هتل کوروش سرعین

سرعین، خیابان دانش، روبروی آبدرمانی سبلان
3.8
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل کوروش سرعین

هتل کوروش سرعین اولین و بزرگترین هتل سه ستاره سرعین، شهر چشمه های بهشتی می‌باشد که فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است. این مجموعه در قلب شهر واقع گردیده و دسترسی مناسبی به مراکز تجاری و آب های گرم درمانی سرعین دارد. هتل لوکس و نوساز کوروش آماده میزبانی از گردشگران و میهمانان ارجمند می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کوروش سرعین

کوروش-سوئیت یکنفره
سوئیت یکنفره
جاباما
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
11 مهر
جمعه
226,000
تومان
12 مهر
شنبه
226,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
226,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
226,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
226,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
226,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
226,000
تومان
18 مهر
جمعه
226,000
تومان
19 مهر
شنبه
226,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
226,000
تومان
کوروش-آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مهر
جمعه
305,000
تومان
12 مهر
شنبه
305,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
305,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
305,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
305,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
305,000
تومان
18 مهر
جمعه
305,000
تومان
19 مهر
شنبه
305,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
305,000
تومان
ای‌گردش
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مهر
جمعه
310,000
تومان
12 مهر
شنبه
310,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
18 مهر
جمعه
310,000
تومان
19 مهر
شنبه
310,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
11 مهر
جمعه
310,000
تومان
12 مهر
شنبه
310,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
310,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
310,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
310,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
310,000
تومان
18 مهر
جمعه
310,000
تومان
19 مهر
شنبه
310,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
310,000
تومان
کوروش-آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
جاباما
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
355,000
تومان
11 مهر
جمعه
355,000
تومان
12 مهر
شنبه
355,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
355,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
355,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
355,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
355,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
355,000
تومان
18 مهر
جمعه
355,000
تومان
19 مهر
شنبه
355,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
355,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مهر
جمعه
360,000
تومان
12 مهر
شنبه
360,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
18 مهر
جمعه
360,000
تومان
19 مهر
شنبه
360,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مهر
جمعه
360,000
تومان
12 مهر
شنبه
360,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
360,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
360,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
360,000
تومان
18 مهر
جمعه
360,000
تومان
19 مهر
شنبه
360,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
360,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
ای‌گردش
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مهر
جمعه
560,000
تومان
12 مهر
شنبه
560,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
18 مهر
جمعه
560,000
تومان
19 مهر
شنبه
560,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مهر
جمعه
560,000
تومان
12 مهر
شنبه
560,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
18 مهر
جمعه
560,000
تومان
19 مهر
شنبه
560,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
جاباما
606,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
606,000
تومان
11 مهر
جمعه
606,000
تومان
12 مهر
شنبه
606,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
606,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
606,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
606,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
606,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
606,000
تومان
18 مهر
جمعه
606,000
تومان
19 مهر
شنبه
606,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
606,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
جاباما
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
11 مهر
جمعه
476,000
تومان
12 مهر
شنبه
476,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
476,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
476,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
476,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
476,000
تومان
18 مهر
جمعه
476,000
تومان
19 مهر
شنبه
476,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
476,000
تومان
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مهر
جمعه
485,000
تومان
12 مهر
شنبه
485,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
485,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
18 مهر
جمعه
485,000
تومان
19 مهر
شنبه
485,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
ای‌گردش
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
11 مهر
جمعه
485,000
تومان
12 مهر
شنبه
485,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
485,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
18 مهر
جمعه
485,000
تومان
19 مهر
شنبه
485,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
11 مهر
جمعه
535,000
تومان
12 مهر
شنبه
535,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
535,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
535,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
18 مهر
جمعه
535,000
تومان
19 مهر
شنبه
535,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
ای‌گردش
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
11 مهر
جمعه
535,000
تومان
12 مهر
شنبه
535,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
535,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
535,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
18 مهر
جمعه
535,000
تومان
19 مهر
شنبه
535,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
11 مهر
جمعه
660,000
تومان
12 مهر
شنبه
660,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
660,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
660,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
660,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
18 مهر
جمعه
660,000
تومان
19 مهر
شنبه
660,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
ای‌گردش
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
11 مهر
جمعه
660,000
تومان
12 مهر
شنبه
660,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
660,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
660,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
660,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
18 مهر
جمعه
660,000
تومان
19 مهر
شنبه
660,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
جاباما
716,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
716,000
تومان
11 مهر
جمعه
716,000
تومان
12 مهر
شنبه
716,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
716,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
716,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
716,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
716,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
716,000
تومان
18 مهر
جمعه
716,000
تومان
19 مهر
شنبه
716,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
716,000
تومان
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
اقامت 24
785,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
785,000
تومان
11 مهر
جمعه
785,000
تومان
12 مهر
شنبه
785,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
785,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
785,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
785,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
785,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
785,000
تومان
18 مهر
جمعه
785,000
تومان
19 مهر
شنبه
785,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
785,000
تومان
ای‌گردش
785,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
785,000
تومان
11 مهر
جمعه
785,000
تومان
12 مهر
شنبه
785,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
785,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
785,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
785,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
785,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
785,000
تومان
18 مهر
جمعه
785,000
تومان
19 مهر
شنبه
785,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
785,000
تومان
جاباما
855,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
855,000
تومان
11 مهر
جمعه
855,000
تومان
12 مهر
شنبه
855,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
855,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
855,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
855,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
855,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
855,000
تومان
18 مهر
جمعه
855,000
تومان
19 مهر
شنبه
855,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
855,000
تومان
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
ای‌گردش
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
11 مهر
جمعه
710,000
تومان
12 مهر
شنبه
710,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
18 مهر
جمعه
710,000
تومان
19 مهر
شنبه
710,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
11 مهر
جمعه
710,000
تومان
12 مهر
شنبه
710,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
710,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
710,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
710,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
710,000
تومان
18 مهر
جمعه
710,000
تومان
19 مهر
شنبه
710,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
710,000
تومان
جاباما
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
775,000
تومان
11 مهر
جمعه
775,000
تومان
12 مهر
شنبه
775,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
775,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
775,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
775,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
775,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
775,000
تومان
18 مهر
جمعه
775,000
تومان
19 مهر
شنبه
775,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
775,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
18 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
19 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
20 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کوروش سرعین

آسانسور
روزنامه رایگان
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
سالن بيليارد
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
زمين تنيس
خدمات پزشكي
پنجره
خدمات بیدار باش
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
خدمات باربري
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
تلویزیون lcd
كافی نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سیستمسرمایشوگرمایش
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
مسلط به زبان ترکی
كافي شاپ 24 ساعته
اتاق سیگار
سالن صبحانه خوری
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات تهيه بليط
Business Center
مسلط به زبان عربی
پاركينگ
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
نمای شهر
تلويزيون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
نمازخانه
ماساژ
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اعلام حریق
پله اضطراری
روم سرويس
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
مبلمان
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
پرینتر
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
زنگ هشدار
خدمات خشکشویی
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
پاركينگ
وسایل بدنسازی
سرویس بهداشتی ایرانی
خشکشویی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
آرایشگاه
مینی بار
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
حمام

آدرس هتل کوروش سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کوروش سرعین

(36 نظر)
در کل جای خوبی بود،خاطره خوبی شد برامون
نسبت به اینکه سه ستاره هست هتل و در یک شهر کوچک واقع شده امکانات خیلی خوبی داره.‌ بسیار تمیزه. کارکنان بسیار مودب هستن و پاسخگوییشون عالیه. ما در طبقه هفتم بودیم و چشم اندازش عالی بود. صبحانشم به نسبت سه ستاره بودن عالی بود. وای فای رایگان داشت و سرعتش هم قابل قبول بود. با اینکه ما در اواخر تابستان رفته بودیم اما هوا سرد بود ولی سیستم گرمایش هتل برقرار بود و ما بهیچ وجه بابت سرما اذیت نشدیم
هتل در حد پنج ستاره با اتاقهای تمیز و عالی و پرسنل حرفه ای و صبحانه عالی و موقیت مکانی منحصر به فرد
این هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد پرسنل هیچ اشکالی ندارد. صبحانه هم بوفه و قابل قبول بود. نمره این هتل از نظر من ۲۰ است.
من در شهریور ۹۸ همراه همسر و فرزندم در این هتل اقامت داشتیم.از نظر موقعیت و خدمات و نظافت عالی. صبحانه متنوع و دلچسب بود. برخورد خوب و همراه پرسنل دلنشین بود. این هتل در واقع چهار ستاره است نه سه ستاره. پیشنهاد اول من به مسافرین سرعین این هتل است.
هتل بسیار خوب عالی خدمات خوب رفتار مناسب و‌مودبانه..فقط اتاق ما با این‌که طبقه ۶ بودیم صبح از ساعت ۶ صبح که اشپزخانه هتل اماده میشد برای تدارک صبحانه بوی سرخ شدنی ها مثل املت تا اتاق ما میامد و من این موضوع را تذکر دادم و قول مساعد دادن که این مشکل حل شه البته ممکنه برای بعضی از مسافران مسئله خاصی نباشه ولی من خودم الرژی دارم برایم مشکل بود...ولی در کل خیلی خوب و‌عالی بود مشکلی دیگری نداشتیم-بوفه صبحانه عالی و مفصل و متنوع-دسترسی به مرکز شهر و ابدرمانی ها عالی - در سفر اینده هم باز همین هتل را رزرو خواهم کرد.ان شاالله
