هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی، بالاتر از چهار راه راهنمایی
4
امتیاز کاربران
138
نظرات کاربران

معرفی هتل ارگ شیراز

هتل سه ستاره ارگ در مرکز شهر شیراز واقع گردیده، این هتل در سال ۱۳۷۰ بنا شده و بعد از چند سال مجددا در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ مورد بازسازی قرار گرفته است. فاصله هتل ارگ تا مراکز دیدنی شهر مانند باغ ارم، شاه چراغ، تخت جمشيد، بازار وكيل، حافظيه، ارگ كريم خان و نارنجستان قوام بسیار کم می باشد. هتل ارگ با ۴۲ باب اتاق مجهز به امکانات مدرن و پرسنل مجرب پذیرای مهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارگ شیراز

ارگ-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
167,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
31 مرداد
جمعه
167,000
تومان
1 شهریور
شنبه
167,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
167,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
167,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
167,000
تومان
جاباما
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
167,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
31 مرداد
جمعه
167,000
تومان
1 شهریور
شنبه
167,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
167,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
167,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
167,000
تومان
هتل یار
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
167,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
167,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
167,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
167,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
31 مرداد
جمعه
167,000
تومان
1 شهریور
شنبه
167,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
167,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
167,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
167,000
تومان
ارگ-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
245,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 مرداد
جمعه
245,000
تومان
1 شهریور
شنبه
245,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
245,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 مرداد
جمعه
245,000
تومان
1 شهریور
شنبه
245,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
25 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
26 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 مرداد
جمعه
245,000
تومان
1 شهریور
شنبه
245,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
ارگ-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
245,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 مرداد
جمعه
245,000
تومان
1 شهریور
شنبه
245,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
هتل یار
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
245,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 مرداد
جمعه
245,000
تومان
1 شهریور
شنبه
245,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
جاباما
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
245,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 مرداد
جمعه
245,000
تومان
1 شهریور
شنبه
245,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
ارگ-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
352,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
352,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
352,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
352,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
31 مرداد
جمعه
352,000
تومان
1 شهریور
شنبه
352,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
هتل یار
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
352,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
352,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
352,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
352,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
31 مرداد
جمعه
352,000
تومان
1 شهریور
شنبه
352,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
ارگ-اتاق سه تخته (سینگل)
اتاق سه تخته (سینگل)
اقامت 24
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
352,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
352,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
352,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
352,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
31 مرداد
جمعه
352,000
تومان
1 شهریور
شنبه
352,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
جاباما
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
352,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
352,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
352,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
352,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
31 مرداد
جمعه
352,000
تومان
1 شهریور
شنبه
352,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
352,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
352,000
تومان
ارگ-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
440,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 مرداد
جمعه
440,000
تومان
1 شهریور
شنبه
440,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
هتل یار
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
440,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 مرداد
جمعه
440,000
تومان
1 شهریور
شنبه
440,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 مرداد
شنبه
440,000
تومان
26 مرداد
یکشنبه
440,000
تومان
27 مرداد
دوشنبه
440,000
تومان
28 مرداد
سه شنبه
440,000
تومان
29 مرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
30 مرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
31 مرداد
جمعه
440,000
تومان
1 شهریور
شنبه
440,000
تومان
2 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
3 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
4 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ارگ شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
اتاق ویژه معلولین
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
اتاق ويژه معلولين
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
لاندري
اتاق چمدان
تاکسی سرویس
كافی شاپ
انگلیسی
آنتن مرکزی
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
امکانات ویژه معلولین
نماز خانه

آدرس هتل ارگ شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارگ شیراز

(138 نظر)
همه چیز خوب ولی موقعیت و دسترسی ضعیف
برخورد و کیفیت غذا ضعیف بود
یکی از مشکلات اصلی محدود بودن پارکینگ بود و نگهبان مدام درب رو می بست و شما باید برای خروج و ورود مدتی معطل بشین... صبحانه کلا هر روز یک مدل بود و اصلا تنوع نداشت
نسبت به قیمت در حد هتل ۵ستاره بود
برخورد پرسنل هتل فوق العاده عالی ومودبانه بود.فقط امکانات مانند اینترنت در چند روز در هتل قطع بود.که به نظرم جالب نیست.
عالی
واقعا هتل مرتب و تمیزی است
کارکنان خوش برخورد.صبحانه تنوع خوبی داشت.
موقعیت مکانی نامناسب
نقاط قوت:
کارکنان خوش برخورد و هتل تمیز و ارام ودسترسی اسان به مراکز گردشی
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کمه
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
هیچی دیده نشد
بسیار عالی
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
سرویس دهی می تواند روند بهتری داشته باشد
با سلام هتل بسیار عالی و تمیز و صبحانه کامل و کیفیت غذای عالی من این هتل را پیشنهاد میدم
تمیز بود امکانات اتاق عالی فقط سیستم گرمایش پکیج بود که روشن نبود ، و در مهر ماه سرد بود سر صدا هم زیاد میومد توی اتاق صبحانه عالی خدمات داخل اتاق عالی
هتل فوق العاده تميز و عالي براي سفر . روف فوق العاده زيبا
نقاط قوت:
بهتر از حد انتظار عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا وجود نداشت
نقاط قوت:
برخورد کاملا حرفه ای
نقاط ضعف:
قیمت بالا ، غذای هتل بسیار گرون بود در حد هتل ۵ستاره
بنده به همراه همسرم 4 شب در این هتل اقامت داشتیم، هتل به شدت تمیزی هست، برخورد پرسنل فراتر از عالی و خیلی کمک می کنند مسافرهارو، Bell Boy های هتل بدو بدو دنبالتن وهواتو دارن، فضای اتاق شیک تمیز و آرام هست، صبحانه کامل و عالی و حتی من چیزی خارج از منو خاستم برام تهیه کردند. در کل موندم چرا 2 ستاره س، شاید بخاطر محدودیت پارکینگ بود که اونم پرسنل سریع مشکل رو رفع میکردند و معطل نمیشدی. حتماً پیشنهادش میکنم. مینی بار هم قیمت بیرون بود و حق سرویس و این چیزها نداشت.
هتل تمیز و مرتب.دسترسی به نقاط دیدنی خیلی خوب .اتاقهای دلباز با دکور شیک .ما چهار تخته رزرو کرده بودیم که ۲ تا اتاق بود و هر اتاق ال سی دی و کولر گازی جدا و امکانات کامل داشت.صبحانه هتل بسیار کامل و خوب بود.تخم مرغ آبپز ،نیمرو ،۲ مدل املت،عدسی،آش سبزی،حلیم،کره،پنیر،خامه،عسل،مربا،گوجه خیار،آب پرتقال،شیرو....اما غذای منو فرنگی هتل اصلا خوب نبود.
نقاط قوت:
همه چیز عالی بود و ما واقعا راضی بودیم
نقاط ضعف:
هیچ. واقعا هیچ نکته منفی ای نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل. نظافت عالی اتاق ها.
نقاط ضعف:
قیمت ناهار و کیفیت در حد و اندازه هتل سه ستاره نیست‌. علاوه بر۹درصد مالیات بر ارزش افزوده که روی فاکتور اضافه میشود حق سرویس هم جداگانه با قیمتی نامتعارف باید پرداخت شود.
واقعا در حد هتل پنج ستاره هستش دفعه بعدی خواستم بیام شیراز حتما این هتل رو انتخاب می کنم
نقاط قوت:
سلام من و خونواده ام اقامت خوبی و در هتل داشتیم بهداشت و برخورد پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
بهتر بود در روزهای مختلف در انواع صبحانه تنوع ایجاد میشد.
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
اصلا نکته ای منفی نداره
نقاط قوت:
عالی از همه نظر
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
بنده و همسرم به مدت چهار شب در این هتل اقامت داشتیم, اتاق ما در طبق سوم بود و طبقه چهارم کافی شاپ رو باز هتل قرار داره که تا ساعت ۲ صبح بازه, از سر و صدای کارکنان گرفته تا مشتریان کافه (صدای جا به جا شدن صندلی و غذا خوردن و ...) در هر ساعت مزاحم استراحتمون بود, در کل اتاق و فضای هتل تمیز بود و موقیعت خوبی هم داشت ( به امکان تاریخی و به مرکز خوب و به شمال و مرکز شهر بسیار دور بود ) و در ضمن همه کارکنان هتل خوشرو بودند به جز پذیرش.
نقاط قوت:
همه چی عالی ، برخورد پرسنل عالی ، اتاق ها تازه بازسازی شده و عالیه ، نزدیک به اماکن تاریخیه ، تمیز
نقاط ضعف:
صبحانه باید تکمیل تر بشه
نقاط قوت:
عالی فوق العاده بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
بایدچهارستاره باشه.هتل تمیز.اتاق ها تمیزومرتب وزیبا. آرامش کامل.کارکنان درجه یک. من دومین بار که به این هتل میرم.هتل های زیادی درایران رفتم که اکثرا پنج ستاره بودن اما به تمیزی وآرامش این هتل نبودن.
نقاط ضعف:
رستوران:هزینه سرویس دهی رستوران۱۵درصد هزینه کل غذا که میل می کنید.درصورتیکه باید برای هرفرد یک مبلغ ثابت باشه.مگه سرویس دهی برای چلوبرگ مخصوص با جوجه کباب فرق داره؟امابه خاطرقیمت بالاترچلوبرگ شماباید هزینه سرویس بیشتری پرداخت کنید.و
نقاط قوت:
نظافت خوب بود برای پارکینگ مشکلی نبود موقعیت مکانی هتل برای جاهای دیدنی عالی بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط بود میتونست بهتر باشه تنوع نداشت
هتل نسب به اینکه سه ستاره بود تمیز مرتب پرسنل مودب و همه چیز عالی بجز غذا که قیمتش به نسبت حجم وکیفیت بالا بود .صبحانه متوسط هزینه ها رو روی غذا جبران کردن . در
هتلی بسیار مرتب تمیز بود واقعا در حد ۴ ستاره بود کافی شاپ طبقه بالاشون عالی بود من هر شب میرفتم فصای دلنشینی داره فقط کارکنان این هتل زیاد به مهمان اهمیت نمیدادن بخصوص بخش پذیرش ورستوران
هتل خوب به بالا
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
نظافتشون خیلی بود آرامشی که باید میبود در هتل عالی بود خیلی راضی بودم تمیزی اتاقها خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی نبود
سلام از نظر کاربران استفاده کردم و مدت سه شب در این هتل اقامت داشتم.اتاق ما چهار تخته بود و دارای دو کولر اسپلیت و دو تلویزیون. نظافت هتل بی نظیر بود.نقشه ی داخلی اتاقها و سرویس و حمام درجه یک،صبحانه عالی و درجه یک.پارکینگ هم باوجود اینکه بعضی وقتا ماشین جلوی ما پارک کرده بود ولی رفت و آمد سریع انجام میشد.فقط قیمت غذای رستورانش در حد رستورانهای خیلی لوکس و بالا بود.در کل به همه توصیه میکنم.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار عالی و مودب بودن هتل بسیار تمیز
نقاط ضعف:
مشکل گرمایش داشتیم و اینکه غذا بسیار بد و مونده بود و خیلی گران بود مغایرت داشتن عکس با خود اتاق برای مبلمان
نسبت به قیمت واقعا عالیه
این هتل واقعا از همه لحاظ عالیه، کارکنان هتل خیلی خون گرم و با دقت زیاد کارشون رو انجام میدن و هر کاری از دستشون بر بیاد برای مهمان انجام میدن. اتاق های این هتل هم تمیز هست خیلی شیک طراحی شده. واقعا اقامت آرامش بخشی رو داشتم، خیلی ممنون
نقاط قوت:
بسیار تمیز و مرتب بودن همه چیز رفتار بسیار خوب پرسنل موقعیت مناسب در دسترسی به بیشتر اماکن از جمله مجموعه زندیه (بازار وکیل، حمام وکیل، سرای مشیر؛ مسجد وکیل، ارگ کریم‌خان)، حافظیه، باغ عفیف آباد و ...
