هتل رضوان خلیج فارس سرعین

سرعین، میدان دانش، خیابان بعثت
2.1
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل رضوان خلیج فارس سرعین

هتل چهار ستاره رضوان خلیج فارس سرعین واقع در خیابان بعثت در همجواری با سلسله جبال سبلان در سال ۱۳۸۶ افتتاح گردید و جهت بهبود سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل دارای موقعیت مکانی مناسب از لحاظ دسترسی به مرکز شهر، مراکز تجاری و تفریحی و آب های گرم درمانی سرعین می‌باشد. هتل رضوان خلیج فارس با امکانات و تجهزات مدرن و پرسنلی آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل رضوان خلیج فارس سرعین

رضوان خلیج فارس-اتاق یک تخته رویال
اتاق یک تخته رویال
ای‌گردش
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
134,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
134,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
134,000
تومان
11 مهر
جمعه
134,000
تومان
12 مهر
شنبه
134,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
134,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
134,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
134,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
134,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
134,000
تومان
18 مهر
جمعه
134,000
تومان
اقامت 24
134,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
134,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
134,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
134,000
تومان
11 مهر
جمعه
134,000
تومان
12 مهر
شنبه
134,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
134,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
134,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
134,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
134,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
134,000
تومان
18 مهر
جمعه
134,000
تومان
هتل یار
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
164,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
164,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
164,000
تومان
11 مهر
جمعه
164,000
تومان
12 مهر
شنبه
164,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
164,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
164,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
164,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
164,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
164,000
تومان
18 مهر
جمعه
164,000
تومان
جاباما
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
11 مهر
جمعه
195,000
تومان
12 مهر
شنبه
195,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
18 مهر
جمعه
195,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رضوان خلیج فارس-اتاق دوتخته دبل رویال
اتاق دوتخته دبل رویال
اقامت 24
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
11 مهر
جمعه
196,000
تومان
12 مهر
شنبه
196,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
196,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
196,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
18 مهر
جمعه
196,000
تومان
ای‌گردش
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
11 مهر
جمعه
196,000
تومان
12 مهر
شنبه
196,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
196,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
196,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
18 مهر
جمعه
196,000
تومان
هتل یار
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
11 مهر
جمعه
226,000
تومان
12 مهر
شنبه
226,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
226,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
226,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
18 مهر
جمعه
226,000
تومان
جاباما
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
273,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
273,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
11 مهر
جمعه
273,000
تومان
12 مهر
شنبه
273,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
273,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
273,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
273,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
273,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
273,000
تومان
18 مهر
جمعه
273,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رضوان خلیج فارس-سوئیت دبل دونفره
سوئیت دبل دونفره
ای‌گردش
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
284,000
تومان
11 مهر
جمعه
284,000
تومان
12 مهر
شنبه
284,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
284,000
تومان
18 مهر
جمعه
284,000
تومان
هتل یار
284,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
284,000
تومان
11 مهر
جمعه
284,000
تومان
12 مهر
شنبه
284,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
284,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
284,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
284,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
284,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
284,000
تومان
18 مهر
جمعه
284,000
تومان
جاباما
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
11 مهر
جمعه
345,000
تومان
12 مهر
شنبه
345,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
345,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
345,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
345,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
345,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
345,000
تومان
18 مهر
جمعه
345,000
تومان
رضوان خلیج فارس-اتاق دوتخته توئین رویال
اتاق دوتخته توئین رویال
ای‌گردش
196,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
11 مهر
جمعه
196,000
تومان
12 مهر
