هتل پارسه شیراز

شیراز، خیابان زند، پشت ارگ کریم‌خان، خیابان بيست و دو بهمن
3.5
امتیاز کاربران
87
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسه شیراز

هتل چهار ستاره پارسه در مرکز شهر شیراز، پشت ارگ کریمخان زند واقع شده است. ساخت هتل در سال ۱۳۴۸ و آخرین بازسازی در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و دارای امکاناتی مدرن و تجهیزات ایده آل مي باشد. پذیرش هتل به زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فارسی مسلط هستند و آماده پذیرایی از مهمانان و مسافران شیراز می باشند. هتل پارسه در این شهر تاریخی و جاویدان، اقامتی به یاد ماندنی را برای شما تدارک دیده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسه شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
1,450,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,450,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,450,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,450,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,500,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,400,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
2,770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,770,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,770,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,400,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,400,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,400,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,400,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,400,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,400,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,400,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,404,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,404,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,404,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,404,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,404,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,404,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,404,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,404,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,770,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,600,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,600,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,600,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,600,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,600,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,500,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,404,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,404,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,404,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,404,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,404,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,404,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,404,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,404,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,960,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,960,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,750,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,750,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,750,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,750,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,750,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,750,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,750,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,960,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
1,960,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
1,960,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
4 خرداد
جمعه
1,850,000 تومان
5 خرداد
شنبه
1,850,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
1,850,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
1,850,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
1,850,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
1,850,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,900,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,900,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,300,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,300,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,300,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,300,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,300,000 تومان
اتاق چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,900,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,500,000 تومان
4 خرداد
جمعه
2,500,000 تومان
5 خرداد
شنبه
2,500,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,500,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,500,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
9 خرداد
چهارشنبه
2,500,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پارسه شیراز

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
سالن ورزشی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
سالن همایش
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
تلفن
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
سالن اجتماعات
خشکشویی
سالن كنفرانس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
خانه داری 24 ساعته
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
آنتن مرکزی
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل پارسه شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارسه شیراز

(87 نظر)
هتل خوبی و با پرسنل بسیار خوب فقط شلوغی اون منطقه تا رسیدن به هتل کمی اذیت کننده هست.
هتل بسیار تمیز همراه با صبحانه عالی. موقعیت مکانی خوب نزدیک اماکن گردشگری. ترافیک سنگین در منطقه برای تردد با خودرو شخصی. سپاس از پرسنل محترم هتل
متاسفانه در ساعاتی از شب سر و صدای زیادی در راهروهای این هتل شنیده میشد
فضای اتاق های سه تخته کمی محدود بود و اگر کمی بزرگتر باشد بهتر است. باتشکر فراوان
باتشکر فراوان
کمال تشکر را دارم
بسیار عالی است ، از همه پرسنل محترم هتل بابت خدمات خوب شان کمال تشکر را دارم
پرسنل مجرب و خوش برخورد اتاق تمیز و مرتب پذیرش سریع و بدون معطلی و در کل همه چی خوب
هتل پارسه . تمیز با کارکنانی مرتب و مهربان در محلی نزدیک به اکثر اماکن تاریخی و دیدنی . فقط از بابت پارکینگ در ایام شلوغ مشکل دارد و فضای پارکینگ بسیار کم است
از‌‌نظر‌‌موقعیت‌‌مکانی‌‌بسیار‌‌عالی‌‌است‌‌رفتار‌‌‌پرسنل‌‌خوب‌ومودبانه بود‌‌.من‌‌مدت‌‌دو‌‌شب‌‌در‌‌هتل‌‌بودم‌‌‌جز‌‌روشنایی‌ضعیف‌‌اتاقها مشگل‌‌دیگری‌‌نداشت.
نقاط قوت:
اخلاق و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
اخلاق و رفتار خوب پرسنل
می تواند بهتر از این باشد و به روز تر
نقاط قوت:
واقعا کادر عالی داره و تمام شرایط برای مسافر عالی هست . امکاناتشون هم خیلی خوبه و خیلی با مسافر همکاری میکنن
نقاط ضعف:
واقعا کادر عالی داره و تمام شرایط برای مسافر عالی هست . امکاناتشون هم خیلی خوبه و خیلی با مسافر همکاری میکنن
عالی
نقاط قوت:
دسترسی آسان به نقاط دیدنی
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به نقاط دیدنی
در مجموع این هتل جهت اقامت قابل قبول و راضی کننده بود.
نقاط قوت:
نظافت
نقاط ضعف:
نظافت
عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل، نظافت، دسترسی به امکان تاریخی، بازار سطح متوسط؛ آرامش و سکوت اتاق های مرتب
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل، نظافت، دسترسی به امکان تاریخی، بازار سطح متوسط؛ آرامش و سکوت اتاق های مرتب
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
نزدیکی به اماکن تاریخی
روشنایی اتاق های هتل ، خوب نیستند و تاریک برای مطالعه کردن نیاز به روشنایی کافی است که متاسفانه نور اتاق ها تاریک است . در تابستان هم کولر های دوتیکه ضعیف هستند و سرمایش کافی ندارند ، لازمه که کولر ها تعویض شوند . کیفت غذا خوب است ولی متاسفانه قیمت های غذاهای رستوران هتل ، گران است . قیمت های مینی بار یخچال اتاق ها هم متاسفانه گران شده است .
خوب بود
هتل از نظر موقعیت و رفتار پرسنل و همه چیز عالی بود و کافی شاپ فقط چایی با قند داشت و هروقت اوردن برای ما چایی سرد بود و انگار قبل از ورود ما اتاق رو نظافت کامل نکرده بودن چون سطل زباله و زیر تخت داخل دستمال کاغذی افتاده بود و کیفیت صبحانه پایین بود
من از سر ناچاری یک شب اونجا بودم
با سلام و خداقوت، چهار شب به همراه خانواده اقامت داشتیم، به دلیل موقعیت مکانی عالی هتل رو انتخاب کردیم. کارکنان خوش برخورد و اتاق تمیز بود. صبحانه خیلی ضعیف بود و تنوع اصلا نداشت. هتل در حد سه ستاره است ولی دسترسی عالی به مکانهای دیدنی تنها نکته مثبتشه. بنده خودم دوباره این هتل را انتخاب نمیکنم، چون با این هزینه توقع صبحانه و ارائه خدمات بهتری از هتل دارم.
در کل خوب بود
پرده ی اتاق کثیفی و پارگی داشت. آباژور معیوب بود و یکی از آسانسورها ایراد داشت. پذیرش بدون بررسی واکسینه بودن یا نبودن اتاق را تحویل داد. جز چند نفر در آن هتل، کسی ماسک نداشت، چه مهمان چه کارکنان. کیفیت و تنوع صبحانه خوب و مناسب بود.
معمولی رو به خوب
من ۳شب اقامت داشتم دلابن هتل،اول اینکه کارکنان خانومش به شدت رسمی خشک انگار رفته بودم اداره نه ورود سلامی کردن نه موقع تخلیه خدافظی.سرویس بهداشتی سیفونش خراب بود و کسی پیگیری نمیکرد و بعد پیگیری مداوم‌خودمونم جواب دادن طبیعیه وکاری نمیشه کرد.در۳شب اقامت کسی نیومد برای تمیزکردن اتاق کلا به کسی پیشنهاد نمیکنم درحد۴ستاره نبود
فقط امکان کنسلی نداشت تا قبل ۱۲ ظهر کل رزرو پول شو گرفتن
خوب بود ممنون
خیلی عالی، تو مرکز شهره، نزدیگ ارگ و پارک ارگ و کلی ساندویجی و فالوده فروشی
نسبت به قیمت کیفیت خوبی نداشت در حد هتل چهار ستاره نیست
با سلام و تشکر از پرسنل ایران هتل و هتل پارسه بصورت خلاصه : نظافت و آرامش هتل مناسب بود ، از نظر دسترسی به سایر جاذبه های تاریخی بسیار بسیار مناسب هستش به شکلی که اصلا نیازی به خودرو شخصی نیست و کرایه تاکسی دورترین مقصد از هتل بیشتر ۸ هزارتومان نمیشه. اطراف هتل انواع رستوران و سوپرمارکت و بستنی فروشی وجود داره . صبحانه هتل در حد قابل قبول هستش .برخورد پرسنل هتل بسیار مناسب بود .به عنوان پیشنهاد کنار راه پله ورودی رمپ شیبدار برای تردد کالسکه یا ویلچر ساخته بشه و به عنوان تنها ایراد میتوان عدم سرو صبحانه در اتاق رو ذکر کرد.‌‌‌‌‌‌‌
از هر نظر عالی بود مخصوصا رفتار و خدمات پرسنل، و دوم نظافت روزانه عالی بود ، و موقعیت مکانی خوبی داشت😊
فشار آب در طبقه پنجم نسبتا پایین بود.من یک شب اقامت داشتم و بقیه امکانات هتل. نسبتا خوب بود.
