هتل نوید ساری

ساری، کیلومتر 4 جاده ی ساری به قائمشهر
1.2
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل نوید ساری

هتل ۴ ستاره نوید در شهر ساری استان مازندران واقع شده است. این هتل تلاش دارد امکانات رفاهی را برای شما مهمانان گرامی فراهم آورد تا اقامت خوشی را تجربه کنید. هتل نوید دارای سه سالن جهت برگزاری مراسمات بوده که مهمانان در صورت نیاز می‌توانند هماهنگی لازم را انجام دهند.. لازم به ذکر است تعداد محدودی از اتاق‌ها دارای سرویس بهداشتی فرنگی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوید ساری

نوید-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
209,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
209,000
تومان
4 تیر
جمعه
209,000
تومان
5 تیر
شنبه
209,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
209,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
209,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
209,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
209,000
تومان
11 تیر
جمعه
209,000
تومان
12 تیر
شنبه
209,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
4 تیر
جمعه
210,000
تومان
5 تیر
شنبه
210,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
11 تیر
جمعه
210,000
تومان
12 تیر
شنبه
210,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
4 تیر
جمعه
210,000
تومان
5 تیر
شنبه
210,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
11 تیر
جمعه
210,000
تومان
12 تیر
شنبه
210,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
نوید-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
309,000
تومان
4 تیر
جمعه
309,000
تومان
5 تیر
شنبه
309,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
309,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
309,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
309,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
309,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
309,000
تومان
11 تیر
جمعه
309,000
تومان
12 تیر
شنبه
309,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
309,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
4 تیر
جمعه
310,000
تومان
5 تیر
شنبه
310,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
11 تیر
جمعه
310,000
تومان
12 تیر
شنبه
310,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
4 تیر
جمعه
310,000
تومان
5 تیر
شنبه
310,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
310,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
310,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
310,000
تومان
11 تیر
جمعه
310,000
تومان
12 تیر
شنبه
310,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
نوید-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
309,000
تومان
4 تیر
جمعه
309,000
تومان
5 تیر
شنبه
309,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
309,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
309,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
309,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
309,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
309,000
تومان
11 تیر
جمعه
309,000
تومان
12 تیر
شنبه
309,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
309,000
تومان
نوید-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
4 تیر
جمعه
409,000
تومان
5 تیر
شنبه
409,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
409,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
409,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
409,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
409,000
تومان
11 تیر
جمعه
409,000
تومان
12 تیر
شنبه
409,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
409,000
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
4 تیر
جمعه
410,000
تومان
5 تیر
شنبه
410,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
11 تیر
جمعه
410,000
تومان
12 تیر
شنبه
410,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
هتل یار
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
4 تیر
جمعه
410,000
تومان
5 تیر
شنبه
410,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
11 تیر
جمعه
410,000
تومان
12 تیر
شنبه
410,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
نوید-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
509,000
تومان
4 تیر
جمعه
509,000
تومان
5 تیر
شنبه
509,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
509,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
509,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
509,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
509,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
509,000
تومان
11 تیر
جمعه
509,000
تومان
12 تیر
شنبه
509,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
509,000
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
4 تیر
جمعه
510,000
تومان
5 تیر
شنبه
510,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
11 تیر
جمعه
510,000
تومان
12 تیر
شنبه
510,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
4 تیر
جمعه
510,000
تومان
5 تیر
شنبه
510,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
11 تیر
جمعه
510,000
تومان
12 تیر
شنبه
510,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نوید ساری

سالن کنفرانس
چايخانه سنتی
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
خدمات بیدار باش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
مینی بار با هزینه
خدمات تهيه بليط
گشت نیم روزی
پذیرش 24 ساعته
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
رستوران بام
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
سالن تشريفات
بازی ویدئویی
كافی شاپ
مسير پياده روی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
سالن تشريفات
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
فضای تابستانه
تلويزيون در لابی
كافي شاپ 24 ساعته
خدمات عروس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
عربی
مبل
نمای شهر
سرویس حرم
صندوق امانات در لابی
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
بیزینس سنتر
آتليه عكاسی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
پاركينگ
آسانسور
سونا
صندوق امانات
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
تلویزیون
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
یخچال
دستگاه خودپرداز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس فرنگی
خشکشویی (لاندری)
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تور
خدمات خشکشویی
سرویس روزانه اتاق
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
مرکز خرید
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
اینترنت
اتاق سیگار
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
دستگاه واکس کفش
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
لابی
سونا غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
آنتن مرکزی

آدرس هتل نوید ساری روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوید ساری

