هتل دیبا شهرکرد

شهرکرد، بلوار معلم، روبروی پارک لاله
2.9
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی هتل دیبا شهرکرد

هتل ديبا با راه اندازي رستوران ديبا (رستوران گلهاي سابق) از سال ۱۳۸۰ شروع به كار كرده و با منويي كامل به مدت ۱۱ سال در خدمت مسافران عزيز بوده است. عدم وجود اقامتگاه هاي مناسب و ارزان قيمت در سطح شهر باعث شد تا فكر تاسيس مجموعه اقامتي در سال ۱۳۹۰ ايجاد شود و پس از تغييرات اساسي در ساختمان و با امکاناتی از جمله سنتي سرا، هتل، رستوران در آغاز سال ۱۳۹۱ موفق به تجهيز و راه اندازي یک هتل کامل گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل دیبا شهرکرد

دیبا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
135,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
135,000
تومان
9 آبان
جمعه
135,000
تومان
10 آبان
شنبه
135,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
135,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
جاباما
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
135,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
135,000
تومان
9 آبان
جمعه
135,000
تومان
10 آبان
شنبه
135,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
135,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
135,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
135,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
135,000
تومان
هتل یار
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
9 آبان
جمعه
140,000
تومان
10 آبان
شنبه
140,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
ای‌گردش
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
140,000
تومان
9 آبان
جمعه
140,000
تومان
10 آبان
شنبه
140,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
140,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
140,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
140,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
140,000
تومان
دیبا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
201,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
201,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
201,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
201,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
201,000
تومان
9 آبان
جمعه
201,000
تومان
10 آبان
شنبه
201,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
201,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
201,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
201,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
201,000
تومان
جاباما
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
201,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
201,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
201,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
201,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
201,000
تومان
9 آبان
جمعه
201,000
تومان
10 آبان
شنبه
201,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
201,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
201,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
201,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
201,000
تومان
ای‌گردش
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
9 آبان
جمعه
208,000
تومان
10 آبان
شنبه
208,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
دیبا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
201,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
201,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
201,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
201,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
201,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
201,000
تومان
9 آبان
جمعه
201,000
تومان
10 آبان
شنبه
201,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
201,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
201,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
201,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
201,000
تومان
هتل یار
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
208,000
تومان
9 آبان
جمعه
208,000
تومان
10 آبان
شنبه
208,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
208,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
208,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
208,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
208,000
تومان
دیبا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
238,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
238,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
238,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
238,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
238,000
تومان
9 آبان
جمعه
238,000
تومان
10 آبان
شنبه
238,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
238,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
238,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
238,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
238,000
تومان
جاباما
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
238,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
238,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
238,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
238,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
238,000
تومان
9 آبان
جمعه
238,000
تومان
10 آبان
شنبه
238,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
238,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
238,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
238,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
238,000
تومان
هتل یار
246,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
246,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
246,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
246,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
246,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
246,000
تومان
9 آبان
جمعه
246,000
تومان
10 آبان
شنبه
246,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
246,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
246,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
246,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
246,000
تومان
ای‌گردش
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
247,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
247,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
247,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
247,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
247,000
تومان
9 آبان
جمعه
247,000
تومان
10 آبان
شنبه
247,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
247,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
247,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
247,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
247,000
تومان
دیبا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
266,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
266,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
266,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
266,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
266,000
تومان
9 آبان
جمعه
266,000
تومان
10 آبان
شنبه
266,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
266,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
266,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
266,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
266,000
تومان
اقامت 24
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
266,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
266,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
266,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
266,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
266,000
تومان
9 آبان
جمعه
266,000
تومان
10 آبان
شنبه
266,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
266,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
266,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
266,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
266,000
تومان
هتل یار
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آبان
یکشنبه
352,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
352,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
352,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
352,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
352,000
تومان
9 آبان
جمعه
352,000
تومان
10 آبان
شنبه
352,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
352,000
تومان
12 آبان
دوشنبه
352,000
تومان
13 آبان
سه شنبه
352,000
تومان
14 آبان
چهارشنبه
352,000
تومان

امکانات اتاق های هتل دیبا شهرکرد

اعلام حریق
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
كتابخانه
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
اينترنت در لابی
روم سرويس 24 ساعته
آتلیه
پاركينگ
اینترنت با سرعت بالا
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
تلویزیون lcd
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات نگهداری کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
پارکینگ
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
تالار پذیرایی
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
خدمات تور
نمازخانه
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کافی شاپ 24 ساعته
فتوکپی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
روزنامه
مینی بار
سرویس فرنگی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
بیلیارد
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
اینترنت
فضای سبز
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اطفای حریق
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
رستوران ایرانی
پله اضطراری
اینترنت رایگان و محدود در لابی
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
حمام

آدرس هتل دیبا شهرکرد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیبا شهرکرد

(13 نظر)
به غیر از بالش ها که کمی تخت بودن همه چیز عالی بود این هتل. سرویس ایرانی دارد
نقاط قوت:
تمیز بودن اتاق هوای مطبوع اتاق کولر گازی خوب و مناسب
نقاط ضعف:
خالی بودن یخچال نبود حوله در اتاق عدم امکان پذیرایی ناهار و شام در اتاق
نقاط قوت:
فوق العاده معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد مسافرخونه بود تا هتل ، جز تخت داخل اتاق هیچی نبود حتی پنجره هم نداشت
نقاط قوت:
برخورد عالی مسئول هتل وجود رستوران با غذای خوب
نقاط ضعف:
تنوع صبحانه کم بود که البته با توجه به تعداد کم مهمان ها صرفه اقتصادی نداشت
تمیزی و امکانات فراتر از قیمتبرخورد بی نظیر کارکنان هیچ مورد منفی مشاهده نشد.
قیمت مناسب و برخورد دوستانه پرسنل و قیمت مناسب کافی شاپ و صبحانه محدود و معقولنداشتن توالت فرنگی و نیاز دستشوئی به نظافت بیشتر
نسبت به قیمت هتل مناسبی بود ولی از نظر نظافتی هتل در سطح پایینی قرار داشت، نظافت سرویس بهداشتی و ملافه ها بسیار ضعیف بود.
برخورد پرسنل خیلی خوب ؛قیمت مناسب؛دسترسی خوب و اگر قبل از ورود به اتاق بگویید ملحفه ها را عوض کنند خیلی خوب است.
با سلام با توجه به اینکه بنده هرماه به شهرکرد برای کار میام رفتار پرسنل عالی هست و همیشه بسیار خون گرم برخورد میکنند کافه دیانا تازه افتتاح شده که فکر خوبی هست از لحاظ ارامش و امنیت مطلبوب هست و از نظر نظافت خوب هست سیستم سرمایش عالی و سرویس دهی مثل همیشه خوب
برخورد پرسنل و ارامش و امنیت عالی تمیزی و سرویس دهی خوب من هر ماه شهرکرد نیام همین هتل رو انتخاب میکنن
نقاط قوت:
دسترسی اسان به مرکز شهر تمیز بودن هتل قیمت مناسب
نقاط ضعف:
عدم دستشویی فرنگی
رفتار مناسب کارکناننظم و آسایش قیمت مناسب نداشتن پنجره اتاقها داشتن تنها یک اتاق دارای سرویس فرنگی
نقاط قوت:
تمیزی هتل ............بر خورد عالی کارکنان
نقاط ضعف:
عدم وجود پارکینگ ....هرچند جای پارک زیادبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل دیبا شهرکرد

مهمانان هتل دیبا شهرکرد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیبا شهرکرد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیبا شهرکرد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیبا شهرکرد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیبا شهرکرد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.