هتل نوید ساری

ساری، کیلومتر 4 جاده ی ساری به قائمشهر
1.2
امتیاز کاربران
47
نظرات کاربران

معرفی هتل نوید ساری

هتل ۴ ستاره نوید در شهر ساری استان مازندران واقع شده است. این هتل تلاش دارد امکانات رفاهی را برای شما مهمانان گرامی فراهم آورد تا اقامت خوشی را تجربه کنید. هتل نوید دارای سه سالن جهت برگزاری مراسمات بوده که مهمانان در صورت نیاز می‌توانند هماهنگی لازم را انجام دهند.. لازم به ذکر است تعداد محدودی از اتاق‌ها دارای سرویس بهداشتی فرنگی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل نوید ساری

ظرفیت 1 نفر

یک تخته
اسنپ تریپ
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
310,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
310,000
تومان
1 بهمن
جمعه
310,000
تومان
2 بهمن
شنبه
310,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
جمعه
310,000
تومان
9 بهمن
شنبه
310,000
تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
310,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
310,000
تومان
1 بهمن
جمعه
310,000
تومان
2 بهمن
شنبه
310,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
جمعه
310,000
تومان
9 بهمن
شنبه
310,000
تومان
یک تخته
ای‌گردش
310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
310,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
310,000
تومان
یک تخته
علاءالدین
320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
320,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
320,000
تومان
1 بهمن
جمعه
320,000
تومان
2 بهمن
شنبه
320,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
320,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
320,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
320,000
تومان
8 بهمن
جمعه
320,000
تومان
9 بهمن
شنبه
320,000
تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
410,000
تومان
2 بهمن
شنبه
410,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
دو تخته توئین
ای‌گردش
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
410,000
تومان
2 بهمن
شنبه
410,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
اتاق دو تخته
هتل یار
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
410,000
تومان
2 بهمن
شنبه
410,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
اتاق دو تخته
جاباما
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
410,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
410,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
410,000
تومان
1 بهمن
جمعه
410,000
تومان
2 بهمن
شنبه
410,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
410,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
410,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
410,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
410,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
410,000
تومان
8 بهمن
جمعه
410,000
تومان
9 بهمن
شنبه
410,000
تومان
دو تخته
علاءالدین
420,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
420,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
420,000
تومان
1 بهمن
جمعه
420,000
تومان
2 بهمن
شنبه
420,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
8 بهمن
جمعه
420,000
تومان
9 بهمن
شنبه
420,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
جاباما
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
510,000
تومان
سه تخته
ای‌گردش
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
510,000
تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
510,000
تومان
2 بهمن
شنبه
510,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
8 بهمن
جمعه
510,000
تومان
9 بهمن
شنبه
510,000
تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
510,000
تومان
2 بهمن
شنبه
510,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
8 بهمن
جمعه
510,000
تومان
9 بهمن
شنبه
510,000
تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
510,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
510,000
تومان
1 بهمن
جمعه
510,000
تومان
2 بهمن
شنبه
510,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
510,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
510,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
510,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
510,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
510,000
تومان
8 بهمن
جمعه
510,000
تومان
9 بهمن
شنبه
510,000
تومان
سه تخته
علاءالدین
520,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
520,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
520,000
تومان
1 بهمن
جمعه
520,000
تومان
2 بهمن
شنبه
520,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
520,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
520,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
520,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
520,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
520,000
تومان
8 بهمن
جمعه
520,000
تومان
9 بهمن
شنبه
520,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
اسنپ تریپ
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
610,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
610,000
تومان
1 بهمن
جمعه
610,000
تومان
2 بهمن
شنبه
610,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
8 بهمن
جمعه
610,000
تومان
9 بهمن
شنبه
610,000
تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
610,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
610,000
تومان
1 بهمن
جمعه
610,000
تومان
2 بهمن
شنبه
610,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
610,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
610,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
610,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
610,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
610,000
تومان
8 بهمن
جمعه
610,000
تومان
9 بهمن
شنبه
610,000
تومان
چهارتخته
ای‌گردش
610,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
610,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
610,000
تومان
چهار تخته
علاءالدین
620,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
620,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
620,000
تومان
1 بهمن
جمعه
620,000
تومان
2 بهمن
شنبه
620,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
620,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
620,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
620,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
620,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
620,000
تومان
8 بهمن
جمعه
620,000
تومان
9 بهمن
شنبه
620,000
تومان
اتاق چهار تخته
هتل یار
6,120,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
29 دی
چهارشنبه
6,120,000
تومان
30 دی
پنجشنبه
6,120,000
تومان
1 بهمن
جمعه
6,120,000
تومان
2 بهمن
شنبه
6,120,000
تومان
3 بهمن
یکشنبه
6,120,000
تومان
4 بهمن
دوشنبه
6,120,000
تومان
5 بهمن
سه شنبه
6,120,000
تومان
6 بهمن
چهارشنبه
6,120,000
تومان
7 بهمن
پنجشنبه
6,120,000
تومان
8 بهمن
جمعه
6,120,000
تومان
9 بهمن
شنبه
6,120,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نوید ساری

سالن کنفرانس
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
رستوران بام
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
خدمات تهيه بليط
تلويزيون LCD در لابی
زمين تنيس
ترانسفر برگشت با هزینه
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
لباسشویی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سالن بيليارد
سالن تشريفات
پاركينگ
مسير پياده روی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
سالن تشريفات
اتاق عقد
فضای بيرون هتل برای نشستن
فضائی برای پياده روی
فضای تابستانه
تلويزيون در لابی
كافي شاپ 24 ساعته
خدمات عروس
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن پذیرایی
حرکت ویلچر در داخل اتاق
حرکت ویلچر در داخل سرویس بهداشتی
عربی
مبل
نمای شهر
گشت نیم روزی
پارکینگ در هتل
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سالن جشن و مراسم و عروسی
روزنامه رایگان
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
آتليه عكاسی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
كافی شاپ
خدمات خشکشویی
آسانسور
استخر
یخچال
صندوق امانات
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
سونا
دستگاه خودپرداز
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
اتاق چمدان
فتوکپی
روزنامه
سرویس بهداشتی ایرانی
تبديل ارز
سرویس فرنگی
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تالار پذیرایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
وسایل بدنسازی
حمام
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سرویس روزانه اتاق
اتاق سیگار
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
مرکز خرید
لابی
خدمات تور
جکوزی غیررایگان
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
فضای سبز
سالن ورزشی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
اطفای حریق
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
آنتن مرکزی

آدرس هتل نوید ساری روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل نوید ساری

(47 نظر)
نقاط قوت:
فضای بیرونی زیبا پارکینگ کافی خلوت بودن هتل سیستم گرمایش اسپیلت. دو آسانسور برای رفت و آمد جادار بودن فضای اتاق ها قیمت مناسب هتل در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
متناسب نبودن صبحانه با امکانات هتل. مستهلک شدن تجهیزات هتل به خاطر بزرگی هتل و کم بودن اقامت کننده ها. البته خلوتی هتل خوبه و فضای آرومی داشت.
این هتل کلا رها شده. راهروها بسیار کثیف و داخل اتاق نسبتا کثیف بود. غذا متوسط بود و اینترنت هم داشت ولی کند بود. موقع تسویه اتاق حتی اتاق رو چک نکردند. قیمت پایینش ممکنه اقامتتون رو به صرفه کنه ولی من بعد از پایان رزورم به هتل دیگری رفتم.
نقاط قوت:
هیچ چیز مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
هیچ چیز مثبتی ندیدم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی.خوشرویی کارکنان خصوصا در قسمت پذیرش.کادر رستوران برخوددشون زیاد جالب نبود.من اتاق دو تخته رزرو کرده بودم ولی یه سوییت بزرگ با اتاق خواب مستر بم دادن.پارکینگش زیاد جالب نیست ولی اگه هتل خلوت باشه جا گیر میاد.در کل از اون هتلایی هست که مشخص هست زمانی هتل خوبی بوده و به مرور فرسوده شده و بش نرسیدن .
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی.خوشرویی کارکنان خصوصا در قسمت پذیرش.کادر رستوران برخوددشون زیاد جالب نبود.من اتاق دو تخته رزرو کرده بودم ولی یه سوییت بزرگ با اتاق خواب مستر بم دادن.پارکینگش زیاد جالب نیست ولی اگه هتل خلوت باشه جا گیر میاد.در کل از اون هتلایی هست که مشخص هست زمانی هتل خوبی بوده و به مرور فرسوده شده و بش نرسیدن .
اگه بخوام به نسبت هتل های دیگر ساری نظر بدم منصافه ترین نظر اینه:این هتل به نسبت پولی که میگیره خیلی خوب ولی خب نسبت به ستاره هایی که داره از متوسط هم‌پایین تره
صبحانه اش به ستاره های هتل نمیخوره کره مربا پنیر گوجه خیار چای تخم مرغ آب پز
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
تجربه بدی بود یکبار رفتم برای همیشه.هتلش درحد مسافرخونه درجه۵ هم نبود
نظافت اتاق ضعیف بود/ غذای هتل بشدت بدمزه با برنج هندی درست کردن میتونم بگم بدترین غذایی که تو زندگیم خوردم/نقطه مثبتش قیمت مناسب بود
نقاط قوت:
نداشته است
نقاط ضعف:
ندارد
نقاط قوت:
برخورد بسیار دوستانه و جا داره اینجا از همکاری آقای باکویی عزیز تشکر کنم
نقاط ضعف:
در مورد نظافت کم کاری شده بود
اسم هتل ۴ ستاره رو یدک می‌کشه ولی در حد یک ستاره است. اتاقها امکانات ندارن و پرسنل کمی در هتل هست که به همه کارها نمی‌رسند.
برای سفر مجردی توصیه می‌شود. قیمت و امکانات در حد ۳ ستاره است و با توجه به مبلغ پایین پرداختی، در حد انتظاراتم بود و در کل رضایت داشتم.
نقاط قوت:
ویو زیبا ،تمیزی اطاقها ،
نقاط ضعف:
ویو زیبا ،تمیزی اطاقها ،
در کل به نسبت قیمت هتل خوبی بود
نقاط قوت:
هتر با اصالتی است
نقاط ضعف:
هتل فرسوده شده است لطفا بازسازی شود
نقاط قوت:
فقط تمیزی هتل
نقاط ضعف:
مشکل اصلی هتل مدیریت ضعیف آن صبحانه کلا پنیرو مربا یکنفره دوم قیمت غذاهای رستوران از هتل های کیش هم گرانتره هم مالیات باید بدی هم بابت رستوران پول من دوبارغذا یک ناهار و یک شام ۶۸۰هزار فکتور دادن که مبلغ ۱۷۰هزار ام بابت رستوران و مالیات بود سوم از خود هتل هرگز درخواست آژانس نکنید چون سه برابر میگیرن کلا باید در هتل رو گل گرفت
شب ساعت ۱ رسیدم هتل نیم ساعت بیشتر معطل شدم هر چی صدا زدم داد زدم زنگ دم به هتل هیچکس پاسخگو نبود تا آخر سر یه نفر اومد گفت کارتو بگو که تا بگرده کارت اتاق و‌بده بعد گفتم ۲ تا آب معدنی با یه جاسیگاری بیارین برام ۲۰ دقیقه بع به نفر ۲ تا آب معدنی گرم آورد گفتم جاسیگاری کو گفت یه آب و که خوردی از وسط با چاقو پاره کن بعد به عنوان جا سیگاری ازش استفاده کن😂😂😂 واقعا رفتار عملکردشون بسیار زشت بود من خواهش میکنم از این مسافر خونه سر راهیا که تو جاده هست بگیرین اما تو این هتل اتاق نگیرین
نقاط قوت:
خدمه خوش برخورد اتاق های بزرگ و جادار امکانات رفاهی متوسط به بالا تراس مناسب
نقاط ضعف:
سر و صدای بیرون بسیار زیاد به داخل اتاق ها می آید و باید پنجره ها دوجداره شود
وضعیت بهداشت اتاق , حمام پایین. پتوهای و ملحفه پایین. نظافت و بهداشت راهرو متوسط. سالن غذاخوری و پذیرایی متوسط رو به ضعیف. برخورد کارکنان مناسب.
