هتل جهانگردی شهرکرد

شهرکرد، خیابان شریعتی، روبروی شهرداری
3
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل جهانگردی شهرکرد

فاصلۀ هتل جهانگردی شهرکرد تا سقاخانه ارباب میرزا و مسجد اکباتان و امامزاده دو معصوم ۱ کیلومتر٬ تا چشمه مولا و پلهای دوپلان و آبشار دره عشق ۳۵ کیلومتر٬ تا آبشار کوهرنگ ۹۰ کیلومتر٬ تا تالاب چغاخور ۴۰ کیلومتر٬تاحاشیه زاینده۹۵ کیلومتر٬ تاپل زمانخان ۲۰ کیلومتر تا کارون چهار ۱۰۰ کیلومتر می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی شهرکرد

ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
341,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
316,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
316,000 تومان
18 آذر
جمعه
341,000 تومان
19 آذر
شنبه
341,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
341,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
341,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
341,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
316,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
316,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
341,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
341,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
316,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
316,000 تومان
18 آذر
جمعه
341,000 تومان
19 آذر
شنبه
341,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
341,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
341,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
341,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
316,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
316,000 تومان
25 آذر
جمعه
341,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
341,000 تومان
19 آذر
شنبه
341,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
341,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
341,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
341,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
316,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
316,000 تومان
25 آذر
جمعه
341,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
316,000 تومان
18 آذر
جمعه
341,000 تومان
19 آذر
شنبه
341,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
341,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
341,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
341,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
316,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
316,000 تومان
25 آذر
جمعه
341,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
432,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
432,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
432,000 تومان
19 آذر
شنبه
432,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
432,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
432,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
432,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
چهارتخته
ای‌گردش
432,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
432,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
432,000 تومان
19 آذر
شنبه
432,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
432,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
432,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
432,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
25 آذر
جمعه
432,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
21 آذر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
22 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
23 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
24 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
25 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق چهار تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
تکمیل ظرفیت
19 آذر
شنبه
تکمیل ظرفیت
20 آذر
یکشنبه
432,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
432,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
432,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
401,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
401,000 تومان
25 آذر
جمعه
432,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
273,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
253,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
253,000 تومان
18 آذر
جمعه
273,000 تومان
19 آذر
شنبه
273,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
273,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
273,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
273,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
253,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
253,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
273,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
253,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
253,000 تومان
18 آذر
جمعه
273,000 تومان
19 آذر
شنبه
273,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
273,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
273,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
273,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
253,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
253,000 تومان
25 آذر
جمعه
273,000 تومان
دو تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
273,000 تومان
19 آذر
شنبه
273,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
273,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
273,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
273,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
253,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
253,000 تومان
25 آذر
جمعه
273,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 آذر
چهارشنبه
253,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
273,000 تومان
19 آذر
شنبه
273,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
273,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
273,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
273,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
253,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
253,000 تومان
25 آذر
جمعه
273,000 تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی شهرکرد

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
پارکینگ در هتل
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
لابی
تلويزيون در لابی
مبل
فكس
خدمات اینترنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
باغچه
نیمکت عمومی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل جهانگردی شهرکرد روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی شهرکرد

(36 نظر)
پرسنل صمیمی و مودب تناسب قیمت با امکانات نزدیک بودن به خیابانهای اصلی
کارکنان عالی ولی رو تختیها را نشسته بودند و کیفیت بالشها و تخت خوب نبود محیطش هم عالی بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
پرده نامناسب و روشنایی زیاد اتاق که چشم را اذیت میکرد، حوله های کهنه، ملافه های کهنه
اصلا خوب نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کثیف بدون امکانات
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
کثیفی اتاقهابیشتر در حد مسافرخانه میمونهنامرتب بودن لوازم اتاقهمسفرای ما که تو اتاقشون درگیر ساس هم شدنبه هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود
نقاط قوت:
محیط ارام هتل و مکان مناسبی بود از نظر دسترسی شهری
نقاط ضعف:
ملحفه یکی از تختها عوض نشده بودبوی سرویس بهداشتی داخل اتاق میآمد تهویه سرویس بهداشتی خراب بودکلید کولر داخل اتاق نبود و باید کانال کولر باز و بسته میشدتوالت فرنگی نداشت. درحد هتل دو ستاره ممتاز نبود.
نقاط قوت:
دسترسی خوب کارمندان خوش برخورد
نقاط ضعف:
مدیریت هتل کلا با کلمه نظافت بیگانه هست به جز کثیفی وسایل اتاق فکر کنم سالهاست پرده های اتاق ها هم شسته نشده.
نقاط قوت:
کارکنان مودب و خوشرو
نقاط ضعف:
نظافت اتاق بسیار بسیار بد بود.
نقاط قوت:
پرسنل هتل: خانم خسروی
نقاط ضعف:
هتل بسیار قدیمی پر از ترک، رنگ دیوارها طبقه کرده، کاشی و سرامیک دستشویی شکسته و ترک خورده درها پوسته پوسته شده شیرآلات زنگ زده بوی سیگار ماسیده در اتاقها پرده ها بسیار کثیف ملافه ها نشسته، پر از مو، کهنه حوله ها نمدار
نقاط قوت:
پرسنل محترم
نقاط ضعف:
فرسودگي سرويس بهداشتي و حمامرنگ و رو رفتگي اتاقنبودن حوله كافي در اتاقنبودن دمپايي بهداشتيتنگ و كوچك بودن فاصله تخت هانامناسب بودن محل پريز برق براي شارژ موبايلعدم رعايت فاصله مناسب صندلي و ميز وسط در داخل اتاقعدم تنوع غذاييبوي روغن سوخته در فضاي راهرو بيرون اتاق هافريب اقامت ٢٤ و دريافت ٢٥ درصد وجه اضافه بابت رزرو اينترنتي اتاق ٣ تخته
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالیبرخورد خوب و عالی کارکنان هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
ازنظر بهداشتی، هتل درحد یک فاجعه بود،مثلآ موی تن و سر مسافر قبلی روی ملحفه ها فراوان بود.
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل آن همچنین فضای غذاخوری خوب بود.
نقاط ضعف:
تهویه سرویس بهداشتی مناسب نبود و بوی نامطبوعی داشت.
در کل خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بسیار عالی جای پارک زیاد و عالی برخورد مناسب پرسنل هتل پذیرایی بسیار عالی پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
از عملکرد پرسنل محترم بسیار راضی بودم اما پخش زنده موسیقی تا دیر وقت در سالن هتل نگذاشت خوب استراحت کنیم.
نقاط قوت:
فضای دلنشین و رفتار صمیمی کارکنان
نقاط ضعف:
فرسوده بودن هتل
نقاط قوت:
قیمت مناسب دسترسی و نقطه مکانی خوب
نقاط ضعف:
نبود دستگاه چای ساز تعداد کم فنجان به تعداد نفرات گرد و خاک بر مبل راحتی سردی اتاق نبود سیروس فرنگی فشار آب پایین برای استحمام اشکال در قفل درب
برخورد کارکنان خوب بود . امکاناتی مثل جالباسی، کتری برقی،جاکفشی کم داشت . صبحانه هتل در مقایسه با هتل های هم رده خوب بود. موقعیت مکانی هتل خوب بود. در کل راضی بودم و اگر مجددا به شهرکرد سفر کنم همین هتل را انتخاب میکنم
برخورد كاركنان مناسب و محترمانه. امكانات نسبتا ضعيف. اتاق ها كوچك. كولرهاي مشترك
مشابه کلیه هتلهای جهانگردی خوب و به صرفه
نسبت به نظافت و رفتار بسیار عالی پرسنل سپاسگذارم
پرسنل خانم برخوردمودبانه ولی پرسنل اقاخیر
هتل جهانگردی شهرکرد در محله بسیار خوبی واقع شده. برخورد پرسنل هتل بسیار خوب بود. ولی کلا اتاقها خیلی کوچک بودند، مثلا اتاق سه تخته ما، خیلی کوچک بود. مهمترین مشکل " مشترک بودن کولر های آبی" بود. یعنی یک کولر متعلق به چند اتاق است. و کلید کولر در دست میهمان نیست و توسط پذیرش روشن میشود. با این وضعیت ممکن است یک اتاق احساس سرما کند و برای اتاق دیگر هوا مطلوب باشد.
همه چی خوب بود فقط کاش به تمیزی اتاقها کمی اهمیت میدادن
هتل آرامی است و دکوراسیون داخلی قشنگی دارد. رفتار پرسنل خوب بود. اگرچه هتل فقط یک طبقه است ولی نداشتن آسانسور و این که کسی برای کمک برای بالابردن وسایل نیست از نقطه ضعف های هتل بود.
صبحانه هتل ضعیف بود. در سرویس بهداشتی مسواک و خمیر دندان نبود. پنجره های اتاق رابه خاطر نبود توری نمیشد باز کرد و مرتب کولر روشن بود که هوای نامطبوعی به اتاق میداد. اما مهمترین اشکال این بود که یکی از کارکنان هتل مدام تقاضای انعام داشت. به نطر من با این قیمت کیفیت ارایه خدمات پایین بود.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
حمام مشکل داشت شیر اب چکه میکرد نظافت و خدماتشون خوب نبود و چون دولتیه به مهمان اهمیت نمیدن اصلا
یک هتل با آرامش خاص
با سلام. با توجه به بارندگی‌های شدید در زمان رزرو هتل جهانگردی اینجانب موفق به رسیدن به شهرکرد نشدم (عدم تردد توسط پلیس راه) و هیچ هزینه ای با توجه به شرایط خاص جوی از طرف هتل عودت نگردید.
هتل در حد خودش و در این شهر خوب بود و فکر میکنم تو این شهر هتل بهتری نباشه
قدیمی، بنظر من یه هتل آپارتمان تمیز ارزشش بیشتره
خوب
نقاط قوت:
پرسنل بسیار مودب و مهمان نواز بودندولی از اقامت ۲۴ناراضی هستمچون اتاق دبل درخواست مارا به هتل اعلام نکرده بودند و تخت دویین تحویل شد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
برخورد مدیر و کارکنان بسیار عالی و محترمانه بود و هتل از موقعیت خوبی در شهر برخوردار بود .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی شهرکرد

مهمانان هتل جهانگردی شهرکرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی شهرکرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی شهرکرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی شهرکرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی شهرکرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.