نقاط ضعف:
صدای زیاد در هتل، به طوریکه هر صحبتی در اتاق هم‌جوار و یا حتی در لابی بود، قابل شنیدن بود. بوی سیگار از اتاق‌های نزدیک در داخل اتاق بسیار آزاردهنده بود.
هتل خوب و تمیزی بود،نسبت به قیمتش میشه گفت عالی بود،به مجموعه زندیه و بازار خیلی نزدیک بود و پیاده هم میشد رفت،برخورد پرسنل خوب بود،تنها مشکل پارکینگ کوچک بود،فضای داخلی هتل زیباست،سیستم تهویه خیلی خوبه،سرویس بهداشتی بسیار تمیز است.
من اردیبهشت 98 اونجا بودم.هتل بسیار تمیز و خوبی بود. اتاق ها تمیز و شیک.برخورد پرسنل خوب بود.کیفیت غذا خوب بود فقط قیمت غذا خیلی بالا بود.تنوع صبحانه هم خوب بود. موقعیت مکانی هم از نظر نزدیکی به اماکن تاریخی عالیه. کافی شاپ هم از نظر فضا خوب بود ولی من سه مدل آبمیوه سفارش دادم که واقعا از نظر مزه و کیفیت افتضاح بود
هتل بسیار خوب، تمیز و آرامی بود، سایز اتاق ما خیلی خوب و دلباز بود و رو به حیاط پشتی و خیلی ساکت و آرام بود، برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود، از صبحانه و آش خوشمزه سبزی شیرازی هر روز و نانهای تازه ای که در خود هتل پخت میکردن و املتهای خوشمزه و متفاوت هر روز بسیار لذت بردم ، موقعیت مکانی هتل خیلی عالی بود و به تمام نقاط مهم و دیدنی شهر خیلی نزدیک بود، بسیار راضی بودم و به بقیه هم پیشنهاد می کنم
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیزی هتل و اتاقها کافی شاپ پشت بام
نقاط ضعف:
بوی غذا توی راهروی هتل صدا از اتاقهای مجاور صبحانه
هتل خوبی بود ، برخورد پرسنا حرفه ای و مودبانه بود صبحانه خوب بود فقط برای سه روزی که بودیم تکراری شده بود. از نظر نظافت عالی بود. فقط محله خوبی نبود که ما هر جا میخواستیم بریم اسنپ میگرفتیم و مشکلی نداشتیم. من دوباره هم اگر بخواهم به شیراز سفر کنم ، این هتل رو انتخاب میکنم.
من اینجا یک روز اقامت داشتم به نظرم رفتار پرسنل عالی بود وپیگیری شون عالی درضمن خیلی مجهز بود از نظر من
هتل خوب و عالی تمیز و بدون سرو صدا و نزدیک به را اهن و مراکز تفریحی و گردشگری و باغ خیلی عالی بود از لحاظ قیمت
هتل بسیار تمیز و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود قیمتش هم نصبت به امکانات هتل خیلی خوب بود فقط تنها در اتاقاشون یه کم خوب نبود چون تو سالن کسی صحبت میکرد صداش داخل اتاق بود
هتل خیلی خوبی بود. خیلی خیلی تمیز بود! واقعا نمره نظافت ۲٠ بود. برخورد پرسنل هم خوب بود. البته برخورد پذیرش شبش فقط خوب نبود! در کل برخورد پرسنل رو من ۱۵ میدم. من طبقه سوم بودم و سر و صدای آهنگ از پشت بوم و کافی شاپ میومد که اونم قابل تحمل بود! ولی ممکنه برای دیگران اذیت کننده باشه! در مقایسه به هزینه ای که کردم واقعا عالی بود.
هتل بسيار تميز و برخود پرسنل بسيار محترمانه بود. تنها نكته منفي هتل خيابان و محلي كه هتل در انجا قرار گرفته بود كه امكان پياده روي در شب را امكان پذير نمي كرد. چون اطراف هتل پر از فروشگاههاي لوازم يدكي خودرو و تعميرگاه بود. اما از طرف ديگر دسترسي به بازار وكيل و مجموعه حمام و ارگ و ...با ٣-٤ دقيقه پياده روي امكان پذير بود. و نكته منفي ديگه اينترنت خيلي محدود در حد ٢٥٠ گيگ براي سه شب اقامت هتل بود!
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیز و نوساز صبحانه خوب دسترسی خوب به جاذبه های گردشگری
نقاط ضعف:
فاصله طولانی برخی اتاقها تا آسانسور
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیز و نوساز صبحانه خوب دسترسی خوب به جاذبه های گردشگری
نقاط ضعف:
فاصله طولانی برخی اتاقها تا آسانسور
نقاط قوت:
به نظر من از هر لحاظ این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
به نظر من از هر لحاظ این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
ندیدم
نسبت به قیمت بسیار عالی است و توصیه میشود
نقاط قوت:
کیفیت بالای غذاهای رستوران،رعایت نظافت درحد خوب،برخورد خوب خدمه
نقاط ضعف:
نبود امکانات وای فای به میزان کافی ،
نقاط قوت:
پرسنل خوب. نظافت خوب. کیفت غذای خوب. مکان خوب. اتاق بزرگ
نقاط ضعف:
فقط جای پارک بد بود که هردفعه موقع رفت یا امد کلی معطلی داشتیم و سختی در پارک
سلام همه چیز عالی بود یک هتل لوکس و تمیز صبحانه عالی چیزی از هتل پنج ستاره کم نداشت تنها نقطه ضعف این هتل کوچیک بودن پارکینگ بود ایراد دیگه ای نمیشه گرفت.ممنون از اسنپ تریپ.
