هتل جهانگردی شهرکرد

شهرکرد، خیابان شریعتی، روبروی شهرداری
3
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی شهرکرد

فاصلۀ هتل جهانگردی شهرکرد تا سقاخانه ارباب میرزا و مسجد اکباتان و امامزاده دو معصوم ۱ کیلومتر٬ تا چشمه مولا و پلهای دوپلان و آبشار دره عشق ۳۵ کیلومتر٬ تا آبشار کوهرنگ ۹۰ کیلومتر٬ تا تالاب چغاخور ۴۰ کیلومتر٬تاحاشیه زاینده۹۵ کیلومتر٬ تاپل زمانخان ۲۰ کیلومتر تا کارون چهار ۱۰۰ کیلومتر می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی شهرکرد

ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
370,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
351,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
351,000
تومان
4 شهریور
جمعه
370,000
تومان
5 شهریور
شنبه
370,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
370,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
370,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
370,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
370,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
370,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
371,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
351,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
351,000
تومان
4 شهریور
جمعه
371,000
تومان
5 شهریور
شنبه
371,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
371,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
371,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
371,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
371,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
352,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
352,000
تومان
4 شهریور
جمعه
371,000
تومان
5 شهریور
شنبه
371,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
371,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
371,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
371,000
تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
460,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
460,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
438,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
438,000
تومان
4 شهریور
جمعه
460,000
تومان
5 شهریور
شنبه
460,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
460,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
460,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
460,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
462,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
462,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
462,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
462,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
463,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
438,000
تومان
4 شهریور
جمعه
463,000
تومان
5 شهریور
شنبه
463,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
463,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
463,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
463,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
464,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
464,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
464,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
464,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
464,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
439,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
439,000
تومان
4 شهریور
جمعه
464,000
تومان
5 شهریور
شنبه
464,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
464,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
464,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
464,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
586,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
586,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
586,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
586,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
586,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
555,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
555,000
تومان
4 شهریور
جمعه
586,000
تومان
5 شهریور
شنبه
586,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
586,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
586,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
586,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
586,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
586,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
586,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
586,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
555,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
555,000
تومان
4 شهریور
جمعه
586,000
تومان
5 شهریور
شنبه
586,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
586,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
586,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
586,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
587,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
587,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
587,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
587,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
587,000
تومان
2 شهریور
چهارشنبه
556,000
تومان
3 شهریور
پنجشنبه
556,000
تومان
4 شهریور
جمعه
587,000
تومان
5 شهریور
شنبه
587,000
تومان
6 شهریور
یکشنبه
587,000
تومان
7 شهریور
دوشنبه
587,000
تومان
8 شهریور
سه شنبه
587,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی شهرکرد

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
باغچه
نیمکت عمومی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی شهرکرد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی شهرکرد

