هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
114
نظرات کاربران

معرفی هتل الیزه شیراز

هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیزه شیراز

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
1,440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,440,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,440,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,440,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
1,441,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,441,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,441,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,441,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,441,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,441,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,441,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,441,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,441,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,441,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,441,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته برای یک نفر
اقامت 24
1,441,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,441,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,441,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,441,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,441,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,441,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,441,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,441,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,441,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,441,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,441,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,441,000 تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر - دو تخت سایز 90 استاندارد و یا یک تخت سایز کوئین. ویو به سمت نورگیر مرکزی و خیابان پشتی هتل می باشد
هتل یار
1,441,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,441,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,441,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,441,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,441,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,441,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,441,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,441,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,441,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,441,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,441,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,441,000 تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر دیلوکس
اقامت 24
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,575,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,575,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
اتاق دوتخته برای یک نفر دلوکس
اسنپ تریپ
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,575,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,575,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
دلوکس یک تخته
ای‌گردش
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,575,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,575,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
اتاق دو نفره برای یک نفر دیلوکس - تخت سایز کوئین،متراز بیشتر از سایر اتاق های استاندارد ویو خیابان پشتی هتل
هتل یار
1,575,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,575,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,575,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,575,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,575,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,575,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,575,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,575,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,690,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,690,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
1,690,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,690,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,690,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,690,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,690,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,690,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,690,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,690,000 تومان
دو تخته - کوئین(Double)
هتل یار
1,691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,691,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,691,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,691,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,691,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,691,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,691,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,691,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,691,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,691,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,691,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,691,000 تومان
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
1,691,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,691,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,691,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,691,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,691,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,691,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,691,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,691,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,691,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,691,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,691,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,691,000 تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,720,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,720,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,720,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,720,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,720,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,720,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,720,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,720,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,720,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,720,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,720,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,729,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,729,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,729,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,729,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,729,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,729,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,729,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,729,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,729,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,729,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,729,000 تومان
دو تخته - توئین(Twin)
هتل یار
1,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,729,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,729,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,729,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,729,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,729,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,729,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,729,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,729,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,729,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,729,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,729,000 تومان
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
1,729,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,729,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,729,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,729,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,729,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,729,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,729,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,729,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,729,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,729,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,729,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,729,000 تومان
اتاق دو تخته دبل دیلوکس
اقامت 24
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,920,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
اتاق دوتخته توئین بالکن دار
اقامت 24
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,920,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
اتاق دوتخته توئین ویو کوه
اقامت 24
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,920,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
دلوکس دو تخته دابل
ای‌گردش
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,920,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
دو تخته رو به کوه
ای‌گردش
1,920,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,920,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,920,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,920,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,920,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,920,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,920,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,920,000 تومان
دوتخته تویین بالکن دار
اسنپ تریپ
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
دوتخته تویین رو به کوه
اسنپ تریپ
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
دوتخته دابل رو به کوه
اسنپ تریپ
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
دوتخته دابل دلوکس
اسنپ تریپ
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
اتاق دبل دیلوکس - تخت سایز کوئین،متراز بیشتر از سایر اتاق های استاندارد ویو خیابان پشتی هتل
هتل یار
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
اتاق توئین ویو کوه - تخت تویین استاندارد این نوع اتاق نورگیر با منظره کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد
هتل یار
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
اتاق دبل ویو کوه - تخت کوئین استاندارد این نوع اتاق نورگیر با منظره کوه های دراک و خیابان پزشکان می باشد.
هتل یار
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
اتــاق دو تخته بالکن دار(مناسب برای افراد سیگاری) - دارای دو تخت مجزا سایز 90 استاندارد ، دارای تراس مبله.
هتل یار
1,921,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,921,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,921,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,921,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,921,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,921,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,921,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,921,000 تومان
سوئیت جونیور دو نفره - تخت دبل
هتل یار
2,723,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,723,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,723,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,723,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,723,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,723,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,723,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,723,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,723,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,723,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,723,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,723,000 تومان
سوئیت رویال دو نفره - 2 سرویس بهداشتی ، مینی آشپزخانه بدون امکان پخت و پز تراس مبله رو به کوه های دراک و خیابان پزشکان
هتل یار
2,847,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
2,847,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,847,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,847,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,847,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,847,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,847,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,847,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,847,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,847,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,847,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,847,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,691,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,691,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,691,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,691,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,691,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,691,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,691,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,691,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,691,000 تومان
سوئیت جونیور یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,723,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,723,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,723,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,723,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,723,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,723,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,723,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,723,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,723,000 تومان
سوئیت رویال یک خوابه دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
2,846,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,846,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,846,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,846,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,846,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,846,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,846,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,846,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,846,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
2,723,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,723,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,723,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,723,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
2,723,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه