هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل کیوان شیراز

هتل کیوان یک هتل تازه تاسیس و ۲ ستاره است که در مرکزی ترین نقطه شیراز واقع شده است و با فراهم کردن امکانات مناسب اقامتی، می تواند یکی از گزینه های خوب رزرو هتل در شیراز باشد. هتل تازه تاسيس کيوان در سه طبقه با ۲۴ باب اتاق دو تخته و سه تخته در خدمت مسافران است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
ای‌گردش
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
400,000
تومان
17 تیر
جمعه
400,000
تومان
18 تیر
شنبه
400,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
400,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
400,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
400,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
400,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
523,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
523,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
523,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
523,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
523,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
523,000
تومان
17 تیر
جمعه
523,000
تومان
18 تیر
شنبه
523,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
523,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
523,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
523,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
523,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
523,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
523,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
523,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
523,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
523,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
523,000
تومان
17 تیر
جمعه
523,000
تومان
18 تیر
شنبه
523,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
523,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
523,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
523,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
523,000
تومان
دو تخته توئین
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
17 تیر
جمعه
550,000
تومان
18 تیر
شنبه
550,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
17 تیر
جمعه
550,000
تومان
18 تیر
شنبه
550,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
17 تیر
جمعه
550,000
تومان
18 تیر
شنبه
550,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
550,000
تومان
17 تیر
جمعه
550,000
تومان
18 تیر
شنبه
550,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
550,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
550,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
550,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
550,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
17 تیر
جمعه
490,000
تومان
18 تیر
شنبه
490,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
سه تخته لوکس
ای‌گردش
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
630,000
تومان
17 تیر
جمعه
630,000
تومان
18 تیر
شنبه
630,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
سه تخته
هتل یار
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
720,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
720,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
720,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
720,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
720,000
تومان
17 تیر
جمعه
720,000
تومان
18 تیر
شنبه
720,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
720,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
720,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
720,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
720,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
720,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
720,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
720,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
720,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
720,000
تومان
17 تیر
جمعه
720,000
تومان
18 تیر
شنبه
720,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
720,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
720,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
720,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
720,000
تومان
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
722,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
722,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
722,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
722,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
722,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
722,000
تومان
17 تیر
جمعه
722,000
تومان
18 تیر
شنبه
722,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
722,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
722,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
722,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
722,000
تومان
سه تخته لوکس
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
760,000
تومان
17 تیر
جمعه
760,000
تومان
18 تیر
شنبه
760,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
760,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
760,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
760,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
760,000
تومان
سه تخته لوکس
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
750,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
750,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
750,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
750,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
750,000
تومان
17 تیر
جمعه
750,000
تومان
18 تیر
شنبه
750,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
750,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
750,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
750,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
750,000
تومان
چهارتخته - لوکس
هتل یار
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,090,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,090,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,090,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,090,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,090,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,090,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,090,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,090,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,090,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
چهار تخته لوکس
اسنپ تریپ
1,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,090,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,090,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,090,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,090,000
تومان
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
1,090,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,090,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
ای‌گردش
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
750,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
750,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
750,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
750,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
750,000
تومان
17 تیر
جمعه
750,000
تومان
18 تیر
شنبه
750,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
750,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
750,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
750,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
750,000
تومان
پنج تخته
هتل یار
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,060,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,060,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,060,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
17 تیر
جمعه
1,060,000
تومان
18 تیر
شنبه
1,060,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
1,060,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
1,060,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
1,060,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
1,060,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
1,060,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
1,060,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
1,060,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
1,060,000
تومان
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
1,060,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
1,060,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
نمازخانه
استخر
سونا
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
ویلچر
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خشکشویی
فكس
مینیبار
یخچال
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(47 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی و نظافت
نقاط ضعف:
دسترسی و نظافت
نقاط قوت:
نسبت به اینکه هتل ۱ستاره بود خیلی خوب بود .موقعیت مکانی عالی .به مراکز دیدنی خیلی نزدیکه.
نقاط ضعف:
نسبت به اینکه هتل ۱ستاره بود خیلی خوب بود .موقعیت مکانی عالی .به مراکز دیدنی خیلی نزدیکه.
هتل خوبیه.کارکنان محترمی داره.به مکان‌های دیدنی خیلی نزدیکه .پیاده راحت میتونید خیلی از جاها برید و ببینید.
نقاط قوت:
دسترسی سریع و آسان به مرکزشهر و ابنیه تاریخی و بازار تمیزی هتل قیمت مناسب و برخورد خوب کارکنان و پذیرایی خوب
نقاط ضعف:
دسترسی سریع و آسان به مرکزشهر و ابنیه تاریخی و بازار تمیزی هتل قیمت مناسب و برخورد خوب کارکنان و پذیرایی خوب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار خوب قیمت مناسب
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب نبود اتاق ها از نظافت کامل برخوردار نبودند صبحانه در اتاق سرو میشد و بعضی از مواد صبحانه سرد بود مثل تخم مرغ
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ رو تختی های که تمیز نبودن فنر تخت شکسته بود
نقاط قوت:
هتل واقعا تمیز و با امکانات خوب است. دسترسی بسیار خوب به نقاط گردشگری شیراز یکی از نقاط قوت هتل است. هتل پارکینگ ندارد اما در نزدیکی هتل پارکینگ وجود دارد بنابراین دغدغه ی ماشین را نخواهید داشت.
نقاط ضعف:
هتل واقعا تمیز و با امکانات خوب است. دسترسی بسیار خوب به نقاط گردشگری شیراز یکی از نقاط قوت هتل است. هتل پارکینگ ندارد اما در نزدیکی هتل پارکینگ وجود دارد بنابراین دغدغه ی ماشین را نخواهید داشت.
تجربه ی بسیار عالی در محیط مطبوع هتل داشتیم. از تمام کارکنان به خاطر چنین فضایی کمال تشکر را دارم.
نقاط قوت:
دسترسی فوق العاده به جاهای دیدنی
نقاط ضعف:
دسترسی فوق العاده به جاهای دیدنی
نقاط قوت:
نزدیکی به جاذبه های گردشگری
نقاط ضعف:
نزدیکی به جاذبه های گردشگری
نقاط قوت:
دسترسی به جاذبه های گردشگری شیراز برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ ، جای پارک بسختی گیر میاد صبحانه با حجم و کیفیت ضعیف
تمامی کارکنان خوش اخلاق و منظم بودند اتاق و تمامی قسمت های هتل تمیز و. مرتب هزینه مناسب
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز شهر
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد درشبها بعلت نزدیکی به مرکز شهر نظافت تخت و اتاقها میتواند بیشتر باشد
حموم و دستشویی تمیز بود،سشوارو حوله نداره ، خانه داری ندارن، صابون و شامپو بی کیفیت تر از همیشه بود، به ۹۰درصد جاهای تاریخی نزدیک بود
هتل موقعیت مکانی خیلی خوبی داره. صبحانه گرم به خاطر کرونا گفتن ندارن و هر روز خودشون یه پک میدادن بهمون، که از کیفیت چایی و تخم مرغ آبپز خیلی ناراضی بودیم. حوله و سشوار روی اتاقا نبود ولی بعد از درخواست برامون میووردن. هربار که بیرون میرفتیم و میومدیم به اتاق بوی سیگار میومد
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
به نسبت قیمتش عالی بود
همه چیز عالی ممنون از مدیریت و پرسنل محترم هتل♥🌹
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب برخورد عالی و خوشروئی کارکنان منوی صبحانه مناسب امکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابون نداشتن توالت ایرانی تمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
برخوردکارکنان خوب و عالی
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.