هتل کریم خان شیراز

شیراز، خیابان رودکی
4.1
امتیاز کاربران
101
نظرات کاربران

معرفی هتل کریم خان شیراز

هتل سه ستاره ی کریم خان شیراز در آبان ماه ۱۳۹۲ افتتاح شد. از امتیازات این هتل مجلل و مدرن می‌توان دسترسی آسان به اماکن گردشگری همچون مجموعه زندیه، شاه چراغ، حافظ، سعدی، باغ ارم و مراکزخرید را نام برد. این هتل با ایجاد معماری سنتی در فضایی مدرن و آرام، سفر را برای مهمانان خود لذت بخش و اقامتی راحت را فراهم کرده است. . پذیرش خانم تنها در صورتی انجام می‌گردد که نامه از اماکن داشته باشند و در رابطه با افرادی که برگه ماموریت از شرکت مربوطه داشته باشند نیازی به نامه اماکن نیست.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کریم خان شیراز

کریم خان-یک تخته
یک تخته
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
289,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
289,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
289,000
تومان
30 مهر
جمعه
289,000
تومان
1 آبان
شنبه
309,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
309,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
309,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
309,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
309,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
309,000
تومان
7 آبان
جمعه
309,000
تومان
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
30 مهر
جمعه
290,000
تومان
1 آبان
شنبه
290,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
7 آبان
جمعه
290,000
تومان
هتل یار
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
300,000
تومان
1 آبان
شنبه
320,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
320,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
320,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
320,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
320,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
320,000
تومان
7 آبان
جمعه
320,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
320,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
320,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
320,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
320,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
320,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
320,000
تومان
7 آبان
جمعه
320,000
تومان
کریم خان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
30 مهر
جمعه
440,000
تومان
1 آبان
شنبه
440,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
440,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
440,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
440,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
440,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
440,000
تومان
7 آبان
جمعه
440,000
تومان
علاءالدین
443,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
443,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
443,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
443,000
تومان
30 مهر
جمعه
443,000
تومان
1 آبان
شنبه
464,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
464,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
464,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
464,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
464,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
464,000
تومان
7 آبان
جمعه
464,000
تومان
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
450,000
تومان
1 آبان
شنبه
470,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
470,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
470,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
470,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
470,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
470,000
تومان
7 آبان
جمعه
470,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
470,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
470,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
470,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
470,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
470,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
470,000
تومان
7 آبان
جمعه
470,000
تومان
کریم خان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
567,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
567,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
567,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
567,000
تومان
30 مهر
جمعه
567,000
تومان
1 آبان
شنبه
588,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
588,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
588,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
588,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
588,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
588,000
تومان
7 آبان
جمعه
588,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
