هتل بادله ساری

ساری، کیلومتر 10 جاده نکا
2.9
امتیاز کاربران
59
نظرات کاربران

معرفی هتل بادله ساری

هتل چهار ستاره بادله سال ۱۳۵۶ در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ متر مربع در دامنه‌ی سرسبز لالیم بنا شده است. از اهداف احداث هتل بادله ایجاد فضایی آرامش بخش و دلپذیر بوده است و در این راستا از کلیه‌ی امکاناتی که مطابق استانداردهای هتل‌ها می‌باشد، استفاده شده است. این هتل دارای مجتمعی اختصاصی در ساحل فرح بخش دریای خزر می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بادله ساری

بادله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
449,000
تومان
15 آذر
شنبه
449,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
449,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
449,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
449,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
449,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
449,000
تومان
21 آذر
جمعه
449,000
تومان
22 آذر
شنبه
449,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
449,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
449,000
تومان
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
560,000
تومان
15 آذر
شنبه
560,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
560,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
560,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
560,000
تومان
21 آذر
جمعه
560,000
تومان
22 آذر
شنبه
560,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
علاءالدین
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
560,000
تومان
15 آذر
شنبه
560,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
560,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
560,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
560,000
تومان
21 آذر
جمعه
560,000
تومان
22 آذر
شنبه
560,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
جاباما
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
560,000
تومان
15 آذر
شنبه
560,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
560,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
560,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
560,000
تومان
21 آذر
جمعه
560,000
تومان
22 آذر
شنبه
560,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
560,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
560,000
تومان
بادله-سوئیت معمولی سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
سوئیت معمولی سه نفره (دوتخته+سرویس اضافه)
ای‌گردش
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
510,000
تومان
15 آذر
شنبه
510,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
21 آذر
جمعه
510,000
تومان
22 آذر
شنبه
510,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
جاباما
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
720,000
تومان
15 آذر
شنبه
720,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
720,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
720,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
720,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
720,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
720,000
تومان
21 آذر
جمعه
720,000
تومان
22 آذر
شنبه
720,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
720,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
720,000
تومان
علاءالدین
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
720,000
تومان
15 آذر
شنبه
720,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
720,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
720,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
720,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
720,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
720,000
تومان
21 آذر
جمعه
720,000
تومان
22 آذر
شنبه
720,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
720,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
720,000
تومان
اقامت 24
720,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
720,000
تومان
15 آذر
شنبه
720,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
720,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
720,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
720,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
720,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
720,000
تومان
21 آذر
جمعه
720,000
تومان
22 آذر
شنبه
720,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
720,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
720,000
تومان
بادله-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال (دوتخته+سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال (دوتخته+سرویس اضافه)
ای‌گردش
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
647,000
تومان
15 آذر
شنبه
647,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
647,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
647,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
647,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
647,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
647,000
تومان
21 آذر
جمعه
647,000
تومان
22 آذر
شنبه
647,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
647,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
647,000
تومان
علاءالدین
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
830,000
تومان
15 آذر
شنبه
830,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
830,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
830,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
21 آذر
جمعه
830,000
تومان
22 آذر
شنبه
830,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
جاباما
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
830,000
تومان
15 آذر
شنبه
830,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
830,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
830,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
21 آذر
جمعه
830,000
تومان
22 آذر
شنبه
830,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
اقامت 24
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
830,000
تومان
15 آذر
شنبه
830,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
830,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
830,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
830,000
تومان
21 آذر
جمعه
830,000
تومان
22 آذر
شنبه
830,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
830,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
830,000
تومان
بادله-سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال (دوتخته+سرویس اضافه)
سوئیت دوخوابه چهارنفره امپریال (دوتخته+سرویس اضافه)
ای‌گردش
744,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
744,000
تومان
15 آذر
شنبه
744,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
744,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
744,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
744,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
744,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
744,000
تومان
21 آذر
جمعه
744,000
تومان
22 آذر
شنبه
744,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
744,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
744,000
تومان
جاباما
980,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
980,000
تومان
15 آذر
شنبه
980,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
980,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
980,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
980,000
تومان
21 آذر
جمعه
980,000
تومان
22 آذر
شنبه
980,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
علاءالدین
980,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
980,000
تومان
15 آذر
شنبه
980,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
980,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
980,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
980,000
تومان
21 آذر
جمعه
980,000
تومان
22 آذر
شنبه
980,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
اقامت 24
980,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
980,000
تومان
15 آذر
شنبه
980,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
980,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
980,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
980,000
تومان
21 آذر
جمعه
980,000
تومان
22 آذر
شنبه
980,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
980,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
980,000
تومان
بادله-اتاق دوتخته دبل رویال
اتاق دوتخته دبل رویال
ای‌گردش
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
510,000
تومان
15 آذر
شنبه
510,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
21 آذر
جمعه
510,000
تومان
22 آذر
شنبه
510,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
15 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
16 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
17 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
18 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
19 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
بادله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
449,000
تومان
15 آذر
شنبه
449,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
449,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
449,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
449,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
449,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
449,000
تومان
21 آذر
جمعه
449,000
تومان
22 آذر
شنبه
449,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
449,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
449,000
تومان
بادله-اتاق دوتخته توئین رویال
اتاق دوتخته توئین رویال
ای‌گردش
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 آذر
جمعه
510,000
تومان
15 آذر
شنبه
510,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
20 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
21 آذر
جمعه
510,000
تومان
22 آذر
شنبه
510,000
تومان
23 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
24 آذر
دوشنبه
510,000
تومان

