هتل اسرم ساری

ساری، ابتدای کمربندی، نرسیده به پل تجن، میدان هلال احمر
2.7
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران

معرفی هتل اسرم ساری

هتل سه ستاره اسرم ساری در ۱۳۷۲ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۰ بازسازی انجام داده است. این هتل در نزدیکی رود زیبا و خروشان تجن به دور از هیاهوی شهر در دامان طبیعت بکر شمال ایران واقع شده است. هتل اسرم با کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز میباشد و همواره سعی بر این داشته تا با بهترین امکانات، لحظات شاد و خاطره انگیز را برای مسافران فراهم سازد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل اسرم ساری

اسرم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
247,000
تومان
11 مهر
جمعه
247,000
تومان
12 مهر
شنبه
247,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
247,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
247,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
247,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
247,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
247,000
تومان
18 مهر
جمعه
247,000
تومان
19 مهر
شنبه
247,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
247,000
تومان
هتل یار
256,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
256,000
تومان
11 مهر
جمعه
256,000
تومان
12 مهر
شنبه
256,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
256,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
256,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
256,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
256,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
256,000
تومان
18 مهر
جمعه
256,000
تومان
19 مهر
شنبه
256,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
256,000
تومان
ایران مارکوپولو
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
11 مهر
جمعه
264,000
تومان
12 مهر
شنبه
264,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
18 مهر
جمعه
264,000
تومان
19 مهر
شنبه
264,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
11 مهر
جمعه
264,000
تومان
12 مهر
شنبه
264,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
18 مهر
جمعه
264,000
تومان
19 مهر
شنبه
264,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
ای‌گردش
264,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
11 مهر
جمعه
264,000
تومان
12 مهر
شنبه
264,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
264,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
264,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
264,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
264,000
تومان
18 مهر
جمعه
264,000
تومان
19 مهر
شنبه
264,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
264,000
تومان
اسرم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
جاباما
309,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
11 مهر
جمعه
309,000
تومان
12 مهر
شنبه
309,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
309,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
309,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
309,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
309,000
تومان
18 مهر
جمعه
309,000
تومان
19 مهر
شنبه
309,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
309,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مهر
جمعه
310,000
تومان
12 مهر
شنبه
310,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
18 مهر
جمعه
310,000
تومان
19 مهر
شنبه
310,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
328,000
تومان
11 مهر
جمعه
328,000
تومان
12 مهر
شنبه
328,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
328,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
328,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
328,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
328,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
328,000
تومان
18 مهر
جمعه
328,000
تومان
19 مهر
شنبه
328,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
328,000
تومان
اقامت 24
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
328,000
تومان
11 مهر
جمعه
328,000
تومان
12 مهر
شنبه
328,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
328,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
328,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
328,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
328,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
328,000
تومان
18 مهر
جمعه
328,000
تومان
19 مهر
شنبه
328,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
328,000
تومان
اسرم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
328,000
تومان
11 مهر
جمعه
328,000
تومان
12 مهر
شنبه
328,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
328,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
328,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
328,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
328,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
328,000
تومان
18 مهر
جمعه
328,000
تومان
19 مهر
شنبه
328,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
328,000
تومان
اسرم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
392,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
11 مهر
جمعه
392,000
تومان
12 مهر
شنبه
392,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
392,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
392,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
392,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
392,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
392,000
تومان
18 مهر
جمعه
392,000
تومان
19 مهر
شنبه
392,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
392,000
تومان
هتل یار
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
11 مهر
جمعه
393,000
تومان
12 مهر
شنبه
393,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
393,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
393,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
393,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
393,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
393,000
تومان
18 مهر
جمعه
393,000
تومان
19 مهر
شنبه
393,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
393,000
تومان
اقامت 24
411,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
411,000
تومان
11 مهر
جمعه
411,000
تومان
12 مهر
شنبه
411,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
411,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
411,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
411,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
411,000
تومان
18 مهر
جمعه
411,000
تومان
19 مهر
شنبه
411,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
ای‌گردش
411,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
411,000
تومان
11 مهر
جمعه
411,000
تومان
12 مهر
شنبه
411,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
411,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
411,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
411,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
411,000
تومان
18 مهر
جمعه
411,000
تومان
19 مهر
شنبه
411,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
411,000
تومان
اسرم-سوئیت معمولی سه نفره
سوئیت معمولی سه نفره
ای‌گردش
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
11 مهر
جمعه
530,000
تومان
12 مهر
شنبه
530,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
18 مهر
جمعه
530,000
تومان
19 مهر
شنبه
530,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
اسرم-سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
سوئیت رویال چهار نفره(سه تخته+یک سرویس اضافه)
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
11 مهر
جمعه
530,000
تومان
12 مهر
شنبه
530,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
18 مهر
جمعه
530,000
تومان
19 مهر
شنبه
530,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
ای‌گردش
576,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
576,000
تومان
11 مهر
جمعه
576,000
تومان
12 مهر
شنبه
576,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
576,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
576,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
576,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
576,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
576,000
تومان
18 مهر
جمعه
576,000
تومان
19 مهر
شنبه
576,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
576,000
تومان
اسرم-سوئیت رویال پنج نفره (سه تخته+سرویس اضافه)
سوئیت رویال پنج نفره (سه تخته+سرویس اضافه)
اقامت 24
576,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
576,000
تومان
11 مهر
جمعه
576,000
تومان
12 مهر
شنبه
576,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
576,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
576,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
576,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
576,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
576,000
تومان
18 مهر
جمعه
576,000
تومان
19 مهر
شنبه
576,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
576,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسرم ساری