590,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
590,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
590,000
تومان
1 آبان
شنبه
620,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
7 آبان
جمعه
620,000
تومان
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
30 مهر
جمعه
600,000
تومان
1 آبان
شنبه
600,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
7 آبان
جمعه
600,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
620,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
620,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
620,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
620,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
620,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
620,000
تومان
7 آبان
جمعه
620,000
تومان
کریم خان-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
علاءالدین
587,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
587,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
587,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
587,000
تومان
30 مهر
جمعه
587,000
تومان
1 آبان
شنبه
618,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
618,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
618,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
618,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
618,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
618,000
تومان
7 آبان
جمعه
618,000
تومان
ای‌گردش
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
30 مهر
جمعه
600,000
تومان
1 آبان
شنبه
600,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
600,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
600,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
600,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
600,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
600,000
تومان
7 آبان
جمعه
600,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
620,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
620,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
620,000
تومان
1 آبان
شنبه
650,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
650,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
650,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
650,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
650,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
650,000
تومان
7 آبان
جمعه
650,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
27 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
28 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
شنبه
650,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
650,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
650,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
650,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
650,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
650,000
تومان
7 آبان
جمعه
650,000
تومان
کریم خان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
440,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
440,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
440,000
تومان
30 مهر
جمعه
440,000
تومان
1 آبان
شنبه
440,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
440,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
440,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
440,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
440,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
440,000
تومان
7 آبان
جمعه
440,000
تومان
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
27 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
28 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
29 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
جمعه
450,000
تومان
1 آبان
شنبه
470,000
تومان
2 آبان
یکشنبه
470,000
تومان
3 آبان
دوشنبه
470,000
تومان
4 آبان
سه شنبه
470,000
تومان
5 آبان
چهارشنبه
470,000
تومان
6 آبان
پنجشنبه
470,000
تومان
7 آبان
جمعه
470,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کریم خان شیراز

آسانسور
مینی بار با هزینه
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
روم سرويس 24 ساعته
گیم نت
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
پارک کودک
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات پزشكي
فكس
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلفن در لابی
تلویزیون در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
خدمات برای معلولین
سیستم کارت کلید الکترونیکی درب ها
استخر
خانه داری 24 ساعته
رمپ ورودی
ایتالیایی
آنتن مرکزی
سیستمسرمایشوگرمایش
جكوزی
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن بدنسازی
سونا بخار
زمين تنيس
اینترنت بی سیم
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
سونا خشک
پنجره
روزنامه در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
رستوران
سالن همايش
سالن كنفرانس
کافی نت
کپسول آتش نشانی
