هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
127
نظرات کاربران

معرفی هتل الیزه شیراز

هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیزه شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دو تخته برای یکنفر - دو تخت سایز 90 استاندارد و یا یک تخت سایز کوئین. ویو به سمت نورگیر مرکزی و خیابان پشتی هتل می باشد
هتل یار
900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
900,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
900,000 تومان
اتاق دو نفره برای یک نفر دیلوکس - تخت سایز کوئین،متراز بیشتر از سایر اتاق های استاندارد ویو خیابان پشتی هتل
هتل یار
1,042,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,042,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,042,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,042,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,042,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,151,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,151,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,151,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,151,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,151,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
1,151,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,151,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,151,000 تومان
اتاق دو تخته استاندارد برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
1,151,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
1,151,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر دلوکس
اسنپ تریپ
1,255,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,255,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر دیلوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
1,255,800 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل دلوکس برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
1,255,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
یکشنبه
1,255,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,274,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
1,274,000 تومان
دو تخته - کوئین(Double)
هتل یار
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,275,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,275,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,275,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,275,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,275,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,275,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,275,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,275,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,275,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,275,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,275,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,316,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
1,316,000 تومان
دو تخته - توئین(Twin)
هتل یار
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,317,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,317,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,317,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,317,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,317,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,317,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,317,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,317,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,317,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,317,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,317,000 تومان
اتاق توئین ویو کوه - تخت تویین استاندارد این نوع اتاق نورگیر با منظره کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد
هتل یار
1,402,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,402,000 تومان
اتاق دبل ویو کوه - تخت کوئین استاندارد این نوع اتاق نورگیر با منظره کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
هتل یار
1,402,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,402,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,402,000 تومان
اتاق دبل دیلوکس - تخت سایز کوئین،متراز بیشتر از سایر اتاق های استاندارد ویو خیابان پشتی هتل
هتل یار
1,417,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
دوشنبه
1,417,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,430,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,430,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,430,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,430,000 تومان
اتاق دو تخته دبل استاندارد
ایران هتل آنلاین
1,430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,464,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,464,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,464,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,464,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,464,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
1,464,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,464,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,464,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,464,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,464,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,464,000 تومان
اتاق دو تخته توئین استاندارد
ایران هتل آنلاین
1,464,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
14 بهمن
جمعه
1,464,000 تومان
اتاق دو تخته توئین رو به کوه
ایران هتل آنلاین
1,621,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 بهمن
سه‌شنبه
1,621,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,621,000 تومان
دوتخته تویین رو به کوه
اسنپ تریپ
1,621,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 بهمن
سه‌شنبه
1,621,000 تومان
اتاق دو تخته دبل دلوکس
ایران هتل آنلاین
1,639,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
دوشنبه
1,639,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,639,000 تومان
اتاق دو تخته بالکن دار
ایران هتل آنلاین
1,639,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,639,000 تومان
دوتخته تویین بالکن دار
اسنپ تریپ
1,639,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
دوشنبه
1,639,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,639,000 تومان
دوتخته دابل دلوکس
اسنپ تریپ
1,639,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,639,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,639,000 تومان
دوتخته دابل رو به کوه
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
1,621,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,621,000 تومان
اتاق دو تخته دبل دیلوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته توئین ویو کوه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سوئیت جونیور سه نفره
علاءالدین
2,014,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
2,014,000 تومان
سوئیت رویال سه تخته
علاءالدین
2,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 بهمن
دوشنبه
2,100,000 تومان
سوئیت رویال سه نفره - 2 سرویس بهداشتی ، مینی آشپزخانه بدون امکان پخت و پز تراس مبله رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان
هتل یار
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
یکشنبه
2,105,000 تومان
سوئیت جونیور برای دو نفر + یک کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
2,723,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,723,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,723,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,723,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,723,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,723,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,723,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,723,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,723,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,723,000 تومان
سوئیت رویال برای دو نفر + یک کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
2,846,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
2,846,000 تومان
8 بهمن
شنبه
2,846,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
2,846,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
2,846,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
2,846,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,846,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,846,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,846,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,846,000 تومان
سوئیت رویال یک خوابه سه نفره (سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
2,846,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
9 بهمن
یکشنبه
2,846,000 تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره جونیور
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت جونیور یک خوابه سه نفره (سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
2,723,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,723,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,723,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اسپیلت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
كافی شاپ تابستانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل الیزه شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیزه شیراز

(127 نظر)
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه تنوع کمی داشت
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
تماما این هتل مثبت بود! از تمییزی هتل و مودب بودن پرسنل، تا عالی بودن صبحانه و پرسنال برندینگی که کاملا بهش توجه شده بود!
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود صبحانه کامل و اتاقها تمیز و برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
فقط اتاقها گرم بود
نقاط قوت:
ارامش
نقاط ضعف:
دور بودن
نقاط قوت:
صبحانه عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
از لحاظی تمیزی و مرتبی بسیار عالیمدیریت بسیار قوی امکانات کامل صبحانه تنوع بالا و بسیار تمیز و مرتب رفتار پرسنل عالی و پیگیری عالی تر
نقاط ضعف:
پارکینک کوچک و در ایام پیک سفر قطعا ظرفیت نداره محوطه قوی نداره و فقط یک آپارتمان هست با نگهبانی و امکانات هتل
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
متاسفانه من مشکل بیماری داشتم ولی با کنسلی موافقت نکردن حتی درصد کمی هم پول برنگردوندن و کامل پول یه شب اقامت سوخت شد
نقاط قوت:
پارکینگ عالی موقعیت عالینما عالی
نقاط ضعف:
ضعیف بودن رنگ و طرح حمام نداشتن وان حمام خشک بودن پرسنل از نظر حل مشکل و پاسخگویی نداشتن عایق صدا اتاق ها کیفیت بد صبحانه
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و آموزش دیدهتمیزی اتاقواقعا در حد هتل ۵ ستاره هست
نقاط ضعف:
کمی دور از مرکز شهر
نقاط قوت:
نظافت و بهداشت در حد عالیهر روز هم اتاق توسط خانه‌داری مرتب و نظافت می‌شدصبحانه متنوع و با کیفیت بودکارکنان مودب و مهرباندسترسی به معالی آباد و رستوران‌هاش و مراکز خرید خوب داره، اما اگر برای جاذبه تاریخی میاد شیراز راهش خیلی دوره
نقاط ضعف:
سر و صدای راهرو و اتاق‌های کناری خیلی میاد توی اتاق، اینترنت هتل خیلی ضعیف بود و اینترنت همراه هم خوب آنتن نمی‌داد.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار برخورد خوبی دارن
نقاط ضعف:
صدا خیلی زیاد داخل هتل شنیده میشه و اتاق بغلی هر صدایی به گوش میرسه
نقاط قوت:
برخورد بسیار‌خوبنظافت و‌تمیزی بسیار خوبکیفیت صبحانه 👌🏻پارکینگ
نقاط ضعف:
یکم بوی گازوئیل میومد که اعلام کردیم ‌
برخورد کارکنان نظافت هتل و سرویس دهی فوقالعاده بود من بخاطر کارم زیاد سفر میکنم یکی از بهترین هتل هایی که تجربه کردم هتل الیزه بود بی شک اگه بازم بیام شیراز الیزه رو انتخاب میکنم و توصیه میکنم حتما امتحان کنید
نقاط قوت:
امکانات عالی هتل برخورد عالی پرسنل بوفه صبحانه تنوع بالی به همراه کیفیت عالی تمیزی اتاق و محیط شیک و دنج هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد کارکنان عالی
نقاط قوت:
تمیزی و نظافت اتاق عالیبرخورد پرسنل بسیار خوبکیفیت صبحانه عالیامکانات و طراحی اتاق( سوئیت) بسیار عالی
نقاط ضعف:
فضای لابی کوچکفضای حیاط کوچک فضای پارکینگ کوچک( برای تمام خودرو ها جا نبود )فضای رستوران هم کوچک( فضاهای گفته شده به اندازه هتل سه ستاره بود )دوری از مرکز شهر و اماکن دیدنی
نقاط قوت:
برخورد خوب و دوستانه پرسنل تمیزی اتاق ها و امکانات هتل بوفه صبحانه کامل و متنوع برخلاف برخی از نظرات که برخورد پذیرش هتل رو بی ادبانه دیدن باید بگم واقعا خوش برخورد و مودبانه بود رفتارشون
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
واقعا تمیز
نقاط ضعف:
واقعا تمیز
هتل خوب وتمیزی هست من ازاقامتم راضی بودم
نقاط قوت:
سرویس خوب بهداشت عالی
نقاط ضعف:
دوری از نقاط دیدنی شهر
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه خوب تنوع خوب فضای هتل آروم پارکینگ مناسب رفتار پرسنل عالی نظافت هتل خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
Ok
نقاط ضعف:
جا مایع دستشویی اتاق خراب بود و تعمیر نگردید .
