هتل لاله سرعین

سرعين، خيابان دانش، مقابل آب درمانی سبلان
3.5
امتیاز کاربران
79
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله سرعین

هتل چهار ستاره بین المللی لاله سرعین واقع در خیابان دانش در سال ۱۳۷۹ افتتاح گردید و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفت. از امتیازات این مجموعه می‌توان به قرارگیری آن در بهترين نقطه شهر در مقابل مجتمع آب درمانی سبلان و داشتن کمترین فاصله تا آب هاي معدني سرعين اشاره کرد؛ همچنين می‌توان به مجموعه توريستي و ورزشی آلوارس که بزرگ‌ترين پيست اسکي از لحاظ وسعت در ايران مي‌باشد اشاره نمود که در فاصله ۲۳ كيلومتري سرعين قرار دارد. هتل لاله در مجاورت با طبیعتی زیبا و دلنشین با جاذبه هاي تاريخي و باستاني، پذیرای میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله سرعین

لاله-اتاق  یک یخته
اتاق یک یخته
هتل یار
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
324,000
تومان
2 مهر
جمعه
324,000
تومان
3 مهر
شنبه
324,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
324,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
324,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
324,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
324,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
324,000
تومان
9 مهر
جمعه
324,000
تومان
10 مهر
شنبه
324,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
324,000
تومان
ای‌گردش
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
408,000
تومان
2 مهر
جمعه
408,000
تومان
3 مهر
شنبه
408,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
408,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
408,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
408,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
408,000
تومان
9 مهر
جمعه
408,000
تومان
10 مهر
شنبه
408,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
408,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
305,000
تومان
3 مهر
شنبه
305,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
9 مهر
جمعه
305,000
تومان
10 مهر
شنبه
305,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
2 مهر
جمعه
460,000
تومان
3 مهر
شنبه
460,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
9 مهر
جمعه
460,000
تومان
10 مهر
شنبه
460,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
2 مهر
جمعه
559,000
تومان
3 مهر
شنبه
559,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
559,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
559,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
559,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
9 مهر
جمعه
559,000
تومان
10 مهر
شنبه
559,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
430,000
تومان
3 مهر
شنبه
430,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
9 مهر
جمعه
430,000
تومان
10 مهر
شنبه
430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
2 مهر
جمعه
460,000
تومان
3 مهر
شنبه
460,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
460,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
460,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
460,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
460,000
تومان
9 مهر
جمعه
460,000
تومان
10 مهر
شنبه
460,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
460,000
تومان
ای‌گردش
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
2 مهر
جمعه
559,000
تومان
3 مهر
شنبه
559,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
559,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
559,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
559,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
559,000
تومان
9 مهر
جمعه
559,000
تومان
10 مهر
شنبه
559,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
559,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
430,000
تومان
3 مهر
شنبه
430,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
430,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
430,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
430,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
430,000
تومان
9 مهر
جمعه
430,000
تومان
10 مهر
شنبه
430,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
430,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
644,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
644,000
تومان
2 مهر
جمعه
644,000
تومان
3 مهر
شنبه
644,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
644,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
644,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
644,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
644,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
644,000
تومان
9 مهر
جمعه
644,000
تومان
10 مهر
شنبه
644,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
644,000
تومان
ای‌گردش
786,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
786,000
تومان
2 مهر
جمعه
786,000
تومان
3 مهر
شنبه
786,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
786,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
786,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
786,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
786,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
786,000
تومان
9 مهر
جمعه
786,000
تومان
10 مهر
شنبه
786,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
786,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
610,000
تومان
3 مهر
شنبه
610,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
610,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
610,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
610,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
610,000
تومان
9 مهر
جمعه
610,000
تومان
10 مهر
شنبه
610,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
610,000
تومان
لاله-سه تخته - سه تخت سینگل
سه تخته - سه تخت سینگل
هتل یار
644,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
644,000
تومان
2 مهر
جمعه
644,000
تومان
3 مهر
شنبه
644,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
644,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
644,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
644,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
644,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
644,000
تومان
9 مهر
جمعه
644,000
تومان
10 مهر
شنبه
644,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