موقعیت مکانی خوب .نزدیک به بازار قدیمی زنجان . از نظر نظافت و لوکس بودن به نسبت قیمت ارزش دارد
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
موردی نبود
خوب
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
از نظر تمیزیو بهداشت پتو و سرویس بهداشتی مناسب نبود. غذا هم ضعیف بود. انتظار بیش تری از هتل چهار ستاره داشتم
نقاط قوت:
خوب بود رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
نبود
برخورد پرسنل با مهمان های هتل ضعیف بود. حمام و سرویس دستشویی تمیز نبود.. سر و صدای مهمان ها بسیار زیاد بود و به هیچ عنوان قابلیت استراحت حتی برای چند دقیقه به جهت شلوغی راهروها و اتاق ها وجود نداشت. وای فای هتل قطع بود.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت این هتل
نقاط قوت:
خود هتل تمیز بود اما در حد مسافر خونه بود
نقاط ضعف:
بسیار بسیار غذا بی کیفیت و مونده بود
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
پرسنلهای پذیرش لباس پرسنلی نپوشیده بودن و موقع ورود کسی پشت میز پذیرش نبود لذا برای ما مشخص نبود که کدوم شخصی که در لابی بود مسئول پذیرش است. در ضمن خود کارمند پذیرش و شیفت بعدی پذیرش ارتباط مناسبی با مشتری برقرار نکردند و احتمالا اموزش در این هتل وجود نداره
نقاط قوت:
دسترسی خوب محیط باز و زیبا
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ مسقف نداشن تنوع در صبحانه نداشتن بار در اتاق درست نبودن آنتن تلویزیون
به گفته همکاران برخورد متصدی و نظافت هتل حتی بدون در نظر تعداد ستاره ها!!!خوب نبوده است
نقاط قوت:
بزرگی اتاق ها و دستشویی و حمام و رستوران . بطور نسبی تمیز ودر حد قیمت . .برخوردها خوب
نقاط ضعف:
هتل نسبتا قدیمی است . اما مشکل خاصی ندارد .آنچه غالبا در برخی از سایت ها بعنوان نکات منفی نوشته شده به نظر می رسد عنوان چهار ستاره با امکانات موجود است .
درحدهتل چهارستاره نیست
برخورد پرسنل مناسب بود ولی کمی از نظر نظافت مناسب نبود. و سیستم آب گرم بسیار ضعیفی داشت.
موقع ورود هیچ خدمه و نگهبانی نبود فقط پذیرش کلید و به ما داد که بریم به اطاقمون و کسی نیومد اطاق رو تحویل بده از نظر نظافت اطاق ها هم تخت ها کثیف ودستشویی نظافت نشده بود. صبحانه هم در حد یک هتل یک ستاره هم نبود
برخورد نه چندان جالب از پذیرش هتل، اتاقی که داده بودند اشتباه بود و شب (قبل از بازگشتم به هتل) تماس گرفتند و اعلام کردند که بعد از بازگشت به هتل اتاقم عوض خواهد شد. صبحانه چیزی کمتر از یک صبحانه مختصر بود. هتل آژانس نداشت و وقتی درخواست کردم در کمال بی تفاوتی اعلام کردند که ماشین ندارند. در کل هتل بی نظمی بود.
در بدو ورود به هتل با رفتار بسیار ناپسند مسئول پذیرش مواجه می شوید. اتاقها و فضای هتل کثیف و غیر قابل تحمل است. به هیچ وجه نشانه ای از هتل چهار ستاره نمی بینید. به محض ورود به اتاق چند تا حشره دیده می شوند که روی تخت هستند! بنده سه شب رزرو کرده بودم که به ناچار شب اول را ماندیم و فردا صبح هتل را ترک کردیم. به نظر می رسید خیلی هم این موضوع برای مسئولین هتل غیرعادی نبود.
در این حد آموزش ندیده بودند که وقتی از آنها تقاضای دمپایی برای اتاق کردیم، مجبور شدیم سه بار پیگیری کنیم!!!
نمای بیرونی هتل بسیار شیک و مدرن است. سرویس بهداشتی و حمام قدیمی است. صبحانه عالی بود. کارکنان بسیار خوش برخورد بودند. ممنون از شما.
کیفیت اتاق و توالت (استریل نشده) و فشار آب پایین و کیفیت کولر خیلی بد بود. آقای بخش پذیرش خوش برخورد بودن.
از نظر سرما و گرما مشکل داشت. سرویس بهداشتی ها کثیف . برخورد مهماندار اصلا مناسب نبود. در کل دیگه کارشناس نمیفرستم و پیشنهاد میکنم امتحان نکنید.
بطور کلی خوب بود
امكانات پايين با توجه به ٤ ستاره بودن
بیشتر به نظر میومد هتل دو ستاره باشه تا چهار ستاره. سرویس بهداشتی تمیز نبود.
همه چی خیلی عالی بود و راضی بودم از اقامتم
معمولی بود..البته قائمشهر هتل خوبی کلا نداره
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل نوید ساری

مهمانان هتل نوید ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل نوید ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل نوید ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل نوید ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل نوید ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.