نقاط قوت:
احترام وادب کارکنان
نقاط ضعف:
گرانی برخی خدمات
نقاط قوت:
هتلی با مدیریت عالی و پرسنل مودب
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد
نقاط قوت:
دسترسی به پاساژ های خوب شیراز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
چهار ستاره واقعی بود
نقاط ضعف:
چهار ستاره واقعی بود
نقاط قوت:
سلام عرض ادب و احترام خدمت مدیریت مجموعه و پرسنل محترم بنده چون خودم کارت فست فود انجام میدم و کار خودم به صورت گروهی از همکاری و مدیرت گروه مجموعه شما لذت بردم به نظر من همه چی عالی انجام میشد آرزوی موفقیت روز افزون برای گروه مجموعه شما عزیزان
نقاط ضعف:
سلام عرض ادب و احترام خدمت مدیریت مجموعه و پرسنل محترم بنده چون خودم کارت فست فود انجام میدم و کار خودم به صورت گروهی از همکاری و مدیرت گروه مجموعه شما لذت بردم به نظر من همه چی عالی انجام میشد آرزوی موفقیت روز افزون برای گروه مجموعه شما عزیزان
عالی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل- تمیزی و نظافت قابل قبول - پذیرایی خوب - مکان عالی هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خانه داری و نظافت اتاق ها واقعا عالی بود.صبحانش هم خوب بود.نگهبان های دم درب پارکینگ فوق العاده با شخصیت بودن
نقاط ضعف:
بدترین پذیرشگر هتل و رزروشن فقط در هتل الیزه دیدم.به قدری بی ادبانه و از بالا باهات صحبت میکنن احساس میکنی داره هزینه اتاقت هم اونا میدم که انقد با لحن بد جوابت میدن و جالبه اکثر نظرات از پذیرشگر های هتل ناراضی هستن اما هیچ ترتیب اثری داده نمیشه.خانه داری برعکس تمامی هتل ها ۲۴ ساعته نیست ما شب درخواست پتو داشتیم گفتن صبح .صبح شد گفتن برین اتاق سه تخته بگیرین اگه پتو اضافی میخاین و اینو با بدترین لحن ممکن گفتن.ما بچه کوچیک داشتیم بدون در نظر گرفتن ارامش مسافر اتاق کانکت به ما دادن که به سختی بچه اروم نگه میداشتیم بخاطر اتاق بغلی چون کانکت بود و اتاق بغلی دستشویی میرفت صداش تو اتاقمون بود اصلا اصلا اصلا به حقوق و ارامش مسافر ذره ای این هتل اهمیت نمیده اعتراض هم بکنی با بدترین لحن ممکن پذیرشگرها و سوپروایزرشون جوابت میدن.و در اخر ما میخاستیم‌نیم شارژ اتاق تمدید کنیم و مشکل هزینه هم نبود بخاطر ساعت پرواز و داشتن بچه کوچیک که گفتن این هتل اصلا نیم شارژ نداره که واقعا تا به امروز همچین قوانینی در هیچ هتلی ندیدم.
نقاط قوت:
کاملأ معمولی
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل خوب نبود و رستوران هم حق سرویس جدا و مالیات جدا دریافت میکند درصورتی که غدا را گران تر دهد خیلی بهتر است
نقاط قوت:
تمیزی عالی، برخورد مناسب کادر، رستوران و خدمات کافی شاپ و محیط آرام و غیره...
