هتل نوید ساری

ساری، کیلومتر 4 جاده ی ساری به قائمشهر
1.2
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران

معرفی هتل نوید ساری

هتل ۴ ستاره نوید در شهر ساری استان مازندران واقع شده است. این هتل تلاش دارد امکانات رفاهی را برای شما مهمانان گرامی فراهم آورد تا اقامت خوشی را تجربه کنید. هتل نوید دارای سه سالن جهت برگزاری مراسمات بوده که مهمانان در صورت نیاز می‌توانند هماهنگی لازم را انجام دهند.. لازم به ذکر است تعداد محدودی از اتاق‌ها دارای سرویس بهداشتی فرنگی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوید ساری

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,000,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,000,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,000,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,000,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,000,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,000,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,000,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,000,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,300,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,300,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,300,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,300,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,300,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,300,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,300,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,300,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,300,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,300,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,300,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,300,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,300,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,300,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,300,000 تومان
سوئیت دو تخته
ایران هتل آنلاین
2,300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,300,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,300,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,300,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,300,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,300,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,300,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,300,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,300,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,300,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,300,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
علاءالدین
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,600,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,600,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,600,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,600,000 تومان
سوئیت سه تخته
ایران هتل آنلاین
2,600,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,600,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,600,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,600,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,600,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,600,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,600,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,600,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,600,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,600,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,600,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,900,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,900,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,900,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,900,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,900,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,900,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,900,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,900,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
1,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
1,900,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
1,900,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
1,900,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
1,900,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
1,900,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
1,900,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
1,900,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
1,900,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
1,900,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
1,900,000 تومان
سوئیت یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
2,900,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
6 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
7 اردیبهشت
جمعه
2,900,000 تومان
8 اردیبهشت
شنبه
2,900,000 تومان
9 اردیبهشت
یکشنبه
2,900,000 تومان
10 اردیبهشت
دوشنبه
2,900,000 تومان
11 اردیبهشت
سه‌شنبه
2,900,000 تومان
12 اردیبهشت
چهارشنبه
2,900,000 تومان
13 اردیبهشت
پنج‌شنبه
2,900,000 تومان
14 اردیبهشت
جمعه
2,900,000 تومان
15 اردیبهشت
شنبه
2,900,000 تومان
16 اردیبهشت
یکشنبه
2,900,000 تومان

امکانات اتاق های هتل نوید ساری

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
آتليه عكاسی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
سالن تشريفات
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
مسير پياده روی
فضای تابستانه
كافي شاپ 24 ساعته
خدمات عروس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
عربی
آنتن مرکزی

آدرس هتل نوید ساری روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوید ساری

