هتل کیوان شیراز

شیراز، میدان شهرداری، پشت ارگ کریمخان
3.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل کیوان شیراز

هتل کیوان یک هتل تازه تاسیس و ۲ ستاره است که در مرکزی ترین نقطه شیراز واقع شده است و با فراهم کردن امکانات مناسب اقامتی، می تواند یکی از گزینه های خوب رزرو هتل در شیراز باشد. هتل تازه تاسيس کيوان در سه طبقه با ۲۴ باب اتاق دو تخته و سه تخته در خدمت مسافران است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کیوان شیراز

کیوان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
190,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
190,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
190,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
190,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
1 خرداد
شنبه
190,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
ای‌گردش
203,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
203,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
203,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
203,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
203,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
203,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
203,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
203,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
203,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
203,000
تومان
1 خرداد
شنبه
203,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
203,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
205,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
205,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
205,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
205,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
205,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
205,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
205,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
1 خرداد
شنبه
205,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
190,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
190,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
190,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
190,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
190,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
190,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
190,000
تومان
1 خرداد
شنبه
190,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
190,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
205,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
205,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
205,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
205,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
205,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
205,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
205,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
205,000
تومان
1 خرداد
شنبه
205,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
کیوان-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
305,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
305,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
305,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
305,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
305,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
305,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
305,000
تومان
1 خرداد
شنبه
305,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
1 خرداد
شنبه
320,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
1 خرداد
شنبه
320,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
245,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
245,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
245,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
245,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
245,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
245,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
245,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
245,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
245,000
تومان
1 خرداد
شنبه
245,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق چهارتخته لوکس
اتاق چهارتخته لوکس
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
355,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
355,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
355,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
355,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
355,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
355,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
355,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
355,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
355,000
تومان
1 خرداد
شنبه
355,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
24 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
25 اردیبهشت
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 اردیبهشت
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کیوان-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
24 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
345,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
345,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
345,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
345,000
تومان
1 خرداد
شنبه
345,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کیوان شیراز

آسانسور
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
صبحانه رایگان
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
کافی نت
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
یخچال
مینیبار
فكس
خشکشویی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در اطراف هتل
روزنامه رایگان
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
مینی بار رایگان
خدمات برای معلولین
اعلام حریق
چای ساز
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
سشوار
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
جعبه کمک های اولیه
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
تلویزیون LED در لابی
فتوکپی
اتاق چمدان
رستوران
ماساژ
اتاق بازی
اينترنت (Wifi)
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
امکان شارژ وسایل الکتریکی
اطفای حریق
خدمات بیدارباش
خدمات باربری
فکس
ویلچر
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
پرینت
کافی‌شاپ
حمام

