هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

سرعین، چهارراه قهوه سویی
3.7
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

هتل سه ستاره قهوه سویی سرعین واقع در مرکز شهر، در ۵ طبقه و ۲۵ باب واحد اقامتی بنا گردیده است. از امتیازات این مجموعه میتوان به داشتن دو مرکز آبدرمانی مدرن ویژه آقایان و بانوان درون هتل، کلینیک و داروخانه بصورت ۲۴ ساعته، دسترسی آسان به مراکز خرید و سایر استخرهای آبگرم شهر از جمله مجتمع آبدرمانی سبلان اشاره کرد. این هتل با کادری مجرب و آموزش دیده آماده میزبانی از شما هموطنان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

قهوه سوئی-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
394,000
تومان
4 تیر
جمعه
394,000
تومان
5 تیر
شنبه
394,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
394,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
394,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
394,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
394,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
394,000
تومان
11 تیر
جمعه
394,000
تومان
12 تیر
شنبه
394,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
394,000
تومان
علاءالدین
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
4 تیر
جمعه
395,000
تومان
5 تیر
شنبه
395,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
395,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
11 تیر
جمعه
395,000
تومان
12 تیر
شنبه
395,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
4 تیر
جمعه
395,000
تومان
5 تیر
شنبه
395,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
395,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
395,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
395,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
395,000
تومان
11 تیر
جمعه
395,000
تومان
12 تیر
شنبه
395,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
395,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
456,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
456,000
تومان
4 تیر
جمعه
456,000
تومان
5 تیر
شنبه
456,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
456,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
456,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
456,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
456,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
456,000
تومان
11 تیر
جمعه
456,000
تومان
12 تیر
شنبه
456,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
456,000
تومان
هتل یار
457,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
457,000
تومان
4 تیر
جمعه
457,000
تومان
5 تیر
شنبه
457,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
457,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
457,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
457,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
457,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
457,000
تومان
11 تیر
جمعه
457,000
تومان
12 تیر
شنبه
457,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
457,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
4 تیر
جمعه
490,000
تومان
5 تیر
شنبه
490,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
490,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
490,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
490,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
490,000
تومان
11 تیر
جمعه
490,000
تومان
12 تیر
شنبه
490,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
490,000
تومان
هتل یار
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
491,000
تومان
4 تیر
جمعه
491,000
تومان
5 تیر
شنبه
491,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
491,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
491,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
491,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
491,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
491,000
تومان
11 تیر
جمعه
491,000
تومان
12 تیر
شنبه
491,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
491,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان یکخوابه چهارنفره
آپارتمان یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
552,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
552,000
تومان
4 تیر
جمعه
552,000
تومان
5 تیر
شنبه
552,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
552,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
552,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
552,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
552,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
552,000
تومان
11 تیر
جمعه
552,000
تومان
12 تیر
شنبه
552,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
552,000
تومان
هتل یار
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
553,000
تومان
4 تیر
جمعه
553,000
تومان
5 تیر
شنبه
553,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
553,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
553,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
553,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
553,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
553,000
تومان
11 تیر
جمعه
553,000
تومان
12 تیر
شنبه
553,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
553,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
ای‌گردش
614,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
614,000
تومان
4 تیر
جمعه
614,000
تومان
5 تیر
شنبه
614,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
614,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
614,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
614,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
614,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
614,000
تومان
11 تیر
جمعه
614,000
تومان
12 تیر
شنبه
614,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
614,000
تومان
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
615,000
تومان
4 تیر
جمعه
615,000
تومان
5 تیر
شنبه
615,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
615,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
615,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
615,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
615,000
تومان
11 تیر
جمعه
615,000
تومان
12 تیر
شنبه
615,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
615,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قهوه سوئی-آپارتمان سه خوابه شش نفره
آپارتمان سه خوابه شش نفره
ای‌گردش
791,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
791,000
تومان
4 تیر
جمعه
791,000
تومان
5 تیر
شنبه
791,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
791,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
791,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
791,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
791,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
791,000
تومان
11 تیر
جمعه
791,000
تومان
12 تیر
شنبه
791,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
791,000
تومان
هتل یار
792,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 تیر
پنجشنبه
792,000
تومان
4 تیر
جمعه
792,000
تومان
5 تیر
شنبه
792,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
792,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
792,000
تومان
8 تیر
سه شنبه
792,000
تومان
9 تیر
چهارشنبه
792,000
تومان
10 تیر
پنجشنبه
792,000
تومان
11 تیر
جمعه
792,000
تومان
12 تیر
شنبه
792,000
تومان
13 تیر
یکشنبه
792,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

اعلام حریق
كتابخانه
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
سالن كنفرانس
آتلیه
پارک کودک
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
زمین ورزشی
گیم نت
خدمات پزشكي
تلفن در لابی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
پرینتر
اتاق تلفن (اپراتور)
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
کپسول آتشنشانی در راهرو
سالن بيليارد
استخر سرپوشیده
رخت آویز
كافی شاپ
كتابخانه
استخر
حوله حمام
سیستم گرمایش
دمپایی حمام
سیستمسرمایشوگرمایش
Business Center
صبحانه
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
زمين تنيس
روزنامه رایگان
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
لوازم بهداشتی
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
وسایل بدنسازی
مینی بار
سیستم تهویه مطبوع
جعبه کمک های اولیه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
رستوران
اینترنت در لابی
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پارکینگ
نمازخانه
خدمات تور
تبديل ارز
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
آسانسور
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
پرینت
روزنامه
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
فروشگاه
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
آرایشگاه
اینترنت در قسمت لابی
اتاق سیگار
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مرکز خرید
لابی
فضای سبز
سونا غیررایگان
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
رمپ
اطفای حریق
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
حمام

