هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
128
نظرات کاربران

معرفی هتل الیزه شیراز

هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیزه شیراز

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
21 مرداد
جمعه
902,000
تومان
22 مرداد
شنبه
902,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
902,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
902,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
28 مرداد
جمعه
902,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
21 مرداد
جمعه
902,000
تومان
22 مرداد
شنبه
902,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
902,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
28 مرداد
جمعه
902,000
تومان
اتاق دو تخته برای یک نفر
ایران هتل آنلاین
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
21 مرداد
جمعه
902,000
تومان
22 مرداد
شنبه
902,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
902,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
902,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
28 مرداد
جمعه
902,000
تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
21 مرداد
جمعه
902,000
تومان
22 مرداد
شنبه
902,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
902,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
902,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
28 مرداد
جمعه
902,000
تومان
دوتخته برای یک نفر
علاءالدین
902,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
21 مرداد
جمعه
902,000
تومان
22 مرداد
شنبه
902,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
902,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
902,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
902,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
902,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
902,000
تومان
28 مرداد
جمعه
902,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
دو تخته - کوئین(Double)
هتل یار
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,275,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,275,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,275,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,317,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,317,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,317,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,317,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,317,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,317,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,317,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,317,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,317,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
دو تخته - توئین(Twin)
هتل یار
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,317,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,317,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,317,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,317,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,317,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,317,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,317,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
21 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
22 مرداد
شنبه
1,317,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,317,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,317,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,317,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,317,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,317,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,317,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت جونیور برای دو نفر + یک کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
2,014,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,014,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,014,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,014,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
2,014,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,014,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,014,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,014,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
سوئیت جونیور - یک تخت کینگ + مبل تختخوابشو
هتل یار
2,014,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,014,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,014,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,014,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره جونیور
اسنپ تریپ
2,014,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,014,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,014,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,014,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
سوئیت جونیور سه نفره
علاءالدین
2,014,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,014,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,014,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,014,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,014,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,014,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,014,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,014,000
تومان
سوئیت Vip - یک تخت کینگ + مبل تختخوابشو
هتل یار
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,105,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,105,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,105,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
سوئیت رویال سه تخته
علاءالدین
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,105,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,105,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,105,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
سوئیت رویال برای دو نفر + یک کاناپه تخت شو
ایران هتل آنلاین
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,105,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,105,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,105,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
سوئیت VIP
ای‌گردش
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,105,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,105,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,105,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره رویال(سوئیت دونفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
2,105,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,105,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,105,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,105,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,105,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,105,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,105,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,105,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال
اسنپ تریپ
2,109,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,109,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,109,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,109,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,109,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,109,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
2,109,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,109,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,109,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,109,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت (دو اتاق مجزا با درب ارتباطی) - یک تخت کوئین +دو تخت یکنفره
هتل یار
2,592,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
2,592,000
تومان
19 مرداد
چهارشنبه
2,592,000
تومان
20 مرداد
پنجشنبه
2,592,000
تومان
21 مرداد
جمعه
2,592,000
تومان
22 مرداد
شنبه
2,592,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
2,592,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
2,592,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
2,592,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
2,592,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
2,592,000
تومان
28 مرداد
جمعه
2,592,000
تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
18 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
25 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
27 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
28 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
پاركينگ
اينترنت در لابی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اسپیلت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
سالن همايش
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
كافی شاپ تابستانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل الیزه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیزه شیراز

