هتل ارگ شیراز

شیراز، خیابان تختی، بالاتر از چهار راه راهنمایی
4
امتیاز کاربران
134
نظرات کاربران

معرفی هتل ارگ شیراز

هتل سه ستاره ارگ در مرکز شهر شیراز واقع گردیده، این هتل در سال ۱۳۷۰ بنا شده و بعد از چند سال مجددا در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ مورد بازسازی قرار گرفته است. فاصله هتل ارگ تا مراکز دیدنی شهر مانند باغ ارم، شاه چراغ، تخت جمشيد، بازار وكيل، حافظيه، ارگ كريم خان و نارنجستان قوام بسیار کم می باشد. هتل ارگ با ۴۲ باب اتاق مجهز به امکانات مدرن و پرسنل مجرب پذیرای مهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل ارگ شیراز

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
اقامت 24
800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
800,000 تومان
13 خرداد
شنبه
800,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
ای‌گردش
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,208,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
دوتخته برای یک نفر
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
17 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
18 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,200,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,208,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,208,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,208,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,208,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,208,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
اتاق دوتخته - توئین
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,208,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دوتخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,208,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,208,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,208,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,208,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,208,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,208,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,208,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,200,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,200,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,200,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,200,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,200,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,200,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته(سینگل)
اقامت 24
1,570,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,570,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,570,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,570,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,570,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,613,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,613,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,613,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,613,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,613,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,613,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,613,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,613,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,613,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,613,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,613,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,613,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,613,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,613,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,613,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,613,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,613,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,613,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,613,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,613,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,613,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,613,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,613,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
1,613,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,613,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,613,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,613,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,613,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,613,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,613,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,613,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق سه تخته(دبل+سینگل)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,570,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,570,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,570,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,570,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,570,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,570,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
2,018,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,018,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,018,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,018,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,018,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,018,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,018,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,018,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,018,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,018,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,018,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,018,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
15 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
16 خرداد
سه‌شنبه
2,018,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,018,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,018,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,018,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,018,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,018,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,018,000 تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
2,018,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 خرداد
یکشنبه
2,018,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,018,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,018,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,018,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,018,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,018,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,018,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,018,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
13 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,950,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,950,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,950,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,950,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,950,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,950,000 تومان

امکانات اتاق های هتل ارگ شیراز

تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
مبلمان
اتاق ویژه معلولین
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اینترنت با حجم محدود در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تور
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
اتاق ويژه معلولين
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
آنتن مرکزی
امکانات ویژه معلولین

آدرس هتل ارگ شیراز روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارگ شیراز

(134 نظر)
نقاط قوت:
تمیز بودن هتل با توجه به قیمت هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
تمیز بودن هتل با توجه به قیمت هتل خوبی بود
نسبت به قیمت هتل امکانات خوبی داشت تمیز بود
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان و نظافت اتاقها.برای چندمین بار که به این هتل میرم و واقعا هر بار راضی بودم.
نقاط ضعف:
خوشرویی کارکنان و نظافت اتاقها.برای چندمین بار که به این هتل میرم و واقعا هر بار راضی بودم.
نقاط قوت:
رنگ‌بندی فضا بنظرم جذاب و شیرازی بود. روف گاردن ارامش بخش داشت
نقاط ضعف:
رنگ‌بندی فضا بنظرم جذاب و شیرازی بود. روف گاردن ارامش بخش داشت
دوست دارم دوباره تجربه اش کنم.
