هتل بادله ساری

ساری، کیلومتر 10 جاده نکا
2.9
امتیاز کاربران
63
نظرات کاربران

معرفی هتل بادله ساری

هتل چهار ستاره بادله سال ۱۳۵۶ در زمینی به مساحت ۹۰۰۰ متر مربع در دامنه‌ی سرسبز لالیم بنا شده است. از اهداف احداث هتل بادله ایجاد فضایی آرامش بخش و دلپذیر بوده است و در این راستا از کلیه‌ی امکاناتی که مطابق استانداردهای هتل‌ها می‌باشد، استفاده شده است. این هتل دارای مجتمعی اختصاصی در ساحل فرح بخش دریای خزر می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بادله ساری

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سوییت معمولی سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
سوییت یک خوابه
ای‌گردش
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,800,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,800,000 تومان
سوئیت معمولی سه نفره (دو تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
2,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 آذر
شنبه
2,800,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,800,000 تومان
سوییت رویال
هتل یار
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
11 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,500,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت رویال
ای‌گردش
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
11 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
12 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
3,500,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
3,500,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
3,500,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
3,500,000 تومان
18 آذر
جمعه
3,500,000 تومان
19 آذر
شنبه
3,500,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
سوئیت رویال چهارنفره
اقامت 24
3,500,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
13 آذر
یکشنبه
3,500,000 تومان
سوئیت امپریال
ای‌گردش
5,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
11 آذر
جمعه
5,100,000 تومان
12 آذر
شنبه
5,100,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
5,100,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
5,100,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
5,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
5,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
5,100,000 تومان
سوییت امپریال یک خوابه چهار نفره
هتل یار
5,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
11 آذر
جمعه
5,100,000 تومان
12 آذر
شنبه
5,100,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
5,100,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
5,100,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
5,100,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
5,100,000 تومان
18 آذر
جمعه
5,100,000 تومان
19 آذر
شنبه
5,100,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
5,100,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهارنفره امپریال (دو تخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
5,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
5,100,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
دوتخته
ای‌گردش
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
دو تخته
هتل یار
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
11 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
12 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
1,800,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
1,800,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
1,800,000 تومان
18 آذر
جمعه
1,800,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
1,800,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,800,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
1,800,000 تومان
19 آذر
شنبه
1,800,000 تومان
دو تخته دبل رویال
ای‌گردش
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,350,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,350,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,350,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,350,000 تومان
دو تخته توئین رویال
ای‌گردش
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,350,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,350,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,350,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,350,000 تومان
دو تخته رویال
هتل یار
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
12 آذر
شنبه
2,350,000 تومان
13 آذر
یکشنبه
2,350,000 تومان
14 آذر
دوشنبه
2,350,000 تومان
15 آذر
سه‌شنبه
2,350,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
2,350,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
19 آذر
شنبه
2,350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,350,000 تومان
اتاق دو تخته رویال
اقامت 24
2,350,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
10 آذر
پنج‌شنبه
2,350,000 تومان
11 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
18 آذر
جمعه
2,350,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
2,350,000 تومان

امکانات اتاق های هتل بادله ساری

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
چای ساز
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
خدمات تور
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رادیو
اینترنت بی سیم
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
كافی شاپ
سالن تشريفات
باغچه
فضای سبز
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بيليارد
نمای جنگل
سالن بدنسازی
فضای باغ در هتل
ماساژ
امكانات برای معلولين
حوضچه آب سرد
استخر ویژه آقایان
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس هتل بادله ساری روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل بادله ساری

(63 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
تاسبسات خصوصا توالت فرنگی قدیمی بود و مشکل داشت.
نقاط قوت:
فضاى سبز زيبا و اتاقهاى تميز
نقاط ضعف:
صبحانه مى تواند كيفيت بالاترى داشته باشد. مو را از ماست بيرون كشيدن كاركنان رستوران جالب نيست.مى توان با مهمانان برخورد سخاوتمندانه ترى داشت.