نقاط ضعف:
دوری از اماکن توریستی
نقاط قوت:
رفتار خیلی خوب پرسنل نظافت اتاق و سرویس اینترنت پرسرعت خوشبختانه سر و صدای مسافرین یا خدمه در سالن داخل اتاق اصلا نمیومد و ازین بابت اذیت نشدم
نقاط ضعف:
رفتار خیلی خوب پرسنل نظافت اتاق و سرویس اینترنت پرسرعت خوشبختانه سر و صدای مسافرین یا خدمه در سالن داخل اتاق اصلا نمیومد و ازین بابت اذیت نشدم
به طورکلی من خیلی راضی بودم و در مقایسه با هتل های دیگه ای که توی شیراز تجربه کردم به نطرم الیزه خیلی خوب بود. احتمال خیلی زیاد انتخابم برای دفعات بعدی که میام شیراز همین هتله.
نقاط قوت:
واقعا هتل تمیزی بود و پرسنل بسیار مودبی داشت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان
مکان خوب ودسترس به مکان برای خرید
هتل عالی بود و از امکانات داخلی هیچ کم و کسری از هتل های ۵ ستاره نداره بلکه بالاتر هم هست مدیریت عالی و رسیدگی بینظیری دارد من ۴ روز عید ۱۴۰۱ اونجا بودم فقط از نظر پارکینگ که اون هم خودشون قبول داشتن که به تعداد نبود و ما دو شب مجبور شدیم ماشین و بیرون هتل پارک کنیم ولی از نظر نظافت و تمیزی امکانات و راحتی بینظیر بود
هتل عالی بود. تنها مشکلش کمبود پارکینگ بود
من مسافرت خیلی زیاد میرم و هتل الیزه جزو هتلهایی بود که واقعا همه چی ش خیلی عالی بود .پرسنل مودب . واقعا تمیز بود .صبحانه خوبی داشت . فقط اگه پارکینگش بزرگتر بود خیلی عالی میشد ولی این هم مورد خاصی نیست که به عنوان ایراد درنظر گرفت . شیراز واقعا شهر قشنگ با مردم مهربان و این هتل با ویژگی های خوبش مسافرت ما رو تکمیل کرد .
هتل از همه نظر عالی نظافت و تمیزی اتاق عالی ؛پرسنل فوق العاده مودب امکانات هتل خوب و مناسب بود هتل آرامش و سکوت خوبی داشت در کل هتل عالی و خوبی بود و بسیار پیشنهاد میشه
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
همه چیز عالی
نقاط قوت:
محیط آرام
نقاط ضعف:
از رفتار مسئول پذیرش راضی نبودیم
نقاط قوت:
عالی نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
صبحانه عالی برخورد پرسنل هتل بسیار خوب متراژ اتاق‌ها مناسب تمیز بودن اتاق و سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
دور بودن از اماکن سیاحتی شیراز
نقاط قوت:
برخورد عالى پرسنل- سكوت- كف اتاق اكثر هتل ها موكت هست اما اليزه لمينت بود كه خيلى بهداشتى تر و قشنگ تره. نظافت خوب- پنجره ها هم باز ميشوند كه خوب است.
