هتل الیزه شیراز

شیراز، معالی آباد، کوی پزشکان، پلاک 20
4.1
امتیاز کاربران
120
نظرات کاربران

معرفی هتل الیزه شیراز

هتل چهار ستاره الیزه شیراز در منطقه معالی آباد در شمال غربی شهر جایی که بافت تجاری و مسکونی و شهرسازی مدرن منطقه، مکان هتل را تبدیل به موقعیتی خاص کرده بنا شده است. دسترسی آسان به مراکز تجاری از بهترین برندهای دنیا و همچنین دسترسی به مرکز شهر شیراز و بافت قدیمی آن ظرف مدت ۱۵ دقیقه از ویژگی های بارز هتل الیزه شیراز می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل الیزه شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
626,000
تومان
9 بهمن
شنبه
626,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
626,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
626,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
626,000
تومان
15 بهمن
جمعه
626,000
تومان
16 بهمن
شنبه
626,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
626,000
تومان
9 بهمن
شنبه
626,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
626,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
626,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
626,000
تومان
15 بهمن
جمعه
626,000
تومان
16 بهمن
شنبه
626,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
یک تخته
هتل یار
626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
626,000
تومان
9 بهمن
شنبه
626,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
626,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
626,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
626,000
تومان
15 بهمن
جمعه
626,000
تومان
16 بهمن
شنبه
626,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
يک تخته
علاءالدین
626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
626,000
تومان
9 بهمن
شنبه
626,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
626,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
626,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
626,000
تومان
15 بهمن
جمعه
626,000
تومان
16 بهمن
شنبه
626,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
626,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
626,000
تومان
9 بهمن
شنبه
626,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
626,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
626,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
626,000
تومان
15 بهمن
جمعه
626,000
تومان
16 بهمن
شنبه
626,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
626,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
626,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دو تخته - توئین(Twin)
هتل یار
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دوتخته توئین
علاءالدین
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
اتاق دو تخته کوئین
اقامت 24
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دو تخته - کوئین(Double)
هتل یار
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دو تخته دبل
علاءالدین
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
دو تخته دبل
ای‌گردش
907,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
907,000
تومان
9 بهمن
شنبه
907,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
907,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
907,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
907,000
تومان
15 بهمن
جمعه
907,000
تومان
16 بهمن
شنبه
907,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
907,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
907,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سوئیت یک خوابه سه نفره جونیور
اسنپ تریپ
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
سوئیت جونیور یکخوابه سه نفره(سوئیت دو نفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
سوئیت VIP
ای‌گردش
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
سوئیت یک خوابه سه نفره رویال
اسنپ تریپ
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
سوئیت Vip - یک تخت کینگ + مبل تختخوابشو
هتل یار
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
سوئیت یکخوابه سه نفره رویال(سوئیت دونفره+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
سوئیت رویال سه تخته
علاءالدین
1,515,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,515,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,515,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,515,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,515,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,515,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,515,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,515,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت (دو اتاق مجزا با درب ارتباطی) - یک تخت کوئین +دو تخت یکنفره
هتل یار
1,814,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
1,814,000
تومان
9 بهمن
شنبه
1,814,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
1,814,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
1,814,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
1,814,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
1,814,000
تومان
14 بهمن
پنجشنبه
1,814,000
تومان
15 بهمن
جمعه
1,814,000
تومان
16 بهمن
شنبه
1,814,000
تومان
17 بهمن
یکشنبه
1,814,000
تومان
18 بهمن
دوشنبه
1,814,000
تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل الیزه شیراز

چای ساز
لباسشویی
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
سالن همايش
صبحانه رایگان
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
پرینتر
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
فكس
تلفن در لابی
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
آرایشگاه
دمپایی یکبار مصرف
سالن كنفرانس
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
استخر
كافی شاپ تابستانه
اب معدنی رایگان
حوله حمام
کارت هوشمند درب اتاق
كافی شاپ
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اتاق ماساژ
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن همايش
صندوق امانات
جكوزی
سرویس حرم
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
کپسول آتش‌نشانی در لابی
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
فروشگاه
خشکشویی
سالن کنفرانس
پارکینگ
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
تلویزیون
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
ماهواره
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
یخچال
رمپ جهت ویلچر معلولین
سرویس بهداشتی ایرانی
تالار پذیرایی
فتوکپی
سرویس فرنگی
دستگاه خودپرداز
کافی شاپ 24 ساعته
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
فست‌فود
جکوزی
سونا و جکوزی
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
فضای بازی کودکان غیررایگان
سونا غیررایگان
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
سوئیت
سالن ورزش
رمپ
استخر غیررایگان
سیستم گرمایشی سرمایشی
خدمات تور
جعبه کمک های اولیه
دستگاه بازی
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اسپیلت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
دستگاه واکس کفش
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام

آدرس هتل الیزه شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیزه شیراز

(120 نظر)
نقاط قوت:
رفتار محترمانه و پاسخگویی سریع کارکنان
نقاط ضعف:
رفتار محترمانه و پاسخگویی سریع کارکنان
نظافت به خصوص در سرویس بهداشتی کاملا خوب، کیفیت رستوران قابل قبول ولی قیمت‌ها کمی بالا بود. اتاق پنجره کوچکی داشت و به نوعی دلگیر بود. فضا و تنوع صبحانه کم بود و علیرغم اعلام سرو بدون هزینه آن در اتاق، هزینه روم سرویس دریافت شد.
