هتل لاله سرعین

سرعين، خيابان دانش، مقابل آب درمانی سبلان
3.5
امتیاز کاربران
92
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله سرعین

هتل چهار ستاره بین المللی لاله سرعین واقع در خیابان دانش در سال ۱۳۷۹ افتتاح گردید و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفت. از امتیازات این مجموعه می‌توان به قرارگیری آن در بهترين نقطه شهر در مقابل مجتمع آب درمانی سبلان و داشتن کمترین فاصله تا آب هاي معدني سرعين اشاره کرد؛ همچنين می‌توان به مجموعه توريستي و ورزشی آلوارس که بزرگ‌ترين پيست اسکي از لحاظ وسعت در ايران مي‌باشد اشاره نمود که در فاصله ۲۳ كيلومتري سرعين قرار دارد. هتل لاله در مجاورت با طبیعتی زیبا و دلنشین با جاذبه هاي تاريخي و باستاني، پذیرای میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله سرعین

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
هتل یار
1,100,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,100,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,100,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,100,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,100,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,151,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,151,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,151,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
1,100,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,100,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,100,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق یک تخته
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین
اسنپ تریپ
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,490,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,490,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
اتاق دو تخته - دبل(تخت دو نفره)
هتل یار
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,490,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,568,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,568,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,568,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,490,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
1,568,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
1,568,000 تومان
18 فروردین
جمعه
1,568,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,490,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,490,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
1,490,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
دو تخته
علاءالدین
1,510,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
1,510,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
1,510,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
1,510,000 تومان
11 فروردین
جمعه
1,490,000 تومان
12 فروردین
شنبه
1,490,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
1,490,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
1,490,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
1,490,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
2,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,130,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,130,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,130,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,130,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سه تخته
علاءالدین
2,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,130,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,130,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,130,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,130,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
2,130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,130,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,130,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,130,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,130,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,239,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,239,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,239,000 تومان
سه تخته - دبل+سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
2,130,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,130,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,130,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,130,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,239,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,239,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,239,000 تومان
اتاق سه تخته (یک تخت یک نفره+یک تخت دو نفره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,130,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,130,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,130,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,130,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
اتاق سه تخته (سه تخت یک نفره)
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
2,130,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,130,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,130,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,130,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,130,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

سوئیت چهار نفره
علاءالدین
2,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,790,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,790,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,790,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,790,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,790,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,790,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,790,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,790,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت - دارای یک تخت دبل و یک تخت توئین(برای چهار نفر)
هتل یار
