هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
278
نظرات کاربران

معرفی هتل الیزه شیراز

هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیزه شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
2,143,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,143,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
2,143,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,143,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر دیلوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین استاندارد
ایران هتل آنلاین
2,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,445,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,445,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,445,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
2,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,445,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل استاندارد
ایران هتل آنلاین
2,445,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,445,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,445,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
2,445,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,445,600 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,445,600 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,445,600 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,445,600 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,445,600 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,445,600 تومان
4 خرداد
جمعه
2,445,600 تومان
5 خرداد
شنبه
2,445,600 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,445,600 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,445,600 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,445,600 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
2,445,600 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,445,600 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,445,600 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,445,600 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
2,445,600 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
2,445,600 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
2,445,600 تومان
4 خرداد
جمعه
2,445,600 تومان
5 خرداد
شنبه
2,445,600 تومان
6 خرداد
یکشنبه
2,445,600 تومان
7 خرداد
دوشنبه
2,445,600 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
2,445,600 تومان
اتاق دو تخته دبل دلوکس
ایران هتل آنلاین
2,521,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
2,521,000 تومان
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,521,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,521,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
ایران هتل آنلاین
2,521,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,521,000 تومان
دو تخته بالکن دار
علاءالدین
2,521,200 تومان
قیمت شب‌های دیگر
4 خرداد
جمعه
2,521,200 تومان
5 خرداد
شنبه
2,521,200 تومان
سوئیت جونیور یک خوابه دو نفره
اقامت 24
3,896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
30 اردیبهشت
یکشنبه
3,896,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت جونیور برای دو نفر
ایران هتل آنلاین
3,896,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
3,896,000 تومان
سوئیت رویال یک خوابه دو نفره
اقامت 24
4,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
4,000,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
4,000,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته توئین رو به کوه
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,521,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,521,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل رو به کوه
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,521,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,521,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
اتاق دو تخته دبل دیلوکس
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
2,500,000 تومان
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته توئین ویو کوه
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
2,500,000 تومان
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
2 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
3 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
4 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
5 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
6 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
7 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
8 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل دلوکس برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 اردیبهشت
شنبه
تکمیل ظرفیت
30 اردیبهشت
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
31 اردیبهشت
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
1 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان
2 خرداد
چهارشنبه
3,000,000 تومان
3 خرداد
پنج‌شنبه
3,000,000 تومان
4 خرداد
جمعه
3,000,000 تومان
5 خرداد
شنبه
3,000,000 تومان
6 خرداد
یکشنبه
3,000,000 تومان
7 خرداد
دوشنبه
3,000,000 تومان
8 خرداد
سه‌شنبه
3,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اسپیلت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
كافی شاپ تابستانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل الیزه شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیزه شیراز

(278 نظر)
همه چیز خوب بود نظافت و تمیزی هتل رفتار پرسنل انجام درخواست ها و.... عالی
هتل خوبی بود
نسبت به هتلهای دیگر شیراز بهتر بود
خدمات خوب برخورد عالی کارکنان .
همه چیز عالی بود
سلام من دفعه سوم بود که این هتل رو رزرو کردم ولی امسال واقعا از کیفیت بد خدمات سوپرایز شدم و دیگه هیچ وقت این هتل رو رزرو نمیکنم،من سوییت رویال رو گرفته بودم ۱-دمپایی حمام به شدت بد بو بود ۲-سیستم تهویه خنک نداشتن و ما صبح از گرما نتونستیم بخوابیم ۳-از رستوران مارلین غذا گرفتیم کیفیت غذا افتضاح ماهی واقعا بو میداد ۴-صدای خیابان واقعا آزاردهنده بود. تنها امتیازی که به این هتل میتونم بدم نحوه رفتار پرسنل بود که واقعا عالی بود، این هتل رو اصلا پیشنهاد نمیدم
برای دومین بار بود که به همراه خانواده به شیراز سفر میکردیم .همه چیز عالی و با مدیریتی که دائما همه چیز رو کنترل میکرد که درست انجام بشه .شیراز و شیرازی ها همیشه به آدم حس خوبی میدن و این هتل عالی بود کیفیت رستوران و نظافت هتل جایی برای حرف باقی نمیگذاشت اگه برای بار سوم برم شیراز باز هم با اینکه از مکانهای قدیمی شهر کمی دور بود بازهم این هتل رو انتخاب میکنم
این هتل تمیز هست. پرسنل آموزش دیده. در اونجا آرامش و آسایش رو حس می‌کنید. از خیلی از هتل‌های ۵ ستاره سرتر هست.
هتل خیلی خوبیه، بسیار تمیز با پرسنل خوش برخورد
نظافت، سرویس دهی، رفتار پرسنل و منوی صبحانه کامل و بسیار عالی از نظر کیفیت این هتل رو به یکی از بهترین هتل ها در شیراز تبدیل کرده، اگر چه این هتل نسبت به سایر هتل های شیراز از بافت مرکزی و اماکن دیدنی و تاریخی این شهر کمی دور هست لیکن با وجود نزدیکی به ایستگاه مترو این موضوع چندان چشمگیر نیست.