آدرس هتل کیوان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کیوان شیراز

(39 نظر)
نقاط قوت:
Gerekli her şeyin hemen yakınında ve personel harika.
نقاط ضعف:
Gerekli her şeyin hemen yakınında ve personel harika.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی، تمیزی ملافه ها،
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی، تمیزی ملافه ها،
من ساعت ۹ به هتل رسیدم و برخلاف برخی از دوستان که اتاق رو به محض ورود تحویل گرفتن تا ساعت دو منتظر موندم، به جز آقایی که مسئول حمل چمدان مسافران بود بقیه پرسنل چندان به کارشون وارد نبودن و وقتی سؤالی ازشون می پرسیدم قادر به راهنمایی نبودن، اینترنت ساعتی سه تومن بود و وقتی هم اتاقیم یوزرنیم پسورد رو گرفت من با همون یوزرنیم و پسورد نتونستم وصل بشم ضمن اینکه بعد از هربار خاموش روشن کردن موبایل، نت قطع میشد و کلا سیستم عجیبی داشت که من بار اولم بود میدیدم، شیرآلات بسییییار فرسوده و به سختی قابل استفاده بود، سیفون دستشویی بسیار ضعیف کار میکرد، اتاق خیلی کوچک بود به ویژه سرویس بهداشتی به طوریکه وقتی دوش میگرفتی سطل زباله و دستمال توالت خیس میشد، روشویی اندازه کف دست بود، حمام آب گرم نداشت، سشوار و سرویس چای در اتاق نبود، فنرهای تشک خراب بود، صبحانه فاقد تنوع با حجم کم، علیرغم اینکه هتل رو در روزهای پیک رزرو نکردم وقتی به خاطر تعطیلی کرونا، روزهای باقی مونده رو لغو کردم مجبور به دادن خسارت شدم، در کل علیرغم اینکه آدم سختگیری نیستم این هتل رو اصلا پیشنهاد نمی کنم، مهمترین ویژگی این هتل که باعث شده اینهمه بازخورد مثبت داشته باشه موقعیت مکانی و قیمتشه، توصیه میکنم با کمی هزینه بیشتر جای بهتری رو بگیرید و از اقامتتون لذت برید
واقعا نسبت به قیمت خیلی خوب بود هم رفتارشون خوب بود هم احساس امنیت خوبی داشتیم. نظافت هم بطور کلی خوب بود ولی اگر مثل من حسلس
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
همه چی عالی
نقاط قوت:
فضایی ساکت زیبا و دلنشنین با چشم اندازی به ارگ تاریخی کریمخان زند .
نقاط ضعف:
فضایی ساکت زیبا و دلنشنین با چشم اندازی به ارگ تاریخی کریمخان زند .
من و دوستم یک شب اونجا بودیم و شب خوب و آرومی رو اونجا تجربه کردیم فضا عالی پرسنل عالی از همه مهمتر آرامشی که وجود داشت خیلی خوب بود .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
خیلی از لحاظ امکانات ضعیفه و چندان مناسب نیست
خوب بود
همه چيز عالي بود از نظر من.
موقعیت عالی...و در حد ی هتل خوب و راحت.
رفتار کارکنان مودبانه و خیلی عادی ولی میتونست دوستانه تر باشه صبحانه سلف سرویس جمع و جور و قابل قبول اتاق ها نسبتا تمیز و خوب از نظر دسترسی عالی در کل باتوجه به هزینه پایینی که داشت عالی بود
نقاط قوت:
از همه نظر بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
سلام برای دوشب اقامت داشتم و رسیپشن خانم اصلا برخورد مناسب نداشتن صد البته ویتر آقا و رسیپشن آقا بسیار محترم بودند . لطفا لطفا نظافت رو رعایت کنند مهمانها و همچنین پرسنل رسیدگی بیشتر کنند خیلی بوی سیگار در طبقه دوم زیاد بود که برای مهمانهای همون طبقه بود .
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
سلام هتل خوبی بود در حد یک ستاره بودن ولی صبحانه خوب بود اتاق ها تمیز بود .. موقعیت هتل خیلی جای خوبی بود روبروی ارگ بودفقط اگر پرسنل پذیرش خوش اخلاق تر بودن بهتر بود..
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار مناسب برخورد عالی و خوشروئی کارکنان منوی صبحانه مناسب امکانات فیزیکی بسیار عالی
نقاط ضعف:
کیفیت پایین شامپو و صابون نداشتن توالت ایرانی تمیزی متوسط ملافه ها
نقاط قوت:
همه چی عالی بود رسیدگیشون
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشت
هتلی عالی با کارکنانی مودب باوقار و دسترسی آسان به نقاط دیدنی و تاریخی
باتوجه به قیمت هتل بسیار هتل تر و تمیزی بود من و دوستم دوشب اونجا بودیم و خیلی بهمون خوش گذشت، مهمترین ویژگی این هتل واقع شدنش کنار ارگ کریمخانه که شب نورپردازی فوق العادیه داره و میشه از فضاش استفاده کرد. همچنین خیابونی که هتل توش قرار گرفته پر از آبمیوه و فالوده و بستنی فروشی که فوق العادن. درکل من به این هتل پنج ستاره میدم شاید بتونم بگم تنها نکته ای که ما رو اذیت کرد سروصدای بیرون هتل بود که اونم احتمالا بخاطر موقعیت اتاق ما بود. شاید اتاقای سمت دیگه اینجوری نباشن .
برخوردکارکنان خوب و عالی
نقاط قوت:
کمک و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه ساده سروصدای محیط شب هنگام عدم نظافت روزانه
متاسفانه سرویس بهداشتی ایرانی موجود نبود. پارکینگ هم موجود نبود.
نقاط قوت:
بازسازی هتل موجب شده است هتل در حد دو یا سه ستاره باشد. برخورد خوب کارکنان کیفیت بالای صبحانه مینی بار کامل و متنوع
نقاط ضعف:
شاید فضای اتاق اندکی کوچک به نظر بیاید که برای من مشکلی نبود.
هتل خوبی بود
هتلی عالی از همه ی لحاظ هرچی بگم باز کم گفتم
بهترین هتل بود به نظر من که تا بحال رفته بودم
اتاق نسبتا کوچک ولی امکانات خوب بود.
کاملا مقرون به صرفه در موقعیت مکانی عالی ولی با فضای کوچک اتاق
برخورد کارکنان خیلی خوب، نظافت در حد قابل قبول، پارکینگ ندارد ولی کوچه هتل امن است و پارکینگ عمومی نزدیک هم دارد. پنجره اتاق رو به ارگ بود و نمای شب بسیار زیبایی داشت. با این حدود قیمت مقرون به صرفه است.
در تاریخ 6 اسفند 97 به مدت 4 شب اقامت داشتم. هتل تمیز و خوبی بود. دسترسی به اماکن دیدنی عالی بود. نمای بیرون پنجره اتاق ارگ کریم خان بود. اتاق کوچک بود ولی در کل با توجه به قیمتش هتل خیلی خوبی بود. برخورد پرسنل عالی بود.
برخورد کارکنان و رسپشن هتل خیلی خوب بود فقط هنگام صرف صبحانه باتوجه به محدودیت فضا بعضی کارکنان بسیار به مسافرانی که برای صرف صبحانه می آمدند دقت میکردند که این موضوع در مواردی موجب معذب شدن مهمان برای صرف صبحانه می شد.در بقیه موارد همه چیز خوب بود.
از نظر برخورد پرسنل بسیار مودبانه،سرویس دهی عالی،موقعیت مکانی هتل روبروی ارگ کریم خان و نزدیک بودن به مراکز تاریخی،شب ها کنار هتل موسیقی زنده خیابانی برگزار میشه که عالیه..نظافت اتاق ها بسیار عالی..در کل از هتل بسیار راضی بودیم.نکته منفی ندیدم.
نقاط قوت:
با سلام دسترسی و موقعیت مکانی این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ و جای پارک مشکل و ضعف این هتل می باشد
هتل تمیز نسبت به قیمت
كنجكاو بودن يكي از كاركنان
از نظر من همه چیز خیلی خوب بود
نقاط قوت:
تمیزی-نزدیکی به امکان تاریخی-برخورد خوب-
نقاط ضعف:
عدم داشتن وای فای رایگان نداشتن دستشویی ایرانی نداشتن سرویس ناهار و شام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کیوان شیراز

مهمانان هتل کیوان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کیوان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کیوان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کیوان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کیوان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.