(47 نظر)
نقاط قوت:
ویو زیبا ،تمیزی اطاقها ،
نقاط ضعف:
ویو زیبا ،تمیزی اطاقها ،
در کل به نسبت قیمت هتل خوبی بود
نقاط قوت:
غذای خوب- دسترسی آسان از شهر- اتاق ها کاملا تمیز و مرتب- رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
غذای خوب- دسترسی آسان از شهر- اتاق ها کاملا تمیز و مرتب- رفتار خوب پرسنل
مسئول پذیرش بعد از بررسی مدارک و این ک متوجه شدند ما تازه ازدواج کردیم، بجای اتاق انتخابی ما، یک اتاق vip بجای اتاق رزروی معمولی ما به ما دادن
شب ساعت ۱ رسیدم هتل نیم ساعت بیشتر معطل شدم هر چی صدا زدم داد زدم زنگ دم به هتل هیچکس پاسخگو نبود تا آخر سر یه نفر اومد گفت کارتو بگو که تا بگرده کارت اتاق و‌بده بعد گفتم ۲ تا آب معدنی با یه جاسیگاری بیارین برام ۲۰ دقیقه بع به نفر ۲ تا آب معدنی گرم آورد گفتم جاسیگاری کو گفت یه آب و که خوردی از وسط با چاقو پاره کن بعد به عنوان جا سیگاری ازش استفاده کن😂😂😂 واقعا رفتار عملکردشون بسیار زشت بود من خواهش میکنم از این مسافر خونه سر راهیا که تو جاده هست بگیرین اما تو این هتل اتاق نگیرین
جای خوبی بود
وضعیت بهداشت اتاق , حمام پایین. پتوهای و ملحفه پایین. نظافت و بهداشت راهرو متوسط. سالن غذاخوری و پذیرایی متوسط رو به ضعیف. برخورد کارکنان مناسب.
موقعیت مکانی خوب .نزدیک به بازار قدیمی زنجان . از نظر نظافت و لوکس بودن به نسبت قیمت ارزش دارد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
خوب
نقاط قوت:
متوسط بود
نقاط ضعف:
متوسط بود
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
امکانات ضعیف بود
از نظر تمیزیو بهداشت پتو و سرویس بهداشتی مناسب نبود. غذا هم ضعیف بود. انتظار بیش تری از هتل چهار ستاره داشتم
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
خوب بود رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
نبود
نقاط قوت:
در کل هتل بدی نبود برخوردشون خوب بود
نقاط ضعف:
امکانات بسیار ضعیف بود در حد هتل ۴ستاره نبود
هتلی خوب با خدمات دهی مناسب و پرسنل مودب می باشد.
برخورد پرسنل با مهمان های هتل ضعیف بود. حمام و سرویس دستشویی تمیز نبود.. سر و صدای مهمان ها بسیار زیاد بود و به هیچ عنوان قابلیت استراحت حتی برای چند دقیقه به جهت شلوغی راهروها و اتاق ها وجود نداشت. وای فای هتل قطع بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت این هتل
نقاط قوت:
خود هتل تمیز بود اما در حد مسافر خونه بود
نقاط ضعف:
بسیار بسیار غذا بی کیفیت و مونده بود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
اصلا ندیدیم
نقاط ضعف:
بسیار بسیار بد بود
پرسنلهای پذیرش لباس پرسنلی نپوشیده بودن و موقع ورود کسی پشت میز پذیرش نبود لذا برای ما مشخص نبود که کدوم شخصی که در لابی بود مسئول پذیرش است. در ضمن خود کارمند پذیرش و شیفت بعدی پذیرش ارتباط مناسبی با مشتری برقرار نکردند و احتمالا اموزش در این هتل وجود نداره
نقاط قوت:
دسترسی خوب محیط باز و زیبا
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مسقف نداشن تنوع در صبحانه نداشتن بار در اتاق درست نبودن آنتن تلویزیون
نقاط قوت:
تمیز و ارام دارای کافی شاپ سرویس دهنده های خوب و خوش برخورد
نقاط ضعف:
بی کیفیتی غذاها ضعیف مدیریت کردن
واقعا هتل بدی بود، نمیدونم چطور ۴ستاره هست. لاندری هتل لباس داده به لابی، لابی من میگه بیا پایین بگیر، هنگام ورود هم نه کسی برای پارکینگ و جای پاک راهنمایی کرد و نه کسی لوازمم رو تا اتاق آورد. امیدوارم اسنپ تریپ یه بررسی کنه واسه قراردادن هتلها
به گفته همکاران برخورد متصدی و نظافت هتل حتی بدون در نظر تعداد ستاره ها!!!خوب نبوده است
نقاط قوت:
بزرگی اتاق ها و دستشویی و حمام و رستوران . بطور نسبی تمیز ودر حد قیمت . .برخوردها خوب
نقاط ضعف:
هتل نسبتا قدیمی است . اما مشکل خاصی ندارد .آنچه غالبا در برخی از سایت ها بعنوان نکات منفی نوشته شده به نظر می رسد عنوان چهار ستاره با امکانات موجود است .
نقاط قوت:
هیچی .....افتضاح
نقاط ضعف:
افتضاح بود کولر گازی خراب و سرصداي زیاد واقعا بد بود
خیلی ضعیف بود.فرنگی نداشت خیلی کثیف بود
درحدهتل چهارستاره نیست
برخورد پرسنل مناسب بود ولی کمی از نظر نظافت مناسب نبود. و سیستم آب گرم بسیار ضعیفی داشت.
موقیت مکانی خوبی داره و قیمتش هم مناسبه رستوران و خدمات در حد 4 ستاره نیست و هتل به باز سازی نیاز داره در صورت همراه داشتن مسافر مسن یا معلول این هتل رو فراموش کنید چون برای رسیدن به لابی باید 60 تا پله با شیب خیلی تند رد برید بالا
هت از نمای خارجی هتل زیبا و جذابی است در مسیری که به دنبال هتل هستید تا استراحت کنید. اما نظافت خیلی ضعیف است و کهنه بودن تمام وسایل اتاق و کثیف بودن سرویس های خواب در حد افتضاح می باشد. همچنن صبحانه واقعا صبحانه ضعیف و ناقصی بود (و تمام مسافرین در زمان صبحانه به رسپشن معترض شدند که این هتل به هیچ عنوان در مقابل پولی که می گیرد امکانات نظافتی و پذیرایی ندارد)
موقع ورود هیچ خدمه و نگهبانی نبود فقط پذیرش کلید و به ما داد که بریم به اطاقمون و کسی نیومد اطاق رو تحویل بده از نظر نظافت اطاق ها هم تخت ها کثیف ودستشویی نظافت نشده بود. صبحانه هم در حد یک هتل یک ستاره هم نبود
برخورد نه چندان جالب از پذیرش هتل، اتاقی که داده بودند اشتباه بود و شب (قبل از بازگشتم به هتل) تماس گرفتند و اعلام کردند که بعد از بازگشت به هتل اتاقم عوض خواهد شد. صبحانه چیزی کمتر از یک صبحانه مختصر بود. هتل آژانس نداشت و وقتی درخواست کردم در کمال بی تفاوتی اعلام کردند که ماشین ندارند. در کل هتل بی نظمی بود.
در بدو ورود به هتل با رفتار بسیار ناپسند مسئول پذیرش مواجه می شوید. اتاقها و فضای هتل کثیف و غیر قابل تحمل است. به هیچ وجه نشانه ای از هتل چهار ستاره نمی بینید. به محض ورود به اتاق چند تا حشره دیده می شوند که روی تخت هستند! بنده سه شب رزرو کرده بودم که به ناچار شب اول را ماندیم و فردا صبح هتل را ترک کردیم. به نظر می رسید خیلی هم این موضوع برای مسئولین هتل غیرعادی نبود.
در این حد آموزش ندیده بودند که وقتی از آنها تقاضای دمپایی برای اتاق کردیم، مجبور شدیم سه بار پیگیری کنیم!!!
نمای بیرونی هتل بسیار شیک و مدرن است. سرویس بهداشتی و حمام قدیمی است. صبحانه عالی بود. کارکنان بسیار خوش برخورد بودند. ممنون از شما.
کیفیت اتاق و توالت (استریل نشده) و فشار آب پایین و کیفیت کولر خیلی بد بود. آقای بخش پذیرش خوش برخورد بودن.
بطور کلی خوب بود
امكانات پايين با توجه به ٤ ستاره بودن
بیشتر به نظر میومد هتل دو ستاره باشه تا چهار ستاره. سرویس بهداشتی تمیز نبود.
every thing was good and service the same
همه چی خیلی عالی بود و راضی بودم از اقامتم
از غذای هتل رضایت نداشتم از لحاظ موقعیت مکانی هم جالب نبود. اما بقیه موارد خوب بود به خصوص رفتار پرسنل هتل
من در تاریخ دوم دیماه 96 در سوئیت 201 این هتل اقامت داشتم. تلویزیون بسیار قدیمی. نظافت خیلی ضعیف و وجود لک و جرم بد منظره در حمام و سرویس. مینی بار خالی. نبود سشوار و چای ساز. دریافت هزینه چای. عدم امکان استفاده از امکانات هتل بدون هزینه برای میهمانان. صدای وحشتناک تردد وسایل سنگین جاده در طول شبانه روز. رفتار غیر حرفه ای میهمانداران. نداشتن لباس فرم. جالبتر از همه قطع آب به مدت چند ساعت و آب زردرنگ در ادامه آن. صبحانه بسیار ساده و بدون تنوع. عدم وجود بوفه داخل هتل و فروشگاه برای خرید تا شعاع چند کیلومتری. فقط سوییت و حمام بزرگی داشت. در کل امکانات ضعیف که در حد یک هتل دو ستاره هم نیست...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوید ساری

مهمانان هتل نوید ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوید ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوید ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوید ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوید ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.