هتل پارامیدا شاهرود

شاهرود، خيابان تهران، بلوار دانشگاه، مقابل ترمينال، جنب اداره راه
3.3
امتیاز کاربران
54
نظرات کاربران

معرفی هتل پارامیدا شاهرود

هتل ۴ ستاره پارمیدا شاهرود در زمینی به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع واقع شده است. این هتل بزرگترین و مجلل ترین هتل مسافرتی در شاهرود و در استان سمنان می باشد. پرواضح است که شاهرود یکی از دیدنی ترین شهرهای ایران و شهریست توریستی که میتوان از جاهای دیدنی آن به جنگل ابر و آرامگاه بایزید بسطامی و آرامگاه شاعر بزرگ خرقانی و امیریه و فرحزاد و آبشار مجن و هزاران جای دیدنی دیگر اشاره کرد.. لازم به ذکر است برای میهمانان خارجی، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان به نرخ های اعلام شده اضافه می گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارامیدا شاهرود

پارامیدا-آپارتمان یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
445,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
445,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
445,000
تومان
14 آذر
جمعه
445,000
تومان
15 آذر
شنبه
445,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
445,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
445,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
445,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
445,000
تومان
ایران مارکوپولو
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
560,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
560,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
560,000
تومان
14 آذر
جمعه
560,000
تومان
15 آذر
شنبه
560,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
560,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
560,000
تومان
جاباما
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
14 آذر
جمعه
600,000
تومان
15 آذر
شنبه
600,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
14 آذر
جمعه
600,000
تومان
15 آذر
شنبه
600,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
14 آذر
جمعه
600,000
تومان
15 آذر
شنبه
600,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
علاءالدین
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
600,000
تومان
14 آذر
جمعه
600,000
تومان
15 آذر
شنبه
600,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
600,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
600,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
600,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
600,000
تومان
پارامیدا-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
550,000
تومان
14 آذر
جمعه
550,000
تومان
15 آذر
شنبه
550,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
550,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
550,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
550,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
550,000
تومان
ایران مارکوپولو
695,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
695,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
695,000
تومان
14 آذر
جمعه
695,000
تومان
15 آذر
شنبه
695,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
695,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
695,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
695,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
695,000
تومان
علاءالدین
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
750,000
تومان
14 آذر
جمعه
750,000
تومان
15 آذر
شنبه
750,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
اقامت 24
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
750,000
تومان
14 آذر
جمعه
750,000
تومان
15 آذر
شنبه
750,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
جاباما
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
750,000
تومان
14 آذر
جمعه
750,000
تومان
15 آذر
شنبه
750,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
هتل یار
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
750,000
تومان
14 آذر
جمعه
750,000
تومان
15 آذر
شنبه
750,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
750,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
750,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
750,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
750,000
تومان
پارامیدا-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ای‌گردش
692,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
692,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
692,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
692,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
692,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
692,000
تومان
14 آذر
جمعه
692,000
تومان
15 آذر
شنبه
692,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
692,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
692,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
692,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
692,000
تومان
ایران مارکوپولو
875,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
875,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
875,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
875,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
875,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
875,000
تومان
14 آذر
جمعه
875,000
تومان
15 آذر
شنبه
875,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
875,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
875,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
875,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
875,000
تومان
جاباما
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
950,000
تومان
14 آذر
جمعه
950,000
تومان
15 آذر
شنبه
950,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
علاءالدین
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
950,000
تومان
14 آذر
جمعه
950,000
تومان
15 آذر
شنبه
950,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
هتل یار
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
950,000
تومان
14 آذر
جمعه
950,000
تومان
15 آذر
شنبه
950,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
اقامت 24
950,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
950,000
تومان
14 آذر
جمعه
950,000
تومان
15 آذر
شنبه
950,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
950,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
950,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
950,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
950,000
تومان
پارامیدا-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
ای‌گردش
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
940,000
تومان
14 آذر
جمعه
940,000
تومان
15 آذر
شنبه
940,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
940,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
940,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
940,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
940,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,195,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,195,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,195,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,195,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,195,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,195,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,195,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,195,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,195,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,195,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,195,000
تومان
اقامت 24
1,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,295,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,295,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,295,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,295,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,295,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,295,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,295,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,295,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,295,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,295,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,295,000
تومان
هتل یار
1,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,295,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,295,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,295,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,295,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,295,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,295,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,295,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,295,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,295,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,295,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,295,000
تومان
علاءالدین
1,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,295,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,295,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,295,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,295,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,295,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,295,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,295,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,295,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,295,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,295,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,295,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارامیدا-آپارتمان دو خوابه شش نفره
آپارتمان دو خوابه شش نفره
ای‌گردش
1,047,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,047,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,047,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,047,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,047,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,047,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,047,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,047,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,047,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,047,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,047,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,047,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,330,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,330,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,330,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,330,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,330,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,330,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,330,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,330,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,330,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,330,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,330,000
تومان
اقامت 24
1,442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,442,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,442,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,442,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,442,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,442,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,442,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,442,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,442,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,442,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,442,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,442,000
تومان
علاءالدین
1,442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,442,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,442,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,442,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,442,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,442,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,442,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,442,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,442,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,442,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,442,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,442,000
تومان
هتل یار
1,442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,442,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,442,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,442,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,442,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,442,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,442,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,442,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,442,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,442,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,442,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,442,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارامیدا-آپارتمان دو خوابه هفت نفره
آپارتمان دو خوابه هفت نفره
ای‌گردش
1,153,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,153,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,153,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,153,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,153,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,153,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,153,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,153,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,153,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,153,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,153,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,153,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,470,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,470,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,470,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,470,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,470,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,470,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,470,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,470,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,470,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,470,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,470,000
تومان
هتل یار
1,589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,589,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,589,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,589,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,589,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,589,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,589,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,589,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,589,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,589,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,589,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,589,000
تومان
علاءالدین
1,589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,589,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,589,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,589,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,589,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,589,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,589,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,589,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,589,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,589,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,589,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,589,000
تومان
اقامت 24
1,589,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,589,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,589,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,589,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,589,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,589,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,589,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,589,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,589,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,589,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,589,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,589,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارامیدا-آپارتمان دو خوابه هشت نفره
آپارتمان دو خوابه هشت نفره
ای‌گردش
1,260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,260,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,260,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,260,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,260,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,260,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,260,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,260,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,260,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,260,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,260,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,260,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,605,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,605,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,605,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,605,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,605,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,605,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,605,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,605,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,605,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,605,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,605,000
تومان
هتل یار
1,736,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,736,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,736,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,736,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,736,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,736,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,736,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,736,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,736,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,736,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,736,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,736,000
تومان
اقامت 24
1,736,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
1,736,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
1,736,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
1,736,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
1,736,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
1,736,000
تومان
14 آذر
جمعه
1,736,000
تومان
15 آذر
شنبه
1,736,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
1,736,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
1,736,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
1,736,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
1,736,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل