هتل پدرام سرعین

سرعین، خیابان دارایی
3.1
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران

معرفی هتل پدرام سرعین

هتل لوکس چهار ستاره پدرام سرعین واقع در خیابان دارایی در سال ۱۳۹۳ افتتاح گردید. ساختمان هتل در ۱۰ طبقه بنا و دارای ۴۶ واحد اقامتی با امکانات رفاهی مناسب که مطابق با استانداردهای هتلداری عایق بندی شده، می‌باشد. از امتیازات این هتل می‌توان به فاصله اندک آن به مراکز آب درمانی سرعین از جمله مجتمع آب درمانی سبلان، مرکز شهر و همچنین دسترسی آسان به پیست اسکی آلوارس که بزرگ ترین پیست اسکی ایران از لحاظ وسعت می‌باشد، اشاره کرد. هتل پدرام با کادری مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پدرام سرعین

ظرفیت 2 نفر

دو تخته توئین
ای‌گردش
1,853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,853,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,830,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,830,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,830,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
دوتخته دبل
ای‌گردش
1,853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,853,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,830,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,830,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,830,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,853,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
1,853,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
14 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,830,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,830,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,830,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
12 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
14 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
15 مهر
شنبه
1,830,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
1,830,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
1,830,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
1,853,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
1,853,000 تومان
21 مهر
جمعه
1,830,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
ای‌گردش
2,452,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,452,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,452,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,452,000 تومان
14 مهر
جمعه
243,000 تومان
15 مهر
شنبه
243,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
243,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
243,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
243,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,452,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,452,000 تومان
21 مهر
جمعه
243,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
2,452,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
2,452,500 تومان
12 مهر
چهارشنبه
2,452,500 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
2,452,500 تومان
14 مهر
جمعه
2,430,000 تومان
15 مهر
شنبه
2,430,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
2,430,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
2,430,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
2,430,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
2,452,500 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
2,452,500 تومان
21 مهر
جمعه
2,430,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

چهارتخته
ای‌گردش
3,052,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,052,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,052,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,052,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,020,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,020,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,020,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,020,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,020,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,052,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,052,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,020,000 تومان
اتاق چهار تخته
اقامت 24
3,052,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,052,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,052,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,052,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,020,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,020,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,020,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,020,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,020,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,052,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,052,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,020,000 تومان
سه تخته رویال فولبرد
ای‌گردش
3,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,488,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,488,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,488,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,450,000 تومان
15 مهر
شنبه
3,450,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
3,450,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
3,450,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
3,450,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
3,488,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,488,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,450,000 تومان
آپارتمان یک خوابه چهار نفره
اقامت 24
3,488,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
3,488,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
3,488,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
3,488,000 تومان
14 مهر
جمعه
3,450,000 تومان
15 مهر
شنبه
تکمیل ظرفیت
16 مهر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
17 مهر
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
18 مهر
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
19 مهر
چهارشنبه
3,488,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
3,488,000 تومان
21 مهر
جمعه
3,450,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

آپارتمان دوخوابه (فولبرد)
ای‌گردش
4,142,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
4,142,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,142,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,142,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
4,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
4,142,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
4,142,000 تومان
21 مهر
جمعه
4,100,000 تومان
آپارتمان دو خوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
4,142,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
4,142,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
4,142,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
4,142,000 تومان
14 مهر
جمعه
4,100,000 تومان
15 مهر
شنبه
4,100,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
4,100,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
4,100,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
4,100,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
4,142,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
4,142,000 تومان
21 مهر
جمعه
4,100,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