نقاط ضعف:
دور بودن به مراكز ديدنى- ويوى خاصى ندارد- منوى صبحانه تكرارى - فقط يك كارت براى در هر اتاق صادرميشود- بعضى اتاق ها آنتن موبايل اصلا خوب نيست
نقاط قوت:
از همه نطر عالی بود مخصوصا برخورد خوب پرسنل و کیفیت خوب رستوران
نقاط ضعف:
منطقه قرارگیری هتل خیلی خوب بود اما به مکانهای مورد بازدید مقداری فاصله داشت
هتل دنج و آروم نوساز بودن هتل خوب بود صبحانه متنوع بود رستوران میتونه بهتر باشه
نقاط قوت:
نکات بهداشتی رعایت می شد و برخورد پرسنل محترمانه بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نکات بهداشتی رعایت می شد و برخورد پرسنل محترمانه بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و بهداشتی بود فضای حیاط سبز و دلپذیر
نقاط ضعف:
تنوع غذا کافی نیست کیفیت غذا بد نیست سلف سرویس نیست
نقاط قوت:
از لحاظ بهداشت سطح بالایی داشت و پرسنل حرفه ای و خوش برخورد امکانات بهداشتی بسیار کاملی داشت مثل مسواک و کلاه حمام و .... و یه چیز خیلی جالب دیگه یه کیت کوچولو خیاطی هم داخل کمد داشت که حتی یه دکمه زاپاس داخلش بود من اینو تو هیچ هتل دیگه ای ندیده بودم
نقاط ضعف:
غذاهای فوق فوق العاده گرونی داشت صبحانه اونقدری که تو نظرات گفته بودن کامل و عالی نبود و برای هر اتاق روزانه آب باید شارژ میشد که اگر زنگ نمیزدی برات نمیاوردن و نکته بعدی این بود که یه یخچال کوچیک داخل اتاق قرار داشت ‌که توش پر از خوراکی های جذاب و رنگارنگ بود که هزینه جدا داشت و اگر فرزند کوچک همراهتون باشه مجبور به پرداخت میشید و این کار فوق العاده سودجویانه و غیر حرفه ای هست
نقاط قوت:
غذای بسیار با کیفیت برخورد پرسنل بسیار عاااااالی اتاق‌های بسيار تمیز و پر نور در منطقه دنج ، ساکت و شیک شیراز واقع شده
نقاط ضعف:
یک مقدار قیمت غذاها بالاست اخذ مالیات و حق سرویس در فاکتورهای کافی شاپ و رستوران توجیه ندارد
نقاط قوت:
باسلام برخوردخوب تمامی پرسنل
نقاط ضعف:
دبل نبودن تخت هاوعدم نظافت اتاق ها،وگرانی غذادرخودهتل که مالیات ارزش افزوده وحق سرویس بیخودمیگیرندو...
نقاط قوت:
نوساز و تمیز برخورد پرسنل عالی صبحانه مقبول قیمت عالی
نقاط ضعف:
دوربودن به اماکن دیدنی عدم ظرفیت کافی پارکینگ
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
فاصله هتل تا مراکز توریستی کمی زیاد است
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیزی بود ، برخورد کارکنانش خوب بود، در کل هتل خوبی بودش
نقاط ضعف:
فقط یکم دور بود به جاهای دیدنی همین
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
واقعا بی نقص
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
متاسفانه با اینکه اتاق ها خالی بودند نیم شارژ تمدید نکردند و برای ما که ساعت ۱۰ شب پرواز داشتیم خیلی سخت شد
نقاط قوت:
خدمات مناسب
نقاط ضعف:
فاصله تا مکانهای گردشگری دور بود و نیز نسبت به هتل های چهار ستاره و حتی پنج ستاره گران بود
نقاط قوت:
تنها حسن اين هتل نظافت ورعايت بهداشت اناقها و راهروها و رستوران بود
نقاط ضعف:
سلام بنده به همراه همسرو دخترم به مدت٤ شب اقامت داشتيم در تعطيلات نوروز،مواردي كه بنظرم خوبه كه بقيه عزيزان مطلع باشند رو عرض ميكنم متاسفانه بابت هرخدماتي كه بطورمعمول درتمامي هتلهاي ايران بصورت اعتباري ارائه ميشه ودرزمان خروج تسويه ميشه ، ازقبيل روم سرويس,لاندري وغيره درجا ونقدا مطالبه وتسويه ميكنند واين واقعا درخور يك هتل ۴ستاره نيست وبي احترامي به مهمانان هست وحس خيلي بديرو به مهمان انتقال ميدن ,همچنين درخواست يك ملحفه اضافي كرديم كه باكمال تعجب هم رزوشن وهم مديرداخلي هتل گفتند نداريم فقط درقبال پرداخت ٥٠ هزارتومان يك عدد ملحفه يكبارمصرف دادند واين هم دور از آداب مهمانداري و هتلداري هست ,نكته عجيب و ور ازانتظار ديگه اينكه خدمات خانه داري هتل كه درتمامي هتلها٢٤ ساعته هست در هتل اليزه بصورت نيمه وقت ازساعت٨ صبح تا١٦ ارائه ميشه به طور مثال مانيازبه يك حوله داشتيم وهمچنين ليواني در اواسط شب دراتاق شكست ولي با كمال تعجب پاسخ دادند بايد تا فرداصبح صبركنيد وخدمات خانه داريتعطيله!!! همچنين نورگير بيشتر اتاقهاي هتل به دليل قرارگيري زمين هتل درمجاورت دو اپارتمان ديگر بسيار كم نورودلگيره ،اينها نمونه كاستيهايي است كه اگر مرتفع بشه تازه به ستانداردهاي معمولي هتلهاي ايران نزديك ميشه هتل اليزه...
نقاط قوت:
نظم و ترتيب و احترام پرسنل و نظافت و كيفيت بالاي غذايي رستوران ها
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
من در سال 1394 هم این هتل رو رزرو کرده بودم و بسیار راضی بودم. بر اساس اون ذهنیت خوب، برای نوروز 1401 این هتل رو برای خودم، همسرم و فرزند 5 ساله ام رزرو کردم. موضوع اول، در بدو ورود، اعلام کردند که فرزندم شامل هزینه نیم بهای سرویس دهی میشه و من هم با احترام تمام و بدون سوال تقدیم کردم. شب که درخواست پذیرش یک پتو برای فرزندم داشتم، اعلام کردند که امکان دادن پتو وجود نداره!!! چرا که تمامی اتاق های این هتل رزرو هستند و تمامی پتوها در حال استفاده است!!! هرچند مجدد با پذیرش تماس گرفتم و درخواستم رو اعلام کردم، باز هم گفتند که امکان پذیر نیست!! مجبور شدم یک پتوی مسافرتی کوچک رو از ماشین بیارم و استفاده کنم!!! این موضوع همچنان برای من غیر قابل پذیرشه و باعث تاسفه که هتلی با این درجه و کیفیت، به مهمانش اعلام کنه که پتوی اضافی ندارم!! هرچند هزینه خدمات خردسال رو هم گرفته باشه. ـ موضوع دوم پارکینگه که اگر در زمان پیک سفر کنید، جای پارک محدوده و باید ماشین رو در خیابان پارک کنید. ـ سوم، هرچند هتل در محدوده شهری با کلاسی قرار داره، ولی اگر هدفتون دسترسی به مناطق دیدنی و تاریخی باشه، بیشترین فاصله رفت و آمد رو خواهید داشت. ناگفته نماند که هتل، بسیار تمیزه و مسائل بهداشتی در اون رعایت میشه و پرسنل بسیار خوشرویی داره.
برخورد کارکنان بسیااار عالی.نظافت و پاکیزگی تمام قسمتهای هتل و اتاقها عالی بود.صبحانه هم مناسب بود.رستوران با غذای خوبی داشت.فقط شبها پارکینگ زود پر بود که جلوی در می شد پارک کرد و تا صبح نگهبان حضور داشت.ما لباس برای شستشو دادیم که تمیز و به موقع تحویل دادن.از لحاظ موقعیت مکانی یه کم با مراکز گردشگری فاصله داره که ما ماشین داشتیم و مشکلی نداشتیم
نقاط قوت:
نوساز بودن
نقاط ضعف:
نبود اصالت هتل داري
بنظرم بیشترین دغدغه مدیریت در نحوه برخورد پرسنل با میهمانان بوده. چون ضعفهای زیادی دیدم. تخت خوابها مو داشت. دستمال کاغذی توالت ایرانی ۲ روز تمام خالی بود و کسی متوجه نشد.حق سرویس وقتی که در رستوران غذا میخوری بی معنی است که حدود ۱۰۰ هزار تومان از من گرفتن و من حرفی نزدم. هوا گرم بود ولی سیستم کولر باد گرم میزد. اتاقهای سوییتش واقعا ضعیف بود . ولی اتاقهای کانکتشون خوب بود. پنجره اتاقها ویو نداشت . در حد هتل ۳ ستاره بود. ولی صبحانه عالی بود
برخورد کارکنان خوب بود، فقط کیفیت و تنوع منوی رستوران جای کار داشت
از بابت بهداشت و نظافت بسیار عالی. ایکاش تنوع صبحانه بیش از این بود. در مجموع خیلی خوب
اقامت بسیار خوبی داشتیم . این هتل برای اقامت پیشنهاد بنده هست
هتل کوچک و مناسبی بود. صبحانه کامل نبود اما تنوع مناسبی داشت. سرویس تخت اضافه شون کاناپه بود که خوب نبود و بچه ها اذیت بودند. نوشیدنی ولکام عالی. رفتار پرسنل مناسب بود. جای پارک خوب بود. موقعیت مکانی به جاهای دیدنی و تاریخی دور بود اما در منطقه مرفه نشین واقع شده بود.