نقاط قوت:
فضای خوب که به نحو مناسبی گل آرایی و آرامش بخش بود و کارکنان هتل سعی در انجام وظایف خود به نحو مناسب داشتند.
نقاط ضعف:
سرویس دهی در ارایه چای فاقد کیفیت مطلوب بود و رستوران نیز فاقد تنوع غذایی مورد انتظار بود.
نقاط قوت:
نظافت مناسب
نقاط ضعف:
کمی دور بودن از شهر
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و محوطه هتل
نقاط ضعف:
صدای زیاد اتومبیل ها تا خود صبح نزاشت بخوابیم اثاثه اتاق کهنه و قدیمی تلویزیون صندوقی قدیمی تخت ها کاناپه تخت شو بود که اصلا راحت نبود سرویس اتاق از قبل اماده نبود همون جلوی ما تخت تازه اوردن و چیدن😳
متوسط
نقاط قوت:
-کیفیت غذای عالی(از جوجه تندوری، جوجه ریحونی، و خوراک مرغ اسفناج شدیدا راضی بودیم) (کوبیده اینجا هم به تمیزی و خوشمزگی معروف است)-صبحانه متنوع(صبحانه بسیار متنوع نبود ولی متنوع بود. البته مرباهای خیلی متنوعی داشت)-وجود جای ساز و سرویس چای رایگان-مینی بار رایگان و کاربردی(در سایت ذکر نشده)-منظره آرامش‌بخش رو به دشت و زیبا(گاهی گوسفندان برای چریدن می‌آمدند)-فضای سبز بسیار زیبا.-فضای زیبا و مناسب برای گپ زدن در فضای سبز-فضای سبز مناسب عکسبرداری نیز هست.-موسیقی زنده در رستوران هتل در اکثر شبها-برخورد بسیار خوب و همدلی پرسنل. -اتاق زیبا و نو و سادهدر کل ظاهرا تجربه خوب یا بد شما، بستگی زیادی به انتخاب اتاق دارد. این هتل دو ساختمان دارد که یکی ساختمان جدید است و دیگری ساختمان قدیمی که برای ساختمان قدیمی، ظاهرا بازسازی اساسی انجام نشده است. همچنین در صورت اقامت در ساختمان قدیمی، امکان دارد با صدای ناخوشایند جاده در اتاق مواجه باشید. اتاق ما رو به دشت و در ساختمان جدید بود و سکوت دل انگیز و درختان زیبای نارنج مشهود بود.
نقاط ضعف:
-عدم امکان انتخاب اتاق در رزرو سایت-بوفه اردور از تنوع زیادی برخوردار نبود. مثلا دسر وجود نداشت و فقط یک نوع سوپ بود. البته ماست و ترشی تنوع بسیار خوبی داشتند.-مسیر طولانی تا ساختمان جدید، مخصوصا اگر فردی با مشکلات خرکتی از همراهان شماست. (البته پرسنل همکاری میکنند)-در حال حاضر استخر فعال نبود-عدم وجود زمین ورزش(ظاهرا در حال ساخت است) -فعال نبودن آبنماهای محوطه هتل در زمان اقامت ما، که مشخصا صفای زیادی به محوطه می‌دادند.
نقاط قوت:
فضاسازی بسیار عالیتمیزی محوطه و امکانات خوب در محوطهبرخورد مناسب پرسنل بویژه بخش رستوراندر کل قابل قبول بود ولی در حد ۳ ستاره تاپ نه ۴ ستاره
نقاط ضعف:
با توجه به تخفیفی که سایت در اختیار عموم گذاشته،حاضر نیستند اتاق رو با همون قیمت تحویل بدهندنور ناکافی اتاقیکی از تلویزیونهای اتاق کار نمیکردبدلیل شیوع کرونا استخر و سونا تعطیل بود و بنظر میرسید که هتل از رونقق افتاده وسایل قدیمی شده و رسیدگی به تاسیسات ساختمان کم بود.بوبژه تاسیسات برقیبا توجه به تجربه زیاد خودم از سفرهای داخلی،همیشه بنظرم بهترین هتل بصورت کلی و در تمام شهر ها با استاندارد پایه مطلوب،هتل های جهانگردیه
نقاط قوت:
پرسنل مودب،سیستم گرمایشی خوب،تمیز بودن هتل و محوطه
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف(اقلام صبحانه کم و تکراری)،سالن سرو کوچک،خدمات دهی متوسط
نقاط قوت:
کارمندان خوب
نقاط ضعف:
تنوع در صبحانه
در برخورد اول هتل را در حد سه ستاره خواهید دید برخورد کارکنان متوسط رستوران و غذا متوسط اتاق ها اصلا در حد ۴ ستاره نیست اسانسور خیلی ضعیف
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.تمیزی اتاق و ملحفه ها.