شنبه
196,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
196,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
196,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
196,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
196,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
196,000
تومان
18 مهر
جمعه
196,000
تومان
رضوان خلیج فارس-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
جاباما
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
11 مهر
جمعه
323,000
تومان
12 مهر
شنبه
323,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
323,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
323,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
323,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
323,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
323,000
تومان
18 مهر
جمعه
323,000
تومان
رضوان خلیج فارس-اتاق سه تخته رویال
اتاق سه تخته رویال
اقامت 24
236,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
236,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
236,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
236,000
تومان
11 مهر
جمعه
236,000
تومان
12 مهر
شنبه
236,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
236,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
236,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
236,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
236,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
236,000
تومان
18 مهر
جمعه
236,000
تومان
ای‌گردش
236,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
236,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
236,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
236,000
تومان
11 مهر
جمعه
236,000
تومان
12 مهر
شنبه
236,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
236,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
236,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
236,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
236,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
236,000
تومان
18 مهر
جمعه
236,000
تومان
هتل یار
266,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
266,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
266,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
266,000
تومان
11 مهر
جمعه
266,000
تومان
12 مهر
شنبه
266,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
266,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
266,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
266,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
266,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
266,000
تومان
18 مهر
جمعه
266,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
رضوان خلیج فارس-اتاق کانکت سه تخته
اتاق کانکت سه تخته
ای‌گردش
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
11 مهر
جمعه
225,000
تومان
12 مهر
شنبه
225,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
225,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
225,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
225,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
225,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
225,000
تومان
18 مهر
جمعه
225,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
11 مهر
جمعه
258,000
تومان
12 مهر
شنبه
258,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
258,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
258,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
258,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
258,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
258,000
تومان
18 مهر
جمعه
258,000
تومان
جاباما
313,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
313,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
313,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
313,000
تومان
11 مهر
جمعه
313,000
تومان
12 مهر
شنبه
313,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
313,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
313,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
313,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
313,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
313,000
تومان
18 مهر
جمعه
313,000
تومان
رضوان خلیج فارس-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
11 مهر
جمعه
282,000
تومان
12 مهر
شنبه
282,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
18 مهر
جمعه
282,000
تومان
هتل یار
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
312,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
312,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
312,000
تومان
11 مهر
جمعه
312,000
تومان
12 مهر
شنبه
312,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
312,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
312,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
312,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
312,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
312,000
تومان
18 مهر
جمعه
312,000
تومان
رضوان خلیج فارس-اتاق چهارتخته VIP
اتاق چهارتخته VIP
ای‌گردش
282,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
11 مهر
جمعه
282,000
تومان
12 مهر
شنبه
282,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
282,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
282,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
282,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
282,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
282,000
تومان
18 مهر
جمعه
282,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
11 مهر