عالی بود
عالی
نقاط قوت:
خوشرویی و ادب همه‌ی کارکنان، نظافت و تمیزی در حد بسیار خوب. در مجموع با اقامت در چند هتل شیراز بدون اغراق بهترين هتل چهار ستاره شیراز است. حتی در بعضی موارد از هتل های ۵ ستاره این شهر نیز خدماتش بهتر است.
نقاط ضعف:
خوشرویی و ادب همه‌ی کارکنان، نظافت و تمیزی در حد بسیار خوب. در مجموع با اقامت در چند هتل شیراز بدون اغراق بهترين هتل چهار ستاره شیراز است. حتی در بعضی موارد از هتل های ۵ ستاره این شهر نیز خدماتش بهتر است.
نقاط قوت:
تمیزی هتل و صبحانه خوب.
نقاط ضعف:
تمیزی هتل و صبحانه خوب.
نقاط قوت:
فوق‌العاده تمیز و مرتب، پرسنل آموزش دیده، بسیار حرفه‌ای و خوش برخورد، قرارگیری در یکی از بهترین محله‌های شهر
نقاط ضعف:
فوق‌العاده تمیز و مرتب، پرسنل آموزش دیده، بسیار حرفه‌ای و خوش برخورد، قرارگیری در یکی از بهترین محله‌های شهر
یک اقامت فوق‌العاده رضایت بخش. تا به حال هتلی تا به این حد منظم و مرتب ندیده بودم.
اولین هتل ایرانی که برپایه هتل داری مدیریت میشود
نقاط قوت:
عالی از هر لحاظ
نقاط ضعف:
عالی از هر لحاظ
از حسن مهمانوازی و همراهی و همکاری مجموعه هتل الیزه در طول اقامت کمال تشکر را دارم
نقاط قوت:
صبحانه عالی و تمیزی فوق‌العاده بود
نقاط ضعف:
صبحانه عالی و تمیزی فوق‌العاده بود
اول از همه برخورد پرسنل از نگهبان در هتل گرفته تا پذیرش بسیار حرفه ای و عالی بود . دوما هتل و اتاق های هتل بسیار تمیز و شیک بود و سرویس دهی به موقع انجام می‌شد. صبحانه تنوع لازمو داشت و خیلی خوب بود . فقط هتل از مرکز شهر یک مقدار دوره که اگه با ماشین میرید که دیگه مهم نیست و دارای پارکینگ اختصاصی هست مترو هم نزدیک هتل هست.
واقعا از مدیریت و کارکنان هتل الیزه تشکر میکنم . هتل از همه نظر حرفه ای . ۴ ستاره کمشه . باید ۸ ستاره باشه . عالی . عالی . عالی
برخورد کارکنان نظافت هتل و سرویس دهی فوقالعاده بود من بخاطر کارم زیاد سفر میکنم یکی از بهترین هتل هایی که تجربه کردم هتل الیزه بود بی شک اگه بازم بیام شیراز الیزه رو انتخاب میکنم و توصیه میکنم حتما امتحان کنید
برخورد کارکنان عالی
هتل عالی بود و از امکانات داخلی هیچ کم و کسری از هتل های ۵ ستاره نداره بلکه بالاتر هم هست مدیریت عالی و رسیدگی بینظیری دارد من ۴ روز عید ۱۴۰۱ اونجا بودم فقط از نظر پارکینگ که اون هم خودشون قبول داشتن که به تعداد نبود و ما دو شب مجبور شدیم ماشین و بیرون هتل پارک کنیم ولی از نظر نظافت و تمیزی امکانات و راحتی بینظیر بود
هتل عالی بود. تنها مشکلش کمبود پارکینگ بود
من مسافرت خیلی زیاد میرم و هتل الیزه جزو هتلهایی بود که واقعا همه چی ش خیلی عالی بود .پرسنل مودب . واقعا تمیز بود .صبحانه خوبی داشت . فقط اگه پارکینگش بزرگتر بود خیلی عالی میشد ولی این هم مورد خاصی نیست که به عنوان ایراد درنظر گرفت . شیراز واقعا شهر قشنگ با مردم مهربان و این هتل با ویژگی های خوبش مسافرت ما رو تکمیل کرد .
هتل از همه نظر عالی نظافت و تمیزی اتاق عالی ؛پرسنل فوق العاده مودب امکانات هتل خوب و مناسب بود هتل آرامش و سکوت خوبی داشت در کل هتل عالی و خوبی بود و بسیار پیشنهاد میشه
هتل دنج و آروم نوساز بودن هتل خوب بود صبحانه متنوع بود رستوران میتونه بهتر باشه
من در سال 1394 هم این هتل رو رزرو کرده بودم و بسیار راضی بودم. بر اساس اون ذهنیت خوب، برای نوروز 1401 این هتل رو برای خودم، همسرم و فرزند 5 ساله ام رزرو کردم. موضوع اول، در بدو ورود، اعلام کردند که فرزندم شامل هزینه نیم بهای سرویس دهی میشه و من هم با احترام تمام و بدون سوال تقدیم کردم. شب که درخواست پذیرش یک پتو برای فرزندم داشتم، اعلام کردند که امکان دادن پتو وجود نداره!!! چرا که تمامی اتاق های این هتل رزرو هستند و تمامی پتوها در حال استفاده است!!! هرچند مجدد با پذیرش تماس گرفتم و درخواستم رو اعلام کردم، باز هم گفتند که امکان پذیر نیست!! مجبور شدم یک پتوی مسافرتی کوچک رو از ماشین بیارم و استفاده کنم!!! این موضوع همچنان برای من غیر قابل پذیرشه و باعث تاسفه که هتلی با این درجه و کیفیت، به مهمانش اعلام کنه که پتوی اضافی ندارم!! هرچند هزینه خدمات خردسال رو هم گرفته باشه. ـ موضوع دوم پارکینگه که اگر در زمان پیک سفر کنید، جای پارک محدوده و باید ماشین رو در خیابان پارک کنید. ـ سوم، هرچند هتل در محدوده شهری با کلاسی قرار داره، ولی اگر هدفتون دسترسی به مناطق دیدنی و تاریخی باشه، بیشترین فاصله رفت و آمد رو خواهید داشت. ناگفته نماند که هتل، بسیار تمیزه و مسائل بهداشتی در اون رعایت میشه و پرسنل بسیار خوشرویی داره.
برخورد کارکنان بسیااار عالی.نظافت و پاکیزگی تمام قسمتهای هتل و اتاقها عالی بود.صبحانه هم مناسب بود.رستوران با غذای خوبی داشت.فقط شبها پارکینگ زود پر بود که جلوی در می شد پارک کرد و تا صبح نگهبان حضور داشت.ما لباس برای شستشو دادیم که تمیز و به موقع تحویل دادن.از لحاظ موقعیت مکانی یه کم با مراکز گردشگری فاصله داره که ما ماشین داشتیم و مشکلی نداشتیم
بنظرم بیشترین دغدغه مدیریت در نحوه برخورد پرسنل با میهمانان بوده. چون ضعفهای زیادی دیدم. تخت خوابها مو داشت. دستمال کاغذی توالت ایرانی ۲ روز تمام خالی بود و کسی متوجه نشد.حق سرویس وقتی که در رستوران غذا میخوری بی معنی است که حدود ۱۰۰ هزار تومان از من گرفتن و من حرفی نزدم. هوا گرم بود ولی سیستم کولر باد گرم میزد. اتاقهای سوییتش واقعا ضعیف بود . ولی اتاقهای کانکتشون خوب بود. پنجره اتاقها ویو نداشت . در حد هتل ۳ ستاره بود. ولی صبحانه عالی بود
برخورد کارکنان خوب بود، فقط کیفیت و تنوع منوی رستوران جای کار داشت
از بابت بهداشت و نظافت بسیار عالی. ایکاش تنوع صبحانه بیش از این بود. در مجموع خیلی خوب
اقامت بسیار خوبی داشتیم . این هتل برای اقامت پیشنهاد بنده هست
هتل کوچک و مناسبی بود. صبحانه کامل نبود اما تنوع مناسبی داشت. سرویس تخت اضافه شون کاناپه بود که خوب نبود و بچه ها اذیت بودند. نوشیدنی ولکام عالی. رفتار پرسنل مناسب بود. جای پارک خوب بود. موقعیت مکانی به جاهای دیدنی و تاریخی دور بود اما در منطقه مرفه نشین واقع شده بود.
پرسنل حرفه ای و مودب ،تمیز و دنج وصبحانه عالی و کامل
در يك كلمه عالى عالى عالى
از همه نظر عالی بود
نسبت به ۴ ستاره خیلی عالی ، تمیز ، مرتب، بانظم ،پرسنل مودب و کاربلد، سرعت عمل روم سرویس عالی و باکیفیت. تنها نکته منفی گرفتن هزینه به ازای هر نفر ۱۸ هزار تومان برای اوردن صبحانه به اتاق به عنوان حق سرویس بود.
همه چیز عالی بود،امکانات ،برخورد،پذیرایی و نظافت در حد پنج ستاره،تنها مورد قابل انتقاد بوی نامطبوع و عدم تهویه اتاق سنتی بود که ما ازش استفاده نکردیم
هتل کوچک و شبیه به هتل آپارتمان بود نه هتل 4 ستاره. اتاق ها کوچک و عایق صدا نداشت و سرو صدا اتاق بغلی زیاد بود. اتاق ها تمیز و پرسنل خوش برخورد. امکانات خاصی نداشت. در کل خیلی معمولی بود
رفتار پذيرش هتل در برخورد اول محترمانه و مناسب نبود ولى بقيه پرسنل هتل در قسمتهاى مختلف رفتار محترمانه و دوستانه اى داشتند كه بسيار عالى بود.