نقاط قوت:
به شدت تمیز کیفیت و تنوع صبحانه عالی کیفیت اینترنت عالی و رایگان
نقاط ضعف:
به شدت تمیز کیفیت و تنوع صبحانه عالی کیفیت اینترنت عالی و رایگان
نقاط قوت:
نظافت عالی
نقاط ضعف:
نظافت عالی
خیلی تمیز هست ممنون از پرسنل محترم
نقاط قوت:
سکوت ، تمیزی ، آرامش ... واقعا پیشنهاد میکنم پارکینگ کوچیک هست امااااا با همکاری پرسنا این دغدغه کاملا رفع شده
نقاط ضعف:
سکوت ، تمیزی ، آرامش ... واقعا پیشنهاد میکنم پارکینگ کوچیک هست امااااا با همکاری پرسنا این دغدغه کاملا رفع شده
نقاط قوت:
کیفیت نسبت به قیمت عالیلوکیشن خیلی عالی و نزدیک مکان های دیدنیصبحانه خیلی بیشتر از یک هتل ۳ ستارهوجود پارکینگ پرسنل خیلی گرم و در عین حال خیلی حرفه ایفضای بیرونی خیلی دلباز و زیبا
نقاط ضعف:
سایز اتاق ها یکم کوچیک هستنبالکن نداردبابت آب معدنی ای که گفته بودن رایگانه، شارژمون کردن و گفتن فقط روز اول رایگانه که یکم عجیب بود
نقاط قوت:
برخورد فوق العاده كاركنان
نقاط ضعف:
نسبت به ستاره هاي هتل و امكانات زير ساختي در مقايسه به هتل هاي در چند كشور خارجي و چند شهر داخلي كه سفر كردم هيچ نكته منفي وجود نداره
نقاط قوت:
-اتاق دو تخته توئین بسیار تمیز و بزرگ.-سرویس بهداشتی خوب و تمیز-صبحانه متنوع و خوب از جمله انواع آش و غذاهای مدرن‌تر-خشکشویی عالی که تقریبا چند ساعت بعد لباس ها رو آماده میکنه-پارکینگ خوب با راهنما
نقاط ضعف:
-نکته منفی خاصی مشاهده نشد
نقاط قوت:
نظافت و تمیزی هتل برخورد کارکنان عالیصبحانه با کیفیت عالی
نقاط ضعف:
لوکیشن هتل در منطقه ی مناسبی نبود
نقاط قوت:
تمیزی برخورد خوب صبحانه عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخوردخوب پرسنلرسیدگی به اموربهداشتیفاصله خوب تا اماکن دیدنی
نقاط ضعف:
کمی منو صبحانه تغییر کنه بهتره اگه کسی یک هفته اونجا باشه واقعا صبحانه براش کاملا تکراری و خسته کنندهکیفیت مواد درتهیه صبحانه بایدتغییرکنه
نقاط قوت:
قیمت مناسب و موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
خیلی به clean check اعتقاد ندارن
نقاط قوت:
قیمت امکانات خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق ما پنجره نداشتخدمه توی حمل چمدان کمک نکردندملافه ها خیلی بوی شوینده می دادند.
نقاط قوت:
بهداشت و رفتار کادر و صبحانه عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
درمجموع همه چیز خوب وعالی بود
نقاط ضعف:
پارکینگ داره ولی راحت نیست
نقاط قوت:
نظافت. صبحانه عالی.
نقاط ضعف:
سرو صدای جارو برقی ساعت ۳ بعد از ظهر که زمان استراحت هست.
نقاط قوت:
مکان تمیزسلف صبحانه با کیفیت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
سیستم گرمایش و سرمایش مناسبظاهر آراسته داخل اتاقبرای اقامت کاری مناسب بود ولی برای خانواده توصیه نمیکنم
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب بعضی از پرسنلخرابی شیر آب سرویسلک بودن ملحفه و حوله
نقاط قوت:
قیمت مناسباتاق و حمام و دستشویی تمیزصبحانه مناسب رفتار بسیار محترمانه
نقاط ضعف:
محله مخصوص تعمیرات و فروش موتور سیکلت و پمپ و...
