هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

شيراز، پشت پارک آزادی، خيابان حدادی
-
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

هتل آپارتمان خانه سبز در مرکز شهر شیراز در سال 1381 شروع به کار کرد. این هتل آپارتمان در نزدیکی مراکز تجاری، خرید، سیاحتی و زیارتی واقع شده است. رستوران مجهز این هتل آپارتمان با سرو انواع غذاهای ایرانی و فرنگی آماده ارائه بهترین خدمات به مهمانان ارجمند است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

خانه سبز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
24 مرداد
جمعه
135,000
تومان
25 مرداد
شنبه
135,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
135,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
135,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
31 مرداد
جمعه
135,000
تومان
1 شهریور
شنبه
135,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
خانه سبز-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
24 مرداد
جمعه
198,000
تومان
25 مرداد
شنبه
198,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
198,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
198,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
31 مرداد
جمعه
198,000
تومان
1 شهریور
شنبه
198,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
198,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
خانه سبز-اتاق دوتخته تویین
اتاق دوتخته تویین
هتل یار
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
24 مرداد
جمعه
198,000
تومان
25 مرداد
شنبه
198,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
198,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
198,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
198,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
198,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
198,000
تومان
31 مرداد
جمعه
198,000
تومان
1 شهریور
شنبه
198,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
198,000
تومان
خانه سبز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
24 مرداد
جمعه
250,000
تومان
25 مرداد
شنبه
250,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
31 مرداد
جمعه
250,000
تومان
1 شهریور
شنبه
250,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
خانه سبز-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
24 مرداد
جمعه
452,000
تومان
25 مرداد
شنبه
452,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
31 مرداد
جمعه
452,000
تومان
1 شهریور
شنبه
452,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
452,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
پرینت
روم سرویس
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
تلفن
پله اضطراری
فتوکپی
ویلچر
فکس
خدمات باربری
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
حمام
رستوران چینی
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
تهویه مطبوع
کپسول آتشنشانی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
سالن همايش
خدمات باربري
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

(49 نظر)
همه چی عالی بود هم مکان هتل فوق العاده تمیز بود . برخورد کارکنان هم عالی بود کاش یکم فقط روی منو صبحونه کار بشه
تنها مشکل کوچیک شاید در صبحانه خیلی مختصر و اینکه گاهی از کولر بوی سیگار میومد وقتی روشن میکردیم وگرنه از هر لحاظ عالی بود در حد هتل 3 ستاره تاپ یا حتی 4 ستاره.عالی بود.بازم در شیراز انتخاب اولم همین هتله بدون شک.
من دو شب در این‌هتل اقامت داشتم. هتل از نظر تمیزی عالیه. دکوراسیون اتاق هم واقعا خوبه و به نظر میرسه ساختمان نوساز هسن یا نوسازی شده. سرو و صدای خاصی هم نشنیدیم. صبحانه تنوع بالایی نداره میتونه خیلی بهتر باشه. از نظر قیمتی نسبت به دیگر هتل ها واقعا ارزش خوبی داشت.
هتل آپارتمانی خوب و تمیز، نزدیک پارک و فلکه گاز اطراف هتل اغذیه فروشی فراوان وجود دارد دسترسی خوب به مرکز شهر و محدوده کم ترافیک خود هتل محیط آرامی دارد، پاکیزگی و نظافت هتل قابل قبول می باشد. صبحانه معمولی ولی مناسب می باشد. هتل فاقد پارکینگ می باشد و خودرو درخیابان مقابل هتل پارک می شود. وسایل آشپزی در هتل وجود دارد.
نظافت و تمیزی اتاقها در حد هتل 4 ستاره بو واقعااا * دسترسی ب اماکن دیدنی و برخورد پرسنل خوب بود تنها عیب هتل نداشتن پارکینگ بود
بسیار هتل تمیز و با وسایل نو بود، کارکنان بسیار محترم و با شخصیت، مکان بسیار خوب و آروم و ساکت بود، به نظرم در حد یک هتل ۴ستاره بود،ممنونم از همه کارکنان و سایت پیگیر ایران هتل🙏🙏🙏
خوب بود ما که درکل رضایت داشتیم پیشنهاد میکنم شما هم امتحان کنید، پرسنل خوبی هم داشت انشالا موفق باشن
هتل تمیزیه و نسبت به قیمتش خیلی خوبه. دسترسی به مکانهای گردشگریش خوبه. پارکینگ نداره
هتل خوبی بود
یک هتل ارزون و مناسب مخصوصا برای سفرهای کاری اگر بخواهیم نسبت به قیمت به این هتل امتیاز بدیم از لحاظ قیمت خدمات خیلی خوبی رو ارائه می کنه، صبحانه بسیار مختصری داره که به نظرم می تونه مقداری روی این مسئله تجدید نظر کنه. اتاقهای بسیار تمیزی داره، البته من دفعه دوم که اتاق ازشون گرفتم یک مقدار بوی سرویس بهداشتی داخل اتاق می اومد و این موضوع متاسفانه برای هتل های گرون تر هم خیلی مشهود هست، نمی دونم چرا فکری بحالش نمی کنن. یک رستوران چینی داره من نرفتم ولی بیرون از هتل تعریفش رو شنیدم که قیمت های خوبی داره و غذاهای با کیفیتی هم می ده. خلاصه که نسبت به قیمت هتل مناسبی هست.
هتل بسیار تمیز، رفتار کارکنان هتل محترمانه و عالی ، اتاقها عایق صوتی ، جای دنج و آرام ، صبحانه خیلی خوب و کامل
امکانات سوییت عالی بود،برخورد پرسنل بسیار مودبانه ،فقط نکات کوچکی بود که با رعایت کردن انها عالی میشد مثلا وقتی برای نظافت اومدن سرویسها خوب تمیز نشد، مایع دستشویی توی سرویسها نبود، و اینکه گاهی اوقات بویی مثل بوی ماهی و اکواریوم از دریچه کولر ابی میومد . ولی درکل نسبت به قیمتش عالی بود .
ما دو شب در هتل اقامت داشتیم. برای من تمیزی اتاق در اولویت قرار داره و این هتل واقعا از نظر تمیزی قابل قبول بود. دستشویی و حموم و روتختی ها هیچ لکه ای نداشتند. البته بوی فاضلاب هم در اتاق پیچیده بود و هم در سالن هتل که البته با توجه به بوی فاضلابی که در همه جای شیراز به مشام می رسید به نظرم خیلی به هتل ربطی نداره. چند تا ایراد کوچیک هم داشت که با توجه به قیمت قابل چشم پوشیه. اول اینکه مسواک و خمیردندون نداشت که خب این جزو خدمات همه هتل هاست. و ایراد دیگه اینکه دیوارها خیلی نازک بودند و ما اصلا از دست سر و صدای اتاق های بغلی آرامش نداشتیم. اتاق ما هم که طبقه اول بود بالکن مشترک با اتاق کناری داشت که حس خوبی منتقل نمی کنه. چای ساز هم قدری کثیف بود که هتلی به این تمیزی باید به این نکات هم توجه کنه. در کل من به کسانی که تمیزی هتل براشون مهمه پیشنهاد می کنم. رفتار کارکنان هتل هم خوب و مودبانه بود. تقریبا به همه جاهای دیدنی شهر هم نزدیک بود.
پرسنل خوب، هتلی نسبتا تمیز و آرام
یک هفته در این هتل اقامت داشتم. بسیار تمیز بود و موقعیت مکانی خوبی هم داره. نزدیکی به پارک آزادی برای کسانی که اهل ورزش صبحگاهی هستن یک مزیته. به جاهای تاریخی و دیدنی هم نزدیکه و با ماشین حدودا ۱۰-۱۵دقیقه فاصله داره. پرسنل برخورد بسیار خوبی داشتن و یک رستوران چینی هم در مجموعه هست که جالبه. اگه باز برم شیراز حتما دوباره از این هتل استفاده می‌کنم.
هتل در موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی قرار دارد. تمیزی و امکانات اتاق ها بسیار خوب بود.رفتار کارکنان بسیار محترمانه و دوستانه بود. پارکینگ ندارد.کیفیت و تنوع صبحانه ضعیف بود.اینترنت رایگان نبود.
تمیزی هتل عالیه سروصدا هم نمیاد دسترسی هم به شهر مناسبه فقط صبحونه کاملا معمولیه پیشنهادم به مدیریت اینه اگر تنوع و کیفیت صبحانه رو ببرین بالا خیلی عالی میشه
من اواخر آذر ماه 97 در این هتل اقامت داشتم و به جرات میگم این هتل فراتر از یک هتل سه ستاره هست و خدمات فوق العاده ای ارائه می کنه، پرسنل پذیرش هتل فوق العاده حرفه ای و خوش برخورد هستن و همه چیز درست و مرتب و به موقع انجام میشه، به شدت اقامت در این هتل رو توصیه می کنم باور کنید که به نسبت پولی که پرداخت می کتید واقعا هتل و خدمات خوبی دریافت خواهید کرد.
واقعا تمیز مرتب و باصرفه هست تشک عالی و باکیفیت تخت تقریبا کینگ سایز اتاق سشوار هم داره! و صندوق رمزدار صبحانه مناسب و پرسنل واقعا مؤدب واقعا عالی بود اتاق من رو به خیابون اصلی بوده که ویوی خیابون و درخت سرسبز پشت پنجره رو داشت.
دو‌ شب اقامت داشتم عالی بود از نظر هزینه که‌میدید برای این هتل تمیزی ، موقعیت ، برخورد کارکنان ، صبحانه کمه ولی در کل راست هزینه است‌ دیگه ...زیاد سفر میکنم به شیراز بخوام قیاس کنم‌در حد سه یا چهار ستاره است در واقع تمیزی در حد چهار امکانت در حد سه ستاره
از نظر برخورد پرسنل وتمیزی اتاق عالی بود‌.ودر حد هتل چند ستاره بوداصلا نظر منفی ندارم ودرکل به همه توصیه میکنم
با همراه خانواده دراردیبهشت ماه دو شب اقامت داشتم وهمه چیز بسیار خوب وعالی بود از اتاقها گرفته تا سرویس و حمام همه چیز مرتب وتمییز بود و پرسنل هتل نیز خوش برخورد و مودب بودن بنده توصیه میکنم این هتل را و چنانچه مجددا به شیراز سفر داشته باشم حتما به این هتل خواهم رفت.
برخورد پرسنل بسیار عالی، تمیزی اتاق ها و فضا های هتل بسیار عالی در مجموع خدمات نسبت به قیمت خیلی فراتر بود و ضمنا اتاق کاملا مطابق عکس های داخل سایت
نسبت به قیمت فوق العادس
تمیزنزدیکی به مناطق دیدنی قیمت مناسب نداشتن سکوت و آرامش در شب. ما سه شب اقامت داشتیم و هر سه شب نتونستیم با ارامش بخوابیم . دقیقا مثل یک مسافرخونه یکی میرف یکی میومد با صدای بلند توی راهرو ها صحبت میکردند و درب اتاق ها رو ساعت دو شب محکم بهم میکوبیدند و جللب اینجاس وقتی به پذیرش اطلاع میدادیم میگفتن کاری نمیشه کرد .. قیمتش خوبه اما آرامش ندارین برای کسانی که خواب سنگین دارن و اهمیت به ارامش موقع استراحت نمیدن مورد مناسبی میتونه باشه.خمیر دندان و مسواک هم نداره. در کل توقع یک طرز فکر و مدیریت با شخصبت و با تمدن رو از مدیریت اونجا نداشته باشین که رفتین اونجا توی ذوقتون نخوره.
هتل در حد یک ستاره نیس و میتونم بگم در حد ۴ ستارهس. از نظر نظافت و تمییزی عالی. داخل اتاق چای ساز و فلاسک هس که امتیاز محسوب میشه. برخورد کارکنان عالیه. در ضمن فضای اتاق بزرگه با وسایل نو و با کیفیت که دکوراسیون رو شیک و بروز کرده.از اتاقا سر وصدا ها شنیده میشه
عالى
همه چیز خیلی خوب بود یه سری ایرادات خیلی کوچیک‌بود که با این قیمت مناسب میشه چشم پوشی کرد.
عالی بود مثل همیشه تمیز و مرتب بود و برخورد پرسنل هم فوق العاده بود.صبحانه خیلی معمولی هست ولی کل هتل در حد چهار ستاره تمیز و خوب هست
هتل تمیزی است قبلا هم تجربه اقامت داشته ایم .
اگر بخواهیم با هتلهای مثلا سه یا چهارستاره مقایسه کنیم این هتل آپارتمان بسیار بهتر است،برخورد کارکنان پذیرش و پرسنل عالی،مهربانه و بسیار خوب بود،نظافت و تمیزی اتاق در حدبسیار خوب و امکانات اتاق در حد معقول و قابل قبول است،قطعا اگر دوباره به شیراز بخواهم بروم این هتل آپارتمان رو انتخاب خواهم کرد،به تمامی مکانهای اصلی شهر نزدیک است،منطقه خوب و مناسبی واقع شده است،در ضمن در نزدیکی هتل یک رستوران ایتالیایی هم هست که واقعا غذاهاش خیلی خوب و خوشمزه است،فقط کاش به جای رستوران چینی در هتل یک رستوران غذاهای سنتی ایرانی قرار داشت
بسیار عالی
کیفیت هتل عالی
بسیار خوب و عالی بود نظافت و برخورد کارکنان عالی بود خیلی بالاتر از انتظارم از هتل اپارتمان از بسیاری از هتل های چند ستاره بهتر بود
به نسب پولی که پرداخت میکنید بسیااااار ارزشمنده. نظافت خوب، امکانات مناسب، دسترسی به نقاط مهم شهر. فقط نمیدونم چرا یه خمیر دندون یکبار مصرف نداره! با اینکه همه مهمانان هتل به اسن مساله اشاره کردن ولی مدیریت هتل ترتیب اثری نداده.
من دو شب در اتاق یک تخته بودم. اتاق و سرویس بسیار تمیز! رفتار پرسنل عالی! محله خوب شهر! امکانات در حد هتل سه ستاره. صبحانه مناسب (پنیر، کره، مربا، عسل و تخم مرغ هرروز و عدسی، حلوا شکری و ... در روزهای مختلف) سیستم تهویه (کولر) به خوبی و سرعت اتاق رو خنک می‌کرد. سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و شیرآلات خیلی شیک و مناسبی داشت. مسواک و خمیردندان ندارد. صندوق ایمن (سیفتی باکس) دارد!! چای‌ساز و فلاسک دارد اما چای کیسه‌ای به تعداد محدود قرار داده شده (شارژ رایگان ندارد!!!) مینی‌بار داخل یخچال به قیمت پشت محصول محاسبه می‌شه که خیلی حس خوبی می‌داد. در کل به نسبت قیمتش خیلی میارزید!
من يك شب با دوستم اينجا اقامت داشتيم ساعت ٨.٣٠ صبح امتحان داشتيم به ما گفتن صبحانه ٧.٣٠ سرو ميشه ولي به بهانه نون مارو تا ٨.١٥ الاف كردن و هيچكس هم جواب نميداد گفتيم پول صبحانه رو كم كنيد تحويل نگرفت و سريع گفت برين.سروصداي اتاق كناري تو اتاق شماست.من نميدونم يه خميردندون چقدر قيمت داره كه نميذارن.من بخاطر برخورد زشتشون عمرا ديگه نميرم .موقع پذيرش ما يه بنده خدا ديگه هم داشت اعتراض ميكرد كه از لوازم يخچال براش بيشتر حساب كرده بودن.اره برخورداشون خوبه تا زماني كه شما خوب باشين
من مردادماه امسال در اين هتل اقامت داشتم از لحاظ نظافت وتميزي خيلي خوب بود واتاق تميز بود سرويس بهداشتي خيلي تميز بود امكانات موجود تو اتاق هم چاي ساز،فلاسك، ليوان،يخچال،سشوار،خوب بود خميردندان،نياز هست همراهتون باشه فرشي كه كف اتاق بود خيلي تميز نبود من رو فرشي همراهم بود كه روش كشيدم يه نقطه ضعف هتل اينه كه سروصدا از اتاق هاي مجاور براحتي مياد كلا محيط آرومي نيست در روز نداشتن پاركينگ وآسانسور خيلي تنگ وكوچيك هم از معايب هتل صبحانه هم معقول بود صبحانه ايراني رفتار پرسنل هم خيلي خوب بود
من همین هفته مهمان این هتل بودم و از هر نظر عالی بود به خصوص نزدیکی این هتل به اکثر اماکن دیدنی از جمله حافظیه و سعدیه و دروازه قران و... از نظر تمیری و نظافت عالی بود و از نظر قیمت هم بسیار خوب بود. تنها مشکل نداشتن پارکینگ بود که باید جلوی هتل اگه جا بود پارک میکردیم
سلام بنظرم هتل خوب مناسبی هست ، از لحاظ نظافت و برخورد پرسنل عالی ، تمیز تمیز
در برابر قيمت فوق العاده بهتر هست و خيلي تميز است و برخورد كاركنان عالي
طلاستتتتتتتتتتتتتتتت
نسبت به پولی که میدید امکانات خیلی زیادی بهتون میدن من ۲ روز اینجا اقامت داشتم و صبحانه هاشم خوبه بر خورد پرسنل بی نظیر و بسیار مودب. دفه بعد هم که اومدم شیراز حتما میرم همین هتل. یادتون باشه از اسنپ تریپ رزرو کنید چون ارزون تر از اسنپ هیچ جا پیدانمیکنید.
واقعا عالی بود.ممنون اسنپ تریپ.عالی و تمیز.کارکنان برخورد کاملا محترمانه ای دارند.انقدر تمیز و مرتب هست که از هتلهای چهارستاره ای که قبلا رفته بودم بهتره.دمپایی تمیز سشوار کتری برقی یخچال و تلویزیون داره.ملحفه ها کاملا تمیزند فقط شاید صابون و شامپو و خمیر دندان لازم بشه.باز هم ممنون
ما سه روز در این هتل اقامت داشتیم و بسیار راضی بودیم هم از مکان هتل و هم از نظافت و امکانات و رفتار پرسنل هتل.صبحانه خیلی تنوع نداشت ولی به نسبت هزینه ای که دادیم خوب بود.
با توجه به قیمتش هتل خوبیه.فقط یه مقدار سر و صدا بود توی سالن اونم بخاط تعمیراتی بود که داشتن.دسترسی هتل خوبه.صبحانه به نسبت ضعیف ولی چون توی اتاق سرو میشه مزیت محسوب میشه
به نسبت هزینه بسیار هتل خوبی بود. تمام امکانات لازم رو دارد، سشوار ، دمپایی ، دستشویی فرنگی و ایرانی ، یخچال، چای ساز ، فلاسک و... فقط یک عدد خمیردندان شاید لازم باشه باخودتون داشته باشید. صبحانه در 4 روز اقامت ما سعی شده بود در حد امکانات تنوع لازم رو داشته باشه، قطعا با توجه به هزینه‌ای که کردید نمیشه انتظار صبحانه‌های رنگارنگ هتل‌های چندستاره رو داشته باشید ولی در حد امکانات حقیقتا خوب و کامل و به اندازه بود و ضمنا صبحانه رو در اتاق سرو میکنند که از نظر من مزیت بود. از اماکن دیدنی فاصله معقولی دارد بسیار تمیز ، در محله آرام که با پرسنل بسیار خوشرو و مودب.
تجربه بنده از اقامت در این هتل نقاط قوت: 1. تمیزی هتل؛ از تمیزی هتل خیلی راضی بودم. اتاق و سرویس بهداشتی اون واقعا تمیز بود و نمیشه ازش اشکالی گرفت. سرویس بهداشتی این هتل هم توالت ایرانی داره و هم فرنگی. با این این هتل یک ستاره اس اما سشوار هم داشت که البته به جای نصب در سرویس بهداشتی در اتاق نصب شده بود. 2. امکانات داخل اتاق مناسب بود؛ در اتاق ها چای ساز به علاوه چایی هم موجوده که میتونه خستگی روزانه شما رو رفع کنه. 3. برخورد کارکنان هتل خوب و محترمانه بود. 4. صبحانه باید داخل اتاق صرف بشه؛ این هتل رستوران نداره و مسافرها باید با پذیرش تماس بگیرن تا صبحانه به داخل اتاق برده بشه. این میتونه یه امتیاز مثبت باشه نقاط ضعف: 1. صدای صبحت کردن افراد خیابان، صدای موتور و بوق ماشین به راحتی شنیده میشه... اتاق بنده مشرف به خیابان بود و به سختی میتونستم بخوابم. خیابانی که هتل در اون قرار داره کمی خلوته و صدای خشن موتور سکوت شما پاره میکنه.
nice
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان خانه سبز شیراز

مهمانان هتل آپارتمان خانه سبز شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان خانه سبز شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان خانه سبز شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان خانه سبز شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان خانه سبز شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.