هتل لاله سرعین

سرعين، خيابان دانش، مقابل آب درمانی سبلان
3.5
امتیاز کاربران
91
نظرات کاربران

معرفی هتل لاله سرعین

هتل چهار ستاره بین المللی لاله سرعین واقع در خیابان دانش در سال ۱۳۷۹ افتتاح گردید و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفت. از امتیازات این مجموعه می‌توان به قرارگیری آن در بهترين نقطه شهر در مقابل مجتمع آب درمانی سبلان و داشتن کمترین فاصله تا آب هاي معدني سرعين اشاره کرد؛ همچنين می‌توان به مجموعه توريستي و ورزشی آلوارس که بزرگ‌ترين پيست اسکي از لحاظ وسعت در ايران مي‌باشد اشاره نمود که در فاصله ۲۳ كيلومتري سرعين قرار دارد. هتل لاله در مجاورت با طبیعتی زیبا و دلنشین با جاذبه هاي تاريخي و باستاني، پذیرای میهمانان و گردشگران داخلی و خارجی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل لاله سرعین

لاله-اتاق  یک یخته
اتاق یک یخته
ای‌گردش
274,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
17 مرداد
جمعه
274,000
تومان
18 مرداد
شنبه
274,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
274,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
اقامت 24
274,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
17 مرداد
جمعه
274,000
تومان
18 مرداد
شنبه
274,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
274,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
علاءالدین
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
17 مرداد
جمعه
279,000
تومان
18 مرداد
شنبه
279,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
279,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
279,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
279,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
279,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
279,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
17 مرداد
جمعه
280,000
تومان
18 مرداد
شنبه
280,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
280,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
280,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
280,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
ایران مارکوپولو
291,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
291,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
291,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
291,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
291,000
تومان
17 مرداد
جمعه
291,000
تومان
18 مرداد
شنبه
291,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
291,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
291,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
291,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
291,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
291,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
17 مرداد
جمعه
310,000
تومان
18 مرداد
شنبه
310,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
17 مرداد
جمعه
371,000
تومان
18 مرداد
شنبه
371,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
17 مرداد
جمعه
371,000
تومان
18 مرداد
شنبه
371,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
جاباما
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
17 مرداد
جمعه
379,000
تومان
18 مرداد
شنبه
379,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
379,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
هتل یار
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
408,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
17 مرداد
جمعه
408,000
تومان
18 مرداد
شنبه
408,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
408,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
408,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
لاله-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
17 مرداد
جمعه
371,000
تومان
18 مرداد
شنبه
371,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
17 مرداد
جمعه
371,000
تومان
18 مرداد
شنبه
371,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
علاءالدین
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
17 مرداد
جمعه
374,000
تومان
18 مرداد
شنبه
374,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
جاباما
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
17 مرداد
جمعه
379,000
تومان
18 مرداد
شنبه
379,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
379,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
379,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
379,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
ایران مارکوپولو
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
388,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
388,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
17 مرداد
جمعه
388,000
تومان
18 مرداد
شنبه
388,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
388,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
388,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
388,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
388,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
388,000
تومان
هتل یار
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
408,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
17 مرداد
جمعه
408,000
تومان
18 مرداد
شنبه
408,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
408,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
408,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
408,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
408,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
408,000
تومان
لاله-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
17 مرداد
جمعه
530,000
تومان
18 مرداد
شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
17 مرداد
جمعه
530,000
تومان
18 مرداد
شنبه
530,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
530,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
530,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
530,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
علاءالدین
534,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
534,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
534,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
17 مرداد
جمعه
534,000
تومان
18 مرداد
شنبه
534,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
534,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
534,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
534,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
جاباما
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
17 مرداد
جمعه
535,000
تومان
18 مرداد
شنبه
535,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
535,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
535,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
535,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
535,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
ایران مارکوپولو
546,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
546,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
546,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
546,000
تومان
17 مرداد
جمعه
546,000
تومان
18 مرداد
شنبه
546,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
546,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
546,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
546,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
546,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
546,000
تومان
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
17 مرداد
جمعه
565,000
تومان
18 مرداد
شنبه
565,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
565,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
565,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
565,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
565,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
لاله-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
17 مرداد
جمعه
699,000
تومان
18 مرداد
شنبه
699,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
ای‌گردش
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
17 مرداد
جمعه
699,000
تومان
18 مرداد
شنبه
699,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
جاباما
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
17 مرداد
جمعه
699,000
تومان
18 مرداد
شنبه
699,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
علاءالدین
699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
17 مرداد
جمعه
699,000
تومان
18 مرداد
شنبه
699,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
699,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
699,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
699,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
هتل یار
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
17 مرداد
جمعه
730,000
تومان
18 مرداد
شنبه
730,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
730,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
730,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
730,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
لاله-کانکت چهارتخته
کانکت چهارتخته
اقامت 24
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
17 مرداد
جمعه
750,000
تومان
18 مرداد
شنبه
750,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
علاءالدین
750,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
17 مرداد
جمعه
750,000
تومان
18 مرداد
شنبه
750,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
750,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
750,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
750,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
750,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
750,000
تومان
هتل یار
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
13 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
14 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
15 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
16 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
17 مرداد
جمعه
775,000
تومان
18 مرداد
شنبه
775,000
تومان
19 مرداد
یکشنبه
775,000
تومان
20 مرداد
دوشنبه
775,000
تومان
21 مرداد
سه شنبه
775,000
تومان
22 مرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
23 مرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
13 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
16 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
18 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
19 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
20 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
21 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
22 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
23 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل لاله سرعین