پرسنل حرفه ای و مودب ،تمیز و دنج وصبحانه عالی و کامل
در يك كلمه عالى عالى عالى
از همه نظر عالی بود
نسبت به ۴ ستاره خیلی عالی ، تمیز ، مرتب، بانظم ،پرسنل مودب و کاربلد، سرعت عمل روم سرویس عالی و باکیفیت. تنها نکته منفی گرفتن هزینه به ازای هر نفر ۱۸ هزار تومان برای اوردن صبحانه به اتاق به عنوان حق سرویس بود.
همه چیز عالی بود،امکانات ،برخورد،پذیرایی و نظافت در حد پنج ستاره،تنها مورد قابل انتقاد بوی نامطبوع و عدم تهویه اتاق سنتی بود که ما ازش استفاده نکردیم
هتل کوچک و شبیه به هتل آپارتمان بود نه هتل 4 ستاره. اتاق ها کوچک و عایق صدا نداشت و سرو صدا اتاق بغلی زیاد بود. اتاق ها تمیز و پرسنل خوش برخورد. امکانات خاصی نداشت. در کل خیلی معمولی بود
رفتار پذيرش هتل در برخورد اول محترمانه و مناسب نبود ولى بقيه پرسنل هتل در قسمتهاى مختلف رفتار محترمانه و دوستانه اى داشتند كه بسيار عالى بود.
با وجود ۴ ستاره بودن عالی بود فوق العاده تمیز . با پرسنل حرفه ایی . به همه در شیراز توصیه میکنم .
بهترین هتل شیرازه از نظر تمیزی واقعا عالی بود مخصوصا تو دوران کرونا همه جا و هر لحظه ضد عفونی میکردن محیطی ارام و زیبا عملکرد کارکنان هتل هم بسیار عالی بود اگه قیمت رو یکم پایین تر بیارن دیگه عالی میشه در کل خیلی راضی بودیم
رضایت بخش و بسیار عالی بود لذت بردم
هتل خوبی بود.فقط جاباما جان موقع رزرو وعده شارژ سکه میدی ولی بعد از اتمام کار ، ترخیص از هتل و گذاشتن چندین هفته و ماه خبری از شارژ سکه نمیشه .............
هتل از همه نظر عالی و خب
با سلام و خسته نباشید هتل پخش پذیرش و نگهبان و رستوران از همه نظر راضی بودم ازبرخورد خانم صمدی رزوایشن راضی نبودم شب اول اقامتم اتاقم مناسب بود اما ویو بیرون نداشتم و شب دوم اتاقم کولرش گرم بود دوش اتاقمم خراب بود که قبل تحویل اتاقم اصلا به این موضوع دقت نشده بود بعد از تحویل اتاقم تازه کولر و بعد چند ساعت درست کردن و باز هم دوش مشکل داشت.
بسیار تمیز بود ولی متاسفانه شبکه ماهواره ندارد. و در صورت امکان برای مسافرتهای متوالی تخفیف لحاظ گردد
بهترین هستید
اگر دارید این متن رو الان میخونید و برنامه دارید تو شیراز هتل بگیرید پیشنهاد میکنم همین الان رزرو کنید شک نکنید از اقامت تو هتل لذت میبرید.
هتل و کارکنانی بسیار خوب، تمیز، ساکت با محیطی آرام فقط دسترسی به مراکز شهری و قیمت !
