هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران

معرفی هتل کیوان شیراز

هتل کیوان یک هتل تازه تاسیس و ۲ ستاره است که در مرکزی ترین نقطه شیراز واقع شده است و با فراهم کردن امکانات مناسب اقامتی، می تواند یکی از گزینه های خوب رزرو هتل در شیراز باشد. هتل تازه تاسيس کيوان در سه طبقه با ۲۴ باب اتاق دو تخته و سه تخته در خدمت مسافران است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

ظرفیت 2 نفر

دو تخته
علاءالدین
258,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
258,000
تومان
28 دی
سه شنبه
258,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
258,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
258,000
تومان
1 بهمن
جمعه
258,000
تومان
2 بهمن
شنبه
258,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
258,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
258,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
258,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
258,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
258,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
260,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
دو تخته دبل
هتل یار
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
260,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
دو تخته
ای‌گردش
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
260,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
260,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
دو تخته توئین
هتل یار
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
260,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
260,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
260,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
260,000
تومان
28 دی
سه شنبه
260,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
260,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
260,000
تومان
1 بهمن
جمعه
260,000
تومان
2 بهمن
شنبه
260,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
260,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
260,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
260,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
260,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
260,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته لوکس
علاءالدین
329,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
329,000
تومان
28 دی
سه شنبه
329,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
329,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
329,000
تومان
1 بهمن
جمعه
329,000
تومان
2 بهمن
شنبه
329,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
329,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
329,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
329,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
329,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
329,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
332,000
تومان
28 دی
سه شنبه
332,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
332,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
332,000
تومان
1 بهمن
جمعه
332,000
تومان
2 بهمن
شنبه
332,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
332,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
332,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
332,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
332,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
332,000
تومان
سه تخته
هتل یار
332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
332,000
تومان
28 دی
سه شنبه
332,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
332,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
332,000
تومان
1 بهمن
جمعه
332,000
تومان
2 بهمن
شنبه
332,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
332,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
332,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
332,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
332,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
332,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
332,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
332,000
تومان
28 دی
سه شنبه
332,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
332,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
332,000
تومان
1 بهمن
جمعه
332,000
تومان
2 بهمن
شنبه
332,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
332,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
332,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
332,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
332,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
332,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
418,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
418,000
تومان
28 دی
سه شنبه
418,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
418,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
418,000
تومان
1 بهمن
جمعه
418,000
تومان
2 بهمن
شنبه
418,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
418,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
418,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
418,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
418,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
418,000
تومان
سه تخته لوکس
هتل یار
422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
422,000
تومان
28 دی
سه شنبه
422,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
422,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
422,000
تومان
1 بهمن
جمعه
422,000
تومان
2 بهمن
شنبه
422,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
422,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
422,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
422,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
422,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
422,000
تومان
سه تخته لوکس
ای‌گردش
422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
422,000
تومان
28 دی
سه شنبه
422,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
422,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
422,000
تومان
1 بهمن
جمعه
422,000
تومان
2 بهمن
شنبه
422,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
422,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
422,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
422,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
422,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
422,000
تومان
سه تخته لوکس
اسنپ تریپ
422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
422,000
تومان
28 دی
سه شنبه
422,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
422,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
422,000
تومان
1 بهمن
جمعه
422,000
تومان
2 بهمن
شنبه
422,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
422,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
422,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
422,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
422,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
422,000
تومان
اتاق سه تخته لوکس
اقامت 24
422,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
422,000
تومان
28 دی
سه شنبه
422,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
422,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
422,000
تومان
1 بهمن
جمعه
422,000
تومان
2 بهمن
شنبه
422,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
422,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
422,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
422,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
422,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
422,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

پنج تخته
علاءالدین
475,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
475,000
تومان
28 دی
سه شنبه
475,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
475,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
475,000
تومان
1 بهمن
جمعه
475,000
تومان
2 بهمن
شنبه
475,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
475,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
475,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
475,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
475,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
475,000
تومان
پنج تخته
ای‌گردش
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
480,000
تومان
28 دی
سه شنبه
480,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
480,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
480,000
تومان
1 بهمن
جمعه
480,000
تومان
2 بهمن
شنبه
480,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
پنج تخته
هتل یار
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
480,000
تومان
28 دی
سه شنبه
480,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
480,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
480,000
تومان
1 بهمن
جمعه
480,000
تومان
2 بهمن
شنبه
480,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
پنج تخته
اسنپ تریپ
480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
480,000
تومان
28 دی
سه شنبه
480,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
480,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
480,000
تومان
1 بهمن
جمعه
480,000
تومان
2 بهمن
شنبه
480,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته لوکس
علاءالدین
489,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
489,000
تومان
28 دی
سه شنبه
489,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
489,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
489,000
تومان
1 بهمن
جمعه
489,000
تومان
2 بهمن
شنبه
489,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
489,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
489,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
489,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
489,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
489,000
تومان
چهار تخته لوکس
اسنپ تریپ
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
494,000
تومان
28 دی
سه شنبه
494,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
494,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
494,000
تومان
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
چهارتخته - لوکس
هتل یار
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
494,000
تومان
28 دی
سه شنبه
494,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
494,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
494,000
تومان
1 بهمن
جمعه
494,000
تومان
2 بهمن
شنبه
494,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
494,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
494,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
494,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
494,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
494,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
494,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
27 دی
دوشنبه
494,000
تومان
28 دی
سه شنبه
494,000
تومان
29 دی
چهارشنبه
494,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
494,000
تومان
1 بهمن
جمعه
494,000
تومان
2 بهمن
شنبه
494,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
494,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
494,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
494,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
494,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
494,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

