مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اطلس شاهین شهر

اطلس-یک تخته
یک تخته
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
793,000
تومان
4 تیر
جمعه
793,000
تومان
5 تیر
شنبه
793,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
793,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
793,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
793,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
793,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
793,000
تومان
11 تیر
جمعه
793,000
تومان
12 تیر
شنبه
793,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
793,000
تومان
اقامت 24
862,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
862,000
تومان
4 تیر
جمعه
862,000
تومان
5 تیر
شنبه
862,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
862,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
862,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
862,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
862,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
862,000
تومان
11 تیر
جمعه
862,000
تومان
12 تیر
شنبه
862,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
862,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
793,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
793,000
تومان
4 تیر
جمعه
793,000
تومان
5 تیر
شنبه
793,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
793,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
793,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
793,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
793,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
793,000
تومان
11 تیر
جمعه
793,000
تومان
12 تیر
شنبه
793,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
793,000
تومان
اقامت 24
862,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
862,000
تومان
4 تیر
جمعه
862,000
تومان
5 تیر
شنبه
862,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
862,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
862,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
862,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
862,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
862,000
تومان
11 تیر
جمعه
862,000
تومان
12 تیر
شنبه
862,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
862,000
تومان
اطلس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
1,078,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,078,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,078,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,078,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,078,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,078,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,078,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,078,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,078,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,078,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,078,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,078,000
تومان
اقامت 24
1,175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,175,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,175,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,175,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,175,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,175,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,175,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,175,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,175,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,175,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,175,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,175,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اطلس-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
هتل یار
1,248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,248,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,248,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,248,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,248,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,248,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,248,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,248,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,248,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,248,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,248,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,248,000
تومان
اقامت 24
1,363,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
1,363,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,363,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,363,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,363,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,363,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
1,363,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
1,363,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
1,363,000
تومان
11 تیر
جمعه
1,363,000
تومان
12 تیر
شنبه
1,363,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
1,363,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اطلس شاهین شهر

آسانسور
خدمات تهيه بليط
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
سالن همايش
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
رستوران بام
زمين تنيس
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
فكس
تلويزيون در لابی
سالن بدنسازی
سالن بيليارد
ویلچر
كافی شاپ
نمای خیابان
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات اتو
خدمات بيدار باش
خشکشویی
ميز
مبل
مسلط به زبان عربی
بازی ویدئویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات در لابی
پارکینگ در هتل
اتاق جلسات
رستوران در هتل
سالن جشن و مراسم و عروسی
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
نمازخانه
تبديل ارز
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
اينترنت در اتاق
اتاق چمدان
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
پاركينگ
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
روزنامه
اعلام حریق
ماساژ
رستوران فضای باز
كافی شاپ
سالن ورزش
خدمات خشکشویی
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
بیلیارد
فروشگاه و غرفه
سوئیت
خدمات تور
تلفن در اتاق
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
سالن بدنسازی
سالن ورزشی
فضای سبز
نمای پارک

آدرس هتل اطلس شاهین شهر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اطلس شاهین شهر

(8 نظر)
نقاط قوت:
قیمت و مکان
نقاط ضعف:
پاسخگویی ضعیف پذیرش هتل و سرعت کم اینترنت
با توجه به اینکه از چندروز پیش اتاق رزرو کرده بودیم اتاقی که در اختیار ما قرار داده بودند دوش حمام اشکال داشت و اتاق را عوض کردند مجددا از ما خواسته شد اتاق را عوض کنیم رفتار خدمتکاران اصلا مناسب نبود بطور کلی ما 3شب اتاق رزرو کرده بودیم ولی 3بار بالاجبار اتاق عوض کردیم لطفاً عنوان هتل 4ستاره را به هتل اپارتمان تصحیح کنید.
قيمت هتل با توجه به چهار ستاره بودن و امكانات آن بسيار بالاست، دليلش هم نبود هتل ديگري در اين شهر و انحصاري بودن آن است، كه البته باعث عدم رعايت اصل مشتري مداري هم شده است.
نقاط قوت:
سلام از هماهنگی اقامت ۲۴ و مرتب بودن هتل و شیک و تمیز و دلچسب و غذاهای متنوع همه چیز عالی بود
نقاط ضعف:
سلام در رستوران وقتی فاکتور دریافت میکردیم جهت حساب هزینه زیادی هم مالیات بر ارزش افزوده بود و هم حق سرویس به اندازه مبلغ غذا دریافت میشد متغیر بود
نقاط قوت:
۱- تمیزی اتاق ها و سرویس ها ۲- آرامش ۳- کیفیت خوب غذا
نقاط ضعف:
۱- عدم اطلاع رسانی مناسب در خصوص پارکینگ مسقف ۲- وجود الکتریسیته ساکن بیش از حد معمول در تالار اصلی در زمان تماس با اشیاء فلزی به عنوان مثال دکمه آسانسور و دستگیره درب اتاق ها
با توجه به اینکه هیچ هتل دیگری در. این شهر نیست متوجه شده مردم مجبورن از این هتل استفاده کنند
تخت خواب و بالشت بسيار ناراحت و سفت است و براي شخص من غير استاندارد و از ارزانترين محصول استفاده شده است.
در حد هتل 4 ستاره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اطلس شاهین شهر

مهمانان هتل اطلس شاهین شهر در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اطلس شاهین شهر از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اطلس شاهین شهر بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اطلس شاهین شهر رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اطلس شاهین شهر را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.