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف.هتل قدیمی و فرسوده.سر و صدای بسیار اتوبان و عدم تعویض پنجره ها به دوجداره.قیمت بالای هتل
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف کم تنوعاتاقها فاقد تهویه مناسب نبود آب معدنی ( اختصاص یک پارچ آب که معلوم نبود کی پرشده برای تهیه چای و نسکافه) اتاقی که رزرو کرده بودیم برای ما که بچه کوچک داشتیم فضای کافی برای خواب نداشت از مسئول پذیرش خواستیم اتاق ۳ تخته به ما بدهند گفتند اختلاف قیمت مبلغ خاصی می شود قبول کردیم فردا موقع چک اوت ۱۰۰ تومن اضافه تر گرفتند گفتند مسئول پذیرش اشتباه کردهپروتکل ها توسط کسی رعایت نمیشد ( ماسکها همه زیر چانه ها بود حتی موقع سرو صبحانه و چک این)حوله ها وکیوم نبودکلا یک هتل کهنه که هم قیمت هتل های لوکس است
نقاط قوت:
فقط محوطه زیبا
نقاط ضعف:
یخچال اتاق نسبت به پولی گرفتن خالیسروصداسرویس بهداشتی بی کیفیتمبلمان صفرصبحانه بسیار بد
واقعیت من حدود ساعت ۸ شب رسیدم و متاسفانه هتل دیگه ای پذیرش نداشت و به ناچار مجبور شدم این هتل رو بگیرم، ابتدای ورود از مسئول پذیرش درخواست کردم اتاقی به من بدن که فضای پشت هتل که جنگلی بود باشه و سر و صدای جاده رو نشنویم، ایشون فرمودن اتاق بهترین است، زمانی که وارد اتاق شدیم چنان اتاق نمور و نا مرتب و نامناسب بود که به خاطر خانواده جلوی خشم خودم رو گرفتم، حمام و توالت با هم بود که برای حمام یک کابین تعبیه شده بود که اصلا کسی داخلش جا نمیشد، توالت فرنگی هم اصلا مناسب نبود و به قدری بد جایی قرار گرفته بود که اصلا قابل استفاده نبود، خدا شاهده توی عمرم همچین چیزی ندیده بودم! از ایران هتل تقاضای عاجزانه دارم این هتل بی کیفیت رو از لیست حذف کنن، تا صبح سر و صدای جاده و سر و صدای تخت که خراب بود و صداهای نامناسب که از اتاق های دیگه میومد خواب رو به ما حرام کرد، باور کنید برای سرویس بهداشتی بعد از ترک هتل رفتیم مسجد توی جاده! این هتل نیست که مخروبه س، حیف پول ، متاسفم برای همچین جایی که خانواده ام رو بردم
متاسفانه به نظرم در حد چهار ستاره نبود
با سلام هتل از نظر موقعیت مکانی خارج از شهر و به هیچ مکان تفریحی نزدیک نیست . خود هتل هم قدیمی و اتاق کوچک و سرویس حمام و دستشویی نامناسبی دارد . برخورد پرسنل خوب بود .