با وجود ۴ ستاره بودن عالی بود فوق العاده تمیز . با پرسنل حرفه ایی . به همه در شیراز توصیه میکنم .
بهترین هتل شیرازه از نظر تمیزی واقعا عالی بود مخصوصا تو دوران کرونا همه جا و هر لحظه ضد عفونی میکردن محیطی ارام و زیبا عملکرد کارکنان هتل هم بسیار عالی بود اگه قیمت رو یکم پایین تر بیارن دیگه عالی میشه در کل خیلی راضی بودیم
رضایت بخش و بسیار عالی بود لذت بردم
هتل خوبی بود.فقط جاباما جان موقع رزرو وعده شارژ سکه میدی ولی بعد از اتمام کار ، ترخیص از هتل و گذاشتن چندین هفته و ماه خبری از شارژ سکه نمیشه .............
هتل از همه نظر عالی و خب
بنظرم یکی از بهترین هتل های ۴ستاره شیرازه ،ازنظر کیفیت اتاق ها و خدمات عالی 👌فقط فاصله آن تا مرکز شهر حدود نیم ساعت با ماشین است.
با سلام و خسته نباشید هتل پخش پذیرش و نگهبان و رستوران از همه نظر راضی بودم ازبرخورد خانم صمدی رزوایشن راضی نبودم شب اول اقامتم اتاقم مناسب بود اما ویو بیرون نداشتم و شب دوم اتاقم کولرش گرم بود دوش اتاقمم خراب بود که قبل تحویل اتاقم اصلا به این موضوع دقت نشده بود بعد از تحویل اتاقم تازه کولر و بعد چند ساعت درست کردن و باز هم دوش مشکل داشت.
بسیار تمیز بود ولی متاسفانه شبکه ماهواره ندارد. و در صورت امکان برای مسافرتهای متوالی تخفیف لحاظ گردد
بهترین هستید
اگر دارید این متن رو الان میخونید و برنامه دارید تو شیراز هتل بگیرید پیشنهاد میکنم همین الان رزرو کنید شک نکنید از اقامت تو هتل لذت میبرید.
هتل و کارکنانی بسیار خوب، تمیز، ساکت با محیطی آرام فقط دسترسی به مراکز شهری و قیمت !
من بارها در این هتل ساکن بودم و به نظرم خیلی هتل خوبیه نسبت به قیمتش و همه چیزش خوب و گرم و مهربونه فقط رفتار کارکنان کافی شاپ رو خیلی نپسندیدم که البته با مدیریت صحبت کردم و حل شد
تمیز و نوساز و با کیفیت با پرسنل بسیار خوب و مودب تنها نکته منفی تنوع کم در صبحانه جز این مطلب قطعا از اقامت در این هتل راضی خواهید بود
من و خانواده ام روزهای بسیار خوبی را در این هتل تجربه کردیم. کادر بسیار مجرب و آموزش دیده ای داشت که از مصاحبت با آنها لذت بردیم. هتل در بالای شهر شیراز واقع شده و کمی از اماکن تاریخی فاصله دارد. با توجه به تجربه ای که داشتم این هتل را به سایر دوستان توصیه می کنم.
عالی بود . همه چی عالی بود
هتل آرام هست.برخورد پرسنل عالی .فقط اتاق ویو نداشت
بسیار مودب و خوش برخورد. تمیز. صبحانه خیلی خوب.
هتل تمیز .کارکنان عالی بودند.خیلی جاهای ایران و دنیا رو گشتم شاید به راحتی بتونم بگم یکی از بهترین هتل های ایران از نظر کارکنان بود.ممنون از مهمان نوازی تون
رستوران خیلی بی نظمه و اولویتش به رزرو افراد خارج از هتل است مدیریتش خیلی ضعیفه
موقعیت مناسب,پذیرایی عالی در حد هتل پنج ستاره.
ما به مدت سه شب از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ دی در این هتل اقامت داشتیم و بسیار راضی بودیم و حتما این هتل به دیگران توصیه میکنم.از تمیزی هتل و اتاق گرفته تا رسم مهمان نوازی به سبک الیزه و صبحانه و برخورد پرسنل درجه یک بود. و صدای نواختن پیانو در لابی مخصوصا تو ی شب بارانی واقعا دل انگیز و رمانتیک بود.
عالی
بسیار با کیفت و عالی
از نظر اینجانب و همسرم هتل الیزه و کارکنانش بسیار عالی هستند
خوب بود
عالی
هتلی تمیز, مرتب و با امکانات خوب , با نظم مثال زدنی , پرسنلی مشخصا حرفه ای و آموزش دیده که با از هر بار مکالمه باهاشون از لذت میبری . صبحانه عالی , سرویس دهی سریع ومنظم. به خاطر شغلم همیشه در سفر هستم و هتل های زیادی رو میرم و قبلا هم اینجا بودم . همیشه خوب بودن ولی هر بار بهتر از قبل هستن .در یه جمله یکی از بهترین و حرفه ای ترین هتل هایی که رفتم .