نقاط قوت:
از هر نظر عالیه. پاکیزگی و نزدیکی به محلهای تاریخی از مهمتربن نکات هستند.پشیمان نمیشین
نقاط ضعف:
فقط یک ایراد داشت . اونم اینکه در محله دروازه اصفهان قرارداره که خیلی قدیمیه و اطرافش بورس مغازه های لوازم یدکی هست.هرچند با یه اسنپ بیست تومنی میتونید به مکان‌های تاریخی داخل شهر برسید اونم در پنج تا ده دقیقه
نقاط قوت:
تمیزصبحانه با کیفیتقیمت مناسبپارکینگنزدیک بودن به ارگ کریمخان و مجموعه زندیهتا الان بهترین هتلی که در این رنج قیمتی در شیراز رفتم همین هتل بوده
نقاط ضعف:
محله‌ای که هتل در آن واقع شده جای معتادان استگاهی صدای زیاد مهمانان هتل که در لابی و راهرو بودند وارد اتاق می‌شد و آرامش و خواب ما را به هم میزد
نقاط قوت:
احترام گذاشتن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
در مجموع هتلی ارام وباصفاست صبحانه خوب بود ، نظافت عالی ، مهمانوازی عالی قسمت خشک شویی لباس عالی به نظرم تشک تخت ها تعویض بشند بهتره ، اندازه اتاق دسترسی به اماکن تاریخی و شاهچراغ بسیار مناسب بود
نقاط قوت:
کارکنان مودب .نظافت عالی .تحویل اطاق به مسافر زودتر از عرف معمول
نقاط ضعف:
کیفیت نهار کمی پایین.صبحانه خوب
نقاط قوت:
فوق العاده تمیز و پرسنل مودب،صبحانه عالی👏
نقاط ضعف:
غذای نهار کباب کوبیده بسیار بوی بد چربی میداد،و‌باقالی پلو با مرغ خیلی معمولی رو به پایین،همه چیز هتل عالی،انتظار بیشتری از رستوران برای نهارش داشتم
نقاط قوت:
رستوران با غذاهای بسیار خوشمزه و باکیفیت و قیمت مناسبکافی شاپ زیبا و مقرون به صرفهصبجانه باکیفیتطراحی و معماری زیبا و دلنشین
نقاط ضعف:
کیفیت پایین تهویه برخی از اتاق هاتنوع پایین صبحانهموقعیت مکانی نامناسب در راسته فروش لوازم ماشین و موتوربرخورد نامناسب اکثر ‌کارکنان
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد مجهز بودن اتاق به امکانات سفر دسترسی عالی به مناطق گردشگری منوی صبحانه خوب
نقاط ضعف:
بعضی ساعت روز، سروصدای سایر مسافران در راهرو
نقاط قوت:
اتاق صبحانه پرسنل نظافت همگی عالی ممنون از هتل ارگ
نقاط ضعف:
ندیدم فقط کاش آب رایگان شارژ بشه. در کل عالی ممنون
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اب اشامیدنی و سرویس چای رایگان نبود
نقاط قوت:
اخلاق خوب کارکنان
نقاط ضعف:
نداشتن جای پارک کافی.گرانی غذاهای رستوران
نقاط قوت:
برخورد عالي پرسنل تميزي فوق العاده عالي واقعا فراتر از هتل٣ستاره بود
نقاط ضعف:
پاركينگ كوچيك بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
تهویه اتاق و سالنها مناسب نیست کیفیت غذا خیلی معمولی رو به ضعیف
بسیار عالی پرسنل هتل ارگ شیراز بسیار خوب و خوش اخلاق و مهمان نواز و خوش برخورد هستند از همه کارکنان محترم هتل ارگ شیراز کمال تشکر را دارم .