نقاط قوت:
به نظر نوساز و مرتب است
نقاط ضعف:
به نظر نوساز و مرتب است
از بابت بهداشت و نظافت بسیار عالی. ایکاش تنوع صبحانه بیش از این بود. در مجموع خیلی خوب
نقاط قوت:
برخورد خیلی خوب پرسنل رعایت نکات بهداشتی
نقاط ضعف:
نداشتن وان حمام
نقاط قوت:
در یک کلام حرفه ای. آفرین به مدیریت قوی این هتل
نقاط ضعف:
در یک کلام حرفه ای. آفرین به مدیریت قوی این هتل
خیلی معمولی و کوچک ،پر رفت و آمد که تو شرایط الان ریسک انتقال بیماری را افزایش می دهد مخصوصا کافی شاپ و رستوران که بیشتر افراد خارج از هتل میان
نقاط قوت:
بسیار هتل زیبا تمیز با پرسنل قوی
نقاط ضعف:
قیمت بالا رزرو و غذا و کافی شاپ فوق العاده گران
نقاط قوت:
بی نظیر بودن
نقاط ضعف:
بی نظیر بودن
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
عالی از همه چیز
هتل کوچک و مناسبی بود. صبحانه کامل نبود اما تنوع مناسبی داشت. سرویس تخت اضافه شون کاناپه بود که خوب نبود و بچه ها اذیت بودند. نوشیدنی ولکام عالی. رفتار پرسنل مناسب بود. جای پارک خوب بود. موقعیت مکانی به جاهای دیدنی و تاریخی دور بود اما در منطقه مرفه نشین واقع شده بود.
پرسنل حرفه ای و مودب ،تمیز و دنج وصبحانه عالی و کامل
در يك كلمه عالى عالى عالى
از همه نظر عالی بود
نسبت به ۴ ستاره خیلی عالی ، تمیز ، مرتب، بانظم ،پرسنل مودب و کاربلد، سرعت عمل روم سرویس عالی و باکیفیت. تنها نکته منفی گرفتن هزینه به ازای هر نفر ۱۸ هزار تومان برای اوردن صبحانه به اتاق به عنوان حق سرویس بود.
نقاط قوت:
برخورد حرفه ای تمام کادر هتل صبحانه عالی تمیزی اتاق ها رسیدگی پرسنل خدمات احترام شایسته به توریست و مهمان
نقاط ضعف:
نکته منفی آزار دهنده ای نداره این هتل مگر اینکه بخوایم فکر کنیم چه ایرادی میشه گرفت.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی منوی صبحانه متنوع و عالی پیشنهاد میکنم ۱بار استفاده کنین بعد نظر با خودتون
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداره فقط صدای راهرو به داخل اطاق زیاده
همه چیز عالی بود،امکانات ،برخورد،پذیرایی و نظافت در حد پنج ستاره،تنها مورد قابل انتقاد بوی نامطبوع و عدم تهویه اتاق سنتی بود که ما ازش استفاده نکردیم
نقاط قوت:
پاکیزگی و برخورد عالی کارکنان و کیفیت غذاها
نقاط ضعف:
عدم تنوع صبحانه
هتل کوچک و شبیه به هتل آپارتمان بود نه هتل 4 ستاره. اتاق ها کوچک و عایق صدا نداشت و سرو صدا اتاق بغلی زیاد بود. اتاق ها تمیز و پرسنل خوش برخورد. امکانات خاصی نداشت. در کل خیلی معمولی بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی صبحانه خوب موقعیت مکانی خوب فقط دور از اماکن توریستی
نقاط ضعف:
قیمت اقامت نسبت به هتل های مشابه بالاتر
نقاط قوت:
باید از مدیریت و پرسنل هتل نهایت تشکر را داشت.همه چیز نه تنها خوب ،بلکه عالی بود
نقاط ضعف:
هتل نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتلی مطلوب و باصرفه
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
رفتار پذيرش هتل در برخورد اول محترمانه و مناسب نبود ولى بقيه پرسنل هتل در قسمتهاى مختلف رفتار محترمانه و دوستانه اى داشتند كه بسيار عالى بود.