واقعا عالی بود
عاااااالی
در چند جمله کوتاه بسیار تمیز و عالی در بهترین نقطه شهر
از این هتل خیلی راضی بودم و از همه جهت خوب بود
من از اقامت در هتل بسیار راضی بودم ،پرسنل مودب و خوشرو از جذابیت های هتل هست.خوشبختانه سطح هتل، در حد5ستاره ست.مهم ترین چیز، بهداشت بسیار عالی هتله.حتما دوباره میهمان خواهم شد
تجربه خیلی خوبی توی این هتل داشتم و مطمئنا دوباره انتخابش میکنم
هتل تميز و خوبي بود، محل هتل جاي دنج و آرامي بود، پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت، قيمت اش هم مناسب بود ،صبحانه خوبي داشت ، در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
عالی
هتلی بی نظیر که از هر نظر سفر شما به شیراز رو خاطره انگیز میکنه
هتل بسیار تمیز با برخورد بسیار عالی پرسنل، جوابدهی خوب و منظم و از نظر مکانی در یکی از بهترین نقاط شیراز هست. دسترسی به مترو با چند دقیقه امکان پذیر است. نزدیک مراکز خرید و غذایی
محيط هتل بسيار ارام و منظم بود. سرويس دهى خوب و كليه امور نظافت و رسيدگى به اتاق به موقع انجام ميشد. كيفيت غذا در رستوران هنل در هر سه وعده مطلوب بود فقط دسترسى هتل از اماكن شهر دور بود كه اونم با توجه به منطقه اى كه هتل در ان واقع شده و همچنين ارامش اطراف واقعا قابل چشم پوشى بود چون تاكسى اينترنتى در شيراز فعال ميشد همجا رفت
هتل الیزه در محله ای خوب و بدور از شلوغی و ترافیک شهر بنا شده و دارای محیطی آرام ، تمیز و با کارکنانی خوشرو و قیمتی مناسب برای خانواده هایی که قصد سفر به شیراز را دارند این هتل را پیشنهاد میکنم . و جهت هر چه بهتر شدن و بالا بردن خدمات برای مهمانان چند پیشنهاد نیز به مدیریت هتل ارائه گردید .
هتل الیزه در واقع یک مجتمع مسکونی بوده که تبدیل به هتل شده و اصلا وجه هتل ۴ستاره نمی دهد ، ساعت ۱۱ و نیم شب دیگه نباید حتی توی اتاق آرام حرف بزنی چون اگه یکی ازهمسایه ها به پذیرش بگه پذیرش فورا میاد و تذکر میده ، رستوران و کافی شاپ فوق العاده گران و بی کیفیت ، از مواد غذایی تازه استفاده نمیشه ، نورگیری اتاق ها خیلی ضعیف ، بیشتر اتاق ها بدون وان ، سایز اتاق ها کوچک ، اتاق ها بدون تراس ، اگه پشت پیانو یا بالای پله ها بخوای عکس بگیری فورا یکی ازکارکنان میاد و میگه اینجا نباید بشینی ، لابی هتل خیلی کوچک ، این هتل فقط برای افرادی مناسب است که برای درمان به شیراز سفر می کنند و برای سفر تفریحی اصلا مناسب نیست ( هتل بزرگ شیراز خیلی هتل خوبی است ) ، الیزه نسبت به کیفیت هتلی گران است ، پارکینگ هتل خیلی کوچک است ، در کل از انتخاب این هتل برای سفر پشیمانم
هتل تميز و خوبي بود محل هتل جاي دنج و آرامي بود پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت قيمت اش هم مناسب بود صبحانه خوبي داشت در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
عالی بود
نرخ غذاى رستوران هتل بالا بود. بيشتر از آرامش و تميزو مرتب بودن آن لذت بردم.
مشکل بزرگی با پارکینگ داشتیم. وقتی برای هتل آب میارن نه میشه از هتل بیرون اومد نه رفت داخل پارکینگ. از ساعت ۱۲ تا ۱ شب منتظر موندیم تا تانکر خالی شه و ما بتونیم ماشین رو‌ پارک کنیم. حتی عذر خواخی هم نکردن
خیلی خوب
در یک کلام عالی بود.
استخر هزینه دارد ،هتل خوبی هست فقط دور هستش
احساس آرامش و راحتی در اتاق و یک صبحانه ی عالی
کارکنان هتل بسیار مودب بودند،استفاده از استخر هتل شامل هزینه جدا بود و من از این بابت خیلی تعجب کردم،صبحانه خوب ولی خیلی کم تنوع بود.