من بارها در این هتل ساکن بودم و به نظرم خیلی هتل خوبیه نسبت به قیمتش و همه چیزش خوب و گرم و مهربونه فقط رفتار کارکنان کافی شاپ رو خیلی نپسندیدم که البته با مدیریت صحبت کردم و حل شد
تمیز و نوساز و با کیفیت با پرسنل بسیار خوب و مودب تنها نکته منفی تنوع کم در صبحانه جز این مطلب قطعا از اقامت در این هتل راضی خواهید بود
من و خانواده ام روزهای بسیار خوبی را در این هتل تجربه کردیم. کادر بسیار مجرب و آموزش دیده ای داشت که از مصاحبت با آنها لذت بردیم. هتل در بالای شهر شیراز واقع شده و کمی از اماکن تاریخی فاصله دارد. با توجه به تجربه ای که داشتم این هتل را به سایر دوستان توصیه می کنم.
عالی بود . همه چی عالی بود
هتل آرام هست.برخورد پرسنل عالی .فقط اتاق ویو نداشت
عالی
بسیار با کیفت و عالی
خوب بود
عالی
واقعا عالی بود
عاااااالی
از این هتل خیلی راضی بودم و از همه جهت خوب بود
تجربه خیلی خوبی توی این هتل داشتم و مطمئنا دوباره انتخابش میکنم
عالی
هتلی بی نظیر که از هر نظر سفر شما به شیراز رو خاطره انگیز میکنه
در یک کلام عالی بود.
احساس آرامش و راحتی در اتاق و یک صبحانه ی عالی
هتل پنج ستاره ای هست که واقعا جای تقدیر و سپاس دارد از مدیریت نوساز وخوب بود سوییت ها بزرگ وخوب بودند رستورانش غذاهای ایرانی خوب داشت و نزدیک به مراکز دیدنی بود
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
هتلی عالی و همه چیز مرطب و منظم بود پارکینگ هم داشت اتاق هتل واقعا عالی بود رستوران عالی داشت
هتل خوب بود و چندروزی که به همراه خانواده بودیم خیلی خوش گزشت خدمات عالی بود
به نظرم بهترین هتل شیراز باشه پرسنل عالی خدمات سریع غذا با کیفیت صبحانه بوفه بود عالی همه چیز بود هتل در حد ۵ ستاره هتلی آرام و دلنشین استخر بدنسازی در کل عالی
رفتار خوب پرسنل هتل صبحانه نسبتا خوب تمیزی اتاق سکوت و آرامش خوب هتل خانه داری خوب و مرتب لابی خوب با پیانو زنده
از هر نظر هتل خوبی بود. سه شب اقامت داشتم و کلا راضی بودم.
منفی نداره
هتل شیک و زیبا ، در مقابل قیمتش ارزشش واقعا داشت
خود هتل خوب و در قسمت باکلاس شهر بود. تمیز بود و به نسبت ٤ستاره کیفیت صبحانه عالى بود
تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل مخصوصا در رستوران و کافی شاپ و پرسنل خانه داری، بسیار خوب بود. فضای دوست داشتنی داشت
اینترنت ضعیف
امکانات، محیط و فضای هتل به همراه قیمت تجربه خوبی رو برای من ساخته
عالی بود
نظافت اتاق در سطح خوبی بود. صبحانه عالی با پرسنل خوش برخورد
اتاق کوچیک اینترنت بسیار بد در اتاقها و برخورد معمولی کارکنان
واقعا هتل خوبی است . علاوه بر نوساز بودن و تمیزی اتاق ها ، برخورد پرسنل نیز واقعا عالی است و تجربه هتل های خارجی را در ذهن من تداعی کرد
نقاط قوت:
نظافت و تمیز بودن و امکانات هتل الیزه و ادب و شخصیت کارکنان هتل و پاسخوگویی آنها واقعا من را شگفت زده کرد.عالی بود عزیزان
نقاط ضعف:
نکات منفی مشاهده نشد.
هتل زیبا و شیکی بود و محیط و اتاق تمیز و آرومی داره. برخورد کارکنان هم مناسب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الیزه شیراز

مهمانان هتل الیزه شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الیزه شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الیزه شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الیزه شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الیزه شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.