با وجود ۴ ستاره بودن عالی بود فوق العاده تمیز . با پرسنل حرفه ایی . به همه در شیراز توصیه میکنم .
بهترین هتل شیرازه از نظر تمیزی واقعا عالی بود مخصوصا تو دوران کرونا همه جا و هر لحظه ضد عفونی میکردن محیطی ارام و زیبا عملکرد کارکنان هتل هم بسیار عالی بود اگه قیمت رو یکم پایین تر بیارن دیگه عالی میشه در کل خیلی راضی بودیم
رضایت بخش و بسیار عالی بود لذت بردم
هتل خوبی بود.فقط جاباما جان موقع رزرو وعده شارژ سکه میدی ولی بعد از اتمام کار ، ترخیص از هتل و گذاشتن چندین هفته و ماه خبری از شارژ سکه نمیشه .............
هتل از همه نظر عالی و خب
با سلام و خسته نباشید هتل پخش پذیرش و نگهبان و رستوران از همه نظر راضی بودم ازبرخورد خانم صمدی رزوایشن راضی نبودم شب اول اقامتم اتاقم مناسب بود اما ویو بیرون نداشتم و شب دوم اتاقم کولرش گرم بود دوش اتاقمم خراب بود که قبل تحویل اتاقم اصلا به این موضوع دقت نشده بود بعد از تحویل اتاقم تازه کولر و بعد چند ساعت درست کردن و باز هم دوش مشکل داشت.
بسیار تمیز بود ولی متاسفانه شبکه ماهواره ندارد. و در صورت امکان برای مسافرتهای متوالی تخفیف لحاظ گردد
بهترین هستید
اگر دارید این متن رو الان میخونید و برنامه دارید تو شیراز هتل بگیرید پیشنهاد میکنم همین الان رزرو کنید شک نکنید از اقامت تو هتل لذت میبرید.
هتل و کارکنانی بسیار خوب، تمیز، ساکت با محیطی آرام فقط دسترسی به مراکز شهری و قیمت !
من بارها در این هتل ساکن بودم و به نظرم خیلی هتل خوبیه نسبت به قیمتش و همه چیزش خوب و گرم و مهربونه فقط رفتار کارکنان کافی شاپ رو خیلی نپسندیدم که البته با مدیریت صحبت کردم و حل شد
تمیز و نوساز و با کیفیت با پرسنل بسیار خوب و مودب تنها نکته منفی تنوع کم در صبحانه جز این مطلب قطعا از اقامت در این هتل راضی خواهید بود
من و خانواده ام روزهای بسیار خوبی را در این هتل تجربه کردیم. کادر بسیار مجرب و آموزش دیده ای داشت که از مصاحبت با آنها لذت بردیم. هتل در بالای شهر شیراز واقع شده و کمی از اماکن تاریخی فاصله دارد. با توجه به تجربه ای که داشتم این هتل را به سایر دوستان توصیه می کنم.
عالی بود . همه چی عالی بود
هتل آرام هست.برخورد پرسنل عالی .فقط اتاق ویو نداشت
بسیار مودب و خوش برخورد. تمیز. صبحانه خیلی خوب.
هتل تمیز .کارکنان عالی بودند.خیلی جاهای ایران و دنیا رو گشتم شاید به راحتی بتونم بگم یکی از بهترین هتل های ایران از نظر کارکنان بود.ممنون از مهمان نوازی تون
رستوران خیلی بی نظمه و اولویتش به رزرو افراد خارج از هتل است مدیریتش خیلی ضعیفه
موقعیت مناسب,پذیرایی عالی در حد هتل پنج ستاره.
ما به مدت سه شب از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ دی در این هتل اقامت داشتیم و بسیار راضی بودیم و حتما این هتل به دیگران توصیه میکنم.از تمیزی هتل و اتاق گرفته تا رسم مهمان نوازی به سبک الیزه و صبحانه و برخورد پرسنل درجه یک بود. و صدای نواختن پیانو در لابی مخصوصا تو ی شب بارانی واقعا دل انگیز و رمانتیک بود.
عالی
بسیار با کیفت و عالی
از نظر اینجانب و همسرم هتل الیزه و کارکنانش بسیار عالی هستند
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
خوب بود
عالی
هتلی تمیز, مرتب و با امکانات خوب , با نظم مثال زدنی , پرسنلی مشخصا حرفه ای و آموزش دیده که با از هر بار مکالمه باهاشون از لذت میبری . صبحانه عالی , سرویس دهی سریع ومنظم. به خاطر شغلم همیشه در سفر هستم و هتل های زیادی رو میرم و قبلا هم اینجا بودم . همیشه خوب بودن ولی هر بار بهتر از قبل هستن .در یه جمله یکی از بهترین و حرفه ای ترین هتل هایی که رفتم .