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود به مکان های دیدنی شیراز نزدیک بود برخورد پرسنل بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه مختصر صدا از راهرو خیلی به داخل اتاق میومد
نقاط قوت:
عالی عالی عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
منو صبحانهنظافتبرخورد پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نظافت اتاق ها جالب نبود
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
تذکر ندادن به مسافرین بدون ماسک در محوطه لاوی
نقاط قوت:
امکانات خوب بود همه چیتنوع صبحانه عالی بودهمه چی خوب بود
نقاط ضعف:
فقط اینکه من یک شب رزرو کردم صبح که اومدم برم گفتم یک شب دیگه میمونم و در کمال ناباوری گفتن‌نمیشهواقعا من مسافر سرگردون شدمرزرواسیون ساعت ۹ میاد یعنی اگه شخصی ساعت ۳ صبح بیاد میگن پذیرش نیست تا ساعت ۹ صبحو این واقعا شرم اور
نقاط قوت:
اتاق ها كاملاً مجهز بود- صبحانه هتل عالي بود-كافي شاپ هتل با منظره خيلي زيبا و قهوه دلچسب- نحوه برخورد كاركنان هتل خوب بود
نقاط ضعف:
متاسفانه همزمان با اقامت ما در هتل، در طبقه اي كه اتاق ما بود تعدادي خانواده عرب هم حضور داشتند كه ايجاد سر و صدا و مزاحمت مي كردن ولي با درخواست ما جاي اتاقمون رو عوض كردن و به طبقه ديگه اي انتقال دادن
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنلرستوران با کیفیتقیمت مناسب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد خوب، اتاق و راهروهای تمیز و مرتب، صبحانه سلف سرویس و خوب
با سلام هتل نسبت به قیمت عالی از نظر نظافت خوب بود پرسنل هم برخورد خوبی داشتن موقعیت هتل هم و دسترسی آن خوب .یک بار از رستوران اونجا استفاده کردم که کیفیت خوبی داشت
نقاط قوت:
برخورد پرسنل پذیرایی و نظافت و خدمات عالی
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خیلی بد
نقاط قوت:
برخورد کارکنان عالی بود .واقعا بی نهایت مودب و مهمان نواز بودن. اتاق ها تمیز و مرتب بودن صبحانه در حد هتل ۳ستاره واقعا عالی و بی نقص بود .به نظرم خیلی کامل بود. با اینکه پارکنیگ خیلی بزرگ نبود اما هر تایم از روز که هتل میرسیدم جای پارک داشت و اصلا مشکل پارک نداشتیم داخل امکانات اتاق(در سایت) گزینه چای ساز نداشت ولی داخل اتاق چای ساز بود .
نقاط ضعف:
بهتر بود به خاطر شرایط کرونا حوله های حمام رو داخل پک میگذاشتن و بسته بندی شده تحویل هر اتاق میدادن.
صبحانه سلف سرویس بود خوب بود ، برخورد کارکنانش خوب بود فقط یک مورد در مورد اینترنت رایگان ، اصلا چنین چیزی وجود ندارد و فقط تبلیغات هست ما چند بار درخواست کردیم اول گفتند قطع هست بعد گفتند تا ۲۵۰ مگابایت رایگان هست آخر هم رمزی به ما ندادن ، به نظرم این آپشن را ننویسند بهتر از دروغگویی هست. کیفیت غذا خوب بود اما قیمتشون بالا بود، اتاقی که ما گرفته بودیم جایی برای خوردن غذا در اتاق نداشت و همچنین جایی برای خواندن نماز نیز نداشت ، سر و صدا و صحبت اشخاص خیلی راحت توی اتاق میومد. کولرش هم خوب کار نمیکرد. به ارگ کریم خان نزدیک بود و پیاده هم میشد رفت . بقیه مواردش خوب بود.
بسیار هتل خوب و تمیز و پرسنل با اخلاق
نظافت عالی، برخورد خوب، صبحانه متوسط، پارکینگ ضعیف
سلام ، در کل خوب بود ، ممنون
نسبت به سه ستاره و قیمتش عالی خیلی تمیز و ازهمه مهمتر آشپز خیلی خوبی که دارند واقعا کیفیت غذا هتلی است حتما توصیه میشود. رزپشن ولی یک خانم جوان خیلی بی تجربه و اموزش ندیده بودند اینترنت هم تقریبا ندارد
نقاط قوت:
رعایت نظافت و تمیزی اتاقها برخورد خوب کارمندان هتل
