هتل اسرم ساری

ساری، ابتدای کمربندی، نرسیده به پل تجن، میدان هلال احمر
2.7
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران

معرفی هتل اسرم ساری

هتل سه ستاره اسرم ساری در ۱۳۷۲ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۰ بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی رود زیبا و خروشان تجن به دور از هیاهوی شهر در دامان طبیعت بکر شمال ایران واقع شده است. هتل اسرم با کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز میباشد و همواره سعی بر این داشته تا با بهترین امکانات، لحظات شاد و خاطره انگیز را برای مسافران فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسرم ساری

اسرم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
300,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
300,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
300,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
300,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
300,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
300,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
300,000
تومان
1 خرداد
شنبه
300,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
اسرم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
380,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
380,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
380,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
380,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
380,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
380,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
380,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
381,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
381,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
381,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
381,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
381,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
381,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
381,000
تومان
1 خرداد
شنبه
381,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
381,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
381,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
381,000
تومان
هتل یار
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
381,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
381,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
381,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
381,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
381,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
381,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
381,000
تومان
1 خرداد
شنبه
381,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
381,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
381,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
381,000
تومان
اسرم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
381,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
381,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
381,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
381,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
381,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
381,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
381,000
تومان
1 خرداد
شنبه
381,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
381,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
381,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
381,000
تومان
اسرم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
479,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
479,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
479,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
479,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
479,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
479,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
479,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
479,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
480,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
480,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
480,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
480,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
480,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
480,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
480,000
تومان
1 خرداد
شنبه
480,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
480,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
480,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
480,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
480,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
480,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
480,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
480,000
تومان
1 خرداد
شنبه
480,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
اسرم-سوئیت معمولی سه نفره
سوئیت معمولی سه نفره
ای‌گردش
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
614,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
614,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
614,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
614,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
614,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
614,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
614,000
تومان
اسرم-سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
615,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
615,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
615,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
615,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
615,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
615,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
615,000
تومان
1 خرداد
شنبه
615,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
اقامت 24
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
615,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
615,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
615,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
615,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
615,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
615,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
615,000
تومان
1 خرداد
شنبه
615,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
ای‌گردش
668,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
668,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
668,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
668,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
668,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
668,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
668,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
668,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
اسرم-سوئیت رویال پنج نفره (سه تخته+سرویس اضافه)
سوئیت رویال پنج نفره (سه تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
669,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
669,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
669,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
669,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
669,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
669,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
669,000
تومان
1 خرداد
شنبه
669,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
669,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
669,000
تومان
هتل یار
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
25 اردیبهشت
شنبه
669,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
669,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
669,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
669,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
669,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
669,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
669,000
تومان
1 خرداد
شنبه
669,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
669,000
تومان
4 خرداد
سه شنبه
669,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسرم ساری

سالن کنفرانس
تلويزيون LCD در لابی
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
شبکه پخش فیلم
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
سالن كنفرانس
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
آتلیه
ميز
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
ترانسفر برگشت با هزینه
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار رایگان
فكس
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
خدمات اینترنتی
لابی
نمای خیابان
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
استخر
ماساژ
رستوران
Business Center
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
کپسول آتشنشانی در راهرو
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
مسلط به زبان آلمانی
خدمات پزشكي
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سونا خشک
کافی نت
اعلام حریق
رستوران
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
صندوق امانات
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
آسانسور
یخچال
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
تلویزیون
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
کافی‌شاپ
پرینت
خدمات برای معلولین
فروشگاه و غرفه
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
لابی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
استخر رایگان
اطفای حریق
خدمات تور
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
سالن بدنسازی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
مسلط به زبان آلمانی

آدرس هتل اسرم ساری روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسرم ساری

