هتل پدرام سرعین

سرعین، خیابان دارایی
3.1
امتیاز کاربران
58
نظرات کاربران

معرفی هتل پدرام سرعین

هتل لوکس چهار ستاره پدرام سرعین واقع در خیابان دارایی در سال ۱۳۹۳ افتتاح گردید. ساختمان هتل در ۱۰ طبقه بنا و دارای ۴۶ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب که مطابق با استانداردهای هتلداری عایق بندی شده، می‌باشد. از امتیازات این هتل می‌توان به فاصله اندک آن به مراکز آب درمانی سرعین از جمله مجتمع آب درمانی سبلان، مرکز شهر و همچنین دسترسی آسان به پیست اسکی آلوارس که بزرگ ترین پیست اسکی ایران از لحاظ وسعت می‌باشد، اشاره کرد. هتل پدرام با کادری مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پدرام سرعین

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
670,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
670,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
670,000 تومان
14 بهمن
جمعه
670,000 تومان
15 بهمن
شنبه
670,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
670,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
670,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
670,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
670,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
670,000 تومان
21 بهمن
جمعه
670,000 تومان
یک تخته
علاءالدین
855,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
855,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
855,000 تومان
14 بهمن
جمعه
855,000 تومان
15 بهمن
شنبه
855,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
855,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
855,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
855,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
855,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
855,000 تومان
21 بهمن
جمعه
855,000 تومان
22 بهمن
شنبه
855,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

اتاق دو تخته هتلی
هتل یار
1,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,015,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,015,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,015,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,015,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,015,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,015,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,015,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,015,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,015,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,015,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,015,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,015,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,015,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,015,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,015,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,015,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,015,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,015,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,015,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,015,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,015,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,015,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,015,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,015,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,015,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,015,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,015,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,015,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,015,000 تومان
اتاق دو تخته
ایران هتل آنلاین
1,020,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,020,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,020,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,020,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,020,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,020,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,020,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,020,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,020,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,020,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,020,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,310,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,310,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,310,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,310,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,310,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,310,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,310,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,310,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,310,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,310,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,310,000 تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,320,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,320,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,320,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,320,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,320,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,320,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,320,000 تومان
اتاق سه تخته هتلی
هتل یار
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,320,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,320,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,320,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,320,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,320,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,320,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,320,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,320,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
1,320,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,320,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,320,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,320,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,320,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,320,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,320,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,320,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,320,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,320,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,320,000 تومان
سه تخته
علاءالدین
1,705,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,705,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,705,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,705,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,705,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,705,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,705,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,705,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,705,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,705,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,705,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,705,000 تومان
سه تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,630,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,630,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,630,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
اتاق چهار تخته هتلی
هتل یار
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,630,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,630,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,630,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,630,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
1,630,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,630,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,630,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,630,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,630,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,630,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,630,000 تومان
آپارتمان یک خوابه برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,860,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,860,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,860,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,860,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,860,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,860,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,860,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار تخته
هتل یار
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,860,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,860,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,860,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,860,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,860,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,860,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,860,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,860,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
1,860,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
1,860,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
14 بهمن
جمعه
1,860,000 تومان
15 بهمن
شنبه
1,860,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
1,860,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
1,860,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
1,860,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
1,860,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
1,860,000 تومان
21 بهمن
جمعه
1,860,000 تومان
22 بهمن
شنبه
1,860,000 تومان
چهار تخته
علاءالدین
2,090,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,090,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,090,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,090,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,090,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,090,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,090,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,090,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,090,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,090,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,090,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
علاءالدین
2,390,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,390,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,390,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,390,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,390,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,390,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,390,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,390,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,390,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,390,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,390,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,390,000 تومان
چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
سوئیت آپارتمان یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دو خوابه برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
2,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,240,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,240,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,240,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,240,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,240,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,240,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,240,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,240,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,240,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,240,000 تومان
آپارتمان دو خوابه رویال پنج تخته
هتل یار
2,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,240,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,240,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,240,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,240,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,240,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,240,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,240,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,240,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,240,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,240,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,240,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
2,240,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,240,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,240,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,240,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,240,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,240,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,240,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,240,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,240,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,240,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,240,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,240,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
علاءالدین
2,880,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,880,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,880,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,880,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,880,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,880,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,880,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,880,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,880,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,880,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,880,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,880,000 تومان
سوئیت آپارتمان دو خوابه پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 7 نفر

آپارتمان سه خوابه هفت نفره رویال
اقامت 24
2,850,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,850,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,850,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,850,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,850,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,850,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,850,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,850,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,850,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,850,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,850,000 تومان
آپارتمان سه خوابه برای هفت نفر
ایران هتل آنلاین
2,853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,853,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,853,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,853,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,853,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,853,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,853,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,853,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,853,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,853,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,853,000 تومان
آپارتمان سه خوابه رویال هفت تخته
هتل یار
2,853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
2,853,000 تومان
13 بهمن
پنج‌شنبه
2,853,000 تومان
14 بهمن
جمعه
2,853,000 تومان
15 بهمن
شنبه
2,853,000 تومان
16 بهمن
یکشنبه
2,853,000 تومان
17 بهمن
دوشنبه
2,853,000 تومان
18 بهمن
سه‌شنبه
2,853,000 تومان
19 بهمن
چهارشنبه
2,853,000 تومان
20 بهمن
پنج‌شنبه
2,853,000 تومان
21 بهمن
جمعه
2,853,000 تومان
22 بهمن
شنبه
2,853,000 تومان
سوئیت آپارتمان سه خوابه هفت تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
12 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
13 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
15 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 بهمن
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 بهمن
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 بهمن
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 بهمن
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
20 بهمن
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
21 بهمن
جمعه
تکمیل ظرفیت
22 بهمن
شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل پدرام سرعین

چای ساز
تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
فضای بازی کودکان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
چايخانه سنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
پذيرش 24 ساعته
نمای کوه
امكانات ورزشی در آب
فضای بيرون هتل برای نشستن
سونا خشک
جكوزی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
مسلط به زبان ترکی
پينگ پنگ
سالن بدنسازی
استخر
فوتبال دستی
استخر فضای بسته
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
شام در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
چای خانه سنتی
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
اینترنت در لابی

آدرس هتل پدرام سرعین روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پدرام سرعین

