مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز-اتاق دو تخته دبل حیاط
اتاق دو تخته دبل حیاط
هتل یار
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
704,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
704,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
704,000
تومان
2 مهر
جمعه
704,000
تومان
3 مهر
شنبه
704,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
704,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
704,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
704,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
704,000
تومان
9 مهر
جمعه
704,000
تومان
اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز-اتاق دو تخته مهرخواب
اتاق دو تخته مهرخواب
اقامت 24
704,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
704,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
704,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
704,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
704,000
تومان
اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
959,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
959,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
959,000
تومان
2 مهر
جمعه
959,000
تومان
3 مهر
شنبه
959,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
959,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
959,000
تومان
9 مهر
جمعه
959,000
تومان
اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز-اتاق سه تخته مهرخواب
اتاق سه تخته مهرخواب
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
959,000
تومان
2 مهر
جمعه
959,000
تومان
3 مهر
شنبه
959,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
959,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
959,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
959,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
959,000
تومان
اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,091,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,091,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,091,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,091,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,091,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,091,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,091,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,091,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,091,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
1,091,000
تومان
هتل یار
1,091,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,091,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,091,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,091,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,091,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,091,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,091,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,091,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,091,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,091,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,091,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,091,000
تومان
اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز-مهرخواب پنج دری
مهرخواب پنج دری
اقامت 24
1,249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,249,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,249,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,249,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,249,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,249,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,249,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,249,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,249,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
1,249,000
تومان
هتل یار
1,249,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,249,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,249,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,249,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,249,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,249,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,249,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,249,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,249,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,249,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,249,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,249,000
تومان
اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز-مهرخواب هفت دری
مهرخواب هفت دری
اقامت 24
1,452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,452,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,452,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,452,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,452,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,452,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,452,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,452,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,452,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
1,452,000
تومان
هتل یار
1,452,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 شهریور
سه شنبه
1,452,000
تومان
31 شهریور
چهارشنبه
1,452,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,452,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,452,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,452,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,452,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,452,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,452,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,452,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,452,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,452,000
تومان

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

(6 نظر)
نقاط قوت:
مدیریت عالی مجترم با سواد و دلسوز جناب دکتر ذاکر استاد محترم و پیشکسوت دانشگاه مدیریت مجموعه رو دارند و به راحتی تفاوت مدیریت با اماکن دیگر قابل تشخیص است پرسنل مهربان بسیار خوش برخورد و جدی در کارشون و دلسوز مهمان که بدینوسیله از همه ایشان تشکر دارم همه اتاقها سرویس بهداشتی و حمام دارند و نظافت الویت اول مجموعه میباشد محیط انرژی بخش آرام زیبا بازسای و مرمت بصورت علمی انجام شده و عملا انگار ماشین زمان سوار شدید و به دویست سال قبل برگشتید موسیقی سنتی که در محیط پخش میشه در ساعات خاص با شدت صدای ملایم زیبایی مجموعه بینظیره همه اجزای این مجموعه باهم هارمونی دارند و در نهایت سلیقه و تعادل این مکان رو به همه هموطنان فرهیخته علی الخصوص کسانی که به آرامش علاقه مند هستند پیشنهاد میکنم.
نقاط ضعف:
مدیریت عالی مجترم با سواد و دلسوز جناب دکتر ذاکر استاد محترم و پیشکسوت دانشگاه مدیریت مجموعه رو دارند و به راحتی تفاوت مدیریت با اماکن دیگر قابل تشخیص است پرسنل مهربان بسیار خوش برخورد و جدی در کارشون و دلسوز مهمان که بدینوسیله از همه ایشان تشکر دارم همه اتاقها سرویس بهداشتی و حمام دارند و نظافت الویت اول مجموعه میباشد محیط انرژی بخش آرام زیبا بازسای و مرمت بصورت علمی انجام شده و عملا انگار ماشین زمان سوار شدید و به دویست سال قبل برگشتید موسیقی سنتی که در محیط پخش میشه در ساعات خاص با شدت صدای ملایم زیبایی مجموعه بینظیره همه اجزای این مجموعه باهم هارمونی دارند و در نهایت سلیقه و تعادل این مکان رو به همه هموطنان فرهیخته علی الخصوص کسانی که به آرامش علاقه مند هستند پیشنهاد میکنم.
پیشنهاد میکنم مینی بار اتاقها متنوع تر بشه
نقاط قوت:
فضای بسیار دلنشین و خوشرویی کارکنان
نقاط ضعف:
فضای بسیار دلنشین و خوشرویی کارکنان
اولین نکته ای که باهاش روبرو هستین، خوشرویی و استقبال کارکنان ایرانمهر هست. و در مرحله دوم جذابیت و زیبایی عمارت و فضای دلنشین اتاقهاست. اگه هتل اقامتگاه های سنتی - ایرانی براتون جذابه، قطعا ایرانمهر جز بهترین اقامتگاه های شیراز و بلکه ایرانه.
نقاط قوت:
پرسنل خوش رو و مهربان...فضای هتل خوب و تمیز...اینترنت خوب...چای و نوشیدنی ها بسیاار خوب..
نقاط ضعف:
پرسنل خوش رو و مهربان...فضای هتل خوب و تمیز...اینترنت خوب...چای و نوشیدنی ها بسیاار خوب..
در کل اقامت خوب و دلنشینی بود و نقاط منفی مطرح شده جهت رفع شدن اشکالات و هر چه بهتر شدن این اقامتگاه می باشد.
نقاط قوت:
نزدیکی به بازار وکیل و ارگ و برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
نزدیکی به بازار وکیل و ارگ و برخورد خوب پرسنل
سه شب اقامت شیرین داشتیم . غذاهای رستوران خیلی خوشمزه بودن بخصوص لوبیا پلو.البته گرون بود ۹۵ تومن. در کل من راضی بودم.
نقاط قوت:
معماری جذاب آروم بودنش پرسنل مهربون و با شخصیت صبحانه با کیفیت
نقاط ضعف:
معماری جذاب آروم بودنش پرسنل مهربون و با شخصیت صبحانه با کیفیت
با توجه به تنگ بودن کوچه ها امکان دسترسی با ماشین به درب هتل نیست پرسنل بسیار خوش برخورد و با لباسی زیبا
نقاط قوت:
یکی از نقاط قوت این هتل عمارتی بودنشه که آرامش داره دوم به دور از سروصدای تردد وسایل نقلیه بود سوم همه کارکنان خنده رو بودن چهارم دیگه تا آخرش بخون که چی میخوام بگم 👌عالی👌
نقاط ضعف:
یکی از نقاط قوت این هتل عمارتی بودنشه که آرامش داره دوم به دور از سروصدای تردد وسایل نقلیه بود سوم همه کارکنان خنده رو بودن چهارم دیگه تا آخرش بخون که چی میخوام بگم 👌عالی👌
کلا عالی بود دسترسی‌ به جاهای دیدنی شیراز عالی👌اونقدری کادر عمارت ایرانمهر باهامون خوش برخورد بودن که من از خجالت کم مونده بود آب بشم😊 یه بلبل تو حیاط عمارت هست ماشالا، شبانه روزی میخونه نمیدونم بهش چیدادن ولی ناز نفسش صبح ها کلی بهمون حال میداد🙏 دیگه چی بگم هرچی بگم کم گفتم تا نری نبینی حرفای منو درک نمیتونی بکنی ممنونم از همشون♥️♥️
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی ایران مهر شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.