضعیف بود برخورد پرسنل مناسب نبود اصلا درست جواب نمیدادن غذای رستوران خیلی گرون بود نسبت به بیرون درکل اسمش هتل نبود یه مهمون سرا هستش فقط اتاقاش ظاهرش تمیزه
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
بسیار عالی
هتل بسیار عالی با قیمت مناسب و صبحانه خوب همه چیز تمیز حوله روتختی شامپو خمیردندون مسواک موجود بود فقط یکم اتاق من سرد بود خیلی کم
فقط امکان کنسلی نداشت تا قبل ۱۲ ظهر کل رزرو پول شو گرفتن
سلام.من 3شب اقامت داشتم.هتل3ستاره و تقریبا قدیمی است. به بازار و مسجد وکیل و سرای مشیر، ارگ کریمخان، موزه پارس نزدیکه.البته بستگی داره اهل پیاده روی باشید یا نه.داخل اتاقها ازنظر نظافت خوبه.ممکنه توالت فرنگی اتاق خراب باشه که سریعا درست می کنن ولی خب بهتره که اتاق رو عوض کنن.چای ساز داخل اتاق نیس ولی ابجوش رایگان خیلی سریع از کافی شاپ هتل اورده میشه.نهار و شام از هتل استفاده نکردم.ولی صبحانه در حد هتل3ستاره س. سوسیس، تخم مرغ ابپز، نیمرو، همزده، املت، خوراک سبزیجات، عدسی، اش شیرازی،قهوه شیر چای، کره پنیر مربا عسل گوجه خیار زیتون خرما و کیک و بیسکوییت و خوراکی های اینطوری موجوده.مثلا یه نکته تخم مرغ ابپز بعد از پوست کندن دیدیم داخلش صورتیه :) و به گارسون گفتیم که گفتن نمیدونن چرا! :) از لحاظ سروصدا هم تقریبا خوب بود، اینکه در اتاق رو محکم ببندن به هتل ربطی نداره و به مسافر ربط داره :) ولی خب بازم میگم هتل 3ستاره س و خیلی فوق العاده نیس ولی خب بدم نیس.مبلغ اسنپ توی شیراز خیلی مناسبه و راننده های خیلی مهربونی داره، و خیلی جاهای دیدنی رو میشه با اسنپ رفت.بنظرم اگه برای خواب و یه صبحانه از هتل میخواهین استفاده کنین هتل خوبیه و می ارزه. ولی اگه بیشتر میخواهین در اتاق باشید و امکانات بیشتری میخواهین هتلهای دیگر رو حتما بررسی کنید
عالی بود
نقاط قوت:
همه چی کاملا رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
راضی بودم. فقط یک قانون عجیب در این هتل برقراره و اون اینکه غذا خوردن در اتاق ممنوعه!!!!! و مسافر نمیتونه درخواست کنه که صبحانه ناهار یا شام رو به اتاقش بیارن. من خیلی هتل رفتم. این برام عجیبترین چیزی بود که برخورد کردم باهاش اونهم در هتل 4!!!! ستاره. هیچ منطقی نداره و خیلی گاهی وقتها سخت میشه برای مسافر. به غیر از این همه چی خوب بود.
