هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

سرعین، چهارراه قهوه سویی
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

هتل سه ستاره قهوه سویی سرعین واقع در مرکز شهر، در ۵ طبقه و ۲۵ باب واحد اقامتی بنا گردیده است. از امتیازات این مجموعه میتوان به داشتن دو مرکز آبدرمانی مدرن ویژه آقایان و بانوان درون هتل، کلینیک و داروخانه بصورت ۲۴ ساعته، دسترسی آسان به مراکز خرید و سایر استخرهای آبگرم شهر از جمله مجتمع آبدرمانی سبلان اشاره کرد. این هتل با کادری مجرب و آموزش دیده آماده میزبانی از شما هموطنان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

قهوه سوئی-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
224,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
224,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
224,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
224,000
تومان
7 آذر
جمعه
224,000
تومان
8 آذر
شنبه
224,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
224,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
224,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
224,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
224,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
224,000
تومان
هتل یار
224,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
224,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
224,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
224,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
224,000
تومان
7 آذر
جمعه
224,000
تومان
8 آذر
شنبه
224,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
224,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
224,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
224,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
224,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
224,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
248,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
7 آذر
جمعه
248,000
تومان
8 آذر
شنبه
248,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
248,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
248,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
هتل یار
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
248,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
7 آذر
جمعه
248,000
تومان
8 آذر
شنبه
248,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
248,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
248,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
306,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
306,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
306,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
306,000
تومان
7 آذر
جمعه
306,000
تومان
8 آذر
شنبه
306,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
306,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
306,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
306,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
306,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
306,000
تومان
هتل یار
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
306,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
306,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
306,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
306,000
تومان
7 آذر
جمعه
306,000
تومان
8 آذر
شنبه
306,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
306,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
306,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
306,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
306,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
306,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
346,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
346,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
346,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
346,000
تومان
7 آذر
جمعه
346,000
تومان
8 آذر
شنبه
346,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
346,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
346,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
346,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
346,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
346,000
تومان
هتل یار
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
346,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
346,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
346,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
346,000
تومان
7 آذر
جمعه
346,000
تومان
8 آذر
شنبه
346,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
346,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
346,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
346,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
346,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
346,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آذر
جمعه
385,000
تومان
8 آذر
شنبه
385,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
385,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
7 آذر
جمعه
385,000
تومان
8 آذر
شنبه
385,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
385,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
385,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
385,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
385,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
385,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ای‌گردش
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
570,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
570,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
570,000
تومان
7 آذر
جمعه
570,000
تومان
8 آذر
شنبه
570,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
570,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
570,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
570,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
570,000
تومان
هتل یار
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
570,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
570,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
570,000
تومان
7 آذر
جمعه
570,000
تومان
8 آذر
شنبه
570,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
570,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
570,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
570,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
570,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
570,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

اعلام حریق
كتابخانه
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
سالن كنفرانس
آتلیه
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
تلويزيون LCD در لابی
زمین ورزشی
سالن بيليارد
پذیرش 24 ساعته
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
شبکه پخش فیلم
پارک کودک
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
خدمات پزشكي
زمين تنيس
كافی شاپ
سیستمسرمایشوگرمایش
كتابخانه
استخر
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
رخت آویز
صبحانه
اينترنت در لابی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
كافی شاپ
صندوق امانات
گشت نیم روزی
رستوران در هتل
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
اتاق جلسات
Business Center
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اينترنت در لابی
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
دراور
رستوران
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کمد لباس
سونا
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
استخر
تلفن
صندوق امانات
فتوکپی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
اینترنت در اتاق
تاکسی سرویس
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
سالن ورزشی
پارکینگ روباز
سیستم سرمایش
کپسول آتش نشانی
سوئیت
سونا و جکوزی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
خدمات برای معلولین
کافی شاپ
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
جکوزی غیررایگان
ویلچر
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سرویس فرنگی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
حمام

آدرس هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

(20 نظر)
امکانات خوبی داشت فقط خیلی شلوغ بود
یکی از هتلهای خوب سرعین! مکانش هم خیلی خوبه. درست در قلب شهر زیبای سرعین.
هتلش خوب بود ولی من شخصا از آب درمانیش زیاد خوشم نیومد
جای نسبتا تمیز و مدیریت شده ای بود.
محیط آرام و برخورد محترمانه پرسنل
سلام خدمت شما عزیزان من یک شب در هتل قهوه سویی اقامت داشتم که تجربه خودم رو خدمتتون عرض میکنم. ۱.موقعیت مکانی از نظر دسترسی به مرکز شهر خوبه ولی با توجه به اینکه در مرکز شهره تمام مدت شبانه روز سر و صدای بسیار زیادی اطرف هتل است که ایم موضوع باعث شد که تقریبا تا صبح نتوانیم بخوابیم. ۲.هتل از نظر نظافت بسیار بد بود و کف اتاق پر از مو ،پتو هابو میدادن.ملحفه ها پر ازو.دست شویی ضد عفونی نشده بود و کثیف و در کل از نظر نطافت با ارفاق نمره ۲ رو میدم ۳.پارکینگ هتل سه پلاک با خود هتل فاصله داره.
نکته دیگه ای که در مورد این هتل گفتنی هست اینه که پارکینگ اون بغل دست هتل و تماما خاکی و بدون سایه بون هست
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود برخی امکانات جزئی مانند قاشق و..
نقاط قوت:
موقعيت مكاني اش خوب و از نظر تميزي خوب بود
نقاط ضعف:
مجهز به وسايل بهداشتي از قبل نبود و مجبورشدم اطلاع بدم و بيارند.
خیلی عالی حتمی پیشنهاد میکنم یه سری بزنید
خوب بود ولی رویال پارک یه چیزی دیگست
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برای نظافت سرویس بهداشتی واتاق می بایست تاکیدشود
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نامناسب بودن دستشویی و حمام کثیف بودن اتاق سر و صدای زیاد خیابان تا نیمه شب نداشتن کولر بهداشت بسیار نامناسب آبگرم قهوه سویی قیمت بالا به نسبت امکانات نداشتن safety box
هتلی با آب گرم اختصاصی.صبحانه ای عالی و متنوع و در مرکز شهر سرعین. با اتاق هایی بزرگ و فضایی مناسب
برخورد کارکنان خوب بود نظافت داخل اتاق قابل قبول بود ولی عالی نبود کیفیت صبحانه متوسط بود از خوبی های این هتل میشه به محل قرار گیری آن و نزدیکی به آبگرم های دیگه اشاره کرد البته زیر هتل هم آبگرم داره که بد نیست تمیزه و زنانه مردانه جدا داره ولی قسمت مردانه بزرگتره در کل ما راضی بودیم و من از 5 نمره 3 رو به این هتل میدم
متاسفانه هتل بسیار گرمه وتهویه نداره پنجره ها کوچیک هستن تاصبح صدای بوق ماشین وموتورمیاد،رسیدگی پرسنل ضعیفه،ولی اتاق ها تمیز بودند
متاسفانه هیچگونه سیستم تهویه وجود نداشت و در تابستان گرمازده میشید. صبحانه همه چیز سرد سرو میشه, چایی سرد, املت سرد و واقعا سرویس دهی بسیار ضعیف. علی رغم قیمت بالا خدمات در حد هتل 2 ستاره هم نیست. داخل یخچال جز آب هیچ چیز موجود نبود. موقعیت مکانی بسیار بد بطوریکه صدای ماشینها و موتورسیکلت تا صبح مزاحمت دارد.
سلام نظافت خوب نبود ولی برخورد خوبی داشتن
نقاط قوت:
همه چیز خوب
نقاط ضعف:
قیمت میتوانست پایین تر باشد
نقاط قوت:
اتاق بسيار تميز وملحفه ها هم بسيار تميز بود امكانات اوليه موردنياز خوب بود بالكن وبند رخت براي خشك كردن البسه ضروري داشت نزديكي به مركز خريد ،رستوران،ابگرم هاي خوب از نكات مثبت بود پاركينگ بزرگ ،صبحانه خوشمزه سلف سرويس خامه وسرشير مرغوب از ساير نكات مثبت بود
نقاط ضعف:
فضاي اتاق بسيار بسيار كوچك بود گرچه امكانات كامل بود فضاي غذاخوري بخصوص در صبح نسبت به جمعيت كوچك بود وبايد معطل خالي شدن ميز ميمانديم وميزوصندليها خيلي بهم چسبيده وفشرده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

مهمانان هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.