هتل کوروش سرعین

سرعین، خیابان دانش، روبروی آبدرمانی سبلان
3.8
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران

معرفی هتل کوروش سرعین

هتل کوروش سرعین اولین و بزرگترین هتل سه ستاره سرعین، شهر چشمه های بهشتی می‌باشد که فعالیت خود را در سال ۱۳۹۵ آغاز کرده است. این مجموعه در قلب شهر واقع گردیده و دسترسی مناسبی به مراکز تجاری و آب های گرم درمانی سرعین دارد. هتل لوکس و نوساز کوروش آماده میزبانی از گردشگران و میهمانان ارجمند می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل کوروش سرعین

کوروش-آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
آپارتمان یکخوابه دونفره رویال
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
9 مهر
جمعه
395,000
تومان
10 مهر
شنبه
395,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
ای‌گردش
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
626,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
626,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
626,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
626,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
626,000
تومان
9 مهر
جمعه
626,000
تومان
10 مهر
شنبه
626,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
626,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
626,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
626,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
626,000
تومان
کوروش-آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
آپارتمان یکخوابه سه نفره رویال
اقامت 24
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
435,000
تومان
9 مهر
جمعه
435,000
تومان
10 مهر
شنبه
435,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
435,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
435,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
435,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
435,000
تومان
ای‌گردش
739,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
739,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
739,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
739,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
739,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
739,000
تومان
9 مهر
جمعه
739,000
تومان
10 مهر
شنبه
739,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
739,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
739,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
739,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
739,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره (با جکوزی)
اقامت 24
790,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
790,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
790,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
790,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
790,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
790,000
تومان
9 مهر
جمعه
790,000
تومان
10 مهر
شنبه
790,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
790,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
790,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
790,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
790,000
تومان
ای‌گردش
1,120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,120,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,120,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,120,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,120,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,120,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,120,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,120,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,120,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,120,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,120,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,120,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
سوئیت دوخوابه چهار نفره(بدون جکوزی)
اقامت 24
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
615,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
615,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
615,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
615,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
615,000
تومان
9 مهر
جمعه
615,000
تومان
10 مهر
شنبه
615,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
615,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
615,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
615,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
615,000
تومان
ای‌گردش
955,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
955,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
955,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
955,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
955,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
955,000
تومان
9 مهر
جمعه
955,000
تومان
10 مهر
شنبه
955,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
955,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
955,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
955,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
955,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
کوروش-سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
سوئیت دوخوابه پنج نفره رویال
اقامت 24
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
625,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
625,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
625,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
625,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
625,000
تومان
9 مهر
جمعه
625,000
تومان
10 مهر
شنبه
625,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
625,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
625,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
625,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
625,000
تومان
ای‌گردش
1,066,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,066,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,066,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,066,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,066,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,066,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,066,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,066,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,066,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,066,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,066,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,066,000
تومان
کوروش-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
752,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
752,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
752,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
752,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
752,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
752,000
تومان
9 مهر
جمعه
752,000
تومان
10 مهر
شنبه
752,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
752,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
752,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
752,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
752,000
تومان
ای‌گردش
1,168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,168,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,168,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,168,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,168,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,168,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,168,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,168,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,168,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,168,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,168,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,168,000
تومان
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(با جکوزی)
اقامت 24
972,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
972,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
972,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
972,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
972,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
972,000
تومان
9 مهر
جمعه
972,000
تومان
10 مهر
شنبه
972,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
972,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
972,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
972,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
972,000
تومان
ای‌گردش
1,472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,472,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,472,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,472,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,472,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,472,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,472,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,472,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,472,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,472,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,472,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,472,000
تومان
کوروش-سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
سوئیت سه خوابه شش نفره رویال(بدون جکوزی)
اقامت 24
917,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
917,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
917,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
917,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
917,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
917,000
تومان
9 مهر
جمعه
917,000
تومان
10 مهر
شنبه
917,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
917,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
917,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
917,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
917,000
تومان
ای‌گردش
1,372,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
1,372,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,372,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,372,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,372,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,372,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,372,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,372,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
1,372,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
1,372,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,372,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,372,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کوروش سرعین