نقاط قوت:
همیشه عالی
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداره
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی به چشم نخورد
با سلام،ضمن تشکر و قدردانی از اسنپ و اسنپ تریپ بابت اپلیکیشن های مربوطه که به سادگی ،امکان رزرو هتل و خرید بلیط هواپیما را می دهد و اعتمادی که در این راستا ،پس از استفاده حاصل گردید به مدت ۴ شب اقامت در هتل پارسه شیراز داشتم.هتلی ۴ ستاره با برخورد بسیار خوب پرسنل و کارکنان آن،فضایی تمیز و اتاق هایی تمیز ،حمام و سرویس بهداشتی تمیز،سرویس مناسب اتاقدار جهت تمیز نمودن اتاق ،دسترسی مناسب و در کوتاه ترین زمان با پای پیاده به ارگ کریم خان در روز و شب،دسترسی مناسب و با پای پیاده به بازار وکیل و موزه حمام وکیل و خانه زینت الملوک که در مورد ارگ به یک دقیقه و در مورد های دیگر اعلامی به ۵دقیقه هم نمی رسد ،دسترسی مناسب و خوب جهت استفاده از اتومبیل های اپلیکیشن اسنپ با قیمت مناسب و خیلی کم جهت دیگر مکان ها مانند آرامگاه سعدی و حافظ و باغ های داخل شهر شیراز با توجه به قرار گیری هتل در فضای مناسب در دل شهر،رستورانی تمیز و خوب و متنوع از بابت صبحانه،دسترسی حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به فرودگاه،امکان استفاده از اینترنت وای فای،بیلیارد،کافی شاپ (چای و نسکافه). مناسب تر می باشد مدیریت خوب هتل ،علاوه بر سوپ خوشمزه رستوران،در مورد منوی ناهار و شام رستوران هتل ،علاوه بر کباب های گوشت و مرغ که همه جای ایران وجود دارد امکان استفاده از غذاهای محلی شیراز و نیز ماهی ها، خورشت ها و فست فود ها را نیز در برنامه رستوران بگنجاند.در مدت اقامت ،ناهار و شام به جهت بهره گیری از غذاهایی غیر از کباب گوشت و مرغ ،به رستوران هفت خوان ،شاطر عباس و فست فود ۱۱۰ شیراز مراجعه داشتیم که مناسب می باشد. در کل توصیه به اقامت در این هتل را با توجه به دسترسی،تمیزی و با توجه به قیمت مناسب را به دیگران دارم.
سلام من امروز از هتل برگشتم ،برخورد کارکنان و نظافت هتل خوب بود،ولی سر و صدا بسیار زیاد بود،wifi بسیار ضعیف بود،غذای رستوران هتل بسیار گران بود،محتویات یخچال را جداگانه حساب کردند و اطلاع رسانی قبلی از بابت محاسبه آنها انجام نداده بودند.
نقاط قوت:
رضایت داشتیم از هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذایی پایین بود
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
خیلی عالی، تو مرکز شهره، نزدیگ ارگ و پارک ارگ و کلی ساندویجی و فالوده فروشی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
در حد متوسط بود
نقاط ضعف:
برخوردشون حرفه ای نبود پذیرش و خدمات اصلا آموزش ندیده بودند
نقاط قوت:
سرویس دهیشون خوب بود
نقاط ضعف:
کیفیت اتاق بسیار پایین و قدیمی بود ، خدمات هتل بسیار ضعیف
نقاط قوت:
هتل خوب با اتاقهای تمیز و امکانات نسبتا کامل موقعیت مکانی هتل هم مناسب می باشد.
نقاط ضعف:
قیمت غذا در رستوران هتل(سروناز) به نسبت کیفیت بسیار بالا بود. همچنین موقع سرو صبحانه چندین نفر از کارکنان بر غذا برداشتن و خوردن مسافرها نظارت می کردند که موجب معذب شدن مهمانها و حتی اعتراض شدید یکی از آنها به این رفتار توهین آمیز شد.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل هتل و تمیزی هتل نزدیکی به ارگ کریمخان، حمام وکیل، بازار وکیل ده دقیقه پیاده تا حرم شاهچراغ ( ع )
نقاط ضعف:
کیفیت غذا نسبت به قیمت بالای آن خوب نبود کوچک بودن فضای حمام
نقاط قوت:
نزدیک بودن به بازار و مراکز فرهنگی برخورد خوب کارکنان تهویه مطبوع تمیزی اتاق و ملحفه ها غذای متوسط
نقاط ضعف:
صبحانه مختصر و در حد ۴ ستاره نبود بازسازی کلی هتل زیاد به روز و مدرن نبود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب ،پرسنل خوب هتل ،وضعیت اتاق ها مطلوب ،صبحانه متنوع .
نقاط ضعف:
ندیدیم .
نقاط قوت:
کیفیت اتاق خوب بود .پرسنل خوش برخورد
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه ضعیف و در حد هتل دو ستاره
نقاط قوت:
خیلی عالیه
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
کیفیت و سرویس دهیشون خیلی ضعیف بود
سلام من به مدت سه روز در این هتل اقامت داشتم همه جالی عالی بود به خصوص پرسنل ....مکان هتل نزدیک به ارگ کریم خان هست که واقعا عالیه .... از همین جا از تمامی مدیریت و پرسنل هتل تشکر میکنم
نقاط قوت:
مکان خوب هتل. وضعیت نظافت اتاق ها بسیار خوب
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم وتکراری
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردم تو هتل واقعا راضی هستم
نقاط ضعف:
نیست
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی بود
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نبود اتاقش حمامش خیلی کوچیک بود
نقاط قوت:
رفتار پرسنل خوب میباشد
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خیلی خوب و‌تمیز بود به مکانهای تاریخی هم نزدیک بود رفتار پرسنل هم خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط اتاقی که ما توش بودیم صدای فن کولر خیلی زیاد بود
با سلام و تشکر از پرسنل ایران هتل و هتل پارسه بصورت خلاصه : نظافت و آرامش هتل مناسب بود ، از نظر دسترسی به سایر جاذبه های تاریخی بسیار بسیار مناسب هستش به شکلی که اصلا نیازی به خودرو شخصی نیست و کرایه تاکسی دورترین مقصد از هتل بیشتر ۸ هزارتومان نمیشه. اطراف هتل انواع رستوران و سوپرمارکت و بستنی فروشی وجود داره . صبحانه هتل در حد قابل قبول هستش .برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب بود .به عنوان پیشنهاد کنار راه پله ورودی رمپ شیبدار برای تردد کالسکه یا ویلچر ساخته بشه و به عنوان تنها ایراد میتوان عدم سرو صبحانه در اتاق رو ذکر کرد.‌‌‌‌‌‌‌
نقاط قوت:
superlatively
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
ساکت آرام و تمیز با کارکنان بسیار مودب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
کیفیت غذاهای رستورانش خوب نبود
نقاط قوت:
برخورد مناسب رسپشن با مهمانان.
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم.
فشار آب در طبقه پنجم نسبتا پایین بود.من یک شب اقامت داشتم و بقیه امکانات هتل. نسبتا خوب بود.
جاي خوب ،صبحانه معمولی
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل چهار ستاره نبود
هتل خوب بود آنچیزی که میخاستم او داشت نظافت خوب و برخودد خوب پرسنل ومزدیک بودن به بازار و مراکز خرید و تفریحی بود
هتل تمیز و قابل قبول بود بود ازهرلحاظ مدیریت خوب و پرسنل مودب و خوش برخورد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و مدیریت
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب به بخش تاریخی برخورد مناسب مسئولین
نقاط ضعف:
بی نظمی در سرو صبحانه
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و مدیریت
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب کارکنان و همچنین تمیزی هتل و مکان خوبی که قرار گرفته
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ و غذای رستوران تنوع زیادی نداره
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب کارکنان و همچنین تمیزی هتل و مکان خوبی که قرار گرفته
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ و غذای رستوران تنوع زیادی نداره
كتري برقي و چاي كيسه اي در هتل وجود نداشت . رفتار پرسنل. نظافت محيط و ديگر موارد عالي بود. تنوع صبحانه كم بود . دسترسي هتل عالي بود. از رستوران هتل استفاده نكردم و نظري ندارم . اينترنت رايگان بود اما سرعت اينترنت پايين بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودبانه پرسنل هتل قرار گرفتن در مرکز شهر
نقاط ضعف:
نکته منفی مهمی ندیدم
نقاط قوت:
فوق العاده
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
۱- قیمت مناسب ۲- پرسنل مودب ۳- اتاق های تمیز
نقاط ضعف:
۱- فضای محدود پارکینگ
خوب
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل تمیزی اتاق ها مناسب بودن قیمت
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقاط قوت:
بسیار هتل خوب و پرسنل محترم و عالی رسیدگی و توجه خوب صبحانه متنوع و عالی . فضای رستوران پاکیزه و آرام . فضای داخلی هتل مناسب و آرامش خوبی داره در کل نکات مثبت خوبی داره
نقاط ضعف:
موردی مشاهده نشد.