(58 نظر)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه کم تنوع آب استخر سرد و جکوزی ب شدت داغ واحد ما سوییت بود هفت نفره و کثیف بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
برخورد سرد پرسنل هم تلفنی و هم در هنگام ورور
نقاط قوت:
تمیزی هتل و صبحانه خوب برخورد مناسب کارمندان
نقاط ضعف:
پارکینگ از محل هتل دوره و در فضای باز قرار دارهبوی سرویس بهداشتی داخل واحد میومدخمیردندان بدون مسواک گذاشته بودن
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوبکارمندهای سرو صبحانه مرتب و مودب بودندلابی خوب و مرتبصبحانه خوب
نقاط ضعف:
نداشتن توالت فرنگیمنظره اتاق ما به پشت ساختمان بود که صدای تهویه هتل پشتی آزاردهنده بود
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کافی شاپ و رستوران غیر فعال بودپارکینگ با فاصله و دور از هتل بودتصفیه استخر خراب و آب استخر سبز و کثیف بود
نقاط قوت:
دسترسی مناسب و نزدیک به میدان اصلی شهردسترسی عالی به آب درمانی رویال پارک (دقیقا در همسایگی هتل)استخر و سونای VIP ( البته با دریافت هزینه جداگانه)
نقاط ضعف:
صرف صبحانه از ساعت ۸:۳۰ به بعدآسانسورها بسیار کوچک هست و معطلی در مواقع شلوغی بیشتر از حد می باشدپارکینگ هتل به طور موقت به انتهای کوچه منتقل شده
نقاط قوت:
برخورد خوب کلیه پرسنل.
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
دسترسی و صبحانه خوبی داشتبا اینکه ما در تعطیلات اونجا بودیم اما هتل آرومی بود
نقاط ضعف:
هتل از نظر امکانات در حد متوسط بود ملافه ها و حوله های بوی خوبی نداشتند.دور بودن پارکینگ
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و معماری بیرونی
نقاط ضعف:
از نظر نظافت بسیار در سطح پایین برخورد پرسنل در شان هتل ۴ ستاره نیست اتاقها فاقد تهویه نامناسب در در کل هتل در حد مهمانپذیر است.
نقاط قوت:
دارای استخر
نقاط ضعف:
لحاف بدون ملافه
اگر دنبال يك هتل نسبتا خوب در سرعين هستين يكى از بهترين هتل هاى سرعين هست ولى در مقايسه با هتل هاى شهر هاى ديگه كم كسر هايى داره در كل مناسب و خوب هست
نقاط قوت:
اتاق بزرگ و پنجره رو به شهرفاصل کم‌تا میدان اصلی شهرصبحانه خوب
نقاط ضعف:
سرویس های خانه داری ضعیف بودتشک فرو رفته و مستعمل بود
نقاط قوت:
تمیزی اتاق هاصبحانه عالیگرم بودن اتاق در هوای سردبرخورد خوب پرسنلکلا عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
نزدیکی به مجموعه های ابگرم معدنی
نقاط ضعف:
عدم نظافت اتاق ها در روز شروع صبحانه ساعت ۸.۳۰ که خیلی دیر است همه هتل ها ۷ صبح صبحانه هست عدم ارایه خدمات روم سرویس مانند چای و اب تعطیل بودن کافی شاپ و نداشتن سرویس نهار و شام پولی کردن استخر بصورت vip با قیمت بالا که با آن پول می توان استخر vip هتل رویال سرعین را گرفت و خانوادگی استفاده کرد دور بودن پارکینگ هتل
فقط رفتار ی خانوم در آشپزخانه فوق العاده خوب بود . سرامیک کف تمیز بود اما فرش ها کثیف بود و نیاز به شستن داره اتاق ها گرم بود و خوب. سرویس بهداشتی صدای فن خیلی بلندی داشت .
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی صبحانه عالی
نقاط ضعف:
فاصله پارکینگ تا هتل زیاد بود . چراغ های اتاق کامل روشن نمیشد . یخچال کاملاً خالی بود . از دمپایی و حوله و سایر امکانات اولیه همه هتل‌ها خبری نبود . حتی یک دفتر تلفن که بشود با داخلی های هتل تماس گرفت هم در اتاق موجود نبود. اتاق ها فوق العاده گرم بود و تنها سیستم سرمایش پنکه بود.
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه افتضاح،دایر نبودن کافی شاپ
هتل خوبي بود ودسترسي به همه جا داشت .ولي كمي هتل از لحاظ تميزي نا مرتب بود.وكاركاركنان خوبي داشت .وبه موقع به اتاقها سرويس ميدين .ما از استخر استفاده نكرديم واطلاعي در اين مورد ندارم .ما موقع كرونا رفتيم .وصبحانه ما رو اوردين اتاق وما از سالن غذا خوري استفاده نكرديم .و ممنون هتل پدارم
هتل تمیزی بود، امکانات آنچنانی نداشت، رفتار کارکنان بسیار خوب و محترمانه بود
سلام ، ای کاش اینقدر که به نمای هتل خرج کردن نصف اون رو واسه اتاق هاشون خرج میکردن ولی در کل خوبه بد نیست
روی هم رفته خوب بود وتمیز
فقط اسم داره محیط از پدرام زیباتر و شیک تر و با قیمت مناسب تر خیلی هست
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی به چشم نخورد پارکینگ یک مقدار از هتل فاصله داره
یک هتل نوساخته و در ظاهر شیک ولی اتاقی که نشونمون دادن دور از انتظار برای این هتل بود و بیشتر در حد اتاق‌های هتل‌آپارتمان‌های معمولی بود
کارکنان عالی بود ولی استخرهتل تمیز نبود..البته آب استخر هتل تعویض نشده بود..
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب وعالی
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