(39 نظر)
نقاط قوت:
ح
نقاط ضعف:
ح
نقاط قوت:
قيمت مناسب به نسبت ساير هتل هاي شهر ساري نظافت و رعايت موارد بهداشتي از ورودي هتل تا لابي و اتاق ها ، مخصوصا اينكه از محل ورودي ب هتل با دمپايي جدا وارد محموعه ميشي اين نكته توي اين شرايط كرونا خيلي نكنه متمايزي نسبت ب هتل هاي مشابه بود ، ضدعفوني كردن سرويس بهداشتي و حمام قبل از ورود مهمان جديد ،. كيفيت سرويس دهي اهم از غذا هم صبحانه و هم شام، تجهيزات مناسب اتاق دسترسي اسان از تمام نقاط شهر ساري ، پاسخ گويي مناسب و خوشرويي كاركنان بنظرم ب نسبت هزينه اي كه پرداخت ميشه كيفيت خدمات عاليه
نقاط ضعف:
قيمت مناسب به نسبت ساير هتل هاي شهر ساري نظافت و رعايت موارد بهداشتي از ورودي هتل تا لابي و اتاق ها ، مخصوصا اينكه از محل ورودي ب هتل با دمپايي جدا وارد محموعه ميشي اين نكته توي اين شرايط كرونا خيلي نكنه متمايزي نسبت ب هتل هاي مشابه بود ، ضدعفوني كردن سرويس بهداشتي و حمام قبل از ورود مهمان جديد ،. كيفيت سرويس دهي اهم از غذا هم صبحانه و هم شام، تجهيزات مناسب اتاق دسترسي اسان از تمام نقاط شهر ساري ، پاسخ گويي مناسب و خوشرويي كاركنان بنظرم ب نسبت هزينه اي كه پرداخت ميشه كيفيت خدمات عاليه
من چند روزی برای کار در این هتل بودم . از نظر تمیزی هتل خوبیست ولی اصول هتل داری و آداب اون صفر است . و شاید سه ستاره بابت استخر هتل که پول جدا باید بدهید حساب شده است . مثلا قانون این هتل این است اگر ۱۰ روز هم باشید هروز جلوتان را میگیرند و باید پول آن شب را جلو بدهید . حتی جلو مهمان در لابی در حالی که قانون بعد خروج باید بدهی . در حالی که در مسافر خانه های میدون شمرونم یک چای ساز داخل اتاق است . هیچ امکاناتی ندارد و برای هر چای از شما هزینه دریافت میکند .(حتی سوپر مارکت بین جاده ای آب جوش رایگان است اینجا پول می‌گیرند) حتی اگر یک فنجان باشد پول یک قوری را حساب میکند . عملا در صبحانه تنوعی نیست
نقاط قوت:
من در کل ۱۲ ساعت اونجا بودم راضی بودم غذا استفاده نکردم ولی در کل اتاق تمیز بود و مسافران با کفش نباید وارد میشدند که از نظر من خوب بود
نقاط ضعف:
من در کل ۱۲ ساعت اونجا بودم راضی بودم غذا استفاده نکردم ولی در کل اتاق تمیز بود و مسافران با کفش نباید وارد میشدند که از نظر من خوب بود
من در کل ۱۲ ساعت اونجا بودم راضی بودم غذا استفاده نکردم ولی در کل اتاق تمیز بود و مسافران با کفش نباید وارد میشدند که از نظر من خوب بود
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
ندارد
رساوران و غذای بی کیفیت مهمترینشه
نقاط قوت:
برخورد مناسب رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونا اتاق های تمیز
نقاط ضعف:
جای لباسی کم جا
نقاط قوت:
هیچ نقطه مثبت ندارد
نقاط ضعف:
هیچ نقطه مثبت ندارد
بسیار بد. نظراتو خوندم گفتم اونایی که گفتن بده آدمای فیس و افاده ای هستن. ولی بدبختا راست می گفتم
نقاط قوت:
اصلا خوب نبود
نقاط ضعف:
اصلا خوب نبود
همه چیز خوب بود
اگه هتل اسرم رو تختی هاش رو عوض کنه (منظورم نظافت نیست، منظورم طرح و رنگ قدیمیشومه) خیلی بهتره چون پتوی رنگی برای هتل حس پاکیزگی نمیده
خوب