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
بالکن
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
ویلچر
خدمات پزشکی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
چایخانه سنتی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
مینی بار رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
کپسول آتشنشانی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
اجاره ماشين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
اسانسور
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
Business Center
شبکه پخش فیلم داخلی
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نهار در اتاق
روم سرويس 24 ساعته
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
تاکسی سرویس
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
كتابخانه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
نمای کوه
ویلچر
رمپ
فضای بيرون هتل برای نشستن
پارک بازی كودكان
مسلط به زبان ترکی
فضائی برای پياده روی
فروشگاه سوغاتی
فضای تابستانه
کافه سنتی
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
سالن جلسات
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
رخت آویز
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستماعلامحریق
سیستمتهویهمطبوعهوا
صبحانه
نماز خانه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سشوار

آدرس هتل لاله سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل لاله سرعین

(91 نظر)
نقاط قوت:
نکته مثبت خاصی نداره
نقاط ضعف:
محوطه هتل(سنگفرش)خیلی ناجور است
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
هتلی با امکانات خوب و روابط عمومی خوب کارکنان
هتل امکانات خوبی دارد رفتار پرسنل خوب است . کیفیت غذا خوب . آرامش و راحتی در وضعی خوب . ارزش هتل نسبت به قیمت مناسب.وضعیت وای وای بد( باید مسافر از اینترنت تلفن همراهش استفاده کند !! )در مجموع میتوانم این هتل را در این شهر با این امکانات به دیگران توصیه نمایم .
نقاط قوت:
محیطی آرام و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
نامحدود نبودن اینترنت
هتل ویو خوبی نسبت به شهر و خیابان هاش اصلیش داره و به نسبت باقی هتل های سرعین که امتحان کردم شرایط بهتری داشت . قسمت رستورانش غذاها کیفیت نسبتا خوبی داشتند و بهترین نکته ای که تو اقامت اونجا واقعا جذاب بود اجرای موسیقی زنده توسط آقای تار زنی بود که تو لابی هتل حضور داشتن و آهنگ های محبوب ترکی رو میخوندن واقعا حس و حال خوبی داشت.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
ملاحظه نشد
خوب و بی نظیر در تمام قسمت ها
آبان ۹۸ به مدت چهار شب در سوییت یک خوابه هتل لاله اقامت داشتیم . از لحاظ نظافت و خانه داری مشکلی نبود و خانمی که نظافت میکردند بسیار خوشرو و مرتب بودند . صبحانه برای هتل چهار ستاره فوق ساده بود و تکراری . من مجبور شدم سرشیر از بیرون از هتل تهیه کنم با کیفیت بهتر . ژامبون استفاده شده در صبحانه بسیار کیفیت پایینی داشت که قابل خوردن نبود. نیروهای رستوران آموزش خوبی ندیده بودند. کافی شاپ تعطیل بود و در لابی هتل چای سرو میشد !!! و در صورت درخواست کیک ، کیک کشمشی چند روز مانده تحویل میگرفتید !!! از لحاظ آرامش چون فصل سفر نبود هتل آرامش خوبی داشت ، تلویزیون هم