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران
نقاط قوت:
نظافت،رستوران خوب،ساکتی هتل
نقاط ضعف:
محله خوبی نیست
نقاط قوت:
برخورد کارمتدان این هتل و بهداشت هتل
نقاط ضعف:
وقتی مسافری مراجعه میکند کلیه مشخصات توی سیستم کامپیوتر ثبت و ضبط شود تا برای مراجعات بعدی اگه احیانا مشکلی با مدارک ارائه شده داشتند را پیدا نکنند
هتل خوبی هست ما یه اتاق ۳ تخته گرفته بودیم به نسبت هتلهای سه ستاره ایی که رفته بودم یه کم امکاناتش کم تر بود از نظر تمیزی خوب بود .در کل تو شیراز بخوایم به کسی معرفی کنم و دوباره اومدم شیراز انتخاب میکنم
نقاط قوت:
تمیزی سرویس بهداشتی. رعایت پروتکل های بهداشتی ، تمیزی اتاق ها، کیفیت و تنوع صبحانه، برخورد کادرهتل بغیر از پذیرش، اخلاق خوب پرسنل زحمت کش رستوران و سرویس دهی، نماز خانه و صندلی نماز تمیز و مجزا، کیفیت ناهار خوب بود. دسترسی به حرم ، بازار طالقانی و وکیل خوب. تهویه اطاق عالی و هیچ صدایی داخل اتاق نمیاد. کمد لباسی ، گاو صندوق و میز و صندلی و میز آرایش. من دفعه بعد هم همینو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
در بدو ورود با اخلاق خشک و بی اهمیتی پذیرش برخورد میکنید . پتو درخواست دادم ، هیچ اتفاقی نیفتاد. نت گفتن قطعه که بنظر الکی گفتن. روابط اجتماعی کادر داخل هتل از پذیرش بهتر بود. پارکینگ کوچک و باید سوییچ تحویل بدید که سوییچ م در اثر ضربه از کار افتاد، پتو داخل اتاق کمه، حوله ها تمیز تمیز نبود. اردور ناهار و شام ضعیف، قیمت کافی شاپ پشت بام زیاد، گران و چیز خاصی برا گفتن نداشت.حتی فالوده شیرازی و ساندویچ که توی منو بود نداشت. سوپری نزدیک ش نیست.
برخورد پرسنل پذیرش سرد ، نور اتاقها کم بود ، دستشویی ایرانی تو اتاق نیست باید بری تو راهرو، صبحانه کامل و خیلی خوب ، ناهار رستوران استفاده کردیم هم از نظر قیمت و هم کیفیت خوب بود ، تهویه مناسب ، متاسفانه به دلیل قطعی اینترنت کلا اینترنت نداشت
نقاط قوت:
فاصله کوتاه تا مکان های تاریخیتمیزی اتاق هاقیمت بسیار مناسب صبحانه عالی نسبت به قیمتبرخورد پسنل
نقاط ضعف:
به نسبت قیمت نکته منفی ای ندارد
نقاط قوت:
بسیار تمیزدسترسی خوب به بافت تاریخیدارای روفگاردن و کافهصبحانه متنوع
نقاط ضعف:
کمبود پریز برق برای شارژ لوازمدو عدد تخت در اتاق بود ولی یک پریز برق داشتموقع خروج برق اتاق قطع میشه کامل و لوازم رو نمیشه گذاشن برای شارژ
رفتار پرسنل بسیار خوب و موقعیت مکانی برای سفر تفریحی عالی بود ولی تو منطقه نسبتا شلوغ بود
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز دسترسی خوب شارژر را جا گذاشتیم زحمت کشیدند ارسال کردند.
نقاط ضعف:
صبحانه متوسط بود میتوانست بهتر باشد. مقابل پنجره اتاق ما یک دیوار بود و صدای چیزی شبیه به چیلر به داخل اتاق نفوذ میکرد. جای پارکینگ برای همه مسافران کم بود.
نقاط قوت:
قیمت مناسب در کنار امکانات برخورد مناسب پرسنل کیفیت صبحانه عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق ها بسیار تمیز بودن، کارکنان خوش برخورد
بسیارعالی برخورد عالی محترم بازم امدم شیراز همین هتل اقامت میکنم باتشکر 🌹
رعایت کامل اصول هتلداری
همه چیز خوب و عالی.
نسبت به قیمت، خدمات و شرایط هتب بسیار خوب است. اما موقعیت هتل خیلی مطلوب نیست. برخورد کارکنان محترمانه بود
هتل بسیار خوب از نظر تمیزی
نسبت به قیمت و منطقه قرار گیری هتل خوب بود رسیدگی و برخورد پرسنل هم خوب بود
هتل بسیار تمیز ، کاملا پروتکل ها رو رعایت کرده بودن ، صبحانه عالی و متنوع بود ، سرویس دهی خوب ، رفتار پرسنل بسیار خوب و خوش برخورد . ما کلی خاطره خوب داریم از هتلتون .