اعلام حریق
خدمات بیدار باش
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
زمین ورزشی
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
پارک کودک
سالن همايش
ترانسفر رفت با هزینه
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر برگشت با هزینه
گیم نت
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
چايخانه سنتی
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
تلويزيون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
نمای خیابان
تلويزيون LCD در لابی
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
سالن بدنسازی
استخر
ماساژ
تلويزيون در لابی
اينترنت در اتاق
جكوزی
رستوران سنتی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
مسلط به زبان آلمانی
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
اينترنت در لابی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
لابی
رستوران
ميز
مسلط به زبان انگليسی
سیستم تهویه مطبوع
تالار پذیرایی
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
سونا
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
استخر
سونا بخار
دستگاه خودپرداز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
خشکشویی (لاندری)
تلویزیون
تاکسی سرویس
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
سالن بدنسازی
تلفن
اينترنت در لابی
سرویس روزانه اتاق
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
سوئیت
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن ورزش
تلفن در اتاق
پارکینگ روباز
اتاق بازی
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سالن بدنسازی غیررایگان
کافی شاپ
اطفای حریق
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
مسلط به زبان آلمانی

آدرس هتل اسرم ساری روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسرم ساری

(35 نظر)
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
در مجموع خوبه
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت امکانات اتاق تکمیل نبود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتل قدیمی ولی تمیز بود، رفتار پرسنل بسیار خوب بود. تخت خواب ها بسیار راحت بود. صبحانه هتل واقعا در حد هتل های سه ستاره نبود، بسیار بسیار ضعیف بود.
نقاط قوت:
همه چی مثبت بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
برخورد غیر حرفه ایی کارکنان امکانات پایین
عدم اطلاع به مسافرین به جهت بازسازی هتل
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی ندیدیم
برخورد کارکنان مناسب نیست(چون به علت کمبود هتل های ساری عملا رقابتی بین هتل داران وجود نداره) برای استفاده از استخر و باشگاه بدنسازی مثل بقیه جاهای شهر از شما ورودی دریافت میکنند و رایگان نیست. چیزی به اسم اینترنت تو اون هتل وجود نداشت و اسپیلت هم روز دوم به بعد دیگه کار نمیکرد. فاصله هتل تا دریا حدودا نیم ساعته و توی وب سایت هتل اسرم به دروغ نوشته شده بود 10 دقیقه. درون سوئیت ها فقط توالت فرنگی قرارداده شده و برای استفاده از توالت اسلامی حتما می بایست به توالت عمومی درون راهرو مراجعه کنید. برای صرفه جویی در مصرف آب، چاه بست وان حمام رو برداشته بودند و عملا وان غیرقابل استفاده شده بود. منوی ناهار و شام رستورانش گران و مضحک بود به طورمثال یک خورشت فسنجان رو 40هزارتومان میفروختند. فقط پیشنهاد میکنم که سعی کنید از سوئیت های نزدیک دریا استفاده کنید و برای رزرو هتل های ساری اقدام نکنید (شهر ساری به طور کلی در مقایسه با مشهد و تهران و اصفهان هتل هاش به درد نمیخوره والسلام).