جمعه
380,000
تومان
12 مهر
شنبه
380,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
380,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
380,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
380,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
380,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
380,000
تومان
18 مهر
جمعه
380,000
تومان
رضوان خلیج فارس-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
ای‌گردش
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
416,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
416,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
416,000
تومان
11 مهر
جمعه
416,000
تومان
12 مهر
شنبه
416,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
416,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
416,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
416,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
416,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
416,000
تومان
18 مهر
جمعه
416,000
تومان
هتل یار
448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
448,000
تومان
11 مهر
جمعه
448,000
تومان
12 مهر
شنبه
448,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
448,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
448,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
448,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
448,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
448,000
تومان
18 مهر
جمعه
448,000
تومان
رضوان خلیج فارس-آپارتمان دوخوابه پنج نفره رویال (دارای جکوزی)
آپارتمان دوخوابه پنج نفره رویال (دارای جکوزی)
اقامت 24
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
416,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
416,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
416,000
تومان
11 مهر
جمعه
416,000
تومان
12 مهر
شنبه
416,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
416,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
416,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
416,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
416,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
416,000
تومان
18 مهر
جمعه
416,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
11 مهر
جمعه
550,000
تومان
12 مهر
شنبه
550,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
550,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
550,000
تومان
18 مهر
جمعه
550,000
تومان
رضوان خلیج فارس-سوئیت دوخوابه شش تخته
سوئیت دوخوابه شش تخته
اقامت 24
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
446,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
446,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
446,000
تومان
11 مهر
جمعه
446,000
تومان
12 مهر
شنبه
446,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
446,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
446,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
446,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
446,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
446,000
تومان
18 مهر
جمعه
446,000
تومان
ای‌گردش
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
446,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
446,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
446,000
تومان
11 مهر
جمعه
446,000
تومان
12 مهر
شنبه
446,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
446,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
446,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
446,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
446,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
446,000
تومان
18 مهر
جمعه
446,000
تومان
هتل یار
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
11 مهر
جمعه
476,000
تومان
12 مهر
شنبه
476,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
18 مهر
جمعه
476,000
تومان
جاباما
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 مهر
سه شنبه
585,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
585,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
585,000
تومان
11 مهر
جمعه
585,000
تومان
12 مهر
شنبه
585,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
585,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
585,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
585,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
585,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
585,000
تومان
18 مهر
جمعه
585,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رضوان خلیج فارس سرعین

چای ساز
پارکینگ در هتل
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
ورزش های ابی
سالن بيليارد
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
پاركينگ
تراس
زمين تنيس
خدمات پزشكي
لابی
روم سرويس 24 ساعته
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
کپسول آتشنشانی در راهرو
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
صندوق امانات
رستوران
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
کارت هوشمند درب اتاق
خدمات باربري
نمای پارک
خانه دارت
سفره خانه سنتی
شطرنج
حمام سنتی ایرانی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
ماساژ
شام در اتاق
رخت آویز
چای خانه سنتی
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
DVD PLAYER
سالن آمفی تئاتر
اينترنت در لابی
نمای خیابان
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلويزيون LED در لابی
استخر
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
كتابخانه
سالن همايش
سالن كنفرانس
فضای سبز
نمای کوه
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
مسلط به زبان ترکی
خدمات راهنمای تور
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