جاي خوب ،صبحانه معمولی
هتل خوب بود آنچیزی که میخاستم او داشت نظافت خوب و برخودد خوب پرسنل ومزدیک بودن به بازار و مراکز خرید و تفریحی بود
هتل تمیز و قابل قبول بود بود ازهرلحاظ مدیریت خوب و پرسنل مودب و خوش برخورد
تمییز بود و اتاق ها سایز خوبی داشت خدمه مهربان بودند رسیدگی در مسایل کمکی عالی بود بسیار به اماکن دیدنی نزدیک هست تقریبا در فاصله 300 متری ارگ بزرگ کریم خان قرار دارد
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل و مدیریت
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ
بوفه صبحانه در زمانی که فصل توریست نیست بسیار ضعیف میشه. امکانات خاصی نداره. در حد ۴ ستاره نیست. لابی کوچک.
نقاط قوت:
قیمت مناسب و برخورد خوب کارکنان و همچنین تمیزی هتل و مکان خوبی که قرار گرفته
نقاط ضعف:
کمبود پارکینگ و غذای رستوران تنوع زیادی نداره
كتري برقي و چاي كيسه اي در هتل وجود نداشت . رفتار پرسنل. نظافت محيط و ديگر موارد عالي بود. تنوع صبحانه كم بود . دسترسي هتل عالي بود. از رستوران هتل استفاده نكردم و نظري ندارم . اينترنت رايگان بود اما سرعت اينترنت پايين بود.
1. نزدیکی به ارگ کریمخان - بازار و حمام وکیل - راسته فروش عرقیجات - حافظیه (5 دقیقه با ماشین) 2. برخورد خوب کارکنان
از همه نظر خوب بود
قیمت مناسب و موقعیت خوب در شهر شیراز و برخورد محترمانه کارکنان هتل و در کل هتل خوبی بود با توجه به قیمت
خوب
من معمولاً مجبور هستم هتلها را با توجه به کاری که در تاریخ سکونتم در هتل دارم انتخاب میکنم و سعی میکنم هتلی را انتخاب کنم که به کارم نزدیک باشد تا بتوانم سریعتر اموراتم را به نتیجه برسانم. اما اتاقهای این هتل بسیار معمولی و امکانات و خدمات دهی مورد تایید بنده نبود.
هتل قدیمی با امکانات ضعیف می باشد. موقعیت مکانی عالی و دسترسی مناسبی در شیراز دارد و قیمت آن نسبت به سایر هتل های چهارستاره در شیراز مقرون به صرفه است. تنوع صبحانه معمولی بود.
هتل خوبی هست قیمت غذاهاش بالا هست
بوی نامطبوع در راهرو
واقعيتش در حد چهار ستاره نبود
همه چیز عالی بود.
دسترسی خوب و نزدیک به بافت سنتی شهر شیراز دارد.کیفیت صبحانه و برخورد پرسنل بسیار خوب بود. با توجه به امکانات هتل قیمت مناسب است.
درحد چهارستاره نیست
سفر نوروزي
صبحانه تنوع خیلی کمی دارد
موقعیت هتل در نزدیکی ارگ کریمخان و بازار وکیل هستش و دسترسی خوبی به مکانهای دیدنی شیراز دارد
علیرغم ظاهر خوب ساختمان هتل، برخورد کارکنان نامطلوب، کیفیت اتاق ها و پذیرایی متوسط، و در کل نسبت به سایر هتل های هم رده در حد پایین تری قرار دارد.