آسانسور
گشت نیم روزی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
بازی ویدئویی
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آتلیه
پارکینگ در هتل
گیم نت
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
پارک کودک
كتابخانه
زمین ورزشی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
اتاق جلسات
صندوق امانات در لابی
زنگ هشدار
سیستمسرمایشوگرمایش
سالن صبحانه خوری
كتابخانه
پذيرش 24 ساعته
خدمات ترانسفر پولي
مسلط به زبان ترکی
كافي شاپ 24 ساعته
اتاق سیگار
فكس
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
خدمات اینترنتی
خدمات اتو
ترانسفر از فرودگاه به هتل
Business Center
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اتاق های جکوزی دار
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
كافی نت
صندوق امانات
خدمات بيدار باش
لابی
نمای شهر
مسلط به زبان عربی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
ترانسفر رفت با هزینه
پرینتر
نمازخانه
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
اعلام حریق
خشکشویی (لاندری)
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
دستگاه خودپرداز
روم سرويس 24 ساعته
اتاق چمدان
سرویس فرنگی
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
پاركينگ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
آژانس مسافرتی
اينترنت در اتاق
ماساژ
حوله
تلفن در لابی
وسایل بدنسازی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
خدمات خشکشویی
فروشگاه
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
فكس
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
دمپایی
پله اضطراری
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
اتاق بازی
خشکشویی
اشپزخانه
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
حمام