هتل قدیمی با امکانات ضعیف می باشد. موقعیت مکانی عالی و دسترسی مناسبی در شیراز دارد و قیمت آن نسبت به سایر هتل های چهارستاره در شیراز مقرون به صرفه است. تنوع صبحانه معمولی بود.
نقاط قوت:
- برخورد بسیار صمیمانه ی پرسنل هتل - اتاق بسیار تمیز و مرتب بود و هر روز نظافت میشد - در بهترین لوکیشن، بسیار نزدیک به مکانهای تاریخی ست - انتظارات یک هتل ۴ ستاره رو کاملا برآورده میکنه
نقاط ضعف:
- به نظرم هیچ نکته ی منفی‌نداشت این هتل
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر نظم و تمیزی عالی صبحانه خوب برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
استفاده از سرامیک با رنگی نه چندان جالب و کیفیت پایین در دیوار و کف راهروهای طبقات هتل که در شان یک هتل چهار ستاره نیست و باعث دلگیر شدن راهرو ها شده
نقاط قوت:
قيمت مناسب دسترسي مناسب برخورد خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
اينترنت كم سرعت در اتاق تعداد كم سجاده در اتاق بعضى نقاط فاقد چراغ هستند
هتل خوبی هست قیمت غذاهاش بالا هست
بوی نامطبوع در راهرو
واقعيتش در حد چهار ستاره نبود
همه چیز عالی بود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
بوی مواد ضد عفونی در اتاق
درحد چهارستاره نیست
سفر نوروزي
صبحانه تنوع خیلی کمی دارد
موقعیت هتل در نزدیکی ارگ کریمخان و بازار وکیل هستش و دسترسی خوبی به مکانهای دیدنی شیراز دارد
علیرغم ظاهر خوب ساختمان هتل، برخورد کارکنان نامطلوب، کیفیت اتاق ها و پذیرایی متوسط، و در کل نسبت به سایر هتل های هم رده در حد پایین تری قرار دارد.
برخورد کارکنان خیلی خوب بود . هتل تمیز و خوبی بود
خوب بود
پرسنل هتل پارسه بسیار خوب بودند. هیچ نکته منفی به ذهنم نمیرسه. خیلی راحت با ماشین خودمون به هتل رسیدیم. تمیز و مرتب. موقعیت هتل هم حرف نداره. آرامش داشتیم در مدت اقامت در هتل پارسه.
نقاط قوت:
رفتار پرسنل بسیار خوش برخورد،پیگیر و مودب غذاهای رستوران با قیمت مناسب و بسیار بسیار عالی بود تمامی درخواستها سریعا و به بهترین نحو ممکن پیگیری میشد اتاقها بسیار تمیز و مرتب آراسته بود
نقاط ضعف:
پارکینگ محدود بود اما تمامی ماشینها جای پارک داشتند منوی شام و نهار عالی و بسیار با کیفیت بود اما منوی رستوران یه کم محدود بود ولی باز با کیفیت
همه موارد هتل عالی بود و خیلی راضی بودم
فول عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسه شیراز

مهمانان هتل پارسه شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسه شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسه شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسه شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسه شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.