دو نفر در بخش رزروشن حضور داشتند که یکی از این دوستان کلا همیشه در حال معامله زمین بودند. در کل ستاره هتلهای سرعین کاملا عجیب داده شده است . یک هتل 4 ستاره در سرعین حتی اندازه یک هتل دو ستاره در مثلا اصفهان و شیراز هم نیستند . این مورد در تمام سرعین حاکم است . هتل کوروش در بین هتلهای سرعین از همه بهتر بود .تمیزتر ، ویو بهتر ، موقعیت دسترسی بهتر ، صبحانه بهتر . اگر به سرعین مراجعه کنم مجددا به همین هتل خواهم رفت . جا دارد سرویس بهداشتی فرنگی را با کمی هزینه بیشتر ، از جنس بهتری انتخاب میکردند ، زیرا اصلا قابل استفاده نبود . به غیر از سرویس بهداشتی فرنگی باقی امکانات هتل خوب و در مد 3 ستاره بود . هر چند عرض کردم قبلا اگر باقی هتلهای سرعین را که نام نمیبرم و 4 ستاره دارند ، هتل کوروش در برابر آنها 5 ستاره است وای فای بهمون رمز عبور دادند اما اینترنال در متر نبود و ما با اینترنت همراه اول متصل میشدیم که خیلی هم مهم نبود و از نظر بنده ایراد محسوب نمیشود .
هتل دارای کیفیت و تمیزی کم نظیری است با وای فای خوب و صبحانه عالی و کارکنان و مدیریت بسیار خوب و پیگیر که همه سعی خود را داشتند تا به میهمانها خوش بگذرد و مکان هتل هم خیلی خوب بود.فقط اگر امکان داشت که سیستم سرمایش و سرویس نهار و شام را برقرار میکردند واقعا عالی عالی میشد.ارادتمند
نقاط قوت:
با عرض سلام ، هتل کوروش دارای مدیریت بسیار عالی و مودب و محترم می باشد به گونه ای که در طول اقامت لحظات سرشار از آرامش و امنیت را برای مهمانان رقم می زنند. از دیگر ویژگی های این هتل نظافت بسیار عالی اتاق ها ، صبحانه مرتب ، پرسنل محترم و...می باشد. سپاسگزارم از اقامت ۲۴ در معرفی این هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچ مورد منفی وجود نداشت.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
کارکنان بسیارباادب وباکلاس: ومدیرت محترم
در كل راضي نبودم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی هوای اتاق خواب بود و بسته بودن پنجره
از بدو ورود برخورد کا در هتل خوب بود، اتاق و ملحفه ها تمیز بودند، اگر سوالی داشتیم با روی خوش جواب میدادند، و در کل بسیار برخوردها محترمانه بود، صبحانه خوب بود و ظروف بسیار تمیز
چون ما بچه كوچك باهامون بود ميخواستيم جايي رو بگيريم كه اشپزي بشه كرد به اين دليل هتل چهار ستاره نگرفتيم و چون نوساز بود اينجارو انتخاب كرديم جاي معمولي اي بود البته در سرعين انتظار چيز عالي اي نبايد داشت ايراداتش با اينكه نوساز هم بود كولرگازي يا اسپليت نداشت كه البته در توضيحات نوشته شده بود ولي هوا در اواسط روز گرم ميشد و به نظرم لازمه باشه ولي نكات قوتش برخورد و پاسخ دهي كاركنانش خوب بود ،صبحونش هم خوب بود و از خوردن سرشير و عسل ما لذت برديم و اينكه واي فاي سريعي داشت البته در زمان هايي كه هتل شلوغ ميشد سرعت كم ميشد ولي بالكل اينترنتش راضي كننده بود ولي با تمام اين اوصاف قيمتش بالاس ولي اين خصوصيت كل هتل هاي سرعينه كه واقعا امكانات ندارن ولي قيمتشون بالاس
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی بود . برخورد کارکنان هتل خوب بود . ما سوییت دوخوابه گرفتیم یکی از اتاقها بالکن داشت و خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مسواک نداشت سشوار داخل داخل نبود و باید درخواست میکردی از پذیرش ما سوئیت دوخوابه ی ۵ نفره گرفته بودیم داخل یکیاز اتاقها ۳ تا تخت بود ک بنظرم بهترم بود اون یه تخت رو داخل پذیرایی میگذاشتن.
برخورد کارکنان ضعیف(غیر از یک نفر از خدمه که خواننده هم بود)، خدمات ضعیف، محل هتل مناسب.
نقاط قوت:
عالی از همه نظر
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
سینک ظرف شوری نداشت و وسایلی که گذاشته بودن مثل فنجان رو مجبور بودیم در دستشویی بشوریم و اگر سینک کوچک داشت عالی بود
با اتاقهای خوب وبرخورد مناسب پرسنل
هتل از همه نظر عالی بود ،دسترسی راحت به شهر سرعین ، ساعت صبحانه خوب بود ،صبحانه خوب بود .
سفر بسیار خوبی بود در هتل و شهر سرعین هتل هم عالی بود
سلام هتل کوروش از نظر مرکز بودن و دسترسی عالی بودفوق العاده محیط ارام و همچنین تمیزی داره از همه نظر عالیه☺ واقعا به نظر من نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
تمیز و بهداشتی بودن اتاق ها و...
نقاط ضعف:
به نظر من میشه چند مورد به غذاهای صبحانه اضافه کرد از جمله عدس و...
در مجموع نسبت به 3 ستاره بودن بهتر بود با کارکنان مودب
هتل خوبی بود در مجموع. میشه گفت آپارتمان خوبی بود. صبحانه کاملا معمولی بود و چیز خاصی نداشت. کلا جای خواب خوبی بود و بهتره انتظار یه هتل 5 ستاره رو ازش نداشته باشیم.
هتل یا بهتره بگم مهمان پذیر چون فقط اتاق دارند و صبحانه بسیار ضعیف و رستوران ندارد یعنی بیشتر هتل های سرعین اینطور که من متوجه شدم رستوران ندارن در شهر دو رستوران نسبتا خوب بود که باید در صف انتظار ساعتی چند میموندید تا نوبت غذا خوردن شما بشه . اتاقها تمیز بود برخورد پذیرش خوب بود امکانات دیگری نداشت فقط نو ساز بود وای فای هتل سرعت ضعیف داشت دایم قطع میشد
هتل خیلی خوب با کادر مودب. ولی کارکنان هتل نیازمند آموزش در حوزه ارتباط با مشتری و مشتری مداری هستند. چرا که مقوله هتلداری، نیازمند رفتار دوستانه و صمیمانه از سوی کارکنان هتل با میهمانان است که این موضوع در هتل کوروش سرعین ضعیف است.
شبها دمای اتاقها بسیار سرد بود زمانی که از رسپشن درخواست کردیم سیستم گرمایش را روشن کنند با کمال تعجب با رفتاری غیر حرفه ای و توهین آمیز گفتن هزینه اش برای ما زیاده و صاحب هتل گفته تا ۶ ،۷نفر اعتراض نکردن روشن نکنید که البته صبح متوجه شدیم بیشتر افرادی که بودن تا صبح اعتراض کرده بودن
نوع طراحی اتاقهای هتل مناسب نیست ویو مناسبی نداره ولی در کل برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود
كاردان بودند.
این هتل نوساز و بسیار تمیز است کارکنان بسیار با ادب هستند و در اسرع وقت پاسخگو هستند. موقعیت هتل بسیار خوب است و منظره شهر را کاملا میتوان دید و بخصوص شبها بسیار زیباست
سه ستاره قابل قبول
نقاط قوت:
مرتب و پاکیزگی.برخورد مناسب و عالی پرسنل و رسپشن. کیفیت خوب صبحانه.دسترسی راحت و سهل تا مراکز خرید و آب درمانی .
نقاط ضعف:
یک کم سرد بودن هوای اتاق خواب و نور کم و ضعیف اتاق.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل امکانات مناسب اطاقها تمیزی خوب و قابل قبول
نقاط ضعف:
وجود تنها یک لاین آسانسور در هتل
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز قیمت مناسب تهیه امکانات مورد نیاز توسط خود هتل نظافت مناسب
نقاط ضعف:
تو اتاق جای کفش و واکس نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کوروش سرعین

مهمانان هتل کوروش سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کوروش سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کوروش سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کوروش سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کوروش سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.