هتل کریم خان شیراز

شیراز، خیابان رودکی
4.1
امتیاز کاربران
86
نظرات کاربران

معرفی هتل کریم خان شیراز

هتل سه ستاره ی کریم خان شیراز در آبان ماه ۱۳۹۲ افتتاح شد. از امتیازات این هتل مجلل و مدرن می‌توان دسترسی آسان به اماکن گردشگری همچون مجموعه زندیه، شاه چراغ، حافظ، سعدی، باغ ارم و مراکزخرید را نام برد. این هتل با ایجاد معماری سنتی در فضایی مدرن و آرام، سفر را برای مهمانان خود لذت بخش و اقامتی راحت را فراهم کرده است. . پذیرش خانم تنها در صورتی انجام می‌گردد که نامه از اماکن داشته باشند و در رابطه با افرادی که برگه ماموریت از شرکت مربوطه داشته باشند نیازی به نامه اماکن نیست.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کریم خان شیراز

کریم خان-یک تخته
یک تخته
علاءالدین
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
229,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
229,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
229,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
229,000
تومان
10 بهمن
جمعه
229,000
تومان
11 بهمن
شنبه
229,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
229,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
229,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
229,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
229,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
229,000
تومان
ای‌گردش
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
10 بهمن
جمعه
230,000
تومان
11 بهمن
شنبه
230,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
10 بهمن
جمعه
230,000
تومان
11 بهمن
شنبه
230,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
10 بهمن
جمعه
230,000
تومان
11 بهمن
شنبه
230,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
کریم خان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
311,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
311,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
311,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
311,000
تومان
10 بهمن
جمعه
311,000
تومان
11 بهمن
شنبه
311,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
311,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
311,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
311,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
311,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
311,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
10 بهمن
جمعه
320,000
تومان
11 بهمن
شنبه
320,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
10 بهمن
جمعه
320,000
تومان
11 بهمن
شنبه
320,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
10 بهمن
جمعه
350,000
تومان
11 بهمن
شنبه
350,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
کریم خان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
412,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
412,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
412,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
412,000
تومان
10 بهمن
جمعه
412,000
تومان
11 بهمن
شنبه
412,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
412,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
412,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
412,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
412,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
412,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
جمعه
420,000
تومان
11 بهمن
شنبه
420,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
10 بهمن
جمعه
420,000
تومان
11 بهمن
شنبه
420,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
10 بهمن
جمعه
450,000
تومان
11 بهمن
شنبه
450,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
450,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
450,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
450,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
450,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
450,000
تومان
کریم خان-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
10 بهمن
جمعه
460,000
تومان
11 بهمن
شنبه
460,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
460,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
460,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
460,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
460,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
460,000
تومان
علاءالدین
462,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
462,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
462,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
10 بهمن