بدلیل قدمت این هتل و استفاده از پرسنل آموزش دیده و حرفه ای و داشتن غذای با کیفیت خوب و قیمت مناسب ضمنا در ایام غیر پیک تخفیف بسیار خوبی ارائه میدهد ...
نقاط قوت:
فوق العاده عالی
نقاط ضعف:
هیچی ندیدم
امكانات اتاق كمه مثل كتري برقي سرويس بهداشتي مناسب نيست
کارکنان مودب و محترم.
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
نقاط قوت:
بسیار عالی همه چی
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
نقاط قوت:
در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
پرسنل حرفه ای. نیاز به بازسازی دارد جهت بقا در این بازار رقابتی
نسبت به سایر هتل ها قیمت مناسبی داره
شرایط هتل در اکثر بخش ها عالی بود.فقط؛ قفل ورودی اتاق هتل،معیوب بود و به سختی در باز و بسته می شد.
نظافت خوب نیست كيفيت صبحانه و ناهار پايين بود در صبحانه از مواد كيفيت پايين استفاده ميشود مثل سرشير و سوسيس و كالباس ارزان صداي اتاقهاي بغل و راهرو كاملا شنيده ميشود برخورد پرسنل مخصوصا در رستوران بسيار بد است.
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
كاركناني عالي غذاهايي بسيار خوب و حرفه اي هتلي قديمي ولي تميز
هتلی عالی و اقامت بسیار خوبی داشتیم.
سیستم سرمایشی ندارد و در روز اقامت ما هوای داخل اطاق بسیار گرم بود. ما حدود ساعت یازده از آبگرم برگشتیم و شام هتل تمام شده بود و حتی برای داخل اتاق هم تنها یک مدل کباب داشت که مجبور شدیم بریم بیرون هتل شام بخوریم.
اتاقهای کوچک و قدیمی دارد که بیشتر به هتل سه ستاره می خورد، اما لابی و رستوران قابل قبول است، مزیت این هتل لوکیشن و نزدیکی به آبگرم هتل رویال پارک است
نقاط قوت:
برخورد بسیار صمیمانه و محبت آمیز کارکنان سرو سر شیر و عسل در صبحانه بسیار دل انگیز و خوشمزه بود حضور عاشق و نوازندگی خوانندگی بسیار خوش آیند وی
نقاط ضعف:
انتظار داشتیم از تلویزیون فیلم سینمایی و کنسرت خواننده گان پخش می شد کافی شاپ در لابی به جای آب میوه طبیعی آب میوه پاکتی صرف می کرد و تنوع کمی داشت کافه سنتی راه اندازی مجدد گردد
باسلام باتوجه به اینکه همه ساله از این هتل استفاده می کنیم ، امسال سرویس دهی خوب نبود.
نقاط قوت:
پرسنل بسيار مودب و آموزش ديده ، خوش برخورد بودند. همكاري خوب پذيرش كه اتاق را زودتر از ساعتي كه در سايت قيد شده تحويل دادند. نزديكي به آبگرم و مركز شهر
نقاط ضعف:
نبود چاي ساز در اتاق الكترونيكي نبودن قفل درب اتاق - كارتي باشه بهتره
هتل قدیمی اما بسیار دلچسب و راحت است. اتاق ها بالکن دارند و خیلی دلباز هستند. سرویس بهداشتی قدیمی اما تمیز است. اتاق ها سیستم سرمایشی ندارند اما هوا بسیار خنک هست و اصلا لازم نمی شه. چای ساز داخل اتاق ها نیست که نکته منفی هست. شامپوی بدن هم نبود. مینی بار خیلی محدود و کم بود. فضای رستوران کوچک بود و برای صبحانه به سختی جا پیدا می شد. کیفیت صبحانه خوب بود ولی تنوعش کم بود اما تا ساعت ۱۰ که پایان صبحانه بود همه چیز به خوبی شارژ می شد. در کل هتل بسیار راحت و آرامی است.
احتیاج به باز سازی مبلمان
نقاط قوت:
خیلی هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
نبود
