هتل اطلس شیراز

شیراز، میدان اطلس، جنب بانک ملت به طرف چهار راه حافظیه
3.3
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل اطلس شیراز

هتل سه ستاره اطلس در سال ۱۳۷۶ در بهترین نقطه شهر شیراز افتتاح شد، این هتل با مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۴۷ باب اتاق با امکانات قابل قبول در موقعیتی از شهر قرار گرفته که دسترسی آسان به مکان های دیدنی را فراهم می‌کند. رستوران هتل با ارائه انواع غذاهای ایرانی و فرنگی در فضایی زیبا و دلنشین پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اطلس شیراز

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
505,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
505,000 تومان
8 بهمن
شنبه
505,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
505,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
505,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
505,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
505,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
890,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
890,000 تومان
دو تخته برای یکنفر
هتل یار
600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
600,000 تومان
8 بهمن
شنبه
600,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
600,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
600,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
600,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
960,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
960,000 تومان
14 بهمن
جمعه
960,000 تومان
15 بهمن
شنبه
960,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
960,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
960,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
606,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
606,000 تومان
8 بهمن
شنبه
606,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
606,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
606,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
606,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
606,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
890,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
890,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
606,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
606,000 تومان
8 بهمن
شنبه
606,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
606,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
606,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
606,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
606,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
890,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
606,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
606,000 تومان
8 بهمن
شنبه
606,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
606,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
606,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
606,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
606,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
890,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
890,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
606,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
606,000 تومان
8 بهمن
شنبه
606,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
606,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
606,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
606,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
606,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
890,000 تومان
اتاق دو تخته - دبل
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
654,000 تومان
8 بهمن
شنبه
654,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
654,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
654,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
654,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
960,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
960,000 تومان
14 بهمن
جمعه
960,000 تومان
15 بهمن
شنبه
960,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
960,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
960,000 تومان
اتاق دو تخته - تویین
هتل یار
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
654,000 تومان
8 بهمن
شنبه
654,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
654,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
654,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
654,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
960,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
960,000 تومان
14 بهمن
جمعه
960,000 تومان
15 بهمن
شنبه
960,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
960,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
960,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
654,000 تومان
8 بهمن
شنبه
654,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
654,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
654,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
654,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
654,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
890,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
890,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
654,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
654,000 تومان
8 بهمن
شنبه
654,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
654,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
654,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
654,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
654,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
890,000 تومان
14 بهمن
جمعه
890,000 تومان
15 بهمن
شنبه
890,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
890,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
890,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
874,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
874,000 تومان
8 بهمن
شنبه
874,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
874,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
874,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
874,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
874,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,205,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,205,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,205,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,205,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
874,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
874,000 تومان
8 بهمن
شنبه
874,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
874,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
874,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
874,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
874,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,205,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,205,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,205,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,205,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,205,000 تومان
اتاق سه تخته - (دبل +سینگل)
هتل یار
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
970,000 تومان
8 بهمن
شنبه
970,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
970,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
970,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
970,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,271,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,271,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,271,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,271,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,271,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,271,000 تومان
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
970,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
970,000 تومان
8 بهمن
شنبه
970,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
970,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
970,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
970,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
970,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,205,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,205,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,205,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,205,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,205,000 تومان
اتاق سه تخته (سه سینگل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق کانکت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,050,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,050,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,050,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,050,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,050,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,050,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
1,050,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,850,000 تومان
اتاق کانکت
هتل یار
1,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
1,350,000 تومان
8 بهمن
شنبه
1,350,000 تومان
9 بهمن
یکشنبه
1,350,000 تومان
10 بهمن
دوشنبه
1,350,000 تومان
11 بهمن
سه‌شنبه
1,350,000 تومان
12 بهمن
چهارشنبه
2,000,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,000,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,000,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,000,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,000,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,000,000 تومان
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق کانکت چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
7 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
8 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
9 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
10 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
11 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل اطلس شیراز

تلویزیون
یخچال
آسانسور
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
استخر
سونا
اینترنت در لابی
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
فکس
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
فكس
رخت آویز
چای خانه سنتی