برخورد کارکنان خیلی خوب بود . هتل تمیز و خوبی بود
خوب بود
پرسنل هتل پارسه بسیار خوب بودند. هیچ نکته منفی به ذهنم نمیرسه. خیلی راحت با ماشین خودمون به هتل رسیدیم. تمیز و مرتب. موقعیت هتل هم حرف نداره. آرامش داشتیم در مدت اقامت در هتل پارسه.
1- داخل اتاق ها کتری برقی و چایی نیست و برای نوشیدن چایی باید برید کافی شاپ و پول بدین. 2-متاسفانه در یک مورد ملافه کثیف انداخته شده بود. 3- هتل بسیار قدیمی و دوش و وان اصلا کیفیت ندارند و حتی سیفون توالت فرنگی خراب بود. 4-متاسفانه دربان تنها کاری که نمیکنه در باز کردنه! 5- کیفیت رستوران برای ناهار اصلا خوب نبود . 6-کارمندان داخل رستوران صبح ها اصلا رفتار مناسبی ندارند. 7- موکت اتاق من(...
همه موارد هتل عالی بود و خیلی راضی بودم
فول عالی
به نسبت موقعیت محل هتل وقیمت خیلی خوب است.ضمنا برخورد وپیگیری کارکنان ایران هتل عالی است وجای قدر دانی زیادی دارد.
در باب خود هتل و رفتار کارکنان بايستي گفت همه در سطح خوب به سمت عالي قرار دارند مضاف ابنکه دکوراسيون اتاقها نياز به بازبيني دارند . مزايا دسترسي اسان، اتاقهاي آرام و بي سرو صدا ، سرويس مرتب .
هتل مناسبی برای گردش در شهر ولی با امکانات متوسط اگر غذاش رو متنوع و با کیفیت کنن به مراتب بهتر میشه
بارزترین نکته تمیزی هتل و کارکنان با ادب- ضعیف ترین نکته صبحانه ضعیف و مبلمان قدیمی - لابی ضعیف- نسبت به 4 ستاره کمی ضعیف تر بود- متاسفانه ایامی که مارفتیم هفته آخر شهریور بود و قیمت زیادی رو پرداختیم
شیرآلات در حد اتاق نبود و اشکال داشت
رفتار کارکنان خوب بود
برخورد کارکنان خوب بود هتل کمی قدیمی ولی از لحاظ موقعیت مکانی خوب بود
ساختمان هتل بسيار قديمي شده رفتار پرسنل هتل خوب بود. صبحانه متوسط و كيفيت درست كردن تخم مرغ و املت ضعيف بود. كولر گازي ها قديمي و بسيار پر سرو صدا هستند هتل در مركز و دسترسي به اماكن ديدني خوب بود در كل متوسط بود. اگر يه جاي معمولي بيشتر براي ساعت استراحت شب ميخواين خوب خوبه.
اردیبهشت 96 در این هتل اقامت داشتیم. هتل و اتاق تمیز و راحت بود اما اصلا شیک و مدرن نبود. پرسنل خوب و با ادب بودند و در چند مورد بسیار خوب همکاری کردند. اتاقها، ملحفه ها، حوله ها و ... تمیز بود. البته دکوراسیون کمی قدیمی و مثل هتل های بوتیک بود. در اتاق کتری برقی نبود و باید چایی یا قهوه را از کافی شاپ سفارش می دادیم! صبحانه در حد 4 ستاره نبود مثلا تنوع نان کم بود، خامه، گردو، کیک و ... نداشت و با توجه به تجربه ی قبلی ما در هتل 4 ستاره انتظار ما بیش از این بود. امکانات تفریحی برای بچه ها نبود. فقط یک میز بیلیارد داشت که مثلا در یکی از دفعات مراجعه ی من و پسرم آزاد نبود و برنامه ریزی ما بهم خورد!