آدرس هتل کوروش سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کوروش سرعین

(37 نظر)
نقاط قوت:
مدیریت عالی و با پرسنل مودب و منظم ...و با سلف سرویس صبحانه عالی..
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت...
در کل جای خوبی بود،خاطره خوبی شد برامون
نسبت به اینکه سه ستاره هست هتل و در یک شهر کوچک واقع شده امکانات خیلی خوبی داره.‌ بسیار تمیزه. کارکنان بسیار مودب هستن و پاسخگوییشون عالیه. ما در طبقه هفتم بودیم و چشم اندازش عالی بود. صبحانشم به نسبت سه ستاره بودن عالی بود. وای فای رایگان داشت و سرعتش هم قابل قبول بود. با اینکه ما در اواخر تابستان رفته بودیم اما هوا سرد بود ولی سیستم گرمایش هتل برقرار بود و ما بهیچ وجه بابت سرما اذیت نشدیم
هتل در حد پنج ستاره با اتاقهای تمیز و عالی و پرسنل حرفه ای و صبحانه عالی و موقیت مکانی منحصر به فرد
این هتل از نظر موقعیت مکانی و تمیزی و برخورد پرسنل هیچ اشکالی ندارد. صبحانه هم بوفه و قابل قبول بود. نمره این هتل از نظر من ۲۰ است.
من در شهریور ۹۸ همراه همسر و فرزندم در این هتل اقامت داشتیم.از نظر موقعیت و خدمات و نظافت عالی. صبحانه متنوع و دلچسب بود. برخورد خوب و همراه پرسنل دلنشین بود. این هتل در واقع چهار ستاره است نه سه ستاره. پیشنهاد اول من به مسافرین سرعین این هتل است.
هتل بسیار خوب عالی خدمات خوب رفتار مناسب و‌مودبانه..فقط اتاق ما با این‌که طبقه ۶ بودیم صبح از ساعت ۶ صبح که اشپزخانه هتل اماده میشد برای تدارک صبحانه بوی سرخ شدنی ها مثل املت تا اتاق ما میامد و من این موضوع را تذکر دادم و قول مساعد دادن که این مشکل حل شه البته ممکنه برای بعضی از مسافران مسئله خاصی نباشه ولی من خودم الرژی دارم برایم مشکل بود...ولی در کل خیلی خوب و‌عالی بود مشکلی دیگری نداشتیم-بوفه صبحانه عالی و مفصل و متنوع-دسترسی به مرکز شهر و ابدرمانی ها عالی - در سفر اینده هم باز همین هتل را رزرو خواهم کرد.ان شاالله
دو نفر در بخش رزروشن حضور داشتند که یکی از این دوستان کلا همیشه در حال معامله زمین بودند. در کل ستاره هتلهای سرعین کاملا عجیب داده شده است . یک هتل 4 ستاره در سرعین حتی اندازه یک هتل دو ستاره در مثلا اصفهان و شیراز هم نیستند . این مورد در تمام سرعین حاکم است . هتل کوروش در بین هتلهای سرعین از همه بهتر بود .تمیزتر ، ویو بهتر ، موقعیت دسترسی بهتر ، صبحانه بهتر . اگر به سرعین مراجعه کنم مجددا به همین هتل خواهم رفت . جا دارد سرویس بهداشتی فرنگی را با کمی هزینه بیشتر ، از جنس بهتری انتخاب میکردند ، زیرا اصلا قابل استفاده نبود . به غیر از سرویس بهداشتی فرنگی باقی امکانات هتل خوب و در مد 3 ستاره بود . هر چند عرض کردم قبلا اگر باقی هتلهای سرعین را که نام نمیبرم و 4 ستاره دارند ، هتل کوروش در برابر آنها 5 ستاره است وای فای بهمون رمز عبور دادند اما اینترنال در متر نبود و ما با اینترنت همراه اول متصل میشدیم که خیلی هم مهم نبود و از نظر بنده ایراد محسوب نمیشود .
هتل دارای کیفیت و تمیزی کم نظیری است با وای فای خوب و صبحانه عالی و کارکنان و مدیریت بسیار خوب و پیگیر که همه سعی خود را داشتند تا به میهمانها خوش بگذرد و مکان هتل هم خیلی خوب بود.فقط اگر امکان داشت که سیستم سرمایش و سرویس نهار و شام را برقرار میکردند واقعا عالی عالی میشد.ارادتمند
نقاط قوت:
با عرض سلام ، هتل کوروش دارای مدیریت بسیار عالی و مودب و محترم می باشد به گونه ای که در طول اقامت لحظات سرشار از آرامش و امنیت را برای مهمانان رقم می زنند. از دیگر ویژگی های این هتل نظافت بسیار عالی اتاق ها ، صبحانه مرتب ، پرسنل محترم و...می باشد. سپاسگزارم از اقامت ۲۴ در معرفی این هتل بسیار عالی
نقاط ضعف:
هیچ مورد منفی وجود نداشت.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
کارکنان بسیارباادب وباکلاس: ومدیرت محترم
در كل راضي نبودم
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی هوای اتاق خواب بود و بسته بودن پنجره
از بدو ورود برخورد کا در هتل خوب بود، اتاق و ملحفه ها تمیز بودند، اگر سوالی داشتیم با روی خوش جواب میدادند، و در کل بسیار برخوردها محترمانه بود، صبحانه خوب بود و ظروف بسیار تمیز
