هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
51
نظرات کاربران

معرفی هتل کیوان شیراز

هتل کیوان یک هتل تازه تاسیس و ۲ ستاره است که در مرکزی ترین نقطه شیراز واقع شده است و با فراهم کردن امکانات مناسب اقامتی، می تواند یکی از گزینه های خوب رزرو هتل در شیراز باشد. هتل تازه تاسيس کيوان در سه طبقه با ۲۴ باب اتاق دو تخته و سه تخته در خدمت مسافران است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
1,007,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,007,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,007,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,007,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,007,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,007,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,007,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,007,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,007,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,007,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,007,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,007,000 تومان
اتاق پنج تخته
اقامت 24
1,007,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 آذر
شنبه
1,007,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,007,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,007,000 تومان
پنج تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
1,020,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,020,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,020,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,020,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,020,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,020,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,020,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,020,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,020,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,020,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
1,020,000 تومان
اتاق چهار تخته لوکس
اقامت 24
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
20 آذر
یکشنبه
1,020,000 تومان
چهار تخته لوکس
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
500,000 تومان
12 آذر
شنبه
500,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
500,000 تومان
18 آذر
جمعه
500,000 تومان
19 آذر
شنبه
500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
500,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 آذر
دوشنبه
500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
500,000 تومان
19 آذر
شنبه
500,000 تومان
دو تخته دبل
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
دو تخته توئین
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
550,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
650,000 تومان
12 آذر
شنبه
650,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
سه تخته لوکس
ای‌گردش
715,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
715,000 تومان
12 آذر
شنبه
715,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
715,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
715,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
715,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
715,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
715,000 تومان
18 آذر
جمعه
715,000 تومان
19 آذر
شنبه
715,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
715,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
715,000 تومان
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
715,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
715,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
715,000 تومان
سه تخته
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
720,000 تومان
12 آذر
شنبه
720,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
720,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
720,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
720,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
720,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
720,000 تومان
18 آذر
جمعه
720,000 تومان
19 آذر
شنبه
720,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
720,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
720,000 تومان
سه تخته لوکس
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 آذر
شنبه
760,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
760,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
760,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سه تخته لوکس
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
فكس
مینیبار
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(51 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
در کل جای خوبی بود، راضی بودم
نقاط قوت:
ب غیر از موقعیت مکانی هیچگونه نکته مثبتی ندارد
نقاط ضعف:
عدم برخورد مناسب با مسافر قیمت های دوبله و سوبلهکثیف بودن اتاق و رو تختی ها و رو بالشی هابه هیچ عنوان نکات بهداشتی رعایت نمیشود
نقاط قوت:
تميزي هتل و موقعيت بسيار خوبش و برخورد بسيار محترم، حرفه اى و خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
جای آشپزی نداره 😁
نقاط قوت:
موقعیت
نقاط ضعف:
موقعیت
خب ما یه هفته اقامت داشتیم،دلم میخواد از نظرات صادقانه کاربران تشکر کنم،منم سعی میکنم صادق باشم،ما خودروی شخصی نداشتیم برا همین بابت جای پارک و تردد مشکلی پیش نیومد،مشکلیم با برنامه های شبونه ی ارگ تا دیر وخ نداشتیم،اتفاقا دوس داشتم،احتمال اینکه اگه دوباره برم شیراز این هتلو انتخاب کنم هست.ولی خب تو نظرات در مورد شیر خراب و مو خونده بودم،آخه مگه پیچ شیرو سفت کردن چقد وخ میبره؟و اینکه با حجم موی رو موکت و ملافه حیرت زده شدم،حتی داخل فریزر مو لای یخ دیواره ش بود،مطمئن نیستم ولی احتمال داره از جارو دستی بجای جاروبرقی استفاده میشه!!!!
نقاط قوت:
تنها نقطه ی قوت موقعیت مکانی و مرکز شهر بودنش هست.که بنظر من تو همون محدوده ی شهر هم قطعا با صرف یه کوچولو هزینه ی بیشتر خیلی موارد بهتری میشه پیدا کرد.
نقاط ضعف:
تنها نقطه ی قوت موقعیت مکانی و مرکز شهر بودنش هست.که بنظر من تو همون محدوده ی شهر هم قطعا با صرف یه کوچولو هزینه ی بیشتر خیلی موارد بهتری میشه پیدا کرد.