جمعه
462,000
تومان
11 بهمن
شنبه
462,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
462,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
462,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
462,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
462,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
462,000
تومان
ای‌گردش
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
10 بهمن
جمعه
480,000
تومان
11 بهمن
شنبه
480,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
480,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
480,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
480,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
480,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
480,000
تومان
کریم خان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
10 بهمن
جمعه
320,000
تومان
11 بهمن
شنبه
320,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
ای‌گردش
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
6 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان
10 بهمن
جمعه
350,000
تومان
11 بهمن
شنبه
350,000
تومان
12 بهمن
یکشنبه
350,000
تومان
13 بهمن
دوشنبه
350,000
تومان
14 بهمن
سه شنبه
350,000
تومان
15 بهمن
چهارشنبه
350,000
تومان
16 بهمن
پنجشنبه
350,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کریم خان شیراز

آسانسور
آتلیه
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
لباسشویی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
گشت نیم روزی
پذیرش 24 ساعته
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
زمین ورزشی
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمين تنيس
بازی ویدئویی
پاركينگ
سیستمسرمایشوگرمایش
خانه داری 24 ساعته
رمپ ورودی
ایتالیایی
آنتن مرکزی
سیستم کارت کلید الکترونیکی درب ها
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
اتاق ماساژ
استخر
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
سالن بدنسازی
سرویس حرم
روزنامه در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
جكوزی
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
اينترنت در لابی
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
اعلام حریق
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
جکوزی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
کافی‌شاپ
استخر
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
سونا
تاکسی سرویس
رمپ
خشکشویی (لاندری)
فتوکپی
کپسول آتش نشانی
مسلط به زبان انگليسی
تبديل ارز
دستگاه خودپرداز
پارکینگ
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
مینی بار
فروشگاه
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سرویس فرنگی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سرویس ایرانی
اینترنت
ماساژ غیررایگان
اطفای حریق
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
مرکز خرید
پارکینگ سرپوشیده
لابی
سالن بدنسازی رایگان
چایخانه سنتی
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل کریم خان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کریم خان شیراز

(86 نظر)
نقاط قوت:
رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل
درکل هتل خوبی بود پرسنل بسیار محترم و سریع رسیدگی میکردن دوباره هم این هتل رو انتخاب میکنم به احتمال زیاد صبحانه خوب نبود مخصوصا املت ها خیلی بد مزه بود جا داره خیلی بهتر باشه یک مقدار هم بوی سیگار اتاق های کناری اذیت میکرد که ربطی به هتل نداره اما بهتره از مسافرها بخوان تو اتاق سیگار نکشن
نقاط قوت:
برخورد بسیار مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد بسیار مناسب پرسنل
به نظر من بسیار هتل زیبا، دلباز و با آرامشی بود، اتاق هم بزرگ بود و میشد کامل توش راحت بود.
واقعا هتل خوبی بود فقط یکم از نظر وعده غذایی نهار و شام در حد ستارههاش نیست ولی خود هتل خیلی خوب هست
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی اتاق ها باید تمیز تر باشن
به مدت 6 شب در این هتل اقامت داشتم، محیط زیبا، کارکنان خوش برخورد و اتاق مرتب و تمیز. متاسفانه اتاق های هتل هیچکدام شبیه هم نیستن و هرکدام از نظر امکانات و چیدمان متفاوت هستند و شانس من اتاق خوبی نصیب من شد (برعکس همراهان من). دسترسی به نقاط گردشگری شیراز از این هتل بصورت پیاده هم میسر است که بسیار عالیست. تنها ایراد این هتل به نظر من صبحانه بود که تنوع بسیار کم و کیفیت پایینی داشت. پیشنهاد میکنم صبح ها از هتل خارج شده و از آش سبزی مخصوص صبحانه در آش های معروف شیراز استفاده کنید
قیمت هتل بد نبود ولی نسبت به هتل ۴ستاره کیفیت پایین بود ، خدمات ضعیف بود ، پارکینگ کلا ۱۳ تا جا داشت واسه ۶۰ تا اتاق ، سرویس ها مناسب نبود ، صبحانه خیلی بد بود من و همسرم هرچی برداشتیم نصفشو نخوردیم. کتری چای ساز سوراخ بود آب معدنی که گذاشته بودن هدر رفت فقط دسترسیش خوب بود.
من15خرداد به مدت 3 روز توی این هتل بودم هتل در مرکز شهر واقع شده و دسترسی به مکان های دیدنی رو راحت کرده و پارکینگ خوبیم داره برخورد پرسنل عالی بود و همچنین تمیزی اتاق ها حرف نداشت درکل پیشنهاد میکنم این هتل رو واقعاً نسبت به هتل های 5ستاره هیچ کم و کاستی نداره در اخر تشکر میکنم از تمامی پرسنل خوب این هتل⁦❤️⁩
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
دکوراسیون خیلی خوب، تمیز و پذیرایی قابل قبول
هتل تمیز با تزیینات زیبا
هتل خودش خوب بود اما خیابونای خیلی شلوغ اطرافش رو دوست نداشتم
به نسبت قیمتش خوبه ولی بهترین نیست تو شیراز
نقاط قوت:
خیلی خوب بود استخر بسیار خوب و تمیز بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
نزدیک بودن وسرویس دهی عالی
نقاط ضعف:
صدای ماشین وموتوروافراددرخیابان وارداتاق میشود مخصوصااتاقهای روبه خیابان
جای خوب پرسنل حرفه ای قیمت مناسب امکانات حمل و نقل خوب در مرکز شهر ونزدیک به بافت تاریخی
نقاط قوت:
فضای سنتی هتل خوب بود
نقاط ضعف:
وان نداشت کیفیت غذا در حد رستورانهای بین راهی بود رفتار پرسنل حرفه ای نبود پارکینگ جا نداشت
نقاط قوت:
هرچند فضای هتل نسبتاً کوچک است. اما دکور و تزیین هتل بسیار دوست داشتنی است
نقاط ضعف:
پارکینگ نداشتم که اذیت کننده بود به خاطر موقعیت شلوغ مکانی هتل
نقاط قوت:
دسترسی به بازار وکیل ورستوران واماکن دیدنی
نقاط ضعف:
نکات منفی نداشت
نقاط قوت:
عالی هتل همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
صبحانه ضعیف بود سروصدای بسیار زیاد خانه داران اصلا اجازه نمی داد ما استراحت کنیم.اتاق ها بسیار کوچک بود و چون کف اتاق و راهروها سرامیک بود سروصدا داخل اتاق ارامش مسافران رو بهم میزنه. من اصلا توصیه نمیکنم.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
مینی بار و آب روزانه شارژ نمیشد
نقاط قوت:
هتل خوبی بود در مجموع راضی بودم از نظر خدمات و رسیدگی
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود از نظر امکانات و رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
سرویسهای بهداشتیشون اصلا خوب نبود
هتل تمیزی هست ولی صبحانش جالب نبود. رستورانش رو پیشنهاد نمیکنم قیمت هاش خیلی بالا هست
نقاط قوت:
بسیار تمیز، شیک، خوش برخورد در کل خیلی عالی
نقاط ضعف:
یه مقدار قیمت رو کم کنن، عالیه دیگه
اتاق تمیز بود اما صبونه اصلا خوب نبود ازونجایی که غذای هتل خیلی گرون بود ناهار و شام رو در هتل نخوردم
یه هتل سنتی بسیار عالی در شیراز اقامت بسیار خوبی داشتم اتاق های تمیز و راحت، هتل سونای خشک و بخار، جکوزی، استخر داشت که میتونید از همه رایگان استفاده کنید پرسنل خیلی خوش برخورد بودن اما مهم ترین نقطه مثبت هتل لوکیشن اون هست که می تونید پیاده به بیشتر مکان های تاریخی برید
کارکنان مودب و محیطی تمیز دارد، ولی؛ از نظر مساحت اتاق، نداشتن بالکن، کیفیت صبحانه، غذایی که در رستورانش سرو میشه،، در حد هتل 3 * هم نیست.
هتل کریمخان زند از نظر زیبایی ظاهر خیلی قشنگه ولی اتاقها دلگیر و بوی فاضلاب میده که وقتی اعتراض کردیم گفتند بوی شوینده است و رفتار پرسنل هتل نسبتا خوب و صبحانه بسیار معمولی
نقاط قوت:
از نظر صبحانه و نظافت بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل خیلی خشک بود و بدون حس خوب
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ در مواقع شلوغی هتل
رفتار پرسنل حرفه اي ومحترمانه بود اتاق ما بسيار كوچك بود ونظافت ضعيف داشت
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد صبحانه خوب
نقاط ضعف:
انتقال راحت صدای بین اتاقها و راهرو ها
نقاط قوت:
پرسنل محترم و خوش برخورد صبحانه خوب
نقاط ضعف:
انتقال راحت صدای بین اتاقها و راهرو ها
فوق العاده هتل خوب و عالی ای بود،همه چیز درجه یک بودطراحی فوق العاده خوب بود و کیفیت غذای رستوران بی نظیر بود برخورد کارکنان هم بسیار مودبانه و حرفه ای بود.
خیلی محترم هستن
فضای هتل عالی فقط کمی کم نور، پرسنل حرفه ای، کیفیت غذا خوب، استخر کوچک اما بسیار باصفا، فقط پارکینگ کوچک و شیب دار.