آدرس هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

(20 نظر)
امکانات خوبی داشت فقط خیلی شلوغ بود
یکی از هتلهای خوب سرعین! مکانش هم خیلی خوبه. درست در قلب شهر زیبای سرعین.
هتلش خوب بود ولی من شخصا از آب درمانیش زیاد خوشم نیومد
جای نسبتا تمیز و مدیریت شده ای بود.
محیط آرام و برخورد محترمانه پرسنل
سلام خدمت شما عزیزان من یک شب در هتل قهوه سویی اقامت داشتم که تجربه خودم رو خدمتتون عرض میکنم. ۱.موقعیت مکانی از نظر دسترسی به مرکز شهر خوبه ولی با توجه به اینکه در مرکز شهره تمام مدت شبانه روز سر و صدای بسیار زیادی اطرف هتل است که ایم موضوع باعث شد که تقریبا تا صبح نتوانیم بخوابیم. ۲.هتل از نظر نظافت بسیار بد بود و کف اتاق پر از مو ،پتو هابو میدادن.ملحفه ها پر ازو.دست شویی ضد عفونی نشده بود و کثیف و در کل از نظر نطافت با ارفاق نمره ۲ رو میدم ۳.پارکینگ هتل سه پلاک با خود هتل فاصله داره.
نکته دیگه ای که در مورد این هتل گفتنی هست اینه که پارکینگ اون بغل دست هتل و تماما خاکی و بدون سایه بون هست
نقاط قوت:
برخورد خوب و مودبانه پرسنل
نقاط ضعف:
عدم وجود برخی امکانات جزئی مانند قاشق و..
نقاط قوت:
موقعيت مكاني اش خوب و از نظر تميزي خوب بود
نقاط ضعف:
مجهز به وسايل بهداشتي از قبل نبود و مجبورشدم اطلاع بدم و بيارند.
خیلی عالی حتمی پیشنهاد میکنم یه سری بزنید
خوب بود ولی رویال پارک یه چیزی دیگست
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
برای نظافت سرویس بهداشتی واتاق می بایست تاکیدشود
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر
نقاط ضعف:
نامناسب بودن دستشویی و حمام کثیف بودن اتاق سر و صدای زیاد خیابان تا نیمه شب نداشتن کولر بهداشت بسیار نامناسب آبگرم قهوه سویی قیمت بالا به نسبت امکانات نداشتن safety box
هتلی با آب گرم اختصاصی.صبحانه ای عالی و متنوع و در مرکز شهر سرعین. با اتاق هایی بزرگ و فضایی مناسب
برخورد کارکنان خوب بود نظافت داخل اتاق قابل قبول بود ولی عالی نبود کیفیت صبحانه متوسط بود از خوبی های این هتل میشه به محل قرار گیری آن و نزدیکی به آبگرم های دیگه اشاره کرد البته زیر هتل هم آبگرم داره که بد نیست تمیزه و زنانه مردانه جدا داره ولی قسمت مردانه بزرگتره در کل ما راضی بودیم و من از 5 نمره 3 رو به این هتل میدم
متاسفانه هتل بسیار گرمه وتهویه نداره پنجره ها کوچیک هستن تاصبح صدای بوق ماشین وموتورمیاد،رسیدگی پرسنل ضعیفه،ولی اتاق ها تمیز بودند
متاسفانه هیچگونه سیستم تهویه وجود نداشت و در تابستان گرمازده میشید. صبحانه همه چیز سرد سرو میشه, چایی سرد, املت سرد و واقعا سرویس دهی بسیار ضعیف. علی رغم قیمت بالا خدمات در حد هتل 2 ستاره هم نیست. داخل یخچال جز آب هیچ چیز موجود نبود. موقعیت مکانی بسیار بد بطوریکه صدای ماشینها و موتورسیکلت تا صبح مزاحمت دارد.
سلام نظافت خوب نبود ولی برخورد خوبی داشتن
نقاط قوت:
همه چیز خوب
نقاط ضعف:
قیمت میتوانست پایین تر باشد
نقاط قوت:
اتاق بسيار تميز وملحفه ها هم بسيار تميز بود امكانات اوليه موردنياز خوب بود بالكن وبند رخت براي خشك كردن البسه ضروري داشت نزديكي به مركز خريد ،رستوران،ابگرم هاي خوب از نكات مثبت بود پاركينگ بزرگ ،صبحانه خوشمزه سلف سرويس خامه وسرشير مرغوب از ساير نكات مثبت بود
نقاط ضعف:
فضاي اتاق بسيار بسيار كوچك بود گرچه امكانات كامل بود فضاي غذاخوري بخصوص در صبح نسبت به جمعيت كوچك بود وبايد معطل خالي شدن ميز ميمانديم وميزوصندليها خيلي بهم چسبيده وفشرده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین

مهمانان هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان قهوه سوئی سرعین را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.