هتل گوت که مال سمنان

سمنان، بلوار قائم، خیابان دانشگاه
2.9
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران

معرفی هتل گوت که مال سمنان

هتل پنج ستاره و تازه تاسیس گوت که مال در سال ۱۳۹۴ افتتاح گردیده و در شهر سمنان واقع شده است، این هتل با پرسنلی مجرب آماده ی خدمت رسانی به شما میهمانان عزیز می باشد .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل گوت که مال سمنان

گوت که مال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
7 آذر
جمعه
239,000
تومان
8 آذر
شنبه
239,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
14 آذر
جمعه
239,000
تومان
علاءالدین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
7 آذر
جمعه
239,000
تومان
8 آذر
شنبه
239,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
14 آذر
جمعه
239,000
تومان
گوت که مال-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
7 آذر
جمعه
289,000
تومان
8 آذر
شنبه
289,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
289,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
289,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
14 آذر
جمعه
289,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
گوت که مال-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
جاباما
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
7 آذر
جمعه
289,000
تومان
8 آذر
شنبه
289,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
289,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
289,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
289,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
289,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
289,000
تومان
14 آذر
جمعه
289,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
گوت که مال-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
7 آذر
جمعه
389,000
تومان
8 آذر
شنبه
389,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
389,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
389,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
389,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
389,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
389,000
تومان
14 آذر
جمعه
389,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
گوت که مال-سوئیت یکخوابه چهارنفره معمولی
سوئیت یکخوابه چهارنفره معمولی
علاءالدین
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
470,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
470,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
470,000
تومان
7 آذر
جمعه
470,000
تومان
8 آذر
شنبه
470,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
470,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
470,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
470,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
470,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
470,000
تومان
14 آذر
جمعه
470,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل گوت که مال سمنان

آسانسور
خدمات باربري
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
جكوزی
خدمات پزشكي
كتابخانه
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
آتلیه
فضائی برای پياده روی
خدمات نگهداری کودک
گیم نت
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
پارک کودک
سالن كنفرانس
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
پرداخت ویزا و مسترکارت
اینترنت با سرعت بالا
ترانسفر برگشت با هزینه
فروشگاه و غرفه
فكس
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
صبحانه در اتاق
تلويزيون LED در لابی
كافی شاپ
سالن چند منظوره
خدمات بيدار باش
فضائی برای پياده روی
خدمات راهنمای تور
اتاق VIP
رستوران ايرانی
رستوران فرنگی
بانک
مسلط به زبان روسی
خدمات اتو
خشکشویی
روزنامه رایگان
پاركينگ
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
Business Center
صندوق امانات
ميز
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
نمازخانه
سالن اجتماعات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
سالن کنفرانس
دستگاه واکس کفش
تاکسی سرویس شبانه روزی
اعلام حریق
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
تبديل ارز
سرویس بهداشتی فرنگی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
تلفن
پله اضطراری
زنگ هشدار
وسایل بدنسازی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
خدمات خشکشویی
حمام
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
سرویس روزانه اتاق
اینترنت در قسمت لابی
رستوران ایرانی
سرویس فرنگی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس ایرانی
فروشگاه
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
سالن جلسات

آدرس هتل گوت که مال سمنان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل گوت که مال سمنان