سوئیت رویال سه نفره فولبرد
ای‌گردش
5,286,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
5,286,000 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,286,000 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
5,286,000 تومان
14 مهر
جمعه
5,230,000 تومان
15 مهر
شنبه
5,230,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
5,230,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
5,230,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
5,230,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
5,286,000 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
5,286,000 تومان
21 مهر
جمعه
5,230,000 تومان
آپارتمان سه خوابه هفت نفره رویال
اقامت 24
5,286,500 تومان
قیمت شب‌های دیگر
11 مهر
سه‌شنبه
5,286,500 تومان
12 مهر
چهارشنبه
5,286,500 تومان
13 مهر
پنج‌شنبه
5,286,500 تومان
14 مهر
جمعه
5,230,000 تومان
15 مهر
شنبه
5,230,000 تومان
16 مهر
یکشنبه
5,230,000 تومان
17 مهر
دوشنبه
5,230,000 تومان
18 مهر
سه‌شنبه
5,230,000 تومان
19 مهر
چهارشنبه
5,286,500 تومان
20 مهر
پنج‌شنبه
5,286,500 تومان
21 مهر
جمعه
5,230,000 تومان

امکانات اتاق های هتل پدرام سرعین

چای ساز
تلویزیون
یخچال
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
فضای بازی کودکان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
میز پینگ پنگ
خدمات خشکشویی
كافی شاپ
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
پينگ پنگ
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
ورزش های ابی
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
تراس
صندوق امانات
لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
چايخانه سنتی
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
پذيرش 24 ساعته
نمای کوه
امكانات ورزشی در آب
فضای بيرون هتل برای نشستن
سونا خشک
جكوزی
مسلط به زبان ترکی استانبولی
مسلط به زبان ترکی
پينگ پنگ
سالن بدنسازی
استخر
فوتبال دستی
استخر فضای بسته
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
شام در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
چای خانه سنتی
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
اینترنت در لابی

آدرس هتل پدرام سرعین روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پدرام سرعین