(128 نظر)
من مسافرت خیلی زیاد میرم و هتل الیزه جزو هتلهایی بود که واقعا همه چی ش خیلی عالی بود .پرسنل مودب . واقعا تمیز بود .صبحانه خوبی داشت . فقط اگه پارکینگش بزرگتر بود خیلی عالی میشد ولی این هم مورد خاصی نیست که به عنوان ایراد درنظر گرفت . شیراز واقعا شهر قشنگ با مردم مهربان و این هتل با ویژگی های خوبش مسافرت ما رو تکمیل کرد .
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
همه چیز عالی
نقاط قوت:
محیط آرام
نقاط ضعف:
از رفتار مسئول پذیرش راضی نبودیم
نقاط قوت:
عالی نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رفتار فوق العاده پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار فوق العاده پرسنل
هتل الیزه یه تجربه فوق العاده برای ما بود، این هتل توی یک خیابون آروم، شیک و بسیار تمیز هستش که روبروش یه هایپرمارکت و یه کافه‌ی فوق العاده با کیفیت به اسم استریت لانژ هم هست. حتما سر بزنید. از لحظه ای که پاتون رو توی هتل می‌گذارید، ازتون استقبال و حمایت میشه. پذیرش به شدت خوش‌رو و مودب هستن. اتاق ها به شیک و تمیزن، صحیح طراحی شدن و حموم به درخواست خودتون می‌تونه وان داشته باشه. با هزینه کاملا معقولی میتونید از مینی‌بار اتاق استفاده کنید، کافی میکس و آب یک لیتری هم رایگان هستش. داخل سویس بهداشتی خمیردندان، شامپو بدن و شامپو سر، گوش پاک‌کن، شونه و مسواک قرار دادن که کیفیت همشون مناسب بود. صبحانه هتل به شکل بوفه هستش و کیفیت تک تک آیتم ها عالی بود. تنوع فوق العاده، همشون هم تازه. رستوران هتل رو فقط دوبار استفاده کردیم که به اکبر جوجه‌شون پنج از پنج میدم. در کل، عالی بود. این هتل فاصله حداقل سی دقیقه ای با مراکز تاریخی وسط شهر داره، این رو لحاظ کنید توی سفر.
نقاط قوت:
صبحانه عالی برخورد پرسنل هتل بسیار خوب متراژ اتاق‌ها مناسب تمیز بودن اتاق و سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
دور بودن از اماکن سیاحتی شیراز
نقاط قوت:
برخورد عالى پرسنل- سكوت- كف اتاق اكثر هتل ها موكت هست اما اليزه لمينت بود كه خيلى بهداشتى تر و قشنگ تره. نظافت خوب- پنجره ها هم باز ميشوند كه خوب است.
نقاط ضعف:
دور بودن به مراكز ديدنى- ويوى خاصى ندارد- منوى صبحانه تكرارى - فقط يك كارت براى در هر اتاق صادرميشود- بعضى اتاق ها آنتن موبايل اصلا خوب نيست
نقاط قوت:
از همه نطر عالی بود مخصوصا برخورد خوب پرسنل و کیفیت خوب رستوران
نقاط ضعف:
منطقه قرارگیری هتل خیلی خوب بود اما به مکانهای مورد بازدید مقداری فاصله داشت
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
فوق العاده
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز و بهداشتی بود فضای حیاط سبز و دلپذیر
نقاط ضعف:
تنوع غذا کافی نیست کیفیت غذا بد نیست سلف سرویس نیست
من این هتل را به هیچ عنوان پیشنهاد نمی کنم به دو دلیل : 1- رفتار نامناسب و غیر دوستانه کارکنان هتل 2- فاصله و دوری زیاد از مراکز گردشگری و دیدنی چون هتل های دیگر را هم در شیراز تجربه کردم اصلا این هتل، انتخاب مناسبی نمی تواند باشد
نقاط قوت:
از لحاظ بهداشت سطح بالایی داشت و پرسنل حرفه ای و خوش برخورد امکانات بهداشتی بسیار کاملی داشت مثل مسواک و کلاه حمام و .... و یه چیز خیلی جالب دیگه یه کیت کوچولو خیاطی هم داخل کمد داشت که حتی یه دکمه زاپاس داخلش بود من اینو تو هیچ هتل دیگه ای ندیده بودم
نقاط ضعف:
غذاهای فوق فوق العاده گرونی داشت صبحانه اونقدری که تو نظرات گفته بودن کامل و عالی نبود و برای هر اتاق روزانه آب باید شارژ میشد که اگر زنگ نمیزدی برات نمیاوردن و نکته بعدی این بود که یه یخچال کوچیک داخل اتاق قرار داشت ‌که توش پر از خوراکی های جذاب و رنگارنگ بود که هزینه جدا داشت و اگر فرزند کوچک همراهتون باشه مجبور به پرداخت میشید و این کار فوق العاده سودجویانه و غیر حرفه ای هست
نقاط قوت:
غذای بسیار با کیفیت برخورد پرسنل بسیار عاااااالی اتاق‌های بسيار تمیز و پر نور در منطقه دنج ، ساکت و شیک شیراز واقع شده
نقاط ضعف:
یک مقدار قیمت غذاها بالاست اخذ مالیات و حق سرویس در فاکتورهای کافی شاپ و رستوران توجیه ندارد
نقاط قوت:
نوساز و تمیز برخورد پرسنل عالی صبحانه مقبول قیمت عالی
نقاط ضعف:
دوربودن به اماکن دیدنی عدم ظرفیت کافی پارکینگ
نقاط قوت:
باسلام برخوردخوب تمامی پرسنل
نقاط ضعف:
دبل نبودن تخت هاوعدم نظافت اتاق ها،وگرانی غذادرخودهتل که مالیات ارزش افزوده وحق سرویس بیخودمیگیرندو...
نقاط قوت:
برخورد محترم و مودبانه پرسنل، نظافت خوب ، صبحانه نسبتا خوب و متنوع
نقاط ضعف:
برخورد محترم و مودبانه پرسنل، نظافت خوب ، صبحانه نسبتا خوب و متنوع
در کل هتل خوبی بود و از اقامت در این هتل لذت بردم، رفتار پرسنل مودبانه و صمیمی بود، نظافت در سطح خوب و قابل قبولی بود، صبحانه خوب بود، فقط یک نکته وجود داره که اون هم فاصله ی هتل با مرکز شهر و مراکز دیدنی شهر هست که اگر بدون ماشین سفر کرده باشید ممکنه رفت و آمد سخت باشه
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
فاصله هتل تا مراکز توریستی کمی زیاد است
نقاط قوت:
حوله های حمام فاقد بسته بندی است. ولی در کل هتل خوبی بود.
نقاط ضعف:
حوله های حمام فاقد بسته بندی است. ولی در کل هتل خوبی بود.
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیزی بود ، برخورد کارکنانش خوب بود، در کل هتل خوبی بودش
نقاط ضعف:
فقط یکم دور بود به جاهای دیدنی همین
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
واقعا بی نقص
نقاط قوت:
اتاق ها بزرگ و تمیز
نقاط ضعف:
متاسفانه با اینکه اتاق ها خالی بودند نیم شارژ تمدید نکردند و برای ما که ساعت ۱۰ شب پرواز داشتیم خیلی سخت شد
نقاط قوت:
خدمات مناسب
نقاط ضعف: