هتل آپارتمان جهان نما شیراز

شیراز، بلوار هجرت، خیابان جاوید، پلاک 19
1.2
امتیاز کاربران
12
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان جهان نما شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان جهان نما شیراز

ظرفیت 2 نفر

سوئیت 1 خوابه دو نفره
هتل یار
779,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
779,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
779,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
779,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
779,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
779,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
779,000
تومان
28 مرداد
جمعه
779,000
تومان
29 مرداد
شنبه
779,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
779,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
779,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
847,000
تومان
سوئیت جونیور
ای‌گردش
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
790,000
تومان
29 مرداد
شنبه
790,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
790,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
790,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
28 مرداد
جمعه
790,000
تومان
29 مرداد
شنبه
790,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
790,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
790,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
847,000
تومان
آپارتمان یک خوابه دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
864,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
864,000
تومان
28 مرداد
جمعه
864,000
تومان
29 مرداد
شنبه
864,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
864,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
864,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
785,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
785,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
785,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
785,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
785,000
تومان
28 مرداد
جمعه
785,000
تومان
29 مرداد
شنبه
785,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
785,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
785,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

سوئیت 1 خوابه سه نفره
هتل یار
877,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
877,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
877,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
877,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
877,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
877,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
877,000
تومان
28 مرداد
جمعه
877,000
تومان
29 مرداد
شنبه
877,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
877,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
877,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
952,000
تومان
سوئیت یک خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
888,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
888,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
888,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
888,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
888,000
تومان
28 مرداد
جمعه
888,000
تومان
29 مرداد
شنبه
888,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
888,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
888,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
952,000
تومان
سوئیت دو خوابه سه نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
1,104,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,104,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,104,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,104,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,104,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,104,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,104,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,185,000
تومان
آپارتمان یک خوابه سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
978,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
978,000
تومان
28 مرداد
جمعه
978,000
تومان
29 مرداد
شنبه
978,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
978,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
978,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یکخوابه سه تخته (یک تخت دبل + کاناپه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
885,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
28 مرداد
جمعه
885,000
تومان
29 مرداد
شنبه
885,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

سوئیت یکخوابه چهار تخته (یک تخت دبل + دو کاناپه)
اقامت 24
980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
980,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
980,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
980,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
980,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
980,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
980,000
تومان
28 مرداد
جمعه
980,000
تومان
29 مرداد
شنبه
980,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
980,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
980,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
986,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
986,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
986,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
986,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
986,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
986,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
986,000
تومان
28 مرداد
جمعه
986,000
تومان
29 مرداد
شنبه
986,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
986,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
986,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,058,000
تومان
سوئیت 2 خوابه چهار نفره
هتل یار
1,094,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,094,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,094,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,094,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,094,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,094,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,094,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,094,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,094,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,185,000
تومان
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,104,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,104,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,104,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,104,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,104,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,104,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,104,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,185,000
تومان
پنج تخته با ناهار
ای‌گردش
1,104,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,104,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,104,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,104,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,104,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,104,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,104,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
1,091,250
تومان
28 مرداد
جمعه
1,091,250
تومان
29 مرداد
شنبه
1,091,250
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,091,250
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,091,250
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
آپارتمان دو خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 5 نفر

سوئیت 2 خوابه پنج نفره
هتل یار
1,192,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,192,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,192,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,192,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,192,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,192,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,192,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,192,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,192,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,192,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,192,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,291,000
تومان
سوئیت دو خوابه پنج تخته (دو تخت دبل + کاناپه)
اقامت 24
1,195,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,195,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,195,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
1,195,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,195,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,195,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,195,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,195,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,195,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,202,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,202,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,202,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,202,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,202,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,202,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,202,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,202,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,202,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,202,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,202,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,291,000
تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 6 نفر

سوئیت 2 خوابه شش نفره
هتل یار
1,290,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,290,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,290,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,290,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,290,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,290,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,290,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,290,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,290,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,290,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,290,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,397,000
تومان
سوئیت دو خوابه شش تخته (دو تخت دبل + دو کاناپه)
اقامت 24
1,295,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,295,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,295,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,295,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,295,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
1,295,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,295,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,295,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,295,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,295,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت دو خوابه برای شش نفر
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,300,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,300,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,397,000
تومان
آپارتمان دو خوابه شش نفره
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 1 نفر

آپارتمان یک خوابه یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
675,000
تومان
28 مرداد
جمعه
675,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان جهان نما شیراز

تلویزیون
یخچال
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
سالن اجتماعات
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اینترنت غیر رایگان
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
رخت آویز

آدرس هتل آپارتمان جهان نما شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان جهان نما شیراز

(12 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب رفتار پرسنل خوب
نقاط ضعف:
گاز وجود نداشت سرویس بهداشتی تنگ و کوچک که اب جمع می شد صدای اسپلیت ازار دهنده بود استخر بسیار گران بود
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
هیچی
به اسم اتاق چهار تخته اتاق دو تخته دادن. اصلا در طول اقامت نظافت انجام ندادند.
نقاط قوت:
مکانی آرام و سوئیت هایی بزرگ ، در مجموع توصیه می کنم
نقاط ضعف:
مکانی آرام و سوئیت هایی بزرگ ، در مجموع توصیه می کنم
در این هتل اقامت خوبی خواهید داشت.
نقاط قوت:
پارکینگ خوبی داشت محل قرارگیری هتل برای سفرهای تفریحی خوب هست نزدیک حافظیه و چند جای دیدنی هست اتاق های هتل نسبتا بزرگ هستن
نقاط ضعف:
برخلاف لابی شیک ، داخل اتاق ها قدیمی هست ما ۵ نفر بودیم اما همه ی وسایل داخل سوئیت مثل شامپو ، دمپایی ، ظروف و ... برای ۲ نفر بود و مدام باید زنگ می زدیم که برای ۳ نفر دیگه بیارن.سشوار و اتو و ....را هم که کلا تو اتاق نبود صبحانه خیلی ساده بود استخر هتل سانس عمومی اصلا نداشت و فقط برای کرایه به خانواده بود با هزینه ی سانسی ۵۰۰ تومن!! از طرفی باعث می شد که همیشه کلی افراد دیگه از خارج از هتل به خاطر استفاده از استخر تو هتل و آسانسور هتل باشن که باعث می شد گاهی برای بالا اومدن از پارکینگ تا طبقات حدود ۲۰ دقیقه فقط منتظر آسانسور باشیم تا این افراد که از استخر اومدن آسانسور را خالی کنن
نقاط قوت:
محیط آرامی دارد، دسترسی نسبتا خوب به مراکز تاریخی و توریستی داخل شهر دارد . ساختمان نوساز و مبلمان و وسایل تمیز و نو هست،
نقاط ضعف:
محیط آرامی دارد، دسترسی نسبتا خوب به مراکز تاریخی و توریستی داخل شهر دارد . ساختمان نوساز و مبلمان و وسایل تمیز و نو هست،
کارکتان هتل بسیار مودب و خوشرو هستند ، و در زمان اقامت همکاری بسیار خوبی با ما داشتند.
نقاط قوت:
دسترسی راحت به مکانهای دیدنی.قیمت مناسب.
نقاط ضعف:
دسترسی راحت به مکانهای دیدنی.قیمت مناسب.
نقاط قوت:
قیمت مناسب البته در ماه رمضان و با تخفیف رفتیم خوشرویی کارکنان استخر مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب البته در ماه رمضان و با تخفیف رفتیم خوشرویی کارکنان استخر مناسب
خوب بود و توصیه میکنم
نقاط قوت:
پرسنل بسیار عالی
نقاط ضعف:
پرسنل بسیار عالی
عالی
در مجموع مناسب بود
هتل جهان نما بسیار تمیز با کارکنان مودب و خوش برخورد و صبحانه ای خوب از میهمانها پذیرایی میکرد اما اتاق دوتخته ای که ما در اون سکونت داشتیم خیلییی کوچک بود و نورپردازیش مثل کافی شاپ ها تاریک بود 3 تا چراغ کوچک ال ای دی فقط داشت که خیلیییییی خیلییییی تاریک بود و اینکه هیچ پنجره یا بالکنی به بیرون نداشت که حتی بشه از نور طبیعی استفاده کرد نکته دوم اینکه وای فای مشکل داشت و هربار برای هراستفاده باید کد جدید میگرفتیم و خیلی ضعیف بود که من بیخیالش شدم و از اینترنت گوشیم استفاده کردم
سیستم گرمایشی اتاق به درستی کار نمیکرد و ما مدت زیادی در اتاق سرما را تحمل کردیم و پرسنل برای رفع این مشکل هیچ کمکی نکردند فکر می کنم هیچ آموزشی در این مورد ندیده بودند. کیفیت و تنوع صبحانه پایین بود. غذا کیفیت بدی داشت. اینترنت در لابی و اتاق ها وجود نداشت.
سرویس ایرانی ندارد در اتاق
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان جهان نما شیراز

مهمانان هتل آپارتمان جهان نما شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان جهان نما شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان جهان نما شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان جهان نما شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان جهان نما شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.