هتل به تازگی بازسازی شده و از لحاظ نظافت و خدمات عالی بود. رفتار پرسنل هم محترمانه بود.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت امکانات اتاق تکمیل نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتل قدیمی ولی تمیز بود، رفتار پرسنل بسیار خوب بود. تخت خواب ها بسیار راحت بود. صبحانه هتل واقعا در حد هتل های سه ستاره نبود، بسیار بسیار ضعیف بود.
نقاط قوت:
همه چی مثبت بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدیم
نقاط قوت:
اتاقها تمیز ودارای وان مدیریت وپرسنل با کیفیت قیمت مناسب
نقاط ضعف:
در حال بازسازی می باشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل .موقعیت مکانی هتل.ساختمان هتل.تمیزی اتاقها.
نقاط ضعف:
حضور میهمانان عرب زبان در هتل واقعا باعث آزار و مزاحمت بود در راهرو آسانسور حضورشان در رستوران آرامش رو به هم میریخت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
بعلت عدم رعایت حقوق مسافرین باتوجه به انجام تعمیرات در هتل
بر خلاف هماهنگی های انجام شده و تاکید من بر داشتن پارکینگ و استخر، هیچکدام در اختیار ما قرار نگرفت.
در مجموع هتل متوسطی بود.
برای یک شب استراحت بد نیست. سرویس دهی در اتاق ضعیفه و وضعیت ظاهری هتل در سطح پایینی هست.
برای حداکثر دو روز اقامت پیشنهاد میشود
هتل خوبی بود و از اقامتم راضی بودم
متاسفانه از نظر من هتل نبود و بیشتر شبیه به مسافرخانه بود.
سیستم تهویه مطبوع فن کوئل خیلی خوب اتاق را خنک میکنه. اتاق خیلی معمولی و سرویس نامناسب (شکستگی پایه توالت فرنگی )
فقط برای یک شب ماندن در شرایط اضطراری توصیه میشود.
پرده دوش حمام کثیف بود، ایمنی حمام ، لامپ ها حباب نداشت، توالت فرنگی قابل استفاده نبود، شیلنگ آب توالت فرنگی خراب بود، هتل در حال تعمیر بود،گردو خاک، عدم وجود پارکینگ به علت اجرای مراسم در سالن اجتماعات قیر پاشی جلوی درب هتل (۵۰ هزار تومن دادم قیر روی ماشین رو پاک کردن)
به نظرم در حد یک هتل سه تمام امکانات خوب بود وارزش خرید آن متناسب است
اقامت خوبی بود برخورد کارکنان و خدمات سرویس دهی بود و راضی بودیم
حتما باید سمپاشی شود
صبحانه‌ی بد، تهویه‌ی نامناسب، برخورد متوسط کارکنان، ضعف مدیریت اتاق‌ها، قطعی آب، خرابی تلویزیون و...
یک هتل بسیار قدیمی ( آسانسور خیلی کند ودر طبقه همکف دارای ایراد , داخل اتاق , وضعیت سرویس بهداشتی خیلی بد با اینکه بنده به رسیپشن گفتم سیفون خرابه درست نکردند و تا صبح صدا میداد , آب هتل قطع شد (( و بعد از اینکه وصل شد هنگام استفاده , چنان آب زنگ زده به من پاشید )) بدون اینکه اطلاع رسانی بشه , تازه من به رسیپشن گفتم آب چرا قطعه ایشان فرمودند , چرا نگفتی که اون بالایی ( نمیدونم یعنی چی ) , تلویزیون روشن نمیشد , تخت , فن کولر پایه اش زنگ زده , تخت خواب اصلا راحت نبود از طبقه بالای سر من دایما صدای مهیب بنایی میامد.
صبحانه بد ،اتاق در حد انتظار نبود
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسرم ساری

مهمانان هتل اسرم ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسرم ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسرم ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسرم ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسرم ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.