همه چی خوب ،استخر قسمت جکوزی ابش دماش زیاد بوده،برای بچه ها قسمت مجزا و کم عمق نداره اما در مجموع استخرش و فضاش عالی هستش صبحانه میتواند بهتر باشد
صبحانه نسبت به قبل ضعیف تر شده بود، نظافت خوب و برخورد کارکنان مناسب
صبحانه خیلی معمولی بود. ما در فصل گرما اونجا بودیم و باد کولر مستقیم به سرمون میخورد.
سفری دلنشین
هتل زیبا بود فقط صبحانه بنظرم می تونست بهتر باشه وسرو صدا راحت منتقل می شد.
نظافت و رفتار کارکنان خوب بود ولی فضای رستوران برای صرف صبحانه کوچک بود اتاقها هم نسبتا کوچک بودند ولی موقعیت مکانی خیلی خوبی دارد .
خیلی عالی بود همه چی خوب بود راضی بودم.
در کل هتل خوبی است. اما قیمت رستوران هتل و میزان غذایی که پس از سفارش سرو می شود، معقول نیست. قیمت بالا و میزان غذاکم است ، اما در کل معماری و بقیه موارد هتل نمره خوبی را دریافت می کنند.
خوب
عالى
تميزي اتاقها و فضاي داخلي خوب است ولي ميني بار و لوازم مصرفي اتاق بسيار ضعيف ميباشد،چاي كيسه و فنجان در اتاق ما نبود و سفارش داديم با اين حال فقط دو عدد چاي بدون قند و شكر و دو فنجان براي ٢ نفر تحويل شد،همچنين نور اتاقها مثل بيشتر هتلها بسيار كم بود،صبحانه خوب بود ،از استخر رايگان استفاده نكردم،رفتار كاركنان خوب و مودبانه و حرفه اي بود،مجموعا هتل متناسب با قيمت و تميز و زيباست،و موقعيت خوبي دارد.
هتل نسبتا خوبی هست، رفتار پرسنل خوب بود ولی درب تمام اتاق ها خیلی با صدای بلند بسته میشن و رفت و آمد و سروصدای داخل راهرو کاملا داخل اتاق شنیده میشه که باعث مزاحمت هست .
برخورد خیلی مناسبی از پرسنل هتل ندیدم .
پرسنل مودب و با شخصیت
خیلی نگران بودیم در مورد انتخاب هتل که تمیز و مرتب باشد .و در بدو ورود متوجه شدیم که انتخاب درستی انجام داده ایم سالن هتل تمیز و مرتب بود و اطاق هم تمیز با ملحفه های تازه و تمیزو هرروز اطاقهارا سرویس میدادند .کارکنانش هم مرتب و مودب بودن کلا راضی بودیم و میز صبحانه هم برای ما کافی بود و همیشه بشقاب های میز شارژ میشد.
یک هتل خوب
سرویس خیلی گران بود
نقاط قوت:
برخورد خوب و بانزاکت پرسنل پذیرش و خدمت محترم و سرعت عمل هنگام سفارش غذا از رستوران و برآورده کردن سایر نیازهای مسافر،همراهی و همکاری کادر محترم پذیرش جهت تسریع در امر حمل و نقل و انجام امور اداری ودر پایان واقعا ازشون راضی ام و شیراز رو یکی به هتل کریمخان ازین به بعد تو ذهنم هک میشه و یکی هم رستوران مجلل صوفی واقع در طبقه فوقانی بازار ستاره خیابان پاسداران۱۰
نقاط ضعف:
هییییییییچ
همه چی خوب بود صبحانه معمولی
کارکنان محترم ومنضبط
بسیار مودب مرتب خوش پوش
هتل خوب با قیمت مناسب
دکوراسیون داخلی و خارجی این هتل بسیار عالی میباشد و باعث میشود حس بسیار خوبی از اقامتتان داشته باشید. پرسنل بسیار مودب و خوش برخورد دارد. در هنگام ورود به هتل اصلا معطل نشدیم و در عرض چند دقیقه وارد اتاق شدیم. هتل در مکانی بسیار خوب قرار و تقریبا فاصله ی خوبی با مناطق گردشگری شیراز دارد. علی الخصوص ارگ کریم خانی که میتوان پیاده به آنجا رفت. از مشکلات هتل، کامل نبودن مینی بار اتاق، سرد بودن آب حمام در ۳ روز اقامت ما، صبحانه در آخر تایم بسیار سرد بود.