امکانات اتاق های هتل بادله ساری

آسانسور
جكوزی
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
امكانات برای معلولين
آژانس مسافرتي
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سالن كنفرانس
مینی بار با هزینه
سرویس حرم
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات بیدار باش
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
فكس
فضای باغ در هتل
باغچه
فضای سبز
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بيليارد
نمای جنگل
سالن بدنسازی
ماساژ
كافی شاپ
امكانات برای معلولين
حوضچه آب سرد
استخر ویژه آقایان
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
سالن تشريفات
فكس
خدمات نگهداری کودک
لابی
رستوران بوفه
رادیو
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
تراس
صندوق امانات
رستوران
خدمات اتو
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
تلفن در لابی
روم سرويس
نمازخانه
ماساژ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
سالن آمفی تئاتر
اعلام حریق
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
پارکینگ
سالن بدنسازی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
اطفای حریق
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
سالن ورزشی
سونا بخار
اينترنت در لابی
سرویس روزانه اتاق
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
میز بیلیارد
تلفن در اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
سوئیت
کافی شاپ
اباژور
رستوران ایرانی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
ویلچر
سرویس فرنگی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
رخت آویز

آدرس هتل بادله ساری روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بادله ساری

(59 نظر)
این هتل دارای محیطی آرام بود با اینکه کنار جاده اصلی ساری-نکا هست ولی سروصدای ماشین نمیاد و اذیت نمیکنه محیط و فضای سبز هتل بسیار دل‌نشین هست فقط رستوران هتل میتونست کیفیت بهتری داشته باشه غذاهاش یکم چرب بود اتاق دو تخته رویال رو استفاده کردیم که بسیار تمیز و مرتب بود همه چی
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
نکات ریزی داشت که میتونست بهتر باشه ، کارمندان شور و شوقی نداشتن برای راهنمایی کردن در هتل و بروشوری نداشت که ما از امکانات و خدمات مطلع بشیم
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
نقاط قوت:
رضایت داشتم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
ضمن تشکر از زحمات پرسنل محترم هتل . متاسفانه در مدت زمان حضور بنده مشکل اصلی کمبودن فشار آب سرد و گرم و قطع شدن یکی از آن دو و صدای جیر جیر تخت ها از عمده مشکلات این هتل بود
بسیار تمیز و محیطی ارامش بخشکیفیت غذای رستوران هم بسیار خوب بود
نقاط قوت:
قابل قبول بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
من در هفته آخر مهر 98 یک شب تو این هتل اقامت داشتم. اتاق تمیز و دکوراسیون و نور خوب بود. تراس هم داشت که مناسب بود. صبحانه هتل زیاد تنوع نداشت ولی محل صرف صبحانه به فضای سبز دید داشت که خوب بود. برخورد کارکنان مناسب بود.
تمیز نبود اصلا ، در حد هتل ۴ ستاره اصلا نبود ! پیشنهاد نمیشه
نقاط قوت:
همه چی خیلی عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
دسترسی آسان .دوری از شلوغی شهر .پرسنل مودب.امکانات تفریحی خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف.استخر بانوان ندارند.چای ونسکافه در اتاق موجود ولی با پرداخت هزینه بود.شب ساعت ۱۲ چراغهای لابی خاموش بود .سیاستهای صرفه جویی زیاد به چشم میخورد
