هتل نوید ساری

ساری، کیلومتر 4 جاده ی ساری به قائمشهر
1.2
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل نوید ساری

هتل ۴ ستاره نوید در شهر ساری استان مازندران واقع شده است. این هتل تلاش دارد امکانات رفاهی را برای شما مهمانان گرامی فراهم آورد تا اقامت خوشی را تجربه کنید. هتل نوید دارای سه سالن جهت برگزاری مراسمات بوده که مهمانان در صورت نیاز می‌توانند هماهنگی لازم را انجام دهند.. لازم به ذکر است تعداد محدودی از اتاق‌ها دارای سرویس بهداشتی فرنگی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوید ساری

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
ای‌گردش
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
17 تیر
جمعه
430,000
تومان
18 تیر
شنبه
430,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
اتاق يک تخته
ایران هتل آنلاین
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
17 تیر
جمعه
430,000
تومان
18 تیر
شنبه
430,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
430,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
430,000
تومان
17 تیر
جمعه
430,000
تومان
18 تیر
شنبه
430,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
430,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
430,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
430,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
430,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دوتخته دبل
ای‌گردش
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
17 تیر
جمعه
530,000
تومان
18 تیر
شنبه
530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
17 تیر
جمعه
530,000
تومان
18 تیر
شنبه
530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
17 تیر
جمعه
530,000
تومان
18 تیر
شنبه
530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
530,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
530,000
تومان
17 تیر
جمعه
530,000
تومان
18 تیر
شنبه
530,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
530,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
530,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
530,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
530,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
630,000
تومان
17 تیر
جمعه
630,000
تومان
18 تیر
شنبه
630,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
630,000
تومان
17 تیر
جمعه
630,000
تومان
18 تیر
شنبه
630,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
630,000
تومان
17 تیر
جمعه
630,000
تومان
18 تیر
شنبه
630,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
630,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
630,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
630,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
630,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
علاءالدین
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
17 تیر
جمعه
730,000
تومان
18 تیر
شنبه
730,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
17 تیر
جمعه
730,000
تومان
18 تیر
شنبه
730,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
730,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
13 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
14 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
15 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان
16 تیر
پنجشنبه
730,000
تومان
17 تیر
جمعه
730,000
تومان
18 تیر
شنبه
730,000
تومان
19 تیر
یکشنبه
730,000
تومان
20 تیر
دوشنبه
730,000
تومان
21 تیر
سه شنبه
730,000
تومان
22 تیر
چهارشنبه
730,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نوید ساری

سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
آتليه عكاسی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
سالن تشريفات
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
مسير پياده روی
فضای تابستانه
كافي شاپ 24 ساعته
خدمات عروس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
عربی
آنتن مرکزی

آدرس هتل نوید ساری روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوید ساری

(36 نظر)
نقاط قوت:
داشتن جای پارک ماشین
نقاط ضعف:
این هتل به هیچ وجه ۴ ستاره نیست. در بهترین حالت یک هتل دو ستاره متوسط است. سرویس بهداشتی اتاق واقعا فاجعه بود. هیچ امکانات خاصی در اتاق وجود نداشت.
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
کمی فشار اب و قطعی اب...نبود سرویس خانه داری در شیفت عصر
نقاط قوت:
تمیزی ملحفه ها و روبالشی ها برخورد عالیِ تمامیِ پرسنل تمیزیِ کمدها و چوب رختی ها و حوله ها فشار آب قوی و داغی خیلی خوب دوش حمام
نقاط ضعف:
نداشتنِ امکانات داخل اتاق از قبیل لیوان و چایساز کولر بالای سر تختِ خواب ها نصب شده بود و باد آن مستقیم توی سر میزد و به ولیل شکسته بودن امکان تغییر جهت باد وجود نداشت در نتیجه عملا نمی شد از کولر استفاده کرد زنگ زدگی و کهنگیِ شیرآلات و شکستگیِ کف حمام صبحانه ی بسیار ساده و بی تنوع
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
رستوران-رفتار پرسنل-قدیمی بودن هتل- اصلا اصلا اصلا در حد ۴ ستاره نبود-
نقاط قوت:
هیچ چیز مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح و آیتم‌ها بسیار کم برخورد پرسنل خیلی خوب نیست و ... در کل ۳ ستاره با ارفاق محسوب میشه
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بسیار عالی ، بنده لذت بردم
نقاط ضعف:
فقط کیفیت غذا پائین بود
نقاط قوت:
فضاي اتاق و سرويس بهداشتي بزرگ و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
خدماتي نداشتند حتي دمپايي نياز بود نياوردند لوازم و امكانات هتل محدود، قديمي و حداقل مربوط به ٣٠ سال قبل اتلاق چهار ستاره به اين هتل بسيار دور از واقعيت هست
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
در هر نکات افتضاح. در حد مسافرخانه بود. برام عجیب بود چطور ۴ ستاره هست؟؟
نقاط قوت:
موقعیت مکانی برای من خوب بود
نقاط ضعف:
هتل قدیمی بود صبحانه در حد مسافر خونه بود اتاق ما رو به جاده صدا ماشین زیاد بود دستشویی واقعا داغون بود
نقاط قوت:
دسترسیش برای ما خوب بود
نقاط ضعف:
کهنه و قدیمی بودن وسایل اتاق اعم از سرویس خواب، رو تختی، مبل،شیرآلات،... شب سروصدای زیادی از اتوبان روبه روی هتل میومد،دمای اتاق مناسب نبود خیلی گرم بود با اینکه ماه اسفند بود،کولر گازی قدیمی که نفس نداشت،سالن سرو صبحانه به قدری گرم بود که داشتم خفه میشدم فقط سریع یه چیزی خوردمو پاشدم،صندلیهاشم یه من خاک روش بود،در کل نسبت به قیمتش راضی نبودم
همه چی از برخورد پرسنل - سر و صدا و شلوغی - سیستم گرمایش ضعیف - در حد هتل سه ستاره
این هتل کلا رها شده. راهروها بسیار کثیف و داخل اتاق نسبتا کثیف بود. غذا متوسط بود و اینترنت هم داشت ولی کند بود. موقع تسویه اتاق حتی اتاق رو چک نکردند. قیمت پایینش ممکنه اقامتتون رو به صرفه کنه ولی من بعد از پایان رزورم به هتل دیگری رفتم.
صبحانه اش به ستاره های هتل نمیخوره کره مربا پنیر گوجه خیار چای تخم مرغ آب پز
نظافت اتاق ضعیف بود/ غذای هتل بشدت بدمزه با برنج هندی درست کردن میتونم بگم بدترین غذایی که تو زندگیم خوردم/نقطه مثبتش قیمت مناسب بود
برای سفر مجردی توصیه می‌شود. قیمت و امکانات در حد ۳ ستاره است و با توجه به مبلغ پایین پرداختی، در حد انتظاراتم بود و در کل رضایت داشتم.
شب ساعت ۱ رسیدم هتل نیم ساعت بیشتر معطل شدم هر چی صدا زدم داد زدم زنگ دم به هتل هیچکس پاسخگو نبود تا آخر سر یه نفر اومد گفت کارتو بگو که تا بگرده کارت اتاق و‌بده بعد گفتم ۲ تا آب معدنی با یه جاسیگاری بیارین برام ۲۰ دقیقه بع به نفر ۲ تا آب معدنی گرم آورد گفتم جاسیگاری کو گفت یه آب و که خوردی از وسط با چاقو پاره کن بعد به عنوان جا سیگاری ازش استفاده کن😂😂😂 واقعا رفتار عملکردشون بسیار زشت بود من خواهش میکنم از این مسافر خونه سر راهیا که تو جاده هست بگیرین اما تو این هتل اتاق نگیرین