2,790,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,790,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,790,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,790,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,790,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,790,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,790,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,790,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,790,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
2,942,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
2,942,000 تومان
18 فروردین
جمعه
2,942,000 تومان
کانکت چهارنفره
علاءالدین
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,980,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,980,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,980,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,980,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,980,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
کانکت
هتل یار
2,980,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
9 فروردین
چهارشنبه
2,980,000 تومان
10 فروردین
پنج‌شنبه
2,980,000 تومان
11 فروردین
جمعه
2,980,000 تومان
12 فروردین
شنبه
2,980,000 تومان
13 فروردین
یکشنبه
2,980,000 تومان
14 فروردین
دوشنبه
2,980,000 تومان
15 فروردین
سه‌شنبه
2,980,000 تومان
16 فروردین
چهارشنبه
3,136,000 تومان
17 فروردین
پنج‌شنبه
3,136,000 تومان
18 فروردین
جمعه
3,136,000 تومان
سوئیت یک خوابه چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
16 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
17 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
9 فروردین
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
10 فروردین
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
11 فروردین
جمعه
تکمیل ظرفیت
12 فروردین
شنبه
تکمیل ظرفیت
13 فروردین
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
14 فروردین
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
15 فروردین
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت

امکانات اتاق های هتل لاله سرعین

تلویزیون
یخچال
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس فرنگی
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
خدمات تهيه بليط
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
پارکینگ
استخر
سونا
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
بالکن
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
لابی
چایخانه سنتی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
مینی بار رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
كافی شاپ
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
شبکه پخش فیلم داخلی
تراس
صندوق امانات
لابی
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
خدمات اینترنتی
نهار در اتاق
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
كتابخانه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای کوه
ویلچر
رمپ
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
مسلط به زبان ترکی
فضائی برای پياده روی
فروشگاه سوغاتی
فضای تابستانه
کافه سنتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل لاله سرعین روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله سرعین

(92 نظر)
نقاط قوت:
برخورد پرسنلنزدیکی به مرکز شهرآراستگی محیط
نقاط ضعف:
قیمت بسیار بالای غذانا آگاهی پرسنل به محیطتنوع کم صبحانه
نقاط قوت:
همه چیز عالی
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و بااخلاق
نقاط ضعف:
به روزرساني كل به سبك امروزي و كلاسيك( دكوراسيون داخلي و تزيينات )
نقاط قوت:
برخودرد خوب پرسنلنظم و انظباط خوب پاكيزه بودن كل هتل و اتاقها
نقاط ضعف:
١-بالش بسيار بزرگ و سفت و ناراحت٢- رو انداز از پتوهاي قديمي بجاي لحاف
نقاط قوت:
پرسنل هتل بسیار مودب خوش برخورد و مرتب بودند، یکی از بهترین سفرهام به سرعین بود.صبحانه خیلی خوب بود.
نقاط ضعف:
نبودن چایی ساز
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
خیلی بی انصافن خودشون یک عدد چای کیسه ای و آب جوش رو حساب میکنن در حالی که ما از پک ویفر گذاشته بودن اگه تکی از بیرون بخریم در کل میشه ۶۰ هزار تومن اینا ۲۶۰ هزار تومن نوشتن یدونشو خوردیم بقیه موند برنداشتیم پول کل پک رو ازمون گرفتن این چه هتلیه که امکانات اولیه رو با پول میدن
نقاط قوت:
لاوی دلنشینی داره برای استراحت
نقاط ضعف:
از نظر من نکات منفی نداره
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان ، تمیزی اطاق‌ها ، دسترسی به آب‌ها و مرکز شهر ، سیستم گرمایشی عالی ، صبحانه کانل و عالی
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان ، تمیزی اطاق‌ها ، دسترسی به آب‌ها و مرکز شهر ، سیستم گرمایشی عالی ، صبحانه کانل و عالی
برخورد خوب کارکنان ، تمیزی اطاق‌ها ، دسترسی به آب‌ها و مرکز شهر ، سیستم گرمایشی عالی ، صبحانه کامل و عالی فقط ققط بوی بدی که از سرویس فرنگی ایجاد میشد آزاردهنده بود
نقاط قوت:
مکانی آرامپرسنل مودب ومرتبصبحانه‌ای عالی
نقاط ضعف:
نکات منفی این هتل ندارد
نقاط قوت:
صبحانه
نقاط ضعف:
صبحانه هنل خیلی کیفیت پایینی داشت سرعین به سرشیر وکره محلی معروفه که هتل نداشت خامه فله ای تهران هم هست که برایزشیرینی فروشها استفاده میشود سوسیس صبحانه ازکم‌کیفیت ترین بوددرکل با توجه به دولتی بودن هتل اصلا هزینه ای برایرهنل از همه جهات نمیشودما سال گذشته هتل رضون بودیم باتوجه به ستاره کم از همه لحاظ بهتر از هتل لاله بود مخصوصا پذیرایی صبحانه بنده به اشنایان و دوستان پیشنهاد میکنم به هتل رضوان برند ناگفته نباشد پرسنل هتل واقعا خوب بودند
نقاط قوت:
تمیزی، بزرگی اتاق، دسترسی خوب به مرکز شهر
نقاط ضعف:
تمیزی، بزرگی اتاق، دسترسی خوب به مرکز شهر
من سال ۸۹ هم این هتل اومده بودم و به جرات میتونم بگم از اون زمان هتل هیچ تغییری نداشته. هنوز از کلید برای باز کردن در اتاقا استفاده میکنن که یه پلکسی بزرگم بهش وصله و روش شماره اتاقو نوشته که حمل و نقلشو واقعا سخت میکنه چون توی جیبم جا نمیشه حتی، داخل واحد نوشته استفاده از مینی بار هزینه داره درصورتی که یخچالش فقط دوتا دونه آب معدنی داخلش بود. پرسنل هتل خوش برخورد بودن خیلی، محیط هتل و اتاق ها نسبتا بزرگه. پارکینگ هتل هم سربازه ولی بزرگ و خوبه. صبحونه هتل نسبتا خوبه، املتش خوشمزه بود، سرشیر و عسلش هم مناسب بود. از هتل تا مرکز شهر پیاده ۲ ۳ دقیقه راهه و دسترسی خوبی داره.