آسانسور
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
صبحانه رایگان
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
کافی نت
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
مینیبار
فكس
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
چای ساز
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
جعبه کمک های اولیه
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
رستوران
ماساژ
اتاق بازی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اطفای حریق
خدمات بیدارباش
خدمات باربری
فکس
ویلچر
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
پرینت
کافی‌شاپ
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(46 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی و خوشرویی کارکنان وتمیزی اتاق
نقاط ضعف:
دسترسی و خوشرویی کارکنان وتمیزی اتاق
عالی صد دفعه دیگر هم شیراز بیام این هتل را انتخاب میکنم
نقاط قوت:
رفتار عالی پرسنل دسترسی عالی به اماکن گردشگری نظافت و تمیزی خب همه جای هتل پاسخگویی سریع یک چای در خواست میدادی سی ثانیه بعد دم در اتاق بود مین بار خوب با قیمت های خوب نزدیک بودنش به فالوده فروشی ها 😎
نقاط ضعف:
رفتار عالی پرسنل دسترسی عالی به اماکن گردشگری نظافت و تمیزی خب همه جای هتل پاسخگویی سریع یک چای در خواست میدادی سی ثانیه بعد دم در اتاق بود مین بار خوب با قیمت های خوب نزدیک بودنش به فالوده فروشی ها 😎
صد بار دیگه بیام شیراز میام این هتل تو این رنج قیمت عالی بود رفتار پرسنل فوق العاده سرویس بهداشتی ایرانی هتل فوق العاده تمیز ساعت دو نصف شب هم چای میخواستی سی ثانیه چای میدادن بهت اتاق ها تمیز و عالی واقعا در حد خودش نه مقایسه با هتل پنج ستاره در حد خودش تاپ ترین بود
نقاط قوت:
مناسب به نسبت قیمت
نقاط ضعف:
مناسب به نسبت قیمت
نقاط قوت:
دسترسی مناسب
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب
بدون صبحانه فرضش کنید،دسترسی خوبی داره،کارکنان بد نبودن،نظافت اتاق بددنبود ولی خوب هم نبود(ملحفه هایی روی فقط تمیز بودن روبالشتی و ملحفه تخت شسته نشده بودند)اتاق ها کوچک هستند
تمامی کارکنان خوش اخلاق و منظم بودند اتاق و تمامی قسمت های هتل تمیز و. مرتب هزینه مناسب
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز شهر
نقاط ضعف:
سروصدای زیاد درشبها بعلت نزدیکی به مرکز شهر نظافت تخت و اتاقها میتواند بیشتر باشد
حموم و دستشویی تمیز بود،سشوارو حوله نداره ، خانه داری ندارن، صابون و شامپو بی کیفیت تر از همیشه بود، به ۹۰درصد جاهای تاریخی نزدیک بود
هتل موقعیت مکانی خیلی خوبی داره. صبحانه گرم به خاطر کرونا گفتن ندارن و هر روز خودشون یه پک میدادن بهمون، که از کیفیت چایی و تخم مرغ آبپز خیلی ناراضی بودیم. حوله و سشوار روی اتاقا نبود ولی بعد از درخواست برامون میووردن. هربار که بیرون میرفتیم و میومدیم به اتاق بوی سیگار میومد
نقاط قوت:
فقط مرکز شهر بودن هتل
نقاط ضعف:
افتضاح ترین هتل دنیا.به شدت کثیف مبل شکسته موکت بسیار کثیف ویو رو به درخت اصلا خوب نیست در حد ۲ ستاره مسافرخونه
نقاط قوت:
تنها نکته مثبت این هتل دسترسی راحت به اماکنی مثل ارگ کریم خان ،مجموعه زندیه است
نقاط ضعف:
اتاق ها به شدت کوچیک وسایل اتاق ها مثل تشک خوشخواب ،میز نهارخوری و ... به شدت قدیمی و فرسوده شده بودند! نظافت اولیه افتضاح که روی ملحفه سفید چند لکه زرده کثیفی بود و ملحفه هم چپه پهن شده بود و هم چنین پاره بود! موکت های کف اتاق به شدت لکه بود به طوری که حس بدی به آدم منتقل میشد وقتی راه میرفتی. میز ناهار خوری از شدت کثیفی چسبنده بود و زیر شیشه آن به نظرم از ابتدای تاسیس تمیز نشده بود!!!! پذیرشگرهای بسیار معمولی که از رفتارهای هتلی فاصله بسیاری داشتند!!! نبود سرویس ایرانی در اتاق ها! من و همسرم دونفر بودیم ولی فقط یک حوله بزرگ گذاشته بودند و آن هم پاره و کثیف بود... صبحانه های بسیار بسیار ساده!در حده اردوهای دانش آموزی!انتقادهم که کردیم همه را گردن کرونا انداختند!!! در کل من این هتل را پیشنهاد نمیکنم و به نظرم در حده مسافرخانه بود!!
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
به نسبت قیمتش عالی بود
همه چیز عالی ممنون از مدیریت و پرسنل محترم هتل♥🌹
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب برخورد عالی و خوشروئی کارکنان منوی صبحانه مناسب امکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابون نداشتن توالت ایرانی تمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
برخوردکارکنان خوب و عالی
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.