هتل دیبا شهرکرد

شهرکرد، بلوار معلم، روبروی پارک لاله
2.9
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل دیبا شهرکرد

هتل ديبا با راه اندازي رستوران ديبا (رستوران گلهاي سابق) از سال ۱۳۸۰ شروع به كار كرده و با منويي كامل به مدت ۱۱ سال در خدمت مسافران عزيز بوده است. عدم وجود اقامتگاه هاي مناسب و ارزان قيمت در سطح شهر باعث شد تا فكر تاسيس مجموعه اقامتي در سال ۱۳۹۰ ايجاد شود و پس از تغييرات اساسي در ساختمان و با امکاناتی از جمله سنتي سرا، هتل، رستوران در آغاز سال ۱۳۹۱ موفق به تجهيز و راه اندازي یک هتل کامل گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دیبا شهرکرد

دیبا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
140,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
140,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
140,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
140,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
140,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
140,000
تومان
22 اسفند
جمعه
140,000
تومان
23 اسفند
شنبه
140,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
140,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
140,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
140,000
تومان
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
170,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
22 اسفند
جمعه
170,000
تومان
23 اسفند
شنبه
170,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
هتل یار
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
170,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
173,000
تومان
22 اسفند
جمعه
173,000
تومان
23 اسفند
شنبه
173,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
173,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
173,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
173,000
تومان
دیبا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
210,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
210,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
210,000
تومان
22 اسفند
جمعه
210,000
تومان
23 اسفند
شنبه
210,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
260,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
260,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
22 اسفند
جمعه
260,000
تومان
23 اسفند
شنبه
260,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
دیبا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
260,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
260,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
260,000
تومان
22 اسفند
جمعه
260,000
تومان
23 اسفند
شنبه
260,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
260,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
260,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
260,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
260,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
260,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
22 اسفند
جمعه
270,000
تومان
23 اسفند
شنبه
270,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
دیبا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
250,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
250,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
250,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
250,000
تومان
22 اسفند
جمعه
250,000
تومان
23 اسفند
شنبه
250,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
250,000
تومان
هتل یار
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
297,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
297,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
297,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
297,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
297,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
313,000
تومان
22 اسفند
جمعه
313,000
تومان
23 اسفند
شنبه
313,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
313,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
313,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
313,000
تومان
اقامت 24
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
297,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
297,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
297,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
297,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
297,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
297,000
تومان
22 اسفند
جمعه
297,000
تومان
23 اسفند
شنبه
297,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
297,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
297,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
297,000
تومان
دیبا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
270,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
270,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
270,000
تومان
22 اسفند
جمعه
270,000
تومان
23 اسفند
شنبه
270,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
270,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
270,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
270,000
تومان
اقامت 24
327,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
327,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
327,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
327,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
327,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
327,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
327,000
تومان
22 اسفند
جمعه
327,000
تومان
23 اسفند
شنبه
327,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
327,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
327,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
327,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 اسفند
شنبه
430,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
430,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
430,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
430,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
430,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
450,000
تومان
22 اسفند
جمعه
450,000
تومان
23 اسفند
شنبه
450,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
450,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
450,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
450,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دیبا شهرکرد

اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
آتلیه
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
صبحانه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
مینی بار
مینی بار رایگان
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
اینترنت در اتاق
حوله
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
دمپایی
کافی نت
لابی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
بیلیارد
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
حمام

آدرس هتل دیبا شهرکرد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیبا شهرکرد

(13 نظر)
به غیر از بالش ها که کمی تخت بودن همه چیز عالی بود این هتل. سرویس ایرانی دارد
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق هوای مطبوع اتاق کولر گازی خوب و مناسب
نقاط ضعف:
خالی بودن یخچال نبود حوله در اتاق عدم امکان پذیرایی ناهار و شام در اتاق
نقاط قوت:
فوق العاده معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد مسافرخونه بود تا هتل ، جز تخت داخل اتاق هیچی نبود حتی پنجره هم نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی مسئول هتل وجود رستوران با غذای خوب
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود که البته با توجه به تعداد کم مهمان ها صرفه اقتصادی نداشت
تمیزی و امکانات فراتر از قیمتبرخورد بی نظیر کارکنان هیچ مورد منفی مشاهده نشد.
قیمت مناسب و برخورد دوستانه پرسنل و قیمت مناسب کافی شاپ و صبحانه محدود و معقولنداشتن توالت فرنگی و نیاز دستشوئی به نظافت بیشتر
نسبت به قیمت هتل مناسبی بود ولی از نظر نظافتی هتل در سطح پایینی قرار داشت، نظافت سرویس بهداشتی و ملافه ها بسیار ضعیف بود.
برخورد پرسنل خیلی خوب ؛قیمت مناسب؛دسترسی خوب و اگر قبل از ورود به اتاق بگویید ملحفه ها را عوض کنند خیلی خوب است.
با سلام با توجه به اینکه بنده هرماه به شهرکرد برای کار میام رفتار پرسنل عالی هست و همیشه بسیار خون گرم برخورد میکنند کافه دیانا تازه افتتاح شده که فکر خوبی هست از لحاظ ارامش و امنیت مطلبوب هست و از نظر نظافت خوب هست سیستم سرمایش عالی و سرویس دهی مثل همیشه خوب
برخورد پرسنل و ارامش و امنیت عالی تمیزی و سرویس دهی خوب من هر ماه شهرکرد نیام همین هتل رو انتخاب میکنن
نقاط قوت:
دسترسی اسان به مرکز شهر تمیز بودن هتل قیمت مناسب
نقاط ضعف:
عدم دستشویی فرنگی
رفتار مناسب کارکناننظم و آسایش قیمت مناسب نداشتن پنجره اتاقها داشتن تنها یک اتاق دارای سرویس فرنگی
نقاط قوت:
تمیزی هتل ............بر خورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ ....هرچند جای پارک زیادبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دیبا شهرکرد

مهمانان هتل دیبا شهرکرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیبا شهرکرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیبا شهرکرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیبا شهرکرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیبا شهرکرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.