هتل خوبی بود و غذای خوبی هم داشتند ولی مسافران و بعضا خدمه اصلا رعایت نمیکردند و سر و صدا داشتند و صدا به راحتی داخل اتاق ها می آمد
همه چیز هتل خوب بود البته سفر ما کاری بود و در کل راضی بودیم
همه چی عالی هتل واقعا خوبی بود نسبت به قیمتش عالی پیشنهاد میکنم حتما
عالی
همه چیز خوب ولی موقعیت و دسترسی ضعیف
بد نیست
برخورد و کیفیت غذا ضعیف بود
یکی از مشکلات اصلی محدود بودن پارکینگ بود و نگهبان مدام درب رو می بست و شما باید برای خروج و ورود مدتی معطل بشین... صبحانه کلا هر روز یک مدل بود و اصلا تنوع نداشت
نسبت به قیمت در حد هتل ۵ستاره بود
برخورد پرسنل هتل فوق العاده عالی ومودبانه بود.فقط امکانات مانند اینترنت در چند روز در هتل قطع بود.که به نظرم جالب نیست.
خوب
عالی
هتل تمیز و خوبی بود 😊 راضیم از جاباما و هتل ارگ
کارکنان خوش برخورد.صبحانه تنوع خوبی داشت.
موقعیت مکانی نامناسب
بسیار عالی
سرویس دهی می تواند روند بهتری داشته باشد
با سلام هتل بسیار عالی و تمیز و صبحانه کامل و کیفیت غذای عالی من این هتل را پیشنهاد میدم
این هتل واقعا از همه لحاظ عالیه، کارکنان هتل خیلی خون گرم و با دقت زیاد کارشون رو انجام میدن و هر کاری از دستشون بر بیاد برای مهمان انجام میدن. اتاق های این هتل هم تمیز هست خیلی شیک طراحی شده. واقعا اقامت آرامش بخشی رو داشتم، خیلی ممنون
هتل خوب و عالی تمیز و بدون سرو صدا و نزدیک به را اهن و مراکز تفریحی و گردشگری و باغ خیلی عالی بود از لحاظ قیمت
موقعیت و فضای داخلی هتل و همچنین رستوران هتل خیلی خوب و مناسب بودد.
محیط تمیز بخورد مناسب کارکنانطراحی داخلی جالب فضای نسبتا جالب پشت بام برای استراحت و نوشیدن چای
واقعا هتل از هر لحاظ که حساب کنین عالی بود .ممنون
نقاط قوت:
قیمت مناسب تمیز و نوساز صبحانه خوب دسترسی خوب به جاذبه های گردشگری
نقاط ضعف:
فاصله طولانی برخی اتاقها تا آسانسور
نقاط قوت:
به نظر من از هر لحاظ این هتل عالی می باشد.
نقاط ضعف:
ندیدم
کیفیت صبحانه بسیار پایین بوده و همچنین جهت ارائه اینترنت از مسافر وجه دریافت می شود.
عالی
خیلی عالی هتل تمیز آرام و دلنشین اتاقها فول امکانات غذا عالی صبحانه عالی
هتل خوب و تمیزی بود . برخوردکارکنان عالی بود و قیمت هم مناسب بود . کلا عالی بود .
محیط و اتمسفر بسیار گرم و دلنشین برخورد کارکنان بسیار رضایت بخش موقعیت مکانی خوب
دسترسی راحت ( پیاده) به مجموعه ی وکیل و بافت قدیمی. کیفیت و تمیزی اتاق ها نسبت به قیمت و ۳ستاره بودن هتل بسیار بالا بود. برخورد پرسنل حرفه ای و مودب. یک روف تاپ کافه ی خیلی جالب و دلنشین هم هست که من و دوستم خیلی ازش لذت بردیم. و درنهایت در تیرماه که ما اونجا بودیم، از هتل تور کل روز تخت جمشید و پاسارگاد با نهار در یک اقامتگاه محلی رو با قیمت خوب گرفتیم که عالی بود.
