هتل اسرم ساری

ساری، ابتدای کمربندی، نرسیده به پل تجن، میدان هلال احمر
2.7
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی هتل اسرم ساری

هتل سه ستاره اسرم ساری در ۱۳۷۲ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۰ بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی رود زیبا و خروشان تجن به دور از هیاهوی شهر در دامان طبیعت بکر شمال ایران واقع شده است. هتل اسرم با کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز میباشد و همواره سعی بر این داشته تا با بهترین امکانات، لحظات شاد و خاطره انگیز را برای مسافران فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسرم ساری

ظرفیت 1 نفر

دو تخته برای یک نفر
ای‌گردش
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
770,000 تومان
13 خرداد
شنبه
770,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
770,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
770,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
770,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
770,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
770,000 تومان
19 خرداد
جمعه
770,000 تومان
20 خرداد
شنبه
770,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
770,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
770,000 تومان
اتاق دو تخته برای یکنفر
هتل یار
770,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
770,000 تومان
13 خرداد
شنبه
770,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
770,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
770,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
770,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
770,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
770,000 تومان
19 خرداد
جمعه
770,000 تومان
20 خرداد
شنبه
770,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
770,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
770,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
787,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
787,000 تومان
13 خرداد
شنبه
787,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
787,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
787,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
787,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
787,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
787,000 تومان
19 خرداد
جمعه
787,000 تومان
20 خرداد
شنبه
787,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
787,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
787,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
787,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
787,000 تومان
13 خرداد
شنبه
787,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
787,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
787,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
787,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
787,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
787,000 تومان
19 خرداد
جمعه
787,000 تومان
20 خرداد
شنبه
787,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
787,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
787,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,273,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
دو تخته
ای‌گردش
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,273,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
اتاق دو تخته
اقامت 24
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,273,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,273,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
اتاق دو تخته - یک اتاق با دو تخت جدا یا چسبیده
هتل یار
1,273,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,273,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,273,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,273,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,273,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,273,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,273,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
1,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,651,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,651,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,651,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
1,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,651,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,651,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,651,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
سه تخته
ای‌گردش
1,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,651,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,651,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,651,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,651,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
13 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
1,651,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
1,651,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
1,651,000 تومان
19 خرداد
جمعه
1,651,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,651,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,651,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,651,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت نرمال - چهار نفره(یک تخت دبل،یک تخت سینگل و یک کاناپه)
هتل یار
2,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,011,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,011,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,011,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
سوئیت چهار نفره نرمال
اسنپ تریپ
2,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,011,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,011,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,011,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
سوئیت نرمال چهار نفره (سه تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
2,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,011,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,011,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,011,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
سوئیت نرمال
ای‌گردش
2,011,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,011,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,011,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,011,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,011,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,011,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,011,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,011,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت یک خوابه پنج تخته رویال
اسنپ تریپ
2,371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,371,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,371,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,371,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان
سوئیت رویال - پنج نفره - فضای سالن بزرگتر از سوئیت معمولی است
هتل یار
2,371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,371,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,371,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,371,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان
سوئیت رویال
ای‌گردش
2,371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,371,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,371,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,371,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان
سوئیت رویال پنج نفره (سه تخته+دو سرویس اضافه)
اقامت 24
2,371,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
13 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
14 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
15 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان
16 خرداد
سه‌شنبه
2,371,000 تومان
17 خرداد
چهارشنبه
2,371,000 تومان
18 خرداد
پنج‌شنبه
2,371,000 تومان
19 خرداد
جمعه
2,371,000 تومان
20 خرداد
شنبه
2,371,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
2,371,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
2,371,000 تومان

امکانات اتاق های هتل اسرم ساری

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
تالار پذیرایی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
مبل
كافی شاپ
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
مسلط به زبان آلمانی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
لابی
تلويزيون LCD در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
استخر
ماساژ
مسلط به زبان آلمانی

آدرس هتل اسرم ساری روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسرم ساری