مدت اقامت ۲ شب: بخاطر مجاورت با خیابونای پر تردد،تا دیروقت سروصدا از بیرون شنیده میشه و اگه دنبال بهم زدن صددرصدی آرامش خودتون و بی خوابی هستین قطعا میتونین روی این مکان حساب کنین ملحفه ها پر از لک و چرک مردگی با توجه به فضای خیلی کوچیک اتاق رنگ بندی نامناسبی برای رو تختی ها و پرده ها درنظر گرفتن. شیر روشویی خراب بود.و اتاق ها فقط سرویس توالت فرنگی داره. صبحانه ی محدود و بی کیفیت که حتی سرو همین صبحانه هم تو اتاق انجام میشدو بهانه شون برای این کار شرایط کرونا بود.در صورتیکه در حال حاضر خود وزارت بهداشت چندین هفته ست شرایط رو عادی اعلام کرده. صرفا بخاطر اتوی دوتا مانتو ۹۵ هزار تومن پول گرفتن. *برخورد بی ادبانه ی پرسنل. ما شب دوم آب جوش خواستیم.بعد از ۴۰ دقیقه برای ما یه قوری آب جوش آوردن بدون لیوان یا فنجون.بعدکه تقاضای لیوان کردیم به ما میگن میخواستین همون اول بگین.درصورتیکه وقتی تو اتاق نه لیوان بوده نه فنجون خودشون باید قرار میدن. پرسنل پذیرش هم طرز بیان فوق العاده ضعیفی داشتن. شاید بقیه ی موارد رو بشه تحمل کرد اما من قطعا بخاطر برخورد بی ادبانه هیچ وقت به این مکان برنمی گردم.
نقاط قوت:
دسترسی عالی به مکان های گردشی و تفریحی ، رفتار خوب کارکنان و بقیه اعضا ، سرویس سرمایشی عالی
نقاط ضعف:
دسترسی عالی به مکان های گردشی و تفریحی ، رفتار خوب کارکنان و بقیه اعضا ، سرویس سرمایشی عالی
نقاط قوت:
دسترسی و نظافت
نقاط ضعف:
دسترسی و نظافت
نقاط قوت:
نسبت به اینکه هتل ۱ستاره بود خیلی خوب بود .موقعیت مکانی عالی .به مراکز دیدنی خیلی نزدیکه.
نقاط ضعف:
نسبت به اینکه هتل ۱ستاره بود خیلی خوب بود .موقعیت مکانی عالی .به مراکز دیدنی خیلی نزدیکه.
هتل خوبیه.کارکنان محترمی داره.به مکان‌های دیدنی خیلی نزدیکه .پیاده راحت میتونید خیلی از جاها برید و ببینید.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب نبود اتاق ها از نظافت کامل برخوردار نبودند صبحانه در اتاق سرو میشد و بعضی از مواد صبحانه سرد بود مثل تخم مرغ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ رو تختی های که تمیز نبودن فنر تخت شکسته بود
نقاط قوت:
دسترسی به جاذبه های گردشگری شیراز برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ، جای پارک بسختی گیر میاد صبحانه با حجم و کیفیت ضعیف
تمامی کارکنان خوش اخلاق و منظم بودند اتاق و تمامی قسمت های هتل تمیز و. مرتب هزینه مناسب
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز شهر
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد درشبها بعلت نزدیکی به مرکز شهر نظافت تخت و اتاقها میتواند بیشتر باشد
حموم و دستشویی تمیز بود،سشوارو حوله نداره ، خانه داری ندارن، صابون و شامپو بی کیفیت تر از همیشه بود، به ۹۰درصد جاهای تاریخی نزدیک بود
هتل موقعیت مکانی خیلی خوبی داره. صبحانه گرم به خاطر کرونا گفتن ندارن و هر روز خودشون یه پک میدادن بهمون، که از کیفیت چایی و تخم مرغ آبپز خیلی ناراضی بودیم. حوله و سشوار روی اتاقا نبود ولی بعد از درخواست برامون میووردن. هربار که بیرون میرفتیم و میومدیم به اتاق بوی سیگار میومد
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
به نسبت قیمتش عالی بود
همه چیز عالی ممنون از مدیریت و پرسنل محترم هتل♥🌹
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسببرخورد عالی و خوشروئی کارکنانمنوی صبحانه مناسبامکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابوننداشتن توالت ایرانیتمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
برخوردکارکنان خوب و عالی
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پاركينگ داخل خود ساختمان نيست.
نقاط قوت:
هر اتاق کولر گازی داشت، آشپزخانه داشت، تخت خواب راحت داشت، تمیز و نوساز بود، کارکنان خوش برخورد و متعهد داشت (مشکل کولر ما را به سرعت حل کردند)، رفت و آمد و دسترسی به تمام نقاط دیدنی به راحتی میسر بود، فایر آلارم داشت. یک ستاره برای این هتل بسیار کم است، حداقل سه ستاره مناسب است با توجه به امکانات و تمیزی هتل.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.