واقعاهمه چیزعالی بود
هتل خوبی بود و در حد ۴ ستاره است و از نظر موقعیت مکانی هم به بسیاری از اماکن تاریخی نزدیک است
۱_نداشتن اینترنت رایگان تو اتاق ۲_ قابل تنظیم نبودن دمای اتاق اسپیلیتش که دماش ثابت بود و شوفاژ هم داشت تو اتاق من میخواستن دمای اتاق کم بشه نمیشد یا باید شوفاژ رو کم میکردم یا پنجره باز میکردم دمای اسپیلیت هم روز ۲۵ درجه بود و تغییر نمیکرد عملا بدرد نمیخورد ۳_منوی صبحانه معمولی
تمیزی هتل واقعا نکته بسیار مثبتی به حساب میاد. ارزش واقعی در حد یک هتل 4 ستاره بود. از نظر ما، در مقایسه با اکثر هتل ها که از کفپوش هایی مثل موکت نامناسب استفاده میکنند و یا از فرش هایی استفاده میکنند که شستشوی دیرهنگام دارن ، کفپوش سنگ اتاق ها نکته بسیار مثبتی بود.
همه چی خوب بود و کارکنان هتل بسیار خوش برخورد بودن و صبحانه بسیار خوبی هم سرو میشد
رفتار پرسنل عالی تمیزی اتاق و سرویس دهی عالی موقعیت هتل خوب بود (مثلا تا بازار وکیل تقریبا یک ربع پیاده روی داره) در کل به نسبت یک هتل 3 ستاره کیفیت بالاتری داشت
بسیار زیبا تمیز شیک با قیمت مناسب
سلام در یک کلام میشه گفت که صاحب و تیم مدیریت هتل ارگ به تمام معنی عاشق کارشون هستند. همه چیز این هتل فوق العاده است . به کسانی که اولین بار شیراز تشریف میبرند، اقامت در هتل ارگ رو به منظور ایجادخاطراتی شیرین تر از سفرشون به شیراز توصیه میکنم.
واقعا هتل تمیز و زیبایی هست. تمامی قسمت های هتل به قدری تمیز و مرتب نگه داشته میشه که واقعا لذت بخشه. برخورد پرسنل هم بسیار عالی و محترم. قطعا انتخاب همیشگی من در سفر شیراز همین هتل هست.
اتاق ها بسیار تمیز بودن، برخورد کارکنان خیلی خوب بود ، رستوران هتل غذاهاش خوب بود صبحانه کاملی داشتن منو ناهار و شام هم کامل بود کیفیت خوبی هم داشتن ، موقعیت مکانی هتل هم بد نبود اگه اهل پیاده روی باشین تا بازار وکیل و مجموعه وکیل راه زیادی نیست . در کل به دیگران توصیه میکنم انتخاب خیلی خوبی هست .
برخورد پرسنل در حد استانداردهای هتل نبود موقع ورود ناهماهنگی بوجود امد و با برخورد نامناسب کارکنان مواجه شدیم
همه چیز عالی بود بخصوص غذاهای رستورانش خوب بود نسبت به قیمتش حرف نداشت
هتلی با تمیزی فوق العاده، امنیت خوب، دسترسی عالی به اکثر نقاط دیدنی. و پرسنلی با رفتار مناسب و حرفه ای. به هیچ عنوان در انتخابش شک نکنید.
تمیزی اتاق - دسترسی به مکانهای گردشگری - برخورد مناسب پرسنل
خیلی تمیز بود هتل و این واقعا نکته مثبتیه. برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود و نزدیک به بعضی جاهای دیدنی بود. صبحانه خوبی هم داشت ، بام سبزش هم خیلی جالب بود در کل من واقعا نسبت به هزینه ای که کردم راضی بودم
بسیار عالی با تجه به تعداد ستاره هایی که هتل داره
هتل به شدت تمیز بود. دیزاین خوبی داشت و فضای داخلی اتاق ها مثل هتل 5 ستاره بود. کتری برقی داشت. موقعیتش به لحاظ نزدیکی به مکان های دیدنی خوب بود. قیمت به نسبت کیقیت عالی بود. من و دوستم که هر دو دختریم رفتیم و امنیت و برخورد کارکنان هم عالی بود. در کل به شدت پیشنهاد می دم این هتل رو.