نقاط قوت:
خوش برخورد، مهمان نواز، تمیز، سکوت دلچسب ، خوش منظره، قیمت غذا خوب
نقاط ضعف:
صبحانه یکنواخت اینترنت ضعیف شیر آب پیچی است و قدیمی منوی غذا کم
خیلی قدیمی شده مخصوصا محوطه اش رو اصلا هم نوسازی نکردنش فکر می کنم هتل نوید بهتره هتل سالاردره که حرف نداره قابل قیاس نیست
در کل جای قشنگیه
با اینکه قدیمیه و بازسازی شده.. از خیلی از هتل هایی که بودم بهتر بوده.. برخورد پرسنلش هم حرف نداره
رفتار کارکنان خوب . اتاق ها تمیز و مرتب با فضای خوب
رفتار کارکنان: عالی نظافت اتاق: خوب راحتی تخت ها: خوب بود کیفیت صبحانه: بسیار ضعیف نمای ساختمان و لابی: زیبا
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
هتل بسیار خاطره انگیز محیط بسیار دلنشین و آرام ،برخورد کارکنان عالی ، محیط تمیز و همه چیز با کیفیت و عالی
انتظار بیشتری می‌رفت از یک هتل چهار ستاره.
مهمترین موضوع از نظر من نظافت اتاق هاست که در این هتل رعایت شد . پیگیری و تلاش پرسنل هتل برای فراهم کردن آسایش مسافران قابل تقدیر بود . فضای راهرو بسیار زیباست . نقطه ضعف هتل بادله به نظرم قدیمی بودن وسایل ، عدم وجود مسیر مخصوص حمل چمدان از راه پله ها و قدری آلودگی صوتی است . در کل اقامت دلنشینی داشتیم .
نقاط قوت:
-تحويل اتاق بسرعت و بدون معطلي انجام شد. -رفتار پرسنل خوب بود. -اتاق هاي طبقه اخر رو به باغ منظره خيلي خوبي دارن. -از رستوران و صبحانه استفاده نكردم .
نقاط ضعف:
-نداشتن كارواش -تعداد پاركينگ ها كافي نيست -مسافت اسانسور تا اتاق ها زياد هست افرادي كه بچه يا سالمند همراهشون باشه دقت كنن اتاق نزديك به اسانسور رزرو كنن.
مسافرانی که خواهان فضایی مجلل و آرام با امتیاز محیطی خصوصی در محوطه فضای سبز هتل در مجاورت جنگل های شمالی هیرکانی هستند در محدوده شهر ساری در این هتل بیتوته و یا ساعاتی را با فراغت بگذرانند.
خوب بود
همه چیز بسیار عالی بود. نظافت و برخورد کارکنان واقعا خوب بود. فقط استخر برای خانم ها نبود و فقط برای آقایان استفاده میشد.
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و مودب بودند
اتاق خوب بود، اما کیفیت صبحانه به هیچ‌وجه در حد هتل ۴ستاره نیست. برخورد پرسنل هم همینطور. استخر فقط برای آقایانه. در کل ناراضی.
برخورد پرسنل عالی بود، سوییت ما بسیار تمیز و مرتب بود. غذاهای رستوران عالی بود،صبحانه هم خوب بود، با آرزوی موفقیت برای کارکنان محترم هتل .
خیلی خوب و بدون مشکل
بسیار هتل خوب و با امکاناتی است. با اینکه هتلی قدیمی است ولی تمام آن بازسازی شده و قسمتی هم به آن اضافه شده است. تمام امکانات هتل خوب و قابل قبول بود و به نسبت قیمت، بسیار به صرفه است.تنها نکته قابل توجه این است که هتل حدود 10 کیلومتر با مرکز ساری فاصله دارد که البته با جاده خوبی که وجود دارد، فقط بین 8 تا 10 دقیقه رانندگی خواهد بود.
نزدیکی هتل به فرودگاه مزیت این هتل است. صبحانه هتل کمی از معمولی بهتر است. املت بار برای صبحانه وجود دارد. اتاقی که به ما داده شد در ساختمان اصلی بود و مناسب بود. تعداد پله های ورودی هتل زیاد است.
هتل از نظر تمیزی اتاق ها خوب بود ، برخورد کارکنان عالی بود ،فقط صبحانه هتل ضعیف بود و هتل با شهر کمی فاصله داشت .
برخورد کارکنان محترم هتل خاص و شایسته تقدیر بود
هتل تمیز و خوبی بود، فقط تنها مشکل اینکه استخر رو باید جداگانه حساب کنید و سانس بانوان اصلا ندارد.
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل. رستوران. فضای سبز زیبا. چایساز در اتاق. فرنیچر نو.
نقاط ضعف:
سیستم تهویهدمرکزی ک قابلیت تنظیم دما در اتاق وجود ندارد.
در کل هتل خوبی بود .
برخورد پرسنل عالی بود. صبحانه نسبتا ضعیف بود. سرویس بهداشتی اتاق های معمولی قابل قبول نبود ولی اتاق های رویال بسیار شیک و تمیز از هر لحاظ بود.
در کل متوسط بود.
نقاط قوت:
آرامش داشتیم.تمیزی هتل عالی.فضا سازی و دکور لابی و راهرو ها و محوطه خوب.برخورد کارکنان خوب .صبحانه خوب و کامل.فضای اتاق بسیار مناسب خانواده ۴ نفری ما بود
نقاط ضعف:
نبود چراغ شبخواب .بایک کلید کلیه چراغ روشن می شد.نبود شیوه کنترلی برای تنظیم حرارت اتاق
سرویس بهداشتی فرسوده و کهنه بود شیرآلات کاملا فرسوده سنگ روشویی شکسته بود ,اتاق بوی رطوبت میداد که واقعا ناراحت کننده بود کلا هتل زشت و بد رنگ و بی سلیقه ای بود با رنگهای قهوه ای و تیره مخصوصا سالن صبحانه خوری که آدم عصبی میکرد , صبحانه کاملا افتضاح بود بی کیفیت و بدون تنوع ,پرسنل همگی دهاتی و آموزش ندیده , در حد مسافرخونه بود
متوسط
با سلام ،درکل همه چیز خیلی خوب بود، مخصوصاً برخورد عالی کارکنان هتل. ممنونم
در کل خوب بود
خوب
نقاط قوت:
نظافت مطلوب هتل کیفیت فوق العاده غذاهای رستوران مبلمان زیبا و باکیفیت لابی محوطه نسبتا زیبای بیرون هتل
نقاط ضعف:
کدربودن مبلمان داخل اتاق به دلیل نداشتن کاور عدم وجود سرشیلنگی درون سرویس بهداشتی عدم وجود رمپ شیبدار در کنار راه پله ورودی هتل جهت حمل چمدان چرخدار عدم نظافت فاصله باریک پایین پنجره روبه باغ تا دیوارهتل که موردی جزئی است عدم وجود پد برروی سرویس عمومی فرنگی سالن
همه چیز خوب بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
یه کم ضعیف بودن نت
من بمدت يك شب در اين هتل اقامت داشتم و كاملا راضي هستم و خاطره ي خوبي داشتم و تنها ايرادي كه ديدم مشكل فشار كم آب بود - كه البته مسىولين هتل گفتن اين مشكل موقتيه- و البته حمامش يكم زيادي تنگ بود بغير از اين قضييه باقي همه عالي بود مخصوصا برخورد پرسنل خوب بود و اتاق تميز و خوب بود
بسيار بد بسيار بد بدترين هتلي كه تو چندسال گذشته رفتم. سيستم تهويه هتل جوابگو نبود و تو هواي گرم و شرجي اتاق بسيار گرم و مرطوب بود و بعد از عنوان موضوع با مسئول مربوطه تنها كاري كه كردن يه پنكه گذاشتن داخل اتاق!!!!!!
نقاط قوت:
نحوه بر خورد كاركنان بسيار عالي كيفيت اتاق ها عالي و بسيار تميز فضاي هتل عالي قيمت بسيار مناسب پلاژ اختصاصي كنار ساحل نيز بسيار عالي بود
نقاط ضعف:
فقط محل هتل بيرون شهر كه البته اكثر هتل ها در ساري به اينصورت
با مقایسه امکانات، نظافت و برخورد پرسنل با هتل های 4 ستاره دیگر، قطعا هتل بادله یکی از بهترین هاست. تنها موردی که کمی باعث نارضایتی من شد سرعت WiFi هتل بود. در صورت تمایل به اقامت در ساری، این هتل رو به همه پیشنهاد می کنم.
امکانات و فضای هتل بسیار عالی است، بطوریکه سفر چند مین بار به این هتل چیزی از جذابیت های آن کم نمی کند
نقاط قوت:
کیفیت اتاق و غذای رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اینترنت خیلی ضعیف و در اتاقها بکلی غیرقابل استفاده بود صبحانه در حد هتل ۴ ستاره نبود
نقاط قوت:
فاصله کم تا فرودگاه
نقاط ضعف:
متکا (بالشت ها) خیلی سفت میباشند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بادله ساری

مهمانان هتل بادله ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بادله ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بادله ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بادله ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بادله ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.