آدرس هتل اطلس شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس شیراز

(49 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
من نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
پرسنل خوب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
پرسنل خوب و خوش برخورد
من همواره هتل اطلس را برای اقامت انتخاب میکنم .ولی این بار بدلیل کمبود جا بجای اقامت ۳ روزه مجبور شده دو شب دیگر را در هتل پارسه شیراز اقامت کنیم.
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و رسیدگی خوب
نقاط ضعف:
تمیز نبودن مکتهای هتل
ساعت سه شب به صورت اینترنتی یک اتاق گرفتم و رفتم هتل ، تاریخ رو هم زده بود یازدهم و دوازدهم، اما ساعت دوازده روز یازدهم گفتن وقتتون تموم شده و باید برید بیرون، کلا ده ساعت تو هتل بودم. اصلا رفتارشون خوب نبود.
نقاط قوت:
فقط اینکه سر خیابون وسر راسته
نقاط ضعف:
فقط اینکه سر خیابون وسر راسته
به نظر من اصلا در حد یه هتل نیست وبیشتر شبیه مسافرخونه است حموم اتاق خیلی افتضاحه داخل وان ،نداشتن چایی ساز ، معطل شدن موقع تحویل اتاق ، قطع بودن تلفن
نقاط قوت:
فاقد نکات مثبت
نقاط ضعف:
عدم رعایت بهداشت عمومی نداشتن تلفن در اتاق عدم رعایت بهداشت در رستوران بطور کلی در بدترین حالت و با تخفیف ۱۰۰ دیگر از این هتل استفاده نمی کنم توصیه می کنم از روی سایت بر دارید
نقاط قوت:
تمیز بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
وای خیلی خوب بود همه چی عالی صبحانه های بی نطیر موقعیت مکانیش عالی همه جوره عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
قیمت و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
هتل قدیمی،تنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
صبحانه خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
پارکینگ کوچک با ظرفیت محدود، البته جلوی هتل میتوان جای پارک پیدا کرد.
نقاط قوت:
همه چی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فقط بگم بهداشت.امکانات و.... عااااالی اول نباشه دومه تو شیراز
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن دیدنی و مرکز شهر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنلپذیرایی و سرویس دهی مناسبسرعت العمل رسیدگی خوب به مشکلات
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
منوی صبحانه بسیار مختصر بود .سرویس های بهداشتی عمومی هتل مخصوصا سرویس بهداشتی رستوران اصلا نظافت نمی شد .
اتاق خوش سايز و تميز و باكيفيت بود. صبحانه خيلي مختصر و درحد نان و پنير و كره مربا كه بايد ارتقا يابد. دسترسي هتل به نقاط شهر و امكانات اطراف خوب است. اتاقهاي روبه پاسيو سروصداي زيادي از دستگاههاي تاسيسات هتل بطور دائم شنيده ميشود كه بايد فكري بحال ان بشود. موكت هاي اتاقها و راهروها كثيف و نيازمند شستشو يا تعويض است. در كل براي سفرهاي معمولي و كاري هتل مناسبي است.ضمنا وايفاي اصلا كار نميكرد و روي اون حساب نكنيد
عالی
در یک کلام همه چیز عالی و بی نقص
واقعا نسبت به این قیمت بهتر از این نمیشهبا این قیمت هیچ جای دیگه بهتر از اینجا نمیشه
این هتل خیلی خوب بود حتما پیشنهاد میکنم که بروید حتما
هتل واقعا عالی بود از هر لحاط کهفکرشو بکنید سرویس بهداشتی و حمام خیلی تمیز بود همچنین اتاقها و پتوها که خیلی خیلی تمیز بود
صبحانه تنوعش کم هست، کارکنان خیلی خوش برخورد هستند، امکانات در حد متوسط هست، اگه اهل حافظیه و گردش هستید، موقعیت هتل خیلی عالی هست.
نقاط قوت:
برخورد شایسته پرسنل هتلموقعیت مکانی مناسب هتل از لحاظ دسترسی به مکانهای دیدنی و مرکز شهر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
