اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

شیراز، بازار وکیل، کوچه جنب سرای مشیر، انتهای کوچه، سمت راست
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

ظرفیت 2 نفر

اتاق اشرف - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,980,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,980,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,980,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,378,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,378,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,378,000 تومان
اتاق هشتی - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,980,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,980,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,980,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,378,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,378,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,378,000 تومان
اتاق داچی - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,980,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,980,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,980,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,378,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,378,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,378,000 تومان
اتاق بهارنارنج - دونفره(تخت دبل)
هتل یار
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,980,000 تومان
6 مرداد
شنبه
3,980,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
3,980,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,378,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,378,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,378,000 تومان
اتاق دوتخته داچی
اقامت 24
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
3,980,000 تومان
اتاق دوتخته بهارنارنج
اقامت 24
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 مرداد
سه‌شنبه
3,980,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,980,000 تومان
اتاق دوتخته اشرف
اقامت 24
3,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
1 مرداد
دوشنبه
3,980,000 تومان
اتاق مهرخواب - دو نفره(1 تخت دبل)
هتل یار
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
4,180,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,180,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,180,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
4,598,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
4,598,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,598,000 تومان
اتاق مهرخواب ویژه برای دو نفر
اقامت 24
4,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 مرداد
پنج‌شنبه
4,180,000 تومان
اتاق دوتخته اشرف
اقامت 24
6,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
6,175,000 تومان
دوتخته دبل (مسافر غیر ایرانی)
هتل یار
6,175,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
6,175,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,175,000 تومان
اتاق مهرخواب ویژه برای دو نفر
اقامت 24
7,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
7,150,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
7,150,000 تومان
اتاق مهر خواب دونفره (مسافر غیر ایرانی)
هتل یار
7,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
7,150,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق رواق - سه نفره(3 تخت سینگل)
هتل یار
4,580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
4,580,000 تومان
6 مرداد
شنبه
4,580,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
4,580,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,038,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,038,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,038,000 تومان
اتاق مینا(شاه نشین پنج دری) - سه نفره(1 تخت دبل + 1 تخت سینگل)
هتل یار
5,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
5,480,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,480,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,480,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,028,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,028,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,028,000 تومان
اتاق مهردخت(شاه نشین پنج دری) - سه نفره(1 تخت دبل + 1 تخت سینگل)
هتل یار
5,480,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
5,480,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,480,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,480,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,028,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,028,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,028,000 تومان
سه تخته مهردخت (شاه نشین پنج دری)
اقامت 24
9,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 مرداد
چهارشنبه
9,425,000 تومان
سه تخته (مسافر غیر ایرانی)
هتل یار
9,425,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
9,425,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق سردابی - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
5,180,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
5,180,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,180,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,180,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
5,698,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
5,698,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
5,698,000 تومان
اتاق طاق بهشت(شاه نشین هفت دری) - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
5,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
5,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,358,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,358,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,358,000 تومان
اتاق ایران مهر(شاه نشین هفت دری) - چهار نفره(1 تخت دبل + 2 تخت سینگل)
هتل یار
5,780,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
5,780,000 تومان
6 مرداد
شنبه
5,780,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
5,780,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
6,358,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
6,358,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
6,358,000 تومان
چهار تخته ایران مهر (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
11,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 مرداد
شنبه
11,375,000 تومان
چهار تخته (مسافر غیر ایرانی)
هتل یار
11,375,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
11,375,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
11,375,000 تومان
چهار تخته طاق بهشت (شاه نشین هفت دری)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 مرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

(21 نظر)
نقاط قوت:
فضای بسیار بسیار زیبا . هرچقدر عکس می گرفتیم سیر نمی شدیم. پرسنل بسیار خوشرو ، مهربان و میهمان نواز. استقبال و بدرقه بسیار خاطره انگیز. موقع خداحافظی گریه ام گرفت انگار از خانواده دارم خداحافظی می کنم. صبحانه خوب و با تنوع در فضای زیبا همراه با موسیقی دلنشین. کافی شاپ بسیار خاطره انگیز در فضای بام با پرسنل بسیار عالی. فالوده بسیار خوشمزه حتی بهتر از پشت ارگ . چای بسیار معطر و عالی . پخش موسیقی بسیار عالی. فضای بسیار تمیز و مرتب. حمل بار از پارکینگ به راحتی توسط پرسنل با چرخ دستی انجام شد.‌
نقاط ضعف:
کمی قیمت پایین تر باشه بهتره.فقط همین. که بتوان اقامت بیشتری داشت.