نقاط قوت:
داشتن پارکینگ وطبقات کم ،فضای باز مناسب
نقاط ضعف:
کارتی نبودن در نداشتن آویز و جا کفشی کنار در و نداشتن گاوصندوق
نقاط قوت:
داشتن فضای باز رستوران و سرشیر و عسل عالی در صبحانه..
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
هتل قدیمی ولی زیبا و با کلاس . دسترسی به مرکز شهر عالی با پرسنل خوب و مودب .
نقاط قوت:
بسیار بسیار عالی بود از هر نظرصبحانه متنوع و عالیخوشرویی پرسنل تمیزیجزو بهترین سفرها برای من بود
نقاط ضعف:
فقط دستشویی های عمومی داخل راهرو اگر تمیزتر باشد بهتر است
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
بسیار کثیف حتی صابون مایع در سرویس ها وجود نداره جز سرویس محسوب نمیشه توالت ها بسیار کثیف در حد مسافرخونه. اگه با کسی دشمنی دارید اینجارو معرفی کنید
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
امكانات در حد هتل دو ستاره همه چير كهنه و مندرسنظافت پايين سرويس رسانى خيلى بدقطعاً اين هتل رو به كسى پيشنهاد نخواهم كرد
نقاط قوت:
مکان و دسترسی های هتل
نقاط ضعف:
مکان و دسترسی های هتل
نقاط قوت:
نداشت خيلي نامنظم و بي كيفيت و بدون مديريت
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود پرسنل خیلی خوبی داشت خدمات عالی بود ممنونم
نقاط ضعف:
راضی بودیم
نقاط قوت:
رفتار بسیار خوب و محترمانه پرسنل واقعا مثال زدنی بود.صبحانه عالی بود .تمیزی هتل عالی بود.مدیریت بسیار خوبی داشتند.همکاری با خانواده ها خیلی خوب بود .
نقاط ضعف:
هتل مستهلک شده و نیاز به بازسازی داره بخصوص سرویسهای بهداشتی.غذای رستوران هتل تنوع بالایی در منو داشت ولی اکثرا ناموجود بود.کیفیت کباب کوبیده پایین بود ولی سایر غذاها خوب بود.سرو صدای خانواده هایی که بچه کوچیک داشتند آزار دهنده بود که البته مقصر هتل نبود .خانواده ها نابلد هستند.