خود اتاق ها از لحاظ نظافت خوبه ولی سرویس بهداشتی شیرآلات و حوله ها کهنه و مستهلک. مینی بار فقط دوتا آب معدنی داشت. صبحانه هم سفره مادر بزرگ من رنگین تر بود. کسی اتاق رو تحویل نداد
نقاط قوت:
فضای سرسبز عالی حیاط
نقاط ضعف:
نبود مسیری ورودی جهت انتقال چمدانهای سنگین
اتاق سرد بود
خوب بود
این هتل دارای محیطی آرام بود با اینکه کنار جاده اصلی ساری-نکا هست ولی سروصدای ماشین نمیاد و اذیت نمیکنه محیط و فضای سبز هتل بسیار دل‌نشین هست فقط رستوران هتل میتونست کیفیت بهتری داشته باشه غذاهاش یکم چرب بود اتاق دو تخته رویال رو استفاده کردیم که بسیار تمیز و مرتب بود همه چی
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
نکات ریزی داشت که میتونست بهتر باشه ، کارمندان شور و شوقی نداشتن برای راهنمایی کردن در هتل و بروشوری نداشت که ما از امکانات و خدمات مطلع بشیم
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
موردی نبود
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
ضمن تشکر از زحمات پرسنل محترم هتل . متاسفانه در مدت زمان حضور بنده مشکل اصلی کمبودن فشار آب سرد و گرم و قطع شدن یکی از آن دو و صدای جیر جیر تخت ها از عمده مشکلات این هتل بود
بسیار تمیز و محیطی ارامش بخش کیفیت غذای رستوران هم بسیار خوب بود
من در هفته آخر مهر 98 یک شب تو این هتل اقامت داشتم. اتاق تمیز و دکوراسیون و نور خوب بود. تراس هم داشت که مناسب بود. صبحانه هتل زیاد تنوع نداشت ولی محل صرف صبحانه به فضای سبز دید داشت که خوب بود. برخورد کارکنان مناسب بود.
نقاط قوت:
همه چی خیلی عالی و فوق العاده
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
خیلی قدیمی شده مخصوصا محوطه اش رو اصلا هم نوسازی نکردنش فکر می کنم هتل نوید بهتره هتل سالاردره که حرف نداره قابل قیاس نیست
در کل جای قشنگیه
با اینکه قدیمیه و بازسازی شده.. از خیلی از هتل هایی که بودم بهتر بوده.. برخورد پرسنلش هم حرف نداره
رفتار کارکنان خوب . اتاق ها تمیز و مرتب با فضای خوب
رفتار کارکنان: عالی نظافت اتاق: خوب راحتی تخت ها: خوب بود کیفیت صبحانه: بسیار ضعیف نمای ساختمان و لابی: زیبا
هتل بسیار خاطره انگیز محیط بسیار دلنشین و آرام ،برخورد کارکنان عالی ، محیط تمیز و همه چیز با کیفیت و عالی
انتظار بیشتری می‌رفت از یک هتل چهار ستاره.
مهمترین موضوع از نظر من نظافت اتاق هاست که در این هتل رعایت شد . پیگیری و تلاش پرسنل هتل برای فراهم کردن آسایش مسافران قابل تقدیر بود . فضای راهرو بسیار زیباست . نقطه ضعف هتل بادله به نظرم قدیمی بودن وسایل ، عدم وجود مسیر مخصوص حمل چمدان از راه پله ها و قدری آلودگی صوتی است . در کل اقامت دلنشینی داشتیم .
مسافرانی که خواهان فضایی مجلل و آرام با امتیاز محیطی خصوصی در محوطه فضای سبز هتل در مجاورت جنگل های شمالی هیرکانی هستند در محدوده شهر ساری در این هتل بیتوته و یا ساعاتی را با فراغت بگذرانند.
خوب بود
همه چیز بسیار عالی بود. نظافت و برخورد کارکنان واقعا خوب بود. فقط استخر برای خانم ها نبود و فقط برای آقایان استفاده میشد.
کارکنان هتل بسیار خوش برخورد و مودب بودند
برخورد پرسنل عالی بود، سوییت ما بسیار تمیز و مرتب بود. غذاهای رستوران عالی بود،صبحانه هم خوب بود، با آرزوی موفقیت برای کارکنان محترم هتل .