(60 نظر)
نقاط قوت:
از نکات مثبت این هتل میشه به موقعیت مکانی و دسترسی آسان به نقاط مرکزی شهر اشاره کرد. اگه برای سفری کاری به ساری میرید انتخاب خوبیه.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ به اندازه تعداد اتاق ها اتاقی که ما داشتیم خیلی تاریک بود. دوتا چراغ دیواری داشت که روشن نمیشد. به لابی من اطلاع دادیم گفتن درست میکنیم اما تا لحظه آخری که اونجا بودیم اقدامی نکردن.لوازم داخل هتل خیلی کهنه و قدیمی بود. پتوها رو اینقدر شسته بودن که رنگ و روش رفته بود.ملافه ها بوی شدید مواد شستشو میداد.پنجره های هتل هیچ چشم اندازی زیبایی نداره و اتاقهاش رو به خیایون و ساختمان اطراف هست. بنابراین اگه برای تفریح و سیاحت به ساری میرین گزینه مناسبی نیست. صبحانه خیلی معمولی بود و به طور کلی در حد و اندازه یک هتل ۳ ستاره و قیمتش نبود.
نقاط قوت:
تمیز بود.
نقاط ضعف:
آب حمام سرد بود. شیر حمام خراب بود
نقاط قوت:
نظافت روزانه
نقاط ضعف:
نظافت روزانه
هتل قشنگ و تمیز فقط دسترسی از محل ورود تهران بسیار طولانی بود
نقاط قوت:
مدیریت
نقاط ضعف:
مدیریت
متوسط رو به پایین
نقاط قوت:
تمیز بودن
نقاط ضعف:
ی مقدار سلک هتل قدیمی
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
رفتار پرسنل مناسب نبود….
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
نبود شامپو و مسواک تخت فنری
نقاط قوت:
صبحانه خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه خوب بود
در هتل حداقل امکانات قراردادن شامپو و صابون و خمیردندان یک بار مصرف برای حمام کردن و نطافت شخصی است. علی رغم درخواست از پذیرش متاسفانه شامپو و صابون در اختیار قرار ندادند.
نقاط قوت:
ارام ودنج
نقاط ضعف:
کمبود خدمات پرسنلی
نقاط قوت:
استاندارد های یک هتل سه ستارهتامین کامل‌ترین امکانات در یک هتل سه ستاره رعایت کامل اصولرفتار مناسب و محترمانه پرسنلاستفاده از نظر مراجعه کنندگان در جهت تغییر و بهبود شرایط
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
کیفیت
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه خیلی ضعیف برخورد پرسنل خانم رستوران خیلی مودبانه و محترمانه برخورد پرسنل پذیرش محترمانه
نقاط قوت:
پرسنل مودب و خوش رو بودن
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
آرامش داخل شهر بودن برخورد کارکنان خوب بود تمیز بودن اتاق
نقاط ضعف:
امکانات بسیار معمولی پارکینگ با جای پارک کم به نسبت امکانات گران
برخورد کارکنان عالی با اینکه حاشیه خیابان اصلی هستش ولی اصلا سر و صدا نیست. وضعیت نظافت و رسیدگی عالی. من به اتفاق همسرم سه روز اونجا بودیم ولی انقدر خوب بود چهار روز دیگه تمدید کردیم. فقط صبحانه باید بهتر بشه
نقاط قوت:
حس آرامش و رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
یه عکس بردار صاحب هتل بزرگ تو لابی بود ...که مثلا ۳ سال پیش فوت شده ...وصبحانه هم هیچی نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
نظافت بسیار ضعیفسوسک داخل سرویسنزاشتن صابون و مسواک در سرویس
نقاط قوت:
نزدیک به مرکز شهر واقع شده و نسبت به سایر هتل های ساری قیمت مناسب تری دارد.پرسنل خوبی هم دارد.
نقاط ضعف:
با همین هزینه و کمی سلیقه کیفیت صبحانه هتل می تواند بهتر شود.
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نداشتن امکانات بهداشتی مثل مسواک خمیر دندان شامپو در اتاق که باید از خانه داری درخواست می کردم
قیمت بالا یک اب معدنی ۵ برابر حساب کردن باهام هیچی رو اتاق نبود جز یک چایی اونم به زور میدادن بهمون
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کلا سرویس دهی با تذکر و درخواست انجام می شدمثلا مسواک رو باید میگفتیم تا تحویل میدادن وگرنه از دادنش امتناع داشتن و ...
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
نسبت به کیفیت قیمت هتل بسیار بالاست
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوب پرسنلموقعیت مکانی و دسترسی هتلآرامش و دنج بودن هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی با توجه به شرایط و قیمت هتل ندیدم.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کثیف. بی کیفیتصبحانه بد
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
بوی سیگار از واحدهای طبقات پایین از طریق سرویس بهداشتی مدام توی اتاق میپیچید .هتل فاقد پارکینگ مسقف است و فقط چند ماشین در حیاط هتل در فضای باز قابل پارک است و بقیه ماشین ها باید توی خیابان و کوچه پارک کنند.صبحانه هتل مختصر و تکراری است .کولر گازی مشکل دار و آب آن داخل اتاق میریخت.
نسبت به قیمت هتل خوبی بود ولی متاسفانه قیمت غذا در منو به روز نبود و این باعث ایجاد سوتفاهم شد.صبحانه هم معمولی بود.اتاقها تمیز و خوب و محیط ساکتی بود.
در حد مسافرخانه تمیز بود .اتاق ها خوب بود ولی سرویس بهداشتی کثیف . اسپیلت کار‌نمیکرد و گفتن که پنجره را باز کنید خنک هست . صبحانه ضعیف و لابی به هم ریخته و شلخته بود . پرسنل بی ادب. در کل برای آخرین انتخاب در شهر ساری بد نیست
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق ها کثیف و پر سوسک و کاملا بدون امکانات حتی در حد یک چای ساز در اتاق
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار بدنسبت به قیمت اقامت امکانات ضعیف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
آبگرم قطع بود و بعد از پیگیری رفع شد.در اولین استفاده از سرویس بهداشتی به محض ورود با سه سوسک بالدار مواجه شدیم.قالیچه داخل اتاق و همچنین سجاده داخل اتاق تمیز نبود.مهر داخل سجاده هم .....کارتابل داخل اتاق توسط مهمانِ قبلی یادداشت نویسی شده بود و اصلا توجه نکرده بودن که تعویض بشه.کیفیت غذا در وعده ناهار پایین.تنوع در وعده صبحانه محدود.در کل تجربه مجدد در این هتل رو نخواهم داشت. و به کسی هم پیشنهاد نمیکنم.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
بدون هیچ امکاناتی در ضمن در تمام هتلها آبمعدنی رایگان است ولی در هتل فوق قیمت آن بصورت دوبل دریافت شد
نقاط قوت:
یه سه ستاره ی لاکچری (در حد ۴ ستاره) اتاق های مرتب و تمیز با دکوراسیون زیبا پرسنل مودب و محترم
نقاط ضعف:
کمبود فضای پارکینگ وجود داره که البته میتونید در کوچه ی کنار هتل پارک کنید و نگهبان هم از طرف هتل داره
نقاط قوت:
برخورد خوب پذیرش و کارکنان
نقاط ضعف:
صبحانه در حد ضعیفنهار و شام ندارد جداگانه باید سفارش دادپارکینگ محدود ، مجبور شدم کوچه کناری پارک کنم که البته با دوربین هتل کنترل میشد
نقاط قوت:
پرستار پذيرش محترم
نقاط ضعف:
در بدو ورود سطل زباله اشغال داشت بوي بد سيگار در سالم و اتاقها بسيار زياد بود مهامانسرا بيشتر بهش مياد
نقاط قوت:
قیمت مناسب موقعیت مکانی برخورد خوب پرسنل خدمات
نقاط ضعف:
برخورد نامناسب مسئول رزروشن