وضعیت بهداشت اتاق , حمام پایین. پتوهای و ملحفه پایین. نظافت و بهداشت راهرو متوسط. سالن غذاخوری و پذیرایی متوسط رو به ضعیف. برخورد کارکنان مناسب.
موقعیت مکانی خوب .نزدیک به بازار قدیمی زنجان . از نظر نظافت و لوکس بودن به نسبت قیمت ارزش دارد
خوب
از نظر تمیزیو بهداشت پتو و سرویس بهداشتی مناسب نبود. غذا هم ضعیف بود. انتظار بیش تری از هتل چهار ستاره داشتم
برخورد پرسنل با مهمان های هتل ضعیف بود. حمام و سرویس دستشویی تمیز نبود.. سر و صدای مهمان ها بسیار زیاد بود و به هیچ عنوان قابلیت استراحت حتی برای چند دقیقه به جهت شلوغی راهروها و اتاق ها وجود نداشت. وای فای هتل قطع بود.
پرسنلهای پذیرش لباس پرسنلی نپوشیده بودن و موقع ورود کسی پشت میز پذیرش نبود لذا برای ما مشخص نبود که کدوم شخصی که در لابی بود مسئول پذیرش است. در ضمن خود کارمند پذیرش و شیفت بعدی پذیرش ارتباط مناسبی با مشتری برقرار نکردند و احتمالا اموزش در این هتل وجود نداره
به گفته همکاران برخورد متصدی و نظافت هتل حتی بدون در نظر تعداد ستاره ها!!!خوب نبوده است
درحدهتل چهارستاره نیست
برخورد پرسنل مناسب بود ولی کمی از نظر نظافت مناسب نبود. و سیستم آب گرم بسیار ضعیفی داشت.
موقع ورود هیچ خدمه و نگهبانی نبود فقط پذیرش کلید و به ما داد که بریم به اطاقمون و کسی نیومد اطاق رو تحویل بده از نظر نظافت اطاق ها هم تخت ها کثیف ودستشویی نظافت نشده بود. صبحانه هم در حد یک هتل یک ستاره هم نبود
برخورد نه چندان جالب از پذیرش هتل، اتاقی که داده بودند اشتباه بود و شب (قبل از بازگشتم به هتل) تماس گرفتند و اعلام کردند که بعد از بازگشت به هتل اتاقم عوض خواهد شد. صبحانه چیزی کمتر از یک صبحانه مختصر بود. هتل آژانس نداشت و وقتی درخواست کردم در کمال بی تفاوتی اعلام کردند که ماشین ندارند. در کل هتل بی نظمی بود.
در بدو ورود به هتل با رفتار بسیار ناپسند مسئول پذیرش مواجه می شوید. اتاقها و فضای هتل کثیف و غیر قابل تحمل است. به هیچ وجه نشانه ای از هتل چهار ستاره نمی بینید. به محض ورود به اتاق چند تا حشره دیده می شوند که روی تخت هستند! بنده سه شب رزرو کرده بودم که به ناچار شب اول را ماندیم و فردا صبح هتل را ترک کردیم. به نظر می رسید خیلی هم این موضوع برای مسئولین هتل غیرعادی نبود.
در این حد آموزش ندیده بودند که وقتی از آنها تقاضای دمپایی برای اتاق کردیم، مجبور شدیم سه بار پیگیری کنیم!!!
نمای بیرونی هتل بسیار شیک و مدرن است. سرویس بهداشتی و حمام قدیمی است. صبحانه عالی بود. کارکنان بسیار خوش برخورد بودند. ممنون از شما.
کیفیت اتاق و توالت (استریل نشده) و فشار آب پایین و کیفیت کولر خیلی بد بود. آقای بخش پذیرش خوش برخورد بودن.
از نظر سرما و گرما مشکل داشت. سرویس بهداشتی ها کثیف . برخورد مهماندار اصلا مناسب نبود. در کل دیگه کارشناس نمیفرستم و پیشنهاد میکنم امتحان نکنید.
بطور کلی خوب بود
امكانات پايين با توجه به ٤ ستاره بودن
بیشتر به نظر میومد هتل دو ستاره باشه تا چهار ستاره. سرویس بهداشتی تمیز نبود.
معمولی بود..البته قائمشهر هتل خوبی کلا نداره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوید ساری

مهمانان هتل نوید ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوید ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوید ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوید ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوید ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.