نقاط قوت:
اتاقها تمیز ودارای وان مدیریت وپرسنل با کیفیت قیمت مناسب
نقاط ضعف:
در حال بازسازی می باشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل .موقعیت مکانی هتل.ساختمان هتل.تمیزی اتاقها.
نقاط ضعف:
حضور میهمانان عرب زبان در هتل واقعا باعث آزار و مزاحمت بود در راهرو آسانسور حضورشان در رستوران آرامش رو به هم میریخت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
بعلت عدم رعایت حقوق مسافرین باتوجه به انجام تعمیرات در هتل
بر خلاف هماهنگی های انجام شده و تاکید من بر داشتن پارکینگ و استخر، هیچکدام در اختیار ما قرار نگرفت.
در مجموع هتل متوسطی بود.
برای یک شب استراحت بد نیست. سرویس دهی در اتاق ضعیفه و وضعیت ظاهری هتل در سطح پایینی هست.
برای حداکثر دو روز اقامت پیشنهاد میشود
برخورد کارکنان مناسب نبود
هتل خوبی بود و از اقامتم راضی بودم
هتل بسیار بی برنامه کثیف صبحانه افتضاح
متاسفانه از نظر من هتل نبود و بیشتر شبیه به مسافرخانه بود.
سیستم تهویه مطبوع فن کوئل خیلی خوب اتاق را خنک میکنه. اتاق خیلی معمولی و سرویس نامناسب (شکستگی پایه توالت فرنگی )
فقط برای یک شب ماندن در شرایط اضطراری توصیه میشود.
پرده دوش حمام کثیف بود، ایمنی حمام ، لامپ ها حباب نداشت، توالت فرنگی قابل استفاده نبود، شیلنگ آب توالت فرنگی خراب بود، هتل در حال تعمیر بود،گردو خاک، عدم وجود پارکینگ به علت اجرای مراسم در سالن اجتماعات قیر پاشی جلوی درب هتل (۵۰ هزار تومن دادم قیر روی ماشین رو پاک کردن)
به نظرم در حد یک هتل سه تمام امکانات خوب بود وارزش خرید آن متناسب است
نقاط قوت:
تميز بودن آن امكانات دارد ولي قابل استفاده نميباشد
نقاط ضعف:
بسيار قديمي بايد به روز شود
اقامت خوبی بود برخورد کارکنان و خدمات سرویس دهی بود و راضی بودیم
حتما باید سمپاشی شود
صبحانه‌ی بد، تهویه‌ی نامناسب، برخورد متوسط کارکنان، ضعف مدیریت اتاق‌ها، قطعی آب، خرابی تلویزیون و...
برخورد خدمه اصلا خوب نیست و کیفیت خدمات اصلا قابل قبول نیست و هیچ چیز این هتل کار نمیکنه و حتی اگر با خدمه مشکلتونو درمیون بزارید میگن که رسیدگی میکنن ولی خبری ازشون نمیشه
نقاط قوت:
پرسنل خوب فضای آرام امکانات مناسب
نقاط ضعف:
فشار آب برای طبقه سوم خیلی کم بود برای توالت فرنگی اینترنت خیلی ضعیف بود فقط توو لابی قوی بود اتاق من اصلا نت نداشت
یک هتل بسیار قدیمی ( آسانسور خیلی کند ودر طبقه همکف دارای ایراد , داخل اتاق , وضعیت سرویس بهداشتی خیلی بد با اینکه بنده به رسیپشن گفتم سیفون خرابه درست نکردند و تا صبح صدا میداد , آب هتل قطع شد (( و بعد از اینکه وصل شد هنگام استفاده , چنان آب زنگ زده به من پاشید )) بدون اینکه اطلاع رسانی بشه , تازه من به رسیپشن گفتم آب چرا قطعه ایشان فرمودند , چرا نگفتی که اون بالایی ( نمیدونم یعنی چی ) , تلویزیون روشن نمیشد , تخت , فن کولر پایه اش زنگ زده , تخت خواب اصلا راحت نبود از طبقه بالای سر من دایما صدای مهیب بنایی میامد.
صبحانه بد ،اتاق در حد انتظار نبود
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل اسرم ساری

مهمانان هتل اسرم ساری در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسرم ساری از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسرم ساری بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسرم ساری رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسرم ساری را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.