(35 نظر)
برخورد خوب کارکنان
هتل بسیار تمیز و دنج و برخورد کارکنان عالی بود.در مقایسه با هتلهای ۵ ستاره داخلی و خارجی این هتل یک هتل ۳.۵ ستاره عالی است
در حد هتل پنج ستاره نیست ولی نهایتا برای گذران یک شب با این قیمت بد هم نیست
نقاط قوت:
بسیار خوب
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت خوب و آرام
نقاط ضعف:
قابل ارتقا
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی خیلی ضعیف بود و و اقعا اذیت شدیم
نقاط قوت:
از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
اتاق خیلی تمیز و بزرگ و خوب بود. پرسنل بسیار خوشبرخورد و مودب بودند.
نقاط ضعف:
ما مرداد ماه سفر کردیم. تهویه هتل خوب نبود و اتاق و فضا گرم بود.
پارکینگ غیر مطمئن
کارکنان هتل که مثل همیشه برخورد عالی و محترمانه ای داشتند نقاط ضعیفیم که از نظر همه به عنوان ایراد در نظر گرفته میشد برطرف شده بود که نشون دهنده انتقاد پذیر بودن و اهمیت داشتن نظر مسافر هست
عالی
اتاق ها در حد سه ستاره بود بخصوص عدم موکت بودن اتاق ها اتاق . نداشتن تخت نوزاد در یک هتل 5 ستاره . هتل 5 ستاره باید استخر روی هتل باشد ولی استخر هتل جداگانه بود هزینه و .... به طور کلی چون با انتظار هتل 5 ستاره خرید میکنید اما در اصل 5 ستاره نیست .ممنون
اتاق بسیار گرم بود، ما مجبور شدیم پنجره رو باز کنیم، توری نداشت، تا صبح مگس نذاشت بخوابیم
ضعیف بود
هتل خوب و تمیزی بود،برخورد کارکنان خوب بود.
برخورد کارکنان خیلی خوب و خوش برخورد بودن، نظافت و تمیزی هتل هم عالی
خوشرویی عوامل پذیرش هتل و همکاری کاملهتل های ۵ ستاره مواردی دارند که برای مشتری باید رعایت گردد در این هتل پول اب معدنی و چایی در اطاق بصورت جدا گرفته میشود و رایگان نیست!! تجهیزات نظافتی گوش پاکن و واکس کفش به چشم نمی خورد دمای اطاق بالا بود که تهویه به خوبی کار نمیکرد راهرو هتل بوی بدی استشمام میشد نزدیک نبودن هیچ پریز برقی نزدیک تخت ها ...
بعضی موارد خوبه که بهتر بشه مثل مینی بار اتاق اما برخورد مناسب کارکنان کاستی هارو جبران میکنه و به چشم نمیاد
مسوولان هتل از دیدنی های سمنان اطلاع نداشتن ،بخش خانه داری مناسب نبود.
در کل هتل خوبی بود،هر چیو باید نسبت به جایی که هست بررسی کرد،و این هتل برای شهری که هست خوب بود البته جا برای بهتر شدن داره و به هرحال هر کاری نقاط ضعفی داره و باید رفع بشه ولی من در کل راضی بودم
نقاط قوت:
ادب همراه احترام کارکنان محترم
نقاط ضعف:
نبود برخی لوازی که باید قبل ورود مسافر وجود داشته باشه مثل لیوان آب ، صندل داخل اتاق
باسلام برای هتل 5ستاره خدماتی از قبیل سرویس داخل اتاق و مینی بار باتوجه به هزینه اقامت رایگان باشه خیلی بهتره..
هتل خوبی بود اما کیفیت صبحانه و تنوع آن اصلا خوب نبود بقیه موارد هم در حد خوب بود
خوب
قیمت پایینبوی بد توالت داخل اتاق اینترنت ضعیف
مینی باری که در یخچال اتاق است شامل هزینه است ، بایدداخل اتاق ( تی بگ چای کیسه ای وچندتا نوشیدنی واب معدنی وشکر یا قند )هرروزگذاشته شودومجانی باشدچرا که هزینه اتاق در هتل 5ستاره پرداخت شده است.باید باری تو لابی گذاشته شود که درصورت نیاز اضافه (درنبود سوپرمارکت درنزدیکی محل) خریداری گردد.
نقاط قوت:
من در تاریخ ۱ول آذر ۹۷ مهمان هتل بودیم ۱- تمیز بودن و شیک بودن اتاق ها ۲- موجودی اتاق ها و لوازم داخلی کامل بود ۳- حمام ها وان داشتند و بسیار تمیز بودن ۴-برخورد پرسنل خوب بود ۵-کنتر این هتل یک پارک ابی هست که هزینه بزرگسالان ۱۸ تومان بود و بسیار شب خوبی داشتیم اونجا- سانس مردانه و زنانه داره و هم سرسره های خوبی داره و هم اینکه بسیار خلوت بود و راحت میشد هر کدوم رو هر چند بار سوار بشید
نقاط ضعف:
۱- صبحانه هتل در حد سه ستاره معمولی بود. گذشته از ساده بودن خوشمزه هم نبود و چون ما خانوادگی رفته بودیم هیچ کدوم راضی نبودن ۲-کافی شاپ هتل ساعت ۱۱ تعطیل بود و برای یک هتل با عنوان ۵ ستاره خیلی عجیب بود
براي يك هتل ٥ستاره خيلي مناسب نیست اب و تي بگ چايي، روي سرويس نباشه الان همه ي هتل ها اب جزء سرويس روزانه هست.
هتل خوب و تميزي بود، كاركنان هم مؤدب و خوش برخورد بودند ولي سطح هتل نهايتا ميتواند در حد ٤ ستاره باشد.
هتلی نوساز ومتوسط
برخورد کارکنان با میهمانان خوب بود
نقاط قوت:
تميزي اتاق و ملحفه ها مطلوب بود برخورد پرسنل دوستانه بود
نقاط ضعف:
شبها تا دير وقت بخاطر تالارهاي عروسي آسايش نداشتيم سروصداها واقعا آزار دهنده بود صبحانه هتل در خور تعداد ستاره هاش نبود
نقاط قوت:
غذاهای بسیار خوشمزه همجواری با پارک ابی
نقاط ضعف:
عدم برخورد مناسب و خوشرویی کارکنان پذیرش سر و صدای بسیار زیاد جمع اوری و مرتب کردن سالن ها بعد از مراسم نداشتن نگهبان پارکینگ محاسبه قیمت چای و اب معدنی در صورتحساب
نقاط قوت:
نوساز بودن هتل کباب کوبیده لذیذی دارد
نقاط ضعف:
نظافت اتاقها مناسب نبود پوست تخمه در کف اتاق بود درهای دستشویی و اتاقها نیاز به روغن کاری دارد در راهرو طبقه دوم بوی نامطبوع استشمام میشد
نقاط قوت:
برخورد دوستانه و مودبانه پرسنل هتل
نقاط ضعف:
متاسفانه سيستم سرمايش راه اندازي نشده بود البته مسئول هتل نسبت به جابجايي اتاق اقدام نمود تا در اتاقي كه پنجره دارد مستقر شويم ولي با بازكردن پنجره ما ناچار شديم ميزبان تعداد زيادي پشه باشيم بطوريكه صبح كه دستانم را نگاه كردم براي لحظه اي فكر كردم دچار مخملك يا سرخك شده ام
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل گوت که مال سمنان

مهمانان هتل گوت که مال سمنان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل گوت که مال سمنان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل گوت که مال سمنان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل گوت که مال سمنان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل گوت که مال سمنان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.