هتل دیبا شهرکرد

شهرکرد، بلوار معلم، روبروی پارک لاله
2.9
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل دیبا شهرکرد

هتل ديبا با راه اندازي رستوران ديبا (رستوران گلهاي سابق) از سال ۱۳۸۰ شروع به كار كرده و با منويي كامل به مدت ۱۱ سال در خدمت مسافران عزيز بوده است. عدم وجود اقامتگاه هاي مناسب و ارزان قيمت در سطح شهر باعث شد تا فكر تاسيس مجموعه اقامتي در سال ۱۳۹۰ ايجاد شود و پس از تغييرات اساسي در ساختمان و با امکاناتی از جمله سنتي سرا، هتل، رستوران در آغاز سال ۱۳۹۱ موفق به تجهيز و راه اندازي یک هتل کامل گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دیبا شهرکرد

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
189,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
189,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
189,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
189,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
189,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
189,000
تومان
8 بهمن
جمعه
189,000
تومان
9 بهمن
شنبه
189,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
189,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
189,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
189,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
189,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
200,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
8 بهمن
جمعه
200,000
تومان
9 بهمن
شنبه
200,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
201,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
201,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
201,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
201,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
201,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
201,000
تومان
8 بهمن
جمعه
201,000
تومان
9 بهمن
شنبه
201,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
201,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
201,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
201,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
201,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
203,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
203,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
203,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
203,000
تومان
8 بهمن
جمعه
203,000
تومان
9 بهمن
شنبه
203,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
203,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
203,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
203,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
203,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته دابل
اسنپ تریپ
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
250,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
250,000
تومان
8 بهمن
جمعه
250,000
تومان
9 بهمن
شنبه
250,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
250,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
250,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
250,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
250,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
253,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
253,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
253,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
253,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
253,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
253,000
تومان
8 بهمن
جمعه
253,000
تومان
9 بهمن
شنبه
253,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
253,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
253,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
253,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
253,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
292,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
292,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
292,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
292,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
292,000
تومان
8 بهمن
جمعه
292,000
تومان
9 بهمن
شنبه
292,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
292,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
292,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
292,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
293,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
293,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
293,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
293,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
293,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
293,000
تومان
8 بهمن
جمعه
293,000
تومان
9 بهمن
شنبه
293,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
293,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
293,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
293,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
293,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
293,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
293,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
293,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
293,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
293,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
293,000
تومان
8 بهمن
جمعه
293,000
تومان
9 بهمن
شنبه
293,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
293,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
293,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
293,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
293,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
293,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
293,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
293,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
293,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
293,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
293,000
تومان
8 بهمن
جمعه
293,000
تومان
9 بهمن
شنبه
293,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
293,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
293,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
293,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
293,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
اقامت 24
433,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
433,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
433,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
433,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
433,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
433,000
تومان
8 بهمن
جمعه
433,000
تومان
9 بهمن
شنبه
433,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
433,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
433,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
433,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
433,000
تومان
سوئیت برای 4نفر - یک اتاق بزرگ و چهار تخت
هتل یار
433,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
433,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
433,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
433,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
433,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
433,000
تومان
8 بهمن
جمعه
433,000
تومان
9 بهمن
شنبه
433,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
433,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
433,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
433,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
433,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
434,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
434,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
434,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
434,000
تومان
8 بهمن
جمعه
434,000
تومان
9 بهمن
شنبه
434,000
تومان
10 بهمن
یکشنبه
434,000
تومان
11 بهمن
دوشنبه
434,000
تومان
12 بهمن
سه شنبه
434,000
تومان
13 بهمن
چهارشنبه
434,000
تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دیبا شهرکرد

اعلام حریق
پذیرش 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
ترانسفر برگشت با هزینه
كتابخانه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
مینی بار رایگان
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
صبحانه رایگان
کافی نت
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
اتاق چمدان
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
تالار پذیرایی
حوله
خدمات برای معلولین
اطفای حریق
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
بیلیارد
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
دمپایی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حمام

آدرس هتل دیبا شهرکرد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیبا شهرکرد

(13 نظر)
نقاط قوت:
تمیزی اتاق ها
واقعا هم کافه و هماتاق های بسیار زیبایی دارد
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق ها
نقاط ضعف:
.
حتما اگه مسیرتون به شهرکرد افتاد به این هتل سر بزنید چون واقعا هم اتاق ها.رستوران و کافه ی بسیار زیباییی
نقاط قوت:
اتاق های بسیار تمیز و زیبا .... برخورد خوب کارکنان هتل ... داشتن کافه ای بسیار زیبا
نقاط ضعف:
.
نسبت به ستاره ای که داره فوق العاده است اصلا به این هتل نمیاد یک ستاره باشه
به غیر از بالش ها که کمی تخت بودن همه چیز عالی بود این هتل. سرویس ایرانی دارد
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق هوای مطبوع اتاق کولر گازی خوب و مناسب
نقاط ضعف:
خالی بودن یخچال نبود حوله در اتاق عدم امکان پذیرایی ناهار و شام در اتاق
نقاط قوت:
برخورد عالی مسئول هتل وجود رستوران با غذای خوب
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود که البته با توجه به تعداد کم مهمان ها صرفه اقتصادی نداشت
تمیزی و امکانات فراتر از قیمتبرخورد بی نظیر کارکنان هیچ مورد منفی مشاهده نشد.
قیمت مناسب و برخورد دوستانه پرسنل و قیمت مناسب کافی شاپ و صبحانه محدود و معقولنداشتن توالت فرنگی و نیاز دستشوئی به نظافت بیشتر
با سلام با توجه به اینکه بنده هرماه به شهرکرد برای کار میام رفتار پرسنل عالی هست و همیشه بسیار خون گرم برخورد میکنند کافه دیانا تازه افتتاح شده که فکر خوبی هست از لحاظ ارامش و امنیت مطلبوب هست و از نظر نظافت خوب هست سیستم سرمایش عالی و سرویس دهی مثل همیشه خوب
برخورد پرسنل و ارامش و امنیت عالی تمیزی و سرویس دهی خوب من هر ماه شهرکرد نیام همین هتل رو انتخاب میکنن
نقاط قوت:
دسترسی اسان به مرکز شهر تمیز بودن هتل قیمت مناسب
نقاط ضعف:
عدم دستشویی فرنگی
رفتار مناسب کارکناننظم و آسایش قیمت مناسب نداشتن پنجره اتاقها داشتن تنها یک اتاق دارای سرویس فرنگی
نقاط قوت:
تمیزی هتل ............بر خورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ ....هرچند جای پارک زیادبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دیبا شهرکرد

مهمانان هتل دیبا شهرکرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیبا شهرکرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیبا شهرکرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیبا شهرکرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیبا شهرکرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.