نقاط قوت:
فضای زیبا و مهمان پذیر
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل پذیرش مناسب نبود. موقع ورود به جای اتاق دبل رزرو شده، بدون اطلاع رزروی که انجام شده بود تغییر داده شد، اتاق توئین به ما داده شد و بعد از اعتراض و برگشتن به لابی گفته شد که اتاق آماده نیست و دیرتر تحویل داده می شود. بدون عذرخواهی یا حتی برخورد مناسب.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
عالی
نقاط قوت:
داشتن فضای سبز و ومحوطه بزرگ و دلچسب پشت هتل کادر بسیار مودب و خونگرم داشتن کادر خدماتی امین و پاک دست
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
رفتار کارمندان هتل بسیار محترمانه میباشد و مهمترین نقطه قوت هتل این موضوع می باشد
نقاط ضعف:
رفتار کارمندان هتل بسیار محترمانه میباشد و مهمترین نقطه قوت هتل این موضوع می باشد
من چندین سال هست که از مسافرین این هتل می باشم موقعیت هتل و کارمندان هتل شرایط مطلوبی دارند ولی متاسفانه امسال نسبت به سالهای قبل ارائه خدمات به شدت بی کیفیت شده بود .
نقاط قوت:
رزروشن خیلی مودب
نقاط ضعف:
همه چیز در حد هتل یک ستاره مخصوصا صبحانه
نقاط قوت:
فقط موقعیت خوبی داشت
نقاط ضعف:
بی نهایت کثیف هیچ اصولی رعایت نشده حتی حوله هم نداشت اینترنت بسیار ضعیف قیمت نسبت به امکانات زیاد بود
نقاط قوت:
اخلاق پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
۱_امکانات ضعیف ۲_نبود کیسه و حوله جهت استفاده اب گرم ۳_نبود دمپایی مناسب و به میزان نفرات اطاق ۴_کارنکردن هواکش سرویس ۵_خالی بودن یخچال ۶_نبود مینی بار در اطاق ۷_نبود سشوار مناسب و خوب ۸_نبود کولر برای وقتی که هوا بسیار گرم میشه ۹_نداشتن افر برای استفاده مهمانها از اب گرم(البته به جز مجموعه اب گرم سبلان ۱۰_کم بودن پرسنل جهت روم سرویس(یک قوری چای یک ساعت طول کشید تا بیاد اطاق) ۱۱_نبودن کارد ،قاشق و چنگال در اطاق ۱۲_نبود تفریحات در هتل(مثلا استخر،اطاق بازی،دوچرخه،اسکوتر،موتور شارژی و......) ۱۳_اصلا در قدو قواره هتل ۵ستاره نیست(سه ستاره هم نیست)
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نداشتن چای سازنداشتن دمپایی یکبار مصرفنداشتن بار در یخچال
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
مبلمان فوق کهنه و فرسوده اتاقسرویسهای بسیار بدبو و کثیفصبحانه بسیار ضعیف نسبت به هتل چهار ستاره
نقاط قوت:
برخورد گرم وصمیمی کارکنان هتل البته کارکنان سرو غذا بدلیل شلوغی کارشون خیلی این روحیه را نداشتند
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
این هتل سال به سال داره بدتر میشه انگار ول شده به امان خدا.دست من باشه ۲ستاره هم نمیدم
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب
نقاط ضعف:
تهویه نا مناسب سرویس بهداشتیعدم وجود چای ساز در اتاقعدم تنوع میز صبحانهکهنه بودن مبلمان اتاق،لابی و رستوران
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
پایین بودن کیفیت غذا در وعده شام
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در سوئیت بغیر از لیوان هیچ ظرفی وجود نداشتاز سرویس بهداشتی بوی فاضلاب میومدچایسازنداشت
نقاط قوت:
واقع در مرکز شهر.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
تمییزی واحد
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش کوچک بودن محل سرو صبحانه حضور مزاحم مانند عاشقها
نقاط قوت:
همه چیز خوب بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نه ندارم
دارای اتاق هایی با متراژ به نسبت بالا،قدیمی ولی همچنان لوکس.بالکن های دل انگیز با موقعیت مکانی عالی.
سلام مجتبی گردونی هستم ازتبریز - مناسفانه پذیرش واقعاااا خیلی کم لطفی میکنننن خیلی - درحالی ک ما همیشه مسافر هتل لاله سرعین هستیم ولی متاسفانه اون هتل باید پذیرششون بااخلاق ن اینک بداخلاق وبی شخصیت باشن مسافر رو‌تا صبح بیرون نگه دارن و بگن ساعت ۸بیایید اتاق روتحویل بدیم بعد مسافر بره اتاق روتحویل بگیره بگن ساعت ۲تح‌یل میدیم مسافررو بفرستن دنبال نخود سیاه واقعا متاسفم .
پرسنل با تجربه و مودبی دارند ، هتل قدیمی است ولی تمیز است .دو سه سال قبل سیستم فن کویل اتاقمان نشتی داشت و گرم نمیکرد ، جالب آنکه امسال هم دقیقا همان اتاق ، همان ایراد را داشت.نیاز به بازسازی دارد
در کل هتل خوب و قابل قبولی است و رفتار کارکنان نیز خوب و محترمانه می‌باشد ولی روم سرویس نسبتا گرانی دارد. سلف سرویس صبحانه مطلوب و خوب می‌باشد و نظافت اتاق‌ها (سرویس خواب) در حد یک هتل سه ستاره است.
خوب و تمیز در حد خودش. نیاز به بازسازی و نو کردن وسایل داره کم کم. صبحانه خوب
هتل خوبیه
موقعيت مكانيش خيلي خوبه، اواخر تير ماه رفتيم، ظهر ها هوا گرم بود، سيستم سرمايش نداشت،قرار شد پنكه بدهند كه اون هم ظاهرا به اندازه همه اتاقها نبود و به ما ندادن...فضاي بيروني هتل هم خوبه و بايد رسيدگي بيشتري بشه، با توجه به كرونا ميشه ميزها رو براي صبحانه بيرون هم بچينند و از فضاي هتل استفاده بهتري بشه..
نقاط قوت:
فضا و موقعیت عالی،تجهیزات قدیمی،کیفیت غذای رستوران معمولی،عدم وجود سیستم سرمایش،عدم توجه به رعایت پروتکلهای کرونایی توسط مسافران
نقاط ضعف:
عدم دقت در شستشوی ظروف ،دوبار در طی مدت اقامت .
نقاط قوت:
برخورد بسیار خوبی کارکنان.اجرای موسیقی سنتی .کیفیت خوب غدا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق بسیار تمیز بود.فقط بعضی از مهمان ها ماسک نمیزدن.
در کل اقامت خوبی بود، دست شاهپور غلامرضا درد نکنه
تنها چند ساعت اقامت داشتم و راضی بودم صدای اتاق بغلی شنیده میشد.
بنظرم حداقل از هتل های سایر شهرستان های استان اردبیل به مراتب بهتر است. بطور کلی بدلیل توریستی بودن تعدادی هتل خوب در منطقه سرعین وجود دارد که هتل لاله جزو آن دسته محسوب میشود. با سپاس از مدیریت محترم هتل
نقاط قوت:
نظم و نظافت عالی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق تميز و كاركنان خوش اخلاق اينترنت رايگان داراى حجم محدودى است
نقاط قوت:
نکته مثبت خاصی نداره
نقاط ضعف:
محوطه هتل(سنگفرش)خیلی ناجور است
از همه لحاظ راحت و خوب بود.
هتلی با امکانات خوب و روابط عمومی خوب کارکنان
هتل امکانات خوبی دارد رفتار پرسنل خوب است . کیفیت غذا خوب . آرامش و راحتی در وضعی خوب . ارزش هتل نسبت به قیمت مناسب.وضعیت وای وای بد( باید مسافر از اینترنت تلفن همراهش استفاده کند !! )در مجموع میتوانم این هتل را در این شهر با این امکانات به دیگران توصیه نمایم .