واقعا عالی بود
عاااااالی
نقاط قوت:
بسیار ایده آل بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
در حد انتظار
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
در چند جمله کوتاه بسیار تمیز و عالی در بهترین نقطه شهر
از این هتل خیلی راضی بودم و از همه جهت خوب بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
مشکلی دیده نشد اصلا
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
من از اقامت در هتل بسیار راضی بودم ،پرسنل مودب و خوشرو از جذابیت های هتل هست.خوشبختانه سطح هتل، در حد5ستاره ست.مهم ترین چیز، بهداشت بسیار عالی هتله.حتما دوباره میهمان خواهم شد
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
تجربه خیلی خوبی توی این هتل داشتم و مطمئنا دوباره انتخابش میکنم
هتل تميز و خوبي بود، محل هتل جاي دنج و آرامي بود، پرسنل كار آزموده و مهرباني داشت، قيمت اش هم مناسب بود ،صبحانه خوبي داشت ، در رنج هتل هاي پنج ستاره بود با تشكر از مديريت محترم هتل اليزه و همچنين ممنونم از سايت رزرو ايران هتل
عالی
هتلی بی نظیر که از هر نظر سفر شما به شیراز رو خاطره انگیز میکنه
هتل بسیار تمیز با برخورد بسیار عالی پرسنل، جوابدهی خوب و منظم و از نظر مکانی در یکی از بهترین نقاط شیراز هست. دسترسی به مترو با چند دقیقه امکان پذیر است. نزدیک مراکز خرید و غذایی
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
محيط هتل بسيار ارام و منظم بود. سرويس دهى خوب و كليه امور نظافت و رسيدگى به اتاق به موقع انجام ميشد. كيفيت غذا در رستوران هنل در هر سه وعده مطلوب بود فقط دسترسى هتل از اماكن شهر دور بود كه اونم با توجه به منطقه اى كه هتل در ان واقع شده و همچنين ارامش اطراف واقعا قابل چشم پوشى بود چون تاكسى اينترنتى در شيراز فعال ميشد همجا رفت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی تمیزی و شیک بودن آرامش و نظم
نقاط ضعف:
تنوع غذاهای صبحانه نا امید کننده بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
با اینکه بچه ۵ساله ما روی زمین میخوابید و به تخت عادت نداشت و ما برای خودمان دو تخت رزرو کردیم که مناسفانه به دور از انتظار بهای نیم بهای کودک را گرفتند
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
مرتب بودن، پاركينگ عالي ، برخورد خوب ، غذاهاي با كيفيت
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب پرستل هتل
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خیلی راضی بودیم از همه لحاظ
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز بود.موقعیت مکانی هتل فوق العادست.رستوران عالی داره...تنوع صبحانه کاملا قابل قبوله.پرسنل خیلی خوش برخورد و دوستانه بودن که البته مردم شیراز همه گشاده رو هستن...
نقاط ضعف:
یکی از نکات منفیش این بود که اگر زودتر میرسیدی باید دقیق تا سر ساعت ۲ صبر میکردی واسه تحویل اتاق.
نقاط قوت:
خیلی راضیم از هتل همیشه از همین هتل استفاده میکنیم
نقاط ضعف:
نداره
در یک کلام عالی بود.
احساس آرامش و راحتی در اتاق و یک صبحانه ی عالی
نقاط قوت:
برخورد عالي رفتار حرفه اي محيط باكلاس و شيك اتاق هاي تميز صبحانه خوب در كل دفه ي بعد بخوام شيراز هتل بگيرم حتما اليزه رو انتخاب ميكنم!
نقاط ضعف:
در كل نكته ي منفي اي نداشت اما در حد پيشنهاد: تنوع و تغيير كردن منوي صبحانه در هر روز ميتونست بيشتر باشه
هتل پنج ستاره ای هست که واقعا جای تقدیر و سپاس دارد از مدیریت نوساز وخوب بود سوییت ها بزرگ وخوب بودند رستورانش غذاهای ایرانی خوب داشت و نزدیک به مراکز دیدنی بود
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
نقاط قوت:
امکانات هتل باتوجه به موقعیت مکانی,جهت اقامت خانوادگی بسیار مناسب است.
نقاط ضعف:
غذای هتل کمی گران به نظر میرسد اما کیفیت عالی آن ,این نقص را برطرف میکند.
نقاط قوت:
هتل کاملا استاندارد و برخورد کارکنان و پذیرایی عالی
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن
هتلی عالی و همه چیز مرطب و منظم بود پارکینگ هم داشت اتاق هتل واقعا عالی بود رستوران عالی داشت
هتل خوب بود و چندروزی که به همراه خانواده بودیم خیلی خوش گزشت خدمات عالی بود
نقاط قوت:
سلام نام خانوادگی من عبیدی هست علیدی اشتباها تایپ شده به همکارتون گفتم لطفا تصحیص کنید