من و همسرم 23 دی ماه 97 یک دفعه تصمییم گرفتیم بریم شیراز.هتلهای شیراز تو گوگل سرچ کردیم چند تا سایت اومد بالا که بین همه این سایتا اسنپ تریپ بیشترین تخفیف ها رو گذاشته بود همراه با عکس از هتلها و توضیحات مختلف که واقعا ازشون ممنونیم. اول میخواستیم هتلهای 4 یا 5 ستاره انتخاب کنیم که یه دفعه چشممون خورد به هتل ارگ شیراز که 3 ستاره بود ولی وقتی عکساشو دیدیم خوشمون اومد البته چون از اسنپ تریپ هتل رزرو نکرده بودیم دلهوره داشتیم که نکنه عکس و اطلاعات هتل با واقعیت جور نباشه که وقتی رسیدیم هتل همه چی درست بود. این هتل در مرکز شهر قرار داره بنابراین از لحاظ موقعیت مکانی جای معمولی ولی از نظر دسترسی به مکانهای دیدنی بسیار مناسب هست و خود هتل هم نسبت به مکانی که واقع شده بسیار بسیار شیک و مرتبه. برخورد پرسنل بسیار محترمانه رستوران هتل از نظر دکوراسیون معمولی ولی از نظر کیفیت غذا و حجم غذا و همچنین قیمت خوبه پیشنهاد میکنم حتما شکاری این رستوران رو با نان تازه تنوری که در ناهار و شام سرو میشه سفارش بدید. طبقه چهارم کافه این هتل هست که هم فضای باز برای قلیان داره و هم فست فود داخل سالن که شبها بعد از اینکه مکانهای دیدنی شیراز دیدید جای خوبی برای اخر شبتونه. اما چند نکته که لازم میدونم بگم: 1: تو اینترنت وقتی رستورانهای خوب شیراز رو سرچ میکنید 6 رستوران معرفی میشه( هفت خوان/صوفی/شرزه/برنتین/خانه پرهامی/ناپل) رستوران صوفی: بدترین رستورانی بود که رفتیم اصلا غذا کیفیت نداره و اصلا پیشنهاد نمیکنم پولتونو دور میریزید. رستوران برنتین: طبقه بالاش فضای محلی داره و قیمت کیفیت و حجم غذا خوبه پیشنهاد میکنم برید. هفت خوان: حجم غذا نسبت به قیمت همخوانی نداره ولی کیفیت غذا خوبه.
همه چی عالی فقط نوع پارکینگش طوری بود که ماشین پشت ماشین بود و باید حتما سویچ رو به نگهبانی میدادیم که در صورت لوم جابجا کنن
نقاط قوت:
واسه بنده که بیشتر سفرم کاریه و شغلم نوشت افزار فروشیه مکانش عالیه بازار تحریر دقیقا پشت هتله
نقاط ضعف:
شوفاژ اتاق خوب کار نمی کرد به عبارتی تو این فصل اتاق سرد بود چه برسه زمستون باید بیش رسیدگی کنن
هتل فوق العاده تمیز منظم با کا،کنان بسیار مودب و در محیط ارام. در مجموع هیچ مشکلی ندیدم اتاق ها تمیز و شیک بودند و رستوران و کافی شاپ هردو خو بودند از اقامتم بسیار راضیم فقط یک نکته منفی وجود داره اونهم قرار گرفتن این هتل بسیار خوب در منطقه ای نامناسب از شهر است
ما سه روز اقامت داشتیم. خیلی راضی بودیم. فقط اینترنت هتل رو بی خیال بشید . کافی شاپ بالای هتل رو هم از دست ندید. به نسبت هتل 3ستاره بودنش عالی بود
واقعا به عنوان چيز هايي كه از يك هتل خوب انتظار ميره همه برآورده ميشن. عالي
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل هتل
نقاط ضعف:
تاریک بودن اطاقها
نظافت بسیار عالی بود و برخورد پرسنل خیلی خوب بود احساس آرامش داشتم. کافی شاپ پشت بام و آقا تورج خیلی خوب بودن.
نقاط قوت:
تمیزی هتل.برخورد خوب پرسنل.آرامش و سکوت هتل
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ مناسب و اختصاصی.عدم وجود میز پذیرایی در اتاقها
مرداد 97 هتل بسیار خوبیه .. مخصوصا نزدیک بودنش به بازار شیراز و ارگ فوق العاده است. غذا خوب . صبحانه خوب و برخوردکارکنان عالی من دوروز اقامت داشتیم و خیلی راضی هستیم
با سلام خواستم بگم که من تو این هتل اقامت داشتم در کل هتل بدی نیست ولی واقعا صدا زیاد میاد تو اتاق و مثلا ما بعد کلی رانندگی خواستیم عصر یک ساعت استراحت کنیم نتونستیم چون هم صدا از تو راهرو ها میاد هم از اتاق های دیگه و کلافه کنندس. اینم بگم که واقعا پرسنل خیلی خوب و خوش برخوردی داره و دسترسی خوبی هم داره. اگر اونجارو بوک کردید قید استراحت تو روز رو بزنید وقتی همه خابن شمام میتونید استراحت کنید.
هتل خیلی خوب و با کارکنان مودب و محترمی است. امکانات هتل مناسب است اما دو چیز در مقایسه با بقیه موارد مناسب نیست. یکی محدودیت اینترنت (۲۵۰ مگابایت برای ۴ روز) و دیگری چیدمان پارکینگ که در روز اول برای خروج نزدیک به ۲۰ دقیقه ما معطل شدیم.