اتاق خوب بود، اما کیفیت صبحانه به هیچ‌وجه در حد هتل ۴ستاره نیست. برخورد پرسنل هم همینطور. استخر فقط برای آقایانه. در کل ناراضی.
خیلی خوب و بدون مشکل
بسیار هتل خوب و با امکاناتی است. با اینکه هتلی قدیمی است ولی تمام آن بازسازی شده و قسمتی هم به آن اضافه شده است. تمام امکانات هتل خوب و قابل قبول بود و به نسبت قیمت، بسیار به صرفه است.
نقاط قوت:
اتاق عالی منظره خوب ،با پرسنل بی نظیر
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نزدیکی هتل به فرودگاه مزیت این هتل است. صبحانه هتل کمی از معمولی بهتر است. املت بار برای صبحانه وجود دارد. اتاقی که به ما داده شد در ساختمان اصلی بود و مناسب بود. تعداد پله های ورودی هتل زیاد است.
هتل از نظر تمیزی اتاق ها خوب بود ، برخورد کارکنان عالی بود ،فقط صبحانه هتل ضعیف بود و هتل با شهر کمی فاصله داشت .
نقاط قوت:
برخورد بسیار عالی پرسنل. رستوران. فضای سبز زیبا. چایساز در اتاق. فرنیچر نو.
نقاط ضعف:
سیستم تهویهدمرکزی ک قابلیت تنظیم دما در اتاق وجود ندارد.
در کل هتل خوبی بود .
این هتل با امکانات متنوع تفریحی و ورزشی اش از قبیل استخر، سونا، بیلیارد و .... و موقعیت آرام و فضای سبز پیرامونش را توصیه می کنم.
نقاط قوت:
نظافت عالی و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آرامش داشتیم.تمیزی هتل عالی.فضا سازی و دکور لابی و راهرو ها و محوطه خوب.برخورد کارکنان خوب .صبحانه خوب و کامل.فضای اتاق بسیار مناسب خانواده ۴ نفری ما بود
نقاط ضعف:
نبود چراغ شبخواب .بایک کلید کلیه چراغ روشن می شد.نبود شیوه کنترلی برای تنظیم حرارت اتاق
نقاط قوت:
نظافت مطلوب هتلکیفیت فوق العاده غذاهای رستورانمبلمان زیبا و باکیفیت لابیمحوطه نسبتا زیبای بیرون هتل
نقاط ضعف:
کدربودن مبلمان داخل اتاق به دلیل نداشتن کاورعدم وجود سرشیلنگی درون سرویس بهداشتیعدم وجود رمپ شیبدار در کنار راه پله ورودی هتل جهت حمل چمدان چرخدارعدم نظافت فاصله باریک پایین پنجره روبه باغ تا دیوارهتل که موردی جزئی استعدم وجود پد برروی سرویس عمومی فرنگی سالن
نقاط قوت:
رستوران عالیصبحانه کامل و عالیغذاهای محلی فوق العادهپرسنل محترم و مهربان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
یه کم ضعیف بودن نت
غذای رستوران و برخورد پرسنل رستوران عالی👌👌امکانات هتل خوب بود،محوطه هتل بسیار زیبا
هتلی زیبا ست با پرسنلی بسیار مودب ومهربان ما به ساعت صبحانه نرسیدیم اما با کمال صبوری ومهربانی برامون در کافی شاپ یک میز صبحانه کامل چیدند.
امکانات و فضای هتل بسیار عالی است، بطوریکه سفر چند مین بار به این هتل چیزی از جذابیت های آن کم نمی کند
بنده تناه در این هتل اقامت داشتم و کلی خاطره خوب از این هتل دارم. بادله میان فضای سبز زیبا قرار گرفته است. روحیه من در این سفر کلی عوض شد. فوق العاده است این هتل. به همه پیشنهاد میکنم اقامت در این هتل رو.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بادله ساری

مهمانان هتل بادله ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بادله ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بادله ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بادله ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بادله ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.