با سلام در چند روز اقامت در هتل بوی دستشویی اذیت میکرد ، احساس خارش بدن چیزی شبیه وجود حشره در رختخواب ، صبحانه طی چند روز اقامت یکنواخت و بدون تنوع و نان ها اغلب سوخته بودند ، توری پنجره اتاق خراب بود ، کلا" کیفیت هتل نسبت به چند دفعه اقامت قبلی سیر نزولی گرفته بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل فوق العاده بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی ضعیف بود شیر و لدسی تخم مرغ ولرم سرو شد
رسیدگی ها، سرویس دهی، نظافت اتاقها و خدمات رفاهی هتل در طول ۲ سال اخیر که من مسافر این هتل هستم، هر بار داره افت می کنه. متاسفم اما فکر نکنم دیگه مشتری هتل اسرم باشم.
کارکنان مهربان و خوش برخورد- اتاق ها تمیز بود- تنوع صبحانه کم بود-
من چند روزی برای کار در این هتل بودم . از نظر تمیزی هتل خوبیست ولی اصول هتل داری و آداب اون صفر است . و شاید سه ستاره بابت استخر هتل که پول جدا باید بدهید حساب شده است . مثلا قانون این هتل این است اگر ۱۰ روز هم باشید هروز جلوتان را میگیرند و باید پول آن شب را جلو بدهید . حتی جلو مهمان در لابی در حالی که قانون بعد خروج باید بدهی . در حالی که در مسافر خانه های میدون شمرونم یک چای ساز داخل اتاق است . هیچ امکاناتی ندارد و برای هر چای از شما هزینه دریافت میکند .(حتی سوپر مارکت بین جاده ای آب جوش رایگان است اینجا پول می‌گیرند) حتی اگر یک فنجان باشد پول یک قوری را حساب میکند . عملا در صبحانه تنوعی نیست
نقاط قوت:
برخورد مناسب رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونا اتاق های تمیز
نقاط ضعف:
جای لباسی کم جا
همه چیز خوب بود
اگه هتل اسرم رو تختی هاش رو عوض کنه (منظورم نظافت نیست، منظورم طرح و رنگ قدیمیشومه) خیلی بهتره چون پتوی رنگی برای هتل حس پاکیزگی نمیده
خوب
هتل به تازگی بازسازی شده و از لحاظ نظافت و خدمات عالی بود. رفتار پرسنل هم محترمانه بود.
تخت های فوق العاده بی کیفیت قول میدم صبح روز بعداز اقامت رو با کمردرد شدید شروع کنید امکانات رفاهی داخل اتاق حتی مسواک تلویزیون و هرچی فکر کنید ندا ه
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت امکانات اتاق تکمیل نبود ۱۳۹۸/۹/۲۳
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
همه چی مثبت بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
نقاط قوت:
اتاقها تمیز ودارای وان مدیریت وپرسنل با کیفیت قیمت مناسب
نقاط ضعف:
در حال بازسازی می باشد
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
غدای هتل از کیفیت پایینی برخوردار بود
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل .موقعیت مکانی هتل.ساختمان هتل.تمیزی اتاقها.
نقاط ضعف:
حضور میهمانان عرب زبان در هتل واقعا باعث آزار و مزاحمت بود در راهرو آسانسور حضورشان در رستوران آرامش رو به هم میریخت
بعلت عدم رعایت حقوق مسافرین باتوجه به انجام تعمیرات در هتل
بر خلاف هماهنگی های انجام شده و تاکید من بر داشتن پارکینگ و استخر، هیچکدام در اختیار ما قرار نگرفت.
در مجموع هتل متوسطی بود.
برای حداکثر دو روز اقامت پیشنهاد میشود
به نظرم در حد یک هتل سه تمام امکانات خوب بود وارزش خرید آن متناسب است
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسرم ساری

مهمانان هتل اسرم ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسرم ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسرم ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسرم ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسرم ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.