644,000
تومان
لاله-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
هتل یار
840,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
840,000
تومان
2 مهر
جمعه
840,000
تومان
3 مهر
شنبه
840,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
840,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
840,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
840,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
840,000
تومان
9 مهر
جمعه
840,000
تومان
10 مهر
شنبه
840,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
840,000
تومان
ای‌گردش
1,023,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,023,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,023,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,023,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,023,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,023,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,023,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,023,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,023,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,023,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,023,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,023,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
800,000
تومان
3 مهر
شنبه
800,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
9 مهر
جمعه
800,000
تومان
10 مهر
شنبه
800,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-کانکت چهارتخته
کانکت چهارتخته
هتل یار
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
900,000
تومان
2 مهر
جمعه
900,000
تومان
3 مهر
شنبه
900,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
900,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
900,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
900,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
900,000
تومان
9 مهر
جمعه
900,000
تومان
10 مهر
شنبه
900,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
900,000
تومان
ای‌گردش
1,089,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 مهر
پنجشنبه
1,089,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,089,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,089,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,089,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,089,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,089,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,089,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,089,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,089,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,089,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,089,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
860,000
تومان
3 مهر
شنبه
860,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
860,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
860,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
860,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
860,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
860,000
تومان
9 مهر
جمعه
860,000
تومان
10 مهر
شنبه
860,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
860,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل لاله سرعین

سالن کنفرانس
زمين تنيس
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
سالن تشريفات
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آتلیه
سالن جلسات
اتاق تلفن (اپراتور)
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
گیم نت
كتابخانه
پارک کودک
زمین ورزشی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
روم سرويس
سیستم گرمایش
مسلط به زبان ترکی
فضائی برای پياده روی
فروشگاه سوغاتی
فضای تابستانه
کافه سنتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
فضای بيرون هتل برای نشستن
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
پارک بازی كودكان
رمپ
شبکه پخش فیلم داخلی
خدمات بيدار باش
تراس
صندوق امانات
لابی
رستوران
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
فكس
ویلچر
خدمات اینترنتی
نهار در اتاق
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
كتابخانه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای کوه
نهار در اتاق
اينترنت در لابی
آسانسور
تاکسی سرویس
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
تلویزیون
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
یخچال
دستگاه خودپرداز
کافی‌شاپ
اطفای حریق
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خشکشویی (لاندری)
کپسول آتش نشانی
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
آژانس مسافرتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
بالکن
دراور
كافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
لابی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
مینی بار رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
مینی بار
وسایل بدنسازی
سیستم سرمایش
چایخانه سنتی
کمد لباس
تلفن
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
فضای سبز
سالن ورزشی
اباژور
میز تحریر
اتاق بازی
پارکینگ روباز
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
سشوار

آدرس هتل لاله سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله سرعین

(79 نظر)
نقاط قوت:
دسترسی آسان به مرکز شهر سرعین، رعایت استانداردهای هتل سازی، محوطه باز و بزرگ
نقاط ضعف:
دسترسی آسان به مرکز شهر سرعین، رعایت استانداردهای هتل سازی، محوطه باز و بزرگ
من کلا حس خوبی نسبت به این هتل دارم و احتمالا در سفرهای آتی نیز جزو گزینه‌های بنده خواهد بود.
موقعيت مكانيش خيلي خوبه، اواخر تير ماه رفتيم، ظهر ها هوا گرم بود، سيستم سرمايش نداشت،قرار شد پنكه بدهند كه اون هم ظاهرا به اندازه همه اتاقها نبود و به ما ندادن...فضاي بيروني هتل هم خوبه و بايد رسيدگي بيشتري بشه، با توجه به كرونا ميشه ميزها رو براي صبحانه بيرون هم بچينند و از فضاي هتل استفاده بهتري بشه..
نقاط قوت:
نزديك به مركز شهر بود و برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
دكوراسيونش قديمي بود و امكانات كافي مثل كولر و چايساز نداشت و يخچالش فقط اب معدني توش بود و از لحاظ بهداشتي بهتر بود پتوهاش با ملحفه باشه ضمنا كليد اتاق هم كارتي باشه بهتر
نقاط قوت:
فضا و موقعیت عالی،تجهیزات قدیمی،کیفیت غذای رستوران معمولی،عدم وجود سیستم سرمایش،عدم توجه به رعایت پروتکلهای کرونایی توسط مسافران
نقاط ضعف:
عدم دقت در شستشوی ظروف ،دوبار در طی مدت اقامت .
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب. برخورد خوب پرسنل و سرعت در ارائه خدمات.