اعلام حریق
رستوران
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
نمازخانه
مبلمان
خدمات تور
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
صندوق امانات
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
پرینت
روزنامه
سرویس روزانه اتاق
تلفن در اتاق
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
چایخانه سنتی
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
جکوزی رایگان
سالن بدنسازی رایگان
فضای سبز
رستوران ایرانی
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
لابی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
پارکینگ سرپوشیده
حمام

آدرس هتل کریم خان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کریم خان شیراز

(101 نظر)
نقاط قوت:
خوشرویی پرسنل - قیمت منصفانه- موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
خوشرویی پرسنل - قیمت منصفانه- موقعیت مکانی
در کل خوب بود اگر یک پک بهداشتی مناسب (چندعدد ماسک و دستکش یک یارمصرف و یک اسپری کوچک ضدعفونی کننده )برای مسافر در اتاق گذاشته بشه و صدای پکیج و فن هم کم کنند خیلی بهتر میشه.
نقاط قوت:
تمیز بودن و داشتن دیزاین خوب وسایل اطاق ها و صبحانه گرم
نقاط ضعف:
تمیز بودن و داشتن دیزاین خوب وسایل اطاق ها و صبحانه گرم
همه موارد بسیار عالی
نقاط قوت:
مرکز شهر بودنش دسترسی تقریبا به همه جا دارید در کل خوب بود با قیمت شبی ۲۹۰
نقاط ضعف:
مرکز شهر بودنش دسترسی تقریبا به همه جا دارید در کل خوب بود با قیمت شبی ۲۹۰
نقاط قوت:
تهویه مناسب برخورد خوب کارکنان تمیزی اتاق ها
نقاط ضعف:
حمام بسیار کوچک و خراب بودن مخزن تخلیه توالت فرنگی منوی کافه و رستوران ناقص بود و خیلی ار ایتم ها رو نداشتن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی
نقاط قوت:
ملحفه‌های تختخواب بهنگام ورود بسیار تمیز و مرتب،
نقاط ضعف:
ملحفه‌های تختخواب بهنگام ورود بسیار تمیز و مرتب،
بعنوان کسی که هتل‌های زیادی رو اقامت داشتم هتل کریمخان رو توصیه میکنم
نقاط قوت:
هتل تمییز سکوت خوب اتاق تمییز شام با قیمت مناسب و خوش طعم موقعیت مکانی خوب حدود ۲۰ دقیقه فاصله تا فرودگاه
نقاط ضعف:
هتل تمییز سکوت خوب اتاق تمییز شام با قیمت مناسب و خوش طعم موقعیت مکانی خوب حدود ۲۰ دقیقه فاصله تا فرودگاه
در کل هتل خوبی هستش با قطع برق شهری، ژنراتور روشن شد و بدون مشکل همه چیز اکی بود ولی یه کم نیاز هستش دقت بیشتر روی موارد بهداشتی مثل ماسک و دستکش انجام بدند موقعیت مکانی خوبی داره
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل دکوراسیون زیبا
نقاط ضعف:
صبحانه معولی معمولی سیستم سرمایش بسیار ضعیف پارکینگ محدود
نقاط قوت:
از همه مهم‌ترین اتاق سه تخطه داشت و اینکه قیمتش مناسب بود و کیفیت لحاف و تخت و بالشش خوب بود
نقاط ضعف:
وسایل بهداشتیش کم بود مسواک خمیر دندان نداشت صبحانه اش افتضاح بود غذاهای دیگه هم خیلی بد سرویس می‌شد تو ظروف یکبار مصرف واقعا بد بود
نقاط قوت:
- موقعیت مکانی - برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
- اتاقها بسیار سرد بود و مدیریت در این زمینه پاسخگو نبود. - امکان استفاده از فضای کافی شاپ و رستوران در صورتیکه خرید غذا از جای دیگر بود فراهم نبود.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی هتل برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف _ اصلا در حد هتل چهارستاره نبود. کیفیت پایین غذای رستوران و عدم اجازه جهت استفاده از غذای دیگر رستورانها در فضای کافی شاپ هتل. اتاقها بسیار سرد بود و پذیرش مسئولیتی در این زمینه قبول نمی کرد.تنها پتوی اضافی در اختیار قرار می دهند!!! کوچک بودن اتاقها. کثیف بودن سرویسها و عدم نظافت کامل و قابل قبول آنها فضای پارکینگ در حد ۶ خودرو که بیش از نیمی از آن در اختیار پرسنل هتل است!!!!
نقاط قوت:
جای خوبی از شهر بود برخورد کارکنان خوب بود
نقاط ضعف:
واقعا واسه صبحونه ادم اذیت میشد چون مکانی که صبحونه سرو میشد خیلی کوچیک بود و باید بیرون منتظر میموندیم تا داخل خالی شه
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز شهر قیمت مناسب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
روم سرویس تا حدودی ضعیف قیمت ناهار و شام خیلی بالا
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب و دسترسی به مراکز دیدنی شهر قیمت مناسب فضای داخلی زیبا
نقاط ضعف:
دکور داخلی اتاق ها تیره است و دلگیر عایق بندی دیوارهای اتاق های مجاور خوب نیست و به راحتی صدای اتاق های کنار به گوش میرسه من از سرو صبحانه اش راضی نبودم تنوع کم سرد بودن نوشیدنی های گرمش خالی بود ن ظرف خوراکی ها و بدتر از همه استفاده از ظروف لب پر شده که به تعدادزیادی دیده میشد و یه نکته دیگه اینکه خود پرسنل هم میومدن استفاده میکردن به نظرم تا زمانی که مسافرین مشغول سرو غذا هستن نباید این کار انجام بشه
نقاط قوت:
سرامیک بودن دور کف اتاق
نقاط ضعف:
حمام خوب نبود اب گرم نبود مبل ها چرک‌ داشتن
واقعا هتل خوبی بود فقط یکم از نظر وعده غذایی نهار و شام در حد ستارههاش نیست ولی خود هتل خیلی خوب هست
رفتار کارکنان خوب
من15خرداد به مدت 3 روز توی این هتل بودم هتل در مرکز شهر واقع شده و دسترسی به مکان های دیدنی رو راحت کرده و پارکینگ خوبیم داره برخورد پرسنل عالی بود و همچنین تمیزی اتاق ها حرف نداشت درکل پیشنهاد میکنم این هتل رو واقعاً نسبت به هتل های 5ستاره هیچ کم و کاستی نداره در اخر تشکر میکنم از تمامی پرسنل خوب این هتل⁦❤️⁩
هتل بسیار خوبیست .
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
دکوراسیون خیلی خوب، تمیز و پذیرایی قابل قبول
هتل تمیز با تزیینات زیبا
هتل خودش خوب بود اما خیابونای خیلی شلوغ اطرافش رو دوست نداشتم
خوب
به نسبت قیمتش خوبه ولی بهترین نیست تو شیراز
نقاط قوت:
خیلی خوب بود استخر بسیار خوب و تمیز بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
نزدیک بودن وسرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
صدای ماشین وموتوروافراددرخیابان وارداتاق میشود مخصوصااتاقهای روبه خیابان
جای خوب پرسنل حرفه ای قیمت مناسب امکانات حمل و نقل خوب در مرکز شهر ونزدیک به بافت تاریخی
نقاط قوت:
هرچند فضای هتل نسبتاً کوچک است. اما دکور و تزیین هتل بسیار دوست داشتنی است
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشتم که اذیت کننده بود به خاطر موقعیت شلوغ مکانی هتل
نقاط قوت:
دسترسی به بازار وکیل ورستوران واماکن دیدنی
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
خوب بود
نقاط قوت:
عالی هتل همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
صبحانه ضعیف بود سروصدای بسیار زیاد خانه داران اصلا اجازه نمی داد ما استراحت کنیم.اتاق ها بسیار کوچک بود و چون کف اتاق و راهروها سرامیک بود سروصدا داخل اتاق ارامش مسافران رو بهم میزنه. من اصلا توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود در مجموع راضی بودم از نظر خدمات و رسیدگی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود از نظر امکانات و رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتیشون اصلا خوب نبود
کیفیت نسبت به قیمت مناسب بود
هتل تمیزی هست ولی صبحانش جالب نبود. رستورانش رو پیشنهاد نمیکنم قیمت هاش خیلی بالا هست
نور اتاق کم بود فضای اتاقها خیلی بهم نزدیک بود و صدای اتاقهای مجاور آزار دهنده بود هتل فقط برای 13 ماشین پارکینگ داشت. یعنی به اکثر مسافران، پارکینگ =تعلق نمیگرفت و باید ماشین رو در خیابان های اطراف پارک کنید که دسترسی به وسایل و چمدانها رو کمی سخت میکرد
نقاط قوت:
بسیار تمیز، شیک، خوش برخورد در کل خیلی عالی
نقاط ضعف:
یه مقدار قیمت رو کم کنن، عالیه دیگه
اتاق تمیز بود اما صبونه اصلا خوب نبود ازونجایی که غذای هتل خیلی گرون بود ناهار و شام رو در هتل نخوردم
از هر نظر عالی بود فقط داخل نظرات خونده بودم که صبحانه داخل هتل مجاور سرو میشه که اینجور نبود و داخل هتل با تنوع قابل قبولی سرو شد
باسلام. من 23 و 24 اردیبهشت سال 98 میهمان هتل بودیم هتل بسیار تمیز و مرتب با پرستل مودب. صبحانه با تنوع خوب.
یه هتل سنتی بسیار عالی در شیراز اقامت بسیار خوبی داشتم اتاق های تمیز و راحت، هتل سونای خشک و بخار، جکوزی، استخر داشت که میتونید از همه رایگان استفاده کنید پرسنل خیلی خوش برخورد بودن اما مهم ترین نقطه مثبت هتل لوکیشن اون هست که می تونید پیاده به بیشتر مکان های تاریخی برید
کارکنان مودب و محیطی تمیز دارد، ولی؛ از نظر مساحت اتاق، نداشتن بالکن، کیفیت صبحانه، غذایی که در رستورانش سرو میشه،، در حد هتل 3 * هم نیست.
هتل کریمخان زند از نظر زیبایی ظاهر خیلی قشنگه ولی اتاقها دلگیر و بوی فاضلاب میده که وقتی اعتراض کردیم گفتند بوی شوینده است و رفتار پرسنل هتل نسبتا خوب و صبحانه بسیار معمولی
نقاط قوت:
از نظر صبحانه و نظافت بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل خیلی خشک بود و بدون حس خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ در مواقع شلوغی هتل
رفتار پرسنل حرفه اي ومحترمانه بود اتاق ما بسيار كوچك بود ونظافت ضعيف داشت
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد صبحانه خوب
نقاط ضعف:
انتقال راحت صدای بین اتاقها و راهرو ها
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد صبحانه خوب
نقاط ضعف:
انتقال راحت صدای بین اتاقها و راهرو ها
فضای لابی، راهروها و اتاقها خیلی تمیز بود، رفتار پرسنل خیلی مودبانه بود، کیفیت غذای رستوران عالی بود.
فوق العاده هتل خوب و عالی ای بود،همه چیز درجه یک بود طراحی فوق العاده خوب بود و کیفیت غذای رستوران بی نظیر بود برخورد کارکنان هم بسیار مودبانه و حرفه ای بود.
خیلی محترم هستن
فضای هتل عالی فقط کمی کم نور، پرسنل حرفه ای، کیفیت غذا خوب، استخر کوچک اما بسیار باصفا، فقط پارکینگ کوچک و شیب دار.
صبحانه نسبت به قبل ضعیف تر شده بود، نظافت خوب و برخورد کارکنان مناسب
همه چی خوب ،استخر قسمت جکوزی ابش دماش زیاد بوده،برای بچه ها قسمت مجزا و کم عمق نداره اما در مجموع استخرش و فضاش عالی هستش صبحانه میتواند بهتر باشد
سفری دلنشین
هتل زیبا بود فقط صبحانه بنظرم می تونست بهتر باشه وسرو صدا راحت منتقل می شد.
خیلی عالی بود همه چی خوب بود راضی بودم.
نظافت و رفتار کارکنان خوب بود ولی فضای رستوران برای صرف صبحانه کوچک بود اتاقها هم نسبتا کوچک بودند ولی موقعیت مکانی خیلی خوبی دارد .
در کل هتل خوبی است. اما قیمت رستوران هتل و میزان غذایی که پس از سفارش سرو می شود، معقول نیست. قیمت بالا و میزان غذاکم است ، اما در کل معماری و بقیه موارد هتل نمره خوبی را دریافت می کنند.
خوب
عالى
تميزي اتاقها و فضاي داخلي خوب است ولي ميني بار و لوازم مصرفي اتاق بسيار ضعيف ميباشد،چاي كيسه و فنجان در اتاق ما نبود و سفارش داديم با اين حال فقط دو عدد چاي بدون قند و شكر و دو فنجان براي ٢ نفر تحويل شد،همچنين نور اتاقها مثل بيشتر هتلها بسيار كم بود،صبحانه خوب بود ،از استخر رايگان استفاده نكردم،رفتار كاركنان خوب و مودبانه و حرفه اي بود،مجموعا هتل متناسب با قيمت و تميز و زيباست،و موقعيت خوبي دارد.
برخورد خیلی مناسبی از پرسنل هتل ندیدم .
هتل نسبتا خوبی هست، رفتار پرسنل خوب بود ولی درب تمام اتاق ها خیلی با صدای بلند بسته میشن و رفت و آمد و سروصدای داخل راهرو کاملا داخل اتاق شنیده میشه که باعث مزاحمت هست .
پرسنل مودب و با شخصیت
خیلی نگران بودیم در مورد انتخاب هتل که تمیز و مرتب باشد .و در بدو ورود متوجه شدیم که انتخاب درستی انجام داده ایم سالن هتل تمیز و مرتب بود و اطاق هم تمیز با ملحفه های تازه و تمیزو هرروز اطاقهارا سرویس میدادند .کارکنانش هم مرتب و مودب بودن کلا راضی بودیم و میز صبحانه هم برای ما کافی بود و همیشه بشقاب های میز شارژ میشد.
