هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شیراز، بلوار هجرت، خیابان جاوید، پلاک 19
1.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان جهان نما شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان جهان نما شیراز

ظرفیت 2 نفر

سوئیت 1 خوابه دو نفره
هتل یار
1,730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,730,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,730,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,730,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,730,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,730,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,730,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,730,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,730,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,730,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,730,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,730,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
1,940,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,940,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,940,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,940,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,940,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,940,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,940,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,940,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
1,940,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,940,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,940,000 تومان
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
1,730,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,730,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,730,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,730,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
1,730,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,730,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت 1 خوابه سه نفره
هتل یار
2,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,120,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,120,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,120,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,120,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,120,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,120,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,120,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,120,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,120,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,120,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,120,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,320,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,320,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,320,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,320,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,320,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,320,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,320,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
2,320,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,320,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,320,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,650,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,650,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,650,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,650,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,650,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
2,650,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,650,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,650,000 تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,450,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,450,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,450,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,450,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,450,000 تومان
سوئیت یک خواب سه تخته(یک تخت دبل+کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
2,120,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,120,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,120,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,120,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,120,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,120,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,120,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت 2 خوابه چهار نفره
هتل یار
2,455,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,455,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,455,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,455,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,455,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,455,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,455,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,455,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,455,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,455,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,455,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,455,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,650,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,650,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,650,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,650,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,650,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,650,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,650,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
2,650,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,650,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,650,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,700,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,700,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,700,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,700,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,700,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,700,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,700,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,700,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
2,700,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,700,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,700,000 تومان
سوئیت یک خواب چهارتخته(یک تخت دبل+کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
2,500,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,500,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,500,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,500,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,455,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,455,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,455,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,455,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,455,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت 2 خوابه پنج نفره
هتل یار
2,845,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,845,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,845,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,845,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,845,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,845,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,845,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,845,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,845,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,845,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,845,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,845,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
3,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
3,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,000,000 تومان
سوئیت دو خواب پنج تخته (دو تخت دبل+کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,840,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,840,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,840,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
2,840,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,840,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

سوئیت 2 خوابه شش نفره
هتل یار
3,235,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,235,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,235,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,235,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,235,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,235,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,235,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,235,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,235,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
3,235,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,235,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,235,000 تومان
سوئیت دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
3,400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
3,400,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
3,400,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
3,400,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,400,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,400,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,400,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
3,400,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
3,400,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
3,400,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,400,000 تومان
سوئیت دو خواب شش تخته (دو تخت دبل+کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
7 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 اردیبهشت
یکشنبه
3,230,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
3,230,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
3,230,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 اردیبهشت
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 اردیبهشت
شنبه
3,230,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
3,230,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سالن اجتماعات
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اینترنت غیر رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
رخت آویز

آدرس هتل آپارتمان جهان نما شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان جهان نما شیراز

(11 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب دسترسی سریع به اماکن گردشگری.داشتن پارکینگ .داشتن پذیرایی مناسب و اتاق مجزا و مبلمان و اشپزخانه
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب دسترسی سریع به اماکن گردشگری.داشتن پارکینگ .داشتن پذیرایی مناسب و اتاق مجزا و مبلمان و اشپزخانه
نقاط قوت:
با توجه به قیمت فضای خیلی بزرگ و خوبی رو در اختیار داریم
نقاط ضعف:
با توجه به قیمت فضای خیلی بزرگ و خوبی رو در اختیار داریم
این هتل رو خیلی دوست دارم تا حالا دوبار اومدم و عاشقشم آرامش خوبی داره و با توجه به قیمت خیلی فضای بزرگی داره برخلاف بوم گردی ها ک ی فضای خفه و تاریک دارن سوییت های هتل خیلی بزرگ و دلباز هستن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی رفتار خیلی خوب پرسنل
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی بسیار عالی رفتار خیلی خوب پرسنل
نقاط قوت:
رفتار عالی پرسنل-موقعیت هتل-فضای اپارتمان و در مقایسه با هتل های بسیار پرستاره تر و گران تر حتی بهتر بود-استخر سانس خانوادگی خوب .
نقاط ضعف:
رفتار عالی پرسنل-موقعیت هتل-فضای اپارتمان و در مقایسه با هتل های بسیار پرستاره تر و گران تر حتی بهتر بود-استخر سانس خانوادگی خوب .
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نزدیک بودن به مرکز شهر
در کل پیشنهاد نمیکنم چون ارزش این قیمت رو نداره ،از سقف حموم آب چکه میکرد و آب هم یک بار به مدت ۱۵ دقیقه قطع شده بود
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه،راحتی تخت،نزدیکی به اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه،راحتی تخت،نزدیکی به اماکن تاریخی
هتل جهان نما علیرغم تلاش پرسنل جوانش ،نوعی ضعف مدیریت مشهود می باشد. متاسفانه در ذهنیت مدیریت این مجموعه،هتل صرفا مکانی برای کسب درآمد به هر شکل ممکن بنظر می رسد که هر مسافر با وارد شدن به هتل و خواندن نظرات قبلی مسافرین را حس میکند.انتظار این بود که برای عید تغییرات مد نظر مسافرین توسط مدیریت اعمال گردد .اما متاسفانه در روی همان پاشنه می چرخید.
همه چیز مناسب و خوب بجز پارکینگ
در مجموع مناسب بود
هتل جهان نما بسیار تمیز با کارکنان مودب و خوش برخورد و صبحانه ای خوب از میهمانها پذیرایی میکرد اما اتاق دوتخته ای که ما در اون سکونت داشتیم خیلییی کوچک بود و نورپردازیش مثل کافی شاپ ها تاریک بود 3 تا چراغ کوچک ال ای دی فقط داشت که خیلیییییی خیلییییی تاریک بود و اینکه هیچ پنجره یا بالکنی به بیرون نداشت که حتی بشه از نور طبیعی استفاده کرد نکته دوم اینکه وای فای مشکل داشت و هربار برای هراستفاده باید کد جدید میگرفتیم و خیلی ضعیف بود که من بیخیالش شدم و از اینترنت گوشیم استفاده کردم
سیستم گرمایشی اتاق به درستی کار نمیکرد و ما مدت زیادی در اتاق سرما را تحمل کردیم و پرسنل برای رفع این مشکل هیچ کمکی نکردند فکر می کنم هیچ آموزشی در این مورد ندیده بودند. کیفیت و تنوع صبحانه پایین بود. غذا کیفیت بدی داشت. اینترنت در لابی و اتاق ها وجود نداشت.
سرویس ایرانی ندارد در اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان جهان نما شیراز

مهمانان هتل آپارتمان جهان نما شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان جهان نما شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان جهان نما شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان جهان نما شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان جهان نما شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.