نقاط قوت:
امکانات خوب پرسنل پاسخگو صبحانه کامل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
خوب بود
نقاط قوت:
من و همسرم پنجم فروردین وارد هتل شدیم . برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود. هتل و اتاقها طراحی سنتی بسیار زیبا داره . اتاقها خیلی تمیز هستش و خانمی که نظافت اتاقها رو به عهده داشتن بسیار برخورد خوبی داشتن و دائم سوال میکردن که ایا اتاقتون نیاز به نظافت داره یا نه. تو اقامت ۲۴ هتل ۳ ستاره ذکر شده ولی ظاهرا اخیرا ۴ ستاره شده. اینترنت رایگان با سرعت بالا هم در اختیار مهمانان هستش. صبحانه هتل در حد هتل ۴ستاره بد نیست اما میتونه بهتر هم باشه. ما دو روز از رستوران هتل برای صرف نهار استفاده کردیم که پایین تر از حد انتظار بود. در واقع قیمت هاشون به نسبت کیفیت خیلی بالا بود.یک بار هم تو کافی شاپ چایی خوردیم که عالی بود. یعنی تی بگ نبود و چای دم کرده بود که خیلی به ما چسبید. از نظر موقعیت مکانی عالیه . دسترسی هاش خیلی خوبه .در مجموع از هتل بسیار راضی بودیم و اگه دوباره بریم شیراز حتما هتل کریمخان رو انتخاب میکنیم.
نقاط ضعف:
صبحانه هتل میتونه بهتر باشه کیفیت غذای رستوران هم خیلی خوب نیست . به نسبت قیمتها انتظار بیشتری داشتیم
نقاط قوت:
نسبت به قیمت بسیار ارزش رفتن دارد فضای هتل بسیار زیبا کارمندان خوب
نقاط ضعف:
اگر خواستید برید رستوران، از رستوران هتل مجاور استفاده کنید پارکینگ هتل محدود است
نقاط قوت:
در حد چهار ستاره برخورد نسبتا مناسب اتاق تمیز
نقاط ضعف:
خیابان هتل یک طرفه و شلوغ است پارکینگ ندارد ( ظرفیت ۱۳ ماشین همیشه پر)البته روبروی هتل پارک میشه کرد و امنه.
نقاط قوت:
اخلاق بسیار خوب کارمندان. سردیس دهی مناسب به مسافر. برطرف کردن هرگونه نیازهای مسافر. فضاس سنتی و بسیار زیبای هتل و اتاق ها.
نقاط ضعف:
رسیدن صدا از اتاق های مجاور !
نقاط قوت:
محیط و دکوراسیون داخلی و حتی نمای هتل فوق العاده است. پرسنل حرفه ای و خوش برخورد.
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل به معنای واقعی کلمه افتضاح بود.
نقاط قوت:
کارکنان هتل بسیار با ادب و احترام رفتار میکردن. در مورد اماکن گردشگری خیلی راهنمایی کردن
نقاط ضعف:
خمبردندان پاوه را عوض کنید
نقاط قوت:
پرسنل فوق‌العاده مودب و کار راه انداز
نقاط ضعف:
اتاق ، بخصوص فرش میتوانست تمیز تر و بهتر هم باشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمت امکانات خوبی دارد
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب اتاق های کاملا مبله با وسایل نو صبحانه بسیار مناسب(آش سبزی.حلیم.عدسی.املت.تخم مرغ آبپز.ارده و شیره خوشمزه و پنیر تزیین شده با مغز به همراه پنیر و خامه و کره و عسل و مربای بسته بندی و...) فضای بسیار گرم و سنتی و زیبای هتل درکل بدون درنظر گرفتن نداشتن استخر و مساحت زیاد میشه گفت امکانات و تمیزی هتل فراتر از یک هتل ۴ستاره در ایران بود.