آسانسور
اتاق چمدان
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
کافی‌شاپ
پارکینگ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تاکسی سرویس
اعلام حریق
اباژور
نمازخانه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
تاکسی سرویس شبانه روزی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
سونا بخار
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نهار در اتاق
خدمات برای معلولین
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
رستوران فرنگی
کپسول آتش نشانی
میز تحریر
اینترنت
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
سرویس روزانه اتاق
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
حمام

آدرس هتل رضوان خلیج فارس سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رضوان خلیج فارس سرعین

(49 نظر)
سلام در حد هتل ۴ستاره نبود استخرش خالی بود آب نداشت خیلی معمولی بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
تهویه اتاقها اصلا خوب نبود و خیلی گرم بود
هتل رو برای دوستم رزرو کرده بودم خداروشکر از تمام جهات راضی بودند و مثل خودم که قبلا اقامت در این هتل رو تجربه کرده بودم از آرامش تمیزی برخورد عالی پرسنل هتل کیفیت تختها و صبحانه رضایت کامل داشتند تشکر از زحمات هتل و همینطور اسنپ تریپ
نقاط قوت:
رضایت داشتیم
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
طراحی هتل قدیمی و اتاق های استاندارد ۴ ستاره نداره، خصوصا سر و صدای مسافر های دیگه اذیت میکنه و تنظیم دمای اتاق امکان پذیر نیست. کارکنان وظایفشون را به خوب نمی دونن. البته صبحانه نسبتا خوب بود. اما در کل دوباره به این هتل نمیرم.
سلام در حد هتل ۴ستاره نبود از مرکز شهر و آبگرم هم دور بود استخرش خالی بود آب نداشت صبحانه و برخورد پرسنلش عالی بود
تابستان امسال به همراه مادرم ،برادرم و دو برادرزاده ام در اين هتل اقامت داشتم.و يه اتاق پنج تخته از اسنپ تريپ رزرو كردم.اون زمانى كه ما رفتيم سرعين خيلى شلوغ بود و تنها هتل چهار ستاره اى كه اتاق خالى داشت همين هتل بود.ناگفته نماند كه سرعين اصلا هتل پنج ستاره نداره. و البته ٤ستاره هاش هم خيلى با چهار ستاره هاى جاهاى ديگه فرق داره.كلا بهتره بگيم هتل آپارتمان هستند و نه هتل .امكاناتى اعم از آشپزخانه و وسايل پخت و پز در هتل ها موجوده. سوئيت تميز بود و ديزاين قابل قبول.تشك ها دوبل هستند ولى آدم كه نگاهشون ميكرداحساس امنيت نميكرد.مسواك و....براى همه موجود بود.هتل در اتاقها چاى ساز و كترى برقى نداره.در صورتيكه به سرعين سفر ميكنيد حتما فلاسك چاى با خودتون ببريد.كافى شاپ هتل پرشون ميكنه در غير اين صورت براى هر قورى آب جوش يا چاى يا قهوه بايد هزينه جدا بديد. رفتار كاركنان هتل اصلا حرفه اى و جالب نبود.البته دوتا آقا در رزويشن بودند كه رفتار قابل قبولى داشتند ولى همكاران رستوران و ...!!! پاركينگ سرپوشيده نيست.آسانسور كوچك.و چون ما همگى با هم سوارشديم گير كرد و براى خروج مصيبتى كشيديم...صبحانه ضعيف بود.كره و پنير و مرباى كوچك،شير و چاى.. غذاى رستوران بد نبود ولى جالب هم نبود.اما هزينه اش هم قابل توجيه بود.گارسون رستوران اومد بالاسرمون و گفت ميخوايم صندوق رو ببنديم همين الان حساب كنيد.كه بنظرم رفتار زشتى بود ضعف بزرگى كه داره هتل استخر و سونا نداشت و تخفيف هتل رويال پارك رو ميداد.كه اونجور كه من متوجه شدم بهترين مجموعه آبى سرعين رويال پاركه و البته تخفيفش همه جا پخشه و هتل ما در حقيقت آفرى به ما نداده بود. دركل بايد بگم نسبت به هزينه اى كه مى كنيد ارزش داره اتاقها دلباز بودند اما هتل بايد فكرى به حال مجموعه آبى و امكانات تفريحى بكنه
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
ندیدم
من تاریخ 25 شهریور در هتل رضوان اقامت داشتم که در بدو ورود با برخورد عالی پذیرش هتل روبرو شدیم انصافا خیلی خوش اخلاق بودند، کیفیت اتاق مطلوب و شیک بود و تختهای باکس و خیلی راحت داشت از نظر کیفیت و تنوع صبحانه عالی بود در سفر مجدد به سرعین قطعا همین هتل رو انتخاب می کنم
هتل بسیار خوبی بود اتاق تمیز و مرتب بود و صبحانه خیلی خوبی داشت کارکنان هتل اعم از خانه داری و رستوران و پذیرش فوق العاده بودند ما زیاد سرعین سفر میکنیم و بیشتر هتلهاش اقامت داشتیم این هتل به نسبت بقیه کیفیت رضایت بخشی داشت از اسنپ تریپ ممنونم و همینطور از هتل رضوان و کارکنان خوبش
اصلا در حد هتل 4 ستاره نبودو بیشتر به مسافرخانه شبیه بود تا هتل. امکانات محدود و نامناسب. اتاقها و راهرو بیشتر شبیه مسافرخانه بود .نظافت اتاق بد نبود. صبحانه قابل قبول بود
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل دسترسی اسان
نقاط ضعف:
نبود امکانات در حد یک هتل خرابی یخچال
من برای 5 شهریور یک شب رزرو کرده بود بیشتر از سه ساعت نتونستم توی هتل اقامت داشته باشم سریع اتاق رو تحویل دادم . به خیال امکانات هتل های 4 ستاره برای یک شب اقامت رزرو کرده بودم. هتل مثل آپارتمان هستش اتاق های تاریک ، سر وصدای بسیار زیاد در محوطه ، سر و صدای زیاد آسانسور ، نداشتن سیستم تهویه ، پنجره ها رو که باز میکنی کمی هوا عوض بشه ماشاالله به سر و صدا ، مشخص بودن سایر اتاقها ، بیشتر به مسافر خونه شبیه تا هتل . ترجیح دادم شب رو تو ماشین توی جاده استراحت کنم تا توی هتل اقامت داشته باشم .
افتضاح بدترین هتلی است که در عمرم رفتم اگر میشد ستاره منفی بدهم حتما میدادم شما پول هتل ۴ ستاره میدهید ولی سرویس و خدمات و امکانات مسافرخانه را میگیرید رسما کلاهبرداری است مشکل اصلی تفاوت عجیب و غریب بین ستاره‌های هتل و امکانات و شرایط واقعی آن است
از تاریخ 22 الی 25 مرداد در این هتل اقامت داشتم . 4 ستاره برای این هتل اصلا منطقی نبوده و نهایتا این هتل با ارفاق دو ستاره هست . ضمنا هتل بیشتر شبیه هتل آپارتمان می باشد نقاط منفی : اطاقهای تاریک ، سر وصدای بسیار زیاد در محوطه ، مشخص بودن صدای سایر اطاقها ، صبحانه بسیار ضعیف ، نداشتن کولر ، تمیز نکردن اطاق حین اقامت
با توجه به چهار ستاره بودن این هتل در حد قابل انتظار نبود از نظر نظافت وبهداشت واامکانات در حد متوسط بود. تهویه اتاق مناسب نبود وبوی توالت در اتاق می پیچیددر ۴۸ ساعتی که ما انجا بودیم چند بار آسانسور خراب شد .سرویس صبحانه بسیارضعیف ومعمولی بودالبته موقعیت مکانی ووجود پارکینگ ازمحاسن هتل است.