empty comment
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان و مدیر هتل ،ایجاد فضایی دلنشین همراه با موسیقی در فضای هتل ،کیفیت غذا خوب بود اما قیمت نسبتا بالا بود ،دسترسی به مکان های تاریخی شیراز از هتل به صورت پیاده آسان بود
نقاط ضعف:
نور ضعیف در سرویس بهداشتی ،مسافت حدودا ۱۰دقیقه ای از پارکینگ تا هتل،سرویس دهی ضعیف دربعضی روزها زمان صبحانه
empty comment
نقاط قوت:
فضایی زیبایی هتل و آرامش و رفتار خیلی خوب پرسنل هتل
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
empty comment
نقاط قوت:
زیبایی، صبحانه خوب، امکانات داخلی خوب، رفتار خوب کارکنان
نقاط ضعف:
مکان پر پیچ و خم و بی دسترسی خودرو به آن، نداشتن پارکینگ خصوصی
empty comment
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و نظافت و خدمات باورنکردنی است
نقاط ضعف:
برای افراد مسن ممکنه پله ها و مسیر پیاده روی تا خیابان اصلی دشوار باشد
empty comment
نقاط قوت:
با سلام و احترام ما پنج شب در هتل ایرانمهر اقامت داشتیم. بزرگترین نقطه ی قوت اقامتگاه رفتار پرسنل بود که بسیار خوش برخورد بودند خانم طاووسی خانم ارغوان آقای سعید و یه آقای دیگه که فامیلی شریفشون رو نمی دونم.پرسنل خانه داری هم بسیار مهربان خوشرو و منظم بودند.خانم منفرد خانم نوروزی و ...واقعا رفتارشان بی نظیر بود. و من ازشون تشکر می کنم.مدیریت هم بسیار خوش برخورد بود. نکته ی دوم کمک خانم طاووسی برای مشخص کردن جاهای دیدنی شیراز بود که ممنونم ازشون. نکته ی سوم.ترانسفر از پارکینگ طالقانی به هتل بود که زحمت کشیدند و برامون گاری هماهنگ کردند و گاری وسایلمون رو تا درب هتل برد. نکته چهارم.قرار گرفتن هتل در بافت زیبای بازار بود که بسیار زیبا بود صبح از میان بافت بازار رد می شدیم و بسیار هم نزدیک به ارگ بود که نایت لایف داره و می تونید برید و فالوده بخورید و لذت ببرید. نکته پنجم دستپخت عالیییی آشپز هتل هست.ما دو ناهار مهمان دستپخت بی نظیر ایشون بودیم کلم پلو و ته چین و اش پلو و دمپخت نرگسی خوردیم .به نظرم حتما امتحان کنید .و دو نوشیدنی سنتی دست‌ساز داشتند که یکیشون که زرد بود عالی بود. نکته ششم.بافت زیبای داخل هتل بود مخصوصا صبح ها صدای موسیقی ملایم و نوازش آفتاب روی پوست بدنتون حدود ساعت ۸صبح.تمام قسمت های هتل دیزاین زیبایی داشتند مخصوصا رستوران هم رمانتیک بود. البته آب و هوای آفتابی با باد ملایم لذت شیراز گردی مارو چند برابر کرد.روز آخر اقامت هوا سرد شده بود. نکته هفتم.خدمات ماساژ و حمام سنتی هتل بود که متأسفانه وقت نکردیم تجربه کنیم. نکته ی هشتم صبحانه ی عالی هتل بود آیتم ها سوسیس با کیفیت قابل قبول،نوعی آش شیرازی عدسی خوشمزه و کمی تند چای نوشیدنی آب پرتقال و خیار سکنجبین ژامبون سه نوع نان و تخم مرغ پخته و نان و پنیر و سبزی و صبحانه ی سرد کامل به همراه یک کیک سیب و گردو و دارچین که بی نهایت خوشمزه بوددددد .درضمن املت و نیمرو هم بخواین براتون درست می کنند که املت هاش خیلی خوشمزست.
نقاط ضعف:
به نظرم بهتره که در اتاق ها چای ساز باشه البته براتون آبجوش آماده می کنند ولی مثلاً می خواهید آخر شب چای بخورید. درباره ی اتاق بهارنارنج یک مقدار کوچیک بود که البته سایر اتاق ها بزرگ‌ترند مخصوصا مهر ویژه که زمان رزرو ما پر بودند. به نظرم تنها ضعفی که می تونم از اتاق بهارنارنج که توش ساکن بودم بگیرم حمام بود.حمام اتاق به نظرم کف و دیواره هاش باید با کاشی زیبای طرح سنتی دیزاین بشه .ما قبلاً که اصفهان در یک بوتیک سنتی اقامت داشتیم حمامش کاشی سنتی داشت و بسیار زیبا جلوه می کرد.طرح کنونی حمام کف ،سرامیک سفید و دیواره ها حالت سیمانی طرح دار بود که به نظرم می دونه خیلی بهتر باشه چون اولین چیزی که مسافر با آن مواجه می شود اتاق است. نکته دوم وجود پادری چوبی در چارچوب حمام بود که موقع خروج پاتون بهش گیر می کنه. این هم نکاتی که از نظر من اگر اصلاح بشه خیلی خوب میشه
empty comment
نقاط قوت:
رفتار بسیار مودبانه و مهربانشان برایمان بسیار لذت بخش بود
نقاط ضعف:
نداشتن درب های ضد صدا...مهترین مشکل بوتیک هتل سرو صدای زیاد محیط و قرار داشتن اقامتگاه در کوچه و پس کوچه های بازار و تردد کمی سخت می باشد.
empty comment
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان هتل مدیریت عالی هتل بافت سنتی هتل و فضای گرم آن
نقاط ضعف:
موقعیت جغرافیایی آن که امکان تردد ماشین را نداشت
empty comment
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
نداشتن ناهار و شام در ایام سرد سال
empty comment
نقاط قوت:
کارکنان و مالک بی نظیر، اینقدر خوش‌رفتار هستن که شرمنده می کنن، هر کاری هم‌که از دستشون بر بیاد انجام‌می‌دن
نقاط ضعف:
صدا داخل اتاق ها میاد، دسترسی تو‌ دل بازار ه از طرفی به جاهای دیدنی نزدیکه اما کمی پیچ داره و دوره چون ماشین رو‌نیست و لازمه پیاده از دل بازار وارد شی
empty comment
نقاط قوت:
محیط دل انگیز بسیار سنتی ایرانی و شیرازی واقعی استقبال و بدرقه بیاد ماندنی مسئولان و مهماندارن عمارت نظافت و تمیزی در خور و قابل توجه پذیرایی خوب و تلاش کارکنان برای ایجاد محیط خودمانی و دوست داشتنی برخورد بسیار خوب و حسن رفتار و توجه به سفارش های مهمانان
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
جایی دلنشین و پرسنل خونگرم و مهربان که آوازه شیرازی بودن را تداعی میکرد و صاحب اقامتگاه هم عالی و خوش برخورد و پیشنهاد پذیر
نقاط ضعف:
ضعفی نداشت
empty comment
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
نداشتن تلوزیون
empty comment
نقاط قوت:
کارکنان بسیار مهمان نوازند مخصوصا شادی خانم در رستوران
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
آرامش در محل اقامت ، خوشرویی پرسنل و در کل حس و حال خوبی داره
نقاط ضعف:
مسیر دسترسی مخصوصا برای آخر شب خیلی بد بود و اگر قصد بیرون بودن تا بعد از ساعت ۹ را دارید که بازار تعطیل میشه و متاهل هستید پیشنهاد نمیکنم.
empty comment
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
زيبايى اقامتگاه و تجربه بى نظير اقامت در خانه سنتى قاجارى
نقاط ضعف:
امكانات ناكافى، دسترسى سخت
empty comment
نقاط قوت:
حس خوب فضای سنتی، غذای بسیار خوشمزه و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
مدیریت عالی مجترم با سواد و دلسوز جناب دکتر ذاکر استاد محترم و پیشکسوت دانشگاه مدیریت مجموعه رو دارند و به راحتی تفاوت مدیریت با اماکن دیگر قابل تشخیص است پرسنل مهربان بسیار خوش برخورد و جدی در کارشون و دلسوز مهمان که بدینوسیله از همه ایشان تشکر دارم همه اتاقها سرویس بهداشتی و حمام دارند و نظافت الویت اول مجموعه میباشد محیط انرژی بخش آرام زیبا بازسای و مرمت بصورت علمی انجام شده و عملا انگار ماشین زمان سوار شدید و به دویست سال قبل برگشتید موسیقی سنتی که در محیط پخش میشه در ساعات خاص با شدت صدای ملایم زیبایی مجموعه بینظیره همه اجزای این مجموعه باهم هارمونی دارند و در نهایت سلیقه و تعادل این مکان رو به همه هموطنان فرهیخته علی الخصوص کسانی که به آرامش علاقه مند هستند پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
empty comment
نقاط قوت:
فضای بسیار دلنشین و خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه و موقعیت مکانی
empty comment
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.