یک هتل خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب و بانزاکت پرسنل پذیرش و خدمت محترم و سرعت عمل هنگام سفارش غذا از رستوران و برآورده کردن سایر نیازهای مسافر،همراهی و همکاری کادر محترم پذیرش جهت تسریع در امر حمل و نقل و انجام امور اداری ودر پایان واقعا ازشون راضی ام و شیراز رو یکی به هتل کریمخان ازین به بعد تو ذهنم هک میشه و یکی هم رستوران مجلل صوفی واقع در طبقه فوقانی بازار ستاره خیابان پاسداران۱۰
نقاط ضعف:
هییییییییچ
سرویس خیلی گران بود
همه چی خوب بود صبحانه معمولی
کارکنان محترم ومنضبط
بسیار مودب مرتب خوش پوش
هتل خوب با قیمت مناسب
دکوراسیون داخلی و خارجی این هتل بسیار عالی میباشد و باعث میشود حس بسیار خوبی از اقامتتان داشته باشید. پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد دارد. در هنگام ورود به هتل اصلا معطل نشدیم و در عرض چند دقیقه وارد اتاق شدیم. هتل در مکانی بسیار خوب قرار و تقریبا فاصله ی خوبی با مناطق گردشگری شیراز دارد. علی الخصوص ارگ کریم خانی که میتوان پیاده به آنجا رفت. از مشکلات هتل، کامل نبودن مینی بار اتاق، سرد بودن آب حمام در ۳ روز اقامت ما، صبحانه در آخر تایم بسیار سرد بود.
هتل تمیز و مرتبی بود و پرسنل حرفه ای
نقاط قوت:
امکانات خوب پرسنل پاسخگو صبحانه کامل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
من و همسرم پنجم فروردین وارد هتل شدیم . برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود. هتل و اتاقها طراحی سنتی بسیار زیبا داره . اتاقها خیلی تمیز هستش و خانمی که نظافت اتاقها رو به عهده داشتن بسیار برخورد خوبی داشتن و دائم سوال میکردن که ایا اتاقتون نیاز به نظافت داره یا نه. تو اقامت ۲۴ هتل ۳ ستاره ذکر شده ولی ظاهرا اخیرا ۴ ستاره شده. اینترنت رایگان با سرعت بالا هم در اختیار مهمانان هستش. صبحانه هتل در حد هتل ۴ستاره بد نیست اما میتونه بهتر هم باشه. ما دو روز از رستوران هتل برای صرف نهار استفاده کردیم که پایین تر از حد انتظار بود. در واقع قیمت هاشون به نسبت کیفیت خیلی بالا بود.یک بار هم تو کافی شاپ چایی خوردیم که عالی بود. یعنی تی بگ نبود و چای دم کرده بود که خیلی به ما چسبید. از نظر موقعیت مکانی عالیه . دسترسی هاش خیلی خوبه .در مجموع از هتل بسیار راضی بودیم و اگه دوباره بریم شیراز حتما هتل کریمخان رو انتخاب میکنیم.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل میتونه بهتر باشه کیفیت غذای رستوران هم خیلی خوب نیست . به نسبت قیمتها انتظار بیشتری داشتیم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت بسیار ارزش رفتن دارد فضای هتل بسیار زیبا کارمندان خوب
نقاط ضعف:
اگر خواستید برید رستوران، از رستوران هتل مجاور استفاده کنید پارکینگ هتل محدود است
نقاط قوت:
در حد چهار ستاره برخورد نسبتا مناسب اتاق تمیز
نقاط ضعف:
خیابان هتل یک طرفه و شلوغ است پارکینگ ندارد ( ظرفیت ۱۳ ماشین همیشه پر)البته روبروی هتل پارک میشه کرد و امنه.
اتاقها خوب و تمیز بود نزدیک حرم شاهچراغ و بازاروکیل بود
نقاط قوت:
اخلاق بسیار خوب کارمندان. سردیس دهی مناسب به مسافر. برطرف کردن هرگونه نیازهای مسافر. فضاس سنتی و بسیار زیبای هتل و اتاق ها.
نقاط ضعف:
رسیدن صدا از اتاق های مجاور !
اتاقهای پایینی تعریفی ندارن و کافی شاپ مدرنش ضعیفه مگه کافی شاپ سنتی
نقاط قوت:
محیط و دکوراسیون داخلی و حتی نمای هتل فوق العاده است. پرسنل حرفه ای و خوش برخورد.
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل به معنای واقعی کلمه افتضاح بود.
نقاط قوت:
کارکنان هتل بسیار با ادب و احترام رفتار میکردن. در مورد اماکن گردشگری خیلی راهنمایی کردن
نقاط ضعف:
خمبردندان پاوه را عوض کنید
بسیار خوش برخورد محیط آرام و بسیار تمیز صبحانه عالی دسترسی مناسب
بارز ترین نکته منفی صبحانه هتل می باشد که علیرغم تردد مهماناه خارجی از کیفیت بسیار پائینی برخوردار بود . اینگونه مکانها که محل تردد توریست ها می باشد و باید سفیر فرهنگی کشورمان باشند متاسفانه بخاطر کم توجهی و علل دیگر که من نمی دانم باعث تاسف برای ما شدند بصورتی که در صبحانه از سبزی های پلاسیده و میوه های درجه چهار استفاده کردند .
نقاط قوت:
پرسنل فوق‌العاده مودب و کار راه انداز
نقاط ضعف:
اتاق ، بخصوص فرش میتوانست تمیز تر و بهتر هم باشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمت امکانات خوبی دارد
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب اتاق های کاملا مبله با وسایل نو صبحانه بسیار مناسب(آش سبزی.حلیم.عدسی.املت.تخم مرغ آبپز.ارده و شیره خوشمزه و پنیر تزیین شده با مغز به همراه پنیر و خامه و کره و عسل و مربای بسته بندی و...) فضای بسیار گرم و سنتی و زیبای هتل درکل بدون درنظر گرفتن نداشتن استخر و مساحت زیاد میشه گفت امکانات و تمیزی هتل فراتر از یک هتل ۴ستاره در ایران بود.
نقاط ضعف:
ظاهرا قبلا این هتل رستوران نداشته و از هتل کناری استفاده میشده اما الان یک رستوران با فضایی بسیار زیبا و کارشده تو خود هتل ساخته شده
نقاط قوت:
برخورد خوب و خونگرم پرسنل محیط زیبای لابی و اتاق ها (محیط تلفیقی سنتی و مدرن هتل) نزدیکی به مکانهای دیدنی شیراز
نقاط ضعف:
صدای راهرو داخل اتاق شنیده می شد. (اما کم) اتاق ها کوچک می باشند ویوی هتل خوب نیست لوازم اتاق کامل نبود. (که البته شاید شلوغ بودن هتل و حجم کاری بالای پرسنل دلیل آن بود) پارکینگ به تعداد کافی وجود ندارد و پارک کردن اتومبیل در خیابان رودکی مقدور نیست. جهت ورود و خروج از پارکینگ باید دائما با پرسنل هتل هماهنگ نمود.
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها قيمت مناسب طراحي سنتي هتل
نقاط ضعف:
صداي استارت سيستم تهويه در بعضي اتاق ها فضاي تنگ و غير استاندارد حمام در بعضي اتاقها كمبرد ظرف و تاخير تأمين آن هنگام صبحانه
نقاط قوت:
مودب بودن پرسنل موقعیت مکانی عالی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
سراسری بودن تهویه سرویس ها
نقاط قوت:
دسترسی خیلی‌ خوب به اکثر دیدنیهای شهر لابی زیبا با دیزاین سنتی تمیزی هتل و اتاق
نقاط ضعف:
صبحانه نه چندان خوب دیزاین بسیار شلوغ اتاق‌ها
به مکانهای تاریخی نزدیک پیاده برین بهتره
نقاط قوت:
تميزي وسنتي بودن آن
نقاط ضعف:
صداي بلند چيلر وتهويه در داخل اتاق
نقاط قوت:
نظافت خوب
نقاط ضعف:
سیستم تهویه ضعص
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کریم خان شیراز

مهمانان هتل کریم خان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کریم خان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کریم خان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کریم خان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کریم خان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.