سرویس دهی ضعیف ..اتاقهای ۲ تخته کوچک..
نقاط قوت:
اصلا نکته مثبتی وجود نداشت
نقاط ضعف:
افتضاح
هتل در حد یک هتل سه ستاره بود جای پارک اصلا نداشت و برخورد بعضی از پرسنل دور از ادب و غیر مسولانه بود میز برای صبحانه به اندازه ی کافی نبود و ساعت صبحانه تا نه بود اتاقها نسبتا تمیز بود ولی بوی بد توالت اصلا قابل قبول نبود هتل قدیمی و فرشها و میزها بسیار کثیف بودند در کل اصلا پیشنهاد نمی شود
هتل خیلی کثیف و مزخرفی بود در حد مسافر خانه درپیت بود غذا بسیار مزخرف بود صبحانه هم خیلی بد بود و مو توی غذا پیدا کردم نظافت افتضاح سرویس دهی واقعا بد اصلا به قیمتش خوب نیست
امکانات هتل در حد هتل دو ستاره می باشد صبحانه معمولی برخورد کارکنان خوب بود دستشویی ایرانی بد بود کل اتاق بو میداد ولی با تعویض اتاق شرایط نسبتا بهتر شد اتاقی که سرویس ایرانی دارد ضعیف است اینترنت هم در بعضی اتاقها انتن نمیدهد
از هر نظر هتل ضعیفی بود داخل اتاق اصلا به هتل ۴ ستاره نمیخوره صبحانه که خیلی ساده بود و به قیمتش اصلا نمی ارزه اتاق دو نفرش که خیلی کوچیکه اصلا جای تکان خوردن نداره
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
استاندارها خیلی پایینه امکانات در حد هتل ۴ستاره نیست
یه هتل معمولی رو به خوب بود. فاصله تا آبگرما پیاده 10 دقیقه هست.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
بهداشت ضعیف کیفیت و تنوع بسیار ضعیف صبحانه
نقاط قوت:
عالی بود خیلی راضی بودیم
نقاط ضعف:
ندیدیم
نقاط قوت:
معمولی بود هتل
نقاط ضعف:
معمولی
نقاط قوت:
اصلا وجود نداشت
نقاط ضعف:
این هتل در حدی افتضاح بود که ما اصلا توی هتل اقامت نکردیم و به اجبار شب تو ماشین خوابیدیم
در تاریخ 6 تیر 98 یک شب در این هتل اقامت داشتم. 4 ستاره برای این هتل زیاده به نظرم. اتاق دوتخته دبل داشتم. اندازه اتاق بسیار کوچک. امکاناتش بسیار کم. سرویس بهداشتی به فاصله یک متری تخت بود و بوی بدی داشت. در کل خداروشکر کردم فقط یک شب اقامت داشتم. صبحانه هم که به طبع معمولی بود. در کل به نسبت هزینه ای که پرداخت کردم اصلا راضی نبودم. شاید اگر این هتل 3 ستاره بود و هزینه پایین تری داده بودم رضایت بیشتری داشتم. از موارد خوبشم این بود که پرسنل خوش برخورد داشت . تا حد امکان هم نظافت رو در حد مناسبی رعایت کرده بودن. و موقعیت جغرافیایی هتل به دور از محیط شلوغ و ترافیک مرکز اصلی شهر هست .
نقاط قوت:
راضی نبودم
نقاط ضعف:
در حد هتل ۴ستاره نیست اینترنت ضعیف بود استخرشو داشتن درست میکردن که تعطیل بود اتاق سیستم سرمایشی نداشت
نقاط قوت:
قبلا هم اقامت کردیم در هتل و راضی هستیم
نقاط ضعف:
نداره
متوسط به خوب
نقاط قوت:
پرسنل محترم
نقاط ضعف:
مسقف نبودن پارکینگ مجزا نبودن حمام و دستشویی
این هتل خیلی عالیه قیمتش مناسبه و تمیزه اتاقهاش ورفتار پرسنل هتل خیلی خوب بود و نزدیک بازار بود از مدیریت تشکر میکنم بابت خدمات رفاهی خوب هتل