هتل تمیز و خوبی بود درصورت سفر مجدد به شهر سرعین حتما آنرا مجددا رزرو کرده و به دوستان توصیه خواهم کرد
جای نسبتا خوبیه. فقط دو نوع غذا دارند. ملحفه ها کثیف بود و بو میداد. ولی در مجموع هتل خوبیه.
ضعیف از هر منظور
محاسن 1- نزدیکی به مرکز شهر و جاهای دیدنی و آبگرم های خوب سرعین 2- نوساز بودن معایب 1- عدم وجود رفتار گرم در رفتار پذیرش و پرسنل هتل 2- صبحانه مختصر و عدم وجود چای دم کشیده و استفاده از تیبگ بی کیفیت که مطلقا برای هتل مناسب نمیباشد. 3-میزهای صبحانه بموقع توسط نفرات تمیز نمیشه و حتما باید عوامل رو صدا کنید برای نظافت میز و جالبتر اینکه اصول اولیه نحوه نظافت رو مطلقا بلد نیستن 4- استخر رایگان نبود 5-لامپ اتاق سوخته بود و معایب بازدید و برطرف نمیشه 6-نظافت اتاق تو 3 روزی که ما بودیم مطلقا انجام نشد و اصلا قابل قبول نیست برای هتلداری. 7-لابی سوت و کور و با این هزینه گران اصلا موسیقی و نوشیدنی رایگان مثل چایی در هتل نیست. 8- به نسبت هزینه بالا خدمات خوبی به توریست ارائه نمیگردد.
كاركنان هتل مودب و امكانات هتل معمولي نه در حد هتل 4 ستاره نبود.
سرعت اینترنت خیلی پایین بود
ما اتاق ۴ تخته هتل رو‌داشتیم.بسیار دلباز.رو‌به سبلان.از رویال‌پارک بهتر بود.اتاق ۴ تخت رویال پارک از دلگیری فاجعه بود.هتل بسیار خوبیه.خیلی راحت میشه آب درمانی رفت.بسیار نزدیکه.کلا تغییر هتل از پدرام به رویال پارک تجربه خوبی برای ما نبود
نظافت بسیارخوب و پرسنل صمیمی و پاسخگو بودن. صبحانه خوب بود اما میتونست بهتر باشه. در کل هتل خیلی خوبی بود.
نقاط قوت:
صبحانه عالی
نقاط ضعف:
استخرش رایگان نبود و خیلی گرون بود
افتضاح، اصلا به هتل شبیه نیست مثل هتل اپارتمان هستش ۲ ستاره بیشتر بهش نمیخوره مخصوصا اینکه پولی که میگیره خیلی زیاده برای همچین جایی و‌امکاناتی
خوب، برخی اتاق ها فاقد کولر بودند و فاقد پارکینگ سرپوشیده است.
همه چی خوبه ولی عالی نیست .
اتاقها قبل تحويل تميز نشده بود و ملافه و لحافها قبلا استفاده شده بود كه بعد از اطلاع با تاخيرپرسنل تعویض شد ( صبحانه اش متوسط) در كل هتل ٤ ستاره نيست .
محیط هتل بسیار پاکیزه بود، فضای هتل خوب بود در کل تجربه عالی بود به دوستان هم پیشنهاد میکنم
تمیز و مدرن
برخورد کارکنان سرد و البته لوازم سرویس بهداشتی فرسوده هست اینترنت هم نداره که بشدت تو ذوق میزنه
هتل خوبیه اما خدمات ضعیفه
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
صبحانه با کیفیت بسیار پایین
نقاط قوت:
خیلی تمیز بودپرسنلها خیلی مودب بودنبه شهر نزدیک بودتخت ها خیلی خوب بودن
نقاط ضعف:
توی سوئیتها آیینه نبودتوالت خیلی تمیز بود ولی بو میدادصبحونه دوست داشتم قهوه دمی بخورم ولی نبود
عليرغم نماي و سازه نسبتا مناسب هتل، سرويس دهي، برخورد كاركنان و امكانات در حد هتل ٤ ستاره نيست .
نقاط قوت:
موقعیت مکانیش خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ در داخل هتل نبود تنوع صبحانه کم بودوان حمام شکسته و لق بودمینی بار نداشتحوله ها روی تختخواب بود و پک نشده بوداسانسور شلوغ بود و متصدی نداشتاینترنت در اتاقها نداشتند که ضعف بزرگیست برای این هتلرستوران فضای کمی داشت و مسافران و کارکنان رستوران به هم و به میزها برخورد میکردند هوای رستوران بسیار گرم وبدون اکسیژن بودمیزمیهمانها خیلی بهم نزدیک بودکسی از کارکنان خوشامد نگفتنگهبانی دم در هتل نبود تا مشایعت کند یا استقبال کند توصیه نمیکنم که این هتل را انتخاب کنید چون اعصابتون بهم میریزد بجای اینکه ارامش پیدا کنید.متاسفم
به همه ميگن بيرون از هتل بايد پارك كنن در صورتی كه هتل يه پاركينگ سرپوشيده داره و بايد بدون مشكل در اختيار مراجعين باشه. ما با پافشاري موفق شديم كه داخل پاركينگ پارك كنيم ولي همون پاركينگشون هم خيلي كوچيك و تنگ با ظرفيت كم و جاهاي خالي هستش كه البته به كسي اجازه نميدن پار كنه. كاركنان لابي هم خيلي سرد هستند و لازم هست يه كم خوش آمد گويي و آداب هتل داري ياد بگيرند. داخل لابي هيچ صداي موسيقي نمياد كه اين هم ناخوشايند هست. براي استفاده از استخر هتل بايد برا يه سانس بالاي ١٠٠ تومن پول بدين يعني استفاده اش رايگان نيست! سيستم سرويس براي اتاق خيلي غير معمول هست يعني اگر بخواين اتاقتون تميز بشه بايد به لابي خبر بدين... كارتي چيزي وجود نداره كه بذارين روي درب اتاقتون! صبحانه بد نبود نسبت به چيزاي ديگه كه اينجا گفتم. اتق تميز و مرتب و زيبا هستش ولي بايد براي هتل ٤ ستاره بهتر از اين باشه. خلاصه جا داره خيلي چيزهارو رفع كنن.
من چون ایرانگردی میکنم و به هتل های زیادی میروم به نظرم این هتل در حد هتل چهار ستاره نبود ، اتاق ها تنگ و کوچیک بودند و از نظر نظافت هم خیلی خوب نبود . ***جهانیان***