نقاط ضعف:
اتاق های کوچک . تشک های نامناسب. صبحانه معمولی. تهویه نامناسب . ( توجه کنید سرعین دیگه تابستان ها به خنکی گذشته نیست و اگر در فصل تابستان سفر میکنید هتلی رو انتخاب کنید که تهویه مناسب داشته باشه. )
نقاط قوت:
ارامش هنل، پارکینگ و حیاط عالی ، بالکن‌خوب
نقاط ضعف:
ارامش هنل، پارکینگ و حیاط عالی ، بالکن‌خوب
در کل اقامت بسبار خوبی داشتیم
نقاط قوت:
هیچگونه نطقه قوتی نداره چون اصلا در حد یک هتل ۴ ستاره نیست.
نقاط ضعف:
هیچگونه نطقه قوتی نداره چون اصلا در حد یک هتل ۴ ستاره نیست.
نقاط قوت:
برخورد حرفه اي امكانات مناسب
نقاط ضعف:
قيمت قدري بالا بود
نقاط قوت:
فقط پرسنل خوب هتل
نقاط ضعف:
همه چيز از جمله قديمي بودن هنل. امكانات ضعيف .سرو صداي بيرون به داخل اتاقها.تشكهاي بد اتاقها.در كل همه چيز افتضاح و در خور هتلهاي زنجيره اي لاله نبود
نقاط قوت:
تقریبا هیچ نقطه مثبتی نسبت به سلیر هتل های سرعین ندارد
نقاط ضعف:
۱.باوجود اینکه از ۴روز قبل رزو شده بود واز ساعت ۱۱اونجا بودیم ساعت ۳و نیم اخر با دعوا اتاق و تحویل دادن ۲.اتاق ها قدیمی و پتوها کاملا کثیف بطوری که شب بی پتو خوابیدم .۳.صبحانه به شدت افتضاح نون بیات که حتی یه تستر نبود گرم کنیم نون رو ۴.تلویزیون هتل تنها ۳تا کانال میگرفت ۵.خمیر دندان فاسد و برای ۳نفر یک صابون داخل اتاق ۳تا لیوان بود هر کدوم یک شکل بود هیچ هیچ هیچ وقت دیگه به این هتل نخواهم رفت
تنها چند ساعت اقامت داشتم و راضی بودم صدای اتاق بغلی شنیده میشد.
بنظرم حداقل از هتل های سایر شهرستان های استان اردبیل به مراتب بهتر است. بطور کلی بدلیل توریستی بودن تعدادی هتل خوب در منطقه سرعین وجود دارد که هتل لاله جزو آن دسته محسوب میشود. با سپاس از مدیریت محترم هتل
نقاط قوت:
موقعیت مکانی تنها نقطه قوت است.
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی تنها نقطه قوت است.
تجربه خوبی نداشتم و مطمءن نیستم این نظرات اصلا توسط مدیریت مجموعه هتل خوانده شود چون خوشبختانه ه آنقدر مسافر دارند که نیازی به بهبود و رقابت داشته باشند
نقاط قوت:
نکته مثبتی نداره، اصلا به هتل ۴ ستاره نمیخوره به نظر من در حد هتل آپارتمانه
نقاط ضعف:
رفتار غیر خرفه ای پرسنل ملحفه ها کثیف بار اتاقها ضعیف سرو صدای داخل راهروها سرو صدای دربهای اتاق و ....
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و سرویس دهی نظا فت وتمیزی خوب و قابل قبول بود.
نقاط ضعف:
پیشنهاد در هر اتاق بهتر بود یک اسپری کوچک الکل قرار میدادن
اتاق تميز و كاركنان خوش اخلاق اينترنت رايگان داراى حجم محدودى است
نقاط قوت:
نکته مثبت خاصی نداره
نقاط ضعف:
محوطه هتل(سنگفرش)خیلی ناجور است
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتلی با امکانات خوب و روابط عمومی خوب کارکنان
هتل امکانات خوبی دارد رفتار پرسنل خوب است . کیفیت غذا خوب . آرامش و راحتی در وضعی خوب . ارزش هتل نسبت به قیمت مناسب.وضعیت وای وای بد( باید مسافر از اینترنت تلفن همراهش استفاده کند !! )در مجموع میتوانم این هتل را در این شهر با این امکانات به دیگران توصیه نمایم .
نقاط قوت:
محیطی آرام و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
نامحدود نبودن اینترنت
هتل ویو خوبی نسبت به شهر و خیابان هاش اصلیش داره و به نسبت باقی هتل های سرعین که امتحان کردم شرایط بهتری داشت . قسمت رستورانش غذاها کیفیت نسبتا خوبی داشتند و بهترین نکته ای که تو اقامت اونجا واقعا جذاب بود اجرای موسیقی زنده توسط آقای تار زنی بود که تو لابی هتل حضور داشتن و آهنگ های محبوب ترکی رو میخوندن واقعا حس و حال خوبی داشت.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
خوب و بی نظیر در تمام قسمت ها
آبان ۹۸ به مدت چهار شب در سوییت یک خوابه هتل لاله اقامت داشتیم . از لحاظ نظافت و خانه داری مشکلی نبود و خانمی که نظافت میکردند بسیار خوشرو و مرتب بودند . صبحانه برای هتل چهار ستاره فوق ساده بود و تکراری . من مجبور شدم سرشیر از بیرون از هتل تهیه کنم با کیفیت بهتر . ژامبون استفاده شده در صبحانه بسیار کیفیت پایینی داشت که قابل خوردن نبود. نیروهای رستوران آموزش خوبی ندیده بودند. کافی شاپ تعطیل بود و در لابی هتل چای سرو میشد !!! و در صورت درخواست کیک ، کیک کشمشی چند روز مانده تحویل میگرفتید !!! از لحاظ آرامش چون فصل سفر نبود هتل آرامش خوبی داشت ، تلویزیون هم
بدلیل قدمت این هتل و استفاده از پرسنل آموزش دیده و حرفه ای و داشتن غذای با کیفیت خوب و قیمت مناسب ضمنا در ایام غیر پیک تخفیف بسیار خوبی ارائه میدهد ...
نقاط قوت:
فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
هیچی ندیدم
امكانات اتاق كمه مثل كتري برقي سرويس بهداشتي مناسب نيست
کارکنان مودب و محترم.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی همه چی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
پرسنل حرفه ای. نیاز به بازسازی دارد جهت بقا در این بازار رقابتی
نسبت به سایر هتل ها قیمت مناسبی داره
شرایط هتل در اکثر بخش ها عالی بود.فقط؛ قفل ورودی اتاق هتل،معیوب بود و به سختی در باز و بسته می شد.
نظافت خوب نیست كيفيت صبحانه و ناهار پايين بود در صبحانه از مواد كيفيت پايين استفاده ميشود مثل سرشير و سوسيس و كالباس ارزان صداي اتاقهاي بغل و راهرو كاملا شنيده ميشود برخورد پرسنل مخصوصا در رستوران بسيار بد است.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
كاركناني عالي غذاهايي بسيار خوب و حرفه اي هتلي قديمي ولي تميز
هتلی عالی و اقامت بسیار خوبی داشتیم.
سیستم سرمایشی ندارد و در روز اقامت ما هوای داخل اطاق بسیار گرم بود. ما حدود ساعت یازده از آبگرم برگشتیم و شام هتل تمام شده بود و حتی برای داخل اتاق هم تنها یک مدل کباب داشت که مجبور شدیم بریم بیرون هتل شام بخوریم.
اتاقهای کوچک و قدیمی دارد که بیشتر به هتل سه ستاره می خورد، اما لابی و رستوران قابل قبول است، مزیت این هتل لوکیشن و نزدیکی به آبگرم هتل رویال پارک است
نقاط قوت:
برخورد بسیار صمیمانه و محبت آمیز کارکنان سرو سر شیر و عسل در صبحانه بسیار دل انگیز و خوشمزه بود حضور عاشق و نوازندگی خوانندگی بسیار خوش آیند وی
نقاط ضعف:
انتظار داشتیم از تلویزیون فیلم سینمایی و کنسرت خواننده گان پخش می شد کافی شاپ در لابی به جای آب میوه طبیعی آب میوه پاکتی صرف می کرد و تنوع کمی داشت کافه سنتی راه اندازی مجدد گردد
نقاط قوت:
پرسنل بسيار مودب و آموزش ديده ، خوش برخورد بودند. همكاري خوب پذيرش كه اتاق را زودتر از ساعتي كه در سايت قيد شده تحويل دادند. نزديكي به آبگرم و مركز شهر
نقاط ضعف:
نبود چاي ساز در اتاق الكترونيكي نبودن قفل درب اتاق - كارتي باشه بهتره
هتل قدیمی اما بسیار دلچسب و راحت است. اتاق ها بالکن دارند و خیلی دلباز هستند. سرویس بهداشتی قدیمی اما تمیز است. اتاق ها سیستم سرمایشی ندارند اما هوا بسیار خنک هست و اصلا لازم نمی شه. چای ساز داخل اتاق ها نیست که نکته منفی هست. شامپوی بدن هم نبود. مینی بار خیلی محدود و کم بود. فضای رستوران کوچک بود و برای صبحانه به سختی جا پیدا می شد. کیفیت صبحانه خوب بود ولی تنوعش کم بود اما تا ساعت ۱۰ که پایان صبحانه بود همه چیز به خوبی شارژ می شد. در کل هتل بسیار راحت و آرامی است.
احتیاج به باز سازی مبلمان
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نبود
لاله سرعین در مجموع هتل خوب و راحتی هست با بهره‌مندی از موقعیت عالی در مرکز شهر با دسترسی بسیار خوب به مراکز آبگرم و بازار. برخورد کارکنان مناسب و رضایت بخش، امکانات رفاهی بسیار معمولی بوده ولی درمورد کیفیت غذا و تمیزی اتاق ها مخصوصا سرویس خواب نیاز به کار بیشتری بنظر می‌رسید. با در نظرگرفتن همه شرایط باز هم این هتل رو انتخاب و به دیگران توصیه میکنم.
خوب بود مشکل اینترنت دارد
مثل همیشه عالی بود و پرسنل هم بسیار مودب و پیگیر بودند.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کلید میخورد به جای کارت الکترونیکی
هتل فاقد دستگاه خنك كننده در اتاق ها مى باشد بعضى از اتاق ها پنكه دارند . در حال حاضر با وجود گرماى هوا واقعا اين موضوع نقص بزرگى است به همين دليل من به هيچ عنوان اين هتل را در فصل تابستان به كسى پيشنهاد نمى كنم. مكان هتل و دسترسى ها بسيار خوب بود. اينترنت هتل بسيار ضعيف بود و بيشتر از صد مگ بايد هزينه پرداخت مى شد .البته با توجه به مشكلات استفاده همان صد مگ هم به زحمت استفاده مى شود.
برخورد کارکنان عالی، نظافت اتاق عالی،داشتن پارکینگ و فضاسازی خیلی خوب ،تنها ایراد این هتل طعم و تنوع غذاهاشون بود که کاملا رژیمی طبخ میشد بدون هیچ نمک و چاشنی و منوی کاملا محدود
نقاط قوت:
معمولی بود در حد ۴ستاره نبود
نقاط ضعف:
کاراکتر هتل خوب بود اما باید بیشتر برسن به هتل صبحانه ضعیف بود سیستم سرمایشی خوب نبود که پنکه اوردن برامون
با توجه به اینکه سیستم سرمایش نداره و باید پنجره ها باز باشن، گردش هوا باعث تکون دادن پشت سر هم در و ایجاد صدای مزاحم میشد. وای فای پولی!!! قیمت خوارکیهای داخل یخجال 2 تا 5 برابر قیمت درج شده رو ی کالا حساب شد!!!
رایگان نبودن اینترنت در حد یک هتل چهار ستاره نبود
هتل خوب با كاركنان مودب و خوشرفتار و باشخصيت فقط اتاقها نياز به رسيدگي بيشتري دارند.
خیلی خوب
در کل خوب بود
همه چیز مثل همیشه عالی . با تشکر از مدیریت و کارکنان محترم هتل
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
-
هتل خیلی خیلی خوب بود خاطره انگیز شد برای من
خیلی خوب بود ..قیمت مناسب بود ..دسترس اسان به همه جاهای شهر
هتل قدیمی و قیمت بالا. کلا پرسنل خیلی مودب نبودن. حتی رسپشن در حد هتل چهارستاره نبودن. خدمات خانه داری اصلا خوب نبود. اتاق سه تخته خیلی کوچیک بود. حمام وان نداشت. با اینکه هزینه تخت اضافه رو داده بودیم به زور برامون تخت رو آوردن. تو بعضی سایت ها نوشتن استخر داره ولی دروغه. بلیط تخفیف دار فقط برای آبدرمانی سبلان می دن که به شدت کیفیت پایینی داره. وقتی رسیدیم کلی برف اومده بود . تا فردا که از هتل رفته بودیم هنوز جلوی ورودی رو تمیز نکرده بودن و لیز بود. صبحانه خیلی خوب بود. مخصوصا سرشیر و عسل
این هتل عالی عالی بود خیلی بهمان خوش گزشت بهتون پیشنهاد میکنم برید حتما
هتلی خوب با امکانات بالا هرچی ازاین هتل بگم کم گفتم حتما باید خودتون برید از نزدیک ببینید عالی عالی بود ...
نقاط قوت:
مکان و قیمت مناسب
نقاط ضعف:
شلوغی و بی نظمی در صبحانه...
نقاط قوت:
برخورد کارکنان و خدمه مناسب و احترام آمیز بود هتل و اتاقها تمیز و شیک بود صبحانه مفصل و خوشمزه بود
نقاط ضعف:
بنده نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
نزدیک بودن به مراکز آب درمانی، نزدیکی به مراکز خرید و رستوران ها
نقاط ضعف:
کتری برقی و گاو صندوق داخل اتاق وجود ندارد. همچنین در بخش بالکن آن صندلی مجزا برای نشتن ندارد.
نقاط قوت:
پارکینگ بزرگ رستوران نسبتا خوب در کل نسبتا خوب بود
نقاط ضعف:
ما دو اتاق دو نفره با یک قیمت گرفتیم یکی تویین و یکی دبل اتاق تویین کمی بهتر بود ولی سقفی شیروانی داشت قدیمی حتما باید با کلید وارد میشدیم ویک کلید بود و کلید کمی سخت باز میشد
نقاط قوت:
انظباط خوبی دارد غذای نسبتا خوبی دارد
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش و گرمایشی مرکزی است و همکاری چندانی نمیشود فضای بازی برای کودک ندارد امکانات ورزشی ندارد صدای افراد در راهروها و اتاق های دیگر خیلی واضح داخل اتاق است. انگار نه انگار دیواری وجود دارد کنار اتاق ها یک سالن همایش هست که کنسرت و تئاتر توش برگزار میشه و عملا تا ساعت ۱ شب نمیشه خوابید. آرامش رو سلب کرده
نقاط قوت:
خیلی تمیز بود. با تخلیه اتاق خودم دیدم که تمام ملحفه و پتو را هم تعویض کردند. دو تا نقص فنی در اتاق داشتیم سریعا رسیدگی کردند و برطرف شد. کارکنان خیلی مودب و کوشا بودند. نمای اتاق ها دلباز بود.
نقاط ضعف:
وسیله سرمایشی نداشت. البته شبها نسبتا خنک بود.پنکه هم در اتاق بود. در صبحانه خشکبار وجود نداشت،ولی بقیه موارد خیلی خوب بود. باید قفلها هم بروز رسانی بشوند.(سیستم کارتی) انتن دهی تلویزیون نامناسب بود.
نقاط قوت:
مکان مناسب امکانات خوب صبحانه خوب
نقاط ضعف:
نداشتن سیستم سرمایشی
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
لابی بزرگ و مناسب رستوران با غذاهای خوب و قیمت مناسب نظافت اتاق
نقاط ضعف:
کوچک بودن اتاق نبود چای ساز در اتاق صبحانه معمولی و تکراری نبود فضای بازی برای بچه ها
نقاط قوت:
خوشرویی کارکنان موقعیت مناسب
نقاط ضعف:
عدم عایق بودن صدا از طرف درها و راهروها و بین اتاق ها انتقال صدا از سرویس های بهداشتی اتاق های مجاور
سلام اینکه روبه روی اب درمانی خیلی خوب
نقاط قوت:
اقايون پذيرش فوالعاده خوش برخورد بودند در كل هتل خوب وقابل قبولي است
نقاط ضعف:
خانمهاي پذيرش فوالعاده بد برخورد بودند
نقاط قوت:
کنسرت
نقاط ضعف:
قیمت بالا
نقاط قوت:
نكات منفى دارد مخصوصا در زمان صبحانه خوردن
نقاط ضعف:
كارگران و مديريت ضيف مخصوصا در صبحانه خورى
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل لاله سرعین

مهمانان هتل لاله سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل لاله سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل لاله سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل لاله سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل لاله سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.