(23 نظر)
نقاط قوت:
قیمت مناسب نسبت به امکانات هتل
نقاط ضعف:
قیمت مناسب نسبت به امکانات هتل
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
خدمت رسانی خوب تمیز بودن اتاق ها و امکانات نسبتا خوب
نقاط ضعف:
خدمت رسانی خوب تمیز بودن اتاق ها و امکانات نسبتا خوب
اگر هتل بازسازی بشه و صبحانه رو حداقل روزهای مختلف متفاوت بزارن بهتر میشه امکانات در حد هتل سه ستاره خوب بود چهار ستاره نبود به همین خاطر قیمت بالا بود
با توجه به مراجعه طی سه زمان مختلف -در حد هتل چهار ستاره نبود لیکن از نظر قیمت درج شده با تخفیف مناسب بود. -از نظر نظافت و صبحانه ضعیف بود. -امکانات سرویس خراب و نیازمند تعمیر بود.
صبحانه خوب اتاق ها در یک نوع تفاوت زیادی داردمثل ۴ تخته ها خانه داری متوسط
همه چی از برخورد پرسنل - سر و صدا و شلوغی - سیستم گرمایش ضعیف - در حد هتل سه ستاره
این هتل کلا رها شده. راهروها بسیار کثیف و داخل اتاق نسبتا کثیف بود. غذا متوسط بود و اینترنت هم داشت ولی کند بود. موقع تسویه اتاق حتی اتاق رو چک نکردند. قیمت پایینش ممکنه اقامتتون رو به صرفه کنه ولی من بعد از پایان رزورم به هتل دیگری رفتم.
صبحانه اش به ستاره های هتل نمیخوره کره مربا پنیر گوجه خیار چای تخم مرغ آب پز
نظافت اتاق ضعیف بود/ غذای هتل بشدت بدمزه با برنج هندی درست کردن میتونم بگم بدترین غذایی که تو زندگیم خوردم/نقطه مثبتش قیمت مناسب بود
برای سفر مجردی توصیه می‌شود. قیمت و امکانات در حد ۳ ستاره است و با توجه به مبلغ پایین پرداختی، در حد انتظاراتم بود و در کل رضایت داشتم.
شب ساعت ۱ رسیدم هتل نیم ساعت بیشتر معطل شدم هر چی صدا زدم داد زدم زنگ دم به هتل هیچکس پاسخگو نبود تا آخر سر یه نفر اومد گفت کارتو بگو که تا بگرده کارت اتاق و‌بده بعد گفتم ۲ تا آب معدنی با یه جاسیگاری بیارین برام ۲۰ دقیقه بع به نفر ۲ تا آب معدنی گرم آورد گفتم جاسیگاری کو گفت یه آب و که خوردی از وسط با چاقو پاره کن بعد به عنوان جا سیگاری ازش استفاده کن😂😂😂 واقعا رفتار عملکردشون بسیار زشت بود من خواهش میکنم از این مسافر خونه سر راهیا که تو جاده هست بگیرین اما تو این هتل اتاق نگیرین
وضعیت بهداشت اتاق , حمام پایین. پتوهای و ملحفه پایین. نظافت و بهداشت راهرو متوسط. سالن غذاخوری و پذیرایی متوسط رو به ضعیف. برخورد کارکنان مناسب.
موقعیت مکانی خوب .نزدیک به بازار قدیمی زنجان . از نظر نظافت و لوکس بودن به نسبت قیمت ارزش دارد
خوب
از نظر تمیزیو بهداشت پتو و سرویس بهداشتی مناسب نبود. غذا هم ضعیف بود. انتظار بیش تری از هتل چهار ستاره داشتم
برخورد پرسنل با مهمان های هتل ضعیف بود. حمام و سرویس دستشویی تمیز نبود.. سر و صدای مهمان ها بسیار زیاد بود و به هیچ عنوان قابلیت استراحت حتی برای چند دقیقه به جهت شلوغی راهروها و اتاق ها وجود نداشت. وای فای هتل قطع بود.
پرسنلهای پذیرش لباس پرسنلی نپوشیده بودن و موقع ورود کسی پشت میز پذیرش نبود لذا برای ما مشخص نبود که کدوم شخصی که در لابی بود مسئول پذیرش است. در ضمن خود کارمند پذیرش و شیفت بعدی پذیرش ارتباط مناسبی با مشتری برقرار نکردند و احتمالا اموزش در این هتل وجود نداره
به گفته همکاران برخورد متصدی و نظافت هتل حتی بدون در نظر تعداد ستاره ها!!!خوب نبوده است
درحدهتل چهارستاره نیست
برخورد پرسنل مناسب بود ولی کمی از نظر نظافت مناسب نبود. و سیستم آب گرم بسیار ضعیفی داشت.
موقع ورود هیچ خدمه و نگهبانی نبود فقط پذیرش کلید و به ما داد که بریم به اطاقمون و کسی نیومد اطاق رو تحویل بده از نظر نظافت اطاق ها هم تخت ها کثیف ودستشویی نظافت نشده بود. صبحانه هم در حد یک هتل یک ستاره هم نبود
برخورد نه چندان جالب از پذیرش هتل، اتاقی که داده بودند اشتباه بود و شب (قبل از بازگشتم به هتل) تماس گرفتند و اعلام کردند که بعد از بازگشت به هتل اتاقم عوض خواهد شد. صبحانه چیزی کمتر از یک صبحانه مختصر بود. هتل آژانس نداشت و وقتی درخواست کردم در کمال بی تفاوتی اعلام کردند که ماشین ندارند. در کل هتل بی نظمی بود.
از نظر سرما و گرما مشکل داشت. سرویس بهداشتی ها کثیف . برخورد مهماندار اصلا مناسب نبود. در کل دیگه کارشناس نمیفرستم و پیشنهاد میکنم امتحان نکنید.
معمولی بود..البته قائمشهر هتل خوبی کلا نداره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوید ساری

مهمانان هتل نوید ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوید ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوید ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوید ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوید ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.