برخورد کارکنان عالی و بی نظیر بود
میزبان شایسته
اتاق ها تمیز است ولی ویو اتاق یه روی دیوار است بدون نور و کیفیت غذا رستوران بد
كاركنان مودب و آموزش ديده و رستوران بسيار عالي و اين هتل جهت سفرهاي كاري و صنعتي توصيه مي گردد
هتلی پاکیزه در فضایی آرام
رستوران و برخورد كاركنان عالي بود ولي به دليل دوري از مركز شهر و مراكز تاريخي به اجبار هزينه و زمان زيادي اتلاف مي گردد. صرفا هتل براي مسافرتهاي تجاري و صنعتي مناسب است.
اتاقها کوچک بود و کارمندان هتل بسیار خونگرم بودند و از هیچ تلاشی برای خوش گذشتن به مهمانهای هتل کوتاهی نمی کردند.
هتل پنج ستاره ای هست که واقعا جای تقدیر و سپاس دارد از مدیریت نوساز وخوب بود سوییت ها بزرگ وخوب بودند رستورانش غذاهای ایرانی خوب داشت و نزدیک به مراکز دیدنی بود
بسیار خوب
اقامت لذت بخشی داشتیم...محیط هتل آرام و مطبوع بود ، خدمه‌ خوش‌برخورد و فضای داخل اتاق‌ هم تمیز و مناسب برای استراحت.
بازنگري در سرويس بهداشتي و بازسازي آن
برخورد بسیار خوب پرسنل و رعایت ادب و احترام غذای های بسیار تازه و خوشمزه متشکرم نوروز عالی برامون بود
به نظر من خیلی عالی با پرسنل بسیار مودب و خدمات عالی
نظم و مشتری مداری از خصوصیات این هتل است
توي ده روز سه شهر مختلف سه هتل چهار ستاره رفتم كه انصافا اليزه از هر نظر برتر و عالي بود ، ممنون از تيم خوبتون
هتل بسیار خوبی هست کارمندان عالی محیط دلنشین و ارام .تمیز بارقیمت مناسب فقط غذاهاشون در سطح هتل نبود
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
کارکنان بسیار با ادب و با شخصیت
امکانات عالی
هتلی عالی و همه چیز مرطب و منظم بود پارکینگ هم داشت اتاق هتل واقعا عالی بود رستوران عالی داشت
همه چیز اونجا عالی
پيشنهاد ميشود هزينه استخر وسونا از مهمان اخذ نگردد
هتل خوب بود و چندروزی که به همراه خانواده بودیم خیلی خوش گزشت خدمات عالی بود
هتلی بسیار عالی و تمیز و نسبت به استاندارهای هتل های 4 ستاره همه جوانب عالی بود، موقعیت محلی خیلی خیلی خوبی داشت و از هیاهوی مرکز شهر دور بود . برخورد پرسنل واقعا عالی و حرفه ای بود . صبحانه هتل کامل و خوب بود . و تمیزی و رعایت بهداشت و نظم در همه جای هتل عالی بود .
از همه قسمت ها راضی بودم فقط کافی شاپ قیمتش بالا بود و کیفیتش متوسط درب پارکینگ رو بهتره اتوماتیک کنن هر موقع میخواستیم داخل یا خارج بشیم چون نگهبان باید می آمد دستی درب رو باز میکرد آدم معذب میشد زیاد با ماشین بره و بیاد در روز.
بنظر من این هتل به مراتب بهتر و شایسته تر از هتل های پنج ستاره ميباشد. بنظر من به این هتل به جای ستاره باید مدال بهترین ها را داد. کلیه قسمت‌های مختلف این هتل از درجه عالی برخوردار بود و همچنین دارای سرویس عالی برای سرو در کلیه قسمتهای هتل و همچنین از کیفیت عالی و بالای غذا در این هتل و رفتار و بر خورد بسیار عالی و دوستانه پرسنل و مدیر یت این هتل قابل تقدیر و تشکر است.
نظافت و تمیزی هتل بسیار عالی و حتی بهتر از هتل‌های پنج‌ستاره بود. برخورد پرسنل خوب بود، هر چند مقداری تبعیض‌آمیز بود. مثلا از مهمان خارجی که همزمان با من در حال پذیرش بود با شربت بیدمشک استقبال کردند ولی به ما چیزی ندادند که حرکت قشنگی به نظر نرسید. همچنین برای حمام اتاق علی‌رغم داشتن وان، درپوش نمی‌دادند تا از وان استفاده نشود! متأسفانه توالت اتاق هم دقیقاً پشت به قبله نصب شده بود که باعث مشقت میهمانان مسلمان است. اینترنت رایگان و صبحانه هم خوب بود.
در کل برخورد پرسنل، صبحانه ، کیفیت اتاق ها از نظر امکانات و تمیزی ، سرویس بهداشتی و قیمت اتاق ها(البته با خرید از سایت ایران هتل آنلاین) عالی و مناسب بود. فقط استخرش برای مهمان ها هم پولی و اتفاقاً گرون هم بود. کافی شاپ قیمتاش گرون بود.
هتلی دارای محیطی آرام و پرسنل خوب
به نظرم بهترین هتل شیراز باشه پرسنل عالی خدمات سریع غذا با کیفیت صبحانه بوفه بود عالی همه چیز بود هتل در حد ۵ ستاره هتلی آرام و دلنشین استخر بدنسازی در کل عالی
برخورد كاركنان بسيار عالي
رفتار خوب پرسنل هتل صبحانه نسبتا خوب تمیزی اتاق سکوت و آرامش خوب هتل خانه داری خوب و مرتب لابی خوب با پیانو زنده
من 2 شب تو این هتل بودم همه چیش خوب بود به جز اینکه از مرکز شهر دوره ولی با توجه به کرایه تاکسی تو شیراز مشکل خاصی ندارید کیفیت صبحانه خوب بود ولی قیمت غذای رستوران زیاد بود ولی اکثر هتل ها همینن.
از هر نظر هتل خوبی بود. سه شب اقامت داشتم و کلا راضی بودم.
هتلی خوب برای مسافرت های اداری و خانوادگی
هتل خوب در محلی دور از همه چیز
برخورد پرسنل و آرامش محیط هتل فوق العاده اس
هتلی مناسب با پرسنلی همسو و همراه و همگام و در یک کلام همدل و هماهنگ
بسیار تمیز، امکانات مناسب، به جزئیات توجه شده است.
متوسط
بسیار عالی بود.
یک هتل بوتیک
منفی نداره
هتل شیک و زیبا ، در مقابل قیمتش ارزشش واقعا داشت
خود هتل خوب و در قسمت باکلاس شهر بود. تمیز بود و به نسبت ٤ستاره کیفیت صبحانه عالى بود
تمیز و مرتب بود. برخورد پرسنل مخصوصا در رستوران و کافی شاپ و پرسنل خانه داری، بسیار خوب بود. فضای دوست داشتنی داشت
هتل کوچک ولی در یکی از بهترین مناطق شیراز است، هتل تمیز می باشد،رستوران جهت سرو صبحانه و ناهار کوچک ولی با کیفیت خوب می باشد.
اینترنت ضعیف
بسیار راضی بودم فقط رسپشن با تاخیر عمل می کردند .
در حد هتل ۵ ستاره سرویس دهی عالی با تخفیفات مناسب سایت ایران هتل
کارکنان خوش رو نیستند، خصوصا در بخش صبحانه.پارکینگ به تعداد نیست
نسبت به قیمت بسیار عالیه ،حتما پیشنهاد میکنم،خصوصا سوییت هاش
آرامش در پاکیزگی
After 4PM they don’t clean the rooms this was not good some of the resorption stuff they still need some training in costumer searvic
همه چی خوب بود ، سلف صبحانه واقعن کامل و حتی متنوع تر از جاهی دیگه بود. برخورد پرسنل شایسته و محیط پاکیزه بود . فقط پیشنهادم به کلیه هتلدار ها اینه که با توجه به مکان های بوم گردی ، باید فضای سبز بیشتری در نظر بگیرند
همه چیز خوب بود . مخصوصا قیمت خدمات و قیمتهای مینی بار که بسیار پایین تر از سایر هتلها بود . ولی تنوع صبحانه چنگی به دل نمی زد
برخورد با احترام
امکانات، محیط و فضای هتل به همراه قیمت تجربه خوبی رو برای من ساخته
اتاق بسيار تميز و مرتب .برخورد كاركنان بسيار عالي .فقط خدمات كافي شاپ به اتاق با تاخير انجام ميگرفت كه همين امر به پذيرش هتل منعكس گرديد .
برخورد استف هتل عالی بود، نظافت هتل و جایی ک قرار داشت هم عالی بود، وای فایش عالی بود اصلا قطع نمیشد، کیفیت صبحانه هم عالی بودش
هتل خوب و درجه يكي بود از خيلي از هتلهاي ٥ ستاره در ايران بهتر بود
فضای هتل بسیار تمیز و معطر و برخورد پرسنل بسیار حرفه ای و صمیمانه و از طرفی رستوران بسیار عالی بود خصوصا صبحانه که از هتل های مشابه بسیار بهتر بود
همه چیز عالی
فضای گرم و ساده و و خدمات با کیفیت
برخورد کارکنان عالی. نظافت اتاق ها بسیار خوب. محیطی ساکت و ارامبخش
از لحاظِ تمیزی فوق العاده ست، برخوردِ کارکنان هم عالیه، در کل یکی از بهترین هتلهای شیرازه.
عالی بود
بسیار عالی وقیمت مناسب بود، برخورد کارکنانش واقعا خوب و صمیمانه بود درجه دمای اتاقم توسط مهمان قابل تنظیم بود پیشنهاد میکنم حتما مهمان این هتل باشین
درکل عالی بود
برای سالگرد ازدواج و تولد خانومم اومدیم این هتل به دنبال یه خاطره خوب اما واقعا برعکس شد هیچ آرامشی تو این هتل نداشتیم
خيلي خوب
درجه تهویه مطبوع پایین بود و‌ هیچ توجهی به درخواست برای خنک کردن هوا نمیشد
در کل هتل بسیار خوب با عملکرد حرفه ای کارکنان صبحانه کامل و نسبت به پرداختی به صرفه. پیشنهاد میدم.
اگر عالی بدم برای پیشرفتش جایی نخواهم گذاشت پس بسیار خوب میدم و میتونم بگم راضی بودم از اقامتم در این هتل
رفتار محترمانه
از هر نظر بسیار عالی پیشنهاد میکنم حتما در این هتل اقامت کنید
كاركنان بسيار مودب و صميمي
عالی بودند
هتل خوبی بود همه چی عالی بود فقط اتاق من کنار آسانسور بود سروصدا خیلی زیاد بود و مورد دیگه هم اینکه از مرکز شهر خیلی دور بود موقعیت خوبی نداشت
با توجه به نوساز بودن ، کیفیت لوازم اتاق و همچنین سرویس بهداشتی و حمام بسیار عالی و تمیز بود. برخورد پرسنل هم بسیار خوب بود. البته صبحانه هتل از نظر تنوع متوسط بود ولی در مجموع اگر دوباره به شیراز سفر کنم حتما در این هتل اقامت خواهم کرد.
همه چیزش در حد عالی بود و برخورد کارمندان واقعا خوب بود.
برخورد کارکنان هتل بسیار محترمانه بود
عالی بود واقعا همه چیز بی نطیر و خوب وبود حتما باز هم از همین هتل استفاده خواهیم کرد
سلام این سفر دومین سفر و اقامت من در این هتل بود که از همه نظر رضایتبخش بود نظافت عالی برخورد کارکنان عالی سرویس دهی بموقع و صبحانه هتل هم بسیار خوب بود
احترام پرسنل محترم رستوران و کافی شاپ بسیار موقر و مودبانه بود ولی سیستم تهویه و سرمایشی هتل بسیار ازاردهنده بود به گونه ایی که شبی یک ساعت بیشتر نتونستیم بخوابیم و پاسخگویی مدیریت و پذیرش برای مرتفع کردن این عیب برخورنده بود. با تشکر از پیگیری سایت ایران هتل در تهران و مشهد
از همه بخش ها راضی بودم
ثبت یک خاطره خوش
بخشهای مختلف ازقبیل رستوران و لابی خیلی خوب بود
همه چيز عالي
سلام هتل بسیار خوب و دوست داشتنی هست به دوستان توصیه میکنم امتحان کنن، کلا هتل های شیراز نسبت به اصفهان چندین مرتبه بهترن
پرسنل هتل کارآمد و بسیار مؤدب می باشند
سپاسگذار از مدیریت و پرسنل دلسوز مجموعه
Nice and friendly people but it has major problems to save
بهترین خاطره از شیراز
هتل از نظر تمیزی نظم و احترام به مهمان عالی بود کیفیت غذا رستوران عالی هر وقت میایم شیراز اقامت در هتل الیزه رو انتخاب می‌کنیم با تشکر
بسیار خوب و مناسب و زیبا
هتل به لحاظ تمیزی ، از هتل های پنج ستاره ( مثل، هتل بزرگ شیراز و زندیه و ..) ، چیزی کم نداشت حقیقتا ولی به لحاظ مسافت ؛ از اماکن دیدنی شیراز ، بسیار دور بود و وقت و انرژی زیادی ، در راه رفت و آمد سپری میشد ! اتاق به لحاظ تهویه و سیستم خنک کننده مشکل داشت !
راضی بودم و مشکلی نداشتم
ممنون از کادر مجرب هتل همه چی عالی بود
بسیار تمیز ، پرسنل عالی
عالی بود
من هتل پنج ستاره تا حالا نرفتم ولی هتل چهار ستاره تو شهرهای مختلف زیاد رفتم.. دوستان با اختلاف بهترین هتلی بوده که تا حالا رفتم.. هیچ ایراد و کم و کاستی به این هتل وارد نیست
كاركنان آموزش ديده و مودبي داره، محيط كوچك ولي دنج، صبحانه مناسب، نداشتن پاركينگ مناسب
Excellent
همه چی عالی. هتل تمیز، کارکنان مودب، موقعیت بسیار عالی
برخورد بسیار ضعیف وبی ادبانه رزوشن هتل در شب اول باعث نظر منفی من از این هتل شد فضا خوب اتاقهای خوب ولی برخورد بسیار بد
تلاش در جهت اهداف کلان هتل
سلام، من اولين تجربه حضور در هتل اليزه رو داشتم و همه چيز بسيار عالي بود، بيش از هرچيز نو بودن تجهيزات اتاق ها و تميزي و پاکيزگي محل نظر شما را جلب خواهد کرد.
كاركنان هتل بسيار مودب و قانونمند رفتار مى كردند. نرخ كافى شاپ و غذاخورى به نسبت بالاست
نظافت اتاق در سطح خوبی بود. صبحانه عالی با پرسنل خوش برخورد
رستوران و لابي و اتاقها تميز و پاكيزه و كاركنان خوش برخورد و آشنا به وظايف خود هستند