هتل ویو خوبی نسبت به شهر و خیابان هاش اصلیش داره و به نسبت باقی هتل های سرعین که امتحان کردم شرایط بهتری داشت . قسمت رستورانش غذاها کیفیت نسبتا خوبی داشتند و بهترین نکته ای که تو اقامت اونجا واقعا جذاب بود اجرای موسیقی زنده توسط آقای تار زنی بود که تو لابی هتل حضور داشتن و آهنگ های محبوب ترکی رو میخوندن واقعا حس و حال خوبی داشت.
خوب و بی نظیر در تمام قسمت ها
بدلیل قدمت این هتل و استفاده از پرسنل آموزش دیده و حرفه ای و داشتن غذای با کیفیت خوب و قیمت مناسب ضمنا در ایام غیر پیک تخفیف بسیار خوبی ارائه میدهد ...
امكانات اتاق كمه مثل كتري برقي سرويس بهداشتي مناسب نيست
کارکنان مودب و محترم.
پرسنل حرفه ای. نیاز به بازسازی دارد جهت بقا در این بازار رقابتی
شرایط هتل در اکثر بخش ها عالی بود.فقط؛ قفل ورودی اتاق هتل،معیوب بود و به سختی در باز و بسته می شد.
نظافت خوب نیست كيفيت صبحانه و ناهار پايين بود در صبحانه از مواد كيفيت پايين استفاده ميشود مثل سرشير و سوسيس و كالباس ارزان صداي اتاقهاي بغل و راهرو كاملا شنيده ميشود برخورد پرسنل مخصوصا در رستوران بسيار بد است.
كاركناني عالي غذاهايي بسيار خوب و حرفه اي هتلي قديمي ولي تميز
هتلی عالی و اقامت بسیار خوبی داشتیم.
سیستم سرمایشی ندارد و در روز اقامت ما هوای داخل اطاق بسیار گرم بود. ما حدود ساعت یازده از آبگرم برگشتیم و شام هتل تمام شده بود و حتی برای داخل اتاق هم تنها یک مدل کباب داشت که مجبور شدیم بریم بیرون هتل شام بخوریم.
هتل قدیمی اما بسیار دلچسب و راحت است. اتاق ها بالکن دارند و خیلی دلباز هستند. سرویس بهداشتی قدیمی اما تمیز است. اتاق ها سیستم سرمایشی ندارند اما هوا بسیار خنک هست و اصلا لازم نمی شه. چای ساز داخل اتاق ها نیست که نکته منفی هست. شامپوی بدن هم نبود. مینی بار خیلی محدود و کم بود. فضای رستوران کوچک بود و برای صبحانه به سختی جا پیدا می شد. کیفیت صبحانه خوب بود ولی تنوعش کم بود اما تا ساعت ۱۰ که پایان صبحانه بود همه چیز به خوبی شارژ می شد. در کل هتل بسیار راحت و آرامی است.
احتیاج به باز سازی مبلمان
لاله سرعین در مجموع هتل خوب و راحتی هست با بهره‌مندی از موقعیت عالی در مرکز شهر با دسترسی بسیار خوب به مراکز آبگرم و بازار. برخورد کارکنان مناسب و رضایت بخش، امکانات رفاهی بسیار معمولی بوده ولی درمورد کیفیت غذا و تمیزی اتاق ها مخصوصا سرویس خواب نیاز به کار بیشتری بنظر می‌رسید. با در نظرگرفتن همه شرایط باز هم این هتل رو انتخاب و به دیگران توصیه میکنم.
خوب بود مشکل اینترنت دارد
مثل همیشه عالی بود و پرسنل هم بسیار مودب و پیگیر بودند.
هتل فاقد دستگاه خنك كننده در اتاق ها مى باشد بعضى از اتاق ها پنكه دارند . در حال حاضر با وجود گرماى هوا واقعا اين موضوع نقص بزرگى است به همين دليل من به هيچ عنوان اين هتل را در فصل تابستان به كسى پيشنهاد نمى كنم. مكان هتل و دسترسى ها بسيار خوب بود. اينترنت هتل بسيار ضعيف بود و بيشتر از صد مگ بايد هزينه پرداخت مى شد .البته با توجه به مشكلات استفاده همان صد مگ هم به زحمت استفاده مى شود.