(26 نظر)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
کثیفی اتاقهابیشتر در حد مسافرخانه میمونهنامرتب بودن لوازم اتاقهمسفرای ما که تو اتاقشون درگیر ساس هم شدنبه هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود
نقاط قوت:
محیط ارام هتل و مکان مناسبی بود از نظر دسترسی شهری
نقاط ضعف:
ملحفه یکی از تختها عوض نشده بودبوی سرویس بهداشتی داخل اتاق میآمد تهویه سرویس بهداشتی خراب بودکلید کولر داخل اتاق نبود و باید کانال کولر باز و بسته میشدتوالت فرنگی نداشت. درحد هتل دو ستاره ممتاز نبود.
نقاط قوت:
دسترسی خوب کارمندان خوش برخورد
نقاط ضعف:
مدیریت هتل کلا با کلمه نظافت بیگانه هست به جز کثیفی وسایل اتاق فکر کنم سالهاست پرده های اتاق ها هم شسته نشده.
نقاط قوت:
کارکنان مودب و خوشرو
نقاط ضعف:
نظافت اتاق بسیار بسیار بد بود.
نقاط قوت:
پرسنل هتل: خانم خسروی
نقاط ضعف:
هتل بسیار قدیمی پر از ترک، رنگ دیوارها طبقه کرده، کاشی و سرامیک دستشویی شکسته و ترک خورده درها پوسته پوسته شده شیرآلات زنگ زده بوی سیگار ماسیده در اتاقها پرده ها بسیار کثیف ملافه ها نشسته، پر از مو، کهنه حوله ها نمدار
نقاط قوت:
پرسنل محترم
نقاط ضعف:
فرسودگي سرويس بهداشتي و حمام رنگ و رو رفتگي اتاق نبودن حوله كافي در اتاق نبودن دمپايي بهداشتي تنگ و كوچك بودن فاصله تخت ها نامناسب بودن محل پريز برق براي شارژ موبايل عدم رعايت فاصله مناسب صندلي و ميز وسط در داخل اتاق عدم تنوع غذايي بوي روغن سوخته در فضاي راهرو بيرون اتاق ها فريب اقامت ٢٤ و دريافت ٢٥ درصد وجه اضافه بابت رزرو اينترنتي اتاق ٣ تخته
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل آن همچنین فضای غذاخوری خوب بود.
نقاط ضعف:
تهویه سرویس بهداشتی مناسب نبود و بوی نامطبوعی داشت.
در کل خوب بود
از عملکرد پرسنل محترم بسیار راضی بودم اما پخش زنده موسیقی تا دیر وقت در سالن هتل نگذاشت خوب استراحت کنیم.
نقاط قوت:
فضای دلنشین و رفتار صمیمی کارکنان
نقاط ضعف:
فرسوده بودن هتل
نقاط قوت:
قیمت مناسب دسترسی و نقطه مکانی خوب
نقاط ضعف:
نبود دستگاه چای ساز تعداد کم فنجان به تعداد نفرات گرد و خاک بر مبل راحتی سردی اتاق نبود سیروس فرنگی فشار آب پایین برای استحمام اشکال در قفل درب
برخورد کارکنان خوب بود . امکاناتی مثل جالباسی، کتری برقی،جاکفشی کم داشت . صبحانه هتل در مقایسه با هتل های هم رده خوب بود. موقعیت مکانی هتل خوب بود. در کل راضی بودم و اگر مجددا به شهرکرد سفر کنم همین هتل را انتخاب میکنم
برخورد كاركنان مناسب و محترمانه. امكانات نسبتا ضعيف. اتاق ها كوچك. كولرهاي مشترك
مشابه کلیه هتلهای جهانگردی خوب و به صرفه
نسبت به نظافت و رفتار بسیار عالی پرسنل سپاسگذارم
پرسنل خانم برخوردمودبانه ولی پرسنل اقاخیر
هتل جهانگردی شهرکرد در محله بسیار خوبی واقع شده. برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود. ولی کلا اتاقها خیلی کوچک بودند، مثلا اتاق سه تخته ما، خیلی کوچک بود. مهمترین مشکل " مشترک بودن کولر های آبی" بود. یعنی یک کولر متعلق به چند اتاق است. و کلید کولر در دست میهمان نیست و توسط پذیرش روشن میشود. با این وضعیت ممکن است یک اتاق احساس سرما کند و برای اتاق دیگر هوا مطلوب باشد.
همه چی خوب بود فقط کاش به تمیزی اتاقها کمی اهمیت میدادن
هتل آرامی است و دکوراسیون داخلی قشنگی دارد. رفتار پرسنل خوب بود. اگرچه هتل فقط یک طبقه است ولی نداشتن آسانسور و این که کسی برای کمک برای بالابردن وسایل نیست از نقطه ضعف های هتل بود.
صبحانه هتل ضعیف بود. در سرویس بهداشتی مسواک و خمیر دندان نبود. پنجره های اتاق رابه خاطر نبود توری نمیشد باز کرد و مرتب کولر روشن بود که هوای نامطبوعی به اتاق میداد. اما مهمترین اشکال این بود که یکی از کارکنان هتل مدام تقاضای انعام داشت. به نطر من با این قیمت کیفیت ارایه خدمات پایین بود.
یک هتل با آرامش خاص
با سلام. با توجه به بارندگی‌های شدید در زمان رزرو هتل جهانگردی اینجانب موفق به رسیدن به شهرکرد نشدم (عدم تردد توسط پلیس راه) و هیچ هزینه ای با توجه به شرایط خاص جوی از طرف هتل عودت نگردید.
هتل در حد خودش و در این شهر خوب بود و فکر میکنم تو این شهر هتل بهتری نباشه
قدیمی، بنظر من یه هتل آپارتمان تمیز ارزشش بیشتره
خوب
برخورد مدیر و کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود و هتل از موقعیت خوبی در شهر برخوردار بود .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی شهرکرد

مهمانان هتل جهانگردی شهرکرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی شهرکرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی شهرکرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی شهرکرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی شهرکرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.