ولی سرویس و فضای عمومیش خیلی خیلی معمولیه
بسيار راضي هستم از هتل و پرسنل مودب
رفتار کارکنان و کیفیت هتل مناسب بود.
به نظر من هرکس از این هتل بد میگه با کارکنانش مشکل شخصی داره!چون من هیچ کمبود و بدی تو این دو شب ندیدم/
کیفیت صبحانه و غذا نظافت و تمیزی وبرخورد کارکنان در حد متوسطی بود و من بیشتر از این انتظار داشتم
اصلا غذای هتل مورد قبول نبود ولی در جای خوبی از شهر قرار داشت
پرسنل رفتار مناسبی داشتند، صبحانه معمولی بود. اتاق ها تمیز بود
کیفیت صبحانه با توجه به ۴ ستاره بودن اصلاْ راضی کننده نبود.
کارکنان هتل عالی بودند
هتل خوبی بود و تمیز یک اتاق سه تخته همراه با خانواده و کارکنان خوش اخلاق و کار بلد و رستوران هتل هم خوب بود . جمعا کاملا راضی بودم . این هتل رو به دوستان پیشنهاد میکنم .
بعنوان یک هتل چهار ستاره قابل قبول بود از نظر تمیزی خوب بود فقط اتاقی که ما گرفتیم کمی کوچک بود.. برخورد کارکنان مشکلی نداشت.. پارکینگ کوچک از نقاط ضعف هتل بود.. وای فای تا دو ساعت استفاده رایگانه.. غذای هتل به شدت گرانقیمت و کیفیت معمولی داشت.. صبحانه خوب بود.. آسانسور دو دستگاه و تلوزیون ال ای دی و سرویس اتاقها فرنگی اما در انتهای راهرو هر طبقه دو سرویس ایرانی موجوده.. قیمت هتل نسبت به بقیه چهار ستاره ها مناسب تر بود.. نقطه قوت هتل موقعیت مکانی عالی هتل هست که روبروی ارگ کریمخانی قرار داره و پیاده تا موزه پارس بازار وکیل، حمام و مسجد وکیل، حافظیه، امارت شاپوری، نارنجستان قوام و خانه زینت الملوک بسیار نزدیکه و راهی نیست.. رستوران سنتی شرزه هم نزدیکه و پیاده پنج دقیقه راهه و هم غذاش خوبه و هم قیمتش مناسب تر از هتله.. در کل این هتل را پیشنهاد می کنم.
موقعیت مکانی هتل خیلی خوبه و خیلی نزدیک به بیشتر جاهای دیدنی شیراز هست. از نظر سرویس‌دهی و تمیزی اتاق هم در حد قابل قبولی است. در کل، ارزش خرید داره :)
بخش صبحانه و غذاهایش میتوانست بهتر باشد.اتاق سرویس دهی و کارکنانش بسیار خوب بود.
با سلام خدمت دوستانمن یک شبانه روز رو به صورت مجردی در هتل پارسه سپری کردم.عملکرد عوامل هتل خوب و رضایت بخش بود.به دلایل ذیل رفتن به اونجا رو توصیه میکنم.1. نزدیکی به مراکز تاریخی و تفریحی 2. داشتن پارکینگ زیرزمینی3. قیمت مناسب نسبت به سایر هتل ها با خدمات و امکانات مشابه.با تشکر از سایت ایران هتل.
عرض سلام وتشكر ما ازكليه بخش هاي هتل رضايت داشتيم مخصوصا كاركنان پذيرش،در مجموع ارامش واسايش در هتل شما برقرار بود.ممنون
رستوران هتل صبحانه خیلی عالی سرو میکند ولی برای ناهار و شام کیفیت غذاهایش را باید کمی بهبود بخشد .در روز آخر برای ناهار در رستوران کلم پلوی شیرازی خواستیم و آوردند ولی مشخص بود مانده است و تازه نبود و این خیلی برای چنین هتلی بد است.امیدوارم هیچ هتلی در ایران غذای مانده به میهمانان خود ارایه نکند.با تشکر
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پارسه شیراز

مهمانان هتل پارسه شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پارسه شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پارسه شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پارسه شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پارسه شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.