با سلام من این هتل را برای 6 شب در هفته دوم مهر ماه سال 97 از طریق اسنپ تریپ رزرو کردم از نکات مثبت این هتل اتاق تمیز ، سیستم تهویه مستقل کولر اسپلیت ، پذیرش سریع و برخورد بسیار خوب پرسنل از پذیرش گرفته تا خانه داری، کافی شاپ خوب و دلباز هتل بر روی بام با دم نوش های عالی که شب های خاطره انگیزی برای من و خانواده رقم زد. نکات منفی می توان به تکراری بودن منو صبحانه البته برای نفراتی که تعداد شب های زیادی در هتل اقامت دارند و محدود بودن پارکینگ هتل اشاره کرد
عالی عالی عالی بهترین خاطرات من تو این هتل بود و بعد دوسال دوباره رفتم اونجا . واقعا معرکه از هر لحاظ. فقط اینترنت بیخیال بشید ؟؟؟؟؟
این هتل رو از اسنپ تریپ در هفته اول مهر ماه به مدت ۵ شب رزرو کردیم . هتل تمیز، با کارکنان و خدمه بسیار خوش‌رو. هر کاری بود در اولین فرصت برای ما انجام میشد.. دسترسی هتل به بازار وکیل و حافظیه و باغ جهان‌نما و نقاط دیدنی شهر بسیار راحت هست. برای بازدید از تخت‌جمشید و پاسارگاد و نقش رستم به پیشنهاد هتل از توری که معرفی کردند استفاده کردیم که انصافا یک سورپرایز برای ما بود که یک تور اینقدر منظم و عالی سفر یک روزه فوق‌العاده ای رو برای ما تدارک دیده باشه و نهار رو در یک خانه سنتی به اسم اجاق سید کریم در شهر سعادت شهر در مسیر پاسارگاد خوردیم. کافی‌شاپ هتل به صورت روف گاردن در بالاترین طبقه هتل قرار دارد که ما از 5 شب، 3 شب برای چای و بستنی و یک شب همبرگر فوق العاده اونجا رو برای شام انتخاب کردیم. واقعا فراتر از یک هتل سه ستاره است و بنده و خانمم از انتخاب این هتل بسیار راضی بودیم. و خیلی به سایر دوستان توصیه میکنم اقامت اینجا رو با هزینه مناسب و کیفیت واقعا خوب از دست ندهند.
نقاط قوت:
هتل ارگ شیراز بعد از بازسازی جدیدی که داشته هم از نظر تمیز و بهداشتی بودن بهمراه سکوت و آرامش در اتاق ها و هم از نظر کیفیت خدماتی که ارائه میدهد نظیر سرویس غذا و صبحانه در سطح بسیار عالی متناسب با ستاره هتل بوده و اینجانب اقامت خوب و دلپذیری به مدت سه شب بهمراه خانواده در آن داشتم.
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
هتل بسیار تمیز و مرتب ، با ویژگی خاص خوشرویی کارکنان هتل ، خاطره ی بسیار خوبی از شیراز برای ما بهمراه دارد. تنها مورد منفی کوچک بودن نسبی اتاق های هتل بود.
نقاط قوت:
صبحانه خوب و برخورد محترمانه کارکنان و پرسنل هتل
نقاط ضعف:
اب معدنی در اتاق شارژ نمی شد و برا تهیه آن باید به مغازه های بیرون هتل مراجعه کرد
هتل به نسبت قیمتش عالیه . تمیز - برخورد کارکنان عالی - امکانات عالی - ضبحونه عالی - دسترسی به مکان های تاریخی و دیدنی عالی با اسنپ بین 4 تا 5 تومن همه جا میشه رفت . هتل در حد یه هتل 4 ستاره است . روف گاردن دارای یه کافی شاپ عالیه .ما اردیبهشت 97 3 شب اقامت داشتیم همه جوره توصیه میکنم . مرسی از اسنپ تریپ
نقاط قوت:
نظافت وآرامش وبرخورد وكيفيت غذا عالي بود
نقاط ضعف:
اطاق ٤تخته يخچال اطاق يك تخته راداشته است
برای اولین بار با استفاده از اسنپ تریپ در اواسط مرداد ماه به مدت ۵ شب، برای سفر به شیراز این هتل را انتخاب کردیم. هتلی تمیز، با کارکنان و خدمه بسیار خوش‌رو. هر کاری داشتیم با سریع‌ترین حالت ممکن انجام می‌شد. اتاق‌ها در صورت نیاز هر روز نظافت می‌شوند. بار داخل اتاق جداگانه حساب می‌شود‌. سرویس بهداشتی و حمام تمیز و خوب بود. چون در فصل گرم به شیراز سفر کرده بودیم برایمان مهم بود که فضای اتاق خنک باشد و به لطف اسپیلت مناسب، دمای اتاق خوب و سبک بود. دسترسی هتل به بازار وکیل و حافظیه و باغ جهان‌نما و نقاط دیدنی شهر بسیار راحت هست. برای بازدید از تخت‌جمشید و پاسارگاد و نقش رستم به پیشنهاد هتل از توری که معرفی کردند استفاده کردیم که یک سفر یک روزه فوق‌العاده با تور‌لیدر و ناهار در یک خانه سنتی زیبا بود. بابت این پیشنهاد عالی از هتل ممنونیم. ما با هواپیما رفتیم و با توجه به قیمت بسیار مناسب اسنپ، همه جا با اسنپ می‌رفتیم. کافی‌شاپ هتل به صورت روف گاردن در بالاترین طبقه هتل قرار دارد که محیط خوب و دلچسبی داشت و منو کافه در حد متوسط هست. کیفیت غذای رستوران متوسط هست ما یک بار بیشتر اونجا غذا نخوردیم چون در سطح شهر رستوران‌های خیلی خوبی هست. تنها نکته‌ای که به نظرم بهتر هست بهش رسیدگی بشه، کیفیت صبحانه است که از نظر ما مناسب نبود. البته در آخرین روز اقامت به ما گفتند که به زودی منوی صبحانه تغییر خواهد کرد. امیدوارم کیفیت آن بهتر شود. در کل از اقامتمون در این هتل بسیار بسیار راضی بودیم و اگر مجدد به شیراز زیبا سفر کنیم حتما این هتل را انتخاب خواهیم کرد. موفق باشید هتل ارگی‌های دوست داشتنی
نقاط قوت:
همکاری و برخورد پرسنل هتل با مسافر بسیار عالی و هتل تمیز و اینکه هتل در بافت قدیمی شهر است که به اکثر مکانهای تاریخی نزدیکه
نقاط ضعف:
چند بار درخواست کردیم که رمز wifi بدن که متاسفانه هر بار بهانه آوردن و چهار شب اقامت که ما در این هتل داشتیم از wifi هتل استفاده نکردیم و اینکه روز اول ملافه رو تخت لکه های زرد داشت که درخواست کردیم عوض کنن و دلیلش گفتن که با وایتکس شستیم این‌ لکه ها نمیرن!!!