اول از همه قابل ذکر هست اینجا هتل سه ستاره ثبت شده ولی من رفتم هتل چهارستاره بود اتاق واقعا تمیز و همینطور سرویس بهداشتی و حمام کاملا تمیز و ضد عفونی شده بود تخت ها مرتب اتاق با دمای مناسب بود نه خیلی گرم نه خیلی سرد تمام امکانات رفاهی داخل اتاق تعبیه شده تلویزیون میز کوچیک برای مطالعه آباژور مبل سشوار داخل حمام حوله های تمیز صبحانه هم سلف سرویس و غذاهای متنوع برخورد کارکنان عالی بود
نزدیکی هتل به تمام مناطق تاریخی مزیت خیلی خوبیه. برخورد پرسنل خیلی عالی. اتاق ها خیلی تمیز. صبحانه در سطح یه هتل سه ستاره قابل قبول. نسبت به قیمت خیلی خوبه
اگه تجربه مسافرت به هتل های 4 ستاره شیراز یا شهرهای دیگه ایران را داشتید با خیال راحت این هتل را رزرو کنید چون کیفیتش اگه در حد یه هتل 4 ستاره ایران نباشه قطعا کمتر از خیلی از اونها نیست. پاکیزگی اتاق، سرویس مطلوب، قیمت منصفانه مینی بار اتاق، کافی شاپ زیبا، صبحانه با کیفیت معقول، برخورد مناسب کارکنان، دسترسی مناسب به مکان های تاریخی شیراز، فضای مناسب اتاق جز ویژگی های این هتل است.
موقعیت مکانی خیلی خوبی داره..تمیزی اتاق و سرویس ها و راهرو خیلی خوبه...هتل ۲ستاره ممتاز هست که ۱ ستاره تشویقی هدیه دادن از طرف گردشگری و این نکته خیلی خوبه واسشون چون توریست خارجی مهمانشون بود..به این هتل میشه گفت واقعا هتل ۳ ستاره...صبحانه خیلی عالی و قابل قبول...از پرسنل پذیرش گرفته تا خانه داری همه خوش برخورد و عالی...توصیه میکنم با خانواده اینجا اقامت داشته باشین یه جای دنج و خودمون...
برخورد پرسنل بسیار عالی بود من در این سفر بیمار شدم به محض اینکه به هتل اطلاع دادم به دارو نیاز دارم به سرعت برای من دارو خریداری و به اتاق من فرستادند. کیفیت غذا ها بسیار عالی بود البته یکم قیمت هاش بالا بود. برخورد پرسنل بسیار عالی بود هنگام check in به من یک کپن رایگان ولکام درینک در کافی شاپ دادن در کل میشه گفت واقعا یک هتل ٣ستاره خوب بود که در ایران روی هتل های ٣ ستاره باید در اندا...
در مجموع خوب بود همچیز ، رفتار پرسنل ، تمیزی و نظافت
این هتل از همه نظر عالی بود از نظر تمیزی که حرف نداشت، واقعا انتظار انقدر تمیزی و شیک بودن رو از یک هتل 3 ستاره نداشتم. به همه جاهای تفریحی و دیدنی شیراز نزدیکه پیشنهاد می کنم حتما رزرو کنید.
هتل بسیار خوب و تمیز با برخورد مناسب بود همچنین هماهنگی جهت رزرو نیز بسیار رضایت بخش بود-متشکرم استفادهه از این هتل را توصیه میکنم
ما سه شب با خانواده در این هتل اقامت داشتیم .اتاق ها تمیز وشیک بودند . برخورد پرسنل خوب وحرفه ای بود. صبحانه کامل بود و قیمت هتل مناسب بود. فضا سازی ودکوراسیون هتل نیز حرفه ای ومتناسب با شهر تاریخی شیراز بود
هتلی بسیار تمیز و شیک با پرسنلی مودب و خوش برخورد با صبحانه ای متنوع
عالی بود از همه نظر، برخورد، برگزاری تور، صبحانه، تمیزی و ...
یک اقامت رضایت بخش را تجربه کردم. در عین حال هزینه ی پرداختی نیز معقول بود. رعایت ادب از جانب کارکنان محترم نیز مورد تقدیر بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل ارگ شیراز

مهمانان هتل ارگ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ارگ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ارگ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ارگ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ارگ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.