(27 نظر)
هتل خوبی نیست
هتل خوب و تمیزی هست ولی قیمتش به نسبت بالاست
اگر دنبال يك هتل نسبتا خوب در سرعين هستين يكى از بهترين هتل هاى سرعين هست ولى در مقايسه با هتل هاى شهر هاى ديگه كم كسر هايى داره در كل مناسب و خوب هست
فقط رفتار ی خانوم در آشپزخانه فوق العاده خوب بود . سرامیک کف تمیز بود اما فرش ها کثیف بود و نیاز به شستن داره اتاق ها گرم بود و خوب. سرویس بهداشتی صدای فن خیلی بلندی داشت .
هتل خوبي بود ودسترسي به همه جا داشت .ولي كمي هتل از لحاظ تميزي نا مرتب بود.وكاركاركنان خوبي داشت .وبه موقع به اتاقها سرويس ميدين .ما از استخر استفاده نكرديم واطلاعي در اين مورد ندارم .ما موقع كرونا رفتيم .وصبحانه ما رو اوردين اتاق وما از سالن غذا خوري استفاده نكرديم .و ممنون هتل پدارم
هتل تمیزی بود، امکانات آنچنانی نداشت، رفتار کارکنان بسیار خوب و محترمانه بود
سلام ، ای کاش اینقدر که به نمای هتل خرج کردن نصف اون رو واسه اتاق هاشون خرج میکردن ولی در کل خوبه بد نیست
روی هم رفته خوب بود وتمیز
فقط اسم داره محیط از پدرام زیباتر و شیک تر و با قیمت مناسب تر خیلی هست
یک هتل نوساخته و در ظاهر شیک ولی اتاقی که نشونمون دادن دور از انتظار برای این هتل بود و بیشتر در حد اتاق‌های هتل‌آپارتمان‌های معمولی بود
کارکنان عالی بود ولی استخرهتل تمیز نبود..البته آب استخر هتل تعویض نشده بود..
هتل تمیز و خوبی بود درصورت سفر مجدد به شهر سرعین حتما آنرا مجددا رزرو کرده و به دوستان توصیه خواهم کرد
جای نسبتا خوبیه. فقط دو نوع غذا دارند. ملحفه ها کثیف بود و بو میداد. ولی در مجموع هتل خوبیه.
ضعیف از هر منظور
محاسن 1- نزدیکی به مرکز شهر و جاهای دیدنی و آبگرم های خوب سرعین 2- نوساز بودن معایب 1- عدم وجود رفتار گرم در رفتار پذیرش و پرسنل هتل 2- صبحانه مختصر و عدم وجود چای دم کشیده و استفاده از تیبگ بی کیفیت که مطلقا برای هتل مناسب نمیباشد. 3-میزهای صبحانه بموقع توسط نفرات تمیز نمیشه و حتما باید عوامل رو صدا کنید برای نظافت میز و جالبتر اینکه اصول اولیه نحوه نظافت رو مطلقا بلد نیستن 4- استخر رایگان نبود 5-لامپ اتاق سوخته بود و معایب بازدید و برطرف نمیشه 6-نظافت اتاق تو 3 روزی که ما بودیم مطلقا انجام نشد و اصلا قابل قبول نیست برای هتلداری. 7-لابی سوت و کور و با این هزینه گران اصلا موسیقی و نوشیدنی رایگان مثل چایی در هتل نیست. 8- به نسبت هزینه بالا خدمات خوبی به توریست ارائه نمیگردد.
كاركنان هتل مودب و امكانات هتل معمولي نه در حد هتل 4 ستاره نبود.
سرعت اینترنت خیلی پایین بود
ما اتاق ۴ تخته هتل رو‌داشتیم.بسیار دلباز.رو‌به سبلان.از رویال‌پارک بهتر بود.اتاق ۴ تخت رویال پارک از دلگیری فاجعه بود.هتل بسیار خوبیه.خیلی راحت میشه آب درمانی رفت.بسیار نزدیکه.کلا تغییر هتل از پدرام به رویال پارک تجربه خوبی برای ما نبود
نظافت بسیارخوب و پرسنل صمیمی و پاسخگو بودن. صبحانه خوب بود اما میتونست بهتر باشه. در کل هتل خیلی خوبی بود.
افتضاح، اصلا به هتل شبیه نیست مثل هتل اپارتمان هستش ۲ ستاره بیشتر بهش نمیخوره مخصوصا اینکه پولی که میگیره خیلی زیاده برای همچین جایی و‌امکاناتی
خوب، برخی اتاق ها فاقد کولر بودند و فاقد پارکینگ سرپوشیده است.
همه چی خوبه ولی عالی نیست .
محیط هتل بسیار پاکیزه بود، فضای هتل خوب بود در کل تجربه عالی بود به دوستان هم پیشنهاد میکنم
تمیز و مدرن
هتل خوبیه اما خدمات ضعیفه
هتل از لحاظ امکانات سرویس در حد یک هتل 2 ستاره بود.اولا برخلاف تبلیغاتش استخر برای مسافر هتل نبود و تنها امکان رزرو گروهی مقدور بود که خیلی مسخره است برای هتل مثلا 4 ستاره هیچ یک از امکانات و آپشن ها فعال نبود. حتی چای خونه سنتی نیز تعطیل بود. صبحانه واقعا در حد هتل 1 ستاره. فقط چای کره و مربا و اونقدر زشت ظرف عسل و سرشیر رو پرسنل سمت خودشون گذاشته بودن که یوقت خدای نکرده کسی اضافی بر نداره. باقی چیزهای ادعایی در صبحانه فقط در حد تبلیغات بودو وجود خارجی نداشت. واقعا نمودنم اگه این هتل 4 ستاره هست پس هتل روبروش هتل لاله که 4 ستاره هست با اون صبحانه مفصلش پس اون باید چند ستاره باشه!!!!
سلام چشم انداز خیلی خوبی داره لذت بردم خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل پدرام سرعین

مهمانان هتل پدرام سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پدرام سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پدرام سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پدرام سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پدرام سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.