هتل بسیار بسیار عالی صبحانه خوب مکان خوب امکانات عالی اتاق عالی برخورد مسئولین عالی مخصوصا اقای رضایی کلا عالی و خوب این هتل پیشنهاد میکنم امتحانش کنید
با سلام، ما ٤ شب در هتل ارگ اقامت داشتيم، داخل هتل خيلي تميز و خوب بود، برخورد پرسنل هتل عالي بود ، صبحانه هم خوب بود ، تنها مسئله اي كه هست موقعيت مكاني هتل هستش كه البته نزديك اماكن ديدني شيراز هستش اما توي محيط خوبي واقع نشده و امكان اينكه بدون وسيله نقليه بشه توي خيابون هاي اون منطقه قدم زد وجود نداره. چون محيط مناسبي نيست بخصوص براي خانم ها. اما در كل من اين هتل رو پيشنهاد ميكنم.
عالی.
در کل خوب بود ولی انتظار اتاق دلباز نداشته باشید.اتاق دو تخته ما خیلی دلگیر بود. رفتار پرسنل خیلی خوبه و موقعیت مکانی خوبی هم داره.صبحانه کاملا معمولی ای هم داره که اگه بیشتر از دو بار برید خسته کنندست.
نقاط قوت:
صبحانه خوب,نزدیکی به اماکن دیدنی,تمیزی اتاق ها,برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
در همه ی هتل ها به مسافران در جا به چا کردن چمدان ها کمک می شود اما در این هتل فقط در هنگام ورود این کمک صورت می گرفت
کارکنانش با عجله و گاها بی دقت کار می کردند، برای مسافر خارجی اصلا پیشنهاد نمیکنمش چون محل هتل (شلوغ پر از موتور سیکلت) و برخورد کارکنان مناسب نیست... اما بصورت کلی از لحاظ محدوده منطقه بدی نیست به بازار و بعضی مکانای دیگه نزدیکه
اگر رفتار و برخورد کارکنان هتل برای شما کوچکترین اهمیتی داره/ به این هتل نرید.
من بهمن سال گذشته در این هتل اقامت داشتم . هتل تمیز، تمامی وسایل نو و تازه ساز بودن . اتاق ها یکم کوچک بودن ولی به نظر من با توجه به سه ستاره بودن هتل کاملا در خور بود. صبحانه هتل به لحاظ کیفیت و تنوع خوب و متوسط به بالا بود. دو اتاق رزرو کرده بودم که اتاقها بسیار تمیز بود. سرویس بهداشتی کاملا نو و تمیز و عالی بودن. برخورد کارکنان مهمانداری و خدمات بسیار عالی بود. بودن چای ساز در اتاق برای امن مزیت مهمی بود. در پشت بام هتل فضای زیبایی جهت نوشیدن چای و قهوه وجود داشت. جای هتل محله شلوغی و قدیمی بود و در روزهای تعطیل ئر ساعات صبح تا بعد از طهر ممکن برخی افراد با تیپ های خاص رو ببینبد البته اگر پیاده به سمت مراکز تاریخی برید.در صورت گرفتن تاکسی که بنده اسنپ رو پیشنهاد میدم متوجه محله نخواهید شد. هتل به مجموعه ارگ و مجموعه تاریخی وکیل نزدیک بود. در صورت پیاده روی مسافتی در حد 10 الی 13 دقیقه ای فاصله داشت. در مجموع بنده از اقامتم در هتل کاملا راضی بودم هتل نو تمیز و شیکی بود و از لحاظ تمیزی و نوسازی در حد هتل چهارستاره بود.
ويژگي بارز هتل ارگ رفتار نيكوي پرسنل هتل مي باشد.
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
همه چیز عالی بود خیلی خوش گذشت حتما پیشنهاد میکنم.
هتل بسیار تمیز با کارکنان خوشرو ،صبحانه خوب ، تنها نکته منفی کوچک بودن اتاق هاست که اتاق 3 تخته که ما در آن اقامت داشتیم بیشتر مناسب 2 نفر بود . در مجموع نکات مثبت زیادی داشت .
نقاط قوت:
امسال برای دومین بارهست که ازاین هتل استفاده میکنم درهردوبار راضی بودم...برخورد خوب پرسنل...محیط آرام هتل...صبحانه هتل هم یادتون نره...
نقاط ضعف:
موقعیت هتل که باتوجه به موارد مثبتش میشه از نکته منفیش صرفنظر کرد...
هتل خیلی خوب و تمیزی بود و برخورد کارکنان خیلی خوب بود صبحانه کمی تکراری ولی خوب بود فقط از نظر مکان کمی نامناسب بود که فکر کنم برا چند روز مهم نباشه ودر کل پیشنهاد خوب و مناسبیه
در مجموع همه چیز عالی بود و راضی هستم از تمیزی تا شیک بودن چیدمان هتل ، صبحانه خوبی داره ، قیمت نسبت به کیفیت واقعا عالی هست، حتما پیشنهاد میکنم امتحان کنید. فقط یک انتقاد به نور اتاق ها دارم که کم نور هستن که سلیقه ای هست من دوست داشتم نور بیشتری باشه
امکانات عالی و با کیفیت در کنار نظافت بی نقص و کارکنان حرفه ای. مکان هتل دسترسی بسیار خوبی به مهمترین نقاط دیدنی شهر دارد و با حدود ده تا 20 دقیقه پیاده روی به آنها دسترسی دارید. از بازار وکیل، ارگ، نارنجستان گرفته تا حافظیه و باغ جهان نما. برای آنها که بدون ماشین هساتند و اهل پیاده روی موقعیت عالی است. محله لوکس نیست چون در بافت سنتی واقع شده. رستوران و کافی شاپ بسیار خوب. صبحانه با کیفیت و متنوع. نظافت اتاقها و سرویس بهداشتی عالی. تهویه و کولر بی نقص. ارزش قیمتی بسیار بالایی دارد چراکه امکانات ارائه شده بسیار فراتر است.