سلام موقعیت مکانی بسیار خوب رسیدگی و سرویس دهی به طور کامل صبحانه مناسب برخورد خوب داشتن بالکن به ازای هر اتاق قیمت کافی شاپ مقداری بالا ولی در مجموع جزو هتل های خوبی بود که تاحالا رفتم
خیلی خوب بود ..قیمت مناسب بود ..دسترس اسان به همه جاهای شهر
هتل قدیمی و قیمت بالا. کلا پرسنل خیلی مودب نبودن. حتی رسپشن در حد هتل چهارستاره نبودن. خدمات خانه داری اصلا خوب نبود. اتاق سه تخته خیلی کوچیک بود. حمام وان نداشت. با اینکه هزینه تخت اضافه رو داده بودیم به زور برامون تخت رو آوردن. تو بعضی سایت ها نوشتن استخر داره ولی دروغه. بلیط تخفیف دار فقط برای آبدرمانی سبلان می دن که به شدت کیفیت پایینی داره. وقتی رسیدیم کلی برف اومده بود . تا فردا که از هتل رفته بودیم هنوز جلوی ورودی رو تمیز نکرده بودن و لیز بود. صبحانه خیلی خوب بود. مخصوصا سرشیر و عسل
هتلی خوب با امکانات بالا هرچی ازاین هتل بگم کم گفتم حتما باید خودتون برید از نزدیک ببینید عالی عالی بود ...
با توجه به زمانی که من از این هتل استفاده کردم : هتل تمیز و مرتبی بود خدمات و سرویس دهی به اتاقش خوب بود و اتاقهای تمیزی داشت ، برخوردکارکنان هتل هم بسیار خوب بود
همه چیز خیلی عالی
برخورد پرسنل خیلی سرد و معمولی بود.اتاقهای دوتخته بسیار کوچک بودند.اتاقها از لحاظ عایق بندی صوتی بسیار ضعیف بودند وصدای مسافرین اتاقهای مجاور به وضوح شنیده می شدند.وسایل و تجهیزات اتاقها کاملا قدیمی وفرسوده اند و واقعا نیاز به بازسازی دارند.
هتل پتانسیل های بالایی دارد که بالقوه هست و می تواند بالفعل شود.
در موقعیت مکانی بسیار خوب و ارائه بلیط برای استخر آبگرم تمیز و نزدیک هتل باید از کفیت غذای آن یاد کرد بسیار خوب بوده است. اتاقها گرم و کف اتاقها موکت و تمیز و ویوی خیلی خوبی هم دارد. کارکنانی بسیار مودب و خوش برخورد و آگاه دارد
امکانات اتاقها اصلا در حد هتل چهار ستاره نیست نظافت و تهویه اتاق دارای کیفیت بسیار پایین می باشد موکت کف اتاق کثیف می باشد مبلمان اتاق کاملا مستهلک و غیر قابل استفاده اسن
سلام اینکه روبه روی اب درمانی خیلی خوب
نزذیکی هتل به مراکز خرید و آب گرم سبلان از مزایای آن میباشد.
دارای پرسنل بسیار خوش برخوردی بود و مشخص بود که از سیستم تعمیر و نگهداری نسبتأ قابل قبولی برخوردار است .
من به خاطر شغلم سفر زیاد میرم و این هتل رو از سمت محل کارم برام گرفته بودن، میتونم اعتراف کنم هتلی معمولی ولی خوب بود. کمی شلوغ بود ولی اتق تمیز و بزرگی داشت. امکانات این هتل هم خوب بود مثله رستورانش که غذاش عالی بود.
پیچیدن صدا در اتاقها به دلیل عدم عایق بندی و جنس دربها
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله سرعین

مهمانان هتل لاله سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.