نقاط ضعف:
ظاهرا قبلا این هتل رستوران نداشته و از هتل کناری استفاده میشده اما الان یک رستوران با فضایی بسیار زیبا و کارشده تو خود هتل ساخته شده
نقاط قوت:
برخورد خوب و خونگرم پرسنل محیط زیبای لابی و اتاق ها (محیط تلفیقی سنتی و مدرن هتل) نزدیکی به مکانهای دیدنی شیراز
نقاط ضعف:
صدای راهرو داخل اتاق شنیده می شد. (اما کم) اتاق ها کوچک می باشند ویوی هتل خوب نیست لوازم اتاق کامل نبود. (که البته شاید شلوغ بودن هتل و حجم کاری بالای پرسنل دلیل آن بود) پارکینگ به تعداد کافی وجود ندارد و پارک کردن اتومبیل در خیابان رودکی مقدور نیست. جهت ورود و خروج از پارکینگ باید دائما با پرسنل هتل هماهنگ نمود.
نقاط قوت:
نظافت اتاق ها قيمت مناسب طراحي سنتي هتل
نقاط ضعف:
صداي استارت سيستم تهويه در بعضي اتاق ها فضاي تنگ و غير استاندارد حمام در بعضي اتاقها كمبرد ظرف و تاخير تأمين آن هنگام صبحانه
نقاط قوت:
مودب بودن پرسنل موقعیت مکانی عالی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
سراسری بودن تهویه سرویس ها
نقاط قوت:
دسترسی خیلی‌ خوب به اکثر دیدنیهای شهر لابی زیبا با دیزاین سنتی تمیزی هتل و اتاق
نقاط ضعف:
صبحانه نه چندان خوب دیزاین بسیار شلوغ اتاق‌ها
نقاط قوت:
- طراحي و دكوراسيون هتل بسيار زيبا و چشم نواز است. رنگ ها و طرح ها هارموني بسيار خوبي را ايجاد كرده اند كه باعث افزايش آرامش مي شود. - سكوت و آرامش خوبي دارد. - بسيار تميز مي باشد. - برخورد كاركنان هتل بسيار محترمانه و دوستانه مي باشد.
نقاط ضعف:
- نداشتن امكانات سرو صبحانه
نقاط قوت:
واقعا رضايت بخش بود... تميز و عالي
نقاط ضعف:
از يكي از كاركنان اونجا خودكار ميخواستيم اما ايشون خودكارشونو حتي ندادند به ما، اما در كل خيلي راضي بوديم.... فقط يكم نياز به توجه بيشتر به مسافرين وجود داشت
نقاط قوت:
نظافت خوب
نقاط ضعف:
سیستم تهویه ضعص
نقاط قوت:
تميزي وسنتي بودن آن
نقاط ضعف:
صداي بلند چيلر وتهويه در داخل اتاق
نقاط قوت:
برخورد مهمانداران و زیبایی فضای هتل و کیفیت غذا
نقاط ضعف:
سر و صدای زیاد ساختمان سازی نزدیک ب هتل و ورود بدون اجازه و یکدفعه ی پرسنل نظافت به اتاق و باعث ناراحتی شدید من و همسرم شده بود در غیر این دو مشکل همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
ملحفه ي تميز،صبحانه خوب،سرويس بهداشتي خيلي خوب و تميز،لابي زيبا
نقاط ضعف:
عالي فقط فرش اتاق تميز نبود و به سطح كلاس اتاق سطل پلاستيكي نمي خوره،
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل تمیزی و نظافت زیبایی فضا
نقاط ضعف:
نداشتن رستوران اختصاصی
نقاط قوت:
هتلی تمیز. پرسنل خوب. زیبا. موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
جدا بودن رستوران از هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کریم خان شیراز

مهمانان هتل کریم خان شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کریم خان شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کریم خان شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کریم خان شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کریم خان شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.