هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل کیوان شیراز

هتل کیوان یک هتل تازه تاسیس و ۲ ستاره است که در مرکزی ترین نقطه شیراز واقع شده است و با فراهم کردن امکانات مناسب اقامتی، می تواند یکی از گزینه های خوب رزرو هتل در شیراز باشد. هتل تازه تاسيس کيوان در سه طبقه با ۲۴ باب اتاق دو تخته و سه تخته در خدمت مسافران است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

کیوان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
8 اسفند
جمعه
205,000
تومان
9 اسفند
شنبه
205,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
205,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
205,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
205,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
15 اسفند
جمعه
205,000
تومان
16 اسفند
شنبه
205,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
8 اسفند
جمعه
205,000
تومان
9 اسفند
شنبه
205,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
205,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
205,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
205,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
15 اسفند
جمعه
205,000
تومان
16 اسفند
شنبه
205,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
8 اسفند
جمعه
205,000
تومان
9 اسفند
شنبه
205,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
205,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
205,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
205,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
15 اسفند
جمعه
205,000
تومان
16 اسفند
شنبه
205,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
8 اسفند
جمعه
205,000
تومان
9 اسفند
شنبه
205,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
205,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
205,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
205,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
15 اسفند
جمعه
205,000
تومان
16 اسفند
شنبه
205,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
8 اسفند
جمعه
205,000
تومان
9 اسفند
شنبه
205,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
205,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
205,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
205,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
205,000
تومان
15 اسفند
جمعه
205,000
تومان
16 اسفند
شنبه
205,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
205,000
تومان
کیوان-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
هتل یار
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
8 اسفند
جمعه
321,000
تومان
9 اسفند
شنبه
321,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
321,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
321,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
321,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
15 اسفند
جمعه
321,000
تومان
16 اسفند
شنبه
321,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
ای‌گردش
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
8 اسفند
جمعه
321,000
تومان
9 اسفند
شنبه
321,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
321,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
321,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
321,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
15 اسفند
جمعه
321,000
تومان
16 اسفند
شنبه
321,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
8 اسفند
جمعه
321,000
تومان
9 اسفند
شنبه
321,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
321,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
321,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
321,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
321,000
تومان
15 اسفند
جمعه
321,000
تومان
16 اسفند
شنبه
321,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
321,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
258,000
تومان
8 اسفند
جمعه
258,000
تومان
9 اسفند
شنبه
258,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
258,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
258,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
258,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
258,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
258,000
تومان
15 اسفند
جمعه
258,000
تومان
16 اسفند
شنبه
258,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
258,000
تومان
ای‌گردش
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
258,000
تومان
8 اسفند
جمعه
258,000
تومان
9 اسفند
شنبه
258,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
258,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
258,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
258,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
258,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
258,000
تومان
15 اسفند
جمعه
258,000
تومان
16 اسفند
شنبه
258,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
258,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق چهارتخته لوکس
اتاق چهارتخته لوکس
ای‌گردش
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
هتل یار
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
374,000
تومان
8 اسفند
جمعه
374,000
تومان
9 اسفند
شنبه
374,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
374,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
374,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
374,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
374,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
374,000
تومان
15 اسفند
جمعه
374,000
تومان
16 اسفند
شنبه
374,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
374,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
ای‌گردش
363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
8 اسفند
جمعه
363,000
تومان
9 اسفند
شنبه
363,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
363,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
363,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
363,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
363,000
تومان
15 اسفند
جمعه
363,000
تومان
16 اسفند
شنبه
363,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
363,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