تمیزی اتاق ها خوب بود. نور سرویس بهداشتی خیلی کم بود. شیر آلاتش قدیمی بودن .سرویس ایرانی در لابی هتل خیلی قدیمی بود.صبحانش عالی بود. پارکینگش خیلی کوچیک بود. جابجایی ماشین خیلی سخت بود.. .ولی هتل ارامی بود و سرو صدا داخل اتاق نمیومد.در کل هتل خوبی بود.. اقامت خوبی رو در این هتل داشتیم.
بنام خدا و با سلام بنظر میرسد فضای اتاق دو تخته را به سه تخته اختصاص داده اند کوچک و فاقد میز و صندلی بود .
غذاش معمولی ولی گران و پارکینگ که انقدر کوچیک که وقتی ماشین بزاری میگی نکنه کسی بماله به ماشین یا مجبوری کمتر ماشین رو جابجا کنی
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
بسیار خوب بود و خیلی راضی بودم از اقامتم
نقاط قوت:
برخورد مناسب كاركنان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل بسیار خوب با دسترسی عالی به مقبره حافظ و باغ زیبای جهان نما
در کل هتل خوبی هستش اما کیفیت غذاش مخصوصا پیتزاش انچنان جالب نبود.ضمنا مکت های اتاق ها هم بنظر من انچنان تمیز نبود.
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنل هتلتمیزی و اراستگی اتاق محل اقامتقیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل خوبی بود مشکل خاصی نداشتم
هتل خوبی است
نقاط قوت:
پرسنل با مسئولیت و خوش اخلاقموقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
با توجه به قیمتی که پرداختم، از هتل واقعا راضی بودم. علاوه بر امکانات هتل، موقعیت و دسترسی به جاهای دیدنی شیراز هم، فوق العاده بود
هتل به نسبت قیمتش خیلی خوب بود و راضی بودم
یه هتل دوستاره
به طور کلی هتل خوبی بود فقط راهرو ورود به اتاق تاریک بود چون چراغ ها اتوماتیک بودند و باحرکت فرد روشن می شدند. در پارکینگ هتل مجبور بودیم برای جا به جایی ماشین توسط نگهبان، سوئیچ را داخل ماشین بگذاریم که این کار امنیت را پایین می آورد.
ما در شرایطی که هیچ هتلی پیدا نمی کردیم توی آخرین لحظات و در اوج سفر و عید آنلاین از ایران هتل رزرو کردیم، با قیمت بسیار پایین تر و عالی بود...پرسنل هتل بسیار مودب و با شخصیت بودن و هتل هم در مرکز شهر قرار داشت و دسترسی هتل بسیار خوب بود....به طور کلی واقعا راضی بودیم
برخورد پرسنل عالی- هتل تمیزی بود. با توجه به سه ستاره بودن امکانات مناسب بود. موقعیتش هم مناسب می باشد. منتها شبی 450 برای اتاق 3 نفره گران بود. شاید دلیلش اردیبهشت ماه شیراز باشد, ولی باز به نظرم کمی ارزانتر می شد حساب کرد.
با سلام هتل تمیز و مرتبی بود و کارکنان خوب و خوش برخوردی داشت صبحانه کمی محدود بود و انتخابهای زیادی نسبت به هتل های دیگر نداشت از نظر موقعیت عالی بود و در کل خیلی خوب بود
صبحانه بسیار عادی و بدون تنوع. نظافت اتاقها خیلی خوب بود.شیرآلات کهنه و قدیمی بودن. ولی دسترسی هتل به نقاط مختلف شهر بسیار عالی بود.برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود.
نقاط قوت:
اتاقهای بسیار تمیز. دستشویی و حمام بازسازی شده
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
این هتل موقعیت مکانیش بینظیره. برخورد پرسنلش خیلی خوبه. کیفیت و پاکیزگی اتاقها واقعا راضی کننده هست. ما در نوروز ۹۷ دو شب در این هتل اقامت داشتیم و خیلی راضی بودیم.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هر وقت به شیراز سفر می کنم در هتل اطلس اقامت کردم و همیشه راضی بودم.
من از اقامت در این هتل راضی بودم و در صورت سفر مجدد به شهر شیراز حتما به این هتل خواهم رفت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
سرویس بهداشتی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اطلس شیراز

مهمانان هتل اطلس شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اطلس شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اطلس شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اطلس شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اطلس شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.