هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
78
نظرات کاربران

معرفی هتل الیزه شیراز

هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیزه شیراز

الیزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
309,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
309,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
309,000
تومان
15 اسفند
جمعه
309,000
تومان
16 اسفند
شنبه
309,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
309,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
309,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
309,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
309,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
309,000
تومان
22 اسفند
جمعه
309,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
15 اسفند
جمعه
310,000
تومان
16 اسفند
شنبه
310,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
310,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
310,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
310,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
310,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
22 اسفند
جمعه
310,000
تومان
الیزه-اتاق دوتخته دابل
اتاق دوتخته دابل
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
الیزه-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
ای‌گردش
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
الیزه-سوئیت سه نفرهVIP (دو نفره+سرویس اضافه)
سوئیت سه نفرهVIP (دو نفره+سرویس اضافه)
علاءالدین
783,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
783,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
783,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
783,000
تومان
15 اسفند
جمعه
783,000
تومان
16 اسفند
شنبه
783,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
783,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
783,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
783,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
783,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
783,000
تومان
22 اسفند
جمعه
783,000
تومان
هتل یار
784,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
15 اسفند
جمعه
784,000
تومان
16 اسفند
شنبه
784,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
784,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
784,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
22 اسفند
جمعه
784,000
تومان
ای‌گردش
784,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
15 اسفند
جمعه
784,000
تومان
16 اسفند
شنبه
784,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
784,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
784,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
22 اسفند
جمعه
784,000
تومان
اقامت 24
784,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
15 اسفند
جمعه
784,000
تومان
16 اسفند
شنبه
784,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
784,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
784,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
22 اسفند
جمعه
784,000
تومان
الیزه-سوئیت جونیور سه نفره(دونفره+سرویس اضافه)
سوئیت جونیور سه نفره(دونفره+سرویس اضافه)
اقامت 24
784,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
15 اسفند
جمعه
784,000
تومان
16 اسفند
شنبه
784,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
784,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
784,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
784,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
784,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
784,000
تومان
22 اسفند
جمعه
784,000
تومان
الیزه-اتاق کانکت چهارتخته
اتاق کانکت چهارتخته
اقامت 24
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
840,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
840,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
840,000
تومان
15 اسفند
جمعه
840,000
تومان
16 اسفند
شنبه
840,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
840,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
840,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
840,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
840,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
840,000
تومان
22 اسفند
جمعه
840,000
تومان
الیزه-اتاق دوتخته کوئین
اتاق دوتخته کوئین
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
15 اسفند
جمعه
420,000
تومان
16 اسفند
شنبه
420,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
22 اسفند
جمعه
420,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
خدمات تهيه بليط
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
جكوزی
استخر سرپوشیده
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
خدمات باربري
اینترنت در قسمت لابی
دمپایی یکبار مصرف
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
كافی شاپ تابستانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
کارت هوشمند درب اتاق
كافی شاپ
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن همايش
رستوران
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات نگهداری کودک
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
صندوق امانات
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
حمام
فروشگاه
سالن کنفرانس
تاکسی سرویس
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
یخچال
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
صندوق امانات
تلویزیون
جکوزی
سرویس فرنگی
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ 24 ساعته
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
آرایشگاه
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
ماساژ غیررایگان
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
پله اضطراری
رمپ
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ فضای باز
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اسپیلت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
سونا غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
حمام

آدرس هتل الیزه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیزه شیراز

(78 نظر)
نقاط قوت:
نسبت به 4 ستاره بودن امکاناتش عالی بود.
نقاط ضعف:
نسبت به 4 ستاره بودن امکاناتش عالی بود.
هتل بسیار خوبی هستش و در محله بسیار آروم و مناسبی قرار گرفته. برخورد کارکنان و تمیزی هتل بسیار عالی بود. کمی تخت ها نرم بود که خب ممکنه هر کسی رو اذیت نکنه در مجموع توصیه میکنم برای سفرهای کاری یا تفریحی
با سلام و خسته نباشید هتل الیزه از لحاظ قیمت واقعا هتل زیبا و تمیز وعالی است و تمام پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند با تشکر فراوان از مدیریت هتل
نقاط قوت:
تمیزی هتل . برخورد خوب پرسنل .
نقاط ضعف:
تمیزی هتل . برخورد خوب پرسنل .
با اینکه اقامت من درهتل کوتاه بود ولی لذت بردم و از انتخابم راضی بودم امیدوارم بزودی درشرایط غیر کرونایی با خانواده در این هتل اقامت داشته باشم .
نقاط قوت:
رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل عالی
رفتار پرسنل فوق العاده خوب احساس راحتی ..نظافت خیلی عالی .سرویس دهی عالی ..همشون کلی مهربون و باحوصله جواب میدادن ..و واقعا اتاق برق میزد از تمیزی یه شب میخواستم بمونم الان ۴شب میمونم
نقاط قوت:
هتلی مطلوب و باصرفه
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
مدیریت قوی
نقاط ضعف:
مدیریت قوی
اقامت عالی
با وجود ۴ ستاره بودن عالی بود فوق العاده تمیز . با پرسنل حرفه ایی . به همه در شیراز توصیه میکنم .
بهترین هتل شیرازه از نظر تمیزی واقعا عالی بود مخصوصا تو دوران کرونا همه جا و هر لحظه ضد عفونی میکردن محیطی ارام و زیبا عملکرد کارکنان هتل هم بسیار عالی بود اگه قیمت رو یکم پایین تر بیارن دیگه عالی میشه در کل خیلی راضی بودیم
واقعا هتل تميزى بود و اينكه رفتار پرسنل واقعا عالى بود.
همه چیز عالی
هتل از همه نظر عالی و خب
با سلام و خسته نباشید هتل پخش پذیرش و نگهبان و رستوران از همه نظر راضی بودم ازبرخورد خانم صمدی رزوایشن راضی نبودم شب اول اقامتم اتاقم مناسب بود اما ویو بیرون نداشتم و شب دوم اتاقم کولرش گرم بود دوش اتاقمم خراب بود که قبل تحویل اتاقم اصلا به این موضوع دقت نشده بود بعد از تحویل اتاقم تازه کولر و بعد چند ساعت درست کردن و باز هم دوش مشکل داشت.
بسیار تمیز بود ولی متاسفانه شبکه ماهواره ندارد. و در صورت امکان برای مسافرتهای متوالی تخفیف لحاظ گردد
بهترین هستید
اگر دارید این متن رو الان میخونید و برنامه دارید تو شیراز هتل بگیرید پیشنهاد میکنم همین الان رزرو کنید شک نکنید از اقامت تو هتل لذت میبرید.
هتل و کارکنانی بسیار خوب، تمیز، ساکت با محیطی آرام فقط دسترسی به مراکز شهری و قیمت !
من بارها در این هتل ساکن بودم و به نظرم خیلی هتل خوبیه نسبت به قیمتش و همه چیزش خوب و گرم و مهربونه فقط رفتار کارکنان کافی شاپ رو خیلی نپسندیدم که البته با مدیریت صحبت کردم و حل شد
تمیز و نوساز و با کیفیت با پرسنل بسیار خوب و مودب تنها نکته منفی تنوع کم در صبحانه جز این مطلب قطعا از اقامت در این هتل راضی خواهید بود
هتل آرام هست.برخورد پرسنل عالی .فقط اتاق ویو نداشت
بسیار مودب و خوش برخورد. تمیز. صبحانه خیلی خوب.
هتل تمیز .کارکنان عالی بودند.خیلی جاهای ایران و دنیا رو گشتم شاید به راحتی بتونم بگم یکی از بهترین هتل های ایران از نظر کارکنان بود.ممنون از مهمان نوازی تون
رستوران خیلی بی نظمه و اولویتش به رزرو افراد خارج از هتل است مدیریتش خیلی ضعیفه
موقعیت مناسب,پذیرایی عالی در حد هتل پنج ستاره.
عالی
ما به مدت سه شب از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ دی در این هتل اقامت داشتیم و بسیار راضی بودیم و حتما این هتل به دیگران توصیه میکنم.از تمیزی هتل و اتاق گرفته تا رسم مهمان نوازی به سبک الیزه و صبحانه و برخورد پرسنل درجه یک بود. و صدای نواختن پیانو در لابی مخصوصا تو ی شب بارانی واقعا دل انگیز و رمانتیک بود.
عالی
از نظر اینجانب و همسرم هتل الیزه و کارکنانش بسیار عالی هستند
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
هتلی تمیز, مرتب و با امکانات خوب , با نظم مثال زدنی , پرسنلی مشخصا حرفه ای و آموزش دیده که با از هر بار مکالمه باهاشون از لذت میبری . صبحانه عالی , سرویس دهی سریع ومنظم. به خاطر شغلم همیشه در سفر هستم و هتل های زیادی رو میرم و قبلا هم اینجا بودم . همیشه خوب بودن ولی هر بار بهتر از قبل هستن .در یه جمله یکی از بهترین و حرفه ای ترین هتل هایی که رفتم .
نقاط قوت:
بسیار ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
در چند جمله کوتاه بسیار تمیز و عالی در بهترین نقطه شهر
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مشکلی دیده نشد اصلا
من از اقامت در هتل بسیار راضی بودم ،پرسنل مودب و خوشرو از جذابیت های هتل هست.خوشبختانه سطح هتل، در حد5ستاره ست.مهم ترین چیز، بهداشت بسیار عالی هتله.حتما دوباره میهمان خواهم شد
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
هتل تميز و خوبي بود، محل هتل جاي دنج و آرامي بود، پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت، قيمت اش هم مناسب بود ،صبحانه خوبي داشت ، در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
هتل بسیار تمیز با برخورد بسیار عالی پرسنل، جوابدهی خوب و منظم و از نظر مکانی در یکی از بهترین نقاط شیراز هست. دسترسی به مترو با چند دقیقه امکان پذیر است. نزدیک مراکز خرید و غذایی
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
محيط هتل بسيار ارام و منظم بود. سرويس دهى خوب و كليه امور نظافت و رسيدگى به اتاق به موقع انجام ميشد. كيفيت غذا در رستوران هنل در هر سه وعده مطلوب بود فقط دسترسى هتل از اماكن شهر دور بود كه اونم با توجه به منطقه اى كه هتل در ان واقع شده و همچنين ارامش اطراف واقعا قابل چشم پوشى بود چون تاكسى اينترنتى در شيراز فعال ميشد همجا رفت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
هتل الیزه در محله ای خوب و بدور از شلوغی و ترافیک شهر بنا شده و دارای محیطی آرام ، تمیز و با کارکنانی خوشرو و قیمتی مناسب برای خانواده هایی که قصد سفر به شیراز را دارند این هتل را پیشنهاد میکنم . و جهت هر چه بهتر شدن و بالا بردن خدمات برای مهمانان چند پیشنهاد نیز به مدیریت هتل ارائه گردید .
نقاط قوت:
برخورد عالی تمیزی و شیک بودن آرامش و نظم
نقاط ضعف:
تنوع غذاهای صبحانه نا امید کننده بود.
هتل تميز و خوبي بود محل هتل جاي دنج و آرامي بود پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت قيمت اش هم مناسب بود صبحانه خوبي داشت در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
با اینکه بچه ۵ساله ما روی زمین میخوابید و به تخت عادت نداشت و ما برای خودمان دو تخت رزرو کردیم که مناسفانه به دور از انتظار بهای نیم بهای کودک را گرفتند
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
مرتب بودن، پاركينگ عالي ، برخورد خوب ، غذاهاي با كيفيت
نقاط ضعف:
ندارد
عالی بود
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرستل هتل
نقاط ضعف:
هیچی
نرخ غذاى رستوران هتل بالا بود. بيشتر از آرامش و تميزو مرتب بودن آن لذت بردم.
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از همه لحاظ
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود.موقعیت مکانی هتل فوق العادست.رستوران عالی داره...تنوع صبحانه کاملا قابل قبوله.پرسنل خیلی خوش برخورد و دوستانه بودن که البته مردم شیراز همه گشاده رو هستن...
نقاط ضعف:
یکی از نکات منفیش این بود که اگر زودتر میرسیدی باید دقیق تا سر ساعت ۲ صبر میکردی واسه تحویل اتاق.
مشکل بزرگی با پارکینگ داشتیم. وقتی برای هتل آب میارن نه میشه از هتل بیرون اومد نه رفت داخل پارکینگ. از ساعت ۱۲ تا ۱ شب منتظر موندیم تا تانکر خالی شه و ما بتونیم ماشین رو‌ پارک کنیم. حتی عذر خواخی هم نکردن
خیلی خوب
نقاط قوت:
خیلی راضیم از هتل همیشه از همین هتل استفاده میکنیم
نقاط ضعف:
نداره
نقاط قوت:
برخورد عالي رفتار حرفه اي محيط باكلاس و شيك اتاق هاي تميز صبحانه خوب در كل دفه ي بعد بخوام شيراز هتل بگيرم حتما اليزه رو انتخاب ميكنم!
نقاط ضعف:
در كل نكته ي منفي اي نداشت اما در حد پيشنهاد: تنوع و تغيير كردن منوي صبحانه در هر روز ميتونست بيشتر باشه
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
سلام نام خانوادگی من عبیدی هست علیدی اشتباها تایپ شده به همکارتون گفتم لطفا تصحیص کنید
نقاط ضعف:
ب نطر من منفی نداره
نقاط قوت:
برخورد خیلی عالی پرسنل
نقاط ضعف:
کیفیت غذا در حد هتل نیست
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و خدمه. محیط آروم و زیبا موقعیت مکانی هتل
نقاط ضعف:
امکانات بهداشتی از قبیل شانه و نخ دندان کوچک بودن حمام و نبود وان
نقاط قوت:
رفتار محترمانه پرسنل
نقاط ضعف:
قیمت بسیار زیاد بوفه ناهار و شام
نقاط قوت:
تميزي - برخورد خوب پرسنل - امكانات خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
من از تمیزی و برخورد پرسنل این هتل بسیار راضی بودم.
نقاط ضعف:
اگر مایل به بازدید مکانهای دیدنی هستید کمی فاصله داره ولی از نظر من نکته منفی محسوب نمیشود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب کارکنان هتل بسیار تمیز بود غذاها خوشمزه بود
نقاط ضعف:
تنوع غذایی کم بود
نقاط قوت:
برخورد کارکنان اعم از پذیرش خدمات رستوران بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
من نکته منفی در این هتل ندیدم خدارو شکر همه چیز عالی بود ارزوی موفقیت برای شما عزیزان دارم
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب و مهربان از نظر نظافت و تميزي بسيار خوب صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
دور بودن از مرکز شهر و اماکن توريستي . البته شايد اين دور بودن هم يک مزيت باشد
نقاط قوت:
تمیزبودن هتل ورفتارخوب پرسنل
نقاط ضعف:
هزینه استخربرای میهمان.
نقاط قوت:
یک هتل ۴ ستاره کامل برخورد پرسنل عالی و با انرژی مثبت صبحانه عالی و کامل . تنور دارن و همون لحظه سه مدل نان داغ درست میکنن که حسابی مزه میده. بوفه کاملی هم داشت و یک نفر‌ سفارش هم میگیره برای انواع تخم مرغ. ما ۲ وعده ناهار در هتل خوردیم که بسیار خوشمزه و عالی بود و از خیلی از رستوران های داخل شهر بهتر بود اتاق بسیار تمیز بهمراه وان و سرویس کامل و کتری برقی. هر روز سرویس کامل انجام میشد. پرسنل در اجرای درخواست مهمان کاملا سریع و خوب بودن در کل عالی و بی نقص
نقاط ضعف:
خود هتل هیچ ایرادی از نظر اقامت نداشت پارکینگ کوچکی داشت حدود ۱۰ تا ۱۲ ماشین جا داشت. از مرکز شهر و آثار باستانی کمی فاصله داشت. البته ما ماشین رو تو ۴ روزی که بودیم اصلا از پارکینگ بیرون نبردیم و همه جا با اسنپ رفتیم که طولانی ترین مسیر رو ۶ هزار تومان دادیم و هم راحت بود و هم سریع. استخر هتل برای مهمانان رایگان نبود و حدود ۴۵ هزار تومان هزینه داشت که میتونستن رایگان خدمات بدن.
نقاط قوت:
بسيار تميز و رفتار كاركنان عالي بود
نقاط ضعف:
از اماكن ديدني بسيار فاصله دارد اما در منطقه خوبي از شيراز واقع شده
نقاط قوت:
صبحانه عالی و متنوع و تمیزی اتاق و محیط هتل. پرسنل مودب و آموزش دیده
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق دو تخته دبل
نقاط قوت:
دور بودن از فضای شلوغ شهری و آرامش برخورد مودبانه و حرفه ای پرسنل صبحانه مناسب و با کیفیت کیفیت و تمیزی اتاقها و فضاهای مختلف پنجره دار بودن همه اتاقها و دلباز بودن آنها
نقاط ضعف:
استخر برای کسانی که در هتل اقامت دارند رایگان نمی باشد
نقاط قوت:
نظافت و تمیز بودن و امکانات هتل الیزه و ادب و شخصیت کارکنان هتل و پاسخوگویی آنها واقعا من را شگفت زده کرد.عالی بود عزیزان
نقاط ضعف:
نکات منفی مشاهده نشد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل الیزه شیراز

مهمانان هتل الیزه شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل الیزه شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل الیزه شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل الیزه شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل الیزه شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.