لاله سرعین در مجموع هتل خوب و راحتی هست با بهره‌مندی از موقعیت عالی در مرکز شهر با دسترسی بسیار خوب به مراکز آبگرم و بازار. برخورد کارکنان مناسب و رضایت بخش، امکانات رفاهی بسیار معمولی بوده ولی درمورد کیفیت غذا و تمیزی اتاق ها مخصوصا سرویس خواب نیاز به کار بیشتری بنظر می‌رسید. با در نظرگرفتن همه شرایط باز هم این هتل رو انتخاب و به دیگران توصیه میکنم.
خوب بود مشکل اینترنت دارد
مثل همیشه عالی بود و پرسنل هم بسیار مودب و پیگیر بودند.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق کلید میخورد به جای کارت الکترونیکی
هتل فاقد دستگاه خنك كننده در اتاق ها مى باشد بعضى از اتاق ها پنكه دارند . در حال حاضر با وجود گرماى هوا واقعا اين موضوع نقص بزرگى است به همين دليل من به هيچ عنوان اين هتل را در فصل تابستان به كسى پيشنهاد نمى كنم. مكان هتل و دسترسى ها بسيار خوب بود. اينترنت هتل بسيار ضعيف بود و بيشتر از صد مگ بايد هزينه پرداخت مى شد .البته با توجه به مشكلات استفاده همان صد مگ هم به زحمت استفاده مى شود.
برخورد کارکنان عالی، نظافت اتاق عالی،داشتن پارکینگ و فضاسازی خیلی خوب ،تنها ایراد این هتل طعم و تنوع غذاهاشون بود که کاملا رژیمی طبخ میشد بدون هیچ نمک و چاشنی و منوی کاملا محدود
نقاط قوت:
معمولی بود در حد ۴ستاره نبود
نقاط ضعف:
کاراکتر هتل خوب بود اما باید بیشتر برسن به هتل صبحانه ضعیف بود سیستم سرمایشی خوب نبود که پنکه اوردن برامون
با توجه به اینکه سیستم سرمایش نداره و باید پنجره ها باز باشن، گردش هوا باعث تکون دادن پشت سر هم در و ایجاد صدای مزاحم میشد. وای فای پولی!!! قیمت خوارکیهای داخل یخجال 2 تا 5 برابر قیمت درج شده رو ی کالا حساب شد!!!
رایگان نبودن اینترنت در حد یک هتل چهار ستاره نبود
خوب بود. مشکل خاصی وجود نداشت. فقط یه مقدار داخل اتاق ها معلومع که هتل قدیمیه. ولی تمیزه و مشکل خاصی نداشت.
هتل خوب با كاركنان مودب و خوشرفتار و باشخصيت فقط اتاقها نياز به رسيدگي بيشتري دارند.
خیلی خوب
در کل خوب بود
همه چیز مثل همیشه عالی . با تشکر از مدیریت و کارکنان محترم هتل
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
-
قابل قبول
برای همچین هتلی گرفتن پول بابت استفاده از اینترنت نامعقوله
کارکنان مودب و محیط تمیز
هتل خیلی خیلی خوب بود خاطره انگیز شد برای من
بسیار خوب ،تمیز ،مودب
خیلی خوب بود ..قیمت مناسب بود ..دسترس اسان به همه جاهای شهر
با احترام.در عید 98 میهمان هتل بودم. نکات مثبت: دسترسی عالی. تمییزی اتاقها . نکات منفی: برخورد نامناسب کارکنان. تنوع کم صبحانه. صدای راهرو و اتاقهای کناری به شدت میاد. هتل قدیمی است وبازسازی شده. هتل نیمه خصوصی هست...
هتل قدیمی و قیمت بالا. کلا پرسنل خیلی مودب نبودن. حتی رسپشن در حد هتل چهارستاره نبودن. خدمات خانه داری اصلا خوب نبود. اتاق سه تخته خیلی کوچیک بود. حمام وان نداشت. با اینکه هزینه تخت اضافه رو داده بودیم به زور برامون تخت رو آوردن. تو بعضی سایت ها نوشتن استخر داره ولی دروغه. بلیط تخفیف دار فقط برای آبدرمانی سبلان می دن که به شدت کیفیت پایینی داره. وقتی رسیدیم کلی برف اومده بود . تا فردا که از هتل رفته بودیم هنوز جلوی ورودی رو تمیز نکرده بودن و لیز بود. صبحانه خیلی خوب بود. مخصوصا سرشیر و عسل
این هتل عالی عالی بود خیلی بهمان خوش گزشت بهتون پیشنهاد میکنم برید حتما