چون ما بچه كوچك باهامون بود ميخواستيم جايي رو بگيريم كه اشپزي بشه كرد به اين دليل هتل چهار ستاره نگرفتيم و چون نوساز بود اينجارو انتخاب كرديم جاي معمولي اي بود البته در سرعين انتظار چيز عالي اي نبايد داشت ايراداتش با اينكه نوساز هم بود كولرگازي يا اسپليت نداشت كه البته در توضيحات نوشته شده بود ولي هوا در اواسط روز گرم ميشد و به نظرم لازمه باشه ولي نكات قوتش برخورد و پاسخ دهي كاركنانش خوب بود ،صبحونش هم خوب بود و از خوردن سرشير و عسل ما لذت برديم و اينكه واي فاي سريعي داشت البته در زمان هايي كه هتل شلوغ ميشد سرعت كم ميشد ولي بالكل اينترنتش راضي كننده بود ولي با تمام اين اوصاف قيمتش بالاس ولي اين خصوصيت كل هتل هاي سرعينه كه واقعا امكانات ندارن ولي قيمتشون بالاس
نقاط قوت:
هتل خوب و تمیزی بود . برخورد کارکنان هتل خوب بود . ما سوییت دوخوابه گرفتیم یکی از اتاقها بالکن داشت و خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
مسواک نداشت سشوار داخل داخل نبود و باید درخواست میکردی از پذیرش ما سوئیت دوخوابه ی ۵ نفره گرفته بودیم داخل یکیاز اتاقها ۳ تا تخت بود ک بنظرم بهترم بود اون یه تخت رو داخل پذیرایی میگذاشتن.
برخورد کارکنان ضعیف(غیر از یک نفر از خدمه که خواننده هم بود)، خدمات ضعیف، محل هتل مناسب.
نقاط قوت:
عالی از همه نظر
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و نوساز بودن هتل
نقاط ضعف:
سینک ظرف شوری نداشت و وسایلی که گذاشته بودن مثل فنجان رو مجبور بودیم در دستشویی بشوریم و اگر سینک کوچک داشت عالی بود
با اتاقهای خوب وبرخورد مناسب پرسنل
هتل از همه نظر عالی بود ،دسترسی راحت به شهر سرعین ، ساعت صبحانه خوب بود ،صبحانه خوب بود .
سفر بسیار خوبی بود در هتل و شهر سرعین هتل هم عالی بود
سلام هتل کوروش از نظر مرکز بودن و دسترسی عالی بودفوق العاده محیط ارام و همچنین تمیزی داره از همه نظر عالیه☺ واقعا به نظر من نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
تمیز و بهداشتی بودن اتاق ها و...
نقاط ضعف:
به نظر من میشه چند مورد به غذاهای صبحانه اضافه کرد از جمله عدس و...
در مجموع نسبت به 3 ستاره بودن بهتر بود با کارکنان مودب
هتل خوبی بود در مجموع. میشه گفت آپارتمان خوبی بود. صبحانه کاملا معمولی بود و چیز خاصی نداشت. کلا جای خواب خوبی بود و بهتره انتظار یه هتل 5 ستاره رو ازش نداشته باشیم.
هتل یا بهتره بگم مهمان پذیر چون فقط اتاق دارند و صبحانه بسیار ضعیف و رستوران ندارد یعنی بیشتر هتل های سرعین اینطور که من متوجه شدم رستوران ندارن در شهر دو رستوران نسبتا خوب بود که باید در صف انتظار ساعتی چند میموندید تا نوبت غذا خوردن شما بشه . اتاقها تمیز بود برخورد پذیرش خوب بود امکانات دیگری نداشت فقط نو ساز بود وای فای هتل سرعت ضعیف داشت دایم قطع میشد
هتل خیلی خوب با کادر مودب. ولی کارکنان هتل نیازمند آموزش در حوزه ارتباط با مشتری و مشتری مداری هستند. چرا که مقوله هتلداری، نیازمند رفتار دوستانه و صمیمانه از سوی کارکنان هتل با میهمانان است که این موضوع در هتل کوروش سرعین ضعیف است.
شبها دمای اتاقها بسیار سرد بود زمانی که از رسپشن درخواست کردیم سیستم گرمایش را روشن کنند با کمال تعجب با رفتاری غیر حرفه ای و توهین آمیز گفتن هزینه اش برای ما زیاده و صاحب هتل گفته تا ۶ ،۷نفر اعتراض نکردن روشن نکنید که البته صبح متوجه شدیم بیشتر افرادی که بودن تا صبح اعتراض کرده بودن
نوع طراحی اتاقهای هتل مناسب نیست ویو مناسبی نداره ولی در کل برخورد پرسنل و صبحانه عالی بود
كاردان بودند.
این هتل نوساز و بسیار تمیز است کارکنان بسیار با ادب هستند و در اسرع وقت پاسخگو هستند. موقعیت هتل بسیار خوب است و منظره شهر را کاملا میتوان دید و بخصوص شبها بسیار زیباست
سه ستاره قابل قبول
نقاط قوت:
مرتب و پاکیزگی.برخورد مناسب و عالی پرسنل و رسپشن. کیفیت خوب صبحانه.دسترسی راحت و سهل تا مراکز خرید و آب درمانی .
نقاط ضعف:
یک کم سرد بودن هوای اتاق خواب و نور کم و ضعیف اتاق.
نقاط قوت:
برخورد مناسب پرسنل امکانات مناسب اطاقها تمیزی خوب و قابل قبول
نقاط ضعف:
وجود تنها یک لاین آسانسور در هتل
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز قیمت مناسب تهیه امکانات مورد نیاز توسط خود هتل نظافت مناسب
نقاط ضعف:
تو اتاق جای کفش و واکس نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل کوروش سرعین

مهمانان هتل کوروش سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل کوروش سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل کوروش سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل کوروش سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل کوروش سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.