نقاط قوت:
خوب بوده
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
من 97/3/29 اونجا بودم واسه کار رفته بودم نسبت به مبلغ و سه ستاره بودنش عالیه و خیلی دل بازه پیشنهاد میکنم
بسیار هتل خوبی هست فقط از نظر مسیر مشکل خواهید داشت چون خیابان یک طرفه میباشد
نقاط قوت:
نزدیکی به اماکن تاریخی برخورد خوب پرسنل هتل تمیزی اتاق قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نامناسب بودن خدمات اینترنت کیفیت پایین صبحانه
خیلی فراتر ار 3 ستاره و فراتر از قیمتش است این هتل ارگ پرسنل خوب ، امکانات هتل هم عالی من الان این نظرو دارم بعد از 14 روز اقامت در این هتل استراک میذارم و هنوزم اقامت دارم! به همه توصیه میکنم! مکان هتل در بافت قدیمی شیراز و در یک خیابان قدیمی و بازار گونه قرار داره اما مشکلی برای شما بوجود نمیاره
این هتل نسبت به قیمت .عالی بود.نظافت .امکانات هتل کاملا مناسب بود وهیچ ایرادی نمیشه گرفت .ما دواتاق ۴نفره رو برای پنج شب استفاده کردیم که ازنظر ظاهر وساختاراتاق خیلی راحت بود.اگردوباره شیراز بریم حتما این هتل روانتخاب میکنم.. تنها مسئله ای که ایشالله بزودی حل میشه کمبود فًَضا برای پارکینگ هتل میباشد .
نبت به قیمت در حد هتل 4 ستاره بود . بسیار تمیز و رفتار کارکنان عالی بود . در مجموع اقامت بسیار خوشی به همراه خانواده در آنجا داشتیم .
هتل خوبی بود و همه چیز در حد انتظار بود . غذا ها را متوسط ارزیابی کردم و از لحاظ دسترسی یکم سخت بود برام چون ماشین نبرده بودم . دفعه بعد بروم شیراز از این هتل استفاده میکنم
هتل ارگ از نظر تمیزی و نظافت و رفتار پرسنل و امکانات و دسترسی به مکان های گردشگری عالی هستش
نقاط قوت:
بسيار تميز
نقاط ضعف:
پاركينگ
خرداد 97 در اين هتل اقامت داشتم و خوب بود. در صبحانه اين هتل خوردني هايي مثل فلافل، كوكو سبزي، آش شيراز و موارد ديگري بود كه در هتل هاي ممتاز هم حتي نديده بودم. فقط در اتاق هاي 2 تخته برخلاف عكس تبليغاتي در سرويس بهداشتي يك دوش بود و حمام به همبن خلاصه شده بود و خوشايند نبود. رستوران هتل گران بود و كلم پلو هم نداشت ولي كاركنان بسيار خوبي داشت. نقشه شيراز هم در هتل موجود بود.
یکی از بهترین هتل های شیرازه واقعا تمیزه بوی نو میده ازشون متشکرم فقط هزینه اینترنت هاشون غیره منطقیه 2 گیگ ده هزار تومن
ه بادخانواه ام 4 شب و 5 روز اقامت داشتم ، از لحاظ اتاقها و تمیزی و مرتب بودن بی نظیر در حد 5 ستاره بود ، صبحانه بسیار خوب و عالی ، رفتار پرسنل بسیار حرفه ای و مودبانه بود که جادارد ازتمامی پرسنل بخصوص مدیریت هتل سپاسگزاری کنم و از لحاظ موقعیت هتل عالی به مراکز تفریحی و دیدنی و نزدیک به تمامی مراکز است ، میتوانم به جرات اعلام کنم این هتل دوستاره بایستی بالاتر از حد خودش باشد . کیفیت غذای هتل بسیار خوب و با برنج ایرانی است . فقط تنها موردی منفی هتل که میتوان گفت و به آن اشاره کرد ، موقعیت مکانی هتل است که در وسط بازار است ولی هیچ مزاحمتی ندارد و یک مورد کوچک که جای که صبحانه سرو میشود سقف کوتاهی دارد . وگرنه تمام موارد مهم 20: ودرحد ***** است .
همچی عالی بود ولی محل هتل در راسته وسایل جانبی موتور و دوچرخه بود و خیلی محیط مناسبی برای رفت و امد در شب نبود و ما محبور بودیم حتی جاهای نزدیکم با اسنپ بریم البته کرایه اسنب خیلی عالی بود / خدمات هتل و برخورذ ها عالی بوذ غذای رستوران هم عالی بود / اینو حتما در نظر داشته باشین این هتل راس ساعت 2 اتاق رو تحویل میده حتی اگر اتاقاش خالی باشه/ ممنون از اسنپ تریپ
سلام . در روزهای ۲۷،۲۸،۲۹ خرداد درون این هتل اقامت داشتم که ان را از بُعدهای مختلف بررسی میکنم. 1) اتاق یک نفره [یک تخته] رزرو داشتم که بهم اتاق دو تخته تحویل داده شد. ۲) هتل و اتاق و کل مجموعه ، شیک و جالب بود. 3) وجود وسایل رفاهی از جمله کیت نخ و سوزن و پاشنه کش برایم جالب بود. ۳) برخورد کارکنان و همکاری پذیرش عالی بود. ۴)در اتاق ، مو بسیار دیده میشد که خیلی از نظر نظافت افتضاح بود. ۵) در منوی صبحانه ، غذاهای متنوعی بود که از محاسن بشمار می اید. ۶) غذاهای رستوران هتل فوق العاده قیمت بالایی داشت. 7) درب اتاق عایق صدا نداشت و با توجه به ساکن بودن خانواده ای که دارای نوزاد بودند باعث آزار اینجانب شد. ۸ ) در کل اقامت خوبی بود ، اما معایب را نیز باید در نظر گرفت ، هتل را پیشنهاد نمیکنم.
سلام من اردیبهشت امسال (97) اونجا بودم خیلی عالی بود. ممنون از مدیریت و پرسنل محترم هتل ارگ
Very nice
بجز مکان و موقعیت هتل که در خیابان قدیمی و نامناسبی بود این هتل واقعا عالی و با کیفیت و تمیز و شیک بود و توصیه میکنم به سایر افراد
در مجموع هتل مناسب و تازه تازی بود، اقامت برای من که رضایتبخش بود. امیدوارم روز به روز مسیر پیشرفت و بهتر شدن رو طی کنه!
عالی بود واقعا فقط یکم مشکل دور بودن از اماکن ررو داره که اونم خیلی مهم نیست درکل عااالی بود
در کل از اقامت در هتل ارگ خیلی راضی بودم، و قطعا گزینه اول من در سفربعدی خواهد بود، ظاهرا هتل به تازگی مرمت و نوسازی شده چون همه چیز خیلی خوب و نو بود، از نظر تمیزی وسایل و علی الخصوص سرویس بهداشتی عالی بود، صبحانه هم خیلی متنوع بود، موقعیت هتل شاید جز مناطق باکلاس شیراز نباشه اما چون ما همه جا رو با اسنپ میرفتیم برامون اهمیتی نداشت و در ضمن پیاده براحتی میشد رفت بازار وکیل . ممنون از هتل ارگ و اسنپ تریپ
اتاقها بسیار تمیز و شیک بود و نوسازی شده بود. با توجه به تجربه های قبلی در هتلهای 5 ستاره. این هتل درحد 4 ستاره بود.
به همراه همسرم در آبان ماه به مدت 2 شب در این هتل اقامت داشتیم. کارکنان مودب و خوش برخوردی داره، اتاق ها هم خوبن ولی نباید انتظار اتاق دلبازی رو داشته باشید. اولین چیزی که در ورود به اتاق توی ذوقم خورد نبود پارکت یا قالیچه یا حتا موکت کف اتاق بود. کیفیت صبحانه هم خوب بود ولی تکراری. صدای رفت و آمد داخل راه رو اذیت می کرد و بعضی وقت ها آزار دهنده بود.. دسترسی به مناطق تفریحی خوبه.. بعضی جاها رو میشه پیاده رفت مثل ارگ کریم خان، حمام و بازار وکیل.. بعضی جاها رو هم که دورتره با خط واحد و هم تاکسی میشه رفت.
با توجه به مبلغ پرداختيم و ستاره هتل ، بعد ورود به هتل شگفت زده شدم ، هم از لحاظ تميزي و شيك بودن لابي ، راه روها ، بزرگ و زيبا بودن اتاق ها و سرويس بهداشتي ، كافي شاپ زيباي روي بام هتل و برخورد پرسنل ،،، يكي دو مورد كوچك مثل محدود بودن منوي صبحانه از موارد منفي بود كه در برابر نكات مثبت هتل قابل چشم پوشيست در مجموع اگه نميخوايد خيلي زياد بابت اقامتتون هزينه كنيد و يا أهل استفاده از امكاناتي همچون استخر و سونا در هتل نيستيد و در عين حال ميخواهيد اقامت شيك و ارامي رو داشته باشيد من اين هتل را به شما توصيه ميكنم .
هتلی خوب و تمیز ولی موقعیت جغرافیایی بسیار بد.سوییت فاقد سرویس فرنگی.
پرفکت... همه چیز در کل عالی بود.
بسيار عالي هتل در حد بين المللي خوبه همه جا زيبا و تميز آروم ساكت قيمت مناسب برخورد خوب پرسنل نو بودن و زيبايي و تميزي هتل نزديك به بازار وكيل توصيه ميكنم
هتل اینترنت نداشت و کیفیت صبحانه پایین بود.
توی سایت صحبت از اینترنت رایگان در لابی بود ولی چنین چیزی نبود . ما در نهایت از مدیر هتل فاکتور هزینه های رستوران و کافی شاپ رو خواستیم که به ما نداد ند.بدون اینکه ما درخواست کرده باشیم اتاق رو نظافت کردند.
درکل خوب بود، اما موقعیت هتل بد بود.
اتاق ها کوچک بود و اتاق ما اتاق 1 تخته ایی بود که به اتاق 2تخته تبدیل کرده بودندش.درکل پذیرایی هتل خوب بود. امکاناتش هم جا داشت بهتر بشه مثلا سرویس های اتاق مثل مسواک و حوله برای یک نفر بود! زمانی که ما تو هتل بودیم ظهر ها به دلیل تعمیرات سروصدا بود.
چون تنها بودم وقتی رسیدم از من نامه اماکن خواستند و این توی سایت ذکر نشده بود توقع چنین چیزی نداشتم موقعیت مکانی هتل خوب نبود و رفتار کارکنان خوب نبود در ضمن هتل امکانات خاصی نداشت.
هتل خوبییه اما صبحانه هاش تکراریه و آدم خسته میشه.
همه چیز خوووب بود اما هتل نسبت به قیمت ارزنده نبود.
هتل خوبیه و همه چیزش مرتبه.
هتل بسيار خوب و تميز و مرتب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ارگ شیراز

مهمانان هتل ارگ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ارگ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ارگ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ارگ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ارگ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.