آسانسور
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
صبحانه رایگان
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
کافی نت
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
مینیبار
فكس
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
چای ساز
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
جعبه کمک های اولیه
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
رستوران
ماساژ
اتاق بازی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اطفای حریق
خدمات بیدارباش
خدمات باربری
فکس
ویلچر
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
پرینت
کافی‌شاپ
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(39 نظر)
дар меҳмонхонаи keyvan ҳама чиз хеле хуб аст
نقاط قوت:
قیمت مناسب، در مرکز شهر بودن
نقاط ضعف:
قیمت مناسب، در مرکز شهر بودن
کارکنان خوشرو و پرسنل مودب، قیمت مناسب، در دسترس و مرکز شهر بودن، مینی بار قوی، ولی تنها نقطه ضعف هتل صبحانه ی ضعیف آن بود.
new building hotel very good location very good staff .......and all are perfect
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها،رعایت پروتکل های بهداشتی، قیمت بسیارمناسب، موقعیت مرکز شهر
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها،رعایت پروتکل های بهداشتی، قیمت بسیارمناسب، موقعیت مرکز شهر
من ساعت ده صبح رسیدم و با توجه به اینکه تحویل اتاق ساعت ۲ بعداز ظهر بود،لطف کردند و اتاق را زودتر تحویل دادند.نظافت اتاق ها عالی بود،درسته هتل یک ستاره بود اما کیفیت اتاق ها،رفتاربسیار محترمانه پرسنل،نظافت و بهداشت حتی از هتل های دو و سه ستاره هم بهتر بود.هتل در مرکز شهر قرار داشت و با توجه به امکانات هتل،نرخ اتاق ها بسیار مقرون به صرفه بود. و باز هم هتل کیوان شیراز اولین انتخاب من در سفرهای بعدی خواهد بود.
نقاط قوت:
تمیز خوشرو
نقاط ضعف:
تمیز خوشرو
اتاق ما اتاق جمع و جور و تمیزی بود رفتار کارکنان هم متوسط رو به خوب بود در کل نسبت به پول و هزینه اش می ارزید اما چندتا ایراد داشت اول اینکه ساعت سرو صبحانه یه کم دیر بود البته شاید برای منی که ساعت هفت باید میرفتم به کارهام میرسیدم دوم ناهار و شام همونجا درست نمیکردن و بهتر بود خودشون غذا درست میکردن و به مسافر میدادن تا سفارش بدن بیرون سوم مینی بار توی یخچال متاسفانه خیلیتش تاریخ انقاشون گذشته بود و حتی نگاه هم نکرده وبدن که اونها رو بیرون بندازن و توی یخچال نباشه که امیدوارم این حرف من باعث بشه همه یخچال ها رو چک کنن.
من یک شب اقامت داشتم، با اینکه اطاق رو باید ساعت ۲ میگرفتم اما نزدیک ساعت ۱۲ رسیدم و اطاق رو در اختیارم گذاشتن. همه پرسنل ماسک زده بودن و اسپری الکل رو میز لابی بود. اطاق هم کوچیک و تمیز و برخورد پرسنل محترمانه بود. سشوار خواستم که در اختیارم گذاشتن، سیم کارتم همون روز دچار مشکل شد که تونستم با تلفن هتل و بدون هزینه ۳ تا تماس کوتاه با خانوادم داشته باشم. وای فای هتل ساعتی ۲ تومن و با سرعت بالا بود‌. پنجره اطاقم رو به ارگ کریم خان بود. دسترسیش به چندتا از اماکن دیدنی شیراز عالی بود و میشد پیاده رفت. فقط اینکه غذا چرب بود، صبحانه رو همه تو رستوران میخوردن که من اجازه گرفتم ببرم داخل اطاق به خاطر کرونا.. انتقادم هم اینه که رسپشن هتل با کفش تا وسط اطاق اومد که به نظر تو این شرایط کرونا کار اشتباهی بود و تو حمام برای شامپو و صابون قفسه و جای خاصی نبود و احساس خوبی نداشتم. اما در مجموع راضی بودم و به نسبت قیمت(با تخفیف ۴۴ درصد) خیلی مناسبه و تو سفرهای بعدی هم اینجا رو ترجیح میدم
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
سلام هتل خوبی بود در حد یک ستاره بودن ولی صبحانه خوب بود اتاق ها تمیز بود .. موقعیت هتل خیلی جای خوبی بود روبروی ارگ بودفقط اگر پرسنل پذیرش خوش اخلاق تر بودن بهتر بود..
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب برخورد عالی و خوشروئی کارکنان منوی صبحانه مناسب امکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابون نداشتن توالت ایرانی تمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
برخوردکارکنان خوب و عالی
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.